Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
KAMSMA, F. camsma, f. (vroedsman) ten zuiden Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
COLLINGA, F. collinga, f. (erven) ten noorden Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
GRATEMA, F. gratama, f. koper   1789 263 172r
, F. leemkool, f. ten noorden   1803 267 1r
, F. leemkool, f. koper   1805 267 178r
TJALLINGII, F. tjallingii, f. ten oosten Voorstraat 57   1804 267 30v
PIETERS, FAAS pieters, faas koper   1738 249 234v
PIETERS, FAAS pieters, faas baantjer koper Bargebuurt   1751 252 125v
PIETERS, FAAS pytters, faas koper Poortje OZ   1747 251 166v
PIETERS, FAAS pyters, faes koper   1733 248 180v
GOSLINGS, FEKKE goslings, fecke koper   1710 245 127v
TJEERDS, FETJE tieerdts, fed koper   1600 228 421r
WIETSES, FEDDE wytse, fed koper   1613 229 281r
ACRONIUS, FEDDE acronius, fedde koper Voorstraat 63   1752 253 4r
, FEDDE bomgaerden, fedde koper   1646 235 215r
BRUG, FEDDE brug, fedde van der koper Grote Bredeplaats 8b   1764 256 59v
BRUG, FEDDE brug, fedde van der koper Zoutsloot NZ   1766 256 177v
BRUG, FEDDE brug, fedde van der koper Hondenstraat 3   1768 257 56v
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van koper Kleine Bredeplaats 14   1710 245 109r
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van koper Hondenstraat 14   1710 245 114v
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van koper Schritsen 60   1711 245 144v
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van koper Zuiderhaven 6   1711 245 145r
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van (ds)(wl) koper Hondenstraat 14   1738 249 220v
ADAMS, FEDDE adams, fedde (anjum) verkoper Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
ALEFS, FEDDE aleffs, fedde koper Schritsen 56   1719 246 39r
ARENDS, FEDDE arnts, fedde (mr) koper   1604 228 854r
BARTELDS, FEDDE bartels, fedde koper   1656 237 86r
BOELES, FEDDE boeles, fedde koper Noorderhaven 100   1710 245 106v
, FEDDE claassoon, fedde koper Sint Odolphisteeg   1602 228 671r
KLASES, FEDDE claes, fedde koper   1599 228 357r
KLASES, FEDDE claes, fedde (burgemeester) triumphant Schritsen   1600 228 409r
KLASES, FEDDE claes, fedde koper Zoutsloot 30   1602 228 573r
KLASES, FEDDE claessen, fedde koper   1602 228 658r
DOEKES, FEDDE doeckes, fedde koper   1603 228 724r
DOUWES, FEDDE douwes, fedde ten zuiden   1809 268 223r
DOUWES, FEDDE douwes, fedde ten oosten   1809 268 224v
EDGERS, FEDDE edgers, fedde koper Liemendijk   1615 229 497r
FEDDES, FEDDE feddes, fedde koper   1606 228 1044r
FEDDES, FEDDE feddes, fedde koper Zuiderplein 1   1611 229 12r
FEDDES, FEDDE feddes, fedde koper Rozengracht NZ   1611 229 24r
FEDDES, FEDDE feddes, fedde koper Hofstraat   1611 229 26r
FEDDES, FEDDE feddes, fedde koper Franekerpoort (gebied)   1615 229 530r
GABES, FEDDE gabbes, fedde koper Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
, FEDDE gaveri, fedde koper   1652 236 214r
, FEDDE boomgaerden, fedde gaveri koper   1645 235 186r
GAUKES, FEDDE boomgaerden, fedde gouckes koper Rapenburg   1648 236 54r
LASES, FEDDE laes, fedde koper ten zuiden van Harlingen   1599 228 337r
LOUWS, FEDDE lous, fedde koper   1668 239 163r
MINNES, FEDDE minnes, fedde koper   1733 248 202r
MINNES, FEDDE minnes, fedde wagenaar geniaarde Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
MINNES, FEDDE minnes, fedde koper Romastraat NZ   1749 251 259v
MINNES, FEDDE minnes, fedde koper Noorderhaven 18   1751 252 171v
MINNES, FEDDE minnes, fedde koper Grote Kerkstraat 23   1759 254 184r
PIETERS, FEDDE pieters, fedde koper   1709 245 100r
PIETERS, FEDDE pieters, fedde koper   1714 245 210r
PIETERS, FEDDE pieters, fedde koper   1714 245 213v
PIETERS, FEDDE pytters, fedde koper Schritsen 52   1637 234 37v
PIETERS, FEDDE pytters, fedde koper Sint Christoffelsteeg   1686 242 113r
REINS, FEDDE reins, fedde koper   1715 245 253v
SIEBRENS, FEDDE sibrants, fedde koper   1613 229 261r
SIEBRENS, FEDDE sibrants, fedde koper Vijverstraat   1613 229 262r
SJOERDS, FEDDE sjoerd, fedde koper   1806 267 287r
SJOERDS, FEDDE sjoerds, fedde koper   1783 261 13r
SJOERDS, FEDDE sjoerds, fedde ten zuiden Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
SJOERDS, FEDDE sjoerds, fedde ten zuiden Zuiderstraat 16 H-183 1810 269 105v
TJEERDS, FEDDE tierds, fedde koper Droogstraat NZ   1657 237 131v
TJEERDS, FEDDE tjeerds, fedde koper Sint Christoffelsteeg OZ   1672 240 81r
IEPES, FEDDRIK jeppes, fedderik koper Zoutsloot NZ   1690 242 315v
MINNES, FEDDE minnes, feddo verkoper Kerkpad 16   1750 252 67r
FONTEIN, FEDDRIK fontein, feddrick koper   1765 256 112r
FOPPES, FEDDRIK foppes, feddrick koper Zuiderstraat   1600 228 416r
FOPPES, FEDDRIK foppes, feddrick koper   1602 228 613r
IEPKES, FEDDRIK ipkes, feddrick brouwer koper Zoutsloot 30   1646 235 224r
SIPKES, FEDDRIK sipckes, feddrick koper Noordees (gebied)   1597 228 102r
SIPKES, FEDDRIK sipckes, feddrick schipper (groot-) koper Voorstraat 65   1659 238 8r
TJERKS, FEDDRIK tierx, feddrick koper   1645 235 170v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES deersum, feddrik anskes koper   1695 243 168v
IEPES, FEDDRIK iepes, feddrik bakker (mr) koper Voorstraat 69   1701 244 89r
IEPES, FEDDRIK jeppes, feddrik koper William Boothstraat 27   1676 240 222r
IEPES, FEDDRIK jeppes, feddrik bakker (mr) verkoper Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
TJERKS, FEDDRIK tjerx, feddrik koper   1712 245 184v
AGES, FEITSE ages, fedje koper   1707 245 39v
GREULTS, FEDDRIK greolts, fedrick koper Weverstraat   1668 239 151r
FEITSES, FEITSE fedties, fedtie koper   1700 244 63r
JELLES, FEITSE jelles, fedtse koper   1602 228 566r
JANS, FEIKE jansen, feicke schoenmaker koper   1694 243 91r
IEPES, FEIKE jeppes, feicke koper   1679 241 40r
SIEMENS, FEIKE simons, feicke koper   1667 239 80v
SIPKES, FEIKE sipckes, feicke koper Hoogstraat 25   1602 228 558r
SIPKES, FEIKE sipckes, feicke koper Schritsen   1602 228 591r
DIRKS, FEIKE dirks, feike verkoper   1808 268 123v
DIRKS, FEIKE dirks, feike verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
DIRKS, FEIKE dirks, feike verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
DIRKS, FEIKE dirks, feike ten westen Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
