Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
ANDRIES JANS jansen, drys koper   1667 239 106v
D. heinsen, d. koper Rommelhaven 10   1764 256 72v
D. BOOM boom, d. ten westen Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
D. BOOM boom, d. ten zuiden Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
D. FONTEIN fontein, d. ten oosten Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
D. GAUTIER gautier, d. ten westen Hoogstraat 5   1805 267 118v
D. GAUTIER gautier, d. ten westen Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
D. GAUTIER gautier, d. (wd) ten oosten Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
D. HESLINGA heslinga, d. koper   1796 264 336r
D. HESLINGA heslinga, d. ten oosten   1804 267 88r
D. HESLINGA heslinga, d. ten zuiden   1804 267 88r
D. HOUTSMA houtsma, d. ten oosten Voorstraat 68   1804 267 19v
D. OOLGAARD ohlgard, d. koopman ten westen Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
D. SCHIERE schiere, d. (wd) ten zuiden Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
D. SIERSMA ziersma, d. koper   1807 267 325r
D. VETTEVOGEL vettevogel, d. ten noorden Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
D. ZIJLSTRA zijlstra, d. koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
DAAM JANS jans, daam koper   1803 266 405r
DAAM JARICHS WENSELAAR wenselaar, daam jarigs koper Franekereind 23   1778 259 156v
DAAM JARICHS WENSELAAR wenselaar, daam jarigs schipper (trek-) koper Franekereind 29   1781 260 46r
DAAM JARICHS WENSELAAR wenselaar, daam jarigs herbergier geniaarde Scheffersplein 29   1785 262 28r
DANIEL beneze, daniel koper Hofstraat ZZ   1761 255 68v
DANIEL heinzius, daniel (wl) verkoper   1774 258 146r
DANIEL BEVA beva, daniel koper   1769 257 130v
DANIEL BEVA beva, daniel koper   1777 259 83r
DANIEL BLOK block, daniel de koper   1606 228 1004r
DANIEL GAUTIER gautier, daniel koper Hoogstraat 3   1795 264 264r
DANIEL HEINS heins, daniel koper Achterstraat   1764 256 71v
DANIEL HEINS heins, daniel koper Noordijs 19   1766 256 161v
DANIEL HEINS heins, daniel koper Noordijs 19   1766 256 161v
DANIEL HEINSIUS heinsius, daniel (nagelaten kinderen van) verkoper Voorstraat 24   1773 258 89v
DANIEL HEINSIUS heinsius, daniel (nagelaten kinderen van) verkoper Rommelhaven 10   1773 258 91v
DANIEL OOLGAARD ohlgard, daniel koper Schritsen 24   1796 264 319v
DANIEL OOLGAARD ohlgard, daniel destillateur koper Schritsen 24   1804 267 92r
DANIEL OOLGAARD ohlgard, daniel destillateur koper Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
DANIEL OOLGAARD oolgaard, daniel koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
DANIEL OOLGAARD oolgaard, daniel ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
DANIEL RUT ruth, daniel van koper   1771 257 191v
DANIEL SLOTERDIJK sloterdijk, daniel koper   1765 256 139v
DANIEL SLOTERDIJK sloterdijk, daniel koper Heiligeweg 52   1767 256 242r
DANIEL SLOTERDIJK sloterdijk, daniel van koper   1772 258 5r
DANIEL SLOTERDIJK slooterdijk, daniel van koper   1773 258 103v
DANIEL SLOTERDIJK sloterdijk, daniel koper   1773 258 123v
DANIEL SLOTERDIJK sloterdijk, daniel van koper   1777 259 30v
DANIEL SLOTERDIJK sloterdijk, daniel van koper   1777 259 31r
DANIEL SLOTERDIJK sloterdijk, daniel van koper   1777 259 32r
DANIEL SLOTERDIJK sloterdijk, daniel van koper   1779 259 197v
DANIEL SLOTERDIJK sloterdijk, daniel van (wl) verkoper Heiligeweg 52   1779 259 211r
DANIEL CHRISTOFFELS christoffels, daniel koper Schritsen 65b   1740 250 122v
DANIEL EGBERTS eiberts, daniel koper Noorderhaven 42   1688 242 256v
DANIEL GOSLINGS goslings, daniel koper   1770 257 151v
DANIEL HENDRIKS hendriks, daniel koper   1773 258 102r
DANIEL HENDRIKS hendriks, daniel schoenmaker (mr) koper Schritsen 18   1781 260 102r
