Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
B. coelmans, b. ten oosten Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
B. onthuis, b. ten westen Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
B. onthuis, b. ten zuiden Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
B. BOOMSMA boomsma, b. (erven) ten noorden Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
B. BOOMSMA boomsma, b. (wl) verkoper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
B. BROUWER brouwer, b. (burgervaandrich)(oud-) ten westen Kerkpad 16   1750 252 67r
B. FONTEIN fontein, b. ten westen   1804 267 22r
B. FONTEIN fontein, b. ten noorden Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
B. JELGERSMA jelgersma, b. (burgemeester)(oud-) ten oosten Lanen 48   1773 258 125v
B. JELGERSMA jelgersma, b. (burgemeester)(oud-) ten zuiden Lanen 48   1773 258 125v
B. JELGERSMA jelgersma, b. doctor ten oosten Voorstraat 9   1774 258 171v
B. LEI ley, b. van der ten noorden   1774 258 170v
B. MARS mars, b. commies ten zuiden Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
B. OOLGAARD ohlgard, b. ten westen   1804 267 79v
B. OOLGAARD ohlgard, b. ten noorden   1805 267 121r
B. SCHELTEMA scheltema, b. koper   1806 267 211v
B. SCHELTEMA scheltema, b. koper   1806 267 213v
B. SCHIERE schiere, b. ten oosten Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
B. SMEDING smeeding, b. ten westen   1805 267 109v
B. TUININGA tuininga, b. verkoper Brouwersstraat 13   1773 258 87r
B. TUININGA tuininga, b. koper Achterstraat   1783 261 64r
B. TUININGA tuininga, b. koper   1784 261 209r
B. TUININGA tuininga, b. koper   1790 263 227r
B. VELDE velde, b. ten koper Kleine Kerkstraat 8   1766 256 194r
B. VISSER visser, b. (en zoon) ten oosten Noorderhaven 15   1804 267 63v
B. VISSER visser, b. (en zoon) ten westen Noorderhaven 15   1804 267 63v
BAARTE baerdts, baerdt triumphant Hoogstraat 25   1601 228 501r
BAARTE LANTING lanting, bart schilder (kunst-)(mr) koper Lanen 21   1785 261 292r
BAARTE FEDDES feddes, bart koopman koper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
BAARTE FEDDES feddes, bart ten oosten Lanen 37 E-173 1808 268 179r
BAARTE FEDDES feddes, bart koper Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
BAARTE FEDDES feddes, bart verkoper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
BAARTE FEDDES feddes, bart koopman koper Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
BAARTE FEDDES feddes, bart koopman koper Lanen 46 F-208 1810 269 49v
BAARTE FEDDES feddes, bart ten noorden Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
BAARTJE coen, bartha verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
BAARTJE coen, bartha verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
BAARTJE coen, bartha verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
BALT moltz, baltus koper Achterstraat   1765 256 107r
BALT moltz, baltus koper   1768 257 79r
BALT moltz, baltus koper   1768 257 102r
BALT moltz, baltus koper   1769 257 136v
BALT moltz, baltus koper   1771 257 202v
BALT molts, baltus koper   1772 258 12r
BALT molts, baltus koper   1772 258 17r
BALT molts, baltus koper   1772 258 35v
BALT molts, baltus ten oosten   1772 258 35v
BALT molts, baltus koper   1773 258 114v
BALT moltz, baltus koper   1774 258 161v
BALT moltz, baltus koopman ten zuiden   1774 258 161v
BALT moltz, baltus koper Zoutsloot 69   1774 258 184r
BALT molts, baltus ten oosten   1774 258 185r
BALT molts, baltus ten zuiden   1774 258 185r
BALT moltz, baltus koper   1778 259 140v
BALT moltz, baltus koper Achterstraat   1782 260 310r
BALT STERK sterck, baltus caspari koper Voorstraat 10   1685 242 101v
BALT KASPERS STERK sterk, baltus casparus koper Noorderhaven 50   1683 241 245r
BALTHASAR VELDE velde, balster ten ten noorden Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
BANIER GERRITS SCHOT schot, bennier gerrits koper Bildtstraat 14   1648 236 15r
BARELD JANS jans, barelt roeper koper Lanen ZZ   1632 233 71r
BARTELD lantingh, bartel koper Kerkpoortstraat 31   1661 238 82r
BARTELD lantingh, bartel cleisen koper   1666 239 37v
BARTELD LANTING lanting, bartel (burgemeester) verkoper   1660 238 36v
BARTELD LANTING lanting, bartel cleisen koper   1669 239 215r
BARTELD LANTING lanting, bartel koper   1674 240 135r
BARTELD LANTING lanting, bartel koper Zuiderhaven 1   1677 240 252v
BARTELD LANTING lanting, bartel cleisen koper Lanen NZ   1678 241 12r
BARTELD LANTING lanting, bartoldus koper Zuiderplein   1720 246 79r
BARTELD LANTING lanting, bartoldus koper Noordijs 23   1721 246 110r
BARTELD TUININGA tuininga, bartele koper   1763 255 209v
BARTELD TUININGA tuininga, bartle koper   1766 256 220r
BARTELD TUININGA tuininga, bartle koper   1768 257 62r
BARTELD TUININGA tuininga, bartle koper   1768 257 67v
BARTELD TUININGA tuininga, bartle procureur koper   1774 258 150v
BARTELD TUININGA tuininga, bartle koper   1776 258 259v
BARTELD TUININGA tuininga, bartle procureur postulant koper Bargebuurtspoortje   1782 260 182r
BARTELD TUININGA tuininga, bartle koper Rozengracht 37   1784 261 235r
BARTELD ARJENS ariens, bartela koper   1657 237 113r
BARTELD BARTELDS bartouts, bartout koper   1624 231 34v
BARTELD BARTELDS bartels, bartel koper   1752 253 18r
BARTELD DOUWES douwes, bartele koper   1658 237 165r
BARTELD GERRITS gerrits, bartel koper   1733 248 215r
BARTELD JAKOBS jacobs, bartel koper   1732 248 78r
BARTELD JANS jansen, bartel wever (bont-) koper Karremanstraat 20   1751 252 136v
BARTELD JANS jansen, bartel koper   1760 255 2v
BARTELD JANS janzen, bartel (wl) verkoper   1775 258 203v
BARTELD JANS jans, bartele koper   1785 261 298r
BARTELD JANS jansen, bartel koper   1793 264 89r
BARTELD KLEISES cleys, bartel verkoper Heiligeweg   1641 234 154v
BARTELD OEDSES oedses, bartel koper   1748 251 220r
BARTELD OEDSES oedses, bartel kooltjer koper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
BARTELD SEERPS seerps, bartle koper   1638 234 68r
BARTELD SJOERDS siverts, bartle koper Zuiderpoort (gebied)   1626 231 100v
BARTELD SJOERDS sioerdts, bartell koper   1633 233 118r
BARTELD SJOERDS sioerds, bartel koper Heiligeweg ZZ   1640 234 113r
BARTELD SJOERDS sioerds, bartel koper Sint Jacobstraat WZ   1642 234 168v
BARTELD WILLEMS willems, bartel koper Snakkerburen (gebied)   1613 229 342r
