Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
, L. couilleboef de bloqueville, l. commies van toezigt over goeree en overflakke verkoper Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
GAVERE, L. gavere, l. de koper   1700 244 86r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. koper Noorderhaven 39   1806 267 245r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. verkoper Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. ten zuiden Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. verkoper Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
SPANNENBURG, L. spannenburg, l. ten westen Hofstraat 1 G-070 1809 268 267r
SPANNENBURG, L. spannenburg, l. koopman ten oosten Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
STEENSMA, L. steensma, l. ten westen Lanen 85   1805 267 122r
STEENSMA, L. steensma, l. ten noorden Lanen 85   1805 267 122r
HASELAAR, LAAS haselaar, laas koper Voorstraat 56   1699 244 9v
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper   1779 259 196r
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper Carl Visschersteeg 10   1783 261 117r
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper Carl Visschersteeg OZ   1784 261 231v
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper Brouwersstraat 10   1790 263 228r
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper   1802 266 314r
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper Brouwersstraat 12   1805 267 170v
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper Brouwersstraat 12   1807 267 306v
CHRISTIAANS, LAAS cristiaans, laas (wl) verkoper Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
IEKES, LAAS eekes, laas koper   1719 246 39v
PIETERS, LAAS pyters, laas koper Herenwaltje 12   1672 240 106v
HASELAAR, LAAS haselaer, laes koper Voorstraat 26   1722 246 147r
HASELAAR, LAAS haselaer, laes koper   1725 246 263v
LEISTRA, LAAS leistra, laes (erven) ten noorden   1772 258 19r
SPANNENBURG, LAAS spannenburgh, laes koper   1735 249 87r
HASELAAR, LAAS AUKES haselaar, laes aukes chirurgijn (mr) koper Hofstraat 16   1693 243 60v
DIRKS, LAAS diercx, laes koper   1617 230 176r
DIRKS, LAAS dircks, laes metselaar (mr) koper Brouwersstraat 25   1612 229 222r
DIRKS, LAAS dyrxssen, laes koper   1605 228 893r
LASES, LAAS laes, laes koper Noorderhaven 38   1630 232 313r
LASES, LAAS laesen, laes brouwer koper Rinnertspijp   1627 232 29r
LASES, LAAS laesen, laes koper Noorderhaven 37   1638 234 54v
LASES, LAAS laesen, laes koper Rinnertspijp OZ   1641 234 151v
LASES, LAAS laesen, laes koper Zuiderpoort (gebied)   1652 236 211v
LASES, LAAS laesen, laes koper   1653 236 242r
LASES, LAAS laessen, laes koper   1655 237 41v
HANNEMA, LAAS LASES hannema, laes laessen (vroedsman) ten westen Noorderhaven 39   1702 244 162r
PIETERS, LAAS pyters, laes koper Droogstraat NZ   1662 238 137v
ROELOFS, LAAS roelsen, laes koper   1646 235 232v
HANSES, LAMMERT hansen, lambart koper Rapenburg NZ   1706 244 319v
PIETERS, LAMMERT pieters, lambart koper Voorstraat 89   1665 239 16r
ADIUS, LAMMERT adius, lambartus verwandelaar Brouwersstraat 9   1703 244 221v
ADIUS, LAMMERT adius, lambartus convooimeester bieder Noorderhaven 77   1709 245 2ra
SALVERDA, LAMMERT salverda, lambert verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT salverda, lambert verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
ANNES, LAMMERT annes, lambert ten oosten Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
KLASES, LAMMERT claessen, lambert boormaker koper Liemendijk   1671 240 37v
DIRKS, LAMMERT dirks, lambert koper   1710 245 116v
FREERKS, LAMMERT freerks, lambert koper   1625 231 95r
GEERTS, LAMMERT geert, lambert koper   1624 231 35r
GEERTS, LAMMERT geerts, lambert koper   1624 231 35r
HANSES, LAMMERT hansen, lambert organist koper   1707 245 26r
HANSES, LAMMERT hansen, lambert organist koper   1714 245 208r
HOBBES, LAMMERT hobbes, lambert koper   1612 229 224r
HOBBES, LAMMERT hobbes, lambert koper   1613 229 323r
HOBBES, LAMMERT hobbes, lambert koper ten zuiden van Harlingen   1628 232 77r
JANS, LAMMERT jans, lambert koper Kleine Kerkstraat OZ   1612 229 169r
JANS, LAMMERT jans, lambert koper Kleine Kerkstraat OZ   1612 229 175r
JANS, LAMMERT jans, lambert koper   1614 229 400r
JANS, LAMMERT jans, lambert kramer koper   1626 231 103r
JANS, LAMMERT jans, lambert kramer verkoper   1626 231 112r
JANS, LAMMERT jansen, lambert koper   1670 240 3v
MARTENS, LAMMERT martens, lambert koper   1709 245 86v
MARTENS, LAMMERT martens, lambert koper   1719 246 49r
PIETERS, LAMMERT pieters, lambert koper Liemendijk   1612 229 190r
PIETERS, LAMMERT pieters, lambert koper   1618 230 246r
SASKERS, LAMMERT saskers, lambert koper   1618 230 257r
SJOERDS, LAMMERT sjoerds, lambert koper   1716 245 266v
SIEBRENS, LAMMERT sybrens, lambert koper Schritsen   1612 229 194r
WARNERS, LAMMERT warnarts, lambert verkoper Lanen 2   1605 228 937r
