Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
WATSES, HENDRIK waatzes, hendrick koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
WATSES, HENDRIK waatzes, hendrick slager koper Noorderhaven 99   1600 228 393r
WATSES, HENDRIK waatzes, hendrik ten zuiden   1606 228 975r
WATSES, IEPE waatzes, ipe ten noorden Voorstraat 33   1601 228 472r
WATSES, IEPE waatzes, ippe grondpacht Noorderhaven 28   1600 228 467r
WATSES, JAN waatzes, jan koper   1598 228 201r
WATSES, PIETER waatzes, pieter koper Lanen ZZ   1601 228 482r
WABES, ARJEN wabbes, aerien koper Brouwersstraat 7   1638 234 58v
WABES, HESSEL wabbes, hessel koper   1671 240 33v
WABES, HESSEL wabbes, hessel koper   1672 240 99r
WABES, HESSEL wabbes, hessel koper   1672 240 109r
WABES, HOMME wabbes, homme koper   1600 228 413r
WABES, MARTEN wabbes, marten koper Brouwersstraat WZ   1605 228 966r
WABES, ANTJE wabes, antke ten zuiden Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
WALINGS, IEBELTJE waelings, ibell bruid   1600 228 422r
WALINGS, JAN walinghs, jan koper Hoogstraat NZ   1612 229 148r
WALINGS, ANTJE walings, antje (wl) verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
WALINGS, HOTSE walings, hotse ten zuiden Hoogstraat 40   1810 269 46r
WALINGS, JAN walings, jan koper   1643 235 66v
WALINGS, JAN walings, jan koper   1643 235 94v
WALINGS, PIETER walings, pieter zoutzieder koper Scheffersplein 27   1646 235 204r
WARNERS, LAMMERT warnars, lammert bakker bruidegom   1604 228 835r
WARNERS, LAMMERT warnars, lammert koper   1605 228 938r
WARNERS, LAMMERT warnarts, lambert verkoper Lanen 2   1605 228 937r
WARNERS, HENDRIK warnders, hendrik koper   1791 263 308v
WARNERS, PIETER warnders, pieter ten oosten Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
WARNERS, PIETER warnders, pieter ten oosten Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
WARNERS, PIETER warnders, pieter ten oosten Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
WARNERS, PIETER warnders, pieter koopman ten westen Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
WARNERS, PIETER warnders, pieter (wl) verkoper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
WARNERS, AREND warners, aernt koper   1643 235 46v
WARNERS, FOEKE warners, foeke koper Rozengracht 30   1687 242 209r
WARNERS, HARMEN warners, harmen verkoper   1600 228 407r
WARNERS, LAMMERT warners, lambert koper   1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT warners, lambert (hopman) koper Franekereind 14   1626 231 105v
WARNERS, LAMMERT warners, lambert koper   1627 231 154r
WARNERS, LAMMERT warners, lambert koper Franekereind 29   1628 232 156r
WARNERS, LAMMERT warners, lammert koper   1600 228 428r
WARNERS, LAMMERT warners, lammert koper Schritsen ZZ   1655 237 10v
WARNERS, MAAIKE warners, maycke koper Lanen 2   1605 228 937r
WARNERS, PIETER warners, pieter ten zuiden Franekereind   1597 228 29r
WARNERS, PIETER warners, pieter ten oosten Moriaanstraat   1804 267 47r
, LAMMERT warnersn, lambert koper Lammert Warndersteeg WZ   1612 229 188r
WATSES, ARJEN watses, arien bakker (mr) koper Hofstraat 16   1656 237 79v
BAKKER, ARJEN WATSES bakker, arien watses verkoper   1660 238 29r
WATSES, ARJEN watses, arjen koper   1664 238 224r
WATSES, KLAAS watses, claes (te makkum) koper   1629 232 205r
WATSES, IEPE watses, eepe gecondemneerde   1597 228 88r
WATSES, IEPE watses, epo koper Voorstraat ZZ   1597 228 125r
WATSES, HENDRIK watses, hendrick koper   1617 230 193r
WATSES, HENDRIK watzes, hendrick slager ten oosten Voorstraat 7   1627 232 12r
WATSES, SAKE watzes, sake koper   1642 235 4v
WELMERS, HENDRIKJE welmers, hendrickyen (weeskinderen van) koper Schritsen   1597 228 136r
WORPS, ARJEN werps, arien koper   1631 232 371r
WORPS, AATJE werps, attje koper Poortje OZ   1756 253 262r
WORPS, werps, tiaedtske (wd) koper 2-098 1641 234 153r
WORPS, TJITSKE werps, tjiedske koper   1705 244 306r
WESSELS, JAKOB wessels, jacob schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 23   1722 246 134v
SLUIS, JAKOB WESSELS sluys, jacob wessels wandelkoper Grote Bredeplaats 22   1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS sluys, jacob wessels wandelverkoper Grote Bredeplaats 23   1729 247 247r
WIEBES, THOMAS wibes, tomes koper Schritsen 56   1639 234 83r
WIEBES, THOMAS wibes, tomes koopman koper Kleine Bredeplaats 7   1641 234 156v
WIEBRENS, HERE wibrands, heere koper   1711 245 137v
WIEBRENS, PIETER wibrands, pieter koper   1665 239 16v
WIEBRENS, PIETER wibrands, pieter koper   1669 239 207r
WIEBRENS, wibrants, ten noorden Zuiderstraat   1641 234 153v
WIEBRENS, ELINKJE wibrens, elingh (wl) koper Kleine Bredeplaats 11   1627 232 37r
WIEBRENS, HENDRIK wibrens, henderick koper   1628 232 131r
WIEBRENS, PIETER wibrens, piter koper Voorstraat ZZ   1641 234 135r
WIEBRENS, SCHELTE wibrens, schelte koper   1710 245 107r
WIEGERS, GRIETJE wichers, grietje verkoper Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
JONG, REIN WIEBES jong, rein wiebes de koper Grote Bredeplaats 9   1802 266 340r
WIEGERS, KORNELIS wiegers, cornelis koper   1778 259 144r
WIEGERS, wiegers, doedtie koper Schritsen 32   1627 232 28r
WIEGERS, DOETJE wiegers, doettje koper Bildtstraat 16   1772 258 27v
WIEGERS, GERLOF wiegers, gerlof koper Anjelierstraat ZZ   1759 254 196r
WIEGERS, HARING wiegers, haring varensgezel koper Bildtstraat 14   1781 260 11r
WIEGERS, HARING wiegers, haring koper   1787 262 175v
WIEGERS, SETSKE wiegers, sedske koper   1778 259 143v
WIERDS, KLAAS wierds, claas schipper (schuit-) koper Prinsenstraat 6   1806 267 255v
WIERDS, ARJEN wierdts, adriaen (wl) ten noorden Zoutsloot NZ   1627 232 2r
WIERDS, ARJEN wierdts, adriaen (wl) ten noorden Zoutsloot NZ   1627 232 4r
WIERDS, ARJEN wierdts, adriaen ten noorden   1627 232 5r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1627 232 2r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1627 232 4r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 5r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 6r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 7r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper Zoutsloot NZ   1627 232 4r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper   1627 232 5r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper   1627 232 6r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper   1627 232 7r
WIEGERS, SIBBELTJE wiggers, sibbeltje koper Zoutsloot 7   1694 243 96r
WIEGERS, SIBBELTJE wiggers, sibbeltje verkoper Zoutsloot 7   1699 244 3r
WIEGERS, SIBBELTJE wigges, sibbeltie verkoper Achterstraat NZ   1699 244 1v
