Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
AGEMA, J. agema, j. ten zuiden Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
ALBERDA, J. albarda, j. baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
ALTA, J. alta, j. (erven) ten oosten Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
ALTA, J. alta, j. (erven) ten oosten Lanen 63 E-196 1809 268 287r
ALTENA, J. altena, j. (erven) ten oosten Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
FABER, J. faber, j. (wl) verkoper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
FONTEIN, J. fontein, j. ten zuiden Lanen 31   1804 267 92v
FRANK, J. frank, j. (burgemeester)(oud-) verkoper Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
FRANK, J. frank, j. (burgemeester)(oud-) ten westen Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
GONGGRIJP, J. gongrijp, j. (vroedsman) ten oosten   1773 258 97r
GONGGRIJP, J. gongrijp, j. (vroedsman) ten westen   1773 258 97r
GONGGRIJP, J. gongrijp, j. (vroedsman) ten noorden   1773 258 97r
HINGST, J. hingst, j. ten westen Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
, J. homberg, j. (wl) koper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
, J. homburg, j. (wd) ten noorden Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
HUIDEKOPER, J. huidecoper, j. bewoner Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
JONG, J. jong, j. de (wd) ten oosten Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
KERKHOVEN, J. kerkhoven, j. ten noorden Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
LEERS, J. leers, j. ten oosten Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
LEERS, J. leers, j. ten noorden Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
, J. metzeler, j. ten oosten Lanen 84 F-184 1807 267 348v
, J. metzeler, j. ten zuiden Lanen 93 F-182 1807 268 17r
METZLAR, J. metzlar, j. koper Noorderhaven 31   1786 262 106r
METZLAR, J. metzlar, j. koper Noorderhaven 31   1788 262 259v
METZLAR, J. metzlar, j. (ds) predikant verkoper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
NOLLIDES, J. nollides, j. (wd) ten oosten Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
NOLLIDES, J. nollides, j. (wd) ten zuiden Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
NOREL, J. norel, j. ten zuiden Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
, J. olinjus, j. koper Grote Ossenmarkt 14   1783 261 103v
, J. olinjus, j. koper Lanen 18   1783 261 104v
, J. olinjus, j. ten westen Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
, J. olinjus, j. ten oosten   1808 268 103r
POSTHUMUS, J. posthumus, j. (wl) verkoper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
POSTHUMUS, J. posthumus, j. (wd) ten westen Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
POTTING, J. potting, j. (wd) ten westen Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
, J. proosterbeek, j. ten oosten Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
RADSMA, J. radsma, j. (wd) ten oosten Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
REIDHORST, J. reidhorst, j. (woning en weefwinkel) ten oosten Franekereind 25   1772 258 61r
REINHART, J. reinhart, j. ten westen Nieuwstraat 62   1804 267 103r
REINHART, J. reinhart, j. kastelein ten westen Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
REINHART, J. reinhart, j. kastelein ten noorden Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
REINHART, J. reinhart, j. ten westen Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
ROORDA, J. roorda, j. ten westen Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
ROORDA, J. roorda, j. ten oosten   1775 258 201v
ROORDA, J. roorda, j. ten westen Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
ROORDA, J. roorda, j. ten westen Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
ROORDA, J. roorda, j. ten noorden Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
SAUER, J. sauer, j. (wd) ten westen Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
SCHOOT, J. schoot, j. ten oosten Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
, J. steenbrink, j. ten westen Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
, J. straus, j. ten zuiden Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
, J. straus, j. ten zuiden Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
, J. straus, j. ten zuiden Rapenburg 18 H-048 1809 268 235v
, J. straus, j. verkoper Rapenburg 18 H-048 1810 268 359v
TAMBOESER, J. tamboezer, j. ten oosten Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
VEEN, J. veen, j. van der ten westen Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
VEEN, J. veen, j. van der ten westen Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
VEEN, J. veen, j. van der ten oosten Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. ten westen Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. ten zuiden Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. ten zuiden Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. ten westen Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. koopman ten zuiden Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
WERF, J. werf, j. van der ten westen Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
WILDSCHUT, J. wildschut, j. ten oosten Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
WILDSCHUT, J. wildschut, j. ten westen Rapenburg 18 H-048 1810 268 359v
ZEILMAKER, J. zeilmaker, j. ten oosten   1804 267 10v
ZEILMAKER, J. zeilmaker, j. (wd) ten zuiden Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
ZEILMAKER, J. zeylmaker, j. ten oosten Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
, J. zichman, j. koper   1793 264 118v
ARENDS, J. arends, j. (wd) ten oosten Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
, J. geyze, j. ten oosten Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
RINTJES, rintjes, j.a. koper   1779 259 170r
AGES, JEEN aeges, jaan waterhaler koper   1687 242 206r
PIETERS, JAKOB pieters, jaapik koper   1733 248 259r
JAKOBS, JAKOBJE jacobs, jaapje (wd) koper   1692 242 388r
JAKOBS, JAKOBJE jacobs, jaapje koper   1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE jacobs, jaapje koper   1777 259 33r
JAKOBS, JAKOBJE jacobs, jaapjen koper Zoutsloot NZ   1748 251 249v
RUITINGA, JAARTJE ruitinga, jaartje koper Lanen 45   1792 264 43r
JANS, JAKLE jansen, jackle koper Voorstraat 56   1699 243 388v
JANS, JAKLE jansen, jackle koper Lanen 23   1711 245 158v
JANS, JAKLE jansen, jackle koper Grote Bredeplaats 14   1712 245 175r
JANS, JAKLE jansen, jackle koper Franekerpoort (gebied)   1713 245 200r
RUURDS, JAKLE ruyrdts, jackle koper Lanen 42   1634 233 132v
SINNEMA, JAKLE WIEBES sinnema, jacle wybes koper Achterstraat NZ   1666 239 59r
SINNEMA, JAKLE WIEBES sinnema, jacle wybes koper Achterstraat NZ   1666 239 59v
, JAKOB , jacob (wl) schoorsteenveger ten westen Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
, JAKOB blesma, jacob koper Sint Odolphisteeg WZ   1782 260 282r
BLOEM, JAKOB blom, jacob verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
BOER, JAKOB boer, jacob de verkoper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
BOER, JAKOB boer, jacob de bode (stads-) koper Lanen 70   1804 267 104r
BOER, JAKOB boer, jacob de ten oosten Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
BOER, JAKOB boer, jacob de ten zuiden Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
, JAKOB brughman, jacob koper Rapenburg ZZ   1671 240 60r
BRUGMAN, JAKOB brugman, jacob koper   1668 239 150r
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de koper Zuiderhaven 69   1720 246 66r
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de koper Zuiderhaven 69   1720 246 72r
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de geniaarde Rozengracht 22   1722 246 144r
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de koper Rozengracht 40   1725 246 216r
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de koper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
KROESE, JAKOB croese, jacob koper Raamstraat 8   1702 244 173v
, JAKOB dodenhuizen, jacob koper Voorstraat 31   1793 264 86r
, JAKOB dodenhuizen, jacob koper Bildtstraat 24   1803 266 364r
, JAKOB dodenhuizen, jacob ten oosten Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
, JAKOB dodenhuizen, jacob slager (mr) verkoper Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
, JAKOB doodenhuizen, jacob ten zuiden Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
GEERMANS, JAKOB geermans, jacob koper Brouwersstraat 8   1799 265 366r
, JAKOB germen, jacob van ten westen Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
HOTSMA, JAKOB hatsma, jacob koper Herenwaltje 12   1699 244 2r
HIBMA, JAKOB hibma, jacob koper   1742 250 213r
HIBMA, JAKOB hibma, jacob (kimswerd) koopman koper Heiligeweg 52   1779 259 196v
HIBMA, JAKOB hibma, jacob koopman koper Heiligeweg 52   1779 259 211r
HIBMA, JAKOB hibma, jacob koper Voorstraat 52   1803 266 536r
HOLLANDER, JAKOB hollander, jacob koper Rommelhaven 15   1662 238 127r
, JAKOB houtkooper, jacob ten zuiden Lanen 31   1772 258 39v
HOUTKOPER, JAKOB houtkoper, jacob koper Lanen 33   1751 252 109v
, JAKOB houtschool, jacob koper   1797 265 111r
, JAKOB kerkhooven, jacob ten westen   1804 267 50r
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacob ten westen Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
KET, JAKOB ket, jacob koper   1801 266 78r
, JAKOB leside, jacob van der koper   1803 266 520r
, JAKOB levij, jacob (parnassijn der joodsche gemeente) verkoper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
LOO, JAKOB loo, jacob van ten oosten Hoogstraat NZ   1601 228 490r
METZLAR, JAKOB metzlar, jacob (ds) koper Zuiderhaven 8   1793 264 129v
, JAKOB nijeboer, jacob verkoper Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
, JAKOB noordga, jacob koper   1761 255 59v
, JAKOB noordga, jacob koper   1768 257 42v
, JAKOB noordga, jacob koper   1768 257 98r
, JAKOB noordga, jacob ten oosten Schritsen 56   1773 258 69v
NOREL, JAKOB norel, jacob koper   1757 254 112r
NOREL, JAKOB norel, jacob koper Voorstraat 33   1762 255 172r
NOREL, JAKOB norel, jacob koper Spekmarkt 1   1772 258 44r
NOREL, JAKOB norel, jacob koper   1776 259 6r
OOSTERBAAN, JAKOB oosterbaan, jacob koper Lanen 46   1798 265 209r
OOSTERBAAN, JAKOB oosterbaan, jacob verkoper Zuiderhaven 36a H-165 1807 268 6r
OOSTERBAAN, JAKOB oosterbaan, jacob ten noorden Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
OOSTERBAAN, JAKOB oosterbaan, jacob (franeker) bakker (mr) verkoper Lanen 46 F-208 1810 269 49v
POMMEREN, JAKOB pommeren, jacob van koper   1606 228 980r
POPTA, JAKOB popta, jacob koper   1685 242 82v
POPTA, JAKOB popta, jacob koper   1687 242 193v
POPTA, JAKOB popta, jacob koper   1694 243 112r
POPTA, JAKOB popta, jacob koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
POPTA, JAKOB popta, jacob koper Zuiderhaven 69   1702 244 176r
POPTA, JAKOB popta, jacob koper   1706 244 335v
QUADER, JAKOB quader, jacob (belsum?) ontvanger koper Noorderhaven 104   1714 245 218v
REINALDA, JAKOB reinalda, jacob kleermaker (mr) koper Lanen ZZ   1779 259 173r
REINALDA, JAKOB reinalda, jacob kleermaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 19   1788 262 244v
REINHART, JAKOB reinhard, jacob koper Franekereind 23   1793 264 113v
REINHART, JAKOB reinhard, jacob koper Franekereind 23   1796 264 313v
REINHART, JAKOB reinhard, jacob koper Franekereind 29   1799 265 298r
, JAKOB reinhardt, jacob (wl) kastelein verkoper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
REINHART, JAKOB reinhart, jacob kastelein koper Voorstraat 2   1800 265 486r
REINHART, JAKOB reinhart, jacob kastelein ten westen Voorstraat 2   1800 265 486r
REINHART, JAKOB reinhart, jacob koper   1806 267 285v
REINHART, JAKOB reinhart, jacob (wl) kastelein verkoper Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
, JAKOB ried, jacob ten zuiden Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
, JAKOB riet, jacob koper Kleine Kerkstraat 8   1803 266 441r
, JAKOB riet, jacob koper   1807 267 296r
, JAKOB riet, jacob ten oosten   1808 268 123v
, JAKOB riet, jacob ten westen   1808 268 123v
RING, JAKOB ringh, jacob verkoper   1601 228 497r
, JAKOB roepers, jacob (wl) koper   1597 228 53r
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten oosten Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob koopman verkoper Zuiderhaven 37   1805 267 114v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob verkoper Hoogstraat 5   1805 267 118v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob koper Kleine Bredeplaats 10   1805 267 159v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Zuiderhaven 37 F-001 1808 268 114v
ROYEN, JAKOB rooyen, jacob van koper Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
RUITINGA, JAKOB ruitinga, jacob (wl) verkoper Herenwaltje 19   1780 259 263r
RUITINGA, JAKOB ruitinga, jacob koper   1780 259 284r
RUITINGA, JAKOB ruitinga, jacob koper Voorstraat 74   1781 260 51v
RUITINGA, JAKOB ruitinga, jacob koper Voorstraat 34   1785 261 309r
ZANDSTRA, JAKOB sanstra, jacob koper Zuiderhaven NZ   1676 240 212v
ZANDSTRA, JAKOB sanstra, jacob koper Zuiderhaven ZZ   1676 240 245v
SAS, JAKOB sas, jacob geniaarde Schritsen 54   1785 261 275r
SAS, JAKOB sas, jacob koper Lanen 21   1785 261 310r
SAS, JAKOB sas, jacob koper   1790 263 192v
SAS, JAKOB sas, jacob koper   1791 263 346v
SAS, JAKOB sas, jacob koper Zuiderhaven 4   1793 264 79v
SAS, JAKOB sas, jacob koper   1802 266 360r
, JAKOB schaeck, jacob van koper   1658 237 162v
, JAKOB schaeck, jacob van koper   1658 237 163r
SCHELTINGA, JAKOB scheltinga, jacob koper Noorderhaven NZ   1758 254 157v
SCHENK, JAKOB schenk, jacob koper Hoogstraat 23   1755 253 215r
SCHENK, JAKOB schenk, jacob ten oosten Hoogstraat 21   1772 258 18r
SLOTEN, JAKOB slooten, jacob van koper Noorderhaven 76   1800 265 442r
SLOTEN, JAKOB slooten, jacob van ten oosten Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
SLOTEN, JAKOB sloten, jacob van koper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, JAKOB sloten, jacob van ten noorden Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
STRATEN, JAKOB straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
STRATEN, JAKOB straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
, JAKOB strelitz, jacob koopman (joods) koper Bildtstraat 24   1800 265 433r
, JAKOB strelitz, jacob (parnassijn der joodsche gemeente) verkoper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
, JAKOB strelitz, jacob koopman ten zuiden Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
, JAKOB terayff, jacob koper   1624 231 15v
TJALLINGII, JAKOB tjallingii, jacob (dr) geniaarde Voorstraat 32   1751 252 159r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper Brouwersstraat 17   1722 246 143v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob procureur bieder Hofstraat 18   1728 247 1ra
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1728 247 115r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1728 247 196v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1730 247 307r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1730 247 326v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper Noorderhaven 114   1731 248 55r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1732 248 147v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1732 248 156r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob provisioneel k   1735 249 21va
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper Noorderhaven 90   1735 249 85r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1741 250 142v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob procureur postulant geniaarde Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1744 251 53r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1747 251 163r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper Noorderhaven 110   1749 252 42r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1753 253 75r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1756 254 44v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob (wl) verkoper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
, JAKOB voorde, jacob van der koper   1666 239 49r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper Noorderhaven 1   1797 265 114r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper Carl Visschersteeg WZ   1798 265 222r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper Schritsen 60   1799 265 327r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper Noorderhaven 31   1803 266 489r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper Schritsen 56   1803 266 524r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper   1806 267 230v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) koper Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) ten westen Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) ten oosten Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) ten zuiden Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
