Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
TEEKES, DIRK taackes, dirk koper   1597 228 109r
TEEKES, TEEKE taackes, taacke koper Droogstraat   1616 230 80r
TEEKES, TAMKE taackes, tamke koper   1617 230 168r
TEEKES, TRIJNTJE taackes, trijn triumphant   1611 229 104r
TEEKES, IEDE taakes, ide koper Hoogstraat 22   1665 239 29v
JELGERSMA, IESK TEEKES jelgersma, iske taakes (burger-vaandrig) koper Grote Ossenmarkt ZZ   1664 238 241r
, taanckes, taancke koper Zoutsloot   1616 230 82r
TABES, PIETER tabes, pieter koper   1705 244 286r
TABES, TABE tabes, tabe koper   1674 240 141v
TABES, TABE tabes, tabe koper   1674 240 151v
TEEDES, TEEDE tades, tade ten westen   1775 258 196r
TEEKES, ATE taeckes, atte koper   1638 234 63r
TEEKES, ATE taeckes, atte koper 5-026 1642 234 179r
TEEKES, DIRK taeckes, dierck verkoper Heiligeweg   1601 228 535r
TEEKES, DOUWE taeckes, douwe triumphant Sint Odolphisteeg OZ   1606 228 1055r
TEEKES, IEKE taeckes, eecke koper Lammert Warndersteeg   1612 229 193r
TEEKES, IEKE taeckes, eecke koper Zuiderplein 1   1613 229 319r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper   1600 228 391r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper ten oosten van Harlingen   1600 228 454r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper   1603 228 703r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper   1605 228 946r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper   1655 237 22r
VRIES, HENDRIK TEEKES vries, hendrick taeckes de koper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
TEEKES, HETTE taeckes, hette koper Gortmakerssteeg OZ   1611 229 35r
TEEKES, JENTJE taeckes, jancke koper   1659 237 199v
TEEKES, LUITJEN taeckes, lutske koper   1629 232 187r
TEEKES, SJOERD taeckes, sioerd koper   1640 234 114r
TEEKES, TEEKE taeckes, taecke tichelaar en biersteker koper Noorderhaven 40   1611 229 32r
TEEKES, TEEKE taeckes, taecke koper Weverstraat   1614 229 449r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper   1626 231 131v
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper   1626 231 132v
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes burger-vaandrig koper Noorderhaven 58   1626 231 144r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Noorderhaven 40   1628 232 155r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Zuiderhaven 24   1638 234 70r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Noorderhaven 40   1640 234 116r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Franekereind 25   1641 234 145v
TEEKES, TJEPKE taeckes, tjepke (erven) verkoper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
TEEKES, TRIJNTJE taeckes, trijn koper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
TEEDES, DIRK taedes, dirck koper   1699 244 10r
TEEDES, DIRK taedes, dirk koper   1692 243 10r
TEEDES, FOLKERT taedes, folkert koper Hoogstraat 31   1685 242 66r
TEEDES, JAN taedes, jan timmerman (mr) koper Zoutsloot 121   1687 242 214r
TEEDES, JOUKE taedes, joucke koper Voorstraat 76   1612 229 163r
TEEDES, JOUKE taedes, joucke koper   1612 229 192r
TEEDES, TEEDE taedes, taede koper   1763 255 216v
TEEDES, TEEDE taedes, taede koper   1791 263 297r
TEETSES, TJEPKE taedses, tjepke koper   1753 253 49v
TEETSES, TJEPKE taedses, tjepke koper   1753 253 83r
TEEKES, ALBERT taekes, albert koper   1671 240 38v
TEEKES, KLAAS taekes, claas koper Voorstraat 64   1761 255 91v
TEEKES, KLAAS taekes, claas koper   1776 258 263r
TEEKES, JAN taekes, jan koper Zuiderhaven 19   1715 245 251r
TEEKES, JOHANNES taekes, johannes koper Noorderhaven 88   1732 248 7ra
TEEKES, LOUW taekes, louw koper   1729 247 267r
TEEKES, LOUW taekes, louw wever (bont-)(mr) koper Kerkpoortstraat 18   1732 248 166r
TEEKES, ROMKJE taekes, romck koper   1633 233 104v
TEEKES, IEDE taekes, yde koper Hoogstraat 22   1665 239 29v
, PIER taerdts, pyer koper   1618 230 260r
TEEUWIS, KORNELIS taevis, cornelis koper   1704 244 247r
TEEKES, KLAAS takes, claas verkoper Voorstraat 64   1778 259 137v
TEEKES, KORNELIS takes, cornelis koper Brouwersstraat 22   1716 245 275r
TEEKES, HEIN takes, hein koper   1682 241 188v
TEEKES, KLAAS takes, klaas koper Voorstraat 30   1779 259 168v
TEEKES, KLAAS takes, klaas verkoper Voorstraat 30   1780 259 238v
TEEKES, PIETER takes, pieter (te franeker) koper Hoogstraat NZ   1619 230 306r
TEEKES, RITSKE takes, ritske koper   1680 241 62v
TEEKES, TEEKE takes, take koper   1668 239 147v
TEEKES, TEUNIS takes, thoenis koper Zoutsloot   1613 229 282r
TAMMES, GATSKE tammes, gatske koper   1703 244 213r
TAMMES, JAN tammes, jan koper Bildtpoort (gebied)   1681 241 152r
TAMMES, JAN tammes, jan gortmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1696 243 234av
TAMMES, JAN tammes, jan gortmaker (mr) verkoper Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
TAMMES, JAN tammes, jan geniaarde Liemendijk NZ   1710 245 116r
TAMMES, JAN tammes, jan koper Wasbleek ZZ   1710 245 117v
TAMMES, NIESKE tammes, niesje (wd) koper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
TAMMES, NIESKE tammes, niesje (wd) koper Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE tammes, niesje (wd) ten westen Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE tammes, niesje (wd) koper H-052 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE tammes, niesje (wd) koper H-053 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE tammes, niesje (wd) ten zuiden H-053 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE tammes, niesje verkoper Rapenburg 18 H-049 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE tammes, niesje ten noorden Rapenburg 18 H-049 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE tammes, niesjen (wd) herbergierse koper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
TAMMES, PIETER tammes, pytter koper   1651 236 179v
, ARJEN tasis, arjen koper   1717 245 289r
, KORNELIS tavis, cornelis koper   1711 245 139v
, TEEDE teatzes, taede koper Droogstraat NZ   1782 260 259r
TEEDES, ANNE teddes, anne koper Heiligeweg WZ   1604 228 813r
TEEDES, ANTJE tedes, anne gecondemneerde Lanen 38   1600 228 464r
TEEDES, KLAAS tedes, claas koper   1670 240 31v
TEEDES, KLAAS tedes, claes koper   1657 237 139r
TEEDES, TEEDE tedes, tede timmerman (mr) koper   1774 258 152v
TEEKES, ATE teeckes, atte ten westen   1659 238 13v
TEEKES, ATE teeckes, atte ten westen   1660 238 25r
TEEKES, IEDE teeckes, ide koper Scheerstraat ZZ   1660 238 17r
TEEDES, BAUKE teedes, baucke koper   1645 235 166v
TEEDES, FOEKE teedes, foeke (binnenvader) koper Voorstraat 57   1695 243 177v
TEETSES, JAKLE teedses, jakle koper   1753 253 49v
TEETSES, JAKLE teedses, jakle koper   1753 253 83r
TEETSES, SCHELTE teedses, schelte koper   1642 235 19v
TEEKES, ANTJE teekes, antje koper   1763 256 2r
TEEKES, KLAAS teekes, claas koopman koper   1773 258 115v
KRAMER, KLAAS TEEKES cramer, claas teekes koper   1771 257 215r
