Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
JANS, IEBELTJE jans, ibel koper Grote Kerkstraat   1611 229 79r
JELLES, IEBELTJE jellis, ibel koper Wasbleek   1664 238 215r
MEINERTS, IEBELTJE meinerts, ibel (wd) verkoper   1660 238 37r
SIEBRENS, IEBELTJE sibrens, ibel ten westen Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
, IEBELTJE sybents, ibel verkoper Noorderhaven 108   1597 228 30r
FOKKES, IEBELTJE fokkes, ibell ten westen Lanen ZZ   1659 238 2v
WALINGS, IEBELTJE waelings, ibell bruid   1600 228 422r
STAPERT, IEBELTJE HANSES stapert, ibeltje hansen (hof van) ten westen Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
STAPERT, IEBELTJE HANSES stapert, ibeltje hansen ten westen Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
RUTGERS, IEKJE rutgers, icke koper Lanen ZZ   1599 228 293r
BAARDA, IETJE baerda, ida (curatoren over) verkoper Voorstraat 10   1619 230 314r
HENDRIKS, IETJE henckes, ida koper Zoutsloot ZZ   1598 228 239r
SJOUKES, IETJE syouckes, ida koper Hofstraat NZ   1627 232 38r
ALEFS, IEDE aleffs, ide koper   1602 228 621r
AUKES, IEDE auckes, ide gardenier koper Zoutsloot NZ   1646 235 210v
DOOITSES, IEDE doitses, ide koper   1698 243 371v
FLORIS, IEDE floris, ide ten zuiden Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
REINS, IEDE reyns, ide koper Voorstraat 92   1602 228 615r
REINS, IEDE reyns, ide koper   1602 228 625r
REINS, IEDE reyns, ide koper   1602 228 626r
REINS, IEDE reyns, ide koper   1605 228 952r
TEEKES, IEDE taakes, ide koper Hoogstraat 22   1665 239 29v
TEEKES, IEDE teeckes, ide koper Scheerstraat ZZ   1660 238 17r
BANGA, EDGER FEDDES banga, idger feddes koper Noordijs 27   1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES banga, idger feddes koper   1667 239 19va
DIRKS, IDS dirks, ids koper   1786 262 139r
DIRKS, IDS dirks, ids koper   1787 262 216r
HETTINGA, IDSERT hettinga, idsard van koper Voorstraat 66   1640 234 94v
HETTINGA, IDSERT hettinga, idsart van koper Lanen NZ   1644 235 99v
, IDSERT hettingha, idsart van koper Zoutsloot NZ   1625 231 78v
, IDSERT hettingha, idsart van koper   1625 231 96v
, IDSERT hettingha, idsart van koper   1626 231 118r
HETTINGA, IDSERT hettinga, idsert van koper   1647 235 267r
AARDENBURG, IDS aardenburg, idske koper   1785 262 52r
WIARDA, IDS wiarda, idske koper Voorstraat 35   1779 259 183r
WIARDA, IDS wiarda, idske (wd) verkoper Bargebuurt A-244 1808 268 55v
WIARDA, IDSKE wiarda, idske (wd) verkoper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE wiarda, idske (wd) verkoper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
HERES, IDS heeres, idske koper   1788 262 253v
HANSES, IETJE hansen, idtie koper   1603 228 681r
JANS, IETJE jans, idtie koper   1711 245 153r
JANS, IETJE jans, idtje koper   1616 230 81r
KORNELIS, IDS cornelis, idts koper   1615 230 23r
EVERTS, IDS everts, idts koper   1604 228 777r
JANS, IDS jans, idts verkoper Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
MEKKES, IDS meckes, idts koper Franekerpoort (gebied)   1597 228 100r
TJEERDS, IDS tjeerds, idtske koper Nieuwstraat WZ   1751 252 137v
, IDSERT hittingha, idzardt van koper Kerkpad 3   1632 233 66v
, IDSERT hittingha, idzart van koper Kerkpad 3   1631 232 353r
IEBES, IEBE iebes, iebe koper Heiligeweg 19   1642 234 164v
, IEDE feytama, iede koper   1641 234 145r
DIRKS, IEDE dircx, iede koper   1657 237 117r
HANSES, IEDE hansen, iede koper Sint Odolphisteeg 4   1658 237 142r
HEMMES, IEDE hemmes, iede geniaarde Grote Ossenmarkt 1   1702 244 151r
HEMMES, IEDE hemmes, iede koper Zuiderhaven 18   1705 244 287r
IEDES, IEDE iedes, iede koper   1777 259 77v