DANIEL HENDRIKS hendriks, daniel ten oosten Schritsen 16   1784 261 165r
DANIEL HENDRIKS hendriks, daniel ten zuiden Schritsen 24   1804 267 92r
DANIEL JANS jans, daan ten noorden   1805 267 129r
DANIEL JOOSTES joostes, daniel koper Zoutsloot ZZ   1692 242 385v
DANIEL JOOSTES joosten, daniel koper   1697 243 307v
DANIEL JOOSTES joosten, daniel koper Romastraat NZ   1705 244 307v
DANIEL KARELS caerls, daniel koper   1643 235 64v
DANIEL WILLEMS willems, daniel scheepstimmerman verkoper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
DANKERT KEMPENAER kempenaar, dankert koper Zuiderhaven 56   1698 243 356v
DANKERT KEMPENAER kempenaar, dankert de koper   1706 244 356v
DANKERT KEMPENAER kempenaer, dankert de koper Zuiderhaven 56   1722 246 134r
DANKERT KEMPENAER kempenaar, dankert de koper Zuiderhaven 56   1728 247 147v
DAVID GRIFFIN griffin, david verkoper   1772 258 5v
DAVID GRIFFIN griffin, david verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
DAVID GRIFFIN griffin, david verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
DAVID HOUTEN houten, david koper   1641 234 127r
DAVID SERGEANTA sergeant, david koper   1684 242 37v
DAVID BERENDS beerends, david koper Zoutsloot 121   1781 260 19r
DAVID TEUNIS teunis, david wever (linnen-)(mr) koper Bildtpoort (gebied) NZ   1660 238 14r
DAVID TEUNIS teunis, david koper Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
DAVID WILLEMS willems, david koper Noorderhaven 17   1782 260 299r
DAVID WILLEMS willems, david koper Lanen 21   1792 264 55v
DAVID WILLEMS willems, david koper Voorstraat 24   1795 264 249r
DAVID WILLEMS willems, david koper Hoogstraat 22   1798 265 212r
DAVID WILLEMS willems, david scheepstimmerman koper Hoogstraat 22   1801 265 654r
DAVID WILLEMS willems, david koper Lanen 35   1801 266 5r
DAVID WILLEMS willems, david (bolsward) timmerman (huis-) verkoper Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
DAVID WILLEMS willems, david (bolsward) timmerman (huis-) verkoper Lanen 21 C-164 1810 269 35r
DETJE SIEBRENS sybrands, dettie verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
DETJE SIEBRENS sybrands, dettie verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
DETJE SIEBRENS sybrens, dettje koper   1779 259 196r
DETMER JANSEN jansen, dedmer de koper   1710 245 124r
DIENA ALBERTS ROO roo, dina alberts de (wd) verkoper   1772 258 54v
DIENA TJEBBES DREYER dreyer, dina tjebbes koper Voorstraat NZ   1687 242 208v
DIEUWKE HOOGSTRA hoogstra, dieuke koper   1721 246 126v
DIEUWKE PESMA pesma, dieuke koper   1777 259 44r
DIEUWKE AGES agges, dieuw koper   1599 228 321r
DIEUWKE AGES agges, dieuw verkoper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
DIEUWKE AGES ages, dieuwke koper   1660 238 42v
DIEUWKE ALBERTS alberts, dieuwke koper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
DIEUWKE ALEFS aleffs, dyuck verkoper Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
DIEUWKE HARMENS harmens, dieucke verkoper   1633 233 113v
DIEUWKE HARMENS harmens, dieuwke koper   1643 235 72v
DIEUWKE IEPKES ypkes, dieuk koper   1680 241 79r
DIEUWKE JAKLES jakles, dieucke koper Noorderhaven 112   1640 234 113v
DIEUWKE JAKLES jakles, dieucke ten westen Noorderhaven 112   1640 234 113v
DIEUWKE JAKLES jakles, dieuwke koper Bildtpoort (gebied)   1664 238 237r
DIEUWKE JAKOBS jacobs, dieuwke (wd) verkoper Rommelhaven   1618 230 291r
DIEUWKE JAKOBS jacobus, dieuwke koper   1779 259 179v
DIEUWKE JOHANNES johannes, dieuwke verkoper Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
DIEUWKE JOHANNES johannes, dieuwke verkoper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
DIEUWKE JURJENS jurjens, dieuke koper   1722 246 143r
DIEUWKE KLASES clases, dieuke ten noorden Noorderhaven 79   1713 245 186r
