Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
A. noordga, a. (wd) ten westen Brouwersstraat 12   1773 258 68v
A. roerich, a. (erven) ten westen Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
A. terwogh, a. ten noorden Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
A. terwogt, a. ten westen Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
A. roerich, a. (erven) ten westen Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
A. BINKSMA binksma, a. geniaarde   1795 264 252r
A. FABER faber, a. verkoper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
A. JONG jong, a. de (wd) verkoper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
A. LENTS lentz, a. ten noorden Lanen 37 E-173 1808 268 179r
A. LENTS lentz, a. ten noorden Lanen 39 E-173 1809 268 222r
A. OOSTENDORP oostendorp, a. ten oosten Lanen 19 E-162 1808 268 50v
A. OOSTENDORP oostendorp, a. ten zuiden Lanen 21 C-164 1810 269 35r
A. OOSTENDORP oostendorp, a. ten zuiden Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
A. RING ring, a. van koper   1789 263 71v
A. RING ringh, a. van (dr) koper Zuiderhaven 50   1799 265 261r
A. RING ringh, a. van (dr) ten westen Voorstraat 67   1804 267 96r
A. ROOK roock, a. de ten oosten Voorstraat 55   1804 267 29r
A. ROOK roock, a. de ten noorden Voorstraat 55   1804 267 29r
A. ROOK roock, a. de equipagemeester ten noorden Voorstraat 57   1804 267 30v
A. TADEMA tadema, a. ten oosten Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
A. TADEMA tadema, a. ten oosten Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
A. VEEN veen, a. van der ten noorden Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
A. WINTER winter, a. ten oosten Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
A. WINTER winter, a. ten zuiden Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
AAFKE cronenburgh, aeff koper Voorstraat 60   1597 228 111r
AAFKE ALTENA altena, aafke koper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
AAFKE ALTENA altena, aafke verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
AAFKE BANGA banga, afine koper   1646 235 239r
AAFKE BIERMA bierma, aefke geniaarde Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
AAFKE CRONENBURG croonenburch, aeffke van (wl) bewoner   1634 233 131r
AAFKE HETTINGA hettinga, aeffke van (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
AAFKE HIBMA hibma, aafke koper   1804 267 93v
AAFKE OVERDIJK overdijk, aafke koper   1805 267 123r
AAFKE OVERDIJK overdijk, aafke ten noorden   1805 267 123r
AAFKE RINSMA rinsma, aafke koper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
AAFKE STEFANUS stephani, aafken verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
AAFKE STEFANUS stephani, aafke verkoper   1774 258 152v
AAFKE VOSMA vosma, aefjen koper Grote Bredeplaats 18   1747 251 204r
AAFKE BEERTS BROUWER brouwer, aafke beerts verkoper Wasbleek ZZ   1779 259 159r
AAFKE DIRKS dircx, aeff koper Schritsen   1612 229 184r
AAFKE DIRKS dircx, aeffke koper   1651 236 180r
AAFKE DIRKS dircx, afke koper Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
AAFKE FREERKS freercx, aeff koper Karremanstraat OZ   1600 228 402r
AAFKE GERBENS gerbens, aafke koper Voorstraat 90   1754 253 177r
AAFKE GERRITS gerryts, aefke (wd) verkoper Noorderhaven 66   1752 252 180r
AAFKE HARMENS harmens, aefke koper   1728 247 103v
AAFKE HESSELS hessels, aeff (wd) koper Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
AAFKE HIDDES hiddes, aeffke verkoper   1633 233 124r
AAFKE IEPES ippes, aeff koper   1599 228 346r
AAFKE IEPES ypes, aefke koper   1728 247 195v
AAFKE IJSBRANDS ijsbrants, aeff koper Schritsen   1597 228 64r
AAFKE JANS jans, aeffke (te wijnaldum) koper Franekereind 13   1600 228 424r
AAFKE JOHANNES johannes, aeffke verkoper Schritsen NZ   1601 228 510r
AAFKE JURJENS jurjens, aefke koper   1732 248 132v
AAFKE KLEISES cleyses, aeffke koper   1634 233 145r
AAFKE KORNELIS cornelis, aafke koper   1778 259 134r
AAFKE MARTENS martens, aeffke koper Voorstraat 5   1633 233 124v
AAFKE MICHIELS michiels, aeffke koper   1660 238 38r
AAFKE PAULUS poulus, aefke koper Grote Kerkstraat 32   1711 245 135v
AAFKE PIETERS pieters, aeff koper NZ   1627 232 50r
AAFKE POPPES poppes, aeffke koper Bildtstraat 13   1652 236 199v
AAFKE REINERS FONTEIN fontein, aefke reiners koper Voorstraat 36   1730 247 339r
AAFKE REINERS FONTEIN fontein, aefke reiners koper Voorstraat 20   1731 247 386r
AAFKE SIETSES sytties, aeff koper Lanen NZ   1598 228 160r
AAFKE SIKKES BROUWER brouwer, aafke sikkes koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
AAFKE SJOERDS sjoerds, aafke koper Kleine Bredeplaats OZ   1754 253 146r
AAFKE TEUNIS teunis, aeffke koper Heiligeweg ZZ   1630 232 307r
AAFKE TEUNIS teunis, aeffke koper   1632 233 61r
AAFKE TIEMENS tijmons, aafke (wl) verkoper   1804 267 91r
AAGJE bretton, aagje (wd) verkoper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
AAGJE breton, aagje koper   1776 259 8v
AAGJE HANEKUIK hanekuik, aagje koper Schritsen 35   1777 259 86r
AAGJE HANEKUIK hanekuik, aagtje (erven) verkoper   1804 267 93v
AAGJE HANEKUIK hanekuik, aagje (wd) verkoper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
AAGJE VRIES fries, aechtie de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
AAGJE BOUWES bouwes, aagjen koper Voorstraat 1   1747 251 189v
AAGJE HENDRIKS hendrix, aegjen koper Schritsen 65   1714 245 203v
AAGJE HENDRIKS hendrix, aegjen koper Zuiderhaven 36   1717 245 290r
AAGJE HENDRIKS hendrix, aeghje koper   1721 246 119r
AAGJE HENDRIKS hendrix, aecht koper   1722 246 131v
AAGJE HENDRIKS hendrix, aecht koper   1722 246 141v
AAGJE JANS jans, aegjen koper Romastraat ZZ   1749 252 3v
AAGJE KLASES claessen, aegje koper   1670 239 217r
AAGJE KLASES clases, aegtie (wd) koper Hofstraat 16   1684 242 50v
AAGJE KLASES claeses, aecht koper   1690 242 312r
AAGJE PIETERS pieters, aegt ten westen   1605 228 869r
AAGJE RUTGERS rutgers, aagien koper   1778 259 149v
AAGJE WIETSES wytses, aegt bruid   1605 228 867r
AAGJE WIETSES wytses, aecht koper Vijverstraat   1627 232 36r
AALTJE stamles, aletta koper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
AALTJE BENTFORD bentfort, aletta koper Voorstraat 6 7-076 1788 263 21r
AALTJE BENTFORD bentfort, aletta verkoper Voorstraat 6   1794 264 168v
AALTJE DONKER donker, aaltje koper Droogstraat   1751 252 177v
AALTJE GEEST geest, alida van der koper Fabrieksstraat 28   1762 255 167v
AALTJE GEEST geest, alida van der (wd) verkoper Havenplein 10   1773 258 98r
AALTJE HEINS heins, alida koper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
AALTJE HEINS heins, aleida koper Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
AALTJE HEINS heins, aleida ten oosten Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
AALTJE HEINS heins, aleida ten noorden Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
AALTJE KAMPEN campen, aeltie van koper   1732 248 89v
AALTJE KERVEL kervel, aletta van verkoper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
AALTJE KOK kok, aaltje de koper   1799 265 306r
AALTJE LAUTA lauta, alathea (juffr) verkoper Noorderhaven 34   1659 238 7r
AALTJE LAUTA lauta, alathea (juffr) verkoper Hofstraat ZZ   1659 238 7v
AALTJE LAUTA lauta, alathea (juffr) verkoper Hofstraat 20   1660 238 27v
AALTJE LAUTA lauta, alathea (juffr) ten noorden Hofstraat 20   1660 238 27v
AALTJE MENALDA menalda, aaltje verkoper   1774 258 137v
AALTJE MEULEN meulen, alet van der ten oosten   1772 258 36v
AALTJE NOREL norel, aaltje koper   1786 262 128r
AALTJE OOSTERVELD oosterveld, aaltje koper   1767 256 245v
AALTJE STOK stok, aaltje van der verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
AALTJE STOK stok, aaltje van der verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
AALTJE STOK stok, aaltje van der verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
AALTJE STOK stok, aaltje van der verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
AALTJE STOK stok, aaltje van der verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
AALTJE STOK stok, aaltje van der verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
AALTJE STOK stok, aaltje van der verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
AALTJE STOK stok, aaltje van der verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
AALTJE STOK stok, aaltje van der verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
AALTJE VERKERK verkerck, aeltie koper Zuiderhaven 56   1634 233 130r
AALTJE WIJNSMA wijnsma, aaltje (wl) verkoper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
AALTJE WIT wit, aleida de koper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
AALTJE ZIJLSTRA zijlstra, aaltje koper Havenplein 16   1774 258 183r
AALTJE ABES abes, aeltien koper   1660 238 21v
AALTJE ALBERTS albarts, aaltje verkoper Achterstraat   1665 239 3r
AALTJE ALBERTS alberts, aeltje koper   1728 247 95v
AALTJE ALLERTS allerts, aeltie koper Noorderhaven ZZ   1685 242 87v
AALTJE ANDRIES andries, aelcke verkoper Brouwersstraat 2   1601 228 539r
AALTJE ANDRIES andrys, aeltie koper Rozengracht 22   1731 248 33r
AALTJE ANDRIES andrys, aaltie koper Simon Stijlstraat 2   1738 249 225v
AALTJE ANDRIES andrys, aaltie koper Simon Stijlstraat 2   1738 249 230v
AALTJE ANDRIES anderys, aaltie koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 28v
AALTJE ARENDS aerns, aeltie koper   1627 231 159r
AALTJE BERENDS beernds, aaltje (wd) koper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
AALTJE BOKKES bockes, aeltje koper   1696 243 248v
AALTJE BOKKES bockes, aeltie koper   1704 244 248v
AALTJE DOUWES douwes, aaltje koper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
AALTJE DOUWES douwes, aaltje verkoper   1805 267 108r
AALTJE DOUWES JONG jong, aaltje douwes de (wd) verkoper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
AALTJE DOUWES JONG jong, aaltje douwes de (wd) ten oosten Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
AALTJE EIES jees, aelcke (wd) verkoper Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
AALTJE FREERKS freerks, aaltje koper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
AALTJE GATSES gatses, ael koper   1602 228 635r
AALTJE GEERTS geerts, altie koper Herenwaltje OZ   1677 240 266r
AALTJE GERBENS gerbens, aelke verkoper   1601 228 497r
AALTJE GERRITS gerrits, aeltgen koper Sint Jacobstraat   1603 228 741r
AALTJE GERRITS gerrits, aaltje (wd) verkoper   1774 258 185r
AALTJE GERRITS gerrits, aaltje koper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
AALTJE HENDRIKS hendriks, aaltje koper   1748 251 216r
AALTJE HOTSES hotses, aaltie koper   1660 238 48r
AALTJE JANS baltus, aeltgien jans koper   1602 228 624r
AALTJE JANS bostijn, aaltie jans koper   1738 249 232r
AALTJE JANS jans, aeltje koper   1746 251 155r
AALTJE JANS jans, aaltje verkoper   1774 258 155v
AALTJE JANS BROERS broers, aeltje jan verkoper   1606 228 975r
AALTJE JANS KRONENBURG kronenburg, aaltje jans koper   1798 265 162r
AALTJE JELLES jelles, aell koper   1617 230 165r
AALTJE JILLES jielles, aaltje verkoper   1774 258 140v
AALTJE JOHANNES joannes, aeltje koper Havenplein ZZ   1686 242 127r
AALTJE JOHANNES johannes, aaltje koper Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
AALTJE JOUWS jous, aeltje koper   1661 238 117v
AALTJE KLASES claessen, aeltsen koper   1668 239 175r
AALTJE KORNELIS BLOK blok, aaltje cornelis verkoper Bildtstraat 14   1780 259 270v
AALTJE LAMMERTS lamberts, aeltie (te leeuwarden) koper Voorstraat 7   1627 232 12r
AALTJE MEINERTS meynerts, aeltie koper   1638 234 65v
AALTJE MEINERTS meynerts, aeltie koper Schritsen 50   1643 235 62v
AALTJE MEINERTS meinerts, aeltie koper   1645 235 174v
AALTJE MEINERTS meynerts, aeltie koper   1646 235 210r
AALTJE MICHIELS michiels, aeltje koper   1668 239 142r
AALTJE MINNES minnes, aaltje koper   1753 253 115v
AALTJE PIETERS pieters, aaltje (wl) verkoper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
AALTJE PIETERS pieters, aaltje ten zuiden Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
AALTJE REINERS reyners, aeltye verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
AALTJE REINS WYNIA winia, aeltje reins koper   1679 241 43v
AALTJE RINTJES rintjes, aaltje koper   1778 259 151r
AALTJE SIEMENS simons, aeltie koper Voorstraat 58   1641 234 150v
AALTJE SIEMENS HEINS heins, alida simons koper   1774 258 194r
AALTJE STITTERTS BONTEKOE bontekoe, aaltje stitterts koper Hoogstraat 18   1782 260 302v
AALTJE TEUNIS teunis, aaltje koper   1753 253 126v
AALTJE TEUNIS theunis, aaltje koper   1777 259 83r
AALTJE WILLEMS willems, aaltje koper   1774 258 141v
AALTJE WILLEMS willems, aaltje koper   1774 258 142v
AALTJE WILLEMS willems, aaltje verkoper   1774 258 182v
AALTJE WILLEMS willems, aaltje koper   1779 259 175r
AART HENDRIKS hendrix, aert schilder koper   1696 243 220r
AART HENDRIKS hendrix, aert schilder koper   1703 244 220r
AART HENDRIKS hendriks, aart schilder koper   1712 245 180r
AART JAKOBS jacobs, aert koper   1682 241 224v
AART JAKOBS jacobs, aert chirurgijn koper Nieuwstraat WZ   1686 242 105r
AART JAKOBS jacobs, aert koper   1687 242 200r
AART JAKOBS jacobs, aert koper   1691 242 354v
AART JAKOBS jacobs, aert chirurgijn koper   1692 242 382r
AART JANS jansen, aert koper Havenplein ZZ   1606 228 974r
AART JOHANNES johannes, aert (burgemeester) koper Zoutsloot ZZ   1648 236 22r
AART JOHANNES johannes, aert (erven) ten westen Voorstraat 59   1659 238 9r
AART JOHANNES joannis, aert (erven) ten oosten   1660 238 20v
AART KLASES claessen, aert koper Rapenburg ZZ   1647 236 3r
AART KLASES claesen, aert koper   1659 237 212r
AART KORNELIS cornelis, aert koper   1632 233 49r
AART KORNELIS ZIJLSTRA zijlstra, aart cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
AART WILLEMS willems, aert koper   1673 240 121v
AART WILLEMS willems, aert koper Karremanstraat 19   1682 241 202v
AARTJE RIENKS rienx, aertie koper   1696 243 195v
AARTJE RIENKS rienx, aertie koper   1703 244 195v
AATJE SALVERDA salverda, atje verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
AATJE SALVERDA salverda, atje verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
AATJE DIRKS dirks, attje (nagelaten dochter) verkoper Hoogstraat 40   1810 269 46r
AATJE KLASES claeses, atke verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
AATJE KLASES claesen, attke koper Heiligeweg ZZ   1615 230 3r
AATJE KORNELIS cornelis, atke koper   1625 231 60v
AATJE LIEUWES lieuwes, attie koper   1719 246 47r
AATJE MARTENS martens, atke verkoper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
AATJE MEIES schrale, attje meyes verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
AATJE OEPKES oepkes, attie koper   1740 250 118r
AATJE PIETERS ADAM adam, attie pieters d' koper   1694 243 108v
AATJE PIETERS ADAMSE adams, attje pieters koper   1699 244 r
AATJE WORPS werps, attje koper Poortje OZ   1756 253 262r
ABE asticks, abe koper   1603 228 714r
ABE elbrichs, abbe koper Voorstraat 91   1631 233 14r
ABE elbrichs, abbe koper   1631 233 14v
ABE EKEMA ecoma, abbas koper Noordijs 5   1683 241 244r
ABE HILVERDA hilverda, abe koper   1789 263 72v
ABE SMID smitt, abbe koper   1787 262 181r
ABE ARENDS anes, abbe verkoper Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
ABE ARENDS aenes, abbe koper Heiligeweg 46   1602 228 570r
ABE ARENDS BOER boer, abbe aenes de gecondemneerde Schritsen   1600 228 409r
ABE BAUKES bauckes, abbe koper   1597 228 114r
ABE BAUKES bauckes, abbe koper   1600 228 370r
ABE DIRKS dircx, abe koper   1660 238 15v
ABE DOUWES douwes, abbe koper   1681 241 155v
ABE DOUWES douwes, abe koper   1692 243 19r
ABE DOUWES douwes, abe koper Zuiderhaven 18   1699 244 19r
ABE ERNSTES ernstes, abe koper   1716 245 272v
ABE FRANSES franses, abbe naastligger   1601 228 509r
ABE HIELKES hyltjes, abe koper   1763 256 19v
ABE HIELKES hyltjes, abe koper   1777 259 72v
