Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
ANDREAE, G. andrae, g. (wd) ten oosten Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
, G. heidmans, g. koper   1805 267 179r
, G. herklots, g. koopman koper Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
, G. herklots, g. koopman koper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
HINGST, G. hingst, g. koopman ten oosten Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
HULSCHER, G. hulscher, g. (wd) ten zuiden   1772 258 43r
PETTINGA, G. pettinga, g. ten westen Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
, G. piekenga, g. ten westen   1803 267 6r
, G. piekenga, g. ten oosten Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
, G. pykkinga, g. koper   1805 267 176r
STINSTRA, G. stinstra, g. (wd) doctor ten oosten   1774 258 149v
STINSTRA, G. stinstra, g. (wd) doctor ten zuiden   1774 258 149v
STINSTRA, G. stinstra, g. ten noorden Lanen 19 E-162 1808 268 50v
STINSTRA, G. stinstra, g. ten westen Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
STINSTRA, G. stinstra, g. ten zuiden Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
WILDEMAN, G. wildeman, g. (ds) predikant ten westen Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
WILDEMAN, G. wildeman, g. (ds) predikant ten noorden Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
HEERKES, G. heerkes, g. koper   1777 259 78r
GERRITS, GATSKE gerryts, gaats koper Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
FREERKS, GABE freerckx, gabbe koper Bildtstraat 13   1633 233 127r
SYBESMA, GABE SAKES sybesma, gabbe sakes koper Kleine Bredeplaats 12   1732 248 69r
JANS, GABE jans, gabe koper Weverstraat ZZ   1667 239 66r
JANS, GABE jans, gabe koper   1667 239 66v
TJALLINGS, GATSE tjallings, gadze ten zuiden   1772 258 5v
JANS, jansen, gaercke koper   1646 235 237v
JOHANNES, johannes, gaertje koper   1763 255 214r
GEELES, GEELE gales, gale koper Hoogstraat 21   1660 238 50v
GEELES, GEELE gales, gale koper   1660 238 59r
GEELES, GEELE gales, gale koper Zuiderpoort (gebied)   1661 238 92r
GEELES, GEELE gales, gale koper Zuiderhaven 2   1670 240 27r
JANS, GEELE jansen, gale koper   1726 246 298r
PIETERS, GEELE pieters, gale koper Zuiderhaven 18   1698 243 382v
JELLES, GERRITJE jels, garst koper   1603 228 687r
SEERPS, GATSE seerps, gatse koper   1645 235 179v
SEERPS, GATSE seerps, gatse koper   1701 244 108v
TJALLINGS, GATSE tjallings, gatse koper   1730 247 357r
JANS, GATSKE jans, gatske koper Heiligeweg 8   1705 244 304v
TAMMES, GATSKE tammes, gatske koper   1703 244 213r
TIJSES, GATSKE tijssen, gatske koper Brouwersstraat 1   1735 249 77v
GERBENS, gerbens, gatti koper   1667 239 19ra
GERBENS, GATSE gerbens, gattie koper Noorderhaven 80   1649 236 71r
TJALLINGS, GATSE tjallings, gatze koordewerker koper Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
BAUKES, GAUKE bauckes, gaucke (kopers' vader) verkoper Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
HINGST, GAUKE hingst, gauke koper Zuiderhaven 18   1760 255 43r
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gauke koper Noordijs 23   1752 253 2v
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gauke koper   1753 253 43v
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gauke sybrens koper   1765 256 93r
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gauke sybrens koper   1766 256 172r
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gauke sybrens koper   1767 256 234r
SIEMENS, GEELTJE symons, geel koper Heiligeweg   1597 228 60r
KLAVER, GEELE klaver, geeltje (wd) verkoper   1804 267 52v
BOUWES, GEELE bouwes, geeltje verkoper Achterstraat 11   1772 258 16r
JONGEMA, GEELE JANS jongma, geeltje jans koper Zuiderstraat 8   1749 252 24v
ALTHOF, GEERT althof, geert koper   1777 259 22v
BEER, GEERT beer, geert de ten oosten   1803 267 5r
BEER, GEERT beer, geert de verkoper Noorderhaven 3   1804 267 51v
BROUWER, GEERT brouwer, geert koper   1786 262 84r
, GEERT hankes, geert koper   1758 254 173v
, GEERT oetsman, geert koper   1663 238 188r
OLTHOF, GEERT olthof, geert koper   1776 258 259v
, GEERTJE omys, geert bruid   1602 228 557r
, GEERT oostman, geert koper   1670 240 9r
, GEERT rekkers, geert koper   1768 257 103r
, GEERT rekkers, geert koper   1774 258 135v
, GEERT rekkers, geert verkoper   1774 258 138v
, GEERT steenveld, geert koper Hofstraat 16   1763 255 196r
, GEERT steenveld, geert koper Rozenstraat 2   1764 256 34v
ALBERTS, GEERT alberts, geert koper Kleine Bredeplaats 2   1650 236 101v
ALBERTS, GEERT alberts, geert koper Rapenburg NZ   1661 238 93v
MUIDEN, GEERT ALBERTS muiden, geert alberts van koper   1681 241 142r
OLTHOF, GEERT olthof, geert aylts koper   1778 259 136r
DOUWES, GEERT douwes, geert herbergier bewoner   1605 228 875r
FEIKES, GEERT feikes, geert koper   1664 238 214r
HANSES, GEERT hansen, geert verkoper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r
HANSES, GEERT hanzes, geert koper Voorstraat 62   1769 257 136r
HARMENS, GEERT harmens, geert koper Zuiderstraat NZ   1695 243 143v
HENDRIKS, GEERT hendricx, geert koper Romastraat   1597 228 68r
JANS, GEERTJE jans, geert koper Lanen ZZ   1599 228 292r
JANS, GEERT jans, geert koper Snakkerburen (gebied)   1614 229 433r
JANS, GEERT jans, geert koper   1617 230 195r
JANS, GEERT jans, geert bakker koper   1627 232 22r
JANS, GEERT jans, geert ten oosten Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
JANS, GEERT jans, geert ten zuiden Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
JANS, GEERT ijsenbeeck, geert jans koper Voorstraat 73   1599 228 367r
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
JANS, GEERT jansen, geert koper Voorstraat 75   1677 240 258r
JANS, GEERT jansen, geert koper Droogstraat NZ   1679 241 37v
JANS, GEERT jansen, geert koper   1681 241 175r
JANS, GEERT jansen, geert koper   1694 243 80v
JANS, GEERT steenhof, geert jansen koper   1695 243 139v
JANS, GEERT steenhof, geert jansen koper   1696 243 221v
JANS, GEERT steenholt, geert jansen koper Bildtpoort (gebied)   1684 242 10r
JANS, GEERT steenholt, geert jansen koper   1692 242 392v
, GEERT jerns, geert koper   1617 230 169r
JETSES, GEERT jetses, geert koper Zoutsloot   1655 237 12r
JETSES, GEERT jetses, geert koper Liemendijk   1655 237 12r
JOOSTES, GEERT cartou, geert joostes koper Lanen 80   1628 232 157r
JURJENS, GEERTJE juriens, geert verkoper   1601 228 528r
BEER, GEERT RINNERTS beer, geert rinnerts de koper Zuiderstraat ZZ   1787 262 193r
RINSES, GEERT rinses, geert provisioneel k   1735 249 18va
RINSES, GEERT rinses, geert provisioneel k   1735 249 19ra
RINSES, GEERT rinses, geert koper   1738 249 235v
ROELOFS, GEERT roelofs, geert koper Noorderhaven 57   1802 266 112r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert koper   1805 267 134r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert verkoper   1808 268 123v
ROELOFS, GEERT roelofs, geert verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert verkoper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
RINTJES, GEERT ryntjes, geert ten noorden Zuiderhaven 17   1741 250 6ra
RINTJES, GEERT ryntjes, geert ten noorden Zuiderhaven 17   1745 251 64r
WOPKES, GEERT wopckes, geert koper Drie Roemersteeg   1606 228 995r
SJOERDS, GEERT sioerts, geerte koper   1617 230 210r
, GEERTJE , geertie ten oosten Brouwersstraat 3   1752 253 23v
OFFRINGA, GEERTJE offringa, geertie koper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
BAUKES, GEERTJE bauckes, geertie koper Vijverstraat 16   1627 232 61r
BINKES, GEERTJE bentes, geertie koper Zuiderhaven 56   1671 240 55v
FEDDES, GEERTJE feddes, geertie verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
FREERKS, GEERTJE frerickx, geertie koper   1633 233 123r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES siccama, geertie gerckes verkoper   1634 233 131r
IEMES, GEERTJE imes, geertie koper   1648 236 30r
JAKOBS, GEERTJE jacobs, geertie (wd) koper Nieuwstraat OZ   1739 250 9r
, GEERTJE jansonius, geertie verkoper   1776 259 4v
PIETERS, GEERTJE pieters, geertie koper Heiligeweg   1627 232 41r
REINERS, GEERTJE reinars, geertie koper   1664 238 205v
REINERS, GEERTJE reiners, geertie koper   1670 240 9v
REINERS, GEERTJE reiners, geertie koper   1719 246 48v
TJEBBES, GEERTJE tiebbes, geertie koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
ALLERTS, GEERTJE allerts, geertien koper Zuiderstraat OZ   1601 228 531r
GERRITS, GEERTJE gerryts, geertien verkoper   1605 228 869r
JANS, GEERTJE jans, geertien koper   1601 228 549r
LOUWS, GEERTJE lous, geertien koper   1604 228 854r
TJOMMES, GEERTJE tsommes, geertien koper   1597 228 32r
TJOMMES, GEERTJE tsommes, geertien koper Kleine Bredeplaats WZ   1599 228 365r
HANEKUIK, GEERTJE hanekuyk, geertje koper Droogstraat 15   1751 252 161v
LENTS, GEERTJE lentz, geertje bakker (brood-)(mr) verkoper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
NIEUWENHUIS, GEERTJE nieuwenhuis, geertje koper   1758 254 166r
OFFRINGA, GEERTJE offringa, geertje koper Lanen ZZ   1779 259 173r
VERHOEK, GEERTJE voorhoek, geertje (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
VERHOEK, GEERTJE voorhoek, geertje (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
, GEERTJE waayers, geertje koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
BAUKES, GEERTJE baukes, geertje koper   1779 259 227v
BOUWES, GEERTJE bouwes, geertje koper   1780 259 294r
DIRKS, GEERTJE dirks, geertje (wd) verkoper   1804 267 97r
DIRKS, GEERTJE dirks, geertje (wd) verkoper   1804 267 98v
