Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
MARCUS, GERRIT merkus, gerrit koper   1701 244 122r
MARCUS, HENDRIK marcus, hendrik koper   1709 245 82v
MARCUS, HENDRIK marcus, hendrik gleibakker verkoper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
MARCUS, LOLKJE knosses, lolck marcus (te franeker) koper Voorstraat NZ   1601 228 538r
MARCUS, PIER markus, pier koper   1626 231 116r
MARINUS, marijens, marijn koper   1597 228 93r
MARKS, DOUWE merckx, douue triumphant   1634 233 144v
MARKS, DOUWE merx, douwe koper   1635 234 4v
MARKS, DOUWE merx, douwe koper ZZ   1637 234 34v
MARKS, DOUWE merx, douwe koper   1649 236 100v
MARKS, DOUWE merx, douwe koper   1652 236 203v
MARTENS, martens, marijn (wl) ten noorden   1605 228 875r
MARTENS, martens, corns. ten westen Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
MARTENS, AAFKE martens, aeffke koper Voorstraat 5   1633 233 124v
MARTENS, AATJE martens, atke verkoper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
MARTENS, ANNE martens, anne weefster ten oosten   1660 238 37r
MARTENS, ANNE martens, anne koper   1804 267 99v
MARTENS, ANTJE martens, antie koper   1618 230 277r
MARTENS, BASTIAAN martens, bastiaan koper   1697 243 285r
MARTENS, BASTIAAN martens, bastiaen koper   1705 244 285r
MARTENS, BAUKE martens, baucke koper Kleine Bredeplaats   1598 228 183r
MARTENS, BAUKE martens, bauke koper Lanen 4   1736 249 139v
MARTENS, BERBER martens, berber koper   1649 236 58r
MARTENS, BIRDE martens, birde schipper (smal-) koper Rozenstraat 2   1694 243 104r
MARTENS, BIRDE martens, birde koper   1701 244 104r
MARTENS, DIRK martens, dirck koper Zuiderhaven 26   1645 235 171r
MARTENS, DJURRE martens, jurre koper Hofstraat 15   1703 244 227v
MARTENS, DJURRE martens, jurre koper   1707 245 38v
MARTENS, DOUWE martens, douwe koper   1629 232 219r
MARTENS, DOUWE martens, douwe koper Nieuwstraat WZ   1637 234 33r
MARTENS, DOUWE martens, douwe koper Heiligeweg ZZ   1710 245 129r
MARTENS, EVERT martens, evert kuiper koper Lanen ZZ   1702 244 179v
MARTENS, EVERT martens, evert kuiper (mr) koper Lanen NZ   1707 245 28v
MARTENS, FOEKE martens, foecke koper   1703 244 216r
MARTENS, FOEKJE martens, foekje koper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
MARTENS, FOKKE martens, focke koper Zuiderpoort (gebied)   1650 236 146r
MARTENS, FOKKE martens, focke koper Schritsen NZ   1654 236 261r
MARTENS, FOKKE martens, focke koper   1660 238 23v
MARTENS, FOKKE martens, fokke koper Rapenburg NZ   1661 238 96v
MARTENS, FOKKE martens, fooke koper   1670 240 8v
MARTENS, FOKKE martens, fokke koper   1778 259 104r
MARTENS, FOKKE martens, focke koper   1784 261 215v
MARTENS, FOKKE martens, fokke koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1798 265 240r
MARTENS, FOKKE martens, fokke ten oosten Romastraat G-171 1808 268 180v
MARTENS, FRANS martens, frans koper Voorstraat 17   1602 228 630r
MARTENS, FRANS martens, frans koper Zoutsloot NZ   1613 229 348r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans martens koper Voorstraat NZ   1606 228 1020r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans martens koper Drie Roemersteeg   1611 229 110r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Voorstraat 17   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Voorstraat 17   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Sint Jacobstraat 14   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens (curatoren over) verkoper Voorstraat 10   1619 230 314r
