Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022-02-08 12:17:47

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BOS, M. bos, m. (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
FABER, M. faber, m. koper Lammert Warndersteeg OZ   1783 261 56v
, M. otterloo, m. van koper   1796 264 309v
, M. ouwendag, m. koper   1802 266 102r
VEEN, M. veen, m. van der koper   1802 266 104r
FINK, M. vink, m. ten oosten Rapenburg NZ   1804 267 56r
WETSENS, M. wetsens, m. van bewoner Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
, M. wetzen, m. van koper   1800 265 619r
WETSENS, M. wetzens, m. van ten oosten Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
WETSENS, M. wetzens, m. van ten noorden Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maaike folkerts de (erven) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maaike folkerts de (erven) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
JAKOBS, MAAIKE jacobs, maaike (wd)(erven) verkoper Lanen 70   1804 267 104r
JAKOBS, MAAIKE jacobs, maaike (wd)(erven) ten zuiden Lanen 70   1804 267 104r
JAKOBS, MAAIKE jacobs, maaike (wd) verkoper   1805 267 119v
JAKOBS, MAAIKE jacobs, maaike (wd) ten noorden   1805 267 119v
REINERS, MARTEN reyners, maarten koper   1650 236 108r
WILLEMS, willems, maartgien koper   1605 228 886r
GERRITS, MARTJEN gerryts, maartie verkoper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
SIEMENS, MARTJEN simons, maartie koper   1776 259 2v
, MARTJEN bijlaan, maartje koper Rozengracht 20   1729 247 250v
BIKKER, MARTJEN bikker, maartje (wd) verkoper Noorderhaven 62   1780 259 269v
HAANSTRA, MARTJEN haanstra, maartje (wd) verkoper Voorstraat 2   1800 265 486r
NAUTA, MARTJEN nauta, maartje koper   1784 261 251r
TADEMA, MARTJEN tadema, maartje koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS bikker, maartje bastiaans verkoper Lanen 28   1774 258 168v
WIJNGAARDEN, MARTJEN KORNELIS wyngaarden, maartje cornelis koper Heiligeweg 36   1730 247 308v
STAPERT, MAAIKE stapert, maayke koper Grote Bredeplaats 6a   1783 261 79v
DOUWES, MAAIKE douwes, maayke ten zuiden   1804 267 10v
KOK, MAAIKE JAKOBS kok, maayke jacobs koper Noorderhaven 24   1801 266 59r
WOLF, wolff, machelyn de koper   1606 228 978r
HARMENS, harmens, maertgyen (wd) koper   1598 228 213r
LOUISES, MAGDALENA lowys, magdaleentie koper Snakkerburen (gebied)   1615 230 9r
REINALDA, MAGDALENA reinalda, magdalena verkoper Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
LOUISES, MAGDALENA lovys, magdalena koper   1613 229 345r
MARTENS, MAGDALENA martens, magdalena koper 7-097 1631 233 6r
OLIVIERS, MAGDALENA olifiers, magdalena koper Kerkpad 3   1629 232 215r
AARSEN, MAGNUS arssen, magnus van koper Franekereind 1   1761 255 86v
, jogcheminne, magriet koper Bargebuurt   1752 252 181r
LAAN, MAAIKE laen, maicke van der koper Schritsen 28   1642 235 6v
GERRITS, MAAIKE gerrits, maicke koper Zuiderpoort (gebied)   1648 236 51r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maike folkerts de koper Rozengracht NZ   1778 259 146v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maike folkerts de koper Rozengracht NZ   1780 259 267v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maike folkerts de (wd) verkoper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
IEMES, MAAIKE yemes, maike verkoper Voorstraat 89   1780 259 230r
IEGES, MAAIKE yges, maike (wd) verkoper Bargebuurt   1776 259 4r
KORNELIS, MARCELLUS cornelis, marcelus koper   1603 228 681r
AGES, MARCUS ages, marcus koper Moriaanstraat 2   1660 238 45r
JASPERS, MARCUS jaspers, marcus koper   1696 243 264r
BAKKER, MARGARETA bakker, margareta verkoper   1803 267 5r
, MARGARETA daelen, margareta van koper Scheerstraat ZZ   1616 230 29r
FONTEIN, MARGARETA fontein, margaretha koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
FONTEIN, MARGARETA fontein, margaretha koper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
OLDAANS, MARGARETA oldaens, margaretha koper Heiligeweg 7   1724 246 207v
BAKKER, MARGARETA WILLEMS bakker, margaretha willems (huisvrouw van rein miedema) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, MARGARETA WILLEMS bakker, margaretha willems (huisvrouw van rein miedema) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
HANSES, MARGARETA hanses, margariet koper Achterstraat   1636 234 6r
SYTSEMA, MARGARETA sytzama, margarieta van (wd) koper Rozengracht NZ   1728 247 126v
BENTFORD, MARIA bentfort, maria koper   1778 259 98r
BERG, MARIA berch, maria van den koper   1735 249 99v
BISSCHOP, MARIA bisschop, maria verkoper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
BOERMAN, MARIA burman, maria koper Voorstraat 27   1785 261 286r
, MARIA codercq, maria koper Voorstraat 24   1773 258 89v
, MARIA elffring, maria (wl) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
ELFRINK, MARIA elfring, maria koper Bildtstraat 19   1780 259 236v
FONTEIN, MARIA fontein, maria wandelkoper Hondenstraat 4   1725 246 243r
FONTEIN, MARIA fontein, maria wandelverkoper Zuiderhaven 69   1725 246 243r
GREIDANUS, MARIA greidanus, maria koper   1780 259 281r
GREIDANUS, MARIA greidanus, maria (wl) verkoper Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
HEINSIUS, MARIA heinsius, maria koper   1807 267 341v
, MARIA houtenburg, maria van koper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
LEX, MARIA lex, maria (erven) ten westen Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
LEX, MARIA lex, maria (erven) ten westen Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
SPANNENBURG, MARIA spannenburg, maria koper   1794 264 223r
SURINGAR, MARIA suringar, maria koper Grote Kerkstraat 3   1733 248 188v
ZWAAL, MARIA swaal, maria verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
WESTENDORP, MARIA westendorp, maria (amsterdam) verkoper Lanen 82   1779 259 186v
, MARIA zaad, maria (wd) verkoper Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
HANSES, MARIA hanskes, maria verkoper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
