Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BAARDA, E. baarda, e. koper   1799 265 394r
HARKEROTH, E. harkenroth, e. advocaat bij het hof van friesland verkoper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
OOSTERBAAN, E. oosterbaan, e. (wd) ten zuiden   1774 258 187v
, E. travaille, e. ten westen Hoogstraat 23   1772 258 47r
WIJGA, E. wijga, e. ten noorden Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
WIJNALDA, E. wijnalda, e. (wd) ten zuiden   1804 267 55r
DOUWES, EEBE douwes, ebe koper Hoogstraat NZ   1676 240 224r
DOUWES, EEBE douwes, ebe koper Droogstraat NZ   1676 240 225r
HENDRIKS, IEBELE hendricx, ebel koper   1606 228 985r
SIEBRENS, IEBELTJE sybrens, ebel eeuwige rente Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
FOKKES, IEBELTJE fockes, ebeltie koper Grote Bredeplaats 13   1655 237 47v
GEERTS, EVERT geerts, ebert koper   1625 231 83v
PIETERS, EKKE pieters, ecke koper Weverstraat ZZ   1629 232 208r
GRATES, EEDE grettes, ede ten westen Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
PIETERS, EEDE pieters, ede ten noorden Bargebuurt   1774 258 172r
REINS, EEDE reyns, ede koper   1601 228 480r
REINS, EEDE reyns, ede koper Noordees (gebied)   1601 228 532r
KORNELIS, EDGER cornelis, edger koper Grote Bredeplaats 10   1715 245 235r
DOUWES, EDGER douwes, edger schipper (groot-) koper Schritsen NZ   1643 235 41v
DOUWES, EDGER douwes, edger schipper (groot-) koper Schritsen NZ   1643 235 59v
DOUWES, EDGER douwes, edger koper Noorderhaven 107   1643 235 78r
DOUWES, EDGER douwes, edger koper Schritsen NZ   1656 237 73v
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins (burger-vaandrig) koper Rozengracht 40   1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins koper   1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins koper   1667 239 99r
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins koper   1668 239 135v
WYNIA, EEDE REINS wynia, edo reins koper   1659 237 191v
WYNIA, EEDE REINS wynia, edo reyns koper   1674 240 156r
WYNIA, EEDE REINS wynia, edo reyns koper Lanen 39   1674 240 158r
SIEBRENS, EEDE feytama, edo sibrents koper ten noorden van Harlingen   1637 234 39v
DIRKS, EDGER dirks, edsger ten noorden   1774 258 173r
HIELKES, EDGER hyltjes, edsger koper Noorderhaven 42   1754 253 147r
HAAN, EDGER HIELKES haan, edsger hyltjes de ten westen Noorderhaven 44   1772 258 14v
HAAN, EDGER HIELKES haan, edsger hyltjes de (erven) ten westen Noorderhaven 44   1772 258 26v
KEIZER, EDWARD keyser, eduard (wl) verkoper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
NAUTA, EDWER nauta, eduarda koper   1778 259 112v
BEIMA, EDWARD beyma, eduart van koper Zuiderhaven 54   1785 261 259r
KEIZER, EDWARD keyzer, eduart koper   1802 266 271r
OUTGERS, EEBE outgers, eebe koper   1603 228 709r
OUTGERS, EEBE outgers, eebe bruidegom   1606 228 1058r
TEEKES, IEKE taeckes, eecke koper Lammert Warndersteeg   1612 229 193r
TEEKES, IEKE taeckes, eecke koper Zuiderplein 1   1613 229 319r
AUKES, EEDE auckes, eede koper   1644 235 154r
KORNELIS, EESGE cornelis, eedsge koper   1686 242 104r
IJSENBEEK, IEKE ijsenbeek, eeke (wd) verkoper   1805 267 124r
MENALDA, IEKE menalda, eeke koper   1757 254 90r
MENALDA, IEKE menalda, eeke koper   1770 257 144r
MENALDA, IEKE menalda, eeke koper   1770 257 175v
MENALDA, IEKE menalda, eeke ten oosten Lanen 41   1773 258 121v
MENALDA, IEKE menalda, eeke ten zuiden   1774 258 170v
WILDSCHUT, IEKE EELKES wildschut, eeke eelkes (wd) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IDSES, IEKE idses, eeke (arum) molenaar koper Wasbleek   1751 252 133r
IDSES, IEKE idses, eeke koper   1753 253 52v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper Brouwersstraat WZ   1721 246 105r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper Franekereind 40   1750 252 83r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper   1764 256 90v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper   1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper Kleine Kerkstraat 16   1766 256 193r
JANS, IEKE jansen, eeke koper   1729 247 266r
BAKKER, IEKE JANS backer, eeke jansen koper   1731 248 6v
SJOERDS, IEKE sjoerds, eeke koper   1732 248 79r
WILLEMS, IEKE willems, eeke koper Droogstraat NZ   1684 242 12r
IENTES, IEKE yntes, eeke koper Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
KLASES, EELKE claes, eelck koper   1614 229 417r
EELKES, EELKE eelckes, eelck koper Rozengracht 37   1651 236 147r
HANSES, EELKE hansen, eelck koper   1648 236 24v