WILKES, WOUTER wilckes, wouter ten westen   1601 228 516r
, KAREL wilhelm, carel koper   1648 236 33r
WILLEMS, WIEBREN willem, wybren koper Lanen 48   1773 258 125v
WILLEMS, AALTJE willems, aaltje koper   1774 258 141v
WILLEMS, AALTJE willems, aaltje koper   1774 258 142v
WILLEMS, AALTJE willems, aaltje verkoper   1774 258 182v
WILLEMS, AALTJE willems, aaltje koper   1779 259 175r
WILLEMS, ABRAHAM willems, abraham koper Brouwersstraat WZ   1803 266 375r
WILLEMS, ABRAHAM willems, abraham ten zuiden Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
WILLEMS, ARJEN willems, adriaen verkoper   1601 228 513r
WILLEMS, ARJEN suylcum, adrian willems koper   1612 229 238r
WILLEMS, AART willems, aert koper   1673 240 121v
WILLEMS, AART willems, aert koper Karremanstraat 19   1682 241 202v
WILLEMS, ANDRIES willems, andries koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
WILLEMS, ANTJE willems, anna verkoper Scheerstraat 3   1611 229 8r
WILLEMS, ANTJE willems, antje koper   1778 259 147v
WILLEMS, ARJEN willems, ariaen verkoper Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
WILLEMS, ARJEN willems, ariaen koper   1611 229 15r
WILLEMS, BARTELD willems, bartel koper Snakkerburen (gebied)   1613 229 342r
WILLEMS, BARTELD willems, bartel koper Nieuwstraat   1615 229 522r
WILLEMS, BARTELD willems, bartel koper Sint Jacobstraat 6   1662 238 139r
WILLEMS, BEREND willems, beernt koper   1611 229 111r
WILLEMS, BEREND willems, beernt ten zuiden Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
WILLEMS, BEREND willems, beernt koper   1671 240 62r
WILLEMS, BEREND willems, beernt koper   1729 247 241r
WILLEMS, BEREND willems, berent koper   1625 231 58r
WILLEMS, BEREND willems, berent koper   1713 245 190r
WILLEMS, BEREND willems, bernt koper   1606 228 975r
WILLEMS, BOUWE willems, bouwe makelaar koper Schritsen NZ   1720 246 65r
WILLEMS, BRECHTJE willems, brecht koper   1675 240 192v
WILLEMS, BRECHTJE willems, brecht verkoper Zoutsloot 7   1694 243 96r
WILLEMS, BRECHTJE willems, brecht ten oosten Zoutsloot 9   1699 244 3v
WILLEMS, KARST willems, carst koper   1776 258 249v
WILLEMS, KLAAS willems, claas ten zuiden Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Sint Jacobstraat 8   1671 240 55r
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Voorstraat 24   1672 240 85v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Rapenburg ZZ   1672 240 91v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Kleine Bredeplaats 2   1675 240 185r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Zuiderhaven 6   1637 234 27r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Nieuwstraat WZ   1637 234 33r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper 5-134 1642 235 32r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper   1644 235 149r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper   1645 235 163v
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Zuiderplein OZ   1649 236 73r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Weverstraat   1650 236 122v
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Weverstraat   1658 237 163v
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Romastraat NZ   1667 239 119r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper   1720 246 74v
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Voorstraat 44   1723 246 156r
BROUWER, KLAAS WILLEMS brouwer, claes willems verver koper Schritsen ZZ   1617 230 138r
WILLEMS, KOENRAAD willems, coene koper Sint Jacobstraat 10   1708 245 73r
WILLEMS, KOENRAAD willems, coene ten westen Zuiderhaven 2   1752 252 187v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS bakker, coenraad willems koopman verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS bakker, coenraad willems koopman verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis koper   1654 236 255v
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis koper   1679 241 47v
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis boekdrukker koper Voorstraat 11   1694 243 115v
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis boekdrukker koper   1701 244 115v
JELLEMA, KORNELIS WILLEMS jellema, cornelis willems koper Voorstraat 49   1666 239 40r
WILLEMS, DANIEL willems, daniel scheepstimmerman verkoper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
WILLEMS, DAVID willems, david koper Noorderhaven 17   1782 260 299r
WILLEMS, DAVID willems, david koper Lanen 21   1792 264 55v
WILLEMS, DAVID willems, david koper Voorstraat 24   1795 264 249r
WILLEMS, DAVID willems, david koper Hoogstraat 22   1798 265 212r
WILLEMS, DAVID willems, david scheepstimmerman koper Hoogstraat 22   1801 265 654r
WILLEMS, DAVID willems, david koper Lanen 35   1801 266 5r
WILLEMS, DAVID willems, david (bolsward) timmerman (huis-) verkoper Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
WILLEMS, DAVID willems, david (bolsward) timmerman (huis-) verkoper Lanen 21 C-164 1810 269 35r
WILLEMS, DIRK willems, dierck verkoper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
WILLEMS, DIRK willems, dirck (burgemeester) koper Noorderhaven ZZ   1599 228 276r
WILLEMS, DIRK willems, dirck ten noorden Heiligeweg   1601 228 511r
KET, DIRK WILLEMS keth, dirck willems koper Noordees (gebied)   1612 229 158r
KET, DIRK WILLEMS keth, dirck willems (wl)(burgemeester) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
WILLEMS, DIRK willems, dirk koper   1784 261 191v
WILLEMS, IEKE willems, eeke koper Droogstraat NZ   1684 242 12r
WILLEMS, IEKE willems, eko koper Nieuwstraat WZ   1687 242 206v
WILLEMS, IEKE willems, eko koper Nieuwstraat WZ   1689 242 284v
WILLEMS, EVERT willems, evert wever (bont-)(mr) koper Hofstraat 16   1746 251 120r
WILLEMS, EVERT willems, evert ten noorden   1773 258 81r
WILLEMS, FRANS willems, frans koper   1788 262 255r
WILLEMS, FRANS leemkoel, frans willems koper Heiligeweg 16   1793 264 159r
WILLEMS, FRANS leemkool, frans willems koper Voorstraat 68   1804 267 19v
WILLEMS, FRANS leemkool, frans willems koopman ten oosten   1804 267 22r
WILLEMS, GEERTRUIDA willems, geertruid koper   1709 245 95r
WILLEMS, GERRIT willems, gerrit koper   1669 239 203v
WILLEMS, GERRIT willems, gerrit koper Voorstraat 86   1684 242 49v
WILLEMS, GERRIT willems, gerrit koper Spekmarkt 6   1715 245 245r
WILLEMS, GERRIT willems, gerryt koper Noorderhaven NZ   1738 249 291r
WILLEMS, GERRIT willems, gerryt varensgezel geniaarde Franekereind 23   1739 250 76v
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijs koper Voorstraat 66   1625 231 71v
