Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BIJLSMA, T. bijlsma, t. verkoper Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
BIJLSMA, T. bijlsma, t. koopman koper   1809 268 223r
BIJLSMA, T. bijlsma, t. ten noorden   1809 268 224v
, T. brinsoinda, t. koper   1717 245 303v
NORBERHUIS, T. norbruis, t. koopman verkoper Lanen 45 E-190 1809 268 198v
, T. stephanij, t. ten zuiden Romastraat G-171 1808 268 180v
WESTERHUIS, T. westerhuis, t. koopman ten westen Voorstraat 92   1804 267 75r
PIETERS, TEEKE pieters, taacke koper   1617 230 199r
TEEKES, TEEKE taackes, taacke koper Droogstraat   1616 230 80r
SMID, TEEKE SIETSES smidt, taake sytzes ten zuiden Zuiderhaven 15   1665 239 4r
, taanckes, taancke koper Zoutsloot   1616 230 82r
JANS, TABE jansen, tabe koper   1730 247 298v
TABES, TABE tabes, tabe koper   1674 240 141v
TABES, TABE tabes, tabe koper   1674 240 151v
TJERKS, TABE hoosbreyder, tabe tjercks koper   1686 242 125r
WIEBRENS, TABE wybrands, tabe koper   1675 240 193v
SCHELTEMA, TEEKE scheltema, taco (velp) verkoper Lanen 9   1810 269 22v
SIPKES, TEEKE sipckes, taco koper Franekereind ZZ   1603 228 752r
TEEDES, TEEDE tades, tade ten westen   1775 258 196r
IEPES, TEEDE ypes, tade koper   1643 235 74v
HERES, heeres, taeaedze ten oosten   1805 267 126r
HERES, heeres, taeaedze ten zuiden   1805 267 126r
HASPELMAN, TEEKE haspelman, taecke koper   1671 240 58r
LAUTA, TEEKE lauta, taecke koper   1646 235 242r
DOUWES, TEEKE douwes, taecke koper   1600 228 405r
DOUWES, TEEKE douwes, taecke voormomber Spinhuisstraat   1601 228 498r
DOUWES, TEEKE douwes, taecke voormomber Spinhuisstraat   1601 228 498r
DOUWES, TEEKE douwes, taecke provisioneel k Spinhuisstraat   1601 228 498r
DOUWES, TEEKE douwes, taecke koper   1602 228 654r
SIPKES, TEEKE sipckes, taecke koper Franekereind ZZ   1604 228 766r
TEEKES, TEEKE taeckes, taecke tichelaar en biersteker koper Noorderhaven 40   1611 229 32r
TEEKES, TEEKE taeckes, taecke koper Weverstraat   1614 229 449r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper   1626 231 131v
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper   1626 231 132v
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes burger-vaandrig koper Noorderhaven 58   1626 231 144r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Noorderhaven 40   1628 232 155r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Zuiderhaven 24   1638 234 70r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Noorderhaven 40   1640 234 116r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Franekereind 25   1641 234 145v
WOPKES, TEEKELE wopckes, taeckele verkoper Voorstraat NZ   1601 228 512r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS haspelman, taeco jacobs koper Zuiderstraat 33 2-117 1642 235 33v
RIENKS, TEETSKE rinckes, taed verkoper Voorstraat 64   1611 229 97r
STEENSMA, TEEDE steensma, taede koper Rommelhaven 3   1737 249 215v
STEENSMA, TEEDE steensma, taede (erven)(wd) ten westen Rommelhaven 7   1772 258 6v
JAKOBS, TEEDE jacobs, taede wever (bont-) koper   1702 244 145v
JANS, TEEDE vicquer, taede jansen koper Zuiderstraat 9   1783 261 87r
JORIS, TEEDE joris, taede koper   1647 235 254v
TEEDES, TEEDE taedes, taede koper   1763 255 216v
TEEDES, TEEDE taedes, taede koper   1791 263 297r
, TEEDE teatzes, taede koper Droogstraat NZ   1782 260 259r
FONGERS, TEEDE fongers, taeding koper Zuiderplein 1   1655 237 4v
ABRAHAMS, TEETSE abrahams, taedse koper Midlumerlaan WZ   1750 252 80r
HERES, TEETSE heeres, taedse koper Molenpad 1   1784 261 243v
HERES, TEETSE heeres, taedse koper Weverstraat   1789 263 130r
HERES, TEETSE heeres, taedse koper   1803 266 503r
WIEBES, TEETSKE wybes, taedske koper 7-097 1631 233 6v
ALTHUSIUS, TEEKE althuisius, taeke (gaastmeer) koper Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
ALTHUSIUS, TEEKE althuisius, taeke verkoper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
ALTHUSIUS, TEEKE althuisius, taeke verkoper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
PLANTINGA, TEEKE plantinga, taeke koper Zuiderhaven 79   1806 267 191r
SCHRIK, TEEKE schrik, taeke koper Kleine Bredeplaats 14   1745 251 102v
STEFANUS, TEEKE stephani, taeke koper Zoutsloot 21   1763 255 254v
, TEEKE stephanij, taeke procureur fiscaal verkoper Schritsen 18 F-081 1810 268 358v
STEFANUS, TEEKE stephanus, taeke koper Achterstraat   1740 250 130r
STEFANUS, TEEKE stephanus, taeke koper Noorderhaven 31   1750 252 81r
STEFANUS, TEEKE stephanus, taeke koper Noorderhaven 6   1759 254 194v
STEFANUS, TEEKE stephany, taeke wijnhandelaar koper Noorderhaven 44   1745 251 82r
STEFANUS, TEEKE stephany, taeke koper Droogstraat 25   1747 251 182r
STEFANUS, TEEKE stephany, taeke koper Heiligeweg 9   1783 261 11v
KORNELIS, TEEKE cornelis, taeke ten noorden Zoutsloot 41   1760 254 261v
JAKOBS, TEEKE jacobs, taeke koper   1716 245 258r
JANS, TEEKE jans, taeke koper   1802 266 352r
PIETERS, TEEKE pieters, taeke koper Jan Ruurdstraat 3   1696 243 212v
PIETERS, TEEKE pieters, taeke koper   1775 258 207v
POPPES, TEEKE poppes, taeke koper   1703 244 218r
PIETERS, TEEKE pyters, taeke koper Grote Ossenmarkt 19   1689 242 269r
STEFFENS, TEEKE stephanus, taeke koper Zoutsloot 21   1752 252 190r
STEFFENS, TEEKE stephanus, taeke bieder Noorderhaven 88   1754 253 275r
IENTES, TEEKELE yntes, taekle koper Schritsen 62   1730 247 342r
NIESES, nieses, taes koper Kleine Bredeplaats   1613 229 283r
AUKES, TEETSKE auckes, taetje koper   1657 237 125v
EGBERTS, TEETSKE egberts, taetske koper   1626 231 139v
STEFANUS, TEEKE stephani, take koper Noorderhaven 31   1736 249 129v
, TEEKE stephanij, take procureur fiscaal koper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
, TEEKE stephanis, take koper   1735 249 78r
STEFANUS, TEEKE stephany, take koper Molenpad 16   1790 263 270r
ALBERTS, TEEKE albarts, take koper Noorderhaven 57   1636 234 19r
ANDRIES, TEEKE andries, take koper   1780 259 277v
ATSES, TEEKE atzes, take (wl) koper   1627 232 25r
JAKOBS, TEEKE jacobs, take ten westen   1613 229 345r
SIETSES, TEEKE sytses, take (mr) smid koper Zuiderhaven 17   1651 236 177r
TEEKES, TEEKE takes, take koper   1668 239 147v
WILLEMS, TEEKE willems, take koper Franekerpoort (gebied)   1614 229 438r
FOLKERTS, TJALTJE folkers, talea koper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia koper Lanen 81 E-211 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia ten westen Lanen 81 E-211 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia koper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
TEEKES, TAMKE taackes, tamke koper   1617 230 168r
STUUL, TAMME stuel, tamme koper   1803 266 417r
WIT, TAMME witt, tamme de ten zuiden   1805 267 124r
WIT, TAMME witt, tamme de ten oosten Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
, TANNEKE bruyneels, tanneken koper Brouwersstraat OZ   1641 234 140r
POPTA, TJERK popta, tarquinius koper   1647 235 248r
POPTA, TJERK popta, tarquinius (dr) koper Noorderhaven 100   1651 236 160r
, TJERK theodori, tarquinius notaris koper Voorstraat 18   1664 238 241v
, TJERK theodori, tarquinius koper   1666 239 55v
, TJERK theodori, tarquinius koper   1667 239 94v
BOUWES, TEEDE bouwes, teade koper Scheerstraat 1   1781 260 14r
STEFANUS, TEEKE stephany, teake koper   1785 261 342r
HESSELS, TEEDE hessels, tedding koper   1684 242 28v
GERRITS, TEEDE gerrits, tede koper   1723 246 164r
GOSSES, TEEDE gosses, tede koper   1663 238 171v
JORIS, TEEDE joris, tede koper Rommelhaven 24b   1651 236 163v
TEEDES, TEEDE tedes, tede timmerman (mr) koper   1774 258 152v
DIJKSMA, TEEKE dijexma, teecke koper Schritsen 35   1731 248 20v
SIETSES, TEEKE sytses, teecke koper Hondenstraat 2   1670 240 25v
DIRKS, TEEDE dirx, teede koper   1720 246 82v
IEPES, TEEDE epes, teede koper WZ   1648 236 12r
DIJKSMA, TEEKE dijxma, teeke koper   1740 250 112r
JANS, TEEKE jans, teeke ten noorden   1805 267 112v
JANS, TEEKE jans, teeke ten oosten Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
EVERTS, TEETSKE everts, teetske koper   1727 247 35v
SIETSES, TEEKE sytses, teke koper   1668 239 155r
WIEBRENS, TEEKE wybbrants, teke koper   1667 239 106r
STEFANUS, TEEKE stephani, teko (wl) verkoper   1774 258 152v
JAKOBS, jacobs, tennechien koper   1600 228 383r
ANSKES, TETJE anskes, tet (erven) ten noorden Lanen   1605 228 875r
DOUWES, TETTE douwes, tet (wd)(sterfhuis van) triumphant Droogstraat NZ   1600 228 451r
ALBERTS, TETJE albes, teth verkoper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
KLASES, TETJE claesses, teth koper   1604 228 856r
PIERS, TETTE piers, tetje ten westen   1774 258 187v
PIERS, TETTE piers, tetje verkoper Bildtstraat 19   1780 259 236v
HESSELS, TETJE hessels, tetke koper Voorstraat NZ   1601 228 512r
SIPKES, TETMAN sipckes, tetman koper Franekereind 19   1602 228 618r
FOPPES, TEETSKE foppes, tets koper Noorderhaven 37   1612 229 178r
HOITINGA, TETJE hoitinga, tettie koper   1680 241 102v
DIRKS, TETJE dirx, tettie koper   1721 246 120r
DOUWES, TETJE douwes, tettie koper Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
GATSES, TETJE gatties, tettie koper   1614 229 473r
MESDAG, TETJE MARTENS mesdagh, tettie martens koper Brouwersstraat 8   1739 250 4r
IEDES, TETJE ijedes, tettje koper   1804 267 88r
PIERS, TETJE piers, tettje geniaarde Voorstraat 89   1765 256 119r
PIERS, TETJE piers, tettje geniaarde Noordijs 1   1765 256 129v
PIERS, TETJE piers, tettje geniaarde Lanen 17   1767 256 241r
PIERS, TETJE piers, tettje koper Bildtstraat 19   1769 257 138r
PIETERS, TETJE pieters, tettje koper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
ROELOFS, TETJE roelofs, tettje verkoper Noorderhaven 22   1773 258 77r
BLOK, TEUNIS block, teunis koopman bewoner Zuiderhaven 2   1752 252 187v