, JAKOB wetsensius, jacob koper   1714 245 226r
ABES, JAKOB abbes, jacob smid (mr) koper Zoutsloot 7   1699 244 3r
EEBES, JAKOB aebes, jacob koper   1687 242 179r
SMID, JAKOB EELSES smit, jacob aelties koper Zuiderhaven NZ   1624 231 24r
ARENDS, JAKOB aerns, jacob naastligger Heiligeweg   1601 228 498r
AARTS, JAKOB aerts, jacob koper Achterstraat NZ   1661 238 102r
AARTS, JAKOB aerts, jacob koopman koper Achterstraat   1682 241 197r
AARTS, JAKOB aerts, jacob ten zuiden Achterstraat   1682 241 197r
AARTS, JAKOB aerts, jacob koper Zoutsloot ZZ   1682 241 223v
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper Sint Jacobstraat   1597 228 63r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob goudsmid koper Noorderhaven 108   1598 228 206r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper Havenplein ZZ   1602 228 576r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper   1644 235 128r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper   1676 240 228r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper   1690 242 312v
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper Hofstraat 31   1731 247 380r
, JAKOB alckerts, jacob koper Lammert Warndersteeg   1613 229 362r
ARENDS, JAKOB anckes, jacob koper   1600 228 383r
ANDRIES, JAKOB anders, jacob koper   1627 231 156r
ANDRIES, JAKOB andries, jacob koper Grote Ossenmarkt 10   1688 242 236r
ANDRIES, JAKOB andries, jacob koper   1722 246 136r
ANNES, JAKOB annes, jacob koper Zuiderstraat   1776 258 251v
ANSKES, JAKOB anskes, jacob koper Bargebuurt   1681 241 137v
ARENDS, JAKOB arents, jacob bieder Zuiderhaven 6   1731 247 11ra
ARJENS, JAKOB ariens, jacob koper   1645 235 182v
ARJENS, JAKOB ariens, jacob koper   1646 235 213v
ARJENS, JAKOB ariens, jacob koper   1646 235 230v
ARJENS, JAKOB aries, jacob koper Lanen   1598 228 193r
ARJENS, JAKOB arys, jacob koper Zoutsloot ZZ   1597 228 108r
PIEBINGA, JAKOB ATES piebinga, jacob ates koper   1784 261 139r
PIEBINGA, JAKOB ATES piebinga, jacob ates koper   1784 261 140r
AUKES, JAKOB auckes, jacob koper   1647 236 2v
AUKES, JAKOB auckes, jacob koper Grote Kerkstraat ZZ   1655 237 32v
AUKES, JAKOB auckes, jacob ten oosten Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
AUKES, JAKOB auckes, jacob ten zuiden Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
AUKES, JAKOB auckes, jacob koper Grote Kerkstraat ZZ   1665 239 23v
AUKES, JAKOB auckes, jacob koper   1669 239 209r
BARTELDS, JAKOB bartels, jacob koper   1803 266 470r
BINNERTS, JAKOB binnerts, jacob koper Voorstraat ZZ   1616 230 25r
BOTES, JAKOB bootes, jacob koper   1606 228 1043r
BOTES, JAKOB botes, jacob koper Both Apothekerstraat OZ   1685 242 65r
BOUWES, JAKOB bouwes, jacob koper   1756 254 37v
BOUWES, JAKOB bouwes, jacob koper   1756 254 49v
KLASES, JAKOB claasen, jacob koper Droogstraat NZ   1776 258 247v
KLASES, JAKOB claes, jacob koper   1597 228 99r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper   1598 228 218r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper   1599 228 368r
KLASES, JAKOB claes, jacob metselaar triumphant   1600 228 394r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper   1600 228 395r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper   1602 228 608r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper Hoogstraat ZZ   1612 229 167r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper Brouwersstraat OZ   1614 229 480r
KLASES, JAKOB claessen, jacob koper Brouwersstraat   1675 240 211r
HOTSMA, JAKOB KLASES hatsma, jacob claessen (vroedsman) koper Zuiderhaven 14   1695 243 126v
KLASES, JAKOB clasen, jacob koper   1649 236 64v
KLASES, JAKOB clasen, jacob koper   1649 236 83v
KLASES, JAKOB clasen, jacob omroeper (stads-) koper Alemanssteeg NZ   1650 236 136r
KLASES, JAKOB clasen, jacob koper Kleine Bredeplaats 17   1783 261 1ra
KLASES, JAKOB clasen, jacob koper   1783 261 37v
KLASES, JAKOB peen, jacob clases koper   1785 261 297r
KOERTS, JAKOB coerts, jacob koper   1657 237 129v
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper   1597 228 57r
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper Schritsen   1598 228 259r
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper   1744 251 41r
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper Voorstraat 5   1747 251 207v
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper Scheerstraat 1   1806 267 266v
BLAUW, JAKOB KORNELIS blauw, jacob cornelis koper   1805 267 166v
DIRKS, JAKOB dircks, jacob schoenmaker (mr) koper Schritsen ZZ   1630 232 281r
DIRKS, JAKOB dirckx, jacob koper   1654 236 249v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper Grote Kerkstraat 23   1708 245 76r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1718 246 1v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob kaarsenmaker (mr) koper Schritsen 7   1729 247 284r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1730 247 336v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1731 248 2v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1732 248 72v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1732 248 100r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1732 248 114r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koster koper Weverstraat   1733 248 258v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper Grote Kerkstraat 33   1734 248 317r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1736 249 144v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1737 249 211r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper Noorderhaven 34   1738 249 281v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper Wasbleek   1738 249 287r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1739 250 70v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob (en een steeg) ten oosten Noorderhaven 32   1740 250 112v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1740 250 115v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1742 250 216v
KOSTER, JAKOB DIRKS coster, jacob dirks koper Grote Kerkstraat 33   1734 248 317r
DIRKS, JAKOB dirksen, jacob koper   1636 234 13v
DIRKS, JAKOB dirx, jacob knoopmaker koper   1723 246 181r
DOEDES, JAKOB doedes, jacob koper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
DOEDES, JAKOB doedes, jacob koper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
DOUWES, JAKOB douues, jacob smid koper Hoogstraat ZZ   1632 233 63v
DOUWES, JAKOB douwes, jacob smid koper Liemendijk   1627 232 20r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper   1644 235 124r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper   1661 238 103v
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper Voorstraat NZ   1687 242 208v
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper Zuiderhaven 18   1698 243 351r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper   1712 245 181r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper   1713 245 195r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper   1716 245 255r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper Noorderhaven 19   1728 247 206v
DOUWES, JAKOB douwes, jacob ten noorden Noorderhaven 19   1728 247 206v
, JAKOB douws, jacob koper   1720 246 74r
EEDES, JAKOB eedis, jacob koper   1619 230 290r
EELKES, JAKOB eelkes, jacob koper   1686 242 125v
EELKES, JAKOB eelkes, jacob koper   1700 244 81v
EGBERTS, JAKOB egberts, jacob ten zuiden Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
EGBERTS, JAKOB eiberts, jacob koper Simon Stijlstraat 7   1749 251 7va
EGBERTS, JAKOB eiberts, jacob koper Simon Stijlstraat 7   1749 251 267v
ELINGS, JAKOB elings, jacob koper   1598 228 172r
ENNES, JAKOB ennes, jacob koper Hofstraat ZZ   1762 255 163r
EGBERTS, JAKOB eyberts, jacob (franeker) verkoper Simon Stijlstraat 7   1778 259 138v
FEDDES, JAKOB feddes, jacob bruidegom   1605 228 872r
FEDDES, JAKOB feddes, jacob van leeuwarden koper   1615 230 11r
FEDDES, JAKOB feddes, jacob koper   1615 230 14r
FEIES, JAKOB feyes, jacob koper   1653 236 240v
FOLKERTS, JAKOB folckerts, jacob koper Rommelhaven 2   1680 241 77v
FOLKERTS, JAKOB folkerts, jacob provisioneel k   1734 249 13va
FOLKERTS, JAKOB folkerts, jacob provisioneel k   1735 249 15va
FOLKERTS, JAKOB folkerts, jacob koper Bildtstraat 3   1752 253 8r
FOPPES, JAKOB foppes, jacob koper Bildtpoort (gebied)   1603 228 732r
FRANSES, JAKOB frans, jacob bruidegom   1601 228 540r
FRANSES, JAKOB frans, jacob koper   1601 228 543r
FRANSES, JAKOB frans, jacob koper Weverstraat   1613 229 325r
FRANSES, JAKOB fransen, jacob koper   1630 232 254r
FRANSES, JAKOB fransen, jacob ten noorden Zuiderhaven 57   1640 234 107r
FRANSES, JAKOB fransen, jacob koper   1766 256 212r
ROORDA, JAKOB FRANSES roorda, jacob fransen koper Noordijs 19   1702 244 182v
ROORDA, JAKOB FRANSES roorda, jacob fransen koper Voorstraat 65   1705 244 297r
FRANSES, JAKOB franzen, jacob ten noorden   1774 258 155v
FREERKS, JAKOB fredriks, jacob koper Grote Bredeplaats 4   1716 245 273v
GEERTS, JAKOB geerts, jacob koper   1797 265 78r
GEERTS, JAKOB geerts, jacob verkoper   1805 267 125r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS sprottinga, jacob gerbens koper Weverstraat NZ   1681 241 157v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS sprottinga, jacob gerbens koper Franekereind 23   1687 242 167r
GERLOFS, JAKOB gerlofs, jacob koper   1786 262 77r
GERRITS, JAKOB gerrits, jacob koper   1638 234 59r
GERRITS, JAKOB gerryts, jacob koper   1605 228 954r
GERRITS, JAKOB gerryts, jacob koper Sint Jacobstraat OZ   1651 236 162r
GIJSBERTS, JAKOB gijsberts, jacob koper Kleine Kerkstraat 18   1681 241 128r
GOSLINGS, JAKOB gosling, jacob koper Grote Bredeplaats 22   1677 240 260r
GOSSES, JAKOB gosses, jacob ten oosten Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
GOSSES, JAKOB gosses, jacob koper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
GOSSES, JAKOB gosses, jacob ten westen Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
GOSSES, JAKOB gosses, jacob ten oosten Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
GOOITSENS, JAKOB goyties, jacob koper   1631 233 3r
, JAKOB hairings, jacob koper Brouwersstraat OZ   1615 229 555r
HAITSES, JAKOB haitses, jacob koper Schritsen 28   1670 240 5v
HANSES, JAKOB hansen, jacob koper   1644 235 106r
HANSES, JAKOB hansen, jacob koper Franekereind ZZ   1655 237 29r
HANSES, JAKOB hansen, jacob koper   1656 237 81v
HANSES, JAKOB hanses, jacob tabakspijpmaker (mr) koper   1663 238 196v
HANSES, JAKOB hanses, jacob koper   1679 241 48v
, JAKOB hansets ?, jacob koper   1700 244 43r
HARINGS, JAKOB harings, jacob koper   1649 236 61v
HARMENS, JAKOB harmens, jacob koper   1703 244 209r
HARMENS, JAKOB harmens, jacob koper Sint Odolphisteeg 6   1704 244 251r
HARMENS, JAKOB harmens, jacob slotenmaker (mr) koper Sint Odolphisteeg 6   1707 245 29v
HARMENS, JAKOB harmens, jacob koper   1718 246 27v
HARMENS, JAKOB harmens, jacob koper   1721 246 100v
HARMENS, JAKOB harmens, jacob koper   1744 251 37v
RADSMA, JAKOB HARMENS ratsma, jacob harmens koper   1733 248 184r
RADSMA, JAKOB HARMENS ratsma, jacob harmens horlogemaker (mr) koper Voorstraat 6   1741 250 199v
HERES, JAKOB heeres, jacob koper Brouwersstraat 27   1646 235 205v
HERES, JAKOB heeres, jacob kistmaker (mr) koper   1664 238 232r
HERES, JAKOB heeres, jacob koper   1667 239 22ra
HERES, JAKOB heeres, jacob koper Lanen 21   1668 239 141v
HERES, JAKOB heers, jacob koper Vijverstraat NZ   1685 242 64v
HENDRIKS, JAKOB hendricx, jacob (van leeuwarden) bruidegom   1597 228 101r
HENDRIKS, JAKOB hendricx, jacob (erven) ten oosten   1660 238 16r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper   1727 247 58r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper   1730 247 357v
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper Zoutsloot NZ   1737 249 206v
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper   1744 251 56r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper   1777 259 76r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper Sint Jacobstraat 13   1781 260 52r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob ten westen Zoutsloot NZ   1781 260 67r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper   1784 261 152r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendriks koper Rommelhaven 13   1640 234 92v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendriks koper Rommelhaven 13   1658 237 151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendriks koper   1668 239 173r
HENDRIKS, JAKOB hendrix, jacob koper Voorstraat 29   1644 235 141r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendrix koper Rommelhaven 15   1646 235 216r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendrix koper   1672 240 80r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendrix koper   1672 240 84v
HERES, JAKOB heres, jacob kistmaker koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 150r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Kerkpoortstraat   1599 228 323r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Schritsen   1599 228 339r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob verkoper   1601 228 521r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob ten zuiden   1601 228 536r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob grondpacht   1601 228 536r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Kerkpoort (gebied)   1602 228 568r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Romastraat 8   1602 228 569r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper   1602 228 648r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper   1603 228 748r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Zuiderhaven NZ   1615 230 18r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob verkoper   1617 230 149r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper   1627 231 162v
HESSELS, JAKOB hessels, jacob scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1720 246 84r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob ten westen Noorderhaven NZ   1601 228 524r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1606 228 1033r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1616 230 109r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper Zuiderhaven NZ   1617 230 150r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper Noordergrachtswal   1670 240 26r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1673 240 117v
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1681 241 124v
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1682 241 210v
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper Heiligeweg WZ   1682 241 225r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1684 242 26r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1684 242 40v
KOSTER, JAKOB HILLEBRANDS koster, jacob hilbrands ten westen Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
HILLEBRANDS, JAKOB hillebrands, jacob koper   1660 238 55v
HOTSES, JAKOB hotses, jacob koper   1636 234 11r
IEDES, JAKOB iedes, jacob koper Zuiderhaven 50   1791 263 292r
IJSBRANDS, JAKOB ijsbrands, jacob koper Noorderhaven 10   1672 240 96v
IJSBRANDS, JAKOB ijsbrands, jacob koper   1675 240 185v
IJSBRANDS, JAKOB ijsbrandts, jacob koper   1710 245 117r
IJSBRANDS, JAKOB ijsbrants, jacob koper ten zuiden van Harlingen   1662 238 132v
IEKES, JAKOB ikes, jacob koper   1801 266 78r
IJSBRANDS, JAKOB isbrands, jacob koper Rozengracht 37   1655 237 17v
IJSBRANDS, JAKOB isbrands, jacob koper   1657 237 122r
IJSBRANDS, JAKOB isbrands, jacob koper   1658 237 159v
IJSBRANDS, JAKOB isbrandts, jacob koper   1668 239 144v
, JAKOB isseris, jacob koper   1641 234 137v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper Schritsen NZ   1601 228 510r
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper   1602 228 647r
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper Schritsen 54   1618 230 252r
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob verkoper   1633 233 114v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob (de jonge)(te leeuwarden) verkoper   1633 233 114v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob (wl) verkoper   1634 233 141r
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper Noorderhaven NZ   1645 235 186v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob (mr) koper   1660 238 21v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper   1720 246 89v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper Snakkerburen (gebied) NZ   1749 251 261v