TADEMA, FEIKE DIRKS tadema, feike dirks timmerman (huis-) koper Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
FRANSES, FEIKE fransen, feike (arum) schipper verkoper Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
FRANSES, FEIKE fransen, feike (arum) schipper verkoper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
FRANSES, FEIKE fransen, feike (arum) schipper verkoper Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
HARINGS, FEIKE telsma, feike harings koper   1695 243 137r
BAARDA, FEIKE JANS baarda, feike jans (bolsward) koper Noorderhaven 88   1782 260 246r
JANS, FEIKE jansen, feike koper   1687 242 171r
EIES, FEIKE jies, feike koper Hoogstraat 17   1718 246 25v
EIES, FEIKE jies, feike koper Hoogstraat 25   1718 246 25v
COLLINGA, FEIKE PIETERS collinga, feike pieters boendermaker (mr) koper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
COLLINGA, FEIKE PIETERS collinga, feike pieters bewoner Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS kamsma, feike sijbrens (mede vroedschap) verkoper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
SJOERDS, FEIKE sjoerds, feike koper   1755 253 250r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS camsma, feike sybrands geniaarde Lanen 44   1763 255 204v
SIEMENS, FEIKE symens, feike koper Nieuwstraat OZ   1686 242 121r
SIEMENS, FEIKE symons, feike koper Kruisstraat 6   1665 239 32r
BLOEMBERGEN, FEIKJE blombergen, feikje koper Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje koper   1793 264 135v
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje koper Noorderhaven 114   1795 264 238r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje koper Hoogstraat 14   1803 266 505r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje koper   1803 266 515r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje koper Noorderhaven 114   1805 267 182v
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) ten oosten Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) ten noorden Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) koper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) verkoper Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
ANDRIES, FEIKJE andries, feikje koper Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
GERRITS, FEIKJE gerrits, feikje koper   1667 239 120v
JELLES, FEIKJE jellis, feikje koper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
CHRISTIAANS, FEITE christiaens, feite wolkammer (mr) koper Schritsen 59   1720 246 59v
TJEERDS, FEITE tiaerts, feite koper   1649 236 86v
TJEERDS, FEITE tieerds, feite koper   1656 237 67v
TJEERDS, FEITE tieerds, feite koper   1659 237 220r
TJEERDS, FEITE tjeerds, feite koper Scheerstraat 3   1682 241 175v
TJEERDS, FEITE tjeerds, feite koper   1682 241 195v
TJOMMES, FEITE tjommes, feite koper Heiligeweg 70   1734 249 16r
SMID, FEITSE smit, feitze koper Voorstraat 27   1797 265 22r
EELKES, FEIE eeltjes, feje koper   1713 245 192r
DIRKS, FEMME dirks, femme verkoper   1774 258 142v
BRAMER, FEMKE PIETERS bramer, femmetje pieters (oldemarkt) verkoper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS bramer, femmetje pieters (oldemarkt) verkoper Liemendijk ZZ   1781 260 67r
JAKOBS, FENTJE jacobs, fenne koper   1634 233 140v
PIETERS, FENNE pieters, fenne koper   1779 259 178v
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand koper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies koper Lanen 81 E-211 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand ten westen Lanen 81 E-211 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies koper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
FORMERS, FORMER fermers, fermer koper Zuiderstraat   1611 229 94r
FORMERS, FORMER fermers, fermer koper Zuiderhaven ZZ   1613 229 267r
JELLES, jelles, fetgil koper Heiligeweg   1612 229 180r
JURJENS, FEITSE jurjens, fetje (wd) verkoper   1776 259 1r
PIETERS, FEITSE pyters, fetje (wd) koper Zuiderhaven 6   1692 242 379r
TJEERDS, FEITE tieerds, fette koper Sint Odolphisteeg 4   1662 238 122v
TJEERDS, FEITE tieerds, fette koper   1663 238 185v
SIEBRENS, FEITSE sybrens, fettie koper   1670 240 29r
KIMSTRA, FEITSE kimstra, fettje koper   1745 251 128r
JANS, FEITSE jans, fettje koper Lanen 40   1778 259 128v
PIERS, FEITSE piers, fettje (wd) verkoper   1774 258 178r
PIETERS, FEITSE pieters, fettje koper Voorstraat 65   1782 260 277r
PIETERS, FEITSE pieters, fettje koper Noorderhaven 3   1804 267 51v
PIETERS, FEITSE pieters, fetze koper Vijverstraat ZZ   1782 260 210r
JANS, FEIKJE jans, feyck bruid   1599 228 325r
KLASES, FEIKE claeses, feycke bode (admiraliteits-) verkoper   1659 238 4v
EVERTS, FEIKE everts, feycke koper   1624 231 25r
EVERTS, FEIKE everts, feycke moutmaker (mr) koper Franekereind 23   1646 235 215v
PIETERS, FEIKE pieters, feycke koper Bildtstraat 14   1599 228 343r
PIETERS, FEIKE pieters, feycke verkoper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
PIETERS, FEIKE pieters, feycke koper   1602 228 594r
SJOERDS, FEIKE sioerdts, feycke koper Voorstraat 21   1652 236 186v
SIPKES, FEIKE sipckes, feycke gecondemneerde Hoogstraat 25   1601 228 501r
SIPKES, FEIKE sipckes, feycke koper ten noorden van Harlingen   1604 228 779r
AGES, FEIKJE ages, feyckien koper   1678 241 11v
EELKES, FEIE schuits, feye eelkes koper   1704 244 247v
HAIES, FEIE haayes, feye chirurgijn koper Gortmakerssteeg OZ   1616 230 67r
FRANSES, FEIKE fransen, feyke koper Lammert Warndersteeg WZ   1721 246 94v
HARINGS, FEIKE harings, feyke geniaarde Brouwersstraat 21   1690 242 333r
HARINGS, FEIKE harings, feyke koper   1691 242 343r
HENDRIKS, FEIKE hendriks, feyke koper   1730 247 357v
HENDRIKS, FEIKE hendriks, feyke koper   1731 247 385v
IEPES, FEIKE iepes, feyke koper   1661 238 79v
HEMERT, FEIKE JANS hemert, feyke jansen koper   1721 246 112r
HEMERT, FEIKE JANS hemert, feyke jansen koper   1723 246 155v
SJOERDS, FEIKE sioerds, feyke koper Grote Kerkstraat ZZ   1643 235 54v
SIEMENS, FEIKE symons, feyke koper Franekereind 24   1667 239 80r
IEPES, FEITE jeppes, feyte koper   1687 242 171v
TJEERDS, FEITE tieerds, feyte appelcooper ten oosten Moriaanstraat 1   1659 238 3v
TJEERDS, FEITE tjeerds, feyte koper Rommelhaven 2   1669 239 191r