BLOK, TEUNIS blok, teunis koper Havenplein 18   1763 255 227r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Rozengracht 6   1738 249 351r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper   1745 251 80v
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper   1745 251 80v
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Lanen 60   1746 251 125r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Rozengracht 21   1746 251 135v
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Noorderhaven 79   1751 252 154r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Droogstraat 27   1751 252 154r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Noorderhaven 83   1751 252 154r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der ten noorden Schritsen 51   1752 252 189r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper   1753 253 117v
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Zuiderhaven 79   1766 256 164v
NORBERHUIS, TEUNIS norberhuis, teunis koper Voorstraat 5   1783 261 62r
NORBERHUIS, TEUNIS norbruis, teunis koper   1782 261 5r
NORBERHUIS, TEUNIS norbruis, teunis koperslager (mr) koper Rozengracht 14   1788 262 290r
NORBERHUIS, TEUNIS norbruis, teunis koper Lanen 45   1800 265 448r
NORBERHUIS, TEUNIS norbruys, teunis koperslager (mr) ten oosten Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
ROSENDAL, TEUNIS rosendael, teunis koper Karremanstraat WZ   1750 252 88r
, TEUNIS wesling, teunis koper   1729 247 248v
, TEUNIS weslings, teunis koper   1739 250 63r
ANDRIES, TEUNIS andries, teunis koper Kerkpoortstraat WZ   1666 239 42v
ANTONIUS, TEUNIS anthoni, teunis koper Noorderhaven 26   1770 257 152v
ANTONIUS, TEUNIS anthony, teunis verkoper   1782 260 314v
BLOK, TEUNIS ARJENS blok, teunis arjens koper Noorderhaven 24   1741 250 147v
KLASES, TEUNIS clasen, teunis verkoper   1675 240 192v
KLASES, TEUNIS clasen, teunis ten oosten   1675 240 192v
FOPPES, TEUNIS foppes, teunis koper Zoutsloot NZ   1662 238 118v
FOPPES, TEUNIS foppes, teunis koper Noordijs 19   1672 240 86v
GEERTS, TEUNIS westeroven, teunis geerts koper Kleine Bredeplaats 14   1698 243 384r
JAKOBS, TEUNIS jacobs, teunis koper   1642 235 2r
LEI, TEUNIS JAKOBS ley, teunis jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
LEI, TEUNIS JAKOBS ley, teunis jacobs van der koper Rommelhaven 14   1771 257 185v
LEI, TEUNIS JAKOBS ley, teunis jacobs van der koper Noorderhaven 93   1771 257 216r
LEI, TEUNIS JARICHS ley, teunis jaerigs van der koper Droogstraat 27   1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS ley, teunis jaerigs van der koper Noorderhaven 79   1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS ley, teunis jaerigs van der koper Noorderhaven 83   1751 252 129r
JANS, TEUNIS jans, teunis geniaarde Franekereind 23   1793 264 113v
JANS, TEUNIS jansen, teunis koper   1745 251 104r
JANS, TEUNIS jansen, teunis koper   1748 251 225v
JELLES, TEUNIS jelles, teunis koper   1737 249 220r
KOSTER, TEUNIS LOURENS koster, teunis lourens ten westen Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
LOUWS, TEUNIS louws, teunis koper   1699 244 13r
MARTENS, TEUNIS martens, teunis verkoper Droogstraat 100   1660 238 30v
MARTENS, TEUNIS martens, teunis verkoper   1660 238 32v
DALEN, TEUNIS WILLEMS dalen, teunis willems van koper Heiligeweg   1641 234 154v
VRIES, TEUNIS WILLEMS vries, teunis willems de wagenmaker koper Hoogstraat 40   1810 269 46r
WOUTERS, TEUNIS wouters, teunis koper Rapenburg NZ   1739 250 9v
WOUTERS, TEUNIS wouters, teunis (wd) koper Kerkpoortstraat   1752 252 236r
WIEGERS, TEUNIS wygers, teunis verkoper Droogstraat NZ   1657 237 131v
KORNELIS, TEUNTJE cornelis, teuntie verkoper Brouwersstraat WZ   1631 233 5r
DIRKS, TEUNTJE dircks, teuntie koper Noorderhaven ZZ   1629 232 216r
HUBERTS, TEUNTJE huiberts, teuntje koper Zuiderhaven 15   1665 239 4r
TEUNIS, TEUNTJE teunis, teuntje koper   1783 261 113r
JAKOBS, TEEUWIS jacobs, teves bakker verkoper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
JAKOBS, TEEUWIS jacobs, tewis ten oosten   1774 258 141v
STEFFENS, TEIE steffens, teye koper   1671 240 43v
HUIGS, hugen, theodori koper Voorstraat 29   1706 244 336r
KRIJTENBURG, THEODORUS crytenburg, theodorus koper Zuiderhaven 55   1720 246 81r
KRIJTENBURG, THEODORUS crytenburg, theodorus van doctor (medicinae) koper Zuiderhaven 56   1731 248 59v
, THEODORUS hugen, theodorus smid (zilver-)(mr) koper Voorstraat 29   1698 243 372v
KET, THEODORUS keth, theodorus koper   1655 237 50r
KET, THEODORUS keth, theodorus koper Lanen ZZ   1667 239 91r
PALUDANUS, THEODORUS paludanus, theodorus koper Brouwersstraat 13   1672 240 77r
POSTHUMUS, THEODORUS posthumus, theodorus koper Heiligeweg 70   1686 242 157v
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus koper Kerkpad WZ   1672 240 96r
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus koper Hofstraat 63   1674 240 155v
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus (burgemeester) koper Rozengracht NZ   1693 243 25v
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus koper   1694 243 99v
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus koper   1699 244 10r
STANSIUS, THEODORUS stantius, theodorus koper   1686 242 118r
HUIGS, THEODORUS hugen, theodorus smid (zilver-)(mr) koper Hofstraat 12a   1694 243 116r
HUIGS, THEODORUS hugen, theodorus koper   1698 243 373v
HUIGS, THEODORUS hugen, theodorus koper Voorstraat 29   1711 245 160r
PIETERS, THEODORUS petri, theodorus koper   1686 242 158r
LANTING, THEOTARDUS lanting, theotardus koper Kerkpad WZ   1672 240 96r
LANTING, THEOTARDUS lanting, theotardus koper   1676 240 238v
SLOTERDIJK, THEOTARDUS sloterdijk, theotardus koper Zuiderhaven 71a   1691 242 365r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS sloterdijk, theotardus koper   1692 242 391r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS sloterdijk, theotardus koper   1692 242 394r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS sloterdijk, theotardus koper   1692 242 394v
BEIDSCHAT, TEUNIS beidschat, theunis verkoper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
BLOK, TEUNIS blok, theunis ten westen Havenplein 10   1773 258 98r
LEI, TEUNIS ley, theunis van der koper   1745 251 80v
LEI, TEUNIS ley, theunis van der koper Rozengracht 6   1748 251 215r
LEI, TEUNIS ley, theunis van der ten zuiden Noordijs OZ   1751 252 178v
LEI, TEUNIS ley, theunis van der koopman ten oosten Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
NORBERHUIS, TEUNIS norbruis, theunis koper Voorstraat ZZ   1775 258 238r
NORBERHUIS, TEUNIS norbruis, theunis koperslager (mr) koper Zuiderbolwerk   1787 262 188v
NORBERHUIS, TEUNIS norbruis, theunis (vroedsman) koper Zuiderhaven 18   1791 263 369r
ARJENS, TEUNIS schuth, theunis arjens koper   1700 244 48v
KLASES, TEUNIS claessen, theunis koper   1676 240 232r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS beidschat, theunis cornelis koper   1804 267 49r
FEITES, TEUNIS feites, theunis koper   1693 243 67r
FRANSES, TEUNIS fransen, theunis koper   1730 247 358v
JAKOBS, TEUNIS jacobs, theunis koper   1637 234 45v
LEI, TEUNIS JARICHS ley, theunis jarigs van der koper   1774 258 146r
IEPES, TEUNIS jeppes, theunis koper   1712 245 168v
LIEKELES, TEUNIS lykles, theunis koper   1795 264 295v
LIEKELES, TEUNIS lykles, theunis koper   1796 264 315r
MARTENS, TEUNIS martens, theunis houtzager verkoper   1660 238 26r
MARTENS, TEUNIS martens, theunis houtzager ten zuiden   1660 238 26r
, fridricx, theuntgien bruid   1601 228 506r
, TEUNTJE barmond, theuntje koper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
, TEUNTJE barmond, theuntje ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
JANS, TEUNTJE jans, theuntje koper   1778 259 148v
FOLKERTS, TEEUWIS folckerts, theuwes koper Schritsen   1599 228 339r
KUSSENDRAGER, TIJS kussendrager, thijs koper   1793 264 148r
GIJSBERTS, TIJS gieses, thijs koper Voorstraat 76   1783 261 39v
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS kussendrager, thijs gijsen koper   1789 263 93r
GIJSBERTS, TIJS gijses, thijs ten westen Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
HENDRIKS, TIJS hendricks, thijs koper William Boothstraat OZ   1613 229 259r
IEDES, TIJS duninga, thijs ijedes koper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
JANS, TIJS jansen, thijs schipper (wijd-) koper   1663 238 201v
JANS, TIJS jansen, thijs koper Rozengracht 22   1684 242 60r
JOHANNES, TIJS stoef, thijs johannes koper Kleine Bredeplaats 2   1785 261 279r
JOHANNES, TIJS stoef, thijs johannes ten noorden Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
LUITJENS, TIJS luytjens, thijs koper   1684 242 45v
BAKKER, TIJS OEBELES bakker, thijs ubles koper   1666 239 62r
BAKKER, TIJS OEBELES bakker, thijs ubles koper Droogstraat NZ   1670 239 220r
IEDES, TIJS duininga, thijs yedes koopman koper Rozenstraat 3 H-031 1810 268 357v
IEPES, TIJS ypes, thijs koper Scheerstraat 1   1679 241 52v
IEPES, TIJS ypes, thijs koper   1684 242 31v
IEPES, TIJS ypes, thijs koper   1687 242 177v
IEPES, TIJS ypes, thijs koper   1690 242 310v
IEPES, TIJS ypes, thijs molenaar koper Scheerstraat 3   1707 245 25r
IEPES, TIJS yppes, thijs koper   1694 243 107v
DIRKS, TIEMEN diercx, thimen koper   1618 230 284r
KLASES, TEUNIS claessen, thoenis koper   1652 236 207r
FOLKERTS, TEUNIS folckerts, thoenis koper   1597 228 41r
JOUKES, TEUNIS jouckes, thoenis ten oosten Hoogstraat 2   1616 230 59r
TEEKES, TEUNIS takes, thoenis koper Zoutsloot   1613 229 282r
HARMENS, TEUNIS harmens, thoenys bruidegom   1605 228 866r
JOUKES, TEUNIS jouckes, thoenys bruidegom   1606 228 999r
GONGGRIJP, THOMAS gongrijp, thomas koper   1700 244 34v
IJSENBEEK, THOMAS ijsenbeek, thomas koper   1754 253 132v
IJSENBEEK, THOMAS ijsenbeek, thomas koper   1755 253 199r
NIEUWMAN, THOMAS nieuwman, thomas koper   1624 231 4v