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje koper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje koper   1773 258 105v
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje koper Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje verkoper   1775 258 201v
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje koper Noorderhaven 24   1779 259 222v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS oosterbaan, geertje everts koper   1731 248 18v
FRANSES, GEERTJE franzen, geertje (wd) koper Bargebuurt   1774 258 172r
HENDRIKS, GEERTJE hendrix, geertje koper   1729 247 227r
HOMMES, GEERTJE hommes, geertje koper Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
HOMMES, GEERTJE hommes, geertje ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
HOMMES, GEERTJE hommes, geertje verkoper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
HOUTKOPER, GEERTJE JAKOBS houtkoper, geertje jacobs koper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
JOHANNES, GEERTJE johannes, geertje koper   1779 259 164v
FIJLSTRA, GEERTJE JOHANNES fijlstra, geertje johannes koper Heiligeweg 4   1774 258 193r
VEER, GEERTJE PETRUS veer, geertje petrus van der koper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
PIEBES, GEERTJE piebes, geertje koper   1697 243 307r
SCHELTINGA, GEERTJE PIETERS scheltinga, geertje pieters koper Lanen 9   1784 261 183v
SCHELTINGA, GEERTJE PIETERS scheltinga, geertje pieters koper Drie Roemersteeg 7   1784 261 183v
ROMKES, GEERTJE romkes, geertje koper   1710 245 119v
SCHELTES, GEERTJE scheltes, geertje koper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
SIPKES, GEERTJE sipkes, geertje koper   1732 248 136r
SIEBRENS, GEERTJE sybrens, geertje koper   1779 259 196r
SIETSES, GEERTJE sytses, geertje (wd)(swol) verkoper   1804 267 10v
SIETSES, GEERTJE sytzes, geertje koper   1774 258 159v
TEEKES, GEERTJE tekes, geertje verkoper Zuiderhaven 15   1665 239 4r
TJEERDS, GEERTJE tjeerds, geertje koper   1802 266 356r
TJERKS, GEERTJE tjerks, geertje (wd) verkoper Achterstraat   1674 240 145v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES hanekuik, geertje wybes koper Noordijs 4   1741 250 155r
WIEGERS, GEERTJE wygers, geertje koper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
HARMENS, GEERTJE harmens, geertke verkoper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
HENDRIKS, GEERTJE hendricks, geertke koper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
, GEERTRUIDA loving, geertrui koper Voorstraat 92   1804 267 75r
IJSBRANDS, GEERTRUIDA ijsbrandi, geertruid verkoper Moriaanstraat   1804 267 47r
, GEERTRUIDA klumpert, geertruid verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
, GEERTRUIDA linsing, geertruid koper   1799 265 357r
, GEERTRUIDA nieuwens, geertruid koper Kleine Bredeplaats 10   1769 257 143r
TJALLINGII, GEERTRUIDA tjallingii, geertruid koper Brouwersstraat 33   1783 261 74r
, GEERTRUIDA wieroos, geertruid (wd) verkoper Zoutsloot NZ   1685 242 73v
WILLEMS, GEERTRUIDA willems, geertruid koper   1709 245 95r
ANDRINGA, andringa, geertruid j c van koper   1784 261 176r
ANDRINGA, andringa, geertruid j c van koper   1784 261 177r
JOHANNES, GEERTRUIDA johannes, geertruida koper   1804 267 97r
BRANDENBURG, GEERTRUIDA brandenburgh, geertruit van koper Kleine Bredeplaats 13   1648 236 36v
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper   1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper   1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper   1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper   1804 267 82r
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper   1804 267 84r
SNOEK, GEESKE snoeck, geesie koper Voorstraat 44   1655 237 3v
ABELS, GEESKE abels, geeske koper   1744 251 37v
FEDDES, GEESKE feddes, geeske verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
FREERKS, GEESKE freerks, geeske (wd) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
FREERKS, GEESKE freerks, geeske (wd) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
GEERTS, GEESKE geerts, geeske verkoper Voorstraat 2   1687 242 187r
HENDRIKS, GEESKE hendriks, geeske koper   1669 239 192r
JANS, GEESKE jans, geeske (wl) verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
JANS, GEESKE bretzel, geeske jans koper Voorstraat 69   1796 264 326r
STEENSTRA, GEESKE PIETERS steenstra, geeske pieters koper Schritsen 4   1800 265 431r
, JELLE vetsentius, gellius koper   1670 240 20v
, JELLE vetsentius, gellius koper   1671 240 43r
, JELLE vetzenius, gellius koper   1665 239 4ra
, JELLE vetzensius, gellius (oud burgemeester) koper Lanen 45   1663 238 178r
, JELLE vetzensius, gellius (oud burgemeester) koper Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
, JELLE vetzentius, gellius koper Simon Stijlstraat 2   1666 239 44v
, JELLE wetsenius, gellius (burgemeester) koper   1659 238 4v
GEIS, JURJEN geis, georg koper Bildtstraat 19   1780 259 236v
, JURJEN huiving, georg schoolmeester koper   1804 267 58v
KIJL, JURJEN kijl, georg koper   1802 266 204r
, JURJEN kramp, georg koper Grote Kerkstraat 17   1788 262 250r
GIJSBERTS, JURJEN geis, georg (wl) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
KLEIN, JURJEN klein, george koper Noorderhaven 46   1739 250 51r
PIPHRON, JURJEN piphron, georgius koper William Boothstraat 27   1624 231 22v
PIPHRON, JURJEN piphron, georgius advocaat voor het Hof van Friesland koper   1630 232 285r
, JURJEN pipron, georgius (dr) koper Lanen 45   1625 231 49r
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Zuiderhaven 39   1804 267 69v
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
LUPPUS, GERARDUS luppus, gerard (luitenant)(oud-) verkoper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
LUPPUS, GERARDUS luppus, gerard (luitenant)(oud-) verkoper Schritsen 51   1752 252 189r
, GERARDUS suiringar, gerard koper Grote Kerkstraat 37   1736 249 125v
SURINGAR, GERARDUS suringar, gerard zoutbrander (mr) koper Zuiderstraat 27   1728 247 73r
SURINGAR, GERARDUS suringar, gerard koper Noordijs 23   1728 247 96v
SURINGAR, GERARDUS suringar, gerard koper Schritsen 50   1732 248 163r
SURINGAR, GERARDUS suringar, gerard koper   1744 251 40r
, GERARDUS gijzes, gerard koper Noorderhaven 74   1806 267 192r
GILLES, GERARDUS welding, gerard gilles (groningen) verkoper   1808 268 169v
, GERARDUS luppus, gerard koper Grote Bredeplaats 6a   1761 255 102r
, GERARDUS luppus, gerard koper Grote Bredeplaats 6b   1763 255 256v
SURINGAR, GERARDUS SIEBRENS suringar, gerard sybrens gelastigde Schritsen 56   1744 251 31v
, GERARDUS barrebas, gerardus schipper (trek-) op leeuwarden (ordinaris) koper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
, GERARDUS barrebas, gerardus schipper ten noorden Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
BEUKER, GERARDUS beukers, gerardus koper   1725 246 226r
EPPINGA, GERARDUS eppinga, gerardus koper Voorstraat 46   1784 261 148r
, GERARDUS laken, gerardus van knoopmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
WESTENDORP, GERARDUS westendorp, gerardus koper Simon Stijlstraat 3   1762 255 132r
GERRITS, GERARDUS gerrits, gerardus koper   1719 246 54r
, GERARDUS luppus, gerardus koper Grote Bredeplaats 8a   1764 256 35v
, GERARDUS luppus, gerardus verkoper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
RIENKS, GERARDUS rinkes, gerardus koper   1801 266 91r
LANDSTRA, GERBEN landstra, gerben koper   1786 262 90v
TANIA, GERBEN tania, gerben verkoper Schritsen ZZ   1641 234 155v
TANIA, GERBEN tania, gerben koper Rapenburg   1649 236 67v
VEEN, GERBEN veen, gerben van der koper   1764 256 44v
ANDRIES, GERBEN andries, gerben wieldraaier (mr) koper Lanen 8   1788 262 284r
ANDRIES, GERBEN andries, gerben (wl) ten oosten Lanen 70   1804 267 104r
ANDRIES, GERBEN andrys, gerben koper   1777 259 23v
ANDRIES, GERBEN andrys, gerben koper   1777 259 24r
ANDRIES, GERBEN heertsma, gerben andrys koper   1669 239 192v
ATES, GERBEN ates, gerben verkoper Zuiderhaven 71a   1734 248 336v
ATES, GERBEN ates, gerben verwandelaar Zuiderhaven 71a   1735 249 78v
ATES, GERBEN ates, gerben koper Grote Bredeplaats 20   1747 251 205r
KLASES, GERBEN claasen, gerben verkoper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
KLASES, GERBEN claasen, gerben koper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
KLASES, GERBEN claasen, gerben koper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
KLASES, GERBEN claasen, gerben koper Jekelsteeg 1 F-217 1808 268 76r
KLASES, GERBEN claasen, gerben ten westen Lanen 50 F-206 1810 268 352v
KLASES, GERBEN ludum, gerben clasen koper   1663 238 189v
DOUWES, GERBEN douwes, gerben koper   1617 230 175r
DOUWES, GERBEN douwes, gerben koper Bildtstraat 4   1737 249 205v
FREERKS, GERBEN freerx, gerben koper   1672 240 108v
FREERKS, GERBEN freerx, gerben koper   1672 240 110v
GATSES, GERBEN gatties, gerben koper   1618 230 236r
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben metselaar koper Lanen 21   1650 236 114r
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben metselaar (mr) koper Kerkpad 1   1658 237 142v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben koper Hoogstraat 21   1659 237 200r
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben ten westen Achterstraat NZ   1662 238 139v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben koper Bildtpoort (gebied)   1662 238 157v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben metselaar verkoper Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben koper Lanen 21   1664 238 222v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben verkoper Lanen NZ   1665 239 9r