AMELANDER, JAKOB JAKOBS amelant, jacob jacobs van koper   1604 228 803r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS houtkoper, jacob jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
POPTA, JAKOB JAKOBS popta, jacob jacobs koper Voorstraat 29   1660 238 54v
POPTA, JAKOB JAKOBS popta, jacob jacobs koper   1660 238 59r
POPTA, JAKOB JAKOBS popta, jacob jacobs (erven) ten westen   1670 240 20v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS schotsman, jacob jacobs koper   1678 241 12v
JANS, JAKOB jans, jacob ten noorden   1627 232 6r
JANS, JAKOB jans, jacob (wl) verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, JAKOB jans, jacob ten noorden   1774 258 144r
BURGGRAAF, JAKOB JANS burggraaf, jacob jans (wl) verkoper   1772 258 17r
JANS, JAKOB puister, jacob jans koper Heiligeweg ZZ   1803 266 540r
JANS, JAKOB stockmans, jacob jans koper   1619 230 299r
JANS, JAKOB stoelmat, jacob jans koper   1787 262 172r
STOUT, JAKOB JANS stout, jacob jans koper Noorderhaven   1619 230 305r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper Zuiderhaven 33   1646 235 202r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1648 236 34v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper Kerkpoort (gebied)   1648 236 44v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper Lanen 42   1650 236 141v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper Zoutsloot ZZ   1655 237 17r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1655 237 52v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1657 237 127r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1657 237 134v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1659 237 213r
JANS, JAKOB jansen, jacob wever (linnen-) koper   1660 238 20v
JANS, JAKOB jansen, jacob (erven) ten oosten Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1680 241 97r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1682 241 190v
JANS, JAKOB jansen, jacob houtsager koper   1685 242 94r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1687 242 198v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1697 243 329v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1697 243 333v
JANS, JAKOB jansen, jacob schipper koper Zuiderhaven 71a   1711 245 155v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1720 246 92r
JANS, JAKOB jansen, jacob turfdrager koper Spinstraat 1   1722 246 133r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1733 248 232r
JANS, JAKOB bottijn, jacob jansen koper   1695 243 130r
JANS, JAKOB bottijn, jacob jansen koper   1696 243 193r
KOK, JAKOB JANS cock, jacob jansen de koper Lanen 42   1649 236 84r
KOK, JAKOB JANS cock, jacob jansen de koper Rapenburg   1658 237 170v
KUIK, JAKOB JANS kuik, jacob jansen koper Grote Bredeplaats 25   1709 245 90v
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Weverstraat   1718 246 19r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 1   1720 246 87v
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 115r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Drie Roemersteeg 3   1723 246 184r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1723 246 185r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen koper   1723 246 185v
JARICHS, JAKOB jarighs, jacob koper Bildtpoort (gebied)   1678 241 24v
JARICHS, JAKOB jarighs, jacob (wd en erven van) verkoper Bildtpoort (gebied)   1681 241 152r
LEI, JAKOB JARICHS ley, jacob jarighs van der koper Raamstraat 7   1726 246 263v
LEI, JAKOB JARICHS ley, jacob jarigs van der koper Raamstraat 5   1729 247 210r
JAITSES, JAKOB jayties, jacob koper Kerkpoortstraat 25   1671 240 39r
JELLES, JAKOB jelles, jacob koper Heiligeweg ZZ   1736 249 151r
JETSES, JAKOB jetzes, jacob wagenmaker (mr) koper   1774 258 175r
JETSES, JAKOB jetzes, jacob koper   1776 258 242v
JOCHEMS, JAKOB jochums, jacob koper Lanen ZZ   1658 237 153v
JOCHEMS, JAKOB jochums, jacob koper   1731 248 31v
JOCHEMS, JAKOB leeuwarder, jacob jochums koper Nieuwstraat OZ   1668 239 175v
JOHANNES, JAKOB westerwijk, jacob joh. kuiper (mr) koper Zuiderstraat 27   1778 259 155v
JOHANNES, JAKOB westerwijk, jacob joh. verkoper Zuiderstraat 27   1780 259 287v
JOHANNES, JAKOB johannes, jacob koster (oud-) geniaarde Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
JOHANNES, JAKOB johannes, jacob havenchercher koper Wasbleek ZZ   1743 251 7r
JOOSTES, JAKOB joostes, jacob koper Lanen ZZ   1627 232 32r
JORIS, JAKOB joris, jacob koper   1638 234 48v
JORIS, JAKOB joris, jacob (wd) ten oosten Lanen ZZ   1659 238 2v
VRIES, JAKOB JOSEFS vries, jacob josephs de koopman (joods) koper Rozengracht 23   1742 250 278v
JURJENS, JAKOB jurjens, jacob koper   1692 242 393v
JURJENS, JAKOB jurjens, jacob koper Vijver WZ   1749 252 12v
LANGE, JAKOB JURJENS lange, jacob jurjens de koper Lanen 84   1672 240 82v
JURJENS, JAKOB jurriens, jacob lakenkoper verkoper   1660 238 15v
LIEUWES, JAKOB lieuwes, jacob koper   1765 256 137r
LIEUWES, JAKOB lieuwes, jacob koper   1803 266 443r
KOK, JAKOB LOLLES cok, jacob lolles koper Schritsen 56   1731 248 9v
KOK, JAKOB LOLLES kok, jacob lolles koper Schritsen 56   1721 246 100r
KOK, JAKOB LOLLES kok, jacob lolles schoenmaker (mr) koper Schritsen 57   1739 250 34v
KOK, JAKOB LOLLES kok, jacob lolles koper   1740 250 113v
LOURENS, JAKOB lourens, jacob koper Noorderhaven 85   1747 251 170r
ASPEREN, JAKOB LOURENS asperen, jacob lourens koper Weverstraat NZ   1693 243 28r
LOUWS, JAKOB lous, jacob koper Noorderhaven 108   1602 228 575r
LOUWS, JAKOB lous, jacob ten westen Noorderhaven 110   1616 230 54r
LOUWS, JAKOB lous, jacob koper Zuiderhaven 56   1629 232 192r
LOUWS, JAKOB louwes, jacob koper Grote Kerkstraat 24   1604 228 781r
LIEKELES, JAKOB lyckles, jacob koper   1659 237 193r
HAAN, JAKOB haen, jacob marijns de koper Kleine Kerkstraat WZ   1599 228 270r
MARTENS, JAKOB martens, jacob koper   1694 243 75r
MEILES, JAKOB meiles, jacob ten westen Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
MEILES, JAKOB meiles, jacob ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meiles koper Zoutsloot NZ   1685 242 73v
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meiles ten oosten Zoutsloot NZ   1685 242 73v
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meilles koper Noorderhaven 68   1700 244 61v
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meilles koper   1700 244 63v
MEILES, JAKOB meyles, jacob koper Achterstraat   1688 242 260v
MEINERTS, JAKOB meynerts, jacob koper Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
NANNES, JAKOB nannings, jacob koper 7-097 1631 233 6r
OTTES, JAKOB ottes, jacob koper   1626 231 98r
PIETERS, JAKOB peters, jacob koper   1652 236 198v
, JAKOB peyters, jacob koper Kerkpad 2   1641 234 124v
GOLDSMIT, JAKOB FILIPPUS goldsmit, jacob philippus koper   1805 267 132r
GOLDSMIT, JAKOB FILIPPUS goldsmith, jacob philippus koopman (joods) koper   1805 267 109v
FILIPPUS, JAKOB philips, jacob koper Nieuwstraat   1605 228 953r
FILIPPUS, JAKOB philips, jacob koper Nieuwstraat   1612 229 198r
PIEBES, JAKOB pibes, jacob koper Zuiderstraat   1641 234 153v
PIETERS, JAKOB hagens, jacob pieter koper Grote Bredeplaats ZZ   1614 229 484r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob bruidegom   1601 228 542r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper Heiligeweg ZZ   1617 230 127r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper   1617 230 219r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper   1618 230 245r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper   1626 231 99r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob verkoper Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper Vijverstraat NZ   1627 232 58r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper   1658 237 145v
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper Droogstraat   1714 245 203r
PIETERS, JAKOB haegen, jacob pieters koper   1616 230 103r
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pieters verkoper Brouwersstraat WZ   1631 233 5r
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pieters koper   1632 233 56v
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pieters koper   1639 234 78r
PIETERS, JAKOB nieuwboer, jacob pieters ten westen Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
PIETERS, JAKOB nieuwboer, jacob pieters ten zuiden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
NIJBOER, JAKOB PIETERS nijboer, jacob pieters ten westen   1774 258 157v
POELSTRA, JAKOB PIETERS poelstra, jacob pieters bakker (mr) koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
PIETERS, JAKOB piters, jacob koper   1637 234 47r
PIETERS, JAKOB piters, jacob koper Sint Jacobstraat WZ   1640 234 109v
PIETERS, JAKOB piters, jacob (c.s) verkoper Bildtpoort (gebied)   1642 235 23v
PIETERS, JAKOB piters, jacob ten noorden Lanen ZZ   1659 238 2v
BUIS, JAKOB PIETERS buys, jacob piters koper Weverstraat NZ   1680 241 109r
POPPES, JAKOB poppes, jacob koper Lombardstraat NZ   1750 252 53v
PAULUS, JAKOB pouwels, jacob koper   1603 228 755r
PAULUS, JAKOB pouwels, jacob koper   1671 240 62v
PIEBES, JAKOB pybes, jacob koper   1635 234 3v
PIEBES, JAKOB pybes, jacob koper Heiligeweg ZZ   1639 234 73v
PIEBES, JAKOB pybes, jacob koper Zuiderpoort (gebied)   1651 236 165v
PIEBES, JAKOB pybes, jacob timmerman (stads-)(mr) koper Brouwersstraat 7   1656 237 82r
PIEBES, JAKOB pybes, jacob timmerman (stads-)(mr) ten noorden Brouwersstraat 9   1659 238 8v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Noordees (gebied)   1612 229 145r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob biersteker verkoper Zuiderhaven NZ   1633 233 126v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Zuiderhaven 56   1639 234 81r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper   1643 235 68v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Franekereind 1   1646 235 238v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Moriaanstraat 8   1665 239 17v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Bargebuurt   1665 239 23r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper   1758 254 133r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Grote Ossenmarkt 14   1758 254 168v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper   1758 254 178r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Grote Ossenmarkt 3   1767 257 3v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob verkoper Hoogstraat 23   1772 258 47r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob verkoper Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pyters koper Schritsen ZZ   1613 229 335r
PIETERS, JAKOB pytters, jacob (wd) koper   1653 236 230v
PIETERS, JAKOB pytters, jacob (erven) bakker (mr) ten oosten Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
PIETERS, JAKOB pytters, jacob (erven) bakker (mr) ten oosten Voorstraat 2   1687 242 187r
PIETERS, JAKOB pytters, jacob schoenmaker koper   1707 245 29r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS haspelman, jacob pytters scheepstimmerman (mr) koper   1630 232 290r
PIETERS, JAKOBJE kliffoet, jacob pytters koper Lammert Warndersteeg WZ   1663 238 198r
REINERS, JAKOB pybema, jacob reiners koper Noordijs OZ   1664 238 213v
REINERS, JAKOB tempelman, jacob reyners koper Lanen 40   1597 228 56r
REINERS, JAKOB reynerts, jacob koper   1700 244 38v
REINS, JAKOB reyns, jacob koper   1602 228 633r
REINS, JAKOB reyns, jacob koper   1636 234 19v
REINS, JAKOB reyns, jacob koper   1637 234 25v
REINS, JAKOB pybema, jacob reyns koper Lanen 83   1650 236 144r
RIPPERTS, JAKOB ripperts, jacob koper   1618 230 243r
RIPPERTS, JAKOB ripperts, jacob koper   1691 242 368r
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper   1671 240 34r
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper   1672 240 78v
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper Vijverstraat ZZ   1677 240 262v
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper   1680 241 82r
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper   1680 241 91v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS haspelman, jacob rogiers koper Karremanstraat 22   1671 240 45r
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Sint Odolphisteeg 7   1699 244 12r
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Noorderhaven 37   1717 245 281r
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Noorderhaven 95   1717 245 281v
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Droogstraat NZ   1723 246 170v
RUURDS, JAKOB ruerts, jacob koper Sint Jacobstraat 17   1613 229 354r
SAMUELS, JAKOB samuels, jacob (leeuwarden) koopman (joods) koper   1804 267 98v
SANDERS, JAKOB sanders, jacob koper ten zuiden van Harlingen   1599 228 351r
SEERPS, JAKOB seerps, jacob koper Zoutsloot ZZ   1685 242 75v
SEERPS, JAKOB seerps, jacob koper   1685 242 90r
, JAKOB amlant, jacob sentes van verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
SIKKES, JAKOB sickes, jacob koper   1635 234 4r
SIEMENS, JAKOB simons, jacob koper Lanen 9   1756 254 45v
SIEMENS, JAKOB simons, jacob koper   1758 254 150v
BANGA, JAKOB SIPKES banga, jacob sipckes koper ten oosten van Harlingen   1597 228 79r
BANGA, JAKOB SIPKES banga, jacob sipckes koper   1600 228 421r
SIPKES, JAKOB bangha, jacob sipckes triumphant   1614 229 391r
SIPKES, JAKOB sipkes, jacob koper   1740 250 98r
SIERKS, JAKOB sjercks, jacob koper Hoogstraat NZ   1677 240 256r
, JAKOB stefani, jacob koper Noorderhaven   1597 228 16r
, JAKOB stefani, jacob koper Zoutsloot NZ   1606 228 984r
STEFFENS, JAKOB stevens, jacob koper   1626 231 116v
STEFFENS, JAKOB stevens, jacob winkelier koper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
SIEBES, JAKOB sybes, jacob koper   1600 228 374r
SIEBES, JAKOB sybes, jacob koper   1760 255 15r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS reidsma, jacob sybrans winkelier koper Kleine Bredeplaats 17   1785 261 296r
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob koper   1780 259 289v
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob koper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob koper Lammert Warndersteeg OZ   1781 260 140r
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob bleker koper Schritsen ZZ   1782 260 224r
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob koper   1787 262 151r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS brouwer, jacob sybrens koper Hoogstraat 39   1783 261 40v
SIEMENS, JAKOB symens, jacob koper   1597 228 59r
SIEMENS, JAKOB symens, jacob koper Noordijs   1598 228 195r
SIEMENS, JAKOB symens, jacob koper   1768 257 62r
SIEMENS, JAKOB symens, jacob koper   1768 257 68r
PRINS, JAKOB SIEMENS prins, jacob symens de verkoper   1601 228 541r
SIEMENS, JAKOB symons, jacob kuiper verkoper Rozengracht 8   1778 259 158r
SIEMENS, JAKOB symons, jacob (wl) koper Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
KUIPER, JAKOB SIEMENS kuiper, jacob symons koper   1776 258 259v
SIETSES, JAKOB sytses, jacob koper Noorderhaven 62   1679 241 38r
SIETSES, JAKOB sytses, jacob koper   1683 241 242v
TJEBBES, JAKOB tiebbes, jacob koper Franekereind ZZ   1604 228 766r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper   1602 228 636r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Franekereind ZZ   1603 228 752r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Droogstraat   1614 229 445r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper ten oosten van Harlingen   1615 229 529r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Brouwersstraat   1616 230 41r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper   1634 233 140r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper   1638 234 69r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Rommelhaven ZZ   1640 234 101r
TJERKS, JAKOB tiercx, jacob koper Brouwersstraat 2   1601 228 539r
TJERKS, JAKOB tierks, jacob koper   1733 248 175v
TJALLINGS, JAKOB tjallings, jacob koper Rozengracht 2   1753 253 119r
TJEBBES, JAKOB tjebbes, jacob koper   1727 246 302r
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob koper   1689 242 267v
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob koper   1696 243 215r
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob koper   1800 265 484r
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob ten westen Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob timmerman (huis-)(mr) koper I-015 1811 269 129v
RADSMA, JAKOB TJEERDS radsma, jacob tjeerds koper Sint Odolphisteeg 6   1756 254 19v
RADSMA, JAKOB TJEERDS radsma, jacob tjeerds koper Sint Odolphisteeg 4   1763 255 177v
RADSMA, JAKOB TJEERDS ratsma, jacob tjeerds (zijn vader) horlogemaker (mr) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
