Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BINKSMA, binksma, a ten oosten Noorderhaven 98   1787 262 225v
BINKSMA, A. binksma, a. geniaarde   1795 264 252r
FABER, A. faber, a. verkoper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
JONG, A. jong, a. de (wd) verkoper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
LENTS, A. lentz, a. ten noorden Lanen 37 E-173 1808 268 179r
LENTS, A. lentz, a. ten noorden Lanen 39 E-173 1809 268 222r
, A. noordga, a. (wd) ten westen Brouwersstraat 12   1773 258 68v
OOSTENDORP, A. oostendorp, a. ten oosten Lanen 19 E-162 1808 268 50v
OOSTENDORP, A. oostendorp, a. ten zuiden Lanen 21 C-164 1810 269 35r
OOSTENDORP, A. oostendorp, a. ten zuiden Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
RING, A. ring, a. van koper   1789 263 71v
RING, A. ringh, a. van (dr) koper Zuiderhaven 50   1799 265 261r
RING, A. ringh, a. van (dr) ten westen Voorstraat 67   1804 267 96r
, A. roerich, a. (erven) ten westen Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, A. roerich, a. (erven) ten westen Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
ROOK, A. roock, a. de ten oosten Voorstraat 55   1804 267 29r
ROOK, A. roock, a. de ten noorden Voorstraat 55   1804 267 29r
ROOK, A. roock, a. de equipagemeester ten noorden Voorstraat 57   1804 267 30v
TADEMA, A. tadema, a. ten oosten Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
TADEMA, A. tadema, a. ten oosten Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
, A. terwogh, a. ten noorden Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
, A. terwogt, a. ten westen Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
VEEN, A. veen, a. van der ten noorden Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
WINTER, A. winter, a. ten oosten Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
WINTER, A. winter, a. ten zuiden Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
ALTENA, AAFKE altena, aafke koper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
ALTENA, AAFKE altena, aafke verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
HIBMA, AAFKE hibma, aafke koper   1804 267 93v
OVERDIJK, AAFKE overdijk, aafke koper   1805 267 123r
OVERDIJK, AAFKE overdijk, aafke ten noorden   1805 267 123r
RINSMA, AAFKE rinsma, aafke koper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
STEFANUS, AAFKE stephani, aafke verkoper   1774 258 152v
BROUWER, AAFKE BEERTS brouwer, aafke beerts verkoper Wasbleek ZZ   1779 259 159r
KORNELIS, AAFKE cornelis, aafke koper   1778 259 134r
GERBENS, AAFKE gerbens, aafke koper Voorstraat 90   1754 253 177r
BROUWER, AAFKE SIKKES brouwer, aafke sikkes koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
SJOERDS, AAFKE sjoerds, aafke koper Kleine Bredeplaats OZ   1754 253 146r
TIEMENS, AAFKE tijmons, aafke (wl) verkoper   1804 267 91r
STEFANUS, AAFKE stephani, aafken verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
JAKOBS, AGE jacobs, aage turfdrager (oud-) verkoper Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
RUTGERS, AAGJE rutgers, aagien koper   1778 259 149v
, AAGJE breton, aagje koper   1776 259 8v
, AAGJE bretton, aagje (wd) verkoper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
HANEKUIK, AAGJE hanekuik, aagje koper Schritsen 35   1777 259 86r
HANEKUIK, AAGJE hanekuik, aagje (wd) verkoper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
BOUWES, AAGJE bouwes, aagjen koper Voorstraat 1   1747 251 189v
HANEKUIK, AAGJE hanekuik, aagtje (erven) verkoper   1804 267 93v
ANDRIES, AALTJE anderys, aaltie koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 28v
ANDRIES, AALTJE andrys, aaltie koper Simon Stijlstraat 2   1738 249 225v
ANDRIES, AALTJE andrys, aaltie koper Simon Stijlstraat 2   1738 249 230v
HOTSES, AALTJE hotses, aaltie koper   1660 238 48r
JANS, AALTJE bostijn, aaltie jans koper   1738 249 232r
DONKER, AALTJE donker, aaltje koper Droogstraat   1751 252 177v
KOK, AALTJE kok, aaltje de koper   1799 265 306r
MENALDA, AALTJE menalda, aaltje verkoper   1774 258 137v
NOREL, AALTJE norel, aaltje koper   1786 262 128r
OOSTERVELD, AALTJE oosterveld, aaltje koper   1767 256 245v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
WIJNSMA, AALTJE wijnsma, aaltje (wl) verkoper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
ZIJLSTRA, AALTJE zijlstra, aaltje koper Havenplein 16   1774 258 183r
ALBERTS, AALTJE albarts, aaltje verkoper Achterstraat   1665 239 3r
BERENDS, AALTJE beernds, aaltje (wd) koper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
BLOK, AALTJE KORNELIS blok, aaltje cornelis verkoper Bildtstraat 14   1780 259 270v
DOUWES, AALTJE douwes, aaltje koper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
DOUWES, AALTJE douwes, aaltje verkoper   1805 267 108r
JONG, AALTJE DOUWES jong, aaltje douwes de (wd) verkoper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
JONG, AALTJE DOUWES jong, aaltje douwes de (wd) ten oosten Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
FREERKS, AALTJE freerks, aaltje koper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
GERRITS, AALTJE gerrits, aaltje (wd) verkoper   1774 258 185r
GERRITS, AALTJE gerrits, aaltje koper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
HENDRIKS, AALTJE hendriks, aaltje koper   1748 251 216r
JANS, AALTJE jans, aaltje verkoper   1774 258 155v
KRONENBURG, AALTJE JANS kronenburg, aaltje jans koper   1798 265 162r
JILLES, AALTJE jielles, aaltje verkoper   1774 258 140v
JOHANNES, AALTJE johannes, aaltje koper Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
MINNES, AALTJE minnes, aaltje koper   1753 253 115v
PIETERS, AALTJE pieters, aaltje (wl) verkoper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
PIETERS, AALTJE pieters, aaltje ten zuiden Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
RINTJES, AALTJE rintjes, aaltje koper   1778 259 151r
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS bontekoe, aaltje stitterts koper Hoogstraat 18   1782 260 302v
TEUNIS, AALTJE teunis, aaltje koper   1753 253 126v
TEUNIS, AALTJE theunis, aaltje koper   1777 259 83r
WILLEMS, AALTJE willems, aaltje koper   1774 258 141v
WILLEMS, AALTJE willems, aaltje koper   1774 258 142v
WILLEMS, AALTJE willems, aaltje verkoper   1774 258 182v
WILLEMS, AALTJE willems, aaltje koper   1779 259 175r
NIEUWENHUIS, AREND nieuwenhuis, aarnt koper Zuiderhaven 18   1698 243 389r
NIEUWENHUIS, AREND nieuwenhuis, aarnt koper   1706 244 389r
KLASES, AREND claessen, aarnt koper Heiligeweg 19   1642 235 34v
JANS, AREND swijnvelt, aarnt jans koper Vijverstraat NZ   1611 229 90r
KOEDIJK, AREND NANNES koedijk, aarnt nanninghs verkoper Zuiderhaven 15   1665 239 4r
KOEDIJK, AREND NANNES koedijk, aarnt nanninghs (nieuw huis van) ten oosten Zuiderhaven 15   1665 239 4r
ZIJLSTRA, AART KORNELIS zijlstra, aart cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
HENDRIKS, AART hendriks, aart schilder koper   1712 245 180r
IEPES, EESGE ypes, aasche koper Kleine Bredeplaats WZ   1675 240 212r
IEPES, EESGE ypes, aasche koper Weverstraat   1677 240 257v
EKEMA, ABE ecoma, abbas koper Noordijs 5   1683 241 244r
SMID, ABE smitt, abbe koper   1787 262 181r
ARENDS, ABE aenes, abbe koper Heiligeweg 46   1602 228 570r
BOER, ABE ARENDS boer, abbe aenes de gecondemneerde Schritsen   1600 228 409r
ARENDS, ABE anes, abbe verkoper Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
BAUKES, ABE bauckes, abbe koper   1597 228 114r
BAUKES, ABE bauckes, abbe koper   1600 228 370r
KOENRAADS, ABE coenraadts, abbe koper Zuiderhaven 56   1629 232 214r
KOENRAADS, ABE coenraets, abbe koper Zuiderhaven 56   1631 233 15r
DOUWES, ABE douwes, abbe koper   1681 241 155v
, ABE elbrichs, abbe koper Voorstraat 91   1631 233 14r
, ABE elbrichs, abbe koper   1631 233 14v
FRANSES, ABE franses, abbe naastligger   1601 228 509r
JAKOBS, ABE jacobs, abbe smid ten zuiden   1659 238 10r
JANS, ABE jans, abbe turfdrager koper Sint Jacobstraat 14   1734 249 17r
JANS, ABE jansen, abbe ten noorden Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
HILVERDA, ABE JANS hilverda, abbe jansen koper   1784 261 154v
JANS, ABE janz, abbe koper   1756 254 11v
JANS, ABE janzen, abbe koper Noorderhaven 112   1755 253 229r
RINSES, ABE rinses, abbe verkoper Brouwersstraat 19   1664 238 219r
RINSES, ABE rinses, abbe koper Brouwersstraat 19   1675 240 182r
RINSES, ABE rinses, abbe koper Brouwersstraat 12   1720 246 86r
SEERPS, ABE seerps, abbe koper   1682 241 232v
SEERPS, ABE seerps, abbe koper   1683 242 8r
SEERPS, ABE seerps, abbe koper Vijverstraat NZ   1685 242 64v
SEERPS, ABE seerps, abbe koper   1688 242 241v
SEERPS, ABE seerps, abbe koper   1690 242 328r
STEFFENS, ABE steffens, abbe verkoper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
STEFFENS, ABE steffens, abbe ten zuiden Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
HILVERDA, ABE hilverda, abe koper   1789 263 72v
, ABE asticks, abe koper   1603 228 714r
DIRKS, ABE dircx, abe koper   1660 238 15v
DOUWES, ABE douwes, abe koper   1692 243 19r
DOUWES, ABE douwes, abe koper Zuiderhaven 18   1699 244 19r
ERNSTES, ABE ernstes, abe koper   1716 245 272v
HIELKES, ABE hyltjes, abe koper   1763 256 19v
HIELKES, ABE hyltjes, abe koper   1777 259 72v
JAKOBS, ABE jacobs, abe smid (mr) koper Zuiderstraat OZ   1724 246 190r
JAKOBS, ABE jacops, abe koper Bildtstraat 19   1649 236 99r
JANS, ABE jans, abe koper   1765 256 104v
FABER, ABE JANS faber, abe jans koper   1772 258 62r
HILVERDA, ABE JANS hilwerda, abe jans koper Voorstraat 23   1782 260 196r
RITSKES, ABE ritskes, abe koper   1661 238 104v
DOUWES, ABEL dovves, abel koper   1629 232 188r
HARMENS, ABEL harmens, abel koper   1732 248 124v
HENDRIKS, ABEL hendriks, abel koper Schritsen 18 F-081 1810 268 358v
HENDRIKS, ABEL hendriks, abel ten zuiden Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
IJSBRANDS, ABEL isbrants, abel koper Kleine Kerkstraat WZ   1611 229 56r
JONG, ABEL MEINERTS jong, abel meinderts de scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18   1800 265 476r
JONG, ABEL MEINERTS jong, abel mijnderts de scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18   1800 265 438r
ALEMA, ABRAHAM alema, abraham smid (zilver-) koper Lanen 80   1720 246 83r
BOUT, ABRAHAM bout, abraham koper Spekmarkt 1   1772 258 29v
BOUT, ABRAHAM bout, abraham verkoper Spekmarkt 1   1772 258 44r
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abraham commies koper Zuiderhaven 56   1662 238 159v
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abraham koper   1668 239 33va
, ABRAHAM levij, abraham (leeuwarden) koopman (joods) koper Voorstraat 36   1805 267 113v
, ABRAHAM levy, abraham koper Rommelhaven 18   1805 267 161v
ROSEN, ABRAHAM rosen, abraham koper Heiligeweg 12   1724 246 212v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbindersknecht verkoper   1804 267 71r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbindersknecht koper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper   1806 267 272r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de ten oosten Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbinder verkoper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbinder koper Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de ten oosten Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de ten zuiden Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
RUITER, ABRAHAM ruyter, abraham de koper   1802 266 348r
, ABRAHAM spieringshoek, abraham verkoper Voorstraat 97   1780 259 297v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wijngaarden, abraham verkoper   1775 258 200v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wyngaarden, abraham koper Kleine Bredeplaats 14   1753 253 114v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wyngaarden, abraham koper   1754 253 156v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wyngaarden, abraham koper   1766 256 183r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wyngaarden, abraham koper   1790 263 264r
ZIJLSTRA, ABRAHAM zijlstra, abraham koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
ALBERTS, ABRAHAM alberts, abraham koper   1727 247 7v
ALBERTS, ABRAHAM alberts, abraham koper   1728 247 116v
BAUKES, ABRAHAM wyngaard, abraham baukes koper Schritsen 31   1748 251 225r
KORNELIS, ABRAHAM cornelis, abraham koper   1729 247 250v
KORNELIS, ABRAHAM cornelis, abraham koper   1763 256 21r
HANSES, ABRAHAM hansen, abraham koper   1778 259 129v
, ABRAHAM israel, abraham koper Voorstraat 87   1758 254 156v
JANS, ABRAHAM jans, abraham (van franeker) linnenwever bruidegom   1601 228 530r
JANS, ABRAHAM jans, abraham verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, ABRAHAM jansen, abraham koper   1687 242 183r
JANS, ABRAHAM jansen, abraham koper Hofstraat 19   1692 242 381v
JANS, ABRAHAM jansen, abraham koper   1696 243 204r
JANS, ABRAHAM jansen, abraham koper   1696 243 204r
PIETERS, ABRAHAM pytters, abraham koper Franekereind 23   1646 235 215v
PIETERS, ABRAHAM pytters, abraham koper   1657 237 132r
TJALLINGS, ABRAHAM tjallings, abraham koper Hoogstraat 16   1767 257 23r
WILLEMS, ABRAHAM willems, abraham koper Brouwersstraat WZ   1803 266 375r
WILLEMS, ABRAHAM willems, abraham ten zuiden Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
HANSES, hanzen, abrahi koper   1763 255 207v
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abram ontvanger koper Zuiderhaven 54   1650 236 119v
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abram koper Zuiderhaven 54   1654 236 252v
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abram koper Zuiderhaven 56   1654 236 268r
FEIKES, AUKJE feykes, acke (wd) verkoper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
BONTEKOE, ADAM bontekoe, adam koper Sint Jacobstraat 4   1786 262 103r
GIPSON, ADAM gipson, adam koper Zoutsloot NZ   1661 238 77r
HELBACH, ADAM helbach, adam koper   1794 264 170v
LENTS, ADAM lentz, adam verver en glazenmaker (mr) koper Sint Odolphisteeg 22   1788 262 291v
LENTS, ADAM lentz, adam ten noorden Lanen 39   1804 267 9v
LENTS, ADAM lentz, adam ten oosten Lanen 31   1804 267 92v
LENTS, ADAM lentz, adam ten noorden Lanen 39 E-173 1808 268 112r
LENTS, ADAM lentz, adam ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 41   1764 256 54r
, ADAM roerich, adam geniaarde Voorstraat 36   1764 256 75r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 39   1766 256 161r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 41   1766 256 199v
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, ADAM roerich, adam koper Rozemarijnstraat 3   1777 259 53r
, ADAM roerich, adam kastelein koper Noorderhaven 64   1778 259 153r
, ADAM roerich, adam koper Both Apothekerstraat   1780 259 288v
, ADAM roerich, adam koper Sint Odolphisteeg 4   1781 260 35v
, ADAM stark, adam koper Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
STERK, ADAM sterk, adam koper Spekmarkt 1   1806 267 284v
STERK, ADAM sterk, adam apothekersknecht verkoper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
, ADAM terwogt, adam schoolhouder (fransch) koper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
, ADAM terwogt, adam verkoper Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
, ADAM terwogt, adam ten oosten Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
, ADAM terwogt, adam ten oosten Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
, ADAM veeling, adam koper Schritsen 35   1753 253 51r
GOSLINGS, ADAM goslings, adam koper   1741 250 185r
, ADAM hartog, adam slager (joods) koper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
SJOERDS, ADAM sjoerds, adam koper   1758 254 132r
SJOERDS, ADAM sjoerds, adam koper   1763 255 222v
BONTEKOE, ADAM STITTERTS bontekoe, adam stitterts koper   1783 261 46v
ADIUS, EDGER adius, adigerius koper Zuiderhaven 54   1675 240 174r
ADIUS, EDGER adius, adigerus secretaris koper   1627 231 174r
ADIUS, EDGER adius, adigerus secretaris (admiraliteits-) koper Zuiderhaven 56   1658 237 174r
IDSINGA, ADOLF idsinga, adolf van koper   1706 244 352v
IDSINGA, ADOLF idsinga, adolp van koper Zuiderhaven 56   1698 243 352v