TJEERDS, tyaerdts, maria koper Scheerstraat 1   1615 229 570r
KLASES, MARIA claeses, marij koper Sint Christoffelsteeg   1611 229 46r
, MARIA gerbrandt, marij koper   1616 230 75r
GIJSBERTS, MARIA gijsberts, marij triumphant Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
GIJSBERTS, MARIA gijsberts, marij (wd) triumphant   1601 228 505r
HARMENS, MARIA harmens, marij koper   1618 230 281r
HERES, MARIA heeres, marij koper Woudemansteeg   1599 228 313r
HENDRIKS, MARIA hendricx, marij (te amsterdam) ten noorden   1601 228 500r
HENDRIKS, MARIA hendricx, marij (te amsterdam) verkoper   1601 228 500r
IENTES, MARIA intes, marij verkoper Liemendijk ZZ   1627 232 3r
JANS, MARIA jans, marij koper   1601 228 475r
JOHANNES, MARIA johannes, marij koper   1683 241 242r
LOURENS, MARIA lourens, marij koper   1670 240 13r
MARTENS, MARIA martens, marij koper   1604 228 778r
RINNERTS, MARIA rinnerts, marij koper Zuiderhaven ZZ   1630 232 246r
ROBIJNS, MARIA robijns, marij (wl) bewoner Zuiderhaven   1633 233 125v
ROELOFS, MARIA roelofs, marij koper Brouwersstraat   1605 228 943r
SJOERDS, MARIA sioerdts, marij verkoper Zoutsloot 7   1630 232 315r
STOFFELS, MARIA stoffels, marij triumphant Franekerpoort (gebied)   1600 228 438r
TJEPKES, MARIA tjepkes, marij bewoner Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
JANS, MARIA jans, marijk koper   1796 264 318v
BISSCHOP, MARIA bisschop, marijke koper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
DIJKSTRA, MARIA dijkstra, marijke koper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
FONTEIN, MARIA fontein, marijke koper   1680 241 68v
LEX, MARIA lex, marijke ten noorden Schritsen 16   1784 261 165r
LOO, MARIA loo, marijke (vrijster) verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
SCHELLINGWOU, MARIA schellingwou, marijke koper Zuiderhaven 30   1775 258 216v
BERENDS, MARIA beerends, marijke koper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
BLOK, MARIA KLASES blok, marijke claazes (wl) verkoper   1775 258 197v
KLASES, MARIA clases, marijke koper   1767 256 234v
BLOK, MARIA KLASES blok, marijke clazes (erven) ten westen   1774 258 187v
WETSENS, MARIA KORNELIS wetzens, marijke cornelis verkoper Spekmarkt 4   1772 258 32v
EDGERS, MARIA edsgers, marijke verkoper Rozengracht 8   1778 259 158r
EESGES, MARIA edsges, marijke koper   1746 251 148r
EEDES, MARIA eerdes, marijke koper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
EVERTS, MARIA everts, marijke koper   1778 259 129v
FOLKERTS, MARIA folkerts, marijke koper Vismarkt 4   1758 254 145v
FOLKERTS, MARIA folkerts, marijke koper Weverstraat   1801 266 58r
FOLKERTS, MARIA folkerts, marijke koper Hofstraat 47   1802 266 192r
HARMENS, MARIA ijskam, marijke harmanus verkoper   1804 267 78r
HENDRIKS, MARIA hendriks, marijke koper   1804 267 82r
HENDRIKS, MARIA luiters, marijke hendriks koper Lanen 64   1782 260 253r
JANS, MARIA jans, marijke koper   1724 246 198r
JANS, MARIA jans, marijke koper Voorstraat 74   1752 252 183r
JANS, MARIA jans, marijke bewoner Voorstraat 74   1752 252 183r
JANS, MARIA jans, marijke koper   1759 254 186v
JANS, MARIA jans, marijke koper   1767 257 5v
JANS, MARIA jans, marijke koper Spekmarkt 4   1772 258 32v
JANS, MARIA jans, marijke koper   1773 258 80r
JANS, MARIA jans, marijke koper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
JANS, MARIA jans, marijke koper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
JANS, MARIA jans, marijke ten zuiden Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
JANS, MARIA jans, marijke koper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
JANS, MARIA holmans, marijke jans verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
JOHANNES, MARIA johannes, marijke koper   1776 259 1r
KLOK, MARIA LEENDERTS klok, marijke leenders (wd) verkoper Lanen 82   1779 259 186v
LOURENS, MARIA lourens, marijke koper   1804 267 78r
MELLES, MARIA melles, marijke verkoper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
PIETERS, MARIA pieters, marijke koper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
WILLEMS, MARIA willems, marijke koper   1729 247 222v
MARINUS, marijens, marijn koper   1597 228 93r
MARTENS, martens, marijn (wl) ten noorden   1605 228 875r
STOFFELS, stoffels, marijtgien triumphant Droogstraat   1601 228 542r
TEUNIS, theunis, marijtgien koper   1602 228 633r
HENDRIKS, MARIA hendriks, marike koper Hofstraat NZ   1750 252 63v
HENDRIKS, MARIA hendriks, marike ten oosten Hofstraat NZ   1750 252 63v
JANS, MARIA jans, marike koper   1805 267 181v
, MARIA , mariken (wd) ten oosten Voorstraat 23   1601 228 514r
WILLEMS, MARIA willems, mariken verkoper Voorstraat 33   1601 228 472r
, MARTEN betzauw, marten koper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
, MARTEN betzauw, marten ten oosten Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
, MARTEN betzauw, marten ten zuiden Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
, MARTEN boldewijn, marten (wd) ten noorden Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
BOS, MARTEN bos, marten ten westen Noorderhaven 43   1789 263 110r
BOS, MARTEN bos, marten (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
BOS, MARTEN bos, marten (wl) kuiper (mr) verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
BOS, MARTEN bos, marten (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
RADSMA, MARTEN radsma, marten koper   1794 264 202r
RADSMA, MARTEN radsma, marten ten zuiden Voorstraat 6   1802 266 109r
RADSMA, MARTEN radsma, marten ten noorden Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
RADSMA, MARTEN radsma, marten ten zuiden   1805 267 128r
RADSMA, MARTEN radsma, marten verkoper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
, MARTEN rohey, marten koper   1688 242 254r
, MARTEN rohey, marten koper   1690 242 330r
, MARTEN rohey, marten koper   1691 242 347v
ROSEE, MARTEN rosee, marten koper Franekereind 25   1696 243 190v
ROSEE, MARTEN rosee, marten zeefmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 18   1701 244 91v
