Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BOOMSMA, B. boomsma, b. (erven) ten noorden Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
BOOMSMA, B. boomsma, b. (wl) verkoper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
BROUWER, B. brouwer, b. (burgervaandrich)(oud-) ten westen Kerkpad 16   1750 252 67r
, B. coelmans, b. ten oosten Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
FONTEIN, B. fontein, b. ten westen   1804 267 22r
FONTEIN, B. fontein, b. ten noorden Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
JELGERSMA, B. jelgersma, b. (burgemeester)(oud-) ten oosten Lanen 48   1773 258 125v
JELGERSMA, B. jelgersma, b. (burgemeester)(oud-) ten zuiden Lanen 48   1773 258 125v
JELGERSMA, B. jelgersma, b. doctor ten oosten Voorstraat 9   1774 258 171v
LEI, B. ley, b. van der ten noorden   1774 258 170v
MARS, B. mars, b. commies ten zuiden Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
OOLGAARD, B. ohlgard, b. ten westen   1804 267 79v
OOLGAARD, B. ohlgard, b. ten noorden   1805 267 121r
, B. onthuis, b. ten westen Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
, B. onthuis, b. ten zuiden Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
SCHELTEMA, B. scheltema, b. koper   1806 267 211v
SCHELTEMA, B. scheltema, b. koper   1806 267 213v
SCHIERE, B. schiere, b. ten oosten Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
SMEDING, B. smeeding, b. ten westen   1805 267 109v
TUININGA, B. tuininga, b. verkoper Brouwersstraat 13   1773 258 87r
TUININGA, B. tuininga, b. koper Achterstraat   1783 261 64r
TUININGA, B. tuininga, b. koper   1784 261 209r
TUININGA, B. tuininga, b. koper   1790 263 227r
VELDE, B. velde, b. ten koper Kleine Kerkstraat 8   1766 256 194r
VISSER, B. visser, b. (en zoon) ten oosten Noorderhaven 15   1804 267 63v
VISSER, B. visser, b. (en zoon) ten westen Noorderhaven 15   1804 267 63v
, BEREND hal, baarnd ter (wl) verkoper   1773 258 70v
HIELKES, BEREND hylkes, baarnt schipper koper Lanen 45   1779 259 193v
, BIEKE baeckes, baecke koper ten oosten van Harlingen   1628 232 93r
, BAARTE baerdts, baerdt triumphant Hoogstraat 25   1601 228 501r
VELDE, BALTHASAR velde, balster ten ten noorden Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
, BALT molts, baltus koper   1772 258 12r
, BALT molts, baltus koper   1772 258 17r
, BALT molts, baltus koper   1772 258 35v
, BALT molts, baltus ten oosten   1772 258 35v
, BALT molts, baltus koper   1773 258 114v
, BALT molts, baltus ten oosten   1774 258 185r
, BALT molts, baltus ten zuiden   1774 258 185r
, BALT moltz, baltus koper Achterstraat   1765 256 107r
, BALT moltz, baltus koper   1768 257 79r
, BALT moltz, baltus koper   1768 257 102r
, BALT moltz, baltus koper   1769 257 136v
, BALT moltz, baltus koper   1771 257 202v
, BALT moltz, baltus koper   1774 258 161v
, BALT moltz, baltus koopman ten zuiden   1774 258 161v
, BALT moltz, baltus koper Zoutsloot 69   1774 258 184r
, BALT moltz, baltus koper   1778 259 140v
, BALT moltz, baltus koper Achterstraat   1782 260 310r
STERK, BALT sterck, baltus caspari koper Voorstraat 10   1685 242 101v
STERK, BALT KASPERS sterk, baltus casparus koper Noorderhaven 50   1683 241 245r
HENDRIKS, BERBER omys, barbar hendricx bruid   1602 228 557r
MEINERTS, BERBER meynerts, barbara verkoper Bildtstraat 12   1612 229 144r
ANDRIES, BERBER andries, barber koper Zuiderhaven 18   1696 243 235r
JANS, BERBER jans, barber ten westen Heiligeweg   1611 229 1r
JANS, BERBER jans, barber koper   1611 229 100r
JILLES, BERBER jilles, barber koper Kerkpad WZ   1639 234 72r
MEINERTS, BERBER meynerts, barber koper   1633 233 119r
JANS, BARELD jans, barelt roeper koper Lanen ZZ   1632 233 71r
BONTJEMA, BEREND bontjema, barend verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
, BEREND fock, barend verkoper   1774 258 155v
MARS, BEREND mars, barend koper Bildtstraat 21   1807 267 294v
MEULEN, BEREND meulen, barend van der koper Zoutsloot 86   1768 257 82v
MEULEN, BEREND meulen, barend van der koper Zoutsloot 86   1768 257 85r
SMID, BEREND smit, barend koper   1791 263 313v
VISSER, BEREND visser, barend koopman koper Noorderhaven 17   1784 261 165v
VISSER, BEREND visser, barend koper Noorderhaven 12   1789 263 169r
VISSER, BEREND visser, barend koper Noorderhaven 17   1792 264 26v
VISSER, BEREND visser, barend geniaarde Achterstraat   1792 264 39v
VISSER, BEREND visser, barend geniaarde Hoogstraat 15   1792 264 37r
VISSER, BEREND visser, barend geniaarde Bildtpoort (gebied)   1792 264 41v
VISSER, BEREND visser, barend koper   1792 264 67r
VISSER, BEREND visser, barend koper Noorderhaven 35   1797 265 122r
VISSER, BEREND visser, barend koper Noorderhaven 33   1798 265 143r
VISSER, BEREND visser, barend koper Zuiderhaven 30   1801 265 673r
VISSER, BEREND visser, barend koper Noorderhaven 13   1802 266 198r
VISSER, BEREND visser, barend (en zoon) ten zuiden   1803 267 5r
VISSER, BEREND visser, barend curator Zuiderhaven 75   1804 267 101v
VISSER, BEREND visser, barend koper Zuiderpoort (gebied) ZZ   1805 267 134v
VISSER, BEREND visser, barend koper   1807 267 303v
VISSER, BEREND visser, barend ten oosten Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
VISSER, BEREND visser, barend ten zuiden Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
VISSER, BEREND visser, barend (en zoon) ten oosten Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
JANS, BEREND jans, barend verkoper   1774 258 155v
VISSER, BEREND JANS visser, barend jans schipper (groot-) verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
, BEREND yzacs, barend koper   1769 257 123v
VRIES, BEREND fries, barent de koper Grote Ossenmarkt 25   1676 240 247r
MEULEN, BEREND meulen, barent van der koper Zoutsloot 119   1753 253 73v
, BEREND roell, barent koper Kerkpad 40   1712 245 173r
BERENDS, BEREND barents, barent koper   1718 246 3v
BERENDS, BEREND barents, barent koper   1718 246 20r
BERENDS, BEREND barents, barent koper   1720 246 88v
BERENDS, BEREND barents, barent koper   1720 246 93r
BERENDS, BEREND barents, barent koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 115r
BERENDS, BEREND barents, barent koper   1724 246 195r
, BEREND bowst, barent koper   1717 245 282r
, BEREND bowst, barent koper   1717 245 288v
VRIES, BEREND HIDDES vries, barent hiddes de koper Zuiderhaven 65   1667 239 119v
VRIES, BEREND HIDDES vries, barent hiddes de koper Zuiderhaven 54   1668 239 158v
VRIES, BEREND HIDDES vries, barent hiddes de curator Rozengracht 40   1687 242 215v
HENDRIKS, hendrix, bargert koper   1717 245 305r
SWALUE, swalue, barnardis koper   1662 238 124r