PALUDANUS, THOMAS paludanus, thomas koper Zuiderhaven 55b   1791 263 336r
SCHELTEMA, THOMAS scheltema, thomas koper Droogstraat NZ   1749 252 15v
SCHOTSMAN, THOMAS schotsman, thomas koper   1611 229 11r
SLOTEN, THOMAS slooten, thomas van koper Grote Bredeplaats 22   1790 263 181r
SLOTEN, THOMAS slooten, thomas van koper Havenplein 8   1791 263 321r
SMID, THOMAS smith, thomas wolkammer (mr) koper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
WESTERHUIS, THOMAS westerhuis, thomas koper Voorstraat 90   1798 265 220r
AUKES, THOMAS auckes, thomas schipper (wijd-) koper Noorderhaven 15   1676 240 231r
BAUKES, THOMAS baukes, thomas koper   1801 266 19r
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten noorden Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten zuiden Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten noorden Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
LEI, THOMAS ley, thomas bente van der koper   1776 259 19v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijsenbeek, thomas bentes (wl) verkoper Noorderhaven 62   1780 259 269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijzenbeek, thomas bentes koper   1752 253 20v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijzenbeek, thomas bentes koper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijzenbeek, thomas bentes verkoper Lanen 28   1774 258 168v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES ijsenbeek, thomas claeses koopman koper   1776 259 8v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES ijsenbeek, thomas clasen koper Brouwersstraat 26   1761 255 96r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES ijsenbeek, thomas clasen koper   1780 259 291r
ENNES, THOMAS ens, thomas (wl)(dr) koper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
ENNES, THOMAS ens, thomas (wl)(dr) koper   1601 228 504r
FEIKES, THOMAS feikes, thomas verkoper Zuiderstraat 5   1777 259 52v
SYBESMA, THOMAS HERES sybersma, thomas heeres koper Lanen NZ   1668 239 21ra
IJSBRANDS, THOMAS ijsbrands, thomas koper Lanen 49   1779 259 191v
GROENEWOUD, THOMAS ISAAKS groenwolt, thomas isaacks koper Kleine Bredeplaats 19   1690 242 333v
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS bijlsma, thomas jacobs koper Rozengracht 37   1803 266 445r
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS bijlsma, thomas jacobs koper Rozengracht 37   1807 267 289v
BREDA, THOMAS JANS breda, thomas jans koper   1668 239 143r
JANS, THOMAS jansen, thomas koper 7-147 1730 247 361v
BREDA, THOMAS JANS breda, thomas jansen van bode (koopmans-) koper   1656 237 53r
IJSENBEEK, THOMAS JANS ijsenbeek, thomas jansen koper   1725 246 214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS ijsenbeek, thomas jansen (zoontje) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, THOMAS JANS ijsenbeek, thomas jansen (vader)(wl) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
JENTJES, THOMAS jantjes, thomas koper   1785 262 17r
IJSENBEEK, THOMAS JANS ijsenbeek, thomas janzen verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
IJSENBEEK, THOMAS JANS ijzenbeek, thomas janzen verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
JASPERS, THOMAS jaspers, thomas koper Rozengracht ZZ   1632 233 69r
JOOSTES, THOMAS joostes, thomas koper   1665 239 22v
LAMMERTS, THOMAS lamberts, thomas koper Hoogstraat NZ   1632 233 52v
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper   1731 248 26v
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper   1753 253 40r
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper Nieuwstraat WZ   1753 253 63v
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper   1753 253 111r
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas geniaarde Liemendijk NZ   1762 255 117v
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper Grote Kerkstraat 25   1767 257 16r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 11r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 12r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 13r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 14r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 35v
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 49v
PIETERS, THOMAS pieters, thomas slachter bewoner Voorstraat 17   1616 230 41r
PIETERS, THOMAS pieters, thomas koper Lanen 91   1619 230 313r
WOPKES, THOMAS wopkes, thomas (ds) koper Zuiderhaven 55   1740 250 91r
JANS, janssen, thomys koper Zuiderpoort (gebied)   1606 228 982r
JANS, TEUNIS jans, thonis bakker (koeke-) koper Grote Bredeplaats 33   1598 228 242r
OEDSES, TEUNIS oedses, thonis (wl) verkoper   1660 238 37r
WAYER, TEUNIS TIEMENS waayer, thonis tymons koper Karremanstraat   1598 228 254r
IENTES, TEUNIS intes, thonys bakker koper Noorderhaven 105   1615 230 21r
IENTES, TEUNIS intes, thonys koper   1617 230 118r
JANS, TEUNIS jans, thonys koper Heiligeweg WZ   1601 228 502r
JANS, TEUNIS jans, thonys ten noorden Bildtstraat WZ   1601 228 503r
OBBES, TIEMEN obbonis, thymannus koper Scheerstraat 3   1611 229 8r
OBBES, TIEMEN obbonis, thymannus (kimswardt) pastoor verkoper Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
ANDRIES, TIEMEN andries, thymen koper   1614 229 424r
HENDRIKS, TIEMEN hendricks, thymen koper Schoolsteeg   1612 229 195r
BAUKES, TJEERD bauckes, tiaard koper   1627 231 160v
JAKOBS, TJEERD jacobs, tiaard koper   1625 231 45r
SCHOL, TJEERD JANS schol, tiaard jansen koper   1667 239 64r
JOUKES, TJEERD jouckes, tiaard koper ten oosten van Harlingen   1628 232 74r
JOUKES, TJEERD jouckes, tiaard koper   1628 232 134r
JOUKES, TJEERD jouckes, tiaard koper Grote Kerkstraat ZZ   1631 232 365r
LOLKES, TJEERD lolckes, tiaard koper   1638 234 64r
LOLLES, TJEERD lolles, tiaard koper   1637 234 22r
LOUWS, TJEERD lous, tiaard (secretaris) ten oosten Schritsen 32   1627 232 28r
SIEBES, TJEERD sybes, tiaard koper   1637 234 44r
WIEBES, TJEERD wybes, tiaard koper   1624 231 32r
SIETSES, syttses, tiaecke koper Schritsen   1602 228 574r
WORPS, werps, tiaedtske (wd) koper 2-098 1641 234 153r
JOHANNES, TJALTJE johannis, tiael koper   1611 229 76r
GROOT, TJEERD groote, tiaerd de koper   1643 235 56r
DOUWES, TJEERD douwes, tiaerd koper Nieuwstraat OZ   1648 236 42v
FREERKS, TJEERD freercx, tiaerd koper Brouwersstraat 27   1613 229 337r
JOHANNES, TJEERD joannes, tiaerd koper Zuiderhaven ZZ   1646 235 197r
JOUKES, TJEERD jouckes, tiaerd koper   1618 230 241r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS haersma, tiaerd sibouts koper   1664 238 224v
SJOERDS, TJEERD sioerds, tiaerd verkoper Achterstraat NZ   1642 235 10v
SJOERDS, TJEERD sioerds, tiaerd koper   1642 235 24v
TJEERDS, TJEERD tiaerdsen, tiaerd koper   1644 235 113r
DOUWES, TJEERD douwes, tiaerdt koper Lombardspijp   1645 235 163r
LOLLES, TJEERD lolles, tiaerdt koper   1645 235 176r
SJOERDS, TJEERD syoerdts, tiaerdt ten oosten   1611 229 76r
WIEBES, TJEERD wybes, tiaerdt koper Voorstraat 92   1612 229 165r
IEDES, TJEERD yedes, tiaerdt koper   1632 233 41v
SJOERDS, TJEERD syourdts, tiaert ten zuiden Voorstraat NZ   1601 228 538r
JOHANNES, TJALTJE johannes, tial koper Franekerpoort (gebied)   1613 229 360r
SINTS, TJALKE sents, tialcke koper   1606 228 1041r
SIEMENS, TJALLING syemens, tialle koper   1637 234 26r
SJOUMA, TJALLING siouma, tialling koper Fortuinsteeg 3   1641 234 126r
ALBERTS, TJALLING alberts, tialling koper   1719 246 37r
ALBERTS, TJALLING alberts, tialling koper   1726 246 270v
RINTJES, TJALLING rinties, tialling schipper (wijd-) verkoper Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
SJOUMA, TJALLING siouma, tiallingh koper Kromme Elleboogsteeg 9   1642 235 23r
SCHONENBURG, TJALTJE schonenburgh, tialtien verkoper Noorderhaven 12   1659 238 6v
LAMBERGEN, TIBERIUS lambergen, tiberius koper Zuiderhaven 73   1773 258 100r
LAMBERGEN, TIBERIUS lambergen, tiberius koper Raamstraat 7   1774 258 132r
LAMBERGEN, TIBERIUS lambergen, tiberius commissaris ter recherge ten zuiden Raamstraat 7   1774 258 132r
POPTA, TIBERIUS popta, tiberius koper   1643 235 83r
POPTA, TIBERIUS popta, tiberius koper Lanen 23   1644 235 125r
POPTA, TIBERIUS popta, tiberius van koper   1649 236 90v
TEMPELAAR, TIBERIUS tempelaar, tiberius koper Grote Kerkstraat 19   1629 232 201r
, TIBERIUS tempelair, tiberius koper Kerkpad 3   1629 232 215r
, TIBERIUS templaer, tiberius koper   1645 235 183r
, TIBERIUS templaer, tiberius koper   1647 235 244v
TEMPELAAR, TIBERIUS templair, tiberius koper Rozengracht 37   1631 232 358r
TEMPELAAR, TIBERIUS templair, tiberius koper Hofstraat ZZ   1631 233 25r
, TIBERIUS templar, tiberius koper Voorstraat 68   1625 231 70r
, TIBERIUS templar, tiberius koper   1644 235 134v
, TIBERIUS templar, tiberius koper Voorstraat 49   1645 235 187r
, TIBERIUS templar, tiberius koper Noorderhaven 42   1646 235 193v
, TIBERIUS templar, tiberius koper   1649 236 62r
, TIBERIUS templar, tiberius koper   1654 236 272v
, tidts, tidts koper Heiligeweg NZ   1598 228 260r
, TJEBBE , tiebbe (wl) ten oosten Voorstraat 23   1601 228 514r
GERRITS, TJEBBE gerryts, tiebbe koper   1738 249 347r
HEERKES, TJEBBE herckes, tiebbe koper Nieuwstraat WZ   1686 242 105r
IEPES, TJEBBE ipes, tiebbe koper Hofstraat 47   1651 236 159r
IEPES, TJEBBE ipes, tiebbe ten westen   1660 238 22r
JOUKES, TJEBBE jouckes, tiebbe koper   1650 236 109r
PIETERS, TJEBBE pieters, tiebbe koper Bildtstraat 13   1630 232 253r
SCHELTES, TJEBBE scholtes, tiebbe koper   1602 228 646r
SIPKES, TJEBBE sipkes, tiebbe koper Hoogstraat ZZ   1641 234 157v
SIPKES, TJEBBE sipkes, tiebbe koper   1642 234 173r
SIERKS, TJEBBE syerx, tiebbe koper   1723 246 162r
HAIES, TIETJE hayes, tied (wd) koper Noordees (gebied)   1597 228 65r
JANS, TIEDE jans, tied verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
LASES, TIETJE laeses, tied (wd) koper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
LASES, TIETJE laeses, tied (wd) ten zuiden Drie Roemersteeg   1601 228 494r
LASES, TIEDE laeses, tied koper Drie Roemersteeg   1604 228 773r
TIEDES, TIEDE tiedes, tied koper   1644 235 117r
TEUNIS, TIEDE toenis, tied koper Vijverstraat ZZ   1624 231 23v
STEENSMA, TIEDE steensma, tiede (wl) ten oosten   1773 258 75v
JOUKES, TIEDE jouckes, tiede koper   1626 231 99v
SJOERDS, TIEDE siuerts, tieds koper   1606 228 1042r
ABRAHAMS, TJITSE abraham, tiedse koper   1765 256 107v
OEGES, TJITSKE oeges, tiedske koper Voorstraat 84   1779 259 202v
JANS, TJITSKE jans, tiedts koper   1601 228 500r
JANS, TJITSKE jans, tiedts koper Noordees (gebied)   1601 228 532r
SCHOL, TJEERD schol, tieerd schipper koper Lanen 44   1651 236 158r
BINKES, TJEERD bentes, tieerd koper   1720 246 92r
FOKKES, TJEERD fockes, tieerd koper Grote Bredeplaats 16   1718 246 9r
FOKKES, TJEERD fockes, tieerd koper   1721 246 118v
FOKKES, TJEERD fockes, tieerd koper Nieuwstraat WZ   1723 246 157r
FOKKES, TJEERD fockes, tieerd koper   1727 246 360v
FREERKS, TJEERD freerx, tieerd koper   1721 246 126r
HIELKES, TJEERD hylckes, tieerd koper   1649 236 88r
JANS, TJEERD jansen, tieerd koper   1660 238 48v
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tieerd jansen schipper (groot-) koper Bildtstraat 16   1716 245 267v
LOLLES, TJEERD lolles, tieerd (erven) ten oosten   1660 238 32v
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd sleefmaker (mr) koper Heiligeweg 32   1718 246 4r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper Grote Kerkstraat 18   1720 246 87r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper   1721 246 106r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper Vijver 4   1722 246 128v
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper   1724 246 190v
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper   1725 246 219r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper   1725 246 219v
PIETERS, TJEERD pytters, tieerd koper Brouwersstraat 7   1652 236 192r
TJEERDS, TJEERD tieerdsen, tieerd geniaarde Zoutsloot NZ   1661 238 77r
TJEERDS, TJEERD tieerdsen, tieerd koper Schritsen NZ   1661 238 108r
GERRITS, TJEERD gerryts, tieerdt koper   1736 249 146v
EVERTS, TJEERD ewerts, tieert burgemeester (uit Bolsward) verkoper Noorderhaven 40   1611 229 32r
EVERTS, TJEERD ewerts, tieert koopman verkoper Noorderhaven 40   1611 229 32r
DIJKSMA, TEEKE dijxma, tieke koper   1753 253 108r
JANS, TJEPKE jans, tiepcke koper Grote Bredeplaats ZZ   1603 228 739r
WILLEMS, TJEPKE willems, tiepcke koper   1602 228 560r
WILLEMS, TJEPKE willems, tiepcke koper   1606 228 1026r
, TJEPKE haarsma?, tiepke koper Raamstraat 1   1699 243 394v
, TJEPKE swert, tiepke koper   1637 234 42r
ALBERTS, TJEPKE alberts, tiepke koper   1668 239 162v
BOUWES, TJEPKE bouwens, tiepke koper Lammert Warndersteeg OZ   1652 236 184v
LIEKELES, TJEPKE lykles, tiepke koper   1720 246 64v
BOUWES, TJERK bouwes, tierck koper Rommelhaven ZZ   1640 234 101r
KARSTES, TJERK carstes, tierck koper   1630 232 301r
KLASES, TJERK clases, tierck koper Vijverstraat NZ   1627 232 58r
KORNELIS, TJERK cornelis, tierck bewoner Havenplein ZZ   1601 228 492r
FOPPES, TJERK foppes, tierck geniaarde Drie Roemersteeg 3   1723 246 186v
HIDDES, TJERK hiddes, tierck koper Vijver 4   1654 236 257v
HIDDES, TJERK hiddes, tierck schipper (groot-) koper Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
JILTS, TJERK jildts, tierck naastligger   1601 228 509r
JURJENS, TJERK juriens, tierck koper Achterstraat NZ   1661 238 73v
VALK, TJERK JURJENS valck, tierck juriens verkoper Bildtpoort (gebied)   1662 238 123v
LOUWS, TJERK lous, tierck koper Rozengracht 37   1644 235 158v
OENES, TJERK oenes, tierck koper   1618 230 267r
, TJEERD blecker, tierd koper   1646 235 207r
POORT, TJEERD KLASES poort, tierd clasen koper Rommelhaven 18   1732 248 71v
DOUWES, TJEERD douwes, tierd koper   1646 235 235r
IESES, TJEERD ieses, tierd koper   1646 235 199v
JOHANNES, TJEERD johannes, tierd koper   1645 235 177v
JOHANNES, TJEERD johannes, tierd koper   1732 248 70r
PIETERS, TJEERD pyters, tierd koper   1731 248 66v
GABES, TJERK gabes, tierk koper   1732 248 90r
HOITES, TIETE hoytes, tiete koper Hondenstraat ZZ   1645 235 189v
SCHELTES, TIETE scheltes, tiete koper   1783 261 94r
SCHELTES, TIETE scheltes, tiete (wd) ten westen Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
SCHELTES, TIETE scheltes, tiete (wl) hoogbootsman (old) verkoper Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
ARJENS, TIETE arjens, tietje koper   1802 266 287r
ARJENS, TIETE arjens, tietje (wd) verkoper   1804 267 53r
ARJENS, TIETE arjens, tietje (wd) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
DOEKES, TIETE doekes, tietje verkoper   1774 258 141v
GALEMA, TIETE DOEKES galama, tietje doekes verkoper   1774 258 161v
HIDDES, TJITSE hiddes, tiets koper Rinnertspijp   1642 234 168r
GATSES, TJITSE gatses, tietske koper   1648 236 40r
SIPKES, TJITSKE sipckes, tietske verkoper   1633 233 124r
SMID, TJITSE smit, tietze koper Noorderhaven 75   1784 261 247v
HAYEMA, TIEMEN hayema, tijmen ten westen Moriaanstraat 3   1659 238 1r
HAYEMA, TIEMEN hayema, tijmen koper   1659 238 10r
HAYEMA, TIEMEN hayema, tijmen ten westen Moriaanstraat 3   1660 238 31r
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS postema, tijmen tijmens chirurgijn (mr) koper Hofstraat 31   1659 238 2r
BANDSTRA, TIJS bandstra, tijs koper   1790 263 274r
, TIJS geizes, tijs koper   1775 258 197v
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS kussendrager, tijs gieses koper Bildtpoort (gebied)   1782 260 263r
, TIJS gijssen, tijs koper   1799 265 346r
HANSES, TIJS hansen, tijs wever (bont-) koper Kerkpoortstraat 77   1714 245 215v
HENDRIKS, TIJS hendrickx, tijs koper Nieuwstraat OZ   1648 236 41r
HENDRIKS, TIJS hendriks, tijs koper   1732 248 169v
JANS, TIJS jans, tijs koper Heiligeweg   1598 228 140r
JANS, TIJS jans, tijs koper Noorderhaven 82   1615 229 539r
JANS, TIJS jans, tijs koper Sint Jacobstraat   1618 230 288r
MINNES, TIJS minnes, tijs koper   1652 236 203r
NANNES, TIJS nannes, tijs koper   1625 231 68r
TJAMMES, TIJS tiammes, tijs koper   1648 236 24r
IEPES, TIJS ypes, tijs koper Herenwaltje OZ   1721 246 101r
TIETES, TIETE tyttes, tijtte koper Brouwersstraat 21   1678 241 4r
TIETES, TIETE tyttes, tijtte koper Brouwersstraat 21   1678 241 15v
TIETES, TIETE tyttes, tijtte koper   1682 241 196v
JAKOBS, TIEMEN jacobs, timan koper Grote Kerkstraat 17   1625 231 82v
HAYEMA, TIEMEN hayema, timen koper Rozengracht NZ   1665 239 2v
LANGE, TIEMEN lange, timen de (ds) koper Lanen 86   1692 242 376r
KLASES, TIEMEN claeses, timen koper   1642 234 165r
DIRKS, TIEMEN dirx, timen koper Carl Visschersteeg   1641 234 140v
DIRKS, TIEMEN dirx, timen koper   1642 235 12r
PIETERS, TIEMEN pytters, timen commandeur bij de admiraliteit koper Raamstraat 5   1651 236 180v
AMBROSIUS, TJOMME ambrosius, tiomme koper   1638 234 64v
OEDSES, TJOMME oedses, tiomme koper Zuiderhaven NZ   1630 232 248r
MOCKEMA, TIETJE mockema, titia koper   1739 250 64r
PRIGGE, prigge, titzia verkoper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
PRIGGE, prigge, titzia verkoper Schritsen 51   1752 252 189r
GROOT, TJEERD groot, tjaard de koper   1648 236 11v
SYVERDA, TJEERD syverda, tjaard koper   1731 248 18r
PIETERS, TJEERD pieters, tjaard koper Heiligeweg 3   1699 244 13v
BROUWER, TJEERD KORNELIS brouwer, tjaerd cornelis koper Zuiderhaven 73   1720 246 77v
BOUWES, TJEERD bouwens, tjaerdt koper Zuiderhaven 19   1688 242 246r
JELLES, TJEERD jellis, tjaerdt ten westen Noorderhaven 108   1597 228 30r
LOUWS, TJEERD lows, tjaerdt koper   1600 228 429r
TJEERDS, TJEERD tjaerdts, tjaert koper Lanen 85   1599 228 296r
KOSTER, TJALKE koster, tjalke ten westen Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
KOSTER, TJALKE koster, tjalke ten westen Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
, TJALKE .., tjalke ten westen Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
FEIKES, TJALKE feykes, tjalke koper   1784 261 135r
JANS, TJALKE jans, tjalke koper Grote Kerkstraat 13   1798 265 238r
BOSSCHA, TJALLING boscha, tjalle koper   1769 257 106r
BOSSCHA, TJALLING bosscha, tjalle koper   1780 259 281r
BOSSCHA, TJALLING bosscha, tjalle (wl) verkoper Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
MUUR, TJALLING muur, tjalling van der ten westen Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
MUUR, TJALLING muur, tjalling van der ten noorden Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
SOPINGIUS, TJALLING sopingius, tjalling koper   1742 250 215v
TJALLINGA, TJALLING tjallinga, tjalling koper   1763 256 4r
TJALLINGII, TJALLING tjallingii, tjalling koper Noordijs 23   1757 254 75v
TJALLINGII, TJALLING tjallingii, tjalling koper   1758 254 180r
TJALLINGII, TJALLING tjallingii, tjalling koper   1762 255 119r
TJALLINGII, TJALLING tjallingii, tjalling koper   1773 258 103v
ALBERTS, TJALLING alberts, tjalling koper   1695 243 136r
ALBERTS, TJALLING alberts, tjalling koper   1696 243 259r
DIRKS, TJALLING dirks, tjalling koper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
IEMES, TJALLING emes, tjalling koper   1700 244 73v
FEIKES, TJALLING feikes, tjalling koper   1771 257 208r
FEIKES, TJALLING feikes, tjalling ten oosten   1774 258 160v
GEELES, TJALLING geles, tjalling koper   1687 242 182r
JANS, TJALLING jans, tjalling geniaarde Voorstraat 7a   1762 255 149r
JETSES, TJALLING jetses, tjalling koper   1670 240 21r
JURJENS, TJALLING jurjens, tjalling koper   1777 259 82v
JURJENS, TJALLING jurjens, tjalling koper   1799 265 266r
LOURENS, TJALLING dopjeswever, tjalling lourens koper   1669 239 210v