, ARJEN majeur, adriaan koper   1682 241 193v
JANS, ARJEN jansen, adriaan koper   1661 238 116v
CUP, ARJAANTJE cup, adriaantje (wl) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
, ARJEN ruirings, adriaen (wl) koper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
BARTELDS, ARJEN baertouts, adriaen koper Zoutsloot   1603 228 677r
GERRITS, ARJEN gerrits, adriaen koper   1685 242 95v
JANS, ARJEN jans, adriaen (te leeuwarden) koper Poortje   1601 228 534r
SCHAFT, ARJEN JANS schaft, adriaen jans koper Grote Bredeplaats ZZ   1617 230 125r
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, adriaen teunis koopman geniaarde Kleine Bredeplaats 7   1731 248 62r
WIERDS, ARJEN wierdts, adriaen (wl) ten noorden Zoutsloot NZ   1627 232 2r
WIERDS, ARJEN wierdts, adriaen (wl) ten noorden Zoutsloot NZ   1627 232 4r
WIERDS, ARJEN wierdts, adriaen ten noorden   1627 232 5r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1627 232 2r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1627 232 4r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 5r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 6r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 7r
WILLEMS, ARJEN willems, adriaen verkoper   1601 228 513r
WIERDS, ARJEN wyerdts, adriaen koper Noorderhaven NZ   1602 228 619r
GERRITS, ARJAANTJE gerrits, adriaentie koper   1633 233 96v
BARTELDS, ARJAANTJE baertouts, adriaentje (weeskinderen van) triumphant   1604 228 844r
WILLEMS, ARJEN suylcum, adrian willems koper   1612 229 238r
ANDRINGA, ARJAANTJE andringa, adriana van (juffer) koper Zuiderstraat 25   1774 258 169v
ANDRINGA, ARJAANTJE andringa, adriana van koper   1783 261 95r
STANSIUS, ARJAANTJE stansius, adriana (wd) koper   1718 246 11v
HARINGA, ARJEN haringa, adrianus van verkoper Zuiderhaven 38   1778 259 149r
NAUTA, AE. nauta, ae. koper   1777 259 63r
, EEBE astiens, aebbe koper   1601 228 541r
KORNELIS, EEBE cornelis, aebe koper   1625 231 87v
OUTGERS, EEBE outgers, aebe koper   1617 230 187r
KLASES, AAGJE claeses, aecht koper   1690 242 312r
HENDRIKS, AAGJE hendrix, aecht koper   1722 246 131v
HENDRIKS, AAGJE hendrix, aecht koper   1722 246 141v
WIETSES, AAGJE wytses, aecht koper Vijverstraat   1627 232 36r
VRIES, AAGJE fries, aechtie de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
TJALLINGS, EEDE tjallings, aede koper Weverstraat   1661 238 80v
DOUWES, EDGER douwes, aedger koper Noorderhaven 107   1641 234 158v
, AAFKE cronenburgh, aeff koper Voorstraat 60   1597 228 111r
DIRKS, AAFKE dircx, aeff koper Schritsen   1612 229 184r
FREERKS, AAFKE freercx, aeff koper Karremanstraat OZ   1600 228 402r
HESSELS, AAFKE hessels, aeff (wd) koper Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
IJSBRANDS, AAFKE ijsbrants, aeff koper Schritsen   1597 228 64r
IEPES, AAFKE ippes, aeff koper   1599 228 346r
PIETERS, AAFKE pieters, aeff koper NZ   1627 232 50r
SIETSES, AAFKE sytties, aeff koper Lanen NZ   1598 228 160r
CRONENBURG, AAFKE croonenburch, aeffke van (wl) bewoner   1634 233 131r
HETTINGA, AAFKE hettinga, aeffke van (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
KLEISES, AAFKE cleyses, aeffke koper   1634 233 145r
DIRKS, AAFKE dircx, aeffke koper   1651 236 180r
HIDDES, AAFKE hiddes, aeffke verkoper   1633 233 124r
JANS, AAFKE jans, aeffke (te wijnaldum) koper Franekereind 13   1600 228 424r
JOHANNES, AAFKE johannes, aeffke verkoper Schritsen NZ   1601 228 510r
MARTENS, AAFKE martens, aeffke koper Voorstraat 5   1633 233 124v
MICHIELS, AAFKE michiels, aeffke koper   1660 238 38r
POPPES, AAFKE poppes, aeffke koper Bildtstraat 13   1652 236 199v
TEUNIS, AAFKE teunis, aeffke koper Heiligeweg ZZ   1630 232 307r
TEUNIS, AAFKE teunis, aeffke koper   1632 233 61r
VOSMA, AAFKE vosma, aefjen koper Grote Bredeplaats 18   1747 251 204r
BIERMA, AAFKE bierma, aefke geniaarde Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
GERRITS, AAFKE gerryts, aefke (wd) verkoper Noorderhaven 66   1752 252 180r
HARMENS, AAFKE harmens, aefke koper   1728 247 103v
JURJENS, AAFKE jurjens, aefke koper   1732 248 132v
PAULUS, AAFKE poulus, aefke koper Grote Kerkstraat 32   1711 245 135v
FONTEIN, AAFKE REINERS fontein, aefke reiners koper Voorstraat 36   1730 247 339r
FONTEIN, AAFKE REINERS fontein, aefke reiners koper Voorstraat 20   1731 247 386r
IEPES, AAFKE ypes, aefke koper   1728 247 195v
LOLKES, lolckes, aeft (wd) gecondemneerde Heiligeweg   1601 228 498r
DIRKS, AGE dirks, aege koper Heiligeweg 13   1734 248 291r
JEENS, AGE jaenes, aege koper   1742 250 269r
IJSBRANDS, EDGER isbrandts, aeger koper Liemendijk WZ   1646 235 202v
HENDRIKS, AAGJE hendrix, aeghje koper   1721 246 119r
KLASES, AAGJE claessen, aegje koper   1670 239 217r
HENDRIKS, AAGJE hendrix, aegjen koper Schritsen 65   1714 245 203v
HENDRIKS, AAGJE hendrix, aegjen koper Zuiderhaven 36   1717 245 290r
JANS, AAGJE jans, aegjen koper Romastraat ZZ   1749 252 3v
PIETERS, AAGJE pieters, aegt ten westen   1605 228 869r
WIETSES, AAGJE wytses, aegt bruid   1605 228 867r
KLASES, AAGJE clases, aegtie (wd) koper Hofstraat 16   1684 242 50v
JURJENS, AKE jurjens, aeke koper   1732 248 98r
GATSES, AALTJE gatses, ael koper   1602 228 635r
ANDRIES, AALTJE andries, aelcke verkoper Brouwersstraat 2   1601 228 539r
EIES, AALTJE jees, aelcke (wd) verkoper Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
TEIES, ALLE teyes, aele koper Noorderhaven ZZ   1603 228 682r
GERBENS, AALTJE gerbens, aelke verkoper   1601 228 497r
JELLES, AALTJE jelles, aell koper   1617 230 165r
KLASES, EELSE claessen, aelsen koper   1671 240 33r
KLASES, EELSE clasen, aelsen koper   1661 238 93r
GERRITS, AALTJE gerrits, aeltgen koper Sint Jacobstraat   1603 228 741r
JANS, AALTJE baltus, aeltgien jans koper   1602 228 624r
KAMPEN, AALTJE campen, aeltie van koper   1732 248 89v
VERKERK, AALTJE verkerck, aeltie koper Zuiderhaven 56   1634 233 130r
ARENDS, AALTJE aerns, aeltie koper   1627 231 159r
ALLERTS, AALTJE allerts, aeltie koper Noorderhaven ZZ   1685 242 87v
ANDRIES, AALTJE andrys, aeltie koper Rozengracht 22   1731 248 33r
BOKKES, AALTJE bockes, aeltie koper   1704 244 248v
LAMMERTS, AALTJE lamberts, aeltie (te leeuwarden) koper Voorstraat 7   1627 232 12r
MEINERTS, AALTJE meinerts, aeltie koper   1645 235 174v
MEINERTS, AALTJE meynerts, aeltie koper   1638 234 65v
MEINERTS, AALTJE meynerts, aeltie koper Schritsen 50   1643 235 62v
MEINERTS, AALTJE meynerts, aeltie koper   1646 235 210r
SIEMENS, AALTJE simons, aeltie koper Voorstraat 58   1641 234 150v
ABES, AALTJE abes, aeltien koper   1660 238 21v
ALBERTS, AALTJE alberts, aeltje koper   1728 247 95v
BOKKES, AALTJE bockes, aeltje koper   1696 243 248v
BROERS, AALTJE JANS broers, aeltje jan verkoper   1606 228 975r
JANS, AALTJE jans, aeltje koper   1746 251 155r
JOHANNES, AALTJE joannes, aeltje koper Havenplein ZZ   1686 242 127r
JOUWS, AALTJE jous, aeltje koper   1661 238 117v
MICHIELS, AALTJE michiels, aeltje koper   1668 239 142r
WYNIA, AALTJE REINS winia, aeltje reins koper   1679 241 43v
KLASES, AALTJE claessen, aeltsen koper   1668 239 175r
REINERS, AALTJE reyners, aeltye verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
BANGA, EMILIUS JAKOBS banga, aemilius jacobi apotheker koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
BANGA, EMILIUS JAKOBS banga, aemilius jacobi (joure) verkoper Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
ARENDS, AREND aenes, aene koper   1650 236 115r
KLASES, AREND clasen, aene koper   1727 247 59v
HIELKES, AREND hylckes, aene koper   1680 241 83v
, AREND carmans, aene salous koper Droogstraat   1600 228 470r
SALVES, AREND salvus, aene (weeskind van) gecondemneerde Droogstraat   1601 228 492r
HIELKES, AREND hylckes, aenne koper Zuiderhaven ZZ   1684 242 58r
HENDRIKS, AREND hendrix, aentie koper   1721 246 103r
WABES, ARJEN wabbes, aerien koper Brouwersstraat 7   1638 234 58v
GERRITS, AREND gerryts, aern koper   1627 231 164v
AERNTSMA, AREND aernsma, aernt koper   1602 228 623r
WEVER, AREND wever, aernt ten zuiden   1660 238 35r
KLASES, AREND claessen, aernt koper   1641 234 137r
DOUWES, AREND douwes, aernt koper Noordijs   1598 228 204r
DOUWES, AREND douwes, aernt verkoper Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
GERRITS, AREND gerrits, aernt koper   1615 229 558r
GERRITS, AREND gerryts, aernt ten noorden   1660 238 35r
GIJSBERTS, AREND gijsberts, aernt gecondemneerde   1601 228 505r
GIJSBERTS, AREND gijsberts, aernt gecondemneerde Droogstraat   1601 228 542r
HENDRIKS, AREND hendricx, aernt koper Romastraat   1597 228 67r
HENDRIKS, AREND hendricx, aernt wyldcoyer? koper Romastraat   1605 228 958r
JANS, AREND janssen, aernt koper Noorderhaven 40   1625 231 80v
JANS, AREND janssen, aernt koper Noorderhaven 40   1625 231 81r
NANNES, AREND koedijck, aernt nannings koper Zuiderhaven 15   1663 238 187v
PAULUS, AREND pouwels, aernt koper   1640 234 103r
SILVESTERS, AREND silvester, aernt koper Peterseliestraat   1648 236 8v
WARNERS, AREND warners, aernt koper   1643 235 46v
WIEBES, AREND wybes, aernt c.u. ten westen   1601 228 526r
BERENDS, ARENDJE beerns, aerntje koper Brouwersstraat 7   1668 239 154v
KLASES, AART claesen, aert koper   1659 237 212r
KLASES, AART claessen, aert koper Rapenburg ZZ   1647 236 3r
KORNELIS, AART cornelis, aert koper   1632 233 49r
HENDRIKS, AART hendrix, aert schilder koper   1696 243 220r
HENDRIKS, AART hendrix, aert schilder koper   1703 244 220r
JAKOBS, AART jacobs, aert koper   1682 241 224v
JAKOBS, AART jacobs, aert chirurgijn koper Nieuwstraat WZ   1686 242 105r
JAKOBS, AART jacobs, aert koper   1687 242 200r
JAKOBS, AART jacobs, aert koper   1691 242 354v
JAKOBS, AART jacobs, aert chirurgijn koper   1692 242 382r
JANS, AART jansen, aert koper Havenplein ZZ   1606 228 974r
JOHANNES, AART joannis, aert (erven) ten oosten   1660 238 20v
JOHANNES, AART johannes, aert (burgemeester) koper Zoutsloot ZZ   1648 236 22r
JOHANNES, AART johannes, aert (erven) ten westen Voorstraat 59   1659 238 9r
WILLEMS, AART willems, aert koper   1673 240 121v
WILLEMS, AART willems, aert koper Karremanstraat 19   1682 241 202v
RIENKS, AARTJE rienx, aertie koper   1696 243 195v
RIENKS, AARTJE rienx, aertie koper   1703 244 195v
JANS, ARJEN jans, aeryaen koper Kleine Bredeplaats   1598 228 143r
HESSELS, hessels, aescken ten oosten Noorderhaven 108   1597 228 30r
, EESGE lemckes, aesge koper Noordees (gebied)   1617 230 140r
LIEUWES, EESGE lieuues, aesge koper   1633 233 103v
LIEUWES, EESGE lieuwes, aesge (wd) koper Noorderhaven NZ   1633 233 78v
LIEUWES, EESGE lieuwes, aesge koper Rozengracht 30   1692 242 388v
PAULUS, EESGE pouwels, aesge koper   1642 235 25r
PAULUS, EESGE pouwels, aesge koper   1642 235 25v
PAULUS, EESGE pouwels, aesge koper Heiligeweg 19   1642 235 34v
RADBODUS, EESGE rabodus, aesge (te leeuwarden) triumphant   1597 228 88r
REINS, EESGE reyns, aesge koper   1619 230 297r
REINS, EESGE reyns, aesge koper Voorstraat 65   1705 244 297r
FOEKES, EESGE foekes, aeske koper   1716 245 258v
HANSES, EESGE hanses, aeske koper Prinsenstraat 2   1681 241 139r
SEERPS, seerps, aesske koper   1656 237 65v
ATES, ATE aetes, aete koper Scheffersplein 25   1702 244 162v
BANGA, AAFKE banga, afine koper   1646 235 239r
DIRKS, AAFKE dircx, afke koper Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
AGEMA, AGE agema, age koper Heiligeweg 32   1771 257 183v
AGEMA, AGE agema, age koper   1777 259 49v
AGEMA, AGE agema, age koper   1777 259 50v
AGEMA, AGE agema, age koper   1777 259 51v
AGEMA, AGE agema, age (wl) steenhouwer (mr) verkoper Heiligeweg 34   1778 259 148r
HAAS, AGE haas, age de koper Liemendijk   1749 252 10v
HAAS, AGE haas, age de koper Noorderhaven 42   1749 252 32r
HAAS, AGE haas, age de geniaarde Voorstraat 32   1751 252 159r
HAAS, AGE haas, age de koper Spinstraat ZZ   1751 252 167r
HAAS, AGE haas, age de koper Noorderhaven   1752 252 193v
HAAS, AGE haas, age de koper Rinnertspijp 1   1752 252 194r
HAAS, AGE haas, age de koper   1752 253 28v
HAAS, AGE haas, age de koper   1753 253 66r
HAAS, AGE haas, age de koper   1753 253 96r
HAAS, AGE haas, age de koper   1754 253 164v
HAAS, AGE haas, age de koper Hoogstraat 1   1754 253 174r
HAAS, AGE haas, age de koper Schritsen 60   1756 254 39v
HAAS, AGE haas, age de koper   1763 256 12r
HAAS, AGE haas, age de koper Grote Kerkstraat 12   1766 256 210r
HAAS, AGE haas, age de koper Zoutsloot NZ   1767 257 29r
HAAS, AGE haas, age de koper Kleine Kerkstraat 12   1771 257 212v
HAAS, AGE haas, age de majoor ten zuiden Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
HAAS, AGE haas, age de ten westen Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
HAAS, AGE haas, age de (wl) verkoper   1774 258 147v
HOGENBOOM, AGE hogeboom, age koper   1733 248 212v
HOGENBOOM, AGE hogeboom, age (vroedsman) koper Rozengracht 21   1746 251 135v
HOGENBOOM, AGE hogeboom, age koper   1753 253 85r
REINALDA, AGE reinalda, age koper Zuidoostersingel 1   1755 253 198v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten oosten   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten westen   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten zuiden   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten noorden   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten oosten   1774 258 138v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten westen   1774 258 138v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten zuiden   1774 258 138v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten noorden   1774 258 138v
ALBERTS, AGE alberts, age koper Grote Bredeplaats ZZ   1749 251 263v
KLASES, AGE claasen, age koper   1734 248 320v
KLASES, AGE claasen, age koper   1734 248 345r
KLASES, AGE claasen, age koper Franekereind 23   1795 264 273r
KLASES, AGE clasen, age (wl) koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
KLASES, AGE clasen, age ten oosten   1740 250 118r
AGEMA, AGE DIRKS agema, age dirks koper Heiligeweg 20   1752 253 30v
AGEMA, AGE DIRKS agema, age dirks koper Heiligeweg 34   1757 254 93r
HERES, AGE heeres, age koper   1791 263 307r
JANS, AGE jansen, age koper   1660 238 32v
AGEMA, AGE JELLES agema, age jelles koper Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
JOHANNES, AGE johannes, age koper Zoutsloot NZ   1768 257 81r
JOHANNES, AGE johannes, age ten westen Voorstraat 18   1774 258 155r
JOHANNES, AGE johannes, age ten noorden   1775 258 196r
JOHANNES, AGE johannes, age ten zuiden Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
JOHANNES, AGE johannes, age koper Hofstraat 16   1778 259 109r
JOHANNES, AGE johannes, age koper Kerkpoortstraat 39   1780 259 241v
SIEBES, AGE sybes, age koper   1771 257 200v
IETES, AGE ytes, age bakker koper   1674 240 143r
SAKES, AGE zakes, age koper   1806 267 239v
ENS, AGE ens, agge koper   1645 235 173v
ENS, AGE ens, agge koper   1647 235 251r
EISES, AGE eyses, agge koper   1649 236 95r
FRANSES, AGE fransenz, agge koopman koper   1633 233 92r
HEMMES, AGE hemmes, agge koper Noorderhaven 114   1656 237 59v
IEMKES, AGE iemkes, agge ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
JENTJES, AGE jankes, agge (erven) koper   1625 231 48v
JELTES, AGE bosco, agge jeltes koper Sint Odolphisteeg 4   1681 241 127v
JENTJES, AGE jenckes, agge koper   1597 228 41r
RIDSERTS, AGE ritserts, agge koper   1646 235 239v
SIEMENS, AGE simons, agge koper Noorderhaven 40   1628 232 155r
SIEMENS, AGE simons, agge koper Snakkerburen (gebied)   1631 232 359r
SIEMENS, AGE symons, agge koper Voorstraat 8   1632 233 62r
IEGES, AGE yges, agge koper   1669 239 194v
, AGE pyphron, aggeus koper Voorstraat 44   1682 241 180v
HEINS, AGNIETJE heins, agneta koper Zuiderhaven 19   1708 245 66r
HEINS, AGNIETJE heins, agnieta koper   1713 245 187r
KRONENBURG, AGNIETJE kronenburg, agnietje (wd) koper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
BASTIAANS, AGNIETJE bastiaen, agnitie (bastiaen dochter) koper Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
OOSTERBAAN, ASSUERUS oosterbaan, ahasverus koper Brouwersstraat WZ   1788 262 262r
OOSTERBAAN, ASSUERUS oosterbaan, ahasverus koper   1790 263 189r