TJEERDS, FEITE tjeerds, feyte koper Sint Jacobstraat 2   1672 240 83r
JANS, FEIE jans, fije naastligger   1601 228 509r
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, filippus koper   1756 254 43v
SWART, FILIPPUS swart, filippus (voorzanger) boekhouder koper Heiligeweg 7   1743 250 295r
SWART, FILIPPUS swart, filippus koper Heiligeweg 19   1743 250 301v
GORTER, FEMKE KLASES gorter, fimmigje clasen koper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
, FLORIS foekelman, florens koper Weverstraat   1727 247 1r
, FLORIS foekelman, florens koper   1727 247 17r
JELLES, FLORIS jelles, flores koper Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
JELLES, FLORIS jelles, flores koper Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
JELTES, FLORIS jeltes, flores koper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
ARENDS, FLORIS aernts, floris koper Grote Kerkstraat ZZ   1645 235 165r
IEDES, FLORIS yedes, floris koper Vijverstraat 14   1736 249 150r
IEDES, FLORIS yedes, floris verkoper Vijverstraat 20   1778 259 132r
, liers, fobby koper   1657 237 138v
FABER, JANS faber, foche jan koper Rozengracht 37   1770 257 165r
FABER, JANS faber, foche jan koper   1770 257 182r
TIEMENS, FOKJE tymens, fock koper Heiligeweg   1597 228 90r
ABES, FOKKE abbes, focke koper   1721 246 103v
AGES, FOKKE ages, focke (wd) ten noorden Zoutsloot 41   1742 250 242v
KORNELIS, FOKKE cornelis, focke koper   1703 244 210r
DIRKS, FOKKE dirx, focke koper Heiligeweg 5   1674 240 149r
EVERTS, FOKKE everts, focke koper   1604 228 848r
FOKKES, FOKKE fockes, focke koper Lanen ZZ   1632 233 47v
FOKKES, FOKKE fockes, focke koper Lanen 93   1639 234 76r
GERBENS, FOKKE gerbens, focke koper   1760 255 36r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jan koper Lammert Warndersteeg 10   1768 257 80r
JANS, FOKKE jans, focke koper   1761 255 56r
JANS, FOKKE jans, focke koper Grote Bredeplaats 7   1766 256 213r
JANS, FOKKE jans, focke (wd) ten westen   1774 258 173r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans ten oosten   1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans ten noorden   1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans ten zuiden Rozengracht 37   1774 258 131r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper Rozengracht 37   1777 259 48r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans smid (ijzer-)(mr) verkoper Rozengracht 37   1779 259 182r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper   1779 259 204v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper   1779 259 215v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper   1780 259 283r
JANS, FOKKE jansen, focke beeldhouwer (mr) koper Grote Bredeplaats 7   1723 246 153v
JILLES, FOKKE jilles, focke koper   1707 245 17r
JORRITS, FOKKE jorryts, focke koper ten zuiden van Harlingen   1615 229 531r
KARSTES, FOKKE karsten, focke koper   1765 256 112v
KARSTES, FOKKE karsten, focke koper   1783 261 113r
KARSTES, FOKKE karsten, focke koper   1784 261 151r
KARSTES, FOKKE karsten, focke koper   1784 261 236v
LAMMERTS, FOKKE lammerts, focke koper   1684 242 59r
LAMMERTS, FOKKE lammerts, focke koper   1687 242 190v
LOLKES, FOKKE lolkes, focke panbakker koper Ooievaarsteeg WZ   1695 243 180v
MARTENS, FOKKE martens, focke koper Zuiderpoort (gebied)   1650 236 146r
MARTENS, FOKKE martens, focke koper Schritsen NZ   1654 236 261r
MARTENS, FOKKE martens, focke koper   1660 238 23v
MARTENS, FOKKE martens, focke koper   1784 261 215v
OENES, FOKKE oenes, focke verwandelaar Hoogstraat 4   1755 253 249r
OENES, FOKKE oenes, focke koper Hoogstraat 45   1767 257 33v
SIEMENS, FOKKE simons, focke geniaarde Noordijs 23   1722 246 150r
SIEMENS, FOKKE simons, focke koper Noordijs 23   1724 246 196v
SIEMENS, FOKKE simons, focke gleibakker (mr) koper Noordijs 23   1723 246 171v
TJEERDS, FOKKE tjeerds, focke koper   1753 253 79r
ESTA, FOKKE TJEERDS esta, focke tjeerds van koper Spinstraat ZZ   1739 250 19v
ESTA, FOKKE TJEERDS esta, focke tjeerds van ten oosten   1743 250 287v
ESTA, FOKKE TJEERDS esta, focke tjeerds van koper   1767 256 228r
TJALLINGS, FOKKE tyalles, focke koper   1598 228 164r
TJALLINGS, FOKKE tyallings, focke koper Zoutsloot NZ   1624 231 18v
TJALLINGS, FOKKE tyallings, focke koper   1628 232 130r
JANS, FOKJE jans, fockje koper Grote Kerkstraat 19   1652 236 190r
JANS, FOKJE jans, fockje koper   1697 243 281r
FASES, FOEKJE faes, foeck verkoper   1601 228 521r
HESSELS, FOEKJE hessels, foeck verkoper   1633 233 124r
SASKERS, FOEKJE saaskes, foeck koper Schritsen   1599 228 339r
ROOS, FOEKE roos, foecke koper   1647 235 243v
KLASES, FOEKE clases, foecke koper   1760 255 16r
JANS, FOEKE jans, foecke koper Noorderhaven 40   1617 230 155r
JETSES, FOEKE jetzes, foecke koper   1605 228 935r
MARTENS, FOEKE martens, foecke koper   1703 244 216r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS heemstra, foecke piers koper   1627 232 40r
TJALLINGS, FOEKE tzialings, foecke koper Karremanstraat OZ   1600 228 402r
TJALLINGS, FOEKE tzialings, foecke koper   1602 228 602r
POPPES, FOKELTJE poppes, foeckel koper Schritsen   1597 228 62r
BURGERS, FOEKJE SJOUKES burgers, foeckien siouckes koper Droogstraat NZ   1657 237 131v
STEFFENS, FOEKJE stevens, foeckien koper   1634 233 130v
NIEUWENHUIS, FOEKJE nieuwenhuis, foeckje koper Droogstraat NZ   1789 263 77v
ANSKES, FOEKE anskes, foek koper Zoutsloot ZZ   1697 243 290r
AGES, FOEKE ages, foeke (wd) ten noorden Zoutsloot 41   1742 250 243v
KLASES, FOEKE claesen, foeke (wl) verkoper   1776 259 2v
HAIES, FOEKE hayes, foeke koper   1672 240 100r
JANS, FOEKE jans, foeke koper Lammert Warndersteeg OZ   1689 242 276v
JANS, FOEKE jans, foeke ten oosten   1772 258 55v
TEEDES, FOEKE teedes, foeke (binnenvader) koper Voorstraat 57   1695 243 177v
WARNERS, FOEKE warners, foeke koper Rozengracht 30   1687 242 209r
ALEMA, FOEKJE alama, foekien koper   1677 240 264v
KUIPER, FOEKJE cuiper, foekje koper   1790 263 198r
KUIPER, FOEKJE kuiper, foekje koper Romastraat NZ   1802 266 293r
OLDAANS, FOEKJE oldaans, foekje koper Rommelhaven 24a   1729 247 232v