ROSEE, MARTEN rosee, marten koper Voorstraat 69   1701 244 123v
ROSEE, MARTEN rosee, marten koper Voorstraat 67   1720 246 72v
VLIET, MARTEN vliet, marten van koper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
VONK, MARTEN vonk, marten koper   1801 265 696r
, MARTEN .., marten ten westen Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
ABES, MARTEN abbes, marten koper   1697 243 305r
ABES, MARTEN abbes, marten koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1704 244 264r
ABES, MARTEN abbes, marten koper   1721 246 117v
ABES, MARTEN abbes, marten koper   1731 248 16r
ANDRIES, MARTEN andries, marten koper Franekereind 40   1711 245 136v
AUKES, MARTEN auckes, marten koper   1602 228 635r
BINKES, MARTEN bentes, marten koper   1673 240 128r
BOS, MARTEN BERENDS bosch, marten berends koper Noorderhaven 41   1787 262 187r
BROERS, MARTEN broers, marten koper   1643 235 93v
BROERS, MARTEN broers, marten koper Schritsen ZZ   1681 241 73v
KLASES, MARTEN claesen, marten koper Lanen 83   1660 238 17v
KLASES, MARTEN clasen, marten koper Lanen 83   1660 238 17v
KLASES, MARTEN clasen, marten koper   1662 238 148r
KLASES, MARTEN clases, marten koper   1680 241 69v
KORNELIS, MARTEN cornelis, marten (heerenveen) verkoper Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
DIRKS, MARTEN dirks, marten (op de pallas) timmerman koper   1782 260 265r
DIRKS, MARTEN dirks, marten verkoper   1804 267 11v
DIRKS, MARTEN dirks, marten ten westen   1804 267 11v
DIRKS, MARTEN dirks, marten koper   1804 267 106v
DIRKS, MARTEN dirks, marten (wl) ten westen   1805 267 109r
DIRKS, MARTEN dirks, marten koper Grote Ossenmarkt 16   1806 267 195r
DIRKS, MARTEN dirks, marten (wd) ten oosten Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
DOUWES, MARTEN douwes, marten koper   1604 228 798r
DOUWES, MARTEN douwes, marten koper Lanen 30   1755 253 234v
ERNSTES, MARTEN eernstes, marten koper   1678 241 1v
FEDDES, MARTEN feddes, marten (wd) ten zuiden Poortje   1601 228 534r
FEDDES, MARTEN feddes, marten koper Poortje   1602 228 586r
FEIKES, MARTEN feyckes, marten koper   1605 228 928r
FOKKES, MARTEN fockes, marten koper   1682 241 203v
FOKKES, MARTEN fockes, marten koper   1684 242 15v
FOKKES, MARTEN fockes, marten koper   1759 254 240v
FOKKES, MARTEN fockes, marten koper   1760 254 255r
FOKKES, MARTEN fockes, marten koper   1760 255 17r
FOKKES, MARTEN fokkes, marten (meerderjarig vrijgezel) timmerman verkoper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
FOKKES, MARTEN fokkes, marten (wd) koper   1778 259 105r
FOKKES, MARTEN fokkes, marten koper Zoutsloot 98   1781 260 13r
FOKKES, MARTEN fokkes, marten koper   1785 262 19r
GILLES, MARTEN gillis, marten koper   1712 245 172r
, MARTEN halfes, marten koper   1675 240 184r
HANSES, MARTEN hansen, marten koper   1646 235 208r
HANSES, MARTEN hansen, marten koper   1648 236 23v
HARMENS, MARTEN harmens, marten (weeskinderen van) verkoper   1634 233 136r
HAIES, MARTEN hayes, marten schipper (wijd-) koper   1664 238 204r
HAIES, MARTEN hayes, marten (erven dochter) verkoper Zoutsloot NZ   1685 242 79v
HERES, MARTEN heeres, marten koper Noorderhaven NZ   1604 228 772r
HENDRIKS, MARTEN hendricks, marten (crediteuren van) verkoper Zuiderhaven NZ   1628 232 67r
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten koper Lanen 7   1763 255 217v
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten tichelaar koper   1776 259 7v
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten koper   1776 259 8v
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten koper   1778 259 150r
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten ten zuiden   1805 267 112v
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten (erven) ten westen Lanen 9   1810 269 22v
HIELKES, MARTEN hylckes, marten koper   1663 238 183v
IEDES, MARTEN iedes, marten (erven) ten oosten Weverstraat ZZ   1660 238 40r
IEMES, MARTEN iemes, marten koper   1658 237 148r
IJSBRANDS, MARTEN ijsbrandts, marten koper   1601 228 484r
IJSBRANDS, MARTEN ijsbrandts, marten (te sexbierum) triumphant Heiligeweg   1601 228 498r
IJSBRANDS, MARTEN ijsbrandts, marten koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
BOER, MARTEN JAKOBS boer, marten jacobs de koper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
JANS, MARTEN jans, marten koopman koper Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
MEY, MARTEN JANS mey, marten jans van der schipper (schuit-) koper Bildtstraat 23   1800 265 435r
MEY, MARTEN JANS mey, marten jans van der (wl) schipper (schuit-) verkoper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
JANS, MARTEN skiere, marten jans koper Rinnertspijp WZ   1624 231 26r
JANS, MARTEN jansen, marten koper   1645 235 172v
JANS, MARTEN jansen, marten koper   1647 235 255r
JANS, MARTEN jansen, marten koper   1658 237 158v
JANS, MARTEN jansen, marten koper   1723 246 163v
JANS, MARTEN janssen, marten koper Rinnertspijp   1637 234 38v
JANS, MARTEN janssen, marten koper   1637 234 46v
JANS, MARTEN janz, marten koper   1756 254 24r
JOHANNES, MARTEN joannes, marten koper Lanen 39   1675 240 209r
JOHANNES, MARTEN joannes, marten koper   1679 241 43r
JOHANNES, MARTEN johannes, marten (mr) chirurgijn koper Grote Kerkstraat 1a   1663 238 170v
JOHANNES, MARTEN johannes, marten koper   1784 261 245v
JOOSTES, MARTEN joosten, marten koper Sint Odolphisteeg OZ   1689 242 272r
LASES, MARTEN laessen, marten mr. schoenmaker koper Voorstraat 5   1633 233 124v
LIEUWES, MARTEN lieuwes, marten koper   1668 239 131v
MARTENS, MARTEN martens, marten koper   1656 237 55r
MARTENS, MARTEN martens, marten koper Rozengracht 40   1656 237 94v
MARTENS, MARTEN martens, marten koper   1687 242 200v
MARTENS, MARTEN martens, marten wever (bont-) ten westen Kerkpad 16   1750 252 67r
MARTENS, MARTEN martens, marten wever (bont-) koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1751 252 124v
MEINTES, MARTEN meyns, marten koper   1601 228 550r
OKKES, MARTEN ockes, marten verkoper   1660 238 15r