TEEKES, HILLEBRAND teekes, hilbrand koper   1768 257 101r
TEETSES, SCHELTE teetses, schelte koper   1650 236 112r
TEEUWIS, KORNELIS teewes, cornelis koper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
TEEKES, KLAAS tekes, claes verkoper   1772 258 24v
TEEKES, GEERTJE tekes, geertje verkoper Zuiderhaven 15   1665 239 4r
TEEKES, HENDRIK tekes, hendrick koper Havenplein ZZ   1663 238 199v
TEEKES, IEDE tekes, iede koper Herenwaltje OZ   1654 236 252r
TEEKES, IEDE tekes, iede koper   1668 239 136v
TEUNIS, AALTJE teunis, aaltje koper   1753 253 126v
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, adriaen teunis koopman geniaarde Kleine Bredeplaats 7   1731 248 62r
TEUNIS, AAFKE teunis, aeffke koper Heiligeweg ZZ   1630 232 307r
TEUNIS, AAFKE teunis, aeffke koper   1632 233 61r
BLOK, ALLERT TEUNIS block, allert teunis (burger-hopman) koper Voorstraat 7a   1663 238 183r
TEUNIS, ARJEN teunis, arjen koper   1721 246 114r
BLOK, ARJEN TEUNIS blocq, arjen teunis koper Zuiderhaven 18   1729 247 221r
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis geniaarde Zuiderpoort (gebied)   1727 247 50v
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis koper Noorderhaven 26   1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis koper Noorderhaven 74   1731 247 371v
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis verkoper Noorderhaven 74   1741 250 157v
TEUNIS, KLAAS teunis, claes koper Ooievaarsteeg WZ   1668 239 161r
TEUNIS, DAVID teunis, david wever (linnen-)(mr) koper Bildtpoort (gebied) NZ   1660 238 14r
TEUNIS, DAVID teunis, david koper Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitse koper Rozengracht ZZ   1761 255 89r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitse koper Carl Visschersteeg WZ   1761 255 98r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitse koper Bargebuurtspoortje WZ   1761 255 99r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitse koper Nieuwstraat WZ   1761 255 101r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitse koper Lammert Warndersteeg WZ   1761 255 103r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitze koper   1778 259 125v
TEUNIS, DOOITSE teunis, dooitse geniaarde Voorstraat 62   1766 256 176r
TEUNIS, DOOITSE teunis, dooitze koper Noorderhaven 16   1770 257 156v
TEUNIS, DOOITSE teunis, dooitze koper   1772 258 24r
TEUNIS, DOOITSE teunis, dooytze kooltjer geniaarde Franekereind 25   1783 261 16r
TEUNIS, GRIETJE teunis, grietie koper Tiepelsteeg ZZ   1677 240 268v
TEUNIS, GRIETJE teunis, grietie koper Rapenburg NZ   1720 246 85r
TEUNIS, GRIETJE teunis, grietie koper Rapenburg NZ   1721 246 104r
TEUNIS, HENDRIK teunis, hendrick koper Poortje OZ   1659 237 218v
TEUNIS, HIELKJE teunis, hylkje koper Grote Kerkstraat 5   1750 252 52v
TEUNIS, IJSBRAND teunis, isbrant koper Noorderhaven NZ   1630 232 288r
TEUNIS, JAN teunis, jan koper   1630 232 300r
TEUNIS, JAN teunis, jan koper Grote Kerkstraat 14   1643 235 80v
TEUNIS, JAN teunis, jan koper   1724 246 197v
TEUNIS, JAN beitsegat, jan teunis koper Lanen 31   1772 258 39v
TEUNIS, JELTJE teunis, jeltie koper Voorstraat 7   1630 232 309r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis verkoper Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis ten oosten Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) verkoper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) ten oosten Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) ten westen Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) ten noorden Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JETSKE teunis, jetske (wd) verkoper Lanen 28 F-219 1810 269 6r
TEUNIS, PIEBE teunis, piebe koper   1700 244 75v
TEUNIS, RIEMER teunis, riemer (mede vroedschap) koper   1663 238 165r
TEUNIS, RIEMER taber, riemer teunis koper   1656 237 58v
TEUNIS, REMMERT teunis, rimmert koper Lanen 62   1755 253 230v
TEUNIS, REMMERT teunis, rimmert koper Zoutsloot 67   1755 253 238v
TEUNIS, REMMERT teunis, rimmert koper Noorderhaven 10   1770 257 153r
TEUNIS, REMMERT teunis, rimmert ten westen Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
TEUNIS, RINNERT teunis, rinnert koper Havenplein 16   1765 256 98v
TEUNIS, RINNERT teunis, rinnert koper   1767 256 229r
TEUNIS, SIEMEN piet, simon teunis van der koper Zuiderhaven 57   1640 234 107r
TEUNIS, SIEMEN piet, simon teunis van der ten oosten Zuiderhaven 57   1640 234 107r
TEUNIS, TEUNTJE teunis, teuntje koper   1783 261 113r
TEUNIS, TRIJNTJE teunis, trijntje koper Lanen 82a   1779 259 220r
TEUNIS, WILLEM teunis, willem koper Droogstraat ZZ   1626 231 143v
TEUNIS, TRIJNTJE waeyer, trijn teunisdr de bruid   1606 228 1012r
TEUNIS, TRIJNTJE waeyer, trijn teunisdr de bruid   1606 228 1012r
TEEUWIS, KORNELIS tevis, cornelis koper Hoogstraat NZ   1690 242 335v
TEEUWIS, KORNELIS tevis, cornelis koper   1696 243 247r
BAKKER, JAN TEEUWIS bakker, jan tewes koper   1703 244 240r
TEEUWIS, KORNELIS tewis, cornelis koper   1667 239 104v
TEEUWIS, KORNELIS tewis, cornelis koper   1673 240 116v
TEEUWIS, KORNELIS tewis, cornelis koper   1674 240 146v
TEIES, ALLE teyes, aele koper Noorderhaven ZZ   1603 228 682r
TEIES, LAMMERT teyes, lammert koper Bildtstraat 17   1756 253 267r
TEIES, LAMMERT teyes, lammert koper Hoogstraat 4   1756 253 268r
TEIES, PIETER teyes, peter koper Lanen 21   1649 236 71v
, PIETER thaus, pieter koper   1598 228 253r
TEUNIS, AALTJE theunis, aaltje koper   1777 259 83r
TEUNIS, ANTJE theunis, antie koper Voorstraat NZ   1639 234 77r
BLOK, ARJEN TEUNIS blocq, arjen theunis wandelkoper Hoogstraat 1   1733 248 235r
BLOK, ARJEN TEUNIS blocq, arjen theunis wandelverkoper Zuiderhaven 79   1733 248 235r
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen theunis koper Rozengracht 16   1726 246 264r
TEUNIS, BONNE theunis, bonne koper Schritsen 49   1761 255 105v
TEUNIS, DOOITSE theunis, dooitse koper   1790 263 217r
TEUNIS, DOOITSE theunis, dooitse koper Lanen 77   1790 263 281r
TEUNIS, DOOITSE theunis, dooitze verkoper   1773 258 108r
TEUNIS, DOOITSE theunis, dooitze koper   1778 259 150v
TEUNIS, DOOITSE theunis, dooitze koper   1786 262 145r
TEUNIS, DOOITSE theunis, doytze kooltjer koper Lanen 28   1774 258 168v
TEUNIS, EELKJE theunis, eelkjen koper   1775 258 201v
TEUNIS, GERRIT theunis, gerrit koper   1731 248 13v
TEUNIS, GRIETJE theunis, grietje koper   1721 248 53v
TEUNIS, JETSKE theunis, jetske (wd) verkoper Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
TEUNIS, JETSE theunis, jetske (wd) verkoper Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
TEUNIS, LOUW theunis, louw koper   1729 247 274v
TEUNIS, theunis, marijtgien koper   1602 228 633r
TEUNIS, REMMERT theunis, rimmert (wl) verkoper Havenplein 16   1774 258 183r
TEUNIS, REMMERT theunis, rimmert (wl) verkoper Zoutsloot 69   1774 258 184r
TEUNIS, REMMERT theunis, rimmert (wl) verkoper Noorderhoofd 1   1774 258 185v