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijs koper Noorderhaven 35   1630 232 302r
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijsbert koper Sint Odolphisteeg   1599 228 294r
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijsbert koper   1625 231 67v
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijsberth ten zuiden Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijsberth verkoper Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
WILLEMS, GRIETJE willems, griedt koper Noorderhaven 82   1597 228 27r
WILLEMS, GRIETJE willems, grietje verkoper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
BOER, GRIETJE WILLEMS boer, grietje willems de verkoper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
WILLEMS, willems, gryet koper Franekerpoort (gebied)   1598 228 233r
WILLEMS, willems, gulliaen koper   1659 237 180r
WILLEMS, willems, hadewij (wd) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
WILLEMS, willems, haduw (burgemeester) koper Noorderhaven ZZ   1599 228 276r
WILLEMS, willems, haduw verkoper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
WILLEMS, HAANTJE willems, haentie koper   1742 250 238r
WILLEMS, HARMEN willems, harmen koper Lanen 80   1720 246 83r
WILLEMS, HARMEN willems, harmen koper   1722 246 151r
WILLEMS, HARMEN willems, harmen koper WZ   1723 246 175v
WILLEMS, HARMEN willems, harmen koper   1727 247 6v
WILLEMS, HARMEN willems, harmen koper   1730 247 314r
WILLEMS, HAIE willems, haye koper   1724 246 191v
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick koper   1611 229 75r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick koper   1617 230 156r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick koper   1619 230 311r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick koper   1630 232 327r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick koper Noorderhaven 36   1631 232 354r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick boendermaker koper   1633 233 102r
MEY, HENDRIK WILLEMS mei, hendrick willems van der koper Noordijs WZ   1631 232 349r
MEY, HENDRIK WILLEMS mei, hendrick willems van der koper Noordijs WZ   1631 232 350r
MEY, HENDRIK WILLEMS mei, hendrick willems van der koper Gortmakerssteeg OZ   1631 232 373r
MEY, HENDRIK WILLEMS mey, hendrick willems van der koper   1631 233 22r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrik koper Voorstraat 74   1626 231 121r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrik koper Lanen 24   1761 255 78r
WILLEMS, HUGO willems, huige ten oosten Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
WILLEMS, HUGO willems, huige bakker (mr) verkoper Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
WILLEMS, HUGO willems, huigh koper   1667 239 73v
WILLEMS, HUGO willems, huigh koper   1667 239 108v
WILLEMS, HUGO willems, huigh koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
WILLEMS, HUBERT oestram, huybert willems koper   1611 229 115r
WILLEMS, HIELKJE willems, hylkje koper Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
WILLEMS, IEPE willems, ieppe koper Rapenburg NZ   1650 236 129v
WILLEMS, IJSBRAND willems, ijsbrand ten westen Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
WILLEMS, IJSBRAND willems, ijsbrand ten westen Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS brouwer, ijsbrand willems timmerknecht (huis-) verkoper Hofstraat 1 G-070 1809 268 267r
WILLEMS, ISAAK willems, isaak koper Sint Jacobstraat 8   1707 245 20r
WILLEMS, ISAAK willems, isaak koper Sint Jacobstraat 10   1708 245 73r
WILLEMS, ISAAK willems, isaak koper Sint Jacobstraat 8   1708 245 44v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1603 228 694r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1682 241 194r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1732 248 70r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1732 248 95r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Heiligeweg ZZ   1743 251 9v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob schipper (trekveer-) koper Voorstraat 74   1752 252 183r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Droogstraat 22   1755 253 221r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Voorstraat 74   1757 254 106v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Snakkerburen (gebied)   1762 255 162r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Schritsen 53   1768 257 44v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1771 257 197v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten zuiden   1772 258 9v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten zuiden   1772 258 22v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten noorden   1773 258 74v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten oosten Schritsen ZZ   1773 258 103r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten noorden   1773 258 115v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten noorden   1774 258 177r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten oosten   1777 259 25r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1778 259 102r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1778 259 129v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob uitdrager verkoper Voorstraat 74   1778 259 146r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 899r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper   1606 228 1031r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper   1613 229 345r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper Sint Jacobstraat 2   1614 229 387r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper Snakkerburen (gebied)   1615 230 9r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de ten oosten   1617 230 149r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS vlasbloem, jacob willems koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 900r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS vlasbloem, jacob willems ten westen Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
WILLEMS, JAKOBJE willems, jacoba koper   1804 267 91r
WILLEMS, JAN willems, jan (burgemeester) provisioneel k Grote Kerkstraat   1601 228 471r
WILLEMS, JAN willems, jan verkoper   1611 229 76r
WILLEMS, JAN willems, jan koper Zuiderhaven ZZ   1631 232 356r
WILLEMS, JAN willems, jan koper Heiligeweg ZZ   1631 233 27v
WILLEMS, JAN willems, jan koper Heiligeweg ZZ   1632 233 60r
WILLEMS, JAN willems, jan koper   1633 233 105v
WILLEMS, JAN willems, jan koper Lanen 93   1639 234 76r
WILLEMS, JAN willems, jan verkoper 2-098 1641 234 153r