LANTING, BAARTE lanting, bart schilder (kunst-)(mr) koper Lanen 21   1785 261 292r
FEDDES, BAARTE feddes, bart koopman koper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
FEDDES, BAARTE feddes, bart ten oosten Lanen 37 E-173 1808 268 179r
FEDDES, BAARTE feddes, bart koper Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
FEDDES, BAARTE feddes, bart verkoper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
FEDDES, BAARTE feddes, bart koopman koper Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
FEDDES, BAARTE feddes, bart koopman koper Lanen 46 F-208 1810 269 49v
FEDDES, BAARTE feddes, bart ten noorden Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
LANTING, BARTELD lanting, bartel (burgemeester) verkoper   1660 238 36v
LANTING, BARTELD lanting, bartel koper   1674 240 135r
LANTING, BARTELD lanting, bartel koper Zuiderhaven 1   1677 240 252v
, BARTELD lantingh, bartel koper Kerkpoortstraat 31   1661 238 82r
BARTELDS, BARTELD bartels, bartel koper   1752 253 18r
LANTING, BARTELD lanting, bartel cleisen koper   1669 239 215r
LANTING, BARTELD lanting, bartel cleisen koper Lanen NZ   1678 241 12r
, BARTELD lantingh, bartel cleisen koper   1666 239 37v
KLEISES, BARTELD cleys, bartel verkoper Heiligeweg   1641 234 154v
GERRITS, BARTELD gerrits, bartel koper   1733 248 215r
JAKOBS, BARTELD jacobs, bartel koper   1732 248 78r
JANS, BARTELD jansen, bartel wever (bont-) koper Karremanstraat 20   1751 252 136v
JANS, BARTELD jansen, bartel koper   1760 255 2v
JANS, BARTELD jansen, bartel koper   1793 264 89r
JANS, BARTELD janzen, bartel (wl) verkoper   1775 258 203v
OEDSES, BARTELD oedses, bartel koper   1748 251 220r
OEDSES, BARTELD oedses, bartel kooltjer koper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
SJOERDS, BARTELD sioerds, bartel koper Heiligeweg ZZ   1640 234 113r
SJOERDS, BARTELD sioerds, bartel koper Sint Jacobstraat WZ   1642 234 168v
WILLEMS, BARTELD willems, bartel koper Snakkerburen (gebied)   1613 229 342r
WILLEMS, BARTELD willems, bartel koper Nieuwstraat   1615 229 522r
WILLEMS, BARTELD willems, bartel koper Sint Jacobstraat 6   1662 238 139r
ARJENS, BARTELD ariens, bartela koper   1657 237 113r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartele koper   1763 255 209v
DOUWES, BARTELD douwes, bartele koper   1658 237 165r
JANS, BARTELD jans, bartele koper   1785 261 298r
SJOERDS, BARTELD sioerdts, bartell koper   1633 233 118r
, BAARTJE coen, bartha verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
, BAARTJE coen, bartha verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
, BAARTJE coen, bartha verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle koper   1766 256 220r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle koper   1768 257 62r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle koper   1768 257 67v
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle procureur koper   1774 258 150v
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle koper   1776 258 259v
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle procureur postulant koper Bargebuurtspoortje   1782 260 182r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle koper Rozengracht 37   1784 261 235r
SEERPS, BARTELD seerps, bartle koper   1638 234 68r
SJOERDS, BARTELD siverts, bartle koper Zuiderpoort (gebied)   1626 231 100v
LANTING, BARTELD lanting, bartoldus koper Zuiderplein   1720 246 79r
LANTING, BARTELD lanting, bartoldus koper Noordijs 23   1721 246 110r
KLASES, BARTHOLOMEUS claesen, bartolomeus koper Kleine Bredeplaats 19   1642 234 171r
, tieppes, bartou koper   1655 237 43r
BARTELDS, BARTELD bartouts, bartout koper   1624 231 34v
BIKKER, BASTIAAN bikker, bastiaan ten westen Noorderhaven 32   1740 250 112v
BIKKER, BASTIAAN bikker, bastiaan koper Noorderhaven 28   1756 254 6r
KAMPEN, BASTIAAN campen, bastiaan van schoenmaker verkoper Voorstraat 89   1780 259 230r
MARTENS, BASTIAAN martens, bastiaan koper   1697 243 285r
PAULUS, BASTIAAN pouwels, bastiaan koper   1626 231 142v
JANS, BASTIAAN jansen, bastiaen koper Noorderhaven 19   1644 235 151r
MARTENS, BASTIAAN martens, bastiaen koper   1705 244 285r
PAULUS, BASTIAAN pouwels, bastiaen koper Heiligeweg 36   1611 229 45r
, BAUKJE conincx, bauck grondpacht Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
AGES, BAUKJE agges, bauck verkoper Brouwersstraat 25   1612 229 222r
ARENDS, BAUKJE arents, bauck koper   1597 228 72r
BARTELDS, BAUKJE bartels, bauck verkoper Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
KLASES, BAUKJE clasen, bauck koper   1668 239 165r
DIRKS, BAUKJE diercx, bauck verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
HENDRIKS, BAUKJE hendricx, bauck koper   1633 233 102r
HENDRIKS, BAUKJE hendricx, bauck koper Grote Kerkstraat 19   1648 236 49v
HENDRIKS, BAUKJE hendrix, bauck bruid   1604 228 827r
HENDRIKS, BAUKJE hendrix, bauck koper   1642 235 5v
HESSELS, BAUKJE hessels, bauck koper   1616 230 48r
JAKOBS, BAUKJE jacobs, bauck verkoper Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
JANS, BAUKJE jans, bauck (wd) koper   1624 231 35r
JANS, BAUKJE jans, bauck koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
KEIMPES, BAUKJE kempes, bauck koper   1597 228 46r
PIETERS, BAUKJE pytters, bauck verkoper Voorstraat 18   1636 234 5r
SIETSES, BAUKJE sytses, bauck koper   1602 228 656r
SIETSES, BAUKJE sytses, bauck koper Voorstraat ZZ   1611 229 133r
WIJNGAARDEN, BAUKE wyngaarden, baucke smid (zilver-)(mr) koper Lanen 23   1733 248 223r
ALBERTS, BAUKE alberts, baucke koper Droogstraat   1599 228 263r
ENNES, BAUKE enes, baucke glasmaker ten westen Lanen 52   1633 233 127r
FOKKES, BAUKE fockes, baucke koper Prinsenstraat 6   1674 240 141r
HERES, BAUKE heeres, baucke koper   1652 236 196r
JAKOBS, BAUKE jacobs, baucke koper Lanen ZZ   1676 240 216r
LAMMERTS, BAUKE lamberts, baucke koper Kerkpad 1   1613 229 369r
LAMMERTS, BAUKE lamberts, baucke koper Lammert Warndersteeg 1   1613 229 381r
LAMMERTS, BAUKE lammerts, baucke koper Zoutsloot NZ   1611 229 50r
MARTENS, BAUKE martens, baucke koper Kleine Bredeplaats   1598 228 183r
SIPKES, BAUKE sipckes, baucke koper   1606 228 1015r
SIERKS, BAUKE syrcx, baucke verkoper Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
TEEDES, BAUKE teedes, baucke koper   1645 235 166v
TJERKS, BAUKE tierx, baucke (wl) brouwer koper Nieuwstraat 38   1696 243 236r
TJERKS, BAUKE tjerks, baucke koper Heiligeweg 9   1665 239 31v
KLASES, BAUKJE claases, bauckien koper   1682 241 179r
VISSER, BAUKJE FRANSES visser, bauckjen fransen koper Zuiderhaven 54   1670 240 22r