JAKOBS, IEDE jacobs, iede koper Nieuwstraat   1671 240 35v
JAKOBS, IEDE jacobs, iede koper   1676 240 239r
TEEKES, IEDE tekes, iede koper Herenwaltje OZ   1654 236 252r
TEEKES, IEDE tekes, iede koper   1668 239 136v
TJEERDS, IEDE tjeerds, iede koper   1774 258 144v
TJEERDS, IEDE tjeerds, iede verkoper Heiligeweg NZ   1774 258 181r
TJEERDS, IEDE tjeerds, iede ten oosten Heiligeweg NZ   1774 258 181r
TJEERDS, IEDE tjeerds, iede ten zuiden Heiligeweg NZ   1774 258 181r
EVERTS, ewerts, ieefck koper   1598 228 203r
DIRKS, IEME dirckx, ieme koper Achterstraat NZ   1646 235 231r
DIRKS, IEME dirxz, ieme koper   1644 235 108v
MINNES, IEME minnes, ieme koper   1604 228 830r
JAKOBS, IEMKE jacobs, iempke verkoper Bargebuurt   1774 258 172r
MINNES, ENNE minnes, ienne koper Schritsen 28   1670 240 5v
WILLEMS, IEPE willems, ieppe koper Rapenburg NZ   1650 236 129v
GERBENS, IEGE gerbens, ige koper Sint Jacobstraat 14   1654 236 265r
GERBENS, IEGE gerbens, ige koper   1654 236 265v
GERBENS, IEGE gerbrens, ige koper   1656 237 89r
GERBENS, IEGE gerbrens, ige koper   1658 237 160r
GERBENS, IEGE gerbrens, ige koper   1658 237 160v
HAARSMA, IEGE GERBENS haersma, ige gerbrens koper   1659 237 201v
HAARSMA, IEGE GERBENS haersma, ige gerbrens koper   1659 237 202r
STOFFELS, IEGE stoffels, ige koper   1657 237 115r
HUBERTS, IGNATIUS hubert, ignatius (wl) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
HUBERTS, IGNATIUS hubert, ignatius (wl) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
WIJGA, IEKJE ENNES wijga, ijke ennes molenaar (mr) koper Achterstraat   1782 260 226r
PIETERS, IEMKJE pytters, ijmck ten westen Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
JELLES, IEMKJE jolles, ijmke koper   1805 267 129r
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
HARKES, IEMKJE harkes, ijmkje koper   1804 267 16v
MEINERTS, IEMKJE etten, ijmkje meinderts koper Voorstraat 89   1804 267 60v
PIETERS, IEMKJE pieters, ijmkje verkoper Prinsenstraat 6   1804 267 72v
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Westerstraat 1 H-214 1809 268 290r
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Westerstraat 1 H-215 1809 268 290r
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Zuiderhaven 16 H-215 1809 268 290r
THOMAS, thomas, ijsaack scheepstimmerman koper Zuiderhaven 16 H-216 1809 268 290r
HORNSTRA, IJSBRAND hornstra, ijsbrand schipper ten westen Noorderhaven 44   1741 250 175v
DIRKS, IJSBRAND dirks, ijsbrand (wl) verkoper Moriaanstraat   1804 267 47r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES gonggrijp, ijsbrand joosten bakker (mr) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
WILLEMS, IJSBRAND willems, ijsbrand ten westen Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
WILLEMS, IJSBRAND willems, ijsbrand ten westen Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS brouwer, ijsbrand willems timmerknecht (huis-) verkoper Hofstraat 1 G-070 1809 268 267r
JANS, IJSBRAND jans, ijsbrandt verkoper Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
PIETERS, IJSBRAND pieters, ijsbrandt triumphant Hoogstraat   1601 228 492r
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris van de rekenkamer van de provincie verkoper Noorderhaven 34   1659 238 7r
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris van de rekenkamer van de provincie verkoper Hofstraat ZZ   1659 238 7v
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris verkoper Hofstraat 20   1660 238 27v
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris ten noorden Hofstraat 20   1660 238 27v