OKKES, MARTEN ockes, marten koper Zuiderhaven 18   1672 240 99v
OKKES, MARTEN ockes, marten koper   1674 240 167v
OKKES, MARTEN okkes, marten koper   1662 238 154r
PIETERS, MARTEN pieters, marten triumphant Sint Jacobstraat WZ   1600 228 436r
PIETERS, MARTEN pieters, marten (wd) ten oosten   1633 233 120r
PIEBES, MARTEN swil, marten pybes koper   1606 228 979r
PIETERS, MARTEN pyters, marten koper   1624 231 33v
PIETERS, MARTEN pyters, marten koper   1626 231 135r
PIETERS, MARTEN pyters, marten koper   1629 232 221r
PIETERS, MARTEN pytters, marten koper   1683 242 9v
PIETERS, MARTEN pytters, marten koper   1685 242 94v
RIPPERTS, MARTEN ripperts, marten bruidegom   1606 228 991r
SALVES, MARTEN salvus, marten schipper (wijd-) koper   1663 238 191r
SALVES, MARTEN salvus, marten koper   1666 239 52r
SIERKS, MARTEN siercx, marten verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
STOFFELS, MARTEN stoffels, marten (weeskinderen van) koper   1600 228 423r
SIEMENS, MARTEN symens, marten ten westen Hoogstraat 25   1601 228 501r
SIEMENS, MARTEN symons, marten verkoper   1601 228 516r
SIETSES, MARTEN sytses, marten koper Voorstraat 62   1766 256 176r
TJEPKES, MARTEN tiepkes, marten koper   1660 238 57r
TJEPKES, MARTEN tjepkes, marten koper Lombardstraat   1669 239 198v
WABES, MARTEN wabbes, marten koper Brouwersstraat WZ   1605 228 966r
WILLEMS, MARTEN willems, marten koper   1707 245 31r
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van koper Noorderhaven 3   1804 267 51v
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van brugman van de kettingbrug verkoper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van ten westen Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
WIEGERS, MARTEN wygers, marten koper Brouwersstraat OZ   1699 244 30r
IEMES, MARTEN yemes, marten koper   1665 239 7v
HILARIDES, MARTEN SIETSES hilarides, marten zijtses verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
HILARIDES, MARTEN SIETSES hilarides, marten zijtses verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
HIDDES, MARTJEN hiddes, martgen koper Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
KORNELIS, MARTJEN cornelis, martgien koper   1604 228 802r
GIJSBERTS, MARTJEN gijsberts, martgien koper Droogstraat   1611 229 66r
, MARTJEN willkens, martgien koper Lanen NZ   1611 229 91r
DAM, MARTHA dam, martha van koper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
DAM, MARTHA dam, martha van koper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
, MARTHA erkelens, martha (wd) verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v
KUIPER, MARTHA JAKOBS kuiper, martha jacobs koper Noorderhaven 12   1788 262 269r
KUIPERS, MARTHA JAKOBS kuipers, martha jacobs koper Noorderhaven 62   1780 259 269v
KUIPERS, MARTHA JAKOBS kuipers, martha jacobs verkoper Voorstraat 76   1780 259 286v
ALBERTS, MARTJEN alberts, martien koper Sint Jacobstraat   1612 229 207r
TIETES, MARTJEN tietes, martien koper   1619 230 297r
, MARTEN blocklant, martinus dr. (te amsterdam) verkoper   1634 233 131r
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van koper Grote Bredeplaats 8b   1769 257 110r
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van ontvanger generaal ten oosten Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van grietman van Schoterland verkoper Grote Bredeplaats 8   1780 259 231v
NAUTA, MARTJEN nauta, martje koper Zoutsloot NZ   1790 263 251v
NAUTA, MARTJEN JELTES nauta, martje jeltes koper Noorderhaven 109   1781 260 130v
KLASES, MARTJEN claases, martjen koper   1689 242 298r
JANS, MARTJEN jans, martjen koper   1604 228 817r
JANS, MARIA jans, marytje koper Zuiderhaven 57   1640 234 107r
JANS, MARIA jans, marytje ten oosten Zuiderhaven 57   1640 234 107r
, MATTEUS helsinghe, mathijs (van straatsburg) koper Grote Bredeplaats NZ   1598 228 194r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs koper   1661 238 79v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Voorstraat 24   1685 242 77r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Liemendijk NZ   1694 243 102v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Liemendijk NZ   1696 243 201r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Droogstraat NZ   1696 243 245v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Zuiderhaven 6   1746 251 132r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Zuiderhaven 6   1746 251 143r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper   1747 251 180r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Grote Kerkstraat 31   1749 252 14v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van geniaarde Zuiderhaven 18   1761 255 82v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
POLET, MATTEUS polet, mathijs koper   1791 263 325v
SMID, MATTEUS smit, mathijs verkoper   1774 258 137v
HENDRIKS, MATTEUS hendricx, mathijs bruidegom   1604 228 834r
MATTEUS, MATTEUS mathijs, mathijs koper Romastraat ZZ   1613 229 270r
MATTEUS, MATTEUS mathijsen, mathijs koper   1659 237 191r
MATTEUS, MATTEUS matthijssen, mathijs koper Romastraat   1631 233 33r
PIETERS, MATTEUS pieters, mathijs koper Zuiderhaven 17   1784 261 146r
WILLEMS, MATTEUS willems, mathijs ten oosten   1601 228 528r
, wonsel, mathyas van (ds) predikant koper   1733 248 275r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, matijs van koper Noorderhaven 88   1699 244 6v
, MATTEUS woensel, matthias van koper   1729 247 280v
OUDENDAG, MATTEUS ouendag, matthijs koper Voorstraat 13   1795 264 280r
GUITET, guitet, maturijn kapitein koper Liemendijk NZ   1703 244 204r
GUITET, guitet, maturijn koper Zuiderhaven 56   1706 244 321r
STANSIUS, MAURITS stantius, mauritius (ds) koper Voorstraat 41   1659 237 182v
SIEMENS, MAURITS symons, maurus koper   1667 239 68r
SIEMENS, MAURITS symons, maurus koper   1667 239 68v
LUITJENS, MAAIKE luitiens, may ten zuiden Zuiderstraat   1641 234 153v
, MAAIKE , maycke vlasster ten noorden   1634 233 133v
LAAN, MAAIKE laan, maycke van der koper Zuiderhaven 57   1643 235 73v