WARNERS, LAMMERT warners, lambert koper   1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT warners, lambert (hopman) koper Franekereind 14   1626 231 105v
WARNERS, LAMMERT warners, lambert koper   1627 231 154r
WARNERS, LAMMERT warners, lambert koper Franekereind 29   1628 232 156r
, LAMMERT warnersn, lambert koper Lammert Warndersteeg WZ   1612 229 188r
ATLAS, LAMMERT atlas, lambertus bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1804 267 8v
ATLAS, LAMMERT atlas, lambertus koper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
JOHANNES, LAMKE johannes, lamck bruid   1597 228 5r
, LAMMERT haasus, lamert koper   1692 242 399v
FREERKS, fredriks, lammerdina (wd) verkoper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
ALBADA, LAMMERT albeda, lammert koper   1783 261 69v
BAKKER, LAMMERT bakker, lammert ten noorden Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
GAVERE, LAMMERT gavere, lammert de koper Hondenstraat 14   1684 242 16r
GAVERE, LAMMERT gavere, lammert de koper Voorstraat 25   1685 242 83v
GAVERE, LAMMERT gavere, lammert de koper Voorstraat 24   1692 242 401r
GAVERE, LAMMERT gavere, lammert de koper   1696 243 234v
HOUKEMA, LAMMERT haukema, lammert (vroedsman) koopman koper Vismarkt 4   1735 249 26r
REUS, LAMMERT reus, lammert koper Lanen 76   1790 263 268r
REUS, LAMMERT reus, lammert de koper Kerkpoortstraat 39   1793 264 146v
REUS, LAMMERT reus, lammert de verkoper Kerkpoortstraat 45 G-259 1808 268 68v
, LAMMERT .., lammert ten zuiden Bildtstraat 16   1805 267 116v
KLASES, LAMMERT claasen, lammert koper Zoutsloot ZZ   1681 241 161r
KLASES, LAMMERT claassen, lammert koper   1693 243 52r
KLASES, LAMMERT claessen, lammert boormaker koper Zoutsloot NZ   1681 241 137r
KLASES, LAMMERT clasen, lammert koper Zoutsloot ZZ   1685 242 102v
DIRKS, LAMMERT diercx, lammert koper   1600 228 466r
DIRKS, LAMMERT dircks, lammert koper   1650 236 107v
DIRKS, LAMMERT dirks, lammert koper   1797 265 69r
DIRKS, LAMMERT dirks, lammert ten zuiden   1809 268 223r
BLEKER, LAMMERT DIRKS bleeker, lammert dirks koper   1809 268 224v
TOLSMA, LAMMERT DIRKS tolsma, lammert dirks koper Simon Vestdijksingel 2   1789 263 115r
FEIES, LAMMERT feyes, lammert koper Droogstraat 37   1737 249 213r
FEIES, LAMMERT feyes, lammert koper Noorderhaven 58   1749 252 16v
HAANTJES, LAMMERT hankes, lammert boterkoper koper Noorderhaven 38   1732 248 80r
HARNES, LAMMERT harns, lammert koper   1698 243 341r
HARNES, LAMMERT harns, lammert koper   1698 243 381r
HARNES, LAMMERT harns, lammert koper   1699 243 403r
HARRENTS, LAMMERT harnts, lammert koper Hoogstraat 25   1683 241 243r
HOBBES, LAMMERT hobbes, lammert koper   1599 228 267r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Kleine Kerkstraat OZ   1606 228 1011r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Weverstraat   1611 229 22r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Rozengracht NZ   1611 229 29r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 30r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Voorstraat 59   1762 255 151v
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Voorstraat 59   1762 255 156r
JANS, LAMMERT jans, lammert ten westen Lanen 28   1774 258 168v
VEEN, LAMMERT JANS veen, lammert jans van der (erven) ten westen Lanen 28 F-219 1810 269 6r
JANS, LAMMERT jansen, lammert koper Bargebuurt   1681 241 138v
JANS, LAMMERT jansen, lammert koper Herenwaltje OZ   1733 248 268r
JELLES, LAMMERT jelles, lammert koper Schritsen NZ   1676 240 219v
JETSES, LAMMERT jetses, lammert bruidegom   1606 228 1052r
JORIS, LAMMERT joris, lammert schipper (oud-) koper   1735 249 45v
PIETERS, LAMMERT pieters, lammert koper   1661 238 72r
PAULUS, LAMMERT pouwels, lammert koper Hofstraat ZZ   1646 235 200v
PAULUS, LAMMERT pouwels, lammert koper   1650 236 102r
PAULUS, LAMMERT pouwels, lammert koper Nieuwstraat   1654 236 262r
PIETERS, LAMMERT pyters, lammert koper   1675 240 208r
REINS, LAMMERT reins, lammert verkoper Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
SJOERDS, LAMMERT sioerdts, lammert koper   1656 237 78v
SJOERDS, LAMMERT sioerdts, lammert (erven) ten noorden   1659 238 12v
SIEBRENS, LAMMERT sybrens, lammert ten westen Schritsen 51   1752 252 189r
SIEBRENS, LAMMERT sybrens, lammert (wl) verkoper Schritsen 63   1780 259 291v
SIEBRENS, LAMMERT sybrens, lammert koper   1780 259 292r
TEIES, LAMMERT teyes, lammert koper Bildtstraat 17   1756 253 267r
TEIES, LAMMERT teyes, lammert koper Hoogstraat 4   1756 253 268r
THOMAS, LAMMERT thomas, lammert koper   1659 237 206r
WARNERS, LAMMERT warnars, lammert bakker bruidegom   1604 228 835r
WARNERS, LAMMERT warnars, lammert koper   1605 228 938r
WARNERS, LAMMERT warners, lammert koper   1600 228 428r
WARNERS, LAMMERT warners, lammert koper Schritsen ZZ   1655 237 10v
OENES, oenes, lampck koper Zuiderplein 1   1611 229 98r
WIEBES, LAMKE wybes, lampcke verkoper Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
SIERKS, LAMKE sierks, lampkje koper Sint Odolphisteeg OZ   1761 255 70v
JANS, LEENTJE jansen, leena koper   1780 259 258r
