Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
ALBERDA, H. albarda, h. koper Rozengracht 37   1800 265 488r
BERG, H. berg, h. van der ten oosten Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
BLOK, H. blok, h. ten noorden Prinsenstraat 6   1804 267 72v
BONNEMA, H. bonnema, h. ten zuiden Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
, H. deurnat, h. koper   1806 267 228v
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. koper   1789 263 128v
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. koper Jan Ruurdstraat 3   1791 263 286v
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. ten zuiden Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
GREUTLING, H. greutling, h. (heerenveen)(wl) verkoper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
HANEKUIK, H. hanekuik, h. koper   1807 267 329v
HELMER, H. helmer, h. ten noorden Hofstraat 1 G-070 1809 268 267r
HELMER, H. helmer, h. ten noorden Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
HELMER, H. helmer, h. koopman ten noorden Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
, H. homeulen, h. ten westen Lanen 35 F-172 1808 268 113r
, H. homeulen, h. ten noorden Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
KOSTER, H. koster, h. ten zuiden   1804 267 79v
LENTS, H. lentz, h. ten noorden Lanen 35 F-172 1808 268 113r
OOSTERBAAN, H. oosterbaan, h. (wl) verkoper   1804 267 17v
OOSTERBAAN, H. oosterbaan, h. (wl) leraar der doopsgezinden verkoper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
PEAUX, H. peaux, h. ten oosten Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
PLETTENBERG, H. plettenberg, h. van koper   1763 255 182v
, H. plugge, h. ten noorden   1804 267 49r
POORT, H. poort, h. koper   1805 267 180v
REES, H. rees, h. van bakker (mr) ten oosten Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
RING, H. ring, h. van doctor ten noorden Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
SCHAAF, H. schaaf, h. (burgemeester)(oud-) ten oosten Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
SCHAAF, H. schaaf, h. (burgemeester)(oud-) ten noorden Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
SCHAAF, H. schaaff, h. bieder Hoogstraat 10   1768 257 253v
, H. schoonhoff, h. koopman koper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
SCHOUWENBURG, H. schouwenburg, h. van koper   1802 266 329r
SMID, H. smith, h. procureur postulant koper Zoutsloot 86   1806 267 264r
SMID, H. smith, h. procureur ten zuiden Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
SMID, H. smith, h. ten westen Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
SMID, H. smith, h. ten oosten Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
SMID, H. smith, h. ten westen Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
SMID, H. smith, h. ten westen Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
STAMBKE, H. stambke, h. koper Schritsen 60   1790 263 266v
STOK, H. stok, h. van der koper   1799 265 408r
STOK, H. stok, h. van der ten westen Bargebuurt A-244 1808 268 55v
STOK, H. stok, h. van der ten oosten Lanen 35 F-172 1808 268 113r
STROBAND, H. stroband, h. commies van toezigt verkoper Havenplein 14 H-238 1808 268 134v
TOBEE, H. tobee, h. koper   1806 267 240v
TUINING, H. tuining, h. commies van 't vlieland koper Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
WESTRA, H. westra, h. koper   1802 266 106r
WESTRA, H. westra, h. koper   1802 266 335r
WESTRA, H. westra, h. (dr) ten westen Bildtstraat 18   1804 267 8v
WESTRA, H. westra, h. baljuw van het 2e district verkoper Zuiderhaven 2 H-230 1808 268 135v
WESTRA, H. westra, h. baljuw van het 2e district verkoper Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
WESTRA, H. westra, h. (dr) verkoper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
WESTRA, H. westra, h. baljuw van barradeel ten oosten Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
WESTRA, H. westra, h. ten zuiden Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
, H. winnekes, h. koopman ten westen Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
, H. winnekes, h. ten zuiden Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
WITTE, H. witte, h. ten oosten Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
ZEE, H. zee, h. van der ten westen Lanen 46 F-208 1810 269 49v
HEIMANS, H. heimans, h. ten zuiden Noorderhaven 72   1773 258 78v
JAKOBS, HAIE jacobs, haaie koper   1785 262 27r
KRAMER, ALKES cramer, haancke aelckes koper Droogstraat   1612 229 218r
, HAANTJE aaltsen, haantie koper   1626 231 139r
HESSELS, hessels, haaucke ten zuiden Hoogstraat 2   1616 230 59r
TUINHOUT, HAIE tuinhout, haaye commies generaal bij het bureau conv en lic koper Zuiderhaven 36a H-165 1807 268 6r
HENDRIKS, HAIE hendriks, haaye koper Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
JAKOBS, HAIE jacobs, haaye koper Schritsen 59   1781 260 39v
JAKOBS, HAIE jacobs, haaye koper   1784 261 156r
JAKOBS, HAIE jacobs, haaye koper   1802 266 278r
JILLES, HAIE jilles, haaye koper Zuiderhaven 15   1665 239 4r
RUURDS, HAIE ruurds, haaye koper Franekereind 23   1689 242 262v
JORRITS, jorrits, haaytze koper Lanen 30 F-216 1808 268 61r
JONGES, HEEBELTJE jongers, habel koper Voorstraat 64   1611 229 97r
WILLEMS, willems, hadewij (wd) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
WILLEMS, willems, haduw (burgemeester) koper Noorderhaven ZZ   1599 228 276r
WILLEMS, willems, haduw verkoper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
JONGES, HEEBELTJE jongers, haebel bruid   1601 228 541r
KLASES, HAANTJE claes, haencke koper Havenplein 14   1613 229 265r
HESSELS, HAANTJE hessels, haencke koper Droogstraat NZ   1611 229 3r
DOEKES, HAANTJE buwama, haenke doekes koper   1606 228 1019r
HESSELS, HAANTJE hessels, haentie verkoper   1617 230 149r
JAKOBS, HAANTJE jacobs, haentie koper   1732 248 125v
WILLEMS, HAANTJE willems, haentie koper   1742 250 238r
DIRKS, HAIE dirks, haeye koper   1769 257 139r
JAKOBS, HAIE jacobs, haeye koper Schritsen 61   1771 257 196v
GEERTS, HAIKE geerts, haike koper   1773 258 83r
IDSES, HAIE idses, haje gelastigde Grote Kerkstraat 4   1708 245 74r
TUINHOUT, HAIE tuinhout, hajo koper Grote Bredeplaats 8   1805 267 136r
TUINHOUT, HAIE tuinhout, hajo koper Hondenstraat 3   1805 267 162v
KORNELIS, HAANTJE cornelis, hancke provisioneel k Franekerpoort (gebied)   1600 228 438r
KORNELIS, HAANTJE cornelis, hancke gelastigde   1601 228 500r
PIETERS, HAANTJE pytters, hanneke ten zuiden Brouwersstraat 9   1659 238 8v
, HANS auryck, hans van ten westen Schritsen NZ   1601 228 510r
BAS, HANS bas, hans koper   1697 243 316v
BAS, HANS bas, hans koper Grote Kerkstraat 18   1701 244 99r
, HANS boeselach, hans koper   1730 247 333v
, HANS cardenael, hans (wd)(ympcke) bewoner Noorderhaven 28   1600 228 467r
GONGGRIJP, HANS gonggrijp, hans koper Zuiderhaven 55   1758 254 154v
GONGGRIJP, HANS gongrijp, hans (vaandrig) wijnsteker koper Noorderhaven 46   1706 245 2v
GONGGRIJP, HANS gongrijp, hans koper   1773 258 101r
, HANS hoger, hans koper   1637 234 25v
, HANS kardenaels, hans (wd)(ympck) bewoner Noorderhaven 28   1601 228 492r
PLETTENBERG, HANS plettenburg, hans van koper   1764 256 29r
REES, HANS rees, hans van bakker (mr) ten oosten Hoogstraat 5   1805 267 118v
, HANS rensman, hans koper Vijverstraat ZZ   1603 228 750r
, HANS riet, hans koper   1667 239 114v
, HANS rousenburgh, hans koper Achterstraat   1636 234 6r
, HANS ruisenburg, hans koper Rapenburg ZZ   1659 237 178v
SCHONENBURG, HANS schonenburg, hans van koper Noordijs   1598 228 186r
SCHONENBURG, HANS schonenburg, hans van koper Noordijs   1598 228 186r
, HANS steenbrinck, hans koper   1646 235 218r
, HANS steinbrenck, hans koper   1633 233 99v
ZIJLSTRA, HANS zijlstra, hans (schepen) koper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
ZIJLSTRA, HANS zijlstra, hans verkoper Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
ABRAHAMS, HANS abrahams, hans koper   1654 236 277v
ABRAHAMS, HANS abrahams, hans koper   1776 258 258r
ARENDS, HANS aernts, hans koper Romastraat NZ   1614 229 481r
ARENDS, HANS aernts, hans koper   1617 230 163r
ARENDS, HANS arents, hans koper Rozengracht NZ   1613 229 308r
ARENDS, HANS arents, hans (wl)(mr) verkoper Weverstraat ZZ   1627 232 11r
FINK, HANS ARENDS finck, hans arents koper Scheerstraat 5   1694 243 110v
ARENDS, HANS arnts, hans koper Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
KLASES, HANS claasen, hans ten oosten Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
KLASES, HANS claasen, hans ten noorden Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
KLASES, HANS claases, hans ten westen Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
KLASES, HANS claases, hans ten noorden Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
KLASES, HANS clasen, hans ten oosten Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
KOERTS, HANS coerts, hans koper   1653 236 246r
KORNELIS, HANS cornelis, hans koper   1695 243 131r
KORNELIS, HANS cornelis, hans koper Nieuwstraat   1699 244 21r
KORNELIS, HANS cornelis, hans koper   1701 244 122v
KORNELIS, HANS cornelis, hans koper   1715 245 237v
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS zijlstra, hans cornelis koper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS zijlstra, hans cornelis koper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
DIRKS, HANS dirks, hans koper Zuiderhaven 2 H-230 1808 268 135v
DIRKS, HANS dirks, hans molenmaker (mr) verkoper Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
DOUWES, HANS douwes, hans koper   1690 242 320r
EERKES, HANS eercks, hans koper Sint Jacobstraat 17   1613 229 371r
ELIAS, HANS elias, hans bewoner Zoutsloot NZ   1781 260 67r
ELIAS, HANS elias, hans koopman verkoper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
WIT, HANS ELIAS witt, hans elias de koper Franekereind 21   1803 266 462r
RING, HANS IEMES ring, hans emes de koper Zoutsloot 30   1641 234 132r
IEPES, HANS epes, hans koper Lanen ZZ   1641 234 146v
, HANS ericx, hans koper   1613 229 380r
, HANS ericx, hans koper Lammert Warndersteeg 1   1613 229 381r
, HANS ericx, hans koper Zoutsloot ZZ   1615 229 493r
EERKES, HANS erix, hans (burgemeester en rentmr.) koper Voorstraat 2   1597 228 45r
EERKES, HANS erix, hans koper Vijver WZ   1598 228 165r
EEUWES, HANS euwes, hans koper Scheffersplein 29   1657 237 106r
FRANSES, HANS fransen, hans koper Kleine Bredeplaats 4   1689 242 296r
JURJENS, HANS schierst, hans georg koper Voorstraat 89   1789 263 171r
JURJENS, HANS schierst, hans georg (wl) koopman verkoper Voorstraat 89   1804 267 60v
GERRITS, HANS gerrits, hans koper   1624 231 8r
, HANS geuirds, hans koper   1668 239 35ra
HANSES, HANS poff, hans hans koper   1603 228 690r
HANSES, HANS poff, hans hans koper   1625 231 73r
HANSES, HANS hansen, hans koper Franekereind 21   1747 251 160r
VRIES, HANS HANSES fries, hans hansen de koper   1635 234 3r
VRIES, HANS HANSES fries, hans hansen de koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 15r
VRIES, HANS HANSES fries, hans hansen de koper Brouwersstraat WZ   1641 234 125v
HANSES, HANS hanses, hans mede-eig Voorstraat 69   1579 125 672r
VRIES, HANS HARMENS fryes, hans harmen de koopman koper Vijverstraat ZZ   1633 233 90v
HARMENS, HANS harmens, hans koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 6v
HARMENS, HANS harmens, hans koper Grote Bredeplaats 33   1638 234 66v
HARMENS, HANS harmens, hans koper Noorderhaven 2   1642 235 16v
HARMENS, HANS harmens, hans koper Noorderhaven 88   1647 235 265r
HARMENS, HANS hattingh, hans harmens van koper   1624 231 35v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de koper Vijverstraat 4   1638 234 55v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 56   1649 236 94r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester) ten westen Vijverstraat 6   1653 236 235v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester) koper Nieuwstraat   1656 237 97v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) verkoper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten oosten Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten westen Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten noorden Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
, HANS harmensn, hans ten oosten Scheerstraat 1   1615 229 570r
HENDRIKS, HANS hendriks, hans koper Schritsen NZ   1678 241 16r
HENDRIKS, HANS hendriks, hans koper Schritsen NZ   1680 241 98r
HENDRIKS, HANS hendriks, hans koper Lammert Warndersteeg WZ   1683 241 236r
HENDRIKS, HANS hendriks, hans koper Prinsenstraat 2   1690 242 336v
HENDRIKS, HANS hendrix, hans koper Lanen 74   1697 243 265r
HENDRIKS, HANS hendrix, hans koper Weverstraat   1697 243 302v
HENDRIKS, HANS hendrix, hans koper Lammert Warndersteeg WZ   1698 243 377v
, HANS isax, hans koper Zoutsloot ZZ   1697 243 284r
JAKOBS, HANS jacobs, hans koper   1642 235 11v
JAKOBS, HANS jacobs, hans koper   1644 235 98v
JAKOBS, HANS jacobs, hans koper Grote Ossenmarkt 20   1646 235 233v
RING, HANS JAKOBS ring, hans jacobs de ten westen   1600 228 466r
JAKOBS, HANS ryngh, hans jacobs de bruidegom   1597 228 54r
JANS, HANS jans, hans koper   1613 229 254r
JANS, HANS jans, hans koper Hofstraat ZZ   1614 229 485r
JANS, HANS blauwe, hans jans de triumphant Grote Kerkstraat ZZ   1599 228 335r
JANS, HANS jansen, hans koper   1648 236 27r
JANS, HANS jansen, hans koper   1649 236 91v
JANS, HANS jansen, hans koper   1654 236 265v
JANS, HANS jansen, hans koper   1674 240 138r
JANS, HANS jansen, hans koper Voorstraat 24   1684 242 12v
JANS, HANS jansen, hans koper Zuiderhaven 36   1718 246 19v
JANS, HANS jansen, hans koper   1738 249 269r
JANS, HANS blauwer, hans janssen de bruidegom   1598 228 216r
JETSES, HANS jetses, hans koper   1694 243 84v
JOUKES, HANS jouckes, hans koper Voorstraat 82   1699 244 22r
JOUKES, HANS joukes, hans korfmaker koper Kleine Kerkstraat 8   1694 243 79v
JURJENS, HANS jurgiens, hans koper Weverstraat   1612 229 186r
JURJENS, HANS juriaans, hans koper   1626 231 117r
JURJENS, HANS juriens, hans koper Sint Odolphisteeg   1614 229 440r
JURJENS, HANS juriens, hans koper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
JURJENS, HANS juriens, hans koper   1617 230 174r
JURJENS, HANS schierst, hans jurjens koper Voorstraat 93   1785 262 30r
JURJENS, HANS schierst, hans jurjens koper   1785 262 31r
JORKS, HANS jurks, hans verkoper Achterstraat   1665 239 3r
KEIMPES, HANS kijmpes, hans koper Weverstraat   1658 237 173v
LAMMERTS, HANS lammerts, hans koper   1645 235 179r
LUCAS, HANS lucas, hans koper   1605 228 927r
, HANS luycas, hans ten oosten   1634 233 127v
MINSES, HANS menses, hans kooltjer verkoper Hofstraat NZ   1750 252 63v
REITSMA, HANS MICHIELS reytsma, hans michels koper   1683 241 262v
MINSES, HANS minses, hans koper Hofstraat 63   1733 248 227r
OBBES, HANS obbes, hans koper   1647 235 245v
PAULUS, HANS pauwels, hans koper   1637 234 23v
PAULUS, HANS pouwels, hans koper   1630 232 343r
PAULUS, HANS pouwels, hans verkoper Zuiderhaven 13   1668 239 28ra
PIETERS, HANS pyters, hans (mr) koper Schritsen ZZ   1649 236 66r
PIETERS, HANS pyters, hans koper Romastraat ZZ   1651 236 160v
ROMKES, HANS romckes, hans koper Schritsen   1597 228 110r
SIEMENS, HANS symens, hans koper Schritsen ZZ   1667 239 89v
TJEERDS, HANS tierdts, hans smid gecondemneerde Sint Jacobstraat WZ   1600 228 436r
TJEERDS, HANS tyaards, hans koper   1598 228 146r
TJEERDS, HANS tyaerdts, hans smid verkoper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
GONGGRIJP, HANS gongrijp, hanso koper   1773 258 101r
HASENHOEK, HANS hasenhoek, hanso van (haar vader)(wl) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
, HANS haulama, hansonius koper   1670 240 11v
SIERKS, HARKE siercks, harcke koper   1667 239 115v
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS kussendrager, harcke siercks koper Lanen ZZ   1668 239 153v
SIERKS, HARKE cussendrager, harcke sierx koper Weverstraat   1672 240 95v
JANS, jansen, hareman koper Zuiderplein   1666 239 58v
JANS, jansen, hareman koper   1668 239 163r
PIETERS, HARRENT pieters, harent koper   1787 262 241v
FEIKES, HARING feyckes, haring koper   1668 239 137v
HANSES, HARING hans, haring schoenmaker ten oosten Voorstraat 64   1611 229 97r
HEINS, HARING heins, haring verkoper Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
HEINS, HARING heins, haring ten westen Heiligeweg 34   1804 267 55v
WIEGERS, HARING wiegers, haring varensgezel koper Bildtstraat 14   1781 260 11r