MARTENS, FREERK martinus, frederik koper   1787 262 195r
MARTENS, FREERK martinus, fredrik verkoper Wasbleek 7 H-078 1808 268 80r
MARTENS, GILLES martens, gilles ten oosten Noorderhaven 39   1702 244 162r
MARTENS, GILLES martens, gilles bieder Hoogstraat 1   1709 245 1ra
MARTENS, GILLES martens, gilles koper Noorderhaven 44   1717 245 291r
MARTENS, GILLES martens, gilles koper Noorderhaven 1   1719 246 49v
MESDAG, GILLES MARTENS mesdagh, gilles martens makelaar (stads-) koper Grote Ossenmarkt 10   1703 244 201r
MARTENS, GOSLING martens, goslijck koper Zoutsloot ZZ   1644 235 156r
MARTENS, HARMEN martens, harmen koper   1700 244 49v
MARTENS, HARMEN martens, harmen koper Lammert Warndersteeg WZ   1723 246 173v
MARTENS, HARMEN martens, harmen wever (mr) koper Nieuwstraat 56   1735 249 37v
MARTENS, HENDRIK martens, hendrik koper   1729 247 286v
MARTENS, HENDRIK martens, hendrik koper   1733 248 221r
MARTENS, HIELKJE martens, hylck koper   1605 228 970r
MARTENS, HIELKJE martens, hylck bakker koper   1629 232 210r
MARTENS, HIELKJE martens, hylck koper   1634 233 139v
MARTENS, JAKOB martens, jacob koper   1694 243 75r
MARTENS, JAN maartens, jan koper Schritsen   1602 228 563r
MARTENS, JAN martens, jan koper Nieuwstraat WZ   1641 234 147r
MARTENS, JAN martens, jan koper Nieuwstraat OZ   1646 235 241r
MARTENS, JAN martens, jan koper   1649 236 57v
MARTENS, JAN martens, jan koper Vijver 7   1670 240 24v
MARTENS, JAN martens, jan koper Oosterkeetstraat 6   1670 240 28v
MARTENS, JAN martens, jan koper   1676 240 244v
MARTENS, JAN martens, jan koper   1680 241 68r
MARTENS, JAN martens, jan koper   1684 242 30v
MARTENS, JAN martens, jan koper Heiligeweg ZZ   1690 242 338r
MARTENS, JAN martens, jan koper   1693 243 14r
MARTENS, JAN martens, jan koper   1693 243 55v
MARTENS, JAN martens, jan koper   1693 243 70v
MARTENS, JAN martens, jan koper   1697 243 283v
MARTENS, JAN martens, jan koper   1698 243 336r
MARTENS, JAN martens, jan koper   1702 244 160r
MARTENS, JAN martens, jan koper Rapenburg NZ   1723 246 176v
MARTENS, JAN martens, jan koper   1779 259 162r
MARTENS, JAN martens, jan koper   1780 259 258v
MARTENS, JAN martinus, jan koper Grote Bredeplaats 7   1802 266 357r
MARTENS, JAN martens, jan ten noorden Schritsen 9 F-127 1811 269 139r
BLOEM, JAN MARTENS blom, jan martens schipper (veer-) koper Bargebuurtspoortje WZ   1782 260 225r
MARTENS, JELTE martens, jelte ten noorden Voorstraat NZ   1601 228 512r
MARTENS, JILLES martens, jillis makelaar koper Zuiderhaven 18   1693 243 64r
MARTENS, JILLES martens, jillis koper Noorderhaven 41   1696 243 257r
MARTENS, KLAAS martens, claes koper   1624 231 31r
MARTENS, KLAAS martens, claas koper Zuiderhaven 1   1748 251 214r
MARTENS, KLAAS martens, claas (wl) verkoper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
MARTENS, KORNELIS martens, cornelis koper   1670 240 4v
MARTENS, KORNELIS martens, cornelis koper Brouwersstraat 16   1723 246 155r