BARTELD WILLEMS willems, bartel koper Nieuwstraat   1615 229 522r
BARTELD WILLEMS willems, bartel koper Sint Jacobstraat 6   1662 238 139r
BARTHOLOMEUS KLASES claesen, bartolomeus koper Kleine Bredeplaats 19   1642 234 171r
BASTIAAN BIKKER bikker, bastiaan ten westen Noorderhaven 32   1740 250 112v
BASTIAAN BIKKER bikker, bastiaan koper Noorderhaven 28   1756 254 6r
BASTIAAN KAMPEN campen, bastiaan van schoenmaker verkoper Voorstraat 89   1780 259 230r
BASTIAAN JANS jansen, bastiaen koper Noorderhaven 19   1644 235 151r
BASTIAAN MARTENS martens, bastiaan koper   1697 243 285r
BASTIAAN MARTENS martens, bastiaen koper   1705 244 285r
BASTIAAN PAULUS pouwels, bastiaen koper Heiligeweg 36   1611 229 45r
BASTIAAN PAULUS pouwels, bastiaan koper   1626 231 142v
BAUKE BEER beer, bauke de koper Zoutsloot 51   1796 265 9r
BAUKE BEER beer, bauke de verkoper Noorderhaven 3   1804 267 51v
BAUKE KLEIN klein, bauke koper Kerkpad WZ   1782 260 195r
BAUKE KLEIN klein, bauke ten zuiden Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
BAUKE KOMST komst, bauke (wl) koper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
BAUKE KOMST komst, bauwke (wd) ten oosten Rapenburg 18 H-048 1809 268 235v
BAUKE WIJNGAARDEN wyngaarden, baucke smid (zilver-)(mr) koper Lanen 23   1733 248 223r
BAUKE ALBERTS alberts, baucke koper Droogstraat   1599 228 263r
BAUKE ATES ates, bauke molenaarsknecht koper Kerkpoort (gebied)   1782 260 190r
BAUKE BAUKES baukes, bauke schuitvoerder koper Achterstraat NZ   1651 236 146v
BAUKE BAUKES baukes, bauke koper Lanen 15   1757 254 56v
BAUKE BAUKES baukes, bauke koper   1772 258 22v
BAUKE BAUKES baukes, bauke koper   1772 258 52v
BAUKE BAUKES baukes, bauke koper Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
BAUKE BAUKES baukes, bauke verkoper Heiligeweg 17   1780 259 245r
BAUKE BAUKES baukes, bauke koper Grote Kerkstraat 17   1783 261 26r
BAUKE BAUKES baukes, bauke koper   1786 262 147r
BAUKE BERENDS barends, bauke ten oosten   1774 258 140v
BAUKE ENNES enes, baucke glasmaker ten westen Lanen 52   1633 233 127r
BAUKE FOEKES foekes, bauke koper   1707 245 16v
BAUKE FOEKES foekes, bauke scheepstimmerman koper Schritsen NZ   1709 245 80r
BAUKE FOKKES fokkes, bauke koper   1668 239 139v
BAUKE FOKKES fockes, baucke koper Prinsenstraat 6   1674 240 141r
BAUKE FREERKS freerks, bauke (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
BAUKE HERES heeres, baucke koper   1652 236 196r
BAUKE IESES yesses, bauke koper Nieuwstraat OZ   1777 259 46v
BAUKE JAKOBS jacobs, baucke koper Lanen ZZ   1676 240 216r
BAUKE JANS jans, bauke koper   1793 264 155r
BAUKE JANS jans, bauke varensgezel koper Herenwaltje 9   1804 267 25v
BAUKE JANS jans, bouke koper Lanen 79   1805 267 151v
BAUKE JANS KOMST komst, bauke jans (wl) koper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
BAUKE JANS KOMST komst, bauke jans (wl) koper Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
BAUKE JANS KOMST komst, bauke jans (wl) ten westen Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
BAUKE JANS KOMST komst, bauke jans (wl) koper H-052 1808 268 63v
BAUKE JANS KOMST komst, bauke jans (wl) ten zuiden H-052 1808 268 63v
BAUKE JANS KOMST komst, bauke jans (wl) koper H-053 1808 268 63v
BAUKE JOCHEMS jochums, bauke koper   1735 249 21r
BAUKE KORNELIS cornelis, bauke koper   1728 247 63v
BAUKE KORNELIS cornelis, bauke koper   1730 247 359r
BAUKE KORNELIS cornelis, bauke koper   1735 249 71r
BAUKE KORNELIS cornelis, bauke scheepstimmerman (oud-) verkoper Voorstraat 29   1776 259 7r
BAUKE LAMMERTS lammerts, baucke koper Zoutsloot NZ   1611 229 50r
BAUKE LAMMERTS lamberts, baucke koper Kerkpad 1   1613 229 369r
BAUKE LAMMERTS lamberts, baucke koper Lammert Warndersteeg 1   1613 229 381r
BAUKE MARTENS martens, baucke koper Kleine Bredeplaats   1598 228 183r
BAUKE MARTENS martens, bauke koper Lanen 4   1736 249 139v
BAUKE PAULUS palses, bauke koper   1665 239 9ra
BAUKE SIEBRENS sibrants, boucke koper Kerkpoortstraat   1613 229 317r
BAUKE SIEBRENS sibrens, boucke koper   1624 231 14v
BAUKE SIERKS syrcx, baucke verkoper Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
BAUKE SIERKS sircks, bauke koper Scheffersplein NZ   1686 242 122r
BAUKE SIPKES sipckes, baucke koper   1606 228 1015r
BAUKE TEEDES teedes, baucke koper   1645 235 166v
BAUKE THOMAS thomas, bauke koper Zuiderhaven 5   1765 256 106v
BAUKE THOMAS thomas, bauke bakker (mr) koper Grote Bredeplaats 13   1782 260 268r
BAUKE TJERKS tjerks, baucke koper Heiligeweg 9   1665 239 31v
BAUKE TJERKS tierx, baucke (wl) brouwer koper Nieuwstraat 38   1696 243 236r
BAUKJE conincx, bauck grondpacht Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
BAUKJE feytama, baukje (erven) ten oosten Voorstraat 36   1805 267 113v
BAUKJE feytama, baukje (erven) ten zuiden Voorstraat 36   1805 267 113v
BAUKJE FEITEMA feitema, baukien koper   1765 256 102v
BAUKJE FEITEMA feitama, baukje koper Voorstraat 36   1772 258 3v
BAUKJE FEITEMA feitama, baukjen koper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
BAUKJE FEITEMA feitema, baukjen koper   1781 260 72v
BAUKJE FEITEMA feitama, baukje ten oosten Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
BAUKJE FEITEMA feitama, baukje ten zuiden Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
BAUKJE IJSENBEEK ijsenbeek, baukje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
BAUKJE IJSENBEEK ijsenbeek, baukje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
BAUKJE IJSENBEEK ijzenbeek, baukje ten zuiden   1804 267 73v
BAUKJE IJSENBEEK ijzenbeek, baukje ten zuiden   1804 267 73v
BAUKJE NAUTA nauta, baukje koper Noorderhaven 104   1755 253 222r
BAUKJE STINSTRA stinstra, baudina koper Noordijs 4   1788 263 29r
BAUKJE AGES agges, bauck verkoper Brouwersstraat 25   1612 229 222r
BAUKJE ARENDS arents, bauck koper   1597 228 72r
BAUKJE BARTELDS bartels, bauck verkoper Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
BAUKJE DIRKS diercx, bauck verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
BAUKJE DOEDES doedes, baukje koper Spekmarkt 6   1753 253 48v
BAUKJE DOEDES doedes, baukje ten zuiden Spekmarkt 4   1772 258 32v
BAUKJE DOEDES doedes, baukje (wd) koper Heiligeweg NZ   1774 258 181r
BAUKJE DOUWES douwes, baukjen koper   1735 249 96v
BAUKJE FOLKERTS folkerts, baukje koper   1778 259 133r