HERES, EELKJE heres, eelck koper   1619 230 302r
JANS, EELKE jans, eelck koper Ooievaarsteeg   1668 239 144r
JURJENS, EELKJE juriens, eelck koper Heiligeweg   1601 228 535r
LAMMERTS, EELKE lammers, eelck koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
SIEMENS, EELKE symens, eelck koper Noorderhaven NZ   1614 229 460r
SIEMENS, EELKE symons, eelck koper   1617 230 187r
GERBENS, EELKE gerbrants, eelcke koper Lanen ZZ   1599 228 292r
HARMENS, EELKE harmannis, eelcke koper   1603 228 695r
IEPES, EELKE ipes, eelcke koper Both Apothekerstraat   1614 229 403r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelcke koper Zuiderhaven 18   1650 236 117r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelcke koper Zuiderhaven 18   1650 236 118r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelcke koper   1659 237 185r
GERRITS, EELKJE gerrits, eelckjen koper   1667 239 120v
DOUWES, EELKE douwes, eelco koper   1718 246 23r
DIRKS, EELKE dirx, eelk koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
LEIENAAR, EELKE leyenaar, eelke commandeur aan 's lands magazijn koper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
LEIENAAR, EELKE leyenaar, eelke ten westen Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
LEIENAAR, EELKE leyenaar, eelke ten westen Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
POST, EELKE post, eelke van der koper   1794 264 199r
BERNARDUS, EELKE bernardus, eelke koper   1760 254 259v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wiltschut, eelke dirk koper Lanen 21   1738 249 277r
DIRKS, EELKE dirks, eelke koper   1718 246 32v
DIRKS, EELKE dirks, eelke koper   1723 246 161v
DIRKS, EELKE dirks, eelke koper   1725 246 261v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wiltschut, eelke dirks koper   1733 248 185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wiltschut, eelke dirks koopman koper   1735 249 51r
DOUWES, EELKE douwes, eelke koper Rinnertspijp 1   1702 244 185r
DOUWES, EELKE douwes, eelke koper Grote Bredeplaats 35   1708 245 65v
DOUWES, EELKE douwes, eelke koper Noorderhaven 44   1717 245 291r
DOUWES, EELKE douwes, eelke (erven) ten oosten Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
HUBERTS, EELKE huiberts, eelke koper Grote Bredeplaats 22   1719 246 35v
JANS, EELKE jans, eelke koper   1785 261 281r
LEIENAAR, EELKE JANS leyenaar, eelke jans koper   1799 265 260r
LEIENAAR, EELKE JANS leyenaar, eelke jans verkoper   1804 267 106v
POST, EELKE JANS post, eelke jans van der koper   1788 262 307r
JELLES, EELKE jelles, eelke koper   1740 250 139v
JELLES, EELKE jelles, eelke koper Zuiderhaven 36   1747 251 192v
JELLES, EELKE jelles, eelke koper Kleine Ossenmarkt 3   1756 254 51v
JELLES, EELKE jelles, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1761 255 114r
JELLES, EELKE jelles, eelke verkoper Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
JELLES, EELKE jelles, eelke verkoper Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
JETSES, EELKE jetses, eelke koper Kleine Bredeplaats 12   1712 245 182v
JETSES, EELKE jetses, eelke koper   1717 245 308r
JETSES, EELKE jetses, eelke koper   1719 246 53v
JETSES, EELKE jetses, eelke koper   1720 246 80r
JETSES, EELKE jetses, eelke koper   1723 246 164v
JOCHEMS, EELKE jochums, eelke koper   1741 250 177v
JOCHEMS, EELKE jogchums, eelke (vrijgezel) koper Wasbleek ZZ   1741 250 187v
JOBS, EELKE jops, eelke koper   1641 234 130r
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper Schritsen 39   1662 238 147v
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper   1680 241 87r
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper Schritsen NZ   1681 241 140r
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper   1692 242 376v
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper Schritsen NZ   1692 243 16v
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper   1695 243 156v
PIERS, EELKE piers, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1712 245 180v
PIERS, EELKE piers, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1712 245 180v
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelke koper Noordijs OZ   1665 239 12r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelke koper   1667 239 99r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelke koper Weverstraat WZ   1676 240 213v
EELKEMA, EELKE RINNERTS eelcoma, eelke rinnerts koper Franekertrekvaart ZZ   1681 241 171r
RINSES, EELKE rinses, eelke koper Bildtstraat WZ   1802 266 295r
RINSES, EELKE rinses, eelke verkoper Bildtstraat 18   1804 267 8v
