Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
VEENSTRA, S. feenstra, s. koper   1806 267 214v
VEENSTRA, S. feenstra, s. koopman koper Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
VEENSTRA, S. feenstra, s. ten westen Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
FRIESEMAN, S. frieseman, s. koper   1805 267 153v
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (wl) verkoper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (wl) verkoper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (erven) ten westen Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
GRATEMA, S. gratama, s. ten zuiden Lanen 81 E-211 1807 267 347r
GRATEMA, S. gratama, s. ten zuiden Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
HOORNSTRA, S. hoornstra, s. ten westen Rommelhaven 11   1772 258 7v
HOUTSMA, S. houtsma, s. ten oosten Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
HOUTSMA, S. houtsma, s. ten oosten A-237 1810 268 333v
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 2 A-203 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 2 B-166 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Liemendijk 4 B-165 1809 268 326r
IJSBRANDS, S. ijsbrandi, s. (erven) ten zuiden Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
KAMSMA, S. kamsma, s. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
LAQUART, S. laquart, s. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, S. laquart, s. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, S. laquart, s. ten westen Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
LON, S. lon, s. van koper Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
MIEDEMA, S. miedema, s. ten westen   1803 267 5r
MIEDEMA, S. miedema, s. ten oosten Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
RIENSTRA, S. rienstra, s. koper   1799 265 288r
RIENSTRA, S. rienstra, s. koper   1806 267 220v
, S. roerich, s. (erven) ten westen Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, S. roerich, s. (erven) ten westen Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
SCHAAF, S. schaaf, s. verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
SCHAAF, S. schaaff, s. (wd) ten oosten Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
STEFANUS, S. stephany, s. procureur ten noorden Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
STIJL, S. stijl, s. ten zuiden   1804 267 49r
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 79v
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 79v
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 79v
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 82r
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 84r
TEYEMA, S. teyema, s. ten westen Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
TIENSTRA, S. tienstra, s. koper   1795 264 241r
VEENSTRA, S. veenstra, s. koopman verkoper Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
VRIJ, S. vrij, s. de ten oosten Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
WIARDA, S. wiarda, s. ten westen Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
WIARDA, S. wiarda, s. ten westen Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
WIARDA, S. wiarda, s. ten westen Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, S. wijbenga, s. (erven) ten noorden Lanen 45 E-190 1809 268 198v
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Lanen 63 E-196 1809 268 287r
WIJMA, S. wijma, s. koper   1788 263 62r
WIJMA, S. wijma, s. koper   1793 264 115r
WIJMA, S. wijma, s. procureur ten oosten Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
NAUTA, FEDDES nauta, saadske feddes koper Hofstraat 16   1793 264 97r
GOSSES, SAAKJE gosses, saak koper   1703 244 239v
MEY, SAKE JOCHEMS mey, saake jochums van der koper Brouwersstraat 3   1788 263 2v
MEY, SAKE JOCHEMS mey, saake jochums van der koper Zuiderhaven 71a   1788 263 22v
GEERTS, SAAKJE geerts, saakje koper   1776 259 7v
PIERS, SAAKJE piers, saakje (wd) verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 144v
GEERTS, SAAKJE geerts, saakjen koper   1778 259 150r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts (wd) koper Franekereind 15   1716 245 250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts (wd) koper Franekereind 15   1715 245 252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts koper   1717 245 293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts koper Franekereind 15   1717 245 301v
HERES, SARA heeres, saarke koper   1707 245 21v
SIEBRENS, SARA sybrants, saartie koper Brouwersstraat 27   1631 233 32r
NAUTA, SARA nauta, saartje (wd) verkoper   1774 258 192v
, ZACHARIAS beschan, sacharias koper   1704 244 259v
PIETERS, SAKE pyters, sacke koper   1649 236 99v
RINTJES, SAKE rinties, sacke koper   1649 236 100r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1662 238 145r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper Zuiderhaven 54   1665 239 10r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1666 239 50r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1667 239 94r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1668 239 169r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1668 239 169v
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1673 240 118v
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1679 241 27r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1680 241 118v
IDSINGA, SAKE idsinga, saco van koper Steenhouwersstraat WZ   1696 243 217v
IDSINGA, SAKE idsinga, saco van koper Zuiderhaven 6   1746 251 132r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco van koper Zuiderhaven 6   1746 251 143r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco van koper Prinsenstraat 2   1749 251 266r
SYBESMA, SAKE sibesma, saco koper   1710 245 123v
SYBESMA, SAKE sibesma, saco koper   1712 245 173v
ROMKES, SAKE romkes, saco koper Lammert Warndersteeg OZ   1673 240 122r
GAARSMA, SAKE ROMKES gaesma, saco romkes geniaarde Molenpad NZ   1692 243 21v
HENDRIKS, SAAKJE hendricks, saeck (wd) koper Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
HENDRIKS, SAAKJE hendriks, saeck verkoper Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
POPPES, SAAKJE poppes, saeck koper Franekereind 19   1615 229 568r
JANS, SAKE jans, saecke koper Schritsen   1597 228 34r
ROMKES, SAKE romckes, saecke lakenkoper koper Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
JANS, SEEKELE jans, saeckele koper Lanen ZZ   1599 228 293r
RUURDS, SEEKELE ruyrts, saeckle koper   1604 228 851r
KLASES, SAPE claes, saeff koper   1602 228 629r
HENDRIKS, SAPE hendricks, saeff koper Schritsen 35   1613 229 355r
HENDRIKS, SAPE hendricks, saeff (vijver van) omtrent Achterstraat NZ   1642 235 10v
HENDRIKS, SAPE hendricks, saeff (vijver van) omtrent Achterstraat NZ   1646 235 236v
HENDRIKS, SAPE hendrix, saeff verkoper Voorstraat 1   1601 228 515r
HENDRIKS, SAPE hendrix, saeff (vijver van) omtrent Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
PIETERS, SAKE pytters, saeke geniaarde Zuiderpoort (gebied)   1703 244 198v
PIETERS, SAKE pytters, saeke koper Zuiderstraat OZ   1706 244 314r
ROMKES, SAKE romkes, saeke koper Lanen 80   1657 237 117v
ROMKES, SAKE romkes, saeke koper   1659 237 314r
KLASES, SAAKJE clases, saekje koper   1687 242 175v
PIETERS, SAAPKE pyters, saep koper Zoutsloot NZ   1641 234 141v
GELDER, SAAPKE gelder, saepke (wd) koper   1720 246 69r
GRATEMA, SAAPKE gratema, saepke (wd) koper   1720 246 69r
SYBESMA, SAKE sibesma, sake koper   1694 243 115r
KLASES, SAKE clasen, sake koper   1641 234 135v
FOLKERTS, SAKE folkerts, sake koper Zoutsloot WZ   1762 255 141r
JOCHEMS, SAKE jochems, sake verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 154r
ROMKES, SAKE romkes, sake lakenkoper koper Rozengracht NZ   1663 238 180r
STOFFELS, SAKE stoffels, sake koper Zuiderhaven 18   1692 243 12r
SIEBES, SAKE sybes, sake koper Zoutsloot ZZ   1651 236 152r
BLOK, SAKE TJEPKES blok, sake tjepkes koper   1802 266 289r
BLOK, SAKE TJEPKES blok, sake tjepkes koper   1803 266 531r
WATSES, SAKE watzes, sake koper   1642 235 4v
TIEMENS, SAKE timens, sako koper   1698 243 375r
JONGEMA, SALOMON jongma, salomon koper Prinsenstraat 2   1781 260 5v
STAPERT, SALOMON stapert, salomon koper Zuiderhaven 71a   1718 246 22v
STAPERT, SALOMON stapert, salomon chirurgijn (mr) geniaarde Grote Ossenmarkt 25   1722 246 152v
STAPERT, SALOMON stapert, salomon koper Raamstraat WZ   1728 247 194v
STAPERT, SALOMON FOKKES stapert, salomon fokkes ijzerkoper koper Noorderhaven 44   1741 250 175v
GERLOFS, SALOMON gerlofs, salomon koper   1729 247 293r
JANS, SALOMON jans, salomon koper   1786 262 95v
JANS, SALOMON builard, salomon jans koper Bildtstraat 4   1788 263 55v
JANS, SALOMON jansen, salomon koper Lanen ZZ   1663 238 177r
JANS, SALOMON jansen, salomon koper Lanen ZZ   1665 239 30r
JANS, SALOMON jansen, salomon koper Zuiderhaven 13   1668 239 177r
JANS, SALOMON jansen, salomon koper Karremanstraat   1669 239 189r
JANS, SALOMON jansen, salomon koper Zuiderhaven 13   1678 241 15r
JANS, SALOMON jansen, salomon koper Vijverstraat NZ   1685 242 64v
JANS, SALOMON jansoon, salomon koper   1603 228 711r
JANS, SALOMON buillaert, salomon janzen koper   1772 258 34v
STAPERT, SALOMON JURJENS stapert, salomon jurien koper Schritsen 52   1717 245 300r
STAPERT, SALOMON JURJENS stapert, salomon jurien koper   1717 245 300v
MARTENS, SALOMON martens, salomon koper   1687 242 168v
JANS, SALVES jansen, salvis koper Zuiderplein 3   1632 233 56r
JANS, SALVES jansen, salvis chirurgijn (stads-)(mr) koper Grote Kerkstraat 1a   1645 235 184v
REINS, SALVES reins, salvis koper   1605 228 897r
JANS, SALVES jans, salvius koper Lanen ZZ   1624 231 23r
MARTENS, SALVES martens, salvius koper   1625 231 61r
TJOMMES, SALVES tiommes, salvius koper Rozengracht 40   1642 235 9v
HEINS, SALVES heins, salvus ten westen Schritsen 32   1627 232 28r
SIEDSES, SALVES sydses, salvus koper Nieuwstraat   1656 237 82v
SIEDSES, SALVES sydses, salvus koper Ooievaarsteeg WZ   1656 237 83r
, SAMUEL roerich, samuel kastelein en kok koper   1773 258 75v
, SAMUEL roerich, samuel koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, SAMUEL roerich, samuel koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, SAMUEL roerich, samuel koper Rommelhaven 1   1783 261 31v
, SAMUEL roerig, samuel geniaarde Voorstraat 36   1764 256 75r
, SAMUEL roerig, samuel koper Voorstraat 39   1766 256 161r
, SAMUEL roerig, samuel koper Voorstraat 41   1766 256 199v
, SAMUEL scale?, samuel koper   1709 245 85v
, SAMUEL scalee, samuel koper Zuiderhaven 18   1717 245 296v
, SAMUEL scalee, samuel koper   1719 246 57v
HENDRIKS, SAMUEL hendriks, samuel ijzerkramer (mr) koper Bildtstraat 1   1750 252 69v
HENDRIKS, SAMUEL hendriks, samuel ijzerkramer (mr) koper Liemendijk ZZ   1750 252 69v
HENDRIKS, SAMUEL hendriks, samuel koper Bildtpoort (gebied)   1752 252 237r
ANNES, SANDER annes, sander koper   1724 246 198r
PIETERS, SANNEKE pyters, sanneke koper   1763 256 18v
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1745 251 110r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1745 251 110r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1745 251 111r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1745 251 111r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1747 251 166r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1747 251 166r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1753 253 68r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1753 253 68r
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
NAUTA, SARA nauta, sara koper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
WALLENCOURT, SARA wallencourt, sara de (wd)(dokkum) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
WALLENCOURT, SARA wallencourt, sara de (wd)(dokkum) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
ANDRIES, SARA andries, sara koper   1660 238 60v
ANDRIES, SARA andries, sara koper   1660 238 60v
BROERS, SARA broers, sara verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
BROERS, SARA broers, sara verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
BROERS, SARA broers, sara verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
BROERS, SARA broers, sara verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
GERRITS, SARA gerryts, sara verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
GERRITS, SARA gerryts, sara verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
HARMENS, SARA harmens, sara koper   1625 231 66r
HARMENS, SARA harmens, sara koper   1625 231 66r
JANS, SARA jans, sara koper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
JANS, SARA jans, sara koper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
JANS, SARA jans, sara koper Kleine Bredeplaats 25   1765 256 127v
JANS, SARA jans, sara koper Kleine Bredeplaats 25   1765 256 127v
JANS, SARA jans, sara verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
JANS, SARA jans, sara verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
JELLES, SARA jellis, sara bruid   1597 228 112r
JELLES, SARA jellis, sara bruid   1597 228 112r
REINS, SARA reyns, sara verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
REINS, SARA reyns, sara verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
WIEBES, SARA wybes, sara koper Bildtpoort (gebied)   1649 236 74r
WIEBES, SARA wybes, sara koper Bildtpoort (gebied)   1649 236 74r
SCHELTES, SASKER scheltes, sascker verkoper Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
ROELOFS, SASKER roelofs, saske koper Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
IJLSTRA, SASKER SJOUKES ijlstra, saske sjoukes (wd) verkoper Heiligeweg 46   1805 267 127v
, SASKER scholtes, sasker koper   1625 231 90r
MONSES, SASKER montes, sasker koper   1668 239 130r
OEGES, SASKER oeges, sasker loods in dienst bij 's konings marine koper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
OEGES, SASKER oeges, sasker ten noorden Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
SCHELTES, SASKER scheltes, sasker koper   1604 228 812r
SCHELTES, SASKER scheltes, sasker koper Lanen ZZ   1613 229 260r
SCHELTES, SASKER scheltis, sasker (wl) koper Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
AYSMA, SCHELTE aitsma, schelte van koper   1647 235 261v