WIEGERS, HARING wiegers, haring koper   1787 262 175v
WIEGERS, HARING wygers, haring ten noorden Bildtstraat 16   1805 267 116v
KLASES, HARING clasen, haringh koper   1725 246 249v
DOUWES, HARING douwes, haringh koper Zoutsloot NZ   1651 236 153v
EVERTS, HARING everts, haringh koper   1682 241 183r
HEMKES, HARING hempckes, haringh koper   1618 230 254r
JANS, HARING jansen, haringh koper Noorderhaven 8   1721 246 98v
MINNES, HARING minnes, haringh koper   1724 246 212r
PIEBES, HARING pybes, haringh verkoper Achterstraat   1636 234 6r
REIMERS, HARING reymers, haringh koper Heiligeweg 38   1615 229 541r
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1786 262 111r
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1787 262 173v
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1787 262 174v
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1787 262 237r
STOK, HARKE stok, harke van der koper Noordijs OZ   1792 264 14r
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1803 266 394r
STOK, HARKE stok, harke van der ten westen Lanen 39   1804 267 9v
STOK, HARKE stok, harke van der metselaar (mr) koper   1804 267 17v
STOK, HARKE stok, harke van der ten oosten Hoogstraat 24   1804 267 100v
STOK, HARKE stok, harke van der metselaar (mr) verkoper   1805 267 112v
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1805 267 171v
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1806 267 281v
STOK, HARKE stok, harke van der metselaar (mr) koper A-245 1808 268 73r
STOK, HARKE stok, harke van der ten westen A-245 1808 268 73r
STOK, HARKE stok, harke van der ten westen Lanen 39 E-173 1808 268 112r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) metselaar (mr) verkoper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
GEERTS, HARKE geerts, harke koper   1737 249 163r
JELLES, HARKE jelles, harke (meerderjarig jongman) koemelker koper Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
JELLES, HARKE jelles, harke koper Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
JELLES, HARKE jelles, harke koper Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
JELLES, HARKE jelles, harke verkoper Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
JELLES, HARKE jelles, harke verkoper Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
JURJENS, HARKE jurjens, harke (onder almenum) metselaar verkoper Schritsen 16   1784 261 165r
JURJENS, HARKE jurjens, harke koper Brouwersstraat 1   1786 262 130r
JURJENS, HARKE jurjens, harke metselaar (mr) koper Achterstraat   1787 262 199v
JURJENS, HARKE jurjens, harke metselaar (mr) koper Achterstraat   1787 262 201r
JURJENS, HARKE jurjens, harke koper   1787 262 203v
JURJENS, HARKE jurjens, harke koper Schritsen ZZ   1807 267 299v
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der koper Lanen 37   1788 262 293r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der koper   1788 263 31v
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der koper Schritsen 24   1789 263 103r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der metselaar (mr) verkoper Schritsen 24   1804 267 92r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der metselaar (mr) ten oosten Schritsen 24   1804 267 92r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens metselaar (mr) verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der metselaar (mr) koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der (wl) metselaar (mr) verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
OKKES, HARKE okkes, harke koper   1777 259 26v
SIERKS, HARKE siercks, harke koper Grote Kerkstraat 28   1682 241 215v
SIERKS, HARKE siercks, harke koper   1683 241 251v
SIETSES, HARKE zytses, harke koper Sint Jacobstraat 14   1781 260 148r
VIDELIUS, HARMEN videlius, harm koper Voorstraat 81   1766 256 186v
MULDER, HARMEN KLASES mulder, harm clases koper Zuiderhaven 53   1802 266 211r
MICHIELS, HARMEN michiels, harm koper Grote Ossenmarkt 19   1802 266 253r
, HARMKE briel, harmana (wl) verkoper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
, HARMEN sapeides, harmannes (te warns) pastoor koper Vijver 7   1664 238 234r
PORTIER, HARMEN portier, harmannis koper Weverstraat   1755 253 206r
PORTIER, HARMEN portier, harmannus koper Franekereind 24   1749 252 33r
PORTIER, HARMEN portier, harmannus koper Rapenburg NZ   1751 252 104r
PORTIER, HARMEN portier, harmannus koper Franekereind 32   1752 252 196r
GEEST, HARMEN geest, harmanus van der bode (admiraliteits-) koper Schritsen 35   1723 246 184v
GEEST, HARMEN geest, harmanus van der bode (admiraliteits-) koper Schritsen 35   1724 246 192r
GRETTINGA, HARMEN grettinga, harmanus koper Lanen 23   1685 242 88r
, HARMEN holmans, harmanus verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koopman koper Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koopman ten noorden Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koper   1806 267 271r
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koper Voorstraat 65   1806 267 277r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Franekereind 16   1726 246 274v
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Prinsenstraat 2   1727 246 309r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Franekereind ZZ   1731 248 2r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Rapenburg ZZ   1737 249 170r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Zuiderhaven 6   1737 249 171r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Zuiderhaven 6   1737 249 176v
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Rapenburg ZZ   1737 249 212r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper   1740 250 133r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus verkoper Prinsenstraat 2   1742 250 272v
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper   1757 254 112v
RUITER, HARMEN ruiter, harmanus d' koper Zuiderhaven 19   1763 256 10r
SIKKEMA, HARMEN siccama, harmanus koper   1733 248 270r
SIKKEMA, HARMEN siccama, harmanus tinnegieter (mr) koper Voorstraat 10   1739 250 10v
WAARD, HARMEN waard, harmanus de koper Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
WAARD, HARMEN waard, harmanus de koper Zuiderstraat 23   1782 260 156r
WAARD, HARMEN waert, harmanus de verkoper Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
ANTONIUS, HARMEN anthony, harmanus koper Lanen NZ   1792 264 10r
SMID, HARMEN ANTONIUS smit, harmanus anthony stuurman op 't recherche vaartuig koper Westerstraat H-213 1808 268 28v
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmanus hessels de schipper (trek-) verkoper   1774 258 175r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus portier koper Franekereind 34   1758 254 122v
, HARMEN , harmen mesmaker ten zuiden Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
, HARMEN , harmen pannebakker eerder-eig Bildtstraat WZ   1601 228 503r
AGEMA, HARMEN agama, harmen (oud burgerhopman) koper Heiligeweg 9   1735 249 22r
AGEMA, HARMEN agema, harmen koper   1753 253 109r
AMAMA, HARMEN ammema, harmen koper Zoutsloot ZZ   1627 232 27r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1727 247 30v
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1727 247 36v
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1727 247 53r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1728 247 209r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1729 247 231v
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1730 247 328v
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1739 250 62r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1740 250 96r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1740 250 118r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1740 250 128v
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen verkoper Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen boekbinder koper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen ten westen Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
, HARMEN baxma, harmen koper   1735 249 108r
BEEKMAN, HARMEN beekman, harmen koper Hoogstraat 24   1666 239 13ra
BEMEN, HARMEN beemen, harmen van koper Sint Jacobstraat 2   1781 260 93v
, HARMEN bessing, harmen koper   1771 257 201r
, HARMEN borchers, harmen koper   1730 247 337v
, HARMEN borchers, harmen koper Hofstraat 18   1730 247 340v
, HARMEN brinkhuis, harmen koper Kerkpoortstraat 15   1751 252 112r
, HARMEN cuikes, harmen koper   1728 247 121r
DORTMAN, HARMEN dortman, harmen koper   1729 247 250v
DORTMAN, HARMEN dortman, harmen koper   1729 247 287r
GLAA, HARMEN glaa, harmen koper   1660 238 21r
GLAA, HARMEN glaa, harmen ten zuiden   1660 238 21r
GLAA, HARMEN glaa, harmen koper   1660 238 31v
GONGGRIJP, HARMEN gonggrijp, harmen wachtmeester koper Grote Bredeplaats 11   1785 262 45r
GRETTINGA, HARMEN grettinga, harmen koper Noorderhaven NZ   1658 237 177v
HOEF, HARMEN hoef, harmen equipagemeester koper Voorstraat 18   1655 237 23r
, HARMEN hoenichmans, harmen naastligger Heiligeweg WZ   1601 228 498r
, HARMEN homeulen, harmen koper Lanen 33   1788 262 267r
, HARMEN homeulen, harmen wever (bont-)(mr) koper Liemendijk ZZ   1794 264 188r
, HARMEN homeulen, harmen koopman koper Lanen 42   1799 265 310r
, HARMEN homeulen, harmen koper   1802 266 166r
, HARMEN homeulen, harmen koper Kerkpoortstraat OZ   1806 267 248v
, HARMEN homeulen, harmen koopman verkoper Lanen 35 E-171 1809 268 244v
JONKER, HARMEN joncker, harmen koper   1617 230 160r
KAMP, HARMEN kamp, harmen koper   1788 262 251r
LAUTENBACH, HARMEN lautenbach, harmen verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
, HARMEN nolman, harmen koper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
, HARMEN plagge, harmen koper Nieuwstraat OZ   1771 257 231r
, HARMEN plagge, harmen ten zuiden Nieuwstraat 56   1772 258 60r
, HARMEN plagge, harmen koper   1780 259 258r
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper   1758 254 164r
RADSMA, HARMEN radsma, harmen (vroedschap) ten westen Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper Voorstraat 26   1777 259 38r
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper   1778 259 100r
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper   1783 261 106r
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper   1788 262 245v
RADSMA, HARMEN ratsma, harmen koper   1778 259 98v
RENGERS, HARMEN ringers, harmen ten zuiden Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
SCHUUR, HARMEN schuur, harmen koper   1798 265 176r
SCHUUR, HARMEN schuur, harmen koper   1805 267 147r
SOPINGIUS, HARMEN sopingius, harmen (wl) koper Nieuwstraat OZ   1739 250 9r
, HARMEN staads, harmen koper Havenplein 16   1801 266 31r
STAATS, HARMEN staats, harmen (leeuwarden) verkoper   1804 267 41r
VIDELIUS, HARMEN videlius, harmen koper Voorstraat 81   1749 251 256v
WAARD, HARMEN waard, harmen de koper Grote Bredeplaats 31   1783 261 119r
WAARD, HARMEN waard, harmen de koper   1786 262 59v
WASSENAAR, HARMEN wassenaar, harmen koper Grote Ossenmarkt 25   1723 246 183v
WENNEKES, HARMEN wennekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
WENNEKES, HARMEN wennekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
, HARMEN winnekes, harmen koper   1795 264 288r
, HARMEN winnekes, harmen koper Franekereind NZ   1801 265 651r
, HARMEN winnekes, harmen koopman en winkelier koper Voorstraat 92   1804 267 75r
, HARMEN winnekes, harmen ten noorden Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
, HARMEN winnekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
, HARMEN winnekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
WITTE, HARMEN witte, harmen koper Grote Kerkstraat 42   1805 267 141r
WITTE, HARMEN witte, harmen koper   1807 267 311r
ABELS, HARMEN ables, harmen koper   1721 246 99v
EESGES, HARMEN aesges, harmen gecondemneerde   1606 228 994r
EESGES, HARMEN aesges, harmen gesuccumbeerde   1611 229 104r
FELTEN, HARMEN EESGES phelten, harmen aesges koper   1612 229 227r
AGES, HARMEN ages, harmen koper Scheffersplein OZ   1723 246 169r
AGES, HARMEN ages, harmen brouwer (mr) koper Ooievaarsteeg WZ   1723 246 179r
AGES, HARMEN ages, harmen koper   1733 248 181v
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages (burger-hopman) brouwer (mr) koper Heiligeweg 70   1728 247 125v
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages brouwer (mr) geniaarde Franekerpoort (gebied)   1728 247 204v
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages koper Hoogstraat 15   1740 250 124v
ALBERTS, HARMEN alberts, harmen koper   1617 230 159r
KROL, HARMEN ALLERTS krol, harmen allerts koper   1691 242 352r
ARENDS, HARMEN arends, harmen koper Lanen 64   1760 255 27r
ARENDS, HARMEN arends, harmen koper   1778 259 148v
ARENDS, HARMEN arends, harmen bontwever (mr) koper Hofstraat ZZ   1781 260 77r
ARENDS, HARMEN arends, harmen koper   1783 261 118r
ARENDS, HARMEN arends, harmen koper   1783 261 120r
ARENDS, HARMEN arends, harmen koper Romastraat   1795 264 242v
ARENDS, HARMEN luisbroek, harmen arent koper Voorstraat ZZ   1767 257 20r
ARENDS, HARMEN arents, harmen wever (bont-)(mr) verkoper Lanen 64   1765 256 134v
ARENDS, HARMEN backsma, harmen arents (burger-colonel) koper Franekereind 14   1726 246 271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS baksma, harmen arents koper Voorstraat 5   1728 247 205v
BAKSMA, HARMEN ARENDS baksma, harmen arents (mede vroedschap) koper   1739 250 35v
ARENDS, HARMEN baxma, harmen arents koper Nieuwstraat WZ   1733 248 164r
ARENDS, HARMEN baxma, harmen arents koper   1740 250 118r
ARJENS, HARMEN arjens, harmen koper   1695 243 121r
AUKES, HARMEN aukes, harmen koper   1695 243 124v
BERENDS, HARMEN beerends, harmen koper G-334 1808 268 36v
BERENDS, HARMEN beernds, harmen koper   1753 253 69v
BERENDS, HARMEN beernds, harmen koper   1775 258 211r
BERENDS, HARMEN beerns, harmen koper Schritsen NZ   1642 235 19r
BERENDS, HARMEN beerns, harmen koper Rozengracht 38   1653 236 220v
BERENDS, HARMEN beerns, harmen chirurgijn (mr) koper Achterstraat NZ   1655 237 21v
BERENDS, HARMEN beerns, harmen koper Vianen ZZ   1737 249 174r
BERENDS, HARMEN beerns, harmen wever (bont-) koper Hofstraat NZ   1750 252 63v
BERENDS, HARMEN beerns, harmen ten oosten Hofstraat NZ   1750 252 63v
BERENDS, HARMEN beernts, harmen chirurgijn (mr) koper Lanen 23   1743 251 3r
BERENDS, HARMEN berends, harmen koper   1784 261 129r
BOUWES, HARMEN bouwes, harmen panbakkersknecht koper Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
KLASES, HARMEN claes, harmen koper Hoogstraat NZ   1612 229 219r
KLASES, HARMEN claes, harmen verkoper Zuiderhaven ZZ   1614 229 398r
KLASES, HARMEN claes, harmen koper   1614 229 411r
KLASES, HARMEN claes, harmen koper   1636 234 9v
KLASES, HARMEN claes, harmen koper   1639 234 74r
KLASES, HARMEN groeyer, harmen claessen koper Brouwersstraat 25   1646 235 209v
KLASES, HARMEN clasen, harmen koper   1649 236 62v
KORNELIS, HARMEN cornelis, harmen koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 277r
KORNELIS, HARMEN cornelis, harmen timmerman koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 291r
KORNELIS, HARMEN cornelis, harmen ten zuiden Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
DIRKS, HARMEN dirks, harmen koper   1745 251 130v
DIRKS, HARMEN dirks, harmen (erven) verkoper Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver geniaarde Brouwersstraat 9   1699 244 4r
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver koper Brouwersstraat 9   1699 244 29r
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver koper Brouwersstraat 5   1700 244 36v
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver koper Kleine Kerkstraat 18   1702 244 160v
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver koper   1708 245 53r
DOUWES, HARMEN douwes, harmen koper Hoogstraat 22   1733 248 272r
EILERTS, HARMEN elderts, harmen koper   1779 259 200v
EESGES, HARMEN esges, harmen koper Kerkpoortstraat NZ   1605 228 888r
, HARMEN evernik, harmen koper Nieuwstraat   1743 251 2r
, HARMEN franck, harmen koper Zuiderhaven 18   1646 235 212r
FRANSES, HARMEN frans, harmen koper Droogstraat ZZ   1598 228 225r
FREERKS, HARMEN freerx, harmen koper   1667 239 96v
GEERTS, HARMEN geerts, harmen koper   1707 245 27r
GEERTS, HARMEN geerts, harmen koper   1755 253 233v
GERBENS, HARMEN gerbens, harmen koper   1680 241 111v
GERRITS, HARMEN gerrits, harmen koper Moriaanstraat NZ   1715 245 247v
GERRITS, HARMEN gerrits, harmen koper   1726 246 296r
FELTEN, HARMEN GERRITS phelten, harmen gerrits koper Zoutsloot   1613 229 368r