MARTENS, KORNELIS martens, cornelis koper Zoutsloot ZZ   1801 265 703r
MARTENS, LAMMERT martens, lambert koper   1709 245 86v
MARTENS, LAMMERT martens, lambert koper   1719 246 49r
MARTENS, LIEUWKE martens, leucke koper   1656 237 57r
MARTENS, LUCAS martens, lucas koper   1643 235 48r
MARTENS, MAGDALENA martens, magdalena koper 7-097 1631 233 6r
MARTENS, MARIA martens, marij koper   1604 228 778r
MARTENS, MARTEN martens, marten koper   1656 237 55r
MARTENS, MARTEN martens, marten koper Rozengracht 40   1656 237 94v
MARTENS, MARTEN martens, marten koper   1687 242 200v
MARTENS, MARTEN martens, marten wever (bont-) ten westen Kerkpad 16   1750 252 67r
MARTENS, MARTEN martens, marten wever (bont-) koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1751 252 124v
MARTENS, METJE martens, mettje koper Steenhouwersstraat 2   1798 265 178r
MARTENS, MICHIEL martens, michiel koper   1679 241 35v
MARTENS, NEELTJE marten, neeltje koper   1790 263 191v
MARTENS, PIETER martens, pieter koper   1601 228 528r
MARTENS, PIETER martens, pieter koper Heiligeweg   1601 228 535r
MARTENS, PIETER martens, pieter koper Lanen NZ   1614 229 432r
MARTENS, PIETER martens, pieter korfmaker verkoper Noorderhaven 110   1616 230 54r
MARTENS, PIETER martens, pyter verkoper   1633 233 122r
MARTENS, PIETER martens, pyter koper Hondenstraat 12   1662 238 158v
MARTENS, PIETER martens, pieter koper Zuiderhaven 6   1692 242 405v
MARTENS, PIETER martens, pytter koper Zuiderpoort (gebied)   1694 243 89r
MOOI, PIETER MARTENS moy, pyter martens koper Grote Bredeplaats   1650 236 108v
MARTENS, SALOMON martens, salomon koper   1687 242 168v
MARTENS, SALVES martens, salvius koper   1625 231 61r
MARTENS, STOFFEL martens, stoffel koper   1698 243 389v
MESDAG, TETJE MARTENS mesdagh, tettie martens koper Brouwersstraat 8   1739 250 4r
MARTENS, TEUNIS martens, tonis gortmaker koper Droogstraat 24   1650 236 135r
MARTENS, TEUNIS martens, tonis koper Droogstraat 100   1657 237 118r
MARTENS, TEUNIS martens, theunis houtzager verkoper   1660 238 26r
MARTENS, TEUNIS martens, theunis houtzager ten zuiden   1660 238 26r
MARTENS, TEUNIS martens, teunis verkoper Droogstraat 100   1660 238 30v
MARTENS, TEUNIS martens, teunis verkoper   1660 238 32v
MARTENS, TJALTJE martens, tjaltje verkoper Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
MARTENS, WABE martens, wabbe koper   1633 233 104v
MATTEUS, DIRK matteus, dirck koper Achterstraat NZ   1651 236 169v
MATTEUS, FRANS mathijssen, frans koper   1729 247 292r
MATTEUS, FRANS matijsen, frans wever (bont-) koper Zuiderhaven 18   1734 248 328r
MATTEUS, GIJSBERT mathijssen, gijsbert koper   1652 236 194r
MATTEUS, JANKE matthijssen, jantien koper Voorstraat 94   1597 228 24r
MATTEUS, KLAAS matheus, claas koper   1732 248 72r
MATTEUS, MATTEUS mathijs, mathijs koper Romastraat ZZ   1613 229 270r
MATTEUS, MATTEUS matthijssen, mathijs koper Romastraat   1631 233 33r
MATTEUS, MATTEUS mathijsen, mathijs koper   1659 237 191r
MATTEUS, PIETER mathijssen, pieter koper Kleine Ossenmarkt 3   1750 252 99r
MATTEUS, PIETER mathijssen, pyter koper   1758 254 163r
MAURITS, SIEMEN maurus, symen koper   1667 239 69r
MEEUWIS, DIEUWKE mevis, dieuke ten noorden Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