ARJENS, MAAIKE ariaens, maycke (te leeuwarden) koper Poortje   1601 228 534r
KLASES, MAAIKE clases, maycke koper   1631 233 13v
KLASES, MAAIKE clases, maycke koper Franekereind 14   1668 239 26ra
DIRKS, MAAIKE dirckx, maycke koper   1646 235 236r
DIRKS, MAAIKE dirckx, maycke koper   1647 235 243r
FRANSES, MAAIKE franses, maycke koper Voorstraat 33   1601 228 472r
HANSES, MAAIKE cartouw, maycke hanses koper Noorderhaven 44   1680 241 115r
HERCULES, MAAIKE hercules, maycke koper   1601 228 528r
IEMES, MAAIKE iemes, maycke koper Schritsen NZ   1649 236 81v
JAKOBS, MAAIKE jacobs, maycke bruid   1604 228 834r
JANS, MAAIKE jans, maycke (jan frans dochter) bruid   1598 228 216r
JANS, MAAIKE jans, maycke koper Zoutsloot NZ   1704 244 255v
JILLES, MAAIKE jelis, maycke koper Voorstraat 23   1601 228 514r
JOOSTES, MAAIKE joostes, maycke koper Sint Odolphisteeg OZ   1629 232 209r
OLFERTS, MAAIKE olpherts, maycke koper   1600 228 428r
FILIPPUS, MAAIKE philips, maycke koper Lanen ZZ   1627 232 32r
PIETERS, MAAIKE pyters, maycke koper Carl Visschersteeg WZ   1648 236 23r
PIETERS, MAAIKE pytters, maycke koper   1667 239 82r
SAPES, MAAIKE saves, maycke koper   1627 232 40r
STOFFELS, MAAIKE stoffels, maycke koper   1657 237 137v
SIEMENS, MAAIKE symons, maycke koper   1703 244 206v
WARNERS, MAAIKE warners, maycke koper Lanen 2   1605 228 937r
GERRITS, MAAIKE gerrits, mayecke koper   1606 228 1025r
LAAN, MAAIKE laen, mayke van der koper Schritsen ZZ   1641 234 126v
LAAN, MAAIKE laen, mayke van der koper   1642 235 26r
BASTIAANS, MAAIKE bastiaans, mayke koper   1666 239 49r
BASTIAANS, MAAIKE bastiaens, mayke koper   1664 238 220r
BINKES, MAAIKE bentes, mayke ten oosten   1773 258 101r
DOUWES, MAAIKE douwes, mayke (wd) verkoper Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
EWOUTS, MAAIKE ewouds, mayke koper   1757 254 57v
FOKKES, MAAIKE fokkes, mayke verkoper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
HAAS, MAAIKE haas, mayke folk. de koper Schritsen 17   1768 257 57r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, mayke folkerts de (wd) koper   1803 267 2v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, mayke folkerts de (wd) verkoper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
HAANTJES, MAAIKE haantjes, mayke (wl) verkoper   1775 258 203v
HILLES, MAAIKE hilles, mayke koper   1731 247 384v
RUURDS, MAAIKE boetema, mayke ruirds koper   1722 246 151r
KALF, MAAIKE WIEBES kalf, mayke wybes koper   1735 249 101r
KORNELIS, cornelis, me koper   1659 237 278r
SIEMENS, MEDARDUS simons, meed koper Sint Jacobstraat 6   1614 229 448r
OKKES, MARTEN ockes, meerten koper Heiligeweg 20   1649 236 98r
FEIES, MEINERT feyes, meijnert koper WZ   1631 232 357r
FABER, MEILE faber, meile koper   1782 261 2r
FABER, MEILE faber, meile smid (ijzer-)(mr) koper   1783 261 22v
ALLEMA, MEILE ollema, meile koper   1717 245 282r
ALLEMA, MEILE ollema, meile koper   1717 245 292v
DIRKS, MEILE dirks, meile (wd) ten westen Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks koper Hoogstraat 38   1771 257 204r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Rozengracht 37   1779 259 182r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Simon Stijlstraat 3   1780 259 264v
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks koper Nieuwstraat WZ   1782 260 290r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Noorderhaven 107   1783 261 23v
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks koper Achterstraat   1783 261 110r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Achterstraat   1784 261 213v
ALLEMA, MEILE JAKOBS ollema, meile jacobs koper Voorstraat 55   1720 246 68v
RUURDS, MEILE ruurds, meile geniaarde Grote Bredeplaats 13   1716 245 256v
RUURDS, MEILE ruurds, meile koper Rommelhaven 28   1717 245 287v
UILKES, MEILE ulckes, meile koper   1659 237 203r
AERNTSMA, MEINERT arentsma, meindert koper   1739 250 31r
BERNARDUS, MEINERT bernardus, meindert koper Zuiderhaven 24   1789 263 100r
JANS, MEINERT jans, meindert koper   1768 257 99r
JANS, MEINERT jans, meindert koper Sint Odolphisteeg 15   1792 264 15r
JANS, MEINERT jans, meindert ten noorden Lanen 41 E-188 1809 268 202r
HOEK, MEINERT hoek, meinert van koper Kleine Bredeplaats 1   1728 247 78r
HOEK, MEINERT hoek, meinert van (wd) ten noorden Lanen 41   1773 258 121v
KLASES, MEINERT claasen, meinert koper   1662 238 155r
KLASES, MEINERT claes, meinert koper   1628 232 144r
IJSBRANDS, MEINERT isbrandts, meinert koper Achterstraat   1665 239 3r
JANS, MEINERT jans, meinert ten oosten   1774 258 147v
HOEK, MEINERT JANS hoek, meinert jansen koper Grote Bredeplaats 31   1697 243 323v
JASPERS, MEINERT jaspers, meinert koper   1732 248 83r
JASPERS, MEINERT jaspers, meinert koper   1734 248 335r
JENTJES, MEINERT jenties, meinert koper   1667 239 97v
MEINTES, MEINERT meintes, meinert koper   1660 238 64v
MONSES, MEINERT monses, meinert koper   1729 247 242v
SIEBES, MEINERT sibes, meinert koper   1665 239 6va
SIKKES, MEINERT sickes, meinert koper Vijverstraat NZ   1658 237 178r
SIEBES, MEINERT sybes, meinert koper   1656 237 87v
WILLEMS, MEINERT willems, meinert koper Grote Bredeplaats ZZ   1662 238 140v
WILLEMS, MEINERT willems, meinert koper   1731 247 381v
BOKKES, MEINOU bockes, meinouw koper   1738 249 228v
BOKKES, MEINOU bockes, meinouw (wd) verkoper Noorderhaven 32   1740 250 112v
JAGER, MEINT jager, meinte ten noorden Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
JAGER, MEINT jager, meinte de ten noorden Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
JAGER, MEINT jager, meinte de ten noorden Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
BROUWER, MEINT ANDRIES brouwer, meinte andrys koper   1741 250 181r
DOEKES, MEINT doekes, meinte verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
JAGER, MEINT WILLEMS jager, meinte willems koper   1787 262 205v
JAGER, MEINT WILLEMS jager, meinte willems de koper Simon Stijlstraat OZ   1797 265 37r
JAGER, MEINT WILLEMS jager, meinte willems de slager (mr) koper Rozengracht 37   1798 265 187r