MAHIU, AISE ARJENS mahui, aise arjens koper Rozengracht 2   1687 242 163v
MAHIU, AISE ARJENS mahui, aise arjens koper Noorderhaven 39   1702 244 162r
YPEY, AISE ypey, aizo ten oosten Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
VETTEVOGEL, AUKJE vettevogel, akke verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
DIRKS, AUKJE dirks, akke koper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
GEERTS, AUKJE geerts, akke verkoper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
MELLES, AUKJE melles, akke ten noorden Rommelhaven 12   1750 252 62v
RINTJES, AUKJE rintjes, akke koper   1807 267 295v
LAUTA, AALTJE lauta, alathea (juffr) verkoper Noorderhaven 34   1659 238 7r
LAUTA, AALTJE lauta, alathea (juffr) verkoper Hofstraat ZZ   1659 238 7v
LAUTA, AALTJE lauta, alathea (juffr) verkoper Hofstraat 20   1660 238 27v
LAUTA, AALTJE lauta, alathea (juffr) ten noorden Hofstraat 20   1660 238 27v
DIRKS, ALBERT dirks, albart koper   1664 238 229r
HENDRIKS, ALBERT hendrix, albart koper   1697 243 297r
HENDRIKS, ALBERT hendrix, albart koper Voorstraat 65   1705 244 297r
HAAS, ALBERT haas, albartus de koper Grote Kerkstraat 12   1766 256 210r
HAAS, ALBERT haas, albartus de (vroedsman) ten oosten Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
HAAS, ALBERT haas, albartus de ten zuiden Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
HAAS, ALBERT haas, albartus de koper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, ALBERT haas, albartus de ten zuiden Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, ALBERT haas, albartus de koper   1777 259 38v
HAAS, ALBERT haes, albartus de koper   1771 257 208v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus secretaris (stads-) verkoper Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus ten zuiden Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus secretaris (stads-) verkoper Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus ten zuiden Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1775 258 214r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Lanen 40   1784 261 246v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert verver en glazenmaker (mr) koper Spinstraat 7   1786 262 72v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1788 263 37r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1789 263 82v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Heiligeweg 11   1789 263 104v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1793 264 87r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1793 264 95v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Bildtpoort (gebied)   1795 264 254r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1796 264 343r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Zoutsloot NZ   1797 265 25r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Franekereind ZZ   1798 265 189r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Snakkerburen (gebied)   1801 265 644r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1802 266 251r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman ten noorden   1803 267 2v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Voorstraat 57   1804 267 30v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert ten zuiden Voorstraat 57   1804 267 30v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman ten noorden Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper G-334 1808 268 36v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert ten westen Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert ten zuiden Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
BRUINING, ALBERT bruining, albert koper Voorstraat 46   1765 256 140v
EKE, ALBERT eeken, albert van schipper koper Rommelhaven 18   1804 267 35v
EKE, ALBERT eeken, albert van schipper verkoper   1804 267 73v
EKE, ALBERT eeken, albert van verkoper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
EKE, ALBERT eeken, albert van koopman koper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
EKE, ALBERT eeken, albert van koopman koper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
EKE, ALBERT eeken, albert van ten westen Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
GONGGRIJP, ALBERT gonggrijp, albert koper Voorstraat NZ   1783 261 30r
GONGGRIJP, ALBERT gonggrijp, albert koper   1783 261 89r
HERMANS, ALBERT heermans, albert koper   1649 236 97v
JELLEMA, ALBERT jellema, albert koper   1725 246 248v
KONING, ALBERT koning, albert ten oosten   1775 258 204v
, ALBERT noordga, albert koper Snakkerburen (gebied) 2   1755 253 203r
, ALBERT noordga, albert koper   1759 254 247v
, ALBERT noordga, albert koper   1765 256 94r
, ALBERT noordga, albert koper   1768 257 50v
, ALBERT noordga, albert (wd)(wl)(burger-vaandrig) ten zuiden Heiligeweg 4   1774 258 193r
OLINGIUS, ALBERT olingius, albert ten westen   1777 259 25r
, ALBERT olinjus, albert verkoper Bildtpoort (gebied)   1779 259 188v
, ALBERT stadtlander, albert koper   1630 232 270r
WESTENDORP, ALBERT westendorp, albert koper   1785 262 48v
, ALBERT wijmans, albert bakker koper Lanen 85   1800 265 423r
, ALBERT .., albert koper   1687 242 191v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert koper   1646 235 221r
ALBERTS, ALBERT alberts, albert pottenbakker koper Schritsen 50   1671 240 46v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert koper Schritsen NZ   1683 241 246r
ALBERTS, ALBERT alberts, albert koper Schritsen 62   1684 242 29v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert koper Carl Visschersteeg OZ   1685 242 81v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert koper Brouwersstraat 16   1691 242 342r
ALBERTS, ALBERT alberts, albert potter koper   1701 244 130v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert potter koper   1705 244 294r
POTTER, ALBERT ALBERTS potter, albert alberts koper   1695 243 130v
POTTER, ALBERT ALBERTS potter, albert alberts koper   1697 243 294r
ROOS, ALBERT ALBERTS roos, albert alberts koper   1718 246 27r
ANNES, ALBERT annes, albert (erven) ten oosten Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
ANNES, ALBERT annes, albert koper   1648 236 19r
ANNES, ALBERT annes, albert koper   1668 239 156r
CHRISTIAANS, ALBERT christiaens, albert koper Grote Ossenmarkt 25   1696 243 230r
CHRISTIAANS, ALBERT christiaens, albert koper Zuiderpoort (gebied)   1698 243 351v
CHRISTIAANS, ALBERT christiaens, albert koper   1703 244 230r
KLASES, ALBERT clasen, albert koper   1665 239 6va
DEDDES, ALBERT deddes, albert (op vlieland) triumphant   1601 228 529r
DIRKS, ALBERT dirks, albert koper   1745 251 111v
DIRKS, ALBERT dirks, albert koper   1759 254 225v
DIRKS, ALBERT dirks, albert koper   1767 256 237r
DIRKS, ALBERT dirks, albert koper   1771 257 195v
DIRKS, ALBERT dirks, albert ten oosten Franekereind 14   1773 258 109r
DIRKS, ALBERT dirks, albert ten oosten   1774 258 150v
DIRKS, ALBERT dirks, albert koper   1776 258 261r
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper Vijverstraat   1612 229 209r
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper   1756 253 256v
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper   1766 256 224v
DOEDES, ALBERT doedes, albert ten zuiden Brouwersstraat 12   1773 258 68v
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper Heiligeweg 20   1777 259 51r
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper   1785 262 38r
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper Zuiderhaven 18   1788 263 33r
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper   1792 264 46v
DOEDES, ALBERT doedes, albert (erven) ten oosten Heiligeweg 20 G-046 1810 269 28r
DOEDES, ALBERT doedes, albert (erven) ten westen Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
DIRKS, ALBERT durks, albert verkoper Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
FLORIS, ALBERT flores, albert gleibakkersknecht koper   1776 259 2v
GERRITS, ALBERT gerrits, albert koper Voorstraat 23   1688 242 230r
GERRITS, ALBERT gerrits, albert ten westen Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
GERRITS, ALBERT gerrits, albert koper Nieuwstraat   1748 251 236r
HARMENS, ALBERT harmens, albert koper   1643 235 53r
HARMENS, ALBERT harmens, albert koper   1644 235 159r
HARMENS, ALBERT barkhof, albert harms koper   1727 247 41r
HIBBES, ALBERT hebbes, albert koper   1639 234 86r
HERES, ALBERT heeres, albert ten zuiden Franekereind 14   1773 258 109r
HERES, ALBERT heeres, albert ten zuiden   1774 258 150v
HERES, ALBERT heeres, albert verkoper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
HERES, ALBERT heeres, albert ten westen Voorstraat 81   1774 258 162v
HERES, ALBERT heeres, albert ten noorden Voorstraat 81   1774 258 162v
HERES, ALBERT heeres, albert geniaarde Voorstraat 85   1780 260 2r
OSINGA, ALBERT IEBES osinga, albert ijebs (burgemeester) ten zuiden Moriaanstraat   1773 258 120v
ARJENS, ALBERT jaanes, albert ten noorden Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert koper   1599 228 355r
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert koper   1658 237 161r
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert verkoper Bildtstraat 4   1661 238 103r
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert koper   1668 239 27ra
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert koper Brouwersstraat 1   1735 249 77v
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert ten noorden Brouwersstraat 3   1752 253 23v
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert koper Romastraat 13   1761 255 75r
ARJENS, ALBERT janes, albert koper   1720 246 92v
ARJENS, ALBERT janes, albert koper   1720 246 92v
JANS, ALBERT jans, albert (wl) moutmaker verkoper Rommelhaven   1618 230 291r
JANS, ALBERT jans, albert ten zuiden   1773 258 108r
JANS, ALBERT jans, albert (vroedschap) bakker (mr) verkoper Lanen 85   1774 258 167v
BAKKER, ALBERT JANS backer, albert jans koper Lanen 85   1770 257 147v
JANS, ALBERT jansen, albert koper Hofstraat 19   1723 246 159r
JANS, ALBERT jansen, albert koper   1725 246 261r
JANS, ALBERT jansen, albert geniaarde Lanen 41   1733 248 228r
JANS, ALBERT jansen, albert koper Franekereind 32   1739 250 32r
AKKER, ALBERT JANS acker, albert jansen koper   1668 239 170r
AKKER, ALBERT JANS acker, albert jansen (hopman) verkoper Achterstraat   1682 241 197r
AKKER, ALBERT JANS akker, albert jansen koper Noorderhaven 106   1681 241 122v
JANS, ALBERT calken, albert jansen koper   1728 247 114r
JANS, ALBERT calken, albert jansen koper   1729 247 223r
JETSES, ALBERT jetses, albert koper   1646 235 212v
JOHANNES, ALBERT joannis, albert koper Bildtstraat OZ   1614 229 478r
JOUKES, ALBERT joukes, albert koper 2-107 1741 250 144v
LAMMERTS, ALBERT lammerts, albert koper Snakkerburen (gebied)   1597 228 69r
PIETERS, ALBERT pieters, albert ten westen Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
PIETERS, ALBERT pieters, albert ten oosten Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
PIETERS, ALBERT pieters, albert verkoper Hofstraat 21 G-093 1809 268 270r
PIETERS, ALBERT hulstkamp, albert pieters (vaandrig) zadelmaker koper Hoogstraat 1   1701 244 90r
PIETERS, ALBERT pyters, albert koper   1767 257 9r
RUURDS, ALBERT ruirds, albert blauwverver (mr) koper Wasbleek 3   1742 250 229r
RUURDS, ALBERT ruurds, albert blauwverver koper   1717 245 278v
RUURDS, ALBERT ruurdts, albert koper   1718 246 7r
, ALBERT siberant, albert grondpacht Heiligeweg   1601 228 535r
SJOERDS, ALBERT sioerds, albert scheepstimmerman koper Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
SJOERDS, ALBERT sjoerds, albert koper Grote Kerkstraat 28   1682 241 214v
, ALBERT sturts, albert koper   1605 228 936r
SIEBES, ALBERT sybes, albert koper Zoutsloot   1655 237 28v
SIEBES, ALBERT sybes, albert koper   1657 237 124r
SIEBES, ALBERT sybes, albert koper   1661 238 115v
SIEBES, ALBERT sybes, albert koper   1662 238 121r
SIEMENS, ALBERT symens, albert schipper (groot-) koper Bildtstraat 16   1656 237 58r
SJOERDS, ALBERT syoerds, albert koper   1598 228 145r
SJOERDS, ALBERT syoerds, albert koper Lanen ZZ   1602 228 565r
TEEKES, ALBERT taekes, albert koper   1671 240 38v
TJEERDS, ALBERT tjeerds, albert koper Zuiderhaven 18   1655 237 48v
TJEERDS, ALBERT tjeerds, albert koper   1656 237 85v
UILKES, ALBERT ulckes, albert koper Noordijs   1626 231 112v
WIEBES, ALBERT wybes, albert koper Franekereind ZZ   1602 228 564r
WIEBES, ALBERT wybes, albert schipper (groot-) koper Lanen NZ   1663 238 168v
WIEBES, ALBERT wybes, albert schipper (groot-) koper Lanen NZ   1663 238 169r
WIEGERS, ALBERT wygers, albert koper   1740 250 103v
BAKKER, ALBERT WIEMERS backer, albert wymers koper Grote Kerkstraat   1787 262 161r
BAKKER, ALBERT WIEMERS bakker, albert wymers koper Kleine Kerkstraat 4   1788 263 57r
BAKKER, ALBERT WIEMERS bakker, albert wymers (burgemeester)(oud-) koper Lanen 85   1805 267 122r
BAKKER, ALBERT bakker, albert wymes koopman koper   1777 259 25r
WIETSES, ALBERT wytses, albert koper   1597 228 103r
IEBES, ALBERT yebes, albert koper   1757 254 85v
IEPES, ALBERT yps, albert koper   1752 253 24v
IEPES, ALBERT yps, albert koper   1754 253 175r
HIDDES, ALBERTJE hiddes, albertje koper Zuiderhaven 13   1667 239 95v
POPPES, ALBERTJE poppes, albertje verkoper Nieuwstraat 56   1779 259 214r
RASSCHER, ALBERT rasschen, albertus koper Hoogstraat 1   1806 267 262v
RASSCHER, ALBERT rasschen, albertus klerk (gezworen) koper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
RASSCHER, ALBERT rasschen, albertus klerk (gezworen) ten zuiden Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
, ALBERT reen a mentes, albertus predikant bij de gereformeerde gemeente koper Rapenburg 18 H-049 1809 268 259r
WIARDA, ALBERT wiarda, albertus koper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris koper Zuiderhaven 56   1782 260 279r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Zuiderhaven 54   1786 262 104v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper   1787 262 159r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Scheerstraat   1789 263 101r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper   1791 263 303v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris koper Zuiderhaven 52   1792 264 1r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Zuiderhaven 2   1799 265 368r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Weeshuisstraat NZ   1802 266 100r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) koper Rapenburg NZ   1804 267 56r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) ten noorden Rapenburg NZ   1804 267 56r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) koper Moriaanstraat   1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus ten westen Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
TJEERDS, tjeerds, alchien koper   1675 240 178r
HARMENS, ALLERT harmens, aldert koper   1804 267 55r
HARMENS, ALLERT harmens, aldert verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
HARMENS, ALLERT harmens, aldert koper   1805 267 164v
ANDRIES, ALLE andries, ale koper Hoogstraat 32   1762 255 139r
ANDRIES, ALLE andries, ale koper   1768 257 51r
ANDRIES, ALLE andries, ale koper Prinsenstraat 2   1784 261 222r
HIELKES, ALLE hykes, ale koper   1783 261 25v
MEULEN, ALEF meulen, alef van der koper Kerkpoortstraat 31   1753 253 60v
MEULEN, ALEF meulen, aleff van der koper Weverstraat ZZ   1751 252 138v
EELKES, ALEF eelckes, aleff koper Gortmakerssteeg   1599 228 281r
FEKKES, ALEF feckes, aleff naastligger   1601 228 509r
GERRITS, ALEF gerryts, aleff koper Zoutsloot NZ   1641 234 156r
HEINS, AALTJE heins, aleida koper Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
HEINS, AALTJE heins, aleida ten oosten Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
HEINS, AALTJE heins, aleida ten noorden Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
WIT, AALTJE wit, aleida de koper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
MEULEN, AALTJE meulen, alet van der ten oosten   1772 258 36v