HEINS, IJSBRAND heyns, ijsbrant koper Lanen NZ   1677 240 254r
HEINS, IJSBRAND heyns, ijsbrant koper Lanen NZ   1677 240 254v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES heins, ijsbrant joosten koper Lanen 45   1682 241 219r
JOHANNES, IETJE joannis, ijtie ten noorden   1660 238 21v
WOUTERS, IETJE wouters, ijttje verkoper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
BARTELDS, IEMKJE bartels, imck koper   1660 238 25r
HESSELS, IEMKJE hessels, imck (wd) koper   1659 238 13v
PIETERS, IEMKJE pytters, imck (wd) verkoper   1660 238 25r
SIETSES, IEMKJE sietses, imck verkoper Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
REIERS, IEMKE reyers, imcke koper   1732 248 78v
DIRKS, IEME dirks, ime koper Rozengracht 40   1648 236 26v
GOEDE, IEME HERES goede, ime heeres de koper Voorstraat 59   1659 238 9r
GOEDE, IEME HARTS goede, ime heerts de koper   1668 239 155v
IEPES, IEME ypes, ime koper Zoutsloot ZZ   1661 238 89r
BARTELDS, IEMKJE bartels, imk koper   1665 239 11r
DOEDES, IEMKE doedes, imke (wd) koper   1660 238 29r
HENDRIKS, IEMKE hendriks, imke (bejaarde vrijster) koper Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
PIEBES, IEMKJE piebes, imkjen koper   1727 247 59v
YNTEMA, IEMKJE intema, immetie (vrijster) koper Schritsen 61   1718 246 14v
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS ijsenbeek, immetje thomas verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
DOEDES, IEMKJE doedes, impck ten westen   1660 238 31v
DOEDES, IEMKJE doedes, impck ten noorden   1660 238 31v
RISPENS, GERLOFS rispens, impck gerleffs (te sneek) grondpacht   1601 228 499r
RISPENS, GERLOFS rispens, impck gerleffs (te sneek) verkoper   1601 228 499r
JANS, IEMKJE jans, impck koper Noorderhaven 108   1597 228 30r
JOOSTES, IEMKJE joostes, impck koper   1598 228 252r
REINS, IEMKJE reyns, impck koper   1634 233 133r
REINS, IEMKJE reyns, impck ten noorden   1634 233 133r
DOEDES, IEMKE doedes, impke ten westen   1660 238 21r
DOEDES, IEMKE doedes, impke ten noorden   1660 238 21r
TJEERDS, tieerds, inderen koper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
BAUKES, ENNE bauckes, inne triumphant Sint Christoffelsteeg   1614 229 396r
GERRITS, ENNE gerrits, inne koper Rozengracht 30   1687 242 209r
VRIES, ENNE HIDDES vries, inne hiddes de koper   1723 246 168r
MINNES, ENNE minnes, inne koper   1721 246 121r
MINNES, ENNE minnes, inne koper   1722 246 132r
MINNES, ENNE minnes, inne wijnhandelaar koper Noorderhaven 14   1731 248 63r
TJEERDS, ENNE tiaerds, inne koper Rommelhaven 15   1650 236 122r
TJEERDS, ENNE tiaerdtsen, inne koper   1636 234 9r
WIEBES, ENNE wybes, inne koper   1605 228 869r
WIEBES, ENNE wybes, inne koper   1650 236 110r
SIEBRENS, IENSE sybrens, inske koper   1654 236 273r
KLASES, IENTE claes, inte (te achlum) koper   1601 228 508r
ENNES, IENTE innes, inte koper   1661 238 98r
OTTES, IENTE ottes, inte koper   1624 231 11v
PIETERS, IENTE pieters, inte koper Lanen 44   1660 238 62r
SIEBOUTS, IENTE sibolts, inte koper   1645 235 175r
SIEBOUTS, IENTE sybolts, inte koper   1644 235 107r
TJEPKES, IENTE tiepckes, inte koper Nieuwstraat WZ   1645 235 166r
TJEPKES, IENTE tiepkes, inte koper   1642 235 9r
PIETERS, IENSE pieters, intie (wl) koper Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
DOUWES, IENSE douwes, intse koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 290r
JELLES, IEPKE jelles, ipcke herbergier koper Noorderhaven 78   1655 237 4r