GERRITS, GERBEN gerrits, gerben koper   1656 237 69v
GERRITS, GERBEN gerrits, gerben koper   1656 237 71r
GOSSES, GERBEN gosses, gerben ten oosten Voorstraat 36   1600 228 410r
HIDDES, GERBEN hiddes, gerben koper   1629 232 185r
JANS, GERBEN jans, gerben koper   1618 230 276r
JANS, GERBEN jans, gerben koper Liemendijk NZ   1749 252 40v
VEENSTRA, GERBEN JANS feenstra, gerben jans koper Grote Kerkstraat 23   1761 255 95r
JANS, GERBEN jansen, gerben ten oosten Brouwersstraat 15   1695 243 135r
JANS, GERBEN jansen, gerben ten zuiden Brouwersstraat 15   1695 243 135r
JANS, GERBEN jansen, gerben koper   1695 243 135v
VEENSTRA, GERBEN JANS feenstra, gerben jansen koper Voorstraat 52   1757 254 96v
JANS, GERBEN janzen, gerben koper   1753 253 71r
JANS, GERBEN janzen, gerben koper   1753 253 104v
JANS, GERBEN janzen, gerben koper   1753 253 128r
JANS, GERBEN janzen, gerben koper   1754 253 191v
JELTES, GERBEN jeltes, gerben tichelaarsknegt koper Hoogstraat 26   1804 267 107r
JELTES, GERBEN jeltes, gerben ten oosten Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
JOHANNES, GERBEN johannis, gerben koper Lanen 23   1735 249 44r
JOHANNES, GERBEN johannis, gerben schoenmaker (mr) koper Voorstraat 49   1741 250 167v
JOHANNES, GERBEN johannis, gerben koper Heiligeweg 7   1743 250 295r
LUITJENS, GERBEN luitjens, gerben koper   1679 241 39r
PIETERS, GERBEN pieters, gerben koper Rapenburg ZZ   1782 260 264r
PIETERS, GERBEN piters, gerben koper   1626 231 122v
PIETERS, GERBEN pytters, gerben koper Lammert Warndersteeg OZ   1644 235 142v
PIETERS, GERBEN pytters, gerben koper   1701 244 124v
PIETERS, GERBEN pytters, gerben koper   1722 246 147v
REITSES, GERBEN reythies, gerben koper Havenplein ZZ   1599 228 350r
RIENKS, GERBEN rienx, gerben koper   1648 236 28r
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper Grote Ossenmarkt 16   1692 243 10v
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper   1696 243 220r
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper Vijverstraat 4   1697 243 309r
SJOERDS, GERBEN sjoerds, gerben koper   1720 246 80v
SIEBES, GERBEN sybes, gerben bruidegom   1604 228 832r
TJEPKES, GERBEN tiepckes, gerben koper   1614 229 411r
TJEPKES, GERBEN tiepkes, gerben koper   1619 230 312r
TJEERDS, GERBEN tjeerds, gerben lijnslager koper Noorderhoofd 1   1730 247 308r
TJEERDS, GERBEN tjeerds, gerben lijnslager (mr) koper Noorderhaven 33   1730 247 367r
TJEERDS, GERBEN tjeerds, gerben geniaarde Zuiderhaven 56   1732 248 82v
TJEERDS, GERBEN tjeerds, gerben geniaarde Zuiderhaven 56   1732 248 86r
WOPKES, GERBEN wopkes, gerben koper   1682 241 188r
WIEBRENS, GERBEN wybrens, gerben slager (mr) koper   1804 267 46r
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrand koper   1799 265 400r
SIEBRENS, GERBEN sybrands, gerbrand koper   1768 257 92v
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1789 263 96r
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus ten westen Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus ten zuiden Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus koopman koper Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus ten zuiden Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
, GERBEN hebbaus, gerbrandus koper Voorstraat 33   1630 232 274r
, GERBEN hebbaus, gerbrandus koper   1640 234 99v
, GERBEN , gerbrant (mr) bewoner Grote Bredeplaats ZZ   1605 228 875r
GOSSES, GERBEN gosses, gerbrant koper   1603 228 716r
JANS, GERBEN jans, gerbrant koper Franekereind 21   1602 228 628r
JORIS, GERBEN jorys, gerbrant koper   1602 228 641r
SIEMENS, GERBEN symens, gerbrant koper Sint Odolphisteeg   1613 229 365r
TJEERDS, GERBEN tiaerts, gerbrant ten noorden Poortje   1601 228 534r
TJEPKES, GERBEN tiepckes, gerbrant koper Heiligeweg ZZ   1616 230 57r
TJEPKES, GERBEN tiepkes, gerbrant koper   1617 230 206r
TANIA, GERBEN tania, gerbren koper Rozengracht 50   1644 235 148v
ROELOFS, GERBRICHJE roeloffs, gerbrich koper Voorstraat   1603 228 756r
TJOMMES, GERBRICHJE tiommes, gerbrich koper   1643 235 68v
WIEBES, GERBRICHJE wybes, gerbrich bruid   1605 228 865r
JOOSTES, GERKE joostes, gercke koper Zoutsloot   1655 237 28v
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus koper Schritsen NZ   1684 242 42r
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus koper Rapenburg ZZ   1687 242 202v
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus koper Kerkpad 1   1687 242 204r
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus koper   1691 242 370v
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus notaris koper Rozengracht NZ   1696 243 237v
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper Romastraat 6   1693 243 45v
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper   1694 243 98r
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper   1695 243 130v
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper   1696 243 258r
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper   1701 244 114r
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper   1701 244 143v
HESLINGA, GERARDUS heslinga, gerhardus koper   1669 239 199r
GERKES, GERKE gerkes, gerke koper Voorstraat 81   1706 245 4r
JAKOBS, GERLOF jacobs, gerleff koper   1598 228 147r
IEMES, GERLOF ymes, gerleff koper Zuiderhaven 6   1670 239 219v
ATES, GERLOF ates, gerliff koper Bildtstraat 19   1638 234 48r
ATES, GERLOF ates, gerliff koper Sint Jacobstraat 13   1639 234 88r
LOLKES, GERLOF lolckes, gerliff koper Rommelhaven 15   1646 235 216r
PIERS, GERLOF piers, gerliff koper Voorstraat 75   1611 229 102r
, GERLOF corwijnus, gerlof koper   1739 250 31v
, GERLOF corwijnus, gerlof verkoper Voorstraat 36   1772 258 3v
, GERLOF corwijnus, gerlof verkoper   1773 258 73v
, GERLOF corwynus, gerlof koper Voorstraat 36   1772 258 31v
VRIES, GERLOF vries, gerlof de koopman verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
VRIES, GERLOF vries, gerlof de verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
ALBERTS, GERLOF alberts, gerlof koper Brouwersstraat 18   1742 250 227r
BOELES, GERLOF boeles, gerlof schipper (wijd-) geniaarde Voorstraat 57   1695 243 144v
GERLOFS, GERLOF gerlofs, gerlof koper   1599 228 353r
GERLOFS, GERLOF gerlofs, gerlof koper   1603 228 704r
GERLOFS, GERLOF gerlofs, gerlof koper   1603 228 726r
IEMES, GERLOF iemes, gerlof koper Grote Ossenmarkt 25   1659 237 183r
IEMES, GERLOF iemes, gerlof koper Grote Ossenmarkt 25   1659 237 201r
, GERLOF ijsaacks, gerlof koper Lanen 20   1807 267 312r
, GERLOF ijsacks, gerlof verkoper Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
, GERLOF ijsacks, gerlof verkoper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
VRIES, GERLOF JAKOBS vries, gerlof jacobs de koopman koper   1805 267 124r
VRIES, GERLOF JAKOBS vries, gerlof jacobs de koopman ten westen   1805 267 124r
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper Franekerpoort (gebied)   1767 257 31v
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper   1768 257 42r
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper   1772 258 45v
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper   1780 259 243v
JANS, GERLOF jansen, gerlof koper Zuiderhaven 18   1682 241 222v
JANS, GERLOF jansen, gerlof koper Zeilmakersstraat OZ   1728 247 111v
JANS, GERLOF jansen, gerlof koper Nieuwstraat OZ   1737 249 212v
BUMA, GERLOF JANS buma, gerlof jansen koper   1718 246 25r
HAGENAAR, GERLOF JANS hagenaar, gerlof jansen koper Franekerpoort (gebied)   1681 241 172r
JOHANNES, GERLOF joannis, gerlof koper   1658 237 159r
LASES, GERLOF lazes, gerlof koper   1771 257 238r
LOLKES, GERLOF lolckes, gerlof koper   1643 235 77r
PIETERS, GERLOF pieters, gerlof koper   1729 247 243r
PIETERS, GERLOF pyters, gerlof koper   1727 246 307v
PIETERS, GERLOF pytters, gerlof (nagelaten dochter) ten noorden   1743 250 287v
WIEGERS, GERLOF wiegers, gerlof koper Anjelierstraat ZZ   1759 254 196r
WIEGERS, GERLOF wygers, gerlof verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
WIEGERS, GERLOF wygers, gerlof koper Noorderhaven 44   1772 258 26v
WIEGERS, GERLOF wygers, gerlof (erven) ten zuiden Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
IEMES, GERLOF yemes, gerlof koper Zuiderhaven ZZ   1674 240 134v
IEMES, GERLOF yemes, gerlof koper Grote Ossenmarkt 25   1676 240 247r
IEMES, GERLOF yemes, gerlof koper Zuiderpoort (gebied)   1684 242 32r
IEMES, GERLOF yemes, gerlof koper Zuiderpoort (gebied)   1684 242 32v
IEMES, GERLOF ymes, gerlof koper Hoogstraat 1   1661 238 100v
IEMES, GERLOF ymes, gerlof koper   1728 247 80r
IEMES, GERLOF ymes, gerlof koper Noordijs 4   1729 247 238v
KLASES, GERLOF claeses, gerloff koper   1724 246 204v
KLASES, GERLOF claeses, gerloff koper   1724 246 205r
KLASES, GERLOF claeses, gerloff koper   1724 246 205v
JAKOBS, GERLOF jacobs, gerloff koper   1616 230 110r
JAKOBS, GERLOF jacobs, gerloff koper Lanen ZZ   1665 239 30r
JANS, GERLOF jansen, gerloff koper Kerkpoortstraat WZ   1646 235 235v
JANS, GERLOF jansen, gerloff koper   1725 246 237r
JANS, GERLOF jansen, gerloff koper   1733 248 229v
JANS, GERLOF janzen, gerloff karreman (oud) verkoper Nieuwstraat OZ   1750 252 66v
OEDSES, GERLOF oedsis, gerloff koper   1633 233 109r
PIETERS, GERLOF pyters, gerloff koopman koper   1731 248 59r
TJALLINGS, GERLOF tjallings, gerloff koper   1730 247 365r
IEMES, GERLOF yemes, gerloff scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1664 238 240r
IEMES, GERLOF yemes, gerloff scheepstimmerman (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1693 243 22v
IEMES, GERLOF yemes, gerloff scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18 4-265 1693 243 23r