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper Schritsen   1614 229 479r
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper   1617 230 184r
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper   1631 233 10v
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper   1752 253 21r
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper Lanen 24   1755 253 196r
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper   1768 257 73r
GERRITS, HARMEN plag, harmen gerryts koper   1756 253 255r
HAIES, HARMEN haeyes, harmen koper   1633 233 115v
HANSES, HARMEN hansen, harmen koper   1652 236 185r
HARMENS, HARMEN harmannus, harmen koper Lanen 80   1598 228 210r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Sint Jacobstraat WZ   1599 228 268r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1611 229 40r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Zuiderplein 1   1611 229 98r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1614 229 385r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1627 232 44r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Kerkpad   1632 233 68r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1643 235 87r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper NZ   1646 235 193r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1684 242 29r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Rapenburg ZZ   1705 244 271r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Kerkpoortstraat 31   1706 244 315r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1725 246 263r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1731 248 51r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1734 248 349r
HARINGS, HARMEN harnigs, harmen koper   1628 232 106r
HENDRIKS, HARMEN hendricks, harmen koper Liemendijk   1624 231 20v
HENDRIKS, HARMEN hendricks, harmen koper Droogstraat ZZ   1624 231 21v
HENDRIKS, HARMEN hendricks, harmen koper   1625 231 78r
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen koper Zoutsloot ZZ   1737 249 204v
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen koper   1737 249 214r
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen koper   1741 250 143v
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen koper   1772 258 36v
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen koper   1780 259 260v
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen bontwever koper Kerkpoortstraat WZ   1782 260 232r
BANDSMA, HARMEN HENDRIKS bandsma, harmen hendriks koper Voorstraat 99   1793 264 82v
WILDE, HARMEN HESSELS wilda, harmen hessel koper   1784 261 241v
HESSELS, HARMEN hessels, harmen wieldraaier koper Kleine Kerkstraat 8   1664 238 214v
HESSELS, HARMEN hessels, harmen koper   1681 241 132r
HESSELS, HARMEN hessels, harmen ten noorden   1773 258 130r
HESSELS, HARMEN hessels, harmen ten westen   1774 258 144v
WILDE, HARMEN HESSELS wilda, harmen hessels ten oosten   1775 258 203v
WILDE, HARMEN HESSELS wilda, harmen hessels ten zuiden   1775 258 203v
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper Achterstraat   1765 256 102r
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper Achterstraat   1766 256 217r
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper   1775 258 203v
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper   1775 258 232r
HIELKES, HARMEN hylkes, harmen koper Lanen 47   1733 248 222r
IEPKES, HARMEN iepkes, harmen koper   1644 235 155r
ISRAELS, HARMEN israels, harmen koper   1716 245 255v
JAKOBS, HARMEN jacobs, harmen koper   1625 231 79r
JAKOBS, HARMEN jacobs, harmen koper Sint Odolphisteeg 6   1682 241 184v
KRAMER, HARMEN JAKOBS cremer, harmen jacobs bruidegom   1606 228 1051r
JANS, HARMEN jans, harmen koper   1700 244 39r
JANS, HARMEN jans, harmen koper   1700 244 47r
JANS, HARMEN jans, harmen koper Voorstraat 72   1704 244 263r
JANS, HARMEN jans, harmen koper   1734 248 303r
KAMP, HARMEN JANS kamp, harmen jans koper   1805 267 181v
VISSER, HARMEN JANS visser, harmen jans koper Weverstraat NZ   1752 252 226r
, HARMEN jansch, harmen koper   1674 240 150r
JANS, HARMEN jansen, harmen koper Herenwaltje OZ   1629 232 207r
JANS, HARMEN jansen, harmen koper Zoutsloot ZZ   1641 234 132v
JANS, HARMEN jansen, harmen koper   1678 241 8v
JANS, HARMEN jansen, harmen wever koper   1708 245 51r
JANS, HARMEN jansen, harmen koper   1729 247 243v
JANS, HARMEN jansen, harmen koper Nieuwstraat WZ   1739 250 8r
JANS, HARMEN jansen, harmen koper   1784 261 137r
BLOK, HARMEN JANS block, harmen jansen koper Voorstraat 72   1714 245 224v
VLIE, HARMEN JANS vlie, harmen jansen van 't koper Bildtstraat 22   1720 246 63r
JANS, HARMEN janzen, harmen verkoper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
JANS, HARMEN janzen, harmen wever (bont-)(mr) koper   1773 258 81r
JANS, HARMEN janzen, harmen wever (bont-)(mr) koper   1773 258 82r
JASPERS, HARMEN jaspers, harmen koper Voorstraat 81   1707 245 24r
JASPERS, HARMEN jaspers, harmen koper   1724 246 210r
, HARMEN jaspus, harmen koper   1720 246 70r
JOHANNES, HARMEN joannes, harmen koper   1658 237 149v
JOHANNES, HARMEN joannes, harmen koper   1680 241 98v
JOHANNES, HARMEN johannes, harmen verkoper Hofstraat 16 H-009 1809 268 197r
JOHANNES, HARMEN johannes, harmen verkoper Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
JOHANNES, HARMEN johannes, harmen verkoper Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
JOHANNES, HARMEN johannes, harmen koper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
JURJENS, HARMEN jurjens, harmen koper   1737 249 165v
JURJENS, HARMEN jurjens, harmen koper   1740 250 104r
LIEUWES, HARMEN lieuwes, harmen koper   1768 257 49v
LIEUWES, HARMEN lieuwes, harmen ten westen   1774 258 160v
LIEUWES, HARMEN lieuwes, harmen koper   1779 259 181v
LUURTS, HARMEN luyrs, harmen koper   1660 238 33v
MARTENS, HARMEN martens, harmen koper   1700 244 49v
MARTENS, HARMEN martens, harmen koper Lammert Warndersteeg WZ   1723 246 173v
MARTENS, HARMEN martens, harmen wever (mr) koper Nieuwstraat 56   1735 249 37v
MEINERTS, HARMEN meinerts, harmen koper Bildtpoort (gebied) ZZ   1661 238 101r
MEINERTS, HARMEN meinerts, harmen koper   1666 239 42r
MELCHERTS, HARMEN melchers, harmen koper   1729 247 225r
MELCHERTS, HARMEN melchers, harmen koper   1730 247 336r
MEIES, HARMEN meyes, harmen koper   1703 244 216v
MEINERTS, HARMEN meynerts, harmen koper   1669 239 211r
MEINERTS, HARMEN meynerts, harmen koper Bargebuurt   1670 240 13v
MEINERTS, HARMEN meynerts, harmen koper   1671 240 52r
MEINERTS, HARMEN meynerts, harmen koper   1671 240 61v
MICHIELS, HARMEN michiels, harmen schipper (oud-) verkoper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
PIETERS, HARMEN pieters, harmen koper   1627 232 42r
VALK, HARMEN PIETERS valk, harmen pieters koper   1679 241 49r
VALK, HARMEN PIETERS valk, harmen pieters koper   1681 241 154v
VALK, HARMEN PIETERS falck, harmen pyters koper Vijverstraat 7   1677 240 261v
VALK, HARMEN PIETERS valck, harmen pyters koper Noorderhaven 38   1670 240 3r
PIETERS, HARMEN pytters, harmen koper Zuiderhaven 56   1658 237 172r
VALK, HARMEN PIETERS valck, harmen pytters koper   1668 239 165v
RINGERS, HARMEN rengers, harmen ten noorden Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
ROMKES, HARMEN romckes, harmen koper   1625 231 47r
IDSINGA, HARMEN SAKES idsinga, harmen sackes koper Zuiderhaven ZZ   1650 236 105r
SAKES, HARMEN saeckes, harmen koper   1637 234 24r
SIENES, HARMEN sijnes, harmen scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1645 235 171v
SJOERDS, HARMEN sjoerds, harmen koper   1680 241 93r
SIENES, HARMEN synes, harmen koper Zuiderhaven 18   1675 240 174v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes equipagemeester koper Zuiderhaven 18   1658 237 151v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes koper Zuiderhaven 18   1661 238 77v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes (oud burgemeester) koper Weeshuisstraat 7   1663 238 163v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes koper Zuiderhaven 56   1668 239 140v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes koper Rozengracht 40   1669 239 202r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS gonggrijp, harmen thomas koper   1675 240 205r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS gonggrijp, harmen thomas koper Voorstraat 44   1677 240 250v
TJEBBES, HARMEN tjebbes, harmen koper   1717 245 306v
RADSMA, HARMEN TJEERDS ratsma, harmen tjeerds verkoper   1774 258 152v
WARNERS, HARMEN warners, harmen verkoper   1600 228 407r
WILLEMS, HARMEN willems, harmen koper Lanen 80   1720 246 83r
WILLEMS, HARMEN willems, harmen koper   1722 246 151r
WILLEMS, HARMEN willems, harmen koper WZ   1723 246 175v
WILLEMS, HARMEN willems, harmen koper   1727 247 6v
WILLEMS, HARMEN willems, harmen koper   1730 247 314r
JANS, HARMEN brinkhuis, harmens jans koper Molenpad 1   1752 252 228r
HARMENS, HARMKE harmens, harmentje koper   1637 234 43v
EEUWES, HARRIT eewes, harrit koper   1741 250 186v
EEUWES, HARRIT eeuwes, harryt koper   1735 249 98r
EEUWES, HARRIT eeuwes, harryt koper   1738 249 340v
EEUWES, HARRIT eeuwes, harryt koper   1756 253 258r
KLASES, HARTMAN clases, hartman koper   1660 238 70v
FEIES, HARTMAN feyes, hartman koper   1713 245 193r
HARTMANS, HARTMAN hartmans, hartman koper Karremanstraat ZZ   1748 251 241r
HARTMANS, HARTMAN hartmans, hartman koper Bildtpoort (gebied)   1752 252 199v
PIETERS, HARTMAN pyters, hartman koper   1633 233 117v
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman timmerbaas (scheeps-) koper Noorderhoofd 1   1782 260 211r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman koper Zuiderhaven 19   1789 263 148r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman scheepstimmerman (mr) koper Lanen 43   1792 264 18v
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman ten noorden Noorderhaven 3   1804 267 51v
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman ten noorden Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman (de helling van) ten noorden Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman ten noorden Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
IEGES, HARTMAN yeges, hartman koper Noordijs 1   1765 256 129v
JAKOBS, HARTOG jacobs, hartog koper   1803 266 419r
JAKOBS, HARTOG jacobs, hartog koper   1803 266 476r
ALGERA, HAIE algra, haye (leeuwarden) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
ALBERTS, HAIE alberts, haye koper   1725 246 220v
GERRITS, HAIE gerrits, haye metselaar koper Nieuwstraat OZ   1648 236 43v
GERRITS, HAIE gerrits, haye koper   1774 258 141v
GERRITS, HAIE gerrits, haye koper   1774 258 142v
GERRITS, HAIE gerryts, haye koper   1779 259 175r
GERRITS, HAIE gorrits, haye verkoper   1774 258 182v
HAIES, HAIE hayes, haye koper   1657 237 121v
JAKOBS, HAIE jacobs, haye ten zuiden   1805 267 110v
JAKOBS, HAIE jacobs, haye ten zuiden Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
JAKOBS, HAIE jacobs, haye ten westen Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
JANS, HAIE jans, haye bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
JANS, HAIE jansen, haye houtkoper koper Zoutsloot NZ   1665 239 17r
JASPERS, HAIE jaspers, haye koper   1667 239 79v
KEIMPES, HAIE keimpes, haye koper   1719 246 35r
KEIMPES, HAIE keimpes, haye koper   1732 248 154r
LASES, HAIE laes, haye koper   1598 228 166r
LASES, HAIE laes, haye koper   1601 228 556r
LASES, HAIE laes, haye koper Nieuwstraat   1614 229 388r
LASES, HAIE laes, haye koper Sint Jacobstraat 14   1616 230 41r
LASES, HAIE laes, haye koper   1617 230 128r
LASES, HAIE laeses, haye koper Zuiderstraat   1611 229 109r
LAMMERTS, HAIE lammerts, haye brouwer (mr)(oud-) verkoper   1774 258 148v
PIETERS, HAIE pieters, haye koper Heiligeweg ZZ   1711 245 133v
PIETERS, HAIE pieters, haye koper Zuiderhaven 75   1713 245 187v
PIETERS, HAIE pieters, haye koper   1717 245 285v
PIETERS, HAIE pieters, haye koper Grote Kerkstraat 24   1729 247 226r
PIETERS, HAIE pieters, haye koper   1744 251 33r
PIETERS, HAIE pieters, haye koper   1746 251 161r
PIETERS, HAIE pyters, haye blauwverver (mr) koper   1731 248 66v
PIETERS, HAIE pyters, haye wever (bont-)(mr)(oud) koper Grote Kerkstraat 8   1742 250 249r
PIETERS, HAIE pytters, haye koper Voorstraat 94   1700 244 50r
PIETERS, HAIE pytters, haye koper   1700 244 51r
RUURDS, HAIE ruurds, haye koper   1669 239 188r
RUURDS, HAIE ruurds, haye koper   1680 241 84v
RUURDS, HAIE ruurds, haye schipper (trek-) koper Rozengracht 40   1692 243 7r
RUURDS, HAIE ruyrds, haye koper   1675 240 173v
SIETSES, HAIE sytses, haye schipper (wijd-) koper Lanen 6   1651 236 161r
OEPKES, HAIE upkes, haye koper   1666 239 50v
OEPKES, HAIE upkes, haye koper   1667 239 118v
WILLEMS, HAIE willems, haye koper   1724 246 191v
DOEIES, HAITSE doyes, haytse koper   1671 240 44v
EELKES, HAITSE eelckes, haytse koper   1647 235 266v
EELKES, HAITSE eelckes, haytse koper Kerkpoortstraat ZZ   1650 236 124v
HAITSES, HAITSE haytses, haytse koper   1630 232 318r
BAKKER, HAITSE bakker, haytze koopman verkoper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
PIETERS, HEEBELTJE piters, hebeltie koper Bildtstraat 13   1642 234 165v
HOITEMA, HECTOR hoitema, hector van chirurgijn koper Havenplein 10   1664 238 203r
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector koper Achterstraat NZ   1661 238 80r
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector van koper Liemendijk   1668 239 149r
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector (hof van) ten oosten Achterstraat   1682 241 197r
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector (wl) chirurgijn (mr) verkoper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
MEY, HEIKE mey, heeke van der ten westen   1804 267 97r
PIETERS, HEERKJE pieters, heerck (te bolsward) koper Franekereind   1597 228 29r
WIEBRENS, HEERKE wybrants, heercke koper   1611 229 48r
, HERE enninga, heere koper   1802 266 256r
, HERE enninga, heere ten noorden Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
, HERE enninga, heere ten noorden Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
OOSTERBAAN, HERE oosterbaan, heere koper Vismarkt 1   1788 262 249r
OOSTERBAAN, HERE oosterbaan, heere koper   1793 264 101r
OOSTERBAAN, HERE oosterbaan, heere (ds) leraar bij de doopsgezinde gemeente te harlingen verkoper   1804 267 93v
ADAMS, HERE adams, heere koper   1721 246 126v
ADAMS, HERE adams, heere koper   1725 246 216v
ADAMS, HERE adams, heere koper   1725 246 243r
ADAMS, HERE adams, heere koper   1733 248 261r
ADAMS, HERE adams, heere koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1738 250 2r
ADAMS, HERE adams, heere koper   1745 251 74v
AGES, HERE ages, heere (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
AGES, HERE ages, heere (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
ANDRIES, HERE andries, heere koper Grote Bredeplaats 2   1679 241 50v
KLASES, HERE claasen, heere koper   1780 259 278r
KLASES, HERE claases, heere koper Voorstraat 62   1785 262 14r
KLASES, HERE clasen, heere koper   1649 236 87v
DEDDES, HERE deddes, heere koper Zuiderhaven 6   1768 257 66v
DIRKS, HERE dircx, heere lijndraaier gecondemneerde Bildtpoort (gebied)   1600 228 439r
DIRKS, HERE dirks, heere timmerman koper   1708 245 51v
VRIES, HERE DOUWES vries, heere douwes de koper   1706 245 r
VRIES, HERE DOUWES vries, heere douwes de koper Voorstraat 23   1714 245 227v
GERBENS, HERE gerbens, heere koper 7-137 1740 250 97r
HARMENS, HERE harmens, heere koper Karremanstraat 1   1752 252 197r
HAIES, HERE hayes, heere koper Zoutsloot 7   1630 232 315r
HERES, HERE heeres, heere koper   1739 250 75v
HOMMES, HERE hommes, heere koper Kleine Kerkstraat 7   1791 263 344r
JAKOBS, HERE jacobs, heere koper   1600 228 428r
JANS, HERE jans, heere koper ten zuiden van Harlingen   1598 228 167r
SLOTEN, HERE JANS slooten, heere jansen van koper Rozengracht NZ   1730 247 300v
MEILES, HERE meiles, heere koper   1767 257 22r
MEILES, HERE meiles, heere koper   1767 257 22v
MEILES, HERE meiles, heere koper Lanen 20   1771 257 216v
MEILES, HERE meyles, heere (wl) verkoper   1805 267 123r
MEINTES, HERE meyntes, heere koper   1643 235 80r
PIERS, HERE piers, heere koper   1634 233 143r
PIETERS, HERE pieters, heere koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
REINS, HERE reins, heere verkoper Zoutsloot 7   1630 232 315r
REINS, HERE reyns, heere timmerman (mr) koper Zuiderhaven NZ   1630 232 280r