RADSMA, JAKOB TJEERDS ratsma, jacob tjeerds verkoper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob koper Hofstraat 17   1733 248 171v
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob koper   1735 249 105r
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob koper Hoogstraat 9   1738 249 230r
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob herbergier koper Hoogstraat 7   1740 250 84r
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob koper   1758 254 121v
TJERKS, JAKOB tjerks, jacob koper   1760 255 5v
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper Voorstraat 46   1624 231 21r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper Lanen 45   1625 231 49r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper   1627 231 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper Lanen 91   1628 232 98r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper   1628 232 108r
VRIES, JAKOB TIEMENS fries, jacob tymens de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
TJERKS, JAKOB tzercx, jacob koper Noorderhaven NZ   1614 229 421r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tziebbes koper   1613 229 277r
TJERKS, JAKOB tziercks, jacob koper Lanen NZ   1612 229 205r
WESSELS, JAKOB wessels, jacob schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 23   1722 246 134v
SLUIS, JAKOB WESSELS sluys, jacob wessels wandelkoper Grote Bredeplaats 22   1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS sluys, jacob wessels wandelverkoper Grote Bredeplaats 23   1729 247 247r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1603 228 694r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1682 241 194r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1732 248 70r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1732 248 95r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Heiligeweg ZZ   1743 251 9v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob schipper (trekveer-) koper Voorstraat 74   1752 252 183r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Droogstraat 22   1755 253 221r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Voorstraat 74   1757 254 106v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Snakkerburen (gebied)   1762 255 162r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper Schritsen 53   1768 257 44v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1771 257 197v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten zuiden   1772 258 9v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten zuiden   1772 258 22v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten noorden   1773 258 74v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten oosten Schritsen ZZ   1773 258 103r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten noorden   1773 258 115v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten noorden   1774 258 177r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob ten oosten   1777 259 25r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1778 259 102r
WILLEMS, JAKOB willems, jacob koper   1778 259 129v
WILLEMS, JAKOB willems, jacob uitdrager verkoper Voorstraat 74   1778 259 146r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 899r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper   1606 228 1031r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper   1613 229 345r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper Sint Jacobstraat 2   1614 229 387r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper Snakkerburen (gebied)   1615 230 9r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de ten oosten   1617 230 149r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS vlasbloem, jacob willems koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 900r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS vlasbloem, jacob willems ten westen Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
WOPKES, JAKOB wopckes, jacob koper   1599 228 333r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper Hoogstraat 7   1747 251 173r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper Hoogstraat 7   1749 252 2v
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper Noorderhaven 101   1752 253 1v
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper   1755 253 243r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper   1757 254 80r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob timmerman (mr) koper Voorstraat 2   1757 254 94r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper   1758 254 168r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob koper   1767 256 246r
WOUTERS, JAKOB wouters, jacob timmerman (huis-)(mr) verkoper Noorderhaven 101   1779 259 199r
WIEBES, JAKOB wybes, jacob koper Grote Kerkstraat 17   1640 234 105r
WIEBRENS, JAKOB wybrens, jacob koper   1729 247 251r
WIEBRENS, JAKOB wybrens, jacob koper   1744 251 29v
WIEGERS, JAKOB wygers, jacob verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BAKKER, JAKOB WIEGERS backer, jacob wygers ten oosten Voorstraat 3   1766 256 200v
WIETSES, JAKOB wytzes, jacob koper   1616 230 89r
IEBELES, JAKOB ybels, jacob koper Noorderhaven 74   1674 240 133r
VELDHUIS, JAKOB IEBELES velthuis, jacob ybels koper Zuiderpoort (gebied)   1681 241 143r
IEDES, JAKOB ydes, jacob koper Heiligeweg 32   1720 246 91v
IEDES, JAKOB yedes, jacob koper   1740 250 129v
WIJGA, JAKOB IEKES wyga, jacob ykes koper   1800 265 626r
IEMES, JAKOB ymes, jacob koper Schritsen 17   1764 256 74r
IEPES, JAKOB ypes, jacob koper   1757 254 87r
, JAKOB ysaax, jacob koper   1705 244 290v
, JAKOB ysaax, jacob geniaarde Lanen 23 4-030 1708 245 43r
, JAKOBJE wernley, jacoba koper   1806 267 288v
WILLEMS, JAKOBJE willems, jacoba koper   1804 267 91r
BRUIN, JAKOB bruin, jacobus de wandelverkoper Hondenstraat 4   1725 246 243r
BRUIN, JAKOB bruin, jacobus de wandelkoper Zuiderhaven 69   1725 246 243r
BUITENPOST, JAKOB buitenpost, jacobus koper Voorstraat 61   1741 250 197v
, JAKOB corver, jacobus wijnhandelaar koper Romastraat 6   1706 244 318v
, JAKOB corver, jacobus koper Zuiderhaven 1   1709 245 78r
, JAKOB corver, jacobus koper Noorderhaven 64   1718 246 6v
KROESE, JAKOB croese, jacobus koper Grote Bredeplaats 35   1682 241 217r
KROESE, JAKOB croese, jacobus koper Noorderhaven 95   1683 241 239v
, JAKOB crose, jacobus koper   1685 242 100r
DRONRIJP, JAKOB dronrijp, jacobus geniaarde Zuiderhaven 2   1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB dronrijp, jacobus (burger-hopman)(vader) havenmeester (oud-) koper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
DRONRIJP, JAKOB dronrijp, jacobus bewoner Zuiderhaven 2   1752 252 187v
GEERMANS, JAKOB geermans, jacobus (wl) stoker (mr) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
GEERMANS, JAKOB germans, jacobus koper Lanen 93   1798 265 132r
GEERMANS, JAKOB germans, jacobus (wl) stoker (mr) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
GROENEWOUD, JAKOB groenewolt, jacobus (sottrum) verkoper   1745 251 80v
GROENEWOUD, JAKOB groenewoud, jacobus bode (gerechts-) verkoper Franekereind 23   1778 259 156v
HAAS, JAKOB haas, jacobus de koper   1772 258 40v
HANNEMA, JAKOB hannema, jacobus koper Voorstraat 47   1787 262 212v
HANNEMA, JAKOB hannema, jacobus koper Snakkerburen (gebied)   1792 264 27v
HANNEMA, JAKOB hannema, jacobus koper   1800 265 452r
HANNEMA, JAKOB hannema, jacobus (zoutkeet van) ten zuiden Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacobus verkoper Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
MEILSMA, JAKOB meilsma, jacobus koper Weverstraat   1655 237 14r
MEILSMA, JAKOB meilsma, jacobus koper Voorstraat 62   1656 237 88r
MEILSMA, JAKOB meilsma, jacobus koper Voorstraat 19   1659 237 196v
MEILSMA, JAKOB meilsma, jacobus ten westen   1659 238 4r
MEILSMA, JAKOB meylsma, jacobus koper Voorstraat 35   1660 238 63v
NAUTA, JAKOB nauta, jacobus koper   1739 250 79v
POTTING, JAKOB potting, jacobus horlogemaker (mr) koper Grote Kerkstraat 29   1781 260 114v
POTTING, JAKOB potting, jacobus (wd) ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
POTTING, JAKOB potting, jacobus (wd) ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
REIDHORST, JAKOB reidhorst, jacobus chirurgijn (mr) koper Franekereind 25   1772 258 65r
REIDHORST, JAKOB reidhorst, jacobus koper   1775 258 206r
, JAKOB riet, jacobus ten oosten   1803 267 6r
, JAKOB schaeck, jacobus van koper   1656 237 77v
, JAKOB sotting, jacobus (wd) ten oosten Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
SPROTTINGA, JAKOB sprottinga, jacobus koper Noorderhaven 42   1685 242 95r
SPROTTINGA, JAKOB sprottinga, jacobus koper Franekereind 38   1686 242 114v
STELLINGWERF, JAKOB stellingwerf, jacobus koper Zoutsloot ZZ   1696 243 238v
TJALLINGII, JAKOB tjallingii, jacobus koper   1755 253 211r
TJALLINGII, JAKOB tjallingii, jacobus koper Zuiderpoort (gebied)   1766 256 222r
VELDHUIS, JAKOB velthuis, jacobus koper Noorderhaven 48   1683 241 249v
VELDHUIS, JAKOB velthuis, jacobus koper Noorderhaven 108   1691 242 350r
VELDHUIS, JAKOB velthuis, jacobus koper Noorderhaven 88   1691 242 358r
VELDHUIS, JAKOB velthuis, jacobus geniaarde Lanen 86   1692 242 376r
VOORDA, JAKOB voorda, jacobus koper   1665 239 9ra
, JAKOB weerndley, jacobus koper   1719 246 38r
GERBENS, JAKOB germans, jacobus keurslijfmaker (mr) koper Lanen 91   1793 264 127v
GOSLINGS, JAKOB goslings, jacobus koper Noorderhaven 46   1667 239 83r
GOSLINGS, JAKOB goslings, jacobus koper Simon Stijlstraat 2   1680 241 63r
GOSLINGS, JAKOB goslings, jacobus koper Voorstraat 32   1691 242 367v
HILLEBRANDS, JAKOB hillebrandts, jacobus ten zuiden Hofstraat 20   1660 238 27v
HILLEBRANDS, JAKOB hillebrants, jacobus koper Hofstraat 20   1660 238 27v
HILLEBRANDS, JAKOB hillebrants, jacobus koper   1661 238 88r
HILLEBRANDS, JAKOB hillebrants, jacobus (burgemeester) koper   1663 238 176r
, JAKOB hillebrons, jacobus koper   1661 238 88v
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacobus j koper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
JANS, JAKOB jansen, jacobus mesmaker (mr) koper Kleine Bredeplaats   1663 238 201r
, JAKOB tononius, jacobus koper   1688 242 242r
VELLINGA, JAKOMINA REINS vellinga, jacomijntje reins koper Bildtstraat 12   1773 258 86r
LIEUWMA, JAKOMINA lieuwma, jacomina verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, JAKOMINA lieuwma, jacomina verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
, JAKOMINA werrendlij, jacomina (wd) koper Havenplein 18 H-236 1808 268 38r
HANSES, JAKOB hansen, jacop koper   1651 236 156r
RINSES, JAKOB rinses, jacop koper   1649 236 91r
LOUWS, JAARTJE louws, jad koper Lammert Warndersteeg   1612 229 193r
FEDDES, JEEN feddes, jaen koper Carl Visschersteeg WZ   1651 236 153r
EVERTS, JENKE everts, jaencke koper   1618 230 249r
SLOTEN, JEEN JEENS slooten, jaene jaenes van koper Havenplein 5   1752 252 223v
SLOTEN, JEEN JEENS slooten, jaene jaenes van koper Havenpoort   1752 252 224v
PIETERS, JAKOBJE pyters, jaepjen koper   1647 235 267r
WEIMA, JARICH SJOERDS weyma, jaerig sjoerds (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 5   1728 247 112v
ROORDA, JAITSE LUITJENS roorda, jaike luitjens koper   1747 251 209r
IJSBRANDS, ijsbrands, jaix koper Romastraat NZ   1706 245 3v
TEETSES, JAKLE teedses, jakle koper   1753 253 49v
TEETSES, JAKLE teedses, jakle koper   1753 253 83r
TJITSES, JALKE tjietzes, jalke koper   1790 263 285r
TJITSES, JALKE tjietzes, jalke koper   1794 264 231v
AKKRINGA, JAN akkringa, jan ten noorden Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
AKKRINGA, JAN akkringa, jan ten noorden Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
AKKRINGA, JAN akkringa, jan ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
ALTENA, JAN altena, jan koper Voorstraat ZZ   1777 259 70v
ALTENA, JAN altena, jan koper Lanen NZ   1784 261 168r
AMAMA, JAN amama, jan ten oosten Noorderhaven 44   1665 239 5v
BAKKER, JAN backer, jan koper Franekereind ZZ   1645 235 192r
BAKKER, JAN backer, jan koper Kruisstraat ZZ   1765 256 120r
BAKKER, JAN backer, jan koper Hoogstraat 15   1766 256 149v
BAKKER, JAN bakker, jan ten oosten   1774 258 192v
BAKKER, JAN bakker, jan koper   1777 259 55v
BAKKER, JAN bakker, jan koper   1777 259 67r
BAKKER, JAN bakker, jan koopman koper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
BAKKER, JAN bakker, jan koopman koper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
BAKKER, JAN bakker, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
BAKKER, JAN bakker, jan koper Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
BART, JAN bart, jan (appingadam) koopman verkoper   1804 267 54r
, JAN bennicke, jan curator Noordees (gebied)   1601 228 532r
, JAN bertzel, jan van wolkammer (mr) koper   1776 259 6v
BESSELING, JAN besling, jan verkoper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
, JAN bettels, jan koper Lanen 82   1797 265 84r
, JAN bettels, jan ten westen Lanen 84 F-184 1807 267 348v
, JAN bettels, jan koopman ten oosten Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten zuiden Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten oosten Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten zuiden Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten oosten Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten zuiden Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
, JAN beukes, jan (wd) ten noorden Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
, JAN beydschat, jan (wl) koper Lammert Warndersteeg 13 G-230 1810 269 54v
BEIMA, JAN beyma, jan koper Noorderhaven ZZ   1629 232 213r
BEIMA, JAN beyma, jan koper   1642 235 27v
, JAN bijenkorff, jan (wd en erven) verkoper Zoutsloot 107   1664 238 210r
, JAN blauwer, jan de (wd) ten westen Voorstraat 33   1601 228 472r
BLOEMSMA, JAN bloemsma, jan koper   1805 267 180r
, JAN blomma?, jan koper   1805 267 167r
BOER, JAN boer, jan de ten zuiden   1772 258 5r
BOER, JAN boer, jan de koper   1789 263 114v
BOER, JAN boer, jan de koper   1794 264 224r
BOER, JAN boer, jan de koper Zoutsloot NZ   1796 265 11r
BOER, JAN boer, jan de koper   1800 265 503r
BOER, JAN boer, jan de bode (stads-) ten zuiden   1804 267 11v
BOER, JAN boer, jan de bode ten zuiden   1805 267 109r
BOER, JAN boer, jan de ten westen Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
, JAN boldewyn, jan koper   1756 254 55v
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Vijverstraat ZZ   1781 260 7r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Vijverstraat ZZ   1781 260 8r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Oosterbolwerk WZ   1781 260 9r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Romastraat 5   1781 260 10r
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Grote Ossenmarkt 1a   1782 260 227v
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Kerkpoortstraat 4   1782 260 233r
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Kerkpoortstraat 27   1782 260 234r
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Grote Kerkstraat 46   1782 260 235r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper   1783 261 49r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper   1783 261 112r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper   1783 261 122r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Lanen 40   1784 261 246v
BOLMAN, JAN bolman, jan koper   1789 263 162r
BOOMSMA, JAN boomsma, jan koper Zoutsloot 49   1771 257 186r
BOOMSMA, JAN boomsma, jan koper Zuiderhaven 1   1777 259 88r
BOOMSMA, JAN boomsma, jan herbergier koper Zuiderhaven 23   1781 260 136v
, JAN bostijn, jan koper   1714 245 224r
, JAN bouwknegt, jan ten oosten   1803 267 1r
BOUWMAN, JAN bouwman, jan koper   1725 246 222v
, JAN bredaas, jan koper Voorstraat ZZ   1611 229 133r
, JAN bredael, jan koper Franekerpoort (gebied)   1614 229 438r
, JAN bredael, jan koper Liemendijk   1614 229 476r
BRETEL, JAN bretel, jan ten zuiden Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
BRETEL, JAN bretel, jan (wl) koopman koper Bargebuurt   1774 258 172r
, JAN bretton, jan koper Noorderhaven 65   1752 252 214v
, JAN bretzel, jan ijzerkramer (mr) koper Voorstraat 69   1750 252 68r
, JAN brevink, jan bontwerker koper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
, JAN brevink, jan ten oosten Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
BRINK, JAN brink, jan ten koper   1791 263 350r
BRINK, JAN brink, jan ten koopman ten westen Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
BROUWER, JAN brouwer, jan ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
BROUWER, JAN brouwer, jan ten westen   1774 258 141v
BROUWER, JAN brouwer, jan ten zuiden   1774 258 141v
BROUWER, JAN brouwer, jan leraar bij de doopsgezinde gemeente te leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