TEUNIS, STOFFEL theunis, stoffel koper   1682 241 178r
TEUNIS, STOFFEL theunis, stoffel koper   1694 243 117v
TEUNIS, SIEMEN riet, symen theunis van der koper   1638 234 59r
TEUNIS, SIEMEN riet, symen theunis van der koper   1638 234 60v
TEUNIS, SIEMEN theunis, symmen koper Rommelhaven 2   1627 232 45r
TEUNIS, SIEMEN theunis, symon koper   1679 241 35r
TEUNIS, SIEMEN theunis, symon koper   1681 241 132v
TEUNIS, IEMKJE theunis, ymkjen koper Rozengracht 8   1778 259 158r
TIJSES, PIETER thijsen, pieter timmerbaas (scheeps-) koper Noorderhaven 58   1782 260 157r
TIJSES, PIETER thijsen, pieter koper Lanen 36   1782 260 191v
TIJSES, JAN thijssen, jan koper   1680 241 86r
TIJSES, MINNE thijssen, minne koper Noorderhaven 65   1692 242 389r
TIJSES, MINNE thijssen, minne schipper koper Noorderhaven 67   1693 243 33r
TIJSES, PIETER thijssen, pieter koper Zuiderpoort (gebied)   1789 263 90v
TIJSES, ROELOF thijssen, roeloff koper   1720 246 73v
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES kussendrager, sjouwkje thijssen koper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
TEUNIS, KARST thoenis, carst (erven van) verkoper   1619 230 308r
TEUNIS, GRIETJE thoenis, griet koper Lanen NZ   1612 229 215r
TEUNIS, JAN thoenis, jan koper   1628 232 119r
TEUNIS, thoenis, reynie koper Hoogstraat   1611 229 19r
TEUNIS, SIEMEN thoenis, symon koper   1636 234 11v
TEUNIS, WILLEM thoenis, willem ten westen Voorstraat 3   1605 228 875r
TEUNIS, thoenys, gyelis (wd) koper Lanen ZZ   1605 228 959r
TEUNIS, NEELTJE thoenys, neeltie koper   1605 228 932r
THOMAS, ANNE thomas, anne koper Heiligeweg 2   1615 229 519r
THOMAS, ANNE thomas, anne koopman koper Noorderhaven 110   1616 230 54r
THOMAS, ANNE thomas, anne koper   1617 230 149r
THOMAS, BAUKE thomas, bauke koper Zuiderhaven 5   1765 256 106v
THOMAS, BAUKE thomas, bauke bakker (mr) koper Grote Bredeplaats 13   1782 260 268r
THOMAS, BEREND thomas, beernt koper   1602 228 664r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper   1753 253 76r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas (wl) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper   1757 254 63v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper   1759 254 245v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper Achterstraat   1774 258 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas brouwer (oud-) koper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas brouwer verkoper Noorderhaven 37   1779 259 206r
THOMAS, BOUWE thomas, bouwe (burgemeester)(oud-) ten zuiden Zuiderhaven 23   1660 238 28r
THOMAS, BOUWE thomas, bouwe koper Zuiderstraat   1674 240 134r
THOMAS, BOUWE thomas, buue koper   1634 233 130v
THOMAS, BOUWE thomas, buwe koper   1644 235 110r
THOMAS, BOUWE thomas, buwe (burgemeester) koper Zuiderhaven 13   1655 237 19r
THOMAS, BOUWE thomas, buwe (burgemeester) koper Grote Ossenmarkt 20   1656 237 63r
THOMAS, BOUWE thomas, buwe (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 6   1658 237 157r
THOMAS, BOUWE thomas, buwe (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 8   1658 237 157v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS ijsenbeek, claas thomas verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
THOMAS, KLAAS thomas, claes koper Rommelhaven 18   1627 232 56r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS ijzenbeek, claes thomas koper Grote Bredeplaats 16   1730 247 344r
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS ijsenbeek, grietje thomas verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS gonggrijp, harmen thomas koper   1675 240 205r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS gonggrijp, harmen thomas koper Voorstraat 44   1677 240 250v
THOMAS, HENDRIK thomas, hendrick ten westen   1597 228 88r
THOMAS, HENDRIK thomas, hendrick koper   1613 229 275r
THOMAS, HERE thomas, hero koper   1637 234 26v
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Westerstraat 1 H-214 1809 268 290r
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Westerstraat 1 H-215 1809 268 290r
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Zuiderhaven 16 H-215 1809 268 290r
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Zuiderhaven 16 H-216 1809 268 290r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS ijsenbeek, immetje thomas verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
THOMAS, JAN thomas, jan koper Zoutsloot ZZ   1613 229 285r
THOMAS, JAN thomas, jan koper Noorderhoofd 1   1797 265 44r
THOMAS, JAN thomas, jan koper Zuiderhaven 18   1802 266 185r
THOMAS, JAN thomas, jan ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
THOMAS, JAN thomas, jan scheepstimmerman verkoper Westerstraat 1 H-214 1809 268 290r
THOMAS, JAN thomas, jan scheepstimmerman verkoper Westerstraat 1 H-215 1809 268 290r
THOMAS, JAN thomas, jan scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 16 H-215 1809 268 290r
THOMAS, JAN thomas, jan scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 16 H-216 1809 268 290r
IJSENBEEK, JAN THOMAS ijsenbeek, jan thomas (wl) winkelier verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, JENTJE THOMAS ijzenbeek, janke thomas verkoper Noorderhaven 15   1804 267 63v
THOMAS, JANKE thomas, janneke bruid   1606 228 991r
THOMAS, LAMMERT thomas, lammert koper   1659 237 206r
LAAN, SIKKE THOMAS laan, sikke thomas van (wl) verkoper   1804 267 53r
IJSENBEEK, TRIJNTJE THOMAS ijzenbeek, trijntje thomas verkoper Noorderhaven 15   1804 267 63v
THOMAS, IJSBRAND thomas, ysbrand koper Scheerstraat 3   1733 248 273v
BERG, KLAAS THOMAS berg, claes thomes koper Voorstraat 57   1636 234 18v
THOMAS, FRANS thomes, frans koper Schritsen   1612 229 242r
TEUNIS, EVERT thonis, ewert koper Sint Jacobstraat   1612 229 207r
TEUNIS, HENDRIK thonis, hendrik koper Kleine Bredeplaats 13   1676 240 221r
TEUNIS, HENDRIK thonis, hendrik koper Kleine Bredeplaats 11   1676 240 226v
TEUNIS, IDS vrijthoff, itske thonis ten oosten Droogstraat 100   1660 238 30v
TEUNIS, JAN thonis, jan koper   1629 232 180r
TEUNIS, thonis, jeslyck koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
TEUNIS, thonis, trijntgen (te nes, dongeradeel) verkoper Rinnertspijp   1601 228 517r
TEUNIS, WILLEM thonis, willem koper Grote Kerkstraat ZZ   1600 228 397r
TEUNIS, WILLEM thonis, willem koper   1600 228 398r
TEUNIS, KLAAS thonys, claes ten westen Rinnertspijp   1601 228 517r
TEUNIS, GRIETJE thonys, gryet verkoper Lanen 80   1598 228 210r
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis koper Hofstraat 16   1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis geniaarde Zuiderhaven 18   1733 248 187v
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis koper Rozengracht 38   1733 248 193r
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis koper Noorderhoofd 1   1733 248 225v
TEUNIS, IJSBRAND thuenis, isbrant koper   1626 231 122r