DIEUWKE KORNELIS WIJNGAARDEN wijngaarden, dieuwke cornelis koper Noordijs 19   1700 244 64v
DIEUWKE MEEUWIS mevis, dieuke ten noorden Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
DIEUWKE NUTTERTS nuttes, dieuwke (wd) koper   1804 267 52v
DIEUWKE OKKES okkes, dieuwke koper   1780 259 286r
DIEUWKE PIETERS pieters, dieuwcke koper Voorstraat ZZ   1615 229 556r
DIEUWKE PIETERS pyters, dieucke verkoper   1633 233 123r
DIEUWKE PIETERS pieters, dieuke koper Voorstraat 1   1715 245 236v
DIEUWKE PIETERS pyters, dieuwke koper   1758 254 147v
DIEUWKE PIETERS GALEMA galama, dieuwke pieters koper Lanen 15   1752 252 192v
DIEUWKE PIETERS GALEMA galama, dieuke pytters koper Karremanstraat WZ   1759 254 230r
DIEUWKE PIETERS GALEMA galema, dieuwke pyters (wl) verkoper   1774 258 141v
DIEUWKE PIETERS HOOGSTRA hoogstra, dieuke pyters koper   1678 241 25v
DIEUWKE PIETERS HOOGSTRA hoogstra, dieuke pyters koper   1679 241 60r
DIEUWKE PIETERS HOOGSTRA hoogstra, dieuke pyters koper   1680 241 94r
DIEUWKE PIETERS HOOGSTRA hoogstra, dieuke pyters koper   1681 241 169v
DIEUWKE TJEBBES tjebbes, dieuwke koper   1756 253 258v
DIEUWKE TJEPKES tjepkes, dieuke koper Vijverstraat NZ   1785 261 278r
DIONISIUS PONTANUS pontanus, dionisius koper Voorstraat 10   1644 235 151v
DIONISIUS PONTANUS pontanus, dionysius koper Voorstraat 10   1645 235 191r
DIONISIUS PONTANUS pontanus, dionysius koper   1646 235 223v
DIONISIUS PONTANUS pontanus, dionisius koper   1646 235 229r
DIRK jacons ?, dirk koper Zoutsloot ZZ   1662 238 141r
DIRK .., dirk ten zuiden   1805 267 131r
DIRK .., dirk ten zuiden Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
DIRK jaeger, dirk ten zuiden Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
DIRK AGEMA agema, dirk chirurgijn (mr) koper Schritsen NZ   1730 247 331r
DIRK BARTLING bartling, dirk koper   1737 249 188v
DIRK BARTLING bartling, dirk koper Brouwersstraat 17   1750 252 77v
DIRK BARTLING bartlings, dirk slager (spek-) gelastigde Lanen 82   1779 259 186v
DIRK BARTLING bartling, dirk slager (varkens-)(mr) verkoper Simon Stijlstraat 3   1780 259 264v
DIRK BOON boons, dirk koper   1789 263 75r
DIRK BOTERWEG boterweg, dirk koper   1799 265 282r
DIRK BUISMAN buisman, dirk ten noorden Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
DIRK EKEMA ekama, dirk koper   1773 258 71v
DIRK EKEMA ekama, dirk koper   1775 258 230r
DIRK EKEMA ekama, dirk koper   1775 258 230v
DIRK EKEMA ecama, dirk koper   1780 259 234v
DIRK FABER faber, dirk verkoper   1808 268 123v
DIRK FABER faber, dirk verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
DIRK FABER faber, dirk verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
DIRK FONTEIN fontein, dirk koper   1769 257 131v
DIRK FONTEIN fontein, dirk koopman koper Heiligeweg 52   1804 267 23v
DIRK FONTEIN fontein, dirk koper   1807 267 356r
DIRK FONTEIN fontein, dirk koopman ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
DIRK FONTEIN fontein, dirk ten oosten Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
DIRK FONTEIN fontein, dirk ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
DIRK FONTEIN fontein, dirk ten oosten Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
DIRK FONTEIN fontein, dirk ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
DIRK FONTEIN fontein, dirk ten oosten Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
DIRK FORMHOLT formholt, dirk bieder Lanen 82   1712 245 4va
DIRK HESLINGA heslinga, dirk brevo koper Simon Stijlstraat 7   1789 263 135v
DIRK HESLINGA heslinga, dirk breevo koper Simon Stijlstraat 9   1797 265 42r
DIRK HESLINGA heslinga, dirk koper   1798 265 153r
DIRK HESLINGA heslinga, dirk koper   1802 266 130r
DIRK HESLINGA heslinga, dirk koopman ten zuiden   1804 267 22r