IEMES, GERLOF yemes, gerloff scheepstimmerman koper Zuiderhaven 6   1693 243 24r
JELTES, GELSKE jeltes, gerlske koper   1659 237 218r
PIETERS, GERBEN pieters, germen koper   1744 251 48v
, GERRIT morsing, gerret koper   1792 264 33v
AKKER, GERRIT akker, gerrit koper Schritsen NZ   1688 242 255v
, GERRIT baltus, gerrit koper   1729 247 263v
, GERRIT berviers, gerrit koper   1689 242 287r
, GERRIT danswijk, gerrit van koper   1791 263 298r
, GERRIT danswijk, gerrit van koper   1798 265 226r
, GERRIT danswijk, gerrit van ten oosten Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
, GERRIT danswijk, gerrit van verkoper Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
, GERRIT danswijk, gerrit van koopman koper Herenwaltje 6 B-095 1809 268 329v
, GERRIT danswijk, gerrit van koper Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
, GERRIT felsma, gerrit koper   1729 247 220v
, GERRIT felsma, gerrit koper   1729 247 256v
HEIDE, GERRIT heyde, gerrit ter koopman verkoper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
JONG, GERRIT jong, gerrit de koper   1788 263 46r
, GERRIT koordewerker, gerrit ten zuiden   1660 238 32v
MEYER, GERRIT meyer, gerrit koper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
, GERRIT nijweers, gerrit ten westen   1774 258 149v
POSTHUMUS, GERRIT posthumus, gerrit koper   1775 258 215v
SMID, GERRIT smit, gerrit koper Rommelhaven 18   1788 263 52v
, GERRIT .., gerrit ten noorden   1773 258 116r
ALBERTS, GERRIT alberts, gerrit koper   1612 229 223r
ALBERTS, GERRIT alberts, gerrit koper Nieuwstraat 56   1736 249 132r
ALBERTS, GERRIT alberts, gerrit koper   1738 249 319r
ALBERTS, GERRIT alberts, gerrit ten noorden   1774 258 148v
ARENDS, GERRIT arents, gerrit koper   1721 246 110v
AUKES, GERRIT aukes, gerrit koper   1695 243 160r
BARTELDS, GERRIT bartles, gerrit koper Vijver 4   1802 266 343r
BARTELDS, GERRIT bartles, gerrit ten oosten   1804 267 71r
BARTELDS, GERRIT bartles, gerrit ten zuiden   1804 267 71r
BAARTES, GERRIT barts, gerrit verkoper Vijver 4 H-099 1808 268 133r
BERENDS, GERRIT beerends, gerrit ten zuiden Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
BERENDS, GERRIT beerns, gerrit koper   1712 245 174r
, GERRIT bennoyers, gerrit koper Noordijs   1616 230 45r
BOKKES, GERRIT bockes, gerrit koper   1653 236 247r
BAUKES, GERRIT bouckes, gerrit koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
BOUWES, GERRIT bouwes, gerrit koper   1682 241 209r
BRUINS, GERRIT bruyn, gerrit koper Romastraat ZZ   1597 228 98r
BOUWES, GERRIT buwes, gerrit koper Grote Bredeplaats 10   1660 238 66v
SCHIERE, GERRIT BOUWES schiere, gerrit buwes koper Zuiderhaven 13   1680 241 80v
CHRISTIAANS, GERRIT christiaans, gerrit koper   1717 245 278r
DAVIDS, GERRIT davids, gerrit koper   1722 246 141r
DIRKS, GERRIT dircx, gerrit (wd) houtkoper koper Zoutsloot ZZ   1632 233 76r
DOUWES, GERRIT douwes, gerrit koper   1712 245 167r
DOUWES, GERRIT douwes, gerrit koper   1713 245 191r
EVERTS, GERRIT everts, gerrit koper   1657 237 126v
EGBERTS, GERRIT eyberts, gerrit koper   1701 244 141r
FEIKES, GERRIT fijkes, gerrit koper   1685 242 101r
FOPPES, GERRIT foppes, gerrit koper   1802 266 350r
FOPPES, GERRIT foppes, gerrit koper   1803 266 549r
FREERKS, GERRIT freerks, gerrit koper   1706 244 316v
GEERTS, GERRIT geerts, gerrit koper Heiligeweg 20   1748 251 229v
GEERTS, GERRIT geerts, gerrit (wl) verkoper   1772 258 54v
GERLOFS, GERRIT gerlofs, gerrit koper Hoogstraat NZ   1685 242 64r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit schipper (wijd-) koper Grote Kerkstraat 28   1645 235 178r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper   1658 237 164v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper Hoogstraat 24   1666 239 13ra
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper   1665 239 33r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit schoolmeester koper   1693 243 65v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper Lanen 23   1698 243 379r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit geniaarde Grote Kerkstraat 19   1717 245 277v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit wever (bont-) koper Kruisstraat ZZ   1728 247 70r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper   1728 247 145v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit wever (bont-) koper Zuiderhaven 56   1729 247 216v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper   1729 247 255r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit wever (bont-) koper Hoogstraat 43   1743 251 17r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit uitdrager koper Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit ten noorden Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
POSTHUMUS, GERRIT GERRITS posthumus, gerrit gerryts koper Hoogstraat   1773 258 119v
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerrit koper   1646 235 196v
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerrit koper   1652 236 205r
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerrit koper Franekereind 29   1738 250 22v
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerrit koper   1740 250 94v
GIJSBERTS, GERRIT gisberts, gerrit koper Weverstraat NZ   1663 238 195r
GOSSES, GERRIT gosses, gerrit koper   1706 244 333v
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper Schritsen 36   1665 239 21v
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper Weverstraat   1666 239 57v
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper Voorstraat 95   1667 239 77r
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper   1681 241 149r
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper   1682 241 196r
HAIES, GERRIT haies, gerrit koper   1717 245 280v
HARMENS, GERRIT harmans, gerrit koper   1696 243 199r
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit bontwerker koper   1701 244 100v
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit bakker (mr) koper Noorderhaven 114   1701 244 107v
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit koper   1746 251 141v
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit koper   1747 251 191v
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit (franeker) stof- en bontreder koper Kerkpoortstraat 55   1781 260 113r
HENDRIKS, GERRIT hendriks, gerrit wever (bont-) koper Noorderhaven 44   1717 245 291r
HENDRIKS, GERRIT hendriks, gerrit koper Rozengracht 40   1727 247 4r
HENDRIKS, GERRIT hendriks, gerrit uitdrager koper Voorstraat 60   1728 247 72r
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit wever koper   1709 245 92r
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit koper   1721 246 99r
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit koper   1722 246 137v
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit koper   1725 246 217v
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit koper   1731 248 24v
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit koper   1731 248 34r
KAMP, GERRIT HENDRIKS camp, gerrit hendrix koper Voorstraat 32   1691 242 339r
KAMP, GERRIT HENDRIKS camp, gerrit hendrix koper Sint Odolphisteeg 6   1691 242 350v
HENDRIKS, GERRIT henkes, gerrit koper   1799 265 272r
HARMENS, GERRIT hermens, gerrit koper   1602 228 627r
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1693 243 30v
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer koper Voorstraat 85   1696 243 207r
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer koper Hoogstraat 23   1697 243 270v
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer geniaarde Hoogstraat 7   1702 244 188v
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer koper Hoogstraat 9   1702 244 189r
HETTES, GERRIT hettes, gerrit ten noorden Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
HILLEBRANDS, GERRIT hilbrands, gerrit koper Nieuwstraat WZ   1728 247 106r
HILLEBRANDS, GERRIT hilbrants, gerrit koper   1721 246 112v
HILLEBRANDS, GERRIT hilbrants, gerrit koper   1721 246 126v
IEPES, GERRIT iepes, gerrit verkoper Zuiderstraat OZ   1601 228 531r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit koper   1653 236 248r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit koper   1701 244 136v
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit koper   1701 244 137r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit lijnslager (mr) koper Havenplein 16   1703 244 205v
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit koper   1743 251 23v
JANS, GERRIT jans, gerrit varensgezel koper   1804 267 67v
JANS, GERRIT jans, gerrit schipper ten noorden Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
BLOEMSMA, GERRIT JANS bloemsma, gerrit jans verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
BLOEMSMA, GERRIT JANS bloemsma, gerrit jans verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper   1689 242 302v
JANS, GERRIT jansen, gerrit wever (linnen-) koper   1695 243 147r
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper Wortelstraat NZ   1704 244 265r
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper   1708 245 52v
JANS, GERRIT jansen, gerrit scharenslijper koper   1710 245 122r
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper   1715 245 245v
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper   1740 250 117r
JANS, GERRIT jansen, gerrit wever (bont-) koper Kerkpad 1   1750 252 64v
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1780 260 1r
HEMERT, GERRIT JANS heemert, gerrit jansen van koper Zuiderhaven 30   1704 244 260r
HEMERT, GERRIT JANS hemert, gerrit jansen koper Zuiderhaven 18   1696 243 256v
HEMERT, GERRIT JANS hemert, gerrit jansen koper Lanen 74   1697 243 265r
JANS, GERRIT midlum, gerrit jansen koper   1710 245 104v
JANS, GERRIT pogman, gerrit janzen koper   1773 258 114v
JOHANNES, GERRIT joannes, gerrit koper   1687 242 166v
JOHANNES, GERRIT joannes, gerrit koper   1688 242 235v
SMID, GERRIT JOBS smit, gerrit jobs koper Noorderhaven ZZ   1626 231 148v
JOHANNES, GERRIT johannes, gerrit koper   1649 236 70v
JOHANNES, GERRIT johannes, gerrit koper   1698 243 344v
JOOSTES, GERRIT joosten, gerrit koper   1729 247 211v
JURJENS, GERRIT beker, gerrit jurjens koper   1743 251 16v
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS bisschop, gerrit lamberts koper   1707 245 10v
LAMMERTS, GERRIT lammerts, gerrit (ee) koopman verkoper   1774 258 148v
MARCUS, GERRIT merkus, gerrit koper   1701 244 122r
PIETERS, GERRIT pieters, gerrit koper   1689 242 268v
PIETERS, GERRIT pieters, gerrit koper   1729 247 267v
PIETERS, GERRIT pieters, gerrit koper   1729 247 285r
PIETERS, GERRIT tiuksel, gerrit pieters (erven) verkoper Lanen ZZ   1659 238 2v
PIETERS, GERRIT tiuksel, gerrit pieters verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
PIETERS, GERRIT pyters, gerrit koper   1648 236 19r
REINS, GERRIT reins, gerrit koper   1647 235 251v
SIKKES, GERRIT sickes, gerrit broekmaker koper Zuiderhaven 18   1650 236 120r
SIKKES, GERRIT sickes, gerrit koper Kleine Bredeplaats 9   1650 236 120v
SIKKES, GERRIT sikkes, gerrit koper Achterstraat NZ   1661 238 80r
STOFFELS, GERRIT stoffels, gerrit (van groningen) smid (goud-) bruidegom   1601 228 533r
SWIERS, GERRIT swerus, gerrit (wd) ten noorden Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
SIEBRENS, GERRIT sybrens, gerrit koper   1683 241 256r
SIEMENS, GERRIT symens, gerrit koper Heiligeweg 46   1651 236 173r
BOER, GERRIT SIETSES boer, gerrit sytses de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
TEUNIS, GERRIT theunis, gerrit koper   1731 248 13v
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit koper Grote Ossenmarkt 27   1716 245 257r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit gortmaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 25   1728 247 69r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit gortmaker (mr) koper Vijverstraat 22   1742 250 267r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerrit koper Vijverstraat 30   1749 251 271v
WILLEMS, GERRIT willems, gerrit koper   1669 239 203v
WILLEMS, GERRIT willems, gerrit koper Voorstraat 86   1684 242 49v
WILLEMS, GERRIT willems, gerrit koper Spekmarkt 6   1715 245 245r
WIEBES, GERRIT wybes, gerrit koper   1648 236 55r
WIEBES, GERRIT wybes, gerrit koper   1693 243 52v
PIETERS, GERRITJE pieters, gerritje verkoper   1804 267 71r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS kuyper, gerritje simons koper Zeilmakersstraat OZ   1749 252 39r
FOPPES, GERROLT foppes, gerrolt koper Schritsen ZZ   1604 228 770r
, GERRIT , gerryt (hof van) apotheker ten westen Achterstraat NZ   1642 235 10v
, GERRIT cronenburgh, gerryt (erven) grondpacht Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
HULSCHER, GERRIT hulscher, gerryt koper   1764 256 63r
HULSCHER, GERRIT hulscher, gerryt ten noorden   1772 258 14r
JONG, GERRIT jong, gerryt de (kinderen van) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
, GERRIT nijwed, gerryt verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
OFFINGA, GERRIT offinga, gerryt ten oosten   1772 258 40v
OFFRINGA, GERRIT offringa, gerryt koper Heiligeweg 12   1760 255 35r
OFFRINGA, GERRIT offringa, gerryt ten oosten   1772 258 24r
OFFRINGA, GERRIT offringa, gerryt verkoper Heiligeweg 4   1774 258 193r
OFFRINGA, GERRIT offringa, gerryt (wl) koper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
OFFRINGA, GERRIT offringa, gerryt (wl) koper Lanen ZZ   1779 259 173r
STIJL, GERRIT stijl, gerryt verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
STIJL, GERRIT stijl, gerryt verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
STUURMAN, GERRIT stuurman, gerryt koper Voorstraat 15   1783 261 43v
, GERRIT trox, gerryt (wl) verkoper Voorstraat 36   1772 258 31v
ALBERTS, GERRIT alberts, gerryt koper Zuiderpoort (gebied)   1736 249 137r
ALBERTS, GERRIT alberts, gerryt ten noorden   1772 258 1r
ARENDS, GERRIT arents, gerryt koper Both Apothekerstraat 1   1736 249 123r
ASSES, GERRIT asses, gerryt koper   1601 228 544r
ASSES, GERRIT asses, gerryt koper   1605 228 916r
ATSES, GERRIT atses, gerryt verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
ATES, GERRIT attes, gerryt schipper koper Schritsen   1597 228 123r
, GERRIT attzes, gerryt koper Noordijs WZ   1598 228 200r
, GERRIT attzes, gerryt koper Heiligeweg ZZ   1615 230 3r
AUKES, GERRIT auckes, gerryt bruidegom   1597 228 5r
AUKES, GERRIT auckes, gerryt koper Rommelhaven ZZ   1597 228 80r
AUKES, GERRIT auckes, gerryt timmerman (stads mr) verkoper Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
AUKES, GERRIT auckes, gerryt gemeensman ten westen Zuiderhaven 56   1634 233 130r
KORNELIS, GERRIT cornelis, gerryt koper Vijverstraat 6   1653 236 235v
KORNELIS, GERRIT cornelis, gerryt (backer) koper   1655 237 37v
BAKKER, GERRIT KORNELIS backer, gerryt cornelis koper   1643 235 40r
KRIJNS, GERRIT crijns, gerryt koper Schritsen   1615 229 562r
CHRISTIAANS, GERRIT cristiaens, gerryt koper   1733 248 165r
DIRKS, GERRIT diercx, gerryt koper   1606 228 1040r
DIRKS, GERRIT dircks, gerryt koper Noorderhaven 109   1624 231 13r
KET, GERRIT DIRKS keth, gerryt dircks (burgemeester) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
EELKES, GERRIT eelkes, gerryt koper Zoutsloot NZ   1671 240 63r
LUDINGA, GERRIT IEPKES ludinga, gerryt epkes koper Kleine Bredeplaats 10   1806 267 254v
LUDINGA, GERRIT IEPKES ludinga, gerryt epkes verkoper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
FOKELES, GERRIT fokeles, gerryt koper   1633 233 88v
FOPKES, GERRIT fopckes, gerryt (weeskinderen van) koper Schritsen   1597 228 136r
FOPPES, GERRIT foppes, gerryt koper   1637 234 35v
FOPPES, GERRIT foppes, gerryt verkoper   1804 267 49r
FOPPES, GERRIT foppes, gerryt koper   1806 267 259r
GJALTS, GERRIT galts, gerryt koper   1604 228 818r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper Brouwersstraat   1597 228 48r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper   1606 228 1022r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper   1611 229 64r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper Kruisstraat   1615 229 552r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper   1618 230 231r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt geniaarde Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper Zoutsloot ZZ   1754 253 147v
GERBENS, GERRIT gerbens, gerryt koper   1628 232 112r
GERBENS, GERRIT gerbens, gerryt koper   1632 233 59r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerryt koper   1733 248 233v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper Voorstraat 17   1599 228 304r
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt (sterfhuis van) slager verkoper Voorstraat 17   1599 228 328r
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper   1625 231 68v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper Voorstraat 66   1631 233 35v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt (de jonge) koper Zuiderhaven 21   1659 238 9v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt (de jonge) verkoper Zuiderhaven 21   1660 238 30r
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper   1676 240 244v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper   1760 255 46r
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper   1768 257 93v
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerryt ten noorden   1659 238 11v
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerryt koper   1735 249 86r
GAUKES, GERRIT gouckes, gerryt koper Noordijs 1   1675 240 199v
GAUKES, GERRIT gouckes, gerryt koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1677 240 272v
GREULTS, GERRIT greolts, gerryt koper   1612 229 173r
HARKES, GERRIT harkes, gerryt koper   1787 262 228r
HARMENS, GERRIT harmens, gerryt koper Hofstraat 65   1764 256 63v
HARTMANS, GERRIT hartman, gerryt koper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
HEINS, GERRIT heins, gerryt koper   1754 253 176r
HEINS, GERRIT heins, gerryt koper   1759 254 243r
HENDRIKS, GERRIT hendriks, gerryt (wd) ten oosten Hoogstraat 26   1804 267 107r
HENDRIKS, GERRIT weerscholt, gerryt hendriks koper   1737 249 197r
HARMENS, GERRIT hermens, gerryt koper Rozengracht 40   1672 240 112v
HETTES, GERRIT hettes, gerryt wagenmaker (mr) koper Hoogstraat 40   1779 259 205r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 336r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt koper Noordijs   1614 229 410r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt koper   1768 257 41r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt koper   1770 257 183r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt turfdrager ten zuiden   1773 258 72v
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt turfdrager koper   1773 258 72v
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1602 228 596r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1605 228 971r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1606 228 1028r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1617 230 161r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper Voorstraat 89   1637 234 33v