AYSMA, SCHELTE aitsma, schelte van secretaris (admiraliteits-) koper Zuiderhaven 56   1647 235 261r
FONTEIN, SCHELTE fontein, schelte rentmeester van harlingen koper Karremanstraat 22   1658 237 173r
, SCHELTE hoeven, schelte van der koper   1806 267 237r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte ten oosten Voorstraat 36   1772 258 31v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte ten zuiden Voorstraat 36   1772 258 31v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Voorstraat 99   1779 259 212v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Zuiderhaven 18   1784 261 206v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Droogstraat   1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Droogstraat   1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Droogstraat   1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Achterstraat   1786 262 131r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Grote Ossenmarkt 14   1787 262 218v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Noorderhaven 93   1788 263 47v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Noorderhaven 79   1790 263 255r
ALBERTS, SCHELTE alberts, schelte koper   1680 241 94v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries koper Voorstraat 36   1772 258 3v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries ten oosten Voorstraat 36   1772 258 3v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries ten zuiden Voorstraat 36   1772 258 3v
ARJENS, SCHELTE arjens, schelte kofschipper koper Rommelhaven 15   1734 249 11v
BLOK, SCHELTE blok, schelte blok koper Noorderhoofd 5   1806 267 200r
BRUINS, SCHELTE bruins, schelte koper   1733 248 250v
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1711 245 136r
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1729 247 271v
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1730 247 327v
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1730 247 350r
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1731 248 27r
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1731 248 58r
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1732 248 157v
DOEDES, SCHELTE doedes, schelte opzichter koper Herenwaltje 5 B-091 1810 269 85r
HESSELS, SCHELTE hessels, schelte bewoner   1601 228 500r
JOHANNES, SCHELTE johannes, schelte (onder almenum) arbeider (boere-) verkoper Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
JURJENS, SCHELTE juriens, schelte koper Lammert Warndersteeg 3   1641 234 149r
JURJENS, SCHELTE juriens, schelte rentmeester van harlingen koper Lammert Warndersteeg WZ   1656 237 91r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS fontein, schelte juriens koper Droogstraat   1650 236 115v
PIERS, SCHELTE piers, schelte timmerman (mr) koper Rommelhaven 18   1804 267 35v
PIERS, SCHELTE piers, schelte timmerman (mr) verkoper   1804 267 73v
PIERS, SCHELTE piers, schelte koper   1805 267 168r
PIERS, SCHELTE piers, schelte timmerman (mr) koper Molenpad 4 G-276 1808 268 153r
PIERS, SCHELTE piers, schelte timmerman (huis-)(mr) koper Rapenburg 18 H-048 1809 268 235v
HOEVE, SCHELTE PIERS hoeve, schelte piers van der koper   1801 265 691r
HOEVE, SCHELTE PIERS hoeve, schelte piers van der ten westen Rapenburg 18 H-049 1809 268 259r
SCHELTES, SCHELTE scheltes, schelte koper   1686 242 123v
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte timmerman (huis-) koper Rozengracht NZ   1741 250 141r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper   1752 253 36r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper   1763 255 252r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper Schritsen 56   1773 258 69v
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper Schritsen NZ   1774 258 190v
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte timmerman (mr) koper Raamstraat 3   1780 259 296v
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte ten oosten Lanen 64   1782 260 253r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper Lanen 64   1785 262 34r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper Schritsen 53   1790 263 218r
TEETSES, SCHELTE teedses, schelte koper   1642 235 19v
TEETSES, SCHELTE teetses, schelte koper   1650 236 112r
TIETES, SCHELTE tites, schelte koper   1738 249 339r
BLOK, SCHELTE TJEPKES blok, schelte tjepkes koper Noorderhaven 4   1799 265 304r
OFFES, SCHELTE uiftes, schelte koper Lanen 45   1733 248 174v
UILKES, SCHELTE uilks, schelte koper   1723 246 186r
WIEBRENS, SCHELTE wibrens, schelte koper   1710 245 107r
WILLEMS, SCHELTE willems, schelte koper   1648 236 34r
WIEBRENS, SCHELTE wybrens, schelte gortmaker (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
FONTEIN, SCHELTE fontein, schelto (rentemeester)(gemeensman) koper Hofstraat ZZ   1659 238 7v
FONTEIN, SCHELTE fonteyn, schelto (rentemeester)(gemeensman) verkoper Voorstraat 59   1659 238 9r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS fontein, schelto jurriens (rentemeester)(mede vroetschap) koper Noorderhaven 34   1659 238 7r
ANDRINGA, EUSEBIUS andringa, sebius van (ds) predikant verkoper Noorderhaven 96   1779 259 192r
WIEGERS, SETSKE wiegers, sedske koper   1778 259 143v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Voorstraat 16   1786 262 94v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp advocaat koper Lanen 79   1787 262 231v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp (dr) advocaat koper Grote Kerkstraat 44   1788 263 25v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Noorderhaven 93   1789 263 78v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper   1789 263 172r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Grote Kerkstraat 19   1792 264 54r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Grote Kerkstraat 17   1792 264 63v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Noorderhaven 79   1793 264 74v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper   1793 264 123v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp ten zuiden Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp ten oosten Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Lanen 79 E-209 1809 268 309v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Lanen 79 E-210 1809 268 309v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp hoogleraar te groningen verkoper Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp hoogleraar te groningen ten noorden Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 81 B-075 1809 268 314r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 83 B-076 1809 268 316v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Heerensteeg 10 B-094 1809 268 316v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 79 B-074 1809 268 319r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Herenwaltje 6 B-095 1809 268 329v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
IJSBRANDS, SEERP ijsbrandi, seerp koper Rozengracht NZ   1778 259 116v
IJSBRANDS, SEERP ijsbrandi, seerp koper Noordijs 27   1786 262 138r
IJSBRANDS, SEERP ijsbrandi, seerp koper Voorstraat 75   1795 264 252r
SWERMS, SEERP swerms, seerp (gemeensman) koper Zoutsloot 86   1741 250 201v
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp bieder Havenplein 1   1731 247 14ra
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper   1739 250 48r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp geniaarde Zuiderhaven 71a   1739 250 58r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper   1740 250 103v
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper   1740 250 114r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper   1741 250 146v
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper Noorderhaven 74   1741 250 172v
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper   1747 251 199r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper Voorstraat 12   1753 253 93r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper Voorstraat 45   1755 253 245r
DIRKS, SEERP dircks, seerp koper   1719 246 36r
DIRKS, SEERP dircks, seerp koper   1724 246 204r
DOEDES, SEERP doedes, seerp koper   1715 245 250v
GATSES, SEERP gatties, seerp koper Noordijs 1   1675 240 187r
GATSES, SEERP gattjes, seerp koper Hoogstraat 19   1665 239 30v
HEERKES, SEERP herkes, seerp koper Franekereind 4   1689 242 263v
JAKOBS, SEERP jacobs, seerp koper   1627 231 170r
JAKOBS, SEERP goltier, seerp jacobs koper   1671 240 74v
LAMMERTS, SEERP lammerts, seerp koper   1657 237 127v
LAMMERTS, SEERP lammerts, seerp brouwer verkoper   1660 238 24v
LAMMERTS, SEERP lammerts, seerp koper   1675 240 206v
KUIPER, SEERP LAMMERTS cuiper, seerp lammerts ten oosten Moriaanstraat 3   1659 238 1r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts verkoper Hofstraat 31   1659 238 2r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts ten oosten Hofstraat 31   1659 238 2r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts brouwer koper Vijverstraat 8   1660 238 24r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts ten oosten Moriaanstraat 3   1660 238 31r
RIENKS, SEERP rienx, seerp ten oosten Zoutsloot NZ   1671 240 66r
SIEBRENS, SEERP sibrants, seerp koper   1627 232 57r
SIEBRENS, SEERP sibrants, seerp koper   1629 232 189r
SIEBES, SEERP sybes, seerp koper Zuiderplein 1   1655 237 24r
SIEBRENS, SEERP sybrants, seerp ten zuiden   1633 233 123r
HOEDJE, SEERP SIEBRENS hoedtje, seerp sybrens koper Kleine Bredeplaats 25   1763 255 187v
TJEPKES, SEERP tiepkes, seerp koper Rapenburg   1661 238 74v
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1671 240 34v
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1675 240 170v
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1675 240 171r
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1675 240 171v
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1675 240 172r
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper Zoutsloot 7   1675 240 172v
TJEPKES, SEERP tjepkes, seerp koper   1675 240 173r
VRIES, SIEGER TIEMENS fries, seger tymens de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
FOKKES, SIEMEN fockes, seimen koper   1719 246 38r
STIJL, SELIS stijl, selis koper   1749 251 270r
HUBERTS, SINT huiberts, sent koper   1644 235 136v
HUBERTS, SINT huyberts, sent koper Lanen 2   1605 228 937r
HUBERTS, SINT huyberts, sent koper Lanen 85   1616 230 60r
IEPES, SINT ypes, sent koper   1736 249 113r
IEPES, SINT ypes, sent ten oosten Rozengracht 23   1750 252 60v
IEPES, SINT ypes, sent ten noorden Rozengracht 23   1750 252 60v
ROELOFS, SERAFINA roelofs, serina verkoper Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
BEMEN, SERVAAS beemen, servaas van koster koper Voorstraat 101   1781 260 70v
, SERVAAS bemen, servaes van koper Lanen 44   1669 239 184r
JANS, SIEBE jans, sibbe koper Zuiderplein 1   1613 229 319r
VRIES, SIBBELTJE fries, sibbel de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
WIEBES, SIBBELE wybes, sibbel koper   1655 237 35r
WIEGERS, SIBBELTJE wigges, sibbeltie verkoper Achterstraat NZ   1699 244 1v
HEERKES, SIBBELTJE heerkes, sibbeltje koper   1786 262 60v
JANS, SIBBELTJE jans, sibbeltje (wd) koper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
JOHANNES, SIBBELTJE johannes, sibbeltje koper   1778 259 142v
PIERS, SIBBELTJE piers, sibbeltje koper Kerkpoortstraat   1651 236 171v
WIEGERS, SIBBELTJE wiggers, sibbeltje koper Zoutsloot 7   1694 243 96r
WIEGERS, SIBBELTJE wiggers, sibbeltje verkoper Zoutsloot 7   1699 244 3r
SIEMENS, SIBBELTJE simons, sibilla koper Brouwersstraat 25   1661 238 115r
ANDRINGA, EUSEBIUS andringa, sibius (ds) koper Noorderhaven 96   1771 257 247r
ANDRIES, SIEBOUT andrys, sibold koper Noorderhaven 48   1665 239 26v
BUMA, SIEBOUT buma, sibout (hopman) smid (zilver-)(mr) koper Lanen 42   1740 250 123v
BUMA, SIEBOUT buma, sibout (hopman) koper Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
ANDRIES, SIEBOUT andries, sibout schipper (wijd-) koper Kleine Bredeplaats 20   1663 238 165v
GIJSBERTS, SIEBOUT gijsberts, sibout koper   1697 243 317v
BUMA, SIEBOUT buma, sibouwt geniaarde Voorstraat 97   1739 250 49v
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 79v
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 79v
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 79v
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 82r
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 84r
PAUW, SIEBREN paauw, sibrand koper Voorstraat 89   1666 239 36r
SURINGAR, SIEBREN suirger, sibrand koper Franekertrekvaart ZZ   1647 235 264v
VOS, SIEBREN vos, sibrand van koper Noorderhaven 33   1799 265 244r
SONNEMA, SIEBREN PIETERS sonnema, sibrand pieters koper   1739 250 29v
FEIES, SIEBREN feyes, sibrandt koper   1643 235 88r
FEIES, SIEBREN feyes, sibrandt koper Grote Ossenmarkt 18   1645 235 187v
ROMKES, SIEBREN romckes, sibrandt (wl) verkoper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
, SIEBREN abeli, sibrandus ten zuiden Zuiderplein 1   1611 229 98r
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1694 243 90v
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1694 243 106v
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1695 243 126r
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1695 243 137v
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1695 243 154r
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper Hofstraat 16   1698 243 363r
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1698 243 365v
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1702 244 179r
ABELS, SIEBREN abeli, sibrandus koper Zuiderplein 3   1611 229 71r
, SIEBREN baerd, sibrandus ontvanger generaal koper Voorstraat 35   1657 237 138r
FEIKES, SIEBREN feyckes, sibrant koper Grote Bredeplaats ZZ   1615 229 523r
HESSELS, SIEBREN hessels, sibrant koper Noordijs 27   1636 234 8r
HESSELS, SIEBREN hessels, sibrant koper   1638 234 50r
LAMMERTS, SIEBREN lamberts, sibrant houtzager ten westen Anjelierstraat   1614 229 451r
PIETERS, SIEBREN pieters, sibrant koper   1625 231 63v
PIETERS, SIEBREN pieters, sibrant koper   1626 231 102r
PIETERS, SIEBREN pyters, sibrant koper William Boothstraat OZ   1613 229 313r
KINGMA, SIEBREN RINNERTS kingma, sibrant rinnerts koper   1626 231 119r
ROMKES, SIEBREN rompckes, sibrant (wl) koper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