DIRK HOUTSMA houtsma, dirk ten westen Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
DIRK IJSENBEEK ijsenbeek, dirk koper Drie Roemersteeg OZ   1752 253 11r
DIRK IJSENBEEK ijsenbeek, dirk koper Drie Roemersteeg 7   1752 253 17r
DIRK JAGER jager, dirk koper   1799 265 278r
DIRK JAGER jager, dirk koper   1801 265 636r
DIRK JAGER jager, dirk ten zuiden Brouwersstraat 18 F-032 1808 268 122r
DIRK KLAVER claver, dirk koper Nieuwstraat OZ   1756 254 43v
DIRK KLAVER claaver, dirk ten zuiden   1774 258 165r
DIRK KLOPPENBURG cloppenburg, dirck van koper Franekerpoort (gebied)   1612 229 248r
DIRK KRAMER cramer, dirk koper Hofstraat 16   1748 251 222r
DIRK KUIKENBRINK kuikenbrink, dirk koper   1784 261 147r
DIRK LAUTENBACH lautenbach, dirk schoenmaker (mr) koper Noorderhaven 82   1781 260 149v
DIRK LAUTENBACH lautenbach, dirk (wl) schoenmaker (mr) verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
DIRK LON lon, dirk van koper Simon Stijlstraat 5   1759 254 216v
DIRK LONGERHOUW longerhou, dirck schipper (groot-) koper Bildtstraat 14   1646 235 206v
DIRK MUUR muur, dirk de koper Bildtstraat 4   1770 257 157r
DIRK NIEUWBUUR nieuwbuur, dirk doctor (medicinae) koper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
DIRK RAVEN raven, dirk koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 39v
DIRK SALVERDA salverda, dirk verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
DIRK SALVERDA salverda, dirk verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
DIRK SCHELTINGA scheltinga, dirk van klerk koper Zuiderhaven 18   1728 247 108v
DIRK SCHIERE schiere, dirk koper Hoogstraat 19   1792 264 28v
DIRK SCHIERE schieren, dirk (wd) ten westen Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
DIRK SCHOUWENBURG schouwenburg, dirk koper Heiligeweg 66   1737 249 169r
DIRK SIDERIUS siderius, dirk (wd) ten oosten Brouwersstraat 13   1773 258 87r
DIRK SIDERIUS siderius, dirk (wd) ten noorden Brouwersstraat 13   1773 258 87r
DIRK STANSIUS stantius, dirk koper Droogstraat NZ   1662 238 135r
DIRK STANSIUS stansius, dirk koper Zuiderhaven 18   1692 243 4v
DIRK STANSIUS stansius, dirk koper Zuiderhaven 18   1692 243 9r
DIRK STANSIUS stansius, dirk koper Zuiderhaven 18   1695 243 139r
DIRK STANSIUS stansius, dirck koper Voorstraat 61   1699 244 4v
DIRK STANSIUS stansius, dirck koper   1699 244 9r
DIRK STANSIUS stansius, dirck koper   1701 244 139r
DIRK STERK sterx, dirk koper Nieuwstraat OZ   1670 240 22v
DIRK STOK stok, dirk koper   1669 239 211v
DIRK THIJSSEN tijssen, derk koper   1640 234 99r
DIRK VELLINGA vellinga, dirk koper Rozengracht NZ   1768 257 43r
DIRK VELLINGA fellinga, dirk koper   1778 259 124r
DIRK VELLINGA vellinga, dirk koper Grote Bredeplaats 16   1783 261 19r
DIRK VELLINGA vellinga, dirk koper Grote Bredeplaats 12   1806 267 209v
DIRK VISKER visker, dirck verkoper   1660 238 21r
DIRK VISKER visker, dirck verkoper   1660 238 31v
DIRK VISKER visker, dirck (andere camer) ten noorden   1660 238 31v
DIRK VLIET vliet, dirk van ten oosten Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
DIRK VONCK VAN LIENDEN fonck van linden, dirck koper Zuiderhaven 56   1658 237 172r
DIRK VOSSENBERG vossenberg, dirk koper   1764 256 82v
DIRK WEI wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
DIRK WEI wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 2 A-203 1809 268 326r
DIRK WEI wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 2 B-166 1809 268 326r
DIRK WEI wey, dirk van der (franeker) koper Liemendijk 4 B-165 1809 268 326r
DIRK WENNEKES wennekes, dirk koper Hofstraat 27   1781 260 78v
DIRK WETSENS wetzens, dirk ten zuiden   1774 258 182v
DIRK WETSENS wetzens, dirk verkoper   1774 258 187v
DIRK WETSENS wetsens, durk koper   1778 259 136r
DIRK WIGGERS wiggers, dierck koper   1616 230 86r
DIRK WILDSCHUT wildschut, dirk koper Vismarkt 1   1759 254 222v
DIRK WILDSCHUT wildschut, dirk koper Voorstraat 28   1765 256 123v
DIRK WILDSCHUT wildschut, dirk koper Voorstraat 30   1780 259 238v
DIRK WILDSCHUT wildschut, dirk koper Voorstraat 30   1785 262 40r
DIRK WYNIA wynia, dirk koper Noorderhaven 85   1749 252 1r
DIRK WYTSMA wytsma, dirk koper Noorderhaven 79   1785 261 311v
DIRK WYTSMA wytsma, dirk (wl) gewaldige provoost bij de voormalige admiraliteit verkoper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
DIRK YPEY ypey, dirk koper Grote Ossenmarkt 19   1802 266 121r
DIRK YPEY ypey, dirk ten noorden Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
DIRK YPEY ypey, dirk predikant in holland verkoper Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
DIRK ABES abbes, dirck koper   1636 234 9v
DIRK ABES abbes, dirk koper   1658 237 165v
DIRK ABES abbes, dirk koper   1659 237 213r
DIRK ABES poptie, dirck abbes koper   1660 238 35r
DIRK ABES pottje, dirk abbes koper Noorderhaven NZ   1665 239 2va
DIRK AGES agges, dirck koper Noordees (gebied)   1613 229 310r
DIRK ALBERTS alberts, dirck bontwever (mr) koper Grote Kerkstraat 2   1732 248 61r
DIRK ALBERTS alberts, dirk koper   1765 256 125v
DIRK ANDRIES andries, dirk koper   1699 243 399v
DIRK ANNES annes, dirk koper Kleine Kerkstraat 7   1708 245 41r
DIRK ARENDS aantjes, dirk koper   1697 243 282r
DIRK ARENDS aentjes, dirck koper   1705 244 282r
DIRK ARJENS ariaens, dierck ten westen Heiligeweg   1601 228 535r
DIRK ARJENS ariaens, dirk koper Noordijs   1611 229 18r
DIRK ARJENS arians, dirck koper Schritsen ZZ   1614 229 474r
DIRK ARJENS ariens, dirk koper   1626 231 125r
DIRK ARJENS arians, dirck koper   1628 232 136r
DIRK ARJENS arians, dirck koper   1628 232 137r
DIRK ARJENS arriens, dirck brouwer verkoper   1633 233 109r
DIRK ARJENS aryans, dirck brouwer koper   1634 233 133v
DIRK ARJENS aerjans, dirck koper Sint Christoffelsteeg 3   1637 234 29r
DIRK ARJENS aerjans, dirck koper Voorstraat ZZ   1637 234 36r
DIRK ARJENS aerjans, dirck koper Sint Christoffelsteeg 3   1637 234 38r
DIRK ARJENS aerjans, dirck koper Noorderhaven 37   1638 234 54r
DIRK ARJENS ariaens, dirck koper   1642 235 14r
DIRK ARJENS ariens, dirck brouwer koper Achterstraat   1643 235 59r
DIRK ARJENS ariens, dirck (erven) ten oosten Lanen 83   1660 238 17v
DIRK AUKES aukes, dirk koper Schritsen NZ   1666 239 39r
DIRK BERENDS berents, dirk koper Hofstraat 65   1720 246 91r
DIRK BOUWES bouwens, dirk koper Brouwersstraat 5   1660 238 69r
DIRK BOUWES bouwens, dirck koper   1667 239 69v
DIRK BOUWES bouwes, dirk koper   1767 256 257r
DIRK BOUWES bouwens, dirk koper   1797 265 107r
DIRK BOUWES bouwes, dirk ten oosten Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
DIRK BOUWES bouwes, dirk (wl) wagenmaker (mr) verkoper Hoogstraat 40   1810 269 46r
DIRK BRUINS bruins, dirk koper   1765 256 131v
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper   1711 245 155r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper   1732 248 136r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper Noorderhaven 108   1749 252 26r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper Zuiderhaven 30   1759 254 198r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper Romastraat ZZ   1759 254 221v
DIRK CHRISTIAANS christiaens, dirk smid (ijzer-)(mr) bieder Raamstraat 5   1762 255 264r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper Rommelhaven 18   1763 256 6r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper   1763 256 22r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper Zuiderhaven 24   1764 256 23r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper Zuiderpoort (gebied)   1764 256 25r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper   1764 256 87v