BROUWER, JAN brouwer, jan (weleerwaarde) leraar der doopsgezinden te leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
BRUG, JAN brug, jan van der blikslager (mr) koper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
BRUGMAN, JAN brugmans, jan korfmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
BRUGMAN, JAN brugmans, jan ten oosten Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
BRUIN, JAN bruin, jan koper   1788 262 264r
BUISMAN, JAN buisman, jan koper   1793 264 157v
, JAN camerling, jan koper   1807 267 318v
KRAMER, JAN cramer, jan koper Rozengracht 38   1739 250 46v
, JAN cromwel, jan ten oosten Voorstraat 67   1804 267 96r
KRIJTENBURG, JAN crytenburg, jan van koper Brouwersstraat 26   1730 247 297v
KRIJTENBURG, JAN crytenburgh, jan chirurgijn koper Zuiderhaven 77   1701 244 127r
KUIK, JAN cuik, jan koper Rozengracht 10   1720 246 66v
, JAN daems, jan koper Carl Visschersteeg   1651 236 168r
DALEN, JAN dalen, jan van (erven) ten oosten   1659 238 11v
, JAN damast, jan ten westen Droogstraat   1751 252 177v
, JAN dekesh, jan koper   1707 245 37v
KET, JAN deket, jan ontvanger koper Zuiderhaven 71a   1735 249 50r
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
DIJKSTRA, JAN dijkstra, jan sleper koper   1808 268 123v
, JAN dolphijn, jan koper Voorstraat 12   1597 228 127r
, JAN dolphijn, jan koper Grote Bredeplaats NZ   1611 229 4r
, JAN dolphijn, jan koper Grote Bredeplaats NZ   1611 229 5r
, JAN donckes, jan koper 8-022 1742 250 252r
DUMAN, JAN duman, jan koper   1644 235 114r
EKE, JAN eeken, jan van koper Voorstraat 89   1804 267 60v
, JAN elfers, jan koper   1777 259 81r
, JAN elshof, jan ten noorden   1774 258 175r
, JAN elshof, jan koper   1775 258 212v
, JAN elshoff, jan ten noorden Voorstraat 3   1766 256 200v
ENGELSMAN, JAN engelsman, jan (weeskinderen van) verkoper   1627 232 10r
FABER, JAN faber, jan koper   1665 239 7ra
FABER, JAN faber, jan koper   1665 239 8ra
FABER, JAN faber, jan koper   1668 239 130v
FABER, JAN faber, jan ten noorden Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
FEDDEMA, JAN feddema, jan koper Grote Ossenmarkt 18   1763 255 260r
FEKKES, JAN fekkes, jan koopman koper Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
FEKKES, JAN fekkes, jan ten westen Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
, JAN feytling, jan koper   1766 256 224r
, JAN finkelbos, jan koper Grote Bredeplaats 29   1673 240 129v
FONTEIN, JAN fontein, jan koper   1787 262 219v
FONTEIN, JAN fontein, jan koper Voorstraat 28   1790 263 219r
FONTEIN, JAN fontein, jan koper Franekereind 14   1793 264 105v
FONTEIN, JAN fontein, jan koper   1801 266 60r
FONTEIN, JAN fontein, jan koper Moriaanstraat NZ   1802 266 305r
FONTEIN, JAN fontein, jan koper   1802 266 329r
FONTEIN, JAN fontein, jan ten oosten Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
FONTEIN, JAN fontein, jan ten oosten   1809 268 223r
FONTEIN, JAN fontein, jan ten oosten   1809 268 224v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten noorden Lanen 27 E-167 1809 268 304v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten westen Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten westen Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten oosten Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
, JAN free zn, jan van koper Grote Kerkstraat 3   1611 229 122r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Kleine Bredeplaats 23   1800 265 502r
GALEMA, JAN galama, jan koper   1802 266 326r
GALEMA, JAN galama, jan koper   1805 267 123r
GALEMA, JAN galama, jan ten noorden   1805 267 123r
GALEMA, JAN galama, jan koper   1807 267 341v
GALEMA, JAN galama, jan ten zuiden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) verkoper Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
, JAN gastrik, jan bottelier (lands-) koper Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
GELINDE, JAN gelinde, jan koper Noorderhaven 24   1754 253 141v
GELINDE, JAN gelinde, jan ten oosten   1774 258 151v
GELINDE, JAN gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Noorderhaven 24   1779 259 222v
GELINDE, JAN gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Rozengracht 16   1780 259 271v
GELINDE, JAN gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Rozengracht 14   1780 259 271v
, JAN gillet, jan ten oosten Rinnertspijp   1601 228 517r
GONGGRIJP, JAN gonggrijp, jan pruikmaker (mr) koper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
GONGGRIJP, JAN gonggrijp, jan ten zuiden Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
, JAN gortmaker, jan ten noorden   1660 238 23r
GRATEMA, JAN gratama, jan koper   1782 261 7r
GROEN, JAN groen, jan verkoper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
HAAN, JAN haan, jan de koper   1806 267 206r
HAAS, JAN haes, jan koper   1629 232 171r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1776 258 257r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Oosterbolwerk WZ   1781 260 9r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Prinsensteeg 1   1782 260 240r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Grote Kerkstraat 31   1782 260 270v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Noorderhaven 113   1782 260 271r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Kruisstraat 6   1782 260 286r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Lanen 81   1782 260 304v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1784 261 195v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1784 261 196v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg WZ   1784 261 206r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Zuiderstraat   1785 262 46r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1786 262 108v
HANNEMA, JAN hannema, jan geniaarde Heiligeweg 34   1788 263 24r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Noorderhaven 88   1791 263 337r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg 1   1794 264 189r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg 4   1794 264 189r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Voorstraat 58   1794 264 189r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1794 264 189v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1794 264 210r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg WZ   1795 264 270r
HANNEMA, JAN hannema, jan destillateur (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1801 265 660r
HANNEMA, JAN hannema, jan koopman verkoper   1804 267 18v
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 81 E-211 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten noorden Lanen 81 E-211 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten noorden Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten noorden Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
HANNEMA, JAN hannema, jan koopman ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
HANNEMA, JAN hannema, jan ten westen Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten westen Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-209 1809 268 309v
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-210 1809 268 309v
HANNEMA, JAN hannema, jan verkoper Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-210 1811 269 119r
HARKEMA, JAN harkema, jan executeur van baaradeel (old-) koper   1804 267 50r
HARKEMA, JAN harkema, jan (wd) ten westen Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HARKEMA, JAN harkema, jan (wl) verkoper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
HASSELT, JAN hasselt, jan van koper Heiligeweg WZ   1599 228 363r
HASSELT, JAN hasselt, jan van triumphant Heiligeweg WZ   1600 228 393r
HASSELT, JAN hasselt, jan triumphant Heiligeweg WZ   1601 228 498r
HEIDE, JAN heide, jan van der verver (mr) koper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
HEIDE, JAN heide, jan van der verver (mr) koper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
HEIDE, JAN heide, jan van der ten zuiden Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
HEIDE, JAN heide, jan van der verver en glazenmaker (mr) koper Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
, JAN helmondt, jan koper Kerkpoortstraat 39   1665 239 13v
HEMERT, JAN hemert, jan koper   1683 241 238v
, JAN homberg, jan koper Voorstraat 52   1790 263 279r
HORST, JAN horst, jan van der koper Voorstraat 8   1643 235 89r
HORST, JAN horst, jan van der koper   1644 235 135r
HUISINGA, JAN huizinga, jan koper Lanen 38 F-204 1808 268 44v
HUISMAN, JAN huysman, jan koper   1651 236 181r
JAGER, JAN jager, jan de koper   1672 240 109v
JONGEMA, JAN jongma, jan koper Zuiderhaven 18   1746 251 157r
KAMERLING, JAN kamerling, jan koper   1802 266 163r
KET, JAN ket, jan de koper Zuiderhaven 71a   1734 248 332r
KET, JAN ket, jan de koper Noorderhaven 64   1753 253 99r
KET, JAN keth, jan de koper Zuiderhaven 65   1729 247 229r
KIEL, JAN kiel, jan kastelein koper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
KIJL, JAN kijl, jan koper Bildtpoort (gebied)   1782 260 266r
KIJL, JAN kijl, jan ten westen   1804 267 106v
KIJL, JAN kijl, jan ten zuiden   1804 267 106v
KIJL, JAN kijl, jan ten noorden   1804 267 106v
, JAN kleydeiter, jan verkoper   1774 258 155v
KNIJFF, JAN knijff, jan (vaandrig) koper Zuiderhaven 18   1650 236 112v
KNIJFF, JAN knijff, jan (burger-vaandrig) koper Zuiderhaven 71a   1650 236 130v
KNIJFF, JAN knijff, jan koper Romastraat ZZ   1650 236 132v
KNIJFF, JAN knijff, jan (hopman) koper Zuiderhaven 18   1655 237 39v
KNIJFF, JAN knijff, jan (burgemeester) koper Zuiderhaven 56   1659 237 187v
KNIJFF, JAN knijff, jan koper Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
KREEFT, JAN kreeft, jan koper   1684 242 44r
, JAN kruse, jan koper Noorderhaven 33   1801 266 66r
LEEUWEN, JAN leeuwen, jan van koper Voorstraat 71   1710 245 113v
, JAN lennich, jan koper   1738 249 258v
LEI, JAN ley, jan van der koper   1745 251 80v
LEI, JAN ley, jan van der koper   1745 251 80v
LEI, JAN ley, jan van der koper Lanen 60   1746 251 125r
LEI, JAN ley, jan van der koper Rozengracht 21   1746 251 135v
LEI, JAN ley, jan van der koper Noorderhaven 79   1751 252 154r
LEI, JAN ley, jan van der koper Droogstraat 27   1751 252 154r
LEI, JAN ley, jan van der koper Noorderhaven 83   1751 252 154r
LEI, JAN ley, jan van der koper   1790 263 194r
, JAN lienen, jan van koper Voorstraat 68   1629 232 202r
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan koper   1763 256 11r
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan koper Nieuweburen 13   1782 260 230r
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan koper Havenplein 10   1782 260 237v
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan koper   1784 261 136r
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan koper   1784 261 249v
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan herbergier koper Havenplein 8   1784 261 253r
LOHMAN, JAN lomans, jan koper Hofstraat 16   1766 256 196r
LOO, JAN loo, jan (wl)(doctor) verkoper Hoogstraat NZ   1601 228 490r
LOO, JAN loo, jan (wl)(doctor) verkoper Droogstraat NZ   1601 228 490r
, JAN luder, jan koper Zuiderhaven 23   1804 267 12v
, JAN luisbroek, jan koper   1777 259 71v
MAIRE, JAN maire, jan koper Voorstraat 68   1637 234 34r
, JAN mannorij, jan koper Zuiderhaven 4   1771 257 201v
, JAN mannory, jan verkoper Zuiderhaven 4   1773 258 67v
MENALDA, JAN menalda, jan koper   1777 259 56v
MENALDA, JAN menalda, jan koper   1777 259 57v
MENALDA, JAN menalda, jan koper   1777 259 58v
MENALDA, JAN menalda, jan koper   1777 259 59v
MENALDA, JAN menalda, jan koper   1777 259 61r
MEULEN, JAN meulen, jan van der koper   1789 263 151r
, JAN miranda, jan koper   1661 238 87v
MOLEN, JAN molen, jan van der ten westen Lanen 45 E-190 1809 268 198v
MOLEN, JAN moolen, jan van der koper   1779 259 171r
MUNNIK, JAN munnick, jan koper   1637 234 23r
NOLLES, JAN nolles, jan koper Grote Bredeplaats 24   1708 245 57r
NOLLES, JAN nolles, jan koper Grote Bredeplaats 22   1709 245 94r
NOLLES, JAN nolles, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1711 245 131r
NOLLES, JAN nolles, jan koper Weverstraat   1711 245 156r
NOLLES, JAN nolles, jan koper Nieuwstraat WZ   1712 245 172v
NOLLES, JAN nolles, jan koper Nieuwstraat WZ   1712 245 174v
NOLLES, JAN nolles, jan koper   1712 245 176v
NOLLIDES, JAN nollides, jan koper   1720 246 60v
NOLLIDES, JAN nollides, jan koper Kleine Bredeplaats 12   1734 248 334v
NOLLIDES, JAN nollides, jan ten noorden   1740 250 118r
, JAN noordkamp, jan koper   1793 264 133v
OLDAANS, JAN oldaens, jan koper Achterstraat NZ   1661 238 102r
OLIVIER, JAN olivier, jan koper   1740 250 87r
OLIVIER, JAN olivier, jan koper Sint Odolphisteeg 14   1740 250 121v
OLIVIER, JAN olivier, jan (wd)(burgemeester) ten oosten Lanen 31   1772 258 39v
OOSTERHOUT, JAN oosterhout, jan koper Noorderhaven 62   1790 263 250r
OVERZEE, JAN overzee, jan koper   1728 247 203v
OVERZEE, JAN overzee, jan geniaarde Rommelhaven 5   1732 248 116v
OYEN, JAN oyen, jan van koper   1745 251 84r
, JAN paulwike, jan koper   1793 264 81r
PEIMA, JAN peima, jan koper Franekereind 1   1758 254 152r
POL, JAN pol, jan van der koper Lanen 79   1784 261 141r
PORTIER, JAN portier, jan koper   1667 239 88v
POT, JAN pot, jan koper   1770 257 146r
POT, JAN pot, jan koper   1770 257 147r
, JAN potenberg, jan koper Grote Bredeplaats 6a   1755 253 208v
, JAN proostenbeek, jan koper Schritsen NZ   1789 263 102r
, JAN proosterbeek, jan koper   1776 259 1v
, JAN proosterbeek, jan koper   1776 259 2r
, JAN randwijk, jan van koper Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
RAUWERDA, JAN rauwerda, jan koper Steenhouwersstraat 2   1789 263 76v
, JAN reidmaker, jan verkoper Lanen 85   1805 267 122r
REITSMA, JAN reidsma, jan bakker (koek-)(mr) verkoper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
REITSMA, JAN reidsma, jan bakker (koek-)(mr) verkoper Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
REUS, JAN reus, jan de chirurgijn (mr) koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
REUS, JAN reus, jan de koper Rozengracht NZ   1754 253 135v
REUS, JAN reus, jan de koper   1769 257 120v
REUS, JAN reus, jan de kolonel ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
REUS, JAN reus, jan de kolonel ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
REUS, JAN reus, jan de verkoper Rozengracht 34   1778 259 123r
REUS, JAN reus, jan de koper Snakkerburen (gebied) NZ   1781 260 56r
REUS, JAN reus, jan de chirurgijn en vroedmeester (mr) koper   1784 261 192r
RIJP, JAN rijp, jan de koper   1683 242 r
, JAN roedtje, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
, JAN roedtje, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
, JAN roodtje, jan ten westen   1804 267 55r
, JAN roodtje, jan ten noorden   1804 267 55r
, JAN roodtje, jan koper   1806 267 204r
, JAN roodtje, jan ten noorden Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
ROORDA, JAN roorda, jan koper   1725 246 229r
ROORDA, JAN roorda, jan koper   1725 246 231r
ROORDA, JAN roorda, jan koper Zuiderhaven 37   1729 247 295v
ROORDA, JAN roorda, jan koper Noorderhaven 113   1731 248 29r
ROYEN, JAN rooyen, jan van (wd) ten oosten Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
, JAN ruina, jan van koper   1646 235 230r
, JAN rump, jan koper   1725 246 247v
, JAN rutten, jan koper Lanen   1604 228 795r
, JAN rutten, jan koper Lanen ZZ   1616 230 77r
ZANDSTRA, JAN sanstra, jan koper   1644 235 121r
ZANDSTRA, JAN sanstra, jan koper   1660 238 51r
SCHIERE, JAN schiere, jan koper Lanen 23   1711 245 158v
SCHIERE, JAN schiere, jan koper Liemendijk ZZ   1714 245 214r
SCHIERE, JAN schiere, jan koper Vijverstraat NZ   1789 263 138r
SCHIERE, JAN schiere, jan geniaarde Voorstraat 43   1792 264 71r
SCHIERE, JAN schiere, jan koper   1803 266 525r
SCHIERE, JAN schiere, jan ten westen   1804 267 79v
SCHIERE, JAN schiere, jan koopman koper   1804 267 84r
SCHIERE, JAN schiere, jan ten zuiden Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
SCHIERE, JAN schiere, jan ten westen Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
SCHIERE, JAN schiere, jan koopman ten westen Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
SCHOESTER, JAN schoester, jan ten oosten Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
SCHOESTER, JAN schoester, jan ten noorden Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper   1646 235 228r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper   1732 248 94r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper   1732 248 115v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan geniaarde Zuiderpoort (gebied)   1735 249 32r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Noordijs 4   1735 249 42v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Grote Ossenmarkt 10   1735 249 103v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Heiligeweg 11   1754 253 133v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Romastraat NZ   1758 254 147r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Grote Kerkstraat 16   1758 254 149r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan ten noorden Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan ten oosten Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