PIEKES, TJALLING pieckes, tjalling koper Hofstraat 31   1700 244 87r
PIEKES, TJALLING piekes, tjalling koper   1696 243 263r
PIETERS, TJALLING pieters, tjalling koper Karremanstraat 22   1699 243 398r
PIETERS, TJALLING pieters, tjalling koper   1699 244 9r
PIETERS, TJALLING pieters, tjalling koper   1701 244 105r
POPPES, TJALLING poppes, tjalling koper Lanen 60   1791 263 304r
RINTJES, TJALLING rintjes, tjalling koper   1658 237 152v
TJALLINGS, TJALLING tjallings, tjalling koper   1739 250 73v
TJALLINGS, TJALLING tjallings, tjalling (wl) koper   1774 258 148v
MARTENS, TJALTJE martens, tjaltje verkoper Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
BLOEMBERG, blomberg, tjambke winkelier koper   1774 258 174r
BLOEMBERG, TJAMME blomberg, tjamke geniaarde Voorstraat 36   1772 258 3v
BLOEMBERG, TJAMME blomberg, tjamke koper   1773 258 73v
RINSES, TJAMME rinses, tjamke koper   1726 246 293v
DREYER, TJEBBE dreyer, tjebbe ten oosten   1660 238 33v
DREYER, TJEBBE dreyer, tjebbe koper Sint Christoffelsteeg WZ   1763 255 229r
DREYER, TJEBBE dreyer, tjebbe koper   1769 257 125v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der koopman ten westen Voorstraat 87   1804 267 33v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten oosten Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten noorden Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten zuiden Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der (wl) koper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der (wd) ten westen Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
, TJEBBE .., tjebbe ten noorden Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
ALLES, TJEBBE alles, tjebbe koper Vijverstraat ZZ   1759 254 199r
DOUWES, TJEBBE douwes, tjebbe koper   1700 244 69v
GOSSES, TJEBBE gosses, tjebbe koper Brouwersstraat 33   1735 249 74v
HARKES, TJEBBE harkes, tjebbe koper Nieuwstraat WZ   1667 239 98v
HEERKES, TJEBBE heerkes, tjebbe koper Franekereind 2   1751 252 111r
JANS, TJEBBE jansen, tjebbe koper Raamstraat 1   1655 237 20r
JANS, TJEBBE jansen, tjebbe koper Schritsen 50   1655 237 20v
JANS, TJEBBE jansen, tjebbe koper   1670 240 7r
JANS, TJEBBE jansen, tjebbe koper   1671 240 50v
JANS, TJEBBE jansen, tjebbe koper   1671 240 75v
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd koper Voorstraat 82   1785 261 5ra
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd ten westen Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd ten westen Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
VORM, TJEERD form, tjeerd van der koper Nieuwstraat WZ   1705 244 281r
VORM, TJEERD form, tjeerd van der koper   1775 258 219r
VORM, TJEERD form, tjeerd van der koper Voorstraat 15   1775 258 220r
GREIDANUS, TJEERD greydanus, tjeerd koper Voorstraat 13   1763 255 199v
KERKHOVEN, TJEERD kerkhoven, tjeerd timmerman (huis-) koper Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
POORT, TJEERD poort, tjeerd chirurgijn (mr) koper Heiligeweg 44   1728 247 117v
RADSMA, TJEERD ratsma, tjeerd ten noorden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
RADSMA, TJEERD ratsma, tjeerd koper Voorstraat 74   1778 259 146r
ZANDSTRA, TJEERD sandstra, tjeerd koper Zuiderhaven 18   1754 253 187r
SYVERDA, TJEERD siverda, tjeerd koper Schritsen 50   1720 246 69v
WIGGERS, TJEERD wiggers, tjeerd koper   1673 240 124r
WIGGERS, TJEERD wiggers, tjeerd koper   1673 240 124v
BOOTSMA, TJEERD ANNES bootsma, tjeerd annes koper   1775 258 232v
BOOTSMA, TJEERD ANNES bootsma, tjeerd annes koper   1779 259 171v
WIJNSMA, TJEERD ANNES wijnsma, tjeerd annes koper Hoogstraat 21   1782 260 187v
BINKES, TJEERD bentes, tjeerd koper Lanen 46   1702 244 159r
BINKES, TJEERD bentes, tjeerd koper   1715 245 236r
BONKE, TJEERD BINKES boncq, tjeerd bentes bakker (mr) koper Lanen 44   1717 245 292r
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd hoedemaker koper Voorstraat 17   1664 238 239v
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd koper   1681 241 155r
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd koper Voorstraat 7a   1682 241 192r
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd koper Zoutsloot NZ   1694 243 102r
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd koper Voorstraat 17   1698 243 386r
BOUWES, TJEERD bouwes, tjeerd koper Nieuwstraat   1676 240 225v
BOUWES, TJEERD bouwes, tjeerd verkoper Lanen 19 E-162 1808 268 50v
KLASES, TJEERD claasen, tjeerd scheepstimmerman (mr) koper Zuiderstraat ZZ   1782 260 198r
BAKKER, TJEERD KLASES bakker, tjeerd claasen koper Zuiderhaven 18   1791 263 293v
KLASES, TJEERD claezen, tjeerd koper   1770 257 168r
KLASES, TJEERD clasen, tjeerd koper   1739 250 47r
BAKKER, TJEERD KLASES bakker, tjeerd clasen (bevelhebber) koper Zuiderpoort (gebied)   1792 264 16r
BAKKER, TJEERD KLASES bakker, tjeerd clasen koper Zuiderhaven 18   1792 264 60v
KLASES, TJEERD clases, tjeerd koper   1789 263 141r
KLASES, TJEERD clazes, tjeerd ten noorden Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
KORNELIS, TJEERD cornelis, tjeerd koper Kleine Kerkstraat 7   1750 252 100v
KORNELIS, TJEERD cornelis, tjeerd (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd (onder almenum) koper   1805 267 131r
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd koemelker koper   1808 268 172r
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd ten westen   1808 268 172r
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd ten oosten Rozenstraat 3 H-031 1809 268 209r
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd koemelker verkoper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd ten oosten Rozenstraat 3 H-031 1810 268 357v
DIRKS, TJEERD durks, tjeerd schipper (franeker-) koper Spekmarkt 1   1800 265 459r
ENNES, TJEERD ennes, tjeerd koper   1674 240 138v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper   1692 243 8v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper   1694 243 77r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper   1695 243 119r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper Voorstraat 49   1696 243 218r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper Weverstraat   1699 244 23r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper NZ   1699 244 23v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper   1700 244 78v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper   1700 244 79v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper Simon Stijlstraat 2   1706 244 325r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper   1731 248 20r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper   1731 248 21v
FOKKES, TJEERD fokkes, tjeerd koper Nieuwstraat WZ   1728 247 106r
FOKKES, TJEERD fokkes, tjeerd koper   1729 247 272v
FOKKES, TJEERD fokkes, tjeerd geniaarde Zuiderhaven 54   1731 247 378r
FOKKES, TJEERD foockes, tjeerd koper   1731 248 7v
GERBENS, TJEERD gerbens, tjeerd lijnslager (mr) koper Zeilmakersstraat OZ   1718 246 17v
GERBENS, TJEERD gerbens, tjeerd koper Noorderhaven 34   1723 246 154v
GERBENS, TJEERD gerbens, tjeerd lijnslager (mr) koper Zuiderhaven 56   1724 246 211r
GERRITS, TJEERD gerrits, tjeerd koper Nieuwstraat WZ   1743 251 25v
GERRITS, TJEERD gerryts, tjeerd sleper verkoper Rommelhaven 12   1750 252 62v
HARMENS, TJEERD harmens, tjeerd koper   1729 247 257v
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper   1656 237 90v
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper Lammert Warndersteeg WZ   1656 237 91r
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper   1660 238 42v
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper   1663 238 184v
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper Voorstraat 88   1668 239 174v
JAKOBS, TJEERD jacobs, tjeerd bewoner Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
BRAAM, TJEERD JANS braam, tjeerd jans koper   1778 259 93r
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans koper Kerkpoortstraat 51   1730 247 300r
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans wandelkoper Noordijs WZ   1738 250 25v
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans wandelverkoper Weverstraat ZZ   1738 250 25v
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans koper   1740 250 125v
JANS, TJEERD jansen, tjeerd koper   1681 241 166r
JANS, TJEERD jansen, tjeerd koper   1685 242 100v
JANS, TJEERD jansen, tjeerd koper Zuiderhaven 6   1693 243 50r
JANS, TJEERD jansen, tjeerd koper   1696 243 260r
JOUKES, TJEERD joukes, tjeerd koper   1752 253 26v
LOLKES, TJEERD lolkes, tjeerd koper   1699 243 402v
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd koper   1731 248 3r
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd sleefmaker (mr) koper Brouwersstraat 16   1731 248 5v
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd koper Hoogstraat 22   1733 248 272r
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd koper Liemendijk NZ   1739 250 10r
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd koper   1740 250 127v
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd geniaarde Noorderhaven 98   1741 250 191v
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd smid (grof-)(mr) koper   1774 258 170v
PIETERS, TJEERD pyters, tjeerd sleefmaker (mr) geniaarde   1731 248 66v
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd sleefmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 23   1727 247 26v
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd wagenmaker geniaarde Droogstraat ZZ   1728 247 147r
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd koper   1728 247 199r
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd koper   1728 247 203v
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd koper   1730 247 364r
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd koper   1731 247 369v
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd verkoper Hoogstraat 22   1741 250 154v
REINERS, TJEERD reyners, tjeerd koper   1693 243 68r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper   1787 262 232v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd boek en papier verkoper koper Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper   1799 265 344r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper   1802 266 154r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper   1802 266 207r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd ten noorden   1804 267 88r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd boekbinder (mr) koper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper Bargebuurtspoortje 8 A-231 1808 268 58r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd ten noorden Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (erven) ten westen Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs boekbinder (mr) koper Scheerstraat 8   1800 265 457r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs koper   1803 266 421r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs koper   1803 266 424r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs koper Noorderhaven 102   1803 266 491r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs boekbinder koper Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS haarsma, tjeerd sibouts koper   1669 239 201v
SYVERDA, TJEERD SJOERDS siverda, tjeerd sjoerds koper Zuiderhaven 18   1699 244 32r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS suyrger, tjeerd sybrens koper Scheffersplein NZ   1674 240 144r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS suyrger, tjeerd sybrens koper   1675 240 200v
TJEERDS, TJEERD tjeerds, tjeerd bakker (mr) geniaarde Grote Kerkstraat 19   1695 243 143r
TJEERDS, TJEERD tjeerds, tjeerd koper   1770 257 179r
TJEERDS, TJEERD tjeerds, tjeerd koper   1771 257 205v
TJEERDS, TJEERD feerdijk, tjeerd tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
TJEERDS, TJEERD veerdijk, tjeerd tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
TJEERDS, TJEERD tjeerdsen, tjeerd koper Franekertrekvaart NZ   1693 243 39v
TJEERDS, TJEERD tjeerdsen, tjeerd koper Franekereind ZZ   1695 243 129r
TJEERDS, TJEERD tjeerdsen, tjeerd koper Schritsen NZ   1697 243 304v
OEBELES, TJEERD uubles, tjeerd koper   1688 242 246v
WIEGERS, TJEERD wygers, tjeerd koper   1668 239 160v
SLOTEN, TJEERDJE slooten, tjeerdje van (wd) koper Noorderhaven 43   1789 263 110r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerdt koper Grote Bredeplaats 17   1684 242 57v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerdt koper Zoutsloot ZZ   1690 242 321r
PIEKES, TJEERD piekes, tjeerdt koper Grote Bredeplaats 9   1688 242 237v
RUURDS, TJEERDJE ruurds, tjeerdtje (wd) verkoper Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
ROELOFS, TJERK roelofs, tjeerk koper Hoogstraat 45   1789 263 97r
HERES, TJITSKE here, tjeets koper   1618 230 250r
BLOK, TJEPKE blok, tjepke (wd) ten westen Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke (wl) koper Franekereind 15   1716 245 250r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke (wl) koper Franekereind 15   1715 245 252v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1747 251 203r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Franekereind 36   1750 252 84r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke bieder Zuiderhaven 17   1752 252 243r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1752 253 25v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1753 253 47v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1756 254 33v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1757 254 60v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1757 254 70v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1758 254 137v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1758 254 140r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Zuiderhaven 23   1759 254 223v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke geniaarde Voorstraat 60   1760 255 18v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Zuiderhaven 18   1761 255 53r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Tiepelsteeg   1761 255 106r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Zoutsloot 41   1762 255 121r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Noordergrachtswal   1762 255 127v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Zuiderhaven ZZ   1762 255 140r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Voorstraat 33   1762 255 172r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Noordijs 23   1763 255 236r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Voorstraat 39   1764 256 57r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Zuiderhaven 25   1764 256 66r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Noorderhaven 79   1766 256 187v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1766 256 219r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Noorderhaven 69   1768 257 90v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Voorstraat 16   1769 257 111r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Bildtstraat 13   1770 257 161r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1771 257 232v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke van (wd) ten oosten   1772 258 21v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Noorderhaven 79   1793 264 74v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke ten oosten Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koopman koper Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke ten oosten Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
GRATEMA, TJEPKE gratema, tjepke (erven) ten oosten   1773 258 101r
GRATEMA, TJEPKE gratema, tjepke (erven) ten westen Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
HILLEMA, TJEPKE hillema, tjepke koper Noorderhaven 96   1749 251 276r
HILLEMA, TJEPKE hillema, tjepke koper Noorderhaven 94   1749 251 277v
ALBERTS, TJEPKE alberts, tjepke koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 79r
ALBERTS, TJEPKE alberts, tjepke koper Schritsen NZ   1681 241 135r
KLASES, TJEPKE clases, tjepke koper   1666 239 43r
DIRKS, TJEPKE dircks, tjepke koper Vismarkt 1   1666 239 44r
DIRKS, TJEPKE dirks, tjepke koper   1665 239 4ra
DIRKS, TJEPKE dirks, tjepke koper   1668 239 40va
LIEKELES, TJEPKE lykles, tjepke kompasmaker (mr) ten noorden Zuiderhaven 11   1742 250 260r
RIENKS, TJEPKE rienx, tjepke koper   1717 245 302r
BLOK, TJEPKE SJOERDS blok, tjepke sjoerds verkoper Prinsenstraat 6   1804 267 72v
TEEKES, TJEPKE taeckes, tjepke (erven) verkoper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
TEETSES, TJEPKE taedses, tjepke koper   1753 253 49v
TEETSES, TJEPKE taedses, tjepke koper   1753 253 83r
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje verkoper Grote Kerkstraat 24   1780 259 240r
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje (wl) verkoper Kerkpoortstraat 39   1780 259 241v
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje verkoper   1780 259 242v
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje koper   1780 259 243v
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje verkoper Heiligeweg 17   1780 259 245r
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje (wd) verkoper Heiligeweg 23   1780 259 248r
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje verkoper Voorstraat 89   1780 259 256r
FEDDRIKS, TJERK feddricx, tjerck koper   1684 242 44r
FEDDRIKS, TJERK feddricx, tjerck koper Weverstraat   1685 242 92r
FEDDRIKS, TJERK feddricx, tjerck koper   1685 242 99r
JILTS, TJERK jelts, tjerck koper Gortmakerssteeg   1605 228 883r
TJEPKES, TJERK tjepckes, tjerck koper   1604 228 862r
WIETSES, TJERK wytzis, tjerck (te bolsward) koper Franekereind   1597 228 29r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van boekdrukker koper Voorstraat 17   1799 265 381r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van koper Zoutsloot OZ   1801 265 661r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten noorden Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten zuiden Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van verkoper Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van verkoper Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten noorden Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten noorden Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
TIENEN, TJERK tienen, tjerk van ten oosten   1805 267 115v
ANDRIES, TJERK andries, tjerk scheepstimmerman koper Zuiderhaven 5   1729 247 254v
EVERTS, TJERK everts, tjerk koper Bildtstraat 22   1714 245 207v
FEDDRIKS, TJERK feddrix, tjerk koper   1695 243 145r
FEDDRIKS, TJERK feddrix, tjerk koper   1703 244 232v
FEDDRIKS, TJERK feddrix, tjerk koper   1712 245 176r
JANS, TJERK jans, tjerk koper   1740 250 98r
JANS, TJERK jans, tjerk koper   1758 254 175v
JANS, TJERK jansen, tjerk koper Zoutsloot 23   1736 249 131v
JANS, TJERK jansen, tjerk koper   1746 251 121v
IJSENBEEK, TJERK JANS ijsenbeek, tjerk jansen koper Schritsen 56   1736 249 130v
ZANDSTRA, TJERK JANS sanstra, tjerk jansen koper Vijver 4   1666 239 47v
ZANDSTRA, TJERK JANS sanstra, tjerk jansen koper Hondenstraat 10   1668 239 147r
JURJENS, TJERK jurjens, tjerk koper   1740 250 118r
PIETERS, TJERK pieters, tjerk koper   1791 263 295v
RUTGERS, TJERK rutgers, tjerk verkoper   1772 258 9v
SJOERDS, TJERK sjoerds, tjerk koper Nieuweburen 13   1782 260 230r
SJOERDS, TJERK sjoerds, tjerk koper   1785 261 265v
ALLERTS, TJERKJE allerts, tjerkje koper   1776 259 4v
WILLEMS, TJITSE willems, tjets koper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