KINGMA, SIEBREN RUURDS kingma, sibrant ruirdts koper   1633 233 92v
SIEBRENS, SIEBREN sibrants, sibrant koper   1626 231 111r
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENS kannegieter, sibrant sibrants koper   1722 246 142v
TJEERDS, SIEBREN tiaards, sibrant koper   1626 231 128r
ARJENS, SIEBREN arjens, sibren koper Grote Bredeplaats 19   1680 241 90v
ARJENS, SIEBREN arjens, sibren koper Grote Bredeplaats 19   1680 241 101v
HESSELS, SIEBREN hessels, sibren koper   1642 235 17r
SIEBRENS, SIEBREN sibrens, sibren timmerman verkoper   1660 238 23r
SIEBRENS, SIEBREN sibrens, sibren koper   1660 238 52v
SIEMENS, SIEBREN simens, sibren koper   1718 246 23r
JANS, jansen, sibrend koper   1682 241 226v
KORNELIS, SIEBRICHJE cornelis, sibrich koper Lanen ZZ   1601 228 481r
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sicco koper   1789 263 117v
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sicco koper Hoogstraat 27   1794 264 220r
IJSENBEEK, SIKKE ijzenbeek, sicco koopman koper   1804 267 86r
POPTA, SIKKE popta, sicco chirurgijn koper Noorderhaven 55   1786 262 119r
POPTA, SIKKE popta, sicco koper   1799 265 258r
REINSMA, SIKKE reinsma, sicco apotheker koper Hoogstraat 27   1794 264 166v
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco koper Oosterbolwerk   1762 255 147r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco koper   1764 256 83r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco verkoper Rommelhaven 11   1772 258 7v
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco verkoper Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco verkoper Hondenstraat 5   1773 258 66r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco zoutbrander verkoper   1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco koper Kerkpoortstraat 31   1777 259 39r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco koper   1777 259 54v
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco procureur postulant koper Hoogstraat 1   1782 260 204r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sicco bentes koper   1802 266 354r
MENALDA, SIKKE REINS menalda, sicco reins koper Roeperssteeg 2   1737 249 193r
SALOMONS, SIKKE salomons, sicco havenmeester koper Havenplein 18   1702 244 156v
SALOMONS, SIKKE salomons, sicco koper   1702 244 158v
SALOMONS, SIKKE salomons, sicco koper   1710 245 122r
DEKEMA, SIKKE deeckema, sicke van (erven) grondpacht Voorstraat 64   1600 228 419r
DEKEMA, SIKKE dekama, sicke van (erven) grondpacht Voorstraat 64   1611 229 97r
ARENDS, SIKKE aenes, sicke koper Lammert Warndersteeg   1612 229 187r
KOERTS, SIKKE coerts, sicke koper Franekereind 23   1684 242 13r
KOERTS, SIKKE coerts, sicke koper Franekereind 34   1684 242 45r
DOUWES, SIKKE douwes, sicke koper   1731 248 51v
FOLKERTS, SIKKE folckerts, sicke koper Snakkerburen (gebied)   1597 228 81r
HERES, SIKKE heeres, sicke koper Schritsen ZZ   1599 228 347r
HENDRIKS, SIKKE hendriks, sicke koper   1656 237 100v
HETTES, SIKKE hettes, sicke koper Kruisstraat 8   1677 240 259r
JANS, SIKKE jansen, sicke koper   1731 247 383r
JOHANNES, SIKKE joannes, sicke koper   1644 235 132r
JOOSTES, SIKKE joestes, sicke (nagelaten weeskind van) verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke koper ten zuiden van Harlingen   1628 232 77r
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke koper Voorstraat 93   1667 239 76r
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke koper Voorstraat 95   1667 239 76v
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke geniaarde Kruisstraat 8   1668 239 168r
LUBBERTS, SIKKE lubberts, sicke koper Noordijs WZ   1650 236 130r
MENALDA, SIKKE REINS menalda, sicke reins koper   1728 247 88r
MENALDA, SIKKE REINS menalda, sicke reyns koper Rommelhaven 26b   1731 248 40v
RINTJES, SIKKE rintjes, sicke koper   1710 245 112r
RINTJES, SIKKE rintjes, sicke koper   1710 245 125v
SALOMONS, SIKKE salomons, sicke havenmeester koper Havenplein 5   1694 243 82r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke verkoper   1633 233 112v
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Kerkpad WZ   1639 234 72r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke ten oosten Lanen ZZ   1641 234 155r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Schritsen NZ   1644 235 144r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper   1645 235 180r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Noorderhaven 40   1649 236 85r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper   1655 237 44r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke ten zuiden   1660 238 15r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke ten westen Scheerstraat ZZ   1660 238 17r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Kruisstraat ZZ   1664 238 216r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Kruisstraat 8   1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE scheltis, sicke koper Heiligeweg 20   1628 232 100r
SCHELTES, SIKKE scheltis, sicke koper Heiligeweg 18   1646 235 226r
SIMKES, SIKKE simckes, sicke koper Liemendijk   1615 229 554r
SJOERDS, SIKKE sioerdts, sicke verkoper   1660 238 22r
UILKES, SIEBE uilkes, siebe koper   1801 265 668r
PIETERS, SIEBREN pieters, siebrand koper   1786 262 148v
BOUWES, SIEBREN bouwes, siebren koper Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
MURKS, SIEBRICHJE murks, siebrigje koper Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
PIETERS, SIEDS pieters, sieds koper   1682 241 229r
SIERKS, SIEDS siercx, sieds koper   1662 238 143r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, siemen koper Gortmakerssteeg   1641 234 148r
HILAARDA, SIERK DIRKS hylaarda, sierck dircks (burgemeester) koper Sint Jacobstraat 8   1703 244 212r
FEDDES, SIERK feddes, sierck koper   1642 235 3r
FEDDES, SIERK feddes, sierck koper   1651 236 156v
FEDDES, SIERK feddes, sierck koper   1651 236 181r
FEDDES, SIERK feddes, sierck (wd) ten noorden Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
FOKKES, SIERK fockes, sierck koper   1644 235 102r
GERBENS, SIERK gerbens, sierck koper Zoutsloot ZZ   1680 241 61r
GERBENS, SIERK gerbens, sierck koper Zoutsloot ZZ   1681 241 125v
GERBENS, SIERK gerbens, sierck koper Zoutsloot ZZ   1681 241 126r
GERBENS, SIERK gerbens, sierck koper Zoutsloot ZZ   1681 241 130r
GIJSBERTS, SIERK gijsberts, sierck koper   1599 228 264r
HARMENS, SIERK harmens, sierck koper Voorstraat ZZ   1611 229 38r
HENDRIKS, SIERK hendricks, sierck ten westen Voorstraat 18   1636 234 5r
HENDRIKS, SIERK hendricks, sierck (erven)(burgemeester) ten westen Voorstraat ZZ   1640 234 107v
HENDRIKS, SIERK hendricx, sierck koper   1617 230 141r
HENDRIKS, SIERK hendriks, sierck koper   1625 231 95v
TIJSES, SIERK tijssen, sierck koper   1646 235 225r
BART, SIERD bart, sierds (appingadam) koopman verkoper   1804 267 54r
GEITJEBAAN, SIERK geitiebaan, sierk koper   1733 248 178r
GEITJEBAAN, SIERK geitiebaan, sierk koper Noorderhaven 66   1733 248 178v
GEITJEBAAN, SIERK geitjebaan, sierk (wl) verkoper Noorderhaven 66   1752 252 180r
HILAARDA, SIERK hylaarda, sierk koper Grote Ossenmarkt 11   1718 246 26v
LAQUART, SIERK laquart, sierk ten westen Heiligeweg WZ   1773 258 122v
LAQUART, SIERK laquart, sierk ten zuiden Voorstraat 82   1776 259 18v
LAQUART, SIERK laquart, sierk koper Voorstraat 84   1778 259 134v
LAQUART, SIERK laquart, sierk verkoper Voorstraat 84   1779 259 202v
LAQUART, SIERK laquart, sierk koper Grote Kerkstraat 19   1782 260 257v
LAQUART, SIERK laquart, sierk ten oosten Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LAQUART, SIERK laquart, sierk verkoper Voorstraat 80 E-009 1809 268 231r
LAQUART, SIERK laquart, sierk (wl) verkoper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
LEI, SIERK ley, sierk van der koper Grote Bredeplaats 19   1755 253 218v
NAUTA, SIERK nauta, sierk (burgemeester) koper Grote Kerkstraat 19   1695 243 149r
NAUTA, SIERK nauta, sierk koper   1695 243 152r
NAUTA, SIERK nauta, sierk koper   1695 243 157r
NAUTA, SIERK nauta, sierk (burgemeester) wijnhandelaar koper Voorstraat 82   1695 243 157v
NAUTA, SIERK nauta, sierk koper   1698 243 360v
TOLSMA, SIERK tolsma, sierk koper Zoutsloot ZZ   1740 250 114v
WAGENMAKER, SIERK wagenmaker, sierk (wd) ten oosten Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
KORNELIS, SIERK cornelis, sierk koper   1760 255 11r
FOLKERTS, SIERK folkerts, sierk koper   1730 247 335r
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTS geitiebaan, sierk folkerts metselaar (mr) koper   1735 249 69r
GERBENS, SIERK gerbens, sierk koper   1686 242 151v
PIETERS, SIERK pieters, sierk kooltjer koper Herenwaltje 19   1780 259 263r
PIETERS, SIERK pyters, sierk koper   1764 256 84v
SAPES, SIERK sapes, sierk koper Grote Ossenmarkt 11   1715 245 243v
SIEBRENS, SIERK sybrands, sierk lijnslager koper Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
SIEBRENS, SIERK sybrandts, sierk lijnslager koper Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
WIEBRENS, SIERK wybrens, sierk koper   1695 243 122r
BOK, SJOERD bok, sievert de verkoper   1773 258 80r
ABES, SIJKE abbis, sij (wd) verkoper   1633 233 110v
GIJSBERTS, SIJKE gijsberts, sijcke koper   1650 236 113r
HINGST, SIJKE hingst, sijke (wd) verkoper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
HINGST, SIJKE hingst, sijke (wd) verkoper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
HINGST, SIJKE hingst, sijke (wd) verkoper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
KORNELIS, SIJKE cornelis, sijke koper Noorderhaven 107   1641 234 158v
DOEKES, SIJKE doekes, sijke verkoper   1774 258 141v
HERES, SIJKE heeres, sijke (vrijster) koper Schritsen 8   1717 245 304r
JAKOBS, SIJKE jacobs, sijke (wd) verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 154r
REINERS, SIJKE reinerts, sijke koper   1718 246 9v
REINERS, SIJKE reinerts, sijke koper   1719 246 48v
REINERS, SIJKE reinerts, sijke koper   1727 246 308r
WIEBES, SIJKE wybes, sijke (wd) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
WIEBES, SIJKE wybes, sijke (wd) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
JAKOBS, SINTJE jacobs, sijntie (wd) koper   1634 233 135r
HOMMES, SIEDS hommes, sijs koper   1784 261 134r
LAAN, SIKKE laan, sikke van (wl) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
LAAN, SIKKE laan, sikke van (wd) ten westen Hoogstraat 26   1804 267 107r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke koper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke verkoper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke ten oosten Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke ten oosten Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikke bentes koper Hoogstraat 27   1788 262 273r
DIRKS, SIKKE dirks, sikke koper   1806 267 270r
DOUWES, SIKKE douwes, sikke koper   1735 249 100r
ENNES, SIKKE ennes, sikke koper Grote Kerkstraat 5   1750 252 52v
HETTES, SIKKE hettes, sikke koper Nieuwstraat   1684 242 18v
HETTES, SIKKE hettes, sikke koper Voorstraat 37   1684 242 23v
JANS, SIKKE jansen, sikke koper   1736 249 127v
LUBBERTS, SIKKE lubberts, sikke koopman koper Voorstraat 61   1656 237 95r
LAAN, SIKKE THOMAS laan, sikke thomas van (wl) verkoper   1804 267 53r
IEPKES, SIKKE ypkes, sikke koper   1745 251 87v
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sikko koopman koper Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sikko koopman ten oosten Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
LAAN, SIKKE laan, sikko van koper Voorstraat 7a   1775 258 199v
LAAN, SIKKE laan, sikko van koper   1797 265 74r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes koper Noorderhaven 37   1779 259 206r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes koper Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes ten noorden Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes ten noorden Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
DIRKS, SIKKE dirks, sikko koper   1798 265 165r
TJITSES, SIMKJE tzisses, simck (wd) verkoper Voorstraat NZ   1601 228 512r
ARJENS, SIEMEN arriens, simen koper   1696 243 226v
FRANSES, SIEMEN fransen, simen koper   1696 243 208v
JANS, SIEMEN jansen, simen koper   1698 243 368v
PIETERS, SIEMEN pyter, simen koper Noorderhaven 5   1721 246 121v
SIEMENS, SIEMEN simens, simen koper Schritsen ZZ   1641 234 155v
TJEERDS, SIEMEN tiaerds, simen koper   1642 235 22v
WIETSES, SIEMEN sterq, simen wytses koper   1695 243 164r
ALBERTS, SIMKE alberts, simke ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
THOMAS, SIMKE tomas, simke koper   1698 243 338r
BEELSMA, SIEMEN beelsma, simon koper   1681 241 141r
BEELSMA, SIEMEN beelsma, simon koper Lanen ZZ   1682 241 219v
BEELSMA, SIEMEN beelsma, simon koper Hofstraat 16   1683 241 234r
BLOEM, SIEMEN blom, simon blikslager (mr) koper Voorstraat 45   1733 248 240v
BLOEM, SIEMEN blom, simon koper Voorstraat 45   1755 253 246r
BLOEM, SIEMEN blom, simon verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
BOK, SIEMEN bok, simon de verkoper   1773 258 80r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, simon koper Voorstraat 35   1779 259 183r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, simon koper   1783 261 102v
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, simon koper   1790 263 271r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, simon koper   1798 265 198r
GROEN, SIEMEN groen, simon verkoper Heiligeweg 46   1805 267 127v
GROOT, SIEMEN groot, simon de koper   1802 266 283r
HAAS, SIEMEN haas, simon de (majoor) koper Rommelhaven 26b   1739 250 5r
HAAS, SIEMEN haas, simon de koper   1741 250 142v
HAAS, SIEMEN haas, simon de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, SIEMEN haas, simon de verkoper   1773 258 101r
HAAS, SIEMEN haas, simon de verkoper   1773 258 101r
JORNA, SIEMEN jorna, simon apotheker koper Zuiderhaven 56   1664 238 232v
JORNA, SIEMEN jorna, simon (burgemeester) koper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
LEI, SIEMEN ley, simon van der koopman koper Voorstraat 9   1774 258 171v
LEI, SIEMEN ley, simon van der koper   1774 258 192v
LEI, SIEMEN ley, simon van der ten oosten Voorstraat 7a   1775 258 199v
LEI, SIEMEN ley, simon van der verkoper Voorstraat 9   1777 259 62v