TEUNIS, REMMERT thuenis, rimmert (wl) verkoper   1774 258 185r
TIEMENS, thymens, pytgie koper   1613 229 251r
TJEERDS, ENNE tiaards, enne koper   1625 231 76r
TJEERDS, HERE tiaards, heere koper Kleine Bredeplaats WZ   1598 228 236r
TJEERDS, SIEBREN tiaards, sibrant koper   1626 231 128r
TJEERDS, WALING tiaardts, walingh ten westen Weverstraat ZZ   1627 232 11r
TJEERDS, WALING tiaardts, walingh koper Heiligeweg   1627 232 41r
TJEERDS, WIEPKE tiaardts, wypcke koper Hoogstraat 21   1636 234 10v
TJEERDS, WIEPKE tiaardts, wypke koper Droogstraat ZZ   1627 232 16r
, HESSEL tiaeleff, hessel bruidegom   1602 228 557r
TJEERDS, ENNE tiaerds, inne koper Rommelhaven 15   1650 236 122r
TJEERDS, JELLE tiaerds, jelle koper Voorstraat 44   1643 235 92r
TJEERDS, SIEMEN tiaerds, simen koper   1642 235 22v
TJEERDS, TJEERD tiaerdsen, tiaerd koper   1644 235 113r
BONKE, BINKE TJEERDS boncq, bente tiaerdts koper Heiligeweg 68   1633 233 77r
TJEERDS, JAN vattinga, jan tiaerdts (crediteuren van) verkoper Voorstraat 26   1619 230 315r
TJEERDS, MEINERT tiaerdts, meynert koper   1657 237 108r
TJEERDS, SIERK tiaerdts, sirck koper Lanen NZ   1615 229 564r
TJEERDS, TRIJNTJE tiaerdts, trijn (crediteuren van) verkoper Voorstraat 26   1619 230 315r
TJEERDS, ENNE tiaerdtsen, inne koper   1636 234 9r
TJEERDS, FEITE tiaerts, feite koper   1649 236 86v
TJEERDS, FOPPE tiaerts, foppe koper Voorstraat 12   1634 233 138r
TJEERDS, GERBEN tiaerts, gerbrant ten noorden Poortje   1601 228 534r
TJEERDS, HOBBE tiaerts, hobbe koper Voorstraat ZZ   1641 234 159r
TJEERDS, HIELKJE tiaerts, hylck koper   1634 233 134r
TJEERDS, JANKE tiaerts, jantien koper   1634 233 132r
TJEERDS, LOLLE tiaerts, lolle koper   1652 236 210v
TJEERDS, SIEBREN tiaerts, sybrant koper   1633 233 114r
SURINGAR, SJOERD TJEERDS suiriger, syvert tiaerts koper   1632 233 45v
TJALKES, BIENSE tialckes, bientse koper   1647 235 253r
TJALKES, PIETER tialckes, piter koper ten zuiden van Harlingen   1662 238 132v
TJAMMES, KLAAS tiammes, claes koper NZ   1647 236 6r
TJAMMES, LOLKE tiammes, lolcke koper   1605 228 910r
TJAMMES, TIJS tiammes, tijs koper   1648 236 24r
TIEDES, KLAAS tides, claes koper   1662 238 125v
, tidts, tidts koper Heiligeweg NZ   1598 228 260r
POPTA, DJOERD TJEBBES popta, dioerdt tiebbes koper   1634 233 140r
TJEBBES, DOUWE tiebbes, douwe ten westen Noorderhaven NZ   1600 228 448r
TJEBBES, GEERTJE tiebbes, geertie koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
TJEBBES, HEIN tiebbes, heyn koper Voorstraat 27   1661 238 72v
TJEBBES, HOMME tiebbes, homme koper Hofstraat NZ   1616 230 93r
TJEBBES, JAKOB tiebbes, jacob koper Franekereind ZZ   1604 228 766r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper   1602 228 636r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Franekereind ZZ   1603 228 752r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Droogstraat   1614 229 445r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper ten oosten van Harlingen   1615 229 529r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Brouwersstraat   1616 230 41r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper   1634 233 140r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper   1638 234 69r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Rommelhaven ZZ   1640 234 101r
TJEBBES, JOHANNES tiebbes, joannes koper Kleine Bredeplaats 4   1666 239 55r
TJEBBES, JOHANNES tiebbes, joannes koper Kleine Bredeplaats 4   1669 239 197r
POPTA, SJOERD TJEBBES popta, sioerd tiebbes koper Zuiderhaven ZZ   1615 229 521r
POPTA, SJOERD TJEBBES popta, syourdt tiebbes koper Romastraat   1615 229 549r
POPTA, SJOERD TJEBBES popta, syourdt tiebbes koper   1616 230 48r
TIEDES, TIEDE tiedes, tied koper   1644 235 117r
TJEERDS, ALLERT tieerds, allert koopman koper Voorstraat NZ   1663 238 167r
TJEERDS, KEIMPE tieerds, ceimpe koper   1733 248 239r
TJEERDS, ELIAS tieerds, elias koper   1734 248 325r
TJEERDS, FEITE tieerds, feite koper   1656 237 67v
TJEERDS, FEITE tieerds, feite koper   1659 237 220r
TJEERDS, FEITE tieerds, fette koper Sint Odolphisteeg 4   1662 238 122v
TJEERDS, FEITE tieerds, fette koper   1663 238 185v
TJEERDS, FEITE tieerds, feyte appelcooper ten oosten Moriaanstraat 1   1659 238 3v
TJEERDS, tieerds, inderen koper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TJEERDS, JAN tieerds, jan bleker ten oosten   1660 238 39r
TJEERDS, JAN tieerds, jan koper   1736 249 154r
TJEERDS, JELLE tieerds, jelle koper Weverstraat NZ   1650 236 136v
TJEERDS, JELLE tieerds, jelle koper Weverstraat NZ   1650 236 137r
TJEERDS, JELLE tieerds, jelle koper Kleine Kerkstraat OZ   1652 236 209r
TJEERDS, JELLE tieerds, jelle koopman koper Hoogstraat 23   1655 237 30r
TJEERDS, JOUKE tieerds, jouke koper 6-096 1661 238 76r
TJEERDS, NANNE tieerds, nanning koper Droogstraat 100   1660 238 30v
TJEERDS, POPPE tieerds, poppe koper Poortje   1738 249 286v
TJEERDS, SJOERD tieerds, sioerdt koper Bildtstraat 21   1646 235 211r
TJEERDS, TJEERD tieerdsen, tieerd geniaarde Zoutsloot NZ   1661 238 77r
TJEERDS, TJEERD tieerdsen, tieerd koper Schritsen NZ   1661 238 108r
TJEERDS, FETJE tieerdts, fed koper   1600 228 421r
TJEERDS, FRANS tieerdts, frans koper   1644 235 152r
TJEERDS, PIETER tieerts, pieter metselaar verkoper Lanen NZ   1605 228 875r
TJEPKES, DIRK tiepckes, dirck koper   1654 236 258r
TJEPKES, GERBEN tiepckes, gerben koper   1614 229 411r
TJEPKES, GERBEN tiepckes, gerbrant koper Heiligeweg ZZ   1616 230 57r
TJEPKES, IENTE tiepckes, inte koper Nieuwstraat WZ   1645 235 166r
TJEPKES, SJOERD tiepckes, sioerd verkoper   1660 238 25v
TJEPKES, SJOERD tiepckes, sioerdt koper Heiligeweg ZZ   1645 235 164v
TJEPKES, TJITSKE tiepckes, tyesck koper Hoogstraat 19   1616 230 50r
TJEPKES, WILLEM tiepckes, willem koper Hoogstraat ZZ   1644 235 131r
TJEPKES, BINTJE tiepkes, bintie koper   1648 236 17r
TJEPKES, DOUWE tiepkes, douwe koper Heiligeweg NZ   1643 235 51v
TJEPKES, GERBEN tiepkes, gerben koper   1619 230 312r
TJEPKES, GERBEN tiepkes, gerbrant koper   1617 230 206r
TJEPKES, IENTE tiepkes, inte koper   1642 235 9r
TJEPKES, MARTEN tiepkes, marten koper   1660 238 57r
TJEPKES, tiepkes, oedts koper Rinnertspijp   1627 232 29r
TJEPKES, SEERP tiepkes, seerp koper Rapenburg   1661 238 74v
TJEPKES, SJOERD tiepkes, sioerd koper   1643 235 96v
TJEPKES, SJOERD tiepkes, sioerd koper   1654 236 269r
TJEPKES, SJOERD tiepkes, sjoerd koper Alemanssteeg OZ   1663 238 180v
TJEPKES, WILLEM tiepkes, willem koper   1643 235 85r
, tieppes, bartou koper   1655 237 43r
TJERKS, AUKE tiercks, aucke koper Sint Jacobstraat WZ   1630 232 324r
TJERKS, AUKE tiercks, aucke (wd) ten noorden Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
TJERKS, KORNELIS tiercks, cornelis koper   1618 230 253r
TJERKS, FOPPE tiercks, foppe koper Lanen NZ   1655 237 49r
TJERKS, HENDRIK tiercks, hendrick koper   1601 228 509r
TJERKS, HIDDE tiercks, hidde verkoper Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