BUISMAN, LEENDERT buisman, leendert schipper (beurt-) op leeuwarden koper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
STELWAGEN, LEENDERT stelwagen, leendert koper Grote Ossenmarkt 18   1803 266 510r
JANS, LEENDERT jansen, leendert wever (bont-)(mr) koper Franekerpoort (gebied) NZ   1751 252 153r
KORNELIS, LEENDERT cornelis, leenert lakenkoper koper Voorstraat 31   1633 233 86r
VOORDA, LEENTJE CHRISTIAANS voorda, leentie christiaens van der verkoper   1634 233 127v
BEIDSCHAT, LEENTJE beidschat, leentje koper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
BEIDSCHAT, LEENTJE beidschat, leentje verkoper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
RIJPMA, LIEUWKJE rijpema, leeuwkje koper Zuiderhaven 75   1754 253 152v
DROST, drost, lembartus koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 169r
ABES, LEENDERT abes, lenert koper Romastraat ZZ   1664 238 225r
JANS, LEENDERT jansen, lenert koper   1662 238 147r
SALOMONS, LEENDERT salomon, lenert koper Noordijs   1602 228 557r
SALOMONS, LEENDERT salomon, lenert koper Franekereind ZZ   1615 229 491r
MARTENS, LIEUWKE martens, leucke koper   1656 237 57r
JAKOBS, LEVI jacobs, levi koper Heiligeweg 13   1776 259 14v
ALEXANDERS, LEVI alexander, levie koper Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
JAKOBS, LEVI jacobs, levie koopman verkoper Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
JAKOBS, LEVI jacobs, levy ten zuiden   1804 267 98v
JAKOBS, LEVI jacobs, levy koopman (joods) gelastigde Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
ALLES, LIEBBE alles, liebbe koper   1720 246 64r
HANIA, LIEUWKJE hania, lieuck verkoper Zuiderplein 1   1611 229 98r
TJERKS, LIEUWE tierckx, lieuue burger-vaandrig koper Kerkpad 3   1632 233 68v
TJEERDS, tjaerts, lieuue koper   1612 229 220r
BRUIN, LIEUWE bruin, lieuwe de ten noorden Voorstraat 1   1747 251 189v
VRIES, LIEUWE vries, lieuwe de koper Lanen 39   1804 267 9v
ABES, LIEUWE abbes, lieuwe koper   1628 232 138r
ABES, LIEUWE abbes, lieuwe koper Nieuwstraat OZ   1648 236 43r
ABES, LIEUWE abbes, lieuwe koper   1652 236 200v
WIGGERS, LIEUWE ALKES wiggers, lieuwe alkes zoutmeter koper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
ALLES, LIEUWE alles, lieuwe koper   1739 250 61r
ALLES, LIEUWE alles, lieuwe koper   1779 259 181v
EESGES, LIEUWE asges, lieuwe koper   1675 240 188v
DIRKS, LIEUWE dircx, lieuwe koper   1659 237 198r
DIRKS, LIEUWE dirx, lieuwe koper   1721 246 106v
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper   1767 256 240r
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper Hoogstraat 40   1771 257 205r
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper   1772 258 51v
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe ten noorden   1774 258 179v
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe wagenmaker (mr) verkoper Hoogstraat 40   1779 259 205r
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper Rommelhaven ZZ   1782 260 274r
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper   1784 261 255r
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper   1785 261 261r
DOUWES, LIEUWE douwis, lieuwe koper   1628 232 125r
IEPKES, LIEUWE epkes, lieuwe verkoper   1772 258 55v
EESGES, LIEUWE esges, lieuwe (wl) schipper verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
FEDDES, LIEUWE feddes, lieuwe koper   1717 245 279v
FEDDES, LIEUWE feddes, lieuwe koper   1717 245 288r
HAIES, LIEUWE hayes, lieuwe koper   1648 236 11r
HIDDES, LIEUWE hiddes, lieuwe koper Zeilmakersstraat WZ   1748 251 247r
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES tjesma, lieuwe hiddes (vroedsman)(wl) verkoper Bargebuurt   1776 259 4r
HUBERTS, LIEUWE huiberts, lieuwe koper Drie Roemersteeg 3   1723 246 186v
HUBERTS, LIEUWE huiberts, lieuwe koper   1724 246 193r
JANS, LIEUWE jansen, lieuwe schipper (groot-) koper Vijverstraat ZZ   1653 236 237v
JARICHS, LIEUWE jarichs, lieuwe koper Grote Bredeplaats 4   1632 233 53r
JENTJES, LIEUWE jentjes, lieuwe geniaarde Zuiderstraat ZZ   1782 260 161v
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe koper   1640 234 112r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe koper Voorstraat 46   1642 234 162r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe ten oosten Voorstraat 44   1643 235 92r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe verkoper Moriaanstraat 3   1659 238 1r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe verkoper Moriaanstraat 1   1659 238 3v
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe koper Achterstraat   1748 251 238v
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper   1631 232 366r
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper   1638 234 62v
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper   1640 234 115v
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper   1649 236 66v
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper Vijverstraat ZZ   1651 236 157v