, JAN schoonebeek, jan koper   1728 247 71r
, JAN schoonebeek, jan koper   1729 247 282r
, JAN schoonebeek, jan chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 8   1733 248 245r
, JAN schoonebeek, jan (burger-hopman) verkoper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
SCHULTZE, JAN schultz, jan ten noorden Vijver 4 H-099 1808 268 133r
SCHULTZE, JAN schultz, jan ten westen Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
SCHUT, JAN schut, jan koper Noorderhaven 92   1747 251 196v
SCHUT, JAN schut, jan koper Noorderhaven 98   1749 251 284r
SCHUT, JAN schut, jan koper Liemendijk NZ   1755 253 205v
SCHUT, JAN schut, jan koper Noorderhaven 94   1755 253 245r
SCHUT, JAN schut, jan koper Rommelhaven 10   1761 255 74v
SCHUT, JAN schut, jan koper Liemendijk NZ   1762 255 117v
SCHUT, JAN schut, jan koper Franekerpoort (gebied)   1764 256 51r
SCHUTS, JAN schuts, jan koper   1737 249 181v
, JAN seist, jan van koper   1685 242 81r
SLOTEN, JAN slooten, jan van koper   1786 262 112r
, JAN spelkers, jan koper Havenplein 10 H-239 1810 269 53r
SPELTJE, JAN speltje, jan koper Noorderhaven 85   1753 253 58v
, JAN spencer, jan koper   1614 229 424r
, JAN spitske, jan boekdrukker koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
, JAN spitske, jan boekdrukker verkoper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
, JAN steenbrink, jan koper Prinsenstraat 4   1806 267 231v
, JAN steenbrink, jan koper   1806 267 232v
, JAN steenbrink, jan ten zuiden Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
, JAN steenbrink, jan koper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
, JAN steenbrink, jan koopman verkoper Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
, JAN steenbrink, jan koopman verkoper Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
, JAN straus, jan koper   1805 267 177r
, JAN straus, jan horlogemaker (mr) koper Voorstraat 29   1806 267 279v
, JAN straus, jan horlogemaker (mr) koper Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
, JAN swieten, jan van schoolmeester koper Sint Odolphisteeg 6   1694 243 117r
ZWOLLE, JAN swol, jan van koper Lanen 2   1656 237 101r
ZWOLLE, JAN swol, jan van koper Rozengracht 38   1660 238 58r
TAMBOESER, JAN tamboeser, jan koper   1788 263 28r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Voorstraat 9   1777 259 62v
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Voorstraat 78   1789 263 167v
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Kleine Kerkstraat 7   1799 265 378r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Hofstraat 15   1807 267 291r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koopman verkoper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koopman verkoper Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan (burgemeester)(oud-) verkoper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
, JAN teutling, jan bontwever (mr) koper Rapenburg ZZ   1782 260 188v
, JAN teutling, jan wever (mr bont-) koper Franekerpoort (gebied)   1783 261 63r
, JAN tijselaar, jan koper   1660 238 64r
, JAN tinke, jan ten oosten Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
TROMPETTER, JAN trompetter, jan koper Grote Bredeplaats 8b   1760 255 39r
TROMPETTER, JAN trompetter, jan (wd) ten westen Zoutsloot ZZ   1773 258 92v
TROMPETTER, JAN trompetter, jan koper   1788 263 34v
TROMPETTER, JAN trompetter, jan (wl) koopman koper Noorderhaven 15   1804 267 63v
, JAN utrecht, jan van koper Schritsen 28   1697 243 276v
VEEN, JAN veen, jan van der koper Noorderhaven 68   1790 263 224v
VEEN, JAN veen, jan van der koper   1794 264 180v
VEEN, JAN veen, jan van der horlogemaker koper Voorstraat 6   1802 266 109r
VEEN, JAN veen, jan van der koopman koper   1804 267 53r
VEEN, JAN veen, jan van der koopman koper   1805 267 121r
VEEN, JAN veen, jan van der koper   1805 267 125r
VEEN, JAN veen, jan van der horlogemaker (mr) verkoper   1805 267 128r
VEEN, JAN veen, jan van der ten westen Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
VEEN, JAN veen, jan van der koper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
VEEN, JAN veen, jan van der ten noorden Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
VELDE, JAN velde, jan van der koper   1689 242 297r
VELDHUIS, JAN velthuis, jan koper Raadhuisstraat WZ   1693 243 41r
VELDHUIS, JAN velthuis, jan koper   1694 243 88v
VERRUCI, JAN verruci, jan (dokkum) fiscaal verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
VETTEVOGEL, JAN vettevogel, jan ten zuiden Brouwersstraat 13   1773 258 87r
VETTEVOGEL, JAN vettevogel, jan koper Zuiderhaven 83   1796 264 311r
, JAN vijselaar, jan koper Zuiderhaven 18   1668 239 164v
, JAN vinkelbos, jan koper   1667 239 78v
VISSER, JAN visser, jan koopman koper   1805 267 108r
VISSER, JAN visser, jan ten westen Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
VLIE, JAN vlie, jan van 't (mede vroedschap) koper Droogstraat NZ   1793 264 76v
VOGELSANG, JAN vogelsang, jan koper Hoogstraat 2   1803 266 494r
VOGELSANG, JAN vogelsang, jan verkoper   1804 267 99v
VOGELSANG, JAN vogelzang, jan koper   1756 254 r
VOGELSANG, JAN vogelzang, jan koper   1759 254 251r
VOORDA, JAN voorda, jan (wl) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VEEN, JAN vreen, jan van naastligger Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
, JAN vri, jan de boekdrukker verkoper   1804 267 10v
, JAN vri, jan de (zwol) boekdrukker verkoper   1805 267 111v
VRIJMAN, JAN vrijman, jan koper   1719 246 54v
VRIJMAN, JAN vrijman, jan koper   1720 246 76v
, JAN wax, jan koper   1766 256 204r
, JAN wax, jan koper   1768 257 64v
, JAN wax, jan koper   1769 257 105r
, JAN wax, jan koper   1770 257 158r
, JAN wax, jan koper   1770 257 159r
, JAN wax, jan koper   1771 257 187r
, JAN wax, jan verkoper   1773 258 107r
, JAN wax, jan (mede vroedschap) bakker (koeke-) ten oosten   1773 258 107r
, JAN wax, jan (mede vroedschap) bakker (koeke-) ten westen   1773 258 107r
, JAN wax, jan koper   1775 258 228v
WESTRA, JAN westra, jan koper Achterstraat   1765 256 109v
WESTRA, JAN westra, jan koper Bargebuurt   1767 257 26r
WESTRA, JAN westra, jan koper Noorderhaven 52   1767 257 30r
WESTRA, JAN westra, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
WESTRA, JAN westra, jan (hopman) ten westen   1774 258 152v
WESTRA, JAN westra, jan (hopman) ten noorden   1774 258 152v
, JAN wighuis, jan wever (bont-)(mr) koper Zuiderhaven 54   1743 251 24v
WIJNGAARDEN, JAN wijngaarden, jan van kleermaker (mr) verkoper Lanen 38 F-204 1808 268 44v
, JAN wiro, jan koper Voorstraat 10   1645 235 190r
WIT, JAN wit, jan de koper   1728 247 119r
WIJNGAARDEN, JAN wyngaarden, jan koper   1688 242 257v
WIJNGAARDEN, JAN wyngaarden, jan van koper Grote Kerkstraat 42   1805 267 141r
ZEILMAKER, JAN zeilmaker, jan koper   1743 251 27r
ZEILMAKER, JAN zeilmaker, jan (wd) ten zuiden   1804 267 97r
ZEILMAKER, JAN zeilmaker, jan koper   1805 267 139r
ZEILMAKER, JAN zeilmaker, jan (erven) ten oosten Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
, JAN zuderman, jan koper   1801 266 74r
, JAN zwoll, jan van (wl) notaris koper Noorderhaven 44   1665 239 5v
, JAN .., jan molenaar ten oosten Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
AGES, JAN aages, jan koper   1665 239 32v
ABES, JAN abbes, jan ten noorden Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
ABES, JAN abbes, jan ten zuiden   1772 258 38v
ABES, JAN abbes, jan ten noorden   1774 258 142v
ABES, JAN abbes, jan ten noorden   1774 258 182v
ABES, JAN abes, jan ten zuiden Bargebuurt   1774 258 172r
ABES, JAN abes, jan schipper koper Bildtstraat 18   1800 265 494r
ADAMS, JAN adams, jan koper Noorderhaven ZZ   1629 232 216r
ADAMS, JAN adams, jan verkoper   1660 238 23v
ADAMS, JAN adams, jan koper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
ADAMS, JAN adams, jan koper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
ADAMS, JAN adams, jan koopman ten westen Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1640 234 108v
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1640 234 109r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper Grote Kerkstraat NZ   1640 234 111r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1640 234 114v
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1643 235 47v
ARJENS, JAN adriaans, jan koper   1697 243 322v
ALLERTS, JAN aelerts, jan koper   1603 228 696r
EELSES, JAN aelties, jan koper   1613 229 339r
EELSES, JAN aelties, jan (erven) ten westen   1660 238 27r
EELSES, JAN aeltyes, jan smid koper Noorderhaven ZZ   1629 232 204r
ARENDS, JAN aerns, jan koper Schritsen ZZ   1655 237 38r
AGES, JAN ages, jan schippersknecht (beurt-) koper Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
ALBERTS, JAN albarts, jan koper   1647 235 257r
ALBERTS, JAN alberts, jan koper Lanen 76   1618 230 255r
ALBERTS, JAN alberts, jan (wd) verkoper Schritsen NZ   1633 233 82v
ALBERTS, JAN alberts, jan koper   1706 245 r
ALBERTS, JAN alberts, jan wever (bont-) koper Nieuwstraat OZ   1715 245 244r
ALBERTS, JAN alberts, jan scheepstimmerman koper Schritsen 35   1724 246 198r
ALBERTS, JAN alberts, jan koper   1743 251 21r
ALBERTS, JAN alberts, jan koper Lanen 85   1751 252 114r
ALBERTS, JAN alberts, jan koper Prinsensteeg 3   1761 255 71v
ALBERTS, JAN alberts, jan (wl) verkoper Prinsensteeg 3   1779 259 219r
ALEFS, JAN aleffs, jan koper Franekereind ZZ   1602 228 564r
ALEFS, JAN aleffs, jan koper Hofstraat 16   1681 241 126v
ALLERTS, JAN allerds, jan ten noorden   1773 258 105v
ALLERTS, JAN allerts, jan koper Noorderhaven ZZ   1616 230 37r
ALLERTS, JAN allerts, jan koper   1624 231 39v
ALLERTS, JAN allerts, jan koper   1674 240 131v
ALLERTS, JAN allerts, jan koper Lammert Warndersteeg WZ   1761 255 103r
ALLERTS, JAN allerts, jan koper Rozengracht ZZ   1761 255 112v
ALLES, JAN alles, jan koper Steenhouwersstraat 2   1702 244 181v
ANDRIES, JAN andries, jan koper   1696 243 197r
ANDRIES, JAN andries, jan koper   1716 245 260r
ANDRIES, JAN andries, jan timmerman (huis-)(mr) koper Zuiderhaven 24   1740 250 83r
ANDRIES, JAN andries, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1756 254 8v
ANNES, JAN annes, jan ten noorden Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
BEEK, JAN ANNES beeck, jan annes koper   1618 230 273r
ANNES, JAN beecksma, jan annes koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
HUIDEKOPER, JAN ANNES huidekoper, jan annes koper   1741 250 153v
HUIDEKOPER, JAN ANNES huidekoper, jan annes koper   1741 250 160r
ANSKES, JAN anschkes, jan koper Kerkpoortstraat OZ   1646 235 227r
ANSKES, JAN anskes, jan koper   1624 231 25v
ANSKES, JAN anskes, jan koper   1641 234 138r
ANSKES, JAN anskes, jan verkoper Zuiderstraat   1641 234 153v
ANSKES, JAN anskes, jan koper Zuiderhaven 18   1644 235 100r
ANSKES, JAN anskes, jan koper   1645 235 181v
ANSKES, JAN anskes, jan koper Noorderhaven 98   1648 236 30v
ANSKES, JAN anskes, jan koper   1649 236 92v
ANSKES, JAN anskes, jan koper Weverstraat WZ   1650 236 133r
ANTONIUS, JAN anthony, jan sjouwerman koper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
ANTONIUS, JAN anthonys, jan koper Lanen 30   1782 260 267r
ANTONIUS, JAN antony, jan (wl) verkoper Lanen 30 F-216 1808 268 61r
ARENDS, JAN arends, jan koper   1740 250 120v
ARENDS, JAN arends, jan koper   1740 250 126v
ARENDS, JAN arends, jan koper Franekereind 27   1740 250 134r
ARENDS, JAN arends, jan ten zuiden Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
ARENDS, JAN arends, jan ten zuiden   1774 258 174r
ARENDS, JAN arents, jan koper   1726 246 297r
ARENDS, JAN arents, jan koper Voorstraat ZZ   1757 254 89v
FABER, JAN ARENDS faber, jan arents koper   1777 259 42v
ARJENS, JAN arjens, jan schipper koper Rommelhaven 15   1693 243 31r
ARJENS, JAN arjens, jan schipper koper   1694 243 79r
ARJENS, JAN arjens, jan koper Brouwersstraat 37   1749 252 22v
WILDE, JAN ARJENS wilde, jan arjens de koper Scheerstraat 5   1713 245 190v
AUKES, JAN auckes, jan koper Noorderhaven 19   1669 239 180r
AUKES, JAN auckes, jan koper   1705 244 300v
AUKES, JAN aukes, jan houtkoper koper Zoutsloot ZZ   1707 245 16r
AUKES, JAN aukes, jan koper   1732 248 113r
AUKES, JAN aukes, jan koper Rommelhaven 15   1754 253 182r
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Zoutsloot ZZ   1722 246 132v
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Noorderhaven 31   1722 246 148v
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Noorderhaven 25   1727 247 11v
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Hoogstraat 17   1781 260 141r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes koper Zuiderhaven 6   1726 246 265r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes bakker koper Zoutsloot ZZ   1726 246 268r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes koper   1771 257 226r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes (pakhuis van) ten zuiden   1772 258 34v
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes koper Noorderhaven 33   1777 259 34v
BRUG, JAN brug, jan b van der bewoner Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
BARTELDS, JAN bartels, jan ten oosten Voorstraat NZ   1601 228 512r
BARTELDS, JAN bartels, jan (wl) verkoper Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
BARTELDS, JAN bartels, jan koper   1636 234 10r
BARTELDS, JAN bartels, jan koper Lombardstraat 6   1656 237 56r
BARTELDS, JAN bartels, jan ten westen Franekereind 25   1772 258 61r
BARTELDS, JAN bartels, jan (de tuin van) hovenier (mr) ten oosten   1775 258 200v
BARTELDS, JAN bartels, jan koper Nieuwstraat WZ   1781 260 44v
BARTELDS, JAN bartels, jan hovenier (mr) geniaarde Sint Jacobstraat 14   1781 260 71v
BARTELDS, JAN bartels, jan koper   1781 260 85r
BARTELDS, JAN bartels, jan koper Kerkpoortstraat OZ   1782 261 1r
BARTELDS, JAN bartels, jan koper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
BARTELDS, JAN coq, jan bartels commandeur koper Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
BARTELDS, JAN coq, jan bartels ten oosten Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
BARTELDS, JAN coq, jan bartels ten oosten Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
HOVENIER, JAN BARTELDS hovenier, jan bartels koper   1768 257 88r
STEIN, JAN BARTELDS steyn, jan bartels van koper Snakkerburen (gebied)   1598 228 177r
BARTELDS, JAN bartelsen, jan koper   1644 235 127v
BAUKES, JAN baukes, jan koper   1799 265 398r
BAUKES, JAN baukes, jan koper   1802 266 136r
BAUKES, JAN baukes, jan koper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
BAUKES, JAN baukes, jan koper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
BERENDS, JAN beerends, jan koper   1777 259 47r
BERENDS, JAN beernds, jan koper Grote Bredeplaats 12   1763 256 17v
BERENDS, JAN beernds, jan verkoper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
BERENDS, JAN beerns, jan koper   1638 234 49r
BERENDS, JAN beerns, jan koper   1643 235 91v
BERENDS, JAN beerns, jan koper   1647 235 263r
BERENDS, JAN beerns, jan koper Sint Odolphisteeg 4   1662 238 149r
BERENDS, JAN beerns, jan bontwever koper   1734 249 13r
BERENDS, JAN beerns, jan ten zuiden Hoogstraat 22   1741 250 154v
BERENDS, JAN beerns, jan ten noorden   1743 250 285v
BERENDS, JAN beernts, jan koper Bildtstraat 13   1719 246 55r
BERENDS, JAN beernts, jan koper Herenwaltje 15   1734 248 278v
BERENDS, JAN beernts, jan koper Achterstraat ZZ   1749 252 13v
BERENDS, JAN beernts, jan wever (bont-)(mr) verkoper Kerkpad 1   1750 252 64v
BINKES, JAN bentes, jan verkoper Noorderhaven 64   1778 259 153r
BERENDS, JAN soek, jan berends koper   1778 259 147v
BERENDS, JAN berents, jan wever (bont-) koper   1711 245 159v
BERNARDUS, JAN proosterbeek, jan bernardus koper   1776 259 1r
BOTES, JAN bootes, jan bakker (banket-)(mr) koper Voorstraat 30   1806 267 256v
BOTES, JAN bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
BOTES, JAN bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
BOTES, JAN botes, jan ten westen Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
BOTES, JAN botes, jan ten westen Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
BOTES, JAN bottes, jan koper   1693 243 48v
BOUWES, JAN bouwes, jan koper Zuiderstraat ZZ   1751 252 131v
PAUW, JAN BOUWES pauw, jan bouwes schipper (trekveer-) koper Grote Kerkstraat 18   1735 249 19r