BAUKJE FRANSES VISSER visser, baukien fransen (wd) koper Noorderhaven 44   1665 239 5v
BAUKJE FRANSES VISSER visser, baukien fransen koper   1668 239 148v
BAUKJE FRANSES VISSER visser, bauckjen fransen koper Zuiderhaven 54   1670 240 22r
BAUKJE GEERTS geerts, baukjen verkoper Hofstraat NZ   1750 252 63v
BAUKJE HENDRIKS hendrix, bauck bruid   1604 228 827r
BAUKJE HENDRIKS hendricx, bauck koper   1633 233 102r
BAUKJE HENDRIKS hendrix, bauck koper   1642 235 5v
BAUKJE HENDRIKS hendricx, bauck koper Grote Kerkstraat 19   1648 236 49v
BAUKJE HESSELS hessels, bauck koper   1616 230 48r
BAUKJE IJSBRANDS PERSIJN persijn, baukje ysbrands (wl) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
BAUKJE IJSBRANDS PERSIJN persijn, baukje ysbrands (wl) verkoper   1780 259 278r
BAUKJE IJSBRANDS PERSIJN persijn, baukje ysbrands (wl) verkoper Havenplein 3   1780 259 279r
BAUKJE JAKOBS jacobs, bauck verkoper Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
BAUKJE JAKOBS BANGA banga, bouck jacops koper   1650 236 103r
BAUKJE JANS jans, bauck (wd) koper   1624 231 35r
BAUKJE JANS jans, bauck koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
BAUKJE JANS jans, baukje koper Hofstraat   1685 242 76v
BAUKJE JANS jans, baukje verkoper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
BAUKJE JOHANNES johannes, baukje koper   1804 267 55r
BAUKJE JOHANNES johannes, baukjen verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
BAUKJE KEIMPES kempes, bauck koper   1597 228 46r
BAUKJE KLASES clasen, bauck koper   1668 239 165r
BAUKJE KLASES claases, bauckien koper   1682 241 179r
BAUKJE LAMMERTS lambarts, bauckjen koper Achterstraat   1665 239 3r
BAUKJE OKKES okkes, baukje koper Jan Ruurdstraat OZ   1780 259 290r
BAUKJE OKKES ockes, baukje (wd) koper Schritsen 16   1784 261 165r
BAUKJE PIETERS pytters, bauck verkoper Voorstraat 18   1636 234 5r
BAUKJE PIETERS pieters, baukje verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
BAUKJE RIPPERTS ripperts, baukje koper Carl Visschersteeg OZ   1695 243 185r
BAUKJE RIPPERTS ripperts, bauckjen koper Rinnertspijp 1   1702 244 185r
BAUKJE SEERPS BAKKER bakker, baukjen seerps (wd)(wl) verkoper Voorstraat 84   1778 259 134v
BAUKJE SIETSES sytses, bauck koper   1602 228 656r
BAUKJE SIETSES sytses, bauck koper Voorstraat ZZ   1611 229 133r
BAVIUS ziricus, bavius koper   1657 237 120v
BAVIUS ziricus, bavius koper Zuiderhaven 56   1658 237 174r
BAVIUS ziricus, bavius notaris koper Sint Odolphisteeg 4   1662 238 149r
BAVIUS ziricus, bavius koper Lanen ZZ   1665 239 27v
BAVIUS ziricus, bavius koper Brouwersstraat 21   1669 239 183v
BAVIUS ziricus, bavius koper Nieuwstraat OZ   1669 239 210r
BAVIUS ziricus, bavius koper Hofstraat 16   1674 240 160r
BAVIUS ziricus, bavius koper Spekmarkt 2   1679 241 31r
BAVIUS ziricus, bavius koper   1683 242 r
BAVIUS ziricus, bavius koper Lanen 37   1685 242 80r
BEATRIX HAAS haas, beatrix de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
BEATRIX HAAS haas, beatrix de verkoper   1773 258 97r
BEATRIX HAAS haas, beatrix de verkoper   1773 258 101r
BEATRIX HAAS haas, beatrix de verkoper   1773 258 101r
BEATRIX HAAS haas, beatrix de verkoper   1774 258 147v
BEATRIX LAMMERTS lammerts, beatrix koper   1653 236 239v
BEATRIX LAMMERTS lammerts, beatrix koper Noorderhaven 104   1659 237 220v
BEATRIX LAMMERTS lammerts, beatrix ten oosten Voorstraat 59   1659 238 9r
BEATRIX LAMMERTS lammerts, beatrix ten noorden Voorstraat 59   1659 238 9r
BEELTJE POPTA popta, belike van koper ten oosten van Harlingen   1655 237 36v
BEELTJE FRANSES franssen, belytyen bruid   1597 228 87r
BEELTJE IJSBRANDS CODDE codde, belitie ysbrands koper   1672 240 90v
BEELTJE MOSES moses, bela koper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
BEERT burgerts, beert koper   1726 246 295r
BEERT BROUWER brouwer, beert koper   1755 253 216r
BEERT BROUWER brouwer, beert koper Wasbleek ZZ   1759 254 183r
BEERT BROUWER brouwer, beert koper Rozengracht 37   1763 255 203r
BEERT DIRKS dircx, beert koper   1731 248 51r
BEERT DIRKS BROUWER brouwer, beert dirx koper Brouwersstraat 22   1729 247 246r
BEERT DIRKS BROUWER brouwer, beert dirx koper   1731 247 390r
BEERT DIRKS BROUWER brouwer, beert dirks winkelier koper   1731 248 60v
BEERT HENDRIKS hendriks, beert koper   1726 246 289v
BEERT ULBES ulbes, beert koper   1667 239 87v
BEITSE KORNELIS cornelis, betse koper   1735 249 107r
BEITSE KORNELIS cornelis, betse koper   1738 249 232v
BEITSKE JAKOBS jacobs, beytscke (wd) koper Hofstraat 47   1689 242 274r
BEITSKE JANS jans, beitske koper   1708 245 77r
BEITSKE PIETERS pieters, beitske (wd) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
BEITSKE WIEPKES wypkes, beitske (wd)(grettingabuurt onder almenum) koper Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
BENEDICTUS JOSEFS joseph, benedictus koper Grote Kerkstraat 15   1775 258 223v
BENJAMIN JANS jansen, benjamin koper   1707 245 19v
BENJAMIN JANS jansen, benjamin koper Schritsen NZ   1711 245 147r
BENJAMIN JOSEFS josephs, benjamin (leeuwarden) koopman (joods) verkoper Rozengracht 23   1750 252 60v
BENJAMIN JOSEFS VRIES vries, benjamin josephs de koper Rozengracht 23   1742 250 278v
BERBER , berber koper Vianen 22 G-106 1810 269 15v
BERBER HAAS haas, berber de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
BERBER HAAS haas, berber de verkoper   1773 258 97r
BERBER HAAS haas, berber de verkoper   1773 258 101r
BERBER HAAS haas, berber de verkoper   1773 258 101r
BERBER HAAS haas, berber de verkoper   1774 258 147v
BERBER SCHIERE schiere, berber koper   1803 266 427r
BERBER ANDRIES andries, barber koper Zuiderhaven 18   1696 243 235r
BERBER ANDRIES andries, berber koper   1703 244 235r
BERBER HARMENS harmens, berber verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
BERBER HARMENS GONGGRIJP gonggrijp, berber harmens (wd) koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
BERBER HENDRIKS omys, barbar hendricx bruid   1602 228 557r
BERBER JAKOBS forsenborch, berbera jacobs koper Heiligeweg ZZ   1654 236 274r
BERBER JAKOBS jacobs, berber verkoper Rommelhaven 12   1750 252 62v
BERBER JANS jans, barber ten westen Heiligeweg   1611 229 1r
BERBER JANS jans, barber koper   1611 229 100r
BERBER JANS both, berber jansen koper   1738 249 245r
BERBER JANS jans, berber koper   1752 253 34v
BERBER JANS jans, berber koper   1804 267 71r