AUGUSTINUS, IEPE augustinus, ipe koper Havenplein 18a   1601 228 523r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper   1638 234 58r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper   1638 234 60r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper William Boothstraat   1639 234 82r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper WZ   1645 235 189r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper Kerkpoortstraat OZ   1646 235 201r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper Franekereind NZ   1648 236 16r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper   1655 237 32r
, IEPE grytgens, ipe koper   1611 229 127r
HESSELS, IEPE hessels, ipe koper   1711 245 138r
IJSBRANDS, IEPE ijsbrands, ipe koper Zuiderstraat 7   1714 245 227r
JAKOBS, IEPE jouckema, ipe jacobs (burgemeester)(te franeker) koper Voorstraat NZ   1601 228 538r
MEINERTS, IEPE meinerts, ipe koper Raamstraat 5   1649 236 89r
MEINERTS, IEPE meinerts, ipe koper   1656 237 68r
MEINERTS, IEPE meinerts, ipe koper   1656 237 74v
MEINERTS, IEPE meynerts, ipe timmerman (mr) koper Raamstraat 5   1645 235 184r
MEINERTS, IEPE meynerts, ipe timmerman (mr) koper Zuiderstraat 33   1647 235 268r
MEINERTS, IEPE meynerts, ipe timmerman (mr) koper Nieuwstraat WZ   1650 236 127r
MEINERTS, IEPE meynerts, ipe timmerman (mr) koper Zuiderhaven 71a   1650 236 130v
MEINERTS, IEPE meynerts, ipe (wl) verkoper Zuiderhaven 15   1659 237 261r
PIETERS, IEPE pieters, ipe koper   1698 243 335v
ROELOFS, IEPE roelefs, ipe koper   1651 236 150v
ROELOFS, IEPE roelof, ipe koper   1658 237 162r
TIJSES, IEPE tijssen, ipe koper Rozengracht NZ   1644 235 137v
WATSES, IEPE waatzes, ipe ten noorden Voorstraat 33   1601 228 472r
SINTS, IEPE zents, ipe koper   1705 244 300r
SINTS, IEPE zents, ipe koper Gortmakerssteeg WZ   1705 244 309r
MEKKES, IEPE meckes, ippe ten westen Voorstraat 23   1601 228 514r
MEINERTS, IEPE mijnerts, ippe timmerman (mr) koper Lanen NZ   1647 235 249r
WATSES, IEPE waatzes, ippe grondpacht Noorderhaven 28   1600 228 467r
RUT, ISAAK ruth, isaac van koper Franekereind 25   1783 261 16r
BASTIAANS, ISAAK bastiaans, isaac koper   1665 239 12ra
BASTIAANS, ISAAK bastiaans, isaac koper Voorstraat 89   1665 239 16r
JANS, ISAAK jans, isaac ten westen   1774 258 175r
JANS, ISAAK jans, isaack koper Lanen ZZ   1613 229 305r
CODDE, ISAAK codde, isaak koper Kerkpad WZ   1666 239 37r
GROENEWOUD, ISAAK groenewout, isaak koper   1669 239 193r
GROENEWOUD, ISAAK groenewout, isaak koper Grote Bredeplaats 21   1669 239 195v
HENDRIKS, ISAAK hendrix, isaak koper   1709 245 96v
WILLEMS, ISAAK willems, isaak koper Sint Jacobstraat 8   1707 245 20r
WILLEMS, ISAAK willems, isaak koper Sint Jacobstraat 10   1708 245 73r
WILLEMS, ISAAK willems, isaak koper Sint Jacobstraat 8   1708 245 44v
ABRAHAMS, ISAAK abrahams, isac koper Lanen 76   1776 258 255v
FABER, ISAAK faber, isack ten oosten Hoogstraat 27   1804 267 42r
GROENEWOUD, ISAAK groenewolt, isack koper Zuiderhaven 18   1650 236 138r
GROENEWOUD, ISAAK groenewolt, isack koper   1660 238 29v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS verhagen, isack pyters koper   1649 236 96r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS verhagen, isack pyters koper   1653 236 241v
PIETERS, ISAAK pytters, isack koper Kerkpoortstraat 27   1655 237 11v
JANS, jansen, isaias koper Zuiderhaven 13   1724 246 197r
ARENDS, IJSBRAND aernts, isbrand koper Kleine Bredeplaats 2   1650 236 101v
ARENDS, IJSBRAND aernts, isbrand koper Weverstraat ZZ   1656 237 100r
ARENDS, IJSBRAND aernts, isbrand schipper (grootveer-) koper Noorderhaven 44   1656 237 101v
HEINS, IJSBRAND heyns, isbrand koper   1667 239 22ra
IJSBRANDS, IJSBRAND isbrants, isbrand schipper (groot-) koper Bildtstraat 16   1647 235 246r
SIEBRENS, IJSBRAND sybrens, isbrand schipper (grootveer-) koper Noorderhaven 44   1656 237 101v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrand koper Rommelhaven 24b   1652 236 218r
IJSBRANDS, IJSBRAND isbrands, isbrandt schipper (groot-) koper Lanen NZ   1655 237 18r
WIEBRENS, IJSBRAND wybrandts, isbrandt koper   1635 234 1r
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrandt (wd) ten noorden Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
VOS, IJSBRAND vos, isbrant koper   1626 231 124r
ARENDS, IJSBRAND aerns, isbrant koper Grote Bredeplaats 13   1641 234 152v
ANNES, IJSBRAND annes, isbrant koper Lanen 42   1613 229 356r
VOS, IJSBRAND ANNES vos, isbrant anny koper   1627 232 22r
, IJSBRAND annycos, isbrant koper   1624 231 29v
, IJSBRAND annycos, isbrant koper Kleine Bredeplaats 22   1624 231 30r
FREERKS, IJSBRAND freerckx, isbrant verkoper Lanen 52   1633 233 127r
FREERKS, IJSBRAND freerks, isbrant koper   1626 231 127v
HENDRIKS, IJSBRAND hendricx, isbrant koper Romastraat   1599 228 344r
JANS, IJSBRAND jans, isbrant eerder-eig Heiligeweg   1601 228 511r
JANS, IJSBRAND jans, isbrant koper Voorstraat 56   1611 229 21r
JOOSTES, IJSBRAND heyns, isbrant joosten koper   1669 239 212r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES heins, isbrant joostes (amsterdam) koper   1659 238 13r
LIEUWES, IJSBRAND lieuwes, isbrant koper   1630 232 306r
LIEUWES, IJSBRAND lieuwis, isbrant koper   1626 231 126r
, IJSBRAND luytgies, isbrant koper   1617 230 204r
MEINERTS, IJSBRAND meinerts, isbrant koper   1660 238 26r
PIETERS, IJSBRAND pieters, isbrant koper Herenknechtenkamerstraat NZ   1615 229 507r
PIETERS, IJSBRAND pieters, isbrant koper   1624 231 33r
TEUNIS, IJSBRAND teunis, isbrant koper Noorderhaven NZ   1630 232 288r
TEUNIS, IJSBRAND thuenis, isbrant koper   1626 231 122r
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper Sint Jacobstraat 15   1644 235 144v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant timmerman koper Rapenburg   1650 236 114v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper Zuiderhaven 18   1650 236 139r
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper Zuiderhaven 18   1650 236 139v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper Zuiderhaven 18   1650 236 140r
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper   1652 236 207v
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper Rapenburg NZ   1652 236 208r
WIENSENS, IJSBRAND wynties, isbrant koper   1652 236 208v
HARKEROTH, IJSBRAND harkenroth, isebrand koper Heiligeweg 44   1762 255 176r
HAIES, IESKJE hayes, iske eerder-eig Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
JELGERSMA, IESK TEEKES jelgersma, iske taakes (burger-vaandrig) koper Grote Ossenmarkt ZZ   1664 238 241r
TJERKS, IESK tyercks, iske koper   1625 231 97r
KATS, ISRAEL cats, israel koper Zuiderhaven 17   1802 266 188r
KATS, ISRAEL cats, israel koper   1805 267 158r
HARMENS, harmens, itge koper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
AKKERSLOOT, IETSEN PIETERS ackersloot, itie pieters koper Kerkpoortstraat 27   1695 243 172v
RUURDS, IETSEN ruurds, itie koper   1657 237 137r
WEIDE, IDS weide, its van der koper Vijverstraat ZZ   1806 267 196r
TIJSES, tijses, itsien verkoper Voorstraat NZ   1601 228 538r
HILLES, IDS hilles, itske (wd) verkoper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
TEUNIS, IDS vrijthoff, itske thonis ten oosten Droogstraat 100   1660 238 30v
DOUWES, IETJE douwes, ittie koper   1659 237 181r
AGES, EEUWE ages, iwe koper   1668 239 145r
AGES, EEUWE ages, iwe koper   1668 239 145v