WILLEMS, JAN willems, jan grafmaker koper Grote Kerkstraat 14   1643 235 63r
WILLEMS, JAN willems, jan koper Lanen NZ   1655 237 18r
WILLEMS, JAN willems, jan ten zuiden   1659 238 4r
WILLEMS, JAN willems, jan metselaar (mr) koper Lanen NZ   1665 239 9r
WILLEMS, JAN willems, jan koper Lanen NZ   1665 239 9r
WILLEMS, JAN willems, jan metselaar (mr) koper Vijver 7   1670 240 24v
WILLEMS, JAN willems, jan koper   1727 247 45r
WILLEMS, JAN willems, jan scheepstimmerman (mr) koper Noorderhoofd 1   1729 247 253v
WILLEMS, JAN willems, jan koper   1730 247 349r
WILLEMS, JAN willems, jan koper   1735 249 72r
WILLEMS, JAN willems, jan koper   1753 253 80v
WILLEMS, JAN willems, jan koper Grote Kerkstraat 27   1763 255 181v
WILLEMS, JAN willems, jan koper   1776 258 249v
WILLEMS, JAN groenheide, jan willems koper   1663 238 178v
WILLEMS, JAN groenheyde, jan willems koper Franekereind ZZ   1652 236 218v
WILLEMS, JAN metze?, jan willems koper   1671 240 67v
VOSMA, JAN WILLEMS vosma, jan willems koper Rozengracht 46   1683 241 249r
VOSMA, JAN WILLEMS vosma, jan willems koper Noorderhaven 68   1685 242 84v
VOSMA, JAN WILLEMS vosma, jan willems koper Rozengracht NZ   1686 242 150r
VOSMA, JAN WILLEMS vosma, jan willems koper Hofstraat ZZ   1690 242 326v
WERF, JAN WILLEMS werf, jan willems van der koper   1768 257 69v
WILLEMS, JENTJE willems, jancke (erven)(makkum) verkoper Zuiderhaven 13   1741 250 149r
WILLEMS, JILLES willems, jelis koper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
WILLEMS, JILLES willems, jelis ten westen Hoogstraat NZ   1601 228 490r
WILLEMS, JELLE willems, jelle koper Zoutsloot ZZ   1679 241 47r
WILLEMS, JELLE willems, jelle koper Bildtstraat 23   1687 242 181v
WILLEMS, JELLE willems, jelle koper Noorderhaven 96   1697 243 327r
WILLEMS, JELTE willems, jeltje koper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
WILLEMS, JELTJE willems, jeltje (wd) verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
WILLEMS, JELTJE willems, jeltje (wd) verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
WILLEMS, IEPE willems, jeppe koper   1633 233 96r
WILLEMS, JETSKE willems, jetske (wd) verkoper   1808 268 172r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS vosma, joannes willems geniaarde Lammert Warndersteeg 3   1687 242 160v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS vosma, joannes willems koper Lammert Warndersteeg 1   1693 243 60r
WILLEMS, JOHANNES willems, johannes koper   1778 259 143v
WILLEMS, JOHANNES willems, johannes koper Voorstraat 74   1783 261 29r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS vosma, johannes willems koper Rozengracht 46   1683 241 249r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS vosma, johannes willems koper Franekereind 16   1694 243 113v
WILLEMS, JOHANNES willems, johannis koper Hoogstraat 25   1693 243 66v
WILLEMS, JOHANNES willems, johannis koper Hoogstraat 19   1698 243 334v
WILLEMS, JURJEN willems, jurjen koper Lanen 64   1731 248 28v
WILLEMS, KOENRAAD willems, koene koper Havenplein 10   1735 249 89v
WILLEMS, LIEUWE willems, lieuwe koper Lombardstraat 2   1745 251 69v
WILLEMS, LIEUWE willems, lieuwe koper   1759 254 203r
WILLEMS, LIEUWE willems, lieuwe koper   1763 255 201v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS graaf, lieuwe willems koper Noorderhaven 41   1690 242 323r
WILLEMS, willems, maartgien koper   1605 228 886r
BAKKER, MARGARETA WILLEMS bakker, margaretha willems (huisvrouw van rein miedema) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, MARGARETA WILLEMS bakker, margaretha willems (huisvrouw van rein miedema) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
WILLEMS, MARIA willems, marijke koper   1729 247 222v
WILLEMS, MARIA willems, mariken verkoper Voorstraat 33   1601 228 472r
WILLEMS, MARTEN willems, marten koper   1707 245 31r
WILLEMS, MATTEUS willems, mathijs ten oosten   1601 228 528r
WILLEMS, MEINERT willems, meinert koper Grote Bredeplaats ZZ   1662 238 140v
WILLEMS, MEINERT willems, meinert koper   1731 247 381v
JAGER, MEINT WILLEMS jager, meinte willems koper   1787 262 205v
JAGER, MEINT WILLEMS jager, meinte willems de koper Simon Stijlstraat OZ   1797 265 37r
JAGER, MEINT WILLEMS jager, meinte willems de slager (mr) koper Rozengracht 37   1798 265 187r
WILLEMS, NANNE willems, nanne koper   1724 246 202v
WILLEMS, NANNE willems, nanning koper   1602 228 577r
WILLEMS, NANNE willems, nanning koper   1602 228 582r
WILLEMS, NANNE willems, nanning koper   1606 228 1003r
WILLEMS, NANNE willems, nanning koper   1702 244 154r
WILLEMS, NANNE willems, nanning koper Grote Bredeplaats 22   1719 246 35v
WILLEMS, NANNE willems, nanning koper   1719 246 55v
WILLEMS, NANNE willems, nanning koper   1731 247 381r
WILLEMS, NANNE willems, nanning bontwever (mr) koper   1735 249 41v
WILLEMS, NANNE willems, nanning koper   1735 249 91r
WILLEMS, NANNE willems, nanning koper   1740 250 94r
WERF, NANNE WILLEMS werff, nanning willems de koper   1611 229 53r
WILLEMS, PIETER willems, pieter koper Voorstraat 62   1787 262 149v
WILLEMS, PIETER willems, pieter koper Voorstraat 62   1797 265 103r
WILLEMS, PIETER willems, pieter koper   1799 265 386r
WILLEMS, PIETER willems, pieter koopman verkoper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER willems, pieter ten oosten Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER willems, pieter ten noorden Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER willems, pieter koopman verkoper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
WILLEMS, PIETER willems, pieter schipper (trek-) op leeuwarden koper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
WILLEMS, REMMERT willems, remmert koper Brouwersstraat 28   1657 237 104v
WILLEMS, REMMERT willems, remmert koper Noorderhaven 11   1657 237 119v
WILLEMS, RINNERT willems, rennert koper   1684 242 15r
WILLEMS, RINNERT willems, rennert koper Scheffersplein NZ   1692 242 404v
WILLEMS, RIENK willems, rienck koper   1667 239 107v
WILLEMS, RIENK willems, rienk koper Hoogstraat 7   1686 242 106r
WILLEMS, RIENK willems, rienk koper   1696 243 229r
WILLEMS, RINSE willems, rinske (wd) verkoper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
WILLEMS, SCHELTE willems, schelte koper   1648 236 34r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS houtsma, sipke willems bakker (mr) koper Hoogstraat 18   1787 262 211v
WILLEMS, STIJNTJE willems, stijn koper   1669 239 213v
WILLEMS, STOFFEL willems, stoffel koper Bargebuurt   1662 238 158r
WILLEMS, SIEMEN willems, symon verkoper Heiligeweg   1601 228 511r