BERBER JANS BAKKER bakker, berber jans verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BERBER JILLES jilles, barber koper Kerkpad WZ   1639 234 72r
BERBER KORNELIS cornelis, berber koper   1765 256 101v
BERBER MARTENS martens, berber koper   1649 236 58r
BERBER MEINERTS meynerts, barbara verkoper Bildtstraat 12   1612 229 144r
BERBER MEINERTS meynerts, barber koper   1633 233 119r
BERBER PIETERS pyters, berber koper Schritsen 18   1722 246 148r
BERBER SIEBES sybes, berber koper   1698 243 342r
BERBER SIEBES sybes, berber koper   1706 244 342r
BEREND eeckel, beernt koper   1613 229 252r
BEREND ebel, berent koper   1625 231 84r
BEREND koenraedt, beerent koper Achterstraat   1636 234 6r
BEREND stint, beernt koper Lanen 45   1682 241 197v
BEREND roell, barent koper Kerkpad 40   1712 245 173r
BEREND bowst, barent koper   1717 245 282r
BEREND bowst, barent koper   1717 245 288v
BEREND burgerts, beernt wever (mr) koper Rozengracht 20   1742 250 273v
BEREND fok, beernd koper Kerkpoortstraat 55   1754 253 184v
BEREND fok, beernd koper Rapenburg 1   1754 253 186r
BEREND breukers, beernd koper Vianen ZZ   1756 254 25v
BEREND borcherts, beernd koper Tiepelsteeg   1762 255 136v
BEREND palster, beernd koper   1763 255 226v
BEREND yzacs, barend koper   1769 257 123v
BEREND breukers, beernd verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
BEREND breukers, beernd ten noorden Hofstraat 33   1772 258 37v
BEREND hal, beernd ter (wd) ten oosten   1772 258 62r
BEREND hal, baarnd ter (wl) verkoper   1773 258 70v
BEREND fock, barend verkoper   1774 258 155v
BEREND plagge, beernd koper   1780 259 258r
BEREND hillen, beernt koper   1783 261 42v
BEREND oosthuis, berend koper   1787 262 240v
BEREND oorthuis, berend koper   1789 263 73v
BEREND oorthuis, berend koper   1789 263 156r
BEREND beeman, beernd van koper   1791 263 348v
BEREND oorthuis, berend ten noorden Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
BEREND BERKHUIS berkhuis, beerent koper Voorstraat 57   1668 239 171r
BEREND BERKHUIS berkhuis, beerent koper Voorstraat 59   1668 239 172v
BEREND BOER boer, berend koper Moriaanstraat   1773 258 120v
BEREND BONTJEMA bontjema, barend verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
BEREND BRUINING bruining, beernd koper   1791 263 314v
BEREND DREYER dreyer, beernd procureur fiscaal koper Grote Ossenmarkt 1   1751 252 152r
BEREND GEERTSMA geersma, beernt moutmaker koper Wasbleek ZZ   1735 249 39v
BEREND GEERTSMA geersma, beernt koper   1737 249 183v
BEREND GEERTSMA geersma, beernt koper   1737 249 217r
BEREND GEERTSMA geersma, berent brouwer (mr) koper Voorstraat 63   1739 250 55r
BEREND GEERTSMA geersma, berent brouwer (mr) koper Ooievaarsteeg OZ   1740 250 130v
BEREND GEERTSMA geersma, beernt koper Lanen 39   1744 251 32r
BEREND GEERTSMA geersma, beernt koper Romastraat 29   1749 252 38r
BEREND MARS mars, barend koper Bildtstraat 21   1807 267 294v
BEREND MEULEN meulen, barent van der koper Zoutsloot 119   1753 253 73v
BEREND MEULEN meulen, barend van der koper Zoutsloot 86   1768 257 82v
BEREND MEULEN meulen, barend van der koper Zoutsloot 86   1768 257 85r
BEREND POL pol, berend koper   1798 265 228r
BEREND POL pol, berend koper   1798 265 234r
BEREND POL pol, beerend ten oosten Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
BEREND POL pol, beerend koper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
BEREND POL pol, beerend koper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
BEREND SMID smit, barend koper   1791 263 313v
BEREND VELDHUIS velthuys, beernt koper   1736 249 145v
BEREND VISSER visser, barend koopman koper Noorderhaven 17   1784 261 165v
BEREND VISSER visser, barend koper Noorderhaven 12   1789 263 169r
BEREND VISSER visser, barend koper Noorderhaven 17   1792 264 26v
BEREND VISSER visser, barend geniaarde Hoogstraat 15   1792 264 37r
BEREND VISSER visser, barend geniaarde Achterstraat   1792 264 39v
BEREND VISSER visser, barend geniaarde Bildtpoort (gebied)   1792 264 41v
BEREND VISSER visser, barend koper   1792 264 67r
BEREND VISSER visser, barend koper Noorderhaven 35   1797 265 122r
BEREND VISSER visser, barend koper Noorderhaven 33   1798 265 143r
BEREND VISSER visser, barend koper Zuiderhaven 30   1801 265 673r
BEREND VISSER visser, barend koper Noorderhaven 13   1802 266 198r
BEREND VISSER visser, barend (en zoon) ten zuiden   1803 267 5r
BEREND VISSER visser, barend curator Zuiderhaven 75   1804 267 101v
BEREND VISSER visser, barend koper Zuiderpoort (gebied) ZZ   1805 267 134v
BEREND VISSER visser, barend koper   1807 267 303v
BEREND VISSER visser, barend ten oosten Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
BEREND VISSER visser, barend ten zuiden Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
BEREND VISSER visser, barend (en zoon) ten oosten Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
BEREND VRIES fries, barent de koper Grote Ossenmarkt 25   1676 240 247r
BEREND WESTENDORP westendorp, beernd koper Rommelhaven 10   1766 256 169v
BEREND WESTENDORP westendorp, beernd geniaarde Grote Bredeplaats 19   1766 256 165v
BEREND WESTENDORP westendorp, beernd koper Moriaanstraat 1   1766 256 180r
BEREND WESTENDORP westendorp, beernd koper Kerkpoortstraat 25   1766 256 181v
BEREND ALBERTS alberts, beernt koper   1628 232 151r
BEREND ALBERTS alberts, beernt koper   1630 232 295r
BEREND ALBERTS alberts, berent koper   1720 246 89r
BEREND ALBERTS alberts, beernt koper   1727 247 48v
BEREND ALBERTS alberts, berend ten oosten Hoogstraat 47   1743 250 288v
BEREND BERENDS barents, barent koper   1718 246 3v
BEREND BERENDS barents, barent koper   1718 246 20r
BEREND BERENDS barents, barent koper   1720 246 88v
BEREND BERENDS barents, barent koper   1720 246 93r
BEREND BERENDS barents, barent koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 115r
BEREND BERENDS barents, barent koper   1724 246 195r
BEREND BERENDS beernts, beernt koper   1732 248 92r
BEREND BERENDS beerns, beernt koper   1737 249 196r
BEREND BERENDS beerns, beernt koper   1738 249 260v
BEREND BERENDS beerns, beernt koper   1738 249 262r
BEREND BERENDS beernts, beernt (wl) verkoper Kerkpad 1   1750 252 64v
BEREND BERENDS beernts, beernt (wl) wever (bont-)(mr) koper Romastraat 33   1750 252 71r
BEREND BERENDS beernds, beernd koper   1761 255 78v