BROERS, JAN broers, jan koper   1733 248 255v
BROERS, JAN broers, jan timmerman koper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
BROERS, JAN broers, jan timmerman (huis-) geniaarde Kruisstraat 10   1782 261 4r
BROERS, JAN broers, jan timmerman (mr) koper Both Apothekerstraat 8   1788 263 58r
BROERS, JAN broers, jan koper   1789 263 163v
BROERS, JAN broers, jan koper   1790 263 187r
BROERS, JAN broers, jan timmerman (huis-) koper Zoutsloot NZ   1793 264 143v
BROERS, JAN broers, jan timmerman (huis-)(mr) verkoper Brouwersstraat 11 G-061 1808 268 101v
BOUWES, JAN buwes, jan koper   1709 245 95v
, JAN cakes, jan koper   1733 248 231r
KARELS, JAN carels, jan koper   1785 262 51r
KASPERS, JAN caspers, jan wever (bont-) koper Hoogstraat 47   1743 250 288v
CHRISTIAANS, JAN christiaans, jan koper   1759 254 242v
CHRISTOFFELS, JAN christoffels, jan koper   1702 244 172r
CHRISTOFFELS, JAN christoffels, jan koper   1705 244 303v
CHRISTOFFELS, JAN christoffels, jan koper   1734 248 343r
KLASES, JAN claasen, jan koper Zoutsloot ZZ   1679 241 47r
KLASES, JAN claasen, jan wagenaar en koemelker koper William Boothstraat OZ   1782 260 242v
KLASES, JAN claasen, jan (wd) ten oosten   1804 267 98v
KLASES, JAN claasen, jan (wd) ten oosten Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
KLASES, JAN claasen, jan (wd) ten zuiden Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
KLASES, JAN claasen, jan korfmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
REITSMA, JAN KLASES reidsma, jan claasen bakker (mr) koper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
KLASES, JAN roodtje, jan claasen melktapper koper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
KLASES, JAN claasis, jan koper   1784 261 238v
KLASES, JAN claazen, jan koper Grote Kerkstraat 18   1776 258 248v
KLASES, JAN claes, jan koper Bildtpoort (gebied)   1599 228 306r
KLASES, JAN claes, jan ten oosten Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
KLASES, JAN claes, jan koper   1626 231 140r
KLASES, JAN claes, jan koper   1638 234 66r
KLASES, JAN claes, jan koper   1642 234 166r
HAARLEM, JAN KLASES haarlem, jan claes van koper Zuiderhaven ZZ   1616 230 96r
KLASES, JAN both, jan claesen koper   1675 240 190v
KLASES, JAN leynaar, jan claesen koper   1641 234 136v
KLASES, JAN leynaar, jan claesen koper   1642 234 179v
KLASES, JAN claessen, jan (wd) ten westen Hoogstraat NZ   1601 228 473r
KLASES, JAN claessen, jan verkoper   1634 233 133r
KLASES, JAN claessen, jan koper   1645 235 182r
KLASES, JAN claessen, jan koper   1674 240 152v
KLASES, JAN claessen, jan estrikbakker koper   1696 243 192v
KLASES, JAN clasen, jan koper   1630 232 282r
KLASES, JAN clasen, jan (erven) ten noorden   1633 233 122r
KLASES, JAN clasen, jan koper Zuiderplein 1   1649 236 56v
KLASES, JAN clasen, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 139r
KLASES, JAN clasen, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 139v
KLASES, JAN clasen, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 140r
KLASES, JAN clasen, jan koper   1651 236 167v
KLASES, JAN clasen, jan koper   1692 242 387v
KLASES, JAN clasen, jan brander koper   1702 244 150v
KLASES, JAN clasen, jan brander koper   1703 244 214v
KLASES, JAN clasen, jan koper   1728 247 68r
KLASES, JAN clasen, jan koper Grote Kerkstraat 4   1730 247 332v
KLASES, JAN clasen, jan koper   1737 249 196r
KLASES, JAN clasen, jan koper   1739 250 45r
KLASES, JAN clasen, jan koper   1739 250 67v
KLASES, JAN clasen, jan voerman koper Hoogstraat 31   1793 264 121r
WYNIA, JAN KLASES wynia, jan clasen koper   1667 239 114r
BOT, JAN KLASES bot, jan clases koper   1648 236 31v
PLANTINUS, JAN KLASES plantinus, jan clases koper   1744 251 45v
PLANTINUS, JAN KLASES plantinus, jan clases koper   1746 251 150v
KOENRAADS, JAN coenes, jan koper   1682 241 227r
GROEN, JAN KOENRAADS groen, jan coenraads koper Nieuwstraat WZ   1737 249 199v
KORNELIS, JAN cornelis, jan bewoner Franekereind   1597 228 29r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper Karremanstraat   1598 228 205r
KORNELIS, JAN cornelis, jan ten zuiden Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1605 228 881r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1606 228 1025r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper Noorderhaven ZZ   1646 235 203r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1659 237 212r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1660 238 47r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1681 241 159r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1719 246 46r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper Spekmarkt 4   1772 258 32v
KORNELIS, JAN cornelis, jan kleermaker (mr) ten oosten Lanen 72   1772 258 63r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1779 259 184v
BAKKER, JAN KORNELIS bakker, jan cornelis koper Grote Bredeplaats 35   1787 262 164r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS beidschat, jan cornelis koper   1786 262 63r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS beidschat, jan cornelis koper Kerkpoortstraat 1   1797 265 100r
KORNELIS, JAN coomen, jan cornelis koper Scheerstraat 1   1612 229 154r
HEMERT, JAN KORNELIS hemert, jan cornelis van koper Noordees (gebied)   1614 229 399r
HEMERT, JAN KORNELIS hemert, jan cornelis van (hof van) ten zuiden Achterstraat   1636 234 6r
MEULEN, JAN KORNELIS meulen, jan cornelis van der molenaar (houtzaag-) koper Brouwersstraat 20   1792 264 8r
SCHIERE, JAN KORNELIS schiere, jan cornelis koper Zoutsloot 106   1788 263 60r
SCHIERE, JAN KORNELIS schiere, jan cornelis koper Zuiderhaven 54   1789 263 63v
SCHIERE, JAN KORNELIS schiere, jan cornelis koper   1789 263 133r
KRIJNS, JAN crijns, jan koper   1660 238 40v
KRIJNS, JAN crijns, jan koper   1680 241 77r
DIRKS, JAN diercks, jan koper Romastraat   1614 229 439r
DJOERDS, JAN dioerdts, jan koper   1684 242 39v
DIRKS, JAN dircks, jan koper   1601 228 547r
DIRKS, JAN dircks, jan koper   1601 228 548r
DIRKS, JAN dircks, jan koper   1604 228 814r
DIRKS, JAN dircks, jan koper Bildtstraat 22   1613 229 315r
DIRKS, JAN dircks, jan zoutmeter koper Franekereind NZ   1613 229 334r
DIRKS, JAN dircks, jan metselaar koper Anjelierstraat   1614 229 451r
DIRKS, JAN dircks, jan koper Heiligeweg 38   1615 229 544r
DIRKS, JAN dircks, jan koper Schritsen NZ   1629 232 194r
DIRKS, JAN dircks, jan (te kimswerd) verkoper   1633 233 114v
DIRKS, JAN dircks, jan koper Romastraat ZZ   1651 236 170v
DIRKS, JAN dircxen, jan koper Voorstraat 19   1661 238 83r
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1626 231 125v
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1626 231 126v
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1626 231 149r
DIRKS, JAN dirks, jan metselaar koper   1719 246 42r
DIRKS, JAN dirks, jan metselaar koper   1721 246 123r
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1734 248 298r
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1785 262 4r
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1796 264 323v
DIRKS, JAN dirks, jan timmerman koper Rommelhaven 15   1796 265 17r
DIRKS, JAN dirks, jan ten zuiden Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
DIRKS, JAN dirks, jan ten zuiden Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
DIRKS, JAN dirks, jan ten oosten A-000 1809 268 293v
GOLDSMIT, JAN DIRKS goldsmit, jan dirks koper   1665 239 13r
IJSENBEEK, JAN DIRKS ijsenbeek, jan dirks koper   1724 246 193v
IJSENBEEK, JAN DIRKS ijzenbeek, jan dirks koper Lanen ZZ   1702 244 154v
DIRKS, JAN kroltjes, jan dirks koper   1766 256 208r
KUIK, JAN DIRKS kuik, jan dirks koper   1688 242 249v
KUIK, JAN DIRKS kuik, jan dirks koper Lanen 23   1690 242 324r
KUIK, JAN DIRKS kuik, jan dirks koper Ooievaarsteeg WZ   1690 242 325r
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirks koper Sint Christoffelsteeg OZ   1667 239 85r
DIRKS, JAN wyngaard, jan dirks koper   1793 264 122v
DIRKS, JAN dirksen, jan koper   1683 242 7r
DIRKS, JAN dirksen, jan koper Schritsen NZ   1688 242 255v
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirksen goudsmid (mr) koper Simon Stijlstraat 3   1663 238 179v
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirksen koper Voorstraat 28   1682 241 186r
DIRKS, JAN dirkx, jan oud zoutmeter koper   1632 233 57r
DIRKS, JAN dirx, jan koper Schritsen   1597 228 51r
DIRKS, JAN dirx, jan koper   1641 234 143v
DIRKS, JAN dirx, jan ten noorden Zoutsloot NZ   1671 240 63r
DIRKS, JAN dirx, jan koper   1699 243 402r
DIRKS, JAN dirx, jan metselaar koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1704 244 249v
IJSENBEEK, JAN DIRKS ijsenbeek, jan dirx koper Noorderhaven 73   1709 245 101r
KUIK, JAN DIRKS kuyk, jan dirxen koper   1674 240 166v
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirxen koper   1671 240 37r
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirxen koper Lanen 83   1674 240 136v
DOEKES, JAN doeckes, jan koper   1660 238 37r
DOEDES, JAN doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 139r
DOEDES, JAN doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 139v
DOEDES, JAN doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 140r
DOEDES, JAN doedes, jan koper   1693 243 50v
DOEDES, JAN doedes, jan koper   1738 249 229r
DOEDES, JAN doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1791 263 293v
DOEKES, JAN doekes, jan scheepstimmerman (mr) koper Bildtstraat 14   1731 248 42r
DOEKES, JAN doekes, jan verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DOUWES, JAN douwes, jan koper Zoutsloot NZ   1604 228 780r
DOUWES, JAN douwes, jan koper   1625 231 64r
DOUWES, JAN douwes, jan (vlieland) koper Karremanstraat 27   1692 242 399r
DOUWES, JAN douwes, jan koper   1697 243 328r
DOUWES, JAN douwes, jan koper   1706 244 316r
DOUWES, JAN douwes, jan koper Nieuwstraat   1729 247 262v
DOUWES, JAN douwes, jan schoolmeester koper Nieuwstraat   1729 247 265v
DOUWES, JAN douwes, jan schipper (schuit-) koper   1784 261 172r
ZEILMAKER, JAN DOUWES zeilmaker, jan douwes koper Noorderhaven 85   1780 259 284v
ZEILMAKER, JAN DOUWES zeilmaker, jan douwes koper Noorderhaven 61   1785 261 303r
DIRKS, JAN dyrx, jan brouwer koper   1600 228 401r
EVERTS, JAN eberts, jan koper   1643 235 47r
EEDES, JAN edes, jan koper   1642 234 176v
EELKES, JAN eelckes, jan koper   1660 238 22r
EELKES, JAN eelkes, jan koper   1760 255 23r
EELKES, JAN eelkes, jan koper   1779 259 200v
KROL, JAN EELKES croll, jan eelkes koper   1656 237 73r
IEMES, JAN eemes, jan koper Droogstraat   1601 228 554r
, JAN eercx, jan koper   1654 236 250r
EERKES, JAN eerks, jan koper Grote Bredeplaats 22   1735 249 91v
JONGEMA, JAN EERKES jongma, jan eerks koper Prinsenstraat 2   1755 253 220r
EVERTS, JAN eeverts, jan bakker (koek-) koper   1633 233 98r
EGBERTS, JAN egberts, jan koper   1660 238 69v
EILERTS, JAN eillerts, jan koper Grote Kerkstraat 26   1598 228 237r
IEKES, JAN ekes, jan koper   1696 243 211v
EILERTS, JAN ellerds, jan koper   1787 262 230r
EILERTS, JAN ellerds, jan koper   1787 262 236r
EILERTS, JAN ellerts, jan koper Noorderhaven 39   1753 253 121r
EGBERTS, JAN engberts, jan wever (bont-)(mr) koper   1774 258 165r
EVERTS, JAN everts, jan kuiper curator Noordees (gebied)   1601 228 532r
EVERTS, JAN everts, jan bakker (koeke-) koper Grote Bredeplaats 29   1629 232 220r
EVERTS, JAN everts, jan houtkoper verkoper   1634 233 130v
EVERTS, JAN everts, jan koper Zoutsloot NZ   1641 234 156r
EVERTS, JAN everts, jan koper Zoutsloot NZ   1642 235 7r
EVERTS, JAN everts, jan koper   1676 240 232v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1692 243 18v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1729 247 288v
EVERTS, JAN everts, jan schoenmaker (mr) koper Schritsen NZ   1735 249 66r
EVERTS, JAN everts, jan koper   1738 249 339v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1739 250 33v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1739 250 71v
EVERTS, JAN everts, jan leerkoper wandelverkoper Lanen 23   1742 250 205r
EVERTS, JAN everts, jan koper Noorderhaven 107   1751 252 108v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1765 256 141v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1774 258 179v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1777 259 64v
EVERTS, JAN everts, jan verkoper   1782 260 315v
EVERTS, JAN everts, jan verkoper   1782 260 315v
EVERTS, JAN everts, jan verkoper   1782 260 315v
EVERTS, JAN bijencorff, jan everts ten westen Noorderhaven 34   1659 238 7r
EVERTS, JAN bijencorff, jan everts verkoper   1660 238 35r
EVERTS, JAN bouknegt, jan everts koper Heiligeweg 4   1784 261 252r
EVERTS, JAN bouwknegt, jan everts koper Rommelhaven 11   1799 265 252r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper Zuiderhaven 24   1636 234 13r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 15r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper   1638 234 63r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper   1642 234 167r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper   1642 234 170r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper   1642 235 36v
EVERTS, JAN ewerts, jan koper Zoutsloot 111   1643 235 43r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper   1643 235 43v
EVERTS, JAN ewerts, jan houtkoper koper Rapenburg NZ   1654 236 267v
EGBERTS, JAN eybers, jan koper Zuiderhaven 18   1687 242 193r
EILERTS, JAN eylerts, jan eerder-eig Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van koper Zuiderpoort (gebied)   1648 236 21v
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van kleermaker koper Voorstraat 56   1651 236 172r
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van koper Nieuwstraat   1653 236 244r
EILERTS, JAN eyllerts, jan gecondemneerde Grote Kerkstraat 26   1601 228 527r
FEDDES, JAN feddes, jan koper Schritsen 30   1641 234 134r
FEDDES, JAN feddes, jan koper Schritsen ZZ   1643 235 76r
FEIKES, JAN feikes, jan koper   1778 259 149v
FEIKES, JAN feyckes, jan koper   1670 240 28r
FEIES, JAN feyes, jan koper Zuiderhaven 13   1741 250 149r
FEIES, JAN feyes, jan verkoper Zuiderhaven 13   1743 250 284v
FEIKES, JAN feykes, jan koper   1670 240 18r
FEIKES, JAN feykes, jan koper   1675 240 189r
FEIKES, JAN feykes, jan koper Grote Ossenmarkt NZ   1748 251 247v
VICTORS, JAN fictoors, jan koper Grote Ossenmarkt 25   1650 236 116v
FOKKES, JAN fockes, jan gortmaker (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
FOKKES, JAN fockes, jan gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1668 239 152r
FOKKES, JAN fockes, jan koper   1718 246 26r
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1604 228 787r
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1638 234 60r
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1694 243 95r
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1698 243 340v
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1701 244 95v
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1702 244 168r
BROUWER, JAN FOLKERTS brouwer, jan folkerts koper   1675 240 203v
GRAUDA, JAN FOLKERTS grauda, jan folkerts koper Voorstraat 65   1675 240 177r
FONGERS, JAN fongers, jan koper Voorstraat NZ   1642 234 175v
FONGERS, JAN fongers, jan koper   1642 235 7v
FONGERS, JAN fongers, jan koper   1647 235 244r
FOPPES, JAN foppes, jan koper Grote Kerkstraat   1615 230 1r
FOPPES, JAN foppes, jan koper   1660 238 39r
FOPPES, JAN foppes, jan koper Noordijs 19   1672 240 86v
FOPPES, JAN foppes, jan koper Grote Ossenmarkt 2   1675 240 180r
FOPPES, JAN foppes, jan schoenmaker koper   1695 243 161v
FOPPES, JAN porten, jan foppes koper Noorderhaven 57   1776 258 252v
FRANSES, JAN frans, jan koper Schritsen NZ   1606 228 977r
FRANSES, JAN frans, jan koper Spekmarkt 4   1613 229 302r
FRANSES, JAN frans, jan koper Schritsen ZZ   1613 229 383r
FRANSES, JAN fransen, jan bruidegom   1604 228 828r
FRANSES, JAN fransen, jan ten oosten Voorstraat 18   1636 234 5r
FRANSES, JAN fransen, jan koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1650 236 102v
FRANSES, JAN fransen, jan koper Kleine Bredeplaats 16   1681 241 131r
FRANSES, JAN fransen, jan koper Kleine Bredeplaats 16   1683 241 248r
FRANSES, JAN fransen, jan koper   1693 243 71r
FRANSES, JAN fransen, jan koper   1693 243 71v
FRANSES, JAN fransen, jan koper   1696 243 198v
FRANSES, JAN fransen, jan koper   1698 243 385r
FRANSES, JAN fransen, jan koper   1700 244 66r
FRANSES, JAN fransen, jan koper Bildtpoort (gebied)   1755 253 207r
FRANSES, JAN fransen, jan ten westen   1772 258 49v
FRANSES, JAN templar, jan fransen (wl) verkoper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
FRANSES, JAN franzen, jan koper   1773 258 126v
FRANSES, JAN franzen, jan herbergier ten oosten   1773 258 126v
FRANSES, JAN franzen, jan herbergier ten westen   1773 258 126v