WILLEMS, SIEMEN willems, symon ten westen Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
WILLEMS, TEEKE willems, take koper Franekerpoort (gebied)   1614 229 438r
DALEN, TEUNIS WILLEMS dalen, teunis willems van koper Heiligeweg   1641 234 154v
VRIES, TEUNIS WILLEMS vries, teunis willems de wagenmaker koper Hoogstraat 40   1810 269 46r
WILLEMS, TJEPKE willems, tiepcke koper   1602 228 560r
WILLEMS, TJEPKE willems, tiepcke koper   1606 228 1026r
WILLEMS, TJITSE willems, tjets koper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
WILLEMS, TJITSKE willems, tjets ten westen Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
DALEN, TEUNIS WILLEMS dalen, tonis willems van koper Kleine Kerkstraat WZ   1641 234 131v
WILLEMS, willems, tonycken verkoper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
WILLEMS, TRIJNTJE willems, trijntje (wd) koper Zoutsloot ZZ   1735 249 59v
WILLEMS, WILLEM willems, willem pottenbakker koper   1660 238 38r
WILLEMS, WILLEM willems, willem pottenbakker ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
WILLEMS, WILLEM willems, willem verkoper Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
WILLEMS, WILLEM willems, willem verkoper   1775 258 203r
GROEN, WILLEM WILLEMS groen, willem willems koper   1643 235 86r
WILLEMS, WOUTER willems, wolter koper Heiligeweg   1600 228 418r
WILLEMS, WIEBREN willems, wybrand koper   1778 259 141v
WILLEMS, WIEBREN willems, wybrand koper   1779 259 175v
WILLEMS, WIEBREN willems, wybren koper Rommelhaven 11   1772 258 7v
WILLEMS, IEPE willems, ype koper Zuiderhaven 35   1758 254 170v
, MARTJEN willkens, martgien koper Lanen NZ   1611 229 91r
WIERDS, RUURD wirdes, ruird koper Droogstraat NZ   1662 238 135r
WIERDS, RUURD wirdes, ruyerd koper   1647 235 250r
ULBES, DIRK wlbes, dirck (wl) ten oosten   1634 233 132r
WOUTERS, GERRIT wolters, gerryt brouwer koper   1629 232 217r
WOPKES, ANTJE wopckes, ancke koper Gortmakerssteeg   1605 228 883r
WOPKES, ANNE wopckes, anna (van leeuwarden) bruid   1606 228 1060r
WOPKES, wopckes, annetgen koper Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
WOPKES, DIRK wopckes, dirck koper Sint Odolphisteeg OZ   1629 232 209r
WOPKES, GEERT wopckes, geert koper Drie Roemersteeg   1606 228 995r
WOPKES, JAKOB wopckes, jacob koper   1599 228 333r
WOPKES, JAN wopckes, jan koper Romastraat NZ   1632 233 50v
WOPKES, wopckes, ryourdt (erven) ten oosten Rommelhaven ZZ   1597 228 26r
WOPKES, wopckes, ryourdt (erven) ten noorden Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
WOPKES, TEEKELE wopckes, taeckele verkoper Voorstraat NZ   1601 228 512r
WOPKES, THOMAS wopkens, tomas (ds) koper Schritsen 31   1732 248 138r
WOPKES, ARJEN wopkes, arie koper   1714 245 209v
WOPKES, GERBEN wopkes, gerben koper   1682 241 188r
WOPKES, JOHANNES wopkes, johannes verkoper   1773 258 124r
WOPKES, JOHANNES wopkes, johannes bakker (mr) verkoper Lanen 33   1779 259 209v
WOPKES, JOHANNES wopkes, johannes bakker (mr) koper Hoogstraat 1   1781 260 154v
WOPKES, JOHANNES wopkes, johannes koper Noorderhaven 76   1783 261 115r
WOPKES, RINSE wopkes, rinse turfdrager koper Zoutsloot NZ   1751 252 157r
WOPKES, RINSE wopkes, rinse koper   1759 254 236v
WOPKES, RINSE wopkes, rinse koper   1768 257 48r
WOPKES, RINSE wopkes, rinse koper Bildtstraat 21   1769 257 141r
WOPKES, RINSE wopkes, rinse koper Droogstraat ZZ   1781 260 43v
WOPKES, ROMKE wopkes, romke koper Lanen 37   1785 262 22r
WOPKES, THOMAS wopkes, thomas (ds) koper Zuiderhaven 55   1740 250 91r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES nota, trijntje wopkes koper   1772 258 19r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES nota, trijntje wopkes ten westen   1772 258 19r
WOUTERS, ANTJE wouters, antje (wd) verkoper   1775 258 197v
WOUTERS, ANTJE wouters, antje koper   1779 259 196r
WOUTERS, AREND wouters, arent bieder Rommelhaven 20   1767 257 252r
WOUTERS, AREND wouters, arent koper Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
BAKSMA, AREND WOUTERS baksma, arent wouters koper Franekereind 14   1773 258 109r
BAKSMA, AREND WOUTERS baksma, arent wouters verkoper Franekereind 14   1773 258 109r
WOUTERS, AREND baxma, arent wouters bieder Heiligeweg 70   1767 257 252r
WOUTERS, BEREND wouters, beern koper   1661 238 107r
WOUTERS, BOUWE wouters, bouwe koper   1689 242 298v
WOUTERS, KLAAS wouters, claas koper Voorstraat 53   1693 243 34r
WOUTERS, KLAAS wouters, claas koper   1695 243 177r
WOUTERS, KORNELIS wouters, cornelis koper   1702 244 177r
WOUTERS, KORNELIS wouters, cornelis koper   1706 244 341r
WOUTERS, IEPE wouters, eepe koper Lanen NZ   1615 229 537r
WOUTERS, IEPE wouters, epe koper   1632 233 44v
WOUTERS, GERRIT wouters, gerryt koper   1644 235 120r
WOUTERS, HILTJE wouters, hiltie verkoper   1634 233 130v
WOUTERS, IETJE wouters, ijttje verkoper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper Hoogstraat 7   1747 251 173r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper Hoogstraat 7   1749 252 2v
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper Noorderhaven 101   1752 253 1v
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper   1755 253 243r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper   1757 254 80r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob timmerman (mr) koper Voorstraat 2   1757 254 94r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper   1758 254 168r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper   1767 256 246r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob timmerman (huis-)(mr) verkoper Noorderhaven 101   1779 259 199r
WOUTERS, JAN wouters, jan koper Franekereind 20   1648 236 20v
SCHUURMAN, JAN WOUTERS schuurman, jan wouters koper   1745 251 90r
WOUTERS, JETSE wouters, jetze (wd) ten noorden   1774 258 159v
WOUTERS, JETSE wouters, jetze (wl) verkoper   1775 258 197v
WOUTERS, LIJSBET wouters, lijsbet koper   1616 230 91r
WOUTERS, PIETER wouters, pieter koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
WOUTERS, PIETER wouters, pieter koper   1653 236 246v
WOUTERS, PIETER wouters, pytter koper   1659 237 193v
WOUTERS, PIETER wouters, pytter schuitvoerder verkoper   1659 238 13v
WOUTERS, PIETER wouters, pytter ten oosten   1660 238 36v
WOUTERS, TEUNIS wouters, teunis koper Rapenburg NZ   1739 250 9v
WOUTERS, TEUNIS wouters, teunis (wd) koper Kerkpoortstraat   1752 252 236r
, HENDRIKJE wouts, hendrica ten westen Voorstraat 65   1659 238 8r
WIEBRENS, TEEKE wybbrants, teke koper   1667 239 106r
WIEBRENS, ANTJE wyngaard, antie wyberens koper   1740 250 112r
WIEBRENS, HERE wyberens, heere koper   1738 249 285r
