Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BOOM, D. boom, d. ten westen Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
BOOM, D. boom, d. ten zuiden Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
FONTEIN, D. fontein, d. ten oosten Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
GAUTIER, D. gautier, d. ten westen Hoogstraat 5   1805 267 118v
GAUTIER, D. gautier, d. ten westen Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
GAUTIER, D. gautier, d. (wd) ten oosten Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
, D. heinsen, d. koper Rommelhaven 10   1764 256 72v
HESLINGA, D. heslinga, d. koper   1796 264 336r
HESLINGA, D. heslinga, d. ten oosten   1804 267 88r
HESLINGA, D. heslinga, d. ten zuiden   1804 267 88r
HOUTSMA, D. houtsma, d. ten oosten Voorstraat 68   1804 267 19v
OOLGAARD, D. ohlgard, d. koopman ten westen Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
SCHIERE, D. schiere, d. (wd) ten zuiden Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
VETTEVOGEL, D. vettevogel, d. ten noorden Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
SIERSMA, D. ziersma, d. koper   1807 267 325r
ZIJLSTRA, D. zijlstra, d. koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
JANS, DAAM jans, daam koper   1803 266 405r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wenselaar, daam jarigs koper Franekereind 23   1778 259 156v
WENSELAAR, DAAM JARICHS wenselaar, daam jarigs schipper (trek-) koper Franekereind 29   1781 260 46r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wenselaar, daam jarigs herbergier geniaarde Scheffersplein 29   1785 262 28r
JANS, DANIEL jans, daan ten noorden   1805 267 129r
BEVA, DANIEL beva, daniel koper   1769 257 130v
BEVA, DANIEL beva, daniel koper   1777 259 83r
BLOK, DANIEL block, daniel de koper   1606 228 1004r
GAUTIER, DANIEL gautier, daniel koper Hoogstraat 3   1795 264 264r
HEINS, DANIEL heins, daniel koper Achterstraat   1764 256 71v
HEINS, DANIEL heins, daniel koper Noordijs 19   1766 256 161v
HEINS, DANIEL heins, daniel koper Noordijs 19   1766 256 161v
HEINSIUS, DANIEL heinsius, daniel (nagelaten kinderen van) verkoper Voorstraat 24   1773 258 89v
HEINSIUS, DANIEL heinsius, daniel (nagelaten kinderen van) verkoper Rommelhaven 10   1773 258 91v
OOLGAARD, DANIEL ohlgard, daniel koper Schritsen 24   1796 264 319v
OOLGAARD, DANIEL ohlgard, daniel destillateur koper Schritsen 24   1804 267 92r
OOLGAARD, DANIEL ohlgard, daniel destillateur koper Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
OOLGAARD, DANIEL oolgaard, daniel koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
OOLGAARD, DANIEL oolgaard, daniel ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
RUT, DANIEL ruth, daniel van koper   1771 257 191v
SLOTERDIJK, DANIEL slooterdijk, daniel van koper   1773 258 103v
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel koper   1765 256 139v
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel koper Heiligeweg 52   1767 256 242r
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van koper   1772 258 5r
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel koper   1773 258 123v
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van koper   1777 259 30v
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van koper   1777 259 31r
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van koper   1777 259 32r
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van koper   1779 259 197v
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van (wl) verkoper Heiligeweg 52   1779 259 211r
, DANIEL beneze, daniel koper Hofstraat ZZ   1761 255 68v
KARELS, DANIEL caerls, daniel koper   1643 235 64v
CHRISTOFFELS, DANIEL christoffels, daniel koper Schritsen 65b   1740 250 122v
EGBERTS, DANIEL eiberts, daniel koper Noorderhaven 42   1688 242 256v
GOSLINGS, DANIEL goslings, daniel koper   1770 257 151v
, DANIEL heinzius, daniel (wl) verkoper   1774 258 146r
HENDRIKS, DANIEL hendriks, daniel koper   1773 258 102r
HENDRIKS, DANIEL hendriks, daniel schoenmaker (mr) koper Schritsen 18   1781 260 102r
HENDRIKS, DANIEL hendriks, daniel ten oosten Schritsen 16   1784 261 165r
HENDRIKS, DANIEL hendriks, daniel ten zuiden Schritsen 24   1804 267 92r
JOOSTES, DANIEL joosten, daniel koper   1697 243 307v
JOOSTES, DANIEL joosten, daniel koper Romastraat NZ   1705 244 307v
JOOSTES, DANIEL joostes, daniel koper Zoutsloot ZZ   1692 242 385v
WILLEMS, DANIEL willems, daniel scheepstimmerman verkoper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
KEMPENAER, DANKERT kempenaar, dankert koper Zuiderhaven 56   1698 243 356v
KEMPENAER, DANKERT kempenaar, dankert de koper   1706 244 356v
KEMPENAER, DANKERT kempenaar, dankert de koper Zuiderhaven 56   1728 247 147v
KEMPENAER, DANKERT kempenaer, dankert de koper Zuiderhaven 56   1722 246 134r
GRIFFIN, DAVID griffin, david verkoper   1772 258 5v
GRIFFIN, DAVID griffin, david verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
GRIFFIN, DAVID griffin, david verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
HOUTEN, DAVID houten, david koper   1641 234 127r
SERGEANTA, DAVID sergeant, david koper   1684 242 37v
BERENDS, DAVID beerends, david koper Zoutsloot 121   1781 260 19r
TEUNIS, DAVID teunis, david wever (linnen-)(mr) koper Bildtpoort (gebied) NZ   1660 238 14r
TEUNIS, DAVID teunis, david koper Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
WILLEMS, DAVID willems, david koper Noorderhaven 17   1782 260 299r
WILLEMS, DAVID willems, david koper Lanen 21   1792 264 55v
WILLEMS, DAVID willems, david koper Voorstraat 24   1795 264 249r
WILLEMS, DAVID willems, david koper Hoogstraat 22   1798 265 212r
WILLEMS, DAVID willems, david scheepstimmerman koper Hoogstraat 22   1801 265 654r
WILLEMS, DAVID willems, david koper Lanen 35   1801 266 5r
WILLEMS, DAVID willems, david (bolsward) timmerman (huis-) verkoper Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
WILLEMS, DAVID willems, david (bolsward) timmerman (huis-) verkoper Lanen 21 C-164 1810 269 35r
JANSEN, DETMER jansen, dedmer de koper   1710 245 124r
HEINS, DIRK hein, derck koper Voorstraat ZZ   1599 228 342r
HENDRIKS, DIRK hendricx, derck koper Hoogstraat 25   1602 228 558r
HENDRIKS, DIRK hendricx, derck koper   1602 228 666r
THIJSSEN, DIRK tijssen, derk koper   1640 234 99r
SIEBRENS, DETJE sybrands, dettie verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
SIEBRENS, DETJE sybrands, dettie verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
SIEBRENS, DETJE sybrens, dettje koper   1779 259 196r
WIGGERS, DIRK wiggers, dierck koper   1616 230 86r
ARJENS, DIRK ariaens, dierck ten westen Heiligeweg   1601 228 535r
JANS, DIRK jans, dierck bakker ten westen   1600 228 394r
PIETERS, DIRK pieters, dierck koper   1615 229 509r
SJOERDS, DIRK syourdts, dierck (wl) koper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
TEEKES, DIRK taeckes, dierck verkoper Heiligeweg   1601 228 535r
WILLEMS, DIRK willems, dierck verkoper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
HARMENS, DIEUWKE harmens, dieucke verkoper   1633 233 113v
JAKLES, DIEUWKE jakles, dieucke koper Noorderhaven 112   1640 234 113v
JAKLES, DIEUWKE jakles, dieucke ten westen Noorderhaven 112   1640 234 113v
PIETERS, DIEUWKE pyters, dieucke verkoper   1633 233 123r
IEPKES, DIEUWKE ypkes, dieuk koper   1680 241 79r
HOOGSTRA, DIEUWKE hoogstra, dieuke koper   1721 246 126v
PESMA, DIEUWKE pesma, dieuke koper   1777 259 44r
KLASES, DIEUWKE clases, dieuke ten noorden Noorderhaven 79   1713 245 186r
JURJENS, DIEUWKE jurjens, dieuke koper   1722 246 143r
MEEUWIS, DIEUWKE mevis, dieuke ten noorden Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
PIETERS, DIEUWKE pieters, dieuke koper Voorstraat 1   1715 245 236v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1678 241 25v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1679 241 60r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1680 241 94r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1681 241 169v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS galama, dieuke pytters koper Karremanstraat WZ   1759 254 230r
TJEPKES, DIEUWKE tjepkes, dieuke koper Vijverstraat NZ   1785 261 278r
AGES, DIEUWKE agges, dieuw koper   1599 228 321r
AGES, DIEUWKE agges, dieuw verkoper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
PIETERS, DIEUWKE pieters, dieuwcke koper Voorstraat ZZ   1615 229 556r
AGES, DIEUWKE ages, dieuwke koper   1660 238 42v
ALBERTS, DIEUWKE alberts, dieuwke koper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS wijngaarden, dieuwke cornelis koper Noordijs 19   1700 244 64v
HARMENS, DIEUWKE harmens, dieuwke koper   1643 235 72v
JAKOBS, DIEUWKE jacobs, dieuwke (wd) verkoper Rommelhaven   1618 230 291r
JAKOBS, DIEUWKE jacobus, dieuwke koper   1779 259 179v
JAKLES, DIEUWKE jakles, dieuwke koper Bildtpoort (gebied)   1664 238 237r
JOHANNES, DIEUWKE johannes, dieuwke verkoper Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
JOHANNES, DIEUWKE johannes, dieuwke verkoper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
NUTTERTS, DIEUWKE nuttes, dieuwke (wd) koper   1804 267 52v
OKKES, DIEUWKE okkes, dieuwke koper   1780 259 286r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS galama, dieuwke pieters koper Lanen 15   1752 252 192v
PIETERS, DIEUWKE pyters, dieuwke koper   1758 254 147v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS galema, dieuwke pyters (wl) verkoper   1774 258 141v
TJEBBES, DIEUWKE tjebbes, dieuwke koper   1756 253 258v
ROO, DIENA ALBERTS roo, dina alberts de (wd) verkoper   1772 258 54v
DREYER, DIENA TJEBBES dreyer, dina tjebbes koper Voorstraat NZ   1687 242 208v
DJOERDS, DJOERD dioerds, dioerd koper   1626 231 134v
POPTA, DJOERD TJEBBES popta, dioerdt tiebbes koper   1634 233 140r
PONTANUS, DIONISIUS pontanus, dionisius koper Voorstraat 10   1644 235 151v
PONTANUS, DIONISIUS pontanus, dionisius koper   1646 235 229r
PONTANUS, DIONISIUS pontanus, dionysius koper Voorstraat 10   1645 235 191r
PONTANUS, DIONISIUS pontanus, dionysius koper   1646 235 223v
GAUKES, DJURRE gauckes, diorre koper Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirc cornelis koopman verkoper Voorstraat 82   1776 259 18v
KLOPPENBURG, DIRK cloppenburg, dirck van koper Franekerpoort (gebied)   1612 229 248r
VONCK VAN LIENDEN, DIRK fonck van linden, dirck koper Zuiderhaven 56   1658 237 172r
LONGERHOUW, DIRK longerhou, dirck schipper (groot-) koper Bildtstraat 14   1646 235 206v
STANSIUS, DIRK stansius, dirck koper Voorstraat 61   1699 244 4v
STANSIUS, DIRK stansius, dirck koper   1699 244 9r
STANSIUS, DIRK stansius, dirck koper   1701 244 139r
VISKER, DIRK visker, dirck verkoper   1660 238 21r
VISKER, DIRK visker, dirck verkoper   1660 238 31v
VISKER, DIRK visker, dirck (andere camer) ten noorden   1660 238 31v
ABES, DIRK abbes, dirck koper   1636 234 9v
ABES, DIRK poptie, dirck abbes koper   1660 238 35r
ARENDS, DIRK aentjes, dirck koper   1705 244 282r
ARJENS, DIRK aerjans, dirck koper Sint Christoffelsteeg 3   1637 234 29r
ARJENS, DIRK aerjans, dirck koper Voorstraat ZZ   1637 234 36r
ARJENS, DIRK aerjans, dirck koper Sint Christoffelsteeg 3   1637 234 38r
ARJENS, DIRK aerjans, dirck koper Noorderhaven 37   1638 234 54r
AGES, DIRK agges, dirck koper Noordees (gebied)   1613 229 310r
ALBERTS, DIRK alberts, dirck bontwever (mr) koper Grote Kerkstraat 2   1732 248 61r
ARJENS, DIRK ariaens, dirck koper   1642 235 14r
ARJENS, DIRK arians, dirck koper Schritsen ZZ   1614 229 474r
ARJENS, DIRK arians, dirck koper   1628 232 136r
ARJENS, DIRK arians, dirck koper   1628 232 137r
ARJENS, DIRK ariens, dirck brouwer koper Achterstraat   1643 235 59r
ARJENS, DIRK ariens, dirck (erven) ten oosten Lanen 83   1660 238 17v
ARJENS, DIRK arriens, dirck brouwer verkoper   1633 233 109r
ARJENS, DIRK aryans, dirck brouwer koper   1634 233 133v
BOUWES, DIRK bouwens, dirck koper   1667 239 69v
KLASES, DIRK claes, dirck verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
KLASES, DIRK claes, dirck koper Vijverstraat   1613 229 340r
KLASES, DIRK claes, dirck koper Sint Jacobstraat WZ   1613 229 358r
KLASES, DIRK claes, dirck koper Voorstraat ZZ   1618 230 293r
KLASES, DIRK claes, dirck koper   1625 231 62v
KLASES, DIRK claes, dirck ten westen Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
KLASES, DIRK claesen, dirck koper   1646 235 233r
KLASES, DIRK claesen, dirck blauwverver koper   1701 244 128v
KLASES, DIRK claesens, dirck koper   1641 234 133r
KLASES, DIRK claessen, dirck ten zuiden   1634 233 133v
KLASES, DIRK claessen, dirck koper   1652 236 211r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirck koper   1650 236 104r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirck koper   1701 244 118r
BAKKER, DIRK KORNELIS backer, dirck cornelis koper Noorderhaven 4   1642 235 30r
DIRKS, DIRK dircks, dirck koper Voorstraat   1631 232 369r
DIRKS, DIRK dircks, dirck koper Grote Kerkstraat 17   1651 236 166v
DIRKS, DIRK dirckx, dirck koper   1632 233 61v
DIRKS, DIRK dirckx, dirck kistmaker koper   1634 233 134r
DOEKES, DIRK doeckes, dirck koper Brouwersstraat 14   1713 245 199r
DOUWES, DIRK douwes, dirck brouwer (mr) koper Hoogstraat 23   1650 236 131r
DOUWES, DIRK douwes, dirck koper Noorderhaven NZ   1651 236 163r
FEKKES, DIRK feckes, dirck koper   1733 248 249v
FRANSES, DIRK fransen, dirck koper   1630 232 326r
FRANSES, DIRK fransen, dirck koper   1654 236 269v
FRANSES, DIRK fransen, dirck brouwer koper Hofstraat 16   1654 236 270v
FRANSES, DIRK fisker, dirck fransen verkoper   1660 238 20v
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirck fransen brouwer koper Schritsen 50a   1655 237 21r
GERRITS, DIRK gerrits, dirck koper   1647 235 250v
GERRITS, DIRK gerryts, dirck (burgemeester) koper Brouwersstraat 25   1616 230 92r
GERRITS, DIRK gerryts, dirck (wl)(burgemeester) koper Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
GERRITS, DIRK gerryts, dirck koper   1628 232 133r
GERRITS, DIRK gerryts, dirck koper   1646 235 217r
GIJSBERTS, DIRK gijsberts, dirck koper Rozengracht NZ   1611 229 24r
HANSES, DIRK hansen, dirck koper   1646 235 211v
HANSES, DIRK hansen, dirck koper   1646 235 214v
HANSES, DIRK hanses, dirck (wl) verkoper Heiligeweg   1600 228 418r
HARMENS, DIRK hawelanst, dirck harmens koper Weverstraat NZ   1650 236 137v
HENDRIKS, DIRK conink, dirck hendriks koper Grote Kerkstraat NZ   1636 234 16r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirck ten oosten Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
JAKOBS, DIRK jacops, dirck koper Schritsen 54   1650 236 126r
JANS, DIRK jans, dirck koper Droogstraat NZ   1611 229 33r
JANS, DIRK jans, dirck koper Lanen 76   1611 229 131r
STEIN, DIRK JANS stein, dirck jans koper   1626 231 125r
JANS, DIRK jansen, dirck smid (goud-) ten oosten Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
JANS, DIRK jansen, dirck koper Zoutsloot ZZ   1705 244 303r
JANS, DIRK jansen, dirck koper Lanen 36   1720 246 58v
JANS, DIRK jansen, dirck koper   1724 246 207r
JELTES, DIRK jeltes, dirck koper Kleine Kerkstraat 6   1723 246 154r
LASES, DIRK laeses, dirck (wd)(erven) verkoper Scheerstraat ZZ   1660 238 17r
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirck koper Voorstraat 73   1599 228 367r
LOURENS, DIRK lourens, dirck verkoper Voorstraat NZ   1601 228 538r
LOUWS, DIRK lous, dirck koper Zuiderhaven 18   1645 235 177r
LOUWS, DIRK lous, dirck koper   1646 235 224v
MARTENS, DIRK martens, dirck koper Zuiderhaven 26   1645 235 171r
MATTEUS, DIRK matteus, dirck koper Achterstraat NZ   1651 236 169v
MICHIELS, DIRK michiels, dirck koper Heiligeweg ZZ   1612 229 212r
MICHIELS, DIRK michiels, dirck koper Schritsen   1617 230 136r
MINNES, DIRK minnes, dirck (wl) koper Noordees (gebied)   1597 228 65r
FILIPPUS, DIRK philippus, dirck gecondemneerde   1597 228 94r
PIERS, DIRK piers, dirck koper Romastraat NZ   1631 233 30r
PIETERS, DIRK pyters, dirck koper   1721 248 54r
MAAS, DIRK PIETERS maes, dirck pyters koper Rozengracht 40   1612 229 200r
MAAS, DIRK PIETERS maes, dirck pyters koper Lanen NZ   1612 229 249r
PIETERS, DIRK pytters, dirck (wd) ten zuiden Lanen 91   1659 238 5r
REMMERTS, DIRK remmerts, dirck koper   1626 231 141v
ROMKES, DIRK romckes, dirck koper   1618 230 251r
SIKKES, DIRK sickes, dirck koper Zoutsloot 9   1699 244 3v
SIKKES, DIRK sickes, dirck koper   1706 244 342v
SIEMENS, DIRK symens, dirck koper   1611 229 96r
SIEMENS, DIRK symens, dirck koper Gortmakerssteeg   1612 229 160r
SIETSES, DIRK sytses, dirck koper Simon Stijlstraat 2   1706 244 325r
TEEDES, DIRK taedes, dirck koper   1699 244 10r
TJEPKES, DIRK tiepckes, dirck koper   1654 236 258r
ZANDSTRA, DIRK TJERKS sanstra, dirck tjercks koper   1705 244 286v
TEUNIS, DIRK tuenis, dirck (wl) verkoper Bildtstraat 13   1633 233 127r
WILLEMS, DIRK willems, dirck (burgemeester) koper Noorderhaven ZZ   1599 228 276r
WILLEMS, DIRK willems, dirck ten noorden Heiligeweg   1601 228 511r
KET, DIRK WILLEMS keth, dirck willems koper Noordees (gebied)   1612 229 158r
KET, DIRK WILLEMS keth, dirck willems (wl)(burgemeester) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
ULBES, DIRK wlbes, dirck (wl) ten oosten   1634 233 132r
WOPKES, DIRK wopckes, dirck koper Sint Odolphisteeg OZ   1629 232 209r
WIEBES, DIRK wybes, dirck pottenbakker koper Zoutsloot   1632 233 74v
WIEBES, DIRK wybes, dirck koper   1734 248 312r
IEPES, DIRK ypes, dirck (erven) koper   1625 231 47v
ARJENS, DIRKJE ariens, dirckje koper Zoutsloot NZ   1643 235 51r
DIRKS, dircks, dirckyn verkoper Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
AGEMA, DIRK agema, dirk chirurgijn (mr) koper Schritsen NZ   1730 247 331r
BARTLING, DIRK bartling, dirk koper   1737 249 188v
BARTLING, DIRK bartling, dirk koper Brouwersstraat 17   1750 252 77v
BARTLING, DIRK bartling, dirk slager (varkens-)(mr) verkoper Simon Stijlstraat 3   1780 259 264v
BARTLING, DIRK bartlings, dirk slager (spek-) gelastigde Lanen 82   1779 259 186v
BOON, DIRK boons, dirk koper   1789 263 75r
BOTERWEG, DIRK boterweg, dirk koper   1799 265 282r
BUISMAN, DIRK buisman, dirk ten noorden Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
KLAVER, DIRK claaver, dirk ten zuiden   1774 258 165r
KLAVER, DIRK claver, dirk koper Nieuwstraat OZ   1756 254 43v
KRAMER, DIRK cramer, dirk koper Hofstraat 16   1748 251 222r
EKEMA, DIRK ecama, dirk koper   1780 259 234v
EKEMA, DIRK ekama, dirk koper   1773 258 71v
EKEMA, DIRK ekama, dirk koper   1775 258 230r
EKEMA, DIRK ekama, dirk koper   1775 258 230v
FABER, DIRK faber, dirk verkoper   1808 268 123v
FABER, DIRK faber, dirk verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
FABER, DIRK faber, dirk verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
VELLINGA, DIRK fellinga, dirk koper   1778 259 124r
FONTEIN, DIRK fontein, dirk koper   1769 257 131v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk koopman koper Heiligeweg 52   1804 267 23v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk koper   1807 267 356r
FONTEIN, DIRK fontein, dirk koopman ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
FORMHOLT, DIRK formholt, dirk bieder Lanen 82   1712 245 4va
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk koper   1798 265 153r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk koper   1802 266 130r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk koopman ten zuiden   1804 267 22r
HOUTSMA, DIRK houtsma, dirk ten westen Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
IJSENBEEK, DIRK ijsenbeek, dirk koper Drie Roemersteeg OZ   1752 253 11r
IJSENBEEK, DIRK ijsenbeek, dirk koper Drie Roemersteeg 7   1752 253 17r
, DIRK jaeger, dirk ten zuiden Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
JAGER, DIRK jager, dirk koper   1799 265 278r
JAGER, DIRK jager, dirk koper   1801 265 636r
JAGER, DIRK jager, dirk ten zuiden Brouwersstraat 18 F-032 1808 268 122r
KUIKENBRINK, DIRK kuikenbrink, dirk koper   1784 261 147r
LAUTENBACH, DIRK lautenbach, dirk schoenmaker (mr) koper Noorderhaven 82   1781 260 149v
LAUTENBACH, DIRK lautenbach, dirk (wl) schoenmaker (mr) verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
LON, DIRK lon, dirk van koper Simon Stijlstraat 5   1759 254 216v
MUUR, DIRK muur, dirk de koper Bildtstraat 4   1770 257 157r
NIEUWBUUR, DIRK nieuwbuur, dirk doctor (medicinae) koper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
RAVEN, DIRK raven, dirk koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 39v
SALVERDA, DIRK salverda, dirk verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK salverda, dirk verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
SCHELTINGA, DIRK scheltinga, dirk van klerk koper Zuiderhaven 18   1728 247 108v
SCHIERE, DIRK schiere, dirk koper Hoogstraat 19   1792 264 28v
SCHIERE, DIRK schieren, dirk (wd) ten westen Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
SCHOUWENBURG, DIRK schouwenburg, dirk koper Heiligeweg 66   1737 249 169r
SIDERIUS, DIRK siderius, dirk (wd) ten oosten Brouwersstraat 13   1773 258 87r
SIDERIUS, DIRK siderius, dirk (wd) ten noorden Brouwersstraat 13   1773 258 87r
STANSIUS, DIRK stansius, dirk koper Zuiderhaven 18   1692 243 4v
STANSIUS, DIRK stansius, dirk koper Zuiderhaven 18   1692 243 9r
STANSIUS, DIRK stansius, dirk koper Zuiderhaven 18   1695 243 139r
STANSIUS, DIRK stantius, dirk koper Droogstraat NZ   1662 238 135r
STERK, DIRK sterx, dirk koper Nieuwstraat OZ   1670 240 22v
STOK, DIRK stok, dirk koper   1669 239 211v
VELLINGA, DIRK vellinga, dirk koper Rozengracht NZ   1768 257 43r
VELLINGA, DIRK vellinga, dirk koper Grote Bredeplaats 16   1783 261 19r
VELLINGA, DIRK vellinga, dirk koper Grote Bredeplaats 12   1806 267 209v
VLIET, DIRK vliet, dirk van ten oosten Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
VOSSENBERG, DIRK vossenberg, dirk koper   1764 256 82v
WENNEKES, DIRK wennekes, dirk koper Hofstraat 27   1781 260 78v
WETSENS, DIRK wetzens, dirk ten zuiden   1774 258 182v
WETSENS, DIRK wetzens, dirk verkoper   1774 258 187v
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 2 A-203 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 2 B-166 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Liemendijk 4 B-165 1809 268 326r
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Vismarkt 1   1759 254 222v
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Voorstraat 28   1765 256 123v
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Voorstraat 30   1780 259 238v
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Voorstraat 30   1785 262 40r
WYNIA, DIRK wynia, dirk koper Noorderhaven 85   1749 252 1r
WYTSMA, DIRK wytsma, dirk koper Noorderhaven 79   1785 261 311v
WYTSMA, DIRK wytsma, dirk (wl) gewaldige provoost bij de voormalige admiraliteit verkoper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
YPEY, DIRK ypey, dirk koper Grote Ossenmarkt 19   1802 266 121r
YPEY, DIRK ypey, dirk ten noorden Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
YPEY, DIRK ypey, dirk predikant in holland verkoper Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
, DIRK .., dirk ten zuiden   1805 267 131r
, DIRK .., dirk ten zuiden Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
ARENDS, DIRK aantjes, dirk koper   1697 243 282r
ABES, DIRK abbes, dirk koper   1658 237 165v
ABES, DIRK abbes, dirk koper   1659 237 213r
ABES, DIRK pottje, dirk abbes koper Noorderhaven NZ   1665 239 2va
ALBERTS, DIRK alberts, dirk koper   1765 256 125v
ANDRIES, DIRK andries, dirk koper   1699 243 399v
ANNES, DIRK annes, dirk koper Kleine Kerkstraat 7   1708 245 41r
ARJENS, DIRK ariaens, dirk koper Noordijs   1611 229 18r
ARJENS, DIRK ariens, dirk koper   1626 231 125r
AUKES, DIRK aukes, dirk koper Schritsen NZ   1666 239 39r
BERENDS, DIRK berents, dirk koper Hofstraat 65   1720 246 91r
BOUWES, DIRK bouwens, dirk koper Brouwersstraat 5   1660 238 69r
BOUWES, DIRK bouwens, dirk koper   1797 265 107r
BOUWES, DIRK bouwes, dirk koper   1767 256 257r
BOUWES, DIRK bouwes, dirk ten oosten Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
BOUWES, DIRK bouwes, dirk (wl) wagenmaker (mr) verkoper Hoogstraat 40   1810 269 46r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk breevo koper Simon Stijlstraat 9   1797 265 42r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk brevo koper Simon Stijlstraat 7   1789 263 135v
BRUINS, DIRK bruins, dirk koper   1765 256 131v
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1711 245 155r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1732 248 136r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Noorderhaven 108   1749 252 26r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Zuiderhaven 30   1759 254 198r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Romastraat ZZ   1759 254 221v
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Rommelhaven 18   1763 256 6r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1763 256 22r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Zuiderhaven 24   1764 256 23r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Zuiderpoort (gebied)   1764 256 25r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1764 256 87v
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Lanen 20   1767 256 232r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Zuiderhaven 55   1767 256 254v
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1767 257 14r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1768 257 95v
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1770 257 160r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk (erven) ten westen Hoogstraat 40   1810 269 46r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans koper Hoogstraat 38   1771 257 204r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans koper   1772 258 11r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans koper   1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans ten zuiden   1772 258 13r
CHRISTIAANS, DIRK christiaens, dirk smid (ijzer-)(mr) bieder Raamstraat 5   1762 255 264r
CHRISTIAANS, DIRK christiaens, dirk ten zuiden   1773 258 81r
KLASES, DIRK claassen, dirk blauwverver (mr) koper Rommelhaven 28   1695 243 128v
KLASES, DIRK clasen, dirk koper   1665 239 11ra
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1683 241 259r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk schipper koper   1694 243 118r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper Brouwersstraat 13   1738 250 21v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1739 250 75v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1740 250 110r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1741 250 171v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk (franeker) timmerman koper Grote Kerkstraat 26   1750 252 96b
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1755 253 239v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1764 256 55v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1767 257 14r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1768 257 95v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk timmerman (huis-)(mr) koper   1773 258 80r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk kapitein geniaarde Brouwersstraat 5   1782 260 223r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1801 266 7r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1802 266 138r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk ten zuiden Havenplein 18 H-236 1808 268 38r
BLEKER, DIRK KORNELIS bleker, dirk cornelis koper   1785 262 29r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis (kinderen van) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 23r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 24v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koopman verkoper   1777 259 25r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 25v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 26r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper Voorstraat 94   1778 259 90v
KORNELIS, DIRK wetzen, dirk cornelis ten noorden   1773 258 115v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper Grote Kerkstraat ZZ   1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper   1771 257 217v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis verkoper Spekmarkt 4   1772 258 32v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper Lanen 72   1772 258 63r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis ten zuiden   1774 258 142v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koopman koper   1774 258 147v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis ten oosten   1774 258 178r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper   1776 258 259v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS zijlstra, dirk cornelis koper Spekmarkt 4   1772 258 32v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS zijlstra, dirk cornelis koper Havenplein 10   1773 258 98r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS zijlstra, dirk cornelis koper Spekmarkt 2   1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS zijlstra, dirk cornelis koper Noorderhaven 23   1806 267 193r
DIRKS, DIRK dircks, dirk koper   1657 237 141v
DIRKS, DIRK dirks, dirk ten noorden   1774 258 173r
GROOT, DIRK DIRKS groot, dirk dirks de koper Voorstraat 68   1637 234 41r
DIRKS, DIRK dirksen, dirk koper Noorderhaven 12   1688 242 252r
DIRKS, DIRK dirksen, dirk koper   1690 242 311v
STOK, DIRK DIRKS stock, dirk dirksen koper   1682 241 182v
STOK, DIRK DIRKS stock, dirk dirksen koper   1683 241 248v
STOK, DIRK DIRKS stock, dirk dirksen koper   1683 241 257v
DIRKS, DIRK dirxen, dirk (erven) ten noorden   1660 238 39v
DIRKS, DIRK dirxen, dirk koper   1661 238 114v
DIRKS, DIRK dirxen, dirk koper   1662 238 126r
DIRKS, DIRK dirxen, dirk koper   1667 239 93v
DOEKES, DIRK doekes, dirk koper Zuiderhaven 18   1686 242 122v
DOEKES, DIRK doekes, dirk koper Brouwersstraat 20   1708 245 49v
DOEKES, DIRK doekes, dirk koper Schritsen 14   1710 245 119r
DOUWES, DIRK douwes, dirk geniaarde Rommelhaven 24a   1729 247 232v
DOUWES, DIRK douwes, dirk koper Romastraat 6   1732 248 87v
DOUWES, DIRK douwes, dirk (wd)(debiteur) verkoper   1805 267 121r
DOUWES, DIRK douwes, dirk (wd)(debiteur) verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
SIDERIUS, DIRK DOUWES siderius, dirk douwes blauwverver (mr) koper Brouwersstraat 11   1731 248 19v
SIDERIUS, DIRK DOUWES siderius, dirk douwes koper   1786 262 117r
FOLKERTS, DIRK folkers, dirk koper   1687 242 166r
VISSER, DIRK FRANSES vischer, dirk fransen ten oosten   1660 238 26r
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen koper   1659 237 206v
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen ten oosten   1660 238 29r
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen (mede gemeensman) koper Raamstraat 1   1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen verkoper   1670 240 20v
VISSER, DIRK FRANSES visser, dirk fransen koper Zuiderplein   1666 239 58v
GEERTS, DIRK geerts, dirk koper   1778 259 134r
WOUDE, DIRK GEERTS woude, dirk geerts van der koper   1800 265 621r
GERRITS, DIRK gerrits, dirk koper Scheerstraat 5   1738 249 279r
HAIES, DIRK haeyes, dirk koper   1770 257 164r
HAIES, DIRK haeyes, dirk verkoper   1774 258 156v
HARMENS, DIRK harmens, dirk schipper (wijd-) koper Hofstraat 15   1707 245 9r
HAIES, DIRK hayes, dirk koper   1757 254 110r
HAIES, DIRK hayes, dirk koper   1759 254 201v
HAIES, DIRK hayes, dirk koper   1761 255 62r
HESSELS, DIRK hessels, dirk koper   1656 237 66v
HESSELS, DIRK hessels, dirk koper   1667 239 109r
HESSELS, DIRK hessels, dirk koper   1667 239 120r
HESSELS, DIRK hessels, dirk turfdrager koper Karremanstraat 13   1728 247 140r
HUIGS, DIRK hugens, dirk bieder Lanen 82a   1712 245 4va
HUIGS, DIRK hugens, dirk koper Heiligeweg 32   1718 246 4r
HUIGS, DIRK hugens, dirk koper Hofstraat 19   1718 246 11r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 60   1711 245 149r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1712 245 181v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Lanen 39   1712 245 182r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Sint Odolphisteeg 4   1713 245 194r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1714 245 229v
HUIGS, DIRK huigens, dirk ten oosten Voorstraat 1   1715 245 236v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 79   1716 245 259r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1717 245 295v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1717 245 306r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 43   1718 246 4v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 4   1718 246 12r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 83   1719 246 38v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Droogstraat ZZ   1719 246 42v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 52   1720 246 75r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 35   1724 246 201r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 33   1724 246 209v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 81   1725 246 217r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 100   1725 246 220r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 72   1726 246 293r
HUIGS, DIRK huigens, dirk winkelier koper Noordijs 23   1727 246 302v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 102   1727 246 304v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Lanen 12   1728 247 77r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Vismarkt 2   1728 247 93v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Spekmarkt 4   1728 247 212v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Heiligeweg 62   1729 247 224v
HUIGS, DIRK huigens, dirk geniaarde Kleine Kerkstraat 16   1729 247 230r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 40   1729 247 232r
HUIGS, DIRK huigens, dirk geniaarde Hoogstraat 10   1729 247 268r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koperslager (mr) koper Voorstraat 83   1729 247 278r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 16   1729 247 282v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 97   1730 247 304v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 52   1730 247 353r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Grote Kerkstraat 41   1730 247 362v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 83   1731 247 372v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1731 247 376v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Grote Bredeplaats 5   1732 248 1ra
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 18   1731 248 41v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Rommelhaven 10   1734 248 301v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 94   1734 249 7v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koopman koper Kleine Kerkstraat 8   1735 249 27v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1741 250 151v
HUIGS, DIRK huigens, dirk winkelier koper Schritsen 64   1742 250 219v
HUIGS, DIRK huigens, dirk (erven) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
HUIGS, DIRK winkelier, dirk huigens koper Kleine Bredeplaats 19   1727 246 310r
IJSBRANDS, DIRK ijsbrands, dirk koper   1729 247 258r
IJSBRANDS, DIRK ijsbrands, dirk koper Hoogstraat 7   1731 248 4r
IJSBRANDS, DIRK ijsbrands, dirk koper   1731 248 41r
IJSBRANDS, DIRK ijsbrands, dirk koper Kerkpoortstraat 31   1733 248 189v
IJSBRANDS, DIRK ijsbrands, dirk koper Sint Jacobstraat 14   1734 248 310r
IJSBRANDS, DIRK ijsbrands, dirk koper Noordijs 27   1738 249 290v
IJSBRANDS, DIRK ijsbrands, dirk koper Grote Kerkstraat 40   1738 250 26v
IJSBRANDS, DIRK ijsbrands, dirk koper   1740 250 85r
IJSBRANDS, DIRK ijsbrants, dirk koper Zuiderhaven 18   1674 240 167r
IJSBRANDS, DIRK ijsbrants, dirk koper Voorstraat 71   1719 246 52v
IJSBRANDS, DIRK ijsbrants, dirk koper   1725 246 262v
IEPES, DIRK ipes, dirk koper   1668 239 152v
IJSBRANDS, DIRK isbrants, dirk koper Zuiderpoort (gebied)   1668 239 174r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1659 237 211r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1659 237 216r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1661 238 97r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1661 238 110r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1664 238 227v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1667 239 105r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1771 257 239v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk metselaar (mr) koper   1776 259 10v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1778 259 126v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1779 259 176r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1779 259 177r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk metselaar (mr) koper Lanen 33   1779 259 209v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper NZ   1781 260 33v
, DIRK jacons ?, dirk koper Zoutsloot ZZ   1662 238 141r
JANS, DIRK jans, dirk koper Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
JANS, DIRK jans, dirk ten zuiden   1775 258 197v
JANS, DIRK jans, dirk koper Kleine Kerkstraat 1   1789 263 93v
JANS, DIRK jans, dirk koper   1793 264 98r
JANS, DIRK jans, dirk koper   1803 266 459r
JANS, DIRK jans, dirk (erven) ten oosten Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
JANS, DIRK jans, dirk (erven) ten oosten Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
JANS, DIRK jans, dirk (wd) ten noorden Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
JANS, DIRK lahouw, dirk jans koper   1772 258 33v
MUUR, DIRK JANS muur, dirk jans de koper   1764 256 33v
MUUR, DIRK JANS muur, dirk jans van der geniaarde Zoutsloot 41   1767 256 236r
WERF, DIRK JANS werff, dirk jans van der bakker (mr) verkoper   1803 267 2v
JANS, DIRK jansen, dirk koper Hofstraat 33   1672 240 94r
JANS, DIRK jansen, dirk koper Lanen 9   1681 241 133v
JANS, DIRK jansen, dirk koper Sint Odolphisteeg 7   1683 241 267r
JANS, DIRK jansen, dirk koper Droogstraat 76   1697 243 303r
JANS, DIRK jansen, dirk koper Karremanstraat 22   1699 243 398r
JANS, DIRK jansen, dirk koper Voorstraat 32   1705 244 281v
JANS, DIRK jansen, dirk koper   1711 245 137r
JANS, DIRK jansen, dirk koper   1732 248 98r
JANS, DIRK jansen, dirk koper   1736 249 134v
JANS, DIRK jansen, dirk (swol)(wl) verkoper   1804 267 10v
GOLDSMIT, DIRK JANS goldsmit, dirk jansen koper   1670 240 15v
IJSENBEEK, DIRK JANS ijsenbeek, dirk jansen koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
IJSENBEEK, DIRK JANS ijsenbeek, dirk jansen koper Noorderhaven 57   1670 240 2v
KLINKHAMER, DIRK JANS klinkhamer, dirk jansen koper   1721 246 107r
KLINKHAMER, DIRK JANS klinkhamer, dirk jansen koper   1721 246 111r
KLINKHAMER, DIRK JANS klinkhamer, dirk jansen koper   1722 246 133r
JANS, DIRK tijholt, dirk jansen koper   1716 245 270r
JANS, DIRK zeist, dirk jansen van koper   1721 246 97r
JELTES, DIRK jeltes, dirk koper Kleine Kerkstraat 10   1690 242 305v
JELTES, DIRK jeltes, dirk wieldraaier (mr) verkoper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
LAMMERTS, DIRK lammerts, dirk schippersknecht (beurt-) verkoper   1773 258 72v
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirk koper Rozengracht 23   1681 241 133r
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirk koper   1787 262 154r
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirk koper   1802 266 146r
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirk koper   1802 266 158r
BOER, DIRK NANNES boer, dirk nannes de beurtschipper (oud) koper Zoutsloot NZ   1781 260 107r
PAULUS, DIRK paulus, dirk verkoper Lanen 72   1772 258 63r
PIETERS, DIRK pieters, dirk koper   1673 240 129r
PIETERS, DIRK pieters, dirk koper   1709 245 87v
PIETERS, DIRK pieters, dirk geniaarde   1735 249 24v
PIETERS, DIRK pieters, dirk timmerman (huis-) koper   1735 249 40v
PIETERS, DIRK pieters, dirk koper   1737 249 192r
PIETERS, DIRK pieters, dirk (wd) ten oosten   1773 258 74v
PIETERS, DIRK pieters, dirk (wd) ten oosten   1774 258 177r
PIETERS, DIRK pieters, dirk (erven) verkoper Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS wijngaarden, dirk pieters wever (mr) verkoper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS wyngaarden, dirk pieters koper Brouwersstraat 23   1798 265 217r
PIERS, DIRK pyers, dirk koper   1658 237 155r
PIETERS, DIRK pyters, dirk ten noorden   1613 229 345r
PIETERS, DIRK pyters, dirk geniaarde Hoogstraat 5   1733 248 179v
HEMERT, DIRK PIETERS hemert, dirk pytters koper Noorderhaven 61   1683 241 253v
REINERS, DIRK reyners, dirk koper   1674 240 165v
REINERS, DIRK reyners, dirk koper   1674 240 166r
ROELOFS, DIRK roelofs, dirk koper   1727 247 9r
BAKKER, DIRK RUURDS bakker, dirk ruurds verkoper Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
BAKKER, DIRK RUURDS bakker, dirk ruurds verkoper Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
SIKKES, DIRK sickes, dirk koper   1692 243 3v
SIKKES, DIRK sickes, dirk koper Lanen 9   1698 243 342v
SIKKES, DIRK sikkes, dirk koper Lanen 9   1692 242 402r
SIPKES, DIRK sipkes, dirk koper   1715 245 238r
SIPKES, DIRK sipkes, dirk (kimswert) bakker koper   1804 267 32r
SJOERDS, DIRK sjoerds, dirk koper   1662 238 120v
SJOERDS, DIRK sjoerds, dirk koper   1666 239 39v
SJOERDS, DIRK sjoerds, dirk koper Voorstraat 30   1680 241 89r
SJOERDS, DIRK sjoerds, dirk koper Voorstraat 30   1680 241 90r
BIERMA, DIRK SJOERDS bierma, dirk sjoerds koper Kerkpoortstraat   1684 242 18r
SIEBRENS, DIRK sybrens, dirk koper   1789 263 132v
SIEBRENS, DIRK sybrens, dirk ten westen Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS longerhou, dirk sybrens koper Lanen ZZ   1655 237 28r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS longerhou, dirk sybrens (mede vroedschap) koper Schritsen NZ   1658 237 144r
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper Grote Kerkstraat 35   1697 243 325r
SIETSES, DIRK sytses, dirk bieder Rapenburg ZZ   1712 245 4va
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper Zuiderhaven 18   1712 245 169v
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper   1715 245 235v
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper   1719 246 34r
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper   1719 246 37r
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper Schritsen 43   1720 246 60r
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper   1730 247 338v
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper Schritsen 62   1764 256 86v
SIETSES, DIRK sytzes, dirk koper   1777 259 82r
TEEKES, DIRK taackes, dirk koper   1597 228 109r
TEEDES, DIRK taedes, dirk koper   1692 243 10r
ZANDSTRA, DIRK TJERKS santstra, dirk tjerks koper Zoutsloot NZ   1697 243 286v
TJITSES, DIRK tjietses, dirk koper   1803 266 458r
UILKES, DIRK uilkes, dirk koper   1731 247 387v
OEPKES, DIRK upkes, dirk koper   1719 246 47v
WILLEMS, DIRK willems, dirk koper   1784 261 191v
VLIET, DIRK WIEBES vliet, dirk wybes ten oosten Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
WIENSENS, DIRK wynkes, dirk koper Zuiderhaven 54   1765 256 116r
WIENSENS, DIRK wynkes, dirk koper Lanen 20   1766 256 207r
WIENSENS, DIRK wynkes, dirk koper Kerkpoortstraat 25   1766 256 214r
WIENSENS, DIRK wynkes, dirk koper Moriaanstraat 1   1766 256 215r
IEPKES, DIRK ypkes, dirk koper Karremanstraat   1668 239 176v
SOPINGIUS, DIRKJE sopingius, dirkje (wl) verkoper   1774 258 147v
ZIJLSTRA, DIRKJE zijlstra, dirkje koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
ARENDS, DIRKJE aentjes, dirkje koper   1697 243 282r
KORNELIS, DIRKJE cornelis, dirkje koper   1804 267 18v
HARTS, DIRKJE heerts, dirkjen koper Zuiderhaven 18   1699 244 32r
BOTES, DJURRE bottes, diurre koper Simon Stijlstraat 6   1664 238 228r
DOEKES, DOEKE doeckes, doecke (moeder) verkoper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
DOEKES, DOEKE doeckes, doecke koper   1643 235 38r
GOSSES, DOEKE gosses, doecke koper Heiligeweg ZZ   1615 229 527r
GOSSES, DOEKE gosses, doecke koper Lanen ZZ   1640 234 115r
GOSSES, DOEKE gosses, doecke (wl) verkoper Lanen ZZ   1641 234 155r
JOHANNES, DOEKE johannes, doecke koper Noorderhaven 10   1716 245 273v
PIETERS, DOEKE pytters, doecke koper   1673 240 123r
SEERPS, DOEKE seerps, doecke bruidegom   1598 228 240r
SIEMENS, DOEKE symons, doecke bakker (mr) koper   1731 248 65v
, DOETJE , doed (wd) ten oosten   1634 233 132r
AYSMA, DOETJE aysma, doed van (juffr) koper   1625 231 82r
EELKES, DOETJE eelckes, doed koper   1653 236 240r
UILKES, DOETJE ulkes, doed koper   1640 234 108r
BAKKER, DOEDE backer, doede koper Voorstraat 89   1765 256 119r
BAKKER, DOEDE bakker, doede koper Voorstraat 40   1742 250 244r
BAKKER, DOEDE bakker, doede koper   1742 250 275v
HOUT, DOEDE hout, doede van der apotheker koper Voorstraat 91   1785 262 23v
VEER, DOEDE veer, doede van der schipper (trek-) op leeuwarden verkoper Herenwaltje 9   1804 267 25v
VOSMA, DOEDE vosma, doede koper Hofstraat 20   1722 246 127v
VOSMA, DOEDE vosma, doede koper Rozengracht NZ   1722 246 127v
VOSMA, DOEDE vosma, doede koper Voorstraat 95   1722 246 145r
VOSMA, DOEDE vosma, doede koper Hofstraat 16 7-145 1741 250 147v
ALBERTS, DOEDE alberts, doede koper   1652 236 201v
BAUKES, DOEDE baukcs, doede koper   1672 240 97r
BAUKES, DOEDE baukcs, doede (mr) bakker koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 97v
BAUKES, DOEDE baukcs, doede koper   1673 240 128v
BAUKES, DOEDE baukcs, doede koper   1676 240 229r
BAUKES, DOEDE boucks, doede koper Rapenburg OZ   1658 237 170r
BRANDS, DOEDE brants, doede bakker koper Voorstraat 6   1629 232 211r
BAKKER, DOEDE BRANDS backer, doede brants koper   1619 230 302r
DOEDES, DOEDE doedes, doede koper Grote Kerkstraat ZZ   1630 232 304r
HENDRIKS, DOEDE hendricks, doede koper Voorstraat 84   1653 236 219v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede bakker koper   1664 238 220r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede bakker koper Rapenburg ZZ   1664 238 221v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede bakker koper Rapenburg   1664 238 229v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1678 241 14r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1678 241 22v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1687 242 168r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1687 242 191r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper Grote Kerkstraat NZ   1688 242 228r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper Bos en Hove 2   1688 242 228v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1689 242 292v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1689 242 303v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1690 242 322r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Weverstraat ZZ   1670 240 30r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Kruisstraat 6   1671 240 72r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper   1675 240 194r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Ooievaarsteeg WZ   1690 242 325r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Ooievaarsteeg OZ   1691 242 341r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Kromme Elleboogsteeg 1   1691 242 361r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Scheffersplein 29   1692 243 6r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper   1699 244 6r
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper Lanen 83   1683 242 1r
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper   1684 242 21r
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper Lanen 83   1683 242 21v
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper   1685 242 92v
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper   1685 242 92v
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper Lanen 85   1691 242 339v
JANS, DOEDE jansen, doede timmerman koper Noorderhaven 57   1671 240 56r
VOSMA, DOEDE JOHANNES vosma, doede johannes koper Voorstraat 97   1737 249 187v
VOSMA, DOEDE JOHANNES vosma, doede johannes koper Voorstraat 97   1739 250 49v
PIERS, DOEDE piers, doede kuiper koper Lanen NZ   1647 235 267v
PIERS, DOEDE piers, doede koper   1662 238 142r
PIERS, DOEDE piers, doede koper Brouwersstraat   1667 239 21va
PIETERS, DOEDE pieters, doede koper   1619 230 303r
PIETERS, DOEDE pieters, doede koper   1626 231 98v
PIETERS, DOEDE pieters, doede koopman koper   1633 233 88r
PIETERS, DOEDE pyters, doede koper   1635 234 2v
PIETERS, DOEDE pyters, doede (erven) koper Voorstraat 89   1670 240 2r
PIETERS, DOEDE pytters, doede koper   1644 235 155v
ROELOFS, DOEDE roeliffs, doede koper   1648 236 32r
ROELOFS, DOEDE roeliffs, doede koper   1648 236 32v
BAKKER, DOEDE SEERPS backer, doede seerps koper Voorstraat 93   1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS bakker, doede seerps verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BAKKER, DOEDE SEERPS bakker, doede seerps curator Voorstraat 84   1778 259 134v
SIKKES, DOEDE sickes, doede koper Lanen 5   1700 244 74v
STEFFENS, DOEDE steffens, doede koper   1667 239 110v
TJALLINGS, DOEDE tjallings, doede koper   1678 241 13v
PIEBES, DOETJE piebes, doedje koper   1727 247 47v
PIEBES, DOETJE piebes, doedje koper   1728 247 202v
VOSMA, DOEDE vosma, doedonius (oud burgemeester) koper Hofstraat 65   1753 253 76v
LIEUWES, DOETJE lieuwes, doedtie (wd) verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
WIEGERS, wiegers, doedtie koper Schritsen 32   1627 232 28r
BEKENS, DOETJE beekens, doedtje koper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
JAKOBS, DOETJE jacobs, doedtje koper   1780 259 233v
WIEGERS, DOETJE wygers, doedtje (wd) verkoper Bildtstraat 16   1805 267 116v
VENEMA, DOEKE fenema, doeke koper Romastraat ZZ   1781 260 34v
VENEMA, DOEKE fenema, doeke koper Droogstraat ZZ   1782 260 207r
KRAMER, DOEKE kramer, doeke schipper (veer-) op sneek (ordinaris) koper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
KRAMER, DOEKE kramer, doeke (wl) verkoper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
VENEMA, DOEKE veenema, doeke koper Lanen 80   1789 263 80v
VENEMA, DOEKE venema, doeke ten westen Nieuwstraat 56   1772 258 60r
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1778 259 139v
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper Both Apothekerstraat   1780 259 288v
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1783 261 45v
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1783 261 80v
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1784 261 234r
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1786 262 75r
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1787 262 208v
VENEMA, DOEKE venema, doeke ten westen   1788 263 40v
LOO, DOEKE JANS loo, doeke jan ten oosten Noorderhaven NZ   1600 228 448r
JANS, DOEKE jansen, doeke koper Heiligeweg 5   1700 244 71v
JANS, DOEKE jansen, doeke koper   1706 244 393r
JANS, DOEKE jansen, doeke koper   1706 244 398r
MEINERTS, DOEKE meinderts, doeke koper   1789 263 175v
MEINTES, DOEKE meintes, doeke (wl) verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
PIETERS, DOEKE pyters, doeke koper Voorstraat 18   1738 249 224r
SCHELTES, DOEKE scheltis, doeke koper   1665 239 25r
SIEMENS, DOEKE symons, doeke bakker (mr) koper   1734 249 3r
WIEBRENS, DOEKE wybrens, doeke glazenmaker (mr) koper Voorstraat 57   1742 250 212r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS fenema, doeke wybrens geniaarde Voorstraat 57   1751 252 167v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS venema, doeke wybrens koper   1772 258 5v
ANDRIES, DOEKELE andries, doekele (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
HENDRIKS, DOEKELE hendriks, doekele koper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
DOEKES, DOEKELTJE doekes, doekjen verkoper Zoutsloot ZZ   1773 258 92v
DOEKES, DOEKELTJE doekes, doekjen verkoper Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
WERF, DOEKELE ANDRIES werf, doekle andries van der koper Schritsen 2   1783 261 60r
HENDRIKS, DOEKELE hendriks, doekle koper Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
HESSELS, DOETJE hessels, doetie koper Rozengracht NZ   1680 241 99v
ANNES, DOETJE annes, doetje koper   1721 246 96v
ANNES, DOETJE annes, doetje geniaarde Noorderhaven 112   1723 246 182r
ANNES, DOETJE annes, doetje koper   1725 246 244v
DIRKS, DOETJE dirks, doetje verkoper Brouwersstraat 3   1752 253 23v
JAKOBS, DOETJE jacobs, doetje koper   1758 254 174v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS houtkoper, doetje jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
PIERS, DOETJE piers, doetje koper Kleine Bredeplaats   1664 238 211r
SPANNENBURG, DOETJE spannenburg, doettje verkoper Voorstraat 97   1780 259 297v
WIEGERS, DOETJE wiegers, doettje koper Bildtstraat 16   1772 258 27v
KLASES, DOEIE claes, doeye koper Schritsen NZ   1624 231 16r
EELKES, DOEIE eelckes, doeye koper   1675 240 209v
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitse koper Rozengracht ZZ   1761 255 89r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitse koper Carl Visschersteeg WZ   1761 255 98r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitse koper Bargebuurtspoortje WZ   1761 255 99r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitse koper Nieuwstraat WZ   1761 255 101r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitse koper Lammert Warndersteeg WZ   1761 255 103r
TEUNIS, DOOITSE teunis, doitze koper   1778 259 125v
LANTING, DOMINICUS lanting, dominicus koper Zuiderpoort (gebied)   1675 240 179v
LANTING, DOMINICUS lanting, dominicus koper Noorderhaven ZZ   1681 241 172v
MARNSTRA, DOMINICUS marnstra, dominicus koper   1678 241 2r
MARNSTRA, DOMINICUS marnstra, dominicus koper Voorstraat 95   1678 241 4v
SJOUMA, DOMINICUS siouma, dominicus koper Rozengracht 40   1660 238 53v
SLOTERDIJK, DOMINICUS sloterdijk, dominicus koper   1697 243 311v
SLOTERDIJK, DOMINICUS sloterdijk, dominicus koper   1698 243 360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS sloterdijk, dominicus koper   1706 244 360r
WALRICH, DOMINICUS walrich, dominicus koper   1711 245 141r
WALRICH, DOMINICUS walrich, dominicus (burger-vaandrig) notaris koper Rozengracht 22   1715 245 241r
WALRICH, DOMINICUS walrich, dominicus koper   1717 245 293v
WRINGER, DOMINICUS wringer, dominicus koper Noorderhaven NZ   1661 238 76v
WRINGER, DOMINICUS wringer, dominicus koper   1670 240 20v
WRINGER, DOMINICUS wringer, dominicus koper Voorstraat 24   1671 240 52v
KORNELIS, DOMINICUS cornely, dominicus koper Hofstraat 33   1672 240 82r
KORNELIS, DOMINICUS cornely, dominicus koper Kleine Bredeplaats 14   1675 240 201r
TEUNIS, DOOITSE teunis, dooitse geniaarde Voorstraat 62   1766 256 176r
TEUNIS, DOOITSE theunis, dooitse koper   1790 263 217r
TEUNIS, DOOITSE theunis, dooitse koper Lanen 77   1790 263 281r
HINGST, DOOITSE hingst, dooitze koper   1792 264 58r
TEUNIS, DOOITSE teunis, dooitze koper Noorderhaven 16   1770 257 156v
TEUNIS, DOOITSE teunis, dooitze koper   1772 258 24r
TEUNIS, DOOITSE theunis, dooitze verkoper   1773 258 108r
TEUNIS, DOOITSE theunis, dooitze koper   1778 259 150v
TEUNIS, DOOITSE theunis, dooitze koper   1786 262 145r
TEUNIS, DOOITSE teunis, dooytze kooltjer geniaarde Franekereind 25   1783 261 16r
GERRITS, DOUWTJE gerryts, doutie verkoper   1631 233 4v
HENDRIKS, DOUWTJE hendriks, doutje koper   1778 259 148v
JELLES, DOUWTJE jelles, doutje koper Sint Odolphisteeg 8   1788 262 288v
DOUWES, DOUWTJE douwes, doutjen geniaarde Rozengracht 40   1739 250 15r
DOUWES, DOUWTJE douwes, doutjen koper Schritsen 54   1739 250 37v
ULBES, DOUWTJE ulbes, doutjen koper   1777 259 82r
JELLES, DOUWE jellis, douue koper   1663 238 176v
MARKS, DOUWE merckx, douue triumphant   1634 233 144v
HANEKUIK, DOUWE hanekuik, douwe koper Noorderhaven 61   1734 248 315v
HANEKUIK, DOUWE hanekuik, douwe koper Zuiderhaven 54   1763 256 8r
HANEKUIK, DOUWE hanekuyck, douwe koopman verkoper Bargebuurt   1752 252 181r
HANEKUIK, DOUWE hanekuyk, douwe koper Droogstraat 15   1751 252 161v
ROOS, DOUWE roos, douwe de koper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
SIMONIDES, DOUWE simonides, douwe koper Lanen NZ   1713 245 201v
VETTEVOGEL, DOUWE vettevogel, douwe koper Bildtstraat 12   1773 258 86r
VETTEVOGEL, DOUWE vettevogel, douwe (vroedsman) verkoper Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
ABELS, DOUWE abeles, douwe koper Grote Kerkstraat   1644 235 138v
ABELS, DOUWE abeles, douwe koper Nieuwstraat OZ   1648 236 40v
ABES, DOUWE abes, douwe smid (mr) koper Bildtstraat 23   1697 243 267r
ABES, DOUWE abes, douwe koper Kleine Bredeplaats 25   1705 244 267r
IEBELES, DOUWE aebelis, douwe koper   1645 235 185r
IEBELES, DOUWE aebles, douwe koper Franekereind 23   1646 235 216v
ALBERTS, DOUWE alberts, douwe koper   1625 231 92v
ALBERTS, DOUWE alberts, douwe koper   1626 231 130r
ALLERTS, DOUWE allerts, douwe koper Bildtstraat 12   1612 229 144r
ALLERTS, DOUWE allerts, douwe ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ   1627 232 1r
ALLES, DOUWE alles, douwe koper Lanen ZZ   1615 229 557r
ANDRIES, DOUWE andries, douwe schipper (wijd-) koper Grote Ossenmarkt 5   1694 243 80r
ANDRIES, DOUWE andries, douwe koper Hoogstraat NZ   1700 244 80r
ANNES, DOUWE annes, douwe (mr) ten noorden Drie Roemersteeg   1601 228 494r
ANNES, DOUWE annes, douwe koper Zoutsloot 51   1761 255 57v
ANNES, DOUWE annes, douwe koper Schritsen 37   1767 256 251r
ANNES, DOUWE annes, douwe koper   1785 261 260r
ANNES, DOUWE annes, douwe koper   1790 263 207r
ARJENS, DOUWE arjaans, douwe koper   1780 259 252r
ARJENS, DOUWE arjens, douwe koper Scheffersplein 25   1702 244 162v
ARJENS, DOUWE arjens, douwe koper Tiepelsteeg   1703 244 204v
ARJENS, DOUWE arjens, douwe koper Moriaanstraat ZZ   1704 244 250v
ARJENS, DOUWE arjens, douwe koper   1707 245 30r
ARJENS, DOUWE arjens, douwe koper   1775 258 226r
BAUKES, DOUWE bauckes, douwe koper   1647 235 244r
BONNES, DOUWE leefsma, douwe bonnes ijzerkramer (mr) koper Lanen 82   1779 259 186v
KLASES, DOUWE claasen, douwe brouwer (mr) koper Hoogstraat 29   1701 244 91r
KLASES, DOUWE claasen, douwe ten westen Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
KLASES, DOUWE claasen, douwe ten noorden Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
KLASES, DOUWE claases, douwe koper   1804 267 16v
KLASES, DOUWE claases, douwe koper Hoogstraat 27   1804 267 42r
KLASES, DOUWE claases, douwe koemelker verkoper Molenpad 4 G-276 1808 268 153r
KLASES, DOUWE claassen, douwe koper   1696 243 254v
KLASES, DOUWE claes, douwe koper   1600 228 414r
KLASES, DOUWE claes, douwe koper   1601 228 544r
KLASES, DOUWE claes, douwe koper   1601 228 544r
KLASES, DOUWE claes, douwe koper Zuiderpoort (gebied)   1614 229 434r
KLASES, DOUWE weck, douwe claes koper Weverstraat   1612 229 203r
KLASES, DOUWE claesen, douwe koper Noordijs 1   1632 233 51r
KORNELIS, DOUWE cornelis, douwe koper   1807 267 315r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
DIRKS, DOUWE dircx, douwe koper Heiligeweg   1611 229 1r
DIRKS, DOUWE dirks, douwe koper   1782 260 203r
BOLTA, DOUWE DIRKS bolta, douwe dirks koper   1714 245 205v
SIDERIUS, DOUWE DIRKS siderius, douwe dirks koper Both Apothekerstraat 8   1782 260 213v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe pannebakker gecondemneerde Zoutsloot 76   1597 228 134r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Heiligeweg 36   1631 232 351r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Hoogstraat 21   1638 234 63v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe ten oosten Hoogstraat NZ   1640 234 106r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe ten westen Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1657 237 131r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1659 237 215r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Lanen 39   1661 238 78r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1665 239 28r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Schritsen 48   1666 239 41r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1671 240 32v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Liemendijk   1687 242 205v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1692 242 387v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1742 250 262r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe verkoper Romastraat 33   1750 252 71r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe ten zuiden Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
DOEIES, DOUWE doyes, douwe schipper (smal-) koper   1662 238 154r
IEMES, DOUWE eemis, douwe koper Sint Jacobstraat 11   1632 233 75v
FREERKS, DOUWE freercks, douwe koper   1656 237 66r
GABES, DOUWE gabbes, douwe timmerman (mr) koper Voorstraat 99   1751 252 163r
GABES, DOUWE gabbes, douwe koper   1757 254 95v
GABES, DOUWE gabbes, douwe timmerman (mr) verkoper Voorstraat 99   1779 259 212v
GABES, DOUWE gabes, douwe (wl) timmerman (huis-)(mr) verkoper Franekereind 25   1779 259 221r
GATSES, DOUWE gatses, douwe koper Hoogstraat NZ   1628 232 147r
GATSES, DOUWE gatses, douwe koper   1630 232 345r
GAUKES, DOUWE gauckes, douwe koper   1603 228 712r
GERRITS, DOUWE gerrits, douwe brouwer (mr) koper Lanen 83   1716 245 264r
GOSSES, DOUWE goskes, douwe koper   1739 250 1r
GOSSES, DOUWE goskes, douwe koper   1741 250 165r
GOSSES, DOUWE gosses, douwe koper Bildtpoort (gebied)   1603 228 732r
GOSSES, DOUWE gosses, douwe koper   1733 248 229v
HANSES, DOUWE hansen, douwe timmerman (huis-)(mr) koper   1803 267 5r
HANSES, DOUWE hansen, douwe koper   1808 268 169v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman koper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman verkoper Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman verkoper Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten westen Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten oosten Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman koper Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten westen Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten westen Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten zuiden Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman verkoper A-237 1810 268 333v
HANSES, DOUWE hansen, douwe verkoper Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman in hout koper Brouwersstraat 11 G-061 1808 268 101v
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman koper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman koper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman koper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
HARMENS, DOUWE harmens, douwe koper   1688 242 244v
HARMENS, DOUWE harmens, douwe koper   1703 244 241r
HARTS, DOUWE heerts, douwe koper Weverstraat   1611 229 126r
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks koper Schritsen NZ   1752 252 226v
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks verkoper   1774 258 157v
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks koper   1774 258 194r
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks koper   1777 259 28r
HILLES, DOUWE hilles, douwe koper Bildtpoort (gebied)   1662 238 123v
HILLES, DOUWE hilles, douwe koper Schritsen NZ   1665 239 28v
HILLES, DOUWE hilles, douwe (wl) wagenmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
HILLES, DOUWE hilles, douwe (wl) wagenmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
HILLES, DOUWE hilles, douwe koper   1671 240 35r
HIELKES, DOUWE hylkes, douwe koper Zuiderhaven 24   1683 242 6v
IEDES, DOUWE ides, douwe koper Grote Kerkstraat NZ   1662 238 157r
IJSBRANDS, DOUWE ijsbrants, douwe koper Bildtpoort (gebied)   1598 228 185r
JAKOBS, DOUWE jacobs, douwe koper Zuiderhaven 56   1664 238 233r
JAKOBS, DOUWE jacobs, douwe verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
JAKOBS, DOUWE jacobs, douwe ten westen Noorderhaven 19   1745 251 99v
JAKOBS, DOUWE jacops, douwe koper   1649 236 98v
JANS, DOUWE jans, douwe koper Lombardstraat   1611 229 14r
JANS, DOUWE jans, douwe koper   1735 249 82v
JANS, DOUWE jans, douwe verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, DOUWE jans, douwe verkoper   1774 258 174r
JANS, DOUWE jans, douwe verkoper   1774 258 194r
JANS, DOUWE jans, douwe koper   1785 261 280r
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1648 236 14r
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1687 242 186v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper Voorstraat 29   1692 242 371v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1697 243 291v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1705 244 291v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1706 244 360v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1767 257 27r
JANS, DOUWE jansen, douwe koper Hofstraat 59   1767 257 34v
FABER, DOUWE JANS faber, douwe jansen koper   1768 257 96v
FABER, DOUWE JANS faber, douwe jansen koper   1770 257 181r
JANS, DOUWE kleinridder, douwe jansen ten oosten Zoutsloot NZ   1660 238 26v
VETTEVOGEL, DOUWE JANS vettevogel, douwe jansen bakker koper Voorstraat 34   1717 245 297v
JANS, DOUWE janzen, douwe koper Spekmarkt 1   1737 249 182v
JANS, DOUWE janzen, douwe (wl) verkoper Spekmarkt 1   1772 258 29v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES vettevogel, douwe jelles koper Lanen 45   1728 247 214v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES vettevogel, douwe jelles koper Lanen 36   1730 247 347r
KEIMPES, DOUWE kempes, douwe koper Zuiderhaven 27   1625 231 55v
KEIMPES, DOUWE kempes, douwe koper   1625 231 56r
KEIMPES, DOUWE kempes, douwe koper   1626 231 114v
KEIMPES, DOUWE keympes, douwe koper Sint Jacobstraat 8   1632 233 42v
KLASES, DOUWE klaases, douwe ten noorden Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
LIEUWES, DOUWE lieuwes, douwe koper   1660 238 41v
LIEUWES, DOUWE lieuwes, douwe koper Rommelhaven 2   1748 251 227v
LIEUWES, DOUWE lieuwes, douwe koper Sint Jacobstraat WZ   1754 253 130r
LUITJENS, DOUWE boeier, douwe luitjens koper   1739 250 44v
LUITJENS, DOUWE luyties, douwe koper   1598 228 219r
LUITJENS, DOUWE luyties, douwe koper Kleine Kerkstraat OZ   1599 228 262r
MARTENS, DOUWE martens, douwe koper   1629 232 219r
MARTENS, DOUWE martens, douwe koper Nieuwstraat WZ   1637 234 33r
MARTENS, DOUWE martens, douwe koper Heiligeweg ZZ   1710 245 129r
MEINTES, DOUWE meintes, douwe koper   1637 234 30v
MEINTES, DOUWE meintes, douwe koper Lanen 4   1638 234 62r
MARKS, DOUWE merx, douwe koper   1635 234 4v
MARKS, DOUWE merx, douwe koper ZZ   1637 234 34v
MARKS, DOUWE merx, douwe koper   1649 236 100v
MARKS, DOUWE merx, douwe koper   1652 236 203v
MEINERTS, DOUWE meynerts, douwe koper Zuiderhaven 56   1646 235 208v
MEINTES, DOUWE meyntes, douwe koper ten zuiden van Harlingen   1650 236 118v
MEINTES, DOUWE meyntes, douwe koper   1651 236 165r
OENES, DOUWE oenes, douwe koper   1651 236 156v
PELGRIMS, DOUWE pelles, douwe koper   1732 248 140r
PIETERS, DOUWE pieter, douwe koper   1648 236 39r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper   1618 230 274r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper   1624 231 14r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper   1625 231 48r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe (weeskinderen van) verkoper   1631 233 4r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper Nieuwstraat OZ   1734 248 344r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper Nieuweburen NZ   1781 260 32r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper   1784 261 228v
PIETERS, DOUWE pieters, douwe verkoper Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
PIETERS, DOUWE pyters, douwe koper Franekereind ZZ   1611 229 113r
PIETERS, DOUWE pyters, douwe metselaar koper Lanen 21   1650 236 114r
PIETERS, DOUWE mazet, douwe pyters koper   1755 253 243v
PIETERS, DOUWE pytters, douwe koper   1742 250 214v
REINS, DOUWE reins, douwe koper   1618 230 237r
REINS, DOUWE reins, douwe bakker (mr) koper Brouwersstraat 20   1726 246 266r
REINS, DOUWE reins, douwe koper Nieuwstraat WZ   1728 247 122r
REINS, DOUWE veth, douwe reins de geniaarde Rozengracht 40   1739 250 15r
REINS, DOUWE veth, douwe reins de koper Schritsen 54   1739 250 37v
RIENKS, DOUWE riencks, douwe koper Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
RIENKS, DOUWE rienks, douwe koper   1667 239 79v
SANNES, DOUWE sannes, douwe (wl) verkoper Hoogstraat NZ   1601 228 473r
SANNES, DOUWE sannes, douwe (wd) bewoner Hoogstraat   1601 228 492r
SANNES, DOUWE sannes, douwe (wd) gecondemneerde Hoogstraat   1601 228 492r
SIERKS, DOUWE siercks, douwe koper   1628 232 117r
SIERKS, DOUWE siercx, douwe koper   1630 232 252r
SIPKES, DOUWE sipkes, douwe koper   1674 240 148v
SIPKES, DOUWE sipkes, douwe koper   1740 250 98r
STINNERTS, DOUWE stinnerts, douwe koper Franekereind   1600 228 444r
STINNERTS, DOUWE stinnerts, douwe koper Franekereind 29   1611 229 124r
SIEBES, DOUWE sybes, douwe koper   1731 248 25r
SIERKS, DOUWE syercks, douwe koper ten oosten van Harlingen   1631 233 29v
SIERKS, DOUWE syrcxz, douwe koper Lanen ZZ   1614 229 419r
TEEKES, DOUWE taeckes, douwe triumphant Sint Odolphisteeg OZ   1606 228 1055r
TJEBBES, DOUWE tiebbes, douwe ten westen Noorderhaven NZ   1600 228 448r
TJEPKES, DOUWE tiepkes, douwe koper Heiligeweg NZ   1643 235 51v
TIJSES, DOUWE tijssen, douwe koper   1642 234 163v
TJEERDS, DOUWE tjeerds, douwe koper   1778 259 101v
TJEERDS, DOUWE tjeerds, douwe koper   1781 260 138r
TJEERDS, DOUWE tjeerds, douwe koper Lammert Warndersteeg OZ   1781 260 139r
WIEBES, DOUWE wybes, douwe koper   1733 248 216r
WIEBES, DOUWE wybes, douwe (wd) ten zuiden   1774 258 159v
KWAST, DOUWE WIEBES quest, douwe wybes schipper koper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
WIEBRENS, DOUWE wybrants, douwe koper Rapenburg   1648 236 46r
WIEBRENS, DOUWE wybrens, douwe koper   1700 244 48r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES vettevogel, douwe wytzes (vroedsman)(oud-) verkoper Poortje 5 E-140 1810 269 39r
, DOUWE ygers, douwe koper   1733 248 243r
IEPKES, DOUWE ypkes, douwe koper   1732 248 141r
ABES, DOUWTJE abes, douwtje verkoper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
EELKES, DOEIE eelckes, doye koper   1668 239 167v
EELKES, DOEIE eelkes, doye koper   1664 238 211v
ARENDS, DOOITSE anes, doytse koper Zuidersteeg NZ   1738 250 23v
BOKKES, DOOITSE bockes, doytse bruidegom   1604 228 863r
TJALLINGS, DOOITSE tjallinghs, doytse bakker (mr) koper   1690 242 317v
TEUNIS, DOOITSE theunis, doytze kooltjer koper Lanen 28   1774 258 168v
JANS, ANDRIES jansen, drys koper   1667 239 106v
GALEMA, DOEKE galama, duco bakker koper Hoogstraat 1   1664 238 236v
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper   1677 240 264v
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper   1677 240 264v
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper   1678 241 18r
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper Wasbleek ZZ   1680 241 103v
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper   1680 241 104r
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper   1681 241 163r
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper   1681 241 164r
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper   1681 241 164v
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper   1697 243 296r
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper   1702 244 189v
NAUTA, DOEKE nauta, duco koper Grote Kerkstraat 17   1705 244 296r
SCHELTES, DOEKE scheltes, duco koper Zoutsloot ZZ   1667 239 63v
SIEMENS, DOEKE simons, duco bakker (mr) koper Zuiderstraat 25   1728 247 120r
SIEMENS, DOEKE simons, duco koper Zuiderstraat 29   1729 247 221v
SIEBES, sybes, dulde koper   1606 228 1050r
FEKKES, DIRK fekkes, durck koper   1644 235 136r
GERBENS, DIRK gerbrens, durck koper   1644 235 145v
WETSENS, DIRK wetsens, durk koper   1778 259 136r
KLASES, DIRK claesen, durk koper   1779 259 181v
KORNELIS, DIRK cornelis, durk koper Kruisstraat ZZ   1767 256 252r
DOUWES, DIRK douwes, durk koper   1767 256 257r
DIRKS, DIRK durks, durk koper   1775 258 196r
HAIES, DIRK hayes, durk koper   1779 259 170r
HAIES, DIRK hayes, durk koper   1780 259 269r
JANS, DIRK jansen, durk koper   1774 258 159v
KLASES, claes, dyrck ten oosten Voorstraat NZ   1600 228 415r
LASES, DIRK laessen, dyrck koper Grote Kerkstraat   1597 228 31r
JANS, jans, dyrckyen (wd) koper   1597 228 53r
ALEFS, DIEUWKE aleffs, dyuck verkoper Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
PIETERS, pieters, dyucke koper ten zuiden van Harlingen   1599 228 337r