SCHELTEMA, FOEKJE scheltema, foekje koper   1777 259 69r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 87   1728 247 131v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 87   1728 247 132v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper   1728 247 134r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 83   1728 247 135v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS kuiper, foekje jacobs (wd) verkoper   1804 267 55r
JOHANNES, FOEKJE johannes, foekje koper   1780 259 254v
MARTENS, FOEKJE martens, foekje koper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
JONGEMA, FOEKJE PIETERS jongma, foekje pieters koper Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
SIEMENS, FOEKJE symens, foekje koper Rozengracht 30   1692 242 388v
SLUIS, FOEKJE sluis, foekjen van der koper Grote Bredeplaats 33   1737 249 203r
STIJL, FOEKJE SIEMENS stijl, foekjen symons koper Voorstraat 1   1699 243 391v
, FOEKJE stalpert, foetina koper Hoogstraat 21   1763 255 258v
JANS, FOKELE jans, fokel koper Zoutsloot NZ   1685 242 79v
HOEN, FOKELTJE hoen, fokeltje t geniaarde Voorstraat 58   1729 247 276r
ANDRIES, FOKELTJE andries, fokeltje (wd) verkoper Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
ANDRIES, FOKELTJE andries, fokeltje (wd) verkoper Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
BERENDS, FOKELTJE beerends, fokeltje koper Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
BOUWES, FOKELTJE bouwes, fokeltje (wd) koper Schritsen NZ   1689 242 264v
SWERMS, FOKELTJE HOTSES swerms, fokeltje hotzes koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
JANS, FOKELTJE jans, fokeltje (wd) verkoper Zoutsloot NZ   1695 243 182r
KLEIN, FOKKE klein, fokke koper Franekereind 21   1802 266 97r
LIEUWMA, FOKKE lieuwma, fokke verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, FOKKE lieuwma, fokke verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
ABES, FOKKE abbes, fokke ten noorden Voorstraat 69   1750 252 68r
KARSTES, FOKKE carsten, fokke koper   1772 258 55v
HESSELS, FOKKE hessels, fokke koper   1789 263 145r
JANS, FOKKE jans, fokke verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, FOKKE jans, fokke koper   1777 259 27v
JANS, FOKKE jans, fokke koper Zuiderhaven 30   1800 265 608r
JANS, FOKKE jans, fokke koper   1803 266 410r
MARTENS, FOKKE martens, fokke koper Rapenburg NZ   1661 238 96v
MARTENS, FOKKE martens, fokke koper   1778 259 104r
MARTENS, FOKKE martens, fokke koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1798 265 240r
MARTENS, FOKKE martens, fokke ten oosten Romastraat G-171 1808 268 180v
OENES, FOKKE oenes, fokke wever (bont-)(mr) koper Hoogstraat 4   1751 252 134v
OENES, FOKKE oenes, fokke ten westen   1775 258 203r
ESTA, FOKKE TJEERDS esta, fokke tjeerds van koper   1735 249 55v
OENES, FOKJE oenes, fokkje koper   1804 267 67v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS haspelman, fokko jacobs koper Zuiderhaven 18   1659 237 209v
JORRITSMA, FOKELE joritsma, fokle koper   1724 246 209r
AUKES, FOLKERT auckes, folckert koper   1602 228 609r
KLASES, FOLKERT claesens, folckert metselaar koper   1726 246 267r
, FOLKERT fredes, folckert bruidegom   1605 228 945r
GERLOFS, FOLKERT gerloffs, folckert koper   1645 235 160r
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS pomeren, folckert jacobs van koper   1626 231 124v
JANS, FOLKERT jans, folckert koper   1628 232 122r
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folckert ten noorden   1660 238 14v
SASKERS, FOLKERT sasckers, folckert verkoper Schritsen   1600 228 460r
SASKERS, FOLKERT saskers, folckert koper Schritsen   1599 228 341r
SIEMENS, FOLKERT symens, folckert koper   1668 239 158r
SIEMENS, FOLKERT symens, folckert koper   1668 239 159r
TEUNIS, FOLKERT tonys, folckert ten oosten Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folckerts koper Grote Kerkstraat ZZ   1661 238 112r
HEMKES, FOLKERT hemkes, folkart koper   1642 235 8v
HAAS, FOLKERT haas, folkert de koper Lanen 82   1735 249 93v
HAAS, FOLKERT haas, folkert de ten noorden Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de koper   1772 258 40v
HAAS, FOLKERT haas, folkert de ten westen Heiligeweg 4   1774 258 193r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de slotenmaker (mr) koper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de ten oosten Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de ten noorden Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de slotenmaker (mr) koper Heiligeweg 20 G-046 1810 269 28r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der ten westen Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der ten westen Voorstraat 69   1750 252 68r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der (tuin) ten noorden Romastraat 33   1750 252 71r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der ten westen Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der ten westen   1772 258 38v
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der koper Zoutsloot 108   1797 265 27r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der boekverkoper verkoper Voorstraat 67   1804 267 96r
, FOLKERT wax, folkert (tuin van) ten zuiden   1773 258 107r
, FOLKERT wax, folkert ten noorden   1774 258 189v
ATES, FOLKERT ates, folkert koper   1786 262 86r
AUKES, FOLKERT auckes, folkert ten oosten Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
BAUKES, FOLKERT baukes, folkert koper   1780 259 286r
KLASES, FOLKERT claassen, folkert koper   1714 245 211r
KLASES, FOLKERT clasen, folkert koper   1731 248 59r
KLASES, FOLKERT clasen, folkert metselaar (mr) koper Noorderhaven 40   1735 249 25r
KLASES, FOLKERT clasen, folkert metselaar (mr) koper   1735 249 58v
, FOLKERT gerbranda, folkert ten zuiden   1804 267 86r
, FOLKERT gerbranda, folkert koper   1804 267 91r
HEMKES, FOLKERT hemkes, folkert koper   1665 239 12ra
HAAS, FOLKERT JAKOBS haas, folkert jacobs de koper   1784 261 216r
JANS, FOLKERT jansen, folkert koper Hofstraat NZ   1648 236 50v
JANS, FOLKERT jansen, folkert koper   1653 236 238v
JANS, FOLKERT jansen, folkert tichelaar koper Weverstraat ZZ   1654 236 261v
JANS, FOLKERT jansen, folkert boekverkoper (mr) koper Voorstraat 67   1725 246 227v
JOHANNES, FOLKERT johannes, folkert koper   1794 264 183v
JOHANNES, FOLKERT johannes, folkert koper   1802 266 339r