LEI, SIEMEN ley, simon van der koper Voorstraat 5   1782 260 309r
MIEDEMA, SIEMEN miedema, simon koper Zoutsloot 49   1784 261 131r
MIEDEMA, SIEMEN miedema, simon koper   1790 263 244v
MIEDEMA, SIEMEN miedema, simon koper Zuiderhaven 24   1790 263 253v
OVERZEE, SIEMEN oversee, simon koper Hondenstraat 4   1752 252 231v
SLOTERDIJK, SIEMEN sloterdijk, simon koper Schritsen 62   1750 252 98r
STIJL, SIEMEN stijl, simon koper   1738 249 223r
STIJL, SIEMEN stijl, simon verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
STIJL, SIEMEN stijl, simon koopman ten westen   1773 258 130r
STIJL, SIEMEN stijl, simon curator Schritsen 35   1777 259 86r
STIJL, SIEMEN stijl, simon koper   1783 261 51v
STIJL, SIEMEN stijl, simon koper   1787 262 189v
STIJL, SIEMEN stijl, simon koper   1801 265 680r
STIJL, SIEMEN stijl, simon koper   1801 265 684r
STIJL, SIEMEN stijl, simon doctor koper Voorstraat 67   1804 267 96r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, simon (wd)(erven) ten oosten Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, simon doctor (medicinae) koper   1776 259 6r
WEIMA, SIEMEN weyma, simon koper   1771 257 243v
WIJMA, SIEMEN wijma, simon koper Bargebuurtspoortje WZ   1782 260 215r
WIJMA, SIEMEN wijma, simon koper   1782 260 289r
WIJMA, SIEMEN wijma, simon koper   1785 262 5r
KORNELIS, SIEMEN cornelis, simon koper Weverstraat   1612 229 211r
KORNELIS, SIEMEN cornelis, simon koper Noorderhaven 68   1692 243 7v
KORNELIS, SIEMEN cornelis, simon koper   1699 243 392v
KORNELIS, SIEMEN carreman, simon cornelis koper   1713 245 192r
DIRKS, SIEMEN dirckx, simon koper   1638 234 51r
FOKKES, SIEMEN fockens, simon koper Grote Bredeplaats 19   1698 243 390r
FOKKES, SIEMEN fockens, simon koper Karremanstraat 22   1699 243 398r
FOKKES, SIEMEN fockes, simon timmerman (huis-)(mr) koper Grote Bredeplaats 17   1695 243 141r
FOKKES, SIEMEN fockes, simon koper Zoutsloot 76   1711 245 145v
FOKKES, SIEMEN fockes, simon koper   1715 245 237r
FOKKES, SIEMEN fockes, simon koper Zuiderhaven 18   1716 245 269r
BAKKER, SIEMEN FOKKES backer, simon fockes koper Sint Jacobstraat 17   1753 253 124r
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes verkoper   1772 258 1r
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes koperslager (mr) verkoper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes verkoper Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
GERRITS, SIEMEN gerrits, simon koper Zuiderhaven ZZ   1613 229 306r
GERRITS, SIEMEN gerrits, simon koper   1801 266 33r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon koper   1774 258 189v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon koper   1785 261 289r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon koper   1793 264 90r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon koper   1794 264 207v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon ten noorden Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon koper   1801 266 21r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon ten westen Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, simon scheepstimmerman koper Schritsen 1   1781 260 26v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, simon koper Lanen 4   1783 261 53v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, simon zoutdrager koper Nieuwstraat 32   1788 262 265r
GROOT, SIEMEN HENDRIKS groot, simon hendriks (wd)(erven) ten oosten I-015 1811 269 129v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, simon koper   1733 248 197v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, simon koper   1738 249 354r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, simon koper Liemendijk NZ   1739 250 10r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, simon koper   1741 250 191v
JAKOBS, SIEMEN baantjes, simon jacobs koper   1798 265 203r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS cuiper, simon jacobs koper   1711 245 140r
JANS, SIEMEN jans, simon koper   1624 231 10v
GROEN, SIEMEN JANS groen, simon jans koper Heiligeweg 46   1790 263 202r
JANS, SIEMEN jansen, simon koper Heiligeweg NZ 5-159 1664 238 242r
JANS, SIEMEN jansen, simon koper   1783 261 109v
LEEUW, SIEMEN JANS leeuw, simon jansen koper Voorstraat 82   1702 244 183v
JELLES, SIEMEN jelles, simon koper   1784 261 157r
STIJL, SIEMEN JELLES stijl, simon jelles koper   1708 245 51v
STIJL, SIEMEN JELLES stijl, simon jelles koper   1711 245 162r
STIJL, SIEMEN JELLES stijl, simon jelles koper   1714 245 206r
STIJL, SIEMEN JELLES stijl, simon jelles koper   1717 245 286r
JOHANNES, SIEMEN johans, simon koper   1625 231 49v
JOHANNES, SIEMEN johans, simon koper   1625 231 94v
MEILES, SIEMEN meiles, simon koper   1758 254 136r
MEILES, SIEMEN meilis, simon koper   1738 249 265r
PIETERS, SIEMEN pieters, simon koper   1683 241 247v
PIETERS, SIEMEN pieters, simon koper   1774 258 188v
PIETERS, SIEMEN pyters, simon koper   1687 242 164v
SIPKES, SIEMEN sipkes, simon koper Zoutsloot NZ   1627 232 30r
SJOERDS, SIEMEN sjoerds, simon koper Zuiderhaven 36   1755 253 232v
TEUNIS, SIEMEN piet, simon teunis van der koper Zuiderhaven 57   1640 234 107r
TEUNIS, SIEMEN piet, simon teunis van der ten oosten Zuiderhaven 57   1640 234 107r
TJERKS, SIEMEN tjerks, simon koper   1785 262 9r
TEUNIS, SIEMEN kennis, simon tonis koper   1665 239 9v
TEUNIS, SIMKJE tuenis, simpck verkoper Lanen 42   1634 233 132v
AGES, SJOERD ages, sioerd koper   1643 235 91r
ATES, SJOERD ates, sioerd koper Schritsen   1614 229 437r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper   1641 234 128r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Schritsen 67   1641 234 129v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Zoutsloot NZ   1642 234 177r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Liemendijk ZZ   1648 236 46v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Nieuwstraat WZ   1649 236 94v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd ten noorden Hofstraat 31   1659 238 2r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd smid ten westen Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper   1661 238 97v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Liemendijk ZZ   1662 238 151r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Liemendijk ZZ   1662 238 151v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Rapenburg ZZ   1663 238 162v
BOUWES, SJOERD bouwes, sioerd geniaarde Brouwersstraat 4   1732 248 101r
BOUWES, SJOERD bouwes, sioerd koper   1733 248 195v
SCHIERE, SJOERD KLASES schiere, sioerd claases verkoper   1660 238 19v
SCHIERE, SJOERD KLASES schiere, sioerd claessen koper Vijverstraat ZZ   1653 236 229r
FEDDES, SJOERD feddes, sioerd (op vlieland) verkoper Voorstraat 2   1692 243 11v
FEIKES, SJOERD feyckes, sioerd koper   1682 241 200r
FEIKES, SJOERD feyckes, sioerd koper   1682 241 214r
GEERTS, SJOERD geertsen, sioerd koper   1663 238 192r
HANSES, SJOERD hanses, sioerd ten oosten Vijverstraat 6   1653 236 235v
HERES, SJOERD heeres, sioerd koper   1648 236 37v
HOTSES, SJOERD hoitses, sioerd koper   1646 235 225v
HIELKES, SJOERD hylckes, sioerd koper Rommelhaven 10   1642 235 30v
HIELKES, SJOERD hylkes, sioerd koper Rommelhaven 10   1642 235 33r
JANS, SJOERD jans, sioerd koper Brouwersstraat WZ   1613 229 303r
JANS, SJOERD janssen, sioerd ten oosten Zoutsloot NZ   1659 238 5v
JOHANNES, SJOERD johannes, sioerd schoenmaker (mr) koper Zuiderhaven 31   1723 246 172r
JOHANNES, SJOERD johannis, sioerd koper   1732 248 122r
LASES, SJOERD lases, sioerd koper   1649 236 81r
TALMA, SJOERD PIEBES talma, sioerd piebes koper Voorstraat 99   1731 248 32r
PIETERS, SJOERD pieters, sioerd koper   1718 246 13v
PIETERS, SJOERD pieters, sioerd koper Hofstraat 20   1722 246 127v
PIETERS, SJOERD pieters, sioerd koper   1722 246 129v
PIETERS, SJOERD pyters, sioerd   1655 237 37v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS aardenburg, sioerd pytters koper   1741 250 148v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS aardenburg, sioerd pytters koper   1742 250 234r
RINSES, SJOERD rinses, sioerd koper Lanen 21   1653 236 233v
RINSES, SJOERD rinses, sioerd ten zuiden Brouwersstraat 19   1664 238 219r
SJOERDS, SJOERD sioerdsen, sioerd bezemmaker koper Zoutsloot NZ   1659 238 5v
SJOERDS, SJOERD sioerdsen, sioerd bezemmaker ten westen Zoutsloot NZ   1674 240 160v
TEEKES, SJOERD taeckes, sioerd koper   1640 234 114r
POPTA, SJOERD TJEBBES popta, sioerd tiebbes koper Zuiderhaven ZZ   1615 229 521r
TJEPKES, SJOERD tiepckes, sioerd verkoper   1660 238 25v
TJEPKES, SJOERD tiepkes, sioerd koper   1643 235 96v
TJEPKES, SJOERD tiepkes, sioerd koper   1654 236 269r
WIEBES, SJOERD wybes, sioerd koper   1633 233 91v
IEPKES, SJOERD epckes, sioerdt koper Voorstraat 40   1617 230 134r
IJSBRANDS, SJOERD isbrands, sioerdt koper   1718 246 29r
LASES, SJOERD lases, sioerdt koper   1645 235 172r
TJEERDS, SJOERD tieerds, sioerdt koper Bildtstraat 21   1646 235 211r
TJEPKES, SJOERD tiepckes, sioerdt koper Heiligeweg ZZ   1645 235 164v
PIETERS, SJOERD pytters, sioert koper Schritsen NZ   1643 235 65v
REINERS, SJOERD reyners, sioert ten oosten Karremanstraat 27   1633 233 124v
OTTES, TJOMME ottes, siomme koper   1618 230 228r
ALLERTS, SJUK allerts, siouck koper   1614 229 405r
LOLKES, SJOUKJE lolkes, siouck koper Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
SIPKES, SJUK sipkes, siouck koper   1653 236 243v
TIMMERMAN, SJOUKE timmerman, sioucke koper   1661 238 109r
JELLEMA, SJOUKE WIEBES jellema, sioucke wybes koper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
KLASES, SJOUKJE clases, siouckie verkoper Zuiderhaven NZ   1633 233 126v
SJOUKES, SJOUKE sioukes, siouke koper   1738 249 345v
IEKES, SIPKJE ekes, sipck koper Nieuwstraat 62   1598 228 217r
, SIPKE , sipcke wever (tafellaken-) koper   1601 228 541r
, SIPKE , sipcke slotmaker ten oosten Vijverstraat   1633 233 125v
ABBEMA, SIPKE abbema, sipcke (te roordahuizum) koper   1601 228 499r
ABBEMA, SIPKE abbema, sipcke verkoper   1601 228 508r
ALBERTS, SIPKE alberts, sipcke koper   1613 229 255r
KLASES, SIPKE claes, sipcke (te wijnaldum) koper Franekereind 13   1600 228 424r
KLASES, SIPKE claes, sipcke koper Franekereind   1600 228 425r
KLASES, SIPKE claes, sipcke koper   1602 228 600r
DIRKS, SIPKE dircks, sipcke bakker koper   1629 232 210r
DIRKS, SIPKE dircks, sipcke koopman koper   1630 232 284r
DIRKS, SIPKE dircx, sipcke koper   1605 228 970r
DIRKS, SIPKE dircx, sipcke bakker koper Noordijs OZ   1633 233 77v
DIRKS, SIPKE dircx, sipcke koper   1634 233 139v
DIRKS, SIPKE dirks, sipcke koper   1617 230 196r
DOUWES, SIPKE douwes, sipcke koper   1614 229 428r
FEDDES, SIPKE feddes, sipcke verkoper   1633 233 124r
FRIESES, SIPKE frieses, sipcke koper Kleine Bredeplaats 25   1597 228 76r
FRIESES, SIPKE frieses, sipcke koper Schritsen   1598 228 235r
HENDRIKS, SIPKE hendricks, sipcke koper Hofstraat 1   1644 235 149v
JAKOBS, SIPKE jacobs, sipcke koper Nieuwstraat   1611 229 49r
REINS, SIPKE reyns, sipcke koper Voorstraat NZ   1631 233 28v
REINS, SIPKE reyns, sipcke koper Rozengracht 50   1648 236 13v
REINS, SIPKE reyns, sipcke koper   1654 236 253v
ROELOFS, SIPKE roeliffs, sipcke koper   1638 234 53r
RUURDS, SIPKE ruyrds, sipcke koper   1680 241 67r
, SIPKE ryourdts, sipcke koper Voorstraat 24   1597 228 25r
, SIPKE ryourdts, sipcke tichelaar koper ten zuiden van Harlingen   1600 228 408r
SIETSES, SIPKE sytzes, sipcke koper   1603 228 707r
WIEBES, SIPKE wybes, sipcke koper   1630 232 320r
WIEBES, SIPKE wybes, sipcke koper   1631 232 363r
BOOMSMA, SIPKE boomsma, sipke executeur van barradeel (substituut) koper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
HEMERT, SIPKE hemert, sipke koper   1717 245 304v
HOOP, SIPKE hoop, sipke koper   1779 259 164r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke koper   1794 264 172v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Bargebuurt A-244 1808 268 55v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke ten oosten A-245 1808 268 73r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke koper Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke ten oosten Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke verkoper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke ten oosten Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
NAUTA, SIPKE nauta, sipke strandmeester koper Voorstraat 45   1740 250 89r
NAUTA, SIPKE nauta, sipke koper   1752 253 33v
NAUTA, SIPKE nauta, sipke verkoper   1772 258 50v
, SIPKE schoonbergen, sipke koper   1792 264 73r
SLOTEN, SIPKE slooten, sipke van koper Lanen 40   1790 263 208v
SLOTEN, SIPKE slooten, sipke van koper Poortje OZ   1790 263 222r
WEILAND, SIPKE weyland, sipke koper Brouwersstraat 5   1765 256 114v
KLASES, SIPKE clasen, sipke koper Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
DIRKS, SIPKE dirckx, sipke koper   1652 236 203r
DIRKS, SIPKE dirks, sipke koper ten noorden van Harlingen   1628 232 72r
DIRKS, SIPKE dirks, sipke koper   1629 232 178r
DIRKS, SIPKE dirks, sipke koper Noorderhaven 107   1751 252 108v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS ijsbrands, sipke dirks koopman koper Sint Jacobstraat 19   1751 252 140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS ijsbrands, sipke dirks ten zuiden Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
FEDDES, SIPKE feddes, sipke koper Grote Kerkstraat NZ   1615 229 526r
FEITES, SIPKE feytes, sipke koper Noorderhaven 110   1686 242 103r
GERRITS, SIPKE gerrits, sipke (dokkum) gortmaker (mr) koper Zuiderhaven 17   1698 243 357r
GERRITS, SIPKE gerrits, sipke koper   1712 245 184r
GIJSBERTS, SIPKE gijsberts, sipke koper   1667 239 121r
HERES, SIPKE heeres, sipke verkoper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
HEMKES, SIPKE hemkes, sipke brievenbesteller koper Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
HENDRIKS, SIPKE hendricks, sipke koper   1646 235 227v
HENDRIKS, SIPKE hendrickx, sipke koper   1646 235 219r
HENDRIKS, SIPKE hendricx, sipke koper   1645 235 181r
HENDRIKS, SIPKE hendrix, sipke koper   1724 246 206v
HINNES, SIPKE hennes, sipke koper   1723 246 185v
HARMENS, SIPKE hermes, sipke koper   1717 245 304v
SLOTEN, SIPKE ARJENS slooten, sipke janes van koper Noorderhaven 42   1780 259 280v
JANS, SIPKE jans, sipke koper   1728 247 144r