WILLEMS, TJITSKE willems, tjets ten westen Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
FEIKES, TJITSE feikes, tjetse koper   1667 239 96r
RITSKES, TJITSE ritskes, tjetske koper   1779 259 200v
SJOERDS, TJITSE sjoerdts, tjetske koper Grote Kerkstraat 2   1688 242 231r
SLOTEN, TJEERDJE sloten, tjettie van koper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, TJEERDJE sloten, tjettie van ten noorden Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
WORPS, TJITSKE werps, tjiedske koper   1705 244 306r
KINGMA, TIETE KLASES kingma, tjietje klases koper I-015 1811 269 129v
TIJSES, TJITSKE tijssen, tjietke koper Noorderhaven 55   1730 247 354r
, TJITSE .., tjietske koper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
KLASES, TJITSE claezes, tjietske koper Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
KLASES, TJITSE claezes, tjietske ten oosten Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
EERKES, TJITSE eriks, tjietske koper   1717 245 282v
HERES, TJITSE heeres, tjietske koper   1805 267 108r
IJSBRANDS, TJITSE ijsbrands, tjietske koemelker koper   1804 267 14r
JAKOBS, TJITSE jacobs, tjietske verkoper Zuiderstraat 27   1780 259 287v
PIERS, TJITSE piers, tjietske koper   1757 254 119v
IEMES, TJITSE ymes, tjietske koper Hoogstraat 27   1711 245 150v
KLASES, TJITSE claases, tjitske koper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
KLASES, TJITSE claases, tjitske koper Zuiderpoort (gebied)   1779 259 184r
PIERS, TJITSE piers, tjitske (erven) ten oosten   1775 258 197v
PIETERS, TJITSE pieters, tjitske verkoper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
JAKOBS, TJOMME jacobs, tjomme koper   1674 240 147v
TJERKS, TOBIAS tjercks, tobe broekmaker koper   1684 242 14r
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) verkoper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) verkoper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) ten zuiden Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) verkoper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
, TOBIAS schattenberg, tobias koper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
KORNELIS, TOBIAS cornelis, tobias koper   1682 241 180r
JANS, TOBIAS jans, tobias koper Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
JAKOBS, TEUNIS jacobs, toenis koper Rapenburg   1645 235 165v
MEINERTS, TEUNIS meinerts, toenis ten noorden Schritsen 32   1627 232 28r
SIEMENS, TEUNIS simons, toenis ten zuiden Schritsen 32   1627 232 28r
BREDA, THOMAS breda, tomas koper   1661 238 81v
BREDA, THOMAS breda, tomas koper   1661 238 117r
BREDA, THOMAS breda, tomas (hof van) ten westen Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
GONGGRIJP, THOMAS gongrijp, tomas koper Zoutsloot ZZ   1698 243 347r
ROS, THOMAS ros, tomas koper   1760 254 257r
, THOMAS truquet, tomas koper   1625 231 72r
, THOMAS truquet, tomas koper   1625 231 72v
, THOMAS wytman, tomas koper   1647 235 258v
AARTS, THOMAS aerts, tomas koper   1662 238 130v
BREDA, THOMAS HANSES breda, tomas hanses ten oosten Lanen NZ   1665 239 9r
HIDDES, THOMAS hiddes, tomas koper   1732 248 136r
HUBERTS, THOMAS huberts, tomas koper   1696 243 225v
HUBERTS, THOMAS huberts, tomas koper   1696 243 234r
IJSBRANDS, THOMAS ijsbrands, tomas scheepstimmerman koper Lanen NZ   1781 260 24v
JANS, THOMAS jans, tomas koper   1625 231 75r
BREDA, THOMAS JANS breda, tomas jansen koper Zuiderhaven 56   1663 238 199r
JASPERS, THOMAS jaspers, tomas koper   1698 243 381v
SALVERDA, THOMAS LAMMERTS salverda, tomas lambarts koper Hofstraat 16   1642 234 164r
WOPKES, THOMAS wopkens, tomas (ds) koper Schritsen 31   1732 248 138r
WIEBES, THOMAS wibes, tomes koper Schritsen 56   1639 234 83r
WIEBES, THOMAS wibes, tomes koopman koper Kleine Bredeplaats 7   1641 234 156v
JOOSTES, joesten, toniecken bruid   1604 228 828r
MARTENS, TEUNIS martens, tonis gortmaker koper Droogstraat 24   1650 236 135r
MARTENS, TEUNIS martens, tonis koper Droogstraat 100   1657 237 118r
DALEN, TEUNIS WILLEMS dalen, tonis willems van koper Kleine Kerkstraat WZ   1641 234 131v
WILLEMS, willems, tonycken verkoper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
KLASES, TEUNIS claes, tonys koper Franekerpoort (gebied)   1598 228 233r
KLASES, TEUNIS claes, tonys koper   1599 228 308r
IENTES, TEUNIS intes, tonys ten noorden Lanen   1605 228 875r
MEINERTS, TEUNIS meynerts, tonys ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
, TEUNIS syemons, tonys gecondemneerde Lanen 38   1600 228 464r
ANNES, TRIJNTJE annes, trijn blokmaker koper Grote Bredeplaats 27   1615 230 12r
FEIES, TRIJNTJE feyes, trijn koper Heiligeweg WZ   1601 228 502r
FOEKES, TRIJNTJE foekes, trijn (weeskinderen van) verkoper   1627 232 10r
HENDRIKS, TRIJNTJE hendricks, trijn koper Droogstraat ZZ   1627 232 16r
HOTSES, hotzes, trijn koper   1600 228 441r
IEPES, TRIJNTJE ipes, trijn (op de spijcker) koper   1619 230 300r
REINALDA, TRIJNTJE JELLES reinalda, trijn jelles (wd)(wl) verkoper Lanen 49   1779 259 191v
JETSES, TRIJNTJE jetses, trijn koper   1633 233 114v
LAMMERTS, TRIJNTJE lammerts, trijn verkoper Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
REINERS, TRIJNTJE reyners, trijn koper   1600 228 405r
REINERS, TRIJNTJE reyners, trijn ten westen Noorderhaven NZ   1601 228 524r
, TRIJNTJE saeffes, trijn verkoper Voorstraat 1   1601 228 515r
SASKERS, TRIJNTJE sasckers, trijn (kinderen van) verkoper   1633 233 121r
TEEKES, TRIJNTJE taackes, trijn triumphant   1611 229 104r
TEEKES, TRIJNTJE taeckes, trijn koper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
TEUNIS, TRIJNTJE waeyer, trijn teunisdr de bruid   1606 228 1012r
TEUNIS, TRIJNTJE waeyer, trijn teunisdr de bruid   1606 228 1012r
TJEERDS, TRIJNTJE tiaerdts, trijn (crediteuren van) verkoper Voorstraat 26   1619 230 315r
TIJSES, TRIJNTJE tijssen, trijn koper Noordijs   1602 228 557r
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijn (wd) herbergierse koper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijn (wd) verkoper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
DIRKS, TRIJNTJE dircks, trijncke koper   1600 228 417r
DIRKS, TRIJNTJE dircx, trijncke koper Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
FRANSES, TRIJNTJE fransen, trijncke (te franeker) koper Hoogstraat NZ   1619 230 306r
BAUKES, TRIJNTJE bauckes, trijnke koper Sint Jacobstraat   1597 228 63r
TEUNIS, thonis, trijntgen (te nes, dongeradeel) verkoper Rinnertspijp   1601 228 517r
IJSENBEEK, TRIJNTJE ijsenbeek, trijntie verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
JORRITSMA, TRIJNTJE jorritsma, trijntie (leeuwarden) verkoper Voorstraat 44   1643 235 92r
RIJPERDA, TRIJNTJE ripperda, trijntie ten westen Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
RIJPERDA, TRIJNTJE ripperda, trijntie ten westen Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
ANDRIES, TRIJNTJE andries, trijntie andries ten zuiden Voorstraat ZZ   1640 234 107v
BERENDS, TRIJNTJE beerns, trijntie koper Schritsen 64   1644 235 133r
KORNELIS, TRIJNTJE cornelis, trijntie koper   1633 233 115r
KORNELIS, TRIJNTJE cornelis, trijntie verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
GERRITS, TRIJNTJE gerryts, trijntie koper Lanen 48   1646 235 234r
HENDRIKS, TRIJNTJE hingelevelt, trijntie hendrix koper   1690 242 316r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntie koper Voorstraat 12   1634 233 138r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntie koper   1634 233 139r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntie geniaarde Voorstraat 69   1750 252 68r
BREED, TRIJNTJE JANS breed, trijntie jans de (wd) verkoper   1776 259 10v
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntie koper Havenplein ZZ   1627 232 17r
RIENKS, TRIJNTJE riencks, trijntie koper   1633 233 112v
RITSKES, TRIJNTJE ritskes, trijntie verkoper Achterstraat   1636 234 6r
ROELOFS, TRIJNTJE roelofs, trijntie koper Voorstraat 36   1772 258 31v
SIEBRENS, TRIJNTJE sibrens, trijntie koper Kleine Ossenmarkt 4   1657 237 116v
IJSBRANDS, TRIJNTJE SIPKES ijsbrandi, trijntie sipkes koper Voorstraat 82   1776 259 18v
TEUNIS, TRIJNTJE tonis, trijntie verkoper Noorderhaven 112   1640 234 113v
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijntie koper Zoutsloot 80   1750 252 73v
WIEBES, TRIJNTJE wybes, trijntie koper Zoutsloot ZZ   1750 252 73v
BRUINSVELD, TRIJNTJE bruinsveld, trijntje (wd) koper Lanen 25   1694 243 100v
BRUINSVELD, TRIJNTJE bruinsveld, trijntje koper Voorstraat 28   1700 244 68v
DAM, TRIJNTJE dam, trijntje van verkoper Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
HENGEVELD, TRIJNTJE hengevelt, trijntje koper Voorstraat 17   1683 242 3v
IJSBRANDS, TRIJNTJE ijsbrandi, trijntje koper Voorstraat 81   1774 258 162v
IJSBRANDS, TRIJNTJE ijsbrandi, trijntje koper Voorstraat 81   1774 258 162v
IJSENBEEK, TRIJNTJE ijsenbeek, trijntje verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
OOSTERHOUT, TRIJNTJE oosterhout, trijntje koper Brouwersstraat 8   1794 264 195r
RASSCHER, TRIJNTJE rasschen, trijntje koper Schritsen 54   1803 266 464r
, TRIJNTJE rasschken, trijntje (wd) verkoper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
REIDHORST, TRIJNTJE reidhorst, trijntje koper   1779 259 160r
REUS, TRIJNTJE reus, trijntje de koper Grote Bredeplaats 1   1801 265 701r
REUS, TRIJNTJE reus, trijntje de koper Grote Bredeplaats 1   1803 266 506r
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
SCHELLINGWOU, TRIJNTJE schellingwou, trijntje koper Zuiderhaven 38   1778 259 149r
SIDERIUS, TRIJNTJE siderius, trijntje verkoper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
SPELTJE, TRIJNTJE speltie, trijntje koper   1777 259 87v
SPELTJE, TRIJNTJE speltie, trijntje koper   1777 259 87v
SPELTJE, TRIJNTJE speltie, trijntje koper   1778 259 92v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS bakker, trijntje alberts koper Voorstraat 87   1804 267 33v
ANDRIES, TRIJNTJE andries, trijntje (wd) koper Hofstraat NZ   1627 232 13r
ATES, TRIJNTJE ates, trijntje koper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
BERENDS, TRIJNTJE boeuving, trijntje beerends koper Voorstraat 68   1804 267 19v
BERENDS, TRIJNTJE beernts, trijntje koper   1772 258 14r
BOKKES, TRIJNTJE bokkes, trijntje koper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
BOKKES, TRIJNTJE bokkes, trijntje koper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
BOKKES, TRIJNTJE bokkes, trijntje koper Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
FRANSES, TRIJNTJE fransen, trijntje koper Nieuwstraat WZ   1693 243 47v
GERLOFS, TRIJNTJE gerlofs, trijntje koper Zuiderhaven 38   1764 256 85v
GERRITS, TRIJNTJE gerrits, trijntje ten zuiden Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
GREULTS, TRIJNTJE greelts, trijntje verkoper Havenplein 26   1774 258 138r
HANSES, TRIJNTJE hansen, trijntje koper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
HANSES, TRIJNTJE hanses, trijntje verkoper   1804 267 106v
HEERKES, TRIJNTJE heerkes, trijntje koper   1777 259 78r
HENDRIKS, TRIJNTJE hendriks, trijntje koper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
SCHOTANUS, TRIJNTJE HENDRIKS schotanus, trijntje hendriks koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
REUS, TRIJNTJE HOTSES reus, trijntje hotses de koper Kleine Bredeplaats 1   1795 264 286v
SWERMS, TRIJNTJE HOTSES swerms, trijntje hotzes koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
IEMES, TRIJNTJE ijemes, trijntje koper   1804 267 50r
IEMES, TRIJNTJE ijemes, trijntje (wd) verkoper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntje koper Scheerstraat 3   1746 251 159r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntje koper   1774 258 185r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntje koper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
GROOT, TRIJNTJE JANS groot, trijntje jans de koper   1805 267 110v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
REINALDA, TRIJNTJE JELLES reinalda, trijntje jelles (wd) verkoper Lanen 45   1779 259 193v
JENTJES, TRIJNTJE jentjes, trijntje verkoper Rommelhaven 7   1772 258 6v
JURJENS, TRIJNTJE jurjens, trijntje koper Hoogstraat 24   1804 267 100v
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntje koper Rommelhaven 11   1772 258 7v
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntje koper   1779 259 162r
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntje koper   1780 259 258v
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntje (wd) verkoper I-015 1811 269 129v
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntje (wd) ten noorden I-015 1811 269 129v
REINS, TRIJNTJE reins, trijntje koper Kleine Kerkstraat WZ   1648 236 54v
RIENKS, TRIJNTJE rients, trijntje (wl) verkoper   1774 258 187v
ROBIJNS, TRIJNTJE robijns, trijntje verkoper Heiligeweg 18   1773 258 116v
ROELOFS, TRIJNTJE roelofs, trijntje verkoper Voorstraat 36   1772 258 3v
ROELOFS, TRIJNTJE roelofs, trijntje verkoper   1773 258 73v
SCHELTES, TRIJNTJE scheltes, trijntje koper Bildtpoort (gebied)   1713 245 189r
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS groot, trijntje sijbrens de (wd) verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
TEUNIS, TRIJNTJE teunis, trijntje koper Lanen 82a   1779 259 220r
IJSENBEEK, TRIJNTJE THOMAS ijzenbeek, trijntje thomas verkoper Noorderhaven 15   1804 267 63v
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES blok, trijntje tjepkes verkoper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
TJERKS, TRIJNTJE tjerks, trijntje (franeker) koper Grote Kerkstraat 26   1750 252 96b
WILLEMS, TRIJNTJE willems, trijntje (wd) koper Zoutsloot ZZ   1735 249 59v
NOTA, TRIJNTJE WOPKES nota, trijntje wopkes koper   1772 258 19r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES nota, trijntje wopkes ten westen   1772 258 19r
JAKOBS, jacobs, trinie (wd) verkoper Zoutsloot NZ   1659 238 5v
HARMENS, TRIJNTJE harmens, trintie koper   1660 238 40v
PIETERS, TRIJNTJE pytters, trintie verkoper   1660 238 23v
SJOERDS, TRIJNTJE sioerdts, trintie (wd) verkoper   1659 238 12v
SJOERDS, TRIJNTJE sioerdts, trintie (wd) ten zuiden   1659 238 12v
BERENDS, TRIJNTJE beernds, trintje koper   1775 258 203r
SIEBRENS, sibrens, truitie verkoper   1659 238 11v
IENTES, TEUNIS intes, tuienis ten oosten Rommelhaven 3b   1633 233 123v
, TJEERD uupckes, tyaerd koper Schritsen ZZ   1599 228 369r
BARTELDS, TJEERD bartels, tyaerdt koper   1603 228 699r
LOUWS, TJEERD louws, tyaerdt koper   1598 228 162r
LOUWS, TJEERD louws, tyaerdt (secretaris van barradeel) provisioneel k Droogstraat NZ   1601 228 490r
SJOERDS, TJEERD syourdts, tyaerdt provisioneel k Voorstraat 54   1600 228 437r
SIERKS, TJEERD syrcx, tyaerdt ten oosten Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
SJOERDS, TJEERD syuerdts, tyaerdt koper   1600 228 381r
SJOERDS, TJEERD sywerdts, tyaerdt koper   1602 228 659r
WIEBES, TJEERD wybes, tyaert kuiper koper Voorstraat 94   1597 228 24r
WIEBES, TJEERD wybes, tyaert koper Schritsen   1597 228 128r
WIEBES, TJEERD wybes, tyaert koper Franekereind 24   1601 228 553r
WIEBES, TJEERD wybes, tyaert koper Franekereind ZZ   1602 228 564r
UILKES, TJALKE uulckes, tyalcke gecondemneerde Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
FOKKES, TJALLING fockes, tyalle koper   1632 233 55v
HAANTJES, TJALLING hanckes, tyalling koper Heiligeweg ZZ   1600 228 396r
JOHANNES, TJAMKE johannes, tyam koper   1599 228 314r
FEIKES, TJEERD feyckes, tyardt verkoper William Boothstraat OZ   1598 228 176r
HEINS, TJEBBE heyns, tyebbe koper   1603 228 736r
DREYER, TJEBBE PIETERS dreyer, tyebbe pyters koper   1633 233 111v
SIPKES, TIETJE sipckes, tyed bruid   1598 228 240r
SIPKES, TIETJE sipckes, tyed koper   1604 228 820r
KLASES, TIETJE clasen, tyedt koper Romastraat ZZ   1606 228 1000r
OENSES, TJITSKE oenses, tyeedts (wd) koper Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
OEDES, TJITSKE oedes, tyeets koper Gardenierstraat ZZ   1628 232 86r
EGBERTS, TJITSKE egberts, tyeetske (wd) koper   1627 232 25r
ROELOFS, TJITSKE roeliffs, tyeetske (weeskind van) koper Noorderhaven NZ   1627 232 35r
JANS, TJERK jans, tyerck koper Franekereind ZZ   1599 228 282r
JILLES, TJERK jelys, tyerck koper Gortmakerssteeg   1597 228 20r
LIEKELES, TIJS lyckles, tyes koper   1598 228 249r
TJEPKES, TJITSKE tiepckes, tyesck koper Hoogstraat 19   1616 230 50r
DOEKES, TIETE doeckes, tyete koper   1606 228 1017r
RINSES, TJITSKE rintses, tyets koper   1604 228 809r
BOKKES, TJITSE bockes, tyetse koper Sint Jacobstraat OZ   1612 229 182r
GERBENS, TJITSE gerbens, tyetske koper   1687 242 179v
HAYEMA, TIEMEN hajema, tymen koper   1664 238 220v
HAYEMA, TIEMEN hayema, tymen koper Rozengracht 38   1656 237 60r
HAYEMA, TIEMEN hayema, tymen koper Weverstraat NZ   1663 238 181r
ANDRIES, TIEMEN andries, tymen koper Grote Kerkstraat 19   1632 233 67r
ANDRIES, TIEMEN andries, tymen koper Vijverstraat 8   1633 233 82r
DIRKS, TIEMEN dircks, tymen wandelkoper Schritsen ZZ   1632 233 58v
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen koper Brouwersstraat WZ   1631 233 5r
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen pottenbakker koper Brouwersstraat WZ   1632 233 72r
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen (vaandrig) koper Carl Visschersteeg WZ   1648 236 37r
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen (vaandrig) pottenbakker koper Schritsen ZZ   1649 236 93r
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen koper Schritsen ZZ   1652 236 197r
DIRKS, TIEMEN dircx, tymen koper   1633 233 113v
EELKES, TIEMEN eelkes, tymen koper   1680 241 116v
HOBBES, TIEMEN hobbes, tymen koper Hoogstraat NZ   1597 228 82r
HOBBES, TIEMEN hobbes, tymen koper Droogstraat   1598 228 231r
HOBBES, TIEMEN hobbes, tymen ten westen Schritsen   1600 228 460r
JAKOBS, TIEMEN jacobs, tymen koper   1745 251 91v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacobs koper   1653 236 236r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacobs koper Voorstraat 26   1654 236 271r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacobs koper Noorderhaven 48   1655 237 51r
JAKOBS, TIEMEN jacops, tymen koper   1652 236 194v
JAKOBS, TIEMEN jacops, tymen koper   1652 236 217r
JAKOBS, TIEMEN jacops, tymen koper   1653 236 222v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacops lakenkoper koper Rozengracht 21   1652 236 188v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacops koper Weverstraat   1652 236 217v
JELLES, TIEMEN jelles, tymen verkoper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
JELLES, TIEMEN jelles, tymon (erfgen) verkoper   1804 267 91r
TIJSES, TIEMEN tijssen, tymon koper   1739 250 61v
TIJSES, TIEMEN tijssen, tymon koper   1740 250 111r
RUURDS, TIETE ruirds, tyte (vrijgezel) koper Zuiderstraat 17   1733 248 208r
SCHELTES, TIETE scheltes, tyte koper Zuiderpoort (gebied)   1752 252 208r
SCHELTES, TIETE scheltes, tyte (het huis de drie spaarpotten) ten noorden Schritsen 56   1773 258 69v
SCHELTES, TIETE scheltes, tyte (wl) hoogbootsman (old) verkoper Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
PRIGGE, TIETJE prigge, tytia verkoper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
JELKES, TIETE jelkes, tytje koper   1743 251 11r
JELKES, TIETE jelkes, tytje koper Hofstraat 16   1745 251 73v
PRIGGE, prigge, tytzia koper Grote Bredeplaats 6   1767 257 8r
DOUWES, douwes, tzaecke koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 290r
PIERS, TJITSE piers, tzietske (wd) koper Zoutsloot ZZ   1752 252 232v
TJEPKES, tziepkes, tzisck koper Zoutsloot ZZ   1611 229 99r