REINS, HERE reyns, heere ten westen Zuiderhaven   1633 233 125v
RIENKS, HERE rinkes, heere koper Zoutsloot 106   1728 247 90v
RIENKS, HERE rinkes, heere koper   1744 251 51v
SIEBES, HERE sybes, heere slachter koper   1634 233 132r
TJEERDS, HERE tiaards, heere koper Kleine Bredeplaats WZ   1598 228 236r
WIEBRENS, HERE wibrands, heere koper   1711 245 137v
WIEBRENS, HERE wyberens, heere koper   1738 249 285r
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper Noorderhaven 27   1751 252 144v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere ten zuiden Droogstraat   1751 252 177v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1756 254 53v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1763 255 231v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1766 256 167v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1766 256 220r
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1774 258 182v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere metselaar (mr) koper Heiligeweg 23   1780 259 248r
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper   1781 260 86v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper Weverstraat 1   1781 260 87v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper Zoutsloot 78   1782 260 202r
WIEBRENS, HERE wybrens, heere koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1782 260 261v
WIEBRENS, HERE wybrens, heere (erven) ten noorden Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
DIRKS, HEERKE dirks, heerke schipper geniaarde Voorstraat 69   1750 252 68r
MEY, HEERKE JANS mey, heerke jans van der koper   1800 265 498r
REINS, HERE reyns, heero koper Drie Roemersteeg 1   1615 229 551r
REINS, HART reins, heert koper ten zuiden van Harlingen   1752 252 221r
ROMMERTS, HART rommerts, heert koper Zuiderstraat 7   1781 260 122r
ROBIJNS, HEERKJE robijns, heertie verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
ROBIJNS, HEERKJE robijns, heertie verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
PIETERS, HIELKE pyters, heiltie (pyter pyters dochter) bruid   1605 228 960r
HEIMANS, HEIMAN heimans, heiman koper   1744 251 54v
HEIMANS, HEIMAN heimans, heiman verkoper   1776 259 6v
BROUWER, HEIN brouwer, hein (wl) verkoper   1805 267 115v
DROST, HEIN drost, hein koper Heiligeweg 16   1791 263 315v
MOLLEMA, HEIN mollema, hein koper Hoogstraat 21   1772 258 18r
MOLLEMA, HEIN mollema, hein ten westen Hoogstraat 23   1772 258 47r
MOLLEMA, HEIN mollema, hein koper Brouwersstraat 1   1776 259 15v
VISSER, HEIN FRANSES visscher, hein fransen (vaandrig) koper Bildtpoort (gebied) NZ   1664 238 222r
VISSER, HEIN FRANSES visser, hein fransen koper Weverstraat ZZ   1667 239 111r
FREERKS, HEIN freerks, hein koper   1730 247 335r
FREERKS, HEIN freerks, hein koper   1737 249 211r
FREERKS, HEIN freerks, hein koper 5-063 1740 250 90r
FREERKS, HEIN freerks, hein koper Lanen 30   1743 251 14v
FREERKS, HEIN freerks, hein koper   1746 251 145r
FREERKS, HEIN freerx, hein koper   1707 245 33v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrijts koopman en brouwer koper   1776 259 5v
GERRITS, HEIN gerrits, hein brouwer (mr) koper   1774 258 149v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits ten westen   1772 258 14r
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits koopman ten westen   1773 258 116r
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits koopman en brouwer ten westen Heiligeweg 18   1773 258 116v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits ten westen Moriaanstraat   1773 258 120v
GERRITS, HEIN gerryts, hein ten westen Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerryts koper   1778 259 147v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerryts brouwer (mr) koper Hoogstraat 36   1780 259 251r
HARINGS, HEIN harings, hein koper   1770 257 162r
JOUKES, HEIN joukes, hein koper Noorderhaven 9   1756 253 254v
JOUKES, HEIN joukes, hein (wl) verkoper   1774 258 178r
JOUKES, HEIN olinjus, hein joukes verkoper Bildtstraat 19   1780 259 236v
MOLLES, HEIN molles, hein koper Brouwersstraat 1b   1760 255 4v
MOLLES, HEIN molles, hein koper Both Apothekerstraat 2   1761 255 85v
OENES, HEIN oenes, hein koper Scheerstraat 5   1659 237 209r
PIERS, HEIN piers, hein koper Heiligeweg 16   1693 243 61r
BROUWER, HEIN PIERS brouwer, hein piers koper   1708 245 61v
REINS, HEIN reines, hein ten zuiden   1660 238 19v
RIENKS, HEIN riencx, hein schipper (groot-) koper Noorderhaven 114   1655 237 2r
RIENKS, HEIN riencx, hein schipper (groot-) koper Kleine Bredeplaats 20   1664 238 205r
TEEKES, HEIN takes, hein koper   1682 241 188v
HENDRIKS, HEIN hendricks, heine koper   1613 229 359r
KEMPER, HELENA kemper, helena verkoper Heiligeweg 34   1804 267 55v
MEER, HELENA meer, helena van der koper   1785 261 270v
OBBES, HIELKE obbes, helke koper   1717 245 280v
WIEBRENS, HENDRIK wibrens, henderick koper   1628 232 131r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, henderina verkoper Noorderhaven 24   1779 259 222v
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, henderina verkoper Rozengracht 16   1780 259 271v
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, henderina verkoper Rozengracht 14   1780 259 271v
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. wildschut, henderina e. koper Schritsen 52   1780 259 299v
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Meyer, Henderina hendriks koper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, henderyna verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, henderyna verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
BAARDA, HENDRIK HOBBES baarda, hendric hobbes koper   1667 239 85v
, HENDRIKJE wouts, hendrica ten westen Voorstraat 65   1659 238 8r
, HENDRIK , hendrick metselaar ten westen Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
, HENDRIK , hendrick boendermaker ten noorden Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
BAMMAN, HENDRIK bamman, hendrick koper Peterseliestraat   1648 236 8r
BRUINSVELD, HENDRIK bruynsvelt, hendrick kapitein koper Brouwersstraat 9   1662 238 152r
KROL, HENDRIK crol, hendrick koper Voorstraat NZ   1598 228 168r
, HENDRIK hashooven, hendrick van oldenborch koper ZZ   1615 230 4r
HENGEVELD, HENDRIK hengevelt, hendrick ten oosten Bildtpoort (gebied)   1662 238 157v
HENGEVELD, HENDRIK hengevelt, hendrick ten oosten Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
KREEFT, HENDRIK kreeft, hendrick ten oosten Lanen NZ   1605 228 875r
, HENDRIK mouts, hendrick koper   1654 236 259v
, HENDRIK mouts, hendrick koper   1654 236 260r
, HENDRIK mouts, hendrick smit (goud-)(mr) koper Karremanstraat 30   1655 237 16r
, HENDRIK mouts, hendrick smid (goud-)(mr) koper Voorstraat 63   1655 237 37r
, HENDRIK mouts, hendrick koper   1657 237 124v
, HENDRIK nieman, hendrick koper   1629 232 179r
, HENDRIK niemandt, hendrick bierdrager koper   1632 233 60v
OLDENBURG, HENDRIK oldenburgh, hendrick van koper Zuiderhaven ZZ   1613 229 349r
SCHENKEL, HENDRIK schenkel, hendrick (erven)(mr) verkoper Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
VLASBLOEM, HENDRIK vlasbloem, hendrick koper   1652 236 213v
AARTS, HENDRIK aarts, hendrick ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
AARTS, HENDRIK aerts, hendrick koper Schritsen ZZ   1612 229 174r
BINKES, HENDRIK bentes, hendrick brouwer koper Voorstraat ZZ   1616 230 39r
BERENDS, HENDRIK berents, hendrick koper Lombardspijp   1632 233 40r
BERENDS, HENDRIK berns, hendrick verkoper   1601 228 528r
KLASES, HENDRIK claes, hendrick koper   1627 232 31r
KLASES, HENDRIK claesen, hendrick koper   1647 235 260r
KLASES, HENDRIK classen, hendrick koper   1656 237 102v
KOENRAADS, HENDRIK coenraed, hendrick koper   1657 237 112r
KOENRAADS, HENDRIK coenraerdes, hendrick bakker koper Kerkpoortstraat 31   1644 235 150v
KOENRAADS, HENDRIK coenraets, hendrick (gemeensman) koper Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrick bruidegom   1599 228 325r
DAVIDS, HENDRIK houtingh, hendrick david koper Voorstraat 62   1642 234 169v
DIRKS, HENDRIK dircksen, hendrick koper Kerkpoort (gebied)   1649 236 76r
DIRKS, HENDRIK dircksen, hendrick ten westen Zoutsloot NZ   1659 238 5v
DIRKS, HENDRIK dircx, hendrick koper   1633 233 95r
DIRKS, HENDRIK dircx, hendrick (c.u.) verkoper   1655 237 37v
DIRKS, HENDRIK dirx, hendrick bakker koper Karremanstraat WZ   1664 238 218v
, HENDRIK eernstys, hendrick koper   1611 229 128r
FEIKES, HENDRIK feikes, hendrick koper   1662 238 133r
WIT, HENDRIK FEIKES wit, hendrick feikes de (burger-vaandrig) koper Noorderhaven 74   1664 238 226r
FEIKES, HENDRIK feyckes, hendrick koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
FEIKES, HENDRIK feykes, hendrick koper   1658 237 169v
, HENDRIK gaberts, hendrick koper   1658 237 145r
GERBENS, HENDRIK gerbens, hendrick koper   1605 228 909r
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrick ten westen Schritsen ZZ   1601 228 481r
GOSSES, HENDRIK gosses, hendrick bruidegom   1606 228 1060r
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper Franekereind 23   1611 229 65r
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper   1629 232 173r
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper Weverstraat   1633 233 85v
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper   1633 233 89r
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper   1646 235 219v
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper Zuiderhaven 54   1648 236 15v
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrick koper Karremanstraat   1598 228 179r
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrick koper   1652 236 185v
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrick koper   1656 237 93r
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrick koper Brouwersstraat OZ   1688 242 226v
HENDRIKS, HENDRIK koske, hendrick hendricks bewoner Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
HENDRIKS, HENDRIK hendrickx, hendrick koper   1646 235 198r
HENDRIKS, HENDRIK hendrickx, hendrick koper Zoutsloot   1649 236 80v
HENDRIKS, HENDRIK hendrickx, hendrick koper   1650 236 111v
HENDRIKS, HENDRIK hendrickx, hendrick koper   1650 236 113v
HENDRIKS, HENDRIK hendrickx, hendrick koper   1654 236 276r
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick koper Rinnertspijp   1616 230 32r
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick koper   1617 230 180r
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick koper   1631 232 367r
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick (wd)(erven) ten noorden Droogstraat 100   1660 238 30v
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick koper   1661 238 91r
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick koper   1662 238 125r
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrick smid ten noorden Heiligeweg   1641 234 154v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrick koper Achterstraat   1655 237 15v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrick koper   1656 237 70v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrick koper   1663 238 168r
HENDRIKS, HENDRIK hendrycx, hendrick koper   1643 235 60r
HENGEVELD, HENDRIK hengevelt, hendrick hengevelt bakker koper Kleine Kerkstraat OZ   1646 235 220r
JANS, HENDRIK jans, hendrick (van amsterdam) koper   1601 228 476r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper   1603 228 706r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper   1604 228 817r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper Snakkerburen (gebied)   1611 229 16r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper Kleine Bredeplaats WZ   1612 229 139r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper Karremanstraat   1612 229 151r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper   1616 230 85r
BOMMEL, HENDRIK JANS bommel, hendrick jans koper Poortje   1597 228 9r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper Karremanstraat   1603 228 761r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick kistmaker bewoner   1634 233 127v
JANS, HENDRIK jansen, hendrick ten westen Lanen ZZ   1641 234 155r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper   1648 236 10r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper Noorderhaven 12   1651 236 175r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper   1655 237 22r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick (wd) mesmaker ten noorden Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper Kerkpoortstraat OZ   1663 238 197v
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper   1682 241 198v
HENGEVELD, HENDRIK JANS hengeveld, hendrick jansen koper Achterstraat NZ   1662 238 139v
HENGEVELD, HENDRIK JANS hengevelt, hendrick jansen koper Droogstraat NZ   1650 236 133v
JASPERS, HENDRIK jaspers, hendrick koper Weverstraat   1667 239 102r
JOCHEMS, HENDRIK jochums, hendrick koper   1655 237 29v
LIEUWES, HENDRIK lieuwes, hendrick ten oosten Lanen ZZ   1601 228 481r
LIEUWES, HENDRIK lieuwes, hendrick koper   1722 246 138r
LUCAS, HENDRIK lucas, hendrick koper   1657 237 129r
LIEUWES, HENDRIK lyuwis, hendrick koper Lanen ZZ   1599 228 311r
, HENDRIK margys, hendrick koper   1641 234 127v
MEINERTS, HENDRIK meynerts, hendrick koper   1649 236 56r
MEINTES, HENDRIK meyntes, hendrick koper Nieuwstraat WZ   1631 233 11v
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrick koper Noorderhaven 16   1652 236 189v
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrick koper Noorderhaven 12   1653 236 237r
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrick koper Noorderhaven 12   1659 238 6v
OLFERTS, HENDRIK olpherts, hendrick koper   1618 230 247r
OLFERTS, HENDRIK olpherts, hendrick koper   1624 231 40v
OENES, HENDRIK onnes, hendrick koper   1639 234 77v
PAULUS, HENDRIK pals, hendrick ten westen   1601 228 499r
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrick koper Schritsen 41   1627 232 47r
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrick koper Lanen 87   1628 232 87r
RENGERS, HENDRIK PIETERS ringers, hendrick pieters bode (gerechts-) koper Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
PAULUS, HENDRIK pouwels, hendrick voormomber Hoogstraat NZ   1601 228 490r
PAULUS, HENDRIK pouwels, hendrick voormomber Droogstraat NZ   1601 228 490r
REINERS, HENDRIK reyners, hendrick naastligger   1601 228 509r
RIENKS, HENDRIK rincx, hendrick koper   1660 238 15r
RINNERTS, HENDRIK rinnerts, hendrick koper   1658 237 175r
RINNERTS, HENDRIK rinnerts, hendrick verkoper   1660 238 41r
RINNERTS, HENDRIK rinnerts, hendrick ten noorden   1660 238 41r
SAPES, HENDRIK saves, hendrick koper Noorderhaven NZ   1629 232 222r
SIEDSES, HENDRIK sydses, hendrick koper   1630 232 257r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper   1600 228 391r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper ten oosten van Harlingen   1600 228 454r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper   1603 228 703r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper   1605 228 946r
TEEKES, HENDRIK taeckes, hendrick koper   1655 237 22r
VRIES, HENDRIK TEEKES vries, hendrick taeckes de koper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
TEEKES, HENDRIK tekes, hendrick koper Havenplein ZZ   1663 238 199v
TEUNIS, HENDRIK teunis, hendrick koper Poortje OZ   1659 237 218v
THOMAS, HENDRIK thomas, hendrick ten westen   1597 228 88r
THOMAS, HENDRIK thomas, hendrick koper   1613 229 275r
TJERKS, HENDRIK tiercks, hendrick koper   1601 228 509r
THOMAS, HENDRIK tomas, hendrick koper   1603 228 687r
TEUNIS, HENDRIK tonys, hendrick koper   1604 228 809r
WATSES, HENDRIK waatzes, hendrick koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
WATSES, HENDRIK waatzes, hendrick slager koper Noorderhaven 99   1600 228 393r
WATSES, HENDRIK watses, hendrick koper   1617 230 193r
WATSES, HENDRIK watzes, hendrick slager ten oosten Voorstraat 7   1627 232 12r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick koper   1611 229 75r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick koper   1617 230 156r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick koper   1619 230 311r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick koper   1630 232 327r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick koper Noorderhaven 36   1631 232 354r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrick boendermaker koper   1633 233 102r
MEY, HENDRIK WILLEMS mei, hendrick willems van der koper Noordijs WZ   1631 232 349r