JANS, SIPKE jans, sipke scheepstimmerman verkoper   1774 258 141v
JANS, SIPKE jans, sipke scheepstimmerman verkoper   1774 258 160v
JANS, SIPKE jans, sipke scheepstimmerman verkoper   1774 258 161v
JANS, SIPKE jans, sipke koper   1783 261 53r
JANS, SIPKE jans, sipke koper   1786 262 89v
JANS, SIPKE jansen, sipke koper   1643 235 68r
BOOMSMA, SIPKE JOHANNES boomsma, sipke johannes (wl) executeur van barradeel (substituut) verkoper Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
MEIES, SIPKE mejes, sipke koper   1713 245 188v
PIETERS, SIPKE pyters, sipke koper   1720 246 79v
RINTJES, SIPKE rinties, sipke koper   1660 238 63r
SAKES, SIPKE sakes, sipke koper Zoutsloot NZ   1730 247 302v
SJOERDS, SIPKE sioerdts, sipke koper Zuiderhaven 56   1626 231 148r
SIEMENS, SIPKE symens, sipke koper Lanen ZZ   1643 235 85v
SIETSES, SIPKE sytses, sipke koper   1665 239 4va
BLOK, SIPKE TJEPKES blok, sipke tjepkes koper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS houtsma, sipke willems bakker (mr) koper Hoogstraat 18   1787 262 211v
IENSES, SIERK jensis, sirck koper Lanen NZ   1602 228 585r
SIERKS, SIERK sirckx, sirck koper   1646 235 222r
TJEERDS, SIERK tiaerdts, sirck koper Lanen NZ   1615 229 564r
NAUTA, SIERK nauta, siricus koper Grote Kerkstraat 19   1678 241 11r
NAUTA, SIERK nauta, siricus koper Grote Kerkstraat 19   1678 241 17r
NAUTA, SIERK nauta, siricus koper Grote Kerkstraat 1   1679 241 56r
NAUTA, SIERK nauta, siricus koper Weverstraat   1681 241 145r
HILAARDA, SIERK DIRKS hylaarda, sirk dirks koper Droogstraat NZ   1686 242 124r
HILAARDA, SIERK DIRKS hylaarda, sirk dirks koper Weverstraat ZZ   1690 242 331r
ROBIJNS, SIEUWKE robijns, siucke verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
ROBIJNS, SIEUWKE robijns, siucke verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
LIEUWES, SJOERD lieuwes, siuerd koper Voorstraat 1   1627 232 15r
SIPKES, SJOERD sipckes, siuerd ten zuiden   1627 232 10r
IEPKES, SJOERD epkes, siverd koper   1625 231 92r
HAITSES, SJOERD haytses, siverd koper   1643 235 39v
LUBBERTS, SJOERD lubberts, siverd koper   1627 231 173v
SIPKES, SJOERD sipkes, siverd koper Lombardstraat   1625 231 83r
KLASES, SJOERD claesen, sivert koper   1718 246 20v
PIETERS, SJOERD pieters, sivert ten noorden Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
DONIA, SIXTUS donia, sixtus van koper   1604 228 808r
ELINGS, SIXTUS elings, sixtus verkoper   1660 238 40v
, SIXTUS eluigs, sixtus koper   1657 237 110r
NAUTA, SIERK nauta, sjerck koper Rozengracht NZ   1675 240 186r
DIRKS, SIERK dircks, sjerck koper Noorderhaven 110   1678 241 9v
DIRKS, SIERK dircks, sjerck koper   1680 241 120v
DIRKS, SIERK dircks, sjerck koper   1681 241 136v
PIETERS, SIERK pieters, sjierk koper Herenwaltje 19   1807 267 310r
ARJENS, SJUK arjens, sjieuke koper   1746 251 124v
HENDRIKS, SJUK hendriks, sjieuwke verkoper Lanen 40   1778 259 128v
DIJKSTRA, SIEUWKE JANS dijkstra, sjieuwkje jans koper Lanen 50 F-206 1810 268 352v
DIRKS, SIERK dirks, sjirk arbeider (stads-) koper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
FOLKERTS, SIERK folkerts, sjirk koper   1738 249 271v
HENDRIKS, hendriks, sjiuwke (wd) verkoper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
HESSELS, SJOERDJE hessels, sjoedtje verkoper Lanen 72   1772 258 63r
HESSELS, SJOERDJE hessels, sjoedtje ten zuiden Lanen 72   1772 258 63r
AARDENBURG, SJOERD aardenburg, sjoerd koper Scheerstraat ZZ   1655 237 27r
BOSSCHA, SJOERD boscha, sjoerd koper   1756 253 259r
BOSSCHA, SJOERD boscha, sjoerd koper   1756 253 260v
VEENSTRA, SJOERD feenstra, sjoerd koper   1799 265 312r
VEENSTRA, SJOERD feenstra, sjoerd koper   1800 265 422r
FOEKENS, SJOERD foekens, sjoerd koper Snakkerburen (gebied) NZ   1787 262 185r
FOEKENS, SJOERD foekens, sjoerd koper   1787 262 189r
GLASTRA, SJOERD glasstra, sjoerd (wl)(blokzijl) verkoper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
GLASTRA, SJOERD glasstra, sjoerd (wl)(blokzijl) verkoper Liemendijk ZZ   1781 260 67r
HANNEMA, SJOERD hannema, sjoerd koopman koper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd koper Kleine Bredeplaats 10   1761 255 90v
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd koper Vijver OZ   1765 256 96v
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd koopman verkoper Achterstraat   1774 258 178v
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd ten westen   1774 258 194r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koopman koper Simon Stijlstraat 2   1729 247 21r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper   1729 247 211r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Rapenburg   1729 247 269v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Weverstraat   1729 247 270v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd destillateur koper Voorstraat 58   1729 247 276r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koopman en wijnhandelaar koper Havenplein 18   1735 249 46v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper   1741 250 8ra
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Noorderhaven 32   1740 250 112v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Roeperssteeg 2   1741 250 145v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper   1742 250 217v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper   1742 250 234r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd destillateur koper Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper   1742 250 256r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Zuiderhaven 13   1743 250 284v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Hoogstraat 6   1743 251 8r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Noorderhaven 34   1743 251 22r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Hoogstraat 9   1745 251 92v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Kerkpoortstraat OZ   1749 252 37r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Rozengracht 23   1750 252 60v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Voorstraat 89   1754 253 140v
TEYEMA, SJOERD teyema, sjoerd koper Voorstraat 81   1806 267 218v
VRIES, SJOERD vries, sjoerd de koper   1799 265 350r
WEIDE, SJOERD weide, sjoerd van der bakker (mr) koper Rommelhaven 28   1800 265 474r
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd koper Zuiderhaven 26   1788 262 246r
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd schipper (kof-) koper Voorstraat 6   1794 264 168v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd makelaar (oud-) koper Zuiderhaven 18   1800 265 613r
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd schipper verkoper Voorstraat 6   1802 266 109r
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd makelaar (old-) koper Zuiderhaven 37   1805 267 114v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd koper Zuiderhaven 37 F-001 1808 268 114v
WIJMA, SJOERD wijma, sjoerd advocaat koper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
WIJMA, SJOERD wijma, sjoerd (qq) advocaat verkoper Havenplein 16 H-237 1809 268 294v
WYNIA, SJOERD wijnia, sjoerd (wl) verkoper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
WYNIA, SJOERD wijnia, sjoerd (wl) verkoper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
WYNIA, SJOERD wijnia, sjoerd (wl) verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
WYNIA, SJOERD winia, sjoerd (wd) ten noorden   1804 267 67v
WYNIA, SJOERD wynia, sjoerd koper   1783 261 65r
AGES, SJOERD ages, sjoerd koper   1668 239 161v
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper   1747 251 207r
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper Sint Jacobstraat 12   1754 253 139r
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper Lanen 80   1759 254 207r
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper Lanen 40   1762 255 126v
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper   1767 256 237r
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper   1777 259 28v
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper   1777 259 29r
ARJENS, SJOERD ariens, sjoerd koper   1656 237 67r
ARJENS, SJOERD arjens, sjoerd ten oosten Hofstraat 59   1741 250 166r
BARTELDS, SJOERD bartels, sjoerd koper   1665 239 34r
BERENDS, SJOERD beerns, sjoerd koper   1687 242 165r
BOUWES, SJOERD bouwes, sjoerd koper   1744 251 38v
FABER, SJOERD DOUWES faber, sjoerd douwes koper   1801 266 49r
IEKES, SJOERD eekes, sjoerd koper Heiligeweg ZZ   1705 244 275v
FEDDES, SJOERD feddes, sjoerd apotheker koper Voorstraat 2   1687 242 187r
FEIKES, SJOERD feikes, sjoerd koper Nieuwstraat OZ   1665 239 1ra
FEIKES, SJOERD feikes, sjoerd koper Franekereind 23   1665 239 6v
FEIKES, SJOERD feikes, sjoerd koper   1770 257 177r
FEIKES, SJOERD feyckes, sjoerd koper   1678 241 13r
FEIKES, SJOERD feyckes, sjoerd koper   1679 241 32v
FEIKES, SJOERD feyckes, sjoerd koper   1679 241 49v
FEIKES, SJOERD feykes, sjoerd koper   1688 242 250v
GIJSBERTS, SJOERD gijsberts, sjoerd koper   1763 256 9r
GIJSBERTS, SJOERD gijsberts, sjoerd koper   1764 256 37v
GIJSBERTS, SJOERD gijsberts, sjoerd ten noorden   1774 258 161v
HARMENS, SJOERD harmens, sjoerd koper   1753 253 122r
HIELKES, SJOERD hylckes, sjoerd koper Nieuwstraat 46   1670 240 29v
HIELKES, SJOERD hylckes, sjoerd koper Nieuwstraat OZ   1671 240 36r
HIELKES, SJOERD hylckes, sjoerd koper Kerkpoortstraat 25   1671 240 39r
HIELKES, SJOERD hylckes, sjoerd koper Ooievaarsteeg OZ   1674 240 148r
HIELKES, SJOERD hylkes, sjoerd koper Liemendijk NZ   1658 237 174v
HIELKES, SJOERD hylkes, sjoerd koper Zoutsloot ZZ   1665 239 27r
VRIES, SJOERD JAKOBS vries, sjoerd jacobs de koper Romastraat NZ   1783 261 56r
JANS, SJOERD jans, sjoerd koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1613 229 338r
JOHANNES, SJOERD johannes, sjoerd koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1749 251 254v
JOHANNES, SJOERD johannes, sjoerd scheepstimmerman koper Schritsen 52   1780 259 301v
LAMMERTS, SJOERD lammerts, sjoerd koper Lanen 62   1741 250 179v
LAMMERTS, SJOERD lammerts, sjoerd (erven) ten oosten Schritsen 51   1752 252 189r
LASES, SJOERD lases, sjoerd koper   1656 237 74r
LASES, SJOERD lases, sjoerd koper   1656 237 79r
LIEUWES, SJOERD lieuwes, sjoerd (erven)(wl) verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
OBBES, SJOERD obbes, sjoerd koper Grote Bredeplaats 6b   1710 245 128v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS aardenburg, sjoerd pieters koper   1744 251 36v
BIERMA, SJOERD PIETERS bierma, sjoerd pieters koper Bildtstraat 15   1715 245 240r
RINSES, SJOERD rinses, sjoerd koper Brouwersstraat 21   1658 237 144v
BEER, SJOERD SIPKES beer, sjoerd sipkes de koper Droogstraat 81 B-075 1809 268 314r
SJOERDS, SJOERD sjoerds, sjoerd (de jonge) bezemmaker (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
SJOERDS, SJOERD sjoerds, sjoerd (de oude)(wl) bezemmaker (mr) verkoper Zoutsloot NZ   1685 242 73v
TJEPKES, SJOERD tiepkes, sjoerd koper Alemanssteeg OZ   1663 238 180v
TJEERDS, SJOERD tjeerds, sjoerd koper   1788 263 39r
TJEPKES, SJOERD tjepkes, sjoerd koper Lanen 21   1665 239 15v
TJEPKES, SJOERD tjepkes, sjoerd koper   1770 257 155r
BLOK, SJOERD TJEPKES blok, sjoerd tjepkes koper   1760 254 256r
WIEBRENS, SJOERD wybrens, sjoerd koper   1728 247 123r
HESSELS, SJOERD hessels, sjoerdje koper Schritsen 61   1753 253 123r
PIETERS, SJOERD pytters, sjoerdt koper Voorstraat 25   1703 244 195r
BAUKES, SJOERDJE baukes, sjoerdtje verkoper Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
, SJOERDJE hixenius, sjoerdtje koper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, SJOERDJE hixenius, sjoerdtje ten oosten Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, SJOERDJE hixenius, sjoerdtje ten zuiden Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
KROL, SJOERDJE JANS krol, sjoerdtje jans koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
WESTRA, SJOERDJE SIKKES westra, sjoerdtje sikkes (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
PIETERS, SJOERDJE pyters, sjoertje (wd) koper   1686 242 154r
DOUWES, SJOUKE douwes, sjoucke koper   1683 241 237r
HEINS, SJOUKJE heins, sjouckjen koper   1721 246 101v
GERLSMA, SJOUKE gerlsma, sjouke koper   1806 267 240v
NAUTA, SJOUKE nauta, sjouke koper Zoutsloot 41   1760 254 261v
NAUTA, SJOUKE nauta, sjouke verkoper Zoutsloot 41   1762 255 121r
, SJOUKE roodje, sjouke koper   1799 265 292r
, SJOUKE roodtje, sjouke koper   1806 267 258r
ALBERTS, SJOUKE alberts, sjouke koper   1687 242 184r
DIRKS, SJOUKE dircx, sjouke koper   1659 237 181v
EELKES, SJOUKE eelkes, sjouke koper Rommelhaven 15   1698 243 379v
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke geniaarde Noorderhaven 71   1728 247 146r
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke geniaarde Noorderhaven 69   1729 247 227v
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke schipper ten oosten Noorderhaven 46   1741 250 183r
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke geniaarde Zoutsloot ZZ   1745 251 68v
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke (wd) ten noorden Voorstraat 9   1774 258 171v
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke (wd) ten noorden Voorstraat 7a   1775 258 199v
JOHANNES, SJOUKJE johannes, sjoukie koper   1776 259 10v
NANNES, SJOUKE nannings, sjoukje koper   1696 243 199v
KLASES, SJOUKJE hoogstraaten, sjoukjen clases (wd) verkoper Rozengracht 37   1774 258 131r
FRANSES, SJOUKJE fransen, sjoukjen koper   1731 247 389v
JANS, SJOUKJE jans, sjoukjen koper   1711 245 163r
GALEMA, SJOUKJE PIETERS galama, sjoukjen pieters koper Lanen 15   1752 252 192v
VEENSTRA, SJOUKJE feenstra, sjouwkje (wd) koper   1805 267 109r
VEENSTRA, SJOUKJE feenstra, sjouwkje (wd) koper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
KLASES, SJOUKJE hoogstraaten, sjouwkje claases (wd) koper Voorstraat 48   1782 260 163v
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES kussendrager, sjouwkje thijssen koper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
WAARD, SOFIA JOHANNES waart, sofia johannes de koper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
WAARD, SOFIA JOHANNES waart, sofia johannes de bewoner Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
HEREMA, SOFIA herema, sophia van koper   1721 246 117r