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper Lanen 20   1767 256 232r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper Zuiderhaven 55   1767 256 254v
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper   1767 257 14r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper   1768 257 95v
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk koper   1770 257 160r
DIRK CHRISTIAANS christiaens, dirk ten zuiden   1773 258 81r
DIRK CHRISTIAANS christiaans, dirk (erven) ten westen Hoogstraat 40   1810 269 46r
DIRK CHRISTIAANS FABER faber, dirk christiaans koper Hoogstraat 38   1771 257 204r
DIRK CHRISTIAANS FABER faber, dirk christiaans koper   1772 258 11r
DIRK CHRISTIAANS FABER faber, dirk christiaans koper   1772 258 13r
DIRK CHRISTIAANS FABER faber, dirk christiaans ten zuiden   1772 258 13r
DIRK DIRKS dircks, dirck koper Voorstraat   1631 232 369r
DIRK DIRKS dirckx, dirck koper   1632 233 61v
DIRK DIRKS dirckx, dirck kistmaker koper   1634 233 134r
DIRK DIRKS dircks, dirck koper Grote Kerkstraat 17   1651 236 166v
DIRK DIRKS dircks, dirk koper   1657 237 141v
DIRK DIRKS dirxen, dirk (erven) ten noorden   1660 238 39v
DIRK DIRKS dirxen, dirk koper   1661 238 114v
DIRK DIRKS dirxen, dirk koper   1662 238 126r
DIRK DIRKS dirxen, dirk koper   1667 239 93v
DIRK DIRKS dirksen, dirk koper Noorderhaven 12   1688 242 252r
DIRK DIRKS dirksen, dirk koper   1690 242 311v
DIRK DIRKS dirks, dirk ten noorden   1774 258 173r
DIRK DIRKS durks, durk koper   1775 258 196r
DIRK DIRKS GROOT groot, dirk dirks de koper Voorstraat 68   1637 234 41r
DIRK DIRKS STOK stock, dirk dirksen koper   1682 241 182v
DIRK DIRKS STOK stock, dirk dirksen koper   1683 241 248v
DIRK DIRKS STOK stock, dirk dirksen koper   1683 241 257v
DIRK DOEKES doekes, dirk koper Zuiderhaven 18   1686 242 122v
DIRK DOEKES doekes, dirk koper Brouwersstraat 20   1708 245 49v
DIRK DOEKES doekes, dirk koper Schritsen 14   1710 245 119r
DIRK DOEKES doeckes, dirck koper Brouwersstraat 14   1713 245 199r
DIRK DOUWES douwes, dirck brouwer (mr) koper Hoogstraat 23   1650 236 131r
DIRK DOUWES douwes, dirck koper Noorderhaven NZ   1651 236 163r
DIRK DOUWES douwes, dirk geniaarde Rommelhaven 24a   1729 247 232v
DIRK DOUWES douwes, dirk koper Romastraat 6   1732 248 87v
DIRK DOUWES douwes, durk koper   1767 256 257r
DIRK DOUWES douwes, dirk (wd)(debiteur) verkoper   1805 267 121r
DIRK DOUWES douwes, dirk (wd)(debiteur) verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
DIRK DOUWES SIDERIUS siderius, dirk douwes blauwverver (mr) koper Brouwersstraat 11   1731 248 19v
DIRK DOUWES SIDERIUS siderius, dirk douwes koper   1786 262 117r
DIRK FEKKES fekkes, durck koper   1644 235 136r
DIRK FEKKES feckes, dirck koper   1733 248 249v
DIRK FILIPPUS philippus, dirck gecondemneerde   1597 228 94r
DIRK FOLKERTS folkers, dirk koper   1687 242 166r
DIRK FRANSES fransen, dirck koper   1630 232 326r
DIRK FRANSES fransen, dirck koper   1654 236 269v
DIRK FRANSES fransen, dirck brouwer koper Hofstraat 16   1654 236 270v
DIRK FRANSES fisker, dirck fransen verkoper   1660 238 20v
DIRK FRANSES VISSER visscher, dirck fransen brouwer koper Schritsen 50a   1655 237 21r
DIRK FRANSES VISSER visscher, dirk fransen koper   1659 237 206v
DIRK FRANSES VISSER vischer, dirk fransen ten oosten   1660 238 26r
DIRK FRANSES VISSER visscher, dirk fransen ten oosten   1660 238 29r
DIRK FRANSES VISSER visscher, dirk fransen (mede gemeensman) koper Raamstraat 1   1663 238 175r
DIRK FRANSES VISSER visser, dirk fransen koper Zuiderplein   1666 239 58v
DIRK FRANSES VISSER visscher, dirk fransen verkoper   1670 240 20v
DIRK GEERTS geerts, dirk koper   1778 259 134r
DIRK GEERTS WOUDE woude, dirk geerts van der koper   1800 265 621r