MEEUWIS, JANKE mewis, jantien koper   1606 228 983r
MEEUWIS, LIEUWE mevis, lieuwe zoutbrandersknegt koper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
MEIERTS, JAN meyers, jan commies koper Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
MEIES, AATJE schrale, attje meyes verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
MEIES, HARMEN meyes, harmen koper   1703 244 216v
MEIES, KLAAS meyes, claas kuiper (mr) koper Brouwersstraat 19   1696 243 213v
MEIES, KLAAS meyes, claes kuiper koper   1703 244 213v
MEIES, SIPKE mejes, sipke koper   1713 245 188v
MEILES, ANTJE meiles, antje koper   1802 266 151r
MEILES, HERE meiles, heere koper   1767 257 22r
MEILES, HERE meiles, heere koper   1767 257 22v
MEILES, HERE meiles, heere koper Lanen 20   1771 257 216v
MEILES, HERE meyles, heere (wl) verkoper   1805 267 123r
MEILES, JAKOB meyles, jacob koper Achterstraat   1688 242 260v
MEILES, JAKOB meiles, jacob ten westen Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
MEILES, JAKOB meiles, jacob ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meiles koper Zoutsloot NZ   1685 242 73v
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meiles ten oosten Zoutsloot NZ   1685 242 73v
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meilles koper Noorderhaven 68   1700 244 61v
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meilles koper   1700 244 63v
MEILES, JANKE meiles, jantje ten noorden Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
FABER, JANKE MEILES faber, jantje meiles verkoper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
MEILES, SIEMEN meilis, simon koper   1738 249 265r
MEILES, SIEMEN meiles, simon koper   1758 254 136r
MEINERTS, AALTJE meynerts, aeltie koper   1638 234 65v
MEINERTS, AALTJE meynerts, aeltie koper Schritsen 50   1643 235 62v
MEINERTS, AALTJE meinerts, aeltie koper   1645 235 174v
MEINERTS, AALTJE meynerts, aeltie koper   1646 235 210r
JONG, ABEL MEINERTS jong, abel mijnderts de scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18   1800 265 438r
JONG, ABEL MEINERTS jong, abel meinderts de scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18   1800 265 476r
MEINERTS, AUKE meinderts, auke koper   1806 267 216v
MEINERTS, BERBER meynerts, barbara verkoper Bildtstraat 12   1612 229 144r
MEINERTS, BERBER meynerts, barber koper   1633 233 119r
MEINERTS, DOEKE meinderts, doeke koper   1789 263 175v
MEINERTS, DOUWE meynerts, douwe koper Zuiderhaven 56   1646 235 208v
MEINERTS, HARMEN meinerts, harmen koper Bildtpoort (gebied) ZZ   1661 238 101r
MEINERTS, HARMEN meinerts, harmen koper   1666 239 42r
MEINERTS, HARMEN meynerts, harmen koper   1669 239 211r
MEINERTS, HARMEN meynerts, harmen koper Bargebuurt   1670 240 13v
MEINERTS, HARMEN meynerts, harmen koper   1671 240 52r
MEINERTS, HARMEN meynerts, harmen koper   1671 240 61v
MEINERTS, HENDRIK meynerts, hendrick koper   1649 236 56r
MEINERTS, IEBELTJE meinerts, ibel (wd) verkoper   1660 238 37r
MEINERTS, IEMKJE etten, ijmkje meinderts koper Voorstraat 89   1804 267 60v
MEINERTS, IEPE meynerts, ipe timmerman (mr) koper Raamstraat 5   1645 235 184r
MEINERTS, IEPE mijnerts, ippe timmerman (mr) koper Lanen NZ   1647 235 249r