MEULEN, MEINT meulen, meintje van der (bolsward) koper Hoogstraat 5   1805 267 118v
NANNES, MELCHERT nannes, melcher koper Nieuwstraat WZ   1658 237 176r
, MELCHERT schraage, melchior koper Kleine Bredeplaats 20 E-112 1807 267 323v
PIETERS, MELCHERT pieters, melchior koper   1604 228 852r
PIETERS, MELCHERT pyters, melchior (van aacken) koper Karremanstraat OZ   1611 229 47r
GERRITS, MELIS gerryts, melis koper   1626 231 137v
HEINS, MELIS heyns, melis koper Kleine Bredeplaats 22   1628 232 88r
JANS, MELIS jansen, melis koper   1708 245 61r
MELIS, MELIS melissen, melis koper   1648 236 39v
PIEBES, MELIS piebes, melis koper   1629 232 175r
NIJHOLT, MELLE niholt, melle bieder Spekmarkt 6   1712 245 4va
NIJHOLT, MELLE FEIES nijholt, melle feyes koper Rozengracht NZ   1705 244 298r
HANSES, MELLE hansen, melle koper Bildtstraat 25   1681 241 150r
HANSES, MELLE hansen, melle koper Zuiderhaven 18   1709 245 92v
JANS, MELLE jansen, melle koper   1672 240 81v
SIKKES, MELLE sickes, melle koper   1663 238 191v
IENSES, MELLE ynses, melle geniaarde Zuiderhaven 65   1725 246 214v
IENSES, MELLE ynses, melle bieder   1728 247 2ra
IENSES, MELLE ynses, melle koper Zoutsloot NZ   1750 252 96r
IENSES, MELLE ynses, melle koper   1763 255 233v
, MINNE bloks, menne koper   1797 265 66r
, MINNE bloks, menne koper   1799 265 351r
TUININGA, MINNE tuininga, menno koper Heiligeweg 2   1786 262 134r
FINK, MINNE vink, menno koper   1783 261 27r
FINK, MINNE vink, menno koper   1784 261 170r
FINK, MINNE vink, menno koper   1784 261 240v
FINK, MINNE vink, menno koper   1789 263 81v
FINK, MINNE vink, menno koper   1791 263 310v
FINK, MINNE vink, menno (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 24   1794 264 171v
FINK, MINNE vink, menno koper   1794 264 185r
FINK, MINNE vink, menno koper   1794 264 199r
FINK, MINNE vink, menno geniaarde Noorderhaven 114   1795 264 238r
KORNELIS, MINSE cornelis, menso koper   1680 241 65r
KORNELIS, MINSE cornelis, menso koper   1680 241 86v
KORNELIS, MINSE cornelis, menso koper Voorstraat 61   1681 241 121r
KORNELIS, MINSE cornelis, menso koper   1681 241 143v
SIEMENS, MARCUS symens, mercus koper   1660 238 45v
JAKOBS, METJE jacobs, metje koper   1779 259 187v
MARTENS, METJE martens, mettje koper Steenhouwersstraat 2   1798 265 178r
OEBELES, METJE oebeles, mettje (wd) verkoper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
PIEBES, MEEUWIS piebes, mevis koper Noorderhaven 62 7-021 1627 232 46r
PIEBES, MEEUWIS pybes, mewes koper   1602 228 653r
FOLKES, MEIE folkes, meye koper Brouwersstraat 22   1670 240 17r
HARMENS, MEIE harmens, meye koper Zoutsloot 9   1734 248 288v
HARMENS, MEIE harmens, meye koper   1738 249 238r
HARMENS, MEIE harmens, meye koper Zoutsloot   1738 249 338r
HARMENS, MEIE harmens, meye koper Zoutsloot NZ   1739 250 12v
HARMENS, MEIE harmens, meye schipper (schuit-) koper Bildtstraat 16   1743 251 20r
HARMENS, MEIE harmens, meye koper Zoutsloot 30   1752 253 32r
MEYER, MEIE HARMENS meyer, meye harmens bieder Noorderhaven 69   1753 253 272r
LOLKES, MEIE lolkes, meye koper Hofstraat 16   1699 244 20r
LOLKES, MEIE lolkes, meye koper   1703 244 194r
SAKES, MEIE saekes, meye koper   1702 244 187r
SAKES, MEIE sakes, meye koper   1684 242 26r
SAKES, MEIE sakes, meye koper   1698 243 369r
FOLKERTS, MEIE folkerts, meyke koper Zuiderhaven 18   1734 248 307r
ALLEMA, MEILE ollema, meyle koper Lanen 23   1727 247 10r
ALLEMA, MEILE ollema, meyle koper   1729 247 218v
FABER, MEILE DIRKS faber, meyle dirks ijzersmid (mr) koper   1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS faber, meyle dirks koper Rozengracht 37   1787 262 162v
ALLEMA, MEILE ollema, meyle kjacobs koper Noorderhaven 104   1726 246 282r
RINNERTS, MEILE rinnerts, meyle gecondemneerde Sint Christoffelsteeg   1614 229 396r
UILKES, MEILE uilckes, meyle (pottenbakkerij van) ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1678 241 24v
UILKES, MEILE uilkes, meyle koper Achterstraat   1674 240 145r
UILKES, MEILE uilkes, meyle koper Achterstraat   1674 240 145v
UILKES, MEILE uilkes, meyle (pottenbakkerij van) ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1681 241 152r
UILKES, MEILE uylkes, meyle bakker koper Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
UILKES, MEILE uylkes, meyle bakker (mr) koper Zoutsloot NZ   1674 240 160v
UILKES, MEILE uylkes, meyle (panwerk van) bakker (mr) ten oosten Zoutsloot NZ   1674 240 160v
, MEINERT bents, meynert koper Lammert Warndersteeg   1614 229 420r
KORNELIS, MEINERT cornelis, meynert verkoper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
DOOITSES, MEINERT doytses, meynert koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 44r
DOOITSES, MEINERT doytses, meynert verkoper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
DOOITSES, MEINERT doytzes, meynert koper   1615 229 513r
GERBENS, MEINERT gerbrandts, meynert triumphant   1597 228 94r
IDSES, MEINERT idzes, meynert (wl) verkoper   1611 229 106r
JAKOBS, MEINERT jacobs, meynert koper Bildtpoort (gebied)   1689 242 278r
JANS, MEINERT jansen, meynert koper   1671 240 59v
PIETERS, MEINERT pyters, meynert koper   1606 228 997r
PIETERS, MEINERT pyters, meynert koper Franekereind ZZ   1611 229 59r
SIEBES, MEINERT sibes, meynert ten oosten Heiligeweg   1641 234 154v
SIEBES, MEINERT sybes, meynert koper Snakkerburen (gebied)   1632 233 40v
TJEERDS, MEINERT tiaerdts, meynert koper   1657 237 108r
MELLES, MINKE melles, meyns koper   1634 233 142r
KORNELIS, MEINT cornelis, meynte koper   1600 228 426r
KORNELIS, MEINT cornelis, meynte koper   1600 228 427r
DOUWES, MEINT douwes, meynte koper   1656 237 88v
JANS, MEINT jans, meynte koper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
RIENKS, MEINOU ryens, meynu koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 61r
, MICHIEL dreso, michiel koper   1791 263 345r
, MICHIEL drijso, michiel ten zuiden Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
NAUTA, MICHIEL nauta, michiel geniaarde Zuiderhaven 36   1766 256 170r