ABE JAKOBS jacops, abe koper Bildtstraat 19   1649 236 99r
ABE JAKOBS jacobs, abbe smid ten zuiden   1659 238 10r
ABE JAKOBS jacobs, abe smid (mr) koper Zuiderstraat OZ   1724 246 190r
ABE JANS jans, abbe turfdrager koper Sint Jacobstraat 14   1734 249 17r
ABE JANS jansen, abbe ten noorden Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
ABE JANS janzen, abbe koper Noorderhaven 112   1755 253 229r
ABE JANS janz, abbe koper   1756 254 11v
ABE JANS jans, abe koper   1765 256 104v
ABE JANS FABER faber, abe jans koper   1772 258 62r
ABE JANS HILVERDA hilwerda, abe jans koper Voorstraat 23   1782 260 196r
ABE JANS HILVERDA hilverda, abbe jansen koper   1784 261 154v
ABE KOENRAADS coenraadts, abbe koper Zuiderhaven 56   1629 232 214r
ABE KOENRAADS coenraets, abbe koper Zuiderhaven 56   1631 233 15r
ABE RINSES rinses, abbe verkoper Brouwersstraat 19   1664 238 219r
ABE RINSES rinses, abbe koper Brouwersstraat 19   1675 240 182r
ABE RINSES rinses, abbe koper Brouwersstraat 12   1720 246 86r
ABE RITSKES ritskes, abe koper   1661 238 104v
ABE SEERPS seerps, abbe koper   1682 241 232v
ABE SEERPS seerps, abbe koper   1683 242 8r
ABE SEERPS seerps, abbe koper Vijverstraat NZ   1685 242 64v
ABE SEERPS seerps, abbe koper   1688 242 241v
ABE SEERPS seerps, abbe koper   1690 242 328r
ABE STEFFENS steffens, abbe verkoper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
ABE STEFFENS steffens, abbe ten zuiden Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
ABEL DOUWES dovves, abel koper   1629 232 188r
ABEL HARMENS harmens, abel koper   1732 248 124v
ABEL HENDRIKS hendriks, abel koper Schritsen 18 F-081 1810 268 358v
ABEL HENDRIKS hendriks, abel ten zuiden Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
ABEL IJSBRANDS isbrants, abel koper Kleine Kerkstraat WZ   1611 229 56r
ABEL MEINERTS JONG jong, abel mijnderts de scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18   1800 265 438r
ABEL MEINERTS JONG jong, abel meinderts de scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18   1800 265 476r
ABRAHAM israel, abraham koper Voorstraat 87   1758 254 156v
ABRAHAM spieringshoek, abraham verkoper Voorstraat 97   1780 259 297v
ABRAHAM levij, abraham (leeuwarden) koopman (joods) koper Voorstraat 36   1805 267 113v
ABRAHAM levy, abraham koper Rommelhaven 18   1805 267 161v
ABRAHAM ALEMA alema, abraham smid (zilver-) koper Lanen 80   1720 246 83r
ABRAHAM BOUT bout, abraham koper Spekmarkt 1   1772 258 29v
ABRAHAM BOUT bout, abraham verkoper Spekmarkt 1   1772 258 44r
ABRAHAM GROENEWOUD groenwolt, abram ontvanger koper Zuiderhaven 54   1650 236 119v
ABRAHAM GROENEWOUD groenwolt, abram koper Zuiderhaven 54   1654 236 252v
ABRAHAM GROENEWOUD groenwolt, abram koper Zuiderhaven 56   1654 236 268r
ABRAHAM GROENEWOUD groenwolt, abraham commies koper Zuiderhaven 56   1662 238 159v
ABRAHAM GROENEWOUD groenwolt, abraham koper   1668 239 33va
ABRAHAM ROSEN rosen, abraham koper Heiligeweg 12   1724 246 212v
ABRAHAM RUITER ruyter, abraham de koper   1802 266 348r
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de boekbindersknecht verkoper   1804 267 71r
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de boekbindersknecht koper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de koper   1806 267 272r
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de koper Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de ten oosten Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de boekbinder verkoper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de koper Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de boekbinder koper Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de ten oosten Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de koper Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
ABRAHAM RUITER ruiter, abraham de ten zuiden Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
ABRAHAM WIJNGAARDEN wyngaarden, abraham koper Kleine Bredeplaats 14   1753 253 114v
ABRAHAM WIJNGAARDEN wyngaarden, abraham koper   1754 253 156v
ABRAHAM WIJNGAARDEN wyngaarden, abraham koper   1766 256 183r
ABRAHAM WIJNGAARDEN wijngaarden, abraham verkoper   1775 258 200v
ABRAHAM WIJNGAARDEN wyngaarden, abraham koper   1790 263 264r
ABRAHAM ZIJLSTRA zijlstra, abraham koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
ABRAHAM ALBERTS alberts, abraham koper   1727 247 7v
ABRAHAM ALBERTS alberts, abraham koper   1728 247 116v
ABRAHAM BAUKES wyngaard, abraham baukes koper Schritsen 31   1748 251 225r
ABRAHAM HANSES hansen, abraham koper   1778 259 129v
ABRAHAM JANS jans, abraham (van franeker) linnenwever bruidegom   1601 228 530r
ABRAHAM JANS jansen, abraham koper   1687 242 183r
ABRAHAM JANS jansen, abraham koper Hofstraat 19   1692 242 381v
ABRAHAM JANS jansen, abraham koper   1696 243 204r
ABRAHAM JANS jansen, abraham koper   1696 243 204r
ABRAHAM JANS jans, abraham verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
ABRAHAM KORNELIS cornelis, abraham koper   1729 247 250v
ABRAHAM KORNELIS cornelis, abraham koper   1763 256 21r
ABRAHAM PIETERS pytters, abraham koper Franekereind 23   1646 235 215v
ABRAHAM PIETERS pytters, abraham koper   1657 237 132r
ABRAHAM TJALLINGS tjallings, abraham koper Hoogstraat 16   1767 257 23r
ABRAHAM WILLEMS willems, abraham koper Brouwersstraat WZ   1803 266 375r
ABRAHAM WILLEMS willems, abraham ten zuiden Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
ADAM veeling, adam koper Schritsen 35   1753 253 51r
ADAM roerich, adam koper Voorstraat 41   1764 256 54r
ADAM roerich, adam geniaarde Voorstraat 36   1764 256 75r
ADAM roerich, adam koper Voorstraat 39   1766 256 161r
ADAM roerich, adam koper Voorstraat 41   1766 256 199v
ADAM roerich, adam koper Voorstraat 31   1776 258 248r
ADAM roerich, adam koper Voorstraat 31   1776 258 248r
ADAM roerich, adam koper Rozemarijnstraat 3   1777 259 53r
ADAM roerich, adam kastelein koper Noorderhaven 64   1778 259 153r
ADAM roerich, adam koper Both Apothekerstraat   1780 259 288v
ADAM roerich, adam koper Sint Odolphisteeg 4   1781 260 35v
ADAM hartog, adam slager (joods) koper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
ADAM terwogt, adam schoolhouder (fransch) koper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
ADAM terwogt, adam verkoper Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
ADAM terwogt, adam ten oosten Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
ADAM terwogt, adam ten oosten Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
ADAM stark, adam koper Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
ADAM BONTEKOE bontekoe, adam koper Sint Jacobstraat 4   1786 262 103r
ADAM GIPSON gipson, adam koper Zoutsloot NZ   1661 238 77r
ADAM HELBACH helbach, adam koper   1794 264 170v
ADAM LENTS lentz, adam verver en glazenmaker (mr) koper Sint Odolphisteeg 22   1788 262 291v
ADAM LENTS lentz, adam ten noorden Lanen 39   1804 267 9v
ADAM LENTS lentz, adam ten oosten Lanen 31   1804 267 92v
ADAM LENTS lentz, adam ten noorden Lanen 39 E-173 1808 268 112r
ADAM LENTS lentz, adam ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
ADAM STERK sterk, adam koper Spekmarkt 1   1806 267 284v
ADAM STERK sterk, adam apothekersknecht verkoper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
ADAM GOSLINGS goslings, adam koper   1741 250 185r
ADAM SJOERDS sjoerds, adam koper   1758 254 132r
ADAM SJOERDS sjoerds, adam koper   1763 255 222v
ADAM STITTERTS BONTEKOE bontekoe, adam stitterts koper   1783 261 46v
ADOLF IDSINGA idsinga, adolp van koper Zuiderhaven 56   1698 243 352v
ADOLF IDSINGA idsinga, adolf van koper   1706 244 352v
AE. NAUTA nauta, ae. koper   1777 259 63r
AGE pyphron, aggeus koper Voorstraat 44   1682 241 180v
AGE AGEMA agema, age koper Heiligeweg 32   1771 257 183v
AGE AGEMA agema, age koper   1777 259 49v
AGE AGEMA agema, age koper   1777 259 50v
AGE AGEMA agema, age koper   1777 259 51v
AGE AGEMA agema, age (wl) steenhouwer (mr) verkoper Heiligeweg 34   1778 259 148r
AGE ENS ens, agge koper   1645 235 173v
AGE ENS ens, agge koper   1647 235 251r
AGE HAAS haas, age de koper Liemendijk   1749 252 10v
AGE HAAS haas, age de koper Noorderhaven 42   1749 252 32r
AGE HAAS haas, age de geniaarde Voorstraat 32   1751 252 159r
AGE HAAS haas, age de koper Spinstraat ZZ   1751 252 167r
AGE HAAS haas, age de koper Noorderhaven   1752 252 193v
AGE HAAS haas, age de koper Rinnertspijp 1   1752 252 194r
AGE HAAS haas, age de koper   1752 253 28v
AGE HAAS haas, age de koper   1753 253 66r
AGE HAAS haas, age de koper   1753 253 96r
AGE HAAS haas, age de koper   1754 253 164v
AGE HAAS haas, age de koper Hoogstraat 1   1754 253 174r
AGE HAAS haas, age de koper Schritsen 60   1756 254 39v
AGE HAAS haas, age de koper   1763 256 12r
AGE HAAS haas, age de koper Grote Kerkstraat 12   1766 256 210r
AGE HAAS haas, age de koper Zoutsloot NZ   1767 257 29r
AGE HAAS haas, age de koper Kleine Kerkstraat 12   1771 257 212v
AGE HAAS haas, age de majoor ten zuiden Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
AGE HAAS haas, age de ten westen Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
AGE HAAS haas, age de (wl) verkoper   1774 258 147v
AGE HOGENBOOM hogeboom, age koper   1733 248 212v
AGE HOGENBOOM hogeboom, age (vroedsman) koper Rozengracht 21   1746 251 135v
AGE HOGENBOOM hogeboom, age koper   1753 253 85r
AGE REINALDA reinalda, age koper Zuidoostersingel 1   1755 253 198v
AGE REINALDA reinalda, age koopman ten oosten   1774 258 135v
AGE REINALDA reinalda, age koopman ten westen   1774 258 135v
AGE REINALDA reinalda, age koopman ten zuiden   1774 258 135v
AGE REINALDA reinalda, age koopman ten noorden   1774 258 135v
AGE REINALDA reinalda, age koopman ten oosten   1774 258 138v
AGE REINALDA reinalda, age koopman ten westen   1774 258 138v
AGE REINALDA reinalda, age koopman ten zuiden   1774 258 138v
AGE REINALDA reinalda, age koopman ten noorden   1774 258 138v
AGE ALBERTS alberts, age koper Grote Bredeplaats ZZ   1749 251 263v
AGE DIRKS dirks, aege koper Heiligeweg 13   1734 248 291r
AGE DIRKS AGEMA agema, age dirks koper Heiligeweg 20   1752 253 30v
AGE DIRKS AGEMA agema, age dirks koper Heiligeweg 34   1757 254 93r
AGE EISES eyses, agge koper   1649 236 95r
AGE FRANSES fransenz, agge koopman koper   1633 233 92r
AGE HEMMES hemmes, agge koper Noorderhaven 114   1656 237 59v
AGE HERES heeres, age koper   1791 263 307r
AGE IEGES yges, agge koper   1669 239 194v
AGE IEMKES iemkes, agge ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
AGE IETES ytes, age bakker koper   1674 240 143r
AGE JAKOBS jacobs, aage turfdrager (oud-) verkoper Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
AGE JANS jansen, age koper   1660 238 32v
AGE JEENS jaenes, aege koper   1742 250 269r
AGE JELLES AGEMA agema, age jelles koper Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
AGE JELTES bosco, agge jeltes koper Sint Odolphisteeg 4   1681 241 127v
AGE JENTJES jenckes, agge koper   1597 228 41r
AGE JENTJES jankes, agge (erven) koper   1625 231 48v
AGE JOHANNES johannes, age koper Zoutsloot NZ   1768 257 81r
AGE JOHANNES johannes, age ten westen Voorstraat 18   1774 258 155r
AGE JOHANNES johannes, age ten noorden   1775 258 196r
AGE JOHANNES johannes, age ten zuiden Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
AGE JOHANNES johannes, age koper Hofstraat 16   1778 259 109r
AGE JOHANNES johannes, age koper Kerkpoortstraat 39   1780 259 241v
AGE KLASES claasen, age koper   1734 248 320v
AGE KLASES claasen, age koper   1734 248 345r
AGE KLASES clasen, age (wl) koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
AGE KLASES clasen, age ten oosten   1740 250 118r
AGE KLASES claasen, age koper Franekereind 23   1795 264 273r
AGE RIDSERTS ritserts, agge koper   1646 235 239v
AGE SAKES zakes, age koper   1806 267 239v
AGE SIEBES sybes, age koper   1771 257 200v
AGE SIEMENS simons, agge koper Noorderhaven 40   1628 232 155r
AGE SIEMENS simons, agge koper Snakkerburen (gebied)   1631 232 359r
AGE SIEMENS symons, agge koper Voorstraat 8   1632 233 62r
AGNIETJE KRONENBURG kronenburg, agnietje (wd) koper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
AGNIETJE BASTIAANS bastiaen, agnitie (bastiaen dochter) koper Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
AGNIETJE CHRISTOFFELS christoffels, angnietje koper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
AGNIETJE HEINS heins, agneta koper Zuiderhaven 19   1708 245 66r
AGNIETJE HEINS heins, agnieta koper   1713 245 187r
AGNIETJE PIETERS pieters, angnietje koper G-334 1808 268 36v
AGNIETJE STOFFELS stoffels, angniet koper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
AISE YPEY ypey, aizo ten oosten Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
AISE ARJENS MAHIU mahui, aise arjens koper Rozengracht 2   1687 242 163v
AISE ARJENS MAHIU mahui, aise arjens koper Noorderhaven 39   1702 244 162r
AKE JURJENS jurjens, aeke koper   1732 248 98r
ALBERT siberant, albert grondpacht Heiligeweg   1601 228 535r
ALBERT sturts, albert koper   1605 228 936r
ALBERT stadtlander, albert koper   1630 232 270r
ALBERT .., albert koper   1687 242 191v
ALBERT noordga, albert koper Snakkerburen (gebied) 2   1755 253 203r
ALBERT noordga, albert koper   1759 254 247v
ALBERT noordga, albert koper   1765 256 94r
ALBERT noordga, albert koper   1768 257 50v
ALBERT noordga, albert (wd)(wl)(burger-vaandrig) ten zuiden Heiligeweg 4   1774 258 193r
ALBERT olinjus, albert verkoper Bildtpoort (gebied)   1779 259 188v
ALBERT wijmans, albert bakker koper Lanen 85   1800 265 423r
ALBERT reen a mentes, albertus predikant bij de gereformeerde gemeente koper Rapenburg 18 H-049 1809 268 259r
ALBERT BAKKER bakker, albert wymes koopman koper   1777 259 25r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper   1775 258 214r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper Lanen 40   1784 261 246v
ALBERT BOLMAN bolman, albert verver en glazenmaker (mr) koper Spinstraat 7   1786 262 72v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper   1788 263 37r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper   1789 263 82v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper Heiligeweg 11   1789 263 104v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper   1793 264 87r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper   1793 264 95v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper Bildtpoort (gebied)   1795 264 254r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper   1796 264 343r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper Zoutsloot NZ   1797 265 25r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper Franekereind ZZ   1798 265 189r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper Snakkerburen (gebied)   1801 265 644r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper   1802 266 251r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman ten noorden   1803 267 2v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koper Voorstraat 57   1804 267 30v
ALBERT BOLMAN bolman, albert ten zuiden Voorstraat 57   1804 267 30v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman ten noorden Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman verkoper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman verkoper Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman verkoper Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman verkoper Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman verkoper G-334 1808 268 36v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman verkoper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
ALBERT BOLMAN bolman, albert ten westen Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman verkoper Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
ALBERT BOLMAN bolman, albert ten zuiden Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
