Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
, R. cohen, r. geniaarde Hoogstraat 18   1782 260 302v
VEENSTRA, R. veenstra, r. koper Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
VEENSTRA, R. veenstra, r. ten oosten Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
VEENSTRA, R. veenstra, r. ten noorden Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
WIEBES, REBEKKA wybes, rebecka verkoper   1804 267 58v
OKKES, RICHT ockes, recht koper Noorderhaven ZZ   1613 229 375r
ZIJLSTRA, REGINA zijlstra, regina (wd) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
ZIJLSTRA, REGINA zijlstra, regina (wd) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
HUBERTS, REGINA hubert, regina (wl) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
HUBERTS, REGINA hubert, regina (wl) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
BRAAM, REGNERUS braam, regnerus koper Voorstraat 36   1730 247 339r
BRAAM, REGNERUS braem, regnerus curator Heiligeweg 7   1735 249 23ar
HEMMINGA, REGNERUS hemminga, regnerus koper Voorstraat 57   1705 244 272v
, REGNERUS templar, regnerus verkoper   1660 238 38r
BROUWER, REIN brouwer, rein koper Kerkpoortstraat 21   1763 255 224v
, REIN daman, rein koper   1805 267 174v
FABER, REIN faber, rein koper   1784 261 133r
FABER, REIN faber, rein koper   1784 261 144r
FABER, REIN faber, rein koper   1787 262 178v
MIEDEMA, REIN miedema, rein strandmeester koper Zuiderhaven 30   1800 265 617r
MIEDEMA, REIN miedema, rein strandmeester verkoper   1803 267 5r
MIEDEMA, REIN miedema, rein strandmeester koper Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
MIEDEMA, REIN miedema, rein koopman verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
MIEDEMA, REIN miedema, rein verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
ROSEMA, REIN rosema, rein strandmeester geniaarde Zuiderhaven 52   1792 264 1r
SMID, REIN smit, rein secretaris verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
SMID, REIN smit, rein koper Scheerstraat 5   1783 261 10v
SMID, REIN smit, rein koper Noorderhaven 35   1795 264 301r
ZWAAL, REIN swaal, rein (wl) schrijver verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
, REIN sybeda, rein (vroedschap) gleibakker koper Brouwersstraat 8   1743 250 289v
, REIN sybeda, rein koper   1744 251 47r
, REIN sybeda, rein koper   1744 251 55v
SYBEMA, REIN sybema, rein koper   1742 250 279v
WIJNGAARDEN, REIN wyngaarden, rein koper   1668 239 29va
ARENDS, REIN aenes, rein koper   1732 248 139r
AGES, REIN ages, rein koper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
ANNES, REIN annes, rein koper Lanen 13   1775 258 205v
KORNELIS, REIN cornelis, rein koper   1645 235 180v
KORNELIS, REIN cornelis, rein koper   1647 235 252v
KORNELIS, REIN cornelis, rein koper Lanen ZZ   1654 236 249r
EEDES, REIN edes, rein verkoper   1633 233 111v
EEDES, REIN edis, rein koper   1628 232 121r
FLORIS, REIN floris, rein koper   1802 266 345r
FLORIS, REIN floris, rein ten zuiden   1804 267 89r
, REIN gerbranda, rein koper Heiligeweg NZ   1765 256 132v
, REIN gerbranda, rein koper   1770 257 155v
, REIN gerbranda, rein verkoper   1773 258 118r
, REIN gerbranda, rein bakker (mr) ten westen   1773 258 118r
, REIN gerbranda, rein verkoper Heiligeweg WZ   1773 258 122v
, REIN gerbranda, rein verkoper Heiligeweg 17   1778 259 126r
GERBENS, REIN gerbrands, rein ten westen Heiligeweg NZ   1774 258 181r
HENDRIKS, REIN hendriks, rein koper   1700 244 40v
BROUWER, REIN HENDRIKS brouwer, rein hendriks koper   1775 258 233v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 40v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 43v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 84r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 89v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1779 259 226r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1780 259 289v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Kerkpoortstraat 1   1781 260 142r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Noorderhaven 76   1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks geniaarde Nieuwstraat WZ   1782 260 290r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1782 261 8v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Rommelhaven 28   1783 261 71v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Schritsen 67   1783 261 100r
JAKOBS, REIN jacobs, rein koper Grote Ossenmarkt   1646 235 200r
JANS, REIN jans, rein koper Romastraat ZZ   1752 252 213r
JANS, REIN jansen, rein koper   1764 256 46r
JANS, REIN janz, rein koper Sint Jacobstraat 8   1759 254 182r
LOLKES, REIN lolkes, rein koper   1658 237 146v
LOLKES, REIN lolkes, rein (mede vroedschap) koper   1663 238 186v
LOUWS, REIN lous, rein koper   1662 238 123r
PAULUS, REIN paals, rein koper   1626 231 102r
PAULUS, REIN paals, rein koper   1626 231 108r
PIETERS, REIN bohcack, rein pieters koper   1695 243 142v
REINS, REIN reinsen, rein koper Sint Jacobstraat 13   1651 236 155v
SIKKES, REIN sickes, rein koper   1700 244 72v
MENALDA, REIN SIKKES menalda, rein sickes koper Voorstraat 97   1721 246 94r
MENALDA, REIN SIKKES menalda, rein sickes (burgemeester) koper Prinsenstraat 4   1725 246 246r
MENALDA, REIN SIKKES menalda, rein sikkes koper   1714 245 228r
SIEBES, REIN sybes, rein koper   1718 246 30v
SIEBES, REIN sybes, rein koper   1732 248 73v
TJEERDS, REIN tjeerds, rein koper   1762 255 142r
OEPKES, REIN upckes, rein koper   1653 236 233r
OEPKES, REIN upkes, rein koper   1659 237 185v
JONG, REIN WIEBES jong, rein wiebes de koper Grote Bredeplaats 9   1802 266 340r
IEDES, REIN yedes, rein koper Brouwersstraat OZ   1762 255 160r
GROOT, REINER groot, reinder de ten oosten Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
SWART, REINER swart, reinder ten noorden Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
VEEN, REINER veen, reinder van der blauwverver (mr) koper Lanen 64   1793 264 78r
VEEN, REINER veen, reinder van der blauwverver koper Lanen 64   1804 267 105v
ZEILMAKER, REINER zeilmaker, reinder koper Zoutsloot ZZ   1770 257 165v
ZEILMAKER, REINER zeilmaker, reinder koper   1770 257 258r
ZEILMAKER, REINER zeylemaker, reinder ten westen   1775 258 203v
ZWAAL, REINER zwaal, reinder ten westen Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
SWART, REINER zwart, reinder ten westen Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
SWART, REINER swart, reinder arjins koper   1783 261 85r
HARMENS, REINER harmans, reinder koper Lombardspijp   1699 244 28r
JANS, REINER jans, reinder koper   1788 262 266r
PERK, REINER JANS park, reinder jans varensgezel koper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
JANS, REINER jansen, reinder brouwer (mr) koper Nieuwstraat WZ   1732 248 118v
ZEILMAKER, REINER JANS zeilmaker, reinder jansen koper Zoutsloot ZZ   1785 262 44r
PIETERS, REINER pieters, reinder koper Schritsen 56   1730 247 299r
PIETERS, REINER pieters, reinder koper Bildtstraat 16   1762 255 119v