JOHANNES, FOLKERT johannes, folkert ten oosten   1804 267 99v
JOHANNES, FOLKERT johannes, folkert ten zuiden   1804 267 99v
JOHANNES, FOLKERT johannes, folkert ten westen Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
JOHANNES, FOLKERT johannes, folkert ten noorden Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
, FOLKERT laedes, folkert koper   1688 242 233v
LAMMERTS, FOLKERT lamberts, folkert koper   1665 239 11v
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folkert koper   1657 237 125r
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folkert koper   1658 237 150v
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folkert koper NZ   1659 237 214r
PIETERS, FOLKERT pieters, folkert koper   1733 248 187r
PIETERS, FOLKERT pieters, folkert koper Zuiderpoort (gebied)   1735 249 32r
PIETERS, FOLKERT pieters, folkert geniaarde Nieuwstraat WZ   1743 251 25v
PIETERS, FOLKERT pieters, folkert koper Zuiderhaven 30   1775 258 213v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS schellingwou, folkert pieters koper Zuiderhaven 30   1775 258 213v
PIETERS, FOLKERT pyters, folkert koper Zuiderhaven 30   1758 254 179r
PIETERS, FOLKERT pyters, folkert koper Hoogstraat 6   1763 255 200v
PIETERS, FOLKERT pytters, folkert koper Zuiderhaven 9   1759 254 234v
TEEDES, FOLKERT taedes, folkert koper Hoogstraat 31   1685 242 66r
IEBELES, FOLKERT yebeles, folkert koper   1732 248 107v
LAQUART, FONGER laquart, fonger koper   1618 230 246r
BROERS, FONGER broers, fonger koper   1729 247 243r
BROERS, FONGER broers, fonger koper   1729 247 249v
BOUWES, FONGER buwes, fonger koper Weverstraat   1617 230 126r
IDSES, FONGER idtsen, fonger koper   1636 234 11v
WIEBES, FONGER wybes, fonger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
HEMERT, FONGERKE hemert, fongerke van verwandelaar Zuiderhaven 71a   1735 249 78v
DIRKS, FOKELTJE dircks, foockel (wd) koper Hofstraat NZ   1615 230 15r
HIDDES, FOKELTJE hiddes, foockel koper   1673 240 117v
OKKES, FOKELTJE ockes, foockel koper   1630 232 331r
SIEBRENS, FOKELTJE sybrandts, foockel koper   1643 235 93r
JETSES, FOKELE jetses, foockle koper Zoutsloot 76   1598 228 149r
MARTENS, FOKKE martens, fooke koper   1670 240 8v
GOOITSENS, FOPKE goyckes, fopcke koper   1616 230 71r
IDSES, FOPKE idses, fopke koper   1637 234 27v
ENS, FOPPE KLASES ens, foppe claasens koper   1680 241 61v
ENS, FOPPE KLASES ens, foppe claesen koper Grote Kerkstraat 41   1688 242 223r
ENS, FOPPE KLASES ens, foppe claesen koper   1692 242 378v
KLASES, FOPPE clasen, foppe koper Grote Kerkstraat NZ   1662 238 157r
KORNELIS, FOPPE cornelis, foppe koper Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
VRIES, FOPPE KORNELIS vries, foppe cornelis de koper   1798 265 236r
DIRKS, FOPPE dirx, foppe korenmeter koper Lanen 85   1733 248 248r
DOUWES, FOPPE douwes, foppe koper Kerkpoortstraat   1597 228 42r
DOUWES, FOPPE douwes, foppe koper   1679 241 45r
DOUWES, FOPPE douwes, foppe koper   1679 241 48r
FOEKES, FOPPE foeckes, foppe koper   1617 230 158r
FOEKES, FOPPE foeckes, foppe koper   1626 231 109r
FOLKERTS, FOPPE folkerts, foppe koper Voorstraat 70   1663 238 194r
FOPPES, FOPPE foppes, foppe koper   1626 231 110v
FOPPES, FOPPE foppes, foppe koper Snakkerburen (gebied)   1651 236 164v
FOPPES, FOPPE foppes, foppe schipper (wijd-) koper Noordijs 3   1653 236 226r
FOPPES, FOPPE foppes, foppe koper   1659 237 204v
FOPPES, FOPPE foppes, foppe koper   1707 245 34r
GERRITS, FOPPE gerryts, foppe ten westen Voorstraat 44   1643 235 92r
HOITES, FOPPE hoytes, foppe koper   1617 230 197r
HIELKES, FOPPE hylkes, foppe koper Noorderhaven 102   1649 236 69v
IEPES, FOPPE ippes, foppe koper Poortje   1598 228 173r
JANS, FOPPE jansen, foppe koper Zuiderpoort (gebied)   1675 240 195v
JANS, FOPPE jansen, foppe koper   1723 246 182v
JARICHS, FOPPE jarichs, foppe koper Lanen 91   1616 230 53r
JARICHS, FOPPE jarichs, foppe koper   1637 234 24r
PIETERS, FOPPE pieters, foppe koper Zuiderhaven 18   1708 245 75v
PIETERS, FOPPE pieters, foppe koper   1759 254 217r
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pieters koper Voorstraat 46   1659 237 208r
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pieters koopman koper Moriaanstraat 3   1659 238 1r
STIENSTRA, FOPPE PIETERS stienstra, foppe pieters verkoper Moriaanstraat 3   1660 238 31r
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pytters koper   1654 237 r
STEFFENS, FOPPE stevens, foppe koper Weeshuisstraat 17   1766 256 195r
SIEBRENS, FOPPE sybrants, foppe smid (mr) koper Zuiderstraat 33   1646 235 240r
SIEBRENS, FOPPE sybrens, foppe koper   1649 236 86r
TJEERDS, FOPPE tiaerts, foppe koper Voorstraat 12   1634 233 138r
TJERKS, FOPPE tiercks, foppe koper Lanen NZ   1655 237 49r
, FOPPE ustes, foppe bruidegom   1598 228 234r
, FOPPE ustis, foppe koper Noorderhaven NZ   1616 230 56r
IESKES, FOPPE yskes, foppe koper   1625 231 93r
IESKES, FOPPE yskes, foppe koper   1625 231 93v
GERARDUS, FOPPE gerardi, foppius koper   1642 235 31v
GERARDUS, FOPPE gerardi, foppius geniaarde Voorstraat 44   1643 235 92r
FORMERS, FORMER formers, former koper   1618 230 238r
UILKES, FORMER ulckes, former koper Hoogstraat 23   1644 235 140r
ABES, FOSKE abes, foske (wd) verkoper Noorderhaven 1   1772 258 20r
SEERPS, FOEKE seerps, foucke koper   1617 230 203r
KIJL, FRANSKE kijl, francina (erven) ten oosten   1670 240 20v
, FRANS battaard, franciscus luitenant verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
HOITINGA, FRANS hoitinga, franciscus procureur postulant koper Grote Bredeplaats 12   1650 236 140v
VELSEN, FRANS velsen, franciscus koper   1701 244 126v
, FRANKE helstra, frank koper   1795 264 298r
, FRANKE helstra, frank ten oosten   1805 267 108r
, FRANKE helstra, frank ten noorden   1805 267 108r
BINSONIDES, FRANS bensonides, frans koper   1758 254 159r
ESTA, FRANS esta, frans van koper Brouwersstraat 33   1783 261 74r
ESTA, FRANS esta, frans van koper Rozengracht 50   1788 262 285r
ESTA, FRANS esta, frans van koper   1799 265 284r
ESTA, FRANS esta, frans van lid van het gemeentebestuur (mede-) koper   1805 267 125r
ESTA, FRANS esta, frans van (mede lid van het gemeentebestuur) ten westen   1805 267 125r
ESTA, FRANS esta, frans van koper   1805 267 147v