BEREND BERENDS ALPHEN alphes, berend berendsen koper   1723 246 179v
BEREND BERENDS ALPHEN alphes, berend berendsen koper   1724 246 192v
BEREND BOIENS boies, beern koper Franekereind 2   1669 239 187r
BEREND DIRKS dirxen, beern koper   1660 238 60r
BEREND EEDES aedes, bernt koper   1604 228 858r
BEREND FOKKES fockes, beernt glazenmaker (mr) koper William Boothstraat 27   1646 235 232r
BEREND FOKKES fockes, beern koper   1653 236 222r
BEREND FOKKES fokkes, beern koper   1661 238 104v
BEREND FOKKES fockes, beern koper   1665 239 8va
BEREND GERBENS germers, bernt koper Lanen ZZ   1598 228 157r
BEREND GERRITS gerrits, berent koper   1721 246 115v
BEREND GERRITS gerryts, beernt koper   1779 259 227v
BEREND HARMENS harmens, beernt koper Grote Kerkstraat 19   1613 229 351r
BEREND HARMENS harmens, beernt koper   1736 249 132v
BEREND HARMENS harmens, berent weversknecht (bont-) koper Zuiderhaven 18   1739 250 7r
BEREND HARMENS harmens, beernt koper Kerkpad 18   1746 251 140v
BEREND HARMENS harmens, beernd koper   1768 257 79r
BEREND HEMMES hemmes, beern koper   1726 246 288r
BEREND HENDRIKS hendriks, beern koper Bargebuurt   1665 239 2r
BEREND HENDRIKS hendrix, beernt koper   1691 242 351v
BEREND HENDRIKS hendrix, berent wever (bont-) koper Grote Kerkstraat 38   1717 245 291v
BEREND HENDRIKS dalh, beernt hendriks koper Zuiderstraat 29   1731 247 370r
BEREND HENDRIKS hendriks, berent wever (bont-) koper   1737 249 202r
BEREND HENDRIKS luiters, beernd hendriks koper Lanen 64   1765 256 134v
BEREND HENDRIKS hendriks, beernd binnenvader v.h. doopsgezinde weeshuis koper Prinsensteeg 3   1779 259 219r
BEREND HENDRIKS luiters, beernt hendriks verkoper Lanen 64   1782 260 253r
BEREND HIDDES hiddes, beernt koper   1658 237 143v
BEREND HIDDES VRIES vries, barent hiddes de koper Zuiderhaven 65   1667 239 119v
BEREND HIDDES VRIES vries, barent hiddes de koper Zuiderhaven 54   1668 239 158v
BEREND HIDDES VRIES vries, barent hiddes de curator Rozengracht 40   1687 242 215v
BEREND HIELKES hylkes, baarnt schipper koper Lanen 45   1779 259 193v
BEREND HILLES hilles, beerend ten noorden Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
BEREND IEPES ippes, bernt koper   1617 230 179r
BEREND JAKOBS jacobs, beern koper   1663 238 185r
BEREND JAKOBS jacobs, beern koper   1682 241 189v
BEREND JAKOBS jacobs, beernd koper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
BEREND JAKOBS jacobs, beernd koper   1777 259 89r
BEREND JANS jans, beernt koper   1602 228 617r
BEREND JANS jans, bernt koper Kerkpad WZ   1616 230 63r
BEREND JANS jansen, beernt koper   1643 235 57r
BEREND JANS jansen, beern wever (linnen-) koper   1660 238 20v
BEREND JANS jansen, bernt koper   1662 238 143v
BEREND JANS jansen, beern koper   1664 238 238r
BEREND JANS jansen, beernt koper Rapenburg ZZ   1689 242 261r
BEREND JANS jansen, berent koper   1718 245 314v
BEREND JANS jansen, berent koper Liemendijk ZZ   1739 250 8v
BEREND JANS jansen, beernt wever (bont-)(mr) koper Hoogstraat 49   1749 251 6ra
BEREND JANS janzen, beernd koper   1755 253 219v
BEREND JANS jansen, beernt koper   1758 254 176r
BEREND JANS soek, beernd janz koper   1759 254 189v
BEREND JANS jans, beernd koper   1764 256 38v
BEREND JANS jansen, beernd koper   1767 257 7r
BEREND JANS jans, beernd koper   1772 258 8v
BEREND JANS jans, beernd ten zuiden   1772 258 8v
BEREND JANS jans, beernd (wl) verkoper   1772 258 36v
BEREND JANS jans, beernd ten zuiden Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
BEREND JANS jans, barend verkoper   1774 258 155v
BEREND JANS jans, beernd (wd) ten oosten   1775 258 203r
BEREND JANS jansen, beerend koper   1777 259 81v
BEREND JANS soek, berend jans koper   1778 259 147v
BEREND JANS jans, beernd koper   1784 261 238v
BEREND JANS jans, berend koper Lanen 4   1787 262 209v
BEREND JANS jans, beernd koper Hofstraat 65   1788 263 54r
BEREND JANS jans, berend koper   1790 263 272r
BEREND JANS jans, berend koper Droogstraat 37   1800 265 440r
BEREND JANS jans, berend koper Droogstraat NZ   1803 266 486r
BEREND JANS nuister, beerend jans koper Havenplein 14 H-238 1808 268 134v
BEREND JANS jans, beerend koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
BEREND JANS jans, beerend koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
BEREND JANS jans, beerend smid (grof-)(mr) koper Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
BEREND JANS jans, beerend ten oosten Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
BEREND JANS BAKKER backer, beernd jans koper   1764 256 69v
BEREND JANS VISSER visser, barend jans schipper (groot-) verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
BEREND JOEKES jokkes, beern koper   1661 238 85r
BEREND JOHANNES johannes, beernd koper   1768 257 45v
BEREND JOHANNES johannes, berend koper   1791 263 287v
BEREND KLASES clases, berent koper   1631 233 34v
BEREND KLASES clases, berent koper Heiligeweg ZZ   1631 233 35r
BEREND LAMMERTS lammerts, berend koper   1723 246 180r
BEREND OLFERTS alpherts, beernt koper   1731 248 52r
BEREND PIETERS pieters, beern koper Rommelhaven 2   1680 241 77v
BEREND PIETERS pieters, beern koper   1699 243 395r
BEREND PIETERS pieters, beern koper   1706 244 395r
BEREND PIETERS pyters, beernd koper   1759 254 187v
BEREND PIETERS pieters, beernd koper   1760 255 33r
BEREND PIETERS pieters, beernd koper   1780 259 263v
BEREND SIEBRENS sybrandts, berent kleermaker (mr) ten noorden Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
BEREND SIEBRENS sybrens, berent kleermaker (mr) verkoper Voorstraat 2   1687 242 187r
BEREND SIKKES sickes, beernt koper 7-097 1631 233 6v
BEREND SIKKES sickes, beernt koper   1632 233 44r
BEREND THOMAS thomas, beernt koper   1602 228 664r
BEREND WILLEMS willems, bernt koper   1606 228 975r
BEREND WILLEMS willems, beernt koper   1611 229 111r
BEREND WILLEMS willems, beernt ten zuiden Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
BEREND WILLEMS willems, berent koper   1625 231 58r
BEREND WILLEMS willems, beernt koper   1671 240 62r
BEREND WILLEMS willems, berent koper   1713 245 190r
BEREND WILLEMS willems, beernt koper   1729 247 241r
BEREND WOUTERS wouters, beern koper   1661 238 107r
BERNARDUS coelmans, bernardus koper   1786 262 93v
BERNARDUS phaaken, benardus van koper   1798 265 205r
BERNARDUS phaaken, benardus van koper   1801 265 710r