PIETERS, REINER pieters, reinder timmerman (huis-)(mr) verkoper Schritsen 56   1773 258 69v
KRONENBURG, REINER PIETERS kronenburg, reinder pieters timmerman (huis-)(mr) koper Nieuwstraat OZ   1782 260 221r
TADEMA, REINER PIETERS tadema, reinder pieters (wl) verkoper Bildtstraat 12   1773 258 86r
TADEMA, REINER PIETERS tadema, reinder pieters (wl) ten westen Bildtstraat 12   1773 258 86r
BUWALDA, REINER PAULUS buwalda, reinder pouwels koper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
PIETERS, REINER pyters, reinder (wd) ten zuiden Voorstraat 74   1752 252 183r
PIETERS, REINER pyters, reinder koper   1753 253 105v
PIETERS, REINER pyters, reinder koper   1755 253 210r
PIETERS, REINER pyters, reinder verkoper   1772 258 24r
PIETERS, REINER pyters, reinder koper   1773 258 108r
PIETERS, REINER pyters, reinder verkoper   1773 258 115v
FONTEIN, REINER fonteyn, reiner koper Zuiderhaven 73   1678 241 5r
, REINER templar, reiner koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 155v
, REINER templar, reiner ten oosten Hofstraat ZZ   1659 238 7v
, REINER templar, reiner ten zuiden Hofstraat ZZ   1659 238 7v
, REINER templar, reiner ten westen Noorderhaven 44   1665 239 5v
, REINER templar, reiner koper Voorstraat 32   1669 239 208v
WIJNGAARDEN, REINER wyngaarden, reiner koper   1729 247 280r
ARJENS, REINER arians, reiner koper   1627 231 168r
ARJENS, REINER ariens, reiner koper Franekertrekvaart NZ   1631 232 375r
ARJENS, REINER arjens, reiner ten zuiden Zoutsloot NZ   1667 239 111v
ARJENS, REINER arjens, reiner mede-eig Zoutsloot NZ   1667 239 111v
KLASES, REINER claes, reiner koper   1628 232 113r
KLASES, REINER claessen, reiner ten oosten   1659 238 11r
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reiner clasen koper Zuiderhaven 71a   1685 242 74r
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reiner clasen koper   1687 242 195v
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reiner clasen koper Zuiderhaven 18   1707 245 27v
KORNELIS, REINER cornelis, reiner koper   1718 246 20r
KORNELIS, REINER cornelis, reiner koper   1724 246 197v
DIRKS, REINER dirx, reiner koper Schritsen 24   1721 246 109r
EELKES, REINER eelkes, reiner koper   1625 231 69r
GERBENS, REINER gerbens, reiner koper Grote Bredeplaats 2   1684 242 30r
GERBENS, REINER gerbens, reiner voerman verkoper Nieuwstraat 56   1740 250 107r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reiner gijsberts koper   1684 242 26r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reiner gijsberts koper   1693 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fonteyn, reiner gijsberts koper   1681 241 129v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fonteyn, reiner gijsberts koper Zoutsloot ZZ   1681 241 162r
HENDRIKS, REINER hendrix, reiner geniaarde Grote Kerkstraat 20   1685 242 65v
HUBERTS, REINER huyberts, reiner koper Noorderhaven 44   1681 241 144r
IJSBRANDS, REINER isbrandts, reiner koper Lanen 87   1719 246 33v
JAKOBS, REINER jacobs, reiner koper   1696 243 250v
JANS, REINER jans, reiner koper   1612 229 210r
JANS, REINER jans, reiner koper   1626 231 101v
JANS, REINER jans, reiner koper   1626 231 103v
JANS, REINER jans, reiner (wl) koper Hofstraat NZ   1627 232 13r
JANS, REINER jansen, reiner koper Zuiderplein 3   1651 236 174r
JANS, REINER jansen, reiner koper Rozengracht NZ   1678 241 19r
JANS, REINER jansen, reiner koper Rozengracht 42   1680 241 117r
JANS, REINER jansen, reiner koper Zuiderhaven 18   1681 241 141v
KROON, REINER JANS croon, reiner jansen (wd) ten zuiden Zuiderhaven 2   1752 252 187v
OUTGERS, REINER outgers, reiner geniaarde Franekertrekvaart NZ   1705 244 292r
OUTGERS, REINER outgers, reiner koper Zuiderhaven 45   1718 246 18v
OUTGERS, REINER outgers, reiner koper Zuiderhaven 43   1718 246 22r
PIETERS, REINER pieters, reiner koper   1736 249 158v
PIETERS, REINER pieters, reiner geniaarde Noorderhaven 34   1743 251 22r
PIETERS, REINER pieters, reiner koper   1746 251 154r
TJEERDS, REINER tjeerds, reiner zeilmaker (mr) koper Noorderhaven 67   1693 243 32v
TJEERDS, REINER tjeerds, reiner zeilmaker koper Noorderhaven 29   1697 243 287v
WIEBES, REINER wybes, reiner koper   1728 247 215v
OLIVIER, REINER olivier, reinier koper Lanen ZZ   1631 233 26v
DANIELS, REINER daniels, reinier koper   1703 244 217v
HEINS, RIENK heins, reink koper   1694 243 75r
BLOK, REINOU blok, reinouke koper   1765 256 144r
MINNES, REINOU minnes, reinouwke ten zuiden Havenplein 10   1773 258 98r
MARNSTRA, RINSE marnstra, reinske koper Noorderhaven 98   1764 256 73r
MARNSTRA, RINSE marnstra, reinske koper   1766 256 185r
SEERPS, RINSE seerps, reinske bruid   1598 228 234r
, fridricx, reintgien bruid   1601 228 506r
FREERKS, RINTJE freercks, reintie koper Droogstraat ZZ   1599 228 226r
VOS, RINTJE vos, reintien de koper Heiligeweg 1a   1660 238 62v
LIEKELES, REITSE lykles, reitse koper   1719 246 51r
ARJENS, arjens, rejes koper   1708 245 74v
POPTA, REMMERT popta, rembartus koper   1640 234 93v
POPTA, REMMERT popta, rembartus (hopman) koper Hofstraat ZZ   1649 236 58v
POPTA, REMMERT popta, rembartus koper   1654 236 269v
POPTA, REMMERT popta, rembartus koper Hofstraat ZZ   1654 236 273v
ISAAKS, isacx, remmerich koper Rapenburg ZZ   1645 235 188r
, isax, remmerich koper   1642 234 178r
KLASES, REMMERT claessen, remmert verkoper   1634 233 133r
KLASES, REMMERT classen, remmert verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
HENDRIKS, REMMERT hendricks, remmert boendermaker ten westen   1659 238 11r
HENDRIKS, REMMERT hendricks, remmert boendermaker ten noorden   1659 238 11r
LUITJENS, REMMERT luitiens, remmert koper Lammert Warndersteeg WZ   1721 246 94v
LUITJENS, REMMERT luitiens, remmert koper   1721 246 102r
WILLEMS, REMMERT willems, remmert koper Brouwersstraat 28   1657 237 104v
WILLEMS, REMMERT willems, remmert koper Noorderhaven 11   1657 237 119v
GOSSES, RINNERT gosses, rennert koper   1630 232 344r
WILLEMS, RINNERT willems, rennert koper   1684 242 15r
WILLEMS, RINNERT willems, rennert koper Scheffersplein NZ   1692 242 404v
GJALTS, RINSE jolts, rense koper   1675 240 210v
KOENRAADS, REPKE coenes, repke koper Heiligeweg NZ   1666 239 41v
ADAMS, REIER adams, reyer koper Noorderhaven NZ   1612 229 237r
ADAMS, REIER adams, reyer koper   1618 230 239r
GOSSES, REIER gosses, reyer koper   1799 265 326r
JAKOBS, REIER jacobs, reyer koper   1655 237 43r
JAKOBS, REIER jacobs, reyer koper   1660 238 36v
JAKOBS, REIER jacobs, reyer ten westen   1660 238 36v
KLASES, REIMER claes, reymer koper Noorderhaven   1599 228 352r
HERES, REIMER heeres, reymer koper Zuiderhaven NZ   1614 229 429r
FABER, REIN faber, reyn koper   1799 265 276r
ZWAAL, REIN swaal, reyn bieder Grote Bredeplaats 6b   1744 251 2ra
DOUWES, REIN douwes, reyn koper Romastraat ZZ   1606 228 1000r
DOUWES, REIN douwes, reyn koper   1611 229 60r
DOUWES, REIN douwes, reyn koper   1687 242 181r