ALBERT BOLMAN bolman, albert koopman verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
ALBERT BRUINING bruining, albert koper Voorstraat 46   1765 256 140v
ALBERT EKE eeken, albert van schipper koper Rommelhaven 18   1804 267 35v
ALBERT EKE eeken, albert van schipper verkoper   1804 267 73v
ALBERT EKE eeken, albert van verkoper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
ALBERT EKE eeken, albert van koopman koper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
ALBERT EKE eeken, albert van koopman koper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
ALBERT EKE eeken, albert van ten westen Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
ALBERT GONGGRIJP gonggrijp, albert koper Voorstraat NZ   1783 261 30r
ALBERT GONGGRIJP gonggrijp, albert koper   1783 261 89r
ALBERT HAAS haas, albartus de koper Grote Kerkstraat 12   1766 256 210r
ALBERT HAAS haes, albartus de koper   1771 257 208v
ALBERT HAAS haas, albartus de (vroedsman) ten oosten Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
ALBERT HAAS haas, albartus de ten zuiden Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
ALBERT HAAS haas, albartus de koper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
ALBERT HAAS haas, albartus de ten zuiden Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
ALBERT HAAS haas, albartus de koper   1777 259 38v
ALBERT HERMANS heermans, albert koper   1649 236 97v
ALBERT JELLEMA jellema, albert koper   1725 246 248v
ALBERT KONING koning, albert ten oosten   1775 258 204v
ALBERT OLINGIUS olingius, albert ten westen   1777 259 25r
ALBERT RASSCHER rasschen, albertus koper Hoogstraat 1   1806 267 262v
ALBERT RASSCHER rasschen, albertus klerk (gezworen) koper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
ALBERT RASSCHER rasschen, albertus klerk (gezworen) ten zuiden Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
ALBERT WESTENDORP westendorp, albert koper   1785 262 48v
ALBERT WIARDA wiarda, albertus koper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
ALBERT ALBERTS alberts, albert koper   1646 235 221r
ALBERT ALBERTS alberts, albert pottenbakker koper Schritsen 50   1671 240 46v
ALBERT ALBERTS alberts, albert koper Schritsen NZ   1683 241 246r
ALBERT ALBERTS alberts, albert koper Schritsen 62   1684 242 29v
ALBERT ALBERTS alberts, albert koper Carl Visschersteeg OZ   1685 242 81v
ALBERT ALBERTS alberts, albert koper Brouwersstraat 16   1691 242 342r
ALBERT ALBERTS alberts, albert potter koper   1701 244 130v
ALBERT ALBERTS alberts, albert potter koper   1705 244 294r
ALBERT ALBERTS POTTER potter, albert alberts koper   1695 243 130v
ALBERT ALBERTS POTTER potter, albert alberts koper   1697 243 294r
ALBERT ALBERTS ROOS roos, albert alberts koper   1718 246 27r
ALBERT ANNES annes, albert (erven) ten oosten Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
ALBERT ANNES annes, albert koper   1648 236 19r
ALBERT ANNES annes, albert koper   1668 239 156r
ALBERT ARJENS janes, albert koper   1720 246 92v
ALBERT ARJENS janes, albert koper   1720 246 92v
ALBERT ARJENS jaanes, albert ten noorden Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
ALBERT CHRISTIAANS christiaens, albert koper Grote Ossenmarkt 25   1696 243 230r
ALBERT CHRISTIAANS christiaens, albert koper Zuiderpoort (gebied)   1698 243 351v
ALBERT CHRISTIAANS christiaens, albert koper   1703 244 230r
ALBERT DEDDES deddes, albert (op vlieland) triumphant   1601 228 529r
ALBERT DIRKS dirks, albart koper   1664 238 229r
ALBERT DIRKS dirks, albert koper   1745 251 111v
ALBERT DIRKS dirks, albert koper   1759 254 225v
ALBERT DIRKS dirks, albert koper   1767 256 237r
ALBERT DIRKS dirks, albert koper   1771 257 195v
ALBERT DIRKS dirks, albert ten oosten Franekereind 14   1773 258 109r
ALBERT DIRKS dirks, albert ten oosten   1774 258 150v
ALBERT DIRKS durks, albert verkoper Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
ALBERT DIRKS dirks, albert koper   1776 258 261r
ALBERT DOEDES doedes, albert koper Vijverstraat   1612 229 209r
ALBERT DOEDES doedes, albert koper   1756 253 256v
ALBERT DOEDES doedes, albert koper   1766 256 224v
ALBERT DOEDES doedes, albert ten zuiden Brouwersstraat 12   1773 258 68v
ALBERT DOEDES doedes, albert koper Heiligeweg 20   1777 259 51r
ALBERT DOEDES doedes, albert koper   1785 262 38r
ALBERT DOEDES doedes, albert koper Zuiderhaven 18   1788 263 33r
ALBERT DOEDES doedes, albert koper   1792 264 46v
ALBERT DOEDES doedes, albert (erven) ten oosten Heiligeweg 20 G-046 1810 269 28r
ALBERT DOEDES doedes, albert (erven) ten westen Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
ALBERT FLORIS flores, albert gleibakkersknecht koper   1776 259 2v
ALBERT GERRITS gerrits, albert koper Voorstraat 23   1688 242 230r
ALBERT GERRITS gerrits, albert ten westen Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
ALBERT GERRITS gerrits, albert koper Nieuwstraat   1748 251 236r
ALBERT HARMENS harmens, albert koper   1643 235 53r
ALBERT HARMENS harmens, albert koper   1644 235 159r
ALBERT HARMENS barkhof, albert harms koper   1727 247 41r
ALBERT HENDRIKS hendrix, albart koper   1697 243 297r
ALBERT HENDRIKS hendrix, albart koper Voorstraat 65   1705 244 297r
ALBERT HERES heeres, albert ten zuiden Franekereind 14   1773 258 109r
ALBERT HERES heeres, albert ten zuiden   1774 258 150v
ALBERT HERES heeres, albert verkoper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
ALBERT HERES heeres, albert ten westen Voorstraat 81   1774 258 162v
ALBERT HERES heeres, albert ten noorden Voorstraat 81   1774 258 162v
ALBERT HERES heeres, albert geniaarde Voorstraat 85   1780 260 2r
ALBERT HIBBES hebbes, albert koper   1639 234 86r
ALBERT IEBES yebes, albert koper   1757 254 85v
ALBERT IEBES OSINGA osinga, albert ijebs (burgemeester) ten zuiden Moriaanstraat   1773 258 120v
ALBERT IEPES yps, albert koper   1752 253 24v
ALBERT IEPES yps, albert koper   1754 253 175r
ALBERT JAKOBS jacobs, albert koper   1599 228 355r
ALBERT JAKOBS jacobs, albert koper   1658 237 161r
ALBERT JAKOBS jacobs, albert verkoper Bildtstraat 4   1661 238 103r
ALBERT JAKOBS jacobs, albert koper   1668 239 27ra
ALBERT JAKOBS jacobs, albert koper Brouwersstraat 1   1735 249 77v
ALBERT JAKOBS jacobs, albert ten noorden Brouwersstraat 3   1752 253 23v
ALBERT JAKOBS jacobs, albert koper Romastraat 13   1761 255 75r
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus secretaris koper Zuiderhaven 56   1782 260 279r
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus koper Zuiderhaven 54   1786 262 104v
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus koper   1787 262 159r
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus koper Scheerstraat   1789 263 101r
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus koper   1791 263 303v
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus secretaris koper Zuiderhaven 52   1792 264 1r
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus koper Zuiderhaven 2   1799 265 368r
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus koper Weeshuisstraat NZ   1802 266 100r
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) koper Rapenburg NZ   1804 267 56r
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) ten noorden Rapenburg NZ   1804 267 56r
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) koper Moriaanstraat   1804 267 47r
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albartus jacobus secretaris (stads-) verkoper Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albartus jacobus ten zuiden Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albartus jacobus secretaris (stads-) verkoper Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albartus jacobus ten zuiden Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
ALBERT JAKOBS CONRADI conradi, albertus jacobus ten westen Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
ALBERT JANS jans, albert (wl) moutmaker verkoper Rommelhaven   1618 230 291r
ALBERT JANS jansen, albert koper Hofstraat 19   1723 246 159r
ALBERT JANS jansen, albert koper   1725 246 261r
ALBERT JANS calken, albert jansen koper   1728 247 114r
ALBERT JANS calken, albert jansen koper   1729 247 223r
ALBERT JANS jansen, albert geniaarde Lanen 41   1733 248 228r
ALBERT JANS jansen, albert koper Franekereind 32   1739 250 32r
ALBERT JANS jans, albert ten zuiden   1773 258 108r
ALBERT JANS jans, albert (vroedschap) bakker (mr) verkoper Lanen 85   1774 258 167v
ALBERT JANS AKKER acker, albert jansen koper   1668 239 170r
ALBERT JANS AKKER akker, albert jansen koper Noorderhaven 106   1681 241 122v
ALBERT JANS AKKER acker, albert jansen (hopman) verkoper Achterstraat   1682 241 197r
ALBERT JANS BAKKER backer, albert jans koper Lanen 85   1770 257 147v
ALBERT JETSES jetses, albert koper   1646 235 212v
ALBERT JOHANNES joannis, albert koper Bildtstraat OZ   1614 229 478r
ALBERT JOUKES joukes, albert koper 2-107 1741 250 144v
ALBERT KLASES clasen, albert koper   1665 239 6va
ALBERT LAMMERTS lammerts, albert koper Snakkerburen (gebied)   1597 228 69r
ALBERT PIETERS hulstkamp, albert pieters (vaandrig) zadelmaker koper Hoogstraat 1   1701 244 90r
ALBERT PIETERS pyters, albert koper   1767 257 9r
ALBERT PIETERS pieters, albert ten westen Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
ALBERT PIETERS pieters, albert ten oosten Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
ALBERT PIETERS pieters, albert verkoper Hofstraat 21 G-093 1809 268 270r
ALBERT RUURDS ruurds, albert blauwverver koper   1717 245 278v
ALBERT RUURDS ruurdts, albert koper   1718 246 7r
ALBERT RUURDS ruirds, albert blauwverver (mr) koper Wasbleek 3   1742 250 229r
ALBERT SIEBES sybes, albert koper Zoutsloot   1655 237 28v
ALBERT SIEBES sybes, albert koper   1657 237 124r
ALBERT SIEBES sybes, albert koper   1661 238 115v
ALBERT SIEBES sybes, albert koper   1662 238 121r
ALBERT SIEMENS symens, albert schipper (groot-) koper Bildtstraat 16   1656 237 58r
ALBERT SJOERDS syoerds, albert koper   1598 228 145r
ALBERT SJOERDS syoerds, albert koper Lanen ZZ   1602 228 565r
ALBERT SJOERDS sioerds, albert scheepstimmerman koper Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
ALBERT SJOERDS sjoerds, albert koper Grote Kerkstraat 28   1682 241 214v
ALBERT TEEKES taekes, albert koper   1671 240 38v
ALBERT TJEERDS tjeerds, albert koper Zuiderhaven 18   1655 237 48v
ALBERT TJEERDS tjeerds, albert koper   1656 237 85v
ALBERT UILKES ulckes, albert koper Noordijs   1626 231 112v
ALBERT WIEBES wybes, albert koper Franekereind ZZ   1602 228 564r
ALBERT WIEBES wybes, albert schipper (groot-) koper Lanen NZ   1663 238 168v
ALBERT WIEBES wybes, albert schipper (groot-) koper Lanen NZ   1663 238 169r
ALBERT WIEGERS wygers, albert koper   1740 250 103v
ALBERT WIEMERS BAKKER backer, albert wymers koper Grote Kerkstraat   1787 262 161r
ALBERT WIEMERS BAKKER bakker, albert wymers koper Kleine Kerkstraat 4   1788 263 57r
ALBERT WIEMERS BAKKER bakker, albert wymers (burgemeester)(oud-) koper Lanen 85   1805 267 122r
ALBERT WIETSES wytses, albert koper   1597 228 103r
ALBERTJE HIDDES hiddes, albertje koper Zuiderhaven 13   1667 239 95v
ALBERTJE POPPES poppes, albertje verkoper Nieuwstraat 56   1779 259 214r
ALEF MEULEN meulen, aleff van der koper Weverstraat ZZ   1751 252 138v
ALEF MEULEN meulen, alef van der koper Kerkpoortstraat 31   1753 253 60v
ALEF EELKES eelckes, aleff koper Gortmakerssteeg   1599 228 281r
ALEF FEKKES feckes, aleff naastligger   1601 228 509r
ALEF GERRITS gerrits, aliff pottenbakker koper Schritsen 54   1633 233 85r
ALEF GERRITS gerryts, aleff koper Zoutsloot NZ   1641 234 156r
ALEWIJN pyks, alewijn koper Lanen 86   1672 240 105r
ALEWIJN PIEBES pybes, alewijn koper Vijverstraat 14   1679 241 36r
ALEXANDER widenbrug, alexander koper   1698 243 352r
ALEXANDER widenburg, alexander koper   1706 244 352r
ALEXANDER widenbrug, alexander koper Schritsen 8   1710 245 108r
ALEXANDER WIJDENBRUG widenbrugh, alexander koper Zuiderhaven 56   1703 244 222r
ALLE ANDRIES andries, ale koper Hoogstraat 32   1762 255 139r
ALLE ANDRIES andries, ale koper   1768 257 51r
ALLE ANDRIES andries, ale koper Prinsenstraat 2   1784 261 222r
ALLE DOUWES douwes, alle ten noorden Franekereind   1597 228 29r
ALLE DOUWES douwes, alle koper Grote Kerkstraat 24   1613 229 378r
ALLE HIELKES hykes, ale koper   1783 261 25v
ALLE JAKOBS jacobs, alle koper   1754 253 148r
ALLE JANS jans, alle wagenmaeker koper   1617 230 153r
ALLE JORRITS jorrits, alle (erven) koper   1624 231 39r
ALLE LIEUWES lieuwes, alle koper Bildtstraat 17   1631 233 18r
ALLE MINNES minnes, alle koper   1660 238 56r
ALLE MINNES minnes, alle koper   1661 238 105r
ALLE ROMKES romkes, alle koper   1783 261 34r
ALLE SIEMENS simons, alle koper Schritsen 13   1764 256 49r
ALLE TEIES teyes, aele koper Noorderhaven ZZ   1603 228 682r
ALLERT deters, allert koper Brouwersstraat WZ   1614 229 431r
ALLERT kirchman, allert koper Rozengracht NZ   1680 241 112r
ALLERT schelting, allard koper   1756 254 8r
ALLERT KROL krol, allert (wd) grondpacht Kerkpad 1   1750 252 64v
ALLERT KROL krol, allert (wd) ten noorden Kerkpad 1   1750 252 64v
ALLERT LAQUART laquart, allardus koper Weverstraat   1712 245 165r
ALLERT LAQUART laquart, allardus koper Voorstraat 80   1713 245 197v
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koper   1754 253 157r
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koper Voorstraat 76   1755 253 211v
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allert koper   1759 254 237v
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koper Zuiderhaven 18   1760 255 41r
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koper   1761 255 64v
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koper Zuiderhaven ZZ   1762 255 157v
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koper   1763 255 182v
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koper   1767 256 253v
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koper Spinstraat   1767 257 30v
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koopman ten zuiden   1774 258 146r
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koper Zuiderhaven 18   1778 259 110r
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard koper Zuiderhaven 38   1779 259 189v
ALLERT SCHELTINGA scheltinga, allard verkoper Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
ALLERT WESTENDORP westendorp, allardus koper Kleine Bredeplaats 16   1745 251 77r
ALLERT WESTENDORP westendorp, allardus koper Voorstraat 7   1753 253 87r
ALLERT WESTENDORP westendorp, allardus ten zuiden Noorderhaven 44   1772 258 14v
ALLERT WESTENDORP westendorp, allardus ten zuiden Noorderhaven 44   1772 258 26v
ALLERT WESTENDORP westendorp, allardus ten westen Voorstraat 7a   1775 258 199v
ALLERT ALLERTS allerts, allert verkoper   1601 228 543r
ALLERT ARENDS anckes, allert ten westen Noorderhaven 82   1597 228 27r
ALLERT AUKES auckes, allert ten oosten   1597 228 88r
ALLERT AUKES auckes, allert ten oosten Voorstraat 33   1601 228 472r
ALLERT GEERTS geerts, allert koper   1738 249 263v
ALLERT GEERTS geerts, allert koper   1742 250 234r
ALLERT GEERTS geerts, allert koper   1747 251 174r
ALLERT HAANTJES hanckes, allert (van dokkum) bruidegom   1605 228 962r
ALLERT HARMENS harmens, aldert koper   1804 267 55r
ALLERT HARMENS harmens, aldert verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
ALLERT HARMENS harmens, aldert koper   1805 267 164v
ALLERT JAKOBS jacobs, allert (gedeputeerde)(burgemeester) verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
ALLERT JAKOBS jacobs, allert ten westen Voorstraat NZ   1601 228 512r
ALLERT JAKOBS jacobs, allert koper Sint Odolphisteeg   1602 228 671r
ALLERT JAKOBS KOSTER koster, allert jacobs koper   1682 241 190r
ALLERT JELLES jelles, allert koper   1714 245 225r
ALLERT JELTES jeltes, allert koper   1747 251 165r