LAMMERTS, BAUKJE lambarts, bauckjen koper Achterstraat   1665 239 3r
RIPPERTS, BAUKJE ripperts, bauckjen koper Rinnertspijp 1   1702 244 185r
STINSTRA, BAUKJE stinstra, baudina koper Noordijs 4   1788 263 29r
BEER, BAUKE beer, bauke de koper Zoutsloot 51   1796 265 9r
BEER, BAUKE beer, bauke de verkoper Noorderhaven 3   1804 267 51v
KLEIN, BAUKE klein, bauke koper Kerkpad WZ   1782 260 195r
KLEIN, BAUKE klein, bauke ten zuiden Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
KOMST, BAUKE komst, bauke (wl) koper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
ATES, BAUKE ates, bauke molenaarsknecht koper Kerkpoort (gebied)   1782 260 190r
BERENDS, BAUKE barends, bauke ten oosten   1774 258 140v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke schuitvoerder koper Achterstraat NZ   1651 236 146v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper Lanen 15   1757 254 56v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper   1772 258 22v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper   1772 258 52v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke verkoper Heiligeweg 17   1780 259 245r
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper Grote Kerkstraat 17   1783 261 26r
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper   1786 262 147r
KORNELIS, BAUKE cornelis, bauke koper   1728 247 63v
KORNELIS, BAUKE cornelis, bauke koper   1730 247 359r
KORNELIS, BAUKE cornelis, bauke koper   1735 249 71r
KORNELIS, BAUKE cornelis, bauke scheepstimmerman (oud-) verkoper Voorstraat 29   1776 259 7r
FOEKES, BAUKE foekes, bauke koper   1707 245 16v
FOEKES, BAUKE foekes, bauke scheepstimmerman koper Schritsen NZ   1709 245 80r
FOKKES, BAUKE fokkes, bauke koper   1668 239 139v
FREERKS, BAUKE freerks, bauke (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
JANS, BAUKE jans, bauke koper   1793 264 155r
JANS, BAUKE jans, bauke varensgezel koper Herenwaltje 9   1804 267 25v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) ten westen Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper H-052 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) ten zuiden H-052 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper H-053 1808 268 63v
JOCHEMS, BAUKE jochums, bauke koper   1735 249 21r
MARTENS, BAUKE martens, bauke koper Lanen 4   1736 249 139v
PAULUS, BAUKE palses, bauke koper   1665 239 9ra
SIERKS, BAUKE sircks, bauke koper Scheffersplein NZ   1686 242 122r
THOMAS, BAUKE thomas, bauke koper Zuiderhaven 5   1765 256 106v
THOMAS, BAUKE thomas, bauke bakker (mr) koper Grote Bredeplaats 13   1782 260 268r
IESES, BAUKE yesses, bauke koper Nieuwstraat OZ   1777 259 46v
FEITEMA, BAUKJE feitema, baukien koper   1765 256 102v
VISSER, BAUKJE FRANSES visser, baukien fransen (wd) koper Noorderhaven 44   1665 239 5v
VISSER, BAUKJE FRANSES visser, baukien fransen koper   1668 239 148v
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje koper Voorstraat 36   1772 258 3v
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje ten oosten Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje ten zuiden Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
, BAUKJE feytama, baukje (erven) ten oosten Voorstraat 36   1805 267 113v
, BAUKJE feytama, baukje (erven) ten zuiden Voorstraat 36   1805 267 113v
IJSENBEEK, BAUKJE ijsenbeek, baukje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
IJSENBEEK, BAUKJE ijsenbeek, baukje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
IJSENBEEK, BAUKJE ijzenbeek, baukje ten zuiden   1804 267 73v
IJSENBEEK, BAUKJE ijzenbeek, baukje ten zuiden   1804 267 73v
NAUTA, BAUKJE nauta, baukje koper Noorderhaven 104   1755 253 222r
DOEDES, BAUKJE doedes, baukje koper Spekmarkt 6   1753 253 48v
DOEDES, BAUKJE doedes, baukje ten zuiden Spekmarkt 4   1772 258 32v
DOEDES, BAUKJE doedes, baukje (wd) koper Heiligeweg NZ   1774 258 181r
FOLKERTS, BAUKJE folkerts, baukje koper   1778 259 133r
JANS, BAUKJE jans, baukje koper Hofstraat   1685 242 76v
JANS, BAUKJE jans, baukje verkoper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
JOHANNES, BAUKJE johannes, baukje koper   1804 267 55r
OKKES, BAUKJE ockes, baukje (wd) koper Schritsen 16   1784 261 165r
OKKES, BAUKJE okkes, baukje koper Jan Ruurdstraat OZ   1780 259 290r
PIETERS, BAUKJE pieters, baukje verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
RIPPERTS, BAUKJE ripperts, baukje koper Carl Visschersteeg OZ   1695 243 185r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS persijn, baukje ysbrands (wl) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS persijn, baukje ysbrands (wl) verkoper   1780 259 278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS persijn, baukje ysbrands (wl) verkoper Havenplein 3   1780 259 279r
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukjen koper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
FEITEMA, BAUKJE feitema, baukjen koper   1781 260 72v
DOUWES, BAUKJE douwes, baukjen koper   1735 249 96v
GEERTS, BAUKJE geerts, baukjen verkoper Hofstraat NZ   1750 252 63v
JOHANNES, BAUKJE johannes, baukjen verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
BAKKER, BAUKJE SEERPS bakker, baukjen seerps (wd)(wl) verkoper Voorstraat 84   1778 259 134v
KOMST, BAUKE komst, bauwke (wd) ten oosten Rapenburg 18 H-048 1809 268 235v
, BAVIUS ziricus, bavius koper   1657 237 120v
, BAVIUS ziricus, bavius koper Zuiderhaven 56   1658 237 174r
, BAVIUS ziricus, bavius notaris koper Sint Odolphisteeg 4   1662 238 149r
, BAVIUS ziricus, bavius koper Lanen ZZ   1665 239 27v
, BAVIUS ziricus, bavius koper Brouwersstraat 21   1669 239 183v
, BAVIUS ziricus, bavius koper Nieuwstraat OZ   1669 239 210r
, BAVIUS ziricus, bavius koper Hofstraat 16   1674 240 160r
, BAVIUS ziricus, bavius koper Spekmarkt 2   1679 241 31r
, BAVIUS ziricus, bavius koper   1683 242 r
, BAVIUS ziricus, bavius koper Lanen 37   1685 242 80r
, baccon, beaetrix de koper   1650 236 106r
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper   1773 258 97r
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper   1773 258 101r
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper   1773 258 101r
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper   1774 258 147v
LAMMERTS, BEATRIX lammerts, beatrix koper   1653 236 239v
LAMMERTS, BEATRIX lammerts, beatrix ten oosten Voorstraat 59   1659 238 9r
LAMMERTS, BEATRIX lammerts, beatrix ten noorden Voorstraat 59   1659 238 9r
LAMMERTS, BEATRIX lammerts, beatrix koper Noorderhaven 104   1659 237 220v
POL, BEREND pol, beerend ten oosten Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