ESTA, FRANS esta, frans van koper   1805 267 173r
ESTA, FRANS esta, frans van (panwerk) ten oosten Wasbleek 7 H-078 1808 268 80r
ESTA, FRANS esta, frans van ten westen Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
EISINGA, FRANS eysinga, frans van grondpacht Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
EISINGA, FRANS eysinga, frans (erven) grondpacht Zuiderplein 1   1611 229 98r
VEERSMA, FRANS feersma, frans koper Grote Bredeplaats 18   1807 267 301v
, FRANS fluks, frans koper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
GALENKAMP, FRANS galenkamp, frans (wl) verkoper Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
GALENKAMP, FRANS gallenkamp, frans koper Voorstraat 74   1786 262 107v
GODEFROI, FRANS godefroi, frans koper Lanen 78   1766 256 145r
GROEN, FRANS groen, frans koper   1711 245 154v
JONGBLOED, FRANS jongbloed, frans koper Karremanstraat 30   1655 237 16r
JONGBLOED, FRANS jongbloet, frans koper   1654 236 250v
KIJL, FRANS kijl, frans van koper Noorderhaven 100   1643 235 55v
KIJL, FRANS kijl, frans van koper Kerkpoortstraat 25   1654 236 257r
KIJL, FRANS kijl, frans koper Zoutsloot   1655 237 12r
KIJL, FRANS kijl, frans koper Liemendijk   1655 237 12r
KIJL, FRANS kijl, frans koper Liemendijk NZ   1658 237 174v
KIJL, FRANS kijl, frans koper   1659 237 197r
, FRANS kijll, frans koper   1666 239 15va
, FRANS leemkool, frans koper   1794 264 165v
, FRANS leemkool, frans ten oosten Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, FRANS leemkool, frans ten westen Heiligeweg 20 G-046 1810 269 28r
RING, FRANS ring, frans de (wl) verkoper Hoogstraat NZ   1640 234 106r
SMID, FRANS smit, frans koper   1696 243 222v
, FRANS templar, frans ten oosten Noorderhaven 66   1665 239 1v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koper   1787 262 191v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koper Schritsen 50   1803 266 449r
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman ten westen   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten oosten   1804 267 93v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman verkoper Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten noorden Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten oosten Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten zuiden Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
ZEEMAN, FRANS zeeman, frans (wl) schipper koper Zuiderhaven 30   1735 249 49r
ZEEMAN, FRANS zeeman, frans koper Voorstraat 76   1775 258 235v
ZEEMAN, FRANS zeeman, frans koper Noorderhaven 62   1780 259 269v
, FRANS zeemans, frans verkoper Voorstraat 76   1780 259 286v
ARJENS, FRANS arjens, frans koper Noordijs 1   1767 257 1r
ARJENS, FRANS arjens, frans koper   1787 262 180r
ARJENS, FRANS arjens, frans koper   1793 264 156r
ARJENS, FRANS arjens, frans geniaarde Grote Bredeplaats 7   1794 264 177v
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten westen Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
ARJENS, FRANS arjens, frans (wl) verkoper Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten oosten   1808 268 172r
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten oosten Hofstraat 16 H-009 1809 268 197r
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten zuiden Hofstraat 16 H-009 1809 268 197r
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten westen Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten westen Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten zuiden Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
FOPMA, FRANS BAUKES fopma, frans baukes koper Rozengracht 37   1792 264 21v
BERENDS, FRANS berents, frans koper   1726 246 285v
KLASES, FRANS claessen, frans koper   1670 240 14r
KORNELIS, FRANS cornelis, frans koper   1709 245 97r
KORNELIS, FRANS cornelis, frans koper   1763 256 5r
KORNELIS, FRANS cornelis, frans (wd van) bewoner Schritsen 16   1784 261 165r
CHRISTIAANS, FRANS corstiaens, frans bruidegom   1604 228 827r
DIRKS, FRANS dircks, frans koper   1624 231 18r
DIRKS, FRANS dircks, frans koper Voorstraat 21   1626 231 143r
DIRKS, FRANS dircx, frans koper   1604 228 802r
DIRKS, FRANS dircx, frans ten westen   1634 233 134r
EVERTS, FRANS everts, frans koper Voorstraat 9   1679 241 53v
EVERTS, FRANS everts, frans slager (mr) koper Vijverstraat 4   1695 243 146v
EVERTS, FRANS ewerts, frans koper   1672 240 100v
ESTA, FRANS FOKKES esta, frans fokkes van koper Rozengracht 28   1781 260 145r
ESTA, FRANS FOKKES esta, frans fokkes van koper Rozengracht ZZ   1802 266 200r
FRANSES, FRANS fransen, frans koper   1720 246 93r
FRANSES, FRANS fransen, frans koper   1730 247 337v
GERRITS, FRANS gerrits, frans koper   1688 242 248r
GOVERTS, FRANS goverts, frans koper Voorstraat 7a   1698 243 350r
HENDRIKS, FRANS hendricks, frans koper Vijverstraat 4   1638 234 55v
HENDRIKS, FRANS hendricks, frans koper   1638 234 56r
HENDRIKS, FRANS hendricks, frans koper Kerkpad 6-002 1641 234 141r
HENDRIKS, FRANS hendrix, frans koper Kerkpad WZ   1651 236 171r
HENDRIKS, FRANS hendrix, frans koper   1667 239 93r
HESSELS, FRANS hessels, frans koper Heiligeweg ZZ   1752 252 195r
HEINS, FRANS corster, frans heyns koper   1660 238 51v
JAKOBS, FRANS jacobs, frans koper   1797 265 35r
RING, FRANS JAKOBS ring, frans jacobs de koper   1614 229 406r
RING, FRANS JAKOBS ringh, frans jacobs de koper Voorstraat 17   1616 230 41r
ADAM, FRANS JAKOBS adam, frans jacops d' koper Zuiderhaven 71a   1651 236 154r
ADAM, FRANS JAKOBS adam, frans jacops d' koper Zuiderhaven 33   1651 236 170r
JANS, FRANS jans, frans koper Sint Jacobstraat   1598 228 207r
JANS, FRANS jans, frans koper   1756 254 26v
JANS, FRANS jans, frans koper   1776 258 254v
JANS, FRANS jans, frans koper   1777 259 21v
JANS, FRANS jans, frans (wl) verkoper Lanen 82   1779 259 186v
JANS, FRANS jans, frans bontwever (mr) koper Nieuwstraat WZ   1781 260 74v
JANS, FRANS jans, frans koper Grote Bredeplaats 15   1781 260 116r
JANS, FRANS jans, frans koper   1783 261 17r
JANS, FRANS jans, frans koper   1784 261 205r
JANS, FRANS jans, frans koper   1784 261 212v
JANS, FRANS jans, frans koper   1785 262 35r
JANS, FRANS jans, frans koper   1789 263 134r
GAVERE, FRANS JANS gaver, frans jans de koper Lanen 82   1737 249 172v