WIEBRENS, JENTJE wyberens, jentie koper Rapenburg ZZ   1737 249 212r
WIEBES, AREND wybes, aernt c.u. ten westen   1601 228 526r
WIEBES, ALBERT wybes, albert koper Franekereind ZZ   1602 228 564r
WIEBES, ALBERT wybes, albert schipper (groot-) koper Lanen NZ   1663 238 168v
WIEBES, ALBERT wybes, albert schipper (groot-) koper Lanen NZ   1663 238 169r
WIEBES, ANDRIES wybes, andries (wl) koper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
WIEBES, ANTJE wybes, anna bruid   1606 228 1054r
WIEBES, ANNE wybes, anne koper Noorderhaven NZ   1597 228 132r
WIEBES, ANTJE wybes, antje koper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
WIEBES, AUKJE wybes, auckjen koper   1713 245 193r
WIEBES, KLAAS wybes, claas schoenmaker verkoper   1804 267 58v
WIEBES, KLAAS wybes, claas koopman verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
WIEBES, KORNELISKE wybes, cornelia koper Bildtstraat 17   1644 235 141v
WIEBES, KORNELISKE wybes, cornelia (wd) verkoper   1659 238 10r
WIEBES, KORNELIS wybes, cornelis koper   1658 237 156r
WIEBES, KORNELIS wybes, cornelis verkoper   1660 238 14v
WIEBES, DIRK wybes, dirck pottenbakker koper Zoutsloot   1632 233 74v
WIEBES, DIRK wybes, dirck koper   1734 248 312r
VLIET, DIRK WIEBES vliet, dirk wybes ten oosten Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
WIEBES, DOUWE wybes, douwe koper   1733 248 216r
WIEBES, DOUWE wybes, douwe (wd) ten zuiden   1774 258 159v
KWAST, DOUWE WIEBES quest, douwe wybes schipper koper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
WIEBES, EGBERT wybes, eibert blokman koper   1695 243 160v
WIEBES, FONGER wybes, fonger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES hanekuik, geertje wybes koper Noordijs 4   1741 250 155r
WIEBES, GERBRICHJE wybes, gerbrich bruid   1605 228 865r
WIEBES, GERRIT wybes, gerrit koper   1648 236 55r
WIEBES, GERRIT wybes, gerrit koper   1693 243 52v
WIEBES, GERRIT wybes, gerryt koper   1637 234 26r
WIEBES, GRIETJE wybes, grietje (wd) koper   1684 242 25v
WIEBES, GRIETJE wybes, gryet (wd) verkoper Heiligeweg   1600 228 418r
WIEBES, HENDRIK wybes, hendrik koper Prinsenstraat 4   1778 259 119v
WIEBES, HENDRIK wybes, hendrik koper Noorderhoofd 1   1778 259 121r
BLOK, HENDRIK WIEBES blok, hendrik wybes blok- en mastmaker koper Prinsensteeg 3   1782 260 241v
BLOK, HENDRIK WIEBES blok, hendrik wybes koper Prinsensteeg 3   1784 261 180r
WIEBES, HIELKE wybes, hylke koper Grote Ossenmarkt 13   1807 267 298r
WIEBES, HIELKE wybes, hylke ten oosten Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
WIEBES, ENNE wybes, inne koper   1605 228 869r
WIEBES, ENNE wybes, inne koper   1650 236 110r
SINNEMA, JAKLE WIEBES sinnema, jacle wybes koper Achterstraat NZ   1666 239 59r
SINNEMA, JAKLE WIEBES sinnema, jacle wybes koper Achterstraat NZ   1666 239 59v
WIEBES, JAKOB wybes, jacob koper Grote Kerkstraat 17   1640 234 105r
WIEBES, JAN wybes, jan koper Grote Kerkstraat 37   1598 228 163r
WIEBES, JAN wybes, jan matroos koper Grote Bredeplaats 6b   1732 248 93r
WIEBES, JAN wybes, jan koper   1734 248 296r
WIEBES, JAN wybes, jan koper   1734 248 296r
WIEBES, JAN wybes, jan koper   1736 249 155r
WIEBES, JAN wybes, jan ten westen Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
WIEBES, JAN wybes, jan ten westen Hondenstraat 5   1773 258 66r
HOP, JAN WIEBES hop, jan wybes ten westen Liemendijk ZZ   1750 252 69v
WIEBES, JAN olyslager, jan wybes koper Zoutsloot ZZ   1643 235 54r
WIEBES, JENTJE wybes, jantje (wl) verkoper   1804 267 58v
VELDE, JOCHEMKE WIEBES velde, jochemke wybes van der koper Bildtstraat 18   1804 267 8v
WIEBES, JOHANNES wybes, johannes koper   1701 244 142r
WIEBES, JORRIT wybes, jorryt koper   1618 230 271r
WIEBES, JORRIT wybes, jorryt koper   1626 231 149r
WIEBES, LAMKE wybes, lampcke verkoper Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
WIEBES, LIJSBET wybes, lijsbeth koper Heiligeweg ZZ   1600 228 442r
WIEBES, LOLKJE wybes, lolck koper   1606 228 1058r
WIEBES, LOLKE wybes, lolcke koper   1603 228 710r
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes koper Lanen 83   1758 254 120v
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes ten westen Lanen 85   1774 258 167v
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes ten noorden Lanen 85   1774 258 167v
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes (burgemeester)(oud-) verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van koper Noorderhaven 3   1804 267 51v
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van brugman van de kettingbrug verkoper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van ten westen Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
KALF, MAAIKE WIEBES kalf, mayke wybes koper   1735 249 101r
WIEBES, OEDS wybes, oeds koper 5-059 1661 238 102v
WIEBES, OEDS wybes, oeds koper   1668 239 166v
WIEBES, wybes, piecke (wd) koper Kleine Bredeplaats 11   1627 232 37r
WIEBES, PIETER wybes, pieter ten noorden Schritsen   1601 228 493r
WIEBES, PIETER wybes, pieter koper   1687 242 172v
WIEBES, PIETER wybes, pieter koper Noorderhaven 1   1689 242 299r
WIEBES, PIETJE wybes, pytke (wd) verkoper   1634 233 131r
WIEBES, REBEKKA wybes, rebecka verkoper   1804 267 58v
WIEBES, REINER wybes, reiner koper   1728 247 215v
WIEBES, RINSE wybes, rinse koper   1603 228 721r
WIEBES, ROBIJN wybes, robijn koper Lanen 38   1602 228 561r
WIEBES, ROBIJN wybes, robijn schipper (groot-) koper Scheerstraat 1   1615 229 570r
WIEBES, ROMKE wybes, romck koper Schritsen ZZ   1597 228 13r
WIEBES, ROUKE wybes, roucke verkoper Schritsen   1616 230 41r
WIEBES, SARA wybes, sara koper Bildtpoort (gebied)   1649 236 74r
WIEBES, SARA wybes, sara koper Bildtpoort (gebied)   1649 236 74r
WIEBES, SIBBELE wybes, sibbel koper   1655 237 35r
WIEBES, SIJKE wybes, sijke (wd) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
WIEBES, SIJKE wybes, sijke (wd) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
WIEBES, SJOERD wybes, sioerd koper   1633 233 91v
JELLEMA, SJOUKE WIEBES jellema, sioucke wybes koper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
WIEBES, SIPKE wybes, sipcke koper   1630 232 320r
WIEBES, SIPKE wybes, sipcke koper   1631 232 363r
WIEBES, SIEDS wybes, syds koper Spekmarkt 4   1723 246 157v
WIEBES, SIETSKE wybes, sydtske (wl) koper Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
WIEBES, SJOERD wybes, syourdt koper   1599 228 334r
WIEBES, TEETSKE wybes, taedske koper 7-097 1631 233 6v
WIEBES, TJEERD wybes, tiaard koper   1624 231 32r
WIEBES, TJEERD wybes, tiaerdt koper Voorstraat 92   1612 229 165r