POL, BEREND pol, beerend koper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
POL, BEREND pol, beerend koper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
HILLES, BEREND hilles, beerend ten noorden Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
JANS, BEREND jans, beerend koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
JANS, BEREND jans, beerend koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
JANS, BEREND jans, beerend smid (grof-)(mr) koper Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
JANS, BEREND jans, beerend ten oosten Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
JANS, BEREND nuister, beerend jans koper Havenplein 14 H-238 1808 268 134v
JANS, BEREND jansen, beerend koper   1777 259 81v
BERKHUIS, BEREND berkhuis, beerent koper Voorstraat 57   1668 239 171r
BERKHUIS, BEREND berkhuis, beerent koper Voorstraat 59   1668 239 172v
, BEREND koenraedt, beerent koper Achterstraat   1636 234 6r
BOIENS, BEREND boies, beern koper Franekereind 2   1669 239 187r
DIRKS, BEREND dirxen, beern koper   1660 238 60r
FOKKES, BEREND fockes, beern koper   1653 236 222r
FOKKES, BEREND fockes, beern koper   1665 239 8va
FOKKES, BEREND fokkes, beern koper   1661 238 104v
HEMMES, BEREND hemmes, beern koper   1726 246 288r
HENDRIKS, BEREND hendriks, beern koper Bargebuurt   1665 239 2r
JAKOBS, BEREND jacobs, beern koper   1663 238 185r
JAKOBS, BEREND jacobs, beern koper   1682 241 189v
JANS, BEREND jansen, beern wever (linnen-) koper   1660 238 20v
JANS, BEREND jansen, beern koper   1664 238 238r
JOEKES, BEREND jokkes, beern koper   1661 238 85r
PIETERS, BEREND pieters, beern koper Rommelhaven 2   1680 241 77v
PIETERS, BEREND pieters, beern koper   1699 243 395r
PIETERS, BEREND pieters, beern koper   1706 244 395r
WOUTERS, BEREND wouters, beern koper   1661 238 107r
, BEREND beeman, beernd van koper   1791 263 348v
, BEREND borcherts, beernd koper Tiepelsteeg   1762 255 136v
, BEREND breukers, beernd koper Vianen ZZ   1756 254 25v
, BEREND breukers, beernd verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
, BEREND breukers, beernd ten noorden Hofstraat 33   1772 258 37v
BRUINING, BEREND bruining, beernd koper   1791 263 314v
DREYER, BEREND dreyer, beernd procureur fiscaal koper Grote Ossenmarkt 1   1751 252 152r
, BEREND fok, beernd koper Kerkpoortstraat 55   1754 253 184v
, BEREND fok, beernd koper Rapenburg 1   1754 253 186r
, BEREND hal, beernd ter (wd) ten oosten   1772 258 62r
, BEREND plagge, beernd koper   1780 259 258r
WESTENDORP, BEREND westendorp, beernd geniaarde Grote Bredeplaats 19   1766 256 165v
WESTENDORP, BEREND westendorp, beernd koper Rommelhaven 10   1766 256 169v
WESTENDORP, BEREND westendorp, beernd koper Kerkpoortstraat 25   1766 256 181v
WESTENDORP, BEREND westendorp, beernd koper Moriaanstraat 1   1766 256 180r
BERENDS, BEREND beernds, beernd koper   1761 255 78v
HARMENS, BEREND harmens, beernd koper   1768 257 79r
HENDRIKS, BEREND hendriks, beernd binnenvader v.h. doopsgezinde weeshuis koper Prinsensteeg 3   1779 259 219r
HENDRIKS, BEREND luiters, beernd hendriks koper Lanen 64   1765 256 134v
JAKOBS, BEREND jacobs, beernd koper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
JAKOBS, BEREND jacobs, beernd koper   1777 259 89r
JANS, BEREND jans, beernd koper   1764 256 38v
JANS, BEREND jans, beernd koper   1772 258 8v
JANS, BEREND jans, beernd ten zuiden   1772 258 8v
JANS, BEREND jans, beernd (wl) verkoper   1772 258 36v
JANS, BEREND jans, beernd ten zuiden Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
JANS, BEREND jans, beernd (wd) ten oosten   1775 258 203r
JANS, BEREND jans, beernd koper   1784 261 238v
JANS, BEREND jans, beernd koper Hofstraat 65   1788 263 54r
BAKKER, BEREND JANS backer, beernd jans koper   1764 256 69v
JANS, BEREND jansen, beernd koper   1767 257 7r
JANS, BEREND soek, beernd janz koper   1759 254 189v
JANS, BEREND janzen, beernd koper   1755 253 219v
JOHANNES, BEREND johannes, beernd koper   1768 257 45v
, BEREND palster, beernd koper   1763 255 226v
PIETERS, BEREND pieters, beernd koper   1760 255 33r
PIETERS, BEREND pieters, beernd koper   1780 259 263v
PIETERS, BEREND pyters, beernd koper   1759 254 187v
, BEREND burgerts, beernt wever (mr) koper Rozengracht 20   1742 250 273v
, BEREND eeckel, beernt koper   1613 229 252r
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt moutmaker koper Wasbleek ZZ   1735 249 39v
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt koper   1737 249 183v
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt koper   1737 249 217r
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt koper Lanen 39   1744 251 32r
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt koper Romastraat 29   1749 252 38r
, BEREND hillen, beernt koper   1783 261 42v
, BEREND stint, beernt koper Lanen 45   1682 241 197v
VELDHUIS, BEREND velthuys, beernt koper   1736 249 145v
ALBERTS, BEREND alberts, beernt koper   1628 232 151r
ALBERTS, BEREND alberts, beernt koper   1630 232 295r
ALBERTS, BEREND alberts, beernt koper   1727 247 48v
OLFERTS, BEREND alpherts, beernt koper   1731 248 52r
BERENDS, BEREND beerns, beernt koper   1737 249 196r
BERENDS, BEREND beerns, beernt koper   1738 249 260v
BERENDS, BEREND beerns, beernt koper   1738 249 262r
BERENDS, BEREND beernts, beernt koper   1732 248 92r
BERENDS, BEREND beernts, beernt (wl) verkoper Kerkpad 1   1750 252 64v
BERENDS, BEREND beernts, beernt (wl) wever (bont-)(mr) koper Romastraat 33   1750 252 71r
FOKKES, BEREND fockes, beernt glazenmaker (mr) koper William Boothstraat 27   1646 235 232r
GERRITS, BEREND gerryts, beernt koper   1779 259 227v
HARMENS, BEREND harmens, beernt koper Grote Kerkstraat 19   1613 229 351r
HARMENS, BEREND harmens, beernt koper   1736 249 132v
HARMENS, BEREND harmens, beernt koper Kerkpad 18   1746 251 140v
HENDRIKS, BEREND dalh, beernt hendriks koper Zuiderstraat 29   1731 247 370r
HENDRIKS, BEREND luiters, beernt hendriks verkoper Lanen 64   1782 260 253r
HENDRIKS, BEREND hendrix, beernt koper   1691 242 351v
HIDDES, BEREND hiddes, beernt koper   1658 237 143v
JANS, BEREND jans, beernt koper   1602 228 617r
JANS, BEREND jansen, beernt koper   1643 235 57r
JANS, BEREND jansen, beernt koper Rapenburg ZZ   1689 242 261r
JANS, BEREND jansen, beernt wever (bont-)(mr) koper Hoogstraat 49   1749 251 6ra
JANS, BEREND jansen, beernt koper   1758 254 176r
SIKKES, BEREND sickes, beernt koper 7-097 1631 233 6v
SIKKES, BEREND sickes, beernt koper   1632 233 44r
THOMAS, BEREND thomas, beernt koper   1602 228 664r
WILLEMS, BEREND willems, beernt koper   1611 229 111r