EEDES, REIN edis, reyn koper   1633 233 89v
BROUWER, REIN HOITES brouwer, reyn hoites koper Havenplein 18a   1745 251 79v
HOTSES, REIN hoties, reyn koper Zoutsloot ZZ   1597 228 107r
JAKOBS, REIN jacobs, reyn koper   1606 228 1007r
JAKOBS, REIN jacobs, reyn koper Grote Kerkstraat NZ   1643 235 49v
RUITER, REIN JANS ruyter, reyn jansen koper   1670 240 21v
LOUWS, REIN lous, reyn ijzersmid (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1664 238 218r
PAULUS, REIN paals, reyn koper Vijver   1612 229 157r
HAAN, REIN PIETERS haen, reyn pieters de koper Voorstraat 3   1658 237 153r
PIETERS, REIN pytters, reyn koper   1686 242 121v
HAAN, REIN PIETERS haen, reyn pytters de koper Schritsen 3   1657 237 104r
SIEBES, REIN sybes, reyn geniaarde Noorderhaven 19   1728 247 206v
TJALLINGS, REIN tziallings, reyn koper   1642 235 32v
ULBES, REIN ulbes, reyn koper Franekereind 19   1664 238 231r
OEPKES, REIN upkes, reyn koper Voorstraat 14   1597 228 86r
OEPKES, REIN upkes, reyn (burgemeester) koper Rommelhaven   1616 230 61r
, REIN uupckes, reyn koper   1605 228 964r
WIJNANDS, REIN wynerings, reyn koper   1631 233 15v
WIJNANDS, REIN wynerings, reyn koper   1633 233 90r
WIEPKES, REIN wypkes, reyn koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
PIETERS, piters, reyna koper   1686 242 151r
TJERKS, REINTJE tiercx, reynck koper   1601 228 521r
REITSMA, REINER reidsma, reynder fonteyn van verkoper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, REINER , reyner kuiper naastligger Bildtstraat WZ   1601 228 503r
, REINER templaer, reyner ten oosten Hofstraat 20   1660 238 27v
, REINER templar, reyner verkoper   1660 238 39v
ARJENS, REINER ariens, reyner verkoper Zoutsloot NZ   1671 240 63r
BERENDS, REINER beerns, reyner (wl) verkoper Vijver   1601 228 498r
BERENDS, REINER berns, reyner (wl) gecondemneerde   1600 228 440r
KLASES, REINER claes, reyner koper Karremanstraat   1597 228 66r
KLASES, REINER claes, reyner koper Heiligeweg   1600 228 418r
KLASES, REINER claes, reyner eerder-eig   1601 228 504r
KLASES, REINER claes, reyner verkoper Havenplein 18a   1601 228 523r
KLASES, REINER claes, reyner ten noorden Heiligeweg   1601 228 535r
KLASES, REINER claes, reyner koper Grote Kerkstraat ZZ   1603 228 730r
KORNELIS, REINER cornelis, reyner triumphant Havenplein ZZ   1601 228 492r
KORNELIS, REINER rijkeleeck, reyner cornelis (alias) triumphant Noorderhaven 28   1601 228 492r
KORNELIS, REINER rijkeleelck, reyner cornelis (alias) triumphant Noorderhaven 28   1600 228 467r
DOUWES, REINER douwes, reyner ten oosten   1660 238 37v
EELKES, REINER eelkes, reyner koper Noorderhaven 11   1686 242 103v
EELKES, REINER eelkes, reyner koper   1686 242 156v
FRANSES, REINER frans, reyner koper William Boothstraat OZ   1598 228 148r
FRANSES, REINER frans, reyner ten oosten Schritsen   1600 228 460r
FRANSES, REINER frans, reyner ten oosten Anjelierstraat   1614 229 451r
FRANSES, REINER tempeler, reyner frans koper Zuiderhaven ZZ   1616 230 52r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reyner gijsberts koopman en zoutzieder niaarnemer Zoutsloot 123   1687 242 212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reyner gijsberts koper   1690 242 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reyner gijsberts koper   1691 242 356v
RING, REINER HENDRIKS ring, reyner hendriks de koper Lanen 23   1686 242 116v
HENDRIKS, REINER hendrix, reyner koper   1675 240 179r
IENTES, REINER intes, reyner (erven) ten westen Heiligeweg   1600 228 418r
JAKOBS, REINER jacobs, reyner koper Voorstraat NZ   1601 228 512r
JANS, REINER jans, reyner molenaar triumphant Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
JANS, REINER jans, reyner koper   1600 228 445r
JANS, REINER jans, reyner koper Grote Bredeplaats NZ   1600 228 446r
JANS, REINER jans, reyner tassenmaker koper   1600 228 453r
JANS, REINER jans, reyner molenaar verkoper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
JANS, REINER jans, reyner bruidegom   1605 228 865r
JANS, REINER jans, reyner koper   1605 228 951r
JANS, REINER jans, reyner koper Grote Kerkstraat 4   1611 229 7r
JANS, REINER jansen, reyner koper Zuiderhaven 18   1692 242 378r
JANS, REINER janssen, reyner ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
MINNES, REINER minnes, reyner verkoper Noorderhaven NZ   1601 228 524r
MINNES, REINER minnes, reyner (wd) koper   1633 233 81v
OEPKES, REINER oepkes, reyner koper Liemendijk ZZ   1689 242 286r
PIETERS, REINER pieters, reyner koper Lanen NZ   1611 229 123r
PIETERS, REINER pyters, reyner koper   1613 229 321r
REINS, REINER reyns, reyner koper   1602 228 661r
SIEBES, REINER sybes, reyner koper   1684 242 53v
SIEDSES, REINER sydses, reyner (wl) verkoper Rommelhaven 3b   1633 233 123v
WIEBRENS, REINER wybrandt, reyner koper Romastraat 13   1600 228 373r
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reynert clasen koper Zuiderhaven 6   1693 243 50r
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reynert clasen koper   1694 243 77v
JANS, REINER jansen, reynert zeilmaker koper   1693 243 49v
RUTGERS, REINER rutgers, reynert koper   1693 243 68v
DOUWES, douwes, reynes koper Franekereind ZZ   1639 234 83v
TEUNIS, thoenis, reynie koper Hoogstraat   1611 229 19r
JANS, REINOU jans, reynu koper Grote Kerkstraat   1615 230 1r
PIETERS, REINOU piters, reynu vrijster koper Herenknechtenkamerstraat OZ   1641 234 151r
JURJENS, jurriaens, rhiemer koper Zuiderplein 1   1644 235 148r
HARMENS, RIKSTJE harmens, richtje koper   1696 243 191v
HARMENS, RIKSTJE harmens, richtje koper Lanen 74   1697 243 265r
JURJENS, RIKSTJE jurriaans, ricxt koper   1605 228 914r
EGBERTS, RIEMKJE egberts, riemcke koper   1643 235 75r
DIRKS, RIEMER dirx, rieme ten westen Lanen   1605 228 875r
GERLOFS, RIEMER gerlofs, rieme bruid   1600 228 443r
WIJNGAARDEN, RIEMER wyngaerden, riemer koper   1661 238 94v
KLASES, RIEMER claas, riemer koper   1624 231 31v
HENDRIKS, RIEMER hendriks, riemer koper   1802 266 323r
JANS, RIEMER jans, riemer koper   1625 231 74r
JANS, RIEMER jans, riemer koper   1625 231 89r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS wyngaerden, riemer juriens (hopman) koper Hofstraat 20   1660 238 27v
JURJENS, RIEMER jurjaens, riemer koper Zuiderhaven 56   1643 235 79r
JURJENS, RIEMER jurjens, riemer koper Kerkpoortstraat 25   1654 236 257r
JURJENS, RIEMER jurjens, riemer (hopman) koper Rozengracht 22   1656 237 98v
TEUNIS, RIEMER teunis, riemer (mede vroedschap) koper   1663 238 165r
TEUNIS, RIEMER taber, riemer teunis koper   1656 237 58v
TEUNIS, RIEMER tonis, riemer (mede vroedschap) koper Zuiderhaven 56   1664 238 239r
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES birdema, riemet fockes koper   1618 230 268r
HAIES, RIEMKJE haayes, riemke (wd) verkoper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
JOOSTES, REMKE joosten, riemke koper   1754 253 165v
TJEPKES, REMKE tjepkes, riemke koper   1747 251 188v
, RIENK , rienck smid ten westen Droogstraat   1600 228 462r