BENTFORD, AALTJE bentfort, aletta koper Voorstraat 6 7-076 1788 263 21r
BENTFORD, AALTJE bentfort, aletta verkoper Voorstraat 6   1794 264 168v
KERVEL, AALTJE kervel, aletta van verkoper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
, AALTJE stamles, aletta koper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
PIEBES, ALEWIJN pybes, alewijn koper Vijverstraat 14   1679 241 36r
, ALEWIJN pyks, alewijn koper Lanen 86   1672 240 105r
, ALEXANDER widenbrug, alexander koper   1698 243 352r
, ALEXANDER widenbrug, alexander koper Schritsen 8   1710 245 108r
WIJDENBRUG, ALEXANDER widenbrugh, alexander koper Zuiderhaven 56   1703 244 222r
, ALEXANDER widenburg, alexander koper   1706 244 352r
GEEST, AALTJE geest, alida van der koper Fabrieksstraat 28   1762 255 167v
GEEST, AALTJE geest, alida van der (wd) verkoper Havenplein 10   1773 258 98r
HEINS, AALTJE heins, alida koper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
HEINS, AALTJE SIEMENS heins, alida simons koper   1774 258 194r
GERRITS, ALEF gerrits, aliff pottenbakker koper Schritsen 54   1633 233 85r
, ALLERT schelting, allard koper   1756 254 8r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper   1754 253 157r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Voorstraat 76   1755 253 211v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Zuiderhaven 18   1760 255 41r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper   1761 255 64v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Zuiderhaven ZZ   1762 255 157v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper   1763 255 182v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper   1767 256 253v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Spinstraat   1767 257 30v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koopman ten zuiden   1774 258 146r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Zuiderhaven 18   1778 259 110r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Zuiderhaven 38   1779 259 189v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard verkoper Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
KORNELIS, ALLERT cornelis, allard koper   1709 245 84v
LAQUART, ALLERT laquart, allardus koper Weverstraat   1712 245 165r
LAQUART, ALLERT laquart, allardus koper Voorstraat 80   1713 245 197v
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus koper Kleine Bredeplaats 16   1745 251 77r
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus koper Voorstraat 7   1753 253 87r
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus ten zuiden Noorderhaven 44   1772 258 14v
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus ten zuiden Noorderhaven 44   1772 258 26v
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus ten westen Voorstraat 7a   1775 258 199v
DOUWES, ALLE douwes, alle ten noorden Franekereind   1597 228 29r
DOUWES, ALLE douwes, alle koper Grote Kerkstraat 24   1613 229 378r
JAKOBS, ALLE jacobs, alle koper   1754 253 148r
JANS, ALLE jans, alle wagenmaeker koper   1617 230 153r
JORRITS, ALLE jorrits, alle (erven) koper   1624 231 39r
LIEUWES, ALLE lieuwes, alle koper Bildtstraat 17   1631 233 18r
MINNES, ALLE minnes, alle koper   1660 238 56r
MINNES, ALLE minnes, alle koper   1661 238 105r
ROMKES, ALLE romkes, alle koper   1783 261 34r
SIEMENS, ALLE simons, alle koper Schritsen 13   1764 256 49r
, ALLERT deters, allert koper Brouwersstraat WZ   1614 229 431r
, ALLERT kirchman, allert koper Rozengracht NZ   1680 241 112r
KROL, ALLERT krol, allert (wd) grondpacht Kerkpad 1   1750 252 64v
KROL, ALLERT krol, allert (wd) ten noorden Kerkpad 1   1750 252 64v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allert koper   1759 254 237v
ALLERTS, ALLERT allerts, allert verkoper   1601 228 543r
ARENDS, ALLERT anckes, allert ten westen Noorderhaven 82   1597 228 27r
AUKES, ALLERT auckes, allert ten oosten   1597 228 88r
AUKES, ALLERT auckes, allert ten oosten Voorstraat 33   1601 228 472r
KLASES, ALLERT claes, allert koper   1625 231 51v
KLASES, ALLERT claessen, allert koper Brouwersstraat WZ   1676 240 245r
GEERTS, ALLERT geerts, allert koper   1738 249 263v
GEERTS, ALLERT geerts, allert koper   1742 250 234r
GEERTS, ALLERT geerts, allert koper   1747 251 174r
HAANTJES, ALLERT hanckes, allert (van dokkum) bruidegom   1605 228 962r
JAKOBS, ALLERT jacobs, allert (gedeputeerde)(burgemeester) verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
JAKOBS, ALLERT jacobs, allert ten westen Voorstraat NZ   1601 228 512r
JAKOBS, ALLERT jacobs, allert koper Sint Odolphisteeg   1602 228 671r
KOSTER, ALLERT JAKOBS koster, allert jacobs koper   1682 241 190r
JELLES, ALLERT jelles, allert koper   1714 245 225r
JELTES, ALLERT jeltes, allert koper   1747 251 165r
JOEKES, ALLERT joekes, allert koper   1735 249 90v
JOEKES, ALLERT joekes, allert koper   1736 249 141r
SJOERDS, ALLERT siverts, allert (erven) koper   1624 231 34r
BLOK, ALLERT TEUNIS block, allert teunis (burger-hopman) koper Voorstraat 7a   1663 238 183r
TJEERDS, ALLERT tieerds, allert koopman koper Voorstraat NZ   1663 238 167r
TJERKS, ALLERT tjerks, allert koper Droogstraat NZ   1666 239 53v
ALTES, ALT altes, alte koper   1695 243 162v
GEERTS, AALTJE geerts, altie koper Herenwaltje OZ   1677 240 266r
HAANTJES, haenties, amalijcke koper Voorstraat 8   1656 237 71v
FOLKERTS, AMBROSIUS folckerts, ambrosio koper Zuiderhaven ZZ   1613 229 372r
FOLKERTS, AMBROSIUS folckerts, ambrosio verkoper Nieuwstraat   1614 229 388r
AMBROSIUS, AMBROSIUS ambrosy, ambrosius koper   1618 230 280r
, AMALIA zuirgers, amelyk ten zuiden Noorderhaven 44   1665 239 5v
ANDRIES, AMERENS andries, amerens koper   1606 228 992r
ANDRIES, AMERENS andris, amerens (erven) ten westen Weverstraat   1659 238 6r
ANNES, ANTJE annes, ancke verkoper Rommelhaven ZZ   1597 228 26r
JANS, ANTJE haaklaar, ancke jans ten zuiden   1660 238 21v
WOPKES, ANTJE wopckes, ancke koper Gortmakerssteeg   1605 228 883r
BOER, ANDRIES boer, anderys de ten zuiden Zuiderhaven 17   1741 250 6ra
IEMKES, ANDRIES ymkes, anderys ten oosten Hoogstraat 22   1741 250 154v
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas koper   1627 231 173r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas koper Noorderhaven 104   1641 234 142r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas secretaris (stads-) koper Voorstraat 59   1654 236 268v
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas koper Romastraat ZZ   1654 236 270r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas student (filosofie) koper Romastraat ZZ   1654 236 270r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas verkoper Voorstraat 59   1657 237 256v
BOER, ANDRIES boer, andries de ten zuiden Zuiderhaven 17   1745 251 64r
, ANDRIES crael, andries verkoper Poortje ZZ   1598 228 174r
CUP, ANDRIES cup, andries chirurgijn (mr) koper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
CUP, ANDRIES cup, andries koper   1802 266 217r
CUP, ANDRIES cup, andries koper   1802 266 312r
CUP, ANDRIES cup, andries (wl) chirurgijn (mr) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
GEBEL, ANDRIES gebel, andries koper   1794 264 227r
GEBEL, ANDRIES gebel, andries koper Noorderhaven 112   1802 266 298r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van koper Schritsen ZZ   1795 264 282r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van ten noorden Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van ten westen   1805 267 115v
HOEK, ANDRIES hoek, andries van ten zuiden   1805 267 115v
HOEK, ANDRIES hoek, andries van schoolmeester verkoper Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van schoolmeester koper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
HOEK, ANDRIES hoek, andries van der schoolmeester in het stadsweeshuis (fungeerend) verkoper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
JELMERSMA, ANDRIES jelmersma, andries koper   1732 248 129r
, ANDRIES onsman, andries koper   1805 267 132r
ROSE, ANDRIES rose, andries verkoper Voorstraat 69   1750 252 68r
ROSEE, ANDRIES rosee, andries ten zuiden Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
SCHIERE, ANDRIES schiere, andries ten noorden Rommelhaven 11   1772 258 7v
SLAGER, ANDRIES slager, andries (wd) ten westen Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
SMID, ANDRIES smid, andries koper   1692 243 r
, ANDRIES steengraaff, andries koper   1641 234 144r
SWART, ANDRIES swart, andries (wd) ten oosten Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
, ANDRIES wijbenga, andries ten westen Noorderhaven 97   1775 258 195r
WYBENGA, ANDRIES wybinga, andries koopman ten westen Rozengracht 37   1774 258 131r
, ANDRIES ziegen, andries van koper Noorderhaven 97   1775 258 195r
, ANDRIES ziegen, andries van koper Oosterbolwerk   1777 259 57r
, ANDRIES ziegen, andries van koopman koper Moriaanstraat   1782 260 212r
, ANDRIES ziegen, andries van koper Zeilmakersstraat WZ   1783 261 70v
, ANDRIES ziegen, andries van koper Zeilmakersstraat OZ   1785 262 39r
, ANDRIES ziegen, andries van (wl) verkoper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
DIJKSTRA, ANDRIES ALLES dijkstra, andries ales koper Noorderhaven 39   1791 263 324r
ALLERTS, ANDRIES allerts, andries koper Lanen   1602 228 562r
ARJENS, ANDRIES arjens, andries koper   1796 264 304v
BERENDS, ANDRIES beernts, andries koper   1673 240 127v
KLASES, ANDRIES claessen, andries koper   1643 235 42r
KORNELIS, ANDRIES cornelis, andries koper Grote Bredeplaats 19   1766 256 165v
KLEIN, ANDRIES KORNELIS klein, andries cornelis (wl) schipper verkoper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
SCHIERE, ANDRIES DIRKS schiere, andries dirks koper Hoogstraat 16   1770 257 173r
DIRKS, ANDRIES dirx, andries metselaar (mr) koper Noorderhaven 90   1724 246 210v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Kleine Bredeplaats 11   1733 248 246r
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Lanen 16   1739 250 54v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries winkelier koper Voorstraat 59   1744 251 42v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Schritsen NZ   1746 251 133r
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Schritsen NZ   1753 253 82v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Voorstraat 7a   1762 255 149r
DOEDES, ANDRIES doedes, andries (wd) ten westen Voorstraat 9   1774 258 171v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries (wl) verkoper   1774 258 179v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries (wl) verkoper Voorstraat 7a   1775 258 199v
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper   1659 237 207r
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper Bildtpoort (gebied)   1684 242 10r
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper Zuiderhaven 18   1684 242 19r
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper   1687 242 191v
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper WZ   1688 242 218v
DOUWES, ANDRIES douwes, andries schipper (grootveer-) koper Zuiderhaven 61   1695 243 140r
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper   1701 244 140r
DOUWES, ANDRIES dovves, andries koper Schritsen NZ   1628 232 160r
EILES, ANDRIES elles, andries koper   1799 265 255r
EILES, ANDRIES elles, andries (jur franeker) scheepstimmerman (mr) verkoper Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
FEDDES, ANDRIES feddes, andries koper Noorderhaven 110   1683 241 252r
FEDDES, ANDRIES feddes, andries koper Noorderhaven 108   1698 243 382r
FEDDES, ANDRIES feddes, andries smid koper   1700 244 42v
FEDDES, ANDRIES feddes, andries smid koper   1706 244 382r
FEDDES, ANDRIES feddes, andries smid koper   1706 244 382v
FOPKES, ANDRIES fopkes, andries koper   1682 241 232v
GIJSBERTS, ANDRIES geis, andries (franeker) zadelmaker (mr) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
, ANDRIES gyelis, andries (wl) koper Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
HANSES, ANDRIES hansen, andries koper Lanen ZZ   1690 242 337v
HANSES, ANDRIES hansen, andries verver koper   1693 243 49r
HANSES, ANDRIES hansen, andries verver koper   1700 244 49r
HANSES, ANDRIES hansen, andries verver koper   1701 244 95r
HANSES, ANDRIES hanses, andries ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
BOT, ANDRIES HARINGS bot, andries harings koper   1721 246 119r
HARINGS, ANDRIES both, andries harings tinnegieter (mr) koper Voorstraat 23   1718 246 28r
HENDRIKS, ANDRIES hendrix, andries koper Sint Odolphisteeg 4   1641 234 123v
HENDRIKS, ANDRIES hendrix, andries lijnslager koper Bildtstraat OZ   1658 237 168r
HESSELS, ANDRIES hessels, andries koper   1641 234 133r
JAKOBS, ANDRIES jacobs, andries koper   1605 228 967r
JAKOBS, ANDRIES jacobs, andries koper Rozengracht NZ   1612 229 185r
JANS, ANDRIES jan, andries gleibakker koper   1695 243 159r
JANS, ANDRIES jans, andries verkoper Voorstraat 94   1597 228 24r
JANS, ANDRIES jans, andries koper Franekerpoort (gebied)   1597 228 84r
JANS, ANDRIES jans, andries koper NZ   1598 228 208r
JANS, ANDRIES jans, andries ten oosten   1600 228 394r
JANS, ANDRIES jans, andries koper Lammert Warndersteeg   1614 229 426r
JANS, ANDRIES jansen, andries koper   1673 240 123v
JANS, ANDRIES jansen, andries gleibakker geniaarde Lanen 46   1702 244 159r
JELLES, ANDRIES jelles, andries koper Heiligeweg WZ   1597 228 23r
JOCHEMS, ANDRIES jochums, andries koper Bildtpoort (gebied)   1713 245 189r
JOCHEMS, ANDRIES jochums, andries koper Zuiderhaven 18   1727 246 311r
JOCHEMS, ANDRIES jochums, andries pottenbakker (mr) koper Grote Bredeplaats 31   1728 247 141v
JOCHEMS, ANDRIES jochums, andries geniaarde Achterstraat   1765 256 109v
JOHANNES, ANDRIES johannis, andries koper Zuiderhaven 7   1759 254 192v
JOHANNES, ANDRIES johannis, andries koper Noorderhoofd 3   1761 255 55r
LOURENS, ANDRIES louwerens, andries koper   1642 234 180r
PIERS, ANDRIES piers, andries koper   1681 241 166v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper   1682 241 221v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper Zoutsloot ZZ   1683 241 270r
PIERS, ANDRIES piers, andries koper   1686 242 154v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper Achterstraat ZZ   1688 242 224v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper Schritsen 64   1692 242 402v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper   1695 243 183r
PIERS, ANDRIES piers, andries koper   1702 244 183r
PIERS, ANDRIES piers, andries koper Liemendijk NZ   1710 245 116r
PIETERS, ANDRIES pieters, andries koper   1709 245 83r
PAULUS, ANDRIES pouwels, andries koper Heiligeweg 1a   1663 238 184r
BOER, ANDRIES PIETERS boer, andries pyters de koper Zuiderhaven 19   1725 246 213r
REINERS, ANDRIES reinderts, andries (st jacobiparochi) guardenier verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
RIENKS, ANDRIES rinckes, andries koper Noorderhaven NZ   1599 228 265r
ROELOFS, ANDRIES roelofs, andries koper   1697 243 276r
ROELOFS, ANDRIES roelofs, andries koper   1706 244 376r
RUURDS, ANDRIES ruirds, andries koper Grote Kerkstraat 37   1753 253 128v
SIEMENS, ANDRIES symens, andries koper   1644 235 99r
TJERKS, ANDRIES tiercx, andries koper Carl Visschersteeg 2   1643 235 62r
TJERKS, ANDRIES tjerx, andries koper   1713 245 189v
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper Zoutsloot NZ   1627 232 4r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper   1627 232 5r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper   1627 232 6r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper   1627 232 7r
WILLEMS, ANDRIES willems, andries koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
WIEBES, ANDRIES wybes, andries (wl) koper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
WIETSES, ANDRIES wytses, andries timmerman (huis-)(mr) koper Voorstraat 99   1739 250 69v
HOORNSTRA, ANDRIESKE hoornstra, andrieske verkoper Franekereind 23   1778 259 156v
, ANDRIES buckhorst, andrijs koper   1644 235 147r
HENDRIKS, ANDRIES hendrix, andrijs koper Bildtstraat 6   1644 235 140v
DOUWES, ANDRIES douwes, andris koper   1660 238 25r