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijn (wd) herbergierse koper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijn (wd) verkoper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijntie koper Zoutsloot 80   1750 252 73v
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijntie koper Zoutsloot ZZ   1750 252 73v
WIEBES, TJEERD wybes, tyaert kuiper koper Voorstraat 94   1597 228 24r
WIEBES, TJEERD wybes, tyaert koper Schritsen   1597 228 128r
WIEBES, TJEERD wybes, tyaert koper Franekereind 24   1601 228 553r
WIEBES, TJEERD wybes, tyaert koper Franekereind ZZ   1602 228 564r
WIEBES, wybes, wichle verkoper Brouwersstraat   1616 230 41r
WIEBES, WIEBE wybes, wybe koper Noorderhaven 34   1669 239 190r
WIEBES, IESKJE wybes, yeskjen verkoper   1781 260 314r
WIEBES, SIJKE wybes, zijke (wd) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
WIEBRENS, TABE wybrands, tabe koper   1675 240 193v
WIEBRENS, REINER wybrandt, reyner koper Romastraat 13   1600 228 373r
WIEBRENS, IJSBRAND wybrandts, isbrandt koper   1635 234 1r
WIEBRENS, PIEBE wybrandts, pybe koper Noordijs   1598 228 204r
REDDING, KNIERKE WIEBRENS reddingius, cunera wybrandus verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v
WIEBRENS, DOUWE wybrants, douwe koper Rapenburg   1648 236 46r
WIEBRENS, HEERKE wybrants, heercke koper   1611 229 48r
WIEBRENS, HITJE wybrants, hidtie koper Voorstraat 18   1636 234 5r
WIEBRENS, PIETER wybrants, pyter koper Voorstraat 18   1643 235 66r
WIEBRENS, PIETER wybrants, pytter (gemeensman) koper Grote Ossenmarkt 25   1653 236 227v
WIEBRENS, BIENING wybrens, biene koper Zuiderstraat 17   1636 234 10v
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper   1743 251 18r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper Hofstraat 65   1765 256 96r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper   1766 256 220r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper   1770 257 176v
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper   1779 259 216v
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper   1780 259 242v
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper Both Apothekerstraat OZ   1781 260 90r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer timmerman (mr) koper Romastraat ZZ   1782 260 283r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer geniaarde Rommelhaven 1   1783 261 31v
WIEBRENS, BROER wybrens, broer (erven) ten noorden Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
WIEBRENS, KLAAS wybrens, claas koemelker verkoper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
WIEBRENS, DOEKE wybrens, doeke glazenmaker (mr) koper Voorstraat 57   1742 250 212r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS fenema, doeke wybrens geniaarde Voorstraat 57   1751 252 167v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS venema, doeke wybrens koper   1772 258 5v
WIEBRENS, DOUWE wybrens, douwe koper   1700 244 48r
WIEBRENS, GERBEN wybrens, gerben slager (mr) koper   1804 267 46r
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper Noorderhaven 27   1751 252 144v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere ten zuiden Droogstraat   1751 252 177v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1756 254 53v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1763 255 231v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1766 256 167v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1766 256 220r
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1774 258 182v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere metselaar (mr) koper Heiligeweg 23   1780 259 248r
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1781 260 86v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper Weverstraat 1   1781 260 87v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper Zoutsloot 78   1782 260 202r
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1782 260 261v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere (erven) ten noorden Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
WIEBRENS, HERE wybrens, herre koper   1769 257 142r
WIEBRENS, JAKOB wybrens, jacob koper   1729 247 251r
WIEBRENS, JAKOB wybrens, jacob koper   1744 251 29v
WIEBRENS, JAN wybrens, jan koper   1666 239 57r
WIEBRENS, JAN wybrens, jan glazenmaker (mr) bieder Noorderhaven 74   1709 245 2ra
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS wyngaarden, jan wybrens kleermaker (mr) koper Lanen 62   1726 246 269v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS wyngaarden, jan wybrens kleermaker (mr) koper Lanen 52   1734 249 4r
WIEBRENS, JENTJE wybrens, janke (wd) verkoper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
WIEBRENS, JENTJE wybrens, jantje koper Gardenierstraat 1   1761 255 69v
WIEBRENS, JENTJE wybrens, jentje koper   1741 250 150v
WIEBRENS, JENTJE wybrens, jentje koper   1744 251 49v
WIEBRENS, JENTJE wybrens, jentje koper   1768 257 58r
WIEBRENS, KLAAS wybrens, klaas koemelker koper Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
WIEBRENS, KLAAS wybrens, klaas koemelker ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
WIEBRENS, RINNERT wybrens, rinnert koper   1728 247 102v
WIEBRENS, SCHELTE wybrens, schelte gortmaker (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
WIEBRENS, SIERK wybrens, sierk koper   1695 243 122r
WIEBRENS, SJOERD wybrens, sjoerd koper   1728 247 123r
WIEBRENS, SIEBREN wybrens, sybren koper   1724 246 209r
WIJNGAARDEN, SIEBREN WIEBRENS wyngaarden, sybren wybrens koper   1728 247 76r
WIEBRENS, WIEBE wybrens, wybe ten westen   1660 238 37v
, JAN wyerdt, jan koper Schritsen NZ   1606 228 977r
WIERDS, ARJEN wyerdts, adriaen koper Noorderhaven NZ   1602 228 619r
WIEGERS, ALBERT wygers, albert koper   1740 250 103v
WIEGERS, DOETJE wygers, doedtje (wd) verkoper Bildtstraat 16   1805 267 116v
WIEGERS, GEERTJE wygers, geertje koper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
WIEGERS, GERLOF wygers, gerlof verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
WIEGERS, GERLOF wygers, gerlof koper Noorderhaven 44   1772 258 26v
WIEGERS, GERLOF wygers, gerlof (erven) ten zuiden Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
WIEGERS, HARING wygers, haring ten noorden Bildtstraat 16   1805 267 116v
WIEGERS, HENDRIK wygers, hendrick koper Droogstraat ZZ   1627 232 16r
WIEGERS, HENDRIK wygers, hendrick koper   1630 232 346r
WIEGERS, JAKOB wygers, jacob verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BAKKER, JAKOB WIEGERS backer, jacob wygers ten oosten Voorstraat 3   1766 256 200v