POSTHUMUS, RIENK posthumus, rienck koper Grote Bredeplaats 4   1700 244 33v
POSTHUMUS, RIENK posthumus, rienck koper Zuiderpoort (gebied)   1702 244 173r
DOUWES, RIENK douwes, rienck koper   1601 228 483r
DOUWES, RIENK douwes, rienck (weeskinderen van) verkoper Spinhuisstraat   1601 228 498r
FOPPES, RIENK foppes, rienck smid ten oosten Hoogstraat NZ   1601 228 473r
GERRITS, RIENK gorryts, rienck koper   1630 232 314r
RUURDS, RIENK ruirds, rienck koper   1662 238 156r
SIPKES, RIENK sipkes, rienck koper   1627 232 19r
OEPKES, RIENK upkes, rienck koper   1665 239 12v
WILLEMS, RIENK willems, rienck koper   1667 239 107v
ALBERTS, RIENK alberts, rienk koper   1657 237 135v
DIRKS, RIENK dirks, rienk koper   1794 264 209r
HENDRIKS, RIENK hendrix, rienk koper   1728 247 140v
HESSELS, RIENK hessels, rienk koper   1699 243 396r
JOHANNES, RIENK joannis, rienk koper Drie Roemersteeg OZ   1659 237 184v
ROORDA, RIENK PIETERS roorda, rienk pieters koper Zuiderhaven 18   1693 243 36v
ROORDA, RIENK PIETERS roorda, rienk pytters smid (mr) koper Zuiderhaven 17   1702 244 182r
RUURDS, RIENK ruerds, rienk koper   1666 239 62v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
WILLEMS, RIENK willems, rienk koper Hoogstraat 7   1686 242 106r
WILLEMS, RIENK willems, rienk koper   1696 243 229r
HEINS, RIENK heins, rients koper   1735 249 101r
JANS, RIENK jans, rients (wl) koper Zoutsloot ZZ   1752 252 232v
RINTJES, RIENK rintjes, rients koper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
GERLOFS, gerlofs, rieum koper   1659 237 191v
DIRKS, RIKSTJE dirks, rigstje koper   1744 251 41v
STEFFENS, RIJK stevens, rijck koper   1602 228 614r
JANS, RIJK jans, rijcke koper   1604 228 823r
GERRITS, RICHARD gerrits, rijckert koper   1669 239 187v
ENNES, RICHARD innes, rijckert koper   1638 234 52r
HARINGS, REIER haringhs, rijer koper   1597 228 38r
HIELKES, REIER hilckes, rijer koper Bildtpoort (gebied)   1598 228 197r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS ekama, rikjen cornelis (wd)(blokzijl) verkoper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS ekama, rikjen cornelis (wd)(blokzijl) verkoper Liemendijk ZZ   1781 260 67r
LUITJENS, REMMERT luitjens, rimmert koper   1726 246 277v
LUITJENS, REMMERT luitjens, rimmert koper   1738 249 226v
LUITJENS, REMMERT luitjens, rimmert koper   1738 249 337v
TEUNIS, REMMERT teunis, rimmert koper Lanen 62   1755 253 230v
TEUNIS, REMMERT teunis, rimmert koper Zoutsloot 67   1755 253 238v
TEUNIS, REMMERT teunis, rimmert koper Noorderhaven 10   1770 257 153r
TEUNIS, REMMERT teunis, rimmert ten westen Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
TEUNIS, REMMERT theunis, rimmert (wl) verkoper Havenplein 16   1774 258 183r
TEUNIS, REMMERT theunis, rimmert (wl) verkoper Zoutsloot 69   1774 258 184r
TEUNIS, REMMERT theunis, rimmert (wl) verkoper Noorderhoofd 1   1774 258 185v
TEUNIS, REMMERT thuenis, rimmert (wl) verkoper   1774 258 185r
ANDRIES, RIENK andries, rinck bruid   1602 228 571r
BOUWES, RIENK bouwes, rinck koper Schritsen   1631 232 368r
JELLES, RIENK jelles, rinck koper   1629 232 163r
PIETERS, RIENK pyters, rinck verkoper Noorderhaven 40   1611 229 32r
THOMAS, RIENK tomas, rinck koper   1643 235 89v
HESSELS, RIENK hessels, rincke koper   1602 228 640r
, RIENK hilces, rincke koper   1643 235 69r
BEER, RINNERT beer, rindert de koper Zeilmakersstraat 21   1762 255 123v
BEER, RINNERT beer, rindert de verkoper Zeilmakersstraat OZ   1777 259 48v
BEER, RINNERT beer, rindert de koper Lammert Warndersteeg WZ   1784 261 224r
BEER, RINNERT beer, rindert de koper Noorderhaven 3   1793 264 84r
BEER, RINNERT beer, rindert de (wl) verkoper Noorderhaven 3   1804 267 51v
GONGGRIJP, RINIA gonggrijp, rinia koper Kleine Bredeplaats 1   1712 245 171r
GONGGRIJP, RINIA gongrijp, rinia koper   1712 245 170r
GONGGRIJP, RINIA gongrijp, rinia koper   1722 246 137v
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES gonggrijp, rinia joosten bakker (mr) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
GONGGRIJP, gonggrijp, rinja ten oosten Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
STELLINGWERF, RIENK stellingwerf, rinke koper Zuiderhaven 56   1727 247 2r
BAKKER, RIENK KORNELIS backer, rinke cornelis koper Scheerstraat 5   1783 261 92r
HERES, RIENK heeres, rinke koper Rommelhaven 15   1713 245 198r
HERES, RIENK heeres, rinke koper   1733 248 263v
ARENDS, RINNERT wynsma, rinnert aens koper   1686 242 151r
ALBERTS, RINNERT alberts, rinnert bewoner Rinnertspijp WZ   1600 228 455r
ARENDS, RINNERT arents, rinnert koper Voorstraat 58   1667 239 84v
EILERTS, RINNERT ellerts, rinnert koper Rinnertspijp WZ   1600 228 455r
EILERTS, RINNERT ellerts, rinnert koper   1606 228 1018r
HERES, RINNERT heris, rinnert (weeskinderen van) schuitevoerder verkoper   1619 230 307r
JOHANNES, RINNERT johannes, rinnert koper   1629 232 169r
JOHANNES, RINNERT johannes, rinnert koper Grote Ossenmarkt NZ   1806 267 197r
JOHANNES, RINNERT johannis, rinnert koper   1612 229 201r
OEDSES, RINNERT oeds, rinnert koper   1624 231 7v
OEDSES, RINNERT oeds, rinnert koper   1624 231 17v
OEDSES, RINNERT oeds, rinnert koper   1626 231 104v
OEDSES, RINNERT oeds, rinnert koper Voorstraat 21   1626 231 128v
OEDSES, RINNERT oeds, rinnert koper   1628 232 111r
OEDSES, RINNERT oedses, rinnert burgemeester verkoper   1633 233 113v
OEDSES, RINNERT oedses, rinnert koper ten oosten van Harlingen   1637 234 37r
OEDSES, RINNERT oedses, rinnert koper   1637 234 43r
TEUNIS, RINNERT teunis, rinnert koper Havenplein 16   1765 256 98v
TEUNIS, RINNERT teunis, rinnert koper   1767 256 229r
WIEBRENS, RINNERT wybrens, rinnert koper   1728 247 102v
HENDRIKS, RINSKE hendricks, rins koper Voorstraat 64   1600 228 419r
STEFFENS, RINSKE steffens, rinsck koper Zuiderhaven 13   1615 229 571r
, RINSE , rinse timmerman ten zuiden Bildtstraat WZ   1601 228 503r
BERGUM, RINSE bergum, rinse van koper   1784 261 132r
BERGUM, RINSE bergum, rinse van (erven) ten noorden Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
ABES, RINSE abbes, rinse koper Sint Odolphisteeg 7   1658 237 177r
ABES, RINSE abbes, rinse koper Bildtstraat 17   1664 238 204v
ABES, RINSE abbes, rinse koper Franekereind 2   1701 244 135v
BONNES, RINSE bonnes, rinse koper   1708 245 54r
BOUWES, RINSE bouwes, rinse koper   1699 243 400r
KARSTES, RINSE carstes, rinse koper Bildtpoort (gebied)   1651 236 169r
KLASES, RINSKE clases, rinse verkoper Voorstraat 94   1597 228 24r
GERRITS, RINSE gerryts, rinse verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
JAKOBS, RINSE jacobs, rinse koper   1600 228 395r
JELLES, RINSE jelles, rinse (erfgen) verkoper   1804 267 91r
JELTES, RINSE jeltes, rinse ten oosten   1633 233 121r
JELTES, RINSE jeltes, rinse verkoper Voorstraat 18   1636 234 5r
JETSES, RINSE jetses, rinse koper Brouwersstraat 16   1685 242 67r
ROORDA, RINSE JETSES roorda, rinse jetses koper Zuiderpoort (gebied)   1669 239 178v