TJERKS, LIEUWE tierckx, lieuue burger-vaandrig koper Kerkpad 3   1632 233 68v
TJERKS, ANDRIES tiercx, andries koper Carl Visschersteeg 2   1643 235 62r
TJERKS, HERE tiercx, here koper   1643 235 81v
TJERKS, JAKOB tiercx, jacob koper Brouwersstraat 2   1601 228 539r
TJERKS, OTTE tiercx, otte (wl) verkoper Noorderhaven 82   1597 228 27r
TJERKS, REINTJE tiercx, reynck koper   1601 228 521r
TJERKS, RIKSTJE tiercx, rixt koper Droogstraat NZ   1600 228 449r
TJERKS, RIKSTJE tiercx, rixt koper Droogstraat NZ   1600 228 450r
TJEERDS, FEDDE tierds, fedde koper Droogstraat NZ   1657 237 131v
TJEERDS, HANS tierdts, hans smid gecondemneerde Sint Jacobstraat WZ   1600 228 436r
TJERKS, JAKOB tierks, jacob koper   1733 248 175v
TJERKS, RUTGER tierks, rut koper   1732 248 104v
TJERKS, SIETSE tierks, sytse koper   1660 238 42r
TJERKS, BAUKE tierx, baucke (wl) brouwer koper Nieuwstraat 38   1696 243 236r
TJERKS, FEDDRIK tierx, feddrick koper   1645 235 170v
TIETES, MARTJEN tietes, martien koper   1619 230 297r
TIETES, OKKE tietes, ocke koper Hoogstraat NZ   1696 243 242v
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS postema, tijmen tijmens chirurgijn (mr) koper Hofstraat 31   1659 238 2r
TIEMENS, AAFKE tijmons, aafke (wl) verkoper   1804 267 91r
TIJSES, tijses, itsien verkoper Voorstraat NZ   1601 228 538r
TIJSES, ANTJE tijssen, anna koper Voorstraat NZ   1600 228 415r
TIJSES, ANNE tijssen, anne koper Voorstraat 51   1602 228 598r
TIJSES, DOUWE tijssen, douwe koper   1642 234 163v
TIJSES, GATSKE tijssen, gatske koper Brouwersstraat 1   1735 249 77v
TIJSES, HENDRIK tijssen, hendrik koper   1728 247 142v
TIJSES, IEPE tijssen, ipe koper Rozengracht NZ   1644 235 137v
TIJSES, MINNE tijssen, minne koper   1700 244 68r
TIJSES, MINNE tijssen, minne koper Zoutsloot NZ   1704 244 256v
TIJSES, MINNE tijssen, minne koper Zoutsloot ZZ   1705 244 303r
TIJSES, NANNE tijssen, nanning koper Noordijs 1   1729 247 290r
TIJSES, PIETER tijssen, pieter koper Zuiderhaven 36   1761 255 107v
TIJSES, SIERK tijssen, sierck koper   1646 235 225r
TIJSES, SIETSE tijssen, sytske koper   1730 247 354v
TIJSES, TJITSKE tijssen, tjietke koper Noorderhaven 55   1730 247 354r
TIJSES, TRIJNTJE tijssen, trijn koper Noordijs   1602 228 557r
TIJSES, TIEMEN tijssen, tymon koper   1739 250 61v
TIJSES, TIEMEN tijssen, tymon koper   1740 250 111r
TIJSES, ANTJE tijsses, anna mede-eig Voorstraat NZ   1601 228 538r
TIJSES, ANTJE tijsses, anna ten oosten Voorstraat NZ   1601 228 538r
TIEMENS, SAKE timens, sako koper   1698 243 375r
TIEMENS, JOUKE timons, jouke ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
TJOMMES, GERBRICHJE tiommes, gerbrich koper   1643 235 68v
TJOMMES, SALVES tiommes, salvius koper Rozengracht 40   1642 235 9v
TIETES, SCHELTE tites, schelte koper   1738 249 339r
TJEERDS, ELBRICHJE tjaerds, elbrich bruid   1605 228 874r
TJEERDS, tjaerdts, lyuu koper   1605 228 965r
TJEERDS, SIEBREN tjaerdts, sybrant koper Brouwersstraat WZ   1605 228 882r
TJEERDS, TJEERD tjaerdts, tjaert koper Lanen 85   1599 228 296r
TJEERDS, tjaerts, lieuue koper   1612 229 220r
TJALKES, PIETER tjalkes, pieter koper   1668 239 34va
TJALKES, PIETER tjalkes, pieter koper   1666 239 38v
TJALLINGS, DOOITSE tjallinghs, doytse bakker (mr) koper   1690 242 317v
TJALLINGS, ABRAHAM tjallings, abraham koper Hoogstraat 16   1767 257 23r
TJALLINGS, EEDE tjallings, aede koper Weverstraat   1661 238 80v
TJALLINGS, ANTJE tjallings, antje koper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
TJALLINGS, BOTJE tjallings, botje koper Noorderhaven 90   1727 247 22r
TJALLINGS, BRECHTJE tjallings, brechtie koper Noorderhaven 90   1727 247 22r
TJALLINGS, DOEDE tjallings, doede koper   1678 241 13v
TJALLINGS, GATSE tjallings, gadze ten zuiden   1772 258 5v
TJALLINGS, GATSE tjallings, gatse koper   1730 247 357r
TJALLINGS, GATSE tjallings, gatze koordewerker koper Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
TJALLINGS, GERLOF tjallings, gerloff koper   1730 247 365r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit koper Grote Ossenmarkt 27   1716 245 257r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit gortmaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 25   1728 247 69r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit gortmaker (mr) koper Vijverstraat 22   1742 250 267r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit koper Vijverstraat 30   1749 251 271v
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerryt koper Vijverstraat ZZ   1720 246 71v
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerryt gortmaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 25   1722 246 152v
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerryt koper   1723 246 159r
TJALLINGS, JAKOB tjallings, jacob koper Rozengracht 2   1753 253 119r
TJALLINGS, JAN tjallings, jan koper Nieuwstraat OZ   1665 239 14r
TJALLINGS, JAN tjallings, jan koper Nieuwstraat WZ   1668 239 177v
TJALLINGS, OBBE tjallings, obbe koper   1600 228 386r
TJALLINGS, PIETER tjallings, pieter koper Zuiderplein 1   1711 245 132r
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje herbergier koper Voorstraat 57   1695 243 144v
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje koper Noorderhaven 104   1695 243 134r
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje herbergier koper Noorderhaven 46   1702 244 144v
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje koper Noorderhaven 46   1702 244 171r
TJALLINGS, TJALLING tjallings, tjalling koper   1739 250 73v
TJALLINGS, TJALLING tjallings, tjalling (wl) koper   1774 258 148v
TJALLINGS, WIGLE tjallings, wigle koper Vijverstraat ZZ   1671 240 32r
TJEBBES, KLAAS tjebbes, claes schipper (wijd-) bewoner Zoutsloot NZ   1681 241 137r
TJEBBES, KORNELIS tjebbes, cornelis koper   1769 257 135v
TJEBBES, DIEUWKE tjebbes, dieuwke koper   1756 253 258v
DREYER, DIENA TJEBBES dreyer, dina tjebbes koper Voorstraat NZ   1687 242 208v
TJEBBES, GOSSE tjebbes, gosse ten westen Hofstraat 59   1741 250 166r
TJEBBES, HARMEN tjebbes, harmen koper   1717 245 306v
TJEBBES, HOMME tjebbes, homme koper   1692 243 r
TJEBBES, JAKOB tjebbes, jacob koper   1727 246 302r
TJEBBES, JOHANNES tjebbes, joannis koper Voorstraat 67   1658 237 176v
TJEBBES, JOHANNES tjebbes, joannis koper   1695 243 132r
TJEBBES, JOHANNES tjebbes, johannes koper Voorstraat 95   1692 242 372v
TJEBBES, JOHANNES tjebbes, johannes koper Voorstraat 84   1778 259 134v
TJEBBES, JOHANNES tjebbes, johannes (wd) koper   1802 266 110r
TJEBBES, PIETER tjebbes, pieter koper   1684 242 24v
DREYER, PIETER TJEBBES dreier, pieter tjebbes koper Zoutsloot 125   1718 246 24r
DREYER, PIETER TJEBBES dreyer, pieter tjebbes ten noorden   1745 251 80v
TJEBBES, PIETER tjebbes, pyter koper   1672 240 91r
KUIPER, PIETER TJEBBES kuyper, pyter tjebbes koper   1672 240 103r