, SOFIA strootman, sophia (swol) koper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
WALLER, SOFIA waller, sophia (vrouwe) verkoper Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
WALTER, SOFIA walter, sophia koper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
DIEUWES, SOFIA dieuwes, sophia koper Brouwersstraat 10   1786 262 70r
BERENDS, STEFFEN beerns, steeven koper Lanen ZZ   1647 236 3v
GUNTER, STEFFEN gunter, steffen (d'olde) koper   1617 230 204r
, STEFFEN onland, steffen koper   1768 257 77v
ABES, STEFFEN abbes, steffen koper Zoutsloot NZ   1639 234 78v
ABES, STEFFEN abbes, steffen koper Raamstraat 7   1642 235 18r
ROELOFS, STEFFEN roelofs, steffen ten noorden Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
WASSENAAR, STEFFEN wassenaar, stephanis koper   1714 245 230v
STEFANUS, STEFFEN stephani, stephanus koper Noorderhaven 62   1771 257 222v
STEFANUS, STEFFEN stephani, stephanus verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
STEFANUS, STEFFEN stephani, stephanus (wl) verkoper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
KUIK, STEFFEN cuyk, steven koper Jan Ruurdstraat 3   1719 246 52r
GUNTER, STEFFEN gunter, steven koper Schritsen 50   1600 228 420r
SWERMS, STEFFEN swerms, steven koper Tiepelsteeg   1693 243 46r
SWERMS, STEFFEN swerms, steven koper   1693 243 63v
BERENDS, STEFFEN beerns, steven koper Kleine Kerkstraat OZ   1659 237 221r
KLASES, STEFFEN claasen, steven koper Hofstraat 16   1669 239 191v
SAMSONS, STEFFEN sampsums, steven koper Rozengracht NZ   1613 229 332r
SWERMS, STEFFEN SEERPS swerms, steven seerps (vaandrig) koper Herenknechtenkamerstraat 19   1693 243 45r
SWERMS, STEFFEN SEERPS swerms, steven seerps koper Zuiderhaven 18   1697 243 315v
ULBES, STEFFEN ulbes, steven koper   1717 245 283v
HARMENS, STIJNTJE harmens, stijn (wd) ten noorden   1660 238 15v
WILLEMS, STIJNTJE willems, stijn koper   1669 239 213v
HANEKUIK, STIJNTJE hanekuik, stijntie koper   1777 259 75v
EVERTS, STIJNTJE ewerts, stijntie koper   1737 249 197r
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES hanekuik, stijntie hylkes koper Zoutsloot ZZ   1740 250 114v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES hanekuik, stijntie hylkes koper   1740 250 135v
JANS, STIJNTJE jans, stijntie bewoner Kerkpad 1   1750 252 64v
RUURDS, STIJNTJE rioerds, stijntie koper   1631 233 10v
BERENDS, STIJNTJE bernds, stijntje ten zuiden   1773 258 114v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES wijnsma, stijntje claasses koper Kerkpad 16   1750 252 67r
GERRITS, STIJNTJE gerryts, stijntje verkoper Hoogstraat 36   1780 259 251r
GERRITS, STIJNTJE gerryts, stijntje koper Herenwaltje 9   1804 267 25v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES hanekuik, stijntje hielkes koper Zuiderhaven 54   1765 256 91v
JAKOBS, STIJNTJE jacobs, stijntje koper   1780 259 277v
JANS, STIJNTJE jans, stijntje (wd) koper Romastraat 33   1750 252 71r
LIEKELES, STIJNTJE lyckles, stijntje verkoper Noorderhaven 37   1612 229 178r
PAULUS, STIJNTJE palzes, stijntje (zijn suster) koper Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
RUURDS, STIJNTJE ruirdts, stijntje koper NZ   1659 237 214r
SIKKES, STIJNTJE sickes, stijntje koper   1657 237 133v
SIKKES, STIJNTJE sikkes, stijntje koper Noorderhaven 18   1664 238 216v
SJOERDS, STIJNTJE siurdts, stijntje koper Moriaanstraat   1659 237 214v
KLASES, STINNERT claesen, stinnert koper   1642 234 177v
BONTEKOE, STITTERT ADAMS bontekoe, stittert adams koper Hoogstraat 18   1758 254 131r
BONTEKOE, STITTERT JETSES bontekoe, stittert jetses koper   1729 247 236v
BONTEKOE, STITTERT JETSES bontekoe, stittert jetses koper   1742 250 277v
BONTEKOE, STITTERT JETSES bontekoe, stittert jetses (vroedsman) koper Rozengracht 21   1746 251 135v
BONTEKOE, STITTERT SIEBES bontekoe, stittert sybes koper Noorderhaven 9   1670 240 5r
, STOFFEL middagten, stoffel koper Noorderhaven 65   1698 243 362r
, STOFFEL middagten, stoffel koper Rozengracht NZ   1708 245 70v
, STOFFEL middagten, stoffel geniaarde Schritsen 10   1710 245 108v
SMIDS, STOFFEL smidts, stoffel ten oosten Noorderhaven 110   1616 230 54r
BANIERS, STOFFEL baniers, stoffel ten zuiden Nieuwstraat OZ   1641 234 154r
BANIERS, STOFFEL baniers, stoffel koper Zuiderhaven 18   1642 235 13r
CHRISTIAANS, STOFFEL christiaans, stoffel koper   1737 249 189v
KORNELIS, STOFFEL cornelis, stoffel (wd)(dieuw) verkoper   1600 228 466r
JAKOBS, STOFFEL jacobs, stoffel koper   1628 232 141r
JANS, STOFFEL jans, stoffel koper Noorderhaven NZ   1617 230 139r
JANS, STOFFEL jansen, stoffel koper   1659 237 190r
MARTENS, STOFFEL martens, stoffel koper   1698 243 389v
SAKES, STOFFEL saeckes, stoffel koper Lanen NZ   1672 240 80v
SJOERDS, STOFFEL syourdts, stoffel smid triumphant Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
SJOERDS, STOFFEL syourdts, stoffel grondpacht Hoogstraat 41   1601 228 495r
SJOERDS, STOFFEL syourdts, stoffel (wl) triumphant   1601 228 505r
SJOERDS, STOFFEL syourdts, stoffel smid ten noorden Voorstraat 23   1601 228 514r
TEUNIS, STOFFEL theunis, stoffel koper   1682 241 178r
TEUNIS, STOFFEL theunis, stoffel koper   1694 243 117v
WILLEMS, STOFFEL willems, stoffel koper Bargebuurt   1662 238 158r
FRANSES, STOFFEL franzen, stoffer koper   1756 254 40v
, SUFFRIDUS bontius, suffridus koper   1617 230 120r
, SUFFRIDUS bontius, suffridus koper   1617 230 217r
JOHANNES, SUFFRIDUS joannis, suffridus koper Zuiderhaven NZ   1643 235 74r
, SUFFRIDUS lubberti, suffridus koper Heiligeweg   1615 229 546r
, SUFFRIDUS lubberti, suffridus burger-hopman koper Voorstraat 43   1632 233 70r
IJSBRANDS, SUSANNA ijsbrants, susanna koper   1603 228 713r
JOCHEMS, SUSANNA jochems, susanna (wd) verkoper Bildtstraat 12   1773 258 86r
JOCHEMS, SUSANNA jochems, susanna (wd) ten westen Bildtstraat 12   1773 258 86r
HAAN, SUSANNA JOHANNES haan, susanna johannes de koper Schritsen ZZ   1783 261 66v
HAAN, SUSANNA JOHANNES haan, susanna johannes de (wd) verkoper   1805 267 115v
PIETERS, SUSANNA pytters, susanna koper   1728 247 127v
PERSIJN, SUSTER JANS persijn, suske jans koper   1778 259 96r
PERSIJN, SUSTER JANS persijn, suske jans koper   1778 259 97r
ANNES, SUSTER anne, suster (wd) gecondemneerde Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
LAMMERTS, SJOERD lamberts, suvert koper   1605 228 951r
ROMKES, romckes, svendt koper   1605 228 933r
LIEUWES, lieuwes, svierd koper   1628 232 135r
JANS, SWAANTJE holmans, swaantie jans koper Zuiderhaven 1   1777 259 88r
FOKKES, SWAANTJE fokkes, swaantje koper   1759 254 252v
TIETES, SWAANTJE tytes, swaantje koper   1788 262 306v
TIETES, SWAANTJE tytes, swaantje koper   1788 262 666r
RUURDS, SWAANTJE ruerts, swaentie koper   1618 230 286r
STEFFENS, stevens, swaentyen bruid   1597 228 54r
RUURDS, SWIER ruerds, sweerd koper   1732 248 6ra
RUURDS, SWIER ruerds, sweerd koper   1732 248 104v
RUURDS, SWIER ruerds, sweerd koper   1732 248 126v
THOMAS, SWIER tomas, sweerd koper   1665 239 33v
JANS, SWIER jansen, swerus koper   1643 235 46r
PIETERS, SWIER pieters, swerus verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
RUURDS, SWIER ruirds, swerus koper   1734 248 304v
IEPES, SIBBELTJE epedr, sybbel mede-eig Voorstraat 69   1579 125 672r
SIEBRENS, SIEBREN sybbrens, sybbren koper Sint Jacobstraat OZ   1667 239 107r
VISSER, SIEBE visser, sybe koper   1794 264 193v
VRIES, SIEBE vries, sybe de (vroedsman) ten noorden   1772 258 52v
VRIES, SIEBE vries, sybe de koper   1776 258 251r
EEBES, SIEBE aebes, sybe koper   1652 236 187v
OOSTERBAAN, SIEBE ARJENS oosterbaan, sybe arjens (vroedsman) verkoper Zoutsloot 9   1699 244 3v
KLASES, SIEBE clasen, sybe bootsgezel koper Zoutsloot 9   1699 244 3v
DOEKES, SIEBE doekes, sybe zeepziedersknegt koper   1804 267 10v
DOEKES, SIEBE doekes, sybe ten noorden Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
DOEKES, SIEBE doekes, sybe verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
FEDDES, SIEBE feddes, sybe koper   1700 244 54r
FOPPES, SIEBE foppes, sybe koper Lanen 48   1647 236 5r
GOSLINGS, SIEBE goslings, sybe koper   1671 240 57v
JANS, SIEBE jansen, sybe koper   1668 239 167r
JANS, SIEBE jansen, sybe koper Oosterkeetstraat 4   1668 239 170v
JANS, SIEBE jansen, sybe koper   1671 240 57r
JANS, SIEBE jansen, sybe koper Oosterkeetstraat OZ   1671 240 63v
JANS, SIEBE jansen, sybe koper   1675 240 210r
JANS, SIEBE jansen, sybe koper   1679 241 56v
JELLES, SIEBE jelles, sybe bakkersknecht koper Grote Ossenmarkt 21   1779 259 172r
JELLES, SIEBE jelles, sybe koper Hoogstraat 7   1788 262 278r
, SIEBE jeypsn, sybe koper Zuiderstraat   1612 229 191r
JOHANNES, SIEBE johannes, sybe koper   1711 245 138r
KEIMPES, SIEBE keimpes, sybe koper   1705 244 293r
LIEUWES, SIEBE lieuwes, sybe bakkersknecht verkoper Zuiderstraat 25   1774 258 169v
MEINTES, SIEBE meintes, sybe ten zuiden Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
OTTES, SIEBE ottes, sybe winkelier en zoutzieder koper Lanen 76   1714 245 202v
OTTES, SIEBE ottes, sybe koper   1716 245 268r
OTTES, SIEBE ottes, sybe koper   1727 247 46r
PAULUS, SIEBE paulus, sybe koper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
PIETERS, SIEBE pieters, sybe koper   1653 236 248v
PIETERS, SIEBE pieters, sybe timmerman bieder Weverstraat NZ   1728 247 5ra
PIETERS, SIEBE pyters, sybe koper   1720 246 61r
REIERS, SIEBE rejers, sybe koper   1710 245 103r
RUURDS, SIEBE ruerds, sybe koper   1649 236 87r
SALVES, SIEBE salvius, sybe koper   1599 228 315r
SEERPS, SIEBE seerps, sybe koper Kerkpoortstraat 39   1667 239 81r
SEERPS, SIEBE seerps, sybe koper Schritsen NZ   1668 239 154r
SIJES, SIEBE sijes, sybe koper Noorderhaven 22   1684 242 22r
SIJES, SIEBE sijes, sybe koper Grote Bredeplaats 17   1685 242 79r
SWIERS, SIEBE sweerts, sybe geniaarde Noorderhaven 100   1710 245 106v
SWIERS, SIEBE sweerts, sybe koper   1710 245 110v
SIEBES, SIEBE sybes, sybe koper   1667 239 81v
SIEBES, SIEBE sybes, sybe koper Bildtstraat 18   1687 242 173r
SIEMENS, SIEBE symens, sybe koper   1725 246 242r
SIEMENS, SIEBE symens, sybe koper   1725 246 243r
SIEMENS, SIEBE symens, sybe koper   1727 246 312v
UILKES, SIEBE uilkes, sybe ten oosten Hofstraat 21 G-093 1809 268 270r
JANS, SIEBREN jans, syberen koper   1739 250 45v
GRUTTER, SIEBOUT grutter, sybert d' verkoper Weverstraat   1659 238 6r
SIBBELES, SIBBELE sybles, syble koper   1605 228 950r
ANDRIES, SIEBOUT andrys, sybolt koper Noorderhaven 98   1650 236 101r
IDSES, SIEBOUT idts, sybolt koper Havenplein ZZ   1599 228 350r
IDSES, SIEBOUT idts, sybolt koper Lanen OZ   1599 228 360r
JOHANNES, SIEBOUT johannis, sybolt ten oosten Zoutsloot   1773 258 96r
ARUM, SIEBOUT SIERKS arum, sybolt sierx koper   1699 244 7v
BUMA, SIEBOUT buma, sybout koper   1731 248 18v
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout koper   1771 257 215r
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout verkoper   1772 258 24v
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout koopman en destellateur koper   1773 258 115v
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout koper Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout verkoper Wasbleek ZZ   1779 259 159r
HOORNSTRA, SIEBOUT hoornstra, sybout ten oosten Rommelhaven 7   1772 258 6v
ATSES, SIEBOUT attses, sybout koper   1634 233 140v
BAUKES, SIEBOUT baukes, sybout koper   1644 235 97v
JANS, SIEBOUT jans, sybout koper   1763 255 230v
JOHANNES, SIEBOUT johannes, sybout koper   1767 257 24r
JOHANNES, SIEBOUT johannes, sybout (wd) ten oosten Zoutsloot NZ   1781 260 67r
JOHANNES, SIEBOUT johannes, sybout (wd) ten oosten Liemendijk ZZ   1781 260 67r
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS hornstra, sybout sierks (vroedsman) koper Voorstraat 57   1724 246 206r
HASENHOEK, SIEBOUTJE hasenhoek, syboutje van (zijn vrouw) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
KAMSMA, SIEBREN camsma, sybrand ten westen Lanen 64   1765 256 134v
KAMSMA, SIEBREN camsma, sybrand koper Grote Kerkstraat 2   1768 257 54r
KAMSMA, SIEBREN camsma, sybrand ten westen   1772 258 43r
FEITEMA, SIEBREN feitama, sybrand koper Noordijs 4   1756 254 27r
FEITEMA, SIEBREN feitama, sybrand koper   1758 254 128v
FEITEMA, SIEBREN feitama, sybrand ten oosten Rommelhaven 11   1772 258 7v
FEITEMA, SIEBREN feitama, sybrand koper   1777 259 43r
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand koper Noordijs 1   1737 249 180r
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand koper   1741 250 148r
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand koopman ten westen   1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand koopman ten zuiden   1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand (wl) verkoper   1774 258 192v
, SIEBREN feytema, sybrand koopman provisioneel k   1735 249 8ra
, SIEBREN feytema, sybrand koopman provisioneel k Karremanstraat 13   1735 249 3va
, SIEBREN feytema, sybrand koopman en plateelbakker koper   1735 249 57v
HINGST, SIEBREN hingst, sybrand koper   1797 265 109r
KAMSMA, SIEBREN kamsma, sybrand koper   1789 263 108v
KAMSMA, SIEBREN kamsma, sybrand koper Havenplein 8   1791 263 299r
KAMSMA, SIEBREN kamsma, sybrand koper Noorderhaven 10   1791 263 300v
KAMSMA, SIEBREN kamsma, sybrand koper Heiligeweg 16   1791 263 302r
TALMA, SIEBREN talma, sybrand koper Voorstraat 60   1760 255 18v
TALMA, SIEBREN talma, sybrand (erven) ten westen   1774 258 174r
, SIEBREN wijbenga, sybrand secretaris van franekeradeel verkoper Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
DOEDES, SIEBREN doedes, sybrand verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1600 228 397r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Lanen 58   1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Ooievaarsteeg OZ   1754 253 155v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Grote Ossenmarkt 15   1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Grote Ossenmarkt 15   1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Heiligeweg 70   1761 255 111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes geniaarde Sint Odolphisteeg 4   1763 255 177v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper   1763 255 180r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes ten noorden   1772 258 55v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybrand feikes ten westen Lanen 64   1782 260 253r