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper   1654 236 263v
LOLKES, LIEUWE lolkes, lieuwe koper   1642 235 24v
MEEUWIS, LIEUWE mevis, lieuwe zoutbrandersknegt koper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
PIERS, LIEUWE piers, lieuwe tichelbaas (mr) koper Zuiderhaven 9   1727 247 57v
PIERS, LIEUWE piers, lieuwe koper   1727 247 58r
PIERS, LIEUWE piers, lieuwe koper   1732 248 167r
PIERS, LIEUWE piers, lieuwe (erven) ten westen Zuiderhaven 11   1742 250 260r
PIETERS, LIEUWE pyters, lieuwe koper Zoutsloot NZ   1676 240 221v
SAPES, LIEUWE sapes, lieuwe koper Brouwersstraat 20   1666 239 35r
SCHELTES, LIEUWE scheltes, lieuwe koper Snakkerburen (gebied)   1650 236 143r
SJOERDS, LIEUWE sioerds, lieuwe koper Heiligeweg 16   1733 248 280r
SJOERDS, LIEUWE sjoerds, lieuwe koper Zuiderpoort (gebied)   1702 244 161v
SJOERDS, LIEUWE sjoerds, lieuwe koper Voorstraat 97   1720 246 90r
SJOERDS, LIEUWE sjoerds, lieuwe koper Heiligeweg 16   1726 246 268v
SJOERDS, LIEUWE sjoerds, lieuwe koper Nieuwstraat WZ   1727 246 300r
STOFFELS, LIEUWE stoffels, lieuwe koper   1702 244 178r
STOFFELS, LIEUWE stoffels, lieuwe koper   1703 244 197v
SIEBES, LIEUWE sybes, lieuwe koper   1753 253 112v
WILLEMS, LIEUWE willems, lieuwe koper Lombardstraat 2   1745 251 69v
WILLEMS, LIEUWE willems, lieuwe koper   1759 254 203r
WILLEMS, LIEUWE willems, lieuwe koper   1763 255 201v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS graaf, lieuwe willems koper Noorderhaven 41   1690 242 323r
GERRITS, LIEUWKE gerrits, lieuwke koper   1602 228 610r
LIEUWES, LIEUWKJE lieuwes, lieuwkjen (wd) koper Lanen 48   1689 242 277v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS bruin, lieve sjoerds de koper Vismarkt 1   1739 250 43v
PRIGGE, LIEUWE prigge, lievius koper   1732 248 93r
PRIGGE, LIEUWE prigge, lievius koper   1732 248 167r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS bruin, liewe sieverds de koper Zuiderhaven 23   1731 248 65r
SIPKES, sipckes, lieywe koper Grote Kerkstraat   1603 228 751r
AARTS, LIJSBET aerts, lijbeth koper   1604 228 787r
, LIJSBET bardends, lijbeth koper   1772 258 51v
JANS, LIJSBET jans, lijbeth koper   1606 228 1044r
LIEUWES, LIJSBET liuwes, lijsbert (wd) verkoper Bildtstraat 13   1633 233 127r
LUITJENS, LIJSBET luitjes, lijsbert verkoper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbert (wl) verkoper Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbert (wl) verkoper Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbert (wl) verkoper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
GOGH, LIJSBERT goch, lijsbertus van schildersgezel koper Voorstraat 9   1795 264 283v
, LIJSBET , lijsbet verkoper   1601 228 541r
GERRITS, LIJSBET gerryts, lijsbet koper Heiligeweg ZZ   1631 233 24v
HETTES, LIJSBET hettes, lijsbet koper Franekerpoort (gebied)   1597 228 106r
JAKOBS, LIJSBET jacobs, lijsbet koper   1599 228 275r
ROS, LIJSBET JANS ros, lijsbet jansen koper Franekereind 30   1718 246 15v
ROS, LIJSBET JANS ros, lijsbet jansen koper Grote Ossenmarkt 5   1718 246 16v
NANNES, LIJSBET nannings, lijsbet (te leeuwarden) verkoper Poortje   1601 228 534r
REINS, LIJSBET reyns, lijsbet koper Scheerstraat 3   1611 229 8r
SJOERDS, LIJSBET sioerdts, lijsbet koper   1642 235 35v
ULBES, LIJSBET ulbes, lijsbet koper Snakkerburen (gebied)   1706 245 6r
WOUTERS, LIJSBET wouters, lijsbet koper   1616 230 91r
, LIJSBET clamstra, lijsbeth koper   1773 258 73v
DONKER, LIJSBET donker, lijsbeth koper   1737 249 175r
, LIJSBET mutsmaker, lijsbeth ten oosten   1660 238 23v
SIKKEMA, LIJSBET siccama, lijsbeth koper Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
SIKKEMA, LIJSBET siccama, lijsbeth ten noorden Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
WEIDENAAR, LIJSBET weidenaar, lijsbeth koper Noorderhaven 40   1680 241 92r
ANDRIES, LIJSBET andries, lijsbeth verkoper Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
ANDRIES, LIJSBET andryes, lijsbeth koper   1600 228 428r
ANDRIES, LIJSBET andrys, lijsbeth koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
BRUG, LIJSBET KORNELIS brug, lijsbeth corn. de koper   1727 247 41r
KORNELIS, LIJSBET cornelis, lijsbeth koper   1765 256 103r
KORNELIS, LIJSBET cornelis, lijsbeth koper   1772 258 58r
KORNELIS, LIJSBET cornelis, lijsbeth verkoper   1773 258 102v
KORNELIS, LIJSBET cornelis, lijsbeth (wd) verkoper   1804 267 14r
DIRKS, LIJSBET dirks, lijsbeth koper Kleine Bredeplaats 18   1738 250 24v
DIRKS, LIJSBET dirks, lijsbeth verkoper   1774 258 142v
DIRKS, LIJSBET dyrx, lijsbeth koper Alemanssteeg   1606 228 1053r
EESGES, LIJSBET edsges, lijsbeth koper   1747 251 201r
FEKKES, LIJSBET feckes, lijsbeth bruid   1605 228 864r
FRANSES, LIJSBET fransen, lijsbeth verkoper   1772 258 33v
FRANSES, LIJSBET fransen, lijsbeth verkoper Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
FRANSES, LIJSBET fransen, lijsbeth verkoper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
FRANSES, LIJSBET fransen, lijsbeth verkoper Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