ALLERT JOEKES joekes, allert koper   1735 249 90v
ALLERT JOEKES joekes, allert koper   1736 249 141r
ALLERT KLASES claes, allert koper   1625 231 51v
ALLERT KLASES claessen, allert koper Brouwersstraat WZ   1676 240 245r
ALLERT KORNELIS cornelis, allard koper   1709 245 84v
ALLERT SJOERDS siverts, allert (erven) koper   1624 231 34r
ALLERT TEUNIS BLOK block, allert teunis (burger-hopman) koper Voorstraat 7a   1663 238 183r
ALLERT TJEERDS tieerds, allert koopman koper Voorstraat NZ   1663 238 167r
ALLERT TJERKS tjerks, allert koper Droogstraat NZ   1666 239 53v
ALT OLTHOF olthof, ayelt koper   1768 257 60r
ALT OLTHOF olthof, aylt verkoper   1773 258 110v
ALT OLTHOF olthof, aylt koper   1776 258 259v
ALT OLTHOF olthof, aylt koper   1778 259 136r
ALT ALTES altes, alte koper   1695 243 162v
AMALIA zuirgers, amelyk ten zuiden Noorderhaven 44   1665 239 5v
AMBROSIUS AMBROSIUS ambrosy, ambrosius koper   1618 230 280r
AMBROSIUS FOLKERTS folckerts, ambrosio koper Zuiderhaven ZZ   1613 229 372r
AMBROSIUS FOLKERTS folckerts, ambrosio verkoper Nieuwstraat   1614 229 388r
AMERENS ANDRIES andries, amerens koper   1606 228 992r
AMERENS ANDRIES andris, amerens (erven) ten westen Weverstraat   1659 238 6r
ANDRIES crael, andries verkoper Poortje ZZ   1598 228 174r
ANDRIES gyelis, andries (wl) koper Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
ANDRIES borchart, andrys koper   1605 228 892r
ANDRIES chirurgijn, andrys koper Achterstraat   1613 229 313r
ANDRIES steengraaff, andries koper   1641 234 144r
ANDRIES buckhorst, andrijs koper   1644 235 147r
ANDRIES boechhorst, andrys kapitein koper Lanen 42   1649 236 72r
ANDRIES wijbenga, andries ten westen Noorderhaven 97   1775 258 195r
ANDRIES ziegen, andries van koper Noorderhaven 97   1775 258 195r
ANDRIES ziegen, andries van koper Oosterbolwerk   1777 259 57r
ANDRIES ziegen, andries van koopman koper Moriaanstraat   1782 260 212r
ANDRIES ziegen, andries van koper Zeilmakersstraat WZ   1783 261 70v
ANDRIES ziegen, andries van koper Zeilmakersstraat OZ   1785 262 39r
ANDRIES onsman, andries koper   1805 267 132r
ANDRIES ziegen, andries van (wl) verkoper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
ANDRIES BOER boer, andrys de koper Zuiderhaven 21   1735 249 80v
ANDRIES BOER boer, anderys de ten zuiden Zuiderhaven 17   1741 250 6ra
ANDRIES BOER boer, andries de ten zuiden Zuiderhaven 17   1745 251 64r
ANDRIES CUP cup, andries chirurgijn (mr) koper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
ANDRIES CUP cup, andries koper   1802 266 217r
ANDRIES CUP cup, andries koper   1802 266 312r
ANDRIES CUP cup, andries (wl) chirurgijn (mr) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
ANDRIES GEBEL gebel, andries koper   1794 264 227r
ANDRIES GEBEL gebel, andries koper Noorderhaven 112   1802 266 298r
ANDRIES HEEMSTRA heemstra, andreas koper   1627 231 173r
ANDRIES HEEMSTRA heemstra, andreas koper Noorderhaven 104   1641 234 142r
ANDRIES HEEMSTRA heemstra, andreas secretaris (stads-) koper Voorstraat 59   1654 236 268v
ANDRIES HEEMSTRA heemstra, andreas koper Romastraat ZZ   1654 236 270r
ANDRIES HEEMSTRA heemstra, andreas student (filosofie) koper Romastraat ZZ   1654 236 270r
ANDRIES HEEMSTRA heemstra, andreas verkoper Voorstraat 59   1657 237 256v
ANDRIES HOEK hoek, andries van koper Schritsen ZZ   1795 264 282r
ANDRIES HOEK hoek, andries van ten noorden Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
ANDRIES HOEK hoek, andries van ten westen   1805 267 115v
ANDRIES HOEK hoek, andries van ten zuiden   1805 267 115v
ANDRIES HOEK hoek, andries van schoolmeester verkoper Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
ANDRIES HOEK hoek, andries van schoolmeester koper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
ANDRIES HOEK hoek, andries van der schoolmeester in het stadsweeshuis (fungeerend) verkoper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
ANDRIES JELMERSMA jelmersma, andries koper   1732 248 129r
ANDRIES JORDAAN jordan, andrys koper Rozengracht 2   1769 257 124v
ANDRIES ROSE rose, andrys winkelier koper Voorstraat 69   1737 249 200v
ANDRIES ROSE rose, andries verkoper Voorstraat 69   1750 252 68r
ANDRIES ROSEE rosee, andries ten zuiden Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
ANDRIES SCHIERE schiere, andries ten noorden Rommelhaven 11   1772 258 7v
ANDRIES SLAGER slager, andries (wd) ten westen Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
ANDRIES SMID smid, andries koper   1692 243 r
ANDRIES SWART swart, andries (wd) ten oosten Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
ANDRIES WYBENGA wybinga, andries koopman ten westen Rozengracht 37   1774 258 131r
ANDRIES ALLERTS allerts, andries koper Lanen   1602 228 562r
ANDRIES ALLES DIJKSTRA dijkstra, andries ales koper Noorderhaven 39   1791 263 324r
ANDRIES ARJENS arjens, andries koper   1796 264 304v
ANDRIES BERENDS beernts, andries koper   1673 240 127v
ANDRIES DIRKS dirx, andries metselaar (mr) koper Noorderhaven 90   1724 246 210v
ANDRIES DIRKS SCHIERE schiere, andries dirks koper Hoogstraat 16   1770 257 173r
ANDRIES DOEDES doedes, andries koper Kleine Bredeplaats 11   1733 248 246r
ANDRIES DOEDES doedes, andries koper Lanen 16   1739 250 54v
ANDRIES DOEDES doedes, andrys koper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
ANDRIES DOEDES doedes, andries winkelier koper Voorstraat 59   1744 251 42v
ANDRIES DOEDES doedes, andries koper Schritsen NZ   1746 251 133r
ANDRIES DOEDES doedes, andrys koper Noorderhaven 107   1751 252 108v
ANDRIES DOEDES doedes, andries koper Schritsen NZ   1753 253 82v
ANDRIES DOEDES doedes, andries koper Voorstraat 7a   1762 255 149r
ANDRIES DOEDES doedes, andries (wd) ten westen Voorstraat 9   1774 258 171v
ANDRIES DOEDES doedes, andries (wl) verkoper   1774 258 179v
ANDRIES DOEDES doedes, andries (wl) verkoper Voorstraat 7a   1775 258 199v
ANDRIES DOUWES dovves, andries koper Schritsen NZ   1628 232 160r
ANDRIES DOUWES douwes, andries koper   1659 237 207r
ANDRIES DOUWES douwes, andris koper   1660 238 25r
ANDRIES DOUWES douwes, andries koper Bildtpoort (gebied)   1684 242 10r
ANDRIES DOUWES douwes, andries koper Zuiderhaven 18   1684 242 19r
ANDRIES DOUWES douwes, andries koper   1687 242 191v
ANDRIES DOUWES douwes, andries koper WZ   1688 242 218v
ANDRIES DOUWES douwes, andries schipper (grootveer-) koper Zuiderhaven 61   1695 243 140r
ANDRIES DOUWES douwes, andries koper   1701 244 140r
ANDRIES EILES elles, andries koper   1799 265 255r
ANDRIES EILES elles, andries (jur franeker) scheepstimmerman (mr) verkoper Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
ANDRIES FEDDES feddes, andries koper Noorderhaven 110   1683 241 252r
ANDRIES FEDDES feddes, andries koper Noorderhaven 108   1698 243 382r
ANDRIES FEDDES feddes, andries smid koper   1700 244 42v
ANDRIES FEDDES feddes, andries smid koper   1706 244 382r
ANDRIES FEDDES feddes, andries smid koper   1706 244 382v
ANDRIES FOPKES fopkes, andries koper   1682 241 232v
ANDRIES GIJSBERTS geis, andries (franeker) zadelmaker (mr) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
ANDRIES HANSES hanses, andries ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
ANDRIES HANSES hansen, andries koper Lanen ZZ   1690 242 337v
ANDRIES HANSES hansen, andries verver koper   1693 243 49r
ANDRIES HANSES hansen, andries verver koper   1700 244 49r
ANDRIES HANSES hansen, andries verver koper   1701 244 95r
ANDRIES HARINGS both, andries harings tinnegieter (mr) koper Voorstraat 23   1718 246 28r
ANDRIES HARINGS BOT bot, andries harings koper   1721 246 119r
ANDRIES HENDRIKS hendrix, andries koper Sint Odolphisteeg 4   1641 234 123v
ANDRIES HENDRIKS hendrix, andrijs koper Bildtstraat 6   1644 235 140v
ANDRIES HENDRIKS hendrix, andries lijnslager koper Bildtstraat OZ   1658 237 168r
ANDRIES HESSELS hessels, andries koper   1641 234 133r
ANDRIES IEMKES ymkes, anderys ten oosten Hoogstraat 22   1741 250 154v
ANDRIES JAKOBS jacobs, andries koper   1605 228 967r
ANDRIES JAKOBS jacobs, andries koper Rozengracht NZ   1612 229 185r
ANDRIES JANS jans, andries verkoper Voorstraat 94   1597 228 24r
ANDRIES JANS jans, andries koper Franekerpoort (gebied)   1597 228 84r
ANDRIES JANS jans, andries koper NZ   1598 228 208r
ANDRIES JANS jans, andries ten oosten   1600 228 394r
ANDRIES JANS jans, andries koper Lammert Warndersteeg   1614 229 426r
ANDRIES JANS jansen, andries koper   1673 240 123v
ANDRIES JANS jan, andries gleibakker koper   1695 243 159r
ANDRIES JANS jansen, andries gleibakker geniaarde Lanen 46   1702 244 159r
ANDRIES JELLES jelles, andries koper Heiligeweg WZ   1597 228 23r
ANDRIES JOCHEMS jochums, andries koper Bildtpoort (gebied)   1713 245 189r
ANDRIES JOCHEMS jochums, andries koper Zuiderhaven 18   1727 246 311r
ANDRIES JOCHEMS jochums, andries pottenbakker (mr) koper Grote Bredeplaats 31   1728 247 141v
ANDRIES JOCHEMS jochums, andries geniaarde Achterstraat   1765 256 109v
ANDRIES JOHANNES johannis, andries koper Zuiderhaven 7   1759 254 192v
ANDRIES JOHANNES johannis, andries koper Noorderhoofd 3   1761 255 55r
ANDRIES KLASES claessen, andries koper   1643 235 42r
ANDRIES KORNELIS cornelis, andries koper Grote Bredeplaats 19   1766 256 165v
ANDRIES KORNELIS KLEIN klein, andries cornelis (wl) schipper verkoper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
ANDRIES LOURENS louwerens, andries koper   1642 234 180r
ANDRIES PAULUS pouwels, andries koper Heiligeweg 1a   1663 238 184r
ANDRIES PIERS piers, andries koper   1681 241 166v
ANDRIES PIERS piers, andries koper   1682 241 221v
ANDRIES PIERS piers, andries koper Zoutsloot ZZ   1683 241 270r
ANDRIES PIERS piers, andries koper   1686 242 154v
ANDRIES PIERS piers, andries koper Achterstraat ZZ   1688 242 224v
ANDRIES PIERS piers, andries koper Schritsen 64   1692 242 402v
ANDRIES PIERS piers, andries koper   1695 243 183r
ANDRIES PIERS piers, andries koper   1702 244 183r
ANDRIES PIERS piers, andries koper Liemendijk NZ   1710 245 116r
ANDRIES PIETERS torp, andrys pytters koper   1668 239 148r
ANDRIES PIETERS pieters, andries koper   1709 245 83r
ANDRIES PIETERS BOER boer, andries pyters de koper Zuiderhaven 19   1725 246 213r
ANDRIES REINERS reinderts, andries (st jacobiparochi) guardenier verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
ANDRIES RIENKS rinckes, andries koper Noorderhaven NZ   1599 228 265r
ANDRIES ROELOFS roelofs, andries koper   1697 243 276r
ANDRIES ROELOFS roelofs, andries koper   1706 244 376r
ANDRIES RUURDS ruurds, andrys geniaarde Kerkpoortstraat 57   1751 252 174r
ANDRIES RUURDS ruirds, andries koper Grote Kerkstraat 37   1753 253 128v
ANDRIES SIEMENS symens, andries koper   1644 235 99r
ANDRIES TJERKS tiercx, andries koper Carl Visschersteeg 2   1643 235 62r
ANDRIES TJERKS tjerx, andries koper   1713 245 189v
ANDRIES TJERKS tjerks, andrys koper   1727 247 34r
ANDRIES WIEBES wybes, andries (wl) koper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
ANDRIES WIERDS POPTA popta, andries wierdts koper Zoutsloot NZ   1627 232 4r
ANDRIES WIERDS POPTA popta, andries wierdts koper   1627 232 5r
ANDRIES WIERDS POPTA popta, andries wierdts koper   1627 232 6r
ANDRIES WIERDS POPTA popta, andries wierdts koper   1627 232 7r
ANDRIES WIETSES wytses, andries timmerman (huis-)(mr) koper Voorstraat 99   1739 250 69v
ANDRIES WILLEMS willems, andries koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
ANDRIESKE HOORNSTRA hoornstra, andrieske verkoper Franekereind 23   1778 259 156v
ANNE reemstra, annius koper   1647 235 265v
ANNE bays, anne koper   1707 245 33r
ANNE feiff, anne schoolmeester in de diaconijeschool te leeuwarden verkoper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
ANNE HAARSMA haersma, annius van koper Voorstraat 24   1732 248 151r
ANNE RIENSTRA rienstra, annius koper Lanen 91   1628 232 98r
ANNE RIENSTRA rienstra, annius koper   1640 234 110r
ANNE RIENSTRA rienstra, annius koper   1646 235 217v
ANNE RIENSTRA rienstra, annius koper Liemendijk ZZ   1648 236 47r
ANNE STEFANUS stephani, anne verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
ANNE TABES tabes, anneus koper Zuiderhaven 2   1788 262 299r
ANNE VENEMA fenema, annius koper   1682 241 212v
ANNE ARJENS arjens, anne wieldraaier (mr) verkoper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
ANNE BONNES bonnes, anne koper   1657 237 111r
ANNE BOUWES bouwes, anne koper   1624 231 30v
ANNE BOUWES buwes, anne koperslager koper Kleine Bredeplaats 21   1631 233 23r
ANNE BOUWES bouwes, anne koper Vijverstraat 8   1643 235 61v
ANNE BOUWES buwes, anne koperslager (mr) verkoper Vijverstraat 8   1660 238 24r
ANNE BOUWES buwes, anne koperslager (mr) koper   1660 238 24v
ANNE BOUWES bouwes, anne koper   1660 238 27r
ANNE BOUWES buues, anne koperslager (mr) koper   1662 238 146v
ANNE BOUWES buues, anne koper   1662 238 150v
ANNE BOUWES buwes, anne koper Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
ANNE BOUWES buwes, anne koper Lanen NZ   1665 239 9r
ANNE BOUWES buwes, anne koper   1668 239 134r
ANNE BOUWES buwes, anne koper   1669 239 209v
ANNE BOUWES bouwes, anne koperslager koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 98r
ANNE DIRKS dirks, anne koper   1729 247 289r
ANNE DIRKS YPEY ypey, anne dirks koper   1788 262 297r
ANNE DIRKS YPEY ypey, anne dirks smid (zilver-)(mr) verkoper   1804 267 22r
ANNE DOEKELES doekles, anne koper   1777 259 29v
ANNE DOMINICUS dominicus, anne (erven) triumphant Voorstraat ZZ   1600 228 430r
ANNE DOMINICUS dominicus, anne (wd) triumphant Voorstraat 54   1600 228 437r
ANNE EELKES eelkes, anne bakker (mr) wandelkoper Noorderhaven 18   1741 250 152v
ANNE EELKES eelkes, anne bakker (mr) wandelverkoper Noorderhaven 65   1741 250 152v
ANNE EELKES BAKKER bakker, anne eelkes bakker (mr) koper Zoutsloot 30   1746 251 115r
ANNE GERRITS gerryts, anne koper   1604 228 831r
ANNE HAITSES haitses, anne (wl) verkoper   1633 233 110v
ANNE HENDRIKS hendrix, anne koper Liemendijk NZ   1637 234 32v
ANNE HENDRIKS hendrix, anne koper Kerkpad WZ   1639 234 84r
ANNE HENDRIKS hendriks, anne (dokkum) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
ANNE HIELKES HAAN haan, anne hylkes de ten westen Vijver 4   1772 258 23v
ANNE HIELKES HAAN haan, anne hylkes de koper Vijver 4   1772 258 23v
ANNE JAKOBS BANGA banga, anne jacob koper   1617 230 194r
ANNE JANS jans, anne koper Noordees (gebied)   1597 228 102r
ANNE JANS jans, anne koper   1602 228 651r
ANNE JANS jans, anne houtkoper koper Droogstraat NZ   1642 235 27r
ANNE JANS jans, anne koper   1686 242 104v
ANNE JANS jans, anne koper   1688 242 254r
ANNE JANS jans, anne koper   1689 242 295v
ANNE JANS jans, anne koper   1690 242 313r
ANNE JANS jans, anne koper   1690 242 318v
ANNE JANS jans, anne koper   1691 242 347v
ANNE JANS jansen, anne schoenmaker koper   1692 243 9v
ANNE JANS jansen, anne koper   1694 243 107r
ANNE JANS jansen, anne koper Droogstraat NZ   1694 243 113r
ANNE JANS jansen, anne koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
ANNE JANS jansen, anne koopman koper   1695 243 151r
ANNE JANS jansen, anne koopman koper Voorstraat 23   1696 243 186v
ANNE JANS jans, anne (schoenmakersperk van) ten westen Zoutsloot NZ   1696 243 234av
ANNE JANS jans, anne (schoenmakersperk van) ten noorden Zoutsloot NZ   1696 243 234av
ANNE JANS jansen, anne koper Zoutsloot ZZ   1697 243 306r
ANNE JANS jansen, anne schoenmaker koper Voorstraat 56   1699 244 9v
ANNE JANS jansen, anne schoenmaker koper   1701 244 107r
ANNE JANS jansen, anne schoenmaker koper   1701 244 113r
ANNE JANS jansen, anne koper Grote Ossenmarkt 1   1702 244 151r
ANNE JANS jansen, anne schoenmaker koper   1702 244 186v
ANNE JANS jansen, anne koper   1702 244 186v
ANNE JANS jansen, anne schoenmaker koper   1705 244 306r
ANNE JANS jansen, anne koper   1710 245 122v
ANNE JANS jansen, anne koper   1712 245 179v
