Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BAKKER, P. bakker, p. (wl) verkoper Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
, P. ballard, p. luitenant in dienst van de koning van holland verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
BOER, P. boer, p. de ten noorden Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
BOER, P. boer, p. de ten noorden Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
KET, P. deketh, p. ten westen Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
KET, P. deketh, p. ten zuiden Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
, P. feiffer, p. ten noorden Lanen 79 E-209 1809 268 309v
, P. feiffer, p. ten noorden Lanen 79 E-210 1809 268 309v
FONTEIN, P. fontein, p. ten westen   1809 268 223r
GAAIKEMA, P. gaikema, p. ten zuiden   1804 267 91r
GELINDE, P. gelinde, p. koper   1806 267 226r
HANNEMA, P. hannema, p. ten oosten Noorderhaven 72   1773 258 78v
HANNEMA, P. hannema, p. ten noorden Lanen 31   1804 267 92v
HANNEMA, P. hannema, p. (erven) verkoper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
HANNEMA, P. hannema, p. (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
HANNEMA, P. hannema, p. ten westen Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
HANNEMA, P. hannema, p. (wd) ten westen Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
HANNEMA, P. hannema, p. (wd) ten westen Lanen 63 E-196 1809 268 287r
HUIDEKOPER, P. huidekoper, p. ten zuiden Zuiderhaven 2 H-230 1808 268 135v
HUIDEKOPER, P. huidekoper, p. ten zuiden Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
KET, P. keth, p. de ten westen Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
KET, P. keth, p. de ten westen Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
KET, P. keth, p. de ten zuiden Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
LAQUART, P. laquart, p. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, P. laquart, p. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, P. laquart, p. ten westen Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
, P. laurenberg?, p. ten noorden   1804 267 78r
PEAUX, P. peaux, p. (wd)(en zoon) ten zuiden Prinsenstraat 6   1804 267 72v
PERSIJN, P. persijn, p. (wl) verkoper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
PERSIJN, P. persijn, p. (wl) verkoper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
PERSIJN, P. persijn, p. (wl) verkoper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
RODENHUIS, P. rodenhuis, p. verkoper Lanen 9   1810 269 22v
STRATEN, P. straaten, p. van der ontvanger van convooyen en licenten koper Grote Bredeplaats 8   1780 259 231v
TETRODE, P. tetrode, p. (wl) verkoper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
TETRODE, P. tetrode, p. ten oosten Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
TETRODE, P. tetrode, p. ten oosten Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
TETRODE, P. tetrode, p. (wd) ten oosten Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
TETRODE, P. tetrode, p. (wd) ten oosten Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
TJALLINGII, P. tjallingii, p. ten noorden Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
, P. vakker, p. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
WELLINGA, P. wellinga, p. koperslager ten noorden Zuiderhaven 23   1804 267 12v
WELLINGA, P. wellinga, p. koperslager (mr) ten zuiden Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
FOLKERTS, P. folkerts, p. (embden) koper Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
MINNES, P. minnes, p. ten westen   1803 267 1r
SJOERDS, PAULUS siuerdts, paals verkoper Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
, PABE vaber, pabe koper   1798 265 230r
JILLERTS, PABE helmen, pabe jellerts van der koper   1783 261 33r
BAUKES, PAULUS bauckes, pals koper Rommelhaven 13   1640 234 92v
BAUKES, PAULUS bauckes, pals koper Noorderhaven 66   1662 238 136v
BAUKES, PAULUS bauckes, pals koper   1662 238 141v
BAUKES, PAULUS bauckes, pals (hun vader) verkoper Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
BAUKES, PAULUS bauckes, pals (vercochte landen van) ten oosten Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
BAUKES, PAULUS bauckes, pals tichelaar verkoper Noorderhaven 66   1665 239 1v
BAUKES, PAULUS bauckes, pals verkoper Rozengracht NZ   1665 239 2v
BAUKES, PAULUS baukes, pals koper   1656 237 61v
BAUKES, PAULUS baukes, pals koper   1656 237 92v
BAUKES, PAULUS baukes, pals koper   1659 237 192r
BAUKES, PAULUS baukes, pals koper   1659 237 219r
BAUKES, PAULUS baukes, pals koper   1660 238 66r
BAUKES, PAULUS baukes, pals brouwer en tichelaar koper   1662 238 159r
JANS, PASSCHIER jans, paschier koper Romastraat   1598 228 192r
PASSCHIERS, PASSCHIER paschiers, paschier koper Lanen NZ   1612 229 216r
PASSCHIERS, PASSCHIER passchiers, paschier koper Sint Odolphisteeg WZ   1615 229 538r
ANTONIUS, anthoni, paulini koper Grote Bredeplaats NZ   1599 228 273r
BEVA, PAULUS beva, paulus koper   1784 261 142r
BOER, PAULUS boer, paulus de koper   1789 263 114v
BOER, PAULUS boer, paulus de koper Achterstraat ZZ   1793 264 102v
BOER, PAULUS boer, paulus de koper Achterstraat NZ   1795 264 278r
BOER, PAULUS boer, paulus de koper   1801 265 631r
BOER, PAULUS boer, paulus de koper Zoutsloot NZ   1805 267 156r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder) koper Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder) koopman koper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
BOER, PAULUS boer, paulus de ten westen Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder der gemeente harlingen) koper Droogstraat 83 B-076 1809 268 316v
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder der stad harlingen) koper Heerensteeg 10 B-094 1809 268 316v
BOER, PAULUS boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
BOER, PAULUS boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
BOER, PAULUS boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Herenwaltje 5 B-091 1810 269 85r
GEMMENICH, PAULUS gemmenich, paulus koper Rozengracht 40   1680 241 116r
, PAULUS schrans, paulus (wl) koopman koper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
, PAULUS strooband, paulus bakker (koek-)(mr) koper Voorstraat 37   1780 259 274r
THIELE, PAULUS thielen, paulus van koper Wasbleek   1795 264 281r
ALLERTS, PAULUS allards, paulus koper Schritsen 25   1801 265 678r
ALLERTS, PAULUS allards, paulus ten oosten Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
, PAULUS caroli, paulus koper Schritsen ZZ   1612 229 143r
DIRKS, PAULUS dirks, paulus koper   1736 249 120r
DIRKS, PAULUS dirks, paulus koper   1747 251 186v
DIRKS, PAULUS dirks, paulus timmerman (huis-)(mr) koper Zuiderhaven 47   1751 252 117v
DIRKS, PAULUS dirks, paulus koper Heiligeweg 6   1752 252 219v
DIRKS, PAULUS dirks, paulus koper Rozengracht ZZ   1765 256 126v
BOER, PAULUS GERRITS boer, paulus gerrits de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
JAKOBS, PAULUS jacobs, paulus koper Bildtpoort (gebied)   1612 229 179r
ENNEMA, PAULUS JANS innema, paulus jans koper   1631 233 20r
LANSENBERG, PAULUS JANS lansenberg, paulus jans (farnson in groningerland) bakker (mr) koper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
JANS, PAULUS jansen, paulus koper Grote Bredeplaats 6b   1716 245 262v
JANS, PAULUS wiltvang, paulus jansen koper Rozengracht 23   1668 239 173v
JANS, PAULUS wiltvang, paulus jansen koper Rozengracht 21   1669 239 204v
ANTONIUS, anthony, pauly (te Huissen) predikant koper   1601 228 521r
JANS, PAULUS jans, pauuel koper Vijverstraat   1627 232 36r
ENNEMA, PAULUS JANS innema, pauwels jansen koper Bildtstraat 21   1638 234 52v
ENNEMA, PAULUS JANS innema, pauwels jansen koper Nieuwstraat WZ   1642 234 174v
JANS, PIEKE jans, pecke koper   1604 228 807r
SCHELTINGA, scheltinga, peerus van koper   1767 257 12r
NIJSTEN, nysten, pelzus koper   1627 232 53r
HIBBES, PIETER hibbes, peter gebruiker Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
LEENDERTS, PIETER lenerts, peter koper Droogstraat NZ   1598 228 221r
TEIES, PIETER teyes, peter koper Lanen 21   1649 236 71v
JANS, PIETJE wybes, petrick jans gecondemneerde   1604 228 844r
, PETRONELLA chemain, petronella koper Zoutsloot 69   1774 258 184r
, PETRONELLA muntjes, petronella koper   1783 261 99r
, PETRONELLA schemink, petronella koper   1772 258 12r
, PETRONELLA schemink, petronella koper   1772 258 35v
, PETRONELLA schemink, petronella ten oosten   1772 258 35v
TETRODE, PETRONELLA tetrode, petronella koper Noordijs   1781 260 92r
COUPERUS, PETRUS couperus, petrus koper   1784 261 225v
FERWERDA, PETRUS ferwerda, petrus koffieschenker koper Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
GELINDE, PETRUS gelinde, petrus koper Schritsen 50   1721 246 95v
GENT, PETRUS gent, petrus van koper   1767 256 231r
GREIDANUS, PETRUS gredanus, petrus koper Grote Bredeplaats 6a   1798 265 214r
GREIDANUS, PETRUS greidanus, petrus koper Grote Bredeplaats 6b   1806 267 205r
KET, PETRUS keth, petrus de koper Zuiderhaven 71a   1805 267 138v
LAQUART, PETRUS laquart, petrus koper Voorstraat 84   1778 259 134v
LAQUART, PETRUS laquart, petrus verkoper Voorstraat 84   1779 259 202v
LAQUART, PETRUS laquart, petrus koper Grote Kerkstraat 19   1782 260 257v
MARNSTRA, PETRUS marnstra, petrus procureur postulant koper Droogstraat   1751 252 177v
REDDING, PETRUS reddingius, petrus (wl) verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v
SYBESMA, PETRUS sibersma, petrus koper   1647 235 245r
STELLINGWERF, PETRUS stellingwerf, petrus koper Jan Ruurdstraat 1   1727 246 307r
AMELANDER, PETRUS ANNES amelander, petrus anneus koper Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
SYBESMA, PETRUS sybersma, petrus heromi ten westen Achterstraat NZ   1646 235 236v
BEEM, FILIPPUS beem, philip koper Havenplein 18a   1742 250 263v
, FILIPPUS gaude, philip koper Voorstraat 46   1765 256 140v
OOLGAARD, FILIPPUS ohlgard, philip hovenier verkoper Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS ohlgard, philip hovenier ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS olgardt, philip koper Kleine Bredeplaats 7   1765 256 105r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaard, philip koper Vijverstraat 12   1768 257 70v
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaard, philip hovenier koper Heiligeweg 52   1785 262 25v
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaard, philip koper   1788 262 251v
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaardt, philip hovenier ten noorden Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaart, philip hovenier koper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaart, philip hovenier ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgard, philip guardenier koper Grote Bredeplaats 10   1782 260 218r
, FILIPPUS hoyer, philip koper   1617 230 222r
IEDES, FILIPPUS iedes, philip ten westen   1660 238 29v
FILIPPUS, FILIPPUS philips, philip ten westen Lanen NZ   1605 228 875r
JOHANNES, FILIPPUS johannes, philippes (wd) koper Bildtstraat 21   1794 264 196r