GERRITS, LIJSBET gerrits, lijsbeth koper   1678 241 2r
GERRITS, LIJSBET gerrits, lijsbeth koper   1683 241 245v
GERRITS, LIJSBET gerryts, lijsbeth koper Voorstraat 73   1601 228 480r
HAIES, LIJSBET hayes, lijsbeth koper   1600 228 426r
HAIES, LIJSBET hayes, lijsbeth koper   1600 228 427r
HAIES, LIJSBET hayes, lijsbeth verkoper Lanen   1601 228 486r
HERES, LIJSBET heeres, lijsbeth ten noorden Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
HENDRIKS, LIJSBET hendriks, lijsbeth verkoper Schritsen NZ   1774 258 190v
BAARS, LIJSBET HIDDES baars, lijsbeth hiddes (wd) koper Noordijs 1   1728 247 65v
IJSBRANDS, LIJSBET ijsbrands, lijsbeth (wd) verkoper Lanen 48   1773 258 125v
IENTES, LIJSBET intes, lijsbeth ten noorden Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
JAKOBS, LIJSBET jacobs, lijsbeth koper   1665 239 7r
JAKOBS, LIJSBET jacobs, lijsbeth koper   1739 250 63r
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth bruid   1604 228 835r
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper Noorderhaven ZZ   1616 230 37r
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper Sint Odolphisteeg 8   1736 249 138v
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper   1736 249 139r
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper   1739 250 79v
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper   1740 250 82r
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
PERSIJN, LIJSBET JANS persijn, lijsbeth jans koper   1778 259 96r
JANS, LIJSBET janz, lijsbeth koper   1753 253 95r
JANS, LIJSBET janzen, lijsbeth koper   1774 258 174r
JASPERS, LIJSBET jaspers, lijsbeth (te sexbierum) koper Sint Jacobstraat   1597 228 50r
JELLES, LIJSBET jellis, lijsbeth koper   1603 228 736r
JOHANNES, LIJSBET johannes, lijsbeth verkoper   1604 228 846r
LEENDERTS, LIJSBET lenerts, lijsbeth ten westen Rommelhaven ZZ   1597 228 26r
LUCAS, LIJSBET lucas, lijsbeth (wd) verkoper   1773 258 111v
LUITJENS, LIJSBET luitjes, lijsbeth koper Noorderhaven 8   1803 266 541r
NICOLAAS, LIJSBET ericx, lijsbeth nicolaes koper Havenplein ZZ   1598 228 224r
OLFERTS, LIJSBET olpherts, lijsbeth koper Sint Jacobstraat OZ   1612 229 182r
OVERDIJK, LIJSBET OTTES overdijk, lijsbeth ottes (terschelling) verkoper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbeth koper   1605 228 893r
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbeth koper Sint Jacobstraat WZ   1664 238 233v
PIETERS, LIJSBET pytters, lijsbeth koper   1667 239 86r
SIEMENS, LIJSBET simens, lijsbeth koper   1643 235 39r
SIEMENS, LIJSBET simons, lijsbeth ten westen   1627 232 10r
SIEMENS, LIJSBET simons, lijsbeth ten noorden   1627 232 10r
SIPKES, LIJSBET sipckes, lijsbeth koper   1602 228 635r
STOFFELS, LIJSBET stoffels, lijsbeth verkoper   1601 228 516r
SIEMENS, LIJSBET symons, lijsbeth koper Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
TJEERDS, LIJSBET tjeerds, lijsbeth koper Weverstraat   1660 238 61v
TJEERDS, LIJSBET tjeerds, lijsbeth koper Weverstraat   1664 238 215v
TJERKS, LIJSBET tjerks, lijsbeth verkoper Voorstraat 30   1779 259 168v
OEPKES, LIJSBET upkes, lijsbeth koper   1603 228 745r
OEPKES, LIJSBET upkes, lijsbeth koper   1605 228 894r
WIEBES, LIJSBET wybes, lijsbeth koper Heiligeweg ZZ   1600 228 442r
WIETSES, LIJSBET wytses, lijsbeth koper   1598 228 258r
ROELOFS, LIJSBET roelofs, lijske koper Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
EGBERTS, egberts, linne koper   1652 236 191r
JANS, jansen, lioelle bakker (mr) koper Hofstraat 16   1656 237 76r
SAPES, LIMME sapes, liomme koper   1666 239 47r
JANS, LISKJE jans, lisck verkoper   1633 233 114r
JANS, LISKJE janz, liskje koper   1756 254 35r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Romastraat ZZ   1718 246 30r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Zoutsloot 21   1720 246 78v
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Grote Bredeplaats 8b   1723 246 165r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Grote Bredeplaats 8a   1727 247 5r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Hondenstraat 3   1729 247 240r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Voorstraat 97   1730 247 305v
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius kapitein koper Zuiderpoort (gebied)   1732 248 162r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Zuiderhaven 2   1733 248 254r
REEN, LIEUWE reen, livius koper Heiligeweg 7   1708 245 43v
RIJPMA, LIEUWE rijpema, livius koper Wasbleek ZZ   1690 242 313v
RIJPMA, LIEUWE rijpema, livius koper Poortje OZ   1706 244 326v
RIJPMA, LIEUWE rijpema, livius koper Scheffersplein 25   1707 245 22v
RIJPMA, LIEUWE ripema, livius koper Voorstraat 8   1694 243 89v
RIJPMA, LIEUWE ripema, livius apotheker koper Voorstraat 8   1694 243 103r
RIJPMA, LIEUWE ripema, livius koper   1698 243 349r
WIJNGAARDEN, LIEUWE wyngaarden, livius koper   1784 261 152v
MEYER, LODEWIJK meyer, lodewyk koper   1797 265 89r
SMID, LODEWIJK smith, lodewyk koper Weverstraat ZZ   1749 251 282v