GAVERE, FRANS JANS gavere, frans jans de koper   1744 251 30v
JANS, FRANS jansen, frans koper Rapenburg NZ   1749 251 253v
ROORDA, FRANS JETSES roorda, frans jetses koper Noorderhaven 67   1697 243 268v
ROORDA, FRANS JETSES roorda, frans jetses koper Noorderhaven 67   1697 243 304r
HANNEMA, FRANS LASES hannema, frans lasen ten westen Noorderhaven 40   1660 238 18v
HANNEMA, FRANS LASES hannema, frans lasen ten zuiden Noorderhaven 40   1660 238 18v
MARTENS, FRANS martens, frans koper Voorstraat 17   1602 228 630r
MARTENS, FRANS martens, frans koper Zoutsloot NZ   1613 229 348r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans martens koper Voorstraat NZ   1606 228 1020r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans martens koper Drie Roemersteeg   1611 229 110r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Voorstraat 17   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Voorstraat 17   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Sint Jacobstraat 14   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens (curatoren over) verkoper Voorstraat 10   1619 230 314r
MATTEUS, FRANS mathijssen, frans koper   1729 247 292r
MATTEUS, FRANS matijsen, frans wever (bont-) koper Zuiderhaven 18   1734 248 328r
PIETERS, FRANS pieters, frans koper   1733 248 202v
MAAS, FRANS PIETERS maes, frans pieters van der koper   1615 229 547r
PIETERS, FRANS meers, frans pieters van der rietmaker koper Lanen ZZ   1611 229 80r
PIETERS, FRANS pyters, frans koper Voorstraat 37   1677 240 253v
PIETERS, FRANS pyters, frans koper Voorstraat 37   1677 240 269v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS huidekoper, frans pyters winkelier koper Noordijs 23   1727 246 302v
PIETERS, FRANS huidencoper, frans pyters koper Simon Stijlstraat 3   1721 246 94v
PIETERS, FRANS pytters, frans koper   1701 244 116r
PIETERS, FRANS pytters, frans winkelier koper Voorstraat 74   1716 245 270v
TEMPELAAR, FRANS REINERS tempelaar, frans reiners koper Zoutsloot NZ   1639 234 90r
REINERS, FRANS templar, frans reiners koper Lanen ZZ   1643 235 85v
REINERS, FRANS templar, frans reiners koper   1653 236 234v
REINERS, FRANS templar, frans reiners koper Voorstraat 29   1654 236 276v
REINERS, FRANS templar, frans reiners koopman koper Voorstraat 25   1662 238 150r
REINERS, FRANS templar, frans reyners koper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
REINERS, FRANS templar, frans reyners koper Schritsen NZ   1643 235 65v
BOOTSMA, FRANS SIEMENS bootsma, frans simons koper Voorstraat 7   1715 245 234v
SJOERDS, FRANS sjoerds, frans koper   1683 241 265r
SIEMENS, FRANS symens, frans koper Brouwersstraat WZ   1646 235 238r
SIEMENS, FRANS symens, frans koper Brouwersstraat WZ   1648 236 48r
SIEMENS, FRANS symens, frans koper   1670 240 1v
SIEMENS, FRANS baerde, frans symens koper Weverstraat ZZ   1654 236 261v
SIEMENS, FRANS symons, frans koper Noorderhaven 109   1645 235 162r
THOMAS, FRANS thomes, frans koper Schritsen   1612 229 242r
TJEERDS, FRANS tieerdts, frans koper   1644 235 152r
THOMAS, FRANS tomas, frans koper   1709 245 96r
WILLEMS, FRANS willems, frans koper   1788 262 255r
WILLEMS, FRANS leemkoel, frans willems koper Heiligeweg 16   1793 264 159r
WILLEMS, FRANS leemkool, frans willems koper Voorstraat 68   1804 267 19v
WILLEMS, FRANS leemkool, frans willems koopman ten oosten   1804 267 22r
HENDRIKS, FRANSKE hendricks, fransien bruid   1601 228 522r
, .., freark ten westen Schritsen 24   1804 267 92r
MAHIU, FREERK mahui, freddrik koper Bildtpoort (gebied)   1749 251 285v
ALLERTS, FREERK allerts, freddrik koper   1729 247 281v
HENDRIKS, FREERK hendriks, frederick koper   1784 261 194v
SAMUELS, FREERK samuels, frederick koper Schritsen NZ   1633 233 76v
SAMUELS, FREERK samuels, frederick koper Lanen ZZ   1650 236 103v
SAMUELS, FREERK samuels, frederick koper Rapenburg OZ   1658 237 170r
SAMUELS, FREERK samuels, frederick koper Lanen ZZ   1659 237 186v
, FREERK botterweg, fredericus curator Lanen 83   1718 246 5r
REDDING, FREERK reddingius, fredericus (ds)(steggerda) verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v
, FREERK bourman, frederik koper   1684 242 33r
, FREERK calander, frederik koper Havenplein 14   1798 265 201r
, FREERK calander, frederik ten westen   1804 267 41r
DUMAN, FREERK duman, frederik ten zuiden Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
MEYER, FREERK meyer, frederik verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
, FREERK vliethoorn, frederik koper Zuiderhaven 56   1728 247 197v
EISES, FREERK eyses, frederik verkoper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
MARTENS, FREERK martinus, frederik koper   1787 262 195r
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus koper Voorstraat 81   1774 258 162v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus koper Voorstraat 81   1774 258 162v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus loodgieter (mr) koper Voorstraat 82   1776 259 18v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus koper Voorstraat 82   1776 259 18v
SCHOTSMAN, FREERK schotsman, fredrick boekdrukker (mr) koper Voorstraat 26   1718 245 309r
SAMUELS, FREERK samuels, fredrick koper   1662 238 144v
, FREERK calander, fredrik koper Voorstraat 81   1795 264 255r
, FREERK calander, fredrik koper Voorstraat 77   1795 264 257r
DUBLINGA, FREERK dublinga, fredrik koper Voorstraat 19   1801 265 686r
SCHELTINGA, FREERK scheltinga, fredrik geniaarde Zuiderhaven 18   1733 248 187v
MARTENS, FREERK martinus, fredrik verkoper Wasbleek 7 H-078 1808 268 80r
, FREERK , freerck wever ten zuiden Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
KLASES, FREERK claes, freerck koper Vijverstraat   1614 229 477r
DIRKS, FREERK dircks, freerck houtkoper koper Zoutsloot NZ   1626 231 109v
DIRKS, FREERK dirckx, freerck koper   1630 232 310r
EILERTS, FREERK ellerts, freerck koper Snakkerburen (gebied)   1642 234 181r
FREERKS, FREERK freerx, freerck koper   1641 234 144v
FREERKS, FREERK freerx, freerck (wl) koper 2-098 1641 234 153r
, FREERK friddes, freerck (wl) verkoper Heiligeweg WZ   1601 228 502r
HARMENS, FREERK harmens, freerck koper   1653 236 242v
JAKOBS, FREERK jacobs, freerck koper Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