WILLEMS, BEREND willems, beernt ten zuiden Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
WILLEMS, BEREND willems, beernt koper   1671 240 62r
WILLEMS, BEREND willems, beernt koper   1729 247 241r
BROUWER, BEERT brouwer, beert koper   1755 253 216r
BROUWER, BEERT brouwer, beert koper Wasbleek ZZ   1759 254 183r
BROUWER, BEERT brouwer, beert koper Rozengracht 37   1763 255 203r
, BEERT burgerts, beert koper   1726 246 295r
DIRKS, BEERT dircx, beert koper   1731 248 51r
BROUWER, BEERT DIRKS brouwer, beert dirks winkelier koper   1731 248 60v
BROUWER, BEERT DIRKS brouwer, beert dirx koper Brouwersstraat 22   1729 247 246r
BROUWER, BEERT DIRKS brouwer, beert dirx koper   1731 247 390r
HENDRIKS, BEERT hendriks, beert koper   1726 246 289v
ULBES, BEERT ulbes, beert koper   1667 239 87v
KORNELIS, cornelis, beest koper   1655 237 44v
JANS, BEITSKE jans, beitske koper   1708 245 77r
PIETERS, BEITSKE pieters, beitske (wd) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
WIEPKES, BEITSKE wypkes, beitske (wd)(grettingabuurt onder almenum) koper Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
MOSES, BEELTJE moses, bela koper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
POPTA, BEELTJE popta, belike van koper ten oosten van Harlingen   1655 237 36v
CODDE, BEELTJE IJSBRANDS codde, belitie ysbrands koper   1672 240 90v
FRANSES, BEELTJE franssen, belytyen bruid   1597 228 87r
, BERNARDUS phaaken, benardus van koper   1798 265 205r
, BERNARDUS phaaken, benardus van koper   1801 265 710r
JOSEFS, BENEDICTUS joseph, benedictus koper Grote Kerkstraat 15   1775 258 223v
JANS, BENJAMIN jansen, benjamin koper   1707 245 19v
JANS, BENJAMIN jansen, benjamin koper Schritsen NZ   1711 245 147r
JOSEFS, BENJAMIN josephs, benjamin (leeuwarden) koopman (joods) verkoper Rozengracht 23   1750 252 60v
VRIES, BENJAMIN JOSEFS vries, benjamin josephs de koper Rozengracht 23   1742 250 278v
KLASES, BINNE claes, benne ten noorden Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
SCHOT, BANIER GERRITS schot, bennier gerrits koper Bildtstraat 14   1648 236 15r
ANNES, BINNE annes, benno herbergier koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
HENDRIKS, BINKE hendriks, bent ten oosten Scheerstraat 10   1750 252 72v
IJSENBEEK, BINKE ijsenbeek, bente koper   1741 250 163v
IJSENBEEK, BINKE ijsenbeek, bente koper 8-070 1742 250 265r
IJSENBEEK, BINKE ijzenbeek, bente ten noorden   1772 258 13r
LEI, BINKE ley, bente van der koper Rommelhaven 26b   1766 256 158v
LEI, BINKE ley, bente van der koper   1766 256 160v
LEI, BINKE ley, bente van der koopman ten noorden   1774 258 146r
LEI, BINKE ley, bente van der koper   1777 259 56r
LEI, BINKE ley, bente van der koper Zuiderhaven 18   1778 259 144v
LEI, BINKE ley, bente van der koper   1780 259 261v
LEI, BINKE ley, bente van der koper   1782 261 5r
GERRITS, BINKE gerrits, bente koper Kleine Bredeplaats 6   1735 249 31r
GERRITS, BINKE gerrits, bente ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
GERRITS, BINKE gerrits, bente ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
GOSSES, BINKE gosses, bente koper   1661 238 85v
GOSSES, BINKE gosses, bente koper Noorderhaven 64   1687 242 172r
LEI, BINKE JAKOBS ley, bente jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
LEI, BINKE JAKOBS ley, bente jacobs van der koper Rommelhaven 14   1771 257 185v
LEI, BINKE JAKOBS ley, bente jacobs van der koper Noorderhaven 93   1771 257 216r
LEI, BINKE JARICHS ley, bente jarigs van der verkoper Raamstraat 5   1751 252 173r
LEI, BINKE JARICHS ley, bente jarigs van der koopman en destillateur koper Noordijs OZ   1751 252 178v
PIEBES, BINKE pybes, bente ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
PIEBES, BINKE pybes, bente ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1605 228 875r
ROELOFS, BINKE roelofs, bente koper Droogstraat NZ   1684 242 42v
ROELOFS, BINKE roelofs, bente koper Droogstraat NZ   1688 242 219r
ROELOFS, BINKE roelofs, bente koper Liemendijk ZZ   1689 242 286r
ROELOFS, BINKE roelofs, bente koper   1692 242 391v
ZEE, BINKE SIETSES zee, bente sytses van der koper Noordijs 12   1792 264 31r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas (wl) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper   1753 253 76r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper   1757 254 63v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper   1759 254 245v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper Achterstraat   1774 258 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas brouwer (oud-) koper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas brouwer verkoper Noorderhaven 37   1779 259 206r
BONKE, BINKE TJEERDS boncq, bente tiaerdts koper Heiligeweg 68   1633 233 77r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijzenbeek, bente tomas koper Noorderhaven 31   1771 257 229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijzenbeek, bente tomas verkoper   1772 258 34v
RIENKS, BINTJE rientzes, bentske koper   1801 266 35r
, BERBER , berber koper Vianen 22 G-106 1810 269 15v
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper   1773 258 97r
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper   1773 258 101r
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper   1773 258 101r
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper   1774 258 147v
SCHIERE, BERBER schiere, berber koper   1803 266 427r
ANDRIES, BERBER andries, berber koper   1703 244 235r
KORNELIS, BERBER cornelis, berber koper   1765 256 101v
HARMENS, BERBER harmens, berber verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS gonggrijp, berber harmens (wd) koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
JAKOBS, BERBER jacobs, berber verkoper Rommelhaven 12   1750 252 62v
JANS, BERBER jans, berber koper   1752 253 34v
JANS, BERBER jans, berber koper   1804 267 71r
BAKKER, BERBER JANS bakker, berber jans verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
JANS, BERBER both, berber jansen koper   1738 249 245r
MARTENS, BERBER martens, berber koper   1649 236 58r
PIETERS, BERBER pyters, berber koper Schritsen 18   1722 246 148r
SIEBES, BERBER sybes, berber koper   1698 243 342r
SIEBES, BERBER sybes, berber koper   1706 244 342r
JAKOBS, BERBER forsenborch, berbera jacobs koper Heiligeweg ZZ   1654 236 274r
BOER, BEREND boer, berend koper Moriaanstraat   1773 258 120v
, BEREND oorthuis, berend koper   1789 263 73v
, BEREND oorthuis, berend koper   1789 263 156r
, BEREND oorthuis, berend ten noorden Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