DIRK GERBENS gerbrens, durck koper   1644 235 145v
DIRK GERRITS gerryts, dirck (burgemeester) koper Brouwersstraat 25   1616 230 92r
DIRK GERRITS gerryts, dirck (wl)(burgemeester) koper Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
DIRK GERRITS gerryts, dirck koper   1628 232 133r
DIRK GERRITS gerryts, dirck koper   1646 235 217r
DIRK GERRITS gerrits, dirck koper   1647 235 250v
DIRK GERRITS gerrits, dirk koper Scheerstraat 5   1738 249 279r
DIRK GIJSBERTS gijsberts, dirck koper Rozengracht NZ   1611 229 24r
DIRK HAIES hayes, dirk koper   1757 254 110r
DIRK HAIES hayes, dirk koper   1759 254 201v
DIRK HAIES hayes, dirk koper   1761 255 62r
DIRK HAIES haeyes, dirk koper   1770 257 164r
DIRK HAIES haeyes, dirk verkoper   1774 258 156v
DIRK HAIES hayes, durk koper   1779 259 170r
DIRK HAIES hayes, durk koper   1780 259 269r
DIRK HANSES hanses, dirck (wl) verkoper Heiligeweg   1600 228 418r
DIRK HANSES hansen, dirck koper   1646 235 211v
DIRK HANSES hansen, dirck koper   1646 235 214v
DIRK HARMENS hawelanst, dirck harmens koper Weverstraat NZ   1650 236 137v
DIRK HARMENS harmens, dirk schipper (wijd-) koper Hofstraat 15   1707 245 9r
DIRK HEINS hein, derck koper Voorstraat ZZ   1599 228 342r
DIRK HENDRIKS hendricx, derck koper Hoogstraat 25   1602 228 558r
DIRK HENDRIKS hendricx, derck koper   1602 228 666r
DIRK HENDRIKS conink, dirck hendriks koper Grote Kerkstraat NZ   1636 234 16r
DIRK HESSELS hessels, dirk koper   1656 237 66v
DIRK HESSELS hessels, dirk koper   1667 239 109r
DIRK HESSELS hessels, dirk koper   1667 239 120r
DIRK HESSELS hessels, dirk turfdrager koper Karremanstraat 13   1728 247 140r
DIRK HUIGS hugens, dirk bieder Lanen 82a   1712 245 4va
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Voorstraat 60   1711 245 149r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper   1712 245 181v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Lanen 39   1712 245 182r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Sint Odolphisteeg 4   1713 245 194r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper   1714 245 229v
DIRK HUIGS huigens, dirk ten oosten Voorstraat 1   1715 245 236v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Noorderhaven 79   1716 245 259r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper   1717 245 295v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper   1717 245 306r
DIRK HUIGS hugens, dirk koper Heiligeweg 32   1718 246 4r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Voorstraat 43   1718 246 4v
DIRK HUIGS hugens, dirk koper Hofstraat 19   1718 246 11r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 4   1718 246 12r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Noorderhaven 83   1719 246 38v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Droogstraat ZZ   1719 246 42v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Noorderhaven 52   1720 246 75r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Voorstraat 35   1724 246 201r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Voorstraat 33   1724 246 209v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Voorstraat 81   1725 246 217r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Noorderhaven 100   1725 246 220r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Voorstraat 72   1726 246 293r
DIRK HUIGS huigens, dirk winkelier koper Noordijs 23   1727 246 302v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Noorderhaven 102   1727 246 304v
DIRK HUIGS winkelier, dirk huigens koper Kleine Bredeplaats 19   1727 246 310r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Lanen 12   1728 247 77r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Vismarkt 2   1728 247 93v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Spekmarkt 4   1728 247 212v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Heiligeweg 62   1729 247 224v