ROORDA, RINSE JETSES roorda, rinse jetses koper   1680 241 76r
ROORDA, RINSE JETSES roorda, rinse jetses koper Carl Visschersteeg 16   1683 242 5r
ROORDA, RINSE JETSES roorda, rinse jetses (dokkum)(wl) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
MINNES, RINSE minnes, rinse kuiper ten westen Noorderhaven 37   1612 229 178r
NANNES, RINSE nannes, rinse koper   1598 228 252r
NANNES, RINSE nannis, rinse koper   1627 231 162r
PIETERS, RINSE pieters, rinse timmerman (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1734 249 6v
PIETERS, RINSE pyters, rinse ten westen Lanen 42   1634 233 132v
ROMKES, RINSE romckes, rinse koper   1614 229 468r
SIEMENS, RINSE simons, rinse koper   1715 245 246r
SIEBRENS, RINSE sybrands, rinse koper Noorderhaven 72   1799 265 372r
TJEPKES, RINSE tjepkes, rinse koper   1744 251 50v
WOPKES, RINSE wopkes, rinse turfdrager koper Zoutsloot NZ   1751 252 157r
WOPKES, RINSE wopkes, rinse koper   1759 254 236v
WOPKES, RINSE wopkes, rinse koper   1768 257 48r
WOPKES, RINSE wopkes, rinse koper Bildtstraat 21   1769 257 141r
WOPKES, RINSE wopkes, rinse koper Droogstraat ZZ   1781 260 43v
WIEBES, RINSE wybes, rinse koper   1603 228 721r
DONKER, RINSE donker, rinske koper   1747 251 203r
DONKER, RINSE donker, rinske koper Rommelhaven 8   1749 251 280r
, RINSE harnstra, rinske (wd) verkoper   1773 258 83r
, RINSE harnstra, rinske (wd) verkoper   1775 258 203v
MARNSTRA, RINSE marnstra, rinske koper   1771 257 194v
MARNSTRA, RINSE marnstra, rinske koper   1777 259 80v
MARNSTRA, RINSKE marnstra, rinske (wd) verkoper Noorderhaven 98   1787 262 225v
ALLERTS, RINSE allards, rinske koper   1732 248 99r
DANIELS, RINSE daniels, rinske koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
DAVIDS, RINSE davids, rinske koper   1701 244 101r
DIRKS, RINSKE dirks, rinske koper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
GERBENS, RINSKE gerbens, rinske (wd) verkoper Weverstraat ZZ   1627 232 11r
HERES, RINSE heeres, rinske koper   1732 248 99r
, RINSE hendrikcks, rinske koper   1779 259 160r
HESSELS, RINSKE hessels, rinske wandelkoper Hoogstraat 41   1601 228 495r
OOSTERHOUT, RINSE JANS oosterhout, rinske jan koper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
OOSTERHOUT, RINSE JANS oosterhout, rinske jans koper   1777 259 89r
REINERS, RINSE reinders, rinske koper Noorderhaven 66   1752 252 180r
REINERS, RINSE reinders, rinske koper Lanen 6   1761 255 81v
REINERS, RINSE reinders, rinske koper Romastraat 13   1761 255 84v
SIKKES, RINSE sikkes, rinske (wd) verkoper   1773 258 70v
WILLEMS, RINSE willems, rinske (wd) verkoper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
IEDES, RINSE ydes, rinske koper Lanen 64   1765 256 134v
, RINTJE galeibacker, rintie ten westen   1660 238 26r
, RINTJE sjoucker, rintie koper Kerkpoort (gebied)   1677 240 263v
PIETERS, RINTJE pieters, rintie koper   1718 246 7v
VOS, RINTJE ROMKES vos, rintie romkes de koper Lanen 84   1657 237 107r
THOMAS, RINTJE tomas, rintie koper   1653 236 223v
ANNES, RINTJE annes, rintje koper   1701 244 142v
ANNES, RINTJE annes, rintje koper   1714 245 228v
KLASES, RINTJE claesen, rintje koper Rozengracht 22   1715 245 241r
KLASES, RINTJE clasen, rintje schipper (galjoot-) koper Zuiderhaven 36   1701 244 125v
KLASES, RINTJE clases, rintje gelastigde Simon Stijlstraat 2   1706 244 325r
DOUWES, RINTJE douwes, rintje koper Bildtpoort (gebied)   1670 239 216r
JOHANNES, RINTJE joannes, rintje koper   1690 242 310r
PIETERS, RINTJE pieters, rintje ten westen   1774 258 161v
PIETERS, RINTJE pieters, rintje (wl) koper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
PIETERS, RINTJE pyters, rintje koper   1766 256 197r
PIETERS, RINTJE pytters, rintje koper Sint Christoffelsteeg OZ   1705 244 268v
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje koper Noorderhaven 104   1695 243 134r
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje herbergier koper Voorstraat 57   1695 243 144v
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje herbergier koper Noorderhaven 46   1702 244 144v
TJALLINGS, RINTJE tjallings, rintje koper Noorderhaven 46   1702 244 171r
REMMERTS, RINSE remmerts, rints koper   1613 229 287r
JILLES, RINSE jeelles, rintse koper Noorderhaven 40   1614 229 412r
RINSES, RINSE rintses, rintse koper   1611 229 134r
EEUWES, RINSKE eues, rintske koper Liemendijk ZZ   1627 232 3r
FRANSES, RINSE franses, rintske koper Brouwersstraat 23   1616 230 84r
SIETSES, RINSKE sytses, rintske bruid   1605 228 866r
BERGUM, RINSE bergum, rinze van koper Brouwersstraat 4   1789 263 165r
BERGUM, RINSE bergum, rinze van koper   1791 263 487r
AGES, RIPPERT agges, rippert koper   1617 230 182r
AGES, RIPPERT agges, rippert koper   1618 230 265r
ANDRIES, RIPPERT andries, rippert smid (ijzer-)(mr) koper Noorderhaven 112   1723 246 182r
HENDRIKS, RIPPERT hendricks, rippert koper   1648 236 20r
JAKOBS, RIPPERT jacobs, rippert koper   1644 235 158r
JAKOBS, RIPPERT forsenburgh, rippert jacobs koper Grote Kerkstraat 28   1648 236 10v
JAKOBS, RIPPERT forsenburgh, rippert jacobs bakker koper Grote Kerkstraat 28   1653 236 231v
MEINTES, RITSKE meyns, riske gardenier koper Gardenierstraat   1606 228 1059r
MEINTES, RITSKE meyns, riske gardenier koper Snakkerburen (gebied)   1606 228 1060r
EEBES, RITSKE aebes, ritsche koper   1618 230 230r
FREERKS, RITSKE freercks, ritscke schipper (veer-) koper Heiligeweg   1614 229 395r
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske koper Voorstraat 89   1805 267 134r
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske ten zuiden Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske ten zuiden Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske timmerman (mr) verkoper Lanen 27 E-167 1809 268 304v
, RITSKE croonenburg, ritske ten westen   1804 267 98v
KRONENBURG, RITSKE kronenburg, ritske koper Moriaanstraat   1800 265 505r
KRONENBURG, RITSKE kronenburg, ritske timmerman (mr) koper Lanen 85   1805 267 122r
KRONENBURG, RITSKE kronenburg, ritske ten oosten Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
KRONENBURG, RITSKE kroonenburg, ritske timmerman (mr) koper Voorstraat 87   1804 267 33v
EEBES, RITSKE aebes, ritske koper Hofstraat ZZ   1614 229 472r
EEBES, RITSKE aebes, ritske kistmaker koper Noorderhaven 111   1625 231 67r
FEITES, RITSKE feytes, ritske koper   1661 238 78v
FREERKS, RITSKE freerx, ritske koper Bildtstraat   1604 228 776r
FREERKS, RITSKE freerx, ritske verkoper Bildtstraat 12   1612 229 144r
GERKES, RITSKE gerckes, ritske koper   1612 229 196r
HAIES, RITSKE hayes, ritske koper   1597 228 95r
KRONENBURG, RITSKE J. kronenburg, ritske j. timmerman (mr) koper Romastraat NZ   1802 266 285r
JANS, RITSKE jans, ritske koper   1789 263 107r
KRONENBURG, RITSKE JANS cronenburg, ritske jans timmerman (mr) koper Grote Kerkstraat 21   1799 265 389r
KRONENBURG, RITSKE JANS kronenburg, ritske jans koper Lanen 27   1803 266 402r
KRONENBURG, RITSKE JANS kroonenburg, ritske jans koper   1801 266 29r