MEY, HENDRIK WILLEMS mei, hendrick willems van der koper Noordijs WZ   1631 232 350r
MEY, HENDRIK WILLEMS mei, hendrick willems van der koper Gortmakerssteeg OZ   1631 232 373r
MEY, HENDRIK WILLEMS mey, hendrick willems van der koper   1631 233 22r
WIEGERS, HENDRIK wygers, hendrick koper Droogstraat ZZ   1627 232 16r
WIEGERS, HENDRIK wygers, hendrick koper   1630 232 346r
, HENDRIK yels, hendrick (wd) ten westen   1601 228 508r
JELLES, HENDRIKJE jelles, hendrickjen koper   1616 230 49r
AARTS, HENDRIKJE aerts, hendrickyen koper   1628 232 143r
HENDRIKS, HENDRIKJE hendricx, hendrickyen (wd) koper   1600 228 400r
WELMERS, HENDRIKJE welmers, hendrickyen (weeskinderen van) koper Schritsen   1597 228 136r
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, hendricus koper Brouwersstraat 9   1659 237 202v
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, hendricus (mede regerend burgemeester) koper Hofstraat 31   1659 238 2r
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, hendricus (mede regerend burgemeester) ten noorden Hofstraat 31   1659 238 2r
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, hendricus (mede regerend burgemeester) verkoper Brouwersstraat 9   1659 238 8v
, HENDRIK casarius, hendricus (vaandrig) koper Zuiderhaven 18   1649 236 90r
, HENDRIK casarius, hendricus (vaandrig) koper Zuiderhaven 18   1653 236 224v
GUALTERI, HENDRIK gualtery, hendricus (dr) koper Grote Bredeplaats   1606 228 1056r
SCHOTANUS, HENDRIK schotanus, hendricus (dr) koper Hofstraat NZ   1597 228 124r
, HENDRIK , hendrik timmerman ten zuiden William Boothstraat 1   1752 252 186v
, HENDRIK , hendrik drogist en coopman curator Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
ALTENA, HENDRIK altena, hendrik koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
, HENDRIK baltus, hendrik koper   1735 249 103r
, HENDRIK baltus, hendrik koper Grote Ossenmarkt 10   1739 250 66r
, HENDRIK baltus, hendrik koper   1777 259 84v
BEMEN, HENDRIK beemen, hendrik van koper Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
BENNINK, HENDRIK benning, hendrik koper Droogstraat 79 B-074 1809 268 319r
BOEKHOUT, HENDRIK boekhold, hendrik ten zuiden   1772 258 14r
BOMANS, HENDRIK bomans, hendrik wever koper   1708 245 47v
BRUINSVELD, HENDRIK bruinsveld, hendrik koper Weverstraat   1665 239 18v
BRUINSVELD, HENDRIK bruinsveld, hendrik koper Brouwersstraat 7   1666 239 35v
BRUINSVELD, HENDRIK bruinsveld, hendrik koper Zuiderhaven 56   1668 239 123v
, HENDRIK bultus, hendrik koper   1695 243 125v
KLERK, HENDRIK clerq, hendrik de koper   1783 261 97r
KRAMER, HENDRIK cramer, hendrik koper   1757 254 95r
KRAMER, HENDRIK cramer, hendrik koper   1765 256 108r
KROESE, HENDRIK croeser, hendrik koper Grote Ossenmarkt 14   1745 251 58v
DANE, HENDRIK dane, hendrik kastelein in de hopzak koper Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
DANE, HENDRIK dane, hendrik verkoper Havenplein 10 H-239 1808 268 91r
DANE, HENDRIK dane, hendrik koper Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
DANE, HENDRIK dane, hendrik (zn van wl) kastelein verkoper Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
DANE, HENDRIK dane, hendrik (zn van wl) kastelein verkoper Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
DROST, HENDRIK drost, hendrik koper Zuiderhaven 54   1762 255 153v
DROST, HENDRIK drost, hendrik koper Brouwersstraat 17   1782 260 160r
, HENDRIK duimes, hendrik ten zuiden Voorstraat 18   1774 258 155r
DUMAN, HENDRIK duman, hendrik koper   1745 251 86v
DUMAN, HENDRIK duman, hendrik koper Lanen NZ   1750 252 101v
DUMAN, HENDRIK duman, hendrik ten noorden Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
, HENDRIK dumas, hendrik koper Lanen 82a   1800 265 500r
, HENDRIK eekhout, hendrik koper Hoogstraat NZ   1693 243 38v
FRANK, HENDRIK frank, hendrik (wl) verkoper Noorderhaven 1   1772 258 20r
VULSMA, HENDRIK fulsma, hendrik koper   1796 264 317v
VULSMA, HENDRIK fulsma, hendrik (wl) verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
GONGGRIJP, HENDRIK gongrijp, hendrik koper   1773 258 101r
GONGGRIJP, HENDRIK gongrijp, hendrik koper   1773 258 101r
GREUTLING, HENDRIK greutling, hendrik koper   1793 264 139r
HALL, HENDRIK hall, hendrik van der koper Noorderhaven 88   1732 248 4ra
HEES, HENDRIK hees, hendrik van soldaat verkoper Romastraat 33   1750 252 71r
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik koper   1796 264 350v
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik drogist koper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik drogist ten zuiden Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik ten oosten Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik ten zuiden Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik drogist en coopman curator Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
, HENDRIK helmers, hendrik timmerman koper Brouwersstraat 23   1799 265 280r
HEIDE, HENDRIK heyde, hendrik ter koper Grote Kerkstraat 25   1802 266 265r
HEIDE, HENDRIK heyde, hendrik ter koper Heiligeweg 21   1803 266 534r
HOEDJE, HENDRIK hoedtje, hendrik koper   1766 256 146v
HOEDJE, HENDRIK hoedtje, hendrik koper   1766 256 157v
, HENDRIK kechts, hendrik koper Zuiderstraat 16 H-183 1810 269 105v
, HENDRIK keets, hendrik commies ter recherche bij de conv en lic koper Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
KEMPER, HENDRIK kemper, hendrik koper   1802 266 168r
KEMPER, HENDRIK kemper, hendrik (wl) verkoper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
LAAR, HENDRIK laar, hendrik van koper Noorderhaven 17   1764 256 78v
, HENDRIK lamans, hendrik koper   1777 259 44v
LANSING, HENDRIK lansing, hendrik koper   1759 254 220v
LEIENAAR, HENDRIK leyenaar, hendrik metselaar (mr) koper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
LINT, HENDRIK lint, hendrik van koper   1784 261 233v
LOHMAN, HENDRIK lomans, hendrik koper Hofstraat 16   1768 257 64r
LOHMAN, HENDRIK lomans, hendrik wever (bont-) verkoper   1776 259 5v
LOOTS, HENDRIK loots, hendrik schipper koper Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
LOOTS, HENDRIK loots, hendrik schipper koper Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
, HENDRIK luxemburg, hendrik koper   1802 266 354r
, HENDRIK luxemburg, hendrik ten oosten   1804 267 97r
, HENDRIK marens, hendrik koper   1798 265 154r
, HENDRIK meckelburg, hendrik koper   1791 263 353v
, HENDRIK mesmakers, hendrik (wl) ten noorden Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
MEY, HENDRIK mey, hendrik van der koper   1780 259 259v
MEY, HENDRIK mey, hendrik van der verkoper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik timmerman koper Lanen 41   1785 262 43r
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik koper Lanen 62   1797 265 29r
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik timmerman (huis-) verkoper Lanen 41 E-188 1809 268 202r
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik ten oosten Lanen 9   1810 269 22v
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik ten oosten Lanen 54 F-204 1810 269 110r
, HENDRIK mosling, hendrik koper   1765 256 114r
, HENDRIK mosling, hendrik koper   1765 256 114r
, HENDRIK mouts, hendrik koper   1646 235 241v
, HENDRIK mouts, hendrik goudsmid (mr) koper William Boothstraat 117   1663 238 193v
, HENDRIK mouts, hendrik koper   1674 240 168v
NOREL, HENDRIK norel, hendrik geniaarde Grote Kerkstraat 3   1733 248 188v
OVERZEE, HENDRIK overzee, hendrik makelaar koper Brouwersstraat 26   1751 252 157v
OVERZEE, HENDRIK overzee, hendrik (wl) makelaar (gezworen) verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 144v
PASMA, HENDRIK pasma, hendrik koper Noorderhaven 44   1772 258 14v
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik koper   1742 250 274r
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik koper Noorderhaven 49   1752 252 215v
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik geniaarde Lanen 21   1766 256 178r
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik koper   1766 256 216r
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik koper Lanen 33   1770 257 174r
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik verkoper Noorderhaven 44   1772 258 26v
POORT, HENDRIK poort, hendrik bakker (mr) koper Romastraat G-171 1808 268 180v
REIDHORST, HENDRIK reidhorst, hendrik koper Zuiderhaven 45   1743 251 28r
REIDHORST, HENDRIK reidhorst, hendrik koper Lanen 13   1754 253 194r
REIDHORST, HENDRIK reidhorst, hendrik verkoper Zuiderstraat 25   1774 258 169v
REINHART, HENDRIK reinhart, hendrik kastelein ten zuiden Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
SCHAAF, HENDRIK schaaf, hendrik (burgemeester) geniaarde Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
SCHAAF, HENDRIK schaaf, hendrik ten oosten Noorderhaven 66   1752 252 180r
SCHAAF, HENDRIK schaaf, hendrik ten zuiden Noorderhaven 66   1752 252 180r
SCHAAF, HENDRIK schaaf, hendrik koper Voorstraat 95   1756 253 265r
SCHAAF, HENDRIK schaaff, hendrik geniaarde Voorstraat 10   1738 249 345r
SCHAAF, HENDRIK schaaff, hendrik (burgemeester) koper Rozengracht 40   1739 250 15r
SCHAAF, HENDRIK schaaff, hendrik koper Voorstraat 14   1759 254 219r
SMID, HENDRIK smith, hendrik procureur postulant koper Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
SMID, HENDRIK smitt, hendrik koper   1793 264 117v
SMID, HENDRIK smitt, hendrik koper Schritsen NZ   1795 264 246r
SOPINGIUS, HENDRIK sopingius, hendrik koper Franekereind 32   1679 241 51v
SOPINGIUS, HENDRIK sopingius, hendrik koper Franekereind 38   1709 245 78v
SOPINGIUS, HENDRIK sopingius, hendrik koper Franekereind 34   1720 246 62v
SPANNENBURG, HENDRIK spannenburg, hendrik koper Voorstraat 97   1756 254 2r
STAMBKE, HENDRIK stambke, hendrik koper Steenhouwersstraat 4   1786 262 68r
STOMP, HENDRIK stomp, hendrik koper Zoutsloot NZ   1768 257 81r
STOMP, HENDRIK stomp, hendrik koper Zoutsloot 86   1768 257 87r
STOMP, HENDRIK stomp, hendrik koper   1769 257 127v
STOMP, HENDRIK stomp, hendrik koper   1775 258 200v
STOMP, HENDRIK stomp, hendrik ten noorden   1775 258 200v
ZWAAL, HENDRIK swaal, hendrik koper Heiligeweg 6   1799 265 300r
ZWAAL, HENDRIK swaal, hendrik (wd) ten oosten Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
ZWAAL, HENDRIK swaal, hendrik (wd) ten oosten Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
, HENDRIK tenkink, hendrik koper Zuiderhaven 52   1747 251 171v
TOBEE, HENDRIK tobe, hendrik ten oosten Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
TOBEE, HENDRIK tobe, hendrik ten oosten Zuiderstraat 16 H-183 1810 269 105v
TOBEE, HENDRIK tobee, hendrik koper Zuiderhaven 30   1800 265 615r
TOBEE, HENDRIK tobee, hendrik koper Zuiderhaven 30   1801 265 681r
, HENDRIK trouwstede, hendrik koper   1753 253 126r
VAREL, HENDRIK varel, hendrik van koper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
VEEN, HENDRIK veen, hendrik van der curator Lanen 28 F-219 1810 269 6r
VETTEVOGEL, HENDRIK vettevogel, hendrik bakker (banket-)(mr) verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
VETTEVOGEL, HENDRIK vettevogel, hendrik bakker (banket-) koper Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
VOGELSANG, HENDRIK vogelzang, hendrik koper   1775 258 233r
WESTRA, HENDRIK westra, hendrik koper   1801 265 694r
WILLEKES, HENDRIK wilkes, hendrik koper   1785 261 294v
WILLEKES, HENDRIK willekes, hendrik ten oosten Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
WIND, HENDRIK wind, hendrik de koper   1802 266 263r
ABELS, HENDRIK abels, hendrik koper Zuiderhaven 4   1782 260 292v
ADAMS, HENDRIK adams, hendrik koper   1727 246 300v
ATSES, HENDRIK adses, hendrik koper   1795 264 292v
ARENDS, HENDRIK aerns, hendrik koper   1647 236 2r
ALBERTS, HENDRIK alberts, hendrik koper Rommelhaven 2   1723 246 161r
ALBERTS, HENDRIK alberts, hendrik koper Rommelhaven 2   1727 247 44v
ALBERTS, HENDRIK alberts, hendrik ten noorden   1774 258 165r
ANTONIUS, HENDRIK anthony, hendrik ten westen Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
ANTONIUS, HENDRIK antoni, hendrik koper   1725 246 222r
ARENDS, HENDRIK arents, hendrik koper   1727 247 42r
ARENDS, HENDRIK arents, hendrik ten zuiden   1743 250 287v
TAMSMA, HENDRIK ARJENS tamsma, hendrik arjaans koper Havenplein   1782 260 256v
ARJENS, HENDRIK arjens, hendrik koper Havenplein 8   1794 264 176v
TAMSMA, HENDRIK ARJENS tamsma, hendrik arjens ten westen Havenplein 10 H-239 1808 268 91r
ATES, HENDRIK ates, hendrik koper Grote Bredeplaats 27   1615 230 12r
ATSES, HENDRIK atzes, hendrik ten oosten Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
KOMST, HENDRIK BAUKES komst, hendrik baukes koper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
BERENDS, HENDRIK beerents, hendrik koper   1733 248 192r
BERENDS, HENDRIK beernds, hendrik koper Kerkpoortstraat 27   1760 255 6v
BERENDS, HENDRIK beerns, hendrik koper   1717 245 284v
BERENDS, HENDRIK beerns, hendrik koper   1728 247 107v
BERENDS, HENDRIK beerns, hendrik wever (mr) geniaarde Nieuwstraat   1735 249 63r
BERENDS, HENDRIK beerns, hendrik wever (bont-)(mr) koper Moriaanstraat 12   1751 252 121r
BERENDS, HENDRIK beernts, hendrik wever (bont-) koper Nieuwstraat OZ   1731 248 39v
BALTES, HENDRIK boltus, hendrik koper   1674 240 168r
BOUWES, HENDRIK bouwes, hendrik koper   1804 267 88r
KASPERS, HENDRIK caspers, hendrik koper   1717 245 289v
KLASES, HENDRIK claases, hendrik koper Grote Kerkstraat 15   1766 256 225r
, HENDRIK clasel, hendrik koper   1767 256 295r
CLEMENS, HENDRIK clemens, hendrik koper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
WOLDE, HENDRIK KOOPS wolde, hendrik coops van der kapitein koper Havenplein 14   1726 246 275v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1703 244 236r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Spekmarkt 2   1721 246 96r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1725 246 226v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Drie Roemersteeg 5   1728 247 56v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Voorstraat 35   1729 247 258v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1733 248 176v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1733 248 230r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik provisioneel k   1735 249 19va
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1740 250 115v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1740 250 116v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1741 250 156v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1741 250 193r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1743 250 294r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1747 251 183v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 51v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik ten noorden Hofstraat NZ   1750 252 63v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1759 254 204v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Karremanstraat 30   1762 255 146r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1766 256 160v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik verkoper   1772 258 51v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik ten oosten   1774 258 188v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik ten westen   1774 258 188v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1779 259 178v
TIMMERMAN, HENDRIK KORNELIS timmerman, hendrik cornelis ten noorden   1772 258 50v
WASSENAAR, HENDRIK KORNELIS wassenaar, hendrik cornelis koper   1738 249 273r
WASSENAAR, HENDRIK KORNELIS wassenaar, hendrik cornelis koper   1738 249 348r
DANIELS, HENDRIK daniels, hendrik koper   1764 256 62v
DANIELS, HENDRIK daniels, hendrik koper   1779 259 218r
DANIELS, HENDRIK daniels, hendrik koper   1784 261 138r
DIRKS, HENDRIK dirks, hendrik koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
DIRKS, HENDRIK dirks, hendrik koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
DIRKS, HENDRIK dirx, hendrik koper   1721 246 108r
FABER, HENDRIK DOUWES faber, hendrik douwes verkoper   1774 258 157v
EGBERTS, HENDRIK hoitker, hendrik eiberts koper   1719 246 45v
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper   1673 240 120r
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik schoenmaker (mr) geniaarde Zoutsloot 123   1687 242 212v
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper   1689 242 293v
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper Schritsen 28   1690 242 314r
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper   1690 242 317r