TJEERDS, ALBERT tjeerds, albert koper Zuiderhaven 18   1655 237 48v
TJEERDS, ALBERT tjeerds, albert koper   1656 237 85v
TJEERDS, tjeerds, alchien koper   1675 240 178r
TJEERDS, ANTJE tjeerds, antie koper   1740 250 131r
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper Voorstraat 62   1745 251 59v
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper   1745 251 62v
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper   1745 251 78v
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper   1747 251 164r
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper   1747 251 198r
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper Hoogstraat 24   1749 251 251r
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper Hoogstraat 24   1749 252 18v
TJEERDS, BROER tjeerds, broer (erven) zakkendrager ten noorden Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
TJEERDS, KLAAS tjeerds, claas koper   1736 249 121v
TJEERDS, DOUWE tjeerds, douwe koper   1778 259 101v
TJEERDS, DOUWE tjeerds, douwe koper   1781 260 138r
TJEERDS, DOUWE tjeerds, douwe koper Lammert Warndersteeg OZ   1781 260 139r
TJEERDS, FEDDE tjeerds, fedde koper Sint Christoffelsteeg OZ   1672 240 81r
TJEERDS, FEITE tjeerds, feite koper Scheerstraat 3   1682 241 175v
TJEERDS, FEITE tjeerds, feite koper   1682 241 195v
TJEERDS, FEITE tjeerds, feyte koper Rommelhaven 2   1669 239 191r
TJEERDS, FEITE tjeerds, feyte koper Sint Jacobstraat 2   1672 240 83r
TJEERDS, FOKKE tjeerds, focke koper   1753 253 79r
ESTA, FOKKE TJEERDS esta, focke tjeerds van koper Spinstraat ZZ   1739 250 19v
ESTA, FOKKE TJEERDS esta, focke tjeerds van ten oosten   1743 250 287v
ESTA, FOKKE TJEERDS esta, focke tjeerds van koper   1767 256 228r
ESTA, FOKKE TJEERDS esta, fokke tjeerds van koper   1735 249 55v
TJEERDS, GEERTJE tjeerds, geertje koper   1802 266 356r
TJEERDS, GERBEN tjeerds, gerben lijnslager koper Noorderhoofd 1   1730 247 308r
TJEERDS, GERBEN tjeerds, gerben lijnslager (mr) koper Noorderhaven 33   1730 247 367r
TJEERDS, GERBEN tjeerds, gerben geniaarde Zuiderhaven 56   1732 248 82v
TJEERDS, GERBEN tjeerds, gerben geniaarde Zuiderhaven 56   1732 248 86r
RADSMA, HARMEN TJEERDS ratsma, harmen tjeerds verkoper   1774 258 152v
TJEERDS, HETTE tjeerds, hette koper Hoogstraat 25   1674 240 152r
TJEERDS, IDS tjeerds, idtske koper Nieuwstraat WZ   1751 252 137v
TJEERDS, IEDE tjeerds, iede koper   1774 258 144v
TJEERDS, IEDE tjeerds, iede verkoper Heiligeweg NZ   1774 258 181r
TJEERDS, IEDE tjeerds, iede ten oosten Heiligeweg NZ   1774 258 181r
TJEERDS, IEDE tjeerds, iede ten zuiden Heiligeweg NZ   1774 258 181r
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob koper   1689 242 267v
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob koper   1696 243 215r
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob koper   1800 265 484r
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob ten westen Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob timmerman (huis-)(mr) koper I-015 1811 269 129v
RADSMA, JAKOB TJEERDS radsma, jacob tjeerds koper Sint Odolphisteeg 6   1756 254 19v
RADSMA, JAKOB TJEERDS radsma, jacob tjeerds koper Sint Odolphisteeg 4   1763 255 177v
RADSMA, JAKOB TJEERDS ratsma, jacob tjeerds (zijn vader) horlogemaker (mr) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
RADSMA, JAKOB TJEERDS ratsma, jacob tjeerds verkoper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
TJEERDS, JAN tjeerds, jan koper Lammert Warndersteeg 10   1730 247 363v
TJEERDS, JAN tjeerds, jan koper   1758 254 137r
TJEERDS, JAN baantjer, jan tjeerds koper   1704 244 245r
RADSMA, JAN TJEERDS ratsma, jan tjeerds verkoper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
TJEERDS, JELLE tjeerds, jelle koper   1667 239 101v
TJEERDS, JETSE tjeerds, jetske koper Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
TJEERDS, JOHANNES tjeerds, johannes koper   1705 244 269v
TJEERDS, JOUKE tjeerds, joucke koper   1662 238 120r
TJEERDS, KEIMPE tjeerds, keimpe koper   1737 249 168r
TJEERDS, KEIMPE tjeerds, keimpe koper   1744 251 33r
TJEERDS, KEIMPE tjeerds, keimpe koper Grote Kerkstraat ZZ   1749 251 272v
TJEERDS, LIJSBET tjeerds, lijsbeth koper Weverstraat   1660 238 61v
TJEERDS, LIJSBET tjeerds, lijsbeth koper Weverstraat   1664 238 215v
TJEERDS, LIEPKJE tjeerds, lupkjen koper   1745 251 89r
TJEERDS, PIEBE tjeerds, piebe turfdrager koper Sint Jacobstraat 14   1781 260 71v
TJEERDS, PIER tjeerds, pierke schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 9   1671 240 49v
TJEERDS, PIETER tjeerds, pieter koper Bildtstraat 13   1719 246 55r
TJEERDS, PIETER tjeerds, pieter sleefmaker (mr)(old-) verkoper   1776 259 3v
TJEERDS, POPPE tjeerds, poppe koper   1710 245 107v
TJEERDS, POPPE tjeerds, poppe koper Bildtstraat 13   1719 246 55r
TJEERDS, REIN tjeerds, rein koper   1762 255 142r
TJEERDS, REINER tjeerds, reiner zeilmaker (mr) koper Noorderhaven 67   1693 243 32v
TJEERDS, REINER tjeerds, reiner zeilmaker koper Noorderhaven 29   1697 243 287v
TJEERDS, RUURD tjeerds, ruurd koper Grote Ossenmarkt 25   1691 242 364r
TJEERDS, SJOERD tjeerds, sjoerd koper   1788 263 39r
TJEERDS, TJEERD tjeerds, tjeerd bakker (mr) geniaarde Grote Kerkstraat 19   1695 243 143r
TJEERDS, TJEERD tjeerds, tjeerd koper   1770 257 179r
TJEERDS, TJEERD tjeerds, tjeerd koper   1771 257 205v
TJEERDS, TJEERD feerdijk, tjeerd tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
TJEERDS, TJEERD veerdijk, tjeerd tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yde koper   1764 256 24r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yde koper Voorstraat 89   1764 256 56v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yde koper Grote Kerkstraat 22   1766 256 175r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yde koper   1773 258 130r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper   1761 255 92v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper   1769 257 108r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper   1769 257 121v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper   1769 257 129v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper   1769 257 133v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper   1770 257 148v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper Grote Kerkstraat 24   1771 257 207r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede ten oosten   1773 258 118r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede ten noorden   1773 258 118r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede ten noorden Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper   1776 258 244v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper Grote Kerkstraat 19   1778 259 99v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper   1778 259 106v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede koper   1778 259 157v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede verkoper Grote Kerkstraat 24   1780 259 240r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede (wd) verkoper Kerkpoortstraat 39   1780 259 241v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede verkoper   1780 259 242v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede (wl) verkoper Heiligeweg 23   1780 259 248r