MEINTES, RITSKE meyns, ritske koper Heiligeweg ZZ   1613 229 258r
MEINTES, RITSKE meyns, ritske koper Rozengracht ZZ   1614 229 486r
MEINTES, RITSKE meyns, ritske koper   1727 246 1059r
PIETERS, RITSKE pieters, ritske koper   1681 241 148r
PIETERS, RITSKE pieters, ritske koper   1681 241 168r
PIETERS, RITSKE pyters, ritske koper   1687 242 179v
REINERS, RITSKE reiners, ritske koper Rapenburg NZ   1692 243 5r
ROMKES, RITSKE romckes, ritske koper   1682 241 194v
SIEBES, RITSKE sibes, ritske (van dokkum) bruidegom   1601 228 522r
TEEKES, RITSKE takes, ritske koper   1680 241 62v
DOOITSES, RUURD doytses, riuerd koper Rozengracht NZ   1646 235 234v
TJERKS, RIKSTJE tiercx, rixt koper Droogstraat NZ   1600 228 449r
TJERKS, RIKSTJE tiercx, rixt koper Droogstraat NZ   1600 228 450r
JAKOBS, RIKSTJE jacobs, rixtje verkoper Vijver 4 H-099 1808 268 133r
JETSES, RIKSTJE jetses, rixtje koper   1778 259 143r
PIETERS, RIKSTJE pyters, rixtje (wd) verkoper   1772 258 36v
, ROBERT pawee, robbert koper   1720 246 90v
, ROBERT roell, robbert koper Zoutsloot 115   1731 248 35r
, ROBERT roell, robbert koper Karremanstraat WZ   1735 249 81v
ROVEL, ROBERT rovel, robbert koper Voorstraat 57   1722 246 139r
ROVEL, ROBERT rovel, robbert koopman provisioneel k   1735 249 8ra
ROVEL, ROBERT rovel, robbert koopman provisioneel k Karremanstraat 13   1735 249 3va
ROVEL, ROBERT rowel, robbert koper   1731 248 14r
BERENDS, ROBERT beerns, robbert koper   1718 246 26r
ENGELSMAN, ROBERT engelsman, robert koper   1603 228 711r
ENGELSMAN, ROBERT engelsman, robert koper   1603 228 755r
JAKOBS, ROBERT jacobs, robert ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
LIEUWES, ROBERT lieuwes, robert koper   1611 229 95r
LEIKER, ROBIJN leiker, robijn koper Heiligeweg 19   1803 266 495r
LEIKER, ROBIJN leyker, robijn ten zuiden Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
NAUTA, ROBIJN nauta, robijn koper Voorstraat 50   1800 265 491r
ARJENS, ROBIJN arjans, robijn koper Zuiderhaven 56   1745 251 66v
ARJENS, ROBIJN arjens, robijn koper   1738 249 242v
ARJENS, ROBIJN arjens, robijn verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
ARJENS, ROBIJN arjens, robijn koper Zuiderhaven 79   1749 252 29r
ARJENS, ROBIJN arjens, robijn koper   1766 256 173r
ARJENS, ROBIJN arjens, robijn geniaarde Lanen 21   1766 256 178r
KORNELIS, ROBIJN cornelis, robijn geniaarde Brouwersstraat 17   1750 252 77v
KORNELIS, ROBIJN cornelis, robijn koper Lanen 4   1751 252 122r
EGBERTS, ROBIJN egberts, robijn koper Noorderhaven 57   1657 237 120r
EGBERTS, ROBIJN egberts, robijn koper Noorderhaven 107   1662 238 132r
JOHANNES, ROBIJN johannes, robijn koper   1766 256 154r
WIEBES, ROBIJN wybes, robijn koper Lanen 38   1602 228 561r
WIEBES, ROBIJN wybes, robijn schipper (groot-) koper Scheerstraat 1   1615 229 570r
FEDDES, feddes, rochens koper   1605 228 894r
BAUKES, ROCHUS bauckes, rocheus koper Voorstraat ZZ   1605 228 957r
, berck, rochier van den koper   1606 228 1009r
JARICHS, RUDMER jarigs, rodmer koper   1659 237 194r
KORNELIS, ROELOF cornelis, roelant koper   1618 230 278r
TIMMERMAN, ROELOF timmerman, roeleff ten noorden Brouwersstraat 19   1664 238 219r
, ROELOF giennes, roeleff ten noorden   1634 233 132r
LUBBERTS, ROELOF lubberts, roeleff koper Schritsen 37   1641 234 124r
, ROELOF buluis, roeliff koper   1624 231 19v
, ROELOF friesa, roeliff koper Weverstraat   1617 230 144r
, ROELOF saem, roeliff koper Schritsen ZZ   1613 229 357r
KLASES, ROELOF claas, roeliff koper   1626 231 138r
KLASES, ROELOF claesens, roeliff koper Schritsen 52   1637 234 37v
KLASES, ROELOF claeses, roeliff koper Rozengracht 40   1627 232 26r
FASES, ROELOF faes, roeliff koper Droogstraat   1611 229 23r
JAKOBS, ROELOF jacobs, roeliff koper Kerkpad WZ   1616 230 64r
, ROELOF brinkhuis, roelof koper   1702 244 145r
, ROELOF deus, roelof ter koper Kerkpoortstraat 4   1782 260 233r
, ROELOF deus, roelof ter slager (varkens-) koper Lanen 64   1782 260 253r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van koper Heiligeweg 21   1778 259 112r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van bakker (mr) koper Grote Kerkstraat 23   1785 262 11r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van koper   1786 262 114r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van koper   1789 263 106r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van koper   1790 263 276v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten zuiden   1804 267 52v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van bakker (brood-)(mr) koper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten oosten Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten westen Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten noorden Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten oosten Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten noorden Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
DUDEN, ROELOF duiden, roelof van koper Voorstraat 26   1699 243 401v
VEENSTRA, ROELOF feenstra, roelof hovenier (mr) koper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
VEENSTRA, ROELOF feenstra, roelof ten oosten Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
VEENSTRA, ROELOF feenstra, roelof ten westen Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
VEENSTRA, ROELOF feenstra, roelof ten zuiden Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
, ROELOF maintz, roelof ten westen   1804 267 71r
, ROELOF meintz, roelof koper   1790 263 275v
, ROELOF meintz, roelof koper   1801 266 64r
, ROELOF meintz, roelof koper Hondenstraat NZ   1802 266 299r
, ROELOF meintz, roelof koopman koper   1804 267 54r
, ROELOF meintz, roelof koopman ten zuiden   1804 267 54r
PEISEL, ROELOF peysel, roelof koper Noorderhaven 26   1801 266 41r
PEISEL, ROELOF peysel, roelof koper Noorderhaven 26   1801 266 41r
OFFRINGA, ROELOF offringa, roelof eglerts koper Franekereind 23   1739 250 18r
GEERTS, ROELOF geerts, roelof koper   1783 261 81r
GEERTS, ROELOF geerts, roelof koper   1784 261 171r
HAMSTRA, ROELOF GEERTS hamstra, roelof geerts koper   1799 265 348r
HARMENS, ROELOF harmens, roelof koper   1671 240 51v
HENDRIKS, ROELOF hendriks, roelof koper Voorstraat 84   1779 259 202v
HENDRIKS, ROELOF deus, roelof hendriks ter slager (varkens-) verkoper Lanen 64   1804 267 105v
JAKOBS, ROELOF jacobs, roelof koper   1739 250 48r
LUBBERTS, ROELOF brinkhuis, roelof lubberts koper Voorstraat 35   1699 244 1r
MEINTES, ROELOF meints, roelof koper Grote Bredeplaats 4   1777 259 46r
MEINTES, ROELOF meints, roelof (wd) ten westen Vijver 4 H-099 1808 268 133r
PIEBES, ROELOF pybes, roelof ten oosten Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof koper   1803 266 439r
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof koper   1806 267 210v
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof koper   1807 267 320r