WIEGERS, JAN wygers, jan koper Romastraat NZ   1646 235 195r
WIEGERS, MARTEN wygers, marten koper Brouwersstraat OZ   1699 244 30r
WIEGERS, PIETER wygers, pieter koper   1598 228 189r
WIEGERS, TEUNIS wygers, teunis verkoper Droogstraat NZ   1657 237 131v
WIEGERS, TJEERD wygers, tjeerd koper   1668 239 160v
BAKKER, ALBERT WIEMERS backer, albert wymers koper Grote Kerkstraat   1787 262 161r
BAKKER, ALBERT WIEMERS bakker, albert wymers koper Kleine Kerkstraat 4   1788 263 57r
BAKKER, ALBERT WIEMERS bakker, albert wymers (burgemeester)(oud-) koper Lanen 85   1805 267 122r
WIEMERS, ENNE wymerts, enne koper Kleine Bredeplaats OZ   1597 228 7r
BAKKER, ALBERT bakker, albert wymes koopman koper   1777 259 25r
WIJNANDS, REIN wynerings, reyn koper   1631 233 15v
WIJNANDS, REIN wynerings, reyn koper   1633 233 90r
WIENSENS, DIRK wynkes, dirk koper Zuiderhaven 54   1765 256 116r
WIENSENS, DIRK wynkes, dirk koper Lanen 20   1766 256 207r
WIENSENS, DIRK wynkes, dirk koper Kerkpoortstraat 25   1766 256 214r
WIENSENS, DIRK wynkes, dirk koper Moriaanstraat 1   1766 256 215r
WIJNANDS, WIENSEN wyns, wyntien koper Zuiderhaven 65   1721 246 102v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrand koper Rommelhaven 24b   1652 236 218r
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrandt (wd) ten noorden Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper Sint Jacobstraat 15   1644 235 144v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant timmerman koper Rapenburg   1650 236 114v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper Zuiderhaven 18   1650 236 139r
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper Zuiderhaven 18   1650 236 139v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper Zuiderhaven 18   1650 236 140r
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper   1652 236 207v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper Rapenburg NZ   1652 236 208r
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper   1652 236 208v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, ysbrandus koper Lombardstraat 4   1660 238 44v
WIEPKES, BEITSKE wypkes, beitske (wd)(grettingabuurt onder almenum) koper Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
WIEPKES, PIETER wypkes, pieter koper   1730 247 359r
WIEPKES, PIETER wypkes, pyter provisioneel k   1735 249 1va
WIEPKES, PIETER wypkes, pyter koper   1735 249 72v
WIEPKES, REIN wypkes, reyn koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
WIETSES, FEDDE wytse, fed koper   1613 229 281r
WIETSES, AAGJE wytses, aecht koper Vijverstraat   1627 232 36r
WIETSES, AAGJE wytses, aegt bruid   1605 228 867r
WIETSES, ALBERT wytses, albert koper   1597 228 103r
WIETSES, ANDRIES wytses, andries timmerman (huis-)(mr) koper Voorstraat 99   1739 250 69v
WIETSES, wytses, giesie koper   1694 243 83v
WIETSES, GRIETJE wytses, grietje koper   1691 242 361v
WIETSES, GRIETJE wytses, grytje koper   1706 245 r
WIETSES, LIJSBET wytses, lijsbeth koper   1598 228 258r
WIETSES, PIEBE wytses, pibe schipper (groot-) verkoper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
WIETSES, PIEBE wytses, piebe koper   1692 243 r
WIETSES, PIEBE wytses, piebe koper   1700 244 85v
BLOK, PIETER WIETSES blok, pieter wytses ten westen Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
WIETSES, PIEBE wytses, pybe koper Achterstraat NZ   1646 235 236v
WIETSES, PIEBE wytses, pybe schipper (groot-) koper Noorderhaven NZ   1653 236 231r
WIETSES, PIEBE wytses, pybe (wl) verkoper Zoutsloot NZ   1659 238 5v
WIETSES, ROUKE wytses, rouke geniaarde Rozengracht NZ   1730 247 300v
WIETSES, ROUKE wytses, rouke koper Hoogstraat 47   1731 247 380v
WIETSES, SIEMEN sterq, simen wytses koper   1695 243 164r
WIETSES, WABE wytses, wapke (wd) ten westen Droogstraat NZ   1657 237 131v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES vettevogel, douwe wytzes (vroedsman)(oud-) verkoper Poortje 5 E-140 1810 269 39r
WIETSES, JAKOB wytzes, jacob koper   1616 230 89r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Zoutsloot 41   1767 256 236r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Brouwersstraat 21   1768 257 38r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Weverstraat   1782 260 294v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Vianen ZZ   1786 262 126r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Vianen ZZ   1786 262 127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1787 262 155r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Schritsen 11   1787 262 171r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1789 263 67r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1789 263 69v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1789 263 70v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Voorstraat 19   1789 263 125v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1791 263 364r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Lanen 78   1792 264 59r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Voorstraat 43   1792 264 71r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Anjelierstraat NZ   1793 264 138r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Bargebuurt   1796 264 325r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1799 265 338r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1799 265 340r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1799 265 342r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1799 265 402r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes ten westen   1805 267 131r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes ten oosten G-334 1808 268 36v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes ten zuiden Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes ten noorden Lanen 63 E-195 1809 268 272r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes verkoper Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
WIETSES, JAN vettevoogel, jan wytzes ten oosten   1774 258 189v
BLOK, PIETER WIETSES blok, pieter wytzes schilder (mr) koper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES vettevogel, pieter wytzes ten westen Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES vettevogel, pieter wytzes (wl) wolkammer (mr) verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
WIETSES, PIETER wytzes, pyter koper Grote Bredeplaats 35   1758 254 139r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES vettevogel, pytter wytzes koper Brouwersstraat 21   1768 257 38r
WIETSES, TJERK wytzis, tjerck (te bolsward) koper Franekereind   1597 228 29r