ANNE JANS HUIDEKOPER huidekoper, anne jansen koper Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
ANNE JANS HUIDEKOPER huidekoper, anne jansen (perk van) ten westen Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
ANNE JELLES TADEMA tadema, anne jelles koper Brouwersstraat 3   1797 265 50r
ANNE JELLES TADEMA tadema, anne jelles koper Voorstraat 75   1798 265 181r
ANNE JELTES jeltes, anne koper Droogstraat   1612 229 181r
ANNE JURJENS juriens, anne koper   1617 230 167r
ANNE KLASES claes, anne koper   1616 230 97r
ANNE KLASES clasen, anne koper   1649 236 83r
ANNE LOURENS TABES tabes, anneus lourens verkoper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
ANNE LOURENS TABES tabes, anneus lourens ten oosten Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
ANNE LOUWS louwes, anne koper   1669 239 193v
ANNE LUITJENS luyties, anne koper   1600 228 445r
ANNE MARTENS martens, anne weefster ten oosten   1660 238 37r
ANNE MARTENS martens, anne koper   1804 267 99v
ANNE MINNES minnes, anne koper   1649 236 96v
ANNE OEDSES oeds, anne koper Hofstraat NZ   1627 232 38r
ANNE OENES oenes, anne koper Schritsen ZZ   1761 255 72v
ANNE OENES oenes, anne ten westen Schritsen ZZ   1773 258 103r
ANNE PIERS piers, anne koper   1643 235 61r
ANNE PIETERS pieters, anne koper Schritsen   1602 228 563r
ANNE PIETERS pytters, anne koper   1644 235 145r
ANNE PIETERS pieters, anne koper   1661 238 111v
ANNE PIETERS AUSTROPHORUS austrophorus, annius petri notaris koper Noordees (gebied)   1615 229 508r
ANNE RINTJES rinties, anne koper   1723 246 169r
ANNE RINTJES rinties, anne koper   1724 246 195v
ANNE SAPES MEULEN meulen, anne saapes van der koper   1774 258 156v
ANNE SIEBRENS sybrandts, anne koper   1605 228 965r
ANNE SIETSES sytses, anne koper   1699 243 398v
ANNE SIETSES sytses, anne koper   1706 244 398v
ANNE SIETSES sytses, anne timmerbaas (scheeps-) koper Zuiderhaven 43   1743 251 26r
ANNE SIETSES sytses, anne timmerbaas (scheeps-) koper Zuiderhaven 45   1743 251 28r
ANNE SIPKES sipkes, anne koper   1668 239 41ra
ANNE SJOERDS sjoerds, anne koper Noorderhaven NZ   1661 238 75v
ANNE SJOERDS FOEKENS foekens, anne sjoerds koper Lanen 79   1805 267 151v
ANNE TEEDES teddes, anne koper Heiligeweg WZ   1604 228 813r
ANNE THOMAS thomas, anne koper Heiligeweg 2   1615 229 519r
ANNE THOMAS thomas, anne koopman koper Noorderhaven 110   1616 230 54r
ANNE THOMAS thomas, anne koper   1617 230 149r
ANNE TIEMENS tymens, anne koper   1688 242 243r
ANNE TIJSES tijssen, anne koper Voorstraat 51   1602 228 598r
ANNE WIEBES wybes, anne koper Noorderhaven NZ   1597 228 132r
ANNE WOPKES wopckes, anna (van leeuwarden) bruid   1606 228 1060r
ANSKE ALLES alles, anscke verkoper Zuiderstraat   1616 230 41r
ANSKE ALLES alles, anske koper Kleine Bredeplaats 20   1625 231 59v
ANSKE ALLES alles, anske bakker (brood-)(mr) koper Bildtstraat 13   1796 264 337r
ANSKE ANDRIES andries, anske koper Bargebuurtspoortje   1782 260 159r
ANSKE ANSKES anskes, anske koper   1657 237 118v
ANSKE ANSKES anskes, anske koper   1657 237 130v
ANSKE EESGES aesgers, anscke koper Noordees (gebied)   1597 228 102r
ANSKE EGBERTS egberts, ansch ten oosten   1633 233 122r
ANSKE IEPES ypes, anske koper Zuiderhaven 65   1663 238 200r
ANSKE IEPES ypes, anske koper Grote Bredeplaats 2   1665 239 29r
ANSKE IEPES ypes, anske koper Zuiderplein 3   1667 239 71r
ANSKE IEPES ypes, anske koper Hofstraat 18   1667 239 90r
ANSKE IEPES ypes, anske koper Rozengracht NZ   1667 239 90v
ANSKE IEPES ypes, anske koper Voorstraat 65   1668 239 128v
ANSKE IEPES ypes, anske koper Rozengracht NZ   1668 239 157v
ANSKE IEPES zeestra, anscke ypes koper Vijverstraat   1671 240 65v
ANSKE IEPES zeestra, anscke ypes koper Noordijs 5   1672 240 98v
ANSKE IEPES ypes, ansche koper Zuiderplein   1674 240 161r
ANSKE IEPES ypes, ansche koper   1675 240 202v
ANSKE IEPES ypes, anscke koper Zuiderhaven 18   1678 241 7v
ANSKE IEPES ypes, anscke koper Liemendijk   1679 241 30r
ANSKE IEPES ypes, anscke koper   1683 241 260r
ANSKE IEPES zeestra, anske ypes koper Noorderhaven 72   1687 242 207r
ANSKE IEPES zeestra, anske ypes (mede vroedschap) koper Voorstraat 2   1692 243 11v
ANSKE IEPES zeestra, anske ypes koper Hofstraat 19   1693 243 19v
ANSKE IEPES zeestra, anske ypes geniaarde Voorstraat 1   1699 243 391v
ANSKE IEPES zeestra, anske ypes koper   1699 244 11v
ANSKE IEPES epes, anske koper   1706 244 391v
ANSKE JAKOBS jacobs, anske koper   1656 237 63v
ANSKE JAKOBS jacobs, anske koper   1656 237 94r
ANSKE JAKOBS jacobs, anske koper Drie Roemersteeg OZ   1661 238 74r
ANSKE JAKOBS jacobs, anske koper   1662 238 140r
ANSKE JETSES BAKKER bakker, anske jetses koper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
ANSKE MICHIELS michiels, ansck ten westen Voorstraat 64   1600 228 419r
ANSKE SIEBES sybes, anske koper   1718 246 15r
ANSKE SIEBES sybes, anske geniaarde Zoutsloot ZZ   1721 246 119v
ANSKE SIEBES sybes, anske metselaar (mr) koper Droogstraat NZ   1721 246 124v
ANSKE SIEBES sybes, anske koper Bargebuurt   1751 252 144r
ANSKJE PIETERS pieters, ansck koper Lanen   1601 228 486r
ANTJE tyaardt, anna (wd) koper   1599 228 298r
ANTJE , anna (erven) kramer ten oosten Heiligeweg   1600 228 418r
ANTJE reuns, anna verkoper   1601 228 509r
ANTJE kreljaens, anna (van bolsward) bruid   1604 228 836r
ANTJE , anneken (wd) ten oosten Lanen NZ   1611 229 91r
ANTJE jochumes, anna koper   1618 230 258r
ANTJE nieustadt, anna van (wd) verkoper Zuiderhaven 56   1634 233 130r
ANTJE ijsenbeeck, antie koper Zuiderhaven NZ   1676 240 227r
ANTJE hemme, antie koper   1684 242 48r
ANTJE rycherts, antie koper   1718 246 5v
ANTJE coedrik, anna koper Noorderhaven 64   1756 254 36r
ANTJE ransen, antje koper Voorstraat 36   1764 256 75r
ANTJE ranzen, antje koper Lanen 93   1771 257 222r
ANTJE ransen, anna (wd) verkoper Voorstraat 36   1772 258 31v
ANTJE nysing, anna koper   1773 258 70v
ANTJE coudercq, anna verkoper Noorderhaven 64   1778 259 153r
ANTJE misgon, anna koper   1804 267 15r
ANTJE misgon, anna koper   1804 267 15r
ANTJE zeyes, antje koper   1804 267 106v
ANTJE bulard, antje (wl) verkoper Lanen 19 E-162 1808 268 50v
ANTJE klumpert, antje verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
ANTJE wiglinghuizen, antje koper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
ANTJE AARSEN aarsen, anna van (wd) verkoper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
ANTJE AARSEN aarsen, anna van (wd) verkoper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
ANTJE AARSEN aarsen, anna van (wd) verkoper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
ANTJE BANGA banga, anna koper Franekereind 1   1646 235 238v
ANTJE BLOEM blom, antje verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
ANTJE BRAAM braam, anna koper   1763 255 249r
ANTJE BRAAMS braams, anna koper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
ANTJE BRAAMS braams, anna ten oosten Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
ANTJE BRUIN bruin, anna de koper Noorderhaven 77   1724 246 194r
ANTJE BUISMAN buisman, antje verkoper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
ANTJE DIJK dijk, antje van koper Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
ANTJE DIJK dijk, antje van koper Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
ANTJE ENGELEN engelen, anna koper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
ANTJE FABER faber, anna koper Nieuwstraat 40   1804 267 27r
ANTJE FABER faber, anna koper Voorstraat 55   1804 267 29r
ANTJE FERWERDA ferwerda, anna koper Lanen 28 F-219 1810 269 6r
ANTJE FINK vink, antje koper Wasbleek ZZ   1779 259 159r
ANTJE FINK vink, antje koper Noorderhaven 101   1779 259 199r
ANTJE FINK vink, antje verkoper Wasbleek ZZ   1780 259 298v
ANTJE FINK vink, antje koper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
ANTJE HARKEROTH harkenroth, anna koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
ANTJE HARKEROTH harkenroth, anna verkoper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
ANTJE IJSBRANDS ijsbrandi, anna (vrouwe) verkoper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
ANTJE KERKHOVEN kerkhoven, antje verkoper Voorstraat 89   1804 267 60v
ANTJE KIMSTRA kimstra, antie koper Brouwersstraat 4   1735 249 35v
ANTJE LIEUWMA lieuwma, anna verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
ANTJE LIEUWMA lieuwma, anna verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
ANTJE LINGEN lingen, anna van koper   1804 267 99v
ANTJE MOUTER mouter, anna koper Rapenburg ZZ   1769 257 112r
ANTJE MOUTER mouter, anna (wd) verkoper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
ANTJE NIEUWENHUIS nieuwenhuis, anna koper Zuiderhaven 30   1775 258 213v
ANTJE NIEUWENHUIS nieuwenhuis, anna koper Zuiderhaven 6   1776 259 17v
ANTJE NIEUWENHUIS nieuwenhuis, anna koper Zuiderstraat 27   1780 259 287v
ANTJE NOREL norel, anna koper   1786 262 128r
ANTJE ROOS roos, antje de (wd) verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
ANTJE ROOS roos, antje de (wd) verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
ANTJE ROOS roos, antje de (wd) verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
ANTJE ROOS roos, antje de (wd) verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
ANTJE ROOS roos, antje de (wd) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
ANTJE ROOS roos, antje de (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
ANTJE SAS sas, anneke koper Noorderhaven 66   1665 239 1v
ANTJE STEFANUS stephani, antje verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
ANTJE STIJL stijl, antje verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
ANTJE STIJL stijl, antje verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
ANTJE STOK stok, antje van der verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
ANTJE STOK stok, antje van der verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
ANTJE STOK stok, antje van der verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
ANTJE STOK stok, antje van der verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
ANTJE STOK stok, antje van der verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
ANTJE STOK stok, antje van der verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
ANTJE STOK stok, antje van der verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
ANTJE STOK stok, antje van der koper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
ANTJE STOK stok, antje van der verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
ANTJE STOK stok, antje van der verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
ANTJE SYVERDA sivarda, anna koper Weverstraat ZZ   1749 252 34r
ANTJE SYVERDA sivarda, anna koper Molenpad ZZ   1749 252 35r
ANTJE SYVERDA sivarda, anna koper Hoogstraat 22   1749 252 36r
ANTJE TOUSSAINT toussaint, anna koper Nieuwstraat 40   1801 266 1r
ANTJE TOUSSAINT toussaint, anna (wl) verkoper Nieuwstraat 40   1804 267 27r
ANTJE TOUSSAINT toussaint, anna (wl) verkoper Voorstraat 55   1804 267 29r
ANTJE TOUSSAINT toussaint, anna (wl) verkoper Voorstraat 57   1804 267 30v
ANTJE VELLINGA vellinga, antje koper Lanen 70   1804 267 104r
ANTJE VERMEERS vermeersch, anna koper   1755 253 205r
ANTJE VERMEERS vermeersch, anna (wd) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
ANTJE ZWAAL swaal, anna koper Zuiderhaven 6   1758 254 144v
ANTJE ZWAAL swaal, anna koper Zuiderhaven 4   1762 255 116r
ANTJE ZWAAL swaal, antje verkoper Bildtstraat 16   1772 258 27v
ANTJE ZWAAL zwaal, anna koper   1784 261 158v
ANTJE ZWAAL swaal, anna koper Noorderhaven 34   1789 263 112v
ANTJE ABES KUIPER kuyper, antje abbes koper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
ANTJE ANNES annes, ancke verkoper Rommelhaven ZZ   1597 228 26r
ANTJE ANNES annes, antgie koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
ANTJE ANTONIUS FINK vink, antje anthonis verkoper Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
ANTJE ANTONIUS NAK nak, antje anthony koper   1780 259 289v
ANTJE BERENDS beerns, antie koper   1643 235 69v
ANTJE BERENDS beernds, antje koper   1758 254 167r
ANTJE BERENDS baarends, antje koper   1778 259 155r
ANTJE BOKKES bokkes, antje koper   1779 259 218r
ANTJE DANIELS daniels, anne verkoper Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
ANTJE DIRKS dirks, antje koper   1755 253 252r
ANTJE DOEKES doekes, antje verkoper   1774 258 141v
ANTJE DOEKES doekes, antje verkoper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
ANTJE DOEKES doekes, antje verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
ANTJE DOEKES GALEMA galama, antje doekes verkoper   1774 258 160v
ANTJE DOEKES GALEMA galama, antje doekes verkoper   1774 258 161v
ANTJE DOUWES douwes, antie verkoper Anjelierstraat   1614 229 451r
ANTJE DOUWES douwes, antie (vrijster) koper Hofstraat 65   1721 246 124r
ANTJE DOUWES douwes, antje koper   1772 258 49v
ANTJE DOUWES douwes, antje koper Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
ANTJE DREEUWIS drewes, anna koper   1794 264 169v
ANTJE EEDES aedes, anne bruid   1601 228 530r
ANTJE EELKES eelckes, anna ten zuiden   1627 232 5r
ANTJE EESGES edsges, antje koper Grote Bredeplaats 10   1757 254 81r
ANTJE FEDDES feddes, antie verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
ANTJE FEDDES feddes, antie geniaarde Schritsen 61   1721 248 53r
ANTJE FEDDRIKS NIEUWENHUIS nieuwenhuis, antje feddriks koper   1768 257 56r
ANTJE FEIKES feikes, antje (wd) koper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
ANTJE FEIKES feikes, antje koper Zoutsloot NZ   1781 260 120r
ANTJE FEIKES feikes, antje koper Liemendijk ZZ   1781 260 120r
ANTJE FLORIS floris, antje koper Schritsen 52   1780 259 301v
ANTJE FOEKES foekes, antje (wd) verkoper   1804 267 11v
ANTJE FOEKES foekes, antje (wd) ten westen   1804 267 11v
ANTJE FOEKES foekes, antje (wd) ten westen   1805 267 109r
ANTJE FOKKES fokkes, antie (wd) verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
ANTJE FOKKES fokkes, antje ten zuiden Hoogstraat   1773 258 119v
ANTJE FOKKES fockes, antje koper   1787 262 202v
ANTJE FOKKES fokkes, antje koper Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
ANTJE FOLKERTS folckerts, anne (wd) koper   1599 228 319r
ANTJE FONGERS fonghers, antje verkoper Bargebuurt   1665 239 2r
ANTJE FONGERS fongers, antie ten oosten Zoutsloot NZ   1665 239 17r
ANTJE FRANSES fransen, antie koper Voorstraat ZZ   1618 230 293r
ANTJE FRANSES fransen, antje koper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
ANTJE FRANSES franzen, antje (wd) verkoper   1774 258 179v
ANTJE FRANSES franzen, anna (wd) verkoper Voorstraat 7a   1775 258 199v
ANTJE FRANSES fransen, antje koper Voorstraat 59   1781 260 50r
ANTJE FRANSES fransen, antje (wd) verkoper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
ANTJE FRANSES fransen, antje (wd) verkoper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
ANTJE FREERKS NIEUWENHUIS nieuwenhuis, antje freddriks koper   1755 253 212v
ANTJE GERRITS houdt, anne gerryts van (wd)(juffr)(nu te emden) koper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
ANTJE GERRITS houdt, anna gerryts van (wd)(juffr)(nu te emden) koper   1601 228 504r
ANTJE GERRITS gerrits, anneken (van Kollum) bruid   1604 228 837r
ANTJE GERRITS gerrits, antje koper Schritsen ZZ   1687 242 201v
ANTJE GERRITS gerrits, antje koper   1688 242 239v
ANTJE GERRITS gerrits, antie koper Grote Bredeplaats 4   1716 245 273v
ANTJE GERRITS gerrits, anna koper   1745 251 84r
ANTJE GERRITS gerryts, antje (wd) verkoper Havenplein 16   1774 258 183r
ANTJE GERRITS gerryts, antje (wd) verkoper Zoutsloot 69   1774 258 184r
ANTJE GERRITS gerrits, antje (wd) verkoper Noorderhoofd 1   1774 258 185v
ANTJE GERRITS FELTEN phelten, antie gerryts (wd) verkoper Hoogstraat NZ   1640 234 106r
ANTJE GIJSBERTS geis, anna verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