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof (wd) ten westen Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof (wd) ten noorden Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof ten westen Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper Hoogstraat 21   1754 253 194v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1765 256 138v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1769 257 120r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper Grote Kerkstraat 15   1770 257 149v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1770 257 150v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1771 257 230r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper Achterstraat 11   1772 258 16r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1772 258 54v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1773 258 111v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof verkoper   1773 258 130r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof ten oosten   1773 258 130r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof verkoper   1774 258 144v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof ten oosten   1774 258 144v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof ten zuiden   1774 258 144v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof ten oosten   1774 258 152v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof verkoper   1775 258 196r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1778 259 137r
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1778 259 157v
TJERKS, ROELOF tjerks, roelof koper   1788 262 282r
FREERKS, ROELOF freerks, roeloff koper   1660 238 39v
JANS, ROELOF jans, roeloff koper Brouwersstraat OZ   1641 234 147v
TIJSES, ROELOF thijssen, roeloff koper   1720 246 73v
BLOEM, ROELOFKE blom, roelofje koper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
BLOEM, ROELOFKE blom, roelofje ten oosten Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
BLOEM, ROELOFKE blom, roelofje ten noorden Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
DIJK, ROELOFKE dijk, roelofke van koper Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
, ROELOFKE agema, roelofke koper Schritsen 51   1752 252 189r
JANS, jansen, rogeer koper   1650 236 106v
HASPELMAN, ROGIER haspelman, rogier koper Zuiderhaven 18   1646 235 204v
HASPELMAN, ROGIER haspelman, rogier koper Zuiderhaven 18   1664 238 219v
KLASES, ROGIER claessen, rogier koper   1672 240 101v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS haspelman, rogier jacobs koper Zuiderhaven 18   1646 235 212r
JANS, ROGIER jans, rogier mede-eig Voorstraat 69   1579 125 672r
JANS, ROGIER jansen, rogier ten westen Zoutsloot NZ   1665 239 17r
KOK, ROGIER JANS kock, rogier jansen de koper   1641 234 160v
SJOUMA, ROMMERT siouma, rombart koper Sint Christoffelsteeg   1636 234 12r
DROST, ROMMERT drost, rombartus koper   1671 240 36v
GROOT, ROMMERT groot, rombartus koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 169r
SUFFRIDUS, ROMMERT suffridi, rombartus (mr) rector provisioneel k Hoogstraat NZ   1601 228 490r
, ROMMERT cromwal, rombout koper Rozengracht 23   1685 242 88v
BASTIAANS, ROMKE sebastiaens, romck verkoper Noorderhaven 37   1612 229 178r
TEEKES, ROMKJE taekes, romck koper   1633 233 104v
WIEBES, ROMKE wybes, romck koper Schritsen ZZ   1597 228 13r
HETTINGA, ROMKE hettinga, romcke van ten zuiden Voorstraat 2   1687 242 187r
ALBERTS, ROMKE alberts, romcke koper   1632 233 46v
ALBERTS, ROMKE alberts, romcke koper Voorstraat 66   1638 234 71r
KLASES, ROMKE clasen, romcke koper Nieuwstraat WZ   1665 239 15v
GREULTS, ROMKE greolts, romcke ten westen Voorstraat 7   1627 232 12r
GREULTS, ROMKE greolts, romcke koper   1631 232 360r
GREULTS, ROMKE greolts, romcke koper   1637 234 24v
HESSELS, ROMKE hessels, romcke verkoper Brouwersstraat 2   1601 228 539r
KIEWIET, ROMKE JANS kievit, romcke jansen koper Zuiderhaven 18   1689 242 288r
SINTS, ROMKE sents, romcke koper Gortmakerssteeg   1614 229 454r
SINTS, ROMKE sents, romcke (wd) ten westen   1659 238 11v
BRAAM, ROMKE braam, romke ontvanger generaal koper Noorderhaven 71   1726 246 281r
BUTTER, ROMKE butter, romke koper Kleine Bredeplaats 25   1801 266 39r
HETTINGA, ROMKE hettinga, romke van koper   1767 257 8v
KOMST, ROMKE komst, romke koper Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
KOMST, ROMKE komst, romke koper Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
LANTING, ROMKE lanting, romke koper Hoogstraat 10   1753 253 41r
BENEDICTUS, ROMKE benedictus, romke koper Grote Kerkstraat NZ   1685 242 62r
DIRKS, ROMKE dirks, romke storter koper Grote Kerkstraat NZ   1664 238 209r
HOTSES, ROMKE hotses, romke koper Noorderhaven 100   1735 249 88v
HOTSES, ROMKE hotses, romke schipper (deventer-) koper Noorderhaven 98   1741 250 191v
JAKOBS, ROMKE jacobs, romke koper   1674 240 165r
WOPKES, ROMKE wopkes, romke koper Lanen 37   1785 262 22r
BRONGERS, ROMKJE brongers, romkje koper Bildtstraat 17   1755 253 235v
KORNELIS, ROMKJE cornelis, romkje koper   1755 253 225v
GOSSES, ROMKJE gosses, romkje koper   1780 259 254r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES overdijk, rommert claasen schoenmaker (mr) verkoper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
KLASES, ROMMERT claassen, rommert koper   1793 264 162r
KLASES, ROMMERT claesen, rommert koper Heiligeweg 32   1777 259 49r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES overdijk, rommert clases koper   1798 265 242r
DJURRES, ROMMERT diorres, rommert gecondemneerde Heiligeweg WZ   1601 228 498r
DOUWES, ROMMERT douwes, rommert gecondemneerde Heiligeweg WZ   1600 228 393r
HARMENS, ROMMERT veth, rommert harmens koper Noorderhaven 46   1722 246 133v
, ROMMERT juricx, rommert koper Rinnertspijp WZ   1598 228 158r
, ROMMERT juricx, rommert (te nes, dongeradeel) verkoper Rinnertspijp   1601 228 517r
SIETSES, ROMMERT sytzes, rommert koper   1804 267 73v
KORNELIS, ROMKE cornelis, rompcke (wl) koper Hofstraat NZ   1615 230 15r
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke ten noorden Voorstraat 5   1633 233 124v
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke ten oosten Voorstraat 5   1633 233 124v
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke c.s. verkoper Voorstraat 5   1633 233 124v
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke ten zuiden Bildtstraat 13   1633 233 127r
BAKKER, ROMMERT backer, romulus koper Noorderhaven 55   1730 247 354r
BAKKER, ROMMERT backer, romulus koper Noordijs 23   1731 248 15v
BLOEMBERGEN, RONES blombergen, ronis koper   1802 266 119r
SIEBRENS, ROUKE sybrandts, roucke koper   1617 230 164r
WIEBES, ROUKE wybes, roucke verkoper Schritsen   1616 230 41r
WIETSES, ROUKE wytses, rouke geniaarde Rozengracht NZ   1730 247 300v
WIETSES, ROUKE wytses, rouke koper Hoogstraat 47   1731 247 380v
, RUBEN cohen, ruben koper   1783 261 81r
DOOITSES, RUURD doytses, ruerd ten westen   1660 238 29v