, BEREND oosthuis, berend koper   1787 262 240v
POL, BEREND pol, berend koper   1798 265 228r
POL, BEREND pol, berend koper   1798 265 234r
ALBERTS, BEREND alberts, berend ten oosten Hoogstraat 47   1743 250 288v
ALPHEN, BEREND BERENDS alphes, berend berendsen koper   1723 246 179v
ALPHEN, BEREND BERENDS alphes, berend berendsen koper   1724 246 192v
JANS, BEREND jans, berend koper Lanen 4   1787 262 209v
JANS, BEREND jans, berend koper   1790 263 272r
JANS, BEREND jans, berend koper Droogstraat 37   1800 265 440r
JANS, BEREND jans, berend koper Droogstraat NZ   1803 266 486r
JANS, BEREND soek, berend jans koper   1778 259 147v
JOHANNES, BEREND johannes, berend koper   1791 263 287v
LAMMERTS, BEREND lammerts, berend koper   1723 246 180r
GEERTSMA, BEREND geersma, berent brouwer (mr) koper Voorstraat 63   1739 250 55r
GEERTSMA, BEREND geersma, berent brouwer (mr) koper Ooievaarsteeg OZ   1740 250 130v
ALBERTS, BEREND alberts, berent koper   1720 246 89r
KLASES, BEREND clases, berent koper   1631 233 34v
KLASES, BEREND clases, berent koper Heiligeweg ZZ   1631 233 35r
, BEREND ebel, berent koper   1625 231 84r
GERRITS, BEREND gerrits, berent koper   1721 246 115v
HARMENS, BEREND harmens, berent weversknecht (bont-) koper Zuiderhaven 18   1739 250 7r
HENDRIKS, BEREND hendriks, berent wever (bont-) koper   1737 249 202r
HENDRIKS, BEREND hendrix, berent wever (bont-) koper Grote Kerkstraat 38   1717 245 291v
JANS, BEREND jansen, berent koper   1718 245 314v
JANS, BEREND jansen, berent koper Liemendijk ZZ   1739 250 8v
SIEBRENS, BEREND sybrandts, berent kleermaker (mr) ten noorden Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
SIEBRENS, BEREND sybrens, berent kleermaker (mr) verkoper Voorstraat 2   1687 242 187r
WILLEMS, BEREND willems, berent koper   1625 231 58r
WILLEMS, BEREND willems, berent koper   1713 245 190r
, BERNARDUS coelmans, bernardus koper   1786 262 93v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Spinhuisstraat 4   1746 251 153v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper   1746 251 155r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Noorderhaven 9   1748 251 232v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Moriaanstraat ZZ   1748 251 234v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Vijver OZ   1749 252 23v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus fiscaal (gerechts-) koper Grote Kerkstraat 38   1751 252 142r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1751 252 175v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Zuiderhaven 33   1751 252 176v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper   1752 253 1r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1753 253 91v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1754 253 150v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper   1757 254 65r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus geniaarde Poortje OZ   1757 254 114v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Zuiderhaven 35   1760 255 25v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Fabrieksstraat 28   1762 255 167v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper   1768 257 58v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus (wl) verkoper Havenplein 10   1773 258 98r
JELGERSMA, BERNARDUS jelgersma, bernardus koper Rozengracht 28   1748 251 218r
JELGERSMA, BERNARDUS jelgersma, bernardus koper   1755 253 226r
JELGERSMA, BERNARDUS jelgersma, bernardus koper   1757 254 58v
JELGERSMA, BERNARDUS jelgersma, bernardus koper Voorstraat 11   1760 255 1r
JELGERSMA, BERNARDUS jelgersma, bernardus koper   1764 256 39v
JELGERSMA, BERNARDUS jelgersma, bernardus geniaarde Noorderhaven 52   1767 257 30r
JORNA, BERNARDUS jorna, bernardus koper   1759 254 249v
KOELMAN, BERNARDUS koelman, bernardus koper   1771 257 209r
POL, BERNARDUS pol, bernardus korendrager koper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
JANS, BERNARDUS jansen, bernardus koper   1784 261 198v
SWALUE, BERNARDUS swalue, bernhardus koper Romastraat ZZ   1676 240 240r
EEDES, BEREND aedes, bernt koper   1604 228 858r
GERBENS, BEREND germers, bernt koper Lanen ZZ   1598 228 157r
IEPES, BEREND ippes, bernt koper   1617 230 179r
JANS, BEREND jans, bernt koper Kerkpad WZ   1616 230 63r
JANS, BEREND jansen, bernt koper   1662 238 143v
WILLEMS, BEREND willems, bernt koper   1606 228 975r
KORNELIS, BEITSE cornelis, betse koper   1735 249 107r
KORNELIS, BEITSE cornelis, betse koper   1738 249 232v
BOER, BETTING boer, betting de schipper ten oosten Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
BOER, BETTING ALBERTS boer, betting alberts de koper   1805 267 115v
BOER, BETTING ALBERTS boer, betting alberts de koper   1807 267 305v
IEPES, ipes, betwart koper Lanen ZZ   1599 228 311r
JAKOBS, BEITSKE jacobs, beytscke (wd) koper Hofstraat 47   1689 242 274r
WIEBRENS, BIENING wybrens, biene koper Zuiderstraat 17   1636 234 10v
TJALKES, BIENSE tialckes, bientse koper   1647 235 253r
MELLES, BINNE melles, binne koper   1800 265 478r
BINNERTS, BINNERT binnerts, binnert koper Weverstraat NZ   1619 230 289r
TJEPKES, BINTJE tiepkes, bintie koper   1648 236 17r
FOKELES, BINTJE foockles, bintk koper   1640 234 111v
BOUWES, BINTJE buwes, bintke koper   1619 230 303r
DOUWES, BIRDE douwes, birde koper   1695 243 148r
MARTENS, BIRDE martens, birde schipper (smal-) koper Rozenstraat 2   1694 243 104r
MARTENS, BIRDE martens, birde koper   1701 244 104r
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bocke bouwmeester provisioneel k Noorderhaven 72   1737 249 17va
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bocke bouwmeester provisioneel k   1735 249 18ra
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bocke koper Oosterbolwerk   1762 255 147r
BERENDS, BOKKE baerns, bocke koper Lanen   1601 228 486r
BERENDS, BOKKE baerns, bocke ten zuiden Lanen   1601 228 486r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyaerda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyarda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats   1611 229 9r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyarda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats   1611 229 34r
DOUWES, douwes, bocksyn koper   1702 244 148r
KLASES, BOELE claes, boele koper   1598 228 170r
GAUKES, BOELE gouckes, boele koper   1668 239 137r
TJERKS, BOTE tjerx, boete (te bolsward) verkoper Franekereind   1597 228 29r
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bokke (wl) bouwmeester (stads-) verkoper Noorderhaven 72   1773 258 78v
, BOKKE goeykes, bokke koper Lanen 13   1783 261 73r