NAUTA, MICHIEL nauta, michiel koper Lanen 21   1766 256 178r
NAUTA, MICHIEL nauta, michiel koper Zuiderpoort (gebied)   1766 256 212v
NAUTA, MICHIEL nauta, michiel koper   1768 257 79r
NAUTA, MICHIEL nauta, michiel koper   1777 259 85r
NAUTA, MICHIEL nauta, michiel koper Brouwersstraat 17   1782 260 160r
VELDHUIS, MICHIEL veldhuis, michiel koper Kerkpoortstraat 49   1782 260 231r
WASSENAAR, MICHIEL wassenaar, michiel koper Molenpad 18   1785 261 301r
WASSENAAR, MICHIEL wassenaar, michiel koper Molenpad 16   1785 261 302r
WETSENS, MICHIEL wetsens, michiel van koper Zuiderhaven 77   1794 264 229r
WETSENS, MICHIEL wetsens, michiel van secretaris ten oosten Zuiderhaven 75   1804 267 101v
WETSENS, MICHIEL wetsens, michiel van secretaris ten noorden Zuiderhaven 75   1804 267 101v
WOLF, MICHIEL wolff, michiel de koper   1606 228 978r
DOEKELES, MICHIEL doekles, michiel koper   1699 244 5v
MUNTER, MICHIEL EGBERTS munter, michiel eiberts hoedenmaker (mr) koper Voorstraat 45   1718 246 1r
FREERKS, MICHIEL freerks, michiel koper   1769 257 115v
FREERKS, MICHIEL freerks, michiel koper   1771 257 244v
WASSENAAR, MICHIEL HARMENS wassenaar, michiel harmens verver en glazenmaker (mr) koper Lanen 76   1782 260 288r
HARTS, MICHIEL heerts, michiel koper   1624 231 19r
HENDRIKS, MICHIEL hendrickx, michiel koper Zoutsloot ZZ   1598 228 239r
ENGELSMAN, MICHIEL HENDRIKS engelsman, michiel hendricx bruidegom   1598 228 190r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper Hoogstraat 21   1776 258 262r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (beurt-) op amsterdam verkoper   1776 259 7v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (wijd-) koper Zeilmakersstraat OZ   1782 260 193v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper   1792 264 17r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper   1798 265 169r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper Bildtstraat 20   1800 265 440r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper Karremanstraat 22   1802 266 301r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel ten zuiden Bildtstraat 18   1804 267 8v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud beurt-) verkoper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud wijd-) verkoper Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud beurt-) verkoper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
JANS, MICHIEL jansen, michiel koper   1648 236 27v
JANS, MICHIEL jansen, michiel koper   1698 243 383v
LIEUWES, MICHIEL lieuwes, michiel verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
MARTENS, MICHIEL martens, michiel koper   1679 241 35v
MELLES, MICHIEL melles, michiel koper Lanen 41   1773 258 121v
PIETERS, MICHIEL pieters, michiel naastligger   1601 228 509r
PIETERS, MICHIEL pieters, michiel koper Schritsen 63   1780 259 291v
PIETERS, MICHIEL romerman, michiel pieters koper   1800 265 450r
PIETERS, MICHIEL pytters, michiel koper Noorderhaven 2   1800 265 430r
RIENKS, MICHIEL rienks, michiel koper   1753 253 44v
SAMUELS, MICHIEL samuels, michiel koper   1642 235 4r
SANNES, MICHIEL sannes, michiel koper   1648 236 25v
SIKKES, MINSE sikkes, mientje koper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, miggiel schipper (beurt-) op amsterdam (oud-) verkoper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
IEPES, MEINERT ypes, mijnert koper Rozengracht 21   1672 240 111r
IENSES, MELLE ynses, mille koper   1725 246 223v
HARMENS, MINK harmens, minck koper Lanen ZZ   1647 235 249v
HARMENS, MINK harmens, minck brouwer koper Lanen ZZ   1653 236 247v
LIEUWES, MINK lieuwes, minck koper   1665 239 11v
PIETERS, MINKE pieters, mincke koper   1599 228 320r
PIEBES, MINK pybes, mincke (wd) ten oosten Droogstraat NZ   1601 228 490r
HILLES, MINK hilles, mink schipper koper A-000 1809 268 293v
KROON, MINK JANS kroon, mink jans koper   1807 267 326v
POLAK, MINK polak, minke (leeuwarden) koper   1804 267 98v
EVERTS, MINK everts, minke koper Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
EVERTS, MINK everts, minke koper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
MINNES, MINK minnes, minke koper William Boothstraat 1   1752 252 186v
, MINNE , minne smid naastligger Lanen   1601 228 486r
BLOK, MINNE blok, minne koper Lombardspijp   1768 257 36v
BLOK, MINNE blok, minne koper   1777 259 72r
, MINNE houttuin, minne koper Achterstraat 5   1797 265 97r
, MINNE houttuin, minne koper   1798 265 159r
, MINNE houttuin, minne ten oosten   1804 267 106v
, MINNE houttuin, minne ten westen Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
, MINNE houttuin, minne ten westen Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
, MINNE houttuin, minne koopman koper Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
, MINNE houttuin, minne koopman ten zuiden Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
, MINNE houttuin, minne koopman koper Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
VEEN, MINNE veen, minne van der verver (mr) koper   1805 267 112v
VEEN, MINNE veen, minne van der ten oosten   1805 267 123r
FINK, MINNE vink, minne koopman koper   1781 260 134v
FINK, MINNE vink, minne koper   1787 262 222v
FINK, MINNE vink, minne koper Karremanstraat OZ   1787 262 223v
FINK, MINNE vink, minne ten noorden   1804 267 46r
FINK, MINNE vink, minne koopman koper   1804 267 89r
FINK, MINNE vink, minne verkoper   1805 267 126r
FINK, MINNE vink, minne ten westen Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
FINK, MINNE vink, minne ten westen Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
FINK, MINNE vink, minne ten westen Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
FINK, MINNE vink, minne verkoper Rozenstraat 3 H-031 1810 268 357v
FINK, MINNE vink, minne ten zuiden Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
ABES, MINNE abbes, minne smid (mr ijzer-) koper   1735 249 20r
ABES, MINNE abes, minne koper Lanen 87   1719 246 33v
ABES, MINNE abes, minne bieder   1728 247 4ra
FABER, MINNE ABES faber, minne abes koper   1779 259 198r