ANTJE HALBES halbers, anna koper   1779 259 181r
ANTJE HANSES hanzes, antje koper   1774 258 173r
ANTJE HANSES hansen, antje koper   1779 259 188r
ANTJE HARTMANS hartmans, antje koper Noordijs 1   1763 256 15v
ANTJE HEINS heins, anna verkoper Lanen 39   1804 267 9v
ANTJE HENDRIKS hendricks, anneke koper Achterstraat   1636 234 6r
ANTJE HENDRIKS hendrix, antie koper   1663 238 198v
ANTJE HENDRIKS hendriks, antie (erven)(wl) verkoper   1776 259 2v
ANTJE HENDRIKS FABER faber, antje hendriks koper   1772 258 13r
ANTJE HENDRIKS FABER faber, antje hendriks ten zuiden   1772 258 13r
ANTJE HERES heres, antie koper   1674 240 138r
ANTJE HERES heeres, antje koper   1764 256 28r
ANTJE HIELKES hylkes, antje (wd) verkoper Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
ANTJE HIELKES HANEKUIK hanekuik, antje hylkes koper Grote Bredeplaats 16   1730 247 344r
ANTJE HIELKES HANEKUIK hanekuik, antie hylkes koper Zoutsloot 86   1741 250 201v
ANTJE HUBERTS huyberts, antie (wd) verkoper Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
ANTJE HUBERTS huyberts, antie (wd) verkoper Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
ANTJE IEDES ydes, anna (weeskinderen van) verkoper   1600 228 461r
ANTJE JAKOBS jacobs, antie koper   1657 237 116r
ANTJE JAKOBS jacobs, antie koper   1659 237 207v
ANTJE JAKOBS jacobs, antie koper   1662 238 146r
ANTJE JAKOBS jacobs, antie koper   1724 246 189r
ANTJE JAKOBS jacobs, antje verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
ANTJE JAKOBS jacobs, antje koper Heiligeweg NZ   1756 254 31v
ANTJE JAKOBS jacobs, antje (wd) verkoper Vijverstraat 20   1778 259 132r
ANTJE JAKOBS jacobs, antje (vrijster) koper Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
ANTJE JAKOBS BANGA banga, anna jacobs koper Franekereind NZ   1612 229 197r
ANTJE JAKOBS BANGA banga, anna jacobs koper Voorstraat NZ   1613 229 263r
ANTJE JANS jans, anneke bruid   1606 228 1052r
ANTJE JANS jans, antke koper   1634 233 137v
ANTJE JANS jans, anna koper Grote Ossenmarkt 27   1640 234 110v
ANTJE JANS jans, antie koper   1655 237 25r
ANTJE JANS jans, antie koper   1656 237 96r
ANTJE JANS jans, antie koper Voorstraat 65   1659 238 8r
ANTJE JANS haaklaar, ancke jans ten zuiden   1660 238 21v
ANTJE JANS jans, antie koper Heiligeweg WZ   1679 241 31v
ANTJE JANS jans, antie (wd) koper   1680 241 114r
ANTJE JANS ijsenbeeck, antie jans koper Grote Bredeplaats 15   1688 242 220r
ANTJE JANS jans, antie koper   1690 242 321v
ANTJE JANS ijsenbeeck, antje jans koper   1701 244 129v
ANTJE JANS jans, antie koper   1738 249 339r
ANTJE JANS reidmaker, antje jans koper   1805 267 119v
ANTJE JANS jans, antje koper Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
ANTJE JANS jans, antje koper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
ANTJE JANS BAKKER bakker, antje jans verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
ANTJE JANS IJSENBEEK ijsenbeek, antie jans koper Lanen 2   1691 242 370r
ANTJE JANS IJSENBEEK ijzenbeek, antje jans koper Lanen ZZ   1695 243 129v
ANTJE JANS MEY mey, antje jans van der koper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
ANTJE JELLES jelles, anke koper Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
ANTJE JELLES jelles, anke ten oosten Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
ANTJE JELLES jelles, antje koper Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
ANTJE JELLES jelles, antje ten westen Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
ANTJE JOHANNES johannis, antje koper Achterstraat   1767 256 258r
ANTJE JOHANNES sluterhouw, anna johannes koper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
ANTJE JOOSTES joosten, antje verkoper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
ANTJE KLASES claes, anna koper   1604 228 826r
ANTJE KLASES clases, antie koper   1680 241 69v
ANTJE KLASES claasses, antje koper   1689 242 298r
ANTJE KLASES clases, antie koper Bildtstraat 24   1713 245 186v
ANTJE KLASES folkens, antje clases koper   1721 248 54r
ANTJE KLASES clases, antie koper Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
ANTJE KLASES claazes, antje verkoper   1774 258 153r
ANTJE KLASES claazes, antje verkoper   1774 258 153r
ANTJE KLASES klases, antje (wd) verkoper Schritsen 63   1780 259 291v
ANTJE KLASES klases, antje koper   1780 259 292r
ANTJE KLASES claassen, antje koper Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
ANTJE KORNELIS cornelis, antke koper Heiligeweg   1601 228 511r
ANTJE KORNELIS cornelis, anna ten westen   1611 229 76r
ANTJE KORNELIS WIJNGAARDEN wyngaarden, antje cornelis koper   1755 253 253r
ANTJE LAMMERTS lamberts, antie koper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
ANTJE LAMMERTS lammerts, antie (wl) verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
ANTJE LIEKELES lyckles, antie koper Nieuwstraat OZ   1681 241 145v
ANTJE LIEUWES lieuwes, antje koper   1779 259 198r
ANTJE LOURENS lourens, anneken bruid   1604 228 863r
ANTJE MARTENS martens, antie koper   1618 230 277r
ANTJE MEILES meiles, antje koper   1802 266 151r
ANTJE OENES oenes, antie koper   1671 240 44r
ANTJE OENES oenes, antie koper   1674 240 132v
ANTJE OTTES KNIJFF knijff, antie ottes koper Zuiderhaven 36   1699 244 2v
ANTJE OUTGERS outgers, anna koper   1613 229 269r
ANTJE PIERS piers, antje koper   1730 247 330r
ANTJE PIETERS pieters, anna koper   1605 228 869r
ANTJE PIETERS pieters, antie koper   1624 231 33r
ANTJE PIETERS piters, antie koper   1637 234 47r
ANTJE PIETERS pytters, antje koper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
ANTJE PIETERS pieters, antje koper   1773 258 81r
ANTJE PIETERS pieters, antje koper   1773 258 82r
ANTJE PIETERS pieters, antje koper Schritsen 60   1782 260 167r
ANTJE PIETERS pieters, antje koper Grote Bredeplaats 6a   1782 260 275r
ANTJE PIETERS pieters, anna koper Voorstraat 6   1794 264 168v
ANTJE PIETERS pieters, anna verkoper Voorstraat 6   1802 266 109r
ANTJE PIETERS pieters, anna verkoper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
ANTJE PIETERS pieters, anna ten oosten Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
ANTJE PIETERS pieters, antje (wd) verkoper Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
ANTJE PIETERS pieters, antje (wd) verkoper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
ANTJE PIETERS pieters, antje (wd) verkoper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
ANTJE POPPES poppes, antie koper   1679 241 48r
ANTJE REINERS reyners, anne Noorderhaven ZZ   1616 230 37r
ANTJE REINERS reyners, antie koper Karremanstraat OZ   1687 242 192r
ANTJE REINERS reinderts, antje verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
ANTJE REINS reins, antje koper Schritsen 24   1804 267 92r
ANTJE REINS AKKERBOOM akkerboom, antje reins koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
ANTJE REITSES reitzes, anna koper Snakkerburen (gebied)   1597 228 21r
ANTJE RICHARDS JONGEMA jongma, antje rijkerts koper Voorstraat 57   1804 267 30v
ANTJE RICHARDS JONGEMA jongma, antje rijkerts ten zuiden Voorstraat 57   1804 267 30v
ANTJE RIENKS riencx, antie verkoper Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
ANTJE RINSES rinses, anneke koper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
ANTJE RINSES rinses, anneke koper   1601 228 509r
ANTJE RINSES rinses, antje koper Westerstraat H-213 1808 268 28v
ANTJE RIPPERTS ripperts, anneke koper Voorstraat 14   1642 234 175r
ANTJE RITSKES ritsckes, anna ten oosten Schritsen NZ   1601 228 510r
ANTJE ROELOFS roelofs, antie koper   1714 245 226r
ANTJE RUURDS ruurds, antje koper Voorstraat 89   1665 239 16r
ANTJE SCHELTES scheltes, antie koper   1738 249 349r
ANTJE SCHELTES scheltes, antie koper Voorstraat 10   1739 250 10v
ANTJE SIEBES sybes, antie koper   1685 242 97v
ANTJE SIEBES sybes, antie koper   1709 245 84v
ANTJE SIEBES sybes, antie koper   1714 245 209v
ANTJE SIEBES sybes, antje koper   1729 247 261v
ANTJE SIEBES sybes, antje koper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
ANTJE SIEBES sybes, antje koper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
ANTJE SIEBES sybes, antje koper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
ANTJE SIEBES sybes, antje koper   1808 268 169v
ANTJE SIEBRENS sybrandts, anna (van zaandam) koper   1605 228 963r
ANTJE SIEGERS segers, anneke verkoper   1631 233 3r
ANTJE SIEMENS symons, anneke koper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
ANTJE SIEMENS symens, anneke koper Bildtstraat 12   1612 229 144r
ANTJE SIEMENS CNOSSEN knossen, antie symens (de pynas) ten westen   1660 238 22v
ANTJE SIEMENS STIJL stijl, antje symons koper Voorstraat 68   1729 247 234v
ANTJE SIERKS HILAARDA hylaarda, antie sierks koper Grote Ossenmarkt 11   1740 250 140r
ANTJE SIPKES sipkes, anna koper Zuiderpoort (gebied)   1656 237 75v
ANTJE SJOERDS SCHIERE schiere, antie sjoerds koper Grote Bredeplaats 4   1705 244 289r
ANTJE SJOERDS SCHIERE schiere, antje sjoerds koper   1723 246 185r
ANTJE SJOERDS SCHIERE schiere, antje sjoerds koper   1726 246 286v
ANTJE STEFFENS steffens, antje koper Schritsen ZZ   1773 258 103r
ANTJE STOFFELS stoffels, antje (erven) ten westen Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
ANTJE TEEDES tedes, anne gecondemneerde Lanen 38   1600 228 464r
ANTJE TEEKES teekes, antje koper   1763 256 2r
ANTJE TEUNIS theunis, antie koper Voorstraat NZ   1639 234 77r
ANTJE TIJSES tijssen, anna koper Voorstraat NZ   1600 228 415r
ANTJE TIJSES tijsses, anna mede-eig Voorstraat NZ   1601 228 538r
ANTJE TIJSES tijsses, anna ten oosten Voorstraat NZ   1601 228 538r
ANTJE TJALLINGS tjallings, antje koper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
ANTJE TJEERDS tjeerds, antie koper   1740 250 131r
ANTJE TJERKS tjerks, antje koper   1757 254 64r
ANTJE TJERKS tjerks, antje koper   1778 259 100v
ANTJE WABES wabes, antke ten zuiden Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
ANTJE WALINGS walings, antje (wl) verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
ANTJE WIEBES wybes, anna bruid   1606 228 1054r
ANTJE WIEBES wybes, antje koper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
ANTJE WIEBRENS wyngaard, antie wyberens koper   1740 250 112r
ANTJE WILLEMS willems, anna verkoper Scheerstraat 3   1611 229 8r
ANTJE WILLEMS willems, antje koper   1778 259 147v
ANTJE WOPKES wopckes, ancke koper Gortmakerssteeg   1605 228 883r
ANTJE WOUTERS wouters, antje (wd) verkoper   1775 258 197v
ANTJE WOUTERS wouters, antje koper   1779 259 196r
ANTONIA .., anthonia koper   1692 243 r
ANTONIA nippold, antonetta koper Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
ANTONIUS salizetes, anthoni koper   1614 229 475r
ANTONIUS oesters, anthoni koper   1672 240 109v
ANTONIUS westercorf, anthonius koper   1701 244 141r
ANTONIUS , anthony (erven) grondpacht William Boothstraat 1   1752 252 186v
ANTONIUS vuurpijl, anthoni koper Heiligeweg 38   1761 255 77r
ANTONIUS verbrugge, anthoni koper   1768 257 84v
ANTONIUS vuirpijl, anthoni koper   1771 257 248v
ANTONIUS vuirpijl, anthoni koper   1771 257 249v
ANTONIUS vuurpijl, anthony ten westen Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
ANTONIUS vuurpijl, anthony (wl) verkoper Heiligeweg 38   1773 258 88v
ANTONIUS verbrugge, anthoni verkoper   1774 258 149v
ANTONIUS vuurpijl, anthony koper   1778 259 95v
ANTONIUS determeyer, anthoni geniaarde Heiligeweg 16   1791 263 315v
ANTONIUS zeverding, anthony koper Prinsenstraat 6   1804 267 72v
ANTONIUS determeyer, anthoon koopman koper Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
ANTONIUS determeyer, anthoon verkoper Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
ANTONIUS BEUKER beuker, antony koper Lanen 23   1727 247 23r
ANTONIUS BIERMA bierma, anthoni koper Brouwersstraat 14   1775 258 215r
ANTONIUS BOER boer, anthony de koper Grote Ossenmarkt 15   1800 265 468r
ANTONIUS BOER boer, anthony de koper   1800 265 470r
ANTONIUS BOER boer, anthony de verkoper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
ANTONIUS FINK vink, antoni koper Hofstraat 16   1734 248 353r
ANTONIUS FINK vink, antoni ten noorden Rozengracht NZ   1741 250 141r
ANTONIUS FINK vink, anthony hovenier koper Hofstraat 16   1746 251 138r
ANTONIUS FINK vink, anthony koper   1747 251 193v
ANTONIUS FINK vink, anthony koper Liemendijk NZ   1750 252 93r
ANTONIUS FINK vink, anthony hovenier koper Rozengracht NZ   1751 252 150v
ANTONIUS FINK vink, anthony hovenier koper William Boothstraat 1   1752 252 186v
ANTONIUS FINK vink, anthony koper Romastraat ZZ   1752 252 191r
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper   1753 253 102r
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper   1755 253 201r
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper   1758 254 125v
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper Wasbleek ZZ   1759 254 183r
ANTONIUS FINK vink, anthoni hovenier koper Zuiderhaven 33   1759 254 200r
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper   1760 255 31v
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper   1761 255 63r
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper Grote Bredeplaats 22   1762 255 154v
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper Zuidersteeg   1762 255 170v
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper   1763 255 188v
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper   1763 255 237v
ANTONIUS FINK vink, anthoni koper   1763 255 255v
ANTONIUS FINK vink, anthony koper Noorderhaven 66   1764 256 88v
ANTONIUS FINK vink, anthony koper   1765 256 97r
ANTONIUS FINK vink, anthony koper Bargebuurt   1765 256 124v
ANTONIUS FINK vink, anthony koper   1766 256 203r
ANTONIUS FINK vink, anthony (erven) ten westen Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
ANTONIUS FINK vink, anthoni (erven) ten westen   1775 258 201v
ANTONIUS HETTINGA hettinga, anthonis van koper Liemendijk   1668 239 149r
ANTONIUS HUISMAN huisman, anthon koper   1790 263 204r
ANTONIUS KLAVER klaver, anthony koper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ANTONIUS MOL moll, anthonius de koper Lombardstraat 4   1612 229 159r
ANTONIUS MOL moll, antonys de koper Zuiderstraat WZ   1614 229 458r
ANTONIUS MOL moll, antonys de koper Franekereind   1614 229 462r
ANTONIUS MOL mol, anthoni de koper   1617 230 220r
ANTONIUS MOL mol, anthoni de koper Zoutsloot 115   1618 230 224r
ANTONIUS MOL mol, anthoni de koper Oosterkeetstraat WZ   1618 230 225r
ANTONIUS MOL mol, anthoni de koper Lombardstraat   1618 230 226r
ANTONIUS MOL mol, anthoni de koper Lombardstraat 2   1618 230 279r
ANTONIUS MOL mol, anthoni de bankhouder (taeffelhouder) koper Lombardstraat 2   1618 230 287r
ANTONIUS RING ring, anthony van koper Voorstraat 65   1784 261 256r
ANTONIUS RINIA rinia, anthoni strandmeester koper Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
ANTONIUS RINIA rinia, anthoni (pothuis van) ten noorden Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
ANTONIUS RINIA rinia, anthoni koper   1702 244 153r
ANTONIUS RINIA rinia, anthoni ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1713 245 189r
ANTONIUS ADAMS adams, anthoni (te franeker) provisioneel k Voorstraat 17   1599 228 328r
ANTONIUS BRUINS bruins, anthony koper   1786 262 76r
ANTONIUS BRUINS bruins, anthony koper   1787 262 157r
ANTONIUS BRUINS bruins, anthony koper   1790 263 186v
ANTONIUS BRUINS bruins, anthony koper   1804 267 78r
ANTONIUS BRUINS bruins, anthoon ten oosten   1808 268 123v
ANTONIUS BRUINS bruins, antoon koper Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
ANTONIUS GERARDUS gerardi, anthoni koper Hoogstraat 10   1729 247 268r
ANTONIUS GERARDUS gerardi, anthony koper Rommelhaven 5   1732 248 116v
ANTONIUS GERARDUS gerardi, anthony koper   1733 248 166r
ANTONIUS GERARDUS WIJNGAARDEN wyngaarden, antoni gerardi koper   1734 248 287r