, ANDRIES boechhorst, andrys kapitein koper Lanen 42   1649 236 72r
BOER, ANDRIES boer, andrys de koper Zuiderhaven 21   1735 249 80v
, ANDRIES borchart, andrys koper   1605 228 892r
, ANDRIES chirurgijn, andrys koper Achterstraat   1613 229 313r
JORDAAN, ANDRIES jordan, andrys koper Rozengracht 2   1769 257 124v
ROSE, ANDRIES rose, andrys winkelier koper Voorstraat 69   1737 249 200v
DOEDES, ANDRIES doedes, andrys koper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
DOEDES, ANDRIES doedes, andrys koper Noorderhaven 107   1751 252 108v
PIETERS, ANDRIES torp, andrys pytters koper   1668 239 148r
RUURDS, ANDRIES ruurds, andrys geniaarde Kerkpoortstraat 57   1751 252 174r
TJERKS, ANDRIES tjerks, andrys koper   1727 247 34r
DOOITSES, AREND dooitzes, ane koper   1777 259 21r
HANSES, AREND hans, ane koper   1606 228 990r
MOLENAAR, AREND HENDRIKS moolenaar, ane hendriks molenaar (houtzaag-) koper   1804 267 54r
MOLENAAR, AREND HENDRIKS moolenaar, ane hendriks molenaar (houtzaag-) ten zuiden   1804 267 54r
JANS, AREND jans, ane koper   1805 267 143v
EEUWES, AREND jeves, ane koper   1783 261 52r
SIERDS, AREND sierds, ane (wd) ten oosten Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
SIERDS, AREND sierds, ane (wd) ten noorden Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
EEUWES, AREND yeves, ane koper Rozengracht 40   1782 260 281r
STOFFELS, AGNIETJE stoffels, angniet koper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
CHRISTOFFELS, AGNIETJE christoffels, angnietje koper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
PIETERS, AGNIETJE pieters, angnietje koper G-334 1808 268 36v
JELLES, ANTJE jelles, anke koper Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
JELLES, ANTJE jelles, anke ten oosten Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
, ANTJE , anna (erven) kramer ten oosten Heiligeweg   1600 228 418r
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
BANGA, ANTJE banga, anna koper Franekereind 1   1646 235 238v
BRAAM, ANTJE braam, anna koper   1763 255 249r
BRAAMS, ANTJE braams, anna koper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
BRAAMS, ANTJE braams, anna ten oosten Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
BRUIN, ANTJE bruin, anna de koper Noorderhaven 77   1724 246 194r
, ANTJE coedrik, anna koper Noorderhaven 64   1756 254 36r
, ANTJE coudercq, anna verkoper Noorderhaven 64   1778 259 153r
ENGELEN, ANTJE engelen, anna koper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
FABER, ANTJE faber, anna koper Nieuwstraat 40   1804 267 27r
FABER, ANTJE faber, anna koper Voorstraat 55   1804 267 29r
FERWERDA, ANTJE ferwerda, anna koper Lanen 28 F-219 1810 269 6r
HARKEROTH, ANTJE harkenroth, anna koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
HARKEROTH, ANTJE harkenroth, anna verkoper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
IJSBRANDS, ANTJE ijsbrandi, anna (vrouwe) verkoper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
, ANTJE kreljaens, anna (van bolsward) bruid   1604 228 836r
LIEUWMA, ANTJE lieuwma, anna verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, ANTJE lieuwma, anna verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
LINGEN, ANTJE lingen, anna van koper   1804 267 99v
, ANTJE misgon, anna koper   1804 267 15r
, ANTJE misgon, anna koper   1804 267 15r
MOUTER, ANTJE mouter, anna koper Rapenburg ZZ   1769 257 112r
MOUTER, ANTJE mouter, anna (wd) verkoper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
, ANTJE nieustadt, anna van (wd) verkoper Zuiderhaven 56   1634 233 130r
NIEUWENHUIS, ANTJE nieuwenhuis, anna koper Zuiderhaven 30   1775 258 213v
NIEUWENHUIS, ANTJE nieuwenhuis, anna koper Zuiderhaven 6   1776 259 17v
NIEUWENHUIS, ANTJE nieuwenhuis, anna koper Zuiderstraat 27   1780 259 287v
NOREL, ANTJE norel, anna koper   1786 262 128r
, ANTJE nysing, anna koper   1773 258 70v
, ANTJE ransen, anna (wd) verkoper Voorstraat 36   1772 258 31v
SYVERDA, ANTJE sivarda, anna koper Weverstraat ZZ   1749 252 34r
SYVERDA, ANTJE sivarda, anna koper Molenpad ZZ   1749 252 35r
SYVERDA, ANTJE sivarda, anna koper Hoogstraat 22   1749 252 36r
ZWAAL, ANTJE swaal, anna koper Zuiderhaven 6   1758 254 144v
ZWAAL, ANTJE swaal, anna koper Zuiderhaven 4   1762 255 116r
ZWAAL, ANTJE swaal, anna koper Noorderhaven 34   1789 263 112v
TOUSSAINT, ANTJE toussaint, anna koper Nieuwstraat 40   1801 266 1r
TOUSSAINT, ANTJE toussaint, anna (wl) verkoper Nieuwstraat 40   1804 267 27r
TOUSSAINT, ANTJE toussaint, anna (wl) verkoper Voorstraat 55   1804 267 29r
TOUSSAINT, ANTJE toussaint, anna (wl) verkoper Voorstraat 57   1804 267 30v
VERMEERS, ANTJE vermeersch, anna koper   1755 253 205r
VERMEERS, ANTJE vermeersch, anna (wd) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
ZWAAL, ANTJE zwaal, anna koper   1784 261 158v
KLASES, ANTJE claes, anna koper   1604 228 826r
KORNELIS, ANTJE cornelis, anna ten westen   1611 229 76r
DREEUWIS, ANTJE drewes, anna koper   1794 264 169v
EELKES, ANTJE eelckes, anna ten zuiden   1627 232 5r
FRANSES, ANTJE franzen, anna (wd) verkoper Voorstraat 7a   1775 258 199v
GIJSBERTS, ANTJE geis, anna verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
GERRITS, ANTJE gerrits, anna koper   1745 251 84r
GERRITS, ANTJE houdt, anna gerryts van (wd)(juffr)(nu te emden) koper   1601 228 504r
HALBES, ANTJE halbers, anna koper   1779 259 181r
HEINS, ANTJE heins, anna verkoper Lanen 39   1804 267 9v
BANGA, ANTJE JAKOBS banga, anna jacobs koper Franekereind NZ   1612 229 197r
BANGA, ANTJE JAKOBS banga, anna jacobs koper Voorstraat NZ   1613 229 263r
JANS, ANTJE jans, anna koper Grote Ossenmarkt 27   1640 234 110v
, ANTJE jochumes, anna koper   1618 230 258r
JOHANNES, ANTJE sluterhouw, anna johannes koper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
OUTGERS, ANTJE outgers, anna koper   1613 229 269r
PIETERS, ANTJE pieters, anna koper   1605 228 869r
PIETERS, ANTJE pieters, anna koper Voorstraat 6   1794 264 168v
PIETERS, ANTJE pieters, anna verkoper Voorstraat 6   1802 266 109r
PIETERS, ANTJE pieters, anna verkoper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
PIETERS, ANTJE pieters, anna ten oosten Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
REITSES, ANTJE reitzes, anna koper Snakkerburen (gebied)   1597 228 21r
, ANTJE reuns, anna verkoper   1601 228 509r
RITSKES, ANTJE ritsckes, anna ten oosten Schritsen NZ   1601 228 510r
SIPKES, ANTJE sipkes, anna koper Zuiderpoort (gebied)   1656 237 75v
SIEBRENS, ANTJE sybrandts, anna (van zaandam) koper   1605 228 963r
TIJSES, ANTJE tijssen, anna koper Voorstraat NZ   1600 228 415r
TIJSES, ANTJE tijsses, anna mede-eig Voorstraat NZ   1601 228 538r
TIJSES, ANTJE tijsses, anna ten oosten Voorstraat NZ   1601 228 538r
, ANTJE tyaardt, anna (wd) koper   1599 228 298r
WILLEMS, ANTJE willems, anna verkoper Scheerstraat 3   1611 229 8r
WOPKES, ANNE wopckes, anna (van leeuwarden) bruid   1606 228 1060r
WIEBES, ANTJE wybes, anna bruid   1606 228 1054r
IEDES, ANTJE ydes, anna (weeskinderen van) verkoper   1600 228 461r
, ANNE feiff, anne schoolmeester in de diaconijeschool te leeuwarden verkoper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
STEFANUS, ANNE stephani, anne verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
EEDES, ANTJE aedes, anne bruid   1601 228 530r
ARJENS, ANNE arjens, anne wieldraaier (mr) verkoper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
, ANNE bays, anne koper   1707 245 33r
BONNES, ANNE bonnes, anne koper   1657 237 111r
BOUWES, ANNE bouwes, anne koper   1624 231 30v
BOUWES, ANNE bouwes, anne koper Vijverstraat 8   1643 235 61v
BOUWES, ANNE bouwes, anne koper   1660 238 27r
BOUWES, ANNE bouwes, anne koperslager koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 98r
BOUWES, ANNE buues, anne koperslager (mr) koper   1662 238 146v
BOUWES, ANNE buues, anne koper   1662 238 150v
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager koper Kleine Bredeplaats 21   1631 233 23r
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager (mr) verkoper Vijverstraat 8   1660 238 24r
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager (mr) koper   1660 238 24v
BOUWES, ANNE buwes, anne koper Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
BOUWES, ANNE buwes, anne koper Lanen NZ   1665 239 9r
BOUWES, ANNE buwes, anne koper   1668 239 134r
BOUWES, ANNE buwes, anne koper   1669 239 209v
KLASES, ANNE claes, anne koper   1616 230 97r
KLASES, ANNE clasen, anne koper   1649 236 83r
DANIELS, ANTJE daniels, anne verkoper Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
DIRKS, ANNE dirks, anne koper   1729 247 289r
YPEY, ANNE DIRKS ypey, anne dirks koper   1788 262 297r
YPEY, ANNE DIRKS ypey, anne dirks smid (zilver-)(mr) verkoper   1804 267 22r
DOEKELES, ANNE doekles, anne koper   1777 259 29v
DOMINICUS, ANNE dominicus, anne (erven) triumphant Voorstraat ZZ   1600 228 430r
DOMINICUS, ANNE dominicus, anne (wd) triumphant Voorstraat 54   1600 228 437r
EELKES, ANNE eelkes, anne bakker (mr) wandelkoper Noorderhaven 18   1741 250 152v
EELKES, ANNE eelkes, anne bakker (mr) wandelverkoper Noorderhaven 65   1741 250 152v
BAKKER, ANNE EELKES bakker, anne eelkes bakker (mr) koper Zoutsloot 30   1746 251 115r
FOLKERTS, ANTJE folckerts, anne (wd) koper   1599 228 319r
GERRITS, ANNE gerryts, anne koper   1604 228 831r
GERRITS, ANTJE houdt, anne gerryts van (wd)(juffr)(nu te emden) koper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
HAITSES, ANNE haitses, anne (wl) verkoper   1633 233 110v
HENDRIKS, ANNE hendriks, anne (dokkum) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
HENDRIKS, ANNE hendrix, anne koper Liemendijk NZ   1637 234 32v
HENDRIKS, ANNE hendrix, anne koper Kerkpad WZ   1639 234 84r
HAAN, ANNE HIELKES haan, anne hylkes de ten westen Vijver 4   1772 258 23v
HAAN, ANNE HIELKES haan, anne hylkes de koper Vijver 4   1772 258 23v
BANGA, ANNE JAKOBS banga, anne jacob koper   1617 230 194r
JANS, ANNE jans, anne koper Noordees (gebied)   1597 228 102r
JANS, ANNE jans, anne koper   1602 228 651r
JANS, ANNE jans, anne houtkoper koper Droogstraat NZ   1642 235 27r
JANS, ANNE jans, anne koper   1686 242 104v
JANS, ANNE jans, anne koper   1688 242 254r
JANS, ANNE jans, anne koper   1689 242 295v
JANS, ANNE jans, anne koper   1690 242 313r
JANS, ANNE jans, anne koper   1690 242 318v
JANS, ANNE jans, anne koper   1691 242 347v
JANS, ANNE jans, anne (schoenmakersperk van) ten westen Zoutsloot NZ   1696 243 234av
JANS, ANNE jans, anne (schoenmakersperk van) ten noorden Zoutsloot NZ   1696 243 234av
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1692 243 9v
JANS, ANNE jansen, anne koper   1694 243 107r
JANS, ANNE jansen, anne koper Droogstraat NZ   1694 243 113r
JANS, ANNE jansen, anne koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
JANS, ANNE jansen, anne koopman koper   1695 243 151r
JANS, ANNE jansen, anne koopman koper Voorstraat 23   1696 243 186v
JANS, ANNE jansen, anne koper Zoutsloot ZZ   1697 243 306r
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper Voorstraat 56   1699 244 9v
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1701 244 107r
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1701 244 113r
JANS, ANNE jansen, anne koper Grote Ossenmarkt 1   1702 244 151r
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1702 244 186v
JANS, ANNE jansen, anne koper   1702 244 186v
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1705 244 306r
JANS, ANNE jansen, anne koper   1710 245 122v
JANS, ANNE jansen, anne koper   1712 245 179v
HUIDEKOPER, ANNE JANS huidekoper, anne jansen koper Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
HUIDEKOPER, ANNE JANS huidekoper, anne jansen (perk van) ten westen Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
TADEMA, ANNE JELLES tadema, anne jelles koper Brouwersstraat 3   1797 265 50r
TADEMA, ANNE JELLES tadema, anne jelles koper Voorstraat 75   1798 265 181r
JELTES, ANNE jeltes, anne koper Droogstraat   1612 229 181r
JURJENS, ANNE juriens, anne koper   1617 230 167r
LOUWS, ANNE louwes, anne koper   1669 239 193v
LUITJENS, ANNE luyties, anne koper   1600 228 445r
MARTENS, ANNE martens, anne weefster ten oosten   1660 238 37r
MARTENS, ANNE martens, anne koper   1804 267 99v
MINNES, ANNE minnes, anne koper   1649 236 96v
OEDSES, ANNE oeds, anne koper Hofstraat NZ   1627 232 38r
OENES, ANNE oenes, anne koper Schritsen ZZ   1761 255 72v
OENES, ANNE oenes, anne ten westen Schritsen ZZ   1773 258 103r
PIERS, ANNE piers, anne koper   1643 235 61r
PIETERS, ANNE pieters, anne koper Schritsen   1602 228 563r
PIETERS, ANNE pieters, anne koper   1661 238 111v
PIETERS, ANNE pytters, anne koper   1644 235 145r
REINERS, ANTJE reyners, anne Noorderhaven ZZ   1616 230 37r
RINTJES, ANNE rinties, anne koper   1723 246 169r
RINTJES, ANNE rinties, anne koper   1724 246 195v
MEULEN, ANNE SAPES meulen, anne saapes van der koper   1774 258 156v
SIPKES, ANNE sipkes, anne koper   1668 239 41ra
SJOERDS, ANNE sjoerds, anne koper Noorderhaven NZ   1661 238 75v
FOEKENS, ANNE SJOERDS foekens, anne sjoerds koper Lanen 79   1805 267 151v
SIEBRENS, ANNE sybrandts, anne koper   1605 228 965r
SIETSES, ANNE sytses, anne koper   1699 243 398v
SIETSES, ANNE sytses, anne koper   1706 244 398v
SIETSES, ANNE sytses, anne timmerbaas (scheeps-) koper Zuiderhaven 43   1743 251 26r
SIETSES, ANNE sytses, anne timmerbaas (scheeps-) koper Zuiderhaven 45   1743 251 28r
TEEDES, ANNE teddes, anne koper Heiligeweg WZ   1604 228 813r
TEEDES, ANTJE tedes, anne gecondemneerde Lanen 38   1600 228 464r
THOMAS, ANNE thomas, anne koper Heiligeweg 2   1615 229 519r
THOMAS, ANNE thomas, anne koopman koper Noorderhaven 110   1616 230 54r
THOMAS, ANNE thomas, anne koper   1617 230 149r
TIJSES, ANNE tijssen, anne koper Voorstraat 51   1602 228 598r
TIEMENS, ANNE tymens, anne koper   1688 242 243r
WIEBES, ANNE wybes, anne koper Noorderhaven NZ   1597 228 132r
SAS, ANTJE sas, anneke koper Noorderhaven 66   1665 239 1v
HENDRIKS, ANTJE hendricks, anneke koper Achterstraat   1636 234 6r
JANS, ANTJE jans, anneke bruid   1606 228 1052r
RINSES, ANTJE rinses, anneke koper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
RINSES, ANTJE rinses, anneke koper   1601 228 509r
RIPPERTS, ANTJE ripperts, anneke koper Voorstraat 14   1642 234 175r
SIEGERS, ANTJE segers, anneke verkoper   1631 233 3r
SIEMENS, ANTJE symens, anneke koper Bildtstraat 12   1612 229 144r
SIEMENS, ANTJE symons, anneke koper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
, ANTJE , anneken (wd) ten oosten Lanen NZ   1611 229 91r
GERRITS, ANTJE gerrits, anneken (van Kollum) bruid   1604 228 837r
LOURENS, ANTJE lourens, anneken bruid   1604 228 863r
WOPKES, wopckes, annetgen koper Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
TABES, ANNE tabes, anneus koper Zuiderhaven 2   1788 262 299r
TABES, ANNE LOURENS tabes, anneus lourens verkoper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
TABES, ANNE LOURENS tabes, anneus lourens ten oosten Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
VENEMA, ANNE fenema, annius koper   1682 241 212v
HAARSMA, ANNE haersma, annius van koper Voorstraat 24   1732 248 151r
, ANNE reemstra, annius koper   1647 235 265v
RIENSTRA, ANNE rienstra, annius koper Lanen 91   1628 232 98r
RIENSTRA, ANNE rienstra, annius koper   1640 234 110r
RIENSTRA, ANNE rienstra, annius koper   1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE rienstra, annius koper Liemendijk ZZ   1648 236 47r
AUSTROPHORUS, ANNE PIETERS austrophorus, annius petri notaris koper Noordees (gebied)   1615 229 508r
EGBERTS, ANSKE egberts, ansch ten oosten   1633 233 122r
IEPES, ANSKE ypes, ansche koper Zuiderplein   1674 240 161r
IEPES, ANSKE ypes, ansche koper   1675 240 202v
MICHIELS, ANSKE michiels, ansck ten westen Voorstraat 64   1600 228 419r
PIETERS, ANSKJE pieters, ansck koper Lanen   1601 228 486r
EESGES, ANSKE aesgers, anscke koper Noordees (gebied)   1597 228 102r
ALLES, ANSKE alles, anscke verkoper Zuiderstraat   1616 230 41r
IEPES, ANSKE ypes, anscke koper Zuiderhaven 18   1678 241 7v