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1757 254 68r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1763 255 178v
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1779 259 179v
JANS, GERRIT jans, gerryt ten oosten Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
JANS, GERRIT spitske, gerryt jans koper Zuiderstraat ZZ   1777 259 20v
JANS, GERRIT spitske, gerryt jans koper Zuiderstraat 5   1777 259 52v
JANS, GERRIT jansen, gerryt koper   1654 236 271v
JANS, GERRIT jansen, gerryt koper   1738 249 257r
JANS, GERRIT jansen, gerryt koper Kerkpoortstraat OZ   1762 255 168v
JANS, GERRIT wyngaerd, gerryt jansen koper Sint Odolphisteeg 14   1735 249 99r
JANS, GERRIT janzen, gerryt (wd) ten zuiden   1775 258 200v
BRUINING, GERRIT JANS bruning, gerryt janzen wever (bont-)(mr) verkoper   1773 258 81r
JOBS, GERRIT jobs, gerryt koper Schritsen 35   1613 229 355r
JOBS, GERRIT jobs, gerryt koper   1617 230 223r
JOBS, GERRIT jobs, gerryt (erven) ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
JOHANNES, GERRIT johannes, gerryt koper   1806 267 207v
JOHANNES, GERRIT johannes, gerryt verkoper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
JOOSTES, GERRIT joosten, gerryt koper   1737 249 191r
JOBS, GERRIT jops, gerryt koper Schritsen NZ   1599 228 269r
LEENDERTS, GERRIT leenderts, gerryt koper   1787 262 153r
MINNERTS, GERRIT minnerts, gerryt koper   1616 230 113r
OENSES, GERRIT oenckes, gerryt koper   1602 228 642r
PIETERS, GERRIT pieters, gerryt koper   1631 233 9r
PIETERS, GERRIT pieters, gerryt koper Sint Jacobstraat WZ   1640 234 109v
PIEBES, GERRIT pybes, gerryt (erven) ten oosten Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
PIETERS, GERRIT pyeters, gerryt koper   1599 228 326r
PIEBES, GERRIT pypes, gerryt koper Zoutsloot ZZ   1611 229 116r
PIETERS, GERRIT pytters, gerryt koper Franekereind ZZ   1646 235 197v
PIETERS, GERRIT ijsma, gerryt pytters koper Hoogstraat NZ   1640 234 106r
SIKKES, GERRIT sickes, gerryt koper Kleine Bredeplaats 19   1646 235 209r
SIKKES, GERRIT orsinga, gerryt sickes koper Weverstraat   1668 239 163v
SIERKS, GERRIT sierckx, gerryt koper   1632 233 48v
SIPKES, GERRIT sipckes, gerryt (wd) koper Noorderhaven 5   1625 231 42r
SIPKES, GERRIT sipckes, gerryt (wd) koper Noorderhaven 5   1625 231 85r
JONG, GERRIT SIPKES jong, gerryt sipkes de koper   1786 262 83r
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerryt koper Vijverstraat ZZ   1720 246 71v
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerryt gortmaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 25   1722 246 152v
TJALLINGS, GERRIT tjallings, gerryt koper   1723 246 159r
WILLEMS, GERRIT willems, gerryt koper Noorderhaven NZ   1738 249 291r
WILLEMS, GERRIT willems, gerryt varensgezel geniaarde Franekereind 23   1739 250 76v
WOUTERS, GERRIT wolters, gerryt brouwer koper   1629 232 217r
WOUTERS, GERRIT wouters, gerryt koper   1644 235 120r
WIEBES, GERRIT wybes, gerryt koper   1637 234 26r
SWIERS, GERRIT zwerus, gerryt koper   1783 261 94r
SWIERS, GERRIT zwerus, gerryt koper   1784 261 186r
GERRITS, GERRITJE borkulo, gerrytje gerrijts koper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
PIETERS, GERRITJE pieters, gerrytje koper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
SIEMENS, GERRITJE simons, gerrytje koper   1756 253 257r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS kuyper, gerrytje symens koper Vijver OZ   1759 254 224v
JONG, GERRIT GERRITS jong, gerryts gerrijts de koper Noorderhaven 92   1765 256 100v
HALBES, GEERTJE halbes, gertie koper Voorstraat 29   1776 259 7r
KLASES, GEERT clases, gertje koper   1693 243 56r
JAKOBS, GEERT jacobs, gertje koper Nieuwstraat OZ   1737 249 161r
ANTONIUS, GEERTRUIDA vuurpijl, gertruid anthony verkoper Heiligeweg 38   1773 258 88v
GERRITS, GERRITJE geryts, gerytie bruid   1606 228 1051r
, gesberts, gesbert koper   1643 235 44v
, GEESKE tencking, gesina koper   1769 257 114v
GERLOFS, GEEUWKE gerloffs, geucke koper   1629 232 184r
JOOSTES, GEERT cartouw, geurt joostes (gezworen gemeensman) koper Rapenburg ZZ   1655 237 31r
HERES, GEESKE heeres, geys koper Heiligeweg   1600 228 418r
WIETSES, wytses, giesie koper   1694 243 83v
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijs koper Voorstraat 66   1625 231 71v
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijs koper Noorderhaven 35   1630 232 302r
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsbarts, gijsbart verkoper Schritsen ZZ   1641 234 155v
FONTEIN, GIJSBERT fonteyn, gijsbert koper   1660 238 59v
VERMEERS, GIJSBERT vermeers, gijsbert koper   1747 251 178r
VERMEERS, GIJSBERT vermeersch, gijsbert koper   1742 250 225r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert fabrikant koper Grote Kerkstraat 3   1733 248 206r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1739 250 48r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert geniaarde Zuiderhaven 71a   1739 250 58r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1740 250 114r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert geniaarde Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Noorderhaven 74   1741 250 172v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1741 250 175r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Voorstraat 40   1742 250 258v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1743 251 19r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Grote Kerkstraat 5   1751 252 110v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Grote Bredeplaats 4   1752 252 201r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Liemendijk ZZ   1752 252 203v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1753 253 65v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1754 253 172r
WILDSCHUT, GIJSBERT wiltschut, gijsbert koper   1732 248 84r
WILDSCHUT, GIJSBERT wiltschut, gijsbert koper   1737 249 177v
EESGES, GIJSBERT aesges, gijsbert (mr) koper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
EESGES, GIJSBERT aesges, gijsbert koper   1604 228 861r
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsberts, gijsbert koper Scheerstraat 3   1597 228 22r
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsberts, gijsbert timmerman (mr) verkoper Scheerstraat 3   1611 229 8r
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsberts, gijsbert mr. timmerman (stads-) koper Schritsen ZZ   1632 233 63r
IEDES, GIJSBERT ijdes, gijsbert koper   1723 246 158v
JAKOBS, GIJSBERT jacobs, gijsbert koper   1699 243 399r
JANS, GIJSBERT jans, gijsbert koper   1617 230 154r
JANS, GIJSBERT jansen, gijsbert koper Zoutsloot NZ   1677 240 255r
JANS, GIJSBERT jansen, gijsbert koper   1682 241 216r
JOHANNES, GIJSBERT johannes, gijsbert schipper (schuit-) koper   1804 267 41r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS fonteyn, gijsbert juriens koper   1652 236 195r
LAMMERTS, GIJSBERT lammerts, gijsbert koper Hofstraat NZ   1616 230 70r
LAMMERTS, GIJSBERT lammerts, gijsbert ten oosten   1660 238 15r
MATTEUS, GIJSBERT mathijssen, gijsbert koper   1652 236 194r
SIEBES, GIJSBERT sybes, gijsbert ten zuiden Brouwersstraat 3   1752 253 23v
SIEBES, GIJSBERT sybes, gijsbert koper   1763 255 234v
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES salverda, gijsbert sybes geniaarde Droogstraat 15   1751 252 161v
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES salverda, gijsbert sybes gebruiker Bargebuurt   1752 252 181r
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijsbert koper Sint Odolphisteeg   1599 228 294r
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijsbert koper   1625 231 67v
SIETSES, GIJSBERT zytses, gijsbert koper Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
SIETSES, GIJSBERT zytzes, gijsbert koper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
EESGES, GIJSBERT aesges, gijsberth mede-eig   1601 228 536r
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijsberth ten zuiden Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
WILLEMS, GIJSBERT willems, gijsberth verkoper Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
KOEN, GIJSBERT koen, gijsbertus koper Zuiderhaven 71a   1734 248 336v
VERMEERS, GIJSBERT vermeersch, gijsbertus (wl) verkoper   1773 258 117v
VERMEERS, GIJSBERT vermeersch, gijsbertus (wl) doctor verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
WILDEMAN, GIJSBERT wildeman, gijsbertus bedienaar des goddelyken woords koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
WILDEMAN, GIJSBERT wildeman, gijsbertus (bedienaar des goddelyken woords) koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus koper   1728 247 200v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus koper Zuiderhaven 2   1728 247 201r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus koper Grote Kerkstraat 7   1729 247 257r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus koper   1730 247 359v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus geniaarde Grote Kerkstraat 3   1731 247 382r
, GIJSBERT coen, gijsbertus koper   1735 249 71v
, GIJSBERT coen, gijsbertus verwandelaar Zuiderhaven 71a   1735 249 78v
, GIJSBERT coen, gijsbertus koper   1738 249 243v
, GIJSBERT koen, gijsbertus koper Zuiderhaven 18   1728 247 79r
, GIJSBERT koen, gijsbertus commies koper Zuiderhaven 18   1728 247 110r
, GIJSBERT koen, gijsbertus koper Brouwersstraat 24   1729 247 245r
, GIJSBERT koen, gijsbertus commissaris op de Abt koper Zuiderhaven 71a   1739 250 58r
, GIJSBERT koen, gijsbertus koper   1742 250 231r
, GIJSBERT koen, gijsbertus ten oosten   1742 250 231r
, GIJSBERT koen, gijsbertus ten noorden   1742 250 231r
VERMEERS, GILLES vermeers, gilles koper Rapenburg   1687 242 177r
VERMEERS, GILLES vermeersch, gilles (hopman) koper Rapenburg ZZ   1701 244 117v
VERMEERS, GILLES vermeersch, gilles koper Lanen 17   1705 244 299r
VERMEERS, GILLES vermeersch, gilles koper Zuiderhaven 6   1714 245 221r
MARTENS, GILLES martens, gilles ten oosten Noorderhaven 39   1702 244 162r
MARTENS, GILLES martens, gilles bieder Hoogstraat 1   1709 245 1ra
MARTENS, GILLES martens, gilles koper Noorderhaven 44   1717 245 291r
MARTENS, GILLES martens, gilles koper Noorderhaven 1   1719 246 49v
MESDAG, GILLES MARTENS mesdagh, gilles martens makelaar (stads-) koper Grote Ossenmarkt 10   1703 244 201r
GERRITS, GILLES gerryts, gillis koper   1676 240 233v
GERRITS, GILLES gerryts, gillis koper Noorderhaven 47   1677 240 271v
SCHENKEL, GILLES HENDRIKS schenkel, gillis hendricx (mr) chirurgijn koper Grote Bredeplaats 13   1643 235 86v
SWIERS, GILLES sweers, gillis koper   1694 243 76r
SWIERS, GILLES sweers, gillis koper   1695 243 150r
SWIERS, GILLES sweers, gillis koper   1695 243 152r
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsberts, gisbert koper   1646 235 229v
HAMAN, GODFRIED haman, goedefridus koper Voorstraat 89   1670 240 2r
BRAAM, braam, goerius koper Lanen ZZ   1683 241 238r
BRAAM, braam, goerius koper   1683 241 239r
BRAAM, braam, goerius koper   1683 241 255r
BRAAM, braam, goerius koper   1683 241 258v
GEERTS, goerts, goert koper Romastraat 33   1611 229 51r
, hinstra, goesius koper Voorstraat 24   1795 264 271v
LAMMERTS, GOFFE lammerts, goffe koper Weverstraat   1644 235 138r
BRAAM, GOOITSEN braam, goitjen koper Hoogstraat 20   1693 243 35r
BRAAM, GOOITSEN braam, goitjen koper Kleine Kerkstraat 4   1705 244 299v
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, goitjen (dr) ten noorden Noordijs OZ   1751 252 178v
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, goitjen koper Weverstraat   1757 254 73v
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, goitjen koper Rapenburg ZZ   1757 254 82r
BRAAM, GOOITSEN KLASES braam, goitjen clasen koper Noorderhaven 106   1687 242 169v
BRAAM, GOOITSEN KLASES braam, goitjen clasen koper Noorderhaven 31   1690 242 311r
BRAAM, GOOITSEN KLASES braam, goitjen clases koper Weverstraat   1699 244 18r
SIETSES, GOOITSEN sydtses, goitjen koper Romastraat ZZ   1664 238 222r
SALOMONS, GOMPERT salomons, gompert koper Grote Kerkstraat 36   1764 256 43r
SALOMONS, GOMPERT salomons, gompert koper Franekereind 3   1777 259 30r
SALOMONS, GOMPERT salomons, gompert verkoper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitje (wl) verkoper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitjen koper Lanen 21 C-164 1810 269 35r
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitjen ten westen Lanen 21 C-164 1810 269 35r
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitjen ten noorden Lanen 21 C-164 1810 269 35r
PIETERS, GOSSE pyters, goossen koper Snakkerburen (gebied)   1612 229 150r
SIEMENS, GOOITSEN hinstra, gooytje simons koper Lanen 21   1796 264 316r
, GORIS mencis, goris koper   1612 229 137r
, GORIS mencis, goris koper   1625 231 88v
DIRKS, GERRIT dirks, gorrit koper   1708 245 72r
GERRITS, GERRIT gorrits, gorrit koper   1666 239 61v
, GORIS mences, gorys koper Achterstraat   1611 229 70r
, GORIS mences, gorys lakenkoper koper   1611 229 100r
, GORIS mences, gorys koper   1612 229 137r
, GORIS mencis, gorys koper Scheerstraat ZZ   1603 228 733r
, GORIS mencis, gorys koper Kleine Bredeplaats 22   1603 228 744r
HIDDEMA, GOSLING hiddema, goslick ten westen   1601 228 505r
STIENSTRA, GOSLING stienstra, goslick koper Liemendijk NZ   1666 239 46v
FREERKS, GOSLING freerx, goslick ten noorden Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
MARTENS, GOSLING martens, goslijck koper Zoutsloot ZZ   1644 235 156r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling koopman koper Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten oosten Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten zuiden Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten oosten Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten noorden Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
, GOSLING piekenga, gosling koopman verkoper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
, GOSLING piekinga, gosling koper Romastraat ZZ   1780 259 290v
, GOSLING piekinga, gosling koper Voorstraat 49   1783 261 82r
, GOSLING piekinga, gosling koper   1784 261 253v
, GOSLING piekinga, gosling koper   1789 263 65v
, GOSLING piekinga, gosling koper   1791 263 289v
, GOSLING piekinga, gosling koper Noorderhaven 34   1791 263 343r
, GOSLING piekinga, gosling koper   1791 263 373r
, GOSLING piekinga, gosling koper Voorstraat 63   1801 266 44r
, GOSLING piekinga, gosling verkoper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
ADAMS, GOSLING adams, gosling koper Noordijs 23   1767 256 233r
ADAMS, GOSLING adams, gosling koper   1778 259 133r
ADAMS, GOSLING adams, gosling koper   1780 259 283v
ADAMS, GOSLING adams, gosling koper Molenpad 14   1785 261 305r
EVERTS, GOSLING everts, gosling koper Romastraat 13   1761 255 84v
PIEKES, GOSLING pieckes, gosling koper Kleine Kerkstraat 10   1766 256 202r
PIEKES, GOSLING piekes, gosling verkoper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
PIEKES, GOSLING piekes, gosling koopman koper   1774 258 147v
FREERKS, GOSLING freerks, goslyck koper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
FREERKS, GOSLING freerks, goslyck ten westen Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
ABES, GOSSE abes, gosse koper Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
ABES, GOSSE abes, gosse ten zuiden Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
ABES, GOSSE abes, gosse schipper koper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
IEBELES, GOSSE eebles, gosse koper   1659 237 190v
IEBELES, GOSSE iebles, gosse koper   1648 236 12v
IEBELES, GOSSE iebles, gosse koper   1649 236 97r
JANS, GOSSE jans, gosse koper   1630 232 279r
JANS, GOSSE jansen, gosse koper   1642 234 172r
JANS, GOSSE jansen, gosse koper Sint Jacobstraat OZ   1643 235 52r
JANS, GOSSE jansen, gosse ten zuiden Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
JANS, GOSSE jansen, gosse schipper (smack-) koper Raamstraat 7   1732 248 103v
JOHANNES, GOSSE joannis, gosse (gezworen gemeensman) koper Zuiderplein 5   1655 237 46v
JOHANNES, GOSSE joannis, gosse koper   1656 237 96v
JOHANNES, GOSSE joannis, gosse koper   1659 237 188v
JOHANNES, GOSSE joannis, gosse (gemeensman)(oud-) koper Voorstraat 49   1659 237 189r
JOHANNES, GOSSE johannes, gosse koper Zuiderplein   1650 236 110v
JOHANNES, GOSSE johannis, gosse koper Zuiderhaven 49   1641 234 152r
JORIS, GOSSE joris, gosse koper Noorderhaven 6   1636 234 16v
LAMMERTS, GOSSE lambarts, gosse koper   1642 235 20v
PIETERS, GOSSE pieters, gosse koper   1618 230 263r
PIETERS, GOSSE pieters, gosse koper   1734 248 351r
PERSIJN, GOSSE PIETERS persijn, gosse pieters (wl) verkoper Lanen 49   1779 259 191v
PERSIJN, GOSSE PIETERS persijn, gosse pieters (wl) verkoper Lanen 45   1779 259 193v
PIETERS, GOSSE pytters, gosse koper   1740 250 110v
RIENKS, GOSSE riencx, gosse koper   1617 230 162r
RINTJES, GOSSE rinties, gosse (wd van) ten oosten Achterstraat   1636 234 6r
SJOERDS, GOSSE sjoerds, gosse koper   1778 259 151r
TJEBBES, GOSSE tjebbes, gosse ten westen Hofstraat 59   1741 250 166r
BOELES, GAUKE bollens, goucke koper   1682 241 193r
, GAUKE jerliffs, goucke koper   1625 231 71r
BRAAM, GAUKE braam, gouke koper   1697 243 269v
SURINGAR, GAUKE suringar, gouke koper Zoutsloot 119   1700 244 65v
SURINGAR, GAUKE suringar, gouke koper   1710 245 125r
SURINGAR, GAUKE suringar, gouke koper   1710 245 127r
SURINGAR, GAUKE suringar, gouke koper   1710 245 130v
SURINGAR, GAUKE suringar, gouke koper Lanen 23   1714 245 219v
SURINGAR, GAUKE GERRITS suyrger, gouke gerrits koper Voorstraat 23   1692 242 382v
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gouke sybrands fabrikant van bonten koper   1774 258 140v
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gouke koper Voorstraat 93   1692 242 372r
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gouke koper   1703 244 228v
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gouke koper   1707 245 35v
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gouke koper   1707 245 36r
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gouke sybrens verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
PIETERS, pieters, goutien ten oosten Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
KET, GOVERT deketh, goverd koper Schritsen ZZ   1782 260 224r
BRAAM, braem, goverius koper Noorderhaven 72   1685 242 82r
BRAAM, braem, goverius koper   1685 242 93r
, GOVERT moutyers, govert koper   1606 228 1046r
HENDRIKS, GOVERT hendrix, govert koper Zuiderhaven 19   1675 240 211v
KLERK, GOVERT PIETERS clerq, govert pytters koper   1667 239 109v
REINERS, GOVERT reynders, govert koper   1733 248 251v
DOUWES, douwes, goyck (wd) ten zuiden Brouwersstraat 2   1601 228 539r
BERENDS, GOOITSEN berents, goycke koper Romastraat NZ   1632 233 70v
SIEBRENS, GOOITSKE sybrans, goykjen koper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
JAKOBS, GOOITSEN jacobs, goytien triumphant Droogstraat   1601 228 492r
JAKOBS, GOOITSEN jacobs, goytien koper   1613 229 320r
JAKOBS, GOOITSEN jacobs, goytyen koper   1625 231 50r
AGES, GREULT ages, gralt koper   1661 238 89v
JANS, GRIETJE jans, greetje verkoper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