ANTONIUS GERARDUS WIJNGAARDEN wyngaarden, antoni gerardi koper   1734 248 329r
ANTONIUS GERARDUS WIJNGAARDEN wyngaerden, anthony gerardi koper   1737 249 209r
ANTONIUS GERRITS gerrits, antoni havenchercher koper Schritsen 4   1716 245 272r
ANTONIUS HENDRIKS hendriks, anthony koper   1793 264 112r
ANTONIUS HENDRIKS hendriks, anthony koper   1793 264 134v
ANTONIUS JAKOBS jacobs, anthony koper   1807 267 293r
ANTONIUS JAKOBS jacobs, anthony verkoper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
ANTONIUS JANS jansen, anthony koper Both Apothekerstraat WZ   1689 242 277r
ANTONIUS JANS jansen, anthony koper   1732 248 135r
ANTONIUS JONAS jonas, anthony koper Karremanstraat WZ   1690 242 322v
ANTONIUS KLASES claasen, antoni ten westen Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
ANTONIUS KLASES claasen, antoni ten noorden Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
ANTONIUS LAMMERTS lammerts, anthony koper   1730 247 356r
APOLLONIA KLASES claeses, appolonia (wd) verkoper Noorderhaven 82   1597 228 27r
AREND carmans, aene salous koper Droogstraat   1600 228 470r
AREND baksma, arent koper Franekereind 14   1771 257 199r
AREND urk, arent van verkoper Grote Bredeplaats 17   1778 259 122r
AREND teutling, arent koper   1780 259 286r
AREND teutling, arend koper   1788 263 30v
AREND bontwever, arend ten zuiden   1804 267 84r
AREND bertling, arend ten zuiden Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
AREND AERNTSMA aernsma, aernt koper   1602 228 623r
AREND BARTLING bartling, arend koper   1796 264 316r
AREND BARTLING bartling, arend koper   1796 264 318r
AREND BARTLING bartling, arend koper   1796 264 346r
AREND BARTLING bartling, arend koper   1796 264 390r
AREND BARTLING bartlings, arend koper   1798 265 151r
AREND BARTLING bartlings, arend koper Grote Kerkstraat 38   1799 265 392r
AREND BARTLING barteling, arend koper   1802 266 226r
AREND BARTLING bartling, arent koper Snakkerburen (gebied)   1806 267 202r
AREND BARTLING bartling, arent koper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
AREND BARTLING bartling, arend ten oosten Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
AREND BARTLING bartling, arend ten zuiden Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
AREND BARTLING bartling, arend ten oosten Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
AREND BARTLING bartling, arend verkoper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
AREND FABER faber, arend smid (grof-)(mr) koper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
AREND FERF ferff, arent (wl) verkoper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
AREND NIEUWENHUIS nieuwenhuis, aarnt koper Zuiderhaven 18   1698 243 389r
AREND NIEUWENHUIS nieuwenhuis, arend koper Zuiderpoort (gebied)   1702 244 164r
AREND NIEUWENHUIS nieuwenhuis, aarnt koper   1706 244 389r
AREND VEERSMA feersma, arend ten zuiden Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
AREND WEVER wever, aernt ten zuiden   1660 238 35r
AREND ARENDS aenes, aene koper   1650 236 115r
AREND DIRKS dirks, arend koper   1781 260 91r
AREND DOOITSES dooitzes, ane koper   1777 259 21r
AREND DOUWES douwes, aernt koper Noordijs   1598 228 204r
AREND DOUWES douwes, aernt verkoper Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
AREND EEUWES yeves, ane koper Rozengracht 40   1782 260 281r
AREND EEUWES jeves, ane koper   1783 261 52r
AREND FOPPES foppens, arendt koper Noorderhaven 82   1597 228 27r
AREND GERRITS gerrits, aernt koper   1615 229 558r
AREND GERRITS gerryts, aern koper   1627 231 164v
AREND GERRITS gerryts, aernt ten noorden   1660 238 35r
AREND GIJSBERTS gijsberts, aernt gecondemneerde   1601 228 505r
AREND GIJSBERTS gijsberts, aernt gecondemneerde Droogstraat   1601 228 542r
AREND HANSES hans, ane koper   1606 228 990r
AREND HANSES hansen, arent koper   1633 233 100r
AREND HENDRIKS hendricx, aernt koper Romastraat   1597 228 67r
AREND HENDRIKS hendricx, aernt wyldcoyer? koper Romastraat   1605 228 958r
AREND HENDRIKS hendrix, aentie koper   1721 246 103r
AREND HENDRIKS urk, arent hendriks van koper Grote Bredeplaats 17   1764 256 58v
AREND HENDRIKS MOLENAAR moolenaar, ane hendriks molenaar (houtzaag-) koper   1804 267 54r
AREND HENDRIKS MOLENAAR moolenaar, ane hendriks molenaar (houtzaag-) ten zuiden   1804 267 54r
AREND HIELKES hylckes, aene koper   1680 241 83v
AREND HIELKES hylckes, aenne koper Zuiderhaven ZZ   1684 242 58r
AREND IJSBRANDS isbrants, arnt lijndraaier ten oosten   1601 228 516r
AREND JANS swijnvelt, aarnt jans koper Vijverstraat NZ   1611 229 90r
AREND JANS janssen, aernt koper Noorderhaven 40   1625 231 80v
AREND JANS janssen, aernt koper Noorderhaven 40   1625 231 81r
AREND JANS jans, ane koper   1805 267 143v
AREND JANS FABER faber, arend jans verkoper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
AREND JANS VEERSMA feersma, arend jan koper Grote Bredeplaats 18   1801 266 53r
AREND JANS VEERSMA feersma, arend jans koper   1806 267 242v
AREND KLASES claessen, aernt koper   1641 234 137r
AREND KLASES claessen, aarnt koper Heiligeweg 19   1642 235 34v
AREND KLASES clasen, aene koper   1727 247 59v
AREND KORNELIS cornelis, arent koper Hoogstraat NZ   1685 242 63v
AREND KORNELIS cornelis, arent koper   1691 242 352v
AREND LEVI levy, arend koper   1787 262 229r
AREND LODEWIJKS lodewyks, arend ten noorden Nieuwstraat 62   1804 267 103r
AREND LODEWIJKS lodewyks, arend ten noorden Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
AREND NANNES koedijck, aernt nannings koper Zuiderhaven 15   1663 238 187v
AREND NANNES KOEDIJK koedijk, aarnt nanninghs verkoper Zuiderhaven 15   1665 239 4r
AREND NANNES KOEDIJK koedijk, aarnt nanninghs (nieuw huis van) ten oosten Zuiderhaven 15   1665 239 4r
AREND PAULUS pouwels, aernt koper   1640 234 103r
AREND SALVES salvus, aene (weeskind van) gecondemneerde Droogstraat   1601 228 492r
AREND SIERDS sierds, ane (wd) ten oosten Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
AREND SIERDS sierds, ane (wd) ten noorden Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
AREND SILVESTERS silvester, aernt koper Peterseliestraat   1648 236 8v
AREND SIPKES sipkes, arent koper   1661 238 81r
AREND STEFFENS steffens, arent koper Nieuwstraat 7   1751 252 105v
AREND STEFFENS steffens, arent wever (bont-)(mr) koper Hoogstraat ZZ   1751 252 146v
AREND STEFFENS steffens, arent ten oosten   1773 258 102v
AREND WARNERS warners, aernt koper   1643 235 46v
AREND WIEBES wybes, aernt c.u. ten westen   1601 228 526r
AREND WOUTERS baxma, arent wouters bieder Heiligeweg 70   1767 257 252r
AREND WOUTERS wouters, arent bieder Rommelhaven 20   1767 257 252r
AREND WOUTERS wouters, arent koper Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
AREND WOUTERS BAKSMA baksma, arent wouters koper Franekereind 14   1773 258 109r
AREND WOUTERS BAKSMA baksma, arent wouters verkoper Franekereind 14   1773 258 109r
ARENDJE BERENDS beerns, aerntje koper Brouwersstraat 7   1668 239 154v
ARJAANTJE wistra, arjaentie koper   1725 246 249r
ARJAANTJE ANDRINGA andringa, adriana van (juffer) koper Zuiderstraat 25   1774 258 169v
ARJAANTJE ANDRINGA andringa, adriana van koper   1783 261 95r
ARJAANTJE CUP cup, adriaantje (wl) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
ARJAANTJE STANSIUS stansius, adriana (wd) koper   1718 246 11v
ARJAANTJE ARENDS aarnts, arjaantje koper Bargebuurt   1665 239 2r
ARJAANTJE BARTELDS baertouts, adriaentje (weeskinderen van) triumphant   1604 228 844r
ARJAANTJE GERRITS gerrits, adriaentie koper   1633 233 96v
ARJAANTJE JANS jans, arian verkoper Schritsen 32   1627 232 28r
ARJAANTJE JOOSTES joosten, arjantie koper   1777 259 74v
ARJEN ruirings, adriaen (wl) koper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
ARJEN redgers, arrien koper Nieuwstraat   1662 238 121v
ARJEN krytenburg, arjen koper Kerkpoortstraat WZ   1681 241 163v
ARJEN majeur, adriaan koper   1682 241 193v
ARJEN tasis, arjen koper   1717 245 289r
ARJEN ALTENA altena, arjen koper   1690 242 326r
ARJEN ALTENA altena, arjen koper Voorstraat 44   1693 243 1ra
ARJEN DREYER dreyer, arjen koper   1777 259 68r
ARJEN HARINGA haringa, adrianus van verkoper Zuiderhaven 38   1778 259 149r
ARJEN HEMERT hemert, arjen van koper Kerkpoortstraat 27   1683 242 5v
ARJEN HEMERT hemert, arjen van geniaarde Zuiderhaven 6   1687 242 188v
ARJEN HEMERT hemert, arjen van koper Weverstraat   1692 242 395r
ARJEN HEMERT hemert, arjen van koper   1693 243 31v
ARJEN HEMERT hemert, arjen van koper Hoogstraat 10   1697 243 275r
ARJEN HEMERT hemert, arjen van koper   1699 244 31v
ARJEN KRIJTENBURG crytenburg, arjen chirurgijn koper Hoogstraat NZ   1671 240 41v
ARJEN OEVER oever, ary van den schipper (groot-) koper Havenplein 16 H-237 1809 268 294v
ARJEN OOSTENDORP oostendorp, arjen koper Lanen 21   1801 266 37r
ARJEN WASSENAAR wassenaar, arjen koper Nieuwstraat OZ   1745 251 61r
ARJEN WASSENAAR wassenaer, arjen verkoper Voorstraat 74   1752 252 183r
ARJEN WASSENAAR wassenaer, arjen verkoper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
ARJEN WASSENAAR wassenaer, arjen verkoper Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
ARJEN WASSENAAR wassenaer, arjen verkoper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
ARJEN WASSENAAR wassenaer, arjen verkoper William Boothstraat 1   1752 252 186v
ARJEN ARJENS keucken, arien ariens (de olde) verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
ARJEN ARJENS arjens, arjen verkoper Zuiderpoort (gebied)   1618 230 294r
ARJEN ARJENS arjens, arjen koper Zuiderhaven 13   1757 254 99v
ARJEN ARJENS arjens, arjen timmerman (huis-) verkoper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
ARJEN ARJENS ALTENA altena, arjen arjens koper   1684 242 38r
ARJEN BARTELDS baertouts, adriaen koper Zoutsloot   1603 228 677r
ARJEN BOEKES boikes, arjen koper Brouwersstraat 37   1739 250 48v
ARJEN BOEKES boikes, arjen koper Voorstraat 62   1745 251 59v
ARJEN BOEKES boikes, arjen koper Hoogstraat 24   1749 251 251r
ARJEN BOTES bottes, arjen bakker (mr) koper Zuiderhaven 11   1742 250 260r
ARJEN DIRKS dirckx, arie bruidegom   1605 228 960r
ARJEN DIRKS dircks, ariaen koper Noorderhaven 37   1612 229 178r
ARJEN DIRKS diercx, ariaen houtkoper koper Bildtstraat 13   1617 230 151r
ARJEN DIRKS dirks, aris koper   1625 231 44r
ARJEN DIRKS dirks, arjen koper Bildtstraat 13   1625 231 77r
ARJEN DIRKS dirks, arjen koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
ARJEN DIRKS dirks, arjen koper   1801 265 667r
ARJEN DIRKS HEMERT hemert, arien dirckx van koper Gortmakerssteeg   1632 233 43r
ARJEN DIRKS JOOSTEN joosten, arien dircx (wd) grondpacht Droogstraat NZ   1657 237 131v
ARJEN DOUWES douwes, arjen koper Nieuwstraat WZ   1761 255 66v
ARJEN DOUWES douwes, arjen verkoper Nieuwstraat 56   1779 259 214r
ARJEN DOUWES douwes, arjen (wl) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
ARJEN DOUWES douwes, arjen (wd) ten oosten Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
ARJEN EVERTS everts, arien koper Grote Bredeplaats 2   1657 237 121r
ARJEN EVERTS everts, arien ten westen   1659 238 4v
ARJEN EVERTS everts, arjen (steeg bij a.e.'s lijnbaan langs lopende) ten noorden Zoutsloot 107   1664 238 210r
ARJEN EVERTS everts, arjen (lijnbaan van) ten noorden   1675 240 192v
ARJEN EVERTS everts, arjen koper   1679 241 46v
ARJEN EVERTS OOSTERBAAN oosterbaan, arjen everts koper Achterstraat NZ   1682 241 199r
ARJEN FRANSES fransen, arjen koper Noorderhaven 90   1733 248 186v
ARJEN GEERTS geurts, arien koper   1666 239 63r
ARJEN GERRITS gerryts, arian koper Schritsen NZ   1612 229 153r
ARJEN GERRITS gerrits, arian koper Schritsen   1612 229 170r
ARJEN GERRITS gerrits, adriaen koper   1685 242 95v
ARJEN GIJSBERTS gysberts, arien koper Lanen 83   1652 236 192v
ARJEN GIJSBERTS gisberts, arien brouwer verkoper Lanen 83   1660 238 17v
ARJEN GIJSBERTS gisberts, arien brouwer ten noorden Lanen 83   1660 238 17v
ARJEN GIJSBERTS gijsberts, arjen koper   1667 239 72r
ARJEN HANSES hansen, arjen koper   1694 243 95r
ARJEN HANSES HEMERT hemert, arjen hansen koper Weverstraat   1676 240 235r
ARJEN HANSES HEMERT hemert, arjen hansen koper Zuiderstraat 29   1680 241 84r
ARJEN HANSES HEMERT hemert, arjen hansen van koper Fabrieksstraat 28   1682 241 204r
ARJEN HANSES HEMERT hemert, arjen hansen koper Moriaanstraat   1682 241 227v
ARJEN HANSES HEMERT hemert, arjen hansen koper Grote Kerkstraat 15   1683 241 241r
ARJEN HANSES HEMERT hemert, arjen hansen koper Moriaanstraat NZ   1683 241 241v
ARJEN HANSES HEMERT hemert, arjen hansen koper Romastraat ZZ   1683 241 253r
ARJEN HANSES HEMERT hemert, arjen hansen van apotheker koper Voorstraat 23   1688 242 230r
ARJEN HANSES HEMERT hemert, arjen hansen van koper Kerkpoortstraat OZ   1689 242 284r
ARJEN HANSES HEMERT hemert, arjen hansen van koper Weverstraat ZZ   1692 242 381r
ARJEN IESES ises, arryen koper Noorderhaven 44   1662 238 148v
ARJEN JAKOBS jacobus, arjen koper Romastraat ZZ   1782 260 300r
ARJEN JANS jans, aeryaen koper Kleine Bredeplaats   1598 228 143r
ARJEN JANS jans, adriaen (te leeuwarden) koper Poortje   1601 228 534r
ARJEN JANS jansen, arien koper   1645 235 174r
ARJEN JANS jansen, adriaan koper   1661 238 116v
ARJEN JANS SCHAFT schaft, adriaen jans koper Grote Bredeplaats ZZ   1617 230 125r
ARJEN JOBS jobs, arian koper   1625 231 44v
ARJEN JOBS jobs, arian koper   1626 231 123r
ARJEN JURJENS jurrians, arian koper   1626 231 133v
ARJEN KEIMPES keimpes, arian koper Hofstraat   1647 235 247r
ARJEN KLASES claes, arian koper Voorstraat NZ   1616 230 69r
ARJEN KLASES clasen, arjen koper Noorderhaven 27   1684 242 43r
ARJEN KLASES claesen, arjen koper   1728 247 97v
ARJEN KLASES clasen, arjen koper   1728 247 97v
ARJEN KLASES clasen, arjen koper   1756 254 15v
ARJEN KORNELIS cornelis, ariaen koper Heiligeweg ZZ   1616 230 73r
ARJEN KORNELIS cornelis, aryan ten oosten Lanen 42   1634 233 132v
ARJEN KORNELIS cornelis, arjen koper   1725 246 218r
ARJEN KORNELIS ZIJLSTRA zijlstra, arjen cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
ARJEN LOUWS louws, arjen beeldhouwer geniaarde Noorderhaven 10   1716 245 273v
ARJEN LOUWS louws, arjen beeldhouwer koper Grote Bredeplaats 6b   1725 246 240r
ARJEN PIETERS pyters, aris koper   1722 246 132r
ARJEN REITSES reidses, arjen koper Scheerstraat 1   1757 254 92r
ARJEN REITSES BLOEMBERG blomberg, arjen reitses koper Zeilmakersstraat   1771 257 234r
ARJEN REITSES BLOEMBERG blomberg, arjen reidses koper   1779 259 166r
ARJEN ROBIJNS robijns, arjen koper Kerkpoortstraat 22   1710 245 115r
ARJEN ROBIJNS robijns, arjen koper Voorstraat 56   1712 245 183r
ARJEN ROBIJNS robijns, arjen koper Voorstraat 91   1718 246 32r
ARJEN ROBIJNS robijns, arjen koper Kerkpoortstraat 22   1722 246 129r
ARJEN ROELOFS roelofs, arjen schipper (beurt-) op amsterdam koper Heiligeweg 46   1806 267 270r
ARJEN ROELOFS roelofs, arjen ten westen Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
ARJEN SIEMENS symens, arien koper   1682 241 201r
ARJEN SIEMENS symens, arjen koper   1682 241 201v
ARJEN SIEMENS symens, arjen koper   1682 241 202r
ARJEN SIEMENS BOOTSMA bootsma, arjen simons koper Voorstraat 7   1715 245 234v
ARJEN TEUNIS teunis, arjen koper   1721 246 114r
ARJEN TEUNIS BLOK blok, arjen theunis koper Rozengracht 16   1726 246 264r
ARJEN TEUNIS BLOK blok, arjen teunis geniaarde Zuiderpoort (gebied)   1727 247 50v
ARJEN TEUNIS BLOK blocq, arjen teunis koper Zuiderhaven 18   1729 247 221r
ARJEN TEUNIS BLOK blok, arjen teunis koper Noorderhaven 26   1730 247 329r
ARJEN TEUNIS BLOK blok, arjen teunis koper Noorderhaven 74   1731 247 371v
ARJEN TEUNIS BLOK blok, adriaen teunis koopman geniaarde Kleine Bredeplaats 7   1731 248 62r
ARJEN TEUNIS BLOK block, arjen thuenis koper Hofstraat 16   1732 248 150r
ARJEN TEUNIS BLOK block, arjen thuenis geniaarde Zuiderhaven 18   1733 248 187v