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Spinhuisstraat 4   1746 251 153v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper   1746 251 155r
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Noorderhaven 9   1748 251 232v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Moriaanstraat ZZ   1748 251 234v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Vijver OZ   1749 252 23v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1751 252 175v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Zuiderhaven 33   1751 252 176v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper   1752 253 1r
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus fiscaal (gerechts-) koper Grote Kerkstraat 38   1751 252 142r
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1753 253 91v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1754 253 140r
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1754 253 150v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper   1757 254 65r
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus geniaarde Poortje OZ   1757 254 114v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Zuiderhaven 35   1760 255 25v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper Fabrieksstraat 28   1762 255 167v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus koper   1768 257 58v
BERNARDUS DREYER dreyer, bernardus (wl) verkoper Havenplein 10   1773 258 98r
BERNARDUS JELGERSMA jelgersma, bernardus koper Rozengracht 28   1748 251 218r
BERNARDUS JELGERSMA jelgersma, bernardus koper   1755 253 226r
BERNARDUS JELGERSMA jelgersma, bernardus koper   1757 254 58v
BERNARDUS JELGERSMA jelgersma, bernardus koper Voorstraat 11   1760 255 1r
BERNARDUS JELGERSMA jelgersma, bernardus koper   1764 256 39v
BERNARDUS JELGERSMA jelgersma, bernardus geniaarde Noorderhaven 52   1767 257 30r
BERNARDUS JORNA jorna, bernardus koper   1759 254 249v
BERNARDUS KOELMAN koelman, bernardus koper   1771 257 209r
BERNARDUS POL pol, bernardus korendrager koper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
BERNARDUS SWALUE swalue, bernhardus koper Romastraat ZZ   1676 240 240r
BERNARDUS JANS jansen, bernardus koper   1784 261 198v
BETTING BOER boer, betting de schipper ten oosten Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
BETTING ALBERTS BOER boer, betting alberts de koper   1805 267 115v
BETTING ALBERTS BOER boer, betting alberts de koper   1807 267 305v
BIEKE baeckes, baecke koper ten oosten van Harlingen   1628 232 93r
BIENING WIEBRENS wybrens, biene koper Zuiderstraat 17   1636 234 10v
BIENSE TJALKES tialckes, bientse koper   1647 235 253r
BINKE IJSENBEEK ijsenbeek, bente koper   1741 250 163v
BINKE IJSENBEEK ijsenbeek, bente koper 8-070 1742 250 265r
BINKE IJSENBEEK ijzenbeek, bente ten noorden   1772 258 13r
BINKE LEI ley, bente van der koper Rommelhaven 26b   1766 256 158v
BINKE LEI ley, bente van der koper   1766 256 160v
BINKE LEI ley, bente van der koopman ten noorden   1774 258 146r
BINKE LEI ley, bente van der koper   1777 259 56r
BINKE LEI ley, bente van der koper Zuiderhaven 18   1778 259 144v
BINKE LEI ley, bente van der koper   1780 259 261v
BINKE LEI ley, bente van der koper   1782 261 5r
BINKE GERRITS gerrits, bente koper Kleine Bredeplaats 6   1735 249 31r
BINKE GERRITS gerrits, bente ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
BINKE GERRITS gerrits, bente ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
BINKE GOSSES gosses, bente koper   1661 238 85v
BINKE GOSSES gosses, bente koper Noorderhaven 64   1687 242 172r
BINKE HENDRIKS hendriks, bent ten oosten Scheerstraat 10   1750 252 72v
BINKE JAKOBS LEI ley, bente jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
BINKE JAKOBS LEI ley, bente jacobs van der koper Rommelhaven 14   1771 257 185v
BINKE JAKOBS LEI ley, bente jacobs van der koper Noorderhaven 93   1771 257 216r
BINKE JARICHS LEI ley, bente jarigs van der verkoper Raamstraat 5   1751 252 173r
BINKE JARICHS LEI ley, bente jarigs van der koopman en destillateur koper Noordijs OZ   1751 252 178v
BINKE PIEBES pybes, bente ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
BINKE PIEBES pybes, bente ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1605 228 875r
BINKE ROELOFS roelofs, bente koper Droogstraat NZ   1684 242 42v
BINKE ROELOFS roelofs, bente koper Droogstraat NZ   1688 242 219r
BINKE ROELOFS roelofs, bente koper Liemendijk ZZ   1689 242 286r
BINKE ROELOFS roelofs, bente koper   1692 242 391v
BINKE SIETSES ZEE zee, bente sytses van der koper Noordijs 12   1792 264 31r
BINKE THOMAS IJSENBEEK ijsenbeek, bente thomas (wl) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
BINKE THOMAS IJSENBEEK ijsenbeek, bente thomas koper   1753 253 76r
BINKE THOMAS IJSENBEEK ijsenbeek, bente thomas koper   1757 254 63v
BINKE THOMAS IJSENBEEK ijsenbeek, bente thomas koper   1759 254 245v
BINKE THOMAS IJSENBEEK ijzenbeek, bente tomas koper Noorderhaven 31   1771 257 229r
BINKE THOMAS IJSENBEEK ijzenbeek, bente tomas verkoper   1772 258 34v
BINKE THOMAS IJSENBEEK ijsenbeek, bente thomas koper Achterstraat   1774 258 178v
BINKE THOMAS IJSENBEEK ijsenbeek, bente thomas brouwer (oud-) koper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
BINKE THOMAS IJSENBEEK ijsenbeek, bente thomas brouwer verkoper Noorderhaven 37   1779 259 206r
BINKE TJEERDS BONKE boncq, bente tiaerdts koper Heiligeweg 68   1633 233 77r
BINNE ANNES annes, benno herbergier koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
BINNE KLASES claes, benne ten noorden Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
BINNE MELLES melles, binne koper   1800 265 478r
BINNERT BINNERTS binnerts, binnert koper Weverstraat NZ   1619 230 289r
BINTJE BOUWES buwes, bintke koper   1619 230 303r
BINTJE FOKELES foockles, bintk koper   1640 234 111v
BINTJE RIENKS rientzes, bentske koper   1801 266 35r
BINTJE TJEPKES tiepkes, bintie koper   1648 236 17r
BIRDE DOUWES douwes, birde koper   1695 243 148r
BIRDE MARTENS martens, birde schipper (smal-) koper Rozenstraat 2   1694 243 104r
BIRDE MARTENS martens, birde koper   1701 244 104r
BOELE GAUKES gouckes, boele koper   1668 239 137r
BOELE KLASES claes, boele koper   1598 228 170r
BOKKE goeykes, bokke koper Lanen 13   1783 261 73r
BOKKE RIENSTRA rienstra, bocke bouwmeester provisioneel k Noorderhaven 72   1737 249 17va