IEPES, ANSKE ypes, anscke koper Liemendijk   1679 241 30r
IEPES, ANSKE ypes, anscke koper   1683 241 260r
IEPES, ANSKE zeestra, anscke ypes koper Vijverstraat   1671 240 65v
IEPES, ANSKE zeestra, anscke ypes koper Noordijs 5   1672 240 98v
ALLES, ANSKE alles, anske koper Kleine Bredeplaats 20   1625 231 59v
ALLES, ANSKE alles, anske bakker (brood-)(mr) koper Bildtstraat 13   1796 264 337r
ANDRIES, ANSKE andries, anske koper Bargebuurtspoortje   1782 260 159r
ANSKES, ANSKE anskes, anske koper   1657 237 118v
ANSKES, ANSKE anskes, anske koper   1657 237 130v
IEPES, ANSKE epes, anske koper   1706 244 391v
JAKOBS, ANSKE jacobs, anske koper   1656 237 63v
JAKOBS, ANSKE jacobs, anske koper   1656 237 94r
JAKOBS, ANSKE jacobs, anske koper Drie Roemersteeg OZ   1661 238 74r
JAKOBS, ANSKE jacobs, anske koper   1662 238 140r
BAKKER, ANSKE JETSES bakker, anske jetses koper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
SIEBES, ANSKE sybes, anske koper   1718 246 15r
SIEBES, ANSKE sybes, anske geniaarde Zoutsloot ZZ   1721 246 119v
SIEBES, ANSKE sybes, anske metselaar (mr) koper Droogstraat NZ   1721 246 124v
SIEBES, ANSKE sybes, anske koper Bargebuurt   1751 252 144r
IEPES, ANSKE ypes, anske koper Zuiderhaven 65   1663 238 200r
IEPES, ANSKE ypes, anske koper Grote Bredeplaats 2   1665 239 29r
IEPES, ANSKE ypes, anske koper Zuiderplein 3   1667 239 71r
IEPES, ANSKE ypes, anske koper Hofstraat 18   1667 239 90r
IEPES, ANSKE ypes, anske koper Rozengracht NZ   1667 239 90v
IEPES, ANSKE ypes, anske koper Voorstraat 65   1668 239 128v
IEPES, ANSKE ypes, anske koper Rozengracht NZ   1668 239 157v
IEPES, ANSKE zeestra, anske ypes koper Noorderhaven 72   1687 242 207r
IEPES, ANSKE zeestra, anske ypes (mede vroedschap) koper Voorstraat 2   1692 243 11v
IEPES, ANSKE zeestra, anske ypes koper Hofstraat 19   1693 243 19v
IEPES, ANSKE zeestra, anske ypes geniaarde Voorstraat 1   1699 243 391v
IEPES, ANSKE zeestra, anske ypes koper   1699 244 11v
ANNES, ANTJE annes, antgie koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
HUISMAN, ANTONIUS huisman, anthon koper   1790 263 204r
BIERMA, ANTONIUS bierma, anthoni koper Brouwersstraat 14   1775 258 215r
, ANTONIUS determeyer, anthoni geniaarde Heiligeweg 16   1791 263 315v
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de koper   1617 230 220r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de koper Zoutsloot 115   1618 230 224r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de koper Oosterkeetstraat WZ   1618 230 225r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de koper Lombardstraat   1618 230 226r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de koper Lombardstraat 2   1618 230 279r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de bankhouder (taeffelhouder) koper Lombardstraat 2   1618 230 287r
, ANTONIUS oesters, anthoni koper   1672 240 109v
RINIA, ANTONIUS rinia, anthoni strandmeester koper Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
RINIA, ANTONIUS rinia, anthoni (pothuis van) ten noorden Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
RINIA, ANTONIUS rinia, anthoni koper   1702 244 153r
RINIA, ANTONIUS rinia, anthoni ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1713 245 189r
, ANTONIUS salizetes, anthoni koper   1614 229 475r
, ANTONIUS verbrugge, anthoni koper   1768 257 84v
, ANTONIUS verbrugge, anthoni verkoper   1774 258 149v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1753 253 102r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1755 253 201r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1758 254 125v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper Wasbleek ZZ   1759 254 183r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni hovenier koper Zuiderhaven 33   1759 254 200r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1760 255 31v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1761 255 63r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper Grote Bredeplaats 22   1762 255 154v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper Zuidersteeg   1762 255 170v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1763 255 188v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1763 255 237v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1763 255 255v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni (erven) ten westen   1775 258 201v
, ANTONIUS vuirpijl, anthoni koper   1771 257 248v
, ANTONIUS vuirpijl, anthoni koper   1771 257 249v
, ANTONIUS vuurpijl, anthoni koper Heiligeweg 38   1761 255 77r
ADAMS, ANTONIUS adams, anthoni (te franeker) provisioneel k Voorstraat 17   1599 228 328r
GERARDUS, ANTONIUS gerardi, anthoni koper Hoogstraat 10   1729 247 268r
, ANTONIA .., anthonia koper   1692 243 r
HETTINGA, ANTONIUS hettinga, anthonis van koper Liemendijk   1668 239 149r
MOL, ANTONIUS moll, anthonius de koper Lombardstraat 4   1612 229 159r
, ANTONIUS westercorf, anthonius koper   1701 244 141r
, ANTONIUS , anthony (erven) grondpacht William Boothstraat 1   1752 252 186v
BOER, ANTONIUS boer, anthony de koper Grote Ossenmarkt 15   1800 265 468r
BOER, ANTONIUS boer, anthony de koper   1800 265 470r
BOER, ANTONIUS boer, anthony de verkoper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
KLAVER, ANTONIUS klaver, anthony koper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
RING, ANTONIUS ring, anthony van koper Voorstraat 65   1784 261 256r
FINK, ANTONIUS vink, anthony hovenier koper Hofstraat 16   1746 251 138r
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper   1747 251 193v
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper Liemendijk NZ   1750 252 93r
FINK, ANTONIUS vink, anthony hovenier koper Rozengracht NZ   1751 252 150v
FINK, ANTONIUS vink, anthony hovenier koper William Boothstraat 1   1752 252 186v
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper Romastraat ZZ   1752 252 191r
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper Noorderhaven 66   1764 256 88v
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper   1765 256 97r
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper Bargebuurt   1765 256 124v
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper   1766 256 203r
FINK, ANTONIUS vink, anthony (erven) ten westen Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
, ANTONIUS vuurpijl, anthony ten westen Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
, ANTONIUS vuurpijl, anthony (wl) verkoper Heiligeweg 38   1773 258 88v
, ANTONIUS vuurpijl, anthony koper   1778 259 95v
, ANTONIUS zeverding, anthony koper Prinsenstraat 6   1804 267 72v
BRUINS, ANTONIUS bruins, anthony koper   1786 262 76r
BRUINS, ANTONIUS bruins, anthony koper   1787 262 157r
BRUINS, ANTONIUS bruins, anthony koper   1790 263 186v
BRUINS, ANTONIUS bruins, anthony koper   1804 267 78r
GERARDUS, ANTONIUS gerardi, anthony koper Rommelhaven 5   1732 248 116v
GERARDUS, ANTONIUS gerardi, anthony koper   1733 248 166r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS wyngaerden, anthony gerardi koper   1737 249 209r
HENDRIKS, ANTONIUS hendriks, anthony koper   1793 264 112r
HENDRIKS, ANTONIUS hendriks, anthony koper   1793 264 134v
JAKOBS, ANTONIUS jacobs, anthony koper   1807 267 293r
JAKOBS, ANTONIUS jacobs, anthony verkoper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
JANS, ANTONIUS jansen, anthony koper Both Apothekerstraat WZ   1689 242 277r
JANS, ANTONIUS jansen, anthony koper   1732 248 135r
JONAS, ANTONIUS jonas, anthony koper Karremanstraat WZ   1690 242 322v
LAMMERTS, ANTONIUS lammerts, anthony koper   1730 247 356r
, ANTONIUS determeyer, anthoon koopman koper Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
, ANTONIUS determeyer, anthoon verkoper Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
BRUINS, ANTONIUS bruins, anthoon ten oosten   1808 268 123v
, ANTJE ijsenbeeck, antie koper Zuiderhaven NZ   1676 240 227r
KIMSTRA, ANTJE kimstra, antie koper Brouwersstraat 4   1735 249 35v
BERENDS, ANTJE beerns, antie koper   1643 235 69v
KLASES, ANTJE clases, antie koper   1680 241 69v
KLASES, ANTJE clases, antie koper Bildtstraat 24   1713 245 186v
KLASES, ANTJE clases, antie koper Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
DOUWES, ANTJE douwes, antie verkoper Anjelierstraat   1614 229 451r
DOUWES, ANTJE douwes, antie (vrijster) koper Hofstraat 65   1721 246 124r
FEDDES, ANTJE feddes, antie verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
FEDDES, ANTJE feddes, antie geniaarde Schritsen 61   1721 248 53r
FOKKES, ANTJE fokkes, antie (wd) verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
FONGERS, ANTJE fongers, antie ten oosten Zoutsloot NZ   1665 239 17r
FRANSES, ANTJE fransen, antie koper Voorstraat ZZ   1618 230 293r
GERRITS, ANTJE gerrits, antie koper Grote Bredeplaats 4   1716 245 273v
FELTEN, ANTJE GERRITS phelten, antie gerryts (wd) verkoper Hoogstraat NZ   1640 234 106r
, ANTJE hemme, antie koper   1684 242 48r
HENDRIKS, ANTJE hendriks, antie (erven)(wl) verkoper   1776 259 2v
HENDRIKS, ANTJE hendrix, antie koper   1663 238 198v
HERES, ANTJE heres, antie koper   1674 240 138r
HUBERTS, ANTJE huyberts, antie (wd) verkoper Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
HUBERTS, ANTJE huyberts, antie (wd) verkoper Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES hanekuik, antie hylkes koper Zoutsloot 86   1741 250 201v
JAKOBS, ANTJE jacobs, antie koper   1657 237 116r
JAKOBS, ANTJE jacobs, antie koper   1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE jacobs, antie koper   1662 238 146r
JAKOBS, ANTJE jacobs, antie koper   1724 246 189r
JANS, ANTJE jans, antie koper   1655 237 25r
JANS, ANTJE jans, antie koper   1656 237 96r
JANS, ANTJE jans, antie koper Voorstraat 65   1659 238 8r
JANS, ANTJE jans, antie koper Heiligeweg WZ   1679 241 31v
JANS, ANTJE jans, antie (wd) koper   1680 241 114r
JANS, ANTJE jans, antie koper   1690 242 321v
JANS, ANTJE jans, antie koper   1738 249 339r
JANS, ANTJE ijsenbeeck, antie jans koper Grote Bredeplaats 15   1688 242 220r
IJSENBEEK, ANTJE JANS ijsenbeek, antie jans koper Lanen 2   1691 242 370r
LAMMERTS, ANTJE lamberts, antie koper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
LAMMERTS, ANTJE lammerts, antie (wl) verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
LIEKELES, ANTJE lyckles, antie koper Nieuwstraat OZ   1681 241 145v
MARTENS, ANTJE martens, antie koper   1618 230 277r
OENES, ANTJE oenes, antie koper   1671 240 44r
OENES, ANTJE oenes, antie koper   1674 240 132v
KNIJFF, ANTJE OTTES knijff, antie ottes koper Zuiderhaven 36   1699 244 2v
PIETERS, ANTJE pieters, antie koper   1624 231 33r
PIETERS, ANTJE piters, antie koper   1637 234 47r
POPPES, ANTJE poppes, antie koper   1679 241 48r
REINERS, ANTJE reyners, antie koper Karremanstraat OZ   1687 242 192r
RIENKS, ANTJE riencx, antie verkoper Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
ROELOFS, ANTJE roelofs, antie koper   1714 245 226r
, ANTJE rycherts, antie koper   1718 246 5v
SCHELTES, ANTJE scheltes, antie koper   1738 249 349r
SCHELTES, ANTJE scheltes, antie koper Voorstraat 10   1739 250 10v
HILAARDA, ANTJE SIERKS hylaarda, antie sierks koper Grote Ossenmarkt 11   1740 250 140r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS schiere, antie sjoerds koper Grote Bredeplaats 4   1705 244 289r
SIEBES, ANTJE sybes, antie koper   1685 242 97v
SIEBES, ANTJE sybes, antie koper   1709 245 84v
SIEBES, ANTJE sybes, antie koper   1714 245 209v
CNOSSEN, ANTJE SIEMENS knossen, antie symens (de pynas) ten westen   1660 238 22v
TEUNIS, ANTJE theunis, antie koper Voorstraat NZ   1639 234 77r
TJEERDS, ANTJE tjeerds, antie koper   1740 250 131r
WIEBRENS, ANTJE wyngaard, antie wyberens koper   1740 250 112r
BLOEM, ANTJE blom, antje verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
BUISMAN, ANTJE buisman, antje verkoper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
, ANTJE bulard, antje (wl) verkoper Lanen 19 E-162 1808 268 50v
DIJK, ANTJE dijk, antje van koper Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
DIJK, ANTJE dijk, antje van koper Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
KERKHOVEN, ANTJE kerkhoven, antje verkoper Voorstraat 89   1804 267 60v
, ANTJE klumpert, antje verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
, ANTJE ransen, antje koper Voorstraat 36   1764 256 75r
, ANTJE ranzen, antje koper Lanen 93   1771 257 222r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STEFANUS, ANTJE stephani, antje verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
STIJL, ANTJE stijl, antje verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
STIJL, ANTJE stijl, antje verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
STOK, ANTJE stok, antje van der koper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
ZWAAL, ANTJE swaal, antje verkoper Bildtstraat 16   1772 258 27v
VELLINGA, ANTJE vellinga, antje koper Lanen 70   1804 267 104r
FINK, ANTJE vink, antje koper Wasbleek ZZ   1779 259 159r
FINK, ANTJE vink, antje koper Noorderhaven 101   1779 259 199r
FINK, ANTJE vink, antje verkoper Wasbleek ZZ   1780 259 298v
FINK, ANTJE vink, antje koper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
, ANTJE wiglinghuizen, antje koper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
KUIPER, ANTJE ABES kuyper, antje abbes koper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
FINK, ANTJE ANTONIUS vink, antje anthonis verkoper Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
NAK, ANTJE ANTONIUS nak, antje anthony koper   1780 259 289v
BERENDS, ANTJE baarends, antje koper   1778 259 155r
BERENDS, ANTJE beernds, antje koper   1758 254 167r
BOKKES, ANTJE bokkes, antje koper   1779 259 218r
KLASES, ANTJE claassen, antje koper Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
KLASES, ANTJE claasses, antje koper   1689 242 298r
KLASES, ANTJE claazes, antje verkoper   1774 258 153r
KLASES, ANTJE claazes, antje verkoper   1774 258 153r
KLASES, ANTJE folkens, antje clases koper   1721 248 54r
WIJNGAARDEN, ANTJE KORNELIS wyngaarden, antje cornelis koper   1755 253 253r
DIRKS, ANTJE dirks, antje koper   1755 253 252r
DOEKES, ANTJE doekes, antje verkoper   1774 258 141v
DOEKES, ANTJE doekes, antje verkoper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
DOEKES, ANTJE doekes, antje verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
GALEMA, ANTJE DOEKES galama, antje doekes verkoper   1774 258 160v
GALEMA, ANTJE DOEKES galama, antje doekes verkoper   1774 258 161v
DOUWES, ANTJE douwes, antje koper   1772 258 49v
DOUWES, ANTJE douwes, antje koper Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
EESGES, ANTJE edsges, antje koper Grote Bredeplaats 10   1757 254 81r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS nieuwenhuis, antje feddriks koper   1768 257 56r
FEIKES, ANTJE feikes, antje (wd) koper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
FEIKES, ANTJE feikes, antje koper Zoutsloot NZ   1781 260 120r
FEIKES, ANTJE feikes, antje koper Liemendijk ZZ   1781 260 120r
FLORIS, ANTJE floris, antje koper Schritsen 52   1780 259 301v
FOKKES, ANTJE fockes, antje koper   1787 262 202v
FOEKES, ANTJE foekes, antje (wd) verkoper   1804 267 11v
FOEKES, ANTJE foekes, antje (wd) ten westen   1804 267 11v
FOEKES, ANTJE foekes, antje (wd) ten westen   1805 267 109r
FOKKES, ANTJE fokkes, antje ten zuiden Hoogstraat   1773 258 119v
FOKKES, ANTJE fokkes, antje koper Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
FONGERS, ANTJE fonghers, antje verkoper Bargebuurt   1665 239 2r
FRANSES, ANTJE fransen, antje koper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
FRANSES, ANTJE fransen, antje koper Voorstraat 59   1781 260 50r
FRANSES, ANTJE fransen, antje (wd) verkoper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
FRANSES, ANTJE fransen, antje (wd) verkoper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
FRANSES, ANTJE franzen, antje (wd) verkoper   1774 258 179v
NIEUWENHUIS, ANTJE FREERKS nieuwenhuis, antje freddriks koper   1755 253 212v