FILIPPUS, FILIPPINA philippus, philippijntje verkoper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
ARJENS, FILIPPINA arjens, philippina koper Voorstraat 59   1762 255 151v
ARJENS, FILIPPINA arjens, philippina koper Voorstraat 59   1762 255 156r
BAKKER, FILIPPUS bakker, philippus verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BELIDA, FILIPPUS belida, philippus koper Lanen 23   1696 243 231r
BELIDA, FILIPPUS belida, philippus koper Lanen 23   1696 243 231v
BELIDA, FILIPPUS belida, philippus koper Voorstraat ZZ   1699 244 24r
BOS, FILIPPUS bos, philippus koper   1733 248 194v
BOS, FILIPPUS bos, philippus koper   1733 248 202v
BOS, FILIPPUS bos, philippus koper   1734 248 338r
BOS, FILIPPUS bos, philippus destillateur koper   1735 249 54r
BOS, FILIPPUS bos, philippus koper Wasbleek ZZ   1739 250 14v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Bildtstraat 4   1756 253 253v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Bildtstraat 4   1756 254 18v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Zuiderhaven 55   1757 254 91r
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Vijver OZ   1758 254 143v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Heiligeweg 46   1759 254 202v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Zuiderhaven 23   1759 254 223v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Zoutsloot NZ   1761 255 93v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper   1763 255 208v
SWART, FILIPPUS swart, philippus koper Noorderhaven 79   1751 252 115v
SWART, FILIPPUS swart, philippus (wd) ten zuiden Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
SWART, FILIPPUS swart, philippus koper   1779 259 160r
BOS, FILIPPUS ANDRIES bosch, philippus andries koper Lanen 78   1722 246 128r
AUKES, FILIPPUS auckes, philippus koper Kruisstraat 3   1666 239 48r
JANS, FILIPPUS jansen, philippus koper OZ   1677 240 269r
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koper Franekereind 4   1689 242 263v
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koper Nieuwstraat WZ   1693 243 36r
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koper Noorderhaven 111   1693 243 57v
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koper   1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
IEDES, FILIPPUS ides, philips koper   1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS iedes, philips schipper (bolswarder) koper Rozengracht NZ   1644 235 152v
IEDES, FILIPPUS iedes, philips koper Rozengracht NZ   1644 235 153r
IEDES, FILIPPUS iedes, philips koper Zuiderplein   1647 235 242v
LIEUWES, FILIPPUS lieuwes, philips koper Voorstraat 73   1597 228 33r
LIEUWES, FILIPPUS lieuwes, philips (weeskinderen van) koper Voorstraat 73   1597 228 122r
FONTEIN, FILIPPUS fontein, philipus koper Bildtpoort (gebied) ZZ   1661 238 101r
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES hanekuik, philipus hylkes (vrijgezel) koper Zoutsloot 86   1741 250 201v
IEDES, FILIPPUS iedes, philipus koper Zuiderplein   1657 237 141r
BOS, FILIPPUS bos, phillippus koper   1730 247 361r
BELIDA, belida, philuppus koper   1682 241 177v
BELIDA, belida, philuppus koper Grote Bredeplaats 31   1683 241 251r
HAIES, PIEBE haies, pibe koper Scheerstraat 3   1637 234 28v
HAIES, PIEBE haies, pibe brouwer koper Noorderhaven 112   1640 234 113v
HAIES, PIEBE haies, pibe brouwer ten westen Noorderhaven 112   1640 234 113v
WIETSES, PIEBE wytses, pibe schipper (groot-) verkoper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
JAKOBS, PIEBE jacobs, piebe leerlooier bewoner William Boothstraat 1   1752 252 186v
PIETERS, PIEBE pieters, piebe (wl) koper   1804 267 52v
POSTMA, PIEBE PIETERS postma, piebe pieters koper   1801 265 698r
TEUNIS, PIEBE teunis, piebe koper   1700 244 75v
TJEERDS, PIEBE tjeerds, piebe turfdrager koper Sint Jacobstraat 14   1781 260 71v
WIETSES, PIEBE wytses, piebe koper   1692 243 r
WIETSES, PIEBE wytses, piebe koper   1700 244 85v
BAKKER, PIEBE bakker, piebo schoenmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1777 259 75r
BAKKER, PIEBE bakker, piebo koper   1779 259 166r
FOLKERTS, PIEKE folckerts, piecke koper   1626 231 140v
JELTES, PIEKE jeltes, piecke koper   1633 233 116r
UILKES, PIEKE uylckes, piecke koper   1605 228 940r
WIEBES, wybes, piecke (wd) koper Kleine Bredeplaats 11   1627 232 37r
HARMENS, PIEKE harmens, pieke koper Hoogstraat 11   1714 245 204r
HESSELS, PIEKE hessels, pieke koper   1722 246 146r
SAKES, PIEKE sakes, pieke koper   1730 247 326r
SIERKS, PIEKE sierx, pieke koper Hoogstraat 21   1667 239 112r
, PIER , pier (groote) koper   1612 229 217r
HEEMSTRA, PIER heemstra, pier koper Zuiderhaven 56   1668 239 150v
VEEN, PIER veen, pier van der ten oosten Lanen 24 F-221 1810 269 17r
ABES, PIER abes, pier koper   1783 261 36v
ABES, PIER abes, pier koper   1784 261 155v
ABES, PIER abes, pier (wd) ten westen Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
ANDRIES, PIER andries, pier koper   1615 229 514r
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andries estrikbakker (mr) koper Schritsen 36   1728 247 208r
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andries koper Karremanstraat 13 4-031 1729 247 234r
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andrys (wl) koper Zoutsloot ZZ   1735 249 59v
VOS, PIER ANNES vos, pier annes koper   1642 234 163r
, PIER doirres, pier ten zuiden Lanen ZZ   1641 234 155r
DJURRES, PIER dyorres, pier koper   1626 231 104r
DJURRES, PIER dyorres, pier koper   1627 231 170v
DJURRES, PIER dyorris, pier koper Schritsen NZ   1628 232 84r
EELKES, PIER eelkes, pier bakker (klein-)(mr) koper Noorderhaven 46   1741 250 183r
EELKES, PIER eelkes, pier bakker (mr) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
EELKES, PIER eelkes, pier ten zuiden Lanen 28   1774 258 168v
BAKKER, PIER EELKES bakker, pier eelkes verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
FOEKES, PIER foeckes, pier koper   1613 229 288r
FOEKES, PIER foeckes, pier koper Kerkpad   1613 229 333r
FOEKES, PIER foeckes, pier (burgemeester)(old-) koper   1616 230 95r
FOLKERTS, PIER folckerts, pier koper   1627 232 43r
HARKES, PIER harkes, pier koper Schritsen 61   1748 251 241v
HAIES, PIER hayes, pier koper   1673 240 117r
HEINS, PIER heins, pier koper   1725 246 219r
HEINS, PIER heins, pier koper   1738 249 258r
HOITES, PIER hoytes, pier koper Schritsen 28   1631 233 19v
HOITES, PIER hoytes, pier verkoper   1633 233 114r
JANS, PIER jans, pier koper Franekereind NZ   1613 229 318r
JANS, PIER jans, pier wagenmaker (mr) koper   1776 259 3v
JANS, PIER jans, pier scheepstimmerman (mr) koper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
JANS, PIER jansen, pier koper   1658 237 167r
JENTJES, PIER janties, pier koper   1661 238 94r
JENTJES, PIER janties, pier koper   1667 239 71v
JARICHS, PIER jarighs, pier koper   1719 246 36v
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs koper Grote Bredeplaats 22   1719 246 35v
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs wandelverkoper Grote Bredeplaats 22   1729 247 247r
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs wandelkoper Grote Bredeplaats 23   1729 247 247r
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs (burgemeester) koper Kleine Bredeplaats 7   1731 248 62r
LASES, PIER laessen, pier koper   1671 240 52r
LASES, PIER laessen, pier koper Lanen ZZ   1671 240 53r
VEEN, PIER LAMMERTS veen, pier lammert van der koper   1799 265 355r
MARCUS, PIER markus, pier koper   1626 231 116r
PIERS, PIER piers, pier koper Zuiderpoort (gebied)   1613 229 367r
PIERS, PIER piersen, pier koper Zoutsloot   1649 236 79r
PIERS, PIER piersen, pier (erven) ten oosten   1660 238 19v
PIERS, PIER piersen, pier koper Achterstraat   1660 238 67r
PIERS, PIER piersen, pier koper   1660 238 67v
PIERS, PIER piersen, pier koper   1675 240 203r
PIERS, PIER piersen, pier koper Zoutsloot WZ   1675 240 213r
REITSES, PIER reitzes, pier koper Scheerstraat 1   1771 257 186v
RUURDS, PIER ruirds, pier koper Franekereind 25   1772 258 65r
RUTGERS, PIER rutgers, pier ten noorden Raamstraat 7   1774 258 132r
AKKRINGA, PIER RUTGERS akkringa, pier rutgers koper Noorderhaven 87   1777 259 87r
RUURDS, PIER ruurds, pier koper   1779 259 177v
SIEBES, PIER sybes, pier koper Zoutsloot   1613 229 350r
SIEBES, PIER sybes, pier koper Sint Jacobstraat WZ   1615 229 535r
SIEBES, PIER sybes, pier koper   1617 230 142r
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van koper Zuiderhaven 39   1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van verkoper   1772 258 5r
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van koper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van ten oosten Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van ten zuiden Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
TJEERDS, PIER tjeerds, pierke schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 9   1671 240 49v
PEAUX, PIER peaux, pierre (mede vroedschap) koper Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
PEAUX, PIER peaux, pierre (mede vroedschap) ten noorden Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
PEAUX, PIER peaux, pierre koper Drie Roemersteeg 5   1782 260 168r
PEAUX, PIER peaux, pierre koper Drie Roemersteeg 3   1789 263 113v
PEAUX, PIER peaux, pierre ten oosten Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PEAUX, PIER peaux, pierre ten noorden Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PEAUX, PIER peaux, pierre (wd) ten westen Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
AKKERSLOOT, PIETER ackersloot, pieter koper   1644 235 126r
AKKERSLOOT, PIETER ackersloot, pieter koper   1701 244 102r
AKKERSLOOT, PIETER ackersloot, pieter koper   1704 244 248v
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter koper   1806 267 229v
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter ten noorden Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter hovenier koper Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter hovenier ten noorden Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
AKKERSLOOT, PIETER akkersloot, pieter (huisvrouw) ten zuiden   1660 238 33v
ARUM, PIETER arum, pieter van koopman koper   1774 258 173r
ARUM, PIETER arum, pieter van koper Grote Bredeplaats 7   1794 264 177v
BAKKER, PIETER backer, pieter ten oosten Zuiderplein 1   1611 229 98r
BAKKER, PIETER bakker, pieter koper   1790 263 284r
BAKKER, PIETER bakker, pieter koper   1799 265 333r
BAKKER, PIETER bakker, pieter (wl) uitdrager verkoper   1804 267 14r
BAKKER, PIETER bakker, pieter (wd) ten zuiden Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
BAKKER, PIETER bakker, pieter ten noorden Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
, PIETER berndes, pieter koper   1776 259 13v
BISSCHOP, PIETER bisschop, pieter koper   1773 258 116r
, PIETER bottemanne, pieter koper   1798 265 137r
BUITEN, PIETER buyten, pieter van koper   1601 228 545r
, PIETER clamstra, pieter (wl) verkoper   1773 258 83r
, PIETER clamstra, pieter (wl) verkoper Noorderhaven 98   1787 262 225v
, PIETER coulbaut, pieter koper   1788 263 21r
, PIETER coulbaut, pieter koper Zuiderhaven 71a   1788 263 49v