DAAMS, LUTSKE daams, loetske verkoper   1772 258 8v
DAAMS, LUTSKE daams, loetske ten westen   1772 258 8v
RINTJES, LUTSKE rintjes, loetske geniaarde Voorstraat 84   1778 259 134v
MARCUS, LOLKJE knosses, lolck marcus (te franeker) koper Voorstraat NZ   1601 228 538r
WIEBES, LOLKJE wybes, lolck koper   1606 228 1058r
ALKES, LOLKE aelckes, lolcke schoenmaker koper Voorstraat 17   1616 230 41r
ALKES, LOLKE aelkes, lolcke bruidegom   1600 228 443r
ARENDS, LOLKE aenes, lolcke ten zuiden Noorderhaven 82   1597 228 27r
ARENDS, LOLKE aenis, lolcke verkoper Voorstraat 37   1618 230 295r
HENDRIKS, LOLKE hendrickx, lolcke koper   1649 236 61r
JAKOBS, LOLKE jacobs, lolcke koper   1659 238 11v
JANS, LOLKE jans, lolcke koper   1599 228 348r
JANS, LOLKJE jans, lolcke (op vlieland) verkoper Voorstraat 64   1600 228 419r
JANS, LOLKE jans, lolcke (te sneek) grondpacht   1601 228 499r
JANS, LOLKE jans, lolcke (te sneek) verkoper   1601 228 499r
LASES, LOLKE laes, lolcke koper Heiligeweg ZZ   1600 228 396r
LASES, LOLKE laeses, lolcke koper Heiligeweg   1597 228 90r
MINSES, LOLKE minses, lolcke koper Carl Visschersteeg WZ   1646 235 198v
OBBES, LOLKE obbes, lolcke koper   1667 239 87r
OBBES, LOLKE obbes, lolcke koper Grote Ossenmarkt 17   1668 239 146r
OTTES, LOLKE ottes, lolcke koper   1663 238 171r
SIETSES, LOLKE sytses, lolcke koper Zuiderhaven 8   1630 232 283r
SIETSES, LOLKE sytses, lolcke koper   1646 235 192v
TJAMMES, LOLKE tiammes, lolcke koper   1605 228 910r
TJOMMES, LOLKE tziommes, lolcke koper Zoutsloot ZZ   1612 229 214r
WIEBES, LOLKE wybes, lolcke koper   1603 228 710r
WESTRA, LOLKE westra, lolke (vroedsman) koper Rozengracht 50   1726 246 276v
EELSES, LOLKE aelties, lolke koper   1642 235 5r
BERENDS, LOLKE beerns, lolke koper   1730 247 365v
BEERTS, LOLKE beers, lolke metselaar koper Nieuwstraat 56   1740 250 107r
BERENDS, LOLKE berends, lolke koper Sint Jacobstraat OZ   1667 239 107r
HINNES, LOLKE hennings, lolke koper   1763 256 13r
JAKOBS, LOLKE jacobs, lolke koper Schritsen NZ   1751 252 166r
BOER, LOLKE JANS boer, lolke jans de koper   1785 262 10r
BOER, LOLKE JANS boer, lolke jansen de koper   1784 261 136r
BOER, LOLKE JANS boer, lolke jansen de koper   1784 261 175v
WESTRA, LOLKE JARICHS westra, lolke jarigs koper Voorstraat 90   1713 245 188r
WESTRA, LOLKE JARICHS westra, lolke jarigs koper   1721 246 114v
WESTRA, LOLKE JARICHS westra, lolke jarigs koper   1727 247 19v
OEDSES, LOLKE oedses, lolke koper   1759 254 209r
SIEBRENS, LOLKE sybrens, lolke koper   1801 266 17r
SIEBRENS, LOLKE sybrens, lolke ten oosten Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
SIEBRENS, LOLKE sybrens, lolke ten westen Lanen 24 F-221 1810 269 17r
SIEBRENS, LOLKE sybrens, lolke timmerknecht (huis-) verkoper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
SIETSES, LOLKE sytzes, lolke verkoper Lanen 41   1773 258 121v
SCHELTEMA, LOLKJE scheltema, lolkje koper Droogstraat NZ   1749 252 15v
RIENKS, LOLKJE rinkes, lolkje koper Rommelhaven 15   1729 247 241v
RIENKS, LOLKJE rinkes, lolkje (moeder)(wl) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS schrik, lolkje sjoerds koper Noorderhaven 22   1740 250 135r
SJORDEMA, LOLKJE sjordema, lolkjen (dokkum) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
ANDRIES, LOLKJE andries, lolkjen (wd) verkoper   1774 258 188v
RIENKS, LOLKJE renkes, lolkjen koper   1739 250 70v
RIENKS, LOLKJE rinkes, lolkjen koper Hoogstraat 7   1745 251 95v
RIENKS, LOLKJE rinkes, lolkjen koper   1747 251 206v
UILKES, LOLKJE uilkes, lolkjen koper   1774 258 189v
KOK, LOLLE kock, lolle koper   1693 243 50v
KOK, LOLLE kok, lolle ten westen Lanen 72   1772 258 63r
KOK, LOLLE kok, lolle (het perk van) ten westen Schritsen 56   1773 258 69v
HEINS, LOLLE heins, lolle koper   1754 253 173r
KOK, LOLLE HEINS kock, lolle heins ten westen   1774 258 151v
KOK, LOLLE HEINS kok, lolle heins koper   1776 259 14r
KOK, LOLLE HEINS kok, lolle heins blauwverver (mr) verkoper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
KOK, LOLLE JAKOBS cock, lolle jacobs koper Lanen ZZ   1683 241 270v
KOK, LOLLE JAKOBS cock, lolle jacobs koper   1704 244 249r
KOK, LOLLE JAKOBS kock, lolle jacobs koper   1764 256 77v
KOK, LOLLE JAKOBS kock, lolle jacobs (wl) verkoper   1805 267 119v
KOK, LOLLE JAKOBS kock, lolle jacobs (wl) ten noorden   1805 267 119v
KOK, LOLLE JAKOBS kok, lolle jacobs (wl) verkoper Lanen 70   1804 267 104r
KOK, LOLLE JAKOBS kok, lolle jacobs (wl) ten zuiden Lanen 70   1804 267 104r
TJEERDS, LOLLE tiaerts, lolle koper   1652 236 210v
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes koper Lanen 83   1758 254 120v
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes ten westen Lanen 85   1774 258 167v
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes ten noorden Lanen 85   1774 258 167v
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes (burgemeester)(oud-) verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
JANS, LOUW jans, lou koper   1606 228 988r
ROMKES, LOUW rompckes, lou koper   1604 228 819r
OEPKES, LOUW upkes, lou koper   1659 237 185v
SJOERDS, LOUIS sioerdsen, louis koper   1644 235 104r
KLINKHAMER, LOURENS klinkhamer, lourens koper Sint Jacobstraat 4   1726 246 283r
TABES, LOURENS tabes, lourens koper Noorderhoofd 1   1754 253 167r
TABES, LOURENS tabes, lourens koper Brouwersstraat 26   1756 254 12v
TABES, LOURENS tabes, lourens koper Zuiderhaven 36   1765 256 111r
TABES, LOURENS tabes, lourens geniaarde Franekertrekvaart NZ   1767 256 247r
TABES, LOURENS tabes, lourens (wl) verkoper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
TABES, LOURENS tabes, lourens (burgemeester)(oud-)(wl) ten oosten Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
KOSTER, LOURENS KLASES koster, lourens claassen koper Scheerstraat 7   1781 260 25v
KOSTER, LOURENS KLASES coster, lourens clasen koper Hoogstraat 41   1781 260 36v
KLASES, LOURENS clases, lourens koper Grote Bredeplaats 29   1753 253 67r
KOSTER, LOURENS KLASES coster, lourens clazen koper   1774 258 157v
DIRKS, LOURENS dircksen, lourens koper   1646 235 195v
DIRKS, LOURENS dirx, lourens koper   1642 234 166v
DIRKS, LOURENS dirxen, lourens koper Carl Visschersteeg WZ   1645 235 164r
FOLKERTS, LOURENS folkerts, lourens koper Noorderhaven 32   1727 247 55v
GOOITSENS, LOURENS goytiens, lourens koper Rapenburg ZZ   1677 240 264r
GOOITSENS, LOURENS goyties, lourens koper   1643 235 75v
HANSES, LOURENS hansen, lourens ten oosten Scheerstraat 3   1611 229 8r
HANSES, LOURENS hansen, lourens ten oosten Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
HANSES, LOURENS hansen, lourens verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper   1656 237 69r
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper   1657 237 106v
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper   1657 237 136r
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper Weverstraat   1658 237 173v
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper Weverstraat   1658 237 175v
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens gortmaker verkoper   1659 238 4r
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper Zuiderhaven 56   1663 238 199r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS asperen, lourens jacobs koper Weverstraat   1666 239 61r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS asperen, lourens jacobs koper Franekereind 30   1680 241 81v
JAKOBS, LOURENS gortmaker, lourens jacobs koper   1660 238 37v
JANS, LOURENS jans, lourens koper Droogstraat   1612 229 206r
JANS, LOURENS jansen, lourens koper   1637 234 46r
KLINKHAMER, LOURENS JANS klinkhamer, lourens jansen koper Brouwersstraat 20   1708 245 56r
KLINKHAMER, LOURENS JANS klinkhamer, lourens jansen koper Zuiderhaven 56   1712 245 170v
LAMMERTS, LOURENS lammerts, lourens koper   1675 240 192r
LOURENS, LOURENS clinkhamer, lourens lourens koper Zoutsloot ZZ   1721 246 119v
BRUIN, LOURENS PIETERS bruin, lourens pytters koper   1669 239 205r
REINERS, LOURENS reiners, lourens koper Bildtpoort (gebied)   1669 239 194r
TABES, LOURENS tabes, lourent koper   1741 250 179r
FOLKERTS, folkerts, lousens koper   1617 230 209r
JANS, LOUW jans, louw koper Romastraat 31   1611 229 41r
JANS, LOUW jans, louw koper   1790 263 229r
JANS, LOUW jans, louw ten westen A-000 1809 268 293v
JANS, LOUW jans, louw ten oosten Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
LOUWS, LOUW louws, louw koper Rinnertspijp   1601 228 517r
MICHIELS, LOUW michels, louw koper   1598 228 154r
, LOUW rippert, louw koper Franekereind ZZ   1632 233 39v
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw koper Bildtpoort (gebied)   1680 241 76v
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw koper Carl Visschersteeg OZ   1680 241 78v
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw koper Bildtpoort (gebied)   1684 242 10r
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw koper   1684 242 10v
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw bakker (mr) koper Hoogstraat NZ   1690 242 335v
TEEKES, LOUW taekes, louw koper   1729 247 267r
TEEKES, LOUW taekes, louw wever (bont-)(mr) koper Kerkpoortstraat 18   1732 248 166r
TEUNIS, LOUW theunis, louw koper   1729 247 274v
KOSTER, LOURENS KLASES koster, louwrens clazen koper   1775 258 201v
HUIGS, LOUIS huygen, louwys koper   1604 228 826r
ALLES, LIEBBE alles, lubbe koper Voorstraat 70   1715 245 242r
ALLES, LIEBBE alles, lubbe koper   1721 248 54v
, LUBBERT lijndraaier, lubbert koper   1606 228 1023r
BERENDS, LUBBERT beerns, lubbert koper   1695 243 175r
GERRITS, LUBBERT gerryts, lubbert koper Lanen ZZ   1624 231 22r
GERRITS, LUBBERT gerryts, lubbert ten noorden   1634 233 127v
HENDRIKS, LUBBERT hendricks, lubbert koper   1669 239 186v
JANS, LUBBERT jans, lubbert (weeskinderen van) verkoper   1633 233 120r
LUBBERTS, LUBBERT lubberts, lubbert koper   1656 237 72r
LUBBERTS, LUBBERT lubberts, lubbert koper   1667 239 100r
KLASES, LUBBRICHJE claes, lubbrich koper   1603 228 753r