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper   1692 242 393r
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper   1777 259 45v
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik koper   1740 250 93r
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 11   1745 251 93r
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik verkoper Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik koper Zoutsloot 117   1756 254 7r
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik ten noorden Hoogstraat 21   1772 258 18r
EVERTS, HENDRIK ewerts, hendrik (burgemeester)(oud-) koper Zoutsloot NZ   1731 248 42v
EVERTS, HENDRIK ewerts, hendrik koper   1733 248 194r
EVERTS, HENDRIK ewerts, hendrik koper   1738 249 231r
EGBERTS, HENDRIK eyberts, hendrik koper   1732 248 112r
FRANSES, HENDRIK fransen, hendrik koper   1730 247 338r
FRANSES, HENDRIK fransen, hendrik timmerman (mr) koper   1735 249 65r
FREERKS, HENDRIK freerks, hendrik koper Grote Ossenmarkt 19   1671 240 69r
GEERTS, HENDRIK geerts, hendrik koper   1767 256 249r
KLATTER, HENDRIK GEERTS klatter, hendrik geerts koper Grote Bredeplaats 5   1801 265 670r
GERBENS, HENDRIK gerbens, hendrik koper   1779 259 181v
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper   1672 240 114r
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper Lammert Warndersteeg WZ   1723 246 173r
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper   1731 247 375r
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper   1731 248 22v
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper   1739 250 78v
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper   1774 258 155v
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper Raamstraat 1   1794 264 163v
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik ten noorden Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
GERRITS, HENDRIK gerryts, hendrik koper   1753 253 70v
GERRITS, HENDRIK gerryts, hendrik koper   1757 254 117r
HAANTJES, HENDRIK haantjes, hendrik koper Hoogstraat 29   1696 243 247v
JOHANNES, HENDRIK hannes, hendrik ten noorden Sint Odolphisteeg   1602 228 671r
HANSES, HENDRIK hansen, hendrik koper   1637 234 23v
HANSES, HENDRIK hansen, hendrik koper Hofstraat 31   1670 240 12ra
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrik koper   1683 241 246v
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrik koper   1693 243 29v
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrik koper   1697 243 308r
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrik koper   1778 259 147v
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrik koper   1782 260 307v
DOORNAT, HENDRIK HARMENS doornat, hendrik harmens koper   1801 266 55r
DOORNAT, HENDRIK HARMENS doornat, hendrik harmens verkoper   1805 267 109v
HEINS, HENDRIK heins, hendrik (zaandam) koopman koper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
DROST, HENDRIK HEINS drost, hendrik heins koper Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1624 231 4r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1637 234 21v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Grote Kerkstraat 38   1664 238 238v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1665 239 3v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Kerkpoortstraat 39   1665 239 13v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Heiligeweg 46   1666 239 46r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1667 239 83v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1670 240 9v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1671 240 33r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1691 242 363v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik melker koper   1708 245 67r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1733 248 196v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1733 248 218v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Karremanstraat OZ   1736 249 126v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1740 250 105r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik (wl) verkoper Schritsen ZZ   1773 258 103r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS hollander, hendrik hendriks koper Franekertrekvaart NZ   1692 242 383r
JONKER, HENDRIK HENDRIKS jonker, hendrik hendriks koper Hoogstraat 17   1714 245 230r
JONKER, HENDRIK HENDRIKS jonker, hendrik hendriks koper Hoogstraat 25   1714 245 230r
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrik koper   1679 241 41r
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrik koper Rommelhaven NZ   1681 241 173r
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrik koper Scheerstraat 3   1682 241 175v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrik koper   1720 246 90v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrik koper Hofstraat 16   1722 246 152r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS eekholt, hendrik hendrix koper   1701 244 140v
DAM, HENDRIK HESSELS dam, hendrik hessels van koper   1803 266 371r
DAM, HENDRIK HESSELS dam, hendrik hessels van koper   1803 266 514r
HOBBES, HENDRIK hobbes, hendrik koper   1678 241 26r
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper   1713 245 196v
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper   1713 245 196v
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper   1716 245 261r
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper   1716 245 261r
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper Bildtstraat 17   1732 248 155r
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper Hoogstraat 6   1745 251 67v
JANS, HENDRIK jan, hendrik ten noorden Zoutsloot 69   1774 258 184r
JANS, HENDRIK jans, hendrik kistmaker koper   1718 246 18r
JANS, HENDRIK jans, hendrik koper   1774 258 185r
JANS, HENDRIK jans, hendrik (op de Lemmer) koper Franekereind 36   1782 260 252r
JANS, HENDRIK jans, hendrik koper Herenwaltje 9   1789 263 86r
JANS, HENDRIK jans, hendrik koper Noorderhaven 32   1801 266 47r
JANS, HENDRIK jans, hendrik koper Heiligeweg 38   1802 266 268r
JANS, HENDRIK jans, hendrik schipper (trek-) op leeuwarden (ordinaris) verkoper Herenwaltje 9   1804 267 25v
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de koper A-237 1810 268 333v
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de koper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de ten westen Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
KALF, HENDRIK JANS kalf, hendrik jans koper   1778 259 140r
KALF, HENDRIK JANS kalf, hendrik jans koper   1778 259 141r
KALF, HENDRIK JANS kalf, hendrik jans koper   1778 259 142r
VRIES, HENDRIK JANS vries, hendrik jans de doodgraver koper Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
VRIES, HENDRIK JANS vries, hendrik jans de doodgraver koper Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper Hoogstraat 1   1640 234 93r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik ten westen   1660 238 33v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper Moriaanstraat 1   1661 238 84v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper Hofstraat 16   1661 238 100r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik smid koper   1703 244 196r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1715 245 244v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1718 246 8r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1720 246 65v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1720 246 70v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1723 246 155v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1726 246 280v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik timmerman (huis-)(mr) koper Hoogstraat 15   1730 247 340r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1730 247 343v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper Noorderhaven 32   1731 247 379r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1735 249 94r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper Rinnertspijp 2   1736 249 109r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1737 249 185v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik (wl) verkoper Noorderhaven 32   1740 250 112v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1740 250 115v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1740 250 120r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik kroder gerestitueerde   1740 250 120r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik sjouwer verkoper Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik wever (bont-) koper Lammert Warndersteeg 10   1746 251 117v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1776 258 265v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1799 265 322r
JANS, HENDRIK bijlards, hendrik jansen koper   1734 248 335v
JANS, HENDRIK hengeveldt, hendrik jansen verkoper Noorderhaven 44   1665 239 5v
WIT, HENDRIK JANS wit, hendrik jansen de koper Lanen 33   1750 252 90r
HENGEVELD, HENDRIK hengeveld, hendrik jante koper   1660 238 46v
JANS, HENDRIK janzen, hendrik koper   1753 253 88v
JANS, HENDRIK janzen, hendrik koper   1755 253 217r
JANS, HENDRIK janzen, hendrik koper   1755 253 219r
JANS, HENDRIK janzen, hendrik koper   1771 257 235r
JANS, HENDRIK janzen, hendrik koper Grote Kerkstraat ZZ   1775 258 241v
JANS, HENDRIK leyke, hendrik janzen verkoper Heiligeweg 18   1773 258 116v
JARICHS, HENDRIK jarigs, hendrik koper   1725 246 242v
JASPERS, HENDRIK sonhoven, hendrik jaspers koper Moriaanstraat   1669 239 196r
JELLES, HENDRIK jelles, hendrik (erven) verkoper   1804 267 91r
JELLES, HENDRIK jelles, hendrik koper Nieuwstraat 62   1804 267 103r
JELLES, HENDRIK jelles, hendrik (wl) briefbesteller van 't leeuwarder veer verkoper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
JOHANNES, HENDRIK joannes, hendrik koper   1678 241 16v
JOHANNES, HENDRIK joannes, hendrik koper   1680 241 85r
JOCHEMS, HENDRIK jochems, hendrik koper Lanen 81   1763 255 223v
JOCHEMS, HENDRIK jogchems, hendrik leerlooier koper Bargebuurt   1752 252 181r
JOCHEMS, HENDRIK jogchems, hendrik koper Lanen 79   1767 257 20v
JOHANNES, HENDRIK johannes, hendrik koper Lammert Warndersteeg WZ   1749 251 269r
HERMANS, HENDRIK heermans, hendrik johs. koper Karremanstraat 22   1747 251 187v
JOOSTES, HENDRIK joosten, hendrik koper   1777 259 90r
JOOSTES, HENDRIK joosten, hendrik koper   1784 261 149v
LIEUWES, HENDRIK lieuwes, hendrik koper Kleine Kerkstraat OZ   1680 241 78r
LIEUWES, HENDRIK lieuwes, hendrik koper   1730 247 358r
LOLKES, HENDRIK lolkes, hendrik koper   1793 264 110v
LOURENS, HENDRIK lourens, hendrik geniaarde Romastraat ZZ   1718 246 30r
LOURENS, HENDRIK lourens, hendrik koper   1725 246 228r
LUCAS, HENDRIK lucas, hendrik koper Molenpad 1   1750 252 57v
LUCAS, HENDRIK lucas, hendrik koper Molenpad NZ   1754 253 154v
MARCUS, HENDRIK marcus, hendrik koper   1709 245 82v
MARCUS, HENDRIK marcus, hendrik gleibakker verkoper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
MARTENS, HENDRIK martens, hendrik koper   1729 247 286v
MARTENS, HENDRIK martens, hendrik koper   1733 248 221r
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper Poortje 1   1660 238 52r
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper Noorderhaven 12   1660 238 56v
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper Noorderhaven 12   1661 238 105v
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper   1667 239 19ra
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper   1665 239 24r
MICHIELS, HENDRIK michiels, hendrik koper   1668 239 142v
KINGMA, HENDRIK MICHIELS kingma, hendrik michiels koper Zuiderhaven 18   1667 239 108r
MINNES, HENDRIK minnes, hendrik koper   1703 244 203r
MINNES, HENDRIK minnes, hendrik koper   1707 245 17v
MINNES, HENDRIK minnes, hendrik koper   1724 246 211v
MINNES, HENDRIK minnes, hendrik geniaarde Noorderhaven 2   1733 248 241v
BELIDA, HENDRIK OLFERTS belida, hendrik olpherts koper   1636 234 17v
PAULUS, HENDRIK paulus, hendrik koper Schritsen 59   1763 256 1r
PAULUS, HENDRIK pauwels, hendrik ten oosten Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik schipper (turf-) koper   1692 243 11r
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik koper   1695 243 126r
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik koper   1695 243 163v
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik koper   1696 243 215v
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik koper Jan Ruurdstraat 1   1719 246 46v
DONKER, HENDRIK PIETERS donker, hendrik pieters koper Weverstraat   1676 240 235r
DONKER, HENDRIK PIETERS donker, hendrik pieters koper Grote Kerkstraat 35   1689 242 275r
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS lambrechts, hendrik pieters verkoper Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
PIETERS, HENDRIK lambregts, hendrik pieters koper   1805 267 145r
PAULUS, HENDRIK poulus, hendrik koper   1742 250 232r
PIETERS, HENDRIK pyters, hendrik schipper (smal-) koper Schritsen 7   1724 246 189v
PIETERS, HENDRIK pytters, hendrik koper   1700 244 48r
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper Hofstraat 59   1741 250 166r
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper Bildtstraat 20   1762 255 122r
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper   1763 255 190v
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper   1779 259 226r
RIENKS, HENDRIK rienks, hendrik koper Noorderhaven 12   1660 238 56v
, HENDRIK riex, hendrik koper   1674 240 132r
SANDERS, HENDRIK sanders, hendrik koper   1798 265 224r
SANDERS, HENDRIK sanders, hendrik ten westen Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
SIEMENS, HENDRIK simons, hendrik c.u. bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
STOFFELS, HENDRIK stoffels, hendrik koper   1700 244 84v
SIEMENS, HENDRIK symons, hendrik koper   1730 247 334v
SIEMENS, HENDRIK symons, hendrik provisioneel k   1734 249 14va
SIEMENS, HENDRIK symons, hendrik koper   1738 249 256v
SIETSES, HENDRIK sytses, hendrik koper   1637 234 29v
TEUNIS, HENDRIK thonis, hendrik koper Kleine Bredeplaats 13   1676 240 221r
TEUNIS, HENDRIK thonis, hendrik koper Kleine Bredeplaats 11   1676 240 226v
TIJSES, HENDRIK tijssen, hendrik koper   1728 247 142v
TJERKS, HENDRIK tjerks, hendrik koper   1708 245 77r
TJERKS, HENDRIK tjerx, hendrik koper   1701 244 139r
ULBES, HENDRIK ulbes, hendrik (wl) verkoper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
ULBES, HENDRIK ulbes, hendrik (wl) verkoper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
WATSES, HENDRIK waatzes, hendrik ten zuiden   1606 228 975r
WARNERS, HENDRIK warnders, hendrik koper   1791 263 308v
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrik koper Voorstraat 74   1626 231 121r
WILLEMS, HENDRIK willems, hendrik koper Lanen 24   1761 255 78r
WIEBES, HENDRIK wybes, hendrik koper Prinsenstraat 4   1778 259 119v
WIEBES, HENDRIK wybes, hendrik koper Noorderhoofd 1   1778 259 121r
BLOK, HENDRIK WIEBES blok, hendrik wybes blok- en mastmaker koper Prinsensteeg 3   1782 260 241v
BLOK, HENDRIK WIEBES blok, hendrik wybes koper Prinsensteeg 3   1784 261 180r
ISAAKS, HENDRIKJE ysacks, hendrikien koper Raamstraat 5   1700 244 58v
EKEMA, HENDRIKJE ecama, hendrikje koper   1780 259 234v
ALBERTS, HENDRIKJE alberts, hendrikje koper Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
ALBERTS, HENDRIKJE alberts, hendrikje koper Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
ALBERTS, HENDRIKJE alberts, hendrikje verkoper Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
ALBERTS, HENDRIKJE alberts, hendrikje verkoper Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
KORNELIS, HENDRIKJE cornelis, hendrikje geniaarde Schritsen NZ   1729 247 219v
DANIELS, HENDRIKJE daniels, hendrikje koper Zoutsloot NZ   1665 239 19r
EVERTS, HENDRIKJE everts, hendrikje koper Noorderhaven 98   1787 262 225v
GERLOFS, HENDRIKJE gerlofs, hendrikje koper   1764 256 69r
GERLOFS, HENDRIKJE gerlofs, hendrikje koper   1766 256 226r
GROENEWOUD, HENDRIKJE ISAAKS groenewolt, hendrikje isack (vrijster) koper Raamstraat 3   1692 242 398r
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS offringa, hendrikje roelofs koper Franekereind 23   1739 250 76v
ROELOFS, HENDRIKJE roels, hendrikje koper   1745 251 62v
ROELOFS, HENDRIKJE roels, hendrikjen koper   1741 250 162v
RENEMANS, HENDRIK renemans, hendrikus koper   1725 246 226r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina (erven) verkoper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina verkoper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