DOEDES, RUURD doedes, ruert verkoper Liemendijk ZZ   1627 232 3r
HERES, RUURD heeres, ruird koper Romastraat ZZ   1705 244 271v
NAUTA, RUURD JELTES nauta, ruird jeltes ten westen Zoutsloot   1773 258 96r
NAUTA, RUURD JELTES nauta, ruird jeltes (wl) verkoper Rozengracht 37   1774 258 131r
LIEKELES, RUURD lykles, ruird koper Noorderhaven 2   1733 248 241v
PIEBES, RUURD pybes, ruird koper Schritsen 36   1662 238 142v
ROBIJNS, RUURD robijns, ruird koper   1727 246 301v
SIEMENS, RUURD simens, ruird koper Brouwersstraat 2   1720 246 86v
SIEMENS, RUURD symons, ruird koper Brouwersstraat 4   1732 248 101r
WIERDS, RUURD wirdes, ruird koper Droogstraat NZ   1662 238 135r
TJERKS, RUTGER tierks, rut koper   1732 248 104v
BROUWER, RUTGER brouwer, rutger koper Grote Bredeplaats 35   1670 239 220v
GOSLINGS, RUTGER goslings, rutger metselaar (mr) koper   1734 249 10v
GOSLINGS, RUTGER goslings, rutger koper   1740 250 86r
GOSLINGS, RUTGER goslings, rutger koper   1740 250 87r
GOSLINGS, RUTGER goslings, rutger koper   1746 251 158r
JANS, RUTGER jansen, rutger koper Kerkpoortstraat 77   1732 248 137r
REINERS, RUTGER reyners, rutger ten oosten   1675 240 192v
AKKRINGA, RUURD ackringa, ruurd koper Raamstraat 1   1784 261 161r
, RUURD boeland, ruurd schipper (oud trek-) verkoper Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
DIJK, RUURD dijk, ruurd van koper   1793 264 145r
DUMAN, RUURD duman, ruurd koper Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
FONTEIN, RUURD fontein, ruurd koper Voorstraat 64   1778 259 137v
NAUTA, RUURD nauta, ruurd koper Zoutsloot NZ   1768 257 90r
NAUTA, RUURD nauta, ruurd (wd) ten westen Liemendijk ZZ   1781 260 67r
SWART, RUURD swart, ruurd ten oosten Lanen 35 E-171 1809 268 244v
SWART, RUURD swart, ruurd ten noorden Lanen 35 E-171 1809 268 244v
, RUURD turfdrager, ruurd ten zuiden Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd blauwverver koper Brouwersstraat WZ   1708 245 42r
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd blauwverver koper   1716 245 267r
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd blauwverver (mr) koper Zuiderhaven 75   1724 246 200r
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd koper   1727 247 18v
GERLSMA, RUURD ALLES gerlsma, ruurd alles koper Zuiderstraat OZ   1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ALLES gerlsma, ruurd alles koper Nieuwstraat   1682 241 226r
GERLSMA, RUURD ALLES gerlsma, ruurd alles koper   1682 241 230r
BERENDS, RUURD beernds, ruurd koper Nieuwstraat OZ   1764 256 87r
EVERTS, RUURD hogenhuis, ruurd everts koper Romastraat ZZ   1669 239 204r
HEERKES, RUURD heerkes, ruurd koper Zeilmakersstraat OZ   1781 260 144r
HENDRIKS, RUURD hendriks, ruurd ten noorden Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
HEERMA, RUURD HESSELS heerma, ruurd hessels koper Lanen 46   1788 262 301r
HILLEBRANDS, RUURD hilbrands, ruurd kuiper (mr) koper Spekmarkt 2   1795 264 274v
JANS, RUURD builard, ruurd jans koper   1802 266 229r
ZANDSTRA, RUURD JANS sanstra, ruurd jans koper   1667 239 117r
ZANDSTRA, RUURD JANS sanstra, ruurd jans koper Rapenburg ZZ   1668 239 156v
ZANDSTRA, RUURD JANS sanstra, ruurd jans koper Karremanstraat OZ   1698 243 376v
JANS, RUURD jansen, ruurd koper Zoutsloot NZ   1667 239 101r
JANS, RUURD jansen, ruurd koper Noorderhaven NZ   1685 242 74v
NAUTA, RUURD JELTES nauta, ruurd jeltes (wl) koper Voorstraat 48   1782 260 163v
JOCHEMS, RUURD jochums, ruurd koper   1700 244 67r
LIEKELES, RUURD lykles, ruurd koper Grote Bredeplaats 3   1736 249 147v
MEKKES, RUURD meckes, ruurd koper   1626 231 130v
PIETERS, RUURD pieters, ruurd koper Schritsen ZZ   1783 261 84r
PIETERS, RUURD pieters, ruurd ten westen Lanen 37 E-173 1808 268 179r
SWART, RUURD PIETERS zwart, ruurd pieters varensgezel koper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
PIEBES, RUURD pybes, ruurd koper   1665 239 31r
PIEBES, RUURD pybes, ruurd koper Zuiderhaven 19   1668 239 153r
PIETERS, RUURD pyters, ruurd koper Snakkerburen (gebied) NZ   1767 257 10r
PIETERS, RUURD pytters, ruurd koper   1686 242 149r
PIETERS, RUURD pytters, ruurd koper Achterstraat   1686 242 153r
ROBIJNS, RUURD robijns, ruurd koper Grote Ossenmarkt 12   1727 246 311r
RUURDS, RUURD ruurds, ruurd koper   1709 245 93r
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Kerkpoortstraat 55   1692 242 380r
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Kerkpoortstraat 55   1692 242 380v
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Noorderhaven 29   1711 245 153v
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Zuiderhaven 36   1718 246 19v
TJEERDS, RUURD tjeerds, ruurd koper Grote Ossenmarkt 25   1691 242 364r
TJERKS, RUURD tjerks, ruurd koper Zoutsloot ZZ   1697 243 290r
GERLSMA, RUURD ULBES gerlsma, ruurd ulbers koper Zuiderhaven 18   1691 242 345r
ULBES, RUURD ulbes, ruurd koper Zuiderstraat   1685 242 61r
ULBES, RUURD ulbes, ruurd geniaarde Noorderhaven ZZ   1685 242 87v
ULBES, RUURD ulbes, ruurd koper Zuiderpoort (gebied)   1696 243 257v
ULBES, RUURD ulbes, ruurd koper   1741 250 143v
GERROLTSMA, RUURD ULBES geroltsma, ruurd ulbes koper Zuiderhaven 23   1693 243 15v
HARMENS, RUURD harmanni, ruurt koper   1616 230 31r
REINERS, RUURDJE reynders, ruurtje (wd) koper Lammert Warndersteeg 13 G-230 1810 269 54v
WIERDS, RUURD wirdes, ruyerd koper   1647 235 250r
EVERTS, RUURD ewerts, ruyrd koper   1671 240 53v
EVERTS, RUURD ewerts, ruyrd koper Zuiderhaven 56   1671 240 55v
EVERTS, RUURD ewerts, ruyrd koper   1672 240 89r
SEEKELES, RUURD saackles, ruyrd koper   1643 235 96r
ULBES, RUURD ulbes, ruyrd koper Zuiderhaven 18   1676 240 241r
ULBES, RUURD ulbes, ruyrd koper Zuiderhaven 18   1679 241 42r
ULBES, RUURD ulbes, ruyrd koper   1680 241 109v
ULBES, RUURD ulbes, ruyrd koper   1680 241 110v
SAKES, RUURD saeckes, ruyrdt koper   1644 235 119r
TJEERDS, RUURD tjeerdts, ruyrdt koper Grote Bredeplaats 9   1688 242 237v
TJEERDS, RUURD tjeerdts, ruyrdt koper   1692 242 1035r
BASTIAANS, RUURD bastiaens, ruyrt (sterfhuis van) koper   1599 228 338r
HARMENS, RUURD harmens, ruyrt (weeskinderen van) verkoper   1604 228 846r
HIDDES, RUURD hiddes, ruyrt verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
HIDDES, RUURD hiddes, ruyrt verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
JURJENS, RUURD jurrians, ruyrt koper   1602 228 634r
JURJENS, RUURD jurrians, ruyrt koper   1603 228 686r
JURJENS, RUURD jurrians, ruyrt koper   1605 228 908r
REIDS, reyts, ryele koper   1598 228 212r
ALLES, alles, ryene koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
MINNES, minnes, ryener koper Alemanssteeg   1597 228 39r
KORNELIS, RINNERT cornelis, rynnert koper   1616 230 49r
ROMKES, RINSE romckes, rynse koper   1604 228 816r
HARINGS, RUURD harings, ryoerdt naastligger Bildtstraat WZ   1601 228 503r
WOPKES, wopckes, ryourdt (erven) ten oosten Rommelhaven ZZ   1597 228 26r
WOPKES, wopckes, ryourdt (erven) ten noorden Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r