ALLES, MINNE alles, minne koper Zoutsloot NZ   1642 234 177r
ALLES, MINNE alles, minne koper   1643 235 40v
ALLES, MINNE alles, minne koper   1643 235 92v
KLASES, MINNE claasen, minne koper Havenplein 20   1717 245 307v
BLOK, MINNE KLASES blok, minne claases koper Voorstraat 95   1787 262 179r
BLOK, MINNE KLASES blok, minne claases koper   1795 264 264v
BLOK, MINNE KLASES blok, minne claases koper   1797 265 56r
KLASES, MINNE claessen, minne koper   1718 246 14r
BLOK, MINNE KLASES blok, minne clazes koopman ten oosten Zuiderhaven 1   1774 258 176r
FEDDES, MINNE feddes, minne koper Noorderhaven 66   1761 255 80v
FEDDES, MINNE feddes, minne koper   1763 256 14r
FOKKES, MINNE fockes, minne koper Karremanstraat   1597 228 99r
GERRITS, MINNE gerrits, minne koper   1668 239 124v
HANSES, MINNE hansen, minne koper   1670 240 26v
WILDE, MINNE HARMENS wilda, minne harms koper Franekereind 19   1749 252 28r
HEINS, MINNE heins, minne ten zuiden Zuiderhaven 18   1660 238 32r
HEIES, MINNE heyes, minne koper Grote Bredeplaats 11   1671 240 60v
HEINS, MINNE heyns, minne koper   1649 236 89v
JANS, MINNE jans, minne koper   1611 229 120r
JANS, MINNE jans, minne koper   1658 237 161r
JANS, MINNE jans, minne koper   1659 238 12v
JANS, MINNE jans, minne verkoper Lanen NZ   1665 239 9r
JANS, MINNE jans, minne ten oosten Noorderhaven 15   1676 240 231r
JANS, MINNE jansen, minne ten westen Droogstraat 100   1660 238 30v
JANS, MINNE jansen, minne ten zuiden   1660 238 41r
JANS, MINNE jansen, minne koper Lanen NZ   1661 238 71r
JANS, MINNE jansen, minne koper Weverstraat   1661 238 80v
JANS, MINNE jansen, minne koper Weverstraat   1664 238 237v
JANS, MINNE jansen, minne koper Zoutsloot ZZ   1665 239 15r
JANS, MINNE jansen, minne koper Noorderhaven 17   1668 239 122v
MARNSTRA, MINNE JANS marnstra, minne jansen koper   1690 242 316r
PIETERS, MINNE pieters, minne waterhaler koper Lammert Warndersteeg 10   1751 252 165r
PIETERS, MINNE pieters, minne verkoper   1773 258 105v
PIETERS, MINNE pieters, minne koper Brouwersstraat 1   1786 262 130r
PIETERS, MINNE pieters, minne koper   1787 262 191v
PIETERS, MINNE pieters, minne koper   1787 262 198v
PIETERS, MINNE pieters, minne koper   1787 262 242r
PIETERS, MINNE pieters, minne koper   1788 263 42v
POPPES, MINNE houttuin, minne poppes koper   1802 266 317r
POPPES, MINNE houttuin, minne poppes verkoper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
PIETERS, MINNE pyters, minne koper   1753 253 64r
REINERS, MINNE reynders, minne (te leeuwarden) koper Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
RUURDS, MINNE ruierdts, minne koper Lanen 82   1643 235 53v
RUURDS, MINNE ruirds, minne koper   1742 250 209r
RUURDS, MINNE ruirds, minne koper   1742 250 236r
RUURDS, MINNE ruurds, minne koper   1740 250 130r
SIPKES, MINNE sipckes, minne koper Noorderhaven NZ   1613 229 307r
TIJSES, MINNE thijssen, minne koper Noorderhaven 65   1692 242 389r
TIJSES, MINNE thijssen, minne schipper koper Noorderhaven 67   1693 243 33r
TIJSES, MINNE tijssen, minne koper   1700 244 68r
TIJSES, MINNE tijssen, minne koper Zoutsloot NZ   1704 244 256v
TIJSES, MINNE tijssen, minne koper Zoutsloot ZZ   1705 244 303r
PIETERS, MINNERT pieters, minnert koper   1600 228 403r
PIETERS, MINNERT pieters, minnert koper Noorderhaven NZ   1600 228 434r
SIETSES, MINNERT zijtses, minnert (franeker) verkoper A-000 1809 268 293v
SIETSES, MINNERT zytzes, minnert koper   1806 267 222v
FINK, MINNE vink, minno koopman koper Rozenstraat 3 H-031 1809 268 209r
FINK, MINNE vink, minno ten oosten Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
ABES, MINNE abes, minno ten oosten Bildtstraat 1   1750 252 69v
ABES, MINNE abes, minno smid (ijzer-)(mr) verkoper Bildtstraat 1   1750 252 69v
ABES, MINNE abes, minno smid (ijzer-)(mr) verkoper Liemendijk ZZ   1750 252 69v
KORNELIS, MINSE cornelis, minse verkoper Lanen   1601 228 486r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 89   1657 237 115v
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 93   1667 239 75r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 88   1668 239 178r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Noordijs 1   1675 240 199v
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 93   1685 242 61v
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper   1693 243 59r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper   1696 243 214r
LOLKES, MINSE lolckes, minse zakkendrager koper Noorderhaven NZ   1615 229 569r
MINNES, MINSE minnes, minse schuitmaker verkoper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
ROELOFS, MINSE roelofs, minse winkelier koper Molenpad NZ   1713 245 200v
IEPES, MINSE epes, mintie koper Schritsen   1656 237 70r
IEPES, MINSE epes, mintie koper Lanen 48   1658 237 179r
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Zuiderhaven 39   1804 267 69v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
ANNES, MINSE annes, mintse koper   1644 235 129r
MINNES, MINSE minnes, mintze koper   1599 228 321r
JANS, jans, moerken koper Brouwersstraat 2   1601 228 539r
WIARDA, MONSE wiarda, monte koper Kleine Bredeplaats 12   1763 255 247v
ABRAHAMS, MOSES abrahams, moses koper   1660 238 14v
ABRAHAMS, MOSES abrahams, moses koper   1660 238 19v
ABRAHAMS, MOSES abrahams, moses koper Voorstraat ZZ   1667 239 97r
ABRAHAMS, MOSES abrahams, moses koper Vianen NZ   1668 239 151v
ABRAHAMS, MOSES abrams, moses koper Lanen 23   1670 240 16r
ABRAHAMS, MOSES abrams, moses koper   1675 240 194v
RUURDS, MOSES ruurds, moses koper   1806 267 239v
SALOMONS, MOSES salomon, moses koper   1801 266 87r
SALOMONS, MOSES salomons, moses koopman (joods) koper   1788 263 40v
SALOMONS, MOSES salomons, moses koper   1799 265 274r
ABRAHAMS, abrams, mosis koper   1663 238 177v
HESSELS, MURK hessels, murk koper Herenwaltje OZ   1696 243 249v
HESSELS, MURK hessels, murk koper Herenwaltje OZ   1720 246 85v
JETSES, MURK jetses, murk koper   1778 259 143r
JELTES, MURKJE jeltes, murkje koper Zeilmakersstraat OZ   1749 251 255v