JAKOBS, FREERK jacobs, freerck ten noorden   1659 238 13v
JAKOBS, FREERK jacobs, freerck ten noorden   1660 238 25r
LUCAS, FREERK lucas, freerck koper   1724 246 202r
RITSKES, FREERK ritskes, freerck koper   1631 233 18v
ALEMA, FREERK alema, freerk koper Zuiderhaven 55   1754 253 183r
BRAAM, FREERK braam, freerk koper Zuiderhaven 18   1672 240 99v
BRAAM, FREERK braam, freerk koper   1673 240 126r
BRAAM, FREERK braam, freerk koper Noordijs WZ   1677 240 248r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk zoutzieder koper Heiligeweg 7   1735 249 23ar
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Franekereind 16   1739 250 35v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Lammert Warndersteeg 1   1741 250 161r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk ten zuiden Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Franekereind 12   1750 252 75v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Franekereind 10   1751 252 103r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper   1755 253 197v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Kruisstraat 10   1761 255 51r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Noorderhaven 79   1763 255 238r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk ten westen Franekereind 14   1773 258 109r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk ten zuiden Franekereind 14   1773 258 109r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper   1779 259 215r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper   1787 262 168v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Lammert Warndersteeg WZ   1792 264 11v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Noorderhaven 31   1806 267 188r
HALSTRA, FREERK halstra, freerk (wl) verkoper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
HOUT, FREERK hout, freerk van der ten oosten   1772 258 34v
HOUT, FREERK hout, freerk van der ten oosten   1773 258 81r
HOUT, FREERK hout, freerk van der koper   1777 259 37v
HOUT, FREERK hout, freerk van der koper   1777 259 39v
SCHELTINGA, FREERK scheltinga, freerk koper Zuiderhaven 56   1727 247 40r
SCHELTINGA, FREERK scheltinga, freerk koopman koper Rommelhaven 10   1729 247 235v
SCHELTINGA, FREERK scheltinga, freerk koper Rommelhaven 1   1730 247 355r
SCHIERE, FREERK schiere, freerk koper   1731 248 68r
SCHIERE, FREERK schiere, freerk koopman koper   1735 249 53r
WIJNGAARDEN, FREERK wyngaarden, freerk koper Rommelhaven 11   1687 242 197v
WIJNGAARDEN, FREERK wyngaarden, freerk koper Hoogstraat 10   1704 244 242v
AGES, FREERK ages, freerk koper Karremanstraat OZ   1655 237 48r
ALKES, FREERK alkes, freerk koper   1737 249 164r
ARJENS, FREERK arjens, freerk koper   1706 244 341v
ATES, FREERK ates, freerk koper   1742 250 250r
BAUKES, FREERK baukes, freerk koper   1783 261 47v
DIRKS, FREERK dirks, freerk koper   1796 264 308r
DIRKS, FREERK dirks, freerk koopman verkoper Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
FREERKS, FREERK freerks, freerk koper   1625 231 73v
FREERKS, FREERK freerx, freerk koper   1661 238 82v
FREERKS, FREERK freerx, freerk koper Nieuwstraat OZ   1665 239 1ra
HENDRIKS, FREERK hendriks, freerk (dokkum) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
HENDRIKS, FREERK hendriks, freerk koper   1742 250 252v
HEINS, FREERK heyns, freerk koper   1674 240 153v
IJSBRANDS, FREERK ijsbrands, freerk koper   1694 243 92r
JAKOBS, FREERK jacobs, freerk scheepstimmerman (mr) verkoper Zoutsloot NZ   1665 239 17r
HINGST, FREERK JAKOBS hingst, freerk jacobs koper   1669 239 206v
JANS, FREERK jans, freerk koper   1754 253 163v
JANS, FREERK jans, freerk timmerman koper Noorderhaven 34   1800 265 420r
JANS, FREERK jansen, freerk koper   1656 237 97r
JANS, FREERK jansen, freerk koper   1681 241 170r
JANS, FREERK jansen, freerk stoeldraaier (mr) koper Grote Kerkstraat 20   1685 242 65v
JANS, FREERK jansen, freerk schipper koper   1692 242 478r
KROON, FREERK JANS croon, freerk jansen koper   1714 245 232r
KROON, FREERK JANS croon, freerk jansen koper   1717 245 307r
HOUT, FREERK JANS hout, freerk jansen van der koper Noorderhaven 33   1733 248 209v
JOHANNES, FREERK johannis, freerk koper Lammert Warndersteeg   1753 253 80r
PIETERS, FREERK pyters, freerk koper   1756 254 46v
KLASES, FREERK claes, freryck bruidegom   1606 228 1054r
HESSELS, FRIDS hessels, frids koper Zuiderhaven 24   1638 234 70r
PIETERS, FRIDS pyters, frids koper   1661 238 88v
HESSELS, FRIDS hessles, fridts ten westen Droogstraat NZ   1601 228 490r
PIETERS, FRIDS pytters, fridts koper   1659 238 11r
HESSELS, hessels, fridtz (wd) hengstevanger koper Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
PIETERS, pyters, friskjen (wd) koper Nieuwstraat 38   1696 243 236r
KRONENBURG, FRIETSEN kronenburg, fritske ten oosten Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
JARICHS, FRIETSEN jarigs, fritske koper   1803 267 6r
DOEDES, FROUKJE doedes, frouck koper   1600 228 407r
JANS, FROUKJE jans, frouck koper Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
JILLERTS, FROUKJE jylderts, frouck koper   1611 229 107r
LOLKES, FROUKJE lolkes, frouck koper Kruisstraat   1664 238 213r
RINSES, FROUKJE rinses, frouck koper   1619 230 304r
MINSES, FROUKJE minses, frouckie koper   1776 259 3v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS braam, frouckje jacobs koper Sint Odolphisteeg OZ   1725 246 230v
BRAAM, FROUKJE JANS braam, frouckje jansen koper   1724 246 195v
BRAAM, FROUKJE braam, froukje koper Achterstraat   1727 247 3r
BRAAM, FROUKJE KLASES braem, froukje claeses koper   1721 246 107r
BRAAM, FROUKJE KLASES braem, froukje claeses koper   1726 246 278v
BRAAM, FROUKJE KLASES braam, froukje clases koper Rapenburg ZZ   1731 247 391v
BRAAM, FROUKJE KLASES braem, froukje clases verkoper Prinsenstraat 2   1742 250 272v
, FROUKJE clinkhamer, froukjen koper   1719 246 34v
MEER, FROUKJE JANS meer, froukjen jans van der koper Noorderhaven 72   1773 258 78v
JANS, FROUKJE jans, frouwkje verkoper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
FABER, FROUKJE EISES faber, frouwkjen eyses koper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
JANS, FROUKJE jans, frouwkjen verkoper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r