FEIKES, SIEBREN feykes, sybrand koper   1731 248 10v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Lanen 83   1731 248 14v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feykes koper Lanen 62   1752 252 206v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feykes koper Grote Ossenmarkt 15   1753 253 64v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kambsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Droogstraat 27   1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kambsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Noorderhaven 83   1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kambsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Noorderhaven 79   1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybrand feykes koper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
GROOT, SIEBREN FREERKS groot, sybrand freerks de koper Havenplein 26   1786 262 93v
HINGST, SIEBREN GAUKES hingst, sybrand goukes fabrikant van bonten koper   1774 258 140v
HARTMANS, SIEBREN hartmans, sybrand verkoper   1804 267 58v
OENSES, SIEBREN oensen, sybrand koper   1674 240 162r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS feitema, sybrand pytters gleibakker koper Roeperssteeg 2   1741 250 145v
HESSELS, SIEBREN hessels, sybrandt koper   1643 235 67r
BECHIUS, SIEBREN bechius, sybrandus koper   1676 240 236r
BECHIUS, SIEBREN bechius, sybrandus koper Noorderhaven 90   1680 241 74r
HUISINGA, SIEBREN huisinga, sybrandus koper   1800 265 464r
HUISINGA, SIEBREN huisinga, sybrandus koper   1802 266 214r
, SIEBREN baerdt, sybrandus koper Zuiderhaven 56   1654 236 275r
BOKKES, SIEBREN bockes, sybrant koper Grote Bredeplaats   1611 229 9r
FEIKES, SIEBREN feyckes, sybrant koper   1648 236 35r
FEIKES, SIEBREN feyckes, sybrant koper Poortje 1   1648 236 35v
FEIKES, SIEBREN feyckes, sybrant koper   1648 236 36r
FOPKES, SIEBREN fopckes, sybrant koper   1603 228 700r
, SIEBREN foyes, sybrant (mr) koper   1631 233 17v
HESSELS, SIEBREN hessels, sybrant koper Weverstraat ZZ   1630 232 250r
HESSELS, SIEBREN hessels, sybrant vaandrig wandelkoper Schritsen ZZ   1632 233 58v
HESSELS, SIEBREN hessels, sybrant koper   1643 235 94r
JOOSTES, SIEBREN joostes, sybrant koper   1603 228 681r
LAMMERTS, SIEBREN lammerts, sybrant koper Schritsen ZZ   1604 228 771r
RUURDS, SIEBREN rioerdts, sybrant (wl) niaarnemer   1631 233 7r
SEERPS, SIEBREN seerps, sybrant koper Havenplein ZZ   1606 228 974r
SEERPS, SIEBREN seerps, sybrant koper   1643 235 79v
SIPKES, SIEBREN sipckes, sybrant koper   1721 246 106v
TJEERDS, SIEBREN tiaerts, sybrant koper   1633 233 114r
TJEERDS, SIEBREN tjaerdts, sybrant koper Brouwersstraat WZ   1605 228 882r
HOEDJE, SIEBREN hoedtje, sybren koper Lanen 12   1752 253 12v
HOEDJE, SIEBREN hoedtje, sybren geniaarde Lanen 64   1752 253 22r
HOEDJE, SIEBREN hoedtje, sybren koper Nieuwstraat WZ   1785 262 15r
REITSMA, SIEBREN reitsma, sybren koper   1785 262 7v
AUKES, SIEBREN aukes, sybren koper   1802 266 117r
AUKES, SIEBREN aukes, sybren koper Wortelstraat NZ   1803 266 483r
AUKES, SIEBREN aukes, sybren koper   1804 267 11v
AUKES, SIEBREN aukes, sybren verkoper   1804 267 16v
AUKES, SIEBREN aukes, sybren verkoper   1805 267 109r
AUKES, SIEBREN aukes, sybren koper   1806 267 203r
AUKES, SIEBREN aukes, sybren (wl) verkoper Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
AUKES, SIEBREN aukes, sybren (wl) verkoper Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
BOUWES, SIEBREN bouwes, sybren koper Droogstraat NZ   1795 264 251r
BOUWES, SIEBREN bouwes, sybren ten oosten Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BOUWES, SIEBREN bouwes, sybren verkoper Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
KLASES, SIEBREN claesen, sybren (harlingen) verkoper Zoutsloot 41   1742 250 242v
KLASES, SIEBREN claesis, sybren koper Schritsen 56   1639 234 83r
DIRKS, SIEBREN dirks, sybren koper   1753 253 117r
DIRKS, SIEBREN dyrx, sybren koper Lanen   1597 228 131r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybren feikes (de tuin van) ten noorden Schritsen NZ   1774 258 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes (burger-colonel) koper Noorderhaven 79   1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes (burger-colonel) koper Droogstraat 27   1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes (burger-colonel) koper Noorderhaven 83   1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes ten noorden Heiligeweg WZ   1773 258 122v
FOPPES, SIEBREN foppes, sybren koper   1775 258 208v
VRIES, SIEBREN FOPPES vries, sybren foppes de destillateur koper Havenplein 8   1782 260 184r
FREERKS, SIEBREN freerks, sybren ten oosten   1773 258 108r
HINGST, SIEBREN GAUKES hingst, sybren goukes koper Voorstraat 90   1720 246 77r
HARMENS, SIEBREN harmens, sybren koper Raamstraat 1   1715 245 247r
HENDRIKS, SIEBREN hendriks, sybren koper Lanen 21   1731 247 368v
HENDRIKS, SIEBREN hendrix, sybren koper Lanen 21   1734 248 319v
HESSELS, SIEBREN hessels, sybren koopman koper Noorderhaven NZ   1663 238 173r
HIELKES, SIEBREN hylkes, sybren koper Lanen 47   1766 256 209r
JANS, SIEBREN jans, sybren koper Franekerpoort (gebied)   1598 228 211r
JANS, SIEBREN jans, sybren (wd) ten noorden Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
JANS, SIEBREN jans, sybren koper   1779 259 196r
JANS, SIEBREN jansen, sybren koper Achterstraat   1688 242 222v
JANS, SIEBREN jansen, sybren koper   1690 242 317v
JANS, SIEBREN janzen, sybren (wl) verkoper   1775 258 197v
JARICHS, SIEBREN jarigs, sybren koper   1779 259 195r
JOCHEMS, SIEBREN jochems, sybren koper Nieuwstraat OZ   1750 252 66v
JOCHEMS, SIEBREN jochems, sybren koper Gardenierstraat 1   1750 252 87r
JOCHEMS, SIEBREN jochems, sybren koper   1779 259 188r
JOOSTES, SIEBREN joostes, sybren koper   1604 228 785r
LAMMERTS, SIEBREN lammerts, sybren ten oosten Schritsen NZ   1774 258 190v
LAMMERTS, SIEBREN lammerts, sybren koper   1783 261 123r
NANNES, SIEBREN nannings, sybren koper Noorderhaven 8   1764 256 47v
NANNES, SIEBREN nannings, sybren koper   1767 256 240v
PIETERS, SIEBREN pieters, sybren koper   1753 253 128r
POPKES, SIEBREN popckes, sybren koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
POPKES, SIEBREN popckes, sybren koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 871r
PIETERS, SIEBREN pyters, sybren koper   1755 253 198r
RIENKS, SIEBREN rinkes, sybren koper   1806 267 214r
RIENKS, SIEBREN rinkes, sybren koper Kleine Bredeplaats 21   1806 267 253v
GEITJEBAAN, SIEBREN SIERKS geitjebaan, sybren sierx verkoper Noorderhaven 66   1752 252 180r
SIEBRENS, SIEBREN sybrens, sybren koper Voorstraat 55   1687 242 204v
SIEMENS, SIEBREN symens, sybren koper   1705 244 266v
SIEMENS, SIEBREN symons, sybren koper   1729 247 288r
WIEBRENS, SIEBREN wybrens, sybren koper   1724 246 209r
WIJNGAARDEN, SIEBREN WIEBRENS wyngaarden, sybren wybrens koper   1728 247 76r
KORNELIS, SIEBRICHJE cornelis, sybrich verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
RIENKS, SIEBRICHJE ryencx, sybrich koper   1604 228 848r
ALTENA, SIEBRICHJE altena, sybrigje koper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
ALTENA, SIEBRICHJE altena, sybrigje verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
KOOL, SIEBRICHJE kool, sybrigje koper   1794 264 214r
MURKS, SIEBRICHJE murks, sybrigje verkoper Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
REMKES, SIEBRICHJE rimkes, sybrigje koper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
HAANTJES, SIKKE haanties, sycke koper Weverstraat   1666 239 57v
ALTENA, SIEDS altena, syds (vroedsman) ten westen Noorderhaven 66   1752 252 180r
ALTENA, SIEDS altena, syds koper Voorstraat 22   1753 253 92r
ALTENA, SIEDS altena, syds koper Voorstraat 18   1757 254 105r
ALTENA, SIEDS altena, syds (burgemeester)(wl) koper Voorstraat 18   1774 258 155r
ALTENA, SIEDS altena, syds (burgemeester)(wl) ten oosten Voorstraat 18   1774 258 155r
ALTENA, SIEDS altena, syds (burgemeester)(wl) ten noorden Voorstraat 18   1774 258 155r
ALTENA, SIEDS altena, syds (amsterdam) verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
SCHAAF, SIEDS schaaf, syds geniaarde Bargebuurt   1767 257 26r
SCHAAF, SIEDS schaaff, syds koper Noorderhaven 68   1755 253 231v
SCHAAF, SIEDS schaaff, syds koper   1780 259 292v
SCHAAF, SIEDS schaaff, syds koper Drie Roemersteeg 9   1795 264 263r
SCHAAF, SIEDS schaaff, syds (burgemeester)(oud-)(wl) ten oosten   1804 267 58v
FLORIS, SIEDS floris, syds koper Voorstraat 69   1625 231 55r
FREERKS, SIEDS freerks, syds koper Zuiderhaven 18   1667 239 79r
FREERKS, SIEDS freerks, syds koper Hoogstraat   1668 239 176r
HENDRIKS, SIEDS hendricks, syds koper Noorderhaven 12   1617 230 192r
JAKOBS, SIEDS jacops, syds koper   1648 236 38r
LIEUWES, SIEDS lyuwes, syds ten oosten Droogstraat   1600 228 462r
PIETERS, SIEDS pieters, syds koper   1695 243 147v
PIETERS, SIEDS pieters, syds apotheker koper Kleine Bredeplaats 2   1706 244 312r
WIEBES, SIEDS wybes, syds koper Spekmarkt 4   1723 246 157v
RUURDS, SIETSE ruirds, sydse koper Bargebuurtspoortje WZ   1728 247 80v
JOCHEMS, jochums, sydsk koper   1773 258 72v
HENDRIKS, SIETSKE hindrikus, sydske koper Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
JOCHEMS, SIETSKE jochums, sydske ten zuiden   1773 258 72v
AUKES, SIEDS auckes, sydts koper Kerkpoortstraat OZ   1600 228 412r
DOUWES, SIETSKE douwes, sydts verkoper Schritsen ZZ   1601 228 481r
JANS, SIEDS jans, sydts koper   1628 232 90r
NANNES, SIETSKE nannes, sydts verkoper Schritsen   1601 228 493r
PIETERS, SIEDS pytters, sydts koper Rozengracht 38   1667 239 92v
WIEBES, SIETSKE wybes, sydtske (wl) koper Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
ZEE, SIETSE zee, sydze van der verkoper   1805 267 124r
, SJOERD , syeurdt maek all ten westen Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
GALEMA, SIJKE DOEKES galama, syke doekes verkoper   1774 258 160v
GALEMA, SIJKE DOEKES galama, syke doekes verkoper   1774 258 161v
GRETTINGA, SIEMEN grettinga, symen koper Weverstraat   1676 240 234v
GROENEWOUD, SIEMEN groenwolt, symen koper Heiligeweg 70   1670 240 12r
GROENEWOUD, SIEMEN groenwolt, symen koper   1670 240 12v
AGES, SIEMEN ages, symen koper   1655 237 35v
AGES, SIEMEN ages, symen koper Grote Kerkstraat 14   1670 239 216v
ANDRIES, SIEMEN andries, symen koper   1695 243 120r
ARJENS, SIEMEN cnoop, symen ariens koper   1660 238 47v
BAUKES, SIEMEN bauckes, symen koper   1644 235 130r
KLASES, SIEMEN claes, symen koper   1606 228 1038r
ELINGS, SIEMEN eelings, symen koper Lombardstraat NZ   1642 235 29v
ELINGS, SIEMEN elinghs, symen koper   1648 236 38v
ELINGS, SIEMEN elings, symen koper   1644 235 139r
ELINGS, SIEMEN elings, symen koper   1644 235 150r
ELINGS, SIEMEN elings, symen koper   1644 235 156v
ELINGS, SIEMEN elings, symen koper   1647 235 268v
ELINGS, SIEMEN elings, symen koper Nieuwstraat WZ   1649 236 94v
FEIKES, SIEMEN feikes, symen koper   1692 243 8v
FEIKES, SIEMEN feikes, symen koper Scheerstraat 7   1695 243 118v
FRANSES, SIEMEN fransen, symen koper   1671 240 41r
FRANSES, SIEMEN fransen, symen koper   1676 240 227v
FRANSES, SIEMEN fransen, symen koper   1684 242 23r
GERRITS, SIEMEN gerrits, symen koper Havenplein ZZ   1604 228 775r
GERRITS, SIEMEN gerryts, symen schipper koper Schritsen 28   1643 235 37r
HINNES, SIEMEN hennis, symen koper   1670 240 6r
, SIEMEN hoibrens, symen koper   1657 237 112v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symen verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symen koper   1674 240 163r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symen koper   1674 240 164r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symen koper   1694 243 98r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symen koper   1695 243 133r
JANS, SIEMEN jansen, symen (erven) verkoper   1634 233 128v
JANS, SIEMEN jansen, symen koper   1671 240 39v
JELLES, SIEMEN jelles, symen koper Rozengracht 40   1659 237 200v
JOHANNES, SIEMEN johannys, symen bruidegom   1605 228 870r
JOUKES, SIEMEN jouckes, symen koper Grote Bredeplaats 2   1650 236 109v
JOUKES, SIEMEN jouckes, symen koper Bildtpoort (gebied)   1652 236 205v
MAURITS, SIEMEN maurus, symen koper   1667 239 69r
PIEKES, SIEMEN piekes, symen koper Pothondjessteeg   1651 236 164r
PIEKES, SIEMEN pyckes, symen schipper (wijd-) koper Grote Ossenmarkt 25   1658 237 168v
PIETERS, SIEMEN pyters, symen verkoper Lanen 42   1634 233 132v
RUURDS, SIEMEN ruirds, symen koper   1718 246 29v
SEEKELES, SIEMEN sakles, symen koper   1649 236 84v
SIPKES, SIEMEN sipckes, symen koper Grote Bredeplaats 9   1615 229 543r
SIEMENS, SIEMEN symens, symen koper Schritsen   1612 229 170r
TEUNIS, SIEMEN riet, symen theunis van der koper   1638 234 59r
TEUNIS, SIEMEN riet, symen theunis van der koper   1638 234 60v
TEUNIS, SIEMEN theunis, symmen koper Rommelhaven 2   1627 232 45r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (burgemeester)(oud-) koper   1805 267 128r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (wd) ten oosten Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (burgemeester)(oud-) verkoper Bargebuurt A-244 1808 268 55v
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
GROEN, SIEMEN groen, symon (wd) ten westen   1805 267 121r
GROENEWOUD, SIEMEN groenwolt, symon koper Raamstraat 5   1672 240 93v
GROOT, SIEMEN groot, symon de ten zuiden Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
GROOT, SIEMEN groot, symon de timmerbaas (mr scheeps-) verkoper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
GROOT, SIEMEN groot, symon de (wl) verkoper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
GROOT, SIEMEN groot, symon de (wl) ten zuiden Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
GROOT, SIEMEN groot, symon de (wl) verkoper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
GROOT, SIEMEN groot, symon de koper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
HAAS, SIEMEN haas, symon de koper   1736 249 144v
HAAS, SIEMEN haas, symon de koper   1737 249 190v
HAAS, SIEMEN haas, symon de koper   1737 249 218r
HAAS, SIEMEN haas, symon de koper   1744 251 34v
HAAS, SIEMEN haas, symon de verkoper   1773 258 97r
HAAS, SIEMEN haas, symon de verkoper   1774 258 147v
HIDDEMA, SIEMEN hiddema, symon geniaarde Romastraat 6   1705 244 301v