BOKKE RIENSTRA rienstra, bocke bouwmeester provisioneel k   1735 249 18ra
BOKKE RIENSTRA rienstra, bocke koper Oosterbolwerk   1762 255 147r
BOKKE RIENSTRA rienstra, bokke (wl) bouwmeester (stads-) verkoper Noorderhaven 72   1773 258 78v
BOKKE BERENDS baerns, bocke koper Lanen   1601 228 486r
BOKKE BERENDS baerns, bocke ten zuiden Lanen   1601 228 486r
BOKKE DOOITSES WIARDA wyaerda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
BOKKE DOOITSES WIARDA wyarda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats   1611 229 9r
BOKKE DOOITSES WIARDA wyarda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats   1611 229 34r
BOKKE GOOITSENS gooykes, bokke verkoper Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
BONIFATIUS HAAS haas, bonifacius de koper Zuiderhaven 56   1746 251 146v
BONIFATIUS OOLGAARD oolgaard, bonifatius hovenier koper Brouwersstraat 12   1788 262 276v
BONIFATIUS OOLGAARD ohlgaard, bonefaas koper Klaverbladstraat 1   1799 265 362r
BONIFATIUS OOLGAARD oolgaard, bonnefaas koper   1801 266 12r
BONIFATIUS OOLGAARD ohlgard, bonnefacius guardenier verkoper   1804 267 15r
BONIFATIUS OOLGAARD ohlgard, bonnefacius guardenier verkoper   1804 267 15r
BONIFATIUS OOLGAARD oolgaard, bonifacius hovenier verkoper Heiligeweg 52   1804 267 23v
BONIFATIUS OOLGAARD oolgaard, bonifacius hovenier ten westen Heiligeweg 52   1804 267 23v
BONIFATIUS OOLGAARD ohlgard, bonefacius hovenier verkoper   1805 267 110v
BONNE ANNES annes, bonne koper   1656 237 103v
BONNE DOUWES douwes, bonne koper   1737 249 216r
BONNE DOUWES douwes, bonne koper   1738 249 272v
BONNE TEUNIS theunis, bonne koper Schritsen 49   1761 255 105v
BONSE LEI ley, bonte van der koper Zoutsteeg   1782 260 280v
BONSE DOUWES douwes, bonte koper Brouwersstraat 37   1749 252 22v
BONSE DOUWES douwes, bonte koper   1757 254 115v
BONSE DOUWES douwes, bonte geniaarde Hondenstraat 7   1759 254 210v
BONSE DOUWES douwes, bonte koper Kerkpoortstraat OZ   1762 255 135v
BONSE DOUWES douwes, bonte koper   1771 257 241v
BONSE DOUWES douwes, bonte ten oosten Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
BONSE REINS reyns, bonte koper Hofstraat NZ   1613 229 329r
BONSE REINS reyns, bonte koper Zuiderstraat   1613 229 363r
BORRE BELIDA belida, bouricius koper Simon Stijlstraat 1   1668 239 146v
BORTSEN PIEBES pybes, botske verkoper   1633 233 115v
BOTE syenties, botte koper   1599 228 303r
BOTE LEERTOUWER leertouwer, botte ten zuiden Lanen 46   1665 239 4v
BOTE TUININGA tuininga, bote koper   1805 267 187r
BOTE ARJENS arjens, boote verkoper   1773 258 82r
BOTE ARJENS arjens, bote koper   1779 259 177v
BOTE BROERS buwama, botte broers koper Lanen NZ   1598 228 230r
BOTE GERBENS gerbens, boote koper   1733 248 261v
BOTE JAKOBS jacobs, botte bieder Lanen 84   1712 245 4va
BOTE JAKOBS jacobs, botte koper   1714 245 232v
BOTE JAKOBS jacobs, botte koper   1717 245 297r
BOTE JAKOBS jacobs, botte koper   1723 246 159v
BOTE JAKOBS jacobs, botte koper   1725 246 230r
BOTE JANS jans, botte koper Schritsen NZ   1614 229 465r
BOTE OKKES ockes, boote koper   1738 249 350r
BOTE PIETERS pyters, boote koper Achterstraat   1611 229 31r
BOTE PIETERS pyters, boote koper ZZ   1612 229 176r
BOTE SIEGERS segers, bote verkoper   1631 233 3r
BOTE TJERKS tjerx, boete (te bolsward) verkoper Franekereind   1597 228 29r
BOTE TJERKS tjerx, bote koper   1720 246 75v
BOTJE TJALLINGS tjallings, botje koper Noorderhaven 90   1727 247 22r
BOTJE TJERKS tyerx, botke koper Schritsen   1597 228 51r
BOUDEWIJN BLOK block, boudewyn de koper   1606 228 1004r
BOUDEWINA HIBMA hibma, boudewina (wd) verkoper   1804 267 17v
BOUWE , buwe molenaar ten noorden Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
BOUWE BOOMSMA boomsma, bouwe koper Zoutsloot ZZ   1803 266 480r
BOUWE BOOMSMA boomsma, bouwe ten zuiden Hoogstraat 26   1804 267 107r
BOUWE BOOMSMA boomsma, bouwe koopman verkoper   1805 267 108r
BOUWE BOOMSMA boomsma, bouwe koper Noorderhoofd 1   1806 267 194r
BOUWE BOOMSMA boomsma, bouwe koper Noorderhoofd 5   1806 267 200r
BOUWE BOOMSMA boomsma, bouwe (wl) verkoper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
BOUWE BOOMSMA boomsma, bouwe (wl) ten oosten Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
BOUWE BOOMSMA boomsma, bouwe koper Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
BOUWE FONTEIN fontein, bouwe koper Voorstraat 64   1778 259 137v
BOUWE FONTEIN fontein, bouwe koper   1783 261 14r
BOUWE FONTEIN fontein, bouwe koper Zuiderpoort (gebied) ZZ   1806 267 192r
BOUWE FONTEIN fontein, bouwe ten noorden Zuiderstraat 16 H-183 1810 269 105v
BOUWE FONTEIN fontein, bouwe verkoper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
BOUWE SCHELTEMA scheltema, bouwe (rotterdam) verkoper Lanen 9   1810 269 22v
BOUWE SCHIERE schiere, bouwe ten westen Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
BOUWE ZANDSTRA sanstra, bouwe koper Bildtpoort (gebied)   1718 246 3r
BOUWE ANNES annes, buwe koper Franekerpoort (gebied)   1597 228 126r
BOUWE ANNES annes, buwe verver ten noorden Voorstraat 1   1601 228 515r
BOUWE ANNES annes, buwe koper Vismarkt 1   1604 228 788r
BOUWE BOUWES bouwens, bouwe koper Noordees (gebied)   1597 228 112r
BOUWE BOUWES bouwens, bouwen koper   1613 229 268r
BOUWE DIRKS dirks, bouwe sleper koper Noorderhaven 107   1783 261 9v
BOUWE DIRKS dirks, bouwe sleper geniaarde Noorderhaven 107   1783 261 23v
BOUWE DOEDES doedes, buwe koper   1683 242 r
BOUWE FONGERS fonger, buwe koper Zuiderplein 1   1655 237 4v
BOUWE GERRITS gerrits, bouwe koper   1745 251 81r
BOUWE HESSELS hessels, bouwe smid (mr) koper Noorderhaven 10   1657 237 132v
BOUWE HIELKES hylckes, buwe (op vlieland) verkoper Voorstraat 64   1600 228 419r
BOUWE HIELKES hilkes, bouwe koper   1777 259 32v
BOUWE JETSES jetzes, bouwe koper Noorderhaven 22   1773 258 77r
BOUWE JETSES BOOMSMA boomsma, bouwe jetses koper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
BOUWE JOOSTES joostes, bouwe koper Voorstraat 64   1684 242 39r
BOUWE JOOSTES joostes, bouwe schoenmaker koper Grote Kerkstraat 39   1688 242 225r
BOUWE JOOSTES joostes, buwe schoenmaker koper   1693 243 20r
BOUWE JOOSTES joostes, buwe schoenmaker koper   1693 243 26r
BOUWE JOOSTES joostes, buwe schoenmaker koper Hofstraat 16   1699 244 20r