REPKO, JAN FREERKS repko, jan frederik koper Grote Bredeplaats 10   1784 261 250r
FREERKS, JAN frederiks, jan koper   1792 264 44v
FREERKS, JAN fredricx, jan ten westen Heiligeweg WZ   1601 228 502r
FREERKS, JAN freercks, jan koper   1613 229 269r
FREERKS, JAN freerks, jan koper   1655 237 45r
FREERKS, JAN freerks, jan schoenmaker koper   1663 238 196r
FREERKS, JAN freerks, jan (erven) ten zuiden Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
FREERKS, JAN freerks, jan koper   1742 250 234r
FREERKS, JAN freerks, jan koper Lanen 87   1750 252 50v
FREERKS, JAN freerks, jan koper Tiepelsteeg   1751 252 105r
FREERKS, JAN freerks, jan schipper (schuit-) koper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
FREERKS, JAN freerks, jan (wd) ten westen Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
REPKO, JAN FREERKS repko, jan freerks koper Grote Bredeplaats 17   1778 259 122r
FREERKS, JAN freerx, jan verkoper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
FREERKS, JAN freerx, jan koper Moriaanstraat ZZ   1704 244 250v
GATSES, JAN gatses, jan koper Droogstraat 100   1653 236 238r
GEERTS, JAN geerts, jan koper Zuiderhaven 19   1624 231 12r
GEERTS, JAN geerts, jan koper   1655 237 42v
GEERTS, JAN geerts, jan verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
GERBENS, JAN gerbens, jan koper   1764 256 77r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der koper Franekereind 14   1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der verkoper Franekereind 14   1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der koper   1773 258 110v
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der verkoper Voorstraat 94   1773 258 111r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der verkoper   1774 258 150v
GERBENS, JAN gerbrens, jan koper   1605 228 896r
GERKES, JAN hoptilla, jan gerckes koper Schritsen   1628 232 96r
GERKES, JAN hoptilla, jan gerckes hopman koper Zuiderhaven 56   1634 233 130r
GERKES, JAN hoptilla, jan gerckes koper   1640 234 96v
GERKES, JAN hoptilla, jan gerkes kapitein koper Zuiderhaven 56   1643 235 52v
GERLOFS, JAN gerlifs, jan koper Vijver   1649 236 78v
GERLOFS, JAN gerlofs, jan koper   1667 239 86v
GERLOFS, JAN gerlofs, jan koper Bildtstraat 13   1723 246 188r
GERLOFS, JAN gerlofs, jan bakker koper   1728 247 124r
GERLOFS, JAN gerlofs, jan bakker koper   1729 247 294r
GERLOFS, JAN gerlofs, jan koper   1732 248 84r
GERLOFS, JAN gerlofs, jan koper   1732 248 148v
GERLOFS, JAN gerlofs, jan koper   1761 255 61r
GERLOFS, JAN builaard, jan gerlofs koper   1764 256 88r
GERLOFS, JAN builaard, jan gerlofs koper   1765 256 95r
GERLOFS, JAN builaart, jan gerlofs ten zuiden Liemendijk ZZ   1750 252 69v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs koper   1735 249 76r
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1742 250 242v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs koper Bildtstraat 2   1747 251 175v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1760 254 261v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1762 255 121r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1663 238 186r
GERRITS, JAN gerrits, jan gortmaker koper   1664 238 203v
GERRITS, JAN gerrits, jan gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1668 239 139r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Grote Kerkstraat 15   1669 239 213r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Grote Kerkstraat 2   1688 242 231r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1694 243 85r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Herenwaltje OZ   1696 243 205r
GERRITS, JAN gerrits, jan geniaarde Scheerstraat NZ   1700 244 45v
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Nieuwstraat WZ   1706 244 317r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1729 247 287v
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1734 248 346r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1746 251 152r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1760 255 12v
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Nieuwstraat 56   1800 265 482r
BOER, JAN GERRITS boer, jan gerrits de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
HEMERT, JAN GERRITS hemert, jan gerrits van havenchercher koper Havenplein 18a   1702 244 155v
HEMERT, JAN GERRITS hemert, jan gerrits koper   1712 245 167v
HEMERT, JAN GERRITS hemert, jan gerrits koper Franekerpoort (gebied)   1713 245 200r
GERRITS, JAN rex, jan gerrits koper   1743 251 15v
GERRITS, JAN spitske, jan gerrits verkoper Westerstraat H-213 1808 268 28v
WEVER, JAN GERRITS wever, jan gerrits koper   1710 245 109v
WEVER, JAN GERRITS wever, jan gerrits koper   1711 245 131v
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1599 228 285r
GERRITS, JAN gerryts, jan koper Zuiderstraat   1614 229 453r
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1625 231 91v
GERRITS, JAN gerryts, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1650 236 135v
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1734 248 346r
GERRITS, JAN gerryts, jan kleermaker (mr) koper   1734 249 9v
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1759 254 196v
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1759 254 235v
GERRITS, JAN gerryts, jan kleermakersbaas verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1803 266 381r
GERRITS, JAN elfers, jan gerryts koper   1773 258 70v
GOSLINGS, JAN goslicx, jan koper Both Apothekerstraat OZ   1648 236 25r
GOSLINGS, JAN goslycx, jan koper Lanen 48   1643 235 41r
GOSSES, JAN gosses, jan koper   1606 228 987r
GOSSES, JAN gosses, jan koper   1612 229 208r
GOSSES, JAN gosses, jan koper   1612 229 232r
GOSSES, JAN gosses, jan koper   1653 236 234v
GOSSES, JAN gosses, jan koper   1667 239 99r
GOSSES, JAN gosses, jan koper Zoutsloot ZZ   1676 240 218v
GOVERTS, JAN goverts, jan koper Grote Kerkstraat   1616 230 28r
GROOT, JAN groot, jan groot de koper Grote Ossenmarkt 16   1789 263 152v
GEERTS, JAN guerts, jan koper   1642 235 15v
, JAN guilges, jan koper Rinnertspijp   1600 228 399r
HAIES, JAN haayes, jan koper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
HAIES, JAN haayes, jan schipper ten oosten Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
HAIES, JAN haayes, jan schipper verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
HAANTJES, JAN haenties, jan koper Noorderhaven ZZ   1637 234 40v
HANSES, JAN hans, jan koper Droogstraat   1614 229 416r
HANSES, JAN hans, jan koper   1617 230 135r
HANSES, JAN hans, jan koper   1626 231 127r
HANSES, JAN hansen, jan koper   1643 235 85r
HANSES, JAN hansen, jan koper   1658 237 169v
HANSES, JAN hansen, jan koper   1666 239 54r
HANSES, JAN hansen, jan koper   1729 247 291v
HANSES, JAN hansen, jan koper   1772 258 50v
OOSTERHOUT, JAN HANSES oosterhout, jan hansen koper Simon Stijlstraat 7   1779 259 163r
HARINGS, JAN harings, jan koper   1711 245 164v
ROYEN, JAN rooyen, jan harmannes van koper   1801 266 15r
HARMENS, JAN harmen, jan koper   1784 261 223r
GONGGRIJP, JAN HARMENS gonggrijp, jan harmen koper Rinnertspijp 4   1783 261 44v
HARMENS, JAN harmens, jan (te haarlem) koper   1599 228 312r
HARMENS, JAN harmens, jan pannebakker gecondemneerde Droogstraat NZ   1600 228 451r
HARMENS, JAN harmens, jan gecondemneerde Droogstraat NZ   1600 228 451r
HARMENS, JAN harmens, jan ten oosten Droogstraat NZ   1601 228 490r
HARMENS, JAN harmens, jan scheepstimmerman koper Lanen   1606 228 996r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Noorderhaven 110   1614 229 442r
HARMENS, JAN harmens, jan koper   1642 235 15v
HARMENS, JAN harmens, jan ten zuiden Zoutsloot NZ   1671 240 63r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Schoolsteeg WZ   1690 242 334r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Zuiderhaven 71   1702 244 174v
HARMENS, JAN harmens, jan koper   1720 246 82r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Zuiderhaven 31   1723 246 172r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Liemendijk ZZ   1735 249 18r
HARMENS, JAN harmens, jan schoolmeester koper Lanen 54   1736 249 134r
HARMENS, JAN harmens, jan koper   1737 249 166r
HARMENS, JAN harmens, jan blauwverver koper   1747 251 181r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Kromme Elleboogsteeg   1752 252 198v
HARMENS, JAN harmens, jan koper   1759 254 205v
HARMENS, JAN harmens, jan koper   1766 256 156v
HARMENS, JAN harmens, jan ten westen   1772 258 52v
HARMENS, JAN harmens, jan ten westen   1774 258 140v
BAGGELAAR, JAN HARMENS baggelaar, jan harmens verkoper   1774 258 140v
BEIMA, JAN HARMENS beyma, jan harmens koper Noorderhaven ZZ   1629 232 212r
GONGGRIJP, JAN HARMENS gonggrijp, jan harmens koper Noorderhaven 34   1777 259 69v
GONGGRIJP, JAN HARMENS gongrijp, jan harmens verkoper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
KAMP, JAN HARMENS kamp, jan harmens schoenmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
NIJSING, JAN HARMENS nijsing, jan harmens koper   1778 259 95r
NIJSING, JAN HARMENS nijsing, jan harmens koper Anjelierstraat ZZ   1778 259 111r
SPELTJE, JAN HARMENS speltie, jan harmens koper Noorderhaven 88   1734 248 347v
SPELTJE, JAN HARMENS speltie, jan harmens koper Noorderhaven 87   1747 251 168r
SPELTJE, JAN HARMENS speltje, jan harmens (erven) ten oosten   1804 267 50r
VLIE, JAN HARMENS vlie, jan harmens van 't koper Rommelhaven 24b   1696 243 224v
VLIE, JAN HARMENS vlie, jan harmens van 't koper Hoogstraat 10   1697 243 275r
HERES, JAN heeres, jan smid (goud-) ten zuiden Hofstraat 31   1659 238 2r
HERES, JAN heeres, jan koper Simon Stijlstraat 5   1762 255 120r
HERES, JAN heeres, jan koper Kerkpad WZ   1762 255 161r
HERES, JAN heeres, jan koper Voorstraat 81   1766 256 190r
HERES, JAN heeres, jan verkoper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
HERES, JAN heeres, jan geniaarde Voorstraat 85   1780 260 2r
HERES, JAN heeres, jan koper Kerkpoortstraat 2   1786 262 123v
HERES, JAN heeres, jan koper Kerkpoortstraat 37   1787 262 217v
HERES, JAN heeres, jan timmerman (mr) koper Noorderhaven 13   1793 264 99r
HEERKES, JAN heerkes, jan koper   1643 235 64r
HARTS, JAN heerts, jan ten zuiden Schritsen ZZ   1601 228 481r
HARTS, JAN heerts, jan koper Grote Kerkstraat 44   1644 235 129v
HEINS, JAN heins, jan koper   1665 239 11ra
HEINS, JAN heins, jan koper Brouwersstraat 11   1669 239 185r
HEINS, JAN heins, jan koper   1733 248 243v
HEINS, JAN heins, jan koper Herenknechtenkamerstraat   1752 252 230r
HEINS, JAN heins, jan koper Vijverstraat NZ   1752 252 234r
HEINS, JAN heins, jan koper   1754 253 149r
HEINS, JAN heins, jan koper   1755 253 203v
HEINS, JAN heins, jan koper Vijver 6   1755 253 206v
HEINS, JAN heins, jan koper   1759 254 190v
HEINS, JAN heins, jan koper   1764 256 40v
HEINS, JAN heins, jan koper   1767 256 261r
HEINS, JAN heins, jan ten westen Achterstraat   1774 258 178v
HENDRIKS, JAN hendericks, jan koper   1628 232 139r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper   1605 228 915r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper Zuiderstraat NZ   1613 229 352r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper Gortmakerssteeg   1619 230 316r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan gesuccumbeerde Kruisstraat NZ   1627 232 34r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper Rommelhaven 26   1637 234 35r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper   1719 246 41r
HENDRIKS, JAN monnick, jan hendricks koper Achterstraat   1612 229 229r
HENDRIKS, JAN hendricx, jan koper   1603 228 708r
HENDRIKS, JAN hendricx, jan koper   1617 230 191r
HENDRIKS, JAN hendricx, jan ten westen Vijverstraat   1633 233 125v
HENDRIKS, JAN hendricx, jan ten westen Bildtstraat 4   1661 238 103r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1648 236 25v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1667 239 74r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1684 242 38v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koekman koper   1694 243 78v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan wever (linnen-) koper Steenhouwersstraat 2   1700 244 79r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koekman koper   1701 244 96r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan (dokkum) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan wever (bont-) koper   1706 245 r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1706 245 r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Bildtpoort (gebied)   1718 246 3r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1721 246 97v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1721 246 111v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Lanen 83   1722 246 130r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1727 247 43r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1728 247 99r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1729 247 236r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1730 247 297v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan brouwer (mr) koper Brouwersstraat 26   1730 247 309r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1730 247 333r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1734 249 8v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1736 249 117r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper 2-107 1741 250 144v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1742 250 221v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan bewoner Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Zoutsloot NZ   1751 252 115r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1754 253 189v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Brouwersstraat 26   1757 254 98r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1777 259 41v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1791 263 288v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Zuiderhaven 50   1791 263 292r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Zuiderhaven ZZ   1792 264 13r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan ten noorden Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan ten noorden Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koemelker verkoper Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
BLOEMSMA, JAN HENDRIKS bloemsma, jan hendriks (wl) verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
BLOEMSMA, JAN HENDRIKS bloemsma, jan hendriks (wl) verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
BOEKHOUT, JAN HENDRIKS boekhold, jan hendriks koper   1745 251 129v
BOER, JAN HENDRIKS boer, jan hendriks de bode (stads-) koper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
HENDRIKS, JAN bostijn, jan hendriks koper Lanen 15   1733 248 205r
BROUWER, JAN HENDRIKS brouwer, jan hendriks koper   1753 253 125v
HENDRIKS, JAN gerryts, jan hendriks koper   1760 255 15v
HEITMAN, JAN HENDRIKS heitman, jan hendriks koper   1787 262 210v
LAMMERTS, JAN HENDRIKS lammerts, jan hendriks koper   1753 253 90r
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper   1747 251 177r
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper Noorderhaven 10   1751 252 113r
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper Noorderhaven 16   1759 254 188v
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper Zoutsloot 96   1760 254 254r
HENDRIKS, JAN pyters, jan hendriks koper   1754 253 179r
RUTGERS, JAN HENDRIKS rutgers, jan hendriks koper   1755 253 242r
HENDRIKS, JAN sijkman, jan hendriks ten noorden   1773 258 75v
HENDRIKS, JAN tengers, jan hendriks koper   1743 250 287v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan ijzerkramer koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1642 235 3v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper Drie Roemersteeg OZ   1642 235 29r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper Drie Roemersteeg OZ   1644 235 142r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper Lanen NZ   1663 238 161v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1671 240 68r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1676 240 231v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1681 241 130v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper Brouwersstraat 19   1682 241 199v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1682 241 205v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1684 242 38v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1696 243 248r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1698 243 354r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1720 246 73r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1720 246 82r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1725 246 230r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper