Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BAKKER, W. bakker, w. (wd) ten westen Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
BAKKER, W. bakker, w. (wd) ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
FEDDEMA, W. feddema, w. ten oosten Lanen 93 F-182 1807 268 17r
FEDDEMA, W. feddema, w. ten noorden Lanen 93 F-182 1807 268 17r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. koper Noorderhaven 61   1785 261 273r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. ten oosten Heiligeweg 52   1804 267 23v
HANEKUIK, W. hanekuik, w. ten noorden Heiligeweg 52   1804 267 23v
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (dr) ten noorden   1805 267 110v
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (dr) koper   1808 268 103r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) advocaat koper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) ten westen Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) advocaat koper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) ten westen Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (dr) ten noorden Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
HANEKUIK, W. hanekuyk, w. koper Bildtstraat 24   1793 264 93v
RUITINGA, W. ruitinga, w. apotheker en drogist ten oosten Voorstraat 92   1804 267 75r
VETTEVOGEL, W. vettevogel, w. notaris ten oosten Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
WOLF, W. wolf, w. ten oosten Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
YPEY, W. ypey, w. ten westen Zuiderhaven 73   1773 258 100r
MINNES, minnes, waatze (wl) koper   1599 228 319r
MARTENS, WABE martens, wabbe koper   1633 233 104v
IEGES, WABE yges, wabbe (erven) ten noorden Noorderhaven 112   1640 234 113v
HAIES, WALING hayes, waling (kinderen) verkoper   1613 229 345r
JANS, WALING jans, waling ten westen   1774 258 150v
JANS, WALING janzen, waling ten westen Franekereind 14   1773 258 109r
JANS, WALING jansen, walingh koper Brouwersstraat 19   1664 238 223v
GRAUDA, WALING JANS grauda, walingh jansen koper Zuiderhaven 18   1678 241 6r
GRAUDA, WALING JANS grauda, walingh jansen koper Noorderhaven 66   1691 242 347r
GRAUDA, WALING JANS grauda, walingh jansen koper Zuiderhaven 18   1692 242 398v
GRAUDA, WALING JANS grauda, walingh jansen koper Vijverstraat 4   1692 243 16r
TJEERDS, WALING tiaardts, walingh ten westen Weverstraat ZZ   1627 232 11r
TJEERDS, WALING tiaardts, walingh koper Heiligeweg   1627 232 41r
IJSBRANDS, WALKE ijsbrands, walke koper Brouwersstraat 15   1695 243 135r
JELTES, WALLE jeltes, walle scheepstimmerman koper Schritsen 52   1781 260 135v
JANS, WALING jans, walling verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
WIETSES, WABE wytses, wapke (wd) ten westen Droogstraat NZ   1657 237 131v
HOLKEMA, WARNER holckema, warner koper Franekereind 14   1668 239 26ra
BERENDS, WARNER beerns, warner knoopmaker koper Lanen 6   1649 236 76v
EGBERTS, WARNER egberts, warner koper Weverstraat   1667 239 72v
EGBERTS, WARNER egberts, warner koper Kruisstraat 3   1667 239 115r
HARMENS, WARNER harmens, warner koper Rommelhaven 11   1765 256 130v
HARMENS, WARNER harmens, warner verkoper Rommelhaven 7   1772 258 6v
JANS, WARNER holcama, warner jansen verkoper   1660 238 29v
KAMMINGA, WATSE camminga, watse van (jhr) koper Schritsen 56   1744 251 31v
HAANSTRA, WATSE haanstra, watse ten zuiden Voorstraat 2   1757 254 94r
HAANSTRA, WATSE haanstra, watse koper Voorstraat 2   1766 256 198v
RUITINGA, WATSE ruitinga, watse (leeuwarden) apothekersknecht koper Voorstraat 94   1779 259 185r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watse koper Liemendijk NZ   1790 263 185r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watse koper Noorderhaven 101   1790 263 182v
, WATSE haanstra, watse koper Kleine Bredeplaats 1   1747 251 162r
SJOERDS, WATSE sjoerd, watse (sexbierum) geniaarde Zoutsloot NZ   1685 242 73v
OEBELES, WATSE ubles, watse bakker koper   1631 233 8v
ANDRINGA, WATSE andringa, watze van koper Zuiderhaven 25   1771 257 245v
ANDRINGA, WATSE andringa, watze van koper Zuiderhaven 2   1786 262 81r
HILARIUS, WATSE hilarius, watze ten westen Voorstraat 2   1800 265 486r
HILARIUS, WATSE hilarius, watze koper Kleine Bredeplaats 1   1803 266 521r
HILARIUS, WATSE hilarius, watze ten noorden Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze koper Oosterbolwerk   1781 260 42v
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze drogist koper Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze ten westen Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze drogist koper Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze ten westen Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
HENDRIKS, WINTJE hendrix, weintie koper Kerkpoortstraat OZ   1680 241 115v
HENDRIKS, WINTJE hendrix, weintie koper Noorderhaven 15   1681 241 156v
HENDRIKS, WINTJE hendrix, weintie koper Sint Odolphisteeg 7   1681 241 162v
JAKOBS, WELMOED jacobs, welmoed koper Lanen 91   1659 238 5r
GALEMA, WILTJE galema, weltje koper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
BRENS, WEMELTJE brens, wemeltje koper Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
JANS, WENDELE jans, wendel koper Moriaanstraat 1   1659 238 3v
PEIMA, WORP peima, werp ten noorden Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
KEIMPES, WESSEL keimpes, wessel sleper (schip-) koper Schritsen 51   1752 252 189r
LOLKES, WESSEL lolkes, wessel ten oosten Lanen 50 F-206 1810 268 352v
LOLKES, WESSEL lolkes, wessel ten westen Lanen 54 F-204 1810 269 110r
HENDRIKS, WINTJE hendrix, weyntie (wd) verkoper Noorderhaven 15   1676 240 231r
HEINEMAN, WIEBREN heineman, wibrandus (ds) gebruiker Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
SEERPS, WIEBREN seerps, wibrant koper Voorstraat 8   1643 235 89r
WIEBES, wybes, wichle verkoper Brouwersstraat   1616 230 41r
DIRKS, WIEBE dirks, wiebe ten oosten   1772 258 19r
HARMENS, WIEGER harmens, wieger koper Noorderhaven 62   1793 264 92v
MOCKEMA, WIEGER mockema, wieger koper Voorstraat 58   1711 245 146v
MOCKEMA, WIEGER mockema, wieger koper Voorstraat 53   1711 245 157v
KORNELIS, WIEGER cornelis, wieger koper   1778 259 144r
FREERKS, WIEGER frederiks, wieger bierdrager koper   1773 258 124r
HARINGS, WIEGER harings, wieger (oosterbierum) timmerknecht (huis-) verkoper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
HAIES, WIEGER hayes, wieger schipper koper Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
PAULUS, WIEGER paulus, wieger koper Zuiderstraat 7   1777 259 73r
TJALLINGS, WIGLE tjallings, wigle koper Vijverstraat ZZ   1671 240 32r
JELLES, WIEBREN jelles, wijbrand koper Lanen 47   1797 265 53r
, WIJNAND hoekers, wijnand slager (mr) koper Lanen 35 E-171 1809 268 244v
PIETERS, WIKJE pieters, wikje (wd) verkoper Noorderhaven 72   1773 258 78v
, WILLEM dakman, wilhelm koper   1779 259 180v
, WILLEM damen, wilhelm koper Schritsen 54   1767 256 260v
KASSEL, WILLEM cassel, wilhelmus van koper Raamstraat 5   1751 252 173r
KASSEL, WILLEM cassel, wilhelmus van koper Grote Bredeplaats 5   1754 253 131r
HILLEBRANDS, WILLEM hillebrandt, wilhelmus (dr) koper Voorstraat 13   1668 239 128r
, WILLEM stijckel, wilhelmus koper Simon Stijlstraat 9   1763 255 241v
, WILLEM , willem ten oosten Droogstraat   1751 252 177v
BAERDT, WILLEM baard, willem koper Hofstraat   1756 254 3v
BAKKER, WILLEM bakker, willem koper Kerkpoortstraat 31   1777 259 54r
BAKKER, WILLEM bakker, willem bode koper Voorstraat 53   1787 262 207r
BAKKER, WILLEM bakker, willem de (wl) verkoper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
BEETS, WILLEM beets, willem van der kapitein koper Zuiderhaven 2   1779 259 207v
BOER, WILLEM boer, willem de (wl) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BOER, WILLEM boer, willem de (wl) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
KALSBEEK, WILLEM calsbeek, willem van koper Voorstraat 27   1803 266 539r
, WILLEM flacq, willem kapitein ten oosten Havenplein 14 H-238 1808 268 134v
JAGER, WILLEM jager, willem ten westen Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
KALSBEEK, WILLEM kalsbeek, willem van verkoper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
MOES, WILLEM moes, willem schipper (turf-) koper Vianen 22 G-106 1810 269 15v
, WILLEM ransouw, willem van (franeker) koper Zuiderhaven 6   1702 244 166r
, WILLEM stijckel, willem koper Schritsen 17   1769 257 132v
, WILLEM stijckel, willem koper Voorstraat 29   1776 259 7r
, WILLEM stijckel, willem koper Lanen 64   1776 259 8r
, WILLEM stijckel, willem koper   1779 259 181r
, WILLEM vals, willem van koper   1779 259 181r
, WILLEM vlek, willem ten westen Havenplein 18 H-236 1808 268 38r
WIJNGAARDEN, WILLEM wijngaarden, willem koper Zuiderhaven 24   1777 259 33v
WOLF, WILLEM wolf, willem koper Hoogstraat 30   1801 265 704r
WOLF, WILLEM wolf, willem (wl) verkoper Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
YPEY, WILLEM ypey, willem koper   1779 259 226r
YPEY, WILLEM ypey, willem contrarolleur koper Raamstraat 5   1781 260 53r
ZONDERVAN, WILLEM zondervan, willem koper Grote Bredeplaats 13   1802 266 307r
ZONDERVAN, WILLEM zondervan, willem schipper (schuit-) koper Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
AGES, WILLEM ages, willem koper Voorstraat 101   1741 250 195r
ANDRIES, WILLEM andries, willem koper Rozengracht 40   1672 240 112r
ANDRIES, WILLEM andries, willem koper Both Apothekerstraat 18   1675 240 181v
HUBERTS, WILLEM ANDRIES hubert, willem andries bewoner Schritsen 51   1752 252 189r
WIT, WILLEM ANDRIES wit, willem andries de koper Both Apothekerstraat 18   1674 240 139r
WIT, WILLEM ANDRIES with, willem andries de koper Weverstraat   1679 241 46r
ANTONIUS, WILLEM antoni, willem provisioneel k   1735 249 7ra
ANTONIUS, WILLEM antoni, willem provisioneel k   1734 249 11va
ANTONIUS, WILLEM antoni, willem wever (mr bont-) koper   1735 249 68r
ARJENS, WILLEM arjens, willem koper Karremanstraat 20   1670 240 15r
BERENDS, WILLEM barends, willem koper Grote Bredeplaats 17   1753 253 77v
BERENDS, WILLEM beernts, willem koper Steenhouwersstraat 2   1628 232 297r
KASPERS, WILLEM caspers, willem verkoper Bildtpoort (gebied) NZ   1660 238 14r
KLASES, WILLEM claesen, willem omtrent Bildtstraat 4   1661 238 103r
KLASES, WILLEM claessen, willem koper   1644 235 146r
KLASES, WILLEM claessen, willem koper   1646 235 207v
KLASES, WILLEM claessen, willem koper Bargebuurt   1670 240 13v
KLASES, WILLEM clasen, willem (huisman) koper Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
KLASES, WILLEM burger, willem clasen verkoper   1631 233 10v
KLASES, WILLEM clazen, willem verkoper   1774 258 153r
KLASES, WILLEM clazen, willem verkoper   1774 258 153r
KOENRAADS, WILLEM coenes, willem koper Sint Jacobstraat 8   1675 240 197v
KOENRAADS, WILLEM coenes, willem koper Zoutsloot ZZ   1682 241 218r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads koper Zuiderhaven 43   1775 258 237r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads bode (admiraliteits-) koper Rozengracht NZ   1778 259 146v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads bode (admiraliteits-) koper Rozengracht NZ   1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (wl) bode (admiraliteits-) koper   1803 267 2v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (erven) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (erven) bode (admiraliteits-) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenradi bode (admiraliteits-) verkoper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
BONKE, WILLEM KORNELIS boncq, willem cornelis (erven) verkoper Lanen ZZ   1659 238 2v
BONKE, WILLEM KORNELIS boncq, willem cornelis (erven) verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
DAVIDS, WILLEM davids, willem koper Zoutsloot NZ   1787 262 238v
DAVIDS, WILLEM davids, willem (erven) ten oosten Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
KET, WILLEM DIRKS keth, willem dircks verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
DIRKS, WILLEM dircx, willem koper Moriaanstraat 3   1660 238 31r
DIRKS, WILLEM dircx, willem koper Noorderhaven 19   1660 238 35v
DIRKS, WILLEM dircx, willem ten westen Noorderhaven 19   1660 238 35v
DIRKS, WILLEM dircxen, willem brouwer koper Rozengracht 4   1654 236 256v
DIRKS, WILLEM dirks, willem koper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
BROUWER, WILLEM DIRKS brouwer, willem dirx verkoper Noorderhaven 19   1668 239 122r
DOUWES, WILLEM douwes, willem bouwmeester (oud-) koper Rozengracht 8   1778 259 158r
DOUWES, WILLEM douwes, willem koopman verkoper Zuiderhaven 38   1779 259 189v
DOUWES, WILLEM douwes, willem koper Hoogstraat 20   1781 260 54v
DOUWES, WILLEM douwes, willem koper Nieuweburen 11   1781 260 97v
DOUWES, WILLEM douwes, willem koopman koper   1781 260 112r
DOUWES, WILLEM douwes, willem (erven) ten westen   1809 268 223r
DOUWES, WILLEM douwes, willem (erven) ten westen   1809 268 224v
EGBERTS, WILLEM egberts, willem koper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
EGBERTS, WILLEM eiberts, willem koper Schritsen 8   1709 245 81r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES wijngaarden, willem feikes metselaar koper Brouwersstraat 1   1784 261 229r
GIJSBERTS, WILLEM geis, willem zadelmaker ten zuiden   1804 267 67v
GERRITS, WILLEM gerrits, willem bruidegom   1602 228 557r
GERRITS, WILLEM gerrits, willem koper Kerkpoortstraat 57   1722 246 128r
GERRITS, WILLEM gerrits, willem (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
GERRITS, WILLEM boontie, willem gerryts koper Lanen 43   1661 238 84r
GIJSBERTS, WILLEM gijsberts, willem koper Brouwersstraat 3   1638 234 57r
GIJSBERTS, WILLEM gisberts, willem koper Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
HAIES, WILLEM haayes, willem koper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
HAIES, WILLEM haayes, willem (erven) ten westen Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
HAIES, WILLEM hayes, willem ten oosten Heiligeweg 38   1773 258 88v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Voorstraat 75   1676 240 215r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Kerkpoortstraat 27a   1676 240 217r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Kerkpoortstraat 27   1677 240 249v
IJSBRANDS, WILLEM ijsbrands, willem koper   1780 259 254v
IJSBRANDS, WILLEM ijsbrands, willem koper Hofstraat 1 G-070 1809 268 267r
JANS, WILLEM jans, willem ten oosten Voorstraat 1   1601 228 515r
JANS, WILLEM jans, willem verkoper Voorstraat 3   1605 228 875r
BLOEMSMA, WILLEM JANS bloemsma, willem jans verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
BLOEMSMA, WILLEM JANS bloemsma, willem jans verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
JANS, WILLEM jansen, willem beeldsnijder ten zuiden Zuiderhaven 21   1659 238 9v
JANS, WILLEM jansen, willem beeldsnijder ten noorden Zuiderhaven 21   1660 238 30r
JANS, WILLEM jansen, willem bieder Rapenburg ZZ   1712 245 4va
JANS, WILLEM jansen, willem koper Nieuwstraat WZ   1711 245 149v
JANS, WILLEM bissiun, willem jansen verkoper   1740 250 118r
TROMPETTER, WILLEM JANS trompetter, willem jansen verkoper Lanen ZZ   1659 238 2v
TROMPETTER, WILLEM JANS trompetter, willem jansen verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
IEPES, WILLEM jeppes, willem koper Schritsen NZ   1676 240 246r
JOHANNES, WILLEM johannes, willem ten westen Scheerstraat 10   1750 252 72v
JOHANNES, WILLEM johannes, willem ten westen   1772 258 62r
LIEUWES, WILLEM lieuwes, willem schipper (trek-) koper Hoogstraat 31   1793 264 121r
LIEUWES, WILLEM lieuwes, willem ten zuiden Herenwaltje 9   1804 267 25v
LOUWS, WILLEM louws, willem koper Jan Ruurdstraat 1   1713 245 201r
BAERDT, WILLEM REINS baard, willem reins (dokkum) verkoper   1745 251 80v
RIJKS, WILLEM rijx, willem koper Zuiderhaven 54   1669 239 214r
RUURDS, WILLEM ruirds, willem verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
RUURDS, WILLEM ruirds, willem ten oosten Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
RUTGERS, WILLEM rutgers, willem koper Zoutsloot ZZ   1703 244 191v
RUTGERS, WILLEM rutgers, willem koper Franekerpoort (gebied)   1716 245 263v
RUURDS, WILLEM ruurds, willem winkelier verkoper Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
SIEMENS, WILLEM simens, willem (burgemeester)(oud-) verkoper Bildtpoort (gebied)   1640 234 105v
STEFFENS, WILLEM stevens, willem koper   1598 228 215r
STOFFELS, WILLEM stoffels, willem koper Grote Kerkstraat 16   1639 234 71v
STOFFELS, WILLEM stoffels, willem (wd) ten westen Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
SIEMENS, WILLEM symens, willem koper Zuiderhaven 18   1642 235 18v
SIEMENS, WILLEM symens, willem koper   1644 235 108r
SIEMENS, WILLEM symens, willem (burgemeester) ten westen   1660 238 37r
SIEMENS, WILLEM symens, willem (burgemeester) ten zuiden   1660 238 37r
TEUNIS, WILLEM teunis, willem koper Droogstraat ZZ   1626 231 143v
TEUNIS, WILLEM thoenis, willem ten westen Voorstraat 3   1605 228 875r
TEUNIS, WILLEM thonis, willem koper Grote Kerkstraat ZZ   1600 228 397r
TEUNIS, WILLEM thonis, willem koper   1600 228 398r
TJEPKES, WILLEM tiepckes, willem koper Hoogstraat ZZ   1644 235 131r
TJEPKES, WILLEM tiepkes, willem koper   1643 235 85r
TEUNIS, WILLEM tonys, willem ten noorden Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
TEUNIS, WILLEM tonys, willem wandelverkoper Hoogstraat 41   1601 228 495r
TEUNIS, WILLEM tonys, willem koper Voorstraat 1   1601 228 515r
WILLEMS, WILLEM willems, willem pottenbakker koper   1660 238 38r
WILLEMS, WILLEM willems, willem pottenbakker ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
WILLEMS, WILLEM willems, willem verkoper Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
WILLEMS, WILLEM willems, willem verkoper   1775 258 203r
GROEN, WILLEM WILLEMS groen, willem willems koper   1643 235 86r
, WILHELMINA ville, willemina de koper Voorstraat 62   1764 256 76r
FOKKES, WILLEMKE fokkes, willemke koper Kerkpad 1   1750 252 64v
JELGERSMA, WILT jelgersma, wiltetus apotheker koper Voorstraat 47   1659 237 184r
JELGERSMA, WILT jelgersma, wiltetus (vroedsman) apotheker koper Noorderhaven 92   1734 249 5r
JELGERSMA, WILT jelgersma, wiltetus (vroedsman) koper Voorstraat 41   1734 249 1r
GEERTS, WOBBE geerts, wobbe (wd) ten oosten Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
, WOUTER , wolter brouwer ten westen   1601 228 528r
WILLEMS, WOUTER willems, wolter koper Heiligeweg   1600 228 418r
TADEMA, WOPKE JANS tadema, wopcke jansen kleermaker koper Zuiderhaven 18   1660 238 32r
BUMA, WOPKE buma, wopke koper Rozengracht NZ   1728 247 130r
BUMA, WOPKE buma, wopke koper Rozengracht NZ   1730 247 317v
BUMA, WOPKE buma, wopke (burgemeester)(oud-) koper Hofstraat 16   1743 250 296r
BUMA, WOPKE buma, wopke koper Rozengracht NZ   1763 255 210v
KNOOPS, WOPKE knoops, wopke (erven) ten noorden Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
BARTELDS, WOPKE bartles, wopke arbeider verkoper   1774 258 142v
KLASES, WOPKE clasen, wopke koper Simon Stijlstraat 6   1701 244 129r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 41 E-188 1809 268 202r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 79 E-209 1809 268 309v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 79 E-210 1809 268 309v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke verkoper Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke verkoper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
DOEDES, WOPKE doedes, wopke koper Zuiderstraat 29   1746 251 144r
EESGES, WOPKE easges, wopke (wd) ten oosten Spekmarkt 1   1772 258 44r
EDGERS, WOPKE edgers, wopke (wl) koper Heiligeweg NZ   1774 258 181r
EESGES, WOPKE esges, wopke (wd) ten oosten Spekmarkt 1   1772 258 29v
AKKER, WOPKE JANS acker, wopke jansen koper Hofstraat 16   1669 239 183r
DJOERDS, WOPKE joerds, wopke koopman in hout verkoper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
DJOERDS, WOPKE joerds, wopke verkoper Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
JOHANNES, WOPKE johannes, wopke turfdrager koper Franekerpoort (gebied)   1728 247 204v
JOHANNES, WOPKE johannes, wopke verkoper   1773 258 126v
REMKES, WOPKE remkes, wopke ten oosten Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
ROMKES, WOPKE romkes, wopke schipper verkoper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
JANS, WOPKJE jans, wopkje verkoper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
SIEMENS, WOUTER siemens, woulter koper Zoutsloot   1611 229 92r
, WOUTER burgerhof, wouter koper Spekmarkt 4   1796 265 14r
, WOUTER burgerhoff, wouter apothekersknecht verkoper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
, WOUTER burgerhoff, wouter ten oosten Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
, WOUTER .., wouter koper   1645 235 167r
ARENDS, WOUTER arents, wouter schoenmaker (mr) koper Voorstraat 5   1733 248 207r
ARENDS, WOUTER arents, wouter schoenmaker (mr) koper   1735 249 52r
PIERS, WOUTER piers, wouter ten noorden Zuiderhaven 73   1773 258 100r
PIERS, WOUTER piers, wouter ten westen Raamstraat 7   1774 258 132r
PIETERS, WOUTER pyters, wouter verkoper   1774 258 148v
RUTGERS, WOUTER rutgers, wouter verkoper   1772 258 9v
WILKES, WOUTER wilckes, wouter ten westen   1601 228 516r
HANEKUIK, WIEBE hanekuik, wybe (erven) verkoper   1804 267 93v
LOLKEMA, WIEBE lolcama, wybe verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
LOLKEMA, WIEBE lolcama, wybe verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
BAUKES, WIEBE baukes, wybe ten westen Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
BAUKES, WIEBE baukes, wybe ten zuiden Lanen 24 F-221 1810 269 17r
BOKKES, WIEBE bockes, wybe koper Lanen 87   1628 232 87r
BOKKES, WIEBE bokkes, wybe koper Lanen 87   1637 234 20r
KLASES, WIEBE claasen, wybe (wl) scheepstimmerman verkoper   1804 267 58v
KLASES, WIEBE claesen, wybe verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 154r
KLASES, WIEBE claeses, wybe koper Noorderhoofd 1   1755 253 247r
DJOERDS, WIEBE dioerdts, wybe koper   1645 235 161v
DIRKS, WIEBE dirks, wybe koper Prinsenstraat 4   1761 255 83v
DIRKS, WIEBE dirks, wybe (wl) verkoper Prinsenstraat 4   1778 259 119v
VLIET, WIEBE DIRKS vliet, wybe dirks koper Lanen 2   1756 254 41r
VLIET, WIEBE DIRKS vliet, wybe dirks koper Lanen 2   1759 254 193v
VLIET, WIEBE DIRKS vliet, wybe dirks koper Grote Kerkstraat 37   1766 256 155v
DOEKELES, WIEBE doeckles, wybe koper Lanen 40   1624 231 5v
FEDDES, WIEBE feddes, wybe bakker ten westen Noorderhaven 19   1728 247 206v
BAKKER, WIEBE FEDDES backer, wybe feddes koper Noorderhaven 17   1711 245 150r
KALF, WIEBE FEDDRIKS kalff, wybe feddriks koper Hofstraat 16   1701 244 110r
FEDDRIKS, WIEBE feddrix, wybe koper Noorderhaven 47   1685 242 72v
FEDDRIKS, WIEBE feddrix, wybe koper Grote Bredeplaats 15   1686 242 120v
FEDDRIKS, WIEBE feddrix, wybe koper Lammert Warndersteeg 1   1697 243 312v
FEDDRIKS, WIEBE feddrix, wybe koper Nieuwstraat WZ   1700 244 52r
KALF, WIEBE FEDDRIKS calff, wybe feddrix koper Noordijs 4   1693 243 54r
FONGERS, WIEBE fongers, wybe bewoner Droogstraat   1751 252 177v
FREERKS, WIEBE lemsma, wybe frederiks koper   1778 259 127v
GERRITS, WIEBE gerrits, wybe koper Grote Kerkstraat 39   1663 238 182v
GERRITS, WIEBE gerrits, wybe koper William Boothstraat OZ   1716 245 256r
GERRITS, WIEBE gerrits, wybe koper Droogstraat 15   1728 247 137r
HANSES, WIEBE hans, wybe curator Noorderhaven NZ   1627 232 35r
HENDRIKS, WIEBE hendrix, wybe botenmaker (mr) koper Zuiderhaven 18   1694 243 87v
HENDRIKS, WIEBE bantema, wybe hendrix scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 45   1707 245 32v
HIDDES, WIEBE hiddes, wybe koper Rozengracht 40   1699 244 8v
JANS, WIEBE jans, wybe koper Lanen 28   1778 259 125r
JANS, WIEBE jans, wybe (wd) ten westen   1804 267 86r
JANS, WIEBE jans, wybe (wd) ten westen   1804 267 91r
JANS, WIEBE jans, wybe (wd) ten noorden Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
JANS, WIEBE jans, wybe (wl) verkoper Lanen 28 F-219 1810 269 6r
JANS, WIEBE jans, wybe (wl) verkoper Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
JANS, WIEBE jans, wybe (wl) metselaar (mr) verkoper Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
JOHANNES, WIEBE johannes, wybe ten noorden   1775 258 196r
JOOSTES, WIEBE koemelker, wybe joostes koper Weverstraat   1653 236 221r
LAMMERTS, WIEBE lammerts, wybe gortmaker koper Karremanstraat 27   1633 233 124v
STEENSMA, WIEBE LOLLES steensma, wybe lolles koper Simon Stijlstraat 6   1756 254 47v
STEENSMA, WIEBE LOLLES steensma, wybe lolles (burgemeester)(oud-) verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
, WIEBE munties, wybe (wesen) ten zuiden   1655 237 37v
, WIEBE nammerts, wybe (wd) ten westen   1805 267 123r
OEDSES, WIEBE oedses, wybe (weeskinderen van) verkoper   1633 233 116v
OEDSES, WIEBE oedsis, wybe (weeskinderen van) verkoper   1633 233 104r
MOOI, WIEBE PIETERS moy, wybe pytters wijnkoper koper   1659 238 13r
RUURDS, WIEBE ryurdts, wybe koper Heiligeweg   1597 228 60r
SALOMONS, WIEBE salomons, wybe (op de leye) schipper koper Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
SALOMONS, WIEBE salomons, wybe (op de leye) schipper koper Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS wildschut, wybe sjoerdts koper Zuiderhaven 71a   1682 241 185r
SIEBRENS, WIEBE sybrens, wybe matroos koper Lanen 6   1728 247 74r
SIEBRENS, WIEBE sybrens, wybe constabel koper Schritsen NZ   1729 247 219v
WIEBES, WIEBE wybes, wybe koper Noorderhaven 34   1669 239 190r
WIEBRENS, WIEBE wybrens, wybe ten westen   1660 238 37v
HANEKUIK, WIEBE JOHANNES hanekuik, wybo johannes koper Noordijs   1781 260 92r
KLOK, WIEBREN klok, wybrand ten westen   1773 258 72v
KLOK, WIEBREN klok, wybrand ten noorden   1773 258 72v
WILLEMS, WIEBREN willems, wybrand koper   1778 259 141v
WILLEMS, WIEBREN willems, wybrand koper   1779 259 175v
KLASES, WIEBREN claes, wybrandt verkoper Lanen 80   1598 228 210r
RINNERTS, WIEBREN rinnerts, wybrandt koper Voorstraat 76   1703 244 211r
YTSMA, WIEBREN itsma, wybrandus van koper Voorstraat 14   1753 253 97v
SLOTERDIJK, WIEBREN sloterdijck, wybrandus (wl) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
SLOTERDIJK, WIEBREN sloterdijck, wybrandus (wl) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
CHRISTIAANS, WIEBREN christiaans, wybrandus schipper koper Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
CHRISTIAANS, WIEBREN christiaans, wybrandus ten oosten Lanen 45 E-190 1809 268 198v
KLOK, WIEBREN klok, wybren koper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
KLOK, WIEBREN klok, wybren ten oosten Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
KLOK, WIEBREN klok, wybren ten noorden Spekmarkt 4   1772 258 32v
KLOK, WIEBREN klok, wybren ten oosten   1774 258 151v
WIJNGAARD, WIEBREN wijngaard, wybren koper Zuiderhaven 73   1760 255 13v
BOUWES, WIEBREN bouwes, wybren koper Lanen 48   1657 237 133r
BROERS, WIEBREN broers, wybren koper   1778 259 101r
BROERS, WIEBREN broers, wybren koper   1779 259 160r
BROERS, WIEBREN broers, wybren koper   1780 259 255r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman (huis-) geniaarde Kruisstraat 10   1782 261 4r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman (huis-) koper Zoutsloot NZ   1793 264 143v
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman verkoper   1805 267 129r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman verkoper   1805 267 130r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman verkoper   1805 267 131r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman verkoper   1805 267 132r
CHRISTIAANS, WIEBREN christiaans, wybren ten oosten Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
CHRISTIAANS, WIEBREN christiaans, wybren ten zuiden Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
KORNELIS, WIEBREN cornelis, wybren koper   1645 235 168v
KORNELIS, WIEBREN cornelis, wybren koper   1645 235 169v
DIRKS, WIEBREN dircks, wybren scheepstimmerman koper Zuiderstraat 33   1648 236 21r
DIRKS, WIEBREN dirks, wybren koper Achterstraat   1718 246 31v
GERBENS, WIEBREN gerbens, wybren slager koper Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
HERES, WIEBREN heeres, wybren (erven) ten westen   1804 267 52v
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar verkoper Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar (mr) verkoper Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar (mr) verkoper Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
HERES, WIEBREN heeres, wybren ten zuiden Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
HESSELS, WIEBREN hessels, wybren koper Kleine Kerkstraat 10   1720 246 91r
JANS, WIEBREN jans, wybren verkoper Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
MEINERTS, WIEBREN meynerts, wybren ten zuiden   1634 233 133r
PIEBES, WIEBREN pybes, wybren naastligger   1601 228 509r
SEERPS, WIEBREN seerps, wybren verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
SIEBRENS, WIEBREN sybrens, wybren ten westen   1772 258 22v
WILLEMS, WIEBREN willem, wybren koper Lanen 48   1773 258 125v
WILLEMS, WIEBREN willems, wybren koper Rommelhaven 11   1772 258 7v
MINNES, WIEBRICHJE minnes, wybrich koper   1633 233 116r
LIEUWES, WIERD lieuwes, wyert ten westen Lanen 2   1605 228 937r
HARMENS, WIEGER harmens, wyger koper Voorstraat 16   1805 267 132r
KUIT, WIEGER kuit, wyger ten noorden Lanen 91   1659 238 5r
HORNSTRA, WIEGER DIRKS hornstra, wyger dirks scheepstimmerman koper Franekereind 23   1739 250 76v
HARINGS, WIEGER harings, wyger (oosterbierum) timmerknecht (huis-) verkoper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
JARICHS, WIEGER jarigs, wyger koper Lanen 40   1758 254 177r
, WIJNAND hoekers, wynand slager (mr) koper Lanen 31   1804 267 92v
, WIJNAND hoekes, wynand ten zuiden Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
, WIJNAND hoekes, wynand ten zuiden Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
POPPES, WIJNAND poppes, wynert koopman koper Weverstraat   1659 238 6r
, WIENSEN , wynse (arum) koper Zuiderhaven 65   1717 245 298v
ALEFS, WIENSEN aleffs, wyntien koper   1633 233 79r
WIJNANDS, WIENSEN wyns, wyntien koper Zuiderhaven 65   1721 246 102v
TJEERDS, WIEPKE tiaardts, wypcke koper Hoogstraat 21   1636 234 10v
TJEERDS, WIEPKE tiaardts, wypke koper Droogstraat ZZ   1627 232 16r
MENALDA, WIEPKJE ULBES menalda, wypkjen ulbes verkoper   1774 258 175r
MENALDA, WIEPKJE ULBES menalda, wypkjen ulbes koper   1775 258 203v
JOUKES, WEIT jouckes, wyt koper Voorstraat NZ   1611 229 103r
BEIMA, WIETSE beima, wytse koper Voorstraat 88   1667 239 84r
BEIMA, WIETSE beima, wytse koper Zuiderhaven 56   1667 239 88r
BEIMA, WIETSE beima, wytse koper Zuiderhaven 9   1674 240 140r
BEIMA, WIETSE beyma, wytse kapitein koper   1668 239 129v
GERRITS, WIETSE gerrits, wytse (burgemeester)(wl) koper   1660 238 29r
HEINS, WIETSE heins, wytse scheepstimmerman koper   1734 249 14r
WASSENAAR, WIETSE HESSELS wassenaer, wytse hessels koper Rozengracht 22   1722 246 144r
VETTEVOGEL, WIETSE JANS vettevogel, wytse jans koper Lanen 17   1758 254 169v
BEIMA, WIETSE JOHANNES beyma, wytse johannes koper Zuiderhaven 56   1648 236 53v
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse koper Rozengracht 38   1653 236 221v
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse schipper (groot-) koper Rozengracht 38   1656 237 64v
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse (burgemeester) ten westen Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse (burgemeester)(oud-) ten westen Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
MICHIELS, WIETSE michiels, wytse (erven)(burgemeester) verkoper Zoutsloot NZ   1674 240 160v
TALMA, WIETSE PIEBES talma, wytse piebes koper Zuiderhaven 18   1725 246 218v
PIEBES, WIETSE pybes, wytse koper Rozengracht 21   1674 240 144v
PIEBES, WIETSE pybes, wytse koper Rozengracht 20   1681 241 156r
PIETERS, WIETSE pyters, wytse (mr) koper Hofstraat   1645 235 168r
PIETERS, WIETSE pyters, wytse koper Weverstraat   1654 236 255r
PIETERS, WIETSE pyters, wytse koper Grote Kerkstraat 41   1659 237 198v
PIETERS, WIETSE pytters, wytse chirurgijn (mr) koper Gardenierstraat NZ   1645 235 159v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS wassenaar, wytse stevens koper Kerkpad WZ   1681 241 152v
LAUTENBACH, WIETSE lautenbach, wytske koper Havenplein 26   1774 258 138r
FRANSES, WIETSE fransen, wytske koper   1778 259 112v
FRANSES, WIETSE fransen, wytske koper   1780 259 234r
FREERKS, WIETSE freerks, wytske (wd)(dokkum) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
JAKOBS, WIETSE jacobs, wytske verkoper Bildtstraat 18   1804 267 8v
JANS, WIETSKE templar, wytske jans verkoper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
JOHANNES, WIETSE joannes, wytske (erven) verkoper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
SIKKES, WIETSKE sickes, wytske koper Lanen ZZ   1611 229 80r
SIKKES, WIETSE sikkes, wytske (wd) verkoper Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
SIPKES, WIETSKE sipckes, wytske verkoper   1633 233 124r
BEIMA, WIETSE beyma, wytze koper Zuiderhaven 18   1675 240 175v
BLOEM, WIETSE blom, wytze schipper (beurt-) op amsterdam koper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
BLOEM, WIETSE blom, wytze majoor (stads-) koper Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
VETTEVOGEL, WIETSE vettevogel, wytze koper Zuiderhaven 83   1796 264 311r
VETTEVOGEL, WIETSE vettevogel, wytze notaris koper Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
VETTEVOGEL, WIETSE vettevogel, wytze notaris koper Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
FINK, WIETSE KLASES vink, wytze claases koper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
HEINS, WIETSE heins, wytze ten westen   1805 267 119v
JANS, WIETSE fettevogel, wytze jans koper Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
JOHANNES, WIETSE johannes, wytze koper Grote Bredeplaats 21   1767 256 227r