AGES, GREULT agges, greolt koper   1651 236 156v
HIELKES, GREULT hylkes, greolt koper   1664 238 230v
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt koper Voorstraat 17   1640 234 104v
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt schoenmaker ten westen Bildtpoort (gebied)   1640 234 105v
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt koper Bildtpoort (gebied)   1642 235 23v
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt (huis en hof van) ten westen Bildtpoort (gebied)   1642 235 23v
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt verkoper Bildtpoort (gebied) NZ   1648 236 51v
KORNELIS, GRIETJE cornelis, griedt koper   1602 228 642r
HARMENS, GRIETJE harmens, griedt koper Rinnertspijp   1601 228 517r
LUBBERTS, GRIETJE lubberts, griedt verkoper Noorderhaven NZ   1601 228 524r
WILLEMS, GRIETJE willems, griedt koper Noorderhaven 82   1597 228 27r
ERNSTES, GRIETJE erends, griet ten westen   1606 228 975r
JAKOBS, GRIETJE jacobs, griet koper Karremanstraat 27   1633 233 124v
JANS, GRIETJE jans, griet verkoper Droogstraat   1600 228 462r
JANS, GRIETJE jans, griet koper   1602 228 617r
JANS, GRIETJE jans, griet koper   1603 228 748r
JANS, GRIETJE jans, griet koper   1606 228 1014r
JANS, GRIETJE jans, griet koper Rozengracht 37   1631 232 376r
JARICHS, GRIETJE jarichs, griet koper Grote Bredeplaats ZZ   1642 234 172v
LUITJENS, GRIETJE luytiens, griet koper   1603 228 688r
TEUNIS, GRIETJE thoenis, griet koper Lanen NZ   1612 229 215r
SIETSES, GRIETJE zytses, griet koper Hoogstraat 25   1782 260 236r
ABES, GRIETJE abbes, grietie koper Liemendijk   1627 232 20r
ARJENS, GRIETJE arjens, grietie koper   1680 241 75r
FOPKES, GRIETJE fopkes, grietie koper   1670 240 10r
MARTENS, GRIETJE JANS martens, grietie jans koper   1626 231 131r
MARTENS, GRIETJE JANS martens, grietie jans koper   1628 232 142r
MARTENS, GRIETJE JANS martens, grietie jans koper   1630 232 333r
JELLES, GRIETJE jelles, grietie koper Rapenburg   1658 237 170v
LIEUWES, GRIETJE liuwes, grietie verkoper   1634 233 132r
LOURENS, GRIETJE lourens, grietie (wd) koper   1645 235 178v
PIERS, GRIETJE piers, grietie koper Droogstraat 100   1660 238 30v
PIERS, GRIETJE piers, grietie koper   1678 241 22r
PIETERS, GRIETJE pieters, grietie koper Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
TEUNIS, GRIETJE teunis, grietie koper Tiepelsteeg ZZ   1677 240 268v
TEUNIS, GRIETJE teunis, grietie koper Rapenburg NZ   1720 246 85r
TEUNIS, GRIETJE teunis, grietie koper Rapenburg NZ   1721 246 104r
TJEBBES, GRIETJE tyebbes, grietie koper   1626 231 136r
ALEFS, GRIETJE aleffs, grietien koper   1600 228 466r
DETMERS, GRIETJE ditmers, grietien koper   1606 228 1016r
BOSSCHA, GRIETJE bosscha, grietje koper Kleine Bredeplaats 14   1763 255 213r
, GRIETJE bulard, grietje (erven)(wl) ten zuiden Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
BUMA, GRIETJE buma, grietje (haar moeder)(wd) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
DAM, GRIETJE dam, grietje van verkoper Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
IJSENBEEK, GRIETJE ijsenbeek, grietje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
IJSENBEEK, GRIETJE ijsenbeek, grietje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
IJSENBEEK, GRIETJE ijzenbeek, grietje ten zuiden   1804 267 73v
IJSENBEEK, GRIETJE ijzenbeek, grietje ten zuiden   1804 267 73v
MULDER, GRIETJE mulder, grietje (wd) ten oosten Lanen 70   1804 267 104r
, GRIETJE oswald, grietje verkoper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
OVERDIJK, GRIETJE overdijk, grietje koper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
SCHIERE, GRIETJE schiere, grietje ten oosten Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper   1804 267 32r
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Voorstraat 87   1804 267 33v
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Rommelhaven 18   1804 267 35v
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
SCHOUTEN, GRIETJE schouten, grietje (wl) verkoper Lanen 39   1804 267 9v
SPELTJE, GRIETJE speltie, grietje koper   1777 259 87v
SPELTJE, GRIETJE speltie, grietje koper   1778 259 92v
TINGA, GRIETJE tinga, grietje koper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
VOS, GRIETJE vos, grietje de koper Hoogstraat 23   1772 258 47r
, GRIETJE wiggerts, grietje koper   1792 264 57r
BROUWER, GRIETJE ARJENS brouwer, grietje arjens koper Voorstraat 16   1805 267 132r
BERENDS, GRIETJE beerns, grietje koper   1637 234 30r
CHRISTIAANS, GRIETJE christiaans, grietje koper   1695 243 123v
KLASES, GRIETJE claases, grietje verkoper   1803 267 2v
KLASES, GRIETJE claeses, grietje uitdraagster koper   1687 242 211v
FOKKES, GRIETJE fokkes, grietje koper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
FOKKES, GRIETJE fokkes, grietje (wd) verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
FOKKES, GRIETJE fokkes, grietje (wd) verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
FOPPES, GRIETJE foppes, grietje koper   1802 266 320r
FOPPES, GRIETJE foppes, grietje koper   1803 266 542r
GERRITS, GRIETJE gerrits, grietje koper   1693 243 40r
GERRITS, GRIETJE gerrits, grietje verkoper   1788 263 40v
HARMENS, GRIETJE harmens, grietje koper   1692 242 393r
JAKOBS, GRIETJE jacobs, grietje verkoper   1775 258 203r
JAKOBS, GRIETJE jacobs, grietje koper   1780 259 277v
JANS, GRIETJE jans, grietje verkoper   1775 258 204v
JANS, GRIETJE jans, grietje koper Bildtstraat 14   1780 259 270v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS ijsenbeek, grietje jans koper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
JANS, GRIETJE midlum, grietje jans koper   1699 244 12v
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS schonebeek, grietje jans verkoper Voorstraat 9   1774 258 171v
JELLES, GRIETJE jelles, grietje koper Grote Bredeplaats 27   1744 251 39v
LAMMERTS, GRIETJE lammerts, grietje koper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
PIEBES, GRIETJE piebes, grietje (wd) koper   1773 258 118r
PIETERS, GRIETJE pieters, grietje koper   1669 239 179v
PIETERS, GRIETJE pieters, grietje koper   1779 259 181v
PIETERS, GRIETJE pieters, grietje (wd) verkoper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
GRAAF, GRIETJE PIETERS graaff, grietje pieters de koper Lanen 87   1740 250 105r
PIEBES, GRIETJE pybes, grietje ten zuiden Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
PIEBES, GRIETJE pybes, grietje (wd) verkoper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
RUTGERS, GRIETJE rutgers, grietje koper   1772 258 9v
RUTGERS, GRIETJE rutgers, grietje koper   1792 264 64v
GROOT, GRIETJE SIEBRENS groot, grietje sijbrens de verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Kerkpoortstraat WZ   1751 252 107r
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Vijverstraat 20   1778 259 132r
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Achterstraat   1794 264 173v
SIPKES, GRIETJE sipkes, grietje verkoper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
SJOERDS, GRIETJE klempenhof, grietje sjoerds koper Zuiderhaven 59   1689 242 279v
TEUNIS, GRIETJE theunis, grietje koper   1721 248 53v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS ijsenbeek, grietje thomas verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
WIEGERS, GRIETJE wichers, grietje verkoper Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
WILLEMS, GRIETJE willems, grietje verkoper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
BOER, GRIETJE WILLEMS boer, grietje willems de verkoper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
WIEBES, GRIETJE wybes, grietje (wd) koper   1684 242 25v
WIETSES, GRIETJE wytses, grietje koper   1691 242 361v
REINERS, GRIETJE reyners, griettie (wd) verkoper Rommelhaven 3b   1633 233 123v
MELIS, GRIETJE meelis, griettje koper   1734 248 303r
SJOERDS, GREULT siuerdts, griolt koper   1645 235 176v
HASELAAR, GRIETJE GERRITS haselaar, gritie gerrits koper Rozengracht 21   1661 238 87r
KLASES, GRIETJE claes, gryet koper   1597 228 97r
HARMENS, GRIETJE harmens, gryet koper   1603 228 708r
TEUNIS, GRIETJE thonys, gryet verkoper Lanen 80   1598 228 210r
ULBES, GRIETJE uulbes, gryet koper Brouwersstraat   1597 228 44r
WILLEMS, willems, gryet koper Franekerpoort (gebied)   1598 228 233r
WIEBES, GRIETJE wybes, gryet (wd) verkoper Heiligeweg   1600 228 418r
LAMMERTS, GRIETJE lammerts, gryt koper   1606 228 1032r
MINNES, GRIETJE minnes, gryt (wd)(te leeuwarden) verkoper Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS oosterbaan, grytie ewerts koper   1722 246 131v
FEIKES, GRIETJE feikes, grytie verkoper Kerkpad 16   1750 252 67r
JARICHS, GRIETJE jarigs, grytie koper   1724 246 193r
JELLES, GRIETJE jelles, grytie koper Grote Bredeplaats 27   1721 246 113r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS sanstra, grytje jans koper Nieuwstraat 56   1740 250 107r
OBBES, GRIETJE obbes, grytje koper Noorderhaven 31   1707 245 15r
PIEBES, GRIETJE piebes, grytje bieder Kleine Bredeplaats 16   1770 257 257r
PIETERS, GRIETJE pytters, grytje koper Grote Kerkstraat 17   1705 244 296r
ROMKES, GRIETJE romkes, grytje koper Lanen 41   1773 258 121v
SIKKES, GRIETJE sickes, grytje koper   1754 253 162r
WIETSES, GRIETJE wytses, grytje koper   1706 245 r
DOUWES, GRIETJE douwes, gryttie koper Scheerstraat 11   1708 245 40v
PIEBES, GRIETJE piebes, gryttje (wd) koper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
WILLEMS, willems, gulliaen koper   1659 237 180r
TEUNIS, thoenys, gyelis (wd) koper Lanen ZZ   1605 228 959r
, GIJSBERT koen, gysbertus verkoper   1742 250 231r