ARJEN TEUNIS BLOK block, arjen thuenis koper Rozengracht 38   1733 248 193r
ARJEN TEUNIS BLOK block, arjen thuenis koper Noorderhoofd 1   1733 248 225v
ARJEN TEUNIS BLOK blocq, arjen theunis wandelkoper Hoogstraat 1   1733 248 235r
ARJEN TEUNIS BLOK blocq, arjen theunis wandelverkoper Zuiderhaven 79   1733 248 235r
ARJEN TEUNIS BLOK blok, arjen teunis verkoper Noorderhaven 74   1741 250 157v
ARJEN TJEPKES tjepkes, arjen koper   1719 246 53r
ARJEN WABES wabbes, aerien koper Brouwersstraat 7   1638 234 58v
ARJEN WATSES watses, arien bakker (mr) koper Hofstraat 16   1656 237 79v
ARJEN WATSES watses, arjen koper   1664 238 224r
ARJEN WATSES BAKKER bakker, arien watses verkoper   1660 238 29r
ARJEN WIERDS wyerdts, adriaen koper Noorderhaven NZ   1602 228 619r
ARJEN WIERDS wierdts, adriaen (wl) ten noorden Zoutsloot NZ   1627 232 2r
ARJEN WIERDS wierdts, adriaen (wl) ten noorden Zoutsloot NZ   1627 232 4r
ARJEN WIERDS wierdts, adriaen ten noorden   1627 232 5r
ARJEN WIERDS POPTA popta, adriaen wierdts (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1627 232 2r
ARJEN WIERDS POPTA popta, adriaen wierdts (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1627 232 4r
ARJEN WIERDS POPTA popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 5r
ARJEN WIERDS POPTA popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 6r
ARJEN WIERDS POPTA popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 7r
ARJEN WILLEMS willems, ariaen verkoper Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
ARJEN WILLEMS willems, adriaen verkoper   1601 228 513r
ARJEN WILLEMS willems, ariaen koper   1611 229 15r
ARJEN WILLEMS suylcum, adrian willems koper   1612 229 238r
ARJEN WOPKES wopkes, arie koper   1714 245 209v
ARJEN WORPS werps, arien koper   1631 232 371r
ARNOLDUS lindsinga, arnoldus koper   1669 239 207v
ARNOLDUS wiglinghuizen, arnoldus bode (gerechts-) koper Noorderhaven 72   1773 258 78v
ARNOLDUS wiglinghuizen, arnoldus (wl) bode (gerechts-) verkoper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
ARNOLDUS HAIES haayes, arnoldus varensgezel koper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
ARNOLDUS SIKKES sickes, arnoldus koper   1760 255 30v
ASSUERUS OOSTERBAAN oosterbaan, ahasverus koper Brouwersstraat WZ   1788 262 262r
ASSUERUS OOSTERBAAN oosterbaan, ahasverus koper   1790 263 189r
ASSUERUS VIERSEN viersen, asswerus van koper Rozengracht 42   1659 237 203v
ASSUERUS VIERSEN viersen, asswerus van koper Rozengracht 42   1659 237 204r
ATE ANDRIES andries, ate koper   1785 262 6r
ATE ATES attes, atte ten westen Droogstraat NZ   1601 228 490r
ATE ATES attes, atte koper Droogstraat   1605 228 887r
ATE ATES aetes, aete koper Scheffersplein 25   1702 244 162v
ATE FRANSES franssen, atte koper   1644 235 103r
ATE JAKOBS jacobs, ate schipper (leeuwarder) verkoper   1660 238 37v
ATE LUITJENS BOER boer, ate luitjes de koper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
ATE MINNES minnes, ate herbergier koper Zuiderstraat ZZ   1782 260 206r
ATE SAKES saeckes, ate koper   1680 241 95v
ATE TEEKES taeckes, atte koper   1638 234 63r
ATE TEEKES taeckes, atte koper 5-026 1642 234 179r
ATE TEEKES teeckes, atte ten westen   1659 238 13v
ATE TEEKES teeckes, atte ten westen   1660 238 25r
ATSE sukes, atse koper   1603 228 725r
ATSE GERRITS gerryts, atse koper Rapenburg 4   1644 235 157v
ATSE HARMENS harmens, atse koper   1635 234 1v
ATSE HARMENS harmens, atse koper   1639 234 88v
ATSE HARMENS harmens, atse koper   1643 235 69v
ATSE HARMENS harmens, atse koper   1645 235 173r
ATSE HIDDES hiddes, atze koper   1770 257 163r
ATSE HIDDES hiddes, atze koper   1783 261 101v
ATSE LIEBBES lubbes, atze ten noorden Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
ATSE LUBBERTS lubberts, atze koper   1805 267 148r
ATSE LUBBERTS lubberts, atze ten zuiden Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
AUGUSTA MOCKEMA mockema, augustine koper   1783 261 101v
AUGUSTA MOCKEMA mockema, augustine koper   1784 261 187v
AUGUSTINUS lennes, auckestinus koper   1657 237 111v
AUGUSTINUS tellinkhuis, augustinus kapitein koper Zuiderhaven 18   1708 245 46v
AUGUSTINUS scheerder, augustinus koper Hoogstraat ZZ   1751 252 160v
AUGUSTINUS mokkema, augustinus koper Noorderhaven 85   1778 259 91v
AUGUSTINUS mokkema, augustinus (vroedschap) verkoper Noorderhaven 85   1779 259 166v
AUGUSTINUS mokkema, augustinus (vroedschap) verkoper Grote Ossenmarkt 21   1779 259 172r
AUGUSTINUS DALFSEN dalsen, augustus van koper   1777 259 70r
AUGUSTINUS DALFSEN dalsen, augustus van koper   1785 261 299r
AUGUSTINUS DALFSEN dalsen, augustus van koper Droogstraat NZ   1785 262 13r
AUGUSTINUS DALFSEN dalsen, augustus van koper Zoutsloot ZZ   1788 263 17r
AUGUSTINUS DALFSEN dalsen, augustus van geniaarde Zuiderhaven 4   1793 264 79v
AUGUSTINUS DALFSEN dalsen, augustus van koper Noorderhaven 24   1794 264 186r
AUGUSTINUS DEKKER dekker, augustinus kleermaker (mr) koper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
AUGUSTINUS GRAAF graef, augustinus de koper Rommelhaven 8   1730 247 345r
AUGUSTINUS MOCKEMA mockema, augustinus koper Kerkpoortstraat 23   1781 260 64r
AUGUSTINUS MOCKEMA mockema, augustinus (vroedschap, mede) koper Rinnertspijp 1   1781 260 106r
AUGUSTINUS MOCKEMA mockema, augustinus koper Rommelhaven 28   1784 261 143r
AUGUSTINUS SIERSMA siersma, augustinus koper Rapenburg ZZ   1666 239 54v
AUGUSTINUS SIERSMA siersma, augustinus koper   1666 239 56r
AUGUSTINUS HANSES hans, augustinus koper ten noorden van Harlingen   1604 228 784r
AUGUSTINUS JANS jans, augustinus koper ten oosten van Harlingen   1598 228 232r
AUGUSTINUS JANS jans, augustinus koper   1600 228 391r
AUGUSTINUS JANS jans, augustinus koper Voorstraat 23   1601 228 514r
AUGUSTINUS JANS jans, augustinus koper   1602 228 614r
AUGUSTINUS JANS jans, augustinus koper ten noorden van Harlingen   1604 228 784r
AUGUSTINUS JANS jans, augustinus koper   1605 228 930r
AUGUSTINUS PIETERS pieters, augustinus koper Rozengracht 4   1660 238 43r
AUGUSTINUS PIETERS GRAAF graef, augustinus pytters de koper Zuiderstraat 25   1727 246 299r
AUKE , aucke wever ten westen   1634 233 128v
AUKE metzelaar, auke ten oosten   1804 267 79v
AUKE BAKKER bakker, auke verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
AUKE BAKKER bakker, auke koopman koper Droogstraat 15   1751 252 161v
AUKE BAKKER backer, auke koper   1753 253 72v
AUKE FABER faber, auke koper   1768 257 83v
AUKE FABER faber, auke koper   1769 257 109r
AUKE VOGELSANG vogelzang, auke koper Kleine Bredeplaats 4   1799 265 302r
AUKE VOGELSANG vogelsang, auke schipper koper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
AUKE VOGELSANG vogelsang, auke schipper verkoper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
AUKE WASSENAAR wassenaar, auke koper Sint Jacobstraat 4   1754 253 143r
AUKE AUKES aukes, auke koper Tiepelsteeg   1749 251 260v
AUKE AUKES aukes, auke koper Hoogstraat 19   1753 253 103v
AUKE AUKES aukes, auke (erven) ten westen Hoogstraat 21   1772 258 18r
AUKE BOTES botes, aucke koper   1605 228 931r
AUKE BOTES botes, aucke (erven) koper Franekerpoort (gebied)   1633 233 78r
AUKE BOUWES bouwes, auke koper   1803 266 412r
AUKE BROERS broers, aucke koper Noorderhaven NZ   1603 228 742r
AUKE DOUWES douwes, auke koper Noorderhaven 10   1661 238 107v
AUKE GERBENS gerbens, aucke schipper (schuit-) koper Schritsen 28   1713 245 191v
AUKE GERBENS gerbens, aucke koper Liemendijk   1714 245 202r
AUKE GERBENS gerbens, aucke koper Bildtpoort (gebied)   1718 246 10v
AUKE GERBENS gerbens, aucke koper Bildtpoort (gebied)   1720 246 83v
AUKE GERBENS gerbens, aucke koper Schritsen 28   1724 246 199r
AUKE GERBENS gerbens, auke molenaar (pel-) koper Jan Ruurdstraat 3   1741 250 173v
AUKE HANSES hansen, aucke koper   1675 240 202r
AUKE HENDRIKS hendriks, auke koper Hofstraat 27   1761 255 79v
AUKE HERES heris, aucke koper Kleine Bredeplaats 24   1628 232 102r
AUKE IEPES ypes, aucke koper   1667 239 82v
AUKE IEPES ypes, aucke koper   1667 239 100v
AUKE JAKOBS jacobs, aucke koper Heiligeweg   1628 232 85r
AUKE JAKOBS jacobs, aucke koper   1629 232 198r
AUKE JAKOBS jacobs, aucke koper   1630 232 312r
AUKE JAKOBS jacobs, aucke koper Liemendijk NZ   1630 232 317r
AUKE JAKOBS jacobs, aucke metselaar verkoper   1633 233 109v
AUKE JAKOBS jacobs, aucke verkoper   1634 233 134r
AUKE JAKOBS jacobs, aucke metselaar koper   1634 233 142r
AUKE JAKOBS jacobs, aucke koper   1644 235 127r
AUKE JAKOBS jacobs, auke koper   1666 239 58r
AUKE JAKOBS jacobs, aucke koper   1680 241 75v
AUKE JAKOBS jacobs, aucke koper Zuiderstraat   1685 242 61r
AUKE JAKOBS jacobs, aucke koper Lanen ZZ   1687 242 217v
AUKE JAKOBS HOUTKOPER houtkoper, auck jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
AUKE JANS jans, aucke koper Voorstraat 59   1654 236 277r
AUKE JANS jansen, auke tinnegieter (mr) koper Rozengracht NZ   1655 237 31v
AUKE JANS jansen, aucke verkoper Voorstraat 65   1659 238 8r
AUKE JANS jansen, auke (hopman) koper   1692 243 r
AUKE JANS jansen, auke schipper (wijd-) koper Zoutsloot 6   1693 243 43r
AUKE JANS jansen, aucke schipper koper   1700 244 43r
AUKE JANS jansen, aucke (hopman) koper Noorderhaven 68   1700 244 61v
AUKE JANS jansen, aucke bakker koper   1714 245 217r
AUKE JANS jansen, auke koper Romastraat ZZ   1734 248 350r
AUKE JANS jans, auke smid (ijzer-)(mr) koper Scheerstraat 10   1750 252 72v
AUKE JANS jans, auke koper Zuiderstraat ZZ   1782 260 269r
AUKE JANS BAKKER backer, aucke jansen koopman verkoper Bargebuurt   1752 252 181r
AUKE JANS BANGA banga, aucke jansen koper Grote Kerkstraat 37   1685 242 63r
AUKE JANS FABER faber, auke jans verkoper   1772 258 43r
AUKE JANS FABER faber, auke jans verkoper   1772 258 62r
AUKE JANS FABER faber, auke jans verkoper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
AUKE JANS FABER faber, auke jans koopman verkoper   1773 258 75v
AUKE JANS HASELAAR haselaer, auke jansen koper Rozengracht 38   1659 237 186r
AUKE JANS HASELAAR haselaer, aucke jans verkoper Zuiderhaven 18   1660 238 32r
AUKE JOCHEMS jochums, auck koper   1638 234 50v
AUKE KORNELIS cornelis, auke koper   1643 235 71r
AUKE MEINERTS meinderts, auke koper   1806 267 216v
AUKE MICHIELS michiels, auck ten westen Voorstraat 64   1611 229 97r
AUKE OBBES obbes, auke koper Hoogstraat   1644 235 118r
AUKE PIETERS pyters, auke leertouwer koper Hofstraat 27   1725 246 228v
AUKE POPPES poppes, auke schipper (groot-) verkoper Noorderhaven 37   1612 229 178r
AUKE REINERS reiners, auk koper   1663 238 190r
AUKE REINERS reiners, auk koper   1663 238 193r
AUKE REINERS reyners, auck koper   1671 240 54r
AUKE SIEBRENS sybrandts, aucke ten westen   1633 233 120r
AUKE SIEMENS symens, aucke koper   1681 241 139v
AUKE SIETSES sytses, aucke koper   1636 234 19v
AUKE SIETSES sytses, aucke koper   1678 241 2v
AUKE SJOERDS sioerts, aucke koper   1597 228 101r
AUKE SJOERDS sioerts, aucke koper   1606 228 1001r
AUKE SWIERS VOGELSANG vogelzang, auke swerus bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
AUKE TJEERDS tyaerts, aucke ten noorden   1600 228 461r
AUKE TJERKS tiercks, aucke koper Sint Jacobstraat WZ   1630 232 324r
AUKE TJERKS tiercks, aucke (wd) ten noorden Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
AUKJE reindhorst, aukje h geniaarde Herenknechtenkamerstraat OZ   1784 261 166v
AUKJE reinhorst, aukje ten noorden Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
AUKJE BACHUM bachum, aukje van koper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
AUKJE BRAAM braam, aukjen koper   1715 245 250v
AUKJE FABER faber, aukje koper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
AUKJE REIDHORST reidhorst, aukjen (vrijster) koper Kerkpad 22   1796 264 305v
AUKJE REIDHORST reidhorst, aukje ten noorden   1805 267 131r
AUKJE REIDHORST reidhorst, aukje (bejaarde vrijster) verkoper Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
AUKJE VETTEVOGEL vettevogel, akke verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
AUKJE DIRKS dirks, aukjen verkoper   1774 258 142v
AUKJE DIRKS dirks, akke koper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
AUKJE DOEKELES duckles, aucke bruid   1606 228 999r
AUKJE FEIKES feykes, acke (wd) verkoper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
AUKJE GEERTS geerts, aukje (wd) koper Noorderhaven 10   1782 260 273r
AUKJE GEERTS geerts, aukje koper Heiligeweg 46   1789 263 142v
AUKJE GEERTS geerts, akke verkoper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
AUKJE HANSES hansen, aukje (wd) koper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
AUKJE JAKOBS jacobs, auck (wd) koper Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
AUKJE JELLES jelles, aukje koper Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
AUKJE JELLES jelles, aukje koper Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
AUKJE JOOSTES joostes, auckje koper   1685 242 96v
AUKJE KLASES claeses, auckjen koper   1723 246 160r
AUKJE MELLES melles, aukjen koper   1730 247 313v
AUKJE MELLES melles, akke ten noorden Rommelhaven 12   1750 252 62v
AUKJE REINERS reiners, auck koper   1663 238 188v
AUKJE REINERS reiners, auckje koper   1670 239 218v
AUKJE REINERS reiners, auckjen koper Heiligeweg 9   1670 240 27v
AUKJE RINTJES rintjes, akke koper   1807 267 295v
AUKJE WIEBES wybes, auckjen koper   1713 245 193r
AURELIA GRATEMA gratema, aurelia koper   1773 258 117v
AURELIA GRATEMA gratama, aurelia koper Hoogstraat 15   1792 264 37r
AURELIA GRATEMA gratama, aurelia koper Hoogstraat 17   1792 264 37r
AURELIA GRATEMA gratama, aurelia koper Droogstraat 77   1792 264 37r
AURELIA GRATEMA gratama, aurelia koper Achterstraat   1792 264 39v
AURELIA GRATEMA gratama, aurelia koper Bildtpoort (gebied)   1792 264 41v
AURELIA GRATEMA gratama, aurelia koper Raamstraat 1   1807 267 300v
AURELIA GRATEMA gratama, aurelia (wd) verkoper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
EDGER ADIUS adius, adigerus secretaris koper   1627 231 174r
EDGER ADIUS adius, adigerus secretaris (admiraliteits-) koper Zuiderhaven 56   1658 237 174r
EDGER ADIUS adius, adigerius koper Zuiderhaven 54   1675 240 174r
EDGER DOUWES douwes, aedger koper Noorderhaven 107   1641 234 158v
EDGER IJSBRANDS isbrandts, aeger koper Liemendijk WZ   1646 235 202v
EEBE astiens, aebbe koper   1601 228 541r
EEBE KORNELIS cornelis, aebe koper   1625 231 87v
EEBE OUTGERS outgers, aebe koper   1617 230 187r
EEDE TJALLINGS tjallings, aede koper Weverstraat   1661 238 80v
EELSE KLASES clasen, aelsen koper   1661 238 93r
EELSE KLASES claessen, aelsen koper   1671 240 33r
EESGE robodus, asige koper Schritsen ZZ   1600 228 452r
EESGE robodus, asige (te leeuwarden) triumphant Schritsen ZZ   1600 228 452r
EESGE lemckes, aesge koper Noordees (gebied)   1617 230 140r
EESGE FOEKES foekes, aeske koper   1716 245 258v
EESGE HANSES hanses, aeske koper Prinsenstraat 2   1681 241 139r
EESGE IEPES ypes, aasche koper Kleine Bredeplaats WZ   1675 240 212r
EESGE IEPES ypes, aasche koper Weverstraat   1677 240 257v
EESGE LIEUWES lieuwes, aesge (wd) koper Noorderhaven NZ   1633 233 78v
EESGE LIEUWES lieuues, aesge koper   1633 233 103v
EESGE LIEUWES lieuwes, aesge koper Rozengracht 30   1692 242 388v
EESGE PAULUS pouwels, aesge koper   1642 235 25r
EESGE PAULUS pouwels, aesge koper   1642 235 25v
EESGE PAULUS pouwels, aesge koper Heiligeweg 19   1642 235 34v
EESGE RADBODUS rabodus, aesge (te leeuwarden) triumphant   1597 228 88r
EESGE REINS reyns, aesge koper   1619 230 297r
EESGE REINS reyns, aesge koper Voorstraat 65   1705 244 297r
EMILIUS JAKOBS BANGA banga, aemilius jacobi apotheker koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
EMILIUS JAKOBS BANGA banga, aemilius jacobi (joure) verkoper Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
ERASMUS KARSTES carsten, asmus koper   1667 239 121v
ERASMUS PIETERS ASMUS asmus, asmus pieters koper Noorderhaven 23   1791 263 358r