MEINERTS, IEPE meynerts, ipe timmerman (mr) koper Zuiderstraat 33   1647 235 268r
MEINERTS, IEPE meinerts, ipe koper Raamstraat 5   1649 236 89r
MEINERTS, IEPE meynerts, ipe timmerman (mr) koper Nieuwstraat WZ   1650 236 127r
MEINERTS, IEPE meynerts, ipe timmerman (mr) koper Zuiderhaven 71a   1650 236 130v
MEINERTS, IEPE meinerts, epe koper Zuiderhaven 15   1653 236 245r
MEINERTS, IEPE meinerts, ipe koper   1656 237 68r
MEINERTS, IEPE meinerts, ipe koper   1656 237 74v
MEINERTS, IEPE meynerts, ipe (wl) verkoper Zuiderhaven 15   1659 237 261r
MEINERTS, IJSBRAND meinerts, isbrant koper   1660 238 26r
MEINERTS, JAKOB meynerts, jacob koper Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
MEINERTS, JETSE meynerts, jetse koper   1602 228 603r
MEINERTS, KARST meinerts, carst koper   1657 237 136v
MEINERTS, KORNELIS mijnerts, cornelis koper Noorderhaven 12   1653 236 237r
MEINERTS, OEPKE meynerts, oepke koper   1680 241 80r
MEINERTS, PIETER meynerts, pyter koper   1647 235 256r
MEINERTS, TEUNIS meynerts, tonys ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
MEINERTS, TEUNIS meinerts, toenis ten noorden Schritsen 32   1627 232 28r
MEINERTS, WIEBREN meynerts, wybren ten zuiden   1634 233 133r
MEINTES, DOEKE meintes, doeke (wl) verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
MEINTES, DOUWE meintes, douwe koper   1637 234 30v
MEINTES, DOUWE meintes, douwe koper Lanen 4   1638 234 62r
MEINTES, DOUWE meyntes, douwe koper ten zuiden van Harlingen   1650 236 118v
MEINTES, DOUWE meyntes, douwe koper   1651 236 165r
MEINTES, HENDRIK meyntes, hendrick koper Nieuwstraat WZ   1631 233 11v
MEINTES, HERE meyntes, heere koper   1643 235 80r
MEINTES, MARTEN meyns, marten koper   1601 228 550r
MEINTES, MEINERT meintes, meinert koper   1660 238 64v
MEINTES, RITSKE meyns, riske gardenier koper Gardenierstraat   1606 228 1059r
MEINTES, RITSKE meyns, riske gardenier koper Snakkerburen (gebied)   1606 228 1060r
MEINTES, RITSKE meyns, ritske koper Heiligeweg ZZ   1613 229 258r
MEINTES, RITSKE meyns, ritske koper Rozengracht ZZ   1614 229 486r
MEINTES, RITSKE meyns, ritske koper   1727 246 1059r
MEINTES, ROELOF meints, roelof koper Grote Bredeplaats 4   1777 259 46r
MEINTES, ROELOF meints, roelof (wd) ten westen Vijver 4 H-099 1808 268 133r
MEINTES, SIEBE meintes, sybe ten zuiden Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
MEKKES, IDS meckes, idts koper Franekerpoort (gebied)   1597 228 100r
MEKKES, IEPE meckes, ippe ten westen Voorstraat 23   1601 228 514r
MEKKES, JAN meckes, jan koper Noorderhaven 57   1670 240 2v
MEKKES, RUURD meckes, ruurd koper   1626 231 130v
MELCHERTS, HARMEN melchers, harmen koper   1729 247 225r
MELCHERTS, HARMEN melchers, harmen koper   1730 247 336r
MELCHERTS, JOHANNES melchers, johannes koper Grote Bredeplaats 29   1803 266 512r
MELCHERTS, JOHANNES melchers, johannes ten oosten Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
MELCHERTS, NANNE melchiers, nanne koper Nieuwstraat WZ   1624 231 20r
MELIS, GRIETJE meelis, griettje koper   1734 248 303r
MELIS, JAN melis, jan koper Sint Odolphisteeg   1611 229 74r
MELIS, JAN melis, jan koper   1695 243 176r
MELIS, JAN meles, jan koper   1699 244 25r
MELIS, MELIS melissen, melis koper   1648 236 39v
MELIS, OENE melis, oene bakker ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
MELIS, PIEBE melis, pybe (wl) verkoper   1659 238 10r
MELLES, AUKJE melles, aukjen koper   1730 247 313v
MELLES, AUKJE melles, akke ten noorden Rommelhaven 12   1750 252 62v
MELLES, BINNE melles, binne koper   1800 265 478r
MELLES, MARIA melles, marijke verkoper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
MELLES, MICHIEL melles, michiel koper Lanen 41   1773 258 121v
MELLES, MINKE melles, meyns koper   1634 233 142r
MICHIELS, AAFKE michiels, aeffke koper   1660 238 38r
MICHIELS, AALTJE michiels, aeltje koper   1668 239 142r
MICHIELS, ANSKE michiels, ansck ten westen Voorstraat 64   1600 228 419r
MICHIELS, AUKE michiels, auck ten westen Voorstraat 64   1611 229 97r
MICHIELS, DIRK michiels, dirck koper Heiligeweg ZZ   1612 229 212r
MICHIELS, DIRK michiels, dirck koper Schritsen   1617 230 136r
REITSMA, HANS MICHIELS reytsma, hans michels koper   1683 241 262v
MICHIELS, HARMEN michiels, harm koper Grote Ossenmarkt 19   1802 266 253r
MICHIELS, HARMEN michiels, harmen schipper (oud-) verkoper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrick koper Noorderhaven 16   1652 236 189v
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrick koper Noorderhaven 12   1653 236 237r
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrick koper Noorderhaven 12   1659 238 6v
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper Poortje 1   1660 238 52r
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper Noorderhaven 12   1660 238 56v
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper Noorderhaven 12   1661 238 105v
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper   1667 239 19ra
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper   1665 239 24r
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper   1668 239 142v
KINGMA, HENDRIK MICHIELS kingma, hendrik michiels koper Zuiderhaven 18   1667 239 108r
MICHIELS, IETJE michiels, ydtke koper Voorstraat ZZ   1605 228 957r
MICHIELS, JAN michiels, jan koper   1739 250 53v
MICHIELS, JAN michiels, jan koper Liemendijk NZ   1749 252 40v
MICHIELS, JAN michiels, jan koper   1756 254 10v
MICHIELS, JASPER michiels, jasper verkoper Lanen ZZ   1601 228 481r
MICHIELS, JOOST michiels, joost koper Rapenburg   1651 236 174v
MICHIELS, JOOST michiels, joost koper Rozengracht 30   1668 239 129r
MICHIELS, LOUW michels, louw koper   1598 228 154r
MICHIELS, NEELTJE michiels, neeltie koper Weverstraat   1699 244 26v
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse koper Rozengracht 38   1653 236 221v
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse schipper (groot-) koper Rozengracht 38   1656 237 64v
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse (burgemeester) ten westen Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse (burgemeester)(oud-) ten westen Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse (erven)(burgemeester) verkoper Zoutsloot NZ   1674 240 160v
MINKS, JOOST mincks, joost ten noorden Brouwersstraat 25   1612 229 222r
MINKS, JOOST mincks, joost ten noorden Brouwersstraat 25   1612 229 222r
MINKS, PIEBE minckes, pybe scheepstimmerman koper Zuiderpoort (gebied)   1632 233 69v