DIRKS, HINNE diercks, henne koper   1617 230 121r
FREERKS, HINNE freercks, henne verkoper Brouwersstraat 25   1612 229 222r
HANSES, HINNE hans, henne koper   1613 229 331r
SIEDSES, HINNE sydses, henne koper   1793 264 136v
SIEDSES, HINNE sydses, henne koper   1794 264 174v
SIETSES, HINNE sytses, henne koper Rozemarijnstraat   1787 262 239v
SIETSES, HINNE sytses, henne koper Lanen 29   1788 262 275r
KORNELIS, HINNE cornelis, henning koper   1729 247 212r
KORNELIS, HINNE cornelis, henning koper   1737 249 168r
, HENDRIK stamke, henric koper   1775 258 222r
, HENDRIK stamke, henric (dr) koper Grote Bredeplaats 10   1776 259 11v
STAMBKE, stambke, henric philip koper Rozengracht 2   1784 261 179r
GUALTERI, gualteri, henrico (dr) triumphant   1606 228 994r
BOEKHOUT, HENDRIK boekholt, henricus koper   1718 245 313v
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, henricus (oud burgemeester) koper Zuiderhaven 18   1663 238 163r
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, henricus koper Zuiderhaven 18   1675 240 175r
STROBAND, HENDRIK stroband, henricus koper Havenplein 14   1806 267 219v
STROBAND, HENDRIK stroband, henricus ten oosten Havenplein 10 H-239 1808 268 91r
WOUDE, HENDRIK woude, henricus van der koper   1780 259 253v
WOUDE, HENDRIK woude, henricus van der (wd van) verkoper Havenplein 14   1780 259 266r
WESTRA, westra, henrucus koper   1789 263 94v
WESTRA, westra, henrucus koper   1789 263 139v
WESTRA, westra, henrucus koper   1789 263 144r
WESTRA, JANS westra, henrucus jans koper Noorderhaven NZ   1790 263 265v
RUURDS, HEERKE ruyrdts, hercke (weeskinderen van) triumphant   1601 228 526r
SJAARDES, HEERKE sjardts, hercke koper Voorstraat NZ   1600 228 415r
ANDRIES, HERE andries, here koper Zuiderhaven 9   1700 244 43v
ARENDS, HERE anes, here koper   1670 240 11r
DOUWES, HERE douues, here koper Voorstraat 68   1597 228 58r
DOUWES, HERE douwes, here koper Romastraat   1597 228 68r
, HERE gattyes, here koopman koper   1627 232 25r
HERES, HERE heeres, here koper   1701 244 143r
HERES, HERE heeres, here koper   1731 247 383v
JELLES, HERE jelles, here koper   1729 247 272v
LIEUWES, HERE lieuwes, here koper   1735 249 83r
LIEUWES, HERE lieuwes, here koper   1737 249 183r
PIETERS, HERE pytters, here koper Schritsen ZZ   1738 249 288r
REINS, HERE reins, here koper   1657 237 119r
RIENKS, HERE rinkes, here koper   1738 249 264v
SIEBES, HERE sibes, here koper   1659 237 196r
TJERKS, HERE tiercx, here koper   1643 235 81v
JANS, HEERKE jans, herke koper   1805 267 155r
, HARMKE briel, hermanna koper   1791 263 339r
BRUINSMA, HARMEN bruinsma, hermanus koper Noorderhaven 76   1791 263 330v
FOEKES, HARMEN foekes, hermen koper   1712 245 178v
WIARDA, HERE wiaerda, hero erven dr. ten westen   1634 233 127v
DOEDES, HERE doedes, hero koper Liemendijk ZZ   1627 232 3r
DOEDES, HERE doedes, hero koper   1642 235 2v
DOEDES, HERE doedes, hero koper Romastraat NZ   1650 236 121v
DOEDES, HERE doedes, hero koper   1651 236 183r
GATSES, HERE gatses, hero koper Drie Roemersteeg OZ   1611 229 63r
GIEKES, HERE gieckes, hero koper Noorderhaven NZ   1613 229 364r
HAIES, HERE hayes, hero koper Zuiderhaven 6   1637 234 27r
JANS, HERE jans, hero koper   1624 231 32v
REINS, HERE reins, hero koper   1637 234 28r
THOMAS, HERE thomas, hero koper   1637 234 26v
DEDDES, HERE deddes, herre ten zuiden Zuiderhaven 4   1773 258 67v
WIEBRENS, HERE wybrens, herre koper   1769 257 142r
STAVANGER, HESSEL stavanger, hessel koper   1638 234 56r
WRINGER, HESSEL wringer, hessel koper Droogstraat ZZ   1640 234 97v
WRINGER, HESSEL wringer, hessel koper   1649 236 61v
WRINGER, HESSEL wringer, hessel koper   1656 237 61r
ARENDS, HESSEL aenis, hessel verkoper Schritsen   1618 230 296r
ANDRIES, HESSEL andries, hessel koper   1643 235 63v
ANDRIES, HESSEL andries, hessel koper   1643 235 82v
ANNES, HESSEL annis, hessel ten westen Brouwersstraat 2   1601 228 539r
BOTES, HESSEL bottes, hessel koper Grote Kerkstraat 28   1629 232 186r
, HESSEL cheles, hessel koper   1653 236 225r
KORNELIS, HESSEL cornelis, hessel koper Weverstraat NZ   1699 244 27v
KORNELIS, HESSEL cornelis, hessel koper Voorstraat 6   1711 245 132v
DIRKS, HESSEL dircks, hessel koper   1625 231 52r
DOUWES, HESSEL douwes, hessel koper   1776 259 16v
DOUWES, HESSEL douwes, hessel koper Voorstraat 101   1793 264 88r
DOUWES, HESSEL douwes, hessel (wl) verkoper Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
DOUWES, HESSEL douwes, hessel (wl) verkoper Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
DOUWES, HESSEL douwes, hessel (wl) verkoper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
FRIDSES, HESSEL fridses, hessel koper   1626 231 118v
HEERKES, HESSEL heerkes, hessel koper Franekereind 25   1663 238 175v
HENDRIKS, HESSEL hendriks, hessel koper Achterstraat   1718 246 31v
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Schritsen 56   1702 244 180r
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Schritsen 14   1709 245 84r
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Schritsen 12   1709 245 98v
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Schritsen 10   1710 245 108v
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Grote Kerkstraat 17   1716 245 254v
HIELKES, HESSEL hyltjes, hessel koper   1803 266 397r
JAKOBS, HESSEL jacobs, hessel koper   1657 237 128v
JAKOBS, HESSEL jacobs, hessel geniaarde Kleine Kerkstraat 18   1731 248 41v
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Voorstraat 95   1644 235 146v
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Voorstraat 89   1649 236 65r
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper   1659 238 4r
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Kruisstraat 6   1670 240 7v
JAKOBS, HESSEL hinxt, hessel jacobs koper Voorstraat 95   1645 235 167v
JANS, HESSEL jans, hessel bruidegom   1606 228 1039r
VLASBLOEM, HESSEL JANS vlasbloem, hessel jans koper Sint Christoffelsteeg   1617 230 133r
WIERSMA, HESSEL JANS wiersma, hessel jansen koper Zuiderhaven 18   1692 243 2r
WIERSMA, HESSEL JANS wiersma, hessel jansen koper Schritsen 28   1699 243 393r
PAULUS, HESSEL paulus, hessel zakkendrager koper Hofstraat ZZ   1782 260 219v
PAULUS, HESSEL paulus, hessel (wl) ten westen Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
PAULUS, HESSEL paulus, hessel (wl) ten noorden Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
PIEKES, HESSEL pieckes, hessel koper   1703 244 225v
PIEKES, HESSEL pieckes, hessel turfdrager koper Kerkpad 40   1707 245 32r
PIEKES, HESSEL pieckes, hessel koper   1710 245 105v
PIEKES, HESSEL pieckes, hessel koper   1714 245 212v
PIEKES, HESSEL piekes, hessel koper   1694 243 81v
PIEKES, HESSEL piekes, hessel koper   1696 243 261r
PIEKES, HESSEL piekes, hessel koper   1718 246 33r
PIEKES, HESSEL piekes, hessel geniaarde Kerkpoortstraat 22   1722 246 129r
PIEKES, HESSEL piekes, hessel koper   1723 246 165v
PAULUS, HESSEL poulus, hessel koper   1767 256 259v
PAULUS, HESSEL pouwles, hessel koper Zeilmakersstraat WZ   1752 252 235r
SIEBRENS, HESSEL sybrens, hessel koper   1682 241 179v
SIEBRENS, HESSEL sybrens, hessel timmerman (huis-)(mr) koper Hofstraat 33   1707 245 30v
SIEBRENS, HESSEL sybrens, hessel koper   1708 245 69v
HINGST, HESSEL SIEBRENS hingst, hessel sybrens verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
HINGST, HESSEL SIEBRENS hingst, hessel sybrens koper Zoutsloot 52   1752 252 216v
, HESSEL tiaeleff, hessel bruidegom   1602 228 557r
TJEERDS, HESSEL tyaerdts, hessel ten oosten Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
TJEERDS, HESSEL tyaerdts, hessel ten oosten Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
WABES, HESSEL wabbes, hessel koper   1671 240 33v
WABES, HESSEL wabbes, hessel koper   1672 240 99r
WABES, HESSEL wabbes, hessel koper   1672 240 109r
SIETSES, HESSEL zijtses, hessel ten oosten Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
SIETSES, HESSEL zytses, hessel blokmaker (mr) koper   1807 267 340v
SURINGAR, HESSEL suringar, hesselius koper   1708 245 75r
WRINGER, HESSEL wringer, hesselius koper Zuiderhaven 56   1643 235 48v
NAUTA, HESSELTJE DOEKES nauta, hesseltie doekes koper Lanen 80   1688 242 229r
POPTA, HESSEL popta, hesselus koper   1640 234 93v
WRINGER, HESSEL wringer, hesselus (wd)(erven) verkoper   1665 239 6r
WRINGER, HESSEL wringer, hesselus koper   1644 235 97r
JAKOBS, HESTER jacobs, hester bruid   1601 228 533r
REINERS, HESTER reniers, hester koper   1631 233 4v
, HETTE blinxsma, hette koper Nieuwstraat   1693 243 46v
, HETTE blinxsma, hette koper   1695 243 124r
, HETTE blinxsma, hette koper Zuiderhaven 18   1695 243 139r
, HETTE blinxsma, hette koper   1698 243 338v
TEEKES, HETTE taeckes, hette koper Gortmakerssteeg OZ   1611 229 35r
TJEERDS, HETTE tjeerds, hette koper Hoogstraat 25   1674 240 152r
SJOERDS, sjoerds, heylckien koper   1682 241 211r
GIJSBERTS, HEIMAN gijsberts, heyman koper   1606 228 1012r
GIJSBERTS, HEIMAN gijsberts, heyman schoenmaker bruidegom   1606 228 1012r
GIJSBERTS, HEIMAN gijsberts, heyman verkoper Noorderhaven 112   1640 234 113v
FOLKERTS, HEIN folckerts, heyn koper   1624 231 38v
GERRITS, HEIN gerryts, heyn ten noorden   1772 258 8v
SJOERDS, HEIN sioerdts, heyn koper   1647 235 269v
TJEBBES, HEIN tiebbes, heyn koper Voorstraat 27   1661 238 72v
GABES, HIBBE gabes, hibbe koper Zuiderhaven 18   1711 245 139r
GABES, HIBBE gabes, hibbe koper Zuiderstraat OZ   1714 245 207r
, HIBBE ysts, hibbe koper Franekereind 29   1611 229 125r
IDSES, HIBBE yts, hibbe koper   1612 229 234r
SIEMENS, HEEBELTJE symons, hibbeltje koper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
BROUWER, HIDDE brouwer, hidde koper   1753 253 38v
ABES, HIDDE abes, hidde koper   1643 235 45r
KLASES, HIDDE clasen, hidde koper   1682 241 185v
FEDDRIKS, HIDDE feddricx, hidde koper Noorderhaven NZ   1602 228 559r
HERES, HIDDE heeres, hidde koper   1605 228 903r
JAKOBS, HIDDE jacobs, hidde koper   1636 234 8v
JAKOBS, HIDDE jacobs, hidde koper   1696 243 195r
JANS, HIDDE jansen, hidde koper   1630 232 293r
JOUWS, HIDDE juws, hidde koper Rinnertspijp   1602 228 612r
LIEUWES, HIDDE lieuwes, hidde vleeshouwer koper Rozenstraat 2   1694 243 104r
LIEUWES, HIDDE lieuwes, hidde koper   1701 244 104r
NANNES, HIDDE nannes, hidde koper   1626 231 120r
RITSKES, HIDDE ritskes, hidde koper Karremanstraat   1669 239 189r
RUURDS, HIDDE ruirds, hidde zeilmaker (mr) koper Heiligeweg 18   1773 258 116v
RUURDS, HIDDE ruurds, hidde ten westen   1774 258 177r
SIPKES, HIDDE sipkes, hidde koper   1777 259 33r
TJERKS, HIDDE tiercks, hidde verkoper Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
TJERKS, HIDDE tjerks, hidde koper   1667 239 22va
VRIES, HIDDE TJERKS vries, hidde tjerks de koper Rozengracht 40   1687 242 215v
VRIES, HIDDE TJERKS vries, hidde tjerks de koper Rozengracht 38   1689 242 270v
VRIES, HIDDE TJERKS vries, hidde tjerx de kapitein koper Zuiderhaven 14   1693 243 37v
UILKES, HIDDE ulckes, hidde koper Voorstraat 75   1630 232 322r
IEGES, HIDDE yges, hidde koper Voorstraat 27   1681 241 174r
WIEBRENS, HITJE wybrants, hidtie koper Voorstraat 18   1636 234 5r
JOCHEMS, HIELKJE jogchems, hijcke koper   1758 254 158v
JOEKES, HIELKJE joekes, hijke koper   1734 248 331r
DJURRES, HIELKJE jurres, hijke bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
WIARDA, HIELKE wiarda, hike (wd) verkoper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
BOTES, HILTJE bottes, hil koper Schritsen   1599 228 339r
JANS, HILTJE jans, hil koper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
SIJES, HILTJE sijes, hil koper Lanen 9   1597 228 52r
HAAN, HILLE haan, hilarius verkoper Noorderhaven 42   1780 259 280v
BEIMA, HILLEBRAND beima, hilbrand (burger-colonel) chirurgijn (mr) koper Noorderhaven 22   1700 244 83r
KOSTER, HILLEBRAND coster, hilbrand koper   1806 267 215v
DIRKS, HILLEBRAND dirks, hilbrand koper   1739 250 70v
DIRKS, HILLEBRAND dirks, hilbrand koster koper Zuiderhaven 21   1741 250 190r
DIRKS, HILLEBRAND dirks, hilbrand koper Zuiderhaven 45   1743 251 28r
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS koster, hilbrand dirks verkoper   1772 258 50v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS koster, hilbrand dirks verkoper Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
DIRKS, HILLEBRAND dirx, hilbrand koper Franekereind 30   1718 246 15v
RUURDS, HILLEBRAND ruurds, hilbrand koper Zuiderhaven 18   1691 242 340r
RUURDS, HILLEBRAND ruurds, hilbrand waagmeester koper Zuiderhaven 21   1693 243 58r
RUURDS, HILLEBRAND ruurds, hilbrand koper   1695 243 125r
RUURDS, HILLEBRAND ruurds, hilbrand koper Lanen 87   1761 255 104v
SAPES, HILLEBRAND saepes, hilbrand koper   1772 258 24v
TEEKES, HILLEBRAND teekes, hilbrand koper   1768 257 101r
HENDRIKS, HILLEBRAND hendricx, hilbrandt koper Lanen ZZ   1601 228 481r
DIRKS, HILLEBRAND dirks, hilbrant koper Kleine Kerkstraat 5   1736 249 153r
SIEBOUTS, HILLEBRAND sibouts, hilbrant gleibakker koper   1663 238 167v
SIEBRENS, HILLEBRAND sibrans, hilbrant koper   1661 238 90r
HARINGS, HIELKJE harings, hilck gecondemneerde Grote Kerkstraat ZZ   1599 228 335r
LIEKELES, HIELKJE lickeles, hilck koper Grote Kerkstraat ZZ   1601 228 555r
ANDRIES, HIELKE andries, hilcke koper Vijverstraat   1616 230 40r
EVERTS, HIELKE everts, hilcke koper   1603 228 713r
FOLKERTS, HIELKE folckerts, hilcke koper   1604 228 786r
JOHANNES, HIELKE hanecuyck, hilcke johannes koper Weeshuisstraat 11   1663 238 164r
, HILTJE uulcks, hill koper   1597 228 95r
ANDRIES, HILLE andries, hille koper   1606 228 1043r
DOUWES, HILLE douwes, hille koper Heiligeweg   1597 228 129r
DOUWES, HILLE douwes, hille koper   1605 228 912r
HOLLANDER, HILLE HARMENS hollander, hille harmens koper   1772 258 14r
JANS, HILLE jansen, hille koper   1698 243 387r
JANS, HILLE cruysebroeder, hille jansen koper Brouwersstraat 7   1684 242 20v
HARMENS, HILLEBRAND harmanni, hillebrandus koper   1643 235 66v
PIETERS, HILLEBRAND pytters, hillebrant ten noorden   1659 238 10r
RUURDS, HILLEBRAND ruurds, hillebrant koper   1680 241 82v
GARDIEN, HILLEGONDA gardijn, hillegonda du koper Voorstraat 45   1634 233 146r
GARDIEN, HILLEGONDA gardijn, hillegont de bruid   1602 228 601r
HANSES, HILLEGONDA hans, hillegont bruid   1601 228 542r
JANS, jans, hillegund koper   1652 236 206v
ODENDAL, HILTJE oodendall, hiltie koper Lanen ZZ   1659 238 2v
ODENDAL, HILTJE oodendall, hiltie bieder Grote Bredeplaats 15   1659 238 3ra
, HILTJE stroowyff, hiltie ten westen Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
, HILTJE stroowyff, hiltie ten zuiden Vijverstraat 8   1660 238 24r
ARJENS, HILTJE ariens, hiltie koper Hofstraat NZ   1632 233 50r
DOUWES, HILTJE douwes, hiltie (patroniem is een aanname, is niet vermeld) koper Rommelhaven 12   1750 252 62v
DOUWES, HILTJE douwes, hiltie verkoper Romastraat 33   1750 252 71r
HAITSES, HILTJE haytses, hiltie ten zuiden   1660 238 15v
JANS, HILTJE jans, hiltie koper WZ   1723 246 175v
LUITJENS, HILTJE luyties, hiltie (weeskinderen van) verkoper   1633 233 120r
OEGES, HILTJE oeges, hiltie koper   1671 240 59r
OEGES, HILTJE oeges, hiltie koper William Boothstraat 27   1672 240 108r
RUURDS, HILTJE ruerts, hiltie koper Heiligeweg   1611 229 1r
HILLEMA, HILTJE TJEPKES hillema, hiltie tyepckes verkoper   1633 233 118r
FOLKERTS, HILTJE volkerts, hiltie (wd) verkoper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
WOUTERS, HILTJE wouters, hiltie verkoper   1634 233 130v
BRETEL, HILTJE bretel, hiltje koper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
BRETEL, HILTJE bretel, hiltje ten zuiden Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
SCHAAF, HILTJE schaaff, hiltje koper   1779 259 217r
SCHAAF, HILTJE schaaff, hiltje koper   1780 259 292v
EILERTS, HILTJE eylerts, hiltje koper   1779 259 179v
GERRITS, HILTJE gerrits, hiltje koper   1773 258 108r
GERRITS, HILTJE gerryts, hiltje koper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
HENDRIKS, HILTJE hendricks, hiltje koper   1663 238 187r
HOITES, HILTJE hoites, hiltje koper Achterstraat   1669 239 184v
JANS, HILTJE jans, hiltje koper   1731 247 379v
PIETERS, HILTJE pieters, hiltje koper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
FILIPPUS, HINKE philippus, hincke koper Heiligeweg ZZ   1736 249 128v
, HENDRIK , hindrick ten noorden   1601 228 516r
HANEKUIK, HINKE hanekuik, hinke (wl) verkoper   1804 267 93v
STAM, HINKE stam, hinke koper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
ABRAHAMS, HINKE abrahams, hinke koper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
ABRAHAMS, HINKE abrahams, hinke koper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
AUKES, HINKE aukes, hinke koper Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
BOUWES, HINKE bouwes, hinke koper Ooievaarsteeg OZ   1781 260 75v
BOUWES, HINKE bouwes, hinke koper Nieuwstraat WZ   1781 260 88v
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clases koper Zoutsloot NZ   1765 256 103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clases koper Achterstraat   1766 256 219v
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clazen verkoper Achterstraat   1774 258 178v
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS bontekoe, hinke coenes verkoper   1772 258 58r
DIRKS, HINKE durks, hinke koper   1768 257 40r
DIRKS, HINKE durks, hinke koper   1771 257 237r
GEERTS, HINKE geerts, hinke koper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
GERRITS, HINKE gerryts, hinke verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
JAKOBS, HINKE jacobs, hinke (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
JANS, HINKE jans, hinke koper   1763 255 232v
JOCHEMS, HINKE jochums, hinke koper   1780 259 233r
FILIPPUS, HINKE phillippus, hinke koper Franekereind 6   1714 245 222v
RINTJES, HINKE rintjes, hinke koper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
RINTJES, HINKE rintjes, hinke ten westen Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
DIRKS, HINNE dirks, hinne koper Weverstraat   1625 231 79v
SIETSES, HINNE sytses, hinne koper   1799 265 296r
SIETSES, HINNE zijtses, hinne koemelker verkoper Lanen 31   1804 267 92v
SIETSES, HINNE zytses, hinne koper Grote Kerkstraat 2   1783 261 20r
SIETSES, HINNE zytses, hinne koper   1783 261 95r
SIETSES, HINNE zytses, hinne melktapper koper   1803 266 435r
ROELOFS, HIPPOLITUS roeliffs, hippolitus grietman verkoper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
FOKELES, HISKE fokeles, his verkoper   1660 238 37v
HARTMANS, HISKE hartmans, his (wl) koper   1633 233 117v
LENTS, HISKE lents, hiske koper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
SJORDEMA, HISKE sjordema, hiske (leeuwarden) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
IJSBRANDS, HISKE ijsbrands, hiske (wl) verkoper Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
SINTS, HISKE sents, hiske verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
RUDMERS, HITJE rodmers, hittje koper   1790 263 205v
JAKOBS, HOBBE jacobs, hobbe koper Heiligeweg 21   1776 258 245v
JAKOBS, HOBBE jacobs, hobbe koper   1780 259 234r
LAMMERTS, HOBBE lambarts, hobbe koper   1641 234 160r
LAMMERTS, HOBBE lammerts, hobbe koper   1647 235 262v
TJEERDS, HOBBE tiaerts, hobbe koper Voorstraat ZZ   1641 234 159r
, HOITE .., hoite ten zuiden   1773 258 126v
BROERS, HOITE broers, hoite koper   1753 253 45v
BROERS, HOITE broers, hoite koper   1753 253 90v
BROERS, HOITE broers, hoite koper   1753 253 103r
BROERS, HOITE broers, hoite ten oosten Voorstraat 2   1757 254 94r
HOITES, HOITE hoites, hoite koper   1665 239 14v
HOITES, HOITE hoites, hoite koper Noorderhaven 19   1668 239 122r
HOITES, HOITE hoites, hoite ten oosten Voorstraat 2   1692 243 11v
HOITES, HOITE hoites, hoite koper   1697 243 331r
HOITES, HOITE hoites, hoite koper   1705 244 272r
LIEUWMA, HOITE JANS lieuwma, hoite jans koper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
KEIMPES, HOITE keimpes, hoite koper Grote Kerkstraat 13   1710 245 120v
PIETERS, HOITE pieters, hoite koper Noordijs 23   1668 239 140r
LEI, HOUKJE ley, holkje van der koper Zuiderhaven 36   1803 266 501r
LEI, HOUKJE ley, holkje van der koper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
JAKOBS, HOUKJE jacobs, holkjen verkoper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
KLASES, HOMME clases, homme sleefmaker (mr) koper Schritsen 28   1738 249 266r
JOOSTES, HOMME joostes, homme koper Lammert Warndersteeg OZ   1672 240 92r
TJEBBES, HOMME tiebbes, homme koper Hofstraat NZ   1616 230 93r
TJEBBES, HOMME tjebbes, homme koper   1692 243 r
WABES, HOMME wabbes, homme koper   1600 228 413r
BONGA, HORATIUS bongha, horatius koper   1637 234 28r
JOHANNES, johannes, hose koper Karremanstraat WZ   1597 228 6r
SWERMS, HOTSE swerms, hotse koper   1720 246 61r
SWERMS, HOTSE swerms, hotse (vroedsman) koper Hoogstraat 5   1723 246 187v
SWERMS, HOTSE swerms, hotse koper Hoogstraat 5   1733 248 179v
SWERMS, HOTSE swerms, hotse koper   1734 248 379v
JANS, HOTSE jans, hotse koper Lanen 39   1712 245 182r
BINKSMA, HOTSE ROMKES binksma, hotse romkes koper   1797 265 32r
WALINGS, HOTSE walings, hotse ten zuiden Hoogstraat 40   1810 269 46r
JANS, HOTSKE jans, hotske (wd) koper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
SCHONEBEEK, HOTSKE JANS schonebeek, hotske jans koper   1732 248 106v
BINKSMA, HOTSE binksma, hotze koper Schritsen 50   1783 261 61r
BINKSMA, HOTSE ROMKES binksma, hotze romkes koper Schritsen 54   1785 261 275r
BINKSMA, HOTSE ROMKES binksma, hotze romkes koper Schritsen 50a   1790 263 213r
ROMKES, HOTSE binxsma, hotze romkes (vroedschap, mede) koper Noordijs WZ   1782 260 254r
, HOTSE sybrijens, hotze koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 61r
ROELOFS, HOUKJE roelofs, houkje verkoper   1808 268 123v
ROELOFS, HOUKJE roelofs, houkje verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
ROELOFS, HOUKJE roelofs, houkje verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
LIEUWMA, HOITE lieuwma, hoyte geniaarde Sint Odolphisteeg 8   1788 262 288v
LIEUWMA, HOITE lieuwma, hoyte (wl) smid (zilver-)(mr) verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, HOITE lieuwma, hoyte (wl) smid (zilver-)(mr) verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
DOEDES, HOITE doedes, hoyte koper   1691 242 356r
DOOITSES, HOITE doytzes, hoyte koper Schritsen   1597 228 62r
FEITES, HOITE feites, hoyte koper   1721 246 96v
HOITES, HOITE hoites, hoyte koper   1657 237 113v
HOITES, HOITE hoytes, hoyte koper   1638 234 55r
HOITES, HOITE hoytes, hoyte koper Lombardstraat   1650 236 116r
HOITES, HOITE hoytes, hoyte bakker (koek-) koper Lombardstraat   1654 236 267r
LIEUWMA, HOITE JANS leeuwma, hoyte jans koper Voorstraat 45   1789 263 89r
PIETERS, HOITE pieters, hoyte koper Zuiderhaven 27   1781 260 17v
PIETERS, HOITE pyters, hoyte koper Roeperssteeg 7   1672 240 113r
SEERPS, HOITE seerps, hoyte koper   1627 231 171r
SEERPS, HOITE seerps, hoyte koper   1627 231 172v
SEERPS, HOITE seerps, hoyte verkoper   1633 233 124r
BONGA, HOITE SEERPS bonga, hoyte seerps koper   1618 230 227r
SIEBRENS, HOITE sybrens, hoyte koper   1765 256 144v
PIETERS, pieters, hoytsye koper   1598 228 156r
BRAAM, HUBERT braam, hubert koper Kerkpoortstraat 27a   1696 243 227v
KORNELIS, HUBERT cornelis, hubert koper   1718 246 2v
JANS, HUBERT jans, hubert koper   1800 265 496r
JANS, HUBERT jans, hubert koper Grote Ossenmarkt 18   1803 266 504r
JANS, HUBERT jans, hubert koper   1803 266 523r
JANS, HUBERT jans, hubert koper   1805 267 181r
JANS, HUBERT jans, hubert koper Rozengracht 37   1806 267 235v
JANS, HUBERT jans, hubert ten noorden Wasbleek 7 H-078 1808 268 80r
JANS, HUBERT jans, hubert koopman in hout verkoper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
JANS, HUBERT jans, hubert koper Lanen 45 E-190 1809 268 198v
JANS, HUBERT jans, hubert koopman koper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
JANS, HUBERT jans, hubert koper Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
JANS, HUBERT jans, hubert verkoper Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
JANS, HUBERT jansen, hubert koper Schritsen 56   1702 244 171v
LIEUWES, HUBERT lieuwes, hubert koper   1764 256 79v
LIEUWES, HUBERT lieuwes, hubert verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
LIEUWES, HUBERT lieuwes, hubert verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
IMMERZEEL, HUBERT immerseel, hubertus van (burgemeester)(oud-) koper Hofstraat 16   1695 243 122v
IMMERZEEL, HUBERT immerseel, hubertus van koper Hofstraat 16   1697 243 326r
IMMERZEEL, HUBERT immerzeel, hubertus van boekdrukker (mr stads-) koper Zuiderhaven NZ   1685 242 75r
IMMERZEEL, HUBERT immerzeel, hubertus van gelastigde Achterstraat ZZ   1700 244 71r
WIJNGAARDEN, HUBERT wyngaarden, hubertus koper   1707 245 36v
ALEFS, HUBERT aleffs, huibert koper Voorstraat ZZ 1-153 1643 235 58r
ALEFS, HUBERT aleffs, huibert koper   1670 239 217v
KLASES, HUBERT claes, huibert koper Schritsen ZZ   1626 231 147r
FEDDES, HUBERT feddes, huibert koper   1693 243 63r
JANS, HUBERT jansen, huibert koper   1664 238 230r
JANS, HUBERT jansen, huibert koper   1719 246 40r
LIEUWES, HUBERT lieuwes, huibert koper   1769 257 122v
LIEUWES, HUBERT lieuwes, huibert (wd) ten zuiden Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
LIEUWES, HUBERT lieuwes, huibert koper   1779 259 196r
SINTS, HUBERT sents, huibert schipper (groot-) koper Grote Bredeplaats ZZ   1642 235 17v
IMMERZEEL, HUBERT immerseel, huibertus van koper Voorstraat 11   1683 241 237v
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper   1733 248 233v
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper Lanen 89   1739 250 36r
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper   1739 250 62r
GERRITS, HUGO gerrits, huige winkelier koper Schritsen 64   1742 250 219v
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper Nieuwstraat WZ   1748 251 245v
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper Voorstraat 82   1752 252 204v
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper Heiligeweg 8   1761 255 65r
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper   1763 255 243v
GERRITS, HUGO gerryts, huige koper Zuiderstraat ZZ   1756 254 38v
WILLEMS, HUGO willems, huige ten oosten Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
WILLEMS, HUGO willems, huige bakker (mr) verkoper Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
DIRKS, HUGO dirx, huigen (bolsward) panbakker koper Noorderhaven 38   1695 243 179r
WILLEMS, HUGO willems, huigh koper   1667 239 73v
WILLEMS, HUGO willems, huigh koper   1667 239 108v
WILLEMS, HUGO willems, huigh koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
DOEIES, doyes, huitse koper   1665 239 13r
KIESTRA, HUBERT kiestra, huybert koper Lanen 23   1644 235 125r
KLASES, HUBERT claes, huybert (van leeuwarden) bruidegom   1606 228 1058r
KLASES, HUBERT claes, huybert koper Zuiderhaven ZZ   1614 229 456r
SINTS, HUBERT sents, huybert koper Vijver 9   1646 235 222v
WILLEMS, HUBERT oestram, huybert willems koper   1611 229 115r
WASSENAAR, HIELKE ARJENS wassenaar, hyke arjen koper Lanen 85   1774 258 167v
DOUWES, HIELKJE douwes, hylck koper Noorderhaven 40   1614 229 389r
FONGERS, HIELKJE fongers, hylck koper   1615 230 23r
MARTENS, HIELKJE martens, hylck koper   1605 228 970r
MARTENS, HIELKJE martens, hylck bakker koper   1629 232 210r
MARTENS, HIELKJE martens, hylck koper   1634 233 139v
OEGES, HIELKJE ooges, hylck koper   1661 238 118r
TJEERDS, HIELKJE tiaerts, hylck koper   1634 233 134r
MOSSELMAN, HIELKE mosselman, hylcke koper   1654 236 266r
, HIELKE woldt, hylcke van der kapitein bieder Hofstraat 17   1709 245 ra
ARENDS, HIELKE anes, hylcke koper   1633 233 123r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylcke douwes koper   1714 245 215r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylcke douwes koper Franekereind 6   1714 245 222v
GERLOFS, HIELKE gerloffs, hylcke koper Karremanstraat OZ   1599 228 329r
JOHANNES, HIELKE joannes, hylcke koper Vijver 2   1653 236 224r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES hanekuyk, hylcke johannes (wl) verkoper Noorderhaven 15   1676 240 231r
PIETERS, HIELKE pyeters, hylcke koper Sint Christoffelsteeg OZ   1639 234 84v
PIETERS, HIELKE pyters, hylcke koper   1721 246 126r
PIETERS, HIELKE pyters, hylcke koper   1722 246 135r
SIEBES, HIELKE sybes, hylcke koper Bildtstraat   1613 229 279r
SIEMENS, HIELKE symens, hylcke koordewerker ten oosten Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
ROBIJNS, HIELKJE robijns, hylckien verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
ROBIJNS, HIELKJE robijns, hylckien verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
KOOLHART, HIELKE coolhart, hylke koper Lanen 85   1675 240 29va
DREYER, HIELKE dreyer, hylke koper   1757 254 111r
DREYER, HIELKE dreyer, hylke koper   1764 256 31v
DREYER, HIELKE dreyer, hylke (nagelaten kinderen van) koper Rommelhaven 10   1773 258 91v
HANEKUIK, HIELKE hanekuik, hylke koper Voorstraat 67   1804 267 96r
HANEKUIK, HIELKE hanekuik, hylke ten westen G-334 1808 268 36v
HANEKUIK, HIELKE hanekuik, hylke ten westen Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
HANEKUIK, HIELKE hanekuik, hylke ten noorden Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
IJSENBEEK, HIELKE ijsenbeek, hylke ten oosten Zoutsloot   1773 258 96r
OVERZEE, HIELKE overzee, hylke koper Schritsen 55   1770 257 170r
AGES, HIELKE ages, hylke koper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
BOUWES, HIELKE bouwes, hylke koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
BOUWES, HIELKE bouwes, hylke koper Vijverstraat ZZ   1747 251 176v
KLASES, HIELKE clasen, hylke koper Scheerstraat 3   1666 239 36v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijzenbeek, hylke clases koper Grote Bredeplaats 16   1761 255 58v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijzenbeek, hylke clases koper Grote Bredeplaats 6a   1771 257 225r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijsenbeek, hylke clazes verkoper Achterstraat   1774 258 178v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylke douwes koper Zuiderhaven 18   1722 246 138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylke douwes koper Zuiderhaven 54   1731 247 378r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylke douwes koper Noorderhaven 61   1731 248 30r
, HIELKE gualts, hylke koper Bildtstraat 12   1705 244 302v
JANS, HIELKE jans, hylke koper   1657 237 140r
JOHANNES, HIELKE hanecuyck, hylke joannes koper Noorderhaven 15   1668 239 123r
JOHANNES, HIELKE hanecuik, hylke joannis koper Noorderhaven 82   1664 238 236r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES hanekuik, hylke johannes geniaarde Rozengracht 10   1720 246 66v
MINNES, HIELKE minnes, hylke koper   1787 262 221v
MINNES, HIELKE minnes, hylke koper   1792 264 65v
MINNES, HIELKE minnes, hylke koper Nieuwstraat   1795 264 250r
MINNES, HIELKE minnes, hylke koper   1804 267 22r
MINNES, HIELKE minnes, hylke ten zuiden   1805 267 129r
PIETERS, HIELKE pyters, hylke koper   1763 256 7r
KOOLHART, HIELKE PIETERS coolhart, hylke pytters koper Lanen 85   1669 239 200v
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper Vijverstraat 5   1756 254 22v
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper   1763 255 197v
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper   1766 256 148r
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper   1766 256 184r
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper   1780 259 253r
, HIELKE u....., hylke gleibakker koper   1692 242 390r
WIEBES, HIELKE wybes, hylke koper Grote Ossenmarkt 13   1807 267 298r
WIEBES, HIELKE wybes, hylke ten oosten Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
KUIPER, HIELKJE ABES kuiper, hylkje abbes verkoper   1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES kuyper, hylkje abbes verkoper   1772 258 62r
KUIPER, HIELKJE ABES kuyper, hylkje abbes verkoper   1773 258 75v
DOUWES, HIELKJE douwes, hylkje koper Noorderhaven 60   1730 247 322r
HINNES, HIELKJE hennes, hylkje koper   1712 245 179r
WIJNGAARDEN, HIELKJE SIEBES wyngaarden, hylkje sijbes koper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
SJOUKES, HIELKJE sjoukes, hylkje koper Rinnertspijp 4   1784 261 173v
TEUNIS, HIELKJE teunis, hylkje koper Grote Kerkstraat 5   1750 252 52v
WILLEMS, HIELKJE willems, hylkje koper Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
STEFANUS, HIELKJE stephani, hylkjen verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
KUIPER, HIELKJE kuiper, hylkjen abbe verkoper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
HAAN, HIELKE haan, hyltje de ten oosten Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
ABES, HIELKE abes, hyltje koper   1745 251 97v
ARJENS, HIELKE arjens, hyltje koper Voorstraat 7a   1775 258 199v
JONGEMA, HINKE JANS jongma, hyncke jansen koper   1732 248 81v