BOUWE JOOSTES KOK kock, bouwe joostes schoenmaker (mr) koper Zuiderhaven 75   1690 242 329r
BOUWE JOOSTES KOK cock, buwe joostes koper Kerkpad WZ   1691 242 341v
BOUWE JOOSTES KOK kok, bouwe joostes koper Zuiderhaven 71a   1691 242 358v
BOUWE JOOSTES KOK kock, bouwe joostes koper Zuiderhaven 71a   1691 242 364v
BOUWE KEIMPES keimpes, buwe (erven) verkoper   1660 238 27r
BOUWE LUITJENS luities, buwe koper Achterstraat   1615 229 565r
BOUWE THOMAS thomas, buue koper   1634 233 130v
BOUWE THOMAS thomas, buwe koper   1644 235 110r
BOUWE THOMAS thomas, buwe (burgemeester) koper Zuiderhaven 13   1655 237 19r
BOUWE THOMAS thomas, buwe (burgemeester) koper Grote Ossenmarkt 20   1656 237 63r
BOUWE THOMAS thomas, buwe (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 6   1658 237 157r
BOUWE THOMAS thomas, buwe (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 8   1658 237 157v
BOUWE THOMAS thomas, bouwe (burgemeester)(oud-) ten zuiden Zuiderhaven 23   1660 238 28r
BOUWE THOMAS tomas, bouwe (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 21   1660 238 30r
BOUWE THOMAS tomas, buwe koper Zuiderhaven 6   1662 238 131v
BOUWE THOMAS tomas, bouue (oud burgemeester) koper Zuiderhaven 6   1663 238 174r
BOUWE THOMAS thomas, bouwe koper Zuiderstraat   1674 240 134r
BOUWE WILLEMS willems, bouwe makelaar koper Schritsen NZ   1720 246 65r
BOUWE WOUTERS wouters, bouwe koper   1689 242 298v
BRECHTJE WESTRA westra, bregtje (wd) koper   1805 267 111v
BRECHTJE KLASES claesen, bregtje (buitenpost) verkoper Zoutsloot 41   1742 250 242v
BRECHTJE ROMMERTS rommerts, bregtje koper   1779 259 201r
BRECHTJE SIEBOUTS sybouts, brecht koper   1678 241 5v
BRECHTJE SIKKES WESTRA westra, bregtje sikkes koper Zuiderhaven 38   1801 265 655r
BRECHTJE SIKKES WESTRA westra, bregje zikkes (wd) koper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
BRECHTJE SIKKES WESTRA westra, bregtje zikkes (wd) verkoper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
BRECHTJE TJALLINGS tjallings, brechtie koper Noorderhaven 90   1727 247 22r
BRECHTJE ULBES ulbes, bregje (wd) koper   1774 258 148v
BRECHTJE WILLEMS willems, brecht koper   1675 240 192v
BRECHTJE WILLEMS willems, brecht verkoper Zoutsloot 7   1694 243 96r
BRECHTJE WILLEMS willems, brecht ten oosten Zoutsloot 9   1699 244 3v
BROER BROERSMA broersma, broer ten noorden Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
BROER ANNES annes, broer koper Heiligeweg   1601 228 511r
BROER BAUKES baukes, broer brouwer (mr) koper William Boothstraat OZ   1723 246 169v
BROER BAUKES baukes, broer koper Lombardstraat OZ   1724 246 188v
BROER BAUKES baukes, broer (wl) koper Zoutsloot   1773 258 96r
BROER BAUKES baukes, broer (wl) koper Zoutsloot   1773 258 96r
BROER FONGERS fonger, broer koper   1681 241 123v
BROER FONGERS fongers, broer koper   1732 248 129r
BROER FONGERS fongers, broer koper   1732 248 131r
BROER FONGERS fongers, broer koper   1732 248 131v
BROER FONGERS fongers, broer koper Voorstraat 5   1734 248 314r
BROER HAIES haayes, broer schipper koper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
BROER HOITES hoites, broer koper Voorstraat 2   1721 246 122v
BROER IEBELES ebles, broer koper   1661 238 111r
BROER IEMES yemes, broer koper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BROER JANS jansen, broer koper Noordijs 19   1669 239 179r
BROER JANS jansen, broer brouwer (mr) koper Havenplein 18   1694 243 86r
BROER JANS jansen, broer brouwer (mr) koper Schritsen 56   1695 243 175v
BROER JANS jansen, broer koper   1700 244 86r
BROER JANS jansen, broer koper   1702 244 175v
BROER JANS jansen, broer koper Zuiderhaven 75   1709 245 93v
BROER JANS jans, broer koper   1805 267 175r
BROER JANS BROERSMA broersma, broer jans timmerman (mr) koper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
BROER JANS BROUWER brouwer, broer jans koper Carl Visschersteeg 16   1683 242 5r
BROER JANS BROUWER brouwer, broer jans koper Both Apothekerstraat 18   1691 242 351r
BROER POPPES poppes, broer koper   1708 245 49r
BROER SIEDSES sydses, broer koper   1696 243 192r
BROER SIEDSES sydses, broer koper   1696 243 254v
BROER SIEDSES sydses, broer koper Noorderhaven 97   1697 243 271v
BROER SIEDSES sydses, broer koper Noorderhaven 97   1697 243 292v
BROER SIEDSES sydses, broer koper   1703 244 192v
BROER SIEDSES sydses, broer koper Romastraat ZZ   1705 244 271v
BROER TJEERDS tjeerds, broer koper Voorstraat 62   1745 251 59v
BROER TJEERDS tjeerds, broer koper   1745 251 62v
BROER TJEERDS tjeerds, broer koper   1745 251 78v
BROER TJEERDS tjeerds, broer koper   1747 251 164r
BROER TJEERDS tjeerds, broer koper   1747 251 198r
BROER TJEERDS tjeerds, broer koper Hoogstraat 24   1749 251 251r
BROER TJEERDS tjeerds, broer koper Hoogstraat 24   1749 252 18v
BROER TJEERDS tjeerds, broer (erven) zakkendrager ten noorden Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
BROER WIEBRENS wybrens, broer koper   1743 251 18r
BROER WIEBRENS wybrens, broer koper Hofstraat 65   1765 256 96r
BROER WIEBRENS wybrens, broer koper   1766 256 220r
BROER WIEBRENS wybrens, broer koper   1770 257 176v
BROER WIEBRENS wybrens, broer koper   1779 259 216v
BROER WIEBRENS wybrens, broer koper   1780 259 242v
BROER WIEBRENS wybrens, broer koper Both Apothekerstraat OZ   1781 260 90r
BROER WIEBRENS wybrens, broer timmerman (mr) koper Romastraat ZZ   1782 260 283r
BROER WIEBRENS wybrens, broer geniaarde Rommelhaven 1   1783 261 31v
BROER WIEBRENS wybrens, broer (erven) ten noorden Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
BRUCHT KLASES claeses, brecht verkoper   1633 233 116r
BRUIN GEERTSMA geersma, bruyn gijssberts oud burgemeester koper Voorstraat 45   1634 233 146r
BRUIN ANTONIUS antoons, bruin ten westen Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
BRUIN CHRISTIAANS christiaens, bruin koper   1753 253 42v
BRUIN GIJSBERTS gijsses, bruyn koopman koper Noorderhaven NZ   1601 228 524r
BRUIN GIJSBERTS gijsen, bruyn bruidegom   1602 228 601r
BRUIN GIJSBERTS gijsberts, bruyn koper Scheerstraat 3   1615 229 492r
BRUIN GIJSBERTS gersma, bruin gijsberts koper   1630 232 303r
BRUIN JANS jansen, bruyn koper Nieuwstraat OZ   1646 235 241r
BRUIN KLASES ROORDA roorda, bruin klaazen stuurman koper   1804 267 71r
BRUIN SCHELTES scheltus, bruin koper   1721 246 113v
BURGERT HENDRIKS hendriks, burgert koper   1782 261 6r