MINNERTS, GERRIT minnerts, gerryt koper   1616 230 113r
MINNES, minnes, ryener koper Alemanssteeg   1597 228 39r
MINNES, minnes, waatze (wl) koper   1599 228 319r
MINNES, AALTJE minnes, aaltje koper   1753 253 115v
MINNES, ALLE minnes, alle koper   1660 238 56r
MINNES, ALLE minnes, alle koper   1661 238 105r
MINNES, ANNE minnes, anne koper   1649 236 96v
MINNES, ATE minnes, ate herbergier koper Zuiderstraat ZZ   1782 260 206r
MINNES, DIRK minnes, dirck (wl) koper Noordees (gebied)   1597 228 65r
MINNES, EESGE minnes, esge koper   1680 241 79v
MINNES, ENNE minnes, ienne koper Schritsen 28   1670 240 5v
MINNES, ENNE minnes, inne koper   1721 246 121r
MINNES, ENNE minnes, inne koper   1722 246 132r
MINNES, ENNE minnes, enne geniaarde Noorderhaven 40   1729 247 232r
MINNES, ENNE minnes, inne wijnhandelaar koper Noorderhaven 14   1731 248 63r
MINNES, ENNE minnes, enne koper   1740 250 102v
MINNES, FEDDE minnes, fedde koper   1733 248 202r
MINNES, FEDDE minnes, fedde wagenaar geniaarde Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
MINNES, FEDDE minnes, fedde koper Romastraat NZ   1749 251 259v
MINNES, FEDDE minnes, feddo verkoper Kerkpad 16   1750 252 67r
MINNES, FEDDE minnes, fedde koper Noorderhaven 18   1751 252 171v
MINNES, FEDDE minnes, fedde koper Grote Kerkstraat 23   1759 254 184r
MINNES, GRIETJE minnes, gryt (wd)(te leeuwarden) verkoper Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
MINNES, HARING minnes, haringh koper   1724 246 212r
MINNES, HENDRIK minnes, hendrik koper   1703 244 203r
MINNES, HENDRIK minnes, hendrik koper   1707 245 17v
MINNES, HENDRIK minnes, hendrik koper   1724 246 211v
MINNES, HENDRIK minnes, hendrik geniaarde Noorderhaven 2   1733 248 241v
MINNES, HIELKE minnes, hylke koper   1787 262 221v
MINNES, HIELKE minnes, hylke koper   1792 264 65v
MINNES, HIELKE minnes, hylke koper Nieuwstraat   1795 264 250r
MINNES, HIELKE minnes, hylke koper   1804 267 22r
MINNES, HIELKE minnes, hylke ten zuiden   1805 267 129r
MINNES, IEME minnes, ieme koper   1604 228 830r
MINNES, JAN minnes, jan koper Zuiderhaven 35   1763 255 250v
MINNES, JAN minnes, jan ten zuiden Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
MINNES, JAN minnes, jan ten zuiden   1775 258 201v
MINNES, JARICH minnes, jarigh koper   1719 246 51v
MINNES, JENNE minnes, jenne timmerman koper Heiligeweg   1616 230 68r
MINNES, KLAAS minnes, claes koper Vijverstraat   1615 230 2r
MINNES, KLAAS minnes, claes koper Grote Bredeplaats 6   1616 230 62r
MINNES, KLAAS minnes, claes koper   1642 235 34r
MINNES, KLAAS minnes, claes koper   1656 237 72v
MINNES, KLAAS minnes, claes koper   1659 237 211v
MINNES, KLAAS minnes, claas koper Zuiderhaven 3   1676 240 228v
MINNES, KLAAS minnes, claas koper Noorderhaven 16   1676 240 238r
BLOK, KLAAS MINNES blok, claas minnes koper Noorderhaven 74   1741 250 157v
MINNES, KLAASKE minnes, claeske koper   1726 246 291r
MINNES, MINK minnes, minke koper William Boothstraat 1   1752 252 186v
MINNES, MINSE minnes, mintze koper   1599 228 321r
MINNES, MINSE minnes, minse schuitmaker verkoper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
MINNES, NEELTJE minnes, neeltje (wd) verkoper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