GOOITSENS, BOKKE gooykes, bokke verkoper Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgaard, bonefaas koper Klaverbladstraat 1   1799 265 362r
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgard, bonefacius hovenier verkoper   1805 267 110v
HAAS, BONIFATIUS haas, bonifacius de koper Zuiderhaven 56   1746 251 146v
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonifacius hovenier verkoper Heiligeweg 52   1804 267 23v
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonifacius hovenier ten westen Heiligeweg 52   1804 267 23v
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonifatius hovenier koper Brouwersstraat 12   1788 262 276v
ANNES, BONNE annes, bonne koper   1656 237 103v
DOUWES, BONNE douwes, bonne koper   1737 249 216r
DOUWES, BONNE douwes, bonne koper   1738 249 272v
TEUNIS, BONNE theunis, bonne koper Schritsen 49   1761 255 105v
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonnefaas koper   1801 266 12r
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgard, bonnefacius guardenier verkoper   1804 267 15r
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgard, bonnefacius guardenier verkoper   1804 267 15r
LEI, BONSE ley, bonte van der koper Zoutsteeg   1782 260 280v
DOUWES, BONSE douwes, bonte koper Brouwersstraat 37   1749 252 22v
DOUWES, BONSE douwes, bonte koper   1757 254 115v
DOUWES, BONSE douwes, bonte geniaarde Hondenstraat 7   1759 254 210v
DOUWES, BONSE douwes, bonte koper Kerkpoortstraat OZ   1762 255 135v
DOUWES, BONSE douwes, bonte koper   1771 257 241v
DOUWES, BONSE douwes, bonte ten oosten Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
REINS, BONSE reyns, bonte koper Hofstraat NZ   1613 229 329r
REINS, BONSE reyns, bonte koper Zuiderstraat   1613 229 363r
, .., bontskje (wd) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
ARJENS, BOTE arjens, boote verkoper   1773 258 82r
GERBENS, BOTE gerbens, boote koper   1733 248 261v
OKKES, BOTE ockes, boote koper   1738 249 350r
PIETERS, BOTE pyters, boote koper Achterstraat   1611 229 31r
PIETERS, BOTE pyters, boote koper ZZ   1612 229 176r
TUININGA, BOTE tuininga, bote koper   1805 267 187r
ARJENS, BOTE arjens, bote koper   1779 259 177v
SIEGERS, BOTE segers, bote verkoper   1631 233 3r
TJERKS, BOTE tjerx, bote koper   1720 246 75v
TJALLINGS, BOTJE tjallings, botje koper Noorderhaven 90   1727 247 22r
TJERKS, BOTJE tyerx, botke koper Schritsen   1597 228 51r
REINERS, reiners, botsje koper   1707 245 40r
PIEBES, BORTSEN pybes, botske verkoper   1633 233 115v
LEERTOUWER, BOTE leertouwer, botte ten zuiden Lanen 46   1665 239 4v
BROERS, BOTE buwama, botte broers koper Lanen NZ   1598 228 230r
JAKOBS, BOTE jacobs, botte bieder Lanen 84   1712 245 4va
JAKOBS, BOTE jacobs, botte koper   1714 245 232v
JAKOBS, BOTE jacobs, botte koper   1717 245 297r
JAKOBS, BOTE jacobs, botte koper   1723 246 159v
JAKOBS, BOTE jacobs, botte koper   1725 246 230r
JANS, BOTE jans, botte koper Schritsen NZ   1614 229 465r
, BOTE syenties, botte koper   1599 228 303r
BANGA, BAUKJE JAKOBS banga, bouck jacops koper   1650 236 103r
SIEBRENS, BAUKE sibrants, boucke koper Kerkpoortstraat   1613 229 317r
SIEBRENS, BAUKE sibrens, boucke koper   1624 231 14v
HIBMA, BOUDEWINA hibma, boudewina (wd) verkoper   1804 267 17v
BLOK, BOUDEWIJN block, boudewyn de koper   1606 228 1004r
JANS, BAUKE jans, bouke koper Lanen 79   1805 267 151v
BELIDA, BORRE belida, bouricius koper Simon Stijlstraat 1   1668 239 146v
THOMAS, BOUWE tomas, bouue (oud burgemeester) koper Zuiderhaven 6   1663 238 174r
, bouvens, bouven koper   1629 232 161r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koper Zoutsloot ZZ   1803 266 480r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe ten zuiden Hoogstraat 26   1804 267 107r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koopman verkoper   1805 267 108r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koper Noorderhoofd 1   1806 267 194r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koper Noorderhoofd 5   1806 267 200r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe (wl) verkoper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe (wl) ten oosten Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koper Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe koper Voorstraat 64   1778 259 137v
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe koper   1783 261 14r
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe koper Zuiderpoort (gebied) ZZ   1806 267 192r
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe ten noorden Zuiderstraat 16 H-183 1810 269 105v
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe verkoper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
ZANDSTRA, BOUWE sanstra, bouwe koper Bildtpoort (gebied)   1718 246 3r
SCHELTEMA, BOUWE scheltema, bouwe (rotterdam) verkoper Lanen 9   1810 269 22v
SCHIERE, BOUWE schiere, bouwe ten westen Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
BOUWES, BOUWE bouwens, bouwe koper Noordees (gebied)   1597 228 112r
DIRKS, BOUWE dirks, bouwe sleper koper Noorderhaven 107   1783 261 9v
DIRKS, BOUWE dirks, bouwe sleper geniaarde Noorderhaven 107   1783 261 23v
GERRITS, BOUWE gerrits, bouwe koper   1745 251 81r
HESSELS, BOUWE hessels, bouwe smid (mr) koper Noorderhaven 10   1657 237 132v
HIELKES, BOUWE hilkes, bouwe koper   1777 259 32v
BOOMSMA, BOUWE JETSES boomsma, bouwe jetses koper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
JETSES, BOUWE jetzes, bouwe koper Noorderhaven 22   1773 258 77r
JOOSTES, BOUWE joostes, bouwe koper Voorstraat 64   1684 242 39r
JOOSTES, BOUWE joostes, bouwe schoenmaker koper Grote Kerkstraat 39   1688 242 225r
KOK, BOUWE JOOSTES kock, bouwe joostes schoenmaker (mr) koper Zuiderhaven 75   1690 242 329r
KOK, BOUWE JOOSTES kock, bouwe joostes koper Zuiderhaven 71a   1691 242 364v
KOK, BOUWE JOOSTES kok, bouwe joostes koper Zuiderhaven 71a   1691 242 358v
THOMAS, BOUWE thomas, bouwe (burgemeester)(oud-) ten zuiden Zuiderhaven 23   1660 238 28r
THOMAS, BOUWE thomas, bouwe koper Zuiderstraat   1674 240 134r
THOMAS, BOUWE tomas, bouwe (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 21   1660 238 30r
WILLEMS, BOUWE willems, bouwe makelaar koper Schritsen NZ   1720 246 65r
WOUTERS, BOUWE wouters, bouwe koper   1689 242 298v
BOUWES, BOUWE bouwens, bouwen koper   1613 229 268r
KLASES, BRUCHT claeses, brecht verkoper   1633 233 116r
SIEBOUTS, BRECHTJE sybouts, brecht koper   1678 241 5v
WILLEMS, BRECHTJE willems, brecht koper   1675 240 192v
WILLEMS, BRECHTJE willems, brecht verkoper Zoutsloot 7   1694 243 96r
WILLEMS, BRECHTJE willems, brecht ten oosten Zoutsloot 9   1699 244 3v
TJALLINGS, BRECHTJE tjallings, brechtie koper Noorderhaven 90   1727 247 22r
ULBES, BRECHTJE ulbes, bregje (wd) koper   1774 258 148v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES westra, bregje zikkes (wd) koper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
WESTRA, BRECHTJE westra, bregtje (wd) koper   1805 267 111v
KLASES, BRECHTJE claesen, bregtje (buitenpost) verkoper Zoutsloot 41   1742 250 242v
ROMMERTS, BRECHTJE rommerts, bregtje koper   1779 259 201r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES westra, bregtje sikkes koper Zuiderhaven 38   1801 265 655r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES westra, bregtje zikkes (wd) verkoper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
SAMUELS, samuels, brendele koper   1788 263 40v
JAKOBS, jacobs, breytje koper   1709 245 81v
BROERSMA, BROER broersma, broer ten noorden Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
ANNES, BROER annes, broer koper Heiligeweg   1601 228 511r
BAUKES, BROER baukes, broer brouwer (mr) koper William Boothstraat OZ   1723 246 169v
BAUKES, BROER baukes, broer koper Lombardstraat OZ   1724 246 188v
BAUKES, BROER baukes, broer (wl) koper Zoutsloot   1773 258 96r
BAUKES, BROER baukes, broer (wl) koper Zoutsloot   1773 258 96r
IEBELES, BROER ebles, broer koper   1661 238 111r
FONGERS, BROER fonger, broer koper   1681 241 123v
FONGERS, BROER fongers, broer koper   1732 248 129r
FONGERS, BROER fongers, broer koper   1732 248 131r
FONGERS, BROER fongers, broer koper   1732 248 131v
FONGERS, BROER fongers, broer koper Voorstraat 5   1734 248 314r
HAIES, BROER haayes, broer schipper koper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HOITES, BROER hoites, broer koper Voorstraat 2   1721 246 122v
JANS, BROER jans, broer koper   1805 267 175r
BROERSMA, BROER JANS broersma, broer jans timmerman (mr) koper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
BROUWER, BROER JANS brouwer, broer jans koper Carl Visschersteeg 16   1683 242 5r
BROUWER, BROER JANS brouwer, broer jans koper Both Apothekerstraat 18   1691 242 351r
JANS, BROER jansen, broer koper Noordijs 19   1669 239 179r
JANS, BROER jansen, broer brouwer (mr) koper Havenplein 18   1694 243 86r
JANS, BROER jansen, broer brouwer (mr) koper Schritsen 56   1695 243 175v
JANS, BROER jansen, broer koper   1700 244 86r
JANS, BROER jansen, broer koper   1702 244 175v
JANS, BROER jansen, broer koper Zuiderhaven 75   1709 245 93v
POPPES, BROER poppes, broer koper   1708 245 49r
SIEDSES, BROER sydses, broer koper   1696 243 192r
SIEDSES, BROER sydses, broer koper   1696 243 254v
SIEDSES, BROER sydses, broer koper Noorderhaven 97   1697 243 271v
SIEDSES, BROER sydses, broer koper Noorderhaven 97   1697 243 292v
SIEDSES, BROER sydses, broer koper   1703 244 192v
SIEDSES, BROER sydses, broer koper Romastraat ZZ   1705 244 271v
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper Voorstraat 62   1745 251 59v
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper   1745 251 62v
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper   1745 251 78v
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper   1747 251 164r
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper   1747 251 198r
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper Hoogstraat 24   1749 251 251r
TJEERDS, BROER tjeerds, broer koper Hoogstraat 24   1749 252 18v
TJEERDS, BROER tjeerds, broer (erven) zakkendrager ten noorden Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper   1743 251 18r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper Hofstraat 65   1765 256 96r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper   1766 256 220r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper   1770 257 176v
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper   1779 259 216v
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper   1780 259 242v
WIEBRENS, BROER wybrens, broer koper Both Apothekerstraat OZ   1781 260 90r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer timmerman (mr) koper Romastraat ZZ   1782 260 283r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer geniaarde Rommelhaven 1   1783 261 31v
WIEBRENS, BROER wybrens, broer (erven) ten noorden Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
IEMES, BROER yemes, broer koper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
ANTONIUS, BRUIN antoons, bruin ten westen Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
CHRISTIAANS, BRUIN christiaens, bruin koper   1753 253 42v
GIJSBERTS, BRUIN gersma, bruin gijsberts koper   1630 232 303r
ROORDA, BRUIN KLASES roorda, bruin klaazen stuurman koper   1804 267 71r
SCHELTES, BRUIN scheltus, bruin koper   1721 246 113v
GIJSBERTS, BRUIN gijsberts, bruyn koper Scheerstraat 3   1615 229 492r
GIJSBERTS, BRUIN gijsen, bruyn bruidegom   1602 228 601r
GEERTSMA, BRUIN geersma, bruyn gijssberts oud burgemeester koper Voorstraat 45   1634 233 146r
GIJSBERTS, BRUIN gijsses, bruyn koopman koper Noorderhaven NZ   1601 228 524r
JANS, BRUIN jansen, bruyn koper Nieuwstraat OZ   1646 235 241r
HENDRIKS, BURGERT hendriks, burgert koper   1782 261 6r
THOMAS, BOUWE thomas, buue koper   1634 233 130v
, BOUWE , buwe molenaar ten noorden Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
ANNES, BOUWE annes, buwe koper Franekerpoort (gebied)   1597 228 126r
ANNES, BOUWE annes, buwe verver ten noorden Voorstraat 1   1601 228 515r
ANNES, BOUWE annes, buwe koper Vismarkt 1   1604 228 788r
DOEDES, BOUWE doedes, buwe koper   1683 242 r
FONGERS, BOUWE fonger, buwe koper Zuiderplein 1   1655 237 4v
HIELKES, BOUWE hylckes, buwe (op vlieland) verkoper Voorstraat 64   1600 228 419r
JOOSTES, BOUWE joostes, buwe schoenmaker koper   1693 243 20r
JOOSTES, BOUWE joostes, buwe schoenmaker koper   1693 243 26r
JOOSTES, BOUWE joostes, buwe schoenmaker koper Hofstraat 16   1699 244 20r
KOK, BOUWE JOOSTES cock, buwe joostes koper Kerkpad WZ   1691 242 341v
KEIMPES, BOUWE keimpes, buwe (erven) verkoper   1660 238 27r
LUITJENS, BOUWE luities, buwe koper Achterstraat   1615 229 565r
THOMAS, BOUWE thomas, buwe koper   1644 235 110r
THOMAS, BOUWE thomas, buwe (burgemeester) koper Zuiderhaven 13   1655 237 19r
THOMAS, BOUWE thomas, buwe (burgemeester) koper Grote Ossenmarkt 20   1656 237 63r
THOMAS, BOUWE thomas, buwe (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 6   1658 237 157r
THOMAS, BOUWE thomas, buwe (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 8   1658 237 157v
THOMAS, BOUWE tomas, buwe koper Zuiderhaven 6   1662 238 131v