GERRITS, ANTJE gerrits, antje koper Schritsen ZZ   1687 242 201v
GERRITS, ANTJE gerrits, antje koper   1688 242 239v
GERRITS, ANTJE gerrits, antje (wd) verkoper Noorderhoofd 1   1774 258 185v
GERRITS, ANTJE gerryts, antje (wd) verkoper Havenplein 16   1774 258 183r
GERRITS, ANTJE gerryts, antje (wd) verkoper Zoutsloot 69   1774 258 184r
HANSES, ANTJE hansen, antje koper   1779 259 188r
HANSES, ANTJE hanzes, antje koper   1774 258 173r
HARTMANS, ANTJE hartmans, antje koper Noordijs 1   1763 256 15v
HERES, ANTJE heeres, antje koper   1764 256 28r
FABER, ANTJE HENDRIKS faber, antje hendriks koper   1772 258 13r
FABER, ANTJE HENDRIKS faber, antje hendriks ten zuiden   1772 258 13r
HIELKES, ANTJE hylkes, antje (wd) verkoper Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
HANEKUIK, ANTJE HIELKES hanekuik, antje hylkes koper Grote Bredeplaats 16   1730 247 344r
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje koper Heiligeweg NZ   1756 254 31v
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje (wd) verkoper Vijverstraat 20   1778 259 132r
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje (vrijster) koper Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
JANS, ANTJE jans, antje koper Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
JANS, ANTJE jans, antje koper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
BAKKER, ANTJE JANS bakker, antje jans verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
JANS, ANTJE ijsenbeeck, antje jans koper   1701 244 129v
IJSENBEEK, ANTJE JANS ijzenbeek, antje jans koper Lanen ZZ   1695 243 129v
MEY, ANTJE JANS mey, antje jans van der koper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
JANS, ANTJE reidmaker, antje jans koper   1805 267 119v
JELLES, ANTJE jelles, antje koper Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
JELLES, ANTJE jelles, antje ten westen Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
JOHANNES, ANTJE johannis, antje koper Achterstraat   1767 256 258r
JOOSTES, ANTJE joosten, antje verkoper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
KLASES, ANTJE klases, antje (wd) verkoper Schritsen 63   1780 259 291v
KLASES, ANTJE klases, antje koper   1780 259 292r
LIEUWES, ANTJE lieuwes, antje koper   1779 259 198r
MEILES, ANTJE meiles, antje koper   1802 266 151r
PIERS, ANTJE piers, antje koper   1730 247 330r
PIETERS, ANTJE pieters, antje koper   1773 258 81r
PIETERS, ANTJE pieters, antje koper   1773 258 82r
PIETERS, ANTJE pieters, antje koper Schritsen 60   1782 260 167r
PIETERS, ANTJE pieters, antje koper Grote Bredeplaats 6a   1782 260 275r
PIETERS, ANTJE pieters, antje (wd) verkoper Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
PIETERS, ANTJE pieters, antje (wd) verkoper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
PIETERS, ANTJE pieters, antje (wd) verkoper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
PIETERS, ANTJE pytters, antje koper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
REINERS, ANTJE reinderts, antje verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
REINS, ANTJE reins, antje koper Schritsen 24   1804 267 92r
AKKERBOOM, ANTJE REINS akkerboom, antje reins koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
JONGEMA, ANTJE RICHARDS jongma, antje rijkerts koper Voorstraat 57   1804 267 30v
JONGEMA, ANTJE RICHARDS jongma, antje rijkerts ten zuiden Voorstraat 57   1804 267 30v
RINSES, ANTJE rinses, antje koper Westerstraat H-213 1808 268 28v
RUURDS, ANTJE ruurds, antje koper Voorstraat 89   1665 239 16r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS schiere, antje sjoerds koper   1723 246 185r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS schiere, antje sjoerds koper   1726 246 286v
STEFFENS, ANTJE steffens, antje koper Schritsen ZZ   1773 258 103r
STOFFELS, ANTJE stoffels, antje (erven) ten westen Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
SIEBES, ANTJE sybes, antje koper   1729 247 261v
SIEBES, ANTJE sybes, antje koper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
SIEBES, ANTJE sybes, antje koper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
SIEBES, ANTJE sybes, antje koper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
SIEBES, ANTJE sybes, antje koper   1808 268 169v
STIJL, ANTJE SIEMENS stijl, antje symons koper Voorstraat 68   1729 247 234v
TEEKES, ANTJE teekes, antje koper   1763 256 2r
TJALLINGS, ANTJE tjallings, antje koper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
TJERKS, ANTJE tjerks, antje koper   1757 254 64r
TJERKS, ANTJE tjerks, antje koper   1778 259 100v
WALINGS, ANTJE walings, antje (wl) verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
WILLEMS, ANTJE willems, antje koper   1778 259 147v
WOUTERS, ANTJE wouters, antje (wd) verkoper   1775 258 197v
WOUTERS, ANTJE wouters, antje koper   1779 259 196r
WIEBES, ANTJE wybes, antje koper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
, ANTJE zeyes, antje koper   1804 267 106v
KORNELIS, ANTJE cornelis, antke koper Heiligeweg   1601 228 511r
JANS, ANTJE jans, antke koper   1634 233 137v
WABES, ANTJE wabes, antke ten zuiden Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
, ANTONIA nippold, antonetta koper Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
FINK, ANTONIUS vink, antoni koper Hofstraat 16   1734 248 353r
FINK, ANTONIUS vink, antoni ten noorden Rozengracht NZ   1741 250 141r
KLASES, ANTONIUS claasen, antoni ten westen Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
KLASES, ANTONIUS claasen, antoni ten noorden Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS wyngaarden, antoni gerardi koper   1734 248 287r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS wyngaarden, antoni gerardi koper   1734 248 329r
GERRITS, ANTONIUS gerrits, antoni havenchercher koper Schritsen 4   1716 245 272r
BEUKER, ANTONIUS beuker, antony koper Lanen 23   1727 247 23r
MOL, ANTONIUS moll, antonys de koper Zuiderstraat WZ   1614 229 458r
MOL, ANTONIUS moll, antonys de koper Franekereind   1614 229 462r
BRUINS, ANTONIUS bruins, antoon koper Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
KLASES, APOLLONIA claeses, appolonia (wd) verkoper Noorderhaven 82   1597 228 27r
BARTLING, AREND barteling, arend koper   1802 266 226r
BARTLING, AREND bartling, arend koper   1796 264 316r
BARTLING, AREND bartling, arend koper   1796 264 318r
BARTLING, AREND bartling, arend koper   1796 264 346r
BARTLING, AREND bartling, arend koper   1796 264 390r
BARTLING, AREND bartling, arend ten oosten Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
BARTLING, AREND bartling, arend ten zuiden Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
BARTLING, AREND bartling, arend ten oosten Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
BARTLING, AREND bartling, arend verkoper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
BARTLING, AREND bartlings, arend koper   1798 265 151r
BARTLING, AREND bartlings, arend koper Grote Kerkstraat 38   1799 265 392r
, AREND bertling, arend ten zuiden Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
, AREND bontwever, arend ten zuiden   1804 267 84r
FABER, AREND faber, arend smid (grof-)(mr) koper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
VEERSMA, AREND feersma, arend ten zuiden Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
NIEUWENHUIS, AREND nieuwenhuis, arend koper Zuiderpoort (gebied)   1702 244 164r
, AREND teutling, arend koper   1788 263 30v
DIRKS, AREND dirks, arend koper   1781 260 91r
VEERSMA, AREND JANS feersma, arend jan koper Grote Bredeplaats 18   1801 266 53r
FABER, AREND JANS faber, arend jans verkoper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
VEERSMA, AREND JANS feersma, arend jans koper   1806 267 242v
LEVI, AREND levy, arend koper   1787 262 229r
LODEWIJKS, AREND lodewyks, arend ten noorden Nieuwstraat 62   1804 267 103r
LODEWIJKS, AREND lodewyks, arend ten noorden Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
FOPPES, AREND foppens, arendt koper Noorderhaven 82   1597 228 27r
BARTLING, AREND bartling, arent koper Snakkerburen (gebied)   1806 267 202r
BARTLING, AREND bartling, arent koper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
FERF, AREND ferff, arent (wl) verkoper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
, AREND teutling, arent koper   1780 259 286r
, AREND urk, arent van verkoper Grote Bredeplaats 17   1778 259 122r
, AREND baksma, arent koper Franekereind 14   1771 257 199r
KORNELIS, AREND cornelis, arent koper Hoogstraat NZ   1685 242 63v
KORNELIS, AREND cornelis, arent koper   1691 242 352v
HANSES, AREND hansen, arent koper   1633 233 100r
HENDRIKS, AREND urk, arent hendriks van koper Grote Bredeplaats 17   1764 256 58v
SIPKES, AREND sipkes, arent koper   1661 238 81r
STEFFENS, AREND steffens, arent koper Nieuwstraat 7   1751 252 105v
STEFFENS, AREND steffens, arent wever (bont-)(mr) koper Hoogstraat ZZ   1751 252 146v
STEFFENS, AREND steffens, arent ten oosten   1773 258 102v
WOUTERS, AREND wouters, arent bieder Rommelhaven 20   1767 257 252r
WOUTERS, AREND wouters, arent koper Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
BAKSMA, AREND WOUTERS baksma, arent wouters koper Franekereind 14   1773 258 109r
BAKSMA, AREND WOUTERS baksma, arent wouters verkoper Franekereind 14   1773 258 109r
WOUTERS, AREND baxma, arent wouters bieder Heiligeweg 70   1767 257 252r
KORNELIS, ARJEN cornelis, ariaen koper Heiligeweg ZZ   1616 230 73r
DIRKS, ARJEN diercx, ariaen houtkoper koper Bildtstraat 13   1617 230 151r
DIRKS, ARJEN dircks, ariaen koper Noorderhaven 37   1612 229 178r
WILLEMS, ARJEN willems, ariaen verkoper Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
WILLEMS, ARJEN willems, ariaen koper   1611 229 15r
JAKOBS, jacobs, ariaentgien (wd) koper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
KLASES, ARJEN claes, arian koper Voorstraat NZ   1616 230 69r
GERRITS, ARJEN gerrits, arian koper Schritsen   1612 229 170r
GERRITS, ARJEN gerryts, arian koper Schritsen NZ   1612 229 153r
JANS, ARJAANTJE jans, arian verkoper Schritsen 32   1627 232 28r
JOBS, ARJEN jobs, arian koper   1625 231 44v
JOBS, ARJEN jobs, arian koper   1626 231 123r
JURJENS, ARJEN jurrians, arian koper   1626 231 133v
KEIMPES, ARJEN keimpes, arian koper Hofstraat   1647 235 247r
DIRKS, ARJEN dirckx, arie bruidegom   1605 228 960r
WOPKES, ARJEN wopkes, arie koper   1714 245 209v
ARJENS, ARJEN keucken, arien ariens (de olde) verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
HEMERT, ARJEN DIRKS hemert, arien dirckx van koper Gortmakerssteeg   1632 233 43r
JOOSTEN, ARJEN DIRKS joosten, arien dircx (wd) grondpacht Droogstraat NZ   1657 237 131v
EVERTS, ARJEN everts, arien koper Grote Bredeplaats 2   1657 237 121r
EVERTS, ARJEN everts, arien ten westen   1659 238 4v
GEERTS, ARJEN geurts, arien koper   1666 239 63r
GIJSBERTS, ARJEN gisberts, arien brouwer verkoper Lanen 83   1660 238 17v
GIJSBERTS, ARJEN gisberts, arien brouwer ten noorden Lanen 83   1660 238 17v
GIJSBERTS, ARJEN gysberts, arien koper Lanen 83   1652 236 192v
JANS, ARJEN jansen, arien koper   1645 235 174r
SIEMENS, ARJEN symens, arien koper   1682 241 201r
WATSES, ARJEN watses, arien bakker (mr) koper Hofstraat 16   1656 237 79v
BAKKER, ARJEN WATSES bakker, arien watses verkoper   1660 238 29r
WORPS, ARJEN werps, arien koper   1631 232 371r
DIRKS, ARJEN dirks, aris koper   1625 231 44r
PIETERS, ARJEN pyters, aris koper   1722 246 132r
ARENDS, ARJAANTJE aarnts, arjaantje koper Bargebuurt   1665 239 2r
, ARJAANTJE wistra, arjaentie koper   1725 246 249r
JOOSTES, ARJAANTJE joosten, arjantie koper   1777 259 74v
ALTENA, ARJEN altena, arjen koper   1690 242 326r
ALTENA, ARJEN altena, arjen koper Voorstraat 44   1693 243 1ra
KRIJTENBURG, ARJEN crytenburg, arjen chirurgijn koper Hoogstraat NZ   1671 240 41v
DREYER, ARJEN dreyer, arjen koper   1777 259 68r
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper Kerkpoortstraat 27   1683 242 5v
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van geniaarde Zuiderhaven 6   1687 242 188v
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper Weverstraat   1692 242 395r
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper   1693 243 31v
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper Hoogstraat 10   1697 243 275r
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper   1699 244 31v
, ARJEN krytenburg, arjen koper Kerkpoortstraat WZ   1681 241 163v
OOSTENDORP, ARJEN oostendorp, arjen koper Lanen 21   1801 266 37r
WASSENAAR, ARJEN wassenaar, arjen koper Nieuwstraat OZ   1745 251 61r
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper Voorstraat 74   1752 252 183r
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper William Boothstraat 1   1752 252 186v
ARJENS, ARJEN arjens, arjen verkoper Zuiderpoort (gebied)   1618 230 294r
ARJENS, ARJEN arjens, arjen koper Zuiderhaven 13   1757 254 99v
ARJENS, ARJEN arjens, arjen timmerman (huis-) verkoper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
ALTENA, ARJEN ARJENS altena, arjen arjens koper   1684 242 38r
BOEKES, ARJEN boikes, arjen koper Brouwersstraat 37   1739 250 48v
BOEKES, ARJEN boikes, arjen koper Voorstraat 62   1745 251 59v
BOEKES, ARJEN boikes, arjen koper Hoogstraat 24   1749 251 251r
BOTES, ARJEN bottes, arjen bakker (mr) koper Zuiderhaven 11   1742 250 260r
KLASES, ARJEN claesen, arjen koper   1728 247 97v
KLASES, ARJEN clasen, arjen koper Noorderhaven 27   1684 242 43r
KLASES, ARJEN clasen, arjen koper   1728 247 97v
KLASES, ARJEN clasen, arjen koper   1756 254 15v
KORNELIS, ARJEN cornelis, arjen koper   1725 246 218r
ZIJLSTRA, ARJEN KORNELIS zijlstra, arjen cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
DIRKS, ARJEN dirks, arjen koper Bildtstraat 13   1625 231 77r
DIRKS, ARJEN dirks, arjen koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
DIRKS, ARJEN dirks, arjen koper   1801 265 667r
DOUWES, ARJEN douwes, arjen koper Nieuwstraat WZ   1761 255 66v
DOUWES, ARJEN douwes, arjen verkoper Nieuwstraat 56   1779 259 214r
DOUWES, ARJEN douwes, arjen (wl) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
DOUWES, ARJEN douwes, arjen (wd) ten oosten Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
EVERTS, ARJEN everts, arjen (steeg bij a.e.'s lijnbaan langs lopende) ten noorden Zoutsloot 107   1664 238 210r
EVERTS, ARJEN everts, arjen (lijnbaan van) ten noorden   1675 240 192v
EVERTS, ARJEN everts, arjen koper   1679 241 46v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS oosterbaan, arjen everts koper Achterstraat NZ   1682 241 199r
FRANSES, ARJEN fransen, arjen koper Noorderhaven 90   1733 248 186v
GIJSBERTS, ARJEN gijsberts, arjen koper   1667 239 72r
HANSES, ARJEN hansen, arjen koper   1694 243 95r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Weverstraat   1676 240 235r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Zuiderstraat 29   1680 241 84r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van koper Fabrieksstraat 28   1682 241 204r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Moriaanstraat   1682 241 227v
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Grote Kerkstraat 15   1683 241 241r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Moriaanstraat NZ   1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Romastraat ZZ   1683 241 253r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van apotheker koper Voorstraat 23   1688 242 230r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van koper Kerkpoortstraat OZ   1689 242 284r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van koper Weverstraat ZZ   1692 242 381r
JAKOBS, ARJEN jacobus, arjen koper Romastraat ZZ   1782 260 300r
LOUWS, ARJEN louws, arjen beeldhouwer geniaarde Noorderhaven 10   1716 245 273v
LOUWS, ARJEN louws, arjen beeldhouwer koper Grote Bredeplaats 6b   1725 246 240r
REITSES, ARJEN reidses, arjen koper Scheerstraat 1   1757 254 92r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES blomberg, arjen reidses koper   1779 259 166r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES blomberg, arjen reitses koper Zeilmakersstraat   1771 257 234r