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede (wl) verkoper Voorstraat 89   1780 259 256r
HOEK, IEDE TJEERDS hoek, yede tjeerds van der koper Heiligeweg 17   1778 259 126r
TJEERDS, IEFKE tjeerds, yfke koper Brouwersstraat 13   1738 250 21v
TJEERDS, TJEERD tjeerdsen, tjeerd koper Franekereind ZZ   1695 243 129r
TJEERDS, TJEERD tjeerdsen, tjeerd koper Franekertrekvaart NZ   1693 243 39v
TJEERDS, TJEERD tjeerdsen, tjeerd koper Schritsen NZ   1697 243 304v
TJEERDS, RUURD tjeerdts, ruyrdt koper Grote Bredeplaats 9   1688 242 237v
TJEERDS, RUURD tjeerdts, ruyrdt koper   1692 242 1035r
TJEPKES, JAN tjepckes, jan (erven) ten westen Noorderhaven 40   1614 229 389r
TJEPKES, JAN tjepckes, jan (erven) ten zuiden Noorderhaven 40   1614 229 389r
TJEPKES, TJERK tjepckes, tjerck koper   1604 228 862r
TJEPKES, ARJEN tjepkes, arjen koper   1719 246 53r
TJEPKES, DIEUWKE tjepkes, dieuke koper Vijverstraat NZ   1785 261 278r
TJEPKES, MARIA tjepkes, marij bewoner Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
TJEPKES, MARTEN tjepkes, marten koper Lombardstraat   1669 239 198v
TJEPKES, PIETER tjepkes, pieter koper   1703 244 230r
TJEPKES, PIETER tjepkes, pieter koper Nieuwstraat WZ   1704 244 250r
TJEPKES, PIETER tjepkes, pieter geniaarde Voorstraat 31   1793 264 86r
HOOGSTRA, PIETER TJEPKES hogstra, pieter tjepkes koper   1801 265 662r
TJEPKES, PIETJE tjepkes, pytertje koper   1693 243 28v
TJEPKES, REMKE tjepkes, riemke koper   1747 251 188v
TJEPKES, RINSE tjepkes, rinse koper   1744 251 50v
BLOK, SAKE TJEPKES blok, sake tjepkes koper   1802 266 289r
BLOK, SAKE TJEPKES blok, sake tjepkes koper   1803 266 531r
BLOK, SCHELTE TJEPKES blok, schelte tjepkes koper Noorderhaven 4   1799 265 304r
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1671 240 34v
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1675 240 170v
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1675 240 171r
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1675 240 171v
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1675 240 172r
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper Zoutsloot 7   1675 240 172v
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1675 240 173r
BLOK, SIPKE TJEPKES blok, sipke tjepkes koper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
TJEPKES, SJOERD tjepkes, sjoerd koper Lanen 21   1665 239 15v
TJEPKES, SJOERD tjepkes, sjoerd koper   1770 257 155r
BLOK, SJOERD TJEPKES blok, sjoerd tjepkes koper   1760 254 256r
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES blok, trijntje tjepkes verkoper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
ZANDSTRA, DIRK TJERKS sanstra, dirck tjercks koper   1705 244 286v
TJERKS, EVERT tjercks, evert koper   1604 228 821r
TJERKS, TABE hoosbreyder, tabe tjercks koper   1686 242 125r
TJERKS, TOBIAS tjercks, tobe broekmaker koper   1684 242 14r
TJERKS, ALLERT tjerks, allert koper Droogstraat NZ   1666 239 53v
TJERKS, ANDRIES tjerks, andrys koper   1727 247 34r
TJERKS, ANTJE tjerks, antje koper   1757 254 64r
TJERKS, ANTJE tjerks, antje koper   1778 259 100v
TJERKS, BAUKE tjerks, baucke koper Heiligeweg 9   1665 239 31v
ZANDSTRA, DIRK TJERKS santstra, dirk tjerks koper Zoutsloot NZ   1697 243 286v
TJERKS, GEERTJE tjerks, geertje (wd) verkoper Achterstraat   1674 240 145v
TJERKS, HENDRIK tjerks, hendrik koper   1708 245 77r
TJERKS, HIDDE tjerks, hidde koper   1667 239 22va
VRIES, HIDDE TJERKS vries, hidde tjerks de koper Rozengracht 40   1687 242 215v
VRIES, HIDDE TJERKS vries, hidde tjerks de koper Rozengracht 38   1689 242 270v
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob koper Hofstraat 17   1733 248 171v
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob koper   1735 249 105r
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob koper Hoogstraat 9   1738 249 230r
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob herbergier koper Hoogstraat 7   1740 250 84r
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob koper   1758 254 121v
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob koper   1760 255 5v
TJERKS, JAN tjerks, jan koper Kleine Bredeplaats 11   1733 248 246r
TJERKS, JAN tjerks, jan koper   1800 265 621r
TJERKS, JOHANNES tjerks, johannes koper   1706 244 320v
TJERKS, LIJSBET tjerks, lijsbeth verkoper Voorstraat 30   1779 259 168v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper Hoogstraat 21   1754 253 194v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1765 256 138v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1769 257 120r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper Grote Kerkstraat 15   1770 257 149v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1770 257 150v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1771 257 230r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper Achterstraat 11   1772 258 16r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1772 258 54v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1773 258 111v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof verkoper   1773 258 130r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof ten oosten   1773 258 130r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof verkoper   1774 258 144v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof ten oosten   1774 258 144v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof ten zuiden   1774 258 144v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof ten oosten   1774 258 152v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof verkoper   1775 258 196r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1778 259 137r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1778 259 157v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1788 262 282r
TJERKS, RUURD tjerks, ruurd koper Zoutsloot ZZ   1697 243 290r
TJERKS, SIEMEN tjerks, simon koper   1785 262 9r
TJERKS, SIEMEN tjerks, symon ten oosten Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
TJERKS, SIEMEN tjerks, symon ten westen H-052 1808 268 63v
TJERKS, SIEMEN tjerks, symon ten westen H-053 1808 268 63v
TJERKS, SIEMEN tjerks, symon verkoper Rapenburg 18 H-048 1809 268 235v
TJERKS, SIEMEN tjerks, symon ten oosten Rapenburg 18 H-048 1810 268 359v
TJERKS, TRIJNTJE tjerks, trijntje (franeker) koper Grote Kerkstraat 26   1750 252 96b
TJERKS, ANDRIES tjerx, andries koper   1713 245 189v
TJERKS, BOTE tjerx, boete (te bolsward) verkoper Franekereind   1597 228 29r
TJERKS, BOTE tjerx, bote koper   1720 246 75v
TJERKS, FEDDRIK tjerx, feddrik koper   1712 245 184v