, PIETER coulbaut, pieter kleermaker (mr) ten oosten Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
KREEFT, PIETER creeft, pieter koper Lanen NZ   1597 228 17r
, PIETER dames, pieter (wl) verkoper   1774 258 188v
, PIETER embdenaar, pieter schrijver aan het comptior van de losrenten te leeuwarden verkoper   1804 267 67v
ENS, PIETER ens, pieter koper ten oosten van Harlingen   1597 228 35r
, PIETER florin, pieter koper   1791 263 355r
FOEKENS, PIETER foekens, pieter klerk koper Lanen 71   1791 263 370r
FONTEIN, PIETER fontein, pieter koper Zuiderpoort (gebied)   1654 236 251r
FONTEIN, PIETER fontein, pieter verkoper   1660 238 21v
, PIETER franze, pieter koper   1801 266 84r
GAARMAN, PIETER gaerman, pieter koper Heiligeweg 36   1661 238 99v
GALEMA, PIETER galama, pieter koper   1790 263 282v
GALEMA, PIETER galama, pieter koper   1799 265 286r
GELINDE, PIETER gelinde, pieter koper Hoogstraat 1   1713 245 199v
GELINDE, PIETER gelinde, pieter wandelverkoper Hoogstraat 1   1733 248 235r
GELINDE, PIETER gelinde, pieter wandelkoper Zuiderhaven 79   1733 248 235r
GELINDE, PIETER gelinde, pieter koper Hoogstraat 1   1733 248 252v
GELINDE, PIETER gelinde, pieter koper Rozengracht 16   1733 248 262v
GELINDE, PIETER gelinde, pieter schipper (trek-) op leeuwarden koper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
GELINDE, PIETER gelinde, pieter verkoper Rozenstraat 3 H-031 1809 268 209r
GELINDE, PIETER gelinde, pieter kastelein koper Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
GRAAF, PIETER graaf, pieter koper   1702 244 190v
GRAAF, PIETER graaff, pieter koper Schritsen ZZ   1711 245 143r
GUNTER, PIETER gunter, pieter (stalling van) ten zuiden Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
GUNTER, PIETER gunter, pieter ten noorden Hondenstraat 5   1773 258 66r
GUNTER, PIETER gunter, pieter koper   1778 259 124v
HALMA, PIETER halma, pieter koper   1776 258 244r
HALMA, PIETER halma, pieter bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1785 262 18r
HALMA, PIETER halma, pieter bakker (mr) koper Bildtstraat 13   1787 262 234r
HANEKUIK, PIETER hanekuik, pieter koper Noorderhaven 39   1781 260 20v
HANEKUIK, PIETER hanekuik, pieter koper Zeepziederstraat 2   1785 261 293r
HANEKUIK, PIETER hanekuik, pieter (erven) verkoper   1804 267 93v
HANNEMA, PIETER hannema, pieter koper Sint Christoffelsteeg 6   1781 260 96r
HANNEMA, PIETER hannema, pieter koper   1797 265 129r
HANNEMA, PIETER hannema, pieter verkoper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
HANNEMA, PIETER hannema, pieter (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
HOOGSTRA, PIETER hogstra, pieter (wl) verkoper   1808 268 172r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter koper Zoutsloot ZZ   1773 258 92v
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter koper Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter koper Zuiderhaven 18   1781 260 61r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter koper Zuiderhaven 18   1783 261 64v
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter geniaarde Noordijs 4   1788 263 28v
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter ten zuiden Westerstraat 1 H-214 1809 268 290r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter ten zuiden Westerstraat 1 H-215 1809 268 290r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter ten zuiden Zuiderhaven 16 H-215 1809 268 290r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter ten zuiden Zuiderhaven 16 H-216 1809 268 290r
KEIZER, PIETER keizer, pieter schoenmaker (mr) koper Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
LANTING, PIETER lanting, pieter koper Kleine Kerkstraat 5   1782 260 260r
LANTING, PIETER lanting, pieter koper Achterstraat   1785 261 282r
LANTING, PIETER lanting, pieter koper Zoutsloot NZ   1785 261 283r
LAQUART, PIETER laquart, pieter ten zuiden Voorstraat 82   1776 259 18v
LAQUART, PIETER laquart, pieter ten oosten Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LEISTRA, PIETER leistra, pieter verkoper   1804 267 86r
, PIETER lensius, pieter koper Noorderhaven 23   1786 262 71r
, PIETER lensius, pieter koper Noorderhaven 35   1786 262 140v
, PIETER lensius, pieter schrijver (lands-) bewoner Zuiderhaven 75   1804 267 101v
LEISTRA, PIETER leystra, pieter (tzummarum)(uitlandig) verkoper Nieuwstraat 62   1804 267 103r
, PIETER matak, pieter (wl) koper Noorderhaven 43   1789 263 110r
MIDDACHTEN, PIETER middachten, pieter koper Voorstraat 17   1664 238 239v
MOOIMAN, PIETER moyman, pieter koper Jan Ruurdstraat   1640 234 102r
MOOIMAN, PIETER moyman, pieter koper Heiligeweg ZZ   1641 234 130v
OLDAANS, PIETER oldaans, pieter koper Kruisstraat NZ   1664 238 217r
OLDAANS, PIETER oldaens, pieter koper   1679 241 27v
OLDAANS, PIETER oldaens, pieter koper Heiligeweg 9   1679 241 52r
OLDAANS, PIETER oldaens, pieter koper   1681 241 160r
PIPHRON, PIETER piphron, pieter koper Hofstraat 20   1660 238 27v
PIPHRON, PIETER piphron, pieter ten zuiden Hofstraat 20   1660 238 27v
POST, PIETER post, pieter schilder (mr) koper Voorstraat 19   1797 265 39r
, PIETER raussen, pieter koper Kleine Bredeplaats 16   1783 261 98r
REEK, PIETER reek, pieter de koper Zuiderhaven 18   1715 245 252r
REIDEMA, PIETER reidema, pieter koper Snakkerburen (gebied) 8   1748 251 231r
RODENHUIS, PIETER rodenhuis, pieter curator Zuiderhaven 75   1804 267 101v
, PIETER roesen, pieter koper   1763 255 179v
ROSEE, PIETER rosee, pieter koopman (te amsterdam) verkoper Voorstraat 69   1737 249 200v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Rozengracht 40   1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter estrikbakker koper Rozengracht NZ   1741 250 169v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter pan- en estrikbakker koper Hofstraat 16   1745 251 73v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Vijverstraat ZZ   1745 251 76r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Hofstraat 16   1746 251 138r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter (wd) ten noorden   1773 258 71v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Ooievaarsteeg OZ   1781 260 75v
SCHUIT, PIETER schuit, pieter timmerbaas (scheeps-) koper Zuiderhaven 75   1795 264 284v
, PIETER sonderlant, pieter ten westen Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
, PIETER steinfordt, pieter koper Havenplein 16   1774 258 183r
, PIETER steinfurt, pieter koper   1782 261 3r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper   1773 258 117v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koopman koper   1774 258 151v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter verkoper Noorderhaven 97   1775 258 195r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper Rozengracht 16   1780 259 271v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper Rozengracht 14   1780 259 271v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper Hoogstraat 15   1782 260 297v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper   1786 262 87r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper Zuiderhaven 73   1793 264 91r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper Raamstraat 7   1801 265 676r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter (wd) ten zuiden Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
TJALLINGII, PIETER tjallingii, pieter koper Zoutsloot NZ   1790 263 216v
, PIETER tordoir, pieter koper Kleine Bredeplaats 10   1805 267 159v
VETTEVOGEL, PIETER vettevogel, pieter ten zuiden Brouwersstraat 13   1773 258 87r
, PIETER veuck, pieter koper   1631 233 4v
WAARD, PIETER waard, pieter de koper Voorstraat 27   1730 247 314v
WIJDENBRUG, PIETER wijdenbrugh, pieter van koper Zuiderhaven 56   1732 248 82v
WIJDENBRUG, PIETER wijdenbrugh, pieter van koper Zuiderhaven 56   1732 248 86r
, PIETER .., pieter panbakker ten westen Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
, PIETER .., pieter ten zuiden   1773 258 116r
, PIETER .., pieter ten oosten Heiligeweg 4   1774 258 193r
ABES, PIETER abes, pieter koper   1784 261 155v
ABRAHAMS, PIETER abrahams, pieter ten oosten   1774 258 194r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter koper Jan Ruurdstraat OZ   1780 259 290r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter (wl) sleefmaker (mr) koper Schritsen 16   1784 261 165r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter ten westen Schritsen 16   1784 261 165r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter koper   1784 261 181r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter koper   1785 261 268v
ALEFS, PIETER alephs, pieter koper   1737 249 215r
, PIETER amys, pieter koper   1603 228 760r
ANDRIES, PIETER anderys, pieter koper   1739 250 56v
ANDRIES, PIETER anderys, pieter koper   1740 250 110r
ANDRIES, PIETER andries, pieter koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
ANDRIES, PIETER andries, pieter koper Zuiderhaven ZZ   1750 252 46v
ANDRIES, PIETER andries, pieter (wd) ten noorden Lanen 31   1772 258 39v
ANDRIES, PIETER vervinga, pieter andries verkoper Voorstraat 30   1779 259 168v
ANDRIES, PIETER andrys, pieter koper   1737 249 209r
ANNES, PIETER annes, pieter koper Zuiderhaven 71a   1783 261 108v
ANNES, PIETER annes, pieter koper   1786 262 57r
, PIETER annesn, pieter koper   1602 228 610r
ARJENS, PIETER arjens, pieter koper   1690 242 332r
ARJENS, PIETER arys, pieter koper   1599 228 331r
AUKES, PIETER aukes, pieter koper Rozenstraat 2   1762 255 165r
AUKES, PIETER aukes, pieter koper   1763 255 195r
AUKES, PIETER aukes, pieter verkoper Jan Ruurdstraat OZ   1780 259 290r
AUKES, PIETER aukes, pieter koper Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
AUKES, PIETER aukes, pieter ten noorden Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
BERENDS, PIETER embdenaar, pieter barends commies verkoper Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS wijdenbrug, pieter barends van koper Zuiderhaven 54   1785 262 33r
BAUKES, PIETER bauckes, pieter koper Grote Bredeplaats ZZ   1615 229 542r
GAARMAN, PIETER BERENDS gaarman, pieter beernts koper Zuiderhaven 6   1663 238 164v
BINKES, PIETER bentes, pieter koper   1686 242 123r
BOKKES, PIETER bockes, pieter koper   1711 245 148v
BOKKES, PIETER bockes, pieter koper Voorstraat 1   1715 245 236v
BOKKES, PIETER bockes, pieter (erven)(wl) blauwverver verkoper Voorstraat 1   1731 247 375v
BOKKES, PIETER bokkes, pieter koper Lanen 87   1740 250 105r
BALTES, PIETER boltes, pieter schipper koper Zuiderhaven 53   1718 245 310r
, PIETER bolties, pieter koper   1717 245 305r
BRUINS, PIETER bruins, pieter koper Zoutsloot ZZ   1679 241 59r
BRUINS, PIETER bruins, pieter ten oosten Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
BRUINS, PIETER bruyns, pieter koper Drie Roemersteeg OZ   1684 242 43v
BRUINS, PIETER bruyns, pieter koper   1690 242 305r
KARSTES, PIETER carstens, pieter koper   1603 228 705r
JONG, PIETER KEIMPES jong, pieter ceimpes de ten oosten Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
JONG, PIETER KEIMPES jong, pieter ceimpes de ten zuiden Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
CHRISTIAANS, PIETER christiaans, pieter koper   1786 262 58v
KLASES, PIETER claasen, pieter koper Simon Stijlstraat 2   1681 241 129r
KLASES, PIETER claasen, pieter ten noorden Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
KLASES, PIETER claasen, pieter timmerman (huis-) koper Kruisstraat 10   1782 261 4r
KLASES, PIETER claasen, pieter koper   1801 265 706r
KLASES, PIETER claasen, pieter ten westen Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
KLASES, PIETER claasen, pieter timmerknecht (huis-) verkoper Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
KLASES, PIETER claases, pieter wever (bont-) koper Kerkpoortstraat OZ   1743 251 5r
NAP, PIETER KLASES nap, pieter claazen koper Zuiderhaven 7   1788 263 3v
KLASES, PIETER claes, pieter koper Noordees (gebied)   1597 228 11r
KLASES, PIETER claes, pieter koper Noorderhaven   1603 228 738r
KLASES, PIETER clasen, pieter koper Liemendijk ZZ   1703 244 194v
KLASES, PIETER clasen, pieter koper Nieuwstraat 7   1751 252 105v
KLASES, PIETER clasen, pieter ten westen Heiligeweg 52   1804 267 23v
KLASES, PIETER blokmaker, pieter clases koper   1785 261 270v
KLASES, PIETER clazen, pieter koper   1661 238 86r
KLASES, PIETER clazen, pieter koper Franekereind 28   1661 238 99r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Franekereind 40   1597 228 15r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1617 230 190r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter (op de spijcker) koper   1619 230 300r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1682 241 183v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1682 241 228v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1684 242 31v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1686 242 110r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1687 242 169r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Rozengracht 30   1687 242 210r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Zuiderhaven 18   1709 245 92v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter kleermaker koper   1711 245 157r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1781 260 63r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Noordergrachtswal   1793 264 142r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1806 267 241v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter ten noorden Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis (erven) verkoper Lanen 46   1665 239 4v
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis (erven) ten westen Lanen 46   1665 239 4v
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis verkoper Lanen 44   1665 239 5r
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis (andere verkochte huis) ten oosten Lanen 44   1665 239 5r
DIRKS, PIETER dircks, pieter verkoper Voorstraat 1   1601 228 515r
DIRKS, PIETER dirks, pieter koper Grote Kerkstraat 2   1728 247 213v
DIRKS, PIETER dirks, pieter (kimswert) koper   1804 267 32r
DIRKS, PIETER dirks, pieter verkoper Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks koper Hoogstraat 27   1775 258 236r
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks brouwer (mr) verkoper Hoogstraat 27   1779 259 160v
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks koper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
DOEKES, PIETER doekes, pieter koper   1709 245 79v
DOEKES, PIETER doekes, pieter verkoper   1774 258 141v
DOEKES, PIETER doekes, pieter c.u. bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
DOEKES, PIETER doekes, pieter koper Lanen 71   1802 266 255r
GALEMA, PIETER DOEKES galama, pieter doekes verkoper   1774 258 161v
GALEMA, PIETER DOEKES galama, pieter doekes (wl) verkoper I-015 1811 269 129v
GALEMA, PIETER DOEKES galama, pieter doekes (wl) ten noorden I-015 1811 269 129v
DOUWES, PIETER douwes, pieter koper Kerkpoortstraat 39   1662 238 129v
DOUWES, PIETER douwes, pieter smid koper Zuiderhaven 18   1699 244 10v
DOUWES, PIETER douwes, pieter smid koper   1706 244 340r
DOUWES, PIETER meetje, pieter douwes koper   1747 251 210r
DOUWES, PIETER meetje, pieter douwes koper Zuiderstraat 8   1749 252 24v
DIRKS, PIETER durks, pieter koper Kerkpad WZ   1792 264 6v
EELKES, PIETER eelkes, pieter timmerman (mr) koper Lanen 66   1739 250 6r
EVERTS, PIETER everts, pieter koper Voorstraat 12   1662 238 152v
EVERTS, PIETER everts, pieter ten westen Lanen 44   1665 239 5r
EVERTS, PIETER ewerts, pieter koper   1654 236 251v
EILERTS, PIETER eylerts, pieter koper   1617 230 170r
FEDDES, PIETER feddes, pieter schilder verkoper Zuiderplein 1   1611 229 98r
FEDDES, PIETER feddes, pieter koper Simon Stijlstraat 6   1666 239 52v
FEDDRIKS, PIETER feddrickx, pieter koper Achterstraat NZ   1632 233 64v
SCHULTZE, PIETER FEIKES schultz, pieter feikes schippersknecht verkoper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
FEIKES, PIETER feykes, pieter koper Zuiderhaven 33   1785 262 36r
FRANSES, PIETER fransen, pieter koper Noordees (gebied)   1631 233 26r
FRANSES, PIETER fransen, pieter schipper (groot-) koper Bildtstraat 23   1632 233 42r
FRANSES, PIETER fransen, pieter schipper (groot-) koper Zoutsloot   1632 233 51v
FRANSES, PIETER fransen, pieter schipper (groot-) koper Liemendijk   1632 233 52r
FRANSES, PIETER fransen, pieter koper Brouwersstraat 4   1689 242 271v
FRANSES, PIETER fransen, pieter koper   1691 242 340v
FRANSES, PIETER fransen, pieter koper   1692 242 403r
FRANSES, PIETER fransen, pieter koper   1709 245 83v
FREERKS, PIETER freerks, pieter koper   1743 250 291v
FREERKS, PIETER freerks, pieter koper   1744 251 57r
FREERKS, PIETER freerks, pieter koper   1744 251 57r
FREERKS, PIETER freerks, pieter koper Brouwersstraat 19   1750 252 79r
GAUKES, PIETER gauckes, pieter koper Noorderhaven ZZ   1616 230 66r
GEERTS, PIETER geerts, pieter koper   1706 244 343r
GEERTS, PIETER geerts, pieter wolkammersknegt koper   1803 267 6r
GERARDUS, PIETER gerardus, pieter koper Noorderhaven 5   1749 252 20r
GERBENS, PIETER gerbens, pieter koper   1685 242 66v
GERBENS, PIETER gerbens, pieter schipper (schuit-) koper Zuiderhaven 18   1699 244 19r
GERBENS, PIETER gerbens, pieter schipper koper   1716 245 277r
GERBENS, PIETER gerbens, pieter koper Hoogstraat 30   1736 249 143r
GERBENS, PIETER gerbens, pieter (wd) ten noorden   1773 258 70v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Hoogstraat 28   1751 252 135v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Hoogstraat 33   1764 256 70r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Snakkerburen (gebied) NZ   1766 256 153v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Wortelstraat NZ   1767 256 239r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten   1773 258 116r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten Hoogstraat   1773 258 119v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten   1774 258 175r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wl) verkoper   1775 258 203v
GERLOFS, PIETER gerlofs, pieter koper Zuiderpoort (gebied)   1702 244 169r
GERLOFS, PIETER gerlofs, pieter koper Zuiderhaven 18   1706 244 324r
GERLOFS, PIETER gerlofs, pieter (wd)(erven) ten westen   1742 250 231r
GERRITS, PIETER gerrits, pieter koper   1746 251 152r
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Zuiderhaven 56   1664 238 234v
GERRITS, PIETER gerryts, pieter koper   1616 230 112r
GIJSBERTS, PIETER gijsberts, pieter koper   1640 234 95v
GOSSES, PIETER gosses, pieter koper   1701 244 121v
GOSSES, PIETER gosses, pieter koper   1701 244 133v
GOSSES, PIETER gosses, pieter schipper (schuit-) koper Havenplein 18a   1716 245 271v
HARMENS, PIETER harmens, pieter koper Heiligeweg ZZ   1600 228 442r
, PIETER harrints, pieter bierdrager koper   1773 258 124r
HEINS, PIETER heins, pieter (wl) verkoper Lanen 39   1804 267 9v
HENDRIKS, PIETER hendricx, pieter koper Voorstraat 36   1600 228 410r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter papierverkoper koper Schritsen 18   1745 251 129r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter timmermansknecht koper Schritsen 53   1781 260 129r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter ten zuiden Lanen 64   1782 260 253r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter koper   1787 262 182r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter koper Lanen 62   1788 263 15r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter ten westen Lanen 64   1804 267 105v
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter ten zuiden Lanen 64   1804 267 105v
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter verkoper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pieter bruidegom   1599 228 295r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pieter gortmaker koper   1699 244 11r
HESSELS, PIETER hessels, pieter koper   1700 244 42v
HESSELS, PIETER hessels, pieter koper   1797 265 59r
HIELKES, PIETER hylkes, pieter koper Noorderhaven 10   1687 242 162r
HIELKES, PIETER hylkes, pieter ten westen   1773 258 101r
HIELKES, PIETER hylkes, pieter ten westen   1773 258 101r
HIELKES, PIETER hylkes, pieter koper   1777 259 68v
IDSES, PIETER idts, pieter koper Noordees (gebied)   1600 228 371r
IJSBRANDS, PIETER ijsbrands, pieter ten oosten Zuiderstraat OZ   1601 228 531r
IJSBRANDS, PIETER ijsbrandts, pieter verkoper Schritsen ZZ   1601 228 481r
IJSBRANDS, PIETER ijsbrants, pieter koper Carl Visschersteeg OZ   1680 241 78v
IENTES, PIETER inties, pieter koper   1627 231 159v
ISAAKS, PIETER isacks, pieter koper Zuiderstraat OZ   1682 241 215r
IJSBRANDS, PIETER isbrandts, pieter koper Voorstraat 72   1618 230 240r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1617 230 219r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper Franekereind ZZ   1626 231 146r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter geniaarde   1631 233 3v
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper Sint Jacobstraat WZ   1631 233 27r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1654 236 254r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter ten noorden   1660 238 19v
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper Nieuwstraat WZ   1665 239 26r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1667 239 67r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1667 239 70v
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1667 239 78r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1667 239 92r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1680 241 95r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1680 241 111r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1682 241 178v
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1692 242 373v
BRUIN, PIETER JAKOBS bruin, pieter jacobs koper   1738 249 226v
JANS, PIETER jans, pieter koper   1599 228 316r
JANS, PIETER jans, pieter ten zuiden Heiligeweg   1601 228 511r
JANS, PIETER jans, pieter koper   1606 228 1016r
JANS, PIETER jans, pieter koper   1614 229 435r
JANS, PIETER jans, pieter koper   1626 231 144v
JANS, PIETER jans, pieter geniaarde Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
JANS, PIETER jans, pieter (wd) ten noorden   1772 258 5v
JANS, PIETER bilckert, pieter jans gecondemneerde   1601 228 536r
JANS, PIETER jansen, pieter viskoper koper Vijver 7   1631 233 22v
JANS, PIETER jansen, pieter waagmeester koper   1660 238 19v
JANS, PIETER jansen, pieter waagmeester koper   1660 238 29v
JANS, PIETER jansen, pieter koper   1687 242 194v
JANS, PIETER jansen, pieter koper   1705 244 295v
JANS, PIETER jansen, pieter koper Grote Kerkstraat 26   1711 245 134r
JANS, PIETER jansen, pieter koper Nieuwstraat WZ   1712 245 172v
JANS, PIETER jansen, pieter koper   1744 251 44r
JANS, PIETER bilckert, pieter jansen ten zuiden   1601 228 521r
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pieter jansen geniaarde Noorderhaven 62   1710 245 102v
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pieter jansen koper Noordijs 4   1710 245 111r
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pieter jansen koper Noordijs 4   1714 245 210v
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koper   1702 244 152r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koopman koper Noorderhaven 79   1713 245 186r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koper Rommelhaven 24   1718 246 6r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koper Bildtstraat 24   1725 246 221r
SCHELTEMA, PIETER JANS scheltema, pieter jansen koper Noorderhaven 90   1735 249 85r
SCHELTEMA, PIETER JANS scheltema, pieter jansen koper   1736 249 158v
SCHELTEMA, PIETER JANS scheltema, pieter jansen geniaarde Heiligeweg 66   1737 249 169r
TROMPETTER, PIETER JANS trompetter, pieter jansen koper Schritsen 52   1734 248 354r
JANS, PIETER janze, pieter (wd) ten noorden Nieuwstraat 56   1772 258 60r
JASPERS, PIETER jaspers, pieter glazenmaker koper Kleine Kerkstraat OZ   1616 230 90r
JELLES, PIETER jelles, pieter wieldraaier koper   1634 233 133r
JELLES, PIETER jelles, pieter koper Voorstraat 72   1666 239 40v
JELMERS, PIETER jelmers, pieter koper Rozengracht NZ   1625 231 57v
JELMERS, PIETER jelmers, pieter ten westen   1660 238 32v
JELTES, PIETER jeltes, pieter koper Hoogstraat 38   1780 260 3v
JETSES, PIETER jetses, pieter koper   1732 248 73v
JOHANNES, PIETER johannes, pieter koper   1617 230 172r
JOHANNES, PIETER johannes, pieter koper   1783 261 28r
JOHANNES, PIETER polscher, pieter johannes koper   1780 259 232v
JOHANNES, PIETER ruys, pieter johannes koper   1597 228 19r
PIPHRON, PIETER JORIS piphron, pieter joris verkoper Nieuwstraat OZ   1641 234 154r
JOSEFS, PIETER bottemanne, pieter joseph koper Heiligeweg 34   1798 265 157r
JURJENS, PIETER jurjens, pieter koper   1802 266 115r
KARSTES, PIETER karstes, pieter koper Achterstraat   1686 242 155r
, PIETER keesen, pieter koper Zoutsloot ZZ   1704 244 261v
KEIMPES, PIETER keimpes, pieter koper Zuiderhaven 18   1692 242 377r
KEIMPES, PIETER keimpes, pieter koper Zuiderhaven 18   1706 244 332v
KEIMPES, PIETER keimpes, pieter geniaarde Zuiderhaven 18   1716 245 269r
KEIMPES, PIETER keimpes, pieter koper Zuiderhaven 18   1717 245 283r
KEIMPES, PIETER keimpes, pieter (jr) scheepstimmerman (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1734 249 15r
KEIMPES, PIETER keimpes, pieter koper   1739 250 74v
KEIMPES, PIETER keimpes, pieter koper Zuiderhaven 43   1743 251 26r
JONG, PIETER KEIMPES jong, pieter keimpes de ten westen Zuiderstraat 25   1774 258 169v
LASES, PIETER laeses, pieter koper   1745 251 112v
LOURENS, PIETER lourens, pieter (erven) ten westen Noorderhaven 15   1676 240 231r
LOURENS, PIETER lourens, pieter koper Lanen 34   1801 265 664r
LUBBERTS, PIETER lubberts, pieter koper   1605 228 972r
LUBBERTS, PIETER lubberts, pieter koper   1606 228 986r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pieter luitjes koper   1682 241 187r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pieter luytjes koper Noorderhaven 82   1684 242 54r
MARTENS, PIETER martens, pieter koper   1601 228 528r
MARTENS, PIETER martens, pieter koper Heiligeweg   1601 228 535r
MARTENS, PIETER martens, pieter koper Lanen NZ   1614 229 432r
MARTENS, PIETER martens, pieter korfmaker verkoper Noorderhaven 110   1616 230 54r
MARTENS, PIETER martens, pieter koper Zuiderhaven 6   1692 242 405v
MATTEUS, PIETER mathijssen, pieter koper Kleine Ossenmarkt 3   1750 252 99r
MINNES, PIETER minnes, pieter koper Lammert Warndersteeg WZ   1780 259 237v
MINNES, PIETER minnes, pieter timmerman (huis-)(mr) koper Rommelhaven 1   1781 260 153r
MINNES, PIETER minnes, pieter timmerman (mr) koper Noorderhaven 73   1784 261 248r
MINNES, PIETER minnes, pieter koper   1785 261 285r
MINNES, PIETER minnes, pieter koper   1798 265 140r
LOENEN, PIETER MINNES loenen, pieter minnes koper   1663 238 189r
SLUIS, PIETER MINNES sluis, pieter minnes van der timmerman (mr) koper Hoogstraat 27   1801 265 648r
SLUIS, PIETER MINNES sluis, pieter minnes van der timmerman (mr) verkoper Hoogstraat 27   1804 267 42r
MINSES, PIETER minses, pieter koper   1728 247 115r
NANNES, PIETER nannings, pieter koper Vijverstraat OZ   1613 229 377r
NANNES, PIETER nannings, pieter (burgemeester in medemblik) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
OKKES, PIETER ockes, pieter koper Droogstraat   1600 228 375r
OKELES, PIETER oockles, pieter koper Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
PAULUS, PIETER paulus, pieter koper   1739 250 52r
FILIPPUS, PIETER philips, pieter ten westen   1601 228 543r
FILIPPUS, PIETER philips, pieter koper Schritsen   1602 228 591r
PIEBES, PIETER piebes, pieter (woudsend) koper Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
PIERS, PIETER piers, pieter koper   1730 247 330r
PIETERS, PIETER pieters, pieter houtkoper naastligger Bildtstraat WZ   1601 228 503r
PIETERS, PIETER pieters, pieter grondpacht   1601 228 528r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper Noorderhaven 83   1603 228 754r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1616 230 74r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1617 230 118r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1617 230 166r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1618 230 232r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1618 230 261r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1624 231 31r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper Lanen 80   1627 232 23r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1708 245 73v
PIETERS, PIETER pieters, pieter ten zuiden Rommelhaven 10   1773 258 91v
PIETERS, PIETER pieters, pieter wever (bont-) verkoper Rozengracht NZ   1780 259 267v
PIETERS, PIETER pieters, pieter bewoner Liemendijk ZZ   1781 260 67r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS ackersloot, pieter pieters koper   1682 241 210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS ackersloot, pieter pieters koper Voorstraat 64   1684 242 39r
GRAUDA, PIETER PIETERS grauda, pieter pieters koper Schritsen 50   1681 241 168v
GRAUDA, PIETER PIETERS grouda, pieter pieters koper Raamstraat 1   1684 242 44v
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 35r
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 36r
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 36v
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters koper   1688 242 258r
PIETERS, PIETER pietersen, pieter koper   1805 267 160v
REINERS, PIETER reinders, pieter koper   1770 257 180r
REINERS, PIETER reinders, pieter (wl) koper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
REINERS, PIETER reiners, pieter koper   1735 249 45r
REINERS, PIETER reiners, pieter koper   1735 249 105r
REINERS, PIETER reiners, pieter koper Karremanstraat 22   1738 249 341r
REINS, PIETER reins, pieter koper Heiligeweg 46   1730 247 367v
REINS, PIETER reins, pieter winkelier koper Liemendijk NZ   1738 250 20v
OOSTERBAAN, PIETER REINS oosterbaan, pieter reins koper   1747 251 185r
REINS, PIETER reyns, pieter ten zuiden   1601 228 500r
REINS, PIETER reyns, pieter koper Noordees (gebied)   1601 228 532r
RICHARDS, PIETER rikkers, pieter ten oosten Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
RINSES, PIETER rinses, pieter koper   1791 263 294v
RINSES, PIETER rintses, pieter koper Noorderhaven 111   1624 231 12v
RUURDS, PIETER rioerdts, pieter koper Lanen NZ   1615 229 520r
ROBIJNS, PIETER robijns, pieter bruidegom   1605 228 867r
ROBIJNS, PIETER robijns, pieter ten westen Scheerstraat 3   1611 229 8r
ROBIJNS, PIETER robijns, pieter koper   1613 229 384r
ROBIJNS, PIETER robijns, pieter (erven) verkoper   1617 230 149r
, PIETER robijnsn, pieter koper   1603 228 691r
ROMMERTS, PIETER rommerts, pieter koper   1788 262 270v
RUURDS, PIETER ryeurdts, pieter koper   1598 228 199r
RUURDS, PIETER ryoerdts, pieter koper Schritsen   1616 230 41r
SAPES, PIETER saapes, pieter koper   1703 244 223v
SAKES, PIETER sakes, pieter koper Nieuwstraat WZ   1750 252 87v
, PIETER savrijn, pieter koper   1684 242 20r
SCHELTES, PIETER scheltes, pieter koper   1752 252 221v
SCHELTES, PIETER scheltes, pieter koper   1760 255 20r
SCHELTES, PIETER scheltes, pieter koper Noorderhaven 88   1760 255 37r
SCHELTES, PIETER scheltes, pieter koper Noorderhaven 88   1762 255 164r
SIKKES, PIETER sickes, pieter koper   1604 228 853r
SIERKS, PIETER sierks, pieter koper   1738 249 270v
SIERKS, PIETER sierks, pieter (erven) ten oosten   1774 258 148v
SIEMENS, PIETER simons, pieter ten westen Achterstraat   1774 258 178v
SIEMENS, PIETER simons, pieter koper   1780 259 233r
SJOERDS, PIETER sioerdts, pieter koper Lanen ZZ   1599 228 356r
SJOERDS, PIETER sioerdts, pieter koper Hoogstraat 2   1616 230 59r
SJOERDS, PIETER sioerdts, pieter koper   1617 230 183r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pieter koper   1682 241 192v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pieter koper   1682 241 222r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pieter koper   1705 244 291r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pieter koper Liemendijk NZ   1743 251 1r
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pieter sjoerds koper Zuiderhaven 18   1692 242 390v
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pieter sjoerds koper Rommelhaven 24b   1692 242 400v
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Scheffersplein 27   1781 260 47v
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Scheffersplein 29   1785 262 28r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Voorstraat 40   1790 263 177r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds (wl) koopman verkoper   1808 268 103r
SJOERDS, PIETER sjoerdts, pieter koper   1679 241 37r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerts koper Franekereind 23   1801 266 23r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerts koper ten oosten van Harlingen   1803 266 522r
SIEMENS, PIETER symens, pieter koper Brouwersstraat WZ   1614 229 483r
SIEMENS, PIETER symons, pieter gecondemneerde   1600 228 394r
SIEMENS, PIETER symons, pieter koper   1602 228 608r
SIEMENS, PIETER symons, pieter koper Voorstraat 25   1603 228 697r
SIEMENS, PIETER symons, pieter ten oosten Voorstraat 3   1605 228 875r
SJOERDS, PIETER syourdts, pieter koper Noordees (gebied)   1615 229 511r
ENS, PIETER SJOERDS ens, pieter syourdts voormomber   1600 228 423r
SIETSES, PIETER sytses, pieter koper   1618 230 282r
SJOERDS, PIETER syuerdts, pieter koper   1597 228 119r
SJOERDS, PIETER syuerdts, pieter koper   1597 228 121r
TABES, PIETER tabes, pieter koper   1705 244 286r
TEEKES, PIETER takes, pieter (te franeker) koper Hoogstraat NZ   1619 230 306r
, PIETER thaus, pieter koper   1598 228 253r
TIJSES, PIETER thijsen, pieter timmerbaas (scheeps-) koper Noorderhaven 58   1782 260 157r
TIJSES, PIETER thijsen, pieter koper Lanen 36   1782 260 191v
TIJSES, PIETER thijssen, pieter koper Zuiderpoort (gebied)   1789 263 90v
TJEERDS, PIETER tieerts, pieter metselaar verkoper Lanen NZ   1605 228 875r
TIJSES, PIETER tijssen, pieter koper Zuiderhaven 36   1761 255 107v
TJALKES, PIETER tjalkes, pieter koper   1668 239 34va
TJALKES, PIETER tjalkes, pieter koper   1666 239 38v
TJALLINGS, PIETER tjallings, pieter koper Zuiderplein 1   1711 245 132r
TJEBBES, PIETER tjebbes, pieter koper   1684 242 24v
DREYER, PIETER TJEBBES dreier, pieter tjebbes koper Zoutsloot 125   1718 246 24r
DREYER, PIETER TJEBBES dreyer, pieter tjebbes ten noorden   1745 251 80v
TJEERDS, PIETER tjeerds, pieter koper Bildtstraat 13   1719 246 55r
TJEERDS, PIETER tjeerds, pieter sleefmaker (mr)(old-) verkoper   1776 259 3v
TJEPKES, PIETER tjepkes, pieter koper   1703 244 230r
TJEPKES, PIETER tjepkes, pieter koper Nieuwstraat WZ   1704 244 250r
TJEPKES, PIETER tjepkes, pieter geniaarde Voorstraat 31   1793 264 86r
HOOGSTRA, PIETER TJEPKES hogstra, pieter tjepkes koper   1801 265 662r
THOMAS, PIETER tomas, pieter kuiper (mr) koper Franekereind 30   1718 246 15v
TJEERDS, PIETER tyaerdts, pieter (wd) ten westen Voorstraat ZZ   1600 228 430r
WATSES, PIETER waatzes, pieter koper Lanen ZZ   1601 228 482r
WALINGS, PIETER walings, pieter zoutzieder koper Scheffersplein 27   1646 235 204r
WARNERS, PIETER warnders, pieter ten oosten Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
WARNERS, PIETER warnders, pieter ten oosten Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
WARNERS, PIETER warnders, pieter ten oosten Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
WARNERS, PIETER warnders, pieter koopman ten westen Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
WARNERS, PIETER warnders, pieter (wl) verkoper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
WARNERS, PIETER warners, pieter ten zuiden Franekereind   1597 228 29r
WARNERS, PIETER warners, pieter ten oosten Moriaanstraat   1804 267 47r
WIEBRENS, PIETER wibrands, pieter koper   1665 239 16v
WIEBRENS, PIETER wibrands, pieter koper   1669 239 207r
WILLEMS, PIETER willems, pieter koper Voorstraat 62   1787 262 149v
WILLEMS, PIETER willems, pieter koper Voorstraat 62   1797 265 103r
WILLEMS, PIETER willems, pieter koper   1799 265 386r
WILLEMS, PIETER willems, pieter koopman verkoper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER willems, pieter ten oosten Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER willems, pieter ten noorden Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER willems, pieter koopman verkoper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
WILLEMS, PIETER willems, pieter schipper (trek-) op leeuwarden koper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
WOUTERS, PIETER wouters, pieter koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
WOUTERS, PIETER wouters, pieter koper   1653 236 246v
WIEBES, PIETER wybes, pieter ten noorden Schritsen   1601 228 493r
WIEBES, PIETER wybes, pieter koper   1687 242 172v
WIEBES, PIETER wybes, pieter koper Noorderhaven 1   1689 242 299r
WIEGERS, PIETER wygers, pieter koper   1598 228 189r
WIEPKES, PIETER wypkes, pieter koper   1730 247 359r
BLOK, PIETER WIETSES blok, pieter wytses ten westen Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
BLOK, PIETER WIETSES blok, pieter wytzes schilder (mr) koper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES vettevogel, pieter wytzes ten westen Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES vettevogel, pieter wytzes (wl) wolkammer (mr) verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
IENTES, PIETER ynties, pieter koper   1643 235 84v
JANS, PIETJE jans, pieterke koper   1625 231 65r
LUITJENS, PIETER luitjes, pieters smid (ijzer-)(mr) ten westen Noorderhaven 3   1804 267 51v
HENDRIKS, hendrix, pietertgien koper Noorderhaven NZ   1604 228 768r
JANS, PIETJE jans, pietertien koper   1626 231 133r
EGBERTS, PIETJE eyberts, pietertje koper   1686 242 150v
FOLKERTS, PIETJE folkerts, pietie koper   1699 244 6r
SLOTEN, PIETJE JANS sloten, pietie jans van koper   1720 246 69r
PIETERS, PIETJE pieters, pietie (kinderen van) verkoper Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
PIEBES, PIETJE pybes, pietie koper   1678 241 1r
BAUKES, PIETJE baukes, pietje verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
BONNES, PIETER bonnes, pietje (wl) logementhouderse verkoper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
BRAAM, PIETER JAKOBS braam, pietje jacobs koper Lanen 9   1698 243 342v
JANS, PIETER jans, pietje koper   1696 243 202r
JANS, PIETER jans, pietje koper Zoutsloot NZ   1704 244 255v
SCHAAFSMA, PIETER JANS schaafsma, pietje jans koper   1805 267 115v
SLOTEN, PIETER JANS slooten, pietje jansen van koper   1743 250 293r
LIEUWES, PIETER lieuwes, pietje koper Kerkpoortstraat   1752 252 236r
PIETERS, PIETER pieters, pietje koper Franekereind 23   1778 259 156v
PIETERS, PIETER pieters, pietje koper Prinsenstraat 6   1804 267 72v
RIENKS, PIETER rinkes, pietje koper   1695 243 155r
DOUWES, PIETJE douwes, pietrick koper   1604 228 825r
LIEUWES, PIETJE lieuwes, pietrick koper   1600 228 433r
ALLES, PELGRIM ales, pilgerum koper Kerkpoortstraat OZ   1669 239 212v
EEBES, PIETER aebes, piter koper   1636 234 12v
KLASES, PIETER claes, piter koper Schritsen ZZ   1641 234 155v
IEPES, PIETER epes, piter koper Brouwersstraat 2   1626 231 113v
IEPES, PIETER epes, piter koper   1626 231 114r
ROOY, PIETER HENDRIKS roy, piter hendriks de koper   1626 231 123v
HENDRIKS, PIETER hendrix, piter koper Zuiderhaven 71   1641 234 139v
HENDRIKS, PIETER hendrix, piter koper Heiligeweg 36   1662 238 131r
JAKOBS, PIETER jacobs, piter verkoper Zoutsloot NZ   1681 241 137r
JOOSTES, PIETER joostes, piter herbergier koper Zuiderhaven 17   1642 235 15r
PIETERS, PIETER piters, piter koper   1641 234 130r
TJALKES, PIETER tialckes, piter koper ten zuiden van Harlingen   1662 238 132v
WIEBRENS, PIETER wibrens, piter koper Voorstraat ZZ   1641 234 135r
AKKERSLOOT, PIETER accersloot, pitter koper ten zuiden van Harlingen   1655 237 36r
AKKERSLOOT, PIETER accersloot, pitter koper   1659 237 219r
AKKERSLOOT, PIETER accersloot, pitter koper   1659 237 225r
ARENDS, PIETER aernts, pitter blokmaker (mr) koper Noorderhaven 16   1656 237 54r
KLASES, PIETER claesen, pitter koper   1656 237 59r
KLASES, PIETER claesen, pitter koper   1656 237 68v
KORNELIS, PIETER cornelis, pitter koper Zuiderplein 1   1655 237 24r
HENDRIKS, PIETER hendricx, pitter (wl) koper   1659 238 13v
JAKOBS, PIETER jacobs, pitter koper   1655 237 52r
JAKOBS, PIETER jacobs, pitter koper   1656 237 83v
JAKOBS, PIETER jacobs, pitter koper   1656 237 84r
JETSES, PIETER jetses, pitter koper Lammert Warndersteeg   1655 237 13r
PIETERS, PIETER pytters, pitter koper Zoutsloot ZZ   1655 237 17r
MINNES, POPKE minnes, popke koper   1795 264 296v
MINNES, POPKE minnes, popke koper Noorderhaven NZ   1802 266 194r
RIENKS, POPKJE rienks, popkje koper   1710 245 120r
PIETERS, POPKJE pieters, popkjen koper Lanen 48   1744 251 29r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper Heiligeweg NZ   1765 256 132v
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper Franekereind 25   1772 258 61r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koopman ten westen   1773 258 82r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper Brouwersstraat 13   1773 258 87r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1777 259 56v
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1777 259 57v
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1777 259 58v
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1777 259 59v
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1777 259 61r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1778 259 128r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1779 259 168r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper Romastraat 11   1781 260 83r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koopman koper   1781 260 108r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koopman koper   1781 260 123r
MENALDA, POPPE menalda, poppe ten zuiden Schritsen 16   1784 261 165r
MENALDA, POPPE menalda, poppe (wd) ten oosten Moriaanstraat   1804 267 47r
MENALDA, POPPE menalda, poppe (wl) verkoper   1804 267 55r
MENALDA, POPPE menalda, poppe (wd) ten oosten Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
MENALDA, POPPE menalda, poppe (wd) ten oosten Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
PERSIJN, POPPE persijn, poppe koopman koper   1804 267 84r
, POPPE persyn, poppe koper Rozengracht 21   1803 266 516r
SALVERDA, POPPE salverda, poppe ten noorden   1805 267 124r
AUKES, POPPE auckes, poppe koper Moriaanstraat ZZ   1710 245 104r
AUKES, POPPE auckes, poppe koper Moriaanstraat 8   1710 245 118v
AUKES, POPPE aukes, poppe koper   1686 242 118v
AUKES, POPPE aukes, poppe koper Noorderhaven 25   1691 242 348v
AUKES, POPPE aukes, poppe koper Droogstraat 76   1697 243 303r
AUKES, POPPE aukes, poppe koper Noorderhaven 31   1698 243 354v
KORNELIS, POPPE cornelis, poppe (erven) ten oosten Voorstraat ZZ   1640 234 107v
BOER, POPPE KORNELIS boer, poppe cornelis de koper Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
BOER, POPPE KORNELIS boer, poppe cornelis de (wl) verkoper Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
DIRKS, POPPE dirks, poppe bakker koper Voorstraat 86   1700 244 80v
DIRKS, POPPE dirx, poppe koper Molenpad NZ   1722 246 135v
DIRKS, POPPE dirx, poppe koper   1725 246 223r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe eekes ten westen   1774 258 148v
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper Voorstraat 86   1761 255 88r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1767 257 25r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1771 257 240v
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1772 258 1r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes (tuin van) ten westen Franekereind 25   1772 258 65r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1773 258 107r
GEERTS, POPPE volderpoort, poppe geerts koper   1791 263 313r
HANSES, POPPE hans, poppe koper Lanen ZZ   1597 228 10r
HANSES, POPPE hans, poppe koper Schritsen ZZ   1597 228 36r
HENDRIKS, POPPE hendriks, poppe schipper (schuit-) koper Noorderhaven 65   1739 250 41v
HENDRIKS, POPPE hendriks, poppe wandelverkoper Noorderhaven 18   1741 250 152v
HENDRIKS, POPPE hendriks, poppe wandelkoper Noorderhaven 65   1741 250 152v
BRANDSMA, POPPE JAKOBS brandsma, poppe jacobs koper   1702 244 165v
JANS, POPPE jansen, poppe koper Noorderhaven 57   1670 240 126v
JANS, POPPE jansen, poppe schipper (grootveer-) koper Zoutsloot NZ   1685 242 79v
JANS, POPPE jansen, poppe koper Zoutsloot NZ   1687 242 215r
JANS, POPPE jansen, poppe (wl) verkoper Zoutsloot NZ   1695 243 182r
KRUIS, POPPE IEPES cruys, poppe jeppes koper Schritsen NZ   1611 229 69r
POPPES, POPPE poppes, poppe koper   1699 243 401r
SALOMONS, POPPE salomons, poppe ten oosten Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
SALOMONS, POPPE builard, poppe salomons ten noorden   1774 258 157v
SALOMONS, POPPE builard, poppe salomons bakker (mr) verkoper Lanen 76a   1780 259 257r
TJEERDS, POPPE tieerds, poppe koper Poortje   1738 249 286v
TJEERDS, POPPE tjeerds, poppe koper   1710 245 107v
TJEERDS, POPPE tjeerds, poppe koper Bildtstraat 13   1719 246 55r
JANS, POTTE jans, potte koper   1768 257 100r
DANIELS, PAULUS daniels, poulus koper Kerkpoortstraat OZ   1724 246 191r
DANIELS, PAULUS daniels, poulus koper Lammert Warndersteeg WZ 8-028 1742 250 239v
DIRKS, PAULUS dirks, poulus provisioneel k   1734 249 12va
JAKOBS, PAULUS jacobs, pouwel koper Hofstraat   1614 229 441r
JANS, PAULUS jans, pouwel koper   1625 231 87r
JANS, PAULUS jans, pouwel koper   1626 231 141r
JANS, PAULUS jansen, pouwel koper   1656 237 84v
, PAULUS jansn, pouwel koper   1602 228 644r
, PAULUS jansn, pouwel koper   1602 228 662r
PIETERS, PAULUS pytters, pouwel bieder Noorderhaven 40   1659 238 2ra
, PAULUS wiltzang, pouwels koper NZ   1659 237 214r
HANSES, PAULUS hansen, pouwels koper   1647 235 254r
JANS, PAULUS jans, pouwels koper Schritsen   1616 230 33r
JANS, PAULUS jans, pouwels koper Bildtstraat 21 7-085 1639 234 79v
JANS, PAULUS jans, pouwels koper Zuiderhaven 56   1639 234 85v
ENNEMA, PAULUS JANS innema, pouwels jansen koper Voorstraat NZ   1642 235 26v
JANS, PAULUS wiltvangh, pouwels jansen koper Rapenburg ZZ   1659 237 178v
PIETERS, farver, pouwls pieters koper Noorderhaven 40   1660 238 18v
DOMA, PIEBE doma, pybe van koper Noordijs 15   1647 235 255v
ALBERTS, PIEBE alberts, pybe koper   1603 228 745r
ALEFS, PIEBE egginga, pybe aleffs koper   1651 236 183v
, PIEBE aliffs, pybe koper   1656 237 57v
BAUKES, PIEBE bauckes, pybe koper Voorstraat ZZ   1614 229 401r
DOUWES, PIEBE douwes, pybe (te leeuwarden) verkoper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
JANS, PIEBE jans, pybe ten oosten   1634 233 134r
JANS, PIEBE jansen, pybe koper   1633 233 109v
MELIS, PIEBE melis, pybe (wl) verkoper   1659 238 10r
MINKS, PIEBE minckes, pybe scheepstimmerman koper Zuiderpoort (gebied)   1632 233 69v
SIEBRENS, PIEBE sibrants, pybe (weeskind van) koper Noorderhaven NZ   1627 232 35r
WIEBRENS, PIEBE wybrandts, pybe koper Noordijs   1598 228 204r
WIETSES, PIEBE wytses, pybe koper Achterstraat NZ   1646 235 236v
WIETSES, PIEBE wytses, pybe schipper (groot-) koper Noorderhaven NZ   1653 236 231r
WIETSES, PIEBE wytses, pybe (wl) verkoper Zoutsloot NZ   1659 238 5v
OEDSES, PIEBE oedses, pyebo koper Zuiderhaven 53   1638 234 67r
JANS, jans, pyen koper   1618 230 256r
ANDRIES, PIER andries, pyer koper   1616 230 81r
FOEKES, PIER foeckes, pyer koper   1606 228 992r
HIELKES, PIER hilckes, pyer koper Bildtpoort (gebied)   1598 228 197r
HOITES, PIER hoytes, pyer koper   1633 233 110v
PIETERS, PIER pieters, pyer koper   1603 228 698r
, PIER taerdts, pyer koper   1618 230 260r
TJITSES, PIER tyetses, pyer koper   1605 228 907r
PIETERS, PIETJE pieters, pyet koper Schritsen NZ   1601 228 510r
IDSES, PIETER idses, pyeter koper   1639 234 86r
IJSBRANDS, PIETER ijsbrandts, pyeter koper Snakkerburen (gebied)   1599 228 300r
IJSBRANDS, PIETER ijsbrandts, pyeter koper   1601 228 551r
JAKOBS, PIETER olican, pyeter jacobs koper Noorderhaven 108   1639 234 87r
PIETERS, PIETER pyeters, pyeter koper Kerkpoortstraat   1614 229 450r
PIETERS, PIETER acht, pyeter pyeters van bruidegom   1598 228 256r
SIEBES, PIETER sybes, pyeter koper Sint Christoffelsteeg OZ   1639 234 84v
JANS, PIETJE jans, pyetie bruid   1606 228 1058r
JAKOBS, PIEKE jackes, pyke koper   1732 248 73r
, PIEKE zagharias, pyke koper   1742 250 218v
AKKERSLOOT, PIETER ackersloot, pyter koper   1672 240 89r
AKKERSLOOT, PIETER ackersloot, pyter koper   1675 240 204r
ARUM, PIETER arum, pyter van koper   1771 257 226r
BLOEM, PIETER blom, pyter koper Lanen 25   1759 254 244r
, PIETER boldewyns, pyter koper   1652 236 215r
BONKE, PIETER boncq, pyter koper Rapenburg NZ   1675 240 195r
BRUIN, PIETER bruin, pyter de koper Noorderhaven 64   1756 254 36r
, PIETER clamstra, pyter koper Wortelstraat NZ   1769 257 104v
, PIETER farrijn, pyter koper Franekereind 27   1693 243 2va
GRAUDA, PIETER grauda, pyter koper   1674 240 141v
GUNTER, PIETER gunter, pyter koper Grote Bredeplaats 14   1759 254 212r
HANNEMA, PIETER hannema, pyter koper Sint Odolphisteeg 1   1755 253 209r
, PIETER lader schoth, pyter koper   1613 229 311r
, PIETER lensius, pyter koper Hoogstraat 7   1754 253 168r
, PIETER lensius, pyter koper Herenwaltje 9   1755 253 242v
, PIETER lensius, pyter koper Havenplein 3   1780 259 279r
MEULEN, PIETER meulen, pyter van der koper   1779 259 180v
MEYER, PIETER meyer, pyter koper   1646 235 206r
MOOIMAN, PIETER moyman, pyter koper Rozengracht 23   1646 235 196r
, PIETER pheltens, pyter koper   1611 229 57r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pyter bode (gerechts-) koper Schritsen NZ   1733 248 217r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pyter koper Bildtstraat 4   1756 253 253v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pyter koper   1770 257 153v
, PIETER sommers, pyter koper   1768 257 76v
WATERMAN, PIETER waterman, pyter koper   1758 254 153r
ARENDS, PIETER aernts, pyter koper Noorderhaven 12   1651 236 77v
ALBERTS, PIETER alberts, pyter koper   1643 235 91r
ALBERTS, PIETER alberts, pyter koper Jan Ruurdstraat 1   1758 254 155v
ANDRIES, PIETER andries, pyter koper Voorstraat 30   1753 253 56v
ARJENS, PIETER arjens, pyter koper   1756 254 35r
ARJENS, PIETER arys, pyter (wd) ten westen Rommelhaven 3b   1633 233 123v
AUKES, PIETER aukes, pyter (onder almenum) molenaar (pel-) koper Brouwersstraat 3   1752 253 23v
AUKES, PIETER aukes, pyter koper   1753 253 127r
AUKES, PIETER aukes, pyter koper   1768 257 89r
BERENDS, PIETER beerns, pyter (wd) smid koper   1633 233 93v
GAARMAN, PIETER BERENDS gaerman, pyter beerns koper Grote Kerkstraat 18   1650 236 142v
BERENDS, PIETER beernts, pyter koper Herenwaltje 19   1733 248 269v
BOKKES, PIETER bockes, pyter koper Drie Roemersteeg OZ   1727 246 298v
KLASES, PIETER claes, pyter koper Voorstraat 92   1611 229 62r
KLASES, PIETER claessen, pyter koper   1676 240 233r
KLASES, PIETER clasen, pyter koper   1767 256 259v
KORNELIS, PIETER cornelis, pyter koper   1769 257 117v
DANIELS, PIETER daniels, pyter koper Lanen 64   1752 253 22r
DIRKS, PIETER dircx, pyter koper   1611 229 107r
DIRKS, PIETER dircx, pyter koper Lanen 91   1731 248 48r
DOUWES, PIETER douwes, pyter koper   1650 236 132r
DOUWES, PIETER douwes, pyter koper   1651 236 167r
DOUWES, PIETER douwes, pyter koper   1757 254 78v
FASES, PIETER fases, pyter koper   1757 254 84v
FRANSES, PIETER fransen, pyter koper Franekereind 29   1647 235 263v
FRANSES, PIETER fransen, pyter koper   1647 235 264r
FRANSES, PIETER fransen, pyter koper   1721 246 112v
GERBENS, PIETER gerbens, pyter koper Heiligeweg NZ   1769 257 118v
GERLOFS, PIETER gerlofs, pyter houtkoopman koper Zuiderstraat 31   1724 246 198v
GERRITS, PIETER gerrits, pyter koper   1649 236 63r
GERRITS, PIETER gerrits, pyter koper   1742 250 257r
HEINS, PIETER heins, pyter koper Lanen 39   1752 253 5v
HENDRIKS, PIETER hendrickx, pyter koper Raamstraat 5   1649 236 89r
HENDRIKS, PIETER hendrickx, pyter koper   1651 236 148r
HENDRIKS, PIETER hendrickx, pyter zeemleertouwer koper Grote Kerkstraat 19   1653 236 232v
HENDRIKS, PIETER hendricx, pyter koper   1664 238 208r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pyter koper   1755 253 235r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pyter koper   1756 254 16r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pyter koper Kerkpoortstraat 27a   1670 240 6v
HENDRIKS, PIETER hendrix, pyter koper   1675 240 205r
HERES, PIETER heres, pyter (te kornwerd) koper Rinnertspijp WZ   1600 228 455r
HESSELS, PIETER hessels, pyter koper   1721 246 122r
HOITES, PIETER hoytes, pyter schipper koper Brouwersstraat 16   1731 248 5v
REITSMA, PIETER HOITES reidsma, pyter hoytes koper Brouwersstraat 16   1734 248 330r
IEGES, PIETER iges, pyter koper   1649 236 60v
IENTES, PIETER inties, pyter koper Both Apothekerstraat OZ   1651 236 152v
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Romastraat   1614 229 404r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Zuiderhaven NZ   1614 229 446r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Kerkpoortstraat   1615 229 501r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Grote Ossenmarkt   1646 235 200r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper   1647 235 248v
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter timmerman (huis-)(mr) koper Nieuwstraat 38   1662 238 155v
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Kerkpoortstraat 1   1663 238 161r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Nieuwstraat OZ   1670 240 22v
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Grote Kerkstraat 19   1675 240 207v
JANS, PIETER jans, pyter koper Noordees (gebied)   1613 229 309r
JANS, PIETER jans, pyter verkoper Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
JANS, PIETER jansen, pyter koper   1646 235 223r
JANS, PIETER jansen, pyter koper Lanen 19   1677 240 267r
JANS, PIETER jansen, pyter koper Franekereind 25   1731 248 1r
JANS, PIETER jansen, pyter koper   1732 248 144r
JANS, PIETER groenlant, pyter jansen koper   1641 234 142v
JANS, PIETER olieffoet, pyter jansen koper   1641 234 139r
JASPERS, PIETER jaspers, pyter verkoper   1633 233 117v
JELLES, PIETER jelles, pyter ten noorden   1634 233 133r
JELLES, PIETER jelles, pyter koper   1643 235 97r
JELLES, PIETER jelles, pyter koper   1674 240 135v
JETSES, PIETER jetzes, pyter koper   1758 254 172v
JOCHEMS, PIETER jochums, pyter wielmaker ten oosten Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
JOHANNES, PIETER johannes, pyter koper   1613 229 326r
JOOSTES, PIETER joosten, pyter koper Nieuwstraat WZ   1752 252 233v
JOOSTES, PIETER joostes, pyter (wl) verkoper   1634 233 131r
KEIMPES, PIETER keimpes, pyter scheepstimmerman (mr) koper Schritsen NZ   1721 246 123v
KEIMPES, PIETER keimpes, pyter scheepstimmerman (mr) koper Lanen ZZ   1726 246 290r
KEIMPES, PIETER keimpes, pyter koper   1733 248 180r
KEIMPES, PIETER keimpes, pyter koper   1733 248 183v
JONG, PIETER KEIMPES jong, pyter keimpes de koper Zuiderpoort (gebied)   1759 254 185v
, PIETER leonardts, pyter koper Zoutsloot   1636 234 7v
LOLLES, PIETER lolles, pyter metselaar koper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
LUBBERTS, PIETER lubberts, pyter koper Heiligeweg ZZ   1611 229 17r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pyter luytjens koper Noorderhaven 110   1673 240 115r
MARTENS, PIETER martens, pyter verkoper   1633 233 122r
MARTENS, PIETER martens, pyter koper Hondenstraat 12   1662 238 158v
MOOI, PIETER MARTENS moy, pyter martens koper Grote Bredeplaats   1650 236 108v
MATTEUS, PIETER mathijssen, pyter koper   1758 254 163r
MEINERTS, PIETER meynerts, pyter koper   1647 235 256r
MINNES, PIETER minnes, pyter verkoper Lanen 91   1659 238 5r
MINNES, PIETER minnes, pyter timmerman (huis-)(mr) koper Rommelhaven 7   1772 258 6v
OEDSES, PIETER oedses, pyter koper Droogstraat NZ   1676 240 219r
PIERS, PIETER piers, pyter (te amsterdam) verkoper   1633 233 119r
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper Lanen NZ   1613 229 256r
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper   1650 236 107r
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper ZZ   1650 236 138v
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper   1720 246 79v
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper Zuiderhaven 36   1722 246 131r
PIETERS, PIETER pyters, pyter kompasmaker (mr) koper Rommelhaven 12   1750 252 62v
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper Rozengracht NZ   1758 254 160v
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper Nieuwstraat 56   1770 257 145r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS akkerslooth, pyter pyters koper   1660 238 34r
MEULEN, PIETER PIETERS meulen, pyter pyters van der koper Lanen 40   1778 259 128v
ROBIJNS, PIETER robijns, pyter koper Scheerstraat 3   1611 229 132r
RUURDS, PIETER ryoerts, pyter koper Franekerpoort (gebied)   1611 229 13r
RUURDS, PIETER ryoerts, pyter koper Franekerpoort (gebied)   1611 229 121r
SAKES, PIETER sackes, pyter koper Zoutsloot 118   1611 229 20r
SEERPS, PIETER seerps, pyter koper Kerkpoortstraat 39   1667 239 81r
SIERDS, PIETER sierds, pyter koper   1651 236 172v
SIEMENS, PIETER simons, pyter koper   1755 253 244v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 91   1670 240 19r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper   1671 240 71v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1676 240 239v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1676 240 242r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1677 240 266v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper   1754 253 156v
SIEBES, PIETER sybes, pyter binnenvader van het weeshuis koper Weeshuisstraat 5   1663 238 172r
SIEMENS, PIETER symens, pyter (te bolsward) koper Lanen 52   1633 233 127r
SIEMENS, PIETER symons, pyter koper Zoutsloot NZ   1770 257 175r
TJEBBES, PIETER tjebbes, pyter koper   1672 240 91r
KUIPER, PIETER TJEBBES kuyper, pyter tjebbes koper   1672 240 103r
TEUNIS, PIETER tuenis, pyter korfmaker bewoner Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
ULBES, PIETER ulbes, pyter koper   1742 250 233r
ULBES, PIETER ulbes, pyter koper   1767 256 238r
WIEBRENS, PIETER wybrants, pyter koper Voorstraat 18   1643 235 66r
WIEPKES, PIETER wypkes, pyter provisioneel k   1735 249 1va
WIEPKES, PIETER wypkes, pyter koper   1735 249 72v
WIETSES, PIETER wytzes, pyter koper Grote Bredeplaats 35   1758 254 139r
STEENSTRA, PIETER IEGES steenstra, pyter yeges koper Hofstraat 59   1755 253 248r
IEGES, PIETER yges, pyter koper Schritsen 50a   1670 240 4r
JANS, PIETJE jans, pytertie koper Bargebuurt   1670 240 13v
PIETERS, PIETJE pyters, pytertie koper   1637 234 32r
TJEPKES, PIETJE tjepkes, pytertje koper   1693 243 28v
TIEMENS, thymens, pytgie koper   1613 229 251r
JANS, PIETJE schoone, pytie jans koper   1732 248 105v
PIETERS, PIETJE pyters, pytie koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
FOEKES, PIETJE foekes, pytje koper Zuiderhaven 13   1741 250 149r
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS cannegieter, pytje sybrens koper   1728 247 92r
HARINGS, PIETJE haringhs, pytke koper Lanen 42   1634 233 132v
REINERS, PIETJE reyners, pytke koper Voorstraat 2   1597 228 45r
WIEBES, PIETJE wybes, pytke (wd) verkoper   1634 233 131r
, PIETER clinkhamer, pytter koper   1693 243 65r
, PIETER clinkhamer, pytter koper Noorderhaven 64   1698 243 358v
, PIETER farijn, pytter koper   1694 243 112v
, PIETER farijn, pytter koper   1696 243 262r
FONTEIN, PIETER fontein, pytter ten noorden Zuiderhaven 18   1660 238 32r
, PIETER groenlant, pytter koper   1645 235 160v
PIPHRON, PIETER piphron, pytter koper Voorstraat 37   1652 236 215v
, PIETER slote, pytter koper   1768 257 39r
ABRAHAMS, PIETER abrahams, pytter koper Hofstraat 27   1765 256 135r
EEBES, PIETER aebes, pytter koper   1652 236 190v
ARJENS, PIETER arjens, pytter grafmaker koper   1693 243 69v
AUKES, PIETER aukes, pytter koper Rozengracht 23   1765 256 99v
BRUINS, PIETER bruins, pytter koper   1699 243 403r
JONG, PIETER KEIMPES jong, pytter cijmpes de koper   1766 256 167r
JONG, PIETER KEIMPES jong, pytter cijmpes de koper Zuiderhaven 24   1766 256 171r
KLASES, PIETER claessen, pytter verkoper Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
KLASES, PIETER claessen, pytter koper   1699 243 393v
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter koper   1692 243 1r
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter koper   1692 243 1v
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter koper   1698 243 339r
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter kleermaker koper   1698 243 364v
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter schoolmeester koper Schritsen NZ   1708 245 58r
BONKE, PIETER KORNELIS bonck, pytter cornelis koper Rozengracht 30   1668 239 136r
BONKE, PIETER KORNELIS bonk, pytter cornelis koper Zuiderplein 1   1658 237 146r
BONKE, PIETER KORNELIS bonk, pytter cornelis koper Hoogstraat 33   1668 239 131r
DIRKS, PIETER dircks, pytter koper   1669 239 199v
DIRKS, PIETER dirks, pytter timmerman koper   1693 243 67v
GRAAF, PIETER DIRKS graeff, pytter dirxen koper Schritsen ZZ   1703 244 234v
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper   1644 235 128v
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper   1657 237 122r
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper   1658 237 166v
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 169r
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper   1660 238 25v
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper   1694 243 86v
FRANSES, PIETER fransen, pytter koper   1647 235 266r
FRANSES, PIETER fransen, pytter koper   1647 235 269r
FRANSES, PIETER fransen, pytter koper Zuiderhaven 18   1650 236 124r
FRANSES, PIETER fransen, pytter koper   1692 243 4r
FRANSES, PIETER fransen, pytter koper Raadhuisstraat WZ   1693 243 41r
BOER, PIETER FRANSES boer, pytter fransen de koper Rapenburg 4   1644 235 157r
FREERKS, PIETER freerx, pytter koper   1642 234 167v
FRIDSES, PIETER fridses, pytter koper   1694 243 78r
FRIDSES, PIETER fridses, pytter koper   1698 243 378v
GEERTS, PIETER geerts, pytter koper   1696 243 200r
GERLOFS, PIETER gerlofs, pytter koper Zuiderhaven 18   1708 245 64v
GOSSES, PIETER gosses, pytter koper   1707 245 18v
HERES, PIETER heeres, pytter koper   1698 243 337r
HENDRIKS, PIETER hendricx, pytter (wl) verkoper   1660 238 25r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pytter koper   1699 243 396r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pytter gortmaker koper   1707 245 12v
HOITES, PIETER hoites, pytter koper   1725 246 232v
HOITES, PIETER hoites, pytter koper   1727 247 27v
HIELKES, PIETER hylckes, pytter koper   1668 239 164r
JAKOBS, PIETER jacobs, pytter koper Grote Kerkstraat NZ   1643 235 49v
JAKOBS, PIETER jacobs, pytter koper   1644 235 143v
JAKOBS, PIETER jacobs, pytter timmerman (mr) koper   1659 238 12v
JAKOBS, PIETER jacobs, pytter ten oosten   1660 238 29v
ADAM, PIETER JAKOBS adam, pytter jacobs d' koper Franekerpoort (gebied)   1652 236 204r
ADAM, PIETER JAKOBS adam, pytter jacobs d' gleibakker koper Zuiderhaven 33   1653 236 234r
JAKOBS, PIETER clinkhamer, pytter jacobs geniaarde Hofstraat 17   1692 243 17v
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pytter jans koper   1699 243 402v
JANS, PIETER jansen, pytter koper ZZ   1637 234 34v
JANS, PIETER jansen, pytter koper   1656 237 62v
JANS, PIETER jansen, pytter makelaar (stads-) koper Lanen 37   1658 237 147r
JANS, PIETER jansen, pytter waagmeester ten oosten   1660 238 22v
JANS, PIETER jansen, pytter (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1660 238 26v
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pytter jansen koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pytter jansen koper Zoutsloot ZZ   1728 247 62r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pytter jansen (c.s.) koper Droogstraat NZ   1728 247 89v
JANS, PIETER ooy, pytter jansen smid (anker-)(mr) koper Prinsenstraat 2   1695 243 148v
JANS, PIETER toy, pytter jansen (dr) koper Zuiderhaven 6   1693 243 25r
ADEMA, PIETER JARICHS adema, pytter jarigs koper   1727 247 8v
JORIS, PIETER joris, pytter koper   1657 237 114v
KEIMPES, PIETER keimpes, pytter botenmaker koper Schritsen NZ   1694 243 105v
KEIMPES, PIETER keimpes, pytter scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 36 7-137 1742 250 223r
LOURENS, PIETER louwrens, pytter zeilmaker koper Noorderhaven 13   1656 237 90r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pytter luitjens verkoper Zuiderhaven 17   1741 250 6ra
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pytter luitjens verkoper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
MARTENS, PIETER martens, pytter koper Zuiderpoort (gebied)   1694 243 89r
LOENEN, PIETER MINNES loenen, pytter minnens verkoper Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
LOENEN, PIETER MINNES loenen, pytter minnens ten westen Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
MINNES, PIETER minnes, pytter koper   1659 237 188r
MINNES, PIETER minnes, pytter koper   1659 237 189v
OEDSES, PIETER oedses, pytter koper   1697 243 277r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS ackersloot, pytter pyters verkoper   1660 238 22v
GRAUDA, PIETER PIETERS grauda, pytter pytters koper Raamstraat 1   1699 243 394v
SIKKES, PIETER sickes, pytter koper   1645 235 170r
, PIETER sjoerds?, pytter koper   1696 243 223r
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pytter sjoerts koper Zuiderhaven 18   1693 243 56v
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pytter sjoerts koper Voorstraat 89   1696 243 226r
SWIERS, PIETER sweers, pytter koper   1696 243 223r
SIEBRENS, PIETER sybrens, pytter timmerman (huis-)(mr) koper Lanen 37   1694 243 116v
TAMMES, PIETER tammes, pytter koper   1651 236 179v
WOUTERS, PIETER wouters, pytter koper   1659 237 193v
WOUTERS, PIETER wouters, pytter schuitvoerder verkoper   1659 238 13v
WOUTERS, PIETER wouters, pytter ten oosten   1660 238 36v
WIEBRENS, PIETER wybrants, pytter (gemeensman) koper Grote Ossenmarkt 25   1653 236 227v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES vettevogel, pytter wytzes koper Brouwersstraat 21   1768 257 38r
FOEKES, PIETJE foekes, pyttie verkoper Zuiderhaven 13   1743 250 284v