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Kerkpoortstraat 22   1710 245 115r
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Voorstraat 56   1712 245 183r
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Voorstraat 91   1718 246 32r
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Kerkpoortstraat 22   1722 246 129r
ROELOFS, ARJEN roelofs, arjen schipper (beurt-) op amsterdam koper Heiligeweg 46   1806 267 270r
ROELOFS, ARJEN roelofs, arjen ten westen Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
BOOTSMA, ARJEN SIEMENS bootsma, arjen simons koper Voorstraat 7   1715 245 234v
SIEMENS, ARJEN symens, arjen koper   1682 241 201v
SIEMENS, ARJEN symens, arjen koper   1682 241 202r
, ARJEN tasis, arjen koper   1717 245 289r
TEUNIS, ARJEN teunis, arjen koper   1721 246 114r
BLOK, ARJEN TEUNIS blocq, arjen teunis koper Zuiderhaven 18   1729 247 221r
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis geniaarde Zuiderpoort (gebied)   1727 247 50v
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis koper Noorderhaven 26   1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis koper Noorderhaven 74   1731 247 371v
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis verkoper Noorderhaven 74   1741 250 157v
BLOK, ARJEN TEUNIS blocq, arjen theunis wandelkoper Hoogstraat 1   1733 248 235r
BLOK, ARJEN TEUNIS blocq, arjen theunis wandelverkoper Zuiderhaven 79   1733 248 235r
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen theunis koper Rozengracht 16   1726 246 264r
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis koper Hofstraat 16   1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis geniaarde Zuiderhaven 18   1733 248 187v
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis koper Rozengracht 38   1733 248 193r
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis koper Noorderhoofd 1   1733 248 225v
TJEPKES, ARJEN tjepkes, arjen koper   1719 246 53r
WATSES, ARJEN watses, arjen koper   1664 238 224r
, ARNOLDUS lindsinga, arnoldus koper   1669 239 207v
, ARNOLDUS wiglinghuizen, arnoldus bode (gerechts-) koper Noorderhaven 72   1773 258 78v
, ARNOLDUS wiglinghuizen, arnoldus (wl) bode (gerechts-) verkoper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
HAIES, ARNOLDUS haayes, arnoldus varensgezel koper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
SIKKES, ARNOLDUS sickes, arnoldus koper   1760 255 30v
IJSBRANDS, AREND isbrants, arnt lijndraaier ten oosten   1601 228 516r
, ARJEN redgers, arrien koper Nieuwstraat   1662 238 121v
IESES, ARJEN ises, arryen koper Noorderhaven 44   1662 238 148v
OEVER, ARJEN oever, ary van den schipper (groot-) koper Havenplein 16 H-237 1809 268 294v
JOOSTES, joostens, aryaancke koper Lanen 80   1598 228 210r
KORNELIS, ARJEN cornelis, aryan ten oosten Lanen 42   1634 233 132v
, EESGE robodus, asige koper Schritsen ZZ   1600 228 452r
, EESGE robodus, asige (te leeuwarden) triumphant Schritsen ZZ   1600 228 452r
KARSTES, ERASMUS carsten, asmus koper   1667 239 121v
ASMUS, ERASMUS PIETERS asmus, asmus pieters koper Noorderhaven 23   1791 263 358r
VIERSEN, ASSUERUS viersen, asswerus van koper Rozengracht 42   1659 237 203v
VIERSEN, ASSUERUS viersen, asswerus van koper Rozengracht 42   1659 237 204r
ANDRIES, ATE andries, ate koper   1785 262 6r
JAKOBS, ATE jacobs, ate schipper (leeuwarder) verkoper   1660 238 37v
BOER, ATE LUITJENS boer, ate luitjes de koper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
MINNES, ATE minnes, ate herbergier koper Zuiderstraat ZZ   1782 260 206r
SAKES, ATE saeckes, ate koper   1680 241 95v
SALVERDA, AATJE salverda, atje verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
SALVERDA, AATJE salverda, atje verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
KLASES, AATJE claeses, atke verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
KORNELIS, AATJE cornelis, atke koper   1625 231 60v
MARTENS, AATJE martens, atke verkoper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
GERRITS, ATSE gerryts, atse koper Rapenburg 4   1644 235 157v
HARMENS, ATSE harmens, atse koper   1635 234 1v
HARMENS, ATSE harmens, atse koper   1639 234 88v
HARMENS, ATSE harmens, atse koper   1643 235 69v
HARMENS, ATSE harmens, atse koper   1645 235 173r
, ATSE sukes, atse koper   1603 228 725r
ATES, ATE attes, atte ten westen Droogstraat NZ   1601 228 490r
ATES, ATE attes, atte koper Droogstraat   1605 228 887r
FRANSES, ATE franssen, atte koper   1644 235 103r
TEEKES, ATE taeckes, atte koper   1638 234 63r
TEEKES, ATE taeckes, atte koper 5-026 1642 234 179r
TEEKES, ATE teeckes, atte ten westen   1659 238 13v
TEEKES, ATE teeckes, atte ten westen   1660 238 25r
PIETERS, pieters, attgien bruid   1601 228 540r
LIEUWES, AATJE lieuwes, attie koper   1719 246 47r
OEPKES, AATJE oepkes, attie koper   1740 250 118r
ADAM, AATJE PIETERS adam, attie pieters d' koper   1694 243 108v
DIRKS, AATJE dirks, attje (nagelaten dochter) verkoper Hoogstraat 40   1810 269 46r
MEIES, AATJE schrale, attje meyes verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
ADAMSE, AATJE PIETERS adams, attje pieters koper   1699 244 r
WORPS, AATJE werps, attje koper Poortje OZ   1756 253 262r
KLASES, AATJE claesen, attke koper Heiligeweg ZZ   1615 230 3r
HIDDES, ATSE hiddes, atze koper   1770 257 163r
HIDDES, ATSE hiddes, atze koper   1783 261 101v
LUBBERTS, ATSE lubberts, atze koper   1805 267 148r
LUBBERTS, ATSE lubberts, atze ten zuiden Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
LIEBBES, ATSE lubbes, atze ten noorden Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
JAKOBS, AUKJE jacobs, auck (wd) koper Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
HOUTKOPER, AUKE JAKOBS houtkoper, auck jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
JOCHEMS, AUKE jochums, auck koper   1638 234 50v
MICHIELS, AUKE michiels, auck ten westen Voorstraat 64   1611 229 97r
REINERS, AUKJE reiners, auck koper   1663 238 188v
REINERS, AUKE reyners, auck koper   1671 240 54r
, AUKE , aucke wever ten westen   1634 233 128v
BOTES, AUKE botes, aucke koper   1605 228 931r
BOTES, AUKE botes, aucke (erven) koper Franekerpoort (gebied)   1633 233 78r
BROERS, AUKE broers, aucke koper Noorderhaven NZ   1603 228 742r
DOEKELES, AUKJE duckles, aucke bruid   1606 228 999r
GERBENS, AUKE gerbens, aucke schipper (schuit-) koper Schritsen 28   1713 245 191v
GERBENS, AUKE gerbens, aucke koper Liemendijk   1714 245 202r
GERBENS, AUKE gerbens, aucke koper Bildtpoort (gebied)   1718 246 10v
GERBENS, AUKE gerbens, aucke koper Bildtpoort (gebied)   1720 246 83v
GERBENS, AUKE gerbens, aucke koper Schritsen 28   1724 246 199r
HANSES, AUKE hansen, aucke koper   1675 240 202r
HERES, AUKE heris, aucke koper Kleine Bredeplaats 24   1628 232 102r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper Heiligeweg   1628 232 85r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper   1629 232 198r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper   1630 232 312r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper Liemendijk NZ   1630 232 317r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke metselaar verkoper   1633 233 109v
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke verkoper   1634 233 134r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke metselaar koper   1634 233 142r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper   1644 235 127r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper   1680 241 75v
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper Zuiderstraat   1685 242 61r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper Lanen ZZ   1687 242 217v
JANS, AUKE jans, aucke koper Voorstraat 59   1654 236 277r
HASELAAR, AUKE JANS haselaer, aucke jans verkoper Zuiderhaven 18   1660 238 32r
JANS, AUKE jansen, aucke verkoper Voorstraat 65   1659 238 8r
JANS, AUKE jansen, aucke schipper koper   1700 244 43r
JANS, AUKE jansen, aucke (hopman) koper Noorderhaven 68   1700 244 61v
JANS, AUKE jansen, aucke bakker koper   1714 245 217r
BAKKER, AUKE JANS backer, aucke jansen koopman verkoper Bargebuurt   1752 252 181r
BANGA, AUKE JANS banga, aucke jansen koper Grote Kerkstraat 37   1685 242 63r
SJOERDS, AUKE sioerts, aucke koper   1597 228 101r
SJOERDS, AUKE sioerts, aucke koper   1606 228 1001r
SIEBRENS, AUKE sybrandts, aucke ten westen   1633 233 120r
SIEMENS, AUKE symens, aucke koper   1681 241 139v
SIETSES, AUKE sytses, aucke koper   1636 234 19v
SIETSES, AUKE sytses, aucke koper   1678 241 2v
TJERKS, AUKE tiercks, aucke koper Sint Jacobstraat WZ   1630 232 324r
TJERKS, AUKE tiercks, aucke (wd) ten noorden Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
TJEERDS, AUKE tyaerts, aucke ten noorden   1600 228 461r
IEPES, AUKE ypes, aucke koper   1667 239 82v
IEPES, AUKE ypes, aucke koper   1667 239 100v
, AUGUSTINUS lennes, auckestinus koper   1657 237 111v
JOOSTES, AUKJE joostes, auckje koper   1685 242 96v
REINERS, AUKJE reiners, auckje koper   1670 239 218v
KLASES, AUKJE claeses, auckjen koper   1723 246 160r
REINERS, AUKJE reiners, auckjen koper Heiligeweg 9   1670 240 27v
WIEBES, AUKJE wybes, auckjen koper   1713 245 193r
MOCKEMA, AUGUSTA mockema, augustine koper   1783 261 101v
MOCKEMA, AUGUSTA mockema, augustine koper   1784 261 187v
DEKKER, AUGUSTINUS dekker, augustinus kleermaker (mr) koper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
GRAAF, AUGUSTINUS graef, augustinus de koper Rommelhaven 8   1730 247 345r
MOCKEMA, AUGUSTINUS mockema, augustinus koper Kerkpoortstraat 23   1781 260 64r
MOCKEMA, AUGUSTINUS mockema, augustinus (vroedschap, mede) koper Rinnertspijp 1   1781 260 106r
MOCKEMA, AUGUSTINUS mockema, augustinus koper Rommelhaven 28   1784 261 143r
, AUGUSTINUS mokkema, augustinus koper Noorderhaven 85   1778 259 91v
, AUGUSTINUS mokkema, augustinus (vroedschap) verkoper Noorderhaven 85   1779 259 166v
, AUGUSTINUS mokkema, augustinus (vroedschap) verkoper Grote Ossenmarkt 21   1779 259 172r
, AUGUSTINUS scheerder, augustinus koper Hoogstraat ZZ   1751 252 160v
SIERSMA, AUGUSTINUS siersma, augustinus koper Rapenburg ZZ   1666 239 54v
SIERSMA, AUGUSTINUS siersma, augustinus koper   1666 239 56r
, AUGUSTINUS tellinkhuis, augustinus kapitein koper Zuiderhaven 18   1708 245 46v
HANSES, AUGUSTINUS hans, augustinus koper ten noorden van Harlingen   1604 228 784r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper ten oosten van Harlingen   1598 228 232r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper   1600 228 391r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper Voorstraat 23   1601 228 514r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper   1602 228 614r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper ten noorden van Harlingen   1604 228 784r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper   1605 228 930r
PIETERS, AUGUSTINUS pieters, augustinus koper Rozengracht 4   1660 238 43r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS graef, augustinus pytters de koper Zuiderstraat 25   1727 246 299r
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van koper   1777 259 70r
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van koper   1785 261 299r
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van koper Droogstraat NZ   1785 262 13r
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van koper Zoutsloot ZZ   1788 263 17r
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van geniaarde Zuiderhaven 4   1793 264 79v
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van koper Noorderhaven 24   1794 264 186r
REINERS, AUKE reiners, auk koper   1663 238 190r
REINERS, AUKE reiners, auk koper   1663 238 193r
BAKKER, AUKE backer, auke koper   1753 253 72v
BAKKER, AUKE bakker, auke verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BAKKER, AUKE bakker, auke koopman koper Droogstraat 15   1751 252 161v
FABER, AUKE faber, auke koper   1768 257 83v
FABER, AUKE faber, auke koper   1769 257 109r
, AUKE metzelaar, auke ten oosten   1804 267 79v
VOGELSANG, AUKE vogelsang, auke schipper koper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
VOGELSANG, AUKE vogelsang, auke schipper verkoper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
VOGELSANG, AUKE vogelzang, auke koper Kleine Bredeplaats 4   1799 265 302r
WASSENAAR, AUKE wassenaar, auke koper Sint Jacobstraat 4   1754 253 143r
AUKES, AUKE aukes, auke koper Tiepelsteeg   1749 251 260v
AUKES, AUKE aukes, auke koper Hoogstraat 19   1753 253 103v
AUKES, AUKE aukes, auke (erven) ten westen Hoogstraat 21   1772 258 18r
BOUWES, AUKE bouwes, auke koper   1803 266 412r
KORNELIS, AUKE cornelis, auke koper   1643 235 71r
DOUWES, AUKE douwes, auke koper Noorderhaven 10   1661 238 107v
GERBENS, AUKE gerbens, auke molenaar (pel-) koper Jan Ruurdstraat 3   1741 250 173v
HENDRIKS, AUKE hendriks, auke koper Hofstraat 27   1761 255 79v
JAKOBS, AUKE jacobs, auke koper   1666 239 58r
JANS, AUKE jans, auke smid (ijzer-)(mr) koper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, AUKE jans, auke koper Zuiderstraat ZZ   1782 260 269r
FABER, AUKE JANS faber, auke jans verkoper   1772 258 43r
FABER, AUKE JANS faber, auke jans verkoper   1772 258 62r
FABER, AUKE JANS faber, auke jans verkoper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
FABER, AUKE JANS faber, auke jans koopman verkoper   1773 258 75v
JANS, AUKE jansen, auke tinnegieter (mr) koper Rozengracht NZ   1655 237 31v
JANS, AUKE jansen, auke (hopman) koper   1692 243 r
JANS, AUKE jansen, auke schipper (wijd-) koper Zoutsloot 6   1693 243 43r
JANS, AUKE jansen, auke koper Romastraat ZZ   1734 248 350r
HASELAAR, AUKE JANS haselaer, auke jansen koper Rozengracht 38   1659 237 186r
MEINERTS, AUKE meinderts, auke koper   1806 267 216v
OBBES, AUKE obbes, auke koper Hoogstraat   1644 235 118r
POPPES, AUKE poppes, auke schipper (groot-) verkoper Noorderhaven 37   1612 229 178r
PIETERS, AUKE pyters, auke leertouwer koper Hofstraat 27   1725 246 228v
VOGELSANG, AUKE SWIERS vogelzang, auke swerus bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
BACHUM, AUKJE bachum, aukje van koper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
FABER, AUKJE faber, aukje koper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
REIDHORST, AUKJE reidhorst, aukje ten noorden   1805 267 131r
REIDHORST, AUKJE reidhorst, aukje (bejaarde vrijster) verkoper Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
, AUKJE reinhorst, aukje ten noorden Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
GEERTS, AUKJE geerts, aukje (wd) koper Noorderhaven 10   1782 260 273r
GEERTS, AUKJE geerts, aukje koper Heiligeweg 46   1789 263 142v
, AUKJE reindhorst, aukje h geniaarde Herenknechtenkamerstraat OZ   1784 261 166v
HANSES, AUKJE hansen, aukje (wd) koper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
JELLES, AUKJE jelles, aukje koper Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
JELLES, AUKJE jelles, aukje koper Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
BRAAM, AUKJE braam, aukjen koper   1715 245 250v
REIDHORST, AUKJE reidhorst, aukjen (vrijster) koper Kerkpad 22   1796 264 305v
DIRKS, AUKJE dirks, aukjen verkoper   1774 258 142v
MELLES, AUKJE melles, aukjen koper   1730 247 313v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Hoogstraat 17   1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Droogstraat 77   1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Achterstraat   1792 264 39v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Hoogstraat 15   1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Bildtpoort (gebied)   1792 264 41v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Raamstraat 1   1807 267 300v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia (wd) verkoper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
GRATEMA, AURELIA gratema, aurelia koper   1773 258 117v
OLTHOF, ALT olthof, ayelt koper   1768 257 60r
OLTHOF, ALT olthof, aylt verkoper   1773 258 110v
OLTHOF, ALT olthof, aylt koper   1776 258 259v
OLTHOF, ALT olthof, aylt koper   1778 259 136r