Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BAKKER, C. bakker, c. (wd) ten westen Voorstraat 55   1804 267 29r
BLOK, C. blok, c. (burgemeester) koper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
GROOT, C. groot, c. de (wd) ten westen Voorstraat 6   1802 266 109r
GROOT, C. groot, c. de (wd) ten westen   1805 267 128r
HOUT, C. hout, c. van der koper   1718 246 8v
JONKER, C. jonker, c. koopman ten westen Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
JONKER, C. jonker, c. koopman ten noorden Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
JONKER, C. jonker, c. ten westen Lanen 39 E-173 1809 268 222r
JONKER, C. jonker, c. ten zuiden Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
JONKER, C. jonker, c. ten zuiden Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
JONKER, C. jonker, c. ten zuiden Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
JONKER, C. jonker, c. ten zuiden Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. ten oosten Voorstraat 6   1794 264 168v
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. ten oosten Voorstraat 6   1802 266 109r
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. ten oosten Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. ten oosten   1805 267 128r
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. ten oosten Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. koper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. (schepen) ten noorden Poortje 5 E-140 1810 269 39r
ZEEMAN, CATHARINA zeeman, caatje koper   1790 263 211v
RUDOLFS, CATHARINA rudolf, caatje koper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
KORNELIS, KAREL cornelis, caerle triumphant   1600 228 440r
KORNELIS, KAREL cornelis, caerle gecondemneerde Havenplein ZZ   1601 228 492r
, KAREL boeser, carel koper   1794 264 212r
, KAREL deynse, carel van koper Kerkpoortstraat 31   1706 244 322v
, KAREL nippold, carel verkoper Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
, KAREL nippolt, carel koper   1807 267 346r
JANS, KAREL jans, carel scheepstimmerman koper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
, KAREL wilhelm, carel koper   1648 236 33r
HAAS, KARELTJE haas, carolina de koper   1774 258 187v
ALEFS, KARST alefs, carst koper Droogstraat   1613 229 314r
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten koper Zuiderhaven 25   1693 243 14v
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten kapitein koper Zuiderhaven 23   1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten koper   1699 244 14v
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten koper Noorderhaven 22   1700 244 83r
JANS, KARST jans, carst koper   1613 229 286r
JANS, KARST jansen, carst koper   1748 251 217r
MEINERTS, KARST meinerts, carst koper   1657 237 136v
PAULUS, KARST palses, carst koper   1651 236 182r
PIERS, KARST piers, carst koper Hoogstraat 1   1661 238 100v
PIETERS, KARST pieters, carst koper   1617 230 128r
PIETERS, KARST pieters, carst koper Sint Jacobstraat WZ   1640 234 98r
PIETERS, KARST pieters, carst koper Nieuwstraat OZ   1658 237 143r
PIETERS, KARST pieters, carst koper Weverstraat   1658 237 175v
PIETERS, KARST pieters, carst koper Lanen 50   1783 261 22r
PIETERS, KARST pieters, carst koper   1784 261 240r
PIETERS, KARST pieters, carst scheepstimmerman koper Zoutsloot 78   1795 264 240r
PIETERS, KARST piters, carst koper Hoogstraat 1   1642 234 170v
NAGEL, KARST PIETERS nagel, carst pytters de koper   1653 236 223r
TEUNIS, KARST thoenis, carst (erven van) verkoper   1619 230 308r
OEBELES, KARST ubles, carst koper Rapenburg NZ   1661 238 96v
WILLEMS, KARST willems, carst koper   1776 258 249v
KOENRAADS, CHRISTIAAN coenraats, carstiaen koper Schritsen 58   1618 230 235r
KASPERS, KASPER caspars, caspar koper   1745 251 109r
KASPERS, KASPER caspers, caspar koper   1729 247 244r
BRINKMAN, KASPER brinkman, casparus (burger-vaandrig) koper Zoutsloot 115   1716 245 262r
BRINKMAN, KASPER brinkman, casparus koper William Boothstraat OZ   1723 246 174v
BRINKMAN, KASPER brinkman, casparus pan- en estrikbakker (mr) koper Noorderhaven 113   1723 246 187r
BRINKMAN, KASPER brinkman, casparus koper   1724 246 200v
BRUIN, KASPER bruin, casparus de koper Schritsen 28   1690 242 324v
, KASPER brinckmans, casper koper   1708 245 62r
BRUIN, KASPER bruin, casper de koper Schritsen 28   1697 243 276v
HAAS, KASPER haas, casper de koper Zuiderhaven 5   1733 248 214r
, KASPER roer, casper koper   1698 243 387v
, KASPER roer, casper koper   1706 244 387v
KLASES, KASPER clasen, casper koper   1695 243 176v
KLASES, KASPER clasen, casper koper Zuiderhaven 71a   1702 244 176v
DIRKS, KASPER dircx, casper koper   1733 248 238r
HENDRIKS, KASPER hendriks, casper ten noorden Kerkpad 16   1750 252 67r
PIETERS, CATHARINA pieters, catalijne bruid   1601 228 537r
HIBMA, CATHARINA hibma, catarina koper   1737 249 195r
MUNNIKHUIS, CATHARINA munnikhuis, catarina (wd) koper Hondenstraat 14   1738 249 220v
JANS, CATHARINA jans, cathalina ten oosten Lanen 91   1659 238 5r
ALEMA, CATHARINA alema, catharina van (wd) verkoper Noorderhaven 43   1789 263 110r
KRAMER, CATHARINA cramer, catharina koper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
, CATHARINA feytama, catharina koper Noorderhaven 106   1794 264 234v
HASELAAR, CATHARINA haselaar, catharina koper Lanen 87   1730 247 316r
, CATHARINA hinstra, catharina koper   1784 261 197v
, CATHARINA leusing, catharina koper   1756 254 20v
SCHOUWENBURG, CATHARINA DIRKS schouwenburg, catharina dirks van (vrijster) koper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
GERRITS, CATHARINA gerrits, catharina koper   1772 258 36v
JANS, CATHARINA cloostra, catharina jans koper Noorderhaven 37   1779 259 206r
JELLES, CATHARINA jelles, catharina koper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
PAULUS, CATHARINA pouwels, catharina koper Kerkpad 16   1751 252 168v
GIJSBERTS, CATHARINA geis, catrina verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
, KAJE slaapkool, caye koper Voorstraat 36   1734 248 299v
, KAJE slaapkool, caye herbergier koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 39v
, KAJE slaapkool, caye gelastigde Simon Stijlstraat 2   1740 250 119r
BROUWER, KEIMPE brouwer, ceimpe koper   1729 247 256r
KEIMPES, KEIMPE ceimpes, ceimpe koper   1721 246 120v
HOITES, KEIMPE hoites, ceimpe bakker (mr) koper Lanen 46   1729 247 259v
HOITES, KEIMPE hoites, ceimpe bakker (mr) koper Lanen 44   1730 247 335v
HOITES, KEIMPE hoites, ceimpe ten zuiden Lanen 64   1765 256 134v
JANS, KEIMPE jansen, ceimpe koper Noorderhaven 1   1761 255 67v
JOHANNES, KEIMPE johannis, ceimpe koper   1738 249 225r
PIETERS, KEIMPE pyters, ceimpe koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 118r
TJEERDS, KEIMPE tieerds, ceimpe koper   1733 248 239r
KORNELIS, cornelis, cempe koper   1625 231 46v
JENTJES, SINT jenkes, cent koper   1625 231 64v
, KAREL meulemeester, charles de koper Lanen 46   1797 265 81r
, GILLES baerdts, chillis koper   1632 233 57v
, CHRISTIAAN boormeester, christiaan koper Heiligeweg 34   1788 263 24r
, CHRISTIAAN boormeester, christiaan steenhouwer (mr) koper Heiligeweg 36   1793 264 108r
BOERMAN, CHRISTIAAN burman, christiaan koper Voorstraat 27   1745 251 126r
BOERMAN, CHRISTIAAN burman, christiaan kastelein van de logement de gouden leeuw koper Bargebuurt   1776 259 4r
, CHRISTIAAN reuses, christiaan koper   1787 262 176v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN christoffels, christiaan koper Vijverstraat 20   1778 259 132r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN christoffels, christiaan koper Vijverstraat 24   1787 262 204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN christoffels, christiaan koper Vijverstraat ZZ   1790 263 210r
KLASES, CHRISTIAAN claeses, christiaan koper   1728 247 107r
KLASES, CHRISTIAAN clases, christiaan koper 8-070 1740 250 137v
HANSES, CHRISTIAAN hansen, christiaan koper   1802 266 140r
VRIES, CHRISTIAAN vries, christiaan imar de koper   1790 263 261r
PIETERS, CHRISTIAAN pieters, christiaan scheepstimmerman koper Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
DIRKS, CHRISTIAAN dirks, christiaen koper Sint Jacobstraat 15   1735 249 30r
FRANSES, CHRISTIAAN fransen, christiaen koper Lombardspijp   1662 238 136r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS voorda, christiaen jacobs van der verkoper   1634 233 127v
SWITSER, CHRISTIAAN JURJENS switser, christiaen jurians koper   1618 230 285r
BEEK, CHRISTINA beek, christina van koper Voorstraat 37   1780 259 274r
VULSMA, CHRISTINA fulsma, christina verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper Voorstraat 74   1752 252 183r
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper William Boothstraat 1   1752 252 186v
VEER, CHRISTINA IEMES veer, christina imans de (wd) verkoper   1804 267 50r
VEER, CHRISTINA IEMES veer, christina imans de (wl) verkoper   1804 267 89r
JANS, CHRISTINA jans, christina koper Schritsen 63   1780 259 291v
REINERS, CHRISTINA reynders, christina koper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
, CHRISTOFFEL charpentier, christoffel pruikmaker (mr) koper Lanen 64   1742 250 276v
, CHRISTOFFEL charpentier, christoffel koper   1743 250 305r
HAAS, CHRISTOFFEL haas, christoffel de koper Rozengracht 16   1788 262 295v
HAAS, CHRISTOFFEL haas, christoffel de ten westen Wasbleek 7 H-078 1808 268 80r
HAAS, CHRISTOFFEL haas, christoffel de koper Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
HAAS, CHRISTOFFEL haas, christoffel de koper Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
KLEIN, CHRISTOFFEL klein, christoffel koper   1801 266 40r
KLASES, CHRISTOFFEL claes, christoffel koper   1613 229 330r
BOER, KLAAS boer, claas de koper   1793 264 149v
BRAAM, KLAAS braam, claas koper   1739 250 38v
, KLAAS bretton, claas bieder Lanen 16   1745 251 3ra
KUIPER, KLAAS cuper, claas ten westen Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
FONTEIN, KLAAS fontein, claas koper Bildtstraat 21   1752 253 7r
FONTEIN, KLAAS fontein, claas koper Drie Roemersteeg OZ   1752 253 15v
FONTEIN, KLAAS fontein, claas ten westen   1772 258 12r
HOUKEMA, KLAAS haukema, claas (hopman) koper Noorderhaven 65   1746 251 116r
HEINS, KLAAS heins, claas (vroedschap) koper Herenknechtenkamerstraat OZ   1784 261 166v
HEINS, KLAAS heins, claas (gemeensman, gezworen) apotheker verkoper Achterstraat   1784 261 213v
HINLOPEN, KLAAS hinlopen, claas koper Zuiderhaven 37   1727 246 303v
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, claas koper Hoogstraat 27   1779 259 160v
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, claas koper   1779 259 175r
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, claas ten zuiden   1805 267 125r
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, claas koper   1806 267 208v
IJSENBEEK, KLAAS ijzenbeek, claas koper Prinsenstraat 2   1787 262 184r
IJSENBEEK, KLAAS ijzenbeek, claas koopman koper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
KUIPER, KLAAS kuyper, claas koper   1759 254 231v
LANTING, KLAAS lanting, claas koper Achterstraat   1763 256 3r
LEISTRA, KLAAS leistra, claas koper Nieuwstraat 56   1749 252 9r
LEISTRA, KLAAS leistra, claas koper Hofstraat 47   1752 252 209r
LEISTRA, KLAAS leistra, claas koper Grote Bredeplaats 31   1752 252 218v
LEISTRA, KLAAS leistra, claas koper   1759 254 248v
LEISTRA, KLAAS leystra, claas koper   1743 251 21v
LEISTRA, KLAAS leystra, claas koper Brouwersstraat 16   1749 251 279r
LEISTRA, KLAAS leystra, claas (vroedsman)(wl) ten westen   1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS leystra, claas (wl) koper   1774 258 144r
NAUTA, KLAAS nauta, claas koper Drie Roemersteeg OZ   1752 253 14r
NAUTA, KLAAS nauta, claas koper Voorstraat 30   1753 253 53v
OEVER, KLAAS oever, claas van den koper Vijver 4 H-099 1808 268 133r
OOSTERBAAN, KLAAS oosterbaan, claas ten westen Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
PIJPER, KLAAS pieper, claas zoutdrager koper   1804 267 15r
PIJPER, KLAAS pieper, claas zoutdrager koper   1804 267 15r
PLANTINGA, KLAAS plantinga, claas koper   1796 264 306v
, KLAAS roodtje, claas koemelker koper Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
, KLAAS steenveld, claas (erven) ten oosten Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
VELSEN, KLAAS velsen, claas van koper Noordijs 1   1758 254 171v
VRIES, KLAAS vries, claas de geniaarde Voorstraat 30   1785 262 40r
VRIES, KLAAS vries, claas de koper   1786 262 64r
ANDRIES, KLAAS andries, claas koper   1671 240 42r
ANNES, KLAAS annes, claas metselaar (mr) koper Lanen OZ   1714 245 216v
ARJENS, KLAAS arjens, claas koper Noorderhaven 90   1761 255 73v
BAUKES, KLAAS bauckes, claas koper   1674 240 137r
BAUKES, KLAAS baukes, claas koper Heiligeweg 4   1784 261 252r
BINNES, KLAAS binnes, claas koper Lanen 46   1665 239 4v
CHRISTIAANS, KLAAS christiaans, claas koper   1767 257 33r
CHRISTIAANS, KLAAS christiaans, claas koper   1776 259 4v
POSTHUMUS, KLAAS KLASES posthumus, claas claas koper   1788 263 45r
KLASES, KLAAS claasen, claas (wl) verkoper Lanen 48   1773 258 125v
KLASES, KLAAS claassen, claas koper   1644 235 98r
KLASES, KLAAS claassen, claas koper Tiepelsteeg   1693 243 42r
KLASES, KLAAS claassen, claas schipper koper   1696 243 221r
KLASES, KLAAS claazen, claas (de jonge) koper Bildtstraat 21   1776 258 247r
KLASES, KLAAS claesen, claas koper   1671 240 73v
KLASES, KLAAS clasen, claas (wd)(erven) verkoper Noorderhaven 40   1660 238 18v
KLASES, KLAAS clasen, claas (wd) verkoper Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
KORNELIS, KLAAS cornelis, claas koper   1778 259 144r
DIRKS, KLAAS dirks, claas (erven) ten oosten Lanen 41 E-188 1809 268 202r
MOLENAAR, KLAAS DIRKS molenaar, claas dirks arbeider koper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
RAVEN, KLAAS DIRKS raven, claas dirks suikerraffineerdersknecht (mr) koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 39v
DOEDES, KLAAS doedes, claas (wl) ten westen Lanen NZ   1665 239 9r
DOEDES, KLAAS doedes, claas koper Brouwersstraat 16   1749 252 17v
DOEDES, KLAAS doedes, claas koper Weverstraat NZ   1761 255 52r
DOEDES, KLAAS doedes, claas (erven) ten westen Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
DOEDES, KLAAS doedes, claas (erven) ten zuiden Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
BROUWER, KLAAS DOUWES brouwer, claas douwes koper   1711 245 151v
DIRKS, KLAAS durks, claas koper   1798 265 188r
ENNES, KLAAS ennes, claas koper Franekereind 10   1750 252 86r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS oosterbaan, claas everts koper Zoutsloot ZZ   1745 251 68v
FEIKES, KLAAS feickes, claas koper   1667 239 95r
FEIKES, KLAAS feickes, claas koper   1670 239 218r
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas koper Zoutstraat 3   1762 255 171v
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas ten zuiden   1775 258 200v
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas koper   1775 258 228r
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas koper   1779 259 168r
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas koper   1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas koper   1793 264 145r
FOPPES, KLAAS foppes, claas ten zuiden Vijver 8 E-097 1808 268 66v
FRANSES, KLAAS fransen, claas koper   1760 255 38r
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claas fransen koopman koper Havenplein 10   1664 238 203r
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Noorderhaven 66   1665 239 1v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Zuiderhaven 18   1667 239 116v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Wasbleek ZZ   1668 239 171v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Noorderhaven 44   1674 240 164v
, KLAAS fredres, claas koper Kleine Bredeplaats 12   1712 245 182v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freercks koper Droogstraat NZ   1669 239 197v
FREERKS, KLAAS freerks, claas koper   1744 251 57r
FREERKS, KLAAS freerks, claas koper Brouwersstraat 19   1750 252 79r
FREERKS, KLAAS freerks, claas koper Tiepelsteeg   1751 252 105r
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freerks koper Noorderhaven NZ   1665 239 2va
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freerks koper   1670 240 30v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freerks koper   1671 240 46r
KELDER, KLAAS GEERTS kelder, claas geerts koper   1695 243 121v
GERRITS, KLAAS gerrits, claas koper   1709 245 82r
GERRITS, KLAAS gerrits, claas koper   1726 246 291v
BUIS, KLAAS GERRITS buys, claas gerrits koper Weverstraat   1675 240 169v
BUIS, KLAAS GERRITS buys, claas gerrits koper Hoogstraat 30   1677 240 259v
SLOTEN, KLAAS GERRITS slooten, claas gerrits van koper   1736 249 110v
BRAAM, KLAAS GOOITSENS braam, claas goitjens koper   1707 245 23r
HANSES, KLAAS hansen, claas koper Lanen 64   1776 259 8r
HANSES, KLAAS hansen, claas koper   1779 259 178r
HANSES, KLAAS hansen, claas (wd) ten noorden   1805 267 109v
HARINGS, KLAAS harings, claas geniaarde Brouwersstraat 37   1767 256 253r
HARMENS, KLAAS harmen, claas koper   1732 248 76r
HARMENS, KLAAS harmens, claas koper   1737 249 181v
HARMENS, KLAAS harmens, claas koemelker koper   1804 267 14r
HEINS, KLAAS heins, claas koper Hoogstraat 6   1763 255 191v
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten westen Vijver 8 E-097 1808 268 66v
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten westen Vijver 10 E-096 1808 268 67v
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten zuiden Vijver 4 H-099 1808 268 133r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas koper   1767 256 256r
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas geniaarde Voorstraat 48   1782 260 163v
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas koper   1785 262 20r
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas koper Voorstraat 93   1802 266 184r
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas koper   1806 267 211r
HUBERTS, KLAAS huyberts, claas koper   1672 240 87v
HUBERTS, KLAAS huyberts, claas koper   1672 240 88v
HIELKES, KLAAS hylkes, claas wever koper Zuiderhaven 56   1712 245 170v
JAKOBS, KLAAS jacobs, claas koper Noordees (gebied)   1598 228 155r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claas koper   1605 228 929r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claas koper   1697 243 280r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claas houtkoper koper Noorderhaven 57   1731 248 43v
BRAAM, KLAAS JAKOBS braam, claas jacobs koper   1736 249 159r
BRAAM, KLAAS JAKOBS braam, claas jacobs koper   1738 249 225v
JANS, KLAAS jans, claas koper Rozengracht 37   1774 258 131r
JANS, KLAAS jans, claas verkoper Rozengracht 37   1777 259 48r
JANS, KLAAS jans, claas koper Kerkpoortstraat 31   1784 261 230r
JANS, KLAAS jans, claas koper   1788 262 248r
JANS, KLAAS jans, claas koper   1794 264 233r
JANS, KLAAS jans, claas koper Moriaanstraat NZ   1802 266 303r
JANS, KLAAS jans, claas (wl) verkoper Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
JANS, KLAAS roodje, claas jans koper   1805 267 149r
JANS, KLAAS jansen, claas koper   1711 245 164r
JANS, KLAAS jansen, claas gleibakker koper   1714 245 225v
JANS, KLAAS jansen, claas koper   1732 248 79r
JANS, KLAAS jansen, claas schipper (schuit-) verkoper   1774 258 179v
FABER, KLAAS JANS faber, claas jansen (mede vroedschap) koper Kleine Bredeplaats   1663 238 201r
FABER, KLAAS JANS faber, claas jansen koper   1667 239 91v
FABER, KLAAS JANS faber, claas jansen koper   1667 239 125v
HEINS, KLAAS JANS heins, claas jansen kleermaker (mr) koper Lanen 39   1715 245 233r
JANS, KLAAS valkenburg, claas jansen koper Nieuwstraat WZ   1674 240 142v
JANS, KLAAS janssen, claas koper   1643 235 95v
JANS, KLAAS janzen, claas koper   1779 259 204r
JARICHS, KLAAS bretton, claas jarigs verkoper Voorstraat 1   1747 251 189v
JOHANNES, KLAAS johannes, claas koper   1693 243 70r
GORTER, KLAAS JOHANNES gorter, claas johannes koper Scheerstraat   1789 263 101r
JOOSTES, KLAAS joosten, claas koper   1729 247 237v
JOOSTES, KLAAS joostens, claas (erven) ten westen Hoogstraat   1773 258 119v
JOOSTES, KLAAS joostes, claas koper   1625 231 70v
JURJENS, KLAAS jurjens, claas verver (mr) koper Schritsen 5   1800 265 426r
DJURRES, KLAAS jurres, claas ten westen Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
DROST, KLAAS LAMMERTS drost, claas lammerts koper Hoogstraat 27   1677 240 270r
LIEUWES, KLAAS lieuwes, claas koper   1709 245 93r
KOSTER, KLAAS LOURENS coster, claas lourens koper   1774 258 157v
KOSTER, KLAAS LOURENS coster, claas lourens koper   1799 265 314r
KOSTER, KLAAS LOURENS koster, claas lourens slager (mr) koper Lanen 76a   1780 259 257r
KOSTER, KLAAS LOURENS koster, claas lourens koper Brouwersstraat 18   1789 263 159r
MARTENS, KLAAS martens, claas koper Zuiderhaven 1   1748 251 214r
MARTENS, KLAAS martens, claas (wl) verkoper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
MATTEUS, KLAAS matheus, claas koper   1732 248 72r
MEIES, KLAAS meyes, claas kuiper (mr) koper Brouwersstraat 19   1696 243 213v
, KLAAS mijrkes, claas ten noorden Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
MINNES, KLAAS minnes, claas koper Zuiderhaven 3   1676 240 228v
MINNES, KLAAS minnes, claas koper Noorderhaven 16   1676 240 238r
BLOK, KLAAS MINNES blok, claas minnes koper Noorderhaven 74   1741 250 157v
NANNES, KLAAS nannes, claas koper   1714 245 205r
OVERDIJK, KLAAS OTTES overdijk, claas ottes koper Zoutsloot 51   1761 255 57v
PIEKES, KLAAS pieckes, claas koper Sint Jacobstraat 13   1672 240 106r
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper   1696 243 196v
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper Franekereind 25   1731 248 1r
PIETERS, KLAAS pieters, claas geniaarde Hoogstraat 5   1733 248 179v
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper   1778 259 94r
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper   1778 259 103v
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper   1781 260 80r
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper Herenknechtenkamerstraat 19   1781 260 81v
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper   1787 262 243r
PIETERS, KLAAS pieters, claas koopman verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
PIETERS, KLAAS pieters, claas (wl) verkoper Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
PIETERS, KLAAS pieters, claas (wl) verkoper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
PIETERS, KLAAS piters, claas koper   1626 231 115r
BRUG, KLAAS PIETERS brug, claas pytters van der koper Hondenstraat 12   1754 253 162v
REINERS, KLAAS reiners, claas koper Voorstraat 62   1749 252 5r
REMMERTS, KLAAS remmers, claas koper   1785 262 53r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claas reyers koper Droogstraat NZ   1739 250 41r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claas reyers ten oosten Noorderhaven 19   1745 251 99v
MAHIU, KLAAS REINERS mahui, claas reyners ten westen Noorderhaven 65   1741 250 152v
RINTJES, KLAAS rintjes, claas baantjer koper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
RINTJES, KLAAS rintjes, claas ten noorden Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg   1672 240 94r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper   1672 240 94v
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper   1672 240 99r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1675 240 206r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1675 240 207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1675 240 208v
WIJNSMA, KLAAS RINTJES winsma, claas rintjes koper Voorstraat 58   1711 245 152v
ROGIERS, KLAAS rogiers, claas koper Voorstraat 40   1672 240 110r
PLATTE, KLAAS RUURDS platte, claas ruurds koper   1696 243 188r
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper Schritsen 13   1757 254 109v
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper   1758 254 180v
SIEMENS, KLAAS simons, claas ten westen   1774 258 189v
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper   1788 262 305r
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper Voorstraat 48   1792 264 2r
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper Rapenburg ZZ   1792 264 5v
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper   1792 264 62r
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper   1801 266 26r
SIEMENS, KLAAS simons, claas ten zuiden Voorstraat 92   1804 267 75r
SJOERDS, KLAAS sioerds, claas koper   1738 249 231r
SJOERDS, KLAAS sjoerds, claas koper Lanen 16   1694 243 85v
STINNERTS, KLAAS stinnerts, claas koper   1670 240 31r
STINNERTS, KLAAS stinnerts, claas koper   1698 243 374r
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS hoedtje, claas sybrens koper   1758 254 165r
SIEMENS, KLAAS symons, claas koper   1768 257 63r
SIEMENS, KLAAS symons, claas (wl) verkoper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
SIETSES, KLAAS sytses, claas schipper (smal-) koper   1663 238 169v
SIETSES, KLAAS sytses, claas rogdrager koper   1693 243 27r
TEEKES, KLAAS taekes, claas koper Voorstraat 64   1761 255 91v
TEEKES, KLAAS taekes, claas koper   1776 258 263r
TEEKES, KLAAS takes, claas verkoper Voorstraat 64   1778 259 137v
TEEDES, KLAAS tedes, claas koper   1670 240 31v
TEEKES, KLAAS teekes, claas koopman koper   1773 258 115v
KRAMER, KLAAS TEEKES cramer, claas teekes koper   1771 257 215r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS ijsenbeek, claas thomas verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
TJEERDS, KLAAS tjeerds, claas koper   1736 249 121v
TOBIAS, KLAAS tobias, claas koper   1796 264 331r
WIERDS, KLAAS wierds, claas schipper (schuit-) koper Prinsenstraat 6   1806 267 255v
WILLEMS, KLAAS willems, claas ten zuiden Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Sint Jacobstraat 8   1671 240 55r
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Voorstraat 24   1672 240 85v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Rapenburg ZZ   1672 240 91v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Kleine Bredeplaats 2   1675 240 185r
WOUTERS, KLAAS wouters, claas koper Voorstraat 53   1693 243 34r
WOUTERS, KLAAS wouters, claas koper   1695 243 177r
WIEBES, KLAAS wybes, claas schoenmaker verkoper   1804 267 58v
WIEBES, KLAAS wybes, claas koopman verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
WIEBRENS, KLAAS wybrens, claas koemelker verkoper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wyngaarden, claas ydes koper Noorderhaven 76   1755 253 229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wijngaarden, claas yedes koper Lanen 43   1777 259 59r
WIJGA, KLAAS IEKES wijga, claas ykes koper Kleine Bredeplaats 22   1788 262 280r
, KLAAS yppers, claas koper Nieuwstraat   1693 243 47r
VETTEVOGEL, KLAASKE vettevogel, claaske koper   1785 262 12r
KLASES, KLAASKE clases, claaske koper Schritsen   1651 236 175v
JANS, KLAASKE jans, claaske koper   1735 249 108r
JANS, KLAASKE jans, claaske koper Prinsensteeg 3   1779 259 219r
LOLLES, KLAASKE lolles, claaske (wd) koper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
SIEMENS, KLAARTJE symons, claer (te leeuwarden) verkoper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
, KLAAS , claes leertouwer koper Schritsen ZZ   1600 228 452r
, KLAAS , claes blokmaker ten westen Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
, KLAAS , claes ten oosten   1601 228 499r
AKKER, KLAAS acker, claes koper   1688 242 243r
AKKER, KLAAS acker, claes koper Schritsen NZ   1688 242 255v
AKKER, KLAAS acker, claes koper   1688 242 256r
AKKER, KLAAS acker, claes gortmaker (mr) koper Rinnertspijp 1   1701 244 93v
BAKKER, KLAAS backer, claes koper Zuiderpoort (gebied)   1661 238 92r
, KLAAS burger, claes ten noorden   1659 238 4r
, KLAAS falcken, claes koper   1668 239 132r
, KLAAS gastenborch, claes koper   1636 234 10r
GERSTENBERG, KLAAS gerstenberg, claes koper   1630 232 276r
GERSTENBERG, KLAAS gerstenberg, claes koper   1632 233 43v
, KLAAS happel, claes koper Snakkerburen (gebied)   1627 232 18r
HOUKEMA, KLAAS haukema, claes koper Kleine Bredeplaats 4   1735 249 28v
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, claes koper   1691 242 344v
OOSTERBAAN, KLAAS oosterbaan, claes koper Karremanstraat 13   1735 249 95r
RAM, KLAAS ram, claes koper   1602 228 595r
WIJNSMA, KLAAS winsma, claes (burgemeester) koper Voorstraat 58   1717 245 298r
ADAMS, KLAAS adams, claes koper Lanen 45   1652 236 189r
ALBERTS, KLAAS albarts, claes koper   1642 235 11r
ANDRIES, KLAAS andries, claes verkoper   1633 233 123r
ANNES, KLAAS annes, claes bieder Lanen 86   1712 245 4va
ANNES, KLAAS annes, claes koper Grote Ossenmarkt 11   1718 246 26v
ANNES, KLAAS annes, claes metselaar koper Hofstraat 16   1718 246 28v
ARJENS, KLAAS ariens, claes koper Rommelhaven 26   1637 234 35r
ARJENS, KLAAS ariens, claes koper   1645 235 169r
ARJENS, KLAAS ariens, claes koper   1656 237 55v
ARJENS, KLAAS aryens, claes koper Voorstraat 71   1602 228 616r
ARJENS, KLAAS aryens, claes koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 873r
ATSES, KLAAS atses, claes koper Grote Bredeplaats 2   1662 238 128v
AUKES, KLAAS auckes, claes verkoper   1606 228 975r
AUKES, KLAAS auckes, claes verkoper Lammert Warndersteeg 1   1614 229 390r
, KLAAS bents, claes koper   1613 229 366r
BOKKES, KLAAS bockis, claes koper   1662 238 119r
BOELES, KLAAS boelis, claes koper Lanen   1627 232 33r
BOIENS, KLAAS boies, claes koper   1633 233 95v
KLASES, KLAAS claassen, claes koper   1660 238 70r
KLASES, KLAAS claes, claes koper   1606 228 1002r
KLASES, KLAAS poortsluiter, claes claes ten zuiden   1660 238 23r
KLASES, KLAAS claesen, claes ten noorden   1601 228 497r
KLASES, KLAAS claesen, claes ten zuiden   1601 228 497r
KLASES, KLAAS claesen, claes verkoper Anjelierstraat   1614 229 451r
KLASES, KLAAS claesen, claes koper Voorstraat NZ   1687 242 209v
KLASES, KLAAS claesen, claes koper   1692 242 373r
KLASES, KLAAS claesen, claes koper   1700 244 42r
FEDDES, KLAAS KLASES feddes, claes claesen koper   1684 242 55v
, KLAAS claeske, claes schipper koper   1703 244 221r
KLASES, KLAAS claessen, claes koper Sint Jacobstraat OZ   1655 237 15r
KLASES, KLAAS claessen, claes koper ten zuiden van Harlingen   1655 237 34v
KLASES, KLAAS claessen, claes koper Franekereind 23   1657 237 105v
KLASES, KLAAS claessen, claes koper Noorderhaven 40   1659 237 197v
KLASES, KLAAS claesses, claes koper   1633 233 112v
KLASES, KLAAS clasen, claes ten westen Voorstraat 5   1633 233 124v
KORNELIS, KLAAS cornelis, claes koper Heiligeweg   1613 229 376r
BAKKER, KLAAS KORNELIS backer, claes cornelis verkoper   1659 238 11r
DJURRES, KLAAS diorres, claes koper   1669 239 208r
DIRKS, KLAAS dirckx, claes metselaar verkoper   1633 233 115v
DIRKS, KLAAS dirckx, claes koper   1649 236 74v
DIRKS, KLAAS dirckx, claes koper Zoutsloot   1649 236 80v
DIRKS, KLAAS dircx, claes koper Voorstraat NZ   1602 228 572r
DIRKS, KLAAS dirx, claes koper   1662 238 156v
DOEDES, KLAAS doedes, claes koper Lanen NZ   1644 235 143r
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper   1612 229 204r
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper Noordijs WZ   1615 230 5r
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper   1667 239 117r
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper   1668 239 127v
DOUWES, KLAAS douwes, claes brouwer (mr) geniaarde Grote Bredeplaats 7   1723 246 153v
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper   1724 246 194v
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper   1728 247 115r
EVERTS, KLAAS everts, claes koper Romastraat   1650 236 134r
FEDDES, KLAAS feddes, claes koper   1616 230 104r
FEDDES, KLAAS feddes, claes koper   1617 230 147r
FEIKES, KLAAS feyckes, claes gortmaker (mr) koper Kerkpoortstraat 19   1646 235 194r
FEIKES, KLAAS feyckes, claes koper   1652 236 214v
FEIKES, KLAAS feyckes, claes koper   1657 237 119r
FOLKERTS, KLAAS folckerts, claes (wd)(Jets) ten oosten Voorstraat ZZ   1600 228 430r
FOPPES, KLAAS foppes, claes koper   1617 230 221r
FOPPES, KLAAS foppes, claes koper   1660 238 39r
FOPPES, KLAAS foppes, claes koper   1688 242 251v
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claes fransen apotheker koper Rozengracht 40   1659 237 180v
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claes fransen koper Weverstraat ZZ   1659 237 217r
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claes fransen koper Noordijs 5   1662 238 119v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claes fransen koper Weverstraat ZZ   1660 238 40r
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claes fransen (hovinge) ten westen Weverstraat ZZ   1660 238 40r
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claes fransen (hovinge) ten zuiden Weverstraat ZZ   1660 238 40r
BRAAM, KLAAS FREERKS braem, claes freercks koper Voorstraat 14   1648 236 26r
BRAAM, KLAAS FREERKS braem, claes freercks koper   1652 236 200r
BRAAM, KLAAS FREERKS braem, claes freercks koper   1652 236 210r
FREERKS, KLAAS freercx, claes (mr) ten zuiden Lanen 80   1598 228 210r
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freercx koper Zuiderhaven 6   1663 238 174r
BRAAM, KLAAS FREERKS braems, claes freercx (hovinge) ten oosten Droogstraat NZ   1657 237 131v
BRAAM, KLAAS FREERKS braems, claes freercx ten oosten Noorderhaven 19   1660 238 35v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freerks koper   1656 237 103r
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freerks koper Zuiderhaven 18   1661 238 77v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freerks koper   1662 238 129r
BRAAM, KLAAS FREERKS bramius, claes freerx koper Droogstraat NZ   1642 234 180v
GABES, KLAAS gabes, claes koper   1772 258 49v
KELDER, KLAAS GEERTS kelder, claes geerts koper   1701 244 121v
GERBENS, KLAAS gerbens, claes koper   1643 235 83v
GERBENS, KLAAS gerbens, claes koper   1687 242 180v
GERBENS, KLAAS gerbens, claes koper   1692 242 403r
LUIDUM, KLAAS GERBENS luidum, claes gerbens koper   1643 235 84r
GERRITS, KLAAS gerrits, claes koper   1736 249 110r
GERRITS, KLAAS gerryts, claes ten oosten   1601 228 508r
HAANTJES, KLAAS haanties, claes koper   1732 248 75v
HAANTJES, KLAAS hanckes, claes ten westen Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
HARMENS, KLAAS harmens, claes koper Noorderhaven NZ   1597 228 14r
HARMENS, KLAAS harmens, claes koper   1605 228 921r
HARMENS, KLAAS harmens, claes koper Karremanstraat 24   1641 234 150r
HARMENS, KLAAS harmens, claes koper   1644 235 126v
HEERKES, KLAAS heerckes, claes koper   1617 230 213r
HENDRIKS, KLAAS hendrickx, claes koper   1646 235 218v
HENDRIKS, KLAAS hendricx, claes koper Lanen ZZ   1597 228 71r
HENDRIKS, KLAAS hendricx, claes koper Droogstraat   1616 230 83r
HESSELS, KLAAS hessels, claes koper   1723 246 166r
HESSELS, KLAAS hessels, claes koper   1725 246 239v
HESSELS, KLAAS hessels, claes koper   1728 247 64v
HEINS, KLAAS heyns, claes kleermaker (mr) koper Lanen 12   1722 246 127r
HIDDES, KLAAS hiddes, claes koper   1637 234 25r
HILLEBRANDS, KLAAS hilbrants, claes koper Grote Kerkstraat   1612 229 189r
HUBERTS, KLAAS huiberts, claes koopman koper   1660 238 22v
HUBERTS, KLAAS huyberts, claes koper   1661 238 73r
HIELKES, KLAAS hylkes, claes koper   1718 246 31r
IDSES, KLAAS idses, claes koper Hoogstraat NZ   1614 229 489r
IDSES, KLAAS idses, claes verkoper Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
IEPES, KLAAS ipes, claes ten oosten   1660 238 22r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claes bakker bewoner Voorstraat 17   1616 230 41r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claes koper   1684 242 11r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claes koper   1699 244 r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claes koper   1727 247 29r
BRAAM, KLAAS JAKOBS braam, claes jacobs koper Lanen 12   1729 247 265r
BRAAM, KLAAS JAKOBS braem, claes jacobs koper   1734 248 324r
DANSER, KLAAS JAKOBS danser, claes jacobs koper Zoutsloot 28   1734 248 284r
JANS, KLAAS jans, claes koper   1625 231 74v
JANS, KLAAS jans, claes schipper koper   1685 242 98v
JANS, KLAAS jansen, claes boelgoedschrijver koper Lanen 45   1648 236 50r
JANS, KLAAS jansen, claes koper   1649 236 75r
JANS, KLAAS jansen, claes koper Nieuwstraat WZ   1651 236 158v
JANS, KLAAS jansen, claes smid (mr) koper Zuiderhaven 53   1653 236 232r
JANS, KLAAS jansen, claes bakker koper Noorderhaven 114   1655 237 2r
JANS, KLAAS jansen, claes smid (mr) koper Rozengracht 38   1656 237 60r
JANS, KLAAS jansen, claes smid koper Grote Ossenmarkt ZZ   1657 237 123v
JANS, KLAAS jansen, claes koper   1657 237 135r
JANS, KLAAS jansen, claes koper   1658 237 156v
JANS, KLAAS jansen, claes koper   1660 238 53r
JANS, KLAAS jansen, claes koper Rozengracht 38   1660 238 58r
JANS, KLAAS jansen, claes koper Kerkpoortstraat 39   1662 238 129v
JANS, KLAAS jansen, claes koper Rozengracht 38   1662 238 138v
JANS, KLAAS jansen, claes koper   1719 246 37v
JANS, KLAAS jansen, claes wever (mr) koper   1735 249 62r
BAKKER, KLAAS JANS backer, claes jansen koper Vijver 2   1659 237 205v
BROUWER, KLAAS JANS brouwer, claes jansen koper Lanen 2   1690 242 309r
FABER, KLAAS JANS faber, claes jansen koper   1684 242 52v
POT, KLAAS JANS pot, claes jansen koper Voorstraat 82   1722 246 142v
ZANDSTRA, KLAAS JANS sanstra, claes jansen (vaandrig)(oud-) koper Grote Ossenmarkt 18   1656 237 93v
VRIES, KLAAS JANS vries, claes jansen de verkoper   1772 258 58r
JARICHS, KLAAS bretton, claes jarigs hoedenmaker (mr) koper Voorstraat 1   1731 247 375v
JELLES, KLAAS jelles, claes koper   1642 235 10r
JELLES, KLAAS jelles, claes koper   1653 236 235r
JELLES, KLAAS jellis, claes koper   1627 231 164r
JETSES, KLAAS jetses, claes (wl) scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven NZ   1618 230 292r
JOHANNES, KLAAS joannes, claes koper   1647 235 253v
JOOSTES, KLAAS joestes, claes triumphant   1601 228 536r
JOHANNES, KLAAS johannes, claes koper   1647 235 258r
JOHANNES, KLAAS johannis, claes koper   1700 244 70r
JOHANNES, KLAAS johans, claes koper   1648 236 7v
JOOSTES, KLAAS joostes, claes koper   1653 236 226v
JOOSTES, KLAAS joostes, claes koper   1729 247 237v
JOOSTES, KLAAS joostes, claes koper   1731 247 389r
JOEKES, KLAAS juckes, claes koper Rozengracht 21   1624 231 27r
FONTEIN, KLAAS JURJENS fontein, claes juriens koper Zuiderstraat 10   1658 237 166r
LAMMERTS, KLAAS lamberts, claes (op vlieland) gecondemneerde   1601 228 529r
LIEPKES, KLAAS liepckes, claes koper Franekereind   1597 228 49r
LIEPKES, KLAAS liepckes, claes koper Voorstraat 64   1600 228 419r
LIEKELES, KLAAS lijckles, claes koper   1643 235 88v
LUITJENS, KLAAS luytgiens, claes koper   1603 228 720r
MARTENS, KLAAS martens, claes koper   1624 231 31r
MEIES, KLAAS meyes, claes kuiper koper   1703 244 213v
MINNES, KLAAS minnes, claes koper Vijverstraat   1615 230 2r
MINNES, KLAAS minnes, claes koper Grote Bredeplaats 6   1616 230 62r
MINNES, KLAAS minnes, claes koper   1642 235 34r
MINNES, KLAAS minnes, claes koper   1656 237 72v
MINNES, KLAAS minnes, claes koper   1659 237 211v
PIETERS, KLAAS peters, claes koper   1643 235 38v
GRAAT, KLAAS PIEKES graad, claes piekes de (mr) ten oosten Vianen 2   1705 244 310r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper Lanen ZZ   1599 228 286r
PIETERS, KLAAS pieters, claes leertouwer gecondemneerde Schritsen ZZ   1600 228 452r
PIETERS, KLAAS pieters, claes bruidegom   1601 228 506r
PIETERS, KLAAS pieters, claes bruidegom   1601 228 506r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper   1601 228 513r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper   1602 228 644r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper   1602 228 662r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper   1602 228 669r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper   1616 230 87r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper Grote Kerkstraat 6   1632 233 39r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper Grote Kerkstraat 20   1703 244 196v
PIETERS, KLAAS pieters, claes (erven)(c.s.) ten noorden Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
PIETERS, KLAAS bemerda, claes pieters koper   1616 230 102r
BRUG, KLAAS PIETERS brug, claes pieters van der koper Zuiderhaven 73   1728 247 148v
PIETERS, KLAAS pieterz, claes koper   1615 229 505r
REINERS, KLAAS reiners, claes (midlum) verkoper Voorstraat 1   1731 247 375v
REIERS, KLAAS reyers, claes koper   1721 246 116v
REIERS, KLAAS reyers, claes koper Havenplein 10   1735 249 89v
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Zuiderhaven 6   1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Noorderhaven 71   1728 247 146r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Droogstraat ZZ   1728 247 147r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Noorderhaven 69   1729 247 227v
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper   1738 249 252v
RIENKS, KLAAS riencks, claes koper Zuiderhaven NZ   1629 232 227r
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1720 246 84v
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1721 246 105v
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1721 246 125r
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1723 246 180v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts (burgemeester)(oud-) koper Sint Christoffelsteeg 6   1715 245 249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts koper Lanen 83   1722 246 130r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts koper Lanen 83   1722 246 130v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts koper   1722 246 142r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claes rintjes koper Nieuwstraat   1684 242 18v
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claes rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1686 242 116r
RUURDS, KLAAS ruirds, claes koper Simon Stijlstraat 2   1702 244 188r
SAMSONS, KLAAS samsons, claes koper   1599 228 271r
SAMSONS, KLAAS samsons, claes koper   1605 228 906r
SIEBES, KLAAS sibes, claes wever (linnen-) koper Sint Odolphisteeg 2   1643 235 82r
SIKKES, KLAAS sickes, claes koper   1630 232 286r
SJOERDS, KLAAS sjoerdts, claes koper   1700 244 85v
STINNERTS, KLAAS stinnerts, claes koper Romastraat NZ   1685 242 69v
STINNERTS, KLAAS stinnerts, claes koper   1706 244 374r
SIEBES, KLAAS sybis, claes koper   1633 233 100v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS siouma, claes sybrants koper Vismarkt 1   1644 235 153v
SIETSES, KLAAS sytses, claes rogdrager koper Grote Kerkstraat ZZ   1699 244 27r
SIETSES, KLAAS sytses, claes koper   1733 248 190v
TEEDES, KLAAS tedes, claes koper   1657 237 139r
TEEKES, KLAAS tekes, claes verkoper   1772 258 24v
TEUNIS, KLAAS teunis, claes koper Ooievaarsteeg WZ   1668 239 161r
THOMAS, KLAAS thomas, claes koper Rommelhaven 18   1627 232 56r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS ijzenbeek, claes thomas koper Grote Bredeplaats 16   1730 247 344r
BERG, KLAAS THOMAS berg, claes thomes koper Voorstraat 57   1636 234 18v
TEUNIS, KLAAS thonys, claes ten westen Rinnertspijp   1601 228 517r
TJAMMES, KLAAS tiammes, claes koper NZ   1647 236 6r
TIEDES, KLAAS tides, claes koper   1662 238 125v
TJEBBES, KLAAS tjebbes, claes schipper (wijd-) bewoner Zoutsloot NZ   1681 241 137r
THOMAS, KLAAS tomas, claes koper   1626 231 111v
TEUNIS, KLAAS tonys, claes wandelverkoper Hoogstraat 41   1601 228 495r
TJERKS, KLAAS tyerx, claes koper   1597 228 105r
WATSES, KLAAS watses, claes (te makkum) koper   1629 232 205r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Zuiderhaven 6   1637 234 27r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Nieuwstraat WZ   1637 234 33r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper 5-134 1642 235 32r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper   1644 235 149r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper   1645 235 163v
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Zuiderplein OZ   1649 236 73r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Weverstraat   1650 236 122v
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Weverstraat   1658 237 163v
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Romastraat NZ   1667 239 119r
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper   1720 246 74v
WILLEMS, KLAAS willems, claes koper Voorstraat 44   1723 246 156r
BROUWER, KLAAS WILLEMS brouwer, claes willems verver koper Schritsen ZZ   1617 230 138r
IEPES, KLAAS ypes, claes smid koper Nieuwstraat WZ   1684 242 58v
IEPES, KLAAS yppes, claes koper   1700 244 47r
, KLAASKE haegen, claeske koper   1647 235 252r
KLASES, KLAASKE claeses, claeske (wd) koper Lanen 48   1690 242 330v
KLASES, KLAASKE claeses, claeske (wd) koper Rommelhaven 28   1690 242 330v
MINNES, KLAASKE minnes, claeske koper   1726 246 291r
ROMKES, KLAASKE romckes, claeske koper Voorstraat 1   1627 232 15r
, KLAMER steding, clamer van (baron) verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
, KLAMER steding, clamer van (baron) verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
, KLAMER steding, clamer van verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
RICHARDS, KLAASKE reygers, clazina verkoper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
LANTING, KLEIS lanting, cleis koper Zoutsloot 86   1740 250 99r
LANTING, KLEIS lanting, cleis koper Kleine Kerkstraat OZ   1755 253 208r
LANTING, KLEIS lanting, cleis (burgemeester) ten oosten Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
LANTING, KLEIS lanting, cleis (burgemeester) ten noorden Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
, KLEIS lantingh, cleis koper Kleine Bredeplaats 19   1677 240 265r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleis ten zuiden Zuiderhaven 57   1640 234 107r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleis verkoper Zuiderhaven 57   1640 234 107r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleis koper   1647 235 262r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleys koper   1617 230 186r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleys schipper (veer-) koper Zuiderhaven 57   1632 233 67v
JANS, KOENRAAD jans, coene koper   1806 267 247r
JANS, KOENRAAD jans, coene (wl) verkoper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
WILLEMS, KOENRAAD willems, coene koper Sint Jacobstraat 10   1708 245 73r
WILLEMS, KOENRAAD willems, coene ten westen Zuiderhaven 2   1752 252 187v
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad (wl) bootsman koper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad (wl) bootsman verkoper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad koper   1799 265 410r
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad (wd) ten oosten Zuiderhaven 39   1804 267 69v
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad kompasmaker (mr) koper Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
BENTFORD, KOENRAAD bentfort, coenraad koper Schritsen 17   1762 255 159r
BENTFORD, KOENRAAD bentfort, coenraad koper Noorderhaven 22   1767 257 15r
BENTFORD, KOENRAAD bentfort, coenraad verkoper Noorderhaven 22   1773 258 77r
LEERS, KOENRAAD leers, coenraad koopman koper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
, KOENRAAD lensen, coenraad koper   1732 248 91r
, KOENRAAD oswald, coenraad koper Grote Bredeplaats 11   1759 254 238r
, KOENRAAD oswald, coenraad ten oosten   1774 258 173r
ABES, KOENRAAD abbes, coenraad koper Kruisstraat NZ   1627 232 14r
ABES, KOENRAAD abbes, coenraad koper Voorstraat 34   1631 232 347r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS bakker, coenraad willems koopman verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS bakker, coenraad willems koopman verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
BAKKER, KOENRAAD backer, coenrad (wl) koper   1773 258 118r
ABES, KOENRAAD abbes, coenraedt koper Noordijs 4   1631 233 21r
BEIMA, KOERT beima, coert koper Zuiderhaven 18   1712 245 165v
BEIMA, KOERT beima, coert koper Zuiderhaven 18   1712 245 166r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten koper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten ten westen Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten ten noorden Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BEIMA, KOERT beyma, coert van koper Kleine Bredeplaats 14   1807 267 314r
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal bij het dep van conv en lic (substituut) koper Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal des konings bij de convooien en licenten koper Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal des konings bij de convooien en licenten koper Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
DUMAN, KOERT duman, coert koper Grote Bredeplaats 22   1796 264 350r
DUMAN, KOERT duman, coert schoenmaker (mr) ten westen Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
DUMAN, KOERT duman, coert ten oosten Lanen 63 E-195 1809 268 272r
, KOERT hassingen, coert van koper   1597 228 77r
FEIKES, KOERT feykes, coert koper   1684 242 46r
HENDRIKS, KOERT hendricks, coert koper Schritsen 52   1612 229 166r
HENDRIKS, KOERT hendriks, coert koper Romastraat NZ   1757 254 73r
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks geniaarde Grote Bredeplaats 10   1776 259 11v
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks koper   1776 259 12r
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks schoenmaker (mr) koper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
LOURENS, KOERT louwens, coert koper Zoutsloot NZ   1604 228 774r
JOOSTES, KOMMERKE joostes, commerke (wd) verkoper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
LUDINGA, KOENRAAD luidinga, conradus koper Brouwersstraat 13   1684 242 14v
LUDINGA, KOENRAAD luidinga, conradus koper Brouwersstraat 25   1685 242 91r
OOSTERHOUT, KOOP oosterhout, coop koper Noorderhaven 88   1784 261 244v
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, corn. verkoper Havenplein 18 H-236 1808 268 38r
WIEBES, KORNELISKE wybes, cornelia koper Bildtstraat 17   1644 235 141v
WIEBES, KORNELISKE wybes, cornelia (wd) verkoper   1659 238 10r
, KORNELIS , cornelis sleefmaker koper   1785 261 306r
AARDENBURG, KORNELIS aardenburg, cornelis koper Hofstraat   1764 256 80r
AARDENBURG, KORNELIS aardenburg, cornelis koper Hofstraat 20   1764 256 81r
AARDENBURG, KORNELIS aardenburg, cornelis koper Hofstraat 18   1764 256 81v
AARDENBURG, KORNELIS aardenburg, cornelis koper Hofstraat 16   1765 256 124r
AARDENBURG, KORNELIS aardenburg, cornelis (burgemeester, oud-) koper Hofstraat ZZ   1782 260 251r
BAKKER, KORNELIS backer, cornelis koper   1799 265 263r
BAKKER, KORNELIS bakker, cornelis koper   1739 250 41r
BAKKER, KORNELIS bakker, cornelis koper Grote Kerkstraat 39   1801 265 687r
, KORNELIS beidsgat, cornelis ten westen   1772 258 11r
BEIDSCHAT, KORNELIS beitschat, cornelis koper Hoogstraat 25   1764 256 30r
BEIDSCHAT, KORNELIS beitschat, cornelis voerman koper Hofstraat ZZ   1781 260 103v
, KORNELIS beitsgat, cornelis koper   1753 253 63r
, KORNELIS beitsgat, cornelis koper   1756 254 53r
, KORNELIS beitsgat, cornelis koper   1758 254 135r
, KORNELIS beitsgat, cornelis koper   1759 254 233v
, KORNELIS beitsgat, cornelis verkoper   1774 258 144r
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper   1760 255 29v
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper   1760 255 34r
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper Lammert Warndersteeg OZ   1762 255 131r
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper Zuidersteeg   1762 255 170v
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper   1763 255 184r
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper   1763 255 188v
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper Grote Kerkstraat 46   1768 257 35v
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper   1768 257 40r
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper Nieuwstraat WZ   1770 257 145r
BLOK, KORNELIS blok, cornelis koper Bildtstraat 14   1756 254 32v
BLOK, KORNELIS blok, cornelis ten zuiden Bildtstraat 12   1773 258 86r
BONKE, KORNELIS bonck, cornelis ten westen Zuiderhaven NZ   1615 230 18r
BONKE, KORNELIS boncq, cornelis apotheker koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
BONKE, KORNELIS boncq, cornelis apotheker koper Voorstraat 49   1659 237 187r
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis koper Zoutsloot 32   1749 252 6v
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis koper Scheffersplein 21   1751 252 170r
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis koper   1759 254 204r
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis koper Noorderhaven 14   1759 254 218r
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis verkoper Zuiderhaven 73   1773 258 100r
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis koper   1774 258 137v
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis (wl) verkoper   1804 267 93v
, KORNELIS burgh, cornelis van der koper Noordijs 23   1712 245 178r
, KORNELIS burgh, cornelis van der koper Noordijs 23   1714 245 217v
, KORNELIS burgh, cornelis van der koper Nieuwstraat   1719 246 44r
, KORNELIS conincx, cornelis naastligger Voorstraat 24   1597 228 25r
KUIPER, KORNELIS cuiper, cornelis verkoper   1809 268 224v
, KORNELIS duinker, cornelis koper   1784 261 239v
, KORNELIS eekampen, cornelis koper   1732 248 96r
ENGELEN, KORNELIS engelen, cornelis van koper   1754 253 169r
FOLKERTSMA, KORNELIS folkertsma, cornelis bakker (mr) koper Noorderhaven 26   1798 265 134r
HOUT, KORNELIS hout, cornelis van der koper   1703 244 233v
JONG, KORNELIS jong, cornelis de koper Sint Odolphisteeg 2   1727 247 49v
JONG, KORNELIS jong, cornelis de koper   1736 249 119r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koper   1793 264 161r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koper Hofstraat 17   1795 264 275v
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koper   1795 264 299v
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koper   1799 265 308r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koper   1803 266 456r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koper   1803 266 535r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper   1805 267 130r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman verkoper Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman ten noorden Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koper Hofstraat 21 G-093 1809 268 270r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koopman koper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis koper Lanen 28 F-219 1810 269 6r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis ten westen Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
JONKER, KORNELIS jonker, cornelis verkoper Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
KONINGS, KORNELIS konings, cornelis grondpacht Lanen 2   1605 228 937r
LUDINGA, KORNELIS luidinga, cornelis koper   1756 254 56r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koper Voorstraat 36   1792 264 34v
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman koper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman verkoper Voorstraat 36   1805 267 113v
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koper Noorderhaven 62   1806 267 256r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis ten westen Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman koper Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman verkoper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
MOLEN, KORNELIS moolen, cornelis van der koper   1779 259 171r
, KORNELIS oudeman, cornelis verkoper Brouwersstraat 3   1752 253 23v
, KORNELIS oudeman, cornelis koper Schritsen 62   1753 253 37v
, KORNELIS pheltie, cornelis koper   1641 234 136r
ZIJLSTRA, KORNELIS sijlstra, cornelis havenmeester ten westen Havenplein 26   1774 258 138r
ZIJLSTRA, KORNELIS sijlstra, cornelis havenmeester ten oosten Havenplein 16   1774 258 183r
VEER, KORNELIS veer, cornelis van der ten zuiden Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
VEER, KORNELIS veer, cornelis van der koper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
VELSEN, KORNELIS velzen, cornelis van koper Grote Bredeplaats 25   1783 261 86r
, KORNELIS walre, cornelis van koper   1702 244 165r
WALRICH, KORNELIS walrich, cornelis koper   1701 244 142r
WALRICH, KORNELIS walrich, cornelis koper   1706 244 397v
, KORNELIS walrick, cornelis koper   1695 243 142r
, KORNELIS walrick, cornelis koper   1699 243 397v
WALSWEER, KORNELIS walsweer, cornelis koper   1668 239 26va
WALSWEER, KORNELIS walsweer, cornelis koper Zoutsloot NZ   1667 239 111v
WALSWEER, KORNELIS walsweer, cornelis koper Noorderhaven 78   1668 239 134v
WALSWEER, KORNELIS walsweer, cornelis koper Noorderhaven 76   1670 240 19v
WALSWEER, KORNELIS walsweer, cornelis koper   1671 240 71r
, KORNELIS walze, cornelis van koper   1695 243 165r
WASSENAAR, KORNELIS wassenaar, cornelis metselaar koper Heiligeweg 17   1788 262 261r
WIJNGAARDEN, KORNELIS wyngaarden, cornelis koper Grote Bredeplaats 24   1681 241 134r
WIJNGAARDEN, KORNELIS wyngaarden, cornelis koper Noordergrachtswal   1685 242 80v
WIJNGAARDEN, KORNELIS wyngaarden, cornelis koper Noordergrachtswal   1686 242 153v
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis havenmeester koper Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis havenmeester ten oosten Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis koper Sint Odolphisteeg 13   1782 260 205r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis koper Sint Jacobstraat 6   1789 263 149v
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis koper   1791 263 356v
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis ten oosten   1804 267 41r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis koopman koper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
ZIJLSTRA, KORNELIS zijlstra, cornelis ten westen Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
AARTS, KORNELIS aarts, cornelis koper Zuiderhaven 7   1790 263 190v
ABRAHAMS, KORNELIS abrahams, cornelis koper   1777 259 62r
ABRAHAMS, KORNELIS abrahams, cornelis koper   1784 261 227v
ADAMS, KORNELIS adams, cornelis koper   1680 241 70r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis adriaans koper Kleine Bredeplaats 2   1783 261 59r
ARJENS, KORNELIS adriaens, cornelis ten westen Voorstraat ZZ   1616 230 39r
ALBERTS, KORNELIS alberts, cornelis verkoper Lanen ZZ   1659 238 2v
ALBERTS, KORNELIS alberts, cornelis verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
ALLERTS, KORNELIS allerts, cornelis koper   1613 229 271r
ALLERTS, KORNELIS allerts, cornelis koper Sint Jacobstraat WZ   1615 229 550r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1725 246 215r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper Rinnertspijp 2   1725 246 224r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1725 246 248r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1726 246 294v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1727 247 51v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper Lanen 56   1728 247 100r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1728 247 116r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1729 247 273v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1730 247 310v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1731 248 8v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1733 248 198v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1755 253 251r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1760 255 7v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1763 255 225v
ARENDS, KORNELIS arents, cornelis koper   1682 241 191r
ARJENS, KORNELIS ariaens, cornelis koper Zoutsloot ZZ   1637 234 31r
ARJENS, KORNELIS ariaens, cornelis koper   1642 234 169r
ARJENS, KORNELIS ariens, cornelis koper   1657 237 126r
ARJENS, KORNELIS ijsselmonde, cornelis ariens koper   1643 235 49r
ARJENS, KORNELIS ijsselmonde, cornelis ariens koper   1643 235 88r
ARJENS, KORNELIS arjens, cornelis koper   1796 264 339r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Voorstraat 9   1789 263 87v
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Voorstraat 46   1797 265 72r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Lanen 34   1799 265 361r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Rapenburg   1801 265 642r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper   1801 265 708r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Grote Kerkstraat 25   1802 266 142r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper   1802 266 224r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper   1803 266 386r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper   1803 266 388r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Lanen 80   1803 266 391r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koopman verkoper   1803 267 6r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
VISSER, KORNELIS ARJENS visser, cornelis arjens koper Zuiderhaven 4   1783 261 88r
DOKKUM, KORNELIS ARJENS dokkum, cornelis arriens van notaris koper   1663 238 197r
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis koper   1792 264 19v
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis ten noorden Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis ten zuiden Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis schipper (beurt-) op amsterdam koper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
BASTIAANS, KORNELIS bastiaens, cornelis koper Franekereind ZZ   1645 235 191v
BASTIAANS, KORNELIS bastiaens, cornelis bakker (mr) koper Franekereind 19   1651 236 149v
BAUKES, KORNELIS bauckes, cornelis koper Noorderhaven 107   1638 234 68v
BAUKES, KORNELIS bauckes, cornelis koper Noorderhaven 107   1643 235 65r
BAUKES, KORNELIS bauckes, cornelis koper Noorderhaven 107   1645 235 162v
BAUKES, KORNELIS baukes, cornelis schipper (schuit-) koper Rozenstraat 1   1793 264 131v
BAUKES, KORNELIS baukes, cornelis (wd) ten westen Hofstraat 16 H-009 1809 268 197r
BOKKES, KORNELIS bockes, cornelis ten oosten Lanen 2   1605 228 937r
BOUWES, KORNELIS bouwes, cornelis zeilmaker (mr) koper Noorderhaven 20   1741 250 176v
BOUWES, KORNELIS bouwes, cornelis zeilmaker (mr) koper   1774 258 178r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES schiere, cornelis bouwes ten westen Noorderhaven 22   1773 258 77r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES schiere, cornelis bouwes ten noorden   1775 258 197v
WIJNGAARDEN, KORNELIS BOUWES wyngaerden, cornelis buwes van koper Zuiderhaven 17   1643 235 95r
, KORNELIS cars?, cornelis koper   1711 245 139v
KLASES, KORNELIS claasen, cornelis koper   1784 261 204v
KLASES, KORNELIS claes, cornelis koper Zuiderstraat OZ   1601 228 531r
KLASES, KORNELIS claesen, cornelis bezemmaker koper Droogstraat   1632 233 49v
KLASES, KORNELIS claesen, cornelis bezemmaker koper Droogstraat ZZ   1632 233 65v
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper   1645 235 188v
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper   1646 235 194v
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper   1671 240 64r
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper Noorderhaven 16   1676 240 238r
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper Hondenstraat 10   1679 241 34r
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper Nieuwstraat OZ   1681 241 146r
KLASES, KORNELIS clasen, cornelis koper   1666 239 56v
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS bontekoe, cornelis coenes verkoper   1772 258 58r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS bontekoe, cornelis coenraads koper Havenplein 26   1774 258 138r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis verkoper   1634 233 132r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper   1644 235 111r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Romastraat ZZ   1655 237 40r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis verkoper Noorderhaven 19   1660 238 35v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Vijver 2   1661 238 113v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Vijver 2   1663 238 172v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis (de jonge) koper Lanen ZZ   1669 239 190v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Zoutsloot ZZ   1683 241 247r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis wijnkoper geniaarde Lanen 45   1693 243 22r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper   1696 243 244v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Voorstraat 82   1699 244 22r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis schipper koper Noorderhaven 96   1719 246 48r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis schipper koper Noorderhaven 92   1721 246 104v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Kruisstraat 3   1731 247 374v
BONKE, KORNELIS KORNELIS bonck, cornelis cornelis koper   1633 233 115r
KLEIN, KORNELIS KORNELIS klein, cornelis cornelis koper Schritsen ZZ   1773 258 103r
LAUTENBACH, KORNELIS KORNELIS lautenbach, cornelis cornelis schoenmaker (mr) koper Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
LAUTENBACH, KORNELIS KORNELIS lautenbach, cornelis cornelis schoenmaker (mr) verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
KORNELIS, KORNELIS cornelissen, cornelis koper   1704 244 244v
ZIJLSTRA, KORNELIS KORNELIS zijlstra, cornelis cornelissen verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
DAAMS, KORNELIS damis, cornelis verkoper   1633 233 118r
DIRKS, KORNELIS dircks, cornelis koper   1669 239 186r
DIRKS, KORNELIS dircx, cornelis koper   1601 228 556r
DIRKS, KORNELIS dirks, cornelis koper   1667 239 22ra
DIRKS, KORNELIS dirks, cornelis koper Karremanstraat 22   1715 245 233v
DIRKS, KORNELIS dirks, cornelis koper   1731 247 382v
DIRKS, KORNELIS dirks, cornelis koper   1740 250 109v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Havenplein 10   1773 258 98r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Voorstraat 8   1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
DOEDES, KORNELIS doedes, cornelis koper   1667 239 65r
DOEDES, KORNELIS doedes, cornelis koper   1683 241 240v
BOER, KORNELIS DOUWES boer, cornelis dousen de koper Grote Bredeplaats 6a   1654 236 253r
DIRKS, KORNELIS dyrx, cornelis koper Scheerstraat 3   1599 228 332r
EEDES, KORNELIS feytema, cornelis edes ten oosten Voorstraat ZZ   1616 230 39r
EEDES, KORNELIS feytema, cornelis edes gecondemneerde   1634 233 144v
EDGERS, KORNELIS edsgers, cornelis koper   1741 250 179r
EDGERS, KORNELIS edsgers, cornelis koper Vijverstraat ZZ   1751 252 104v
EGBERTS, KORNELIS egberts, cornelis koper Lanen 44   1659 237 183v
EGBERTS, KORNELIS egberts, cornelis verkoper Zoutsloot NZ   1667 239 111v
EMMERIKS, KORNELIS emmeriks, cornelis koper Schritsen ZZ   1739 250 13v
EMMERIKS, KORNELIS emmeriks, cornelis koper   1741 250 200v
ENNES, KORNELIS ennes, cornelis koper Zuiderpoort (gebied)   1771 257 203r
ENNES, KORNELIS ennes, cornelis koper Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
ENNES, KORNELIS ennes, cornelis ten oosten Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes koper Zuiderpoort (gebied)   1779 259 184r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Kromme Elleboogsteeg WZ   1782 260 185v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Lammert Warndersteeg OZ   1782 260 186v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes koper Dwarsstraat 14   1786 262 116r
FEMMES, KORNELIS femmes, cornelis koper Zuiderhaven 18   1710 245 121v
FEMMES, KORNELIS femmes, cornelis koper Zuiderhaven 18   1716 245 275v
FLORIS, KORNELIS floris, cornelis (te sint annaparochie) koper Droogstraat   1600 228 462r
FOKKES, KORNELIS fockes, cornelis (wl) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
FOKKES, KORNELIS fokkes, cornelis koper Scheerstraat 1   1733 248 271r
FOKKES, KORNELIS fokkes, cornelis koper   1733 248 277v
FREERKS, KORNELIS freercx, cornelis koper   1613 229 280r
FREERKS, KORNELIS freerks, cornelis koper   1736 249 114r
FREERKS, KORNELIS freerx, cornelis koper   1707 245 19v
FREERKS, KORNELIS freerx, cornelis koper   1708 245 63r
GABES, KORNELIS gabbes, cornelis koper   1660 238 68v
GABES, KORNELIS gabbes, cornelis koper   1733 248 261v
GABES, KORNELIS gabbes, cornelis koper   1734 248 323r
KROL, KORNELIS GEERTS crol, cornelis geerts koper Schritsen 61   1758 254 167v
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts koper Grote Kerkstraat 35   1777 259 67v
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts verkoper Lanen 40   1778 259 128v
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts (wl) verkoper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
GERBENS, KORNELIS gerbrandts, cornelis koper   1600 228 417r
GERRITS, KORNELIS gerrits, cornelis koper   1667 239 74v
GERRITS, KORNELIS gerrits, cornelis (eenarm) koper   1678 241 3v
GERRITS, KORNELIS gerrits, cornelis koper   1694 243 93r
POST, KORNELIS GERRITS post, cornelis gerrits koper   1701 244 93r
GIJSBERTS, KORNELIS gijsbarts, cornelis koper Heiligeweg 18   1665 239 20r
HARINGS, KORNELIS haerings, cornelis koper   1768 257 74v
HANSES, KORNELIS hansen, cornelis koper   1643 235 45v
HOUT, KORNELIS HANSES hout, cornelis hansen van der koper Vijverstraat 4   1696 243 233v
HOUT, KORNELIS HANSES hout, cornelis hansen van der koper Noorderhaven 48   1701 244 134r
HARINGS, KORNELIS harings, cornelis ten zuiden Heiligeweg WZ   1773 258 122v
HOUKES, KORNELIS haucx, cornelis koper   1654 236 254v
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS kreeft, cornelis hendricx koper   1617 230 198r
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis koper Zuiderhaven 30   1756 254 9v
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis kalkkneder verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis sleefmaker koper Moriaanstraat 7   1784 261 162r
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis sleefmaker koper Moriaanstraat 9   1784 261 163v
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis koper   1784 261 217r
HENDRIKS, KORNELIS sleefmaker, cornelis hendriks koper   1767 257 28r
HETTES, KORNELIS hettes, cornelis koper   1643 235 73r
HEINS, KORNELIS heyns, cornelis koper Voorstraat 40   1672 240 110r
HEINS, KORNELIS heyns, cornelis koper   1676 240 234r
HEINS, KORNELIS heyns, cornelis koper Lanen NZ   1677 240 254r
HEINS, KORNELIS heyns, cornelis koper Lanen NZ   1677 240 254v
HILLEBRANDS, KORNELIS hilbrants, cornelis koper Kerkpoort (gebied)   1615 229 528r
HILLEBRANDS, KORNELIS hilbrants, cornelis koper Brouwersstraat OZ   1615 229 548r
HILLEBRANDS, KORNELIS hilbrants, cornelis koper Heiligeweg   1616 230 79r
IENTES, KORNELIS intes, cornelis bakker ten oosten   1601 228 543r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetzens, cornelis jac. koper Kruisstraat ZZ   1754 253 150r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1597 228 113r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis ten oosten Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis verkoper Zoutsloot NZ   1681 241 137r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper Romastraat NZ   1688 242 221r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1716 245 260v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1765 256 118r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1768 257 83v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis ten westen   1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis ten zuiden   1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1777 259 50r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis stoeldraaier (mr) koper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis ten oosten Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS backer, cornelis jacobs destillateur koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koopman en cementmolenaar koper Steenhouwersstraat 2   1786 262 74r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper Fabrieksstraat 26   1786 262 122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper Fabrieksstraat 22   1786 262 123r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper   1788 262 258r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetsens, cornelis jacobus koper Hofstraat 16   1743 250 297v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetsens, cornelis jacobus koper   1743 250 299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetzens, cornelis jacobus koper Grote Kerkstraat ZZ   1767 257 13r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper Schritsen NZ   1606 228 977r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper   1614 229 397r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper Voorstraat 19   1615 229 559r
JANS, KORNELIS jans, cornelis verkoper Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper   1764 256 78r
JANS, KORNELIS jans, cornelis smid (ijzer-)(mr) koper   1773 258 74v
JANS, KORNELIS jans, cornelis smid (ijzer)(mr) verkoper   1774 258 177r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper   1775 258 228r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper   1779 259 162v
MOLENAAR, KORNELIS JANS molenaar, cornelis jans ten westen   1809 268 224v
JANS, KORNELIS oldaan, cornelis jans koper   1732 248 5ra
JANS, KORNELIS oldaan, cornelis jans koper Vijver 12   1734 248 318r
OLDAANS, KORNELIS JANS oldaens, cornelis jans koper   1733 248 182v
OLIVIER, KORNELIS JANS olivier, cornelis jans koper   1625 231 63r
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1631 233 24r
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1640 234 95r
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1641 234 148v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1646 235 220v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1648 236 31r
JANS, KORNELIS jansen, cornelis ten westen   1660 238 20v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1671 240 40v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper Grote Ossenmarkt 16   1692 242 397v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1712 245 177v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1736 249 112r
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper Lammert Warndersteeg OZ   1749 252 45r
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den gleibakker (mr) koper Grote Ossenmarkt 18   1694 243 84r
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den koper Lanen 23   1700 244 75r
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den koper   1700 244 84r
JANS, KORNELIS nordman, cornelis jansen koper   1642 235 21r
JANS, KORNELIS oldaen, cornelis jansen koper Grote Bredeplaats 6b   1725 246 239r
JANS, KORNELIS vinkelbos, cornelis jansen varensgezel koper Noorderhaven 31   1707 245 15r
JANS, KORNELIS vinkelbos, cornelis jansen koper   1707 245 17r
JANS, KORNELIS janzen, cornelis koper   1771 257 250v
JANS, KORNELIS janzen, cornelis koper Noorderhaven 1   1772 258 20r
JELLES, KORNELIS jelles, cornelis koper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
JELLES, KORNELIS jelles, cornelis koper   1636 234 5v
JELLES, KORNELIS jelles, cornelis koper Hofstraat 19   1689 242 285v
HANENBURG, KORNELIS JELLES hanenburg, cornelis jelles (wl) verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
HANENBURG, KORNELIS JELLES hanenburgh, cornelis jellis koper Grote Bredeplaats 33   1619 230 298r
JELTES, KORNELIS jeltes, cornelis ten westen Hoogstraat NZ   1640 234 106r
JELTES, KORNELIS jeltes, cornelis verkoper Zuiderstraat   1641 234 153v
JELTES, KORNELIS jeltes, cornelis koper Schritsen 41   1646 235 226v
JELTES, KORNELIS jeltes, cornelis koper Kerkpoortstraat OZ   1646 235 227r
JELTES, KORNELIS jeltis, cornelis koper   1627 231 165v
JENTJES, KORNELIS jenties, cornelis koper Voorstraat 43   1735 249 33v
JENTJES, KORNELIS jentjes, cornelis koper   1729 247 283r
JENTJES, KORNELIS jentjes, cornelis koper   1730 247 360r
JENTJES, KORNELIS jentjes, cornelis koper   1730 247 360v
JETSES, KORNELIS jetses, cornelis koper Voorstraat 89   1637 234 33v
JETSES, KORNELIS jetses, cornelis koper   1643 235 90v
JETSES, KORNELIS jetses, cornelis koper   1646 235 221v
JOBS, KORNELIS jobs, cornelis koper   1660 238 16r
JOHANNES, KORNELIS johannes, cornelis koper Lanen 72   1770 257 162v
JOHANNES, KORNELIS johannis, cornelis koper   1627 231 160r
JOHANNES, KORNELIS johannis, cornelis koper   1719 246 40v
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper   1679 241 57r
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper   1680 241 87v
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper   1681 241 167v
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper Lanen 45   1682 241 219r
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper Voorstraat 38   1682 241 220v
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper Franekereind 23   1683 241 269r
JOOSTES, KORNELIS heyns, cornelis joosten koper   1669 239 212r
JOOSTES, KORNELIS heyns, cornelis joosten koper Lanen NZ   1671 240 69v
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joostes (amsterdam) koper   1659 238 13r
LIEUWES, KORNELIS lieuwes, cornelis (ameland) gortmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1695 243 182r
LIEUWES, KORNELIS lieuwes, cornelis (ameland) gortmaker verkoper Zoutsloot NZ   1696 243 234av
AMELANDER, KORNELIS LIEUWES amelant, cornelis lieuwes koper Zuiderhaven 17   1702 244 182r
MARTENS, KORNELIS martens, cornelis koper   1670 240 4v
MARTENS, KORNELIS martens, cornelis koper Brouwersstraat 16   1723 246 155r
MARTENS, KORNELIS martens, cornelis koper Zoutsloot ZZ   1801 265 703r
MINSES, KORNELIS meynses, cornelis koper Bildtstraat 12   1631 233 20v
MEINERTS, KORNELIS mijnerts, cornelis koper Noorderhaven 12   1653 236 237r
MINSES, KORNELIS minses, cornelis koper   1692 243 5v
MINSES, KORNELIS minses, cornelis koper   1699 244 5v
MINSES, KORNELIS minses, cornelis koper Brouwersstraat 1   1732 248 71r
MINSES, KORNELIS minsis, cornelis koper Hofstraat 16   1690 242 304r
MINSES, KORNELIS minsis, cornelis koper   1691 242 363r
MINSES, KORNELIS minsis, cornelis koper Franekereind 16   1692 242 374r
MONSES, KORNELIS monses, cornelis ten noorden Westerstraat H-213 1808 268 28v
OKKES, KORNELIS ockes, cornelis koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 61r
OTTES, KORNELIS ottes, cornelis koper Voorstraat 10   1688 242 221v
PIERS, KORNELIS piers, cornelis slotenmaker koper Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
PIERS, KORNELIS piers, cornelis slotenmaker koper Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
PIETERS, KORNELIS pieters, cornelis koper Karremanstraat   1627 232 52r
PIETERS, KORNELIS pieters, cornelis koper   1682 241 208v
PIETERS, KORNELIS pieters, cornelis koper   1745 251 71v
BONKE, KORNELIS PIETERS boncq, cornelis pieters koper Liemendijk   1685 242 86v
KUIPER, KORNELIS PIETERS cuiper, cornelis pieters verkoper   1809 268 223r
PIETERS, KORNELIS zeelander, cornelis pieters gecondemneerde Sint Odolphisteeg OZ   1606 228 1055r
PIETERS, KORNELIS pyeters, cornelis koper   1599 228 299r
PIETERS, KORNELIS pyters, cornelis koper Lanen NZ   1672 240 93r
PIETERS, KORNELIS pyters, cornelis koper   1673 240 118r
PIETERS, KORNELIS pyters, cornelis koper   1676 240 230r
PIETERS, KORNELIS pytters, cornelis koper   1695 243 138v
PIETERS, KORNELIS pytters, cornelis koper   1701 244 138v
REIERS, KORNELIS reiers, cornelis koper   1700 244 44v
REIERS, KORNELIS rejers, cornelis koper   1719 246 44v
REIERS, KORNELIS reyers, cornelis koper Bargebuurt   1684 242 51v
REIERS, KORNELIS reyers, cornelis koper Voorstraat 8   1693 243 44v
REINERS, KORNELIS reyners, cornelis (wl) koper   1600 228 400r
REINERS, KORNELIS reyners, cornelis verkoper   1675 240 192v
REINERS, KORNELIS reyners, cornelis ten oosten   1675 240 192v
REINERS, KORNELIS reynerts, cornelis koper   1649 236 65v
RINTJES, KORNELIS rinties, cornelis koper   1656 237 76v
ROELOFS, KORNELIS roleffs, cornelis koper Kleine Kerkstraat   1603 228 740r
SCHELTES, KORNELIS scheltes, cornelis koper   1712 245 177r
SIEGERS, KORNELIS segers, cornelis koper Sint Jacobstraat WZ   1630 232 323r
SIEGERS, KORNELIS segers, cornelis verkoper   1631 233 3r
SIEBOUTS, KORNELIS sibolts, cornelis koper Kerkpoortstraat   1615 229 502r
SIEBOUTS, KORNELIS sibouts, cornelis koper Hoogstraat 2   1616 230 59r
BONKE, KORNELIS SJOERDS boncq, cornelis siverdts verkoper   1617 230 149r
STOFFELS, KORNELIS stoffels, cornelis verkoper   1600 228 466r
SIEBES, KORNELIS sybes, cornelis koper   1675 240 170r
SIEMENS, KORNELIS symons, cornelis koper Vijverstraat   1614 229 457r
SJOERDS, KORNELIS syourdts, cornelis koper Schritsen   1615 229 533r
TEEUWIS, KORNELIS taevis, cornelis koper   1704 244 247r
TEEKES, KORNELIS takes, cornelis koper Brouwersstraat 22   1716 245 275r
, KORNELIS tavis, cornelis koper   1711 245 139v
TEEUWIS, KORNELIS teewes, cornelis koper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
TEEUWIS, KORNELIS tevis, cornelis koper Hoogstraat NZ   1690 242 335v
TEEUWIS, KORNELIS tevis, cornelis koper   1696 243 247r
TEEUWIS, KORNELIS tewis, cornelis koper   1667 239 104v
TEEUWIS, KORNELIS tewis, cornelis koper   1673 240 116v
TEEUWIS, KORNELIS tewis, cornelis koper   1674 240 146v
TJERKS, KORNELIS tiercks, cornelis koper   1618 230 253r
TJEBBES, KORNELIS tjebbes, cornelis koper   1769 257 135v
KUNST, KORNELIS TEUNIS kunst, cornelis tonis ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
ULBES, KORNELIS ulbes, cornelis (subst. stadstamboer) turfdrager geniaarde   1735 249 52r
ULBES, KORNELIS ulbes, cornelis koper   1735 249 97r
ULBES, KORNELIS ulbes, cornelis tromslager koper Sint Odolphisteeg 12   1739 250 7v
WIEGERS, KORNELIS wiegers, cornelis koper   1778 259 144r
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis koper   1654 236 255v
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis koper   1679 241 47v
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis boekdrukker koper Voorstraat 11   1694 243 115v
WILLEMS, KORNELIS willems, cornelis boekdrukker koper   1701 244 115v
JELLEMA, KORNELIS WILLEMS jellema, cornelis willems koper Voorstraat 49   1666 239 40r
WOUTERS, KORNELIS wouters, cornelis koper   1702 244 177r
WOUTERS, KORNELIS wouters, cornelis koper   1706 244 341r
WIEBES, KORNELIS wybes, cornelis koper   1658 237 156r
WIEBES, KORNELIS wybes, cornelis verkoper   1660 238 14v
GONGGRIJP, KORNELIS gongrijp, cornelius koper   1725 246 225r
MARTENS, martens, corns. ten westen Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
GERRITS, KRIJNTJE gerryts, crijne koper   1602 228 638r
SIKKES, KRIJNTJE sickes, crijne koper   1618 230 229r
, CRISPIJN meren, crispijn van (uit vlaanderen) bruidegom   1604 228 837r
, CHRISTIAAN kleydeiter, cristiaan verkoper   1774 258 155v
, CHRISTINA brincks, cristina verkoper Noordees (gebied)   1601 228 532r
HENDRIKS, CHRISTIAAN hendricks, cryt koper Weverstraat   1612 229 228r
REDDING, KNIERKE WIEBRENS reddingius, cunera wybrandus verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v