HIDDEMA, SIEMEN hiddema, symon koper Weverstraat ZZ   1706 244 324r
HIDDEMA, SIEMEN hiddema, symon (burgemeester)(oud-) koper Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
HIDDEMA, SIEMEN hiddema, symon ten noorden Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
JORNA, SIEMEN jorna, symon apotheker koper Kerkpoortstraat 27   1669 239 196v
LAMBSMA, SIEMEN lambsma, symon niaarnemer   1735 249 55v
SCHUURMANS, SIEMEN schuurmans, symon koper Vijverstraat 20   1803 266 544r
SCHUURMANS, SIEMEN schuurmans, symon koper   1805 267 176r
SCHUURMANS, SIEMEN schuurmans, symon koper   1805 267 186r
SCHUURMANS, SIEMEN schuurmans, symon koper Lanen 19 E-162 1808 268 50v
SLOTERDIJK, SIEMEN slooterdijk, symon koper   1731 248 37r
SLOTERDIJK, SIEMEN sloterdijk, symon koper Voorstraat NZ   1687 242 209v
SLOTERDIJK, SIEMEN sloterdijk, symon koper   1730 247 324r
SLOTERDIJK, SIEMEN sloterdijk, symon koper   1730 247 330v
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon koper   1738 249 234r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon ten westen   1740 250 118r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon koper Lanen 17   1767 256 241r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon doctor (medicinae) ten oosten Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon doctor (medicinae) koper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
WIJGA, SIEMEN wijga, symon koper   1778 259 142v
ARENDS, SIEMEN aanes, symon koper Hofstraat 1   1667 239 17va
AGES, SIEMEN agges, symon koper   1603 228 729r
ALLES, SIEMEN alles, symon scheepstimmerman koper Schritsen 24   1703 244 209v
KLASES, SIEMEN claasen, symon (thans uitlandig) verkoper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
KLASES, SIEMEN clasen, symon koper   1731 248 16v
KLASES, SIEMEN clases, symon (thans uitlandig) verkoper Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES lambsma, symon clases (ergezetene onder minnertsga) koper Zuiderhaven 56   1728 247 200r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES lambsma, symon clases (minnertsga) koper Zuiderhaven 56   1729 247 253r
KORNELIS, SIEMEN cornelis, symon koper   1682 241 211v
DIRKS, SIEMEN dirks, symon koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
FEITSES, SIEMEN fetzes, symon (erven) ten zuiden Nieuwstraat 62   1804 267 103r
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper Sint Odolphisteeg 1   1705 244 274r
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper   1729 247 243r
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper   1729 247 292v
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper   1730 247 346r
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper Grote Bredeplaats 9   1731 247 384r
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper   1734 248 363v
FOKKES, SIEMEN fokkes, symon koperslager (mr) koper Voorstraat 73   1729 247 285v
FRANSES, SIEMEN fransen, symon koopman koper Zoutsloot 107   1664 238 210r
GERRITS, SIEMEN gerryts, symon koper Grote Kerkstraat 41   1805 267 152v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten zuiden Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten oosten Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten noorden Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten oosten Molenpad 4 G-276 1808 268 153r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten zuiden Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten oosten Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten noorden Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
HARMENS, SIEMEN harmens, symon koper Voorstraat 97   1611 229 36r
HARMENS, SIEMEN harmens, symon koper Grote Kerkstraat 37   1611 229 93r
HAIES, SIEMEN hayes, symon ten noorden Lanen   1601 228 486r
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, symon koper   1701 244 94v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, symon ten noorden Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, symon ten noorden Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Noorderhaven 80   1687 242 176r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Franekereind 20   1700 244 36r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Grote Ossenmarkt 10   1703 244 201r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper   1730 247 303v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper   1731 247 369v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper   1731 248 3r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon kuiper koper Brouwersstraat 16   1731 248 5v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper   1731 248 52r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Hoogstraat 22   1733 248 272r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Hoogstraat 22   1741 250 154v
CODDE, SIEMEN JANS codde, symon jansen kapitein koper Grote Bredeplaats 13   1642 235 31r
JOBS, SIEMEN jobs, symon koper Grote Bredeplaats 35   1689 242 289r
STINSTRA, SIEMEN JOHANNES stinstra, symon johannes koper Voorstraat 10   1738 249 345r
, SIEMEN joucken, symon (erven) ten oosten   1659 238 4v
JOUKES, SIEMEN joukes, symon koper   1656 237 71r
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper Bargebuurtspoortje 8 A-231 1808 268 58r
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper H-052 1808 268 63v
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper H-053 1808 268 63v
OENES, SIEMEN oenes, symon koper   1779 259 187v
PIETERS, SIEMEN pieters, symon koper   1600 228 388r
PIETERS, SIEMEN pieters, symon koper   1618 230 246r
RIEKELES, SIEMEN richolts, symon koper Rozengracht NZ   1598 228 220r
RINSES, SIEMEN rinses, symon koper   1669 239 188v
SJOERDS, SIEMEN sjoerds, symon koper Schritsen 64   1766 256 223v
SJOERDS, SIEMEN sjoerds, symon koper   1780 259 259r
SIEBRENS, SIEMEN sybrens, symon schipper (kof-) koper Zoutsloot NZ   1729 247 217v
TEUNIS, SIEMEN theunis, symon koper   1679 241 35r
TEUNIS, SIEMEN theunis, symon koper   1681 241 132v
TEUNIS, SIEMEN thoenis, symon koper   1636 234 11v
TJERKS, SIEMEN tjerks, symon ten oosten Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
TJERKS, SIEMEN tjerks, symon ten westen H-052 1808 268 63v
TJERKS, SIEMEN tjerks, symon ten westen H-053 1808 268 63v
TJERKS, SIEMEN tjerks, symon verkoper Rapenburg 18 H-048 1809 268 235v
TJERKS, SIEMEN tjerks, symon ten oosten Rapenburg 18 H-048 1810 268 359v
TEUNIS, SIEMEN piet, symon tonis van der burger-sergeant gleybakker koper Zuiderhaven NZ   1632 233 62v
WILLEMS, SIEMEN willems, symon verkoper Heiligeweg   1601 228 511r
WILLEMS, SIEMEN willems, symon ten westen Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
ALBERTS, SIEMENTJE alberts, symontje koper Hoogstraat 26   1804 267 107r
FEIKES, SJOERD feyckes, syoerd koper Franekereind 23   1598 228 196r
TJEBBES, SJOERD tyebbes, syoert bruidegom   1597 228 87r
PIETERS, SJOUKJE pieters, syouck verkoper   1611 229 76r
SIEBES, SJOUKJE sybes, syouck koper   1601 228 541r
JAKOBS, SJOERD jacobs, syourdt ten oosten Schritsen ZZ   1601 228 481r
LIEKELES, SJOERD lyckles, syourdt koper   1599 228 320r
PIETERS, SJOERD pieters, syourdt triumphant Bildtpoort (gebied)   1600 228 439r
PIETERS, SJOERD pieters, syourdt koper Hoogstraat 2   1606 228 1029r
POPTA, SJOERD TJEBBES popta, syourdt tiebbes koper Romastraat   1615 229 549r
POPTA, SJOERD TJEBBES popta, syourdt tiebbes koper   1616 230 48r
WIEBES, SJOERD wybes, syourdt koper   1599 228 334r
HAANTJES, SJOERD hanckes, syourt (vrouw van) ten zuiden Poortje   1601 228 534r
JASPERS, SIERK jaspers, syrck verkoper Noorderhaven 37   1612 229 178r
RUURDS, SIERK ruurds, syrck koper Lanen 38   1602 228 561r
SJOERDS, SIERK syoerts, syrck koper   1597 228 78r
JANS, SIETSE jans, sytie koper Kleine Kerkstraat WZ   1651 236 177v
, SIETJE jansn, sytke koper   1606 228 1005r
BOTES, SIETSKE bottes, syts verkoper Schritsen   1600 228 460r
FOKKES, SIETSKE fockes, syts bruid   1599 228 295r
PIERS, SIETSKE piers, syts koper Voorstraat NZ   1611 229 103r
PIETERS, SIETSKE pieters, syts koper   1630 232 305r
SIETSES, SIETSKE sytses, syts koper Schritsen   1600 228 460r
IEGES, SIEDS yeges, syts koper   1631 233 17r
BEIDSCHAT, SIETSE beidschat, sytse kastelein bij de zuiderpoort koper Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
VOS, SIETSE vos, sytse koper   1729 247 243r
, SIETSE wetsen, sytse koper   1798 265 232r
ANNES, SIETSE annes, sytse scheepstimmerman geniaarde Havenplein 10   1728 247 196v
ANNES, SIETSE annes, sytse koper Schritsen NZ   1736 249 129r
ANNES, SIETSE annis, sytse koper   1709 245 101v
ATSES, SIETSE atses, sytse koper   1710 245 114r
BERNARDUS, SIETSE benardus, sytse koper Lanen NZ   1803 266 499r
KLASES, SIETSE claasen, sytse koper   1701 244 102r
KLASES, SIETSE claasen, sytse koper   1703 244 226r
KLASES, SIETSE claasen, sytse koper   1703 244 230v
KLASES, SIETSE claasen, sytse koper Noorderhaven 93   1705 244 274v
KLASES, SIETSE claesen, sytse koper Schritsen 32   1631 233 28r
KLASES, SIETSE claessen, sytse scheepstimmerman koper Schritsen NZ   1654 236 259r
DOEDES, SIETSE doedes, sytse bakker koper Voorstraat 32   1700 244 37v
DOEDES, SIETSE doedes, sytse koper Voorstraat 30   1709 245 97v
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der koper Voorstraat 97   1780 259 297v
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der geniaarde Kleine Kerkstraat 5   1782 260 260r
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der koper Kleine Kerkstraat 12   1783 261 39r
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der (wl) ten oosten Noorderhaven 43   1789 263 110r
FOKKES, SIETSE fockes, sytse bewoner Vijverstraat   1633 233 125v
FOPPES, SIETSE foppes, sytse koper Scheerstraat 3   1637 234 31v
FOPPES, SIETSE foppes, sytse koper   1649 236 85v
GERBENS, SIETSE gerbens, sytse brouwer koper Lanen ZZ   1663 238 200v
GERRITS, SIETSE gerryts, sytse ten westen Rapenburg NZ   1804 267 56r
HAKES, SIETSE hackes, sytse verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
HAKES, SIETSE hackes, sytse verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
HESSELS, SIETSE hessels, sytse koper   1694 243 114v
HILLES, SIETSE hilles, sytse koper   1647 235 246v
JAKOBS, SIETSE jacobs, sytse koper Sint Odolphisteeg WZ   1688 242 219v
JAKOBS, SIETSE jacobs, sytse koper Lanen 4   1710 245 129v
JAKOBS, SIETSE jacobs, sytse koper   1734 248 341r
JANS, SIETSE jans, sytse koper Lanen 36   1799 265 359r
JANS, SIETSE graukert, sytse jansen koper   1670 240 r
JOCHEMS, SIETSE jochums, sytse koper Droogstraat   1613 229 327r
LOUWS, SIETSE lous, sytse koper Voorstraat 54   1612 229 168r
PIETERS, SIETSE pieters, sytse koper Brouwersstraat 15   1781 260 65v
PIETERS, SIETSE pyters, sytse koper   1612 229 202r
PIETERS, SIETSE pyters, sytse koper Brouwersstraat 23   1613 229 257r
RUURDS, SIETSE ruirds, sytse koper   1732 248 102v
TJERKS, SIETSE tierks, sytse koper   1660 238 42r
POPTA, SIETSE popta, sytske koper Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
, SIETSE vetzens, sytske van koper   1791 263 306r
WASSENAAR, SIETSE wassenaar, sytske koper   1790 263 180v
, SIETSE wetzen, sytske koper   1793 264 120r
ANNES, SIETSE annes, sytske scheepstimmerman (mr) koper Schritsen NZ   1729 247 230v
AUKES, SIETSE aukes, sytske koper   1740 250 106v
BINKES, SIETSKE bentes, sytske (wd) verkoper Bildtpoort (gebied)   1678 241 24v
DIRKS, SIETSE dirks, sytske koper   1755 253 217v
ZANDSTRA, SIETSE DIRKS sanstra, sytske dirks koper 2-107 1741 250 144v
DIRKS, SIETSKE schouwburg, sytske dirks (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
SCHOUWENBURG, SIETSE DIRKS schouwenburg, sytske dirks van (vrijster) koper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
ZIJLSTRA, SIETSE DIRKS zijlstra, sytske dirks koper Spekmarkt 4   1772 258 32v
FEIKES, SIETSKE feickes, sytske ten oosten   1627 232 10r
FEIKES, SIETSE feyckes, sytske koper   1625 231 45v
FOEKES, SIETSKE foeckes, sytske koper Voorstraat 36   1600 228 410r
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
FREERKS, SIETSE freerx, sytske koper Achterstraat NZ   1699 244 1v
FREERKS, SIETSE freerx, sytske koper Molenpad NZ   1715 245 243r
HANSES, SIETSE hanses, sytske koper   1744 251 37v
HENDRIKS, SIETSKE hendriks, sytske koper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
IETES, SIETSE ites, sytske koper   1701 244 106v
KEIMPES, SIETSE vlasblom, sytske keimpes koper Kleine Ossenmarkt 4   1783 261 54v
PIETERS, SIETSE pyters, sytske koper Scheerstraat 5   1694 243 98v
RINSES, SIETSE rinses, sytske koper   1772 258 34v
AKKRINGA, SIETSE RUTGERS ackeringa, sytske rutgers koper Lanen 31   1772 258 39v
RUURDS, SIETSE ruurds, sytske koper   1728 247 81v
SANDERS, SIETSE sanders, sytske koper   1777 259 42r
SANNES, SIETSKE sannes, sytske ten oosten   1774 258 187v
TIJSES, SIETSE tijssen, sytske koper   1730 247 354v
BEIDSCHAT, SIETSE beidschat, sytze koper   1806 267 223v
DIJK, SIETSE dijk, sytze van koper   1785 261 266v
DIJK, SIETSE dijk, sytze van koper   1797 265 95r
ANDRIES, SIETSE andries, sytze koper Nieuwstraat 56   1758 254 124r
ANDRIES, SIETSE andries, sytze ten oosten   1772 258 5v
ANDRIES, SIETSE andries, sytze verkoper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
FOPPES, SIETSE foppes, sytze (erven)(hopman) verkoper   1665 239 9v
GERRITS, SIETSE gerrits, sytze ten oosten Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
, SIETSE jettzes, sytze koper   1618 230 264r
LOUWS, SIETSE lous, sytze koper Voorstraat 54   1612 229 172r
LOUWS, SIETSE louws, sytze bewoner Voorstraat ZZ   1600 228 430r
LOUWS, SIETSE louws, sytze gecondemneerde Voorstraat ZZ   1600 228 430r
PIETERS, SIETSE pieters, sytze koper Voorstraat 95   1598 228 223r
PIETERS, SIETSE pieters, sytze (weeskinderen van) verkoper   1600 228 461r
PIETERS, SIETSE pieters, sytze koper Schritsen   1602 228 591r
PIETERS, SIETSE pieters, sytze (erven) ten westen   1804 267 16v
DOUWES, SJUK douwes, syucke koper   1597 228 47r
GERRITS, gerryts, syuordt koper   1598 228 245r
GERRITS, gerryts, syuordt koper   1598 228 246r
GERRITS, gerryts, syuordt koper   1598 228 247r
REINS, SJOERD reyns, syverd koper Franekertrekvaart   1613 229 316r
SURINGAR, SJOERD TJEERDS suiriger, syvert tiaerts koper   1632 233 45v