BOS, LUCAS bos, lucas stokersknecht koper Hofstraat 65   1730 247 311r
BOS, LUCAS bos, lucas koper   1756 254 54v
IJSBRANDS, LUCAS ijsbrandi, lucas (mackum) koopman verkoper Moriaanstraat   1804 267 47r
, LUCAS ooyts, lucas (wl) verkoper Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
BERENDS, LUCAS bernts, lucas koper Lanen ZZ   1603 228 678r
DOEDES, LUCAS doedes, lucas koper   1649 236 93v
DOEDES, LUCAS doedes, lucas koper   1652 236 198r
DOEDES, LUCAS doedes, lucas (wd) ten westen   1660 238 16r
GERRITS, LUCAS gerryts, lucas koper   1599 228 287r
MARTENS, LUCAS martens, lucas koper   1643 235 48r
PIETERS, LUCAS pieters, lucas koper   1785 261 262r
PIETERS, LUCAS pieters, lucas koper   1785 262 47v
PIETERS, LUCAS ooy, lucas pieters (wl) verkoper Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
ALLES, LUCIA ales, lucia koper Liemendijk   1614 229 415r
PIETERS, LUCIA pieters, lucia verkoper Zuiderpoort (gebied)   1618 230 294r
BOS, LUCAS bos, luicas koper   1742 250 238v
PIETERS, LUCAS oy, luicas pyters koper Zuiderhaven 17   1768 257 55r
GERRITS, gerryts, luitgien koper Brouwersstraat 23   1612 229 141r
SMID, LUITJEN HALBES smid, luitie halbes verkoper Zuiderhaven 23   1660 238 28r
GERRITS, LUITJEN gerryts, luitien koper   1681 241 169r
HALBES, LUITJEN halbes, luitien ten noorden Zuiderhaven 21   1659 238 9v
HALBES, LUITJEN halbes, luitien ten zuiden Zuiderhaven 21   1660 238 30r
LIEUWES, LUITJEN lieuwes, luitien koper   1660 238 41r
FABER, LUITJEN faber, luitje ten noorden Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
ROORDA, LUITJEN roorda, luitje verkoper Zuiderhaven 17   1752 252 241r
, LUITJEN .., luitje ten oosten Hofstraat 1 G-070 1809 268 267r
PIETERS, LUITJEN pieters, luitje koper   1790 263 200r
PIETERS, LUITJEN pieters, luitje ten westen Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
PIETERS, LUITJEN pieters, luitje ten westen Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
STOFFELS, LUITJEN stoffels, luitje koper   1791 263 342r
DOUWES, LUITJEN douwes, luitjen koper   1695 243 186r
FOLKERTS, LUITJEN folkerts, luitjen koper   1702 244 157v
LIEUWES, LUITJEN lieuwes, luitjen koper   1664 238 230r
PIETERS, LUITJEN pieters, luitzen koper Noorderhaven 6   1763 255 228r
BOUWES, LIEPKJE buwes, lupkjen verkoper Heiligeweg 4   1774 258 193r
DOUWES, LIEPKJE douwes, lupkjen koper   1768 257 94r
DOUWES, LIEPKJE douwes, lupkjen (wd) koper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
DOUWES, LIEPKJE douwes, lupkjen (wd) koper Lanen ZZ   1779 259 173r
TJEERDS, LIEPKJE tjeerds, lupkjen koper   1745 251 89r
KASPERS, LUDSER caspers, lutger ten zuiden Hofstraat NZ   1750 252 63v
KASPERS, LUDSER caspers, lutgerus wever (bont-) koper   1708 245 59r
KASPERS, LUDSER caspers, lutgerus wever (bont-) koper Kerkpad 40   1709 245 102r
HENDRIKS, hendriks, luther koper   1727 247 24v
SAKES, LUTSKE saackes, luts koper Heiligeweg NZ   1598 228 260r
BUITENPOST, LUITJEN buitenpost, lutske koper   1777 259 31v
ROSEBOOM, LUITJEN roseboom, lutske koper Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
KRONENBURG, LUTSKE JANS kronenburg, lutske jans (wd) verkoper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
TEEKES, LUITJEN taeckes, lutske koper   1629 232 187r
TJEBBES, LUTSKE tyebbes, lutske bruid   1597 228 101r
JANS, jans, lutter koper   1738 249 258v
RINTJES, LUURTSKE rintjes, luurdske koper Voorstraat 85   1780 260 2r
OEGES, LIEUWE oeges, luwe ten zuiden Lanen 44   1665 239 5r
DOUWES, LUITJEN douwes, luytien koper Schritsen ZZ   1614 229 423r
JAKOBS, LUITJEN jacobs, luytien koper Lanen 83   1598 228 251r
JANS, LUITJEN jans, luytien koper   1600 228 433r
LAMMERTS, LUITJEN lambarts, luytien koper   1642 235 8r
LAMMERTS, LUTSKE lamberts, luytien verkoper Heiligeweg   1611 229 1r
PAULUS, LUITJEN pouwels, luytien zoutmeter koper   1633 233 98v
GERRITS, LUITJEN gerryts, luytjen koper   1674 240 154v
LAMMERTS, LUITJEN lamberts, luytjen koper   1643 235 44r
ANDRIES, LIEKELE andries, lyckle koper   1618 230 275r
DIRKS, LIEKELE dercx, lyckle koper   1657 237 123r
JANS, LIEKELE jans, lyckle koper   1805 267 148v
JANS, LIEKELE jans, lyckle koper   1806 267 238r
KLASES, LIEKELE clasen, lycle koper   1665 239 8va
HOBBES, LIEUWE hobbes, lyeuwe verkoper Rommelhaven ZZ   1597 228 26r
ANDRIES, LIEKELE andries, lykle koper Zuiderhaven 18   1627 231 165r
EERKES, LIEKELE eerx, lykle koper Vijverstraat NZ   1677 240 262r
JOHANNES, LIEKELE johannis, lykle (franeker) koper Schritsen 50   1718 246 21r
REITSES, LIEKELE reidses, lykle koper Zeilmakersstraat   1754 253 148v
REITSES, LIEKELE rijdses, lykle geniaarde Lanen 40   1762 255 126v
REITSES, LIEKELE rijdses, lykle koper Lanen ZZ   1762 255 145r
REINS, LIJSBET reyns, lysbeth verkoper Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
, bredael, lysken van ten westen Lanen NZ   1611 229 91r
TJEERDS, tjaerdts, lyuu koper   1605 228 965r
JANS, LIEUWE fliger, lyuwe jansen koper Lanen NZ   1663 238 173v