, EELKJE zeemans, eelkje koper   1780 259 259v
, EELKJE zeemans, eelkje verkoper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES ijsenbeek, eelkje bentes koper Voorstraat 97   1780 259 297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES ijsenbeek, eelkje bentes koper   1787 262 215r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES ijsenbeek, eelkje bentes koper Noordijs 12   1795 264 266v
BLOK, EELKJE KORNELIS blok, eelkje cornelis verkoper Bildtstraat 14   1780 259 270v
BINKES, EELKJE bentes, eelkjen koper   1725 246 231v
BINKES, EELKJE bentjes, eelkjen (moeder)(wl) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES zeeman, eelkjen joosten koper Brouwersstraat 16   1783 261 35r
TEUNIS, EELKJE theunis, eelkjen koper   1775 258 201v
BONNEMA, EELKE bonnema, eeltje koper Noordijs OZ   1794 264 211r
BONNEMA, EELKE bonnema, eeltje ten zuiden   1804 267 93v
BONNEMA, EELKE bonnema, eeltje (kimswerd) koopman koper Bildtstraat 16   1805 267 116v
BRINK, EELKE brink, eeltje ter koper   1717 245 299r
, EELKE travaile, eeltje koper   1753 253 62v
, EELKE travaile, eeltje koper   1754 253 160v
, EELKE travaile, eeltje koper Grote Kerkstraat 33   1760 255 44v
, EELKE travaile, eeltje geniaarde Rozengracht NZ   1763 255 218v
, EELKE travailje, eeltje koper   1757 254 107v
, EELKE travaille, eeltje koper Franekerpoort (gebied)   1764 256 70v
, EELKE travaille, eeltje koper Lanen 31   1766 256 151v
, EELKE travaille, eeltje koper Hoogstraat 21   1770 257 177v
, EELKE travaille, eeltje koper   1771 257 199v
, EELKE travaille, eeltje koper Ooievaarsteeg WZ   1771 257 221v
, EELKE travaille, eeltje bieder   1772 258 6ra
, EELKE travaille, eeltje verkoper Lanen 31   1772 258 39v
, EELKE travaille, eeltje ten oosten Voorstraat 81   1774 258 162v
, EELKE travaille, eeltje koper Zuiderpoort (gebied)   1775 258 241r
, EELKE travaille, eeltje koper Grote Kerkstraat ZZ   1775 258 241v
, EELKE travaille, eeltje (wd) koper   1778 259 93v
, EELKE travaille, eeltje (wl) verkoper Schritsen 52   1780 259 299v
, EELKE travaille, eeltje (wl) verkoper Schritsen 52   1780 259 301v
, EELKE travaillie, eeltje ten westen   1772 258 49v
, EELKE trawalie, eeltje koopman koper Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
ABES, EELKE abes, eeltje meesterknegt in de zeylmakerij van de wd jan douwes zeylmaker koper   1804 267 97r
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Romastraat ZZ   1752 252 191r
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Grote Bredeplaats 6a   1752 252 229r
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Voorstraat 83   1753 253 118r
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
KORNELIS, EELKE cornelis, eeltje koper Brouwersstraat 8   1795 264 258v
GERRITS, EELKE gerryts, eeltje koper Franekereind 25   1772 258 65r
GERRITS, EELKE gerryts, eeltje koper   1779 259 177v
HOVENIER, EELKE JELLES hovenier, eeltje jelles koper   1785 262 49v
RINSES, EELKE rinses, eeltje (wd) ten westen   1772 258 54v
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS algera, eepe augustini koper Lanen NZ   1613 229 312r
LIEUWES, IEPE lieuwes, eepe koper   1616 230 78r
PIERS, IEPE piers, eepe molenaar koper   1604 228 797r
WATSES, IEPE watses, eepe gecondemneerde   1597 228 88r
WOUTERS, IEPE wouters, eepe koper Lanen NZ   1615 229 537r
JANS, EERKE jansen, eerk koper Zoutsloot NZ   1723 246 160v
HENDRIKS, ERNST hendrix, eernst koper   1647 236 4r
HENDRIKS, ERNST hendrix, eernst koper   1650 236 104v
LIEUWES, lieuwes, eesdge koper Rozengracht 38   1685 242 97r
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koper Rozengracht 30   1693 243 41v
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koper Rozengracht 30   1694 243 101v
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koper Rozengracht 30   1695 243 174v
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koper Voorstraat 1   1699 243 391v
REINS, EESGE reyns, eesge ten zuiden   1633 233 122r
GRUTTER, EGBERT grutter, egbart koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
, EGBERT gruiter, egbert de chirurgijn (mr) verkoper Hofstraat 31   1659 238 2r
GRUYTER, EGBERT gruyter, egbert de koper   1605 228 890r
GRUYTER, EGBERT gruyter, egbert de koper Sint Jacobstraat 14   1654 236 265r
KLASES, EGBERT claessen, egbert verkoper Voorstraat 33   1601 228 472r
KORNELIS, EGBERT cornelis, egbert koper   1625 231 77v
GEERTS, EGBERTJE geerts, egbert (wl) verkoper Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
GERRITS, EGBERT gerryts, egbert koper   1598 228 255r
HARINGS, EGBERT harings, egbert verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
HARINGS, EGBERT harings, egbert verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
HARINGS, EGBERT harings, egbert koper   1700 244 47v
JANS, EGBERT jans, egbert koper Vijverstraat   1612 229 245r
JELTES, EGBERT jeltes, egbert koper Zoutsloot ZZ   1614 229 393r
LIEUWES, EGBERT lieuwes, egbert koper   1613 229 253r
PIETERS, EGBERT pytters, egbert schilder (mr) koper Voorstraat 29   1716 245 274r
RIJKS, EGBERT rijcks, egbert koper Zoutsloot NZ   1627 232 2r
JANS, EDGER jans, egger verkoper Schritsen NZ   1774 258 190v
HARRITS, EGBERT harryts, eibert koper   1781 260 95r
HENDRIKS, EGBERT hendriks, eibert koper   1771 257 224r
PIETERS, EGBERT pytters, eibert koper   1709 245 85r
WIEBES, EGBERT wybes, eibert blokman koper   1695 243 160v
FABER, EILE faber, eile koper Kleine Kerkstraat 7   1797 265 105r
EILES, EILE eiles, eile koemelker geniaarde Grote Kerkstraat 33   1722 246 151v
HENDRIKS, EILERT hendriks, eilert koper   1754 253 166v
JURJENS, EILERT jurjens, eilert koper Bildtstraat 16   1754 253 145r
FREERKS, EISE freerks, eise ten noorden Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
KLASES, EISKE claasen, eiskje koper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
ABES, IEKE abbes, eke koper Rozenstraat OZ   1648 236 9r
ABES, IEKE abbes, eke koper   1648 236 28v
ABES, IEKE abbes, eke koper Rapenburg   1659 237 208v
JANS, IEKE jans, eke koper Schritsen NZ   1731 248 56v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans bakker (mr) koper Zuiderhaven 79a   1735 249 48r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans koper   1737 249 217v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans bakker (mr) koper Zuiderhaven 55b   1740 250 92r
JANS, IEKE jansen, eke koper   1661 238 110r
VRIESEMA, EKKE friesema, ekke koper   1757 254 105r
FRIESEMAN, EKKE frieseman, ekko koper   1769 257 107r
FRIESEMAN, EKKE frieseman, ekko koper   1779 259 183v
FRIESEMAN, EKKE frieseman, ekko koper Voorstraat 76   1780 259 286v
WILLEMS, IEKE willems, eko koper Nieuwstraat WZ   1687 242 206v
WILLEMS, IEKE willems, eko koper Nieuwstraat WZ   1689 242 284v
ROELOFS, ELBERT roloffs, elbrich koper Voorstraat NZ   1602 228 675r
TJEERDS, ELBRICHJE tjaerds, elbrich bruid   1605 228 874r
JURJENS, EILERT jurjens, eldert koper   1779 259 201r
BIJLSMA, ELIAS bijlsma, elias koper Sint Jacobstraat 14   1797 265 62r
TJEERDS, ELIAS tieerds, elias koper   1734 248 325r
VRIES, LIJSBET vries, elijsabeth de koper   1776 259 6v
DOUWES, ELING douwes, eling koper Schritsen NZ   1681 241 127r
WIEBRENS, ELINKJE wibrens, elingh (wl) koper Kleine Bredeplaats 11   1627 232 37r
SCHIERE, LIJSBET schiere, elisabet koper   1733 248 203r
BAKKER, LIJSBET bakker, elisabeth koper Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
BAKKER, LIJSBET bakker, elisabeth koper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
BAKKER, LIJSBET bakker, elisabeth verkoper Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
, LIJSBET barronni, elisabeth koper Lombardstraat 2   1704 244 257v
BONKAMP, LIJSBET boncamp, elisabeth koper Noorderhaven 73   1748 251 213r
BOTSMA, LIJSBET botsma, elisabeth (wd) geniaarde Noordijs 23   1728 247 96v
BOTSMA, LIJSBET botsma, elisabeth (wd) koper Zuiderhaven 36   1728 247 111r
BOTSMA, LIJSBET botsma, elisabeth (wd) koper   1729 247 279r
KAMPEN, LIJSBET campen, elisabeth (wd) koper Zuiderhaven 53   1777 259 66v
DIJK, LIJSBET dijk, elisabeth van koper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
HAAN, LIJSBET haan, elisabeth de koper   1786 262 91v
HANNEMA, LIJSBET hannema, elisabeth verkoper   1808 268 103r
HOUT, LIJSBET hout, elisabeth van der (wd) verkoper   1773 258 117v
HOUT, LIJSBET hout, elisabeth van der (wd) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
, LIJSBET kleydeiter, elisabeth verkoper   1774 258 155v
MOLENAAR, LIJSBET molenaar, elisabeth (wl) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
MOLLEMA, LIJSBET mollema, elisabeth koper Zuiderhaven 53   1802 266 94r
SCHRADER, LIJSBET schraader, elisabeth (wd) verkoper Zuiderhaven 2   1779 259 207v
, LIJSBET soomers, elisabeth (westzaandam) verkoper Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
, LIJSBET soomers, elisabeth (westzaandam) ten oosten Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
, LIJSBET soomers, elisabeth (westzaandam) ten zuiden Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
STEENSMA, LIJSBET steensma, elisabeth koper Moriaanstraat   1676 240 223r
STEENSMA, LIJSBET steensma, elisabeth koper Moriaanstraat   1676 240 223v
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper   1804 267 79v
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper   1804 267 79v
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper   1804 267 79v
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper   1804 267 82r
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper   1804 267 84r
WAAL, LIJSBET waal, elisabeth van der koper Zuiderhaven 23   1804 267 12v
ANDRIES, LIJSBET andrae, elisabeth koper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
OVERZEE, LIJSBET ANTONIUS overzee, elisabeth anthony koper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
MEULEN, LIJSBET KOENRAADS meulen, elisabeth coenes van der (erven) verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
KORNELIS, LIJSBET cornelis, elisabeth (wd) verkoper Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS meulen, elisabeth cornelis (wl) verkoper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
DOUWES, LIJSBET douwes, elisabeth koper   1804 267 22r
GERRITS, LIJSBET gerrits, elisabeth koper   1783 261 65r
GERRITS, LIJSBET gerryts, elisabeth (wd) verkoper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
GERRITS, LIJSBET gerryts, elisabeth (wd) verkoper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
GERRITS, LIJSBET gerryts, elisabeth (wd) verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
PERSIJN, LIJSBET JANS persijn, elisabeth jans koper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
LUCAS, LIJSBET lucas, elisabeth (wd) verkoper Lanen 30 F-216 1808 268 61r
LUITJENS, LIJSBET luitjes, elisabeth koper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
LUITJENS, LIJSBET luitjes, elisabeth koper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
LUITJENS, LIJSBET luitjes, elisabeth koper Jekelsteeg 1 F-217 1808 268 76r
LEVI, ELKAN levi, elkan koper   1796 264 461r
, ELKAN levij, elkan (leeuwarden) koopman (joods) koper Voorstraat 36   1805 267 113v
, ELKAN levij, elkan koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
, ELKAN levij, elkan ten zuiden Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
, ELKAN levij, elkan ten westen Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
ISAAKS, ELKAN levy, elkan ysack koopman (joods) koper Grote Kerkstraat 15   1795 264 289r
JANS, EILERT jansen, ellert koper Voorstraat 10   1645 235 190v
HEERKES, ELSKE heerkes, else koper   1800 265 466r
HENDRIKS, ELSKE hendrix, elsie koper   1732 248 92r
GERRITS, ELSKE gerryts, elske koper Nieuwstraat 56   1779 259 214r
BRINK, ELSKE HENDRIKS brink, elske hendrix ten koper   1719 246 50v
BRINK, ELSKE HENDRIKS brink, elske hendrix ten koper   1721 246 95r
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van verkoper Grote Bredeplaats 4   1777 259 46r
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van koper   1778 259 93v
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van (wd) verkoper Schritsen 52   1780 259 299v
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van (wd) verkoper Schritsen 52   1780 259 301v
JANS, ELSKE jans, elske koper Franekerpoort (gebied)   1650 236 128r
BERENDS, beerns, eltke koper Lanen NZ   1611 229 91r
IEPES, IEME epes, eme koper   1650 236 141r
HERES, IEME heres, eme koper   1659 237 217v
ROGIERS, IEME rogiers, eme koper Schritsen ZZ   1602 228 620r
, stadens, emmerich koper   1606 228 1008r
EELKES, eelkes, emmerich koper   1709 245 100v
EELKES, eelkes, emmerich koper   1711 245 161r
REINERS, reiners, emmerich koper   1668 239 27va
REINERS, reyners, emmerich koper Nieuwstraat OZ   1648 236 41v
, EGBERT graas, engbert koper   1754 253 129r
JANS, EGBERT jans, engbert koper Voorstraat 97   1613 229 262r
POOL, EGBERT JANS pool, engbert janz koper   1753 253 86r
KLINKERT, ENGEL ALBERTS klinkert, engel albertus koper Zoutsloot 41   1742 250 242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS klinkert, engel albertus koper Zoutsloot 41   1742 250 243v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS klinkert, engel albertus opzichter (oud-) verkoper Zoutsloot 41   1760 254 261v
ENGELS, ENGEL engels, engel koper Grote Kerkstraat 44   1644 235 129v
HAGER, ENGELTJE GERRITS hager, engel gerryts koper Lanen 80   1627 232 23r
SJOERDS, ENGELTJE sjuerdts, engel koper   1600 228 429r
, ENGELTJE tyarckx, engel (wd) verkoper Heiligeweg WZ   1601 228 502r
POEL, ENGELTJE poel, engeltie van der (wd) verkoper Heiligeweg 38   1773 258 88v
POEL, ENGELTJE poel, engeltie van der koper   1778 259 94v
POEL, ENGELTJE poel, engeltie van der koper   1778 259 95v
DOEDES, ENGELTJE doedes, engeltie koper   1734 248 285v
BLOEMBERGEN, ENNE blombergen, enne koper   1802 266 332r
WIJGA, ENNE wyga, enne koper   1799 265 384r
WIJGA, ENNE wyga, enne kleermaker koper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper Schritsen 50   1718 246 21r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper Schritsen 65b   1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper   1723 246 168r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper Voorstraat 81   1724 246 208r
IEPES, ENNE ipes, enne brouwer ten oosten   1659 238 10r
MINNES, ENNE minnes, enne geniaarde Noorderhaven 40   1729 247 232r
MINNES, ENNE minnes, enne koper   1740 250 102v
TJEERDS, ENNE tiaards, enne koper   1625 231 76r
WIEMERS, ENNE wymerts, enne koper Kleine Bredeplaats OZ   1597 228 7r
BROUWER, ENNE IEPES brouwer, enne ypes koper Zoutsloot ZZ   1661 238 89r
, ENOCH rippers, enoch van koper   1696 243 198r
, ENOCH ripperts, enoch van chirurgijn (mr) koper Grote Bredeplaats 35   1701 244 92v
FEDDES, IEPKE feddes, epcke ten oosten Heiligeweg   1601 228 535r
BERENDS, IEPE beerns, epe kuiper koper   1633 233 99r
GOOITSENS, IEPE goyties, epe koper Zuiderstraat   1613 229 363r
HANSES, IEPE hans, epe koper Hoogstraat 23   1599 228 318r
HESSELS, IEPE hessels, epe koper   1717 245 299v
LIEUWES, IEPE lieues, epe koper Scheffersplein OZ   1615 229 536r
MEINERTS, IEPE meinerts, epe koper Zuiderhaven 15   1653 236 245r
SIJES, IEPE sijes, epe koper Noorderhaven 38   1659 237 195v
WOUTERS, IEPE wouters, epe koper   1632 233 44v
KIESTRA, IEPE kiestra, epeus notaris verkoper   1659 238 4v
AUGUSTINUS, IEPE augustinus, epo (te workum) verkoper   1601 228 504r
KORNELIS, IEPE cornelis, epo koper Hoogstraat NZ   1597 228 120r
WATSES, IEPE watses, epo koper Voorstraat ZZ   1597 228 125r
ALLERTS, IEPE allerts, eppe koper   1682 241 213v
HENDRIKS, ERASMUS hendricx, erasmus (uit noorwegen) bruidegom   1604 228 836r
JANS, ERASMUS damis, erasmus jans koper   1617 230 157r
HAARSMA, EERKE haarsma, ericus koper   1681 241 165v
HENDRIKS, EERKE hendriks, erk koper   1700 244 41v
ASSEN, ERNST assen, ernst van verkoper I-003 1810 269 45r
, ERNST haringsma toe slooten, ernst van koper   1688 242 248v
HENDRIKS, ERNST hendrix, ernst koper   1644 235 116r
LIEUWES, EESGE liuues, esge (wl) zeilmaker koper Noorderhaven NZ   1632 233 71v
MINNES, EESGE minnes, esge koper   1680 241 79v
DOUWES, ETTE douwes, ette (erven) ten zuiden   1659 238 13v
KLASES, clases, ettjes koper Grote Kerkstraat 25   1730 247 364v
EEDES, EEUWE edis, euwe koper Zuiderhaven NZ   1625 231 80r
PIERS, EEUWE piers, euwe koper Voorstraat 101   1700 244 45r
BESSELING, EVA besling, eva verkoper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
BRAAK, EVA braak, eva koper Vismarkt 1   1765 256 139v
JEDEMA, EVA JELLES jeddema, eva jelles koper   1681 241 158v
RINSES, EVA rinses, eva koper Zuiderhaven 19   1782 260 278r
KET, EVERT deketh, everhardus vendumeester koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
KET, EVERT deketh, everhardus vendumeester ten westen Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
KET, EVERT deketh, everhardus (vendumeester) koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
KET, EVERT deketh, everhardus koper   1777 259 64r
KET, EVERT keth, everhardus de koper   1784 261 190v
AKKRINGA, EVERT akkringa, evert koper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
BEVA, EVERT beva, evert koper   1759 254 227v
BEVA, EVERT beva, evert koper Hoogstraat 45   1759 254 241v
BEVA, EVERT beva, evert koper   1760 255 16r
BEVA, EVERT beva, evert koper   1760 255 22r
BEVA, EVERT beva, evert koper   1760 255 24v
BEVA, EVERT beva, evert koper Zoutsloot ZZ   1762 255 134v
BEVA, EVERT beva, evert koper Voorstraat 87   1765 256 113r
BEVA, EVERT beva, evert koper Rommelhaven 16   1766 256 191r
BEVA, EVERT beva, evert koper   1771 257 189v
BEVA, EVERT beva, evert koper   1771 257 190v
BEVA, EVERT beva, evert koper Zuiderhaven 23   1771 257 242v
BEVA, EVERT beva, evert verkoper   1772 258 38v
BEVA, EVERT beva, evert koper Heiligeweg 17   1780 259 245r
BEVA, EVERT beva, evert bankier koper Herenknechtenkamerstraat 19   1782 260 248r
BEVA, EVERT beva, evert bankhouder koper Lanen 64   1782 260 250r
BEVA, EVERT beva, evert bankhouder koper Lanen 18   1782 260 287r
BEVA, EVERT beva, evert bankhouder koper Fabrieksstraat 28   1782 260 296r
BEVA, EVERT beva, evert (wl) verkoper   1804 267 50r
BEVA, EVERT beva, evert (wl) verkoper   1804 267 89r
BONER, EVERT boner, evert sergeant-majoor koper Brouwersstraat 9   1659 238 8v
, EVERT bouwknegt, evert koper Zuiderhaven 55b   1777 259 60r
HINGST, EVERT hingst, evert koper Voorstraat 61   1691 242 369r
HINGST, EVERT hingst, evert koper Zuiderhaven 18   1693 243 33v
HINGST, EVERT hingst, evert koper Noorderhaven 47   1695 243 172r
HINGST, EVERT hingst, evert koper Noorderhaven 65   1714 245 216r
HINGST, EVERT hingst, evert koper Zuiderhaven 18   1715 245 248v
LINDEBOOM, EVERT lindeboom, evert koper Kerkpad   1801 265 640r
NIEUWENHUIS, EVERT nieuwenhuis, evert koper Lanen 12   1755 253 204v
NIEUWENHUIS, EVERT nieuwenhuis, evert koper   1756 254 5r
NIEUWENHUIS, EVERT nieuwenhuis, evert koper   1760 254 258v
NIEUWENHUIS, EVERT nieuwenhuys, evert koper   1736 249 158v
OOSTERBAAN, EVERT oosterbaan, evert koper   1771 257 227v
OOSTERBAAN, EVERT oosterbaan, evert ten oosten   1774 258 159v
WIARDA, EVERT wiarda, evert ten oosten   1773 258 80r
WIARDA, EVERT wiarda, evert koper   1775 258 211v
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (pottenbakkerij van) ten noorden Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (pottenbakkerij van) ten westen Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert verkoper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
ARENDS, EVERT arends, evert koper   1778 259 155r
ARJENS, EVERT arjens, evert koper Noorderhaven 24   1692 242 396v
ARJENS, EVERT arjens, evert (vroedsman) koper Zuiderhaven 14   1693 243 37v
ARJENS, EVERT arjens, evert koper   1695 243 151v
ARJENS, EVERT arjens, evert koper Zuiderhaven 14   1697 243 314r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van) ten noorden Achterstraat NZ   1646 235 236v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens koper Zuiderhaven 18   1684 242 59v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (vroedschap) koper Zoutsloot 7   1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van) ten westen Zoutsloot 7   1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens koper Achterstraat NZ   1699 244 1v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens verkoper Zoutsloot 7   1699 244 3r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van)(vroedsman) ten noorden Zoutsloot 9   1699 244 3v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Voorstraat 87   1694 243 73r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Voorstraat 87   1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper   1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Rommelhaven 18   1694 243 100r
KLASES, EVERT clasen, evert koper   1684 242 34v
KLASES, EVERT clasen, evert koper   1687 242 189v
KLASES, EVERT clasen, evert koper Rapenburg ZZ   1690 242 327r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Rommelhaven 18   1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Voorstraat 85   1702 244 147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Voorstraat 83   1724 246 210r
KORNELIS, EVERT cornelis, evert koper   1602 228 639r
DOEDES, EVERT doedes, evert kuiper koper   1632 233 64r
EDGERS, EVERT edsgers, evert koper   1788 262 302v
FREERKS, EVERT freerx, evert koper   1695 243 160v
GOSLINGS, EVERT goslings, evert koper Sint Odolphisteeg WZ   1762 255 166v
GOSLINGS, EVERT goslings, evert koper   1780 259 277v
OOSTERBAAN, EVERT HERES oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 108v
OOSTERBAAN, EVERT HERES oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 109v
OOSTERBAAN, EVERT HERES oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 110v
HENDRIKS, EVERT hendriks, evert (wd) ten westen Hoogstraat 24   1804 267 100v
HENDRIKS, EVERT hendriks, evert (wd) ten zuiden Hoogstraat 24   1804 267 100v
JAKOBS, EVERT duymke, evert jacobs ten westen Zoutsloot NZ   1685 242 73v
HOOP, EVERT JAKLES hoop, evert jakles de koper Heiligeweg 4   1774 258 193r
HOOP, EVERT JAKLES hoop, evert jakles de koper   1779 259 164v
JANS, EVERT jans, evert koper   1603 228 703r
JANS, EVERT jans, evert koper Grote Kerkstraat ZZ   1603 228 730r
JANS, EVERT jans, evert brouwer koper Kleine Kerkstraat WZ   1629 232 223r
JANS, EVERT jans, evert brouwer koper Grote Kerkstraat   1629 232 224r
JANS, EVERT jans, evert (wd)(wl) verkoper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
WIJNALDA, EVERT JANS wijnalda, evert jans koper Lanen 25   1759 254 244r
WIJNALDA, EVERT JANS wijnalda, evert jans verkoper Lanen ZZ   1779 259 173r
JANS, EVERT jansen, evert koper   1639 234 89r
JANS, EVERT jansen, evert lijnslager (mr) koper Noorderhaven 18   1695 243 173r
LINDEBOOM, EVERT JANS lindeboom, evert jansen koper   1787 262 166r
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Achterstraat   1684 242 46v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Rapenburg ZZ   1689 242 291v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper   1699 244 12v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Voorstraat 14   1701 244 118v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Lanen 23   1703 244 222v
JANS, EVERT janzen, evert koper Kerkpoortstraat OZ   1754 253 153v
MARTENS, EVERT martens, evert kuiper koper Lanen ZZ   1702 244 179v
MARTENS, EVERT martens, evert kuiper (mr) koper Lanen NZ   1707 245 28v
PAULUS, EVERT paulus, evert koper Karremanstraat 21   1752 252 217v
PAULUS, EVERT paulus, evert koper   1754 253 181r
PAULUS, EVERT paulus, evert koper   1757 254 77r
PAULUS, EVERT paulus, evert koper   1757 254 78r
PAULUS, EVERT paulus, evert koper   1757 254 79r
PIETERS, EVERT pieters, evert (wd) ten oosten Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
PIETERS, EVERT pieters, evert (wd) ten oosten Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
PIETERS, EVERT pyters, evert koper Zoutsloot   1606 228 993r
PIETERS, EVERT pyters, evert ten westen Bildtstraat 12   1612 229 144r
RIJKS, EVERT ricx, evert koper Bildtstraat   1602 228 670r
RUURDS, EVERT riuerdts, evert koper   1646 235 228v
RUURDS, EVERT ruerdts, evert koper Hofstraat 28   1628 232 70r
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Rapenburg   1648 236 22v
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Kerkpoortstraat WZ   1649 236 59r
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Grote Kerkstraat 31   1649 236 59v
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper   1649 236 67r
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Kromme Elleboogsteeg   1650 236 119r
RUURDS, EVERT ruierds, evert (mede burgemeester) koper Grote Kerkstraat 28   1664 238 211r
RUURDS, EVERT ruirdts, evert koper Kerkpoortstraat ZZ   1655 237 3r
RUURDS, EVERT ruirdts, evert koper   1657 237 139v
RUURDS, EVERT ruurds, evert koper Scheerstraat ZZ   1655 237 27r
RUURDS, EVERT ruurds, evert koper Snakkerburen (gebied)   1655 237 33v
RUURDS, EVERT ruurds, evert koper   1655 237 39r
RUURDS, EVERT ruurds, evert koper   1655 237 45v
ZEILMAKER, EVERT RUURDS zeilmaker, evert ruurds koper Hoogstraat 4   1781 260 150v
RUURDS, EVERT ruyrds, evert koper   1642 235 24r
RUURDS, EVERT ruyrts, evert koper   1645 235 183v
RUURDS, EVERT ruyrts, evert koper Lammert Warndersteeg   1650 236 123v
RUURDS, EVERT ruyrts, evert koper   1652 236 186r
, EVERT sijens, evert koper   1687 242 163r
, EVERT sijens, evert koper   1688 242 240r
SIEBRENS, EVERT sybrens, evert smid (ijzer-) koper Lombardstraat NZ   1742 250 255r
TJERKS, EVERT tjercks, evert koper   1604 228 821r
WILLEMS, EVERT willems, evert wever (bont-)(mr) koper Hofstraat 16   1746 251 120r
WILLEMS, EVERT willems, evert ten noorden   1773 258 81r
STEENSMA, EWOUT steensma, evout ten noorden Moriaanstraat 3   1659 238 1r
STIENSTRA, EWOUT stienstra, evout ten noorden Moriaanstraat 3   1660 238 31r
HINGST, EVERT hingst, ewert koper Herenwaltje 12   1703 244 207v
KLASES, EVERT clasen, ewert koper   1700 244 47v
HANEKUIK, EVERT HIELKES hanekuik, ewert hylkes koper Zuiderpoort (gebied)   1737 249 165r
JANS, EVERT jans, ewert koper Voorstraat 70   1627 231 152v
JANS, EVERT jansen, ewert koper   1701 244 108v
JANS, EVERT jansen, ewert wever (bont-) koper   1701 244 109v
JANS, EVERT jansen, ewert koper   1738 249 266v
LOURENS, EVERT lourens, ewert koper Kleine Bredeplaats 25   1705 244 267r
PIETERS, EVERT pieters, ewert koper Noorderhaven 81   1598 228 243r
RUURDS, EVERT ruierdts, ewert koper   1643 235 37v
TEUNIS, EVERT thonis, ewert koper Sint Jacobstraat   1612 229 207r
STEENSMA, EWOUT JETSES steensma, ewout jetses koper Scheffersplein NZ   1670 240 12ra
JAKOBS, EGBERT jacobs, eybert koper   1670 240 25r
, EGBERT doolweert, eybertus koper   1719 246 57r
KLASES, EGBERT claessen, eygbert wieldraaier koper Grote Kerkstraat 9   1646 235 199r
SJORDEMA, EILE sjordema, eylardus (wl)(dokkum) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
HIBBES, EILERT hebbes, eylert koper Rapenburg NZ   1646 235 203v
JANS, EILERT jans, eylert koper Schritsen 41   1640 234 96r
, EISE yepey, eyse koper Zoutsloot NZ   1802 266 190r