MINNES, P. minnes, p. ten westen   1803 267 1r
MINNES, PIETER minnes, pytter koper   1659 237 188r
MINNES, PIETER minnes, pytter koper   1659 237 189v
MINNES, PIETER minnes, pyter verkoper Lanen 91   1659 238 5r
MINNES, PIETER minnes, pyter timmerman (huis-)(mr) koper Rommelhaven 7   1772 258 6v
MINNES, PIETER minnes, pieter koper Lammert Warndersteeg WZ   1780 259 237v
MINNES, PIETER minnes, pieter timmerman (huis-)(mr) koper Rommelhaven 1   1781 260 153r
MINNES, PIETER minnes, pieter timmerman (mr) koper Noorderhaven 73   1784 261 248r
MINNES, PIETER minnes, pieter koper   1785 261 285r
MINNES, PIETER minnes, pieter koper   1798 265 140r
LOENEN, PIETER MINNES loenen, pytter minnens verkoper Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
LOENEN, PIETER MINNES loenen, pytter minnens ten westen Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
LOENEN, PIETER MINNES loenen, pieter minnes koper   1663 238 189r
SLUIS, PIETER MINNES sluis, pieter minnes van der timmerman (mr) koper Hoogstraat 27   1801 265 648r
SLUIS, PIETER MINNES sluis, pieter minnes van der timmerman (mr) verkoper Hoogstraat 27   1804 267 42r
MINNES, POPKE minnes, popke koper   1795 264 296v
MINNES, POPKE minnes, popke koper Noorderhaven NZ   1802 266 194r
MINNES, REINER minnes, reyner verkoper Noorderhaven NZ   1601 228 524r
MINNES, REINER minnes, reyner (wd) koper   1633 233 81v
MINNES, REINOU minnes, reinouwke ten zuiden Havenplein 10   1773 258 98r
MINNES, RINSE minnes, rinse kuiper ten westen Noorderhaven 37   1612 229 178r
MINNES, TIJS minnes, tijs koper   1652 236 203r
MINNES, WIEBRICHJE minnes, wybrich koper   1633 233 116r
MINSES, FROUKJE minses, frouckie koper   1776 259 3v
MINSES, HANS minses, hans koper Hofstraat 63   1733 248 227r
MINSES, HANS menses, hans kooltjer verkoper Hofstraat NZ   1750 252 63v
MINSES, JAN minses, jan koper Rozengracht 40   1672 240 111v
BRUINSMA, JAN MINSES bruynsma, jan minses koper   1732 248 123r
MINSES, JENTJE mintses, jantke koper Rozengracht NZ   1611 229 61r
MINSES, JENTJE mintses, jantien koper   1614 229 418r
MINSES, KORNELIS meynses, cornelis koper Bildtstraat 12   1631 233 20v
MINSES, KORNELIS minsis, cornelis koper Hofstraat 16   1690 242 304r
MINSES, KORNELIS minsis, cornelis koper   1691 242 363r
MINSES, KORNELIS minsis, cornelis koper Franekereind 16   1692 242 374r
MINSES, KORNELIS minses, cornelis koper   1692 243 5v
MINSES, KORNELIS minses, cornelis koper   1699 244 5v
MINSES, KORNELIS minses, cornelis koper Brouwersstraat 1   1732 248 71r
MINSES, LOLKE minses, lolcke koper Carl Visschersteeg WZ   1646 235 198v
MINSES, PIETER minses, pieter koper   1728 247 115r
MOLLES, HEIN molles, hein koper Brouwersstraat 1b   1760 255 4v
MOLLES, HEIN molles, hein koper Both Apothekerstraat 2   1761 255 85v
MONSES, KORNELIS monses, cornelis ten noorden Westerstraat H-213 1808 268 28v
MONSES, MEINERT monses, meinert koper   1729 247 242v
MONSES, SASKER montes, sasker koper   1668 239 130r
MOSES, BEELTJE moses, bela koper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
MURKS, SIEBRICHJE murks, siebrigje koper Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
MURKS, SIEBRICHJE murks, sybrigje verkoper Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v