TJERKS, HENDRIK tjerx, hendrik koper   1701 244 139r
VRIES, HIDDE TJERKS vries, hidde tjerx de kapitein koper Zuiderhaven 14   1693 243 37v
TJERKS, JAN tjerx, jan koper Raamstraat 7   1697 243 279r
TJERKS, JOUKE tjerx, jouke koper   1721 246 109v
TJITSES, DIRK tjietses, dirk koper   1803 266 458r
TJITSES, JALKE tjietzes, jalke koper   1790 263 285r
TJITSES, JALKE tjietzes, jalke koper   1794 264 231v
TJITSES, JELKE tjietzes, jelke koper   1799 265 269r
TJITSES, JELKE tjietzes, jelke koper   1802 266 260r
TJITSES, JELKE tjietzes, jelke ten noorden   1804 267 10v
TJITSES, JELKE tjietzes, jelke koper   1806 267 207r
TJOMMES, FEITE tjommes, feite koper Heiligeweg 70   1734 249 16r
TOBIAS, KLAAS tobias, claas koper   1796 264 331r
TOBIAS, JAN tobias, jan koper Noorderhaven 24   1784 261 200r
TOBIAS, JAN tobias, jan koper Grote Bredeplaats 18   1796 265 1r
TEUNIS, JAN toenis, jan koper Schritsen 32   1616 230 55r
TEUNIS, JAN toenis, jan verkoper Schritsen 32   1627 232 28r
TEUNIS, JAN toenis, jan koper Zoutsloot OZ   1640 234 100v
BAKKER, JAN TEUNIS backer, jan toenis koper Hoogstraat 25   1644 235 147v
TEUNIS, TIEDE toenis, tied koper Vijverstraat ZZ   1624 231 23v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijzenbeek, bente tomas koper Noorderhaven 31   1771 257 229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijzenbeek, bente tomas verkoper   1772 258 34v
THOMAS, BOUWE tomas, bouue (oud burgemeester) koper Zuiderhaven 6   1663 238 174r
THOMAS, BOUWE tomas, bouwe (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 21   1660 238 30r
THOMAS, BOUWE tomas, buwe koper Zuiderhaven 6   1662 238 131v
THOMAS, KLAAS tomas, claes koper   1626 231 111v
THOMAS, FRANS tomas, frans koper   1709 245 96r
THOMAS, HENDRIK tomas, hendrick koper   1603 228 687r
THOMAS, JAN tomas, jan koper   1624 231 5r
IJSENBEEK, JAN THOMAS ijsenbeek, jan tomas koper Brouwersstraat 9   1703 244 221v
IJSENBEEK, JAN THOMAS ijsenbeek, jan tomas koper Voorstraat 28   1738 249 221v
THOMAS, PIETER tomas, pieter kuiper (mr) koper Franekereind 30   1718 246 15v
THOMAS, RIENK tomas, rinck koper   1643 235 89v
THOMAS, RINTJE tomas, rintie koper   1653 236 223v
THOMAS, SIMKE tomas, simke koper   1698 243 338r
THOMAS, SWIER tomas, sweerd koper   1665 239 33v
KUNST, KORNELIS TEUNIS kunst, cornelis tonis ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
TEUNIS, RIEMER tonis, riemer (mede vroedschap) koper Zuiderhaven 56   1664 238 239r
TEUNIS, SIEMEN kennis, simon tonis koper   1665 239 9v
TEUNIS, SIEMEN piet, symon tonis van der burger-sergeant gleybakker koper Zuiderhaven NZ   1632 233 62v
TEUNIS, TRIJNTJE tonis, trijntie verkoper Noorderhaven 112   1640 234 113v
, JAKOB tononius, jacobus koper   1688 242 242r
TEUNIS, KLAAS tonys, claes wandelverkoper Hoogstraat 41   1601 228 495r
TEUNIS, FOLKERT tonys, folckert ten oosten Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
TEUNIS, HENDRIK tonys, hendrick koper   1604 228 809r
TEUNIS, WILLEM tonys, willem ten noorden Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
TEUNIS, WILLEM tonys, willem wandelverkoper Hoogstraat 41   1601 228 495r
TEUNIS, WILLEM tonys, willem koper Voorstraat 1   1601 228 515r
TJOMMES, GEERTJE tsommes, geertien koper   1597 228 32r
TJOMMES, GEERTJE tsommes, geertien koper Kleine Bredeplaats WZ   1599 228 365r
TEUNIS, DIRK tuenis, dirck (wl) verkoper Bildtstraat 13   1633 233 127r
TEUNIS, JAN tuenis, jan koper   1732 248 97r
TEUNIS, JAN tuenis, jan koper   1733 248 211r
TEUNIS, PIETER tuenis, pyter korfmaker bewoner Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
TEUNIS, SIMKJE tuenis, simpck verkoper Lanen 42   1634 233 132v
TIEGES, JURJEN tuyges, jurjen koper   1668 239 157r
TJEERDS, HANS tyaards, hans koper   1598 228 146r
, ANTJE tyaardt, anna (wd) koper   1599 228 298r
TJEERDS, HANS tyaerdts, hans smid verkoper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
TJEERDS, HESSEL tyaerdts, hessel ten oosten Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
TJEERDS, HESSEL tyaerdts, hessel ten oosten Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
TJEERDS, tyaerdts, maria koper Scheerstraat 1   1615 229 570r
TJEERDS, PIETER tyaerdts, pieter (wd) ten westen Voorstraat ZZ   1600 228 430r
TJEERDS, AUKE tyaerts, aucke ten noorden   1600 228 461r
TJALLINGS, FOKKE tyalles, focke koper   1598 228 164r
TJALLINGS, FOKKE tyallings, focke koper Zoutsloot NZ   1624 231 18v
TJALLINGS, FOKKE tyallings, focke koper   1628 232 130r
TJALLINGS, JAN tyallings, jan koper Hoogstraat ZZ   1626 231 152r
TJALLINGS, JETSE tyallings, jetse koper   1601 228 475r
, ENGELTJE tyarckx, engel (wd) verkoper Heiligeweg WZ   1601 228 502r
TJEBBES, GRIETJE tyebbes, grietie koper   1626 231 136r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper Voorstraat 46   1624 231 21r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper Lanen 45   1625 231 49r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper   1627 231 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper Lanen 91   1628 232 98r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper   1628 232 108r
TJEBBES, LUTSKE tyebbes, lutske bruid   1597 228 101r
TJEBBES, SJOERD tyebbes, syoert bruidegom   1597 228 87r
HILLEMA, HILTJE TJEPKES hillema, hiltie tyepckes verkoper   1633 233 118r
TJERKS, IESK tyercks, iske koper   1625 231 97r
TJERKS, BOTJE tyerx, botke koper Schritsen   1597 228 51r
TJERKS, KLAAS tyerx, claes koper   1597 228 105r
TJITSES, PIER tyetses, pyer koper   1605 228 907r
TIEMENS, ANNE tymens, anne koper   1688 242 243r
TIEMENS, FOKJE tymens, fock koper Heiligeweg   1597 228 90r
VRIES, JAKOB TIEMENS fries, jacob tymens de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
TIEMENS, JELTJE tymens, jelcke koper Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
VRIES, SIEGER TIEMENS fries, seger tymens de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
WAYER, TEUNIS TIEMENS waayer, thonis tymons koper Karremanstraat   1598 228 254r
TIETES, SWAANTJE tytes, swaantje koper   1788 262 306v
TIETES, SWAANTJE tytes, swaantje koper   1788 262 666r
TIETES, TIETE tyttes, tijtte koper Brouwersstraat 21   1678 241 4r
TIETES, TIETE tyttes, tijtte koper Brouwersstraat 21   1678 241 15v
TIETES, TIETE tyttes, tijtte koper   1682 241 196v
TJERKS, JAKOB tzercx, jacob koper Noorderhaven NZ   1614 229 421r
TJALLINGS, FOEKE tzialings, foecke koper Karremanstraat OZ   1600 228 402r
TJALLINGS, FOEKE tzialings, foecke koper   1602 228 602r
TJALLINGS, REIN tziallings, reyn koper   1642 235 32v
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tziebbes koper   1613 229 277r
TJEPKES, tziepkes, tzisck koper Zoutsloot ZZ   1611 229 99r
TJERKS, JAKOB tziercks, jacob koper Lanen NZ   1612 229 205r
TJOMMES, LOLKE tziommes, lolcke koper Zoutsloot ZZ   1612 229 214r
TJITSES, SIMKJE tzisses, simck (wd) verkoper Voorstraat NZ   1601 228 512r