DIRK HUIGS huigens, dirk geniaarde Kleine Kerkstraat 16   1729 247 230r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Noorderhaven 40   1729 247 232r
DIRK HUIGS huigens, dirk geniaarde Hoogstraat 10   1729 247 268r
DIRK HUIGS huigens, dirk koperslager (mr) koper Voorstraat 83   1729 247 278r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 16   1729 247 282v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Voorstraat 97   1730 247 304v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Voorstraat 52   1730 247 353r
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Grote Kerkstraat 41   1730 247 362v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Voorstraat 83   1731 247 372v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper   1731 247 376v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Grote Bredeplaats 5   1732 248 1ra
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 18   1731 248 41v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Rommelhaven 10   1734 248 301v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper Voorstraat 94   1734 249 7v
DIRK HUIGS huigens, dirk koopman koper Kleine Kerkstraat 8   1735 249 27v
DIRK HUIGS huigens, dirk koper   1741 250 151v
DIRK HUIGS huigens, dirk winkelier koper Schritsen 64   1742 250 219v
DIRK HUIGS huigens, dirk (erven) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
DIRK IEPES ypes, dirck (erven) koper   1625 231 47v
DIRK IEPES ipes, dirk koper   1668 239 152v
DIRK IEPKES ypkes, dirk koper Karremanstraat   1668 239 176v
DIRK IJSBRANDS isbrants, dirk koper Zuiderpoort (gebied)   1668 239 174r
DIRK IJSBRANDS ijsbrants, dirk koper Zuiderhaven 18   1674 240 167r
DIRK IJSBRANDS ijsbrants, dirk koper Voorstraat 71   1719 246 52v
DIRK IJSBRANDS ijsbrants, dirk koper   1725 246 262v
DIRK IJSBRANDS ijsbrands, dirk koper   1729 247 258r
DIRK IJSBRANDS ijsbrands, dirk koper Hoogstraat 7   1731 248 4r
DIRK IJSBRANDS ijsbrands, dirk koper   1731 248 41r
DIRK IJSBRANDS ijsbrands, dirk koper Kerkpoortstraat 31   1733 248 189v
DIRK IJSBRANDS ijsbrands, dirk koper Sint Jacobstraat 14   1734 248 310r
DIRK IJSBRANDS ijsbrands, dirk koper Noordijs 27   1738 249 290v
DIRK IJSBRANDS ijsbrands, dirk koper Grote Kerkstraat 40   1738 250 26v
DIRK IJSBRANDS ijsbrands, dirk koper   1740 250 85r
DIRK JAKOBS jacobs, dirck ten oosten Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
DIRK JAKOBS jacops, dirck koper Schritsen 54   1650 236 126r
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper   1659 237 211r
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper   1659 237 216r
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper   1661 238 97r
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper   1661 238 110r
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper   1664 238 227v
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper   1667 239 105r
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper   1771 257 239v
DIRK JAKOBS jacobs, dirk metselaar (mr) koper   1776 259 10v
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper   1778 259 126v
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper   1779 259 176r
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper   1779 259 177r
DIRK JAKOBS jacobs, dirk metselaar (mr) koper Lanen 33   1779 259 209v
DIRK JAKOBS jacobs, dirk koper NZ   1781 260 33v
DIRK JANS jans, dierck bakker ten westen   1600 228 394r
DIRK JANS jans, dirck koper Droogstraat NZ   1611 229 33r
DIRK JANS jans, dirck koper Lanen 76   1611 229 131r
DIRK JANS jansen, dirck smid (goud-) ten oosten Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
DIRK JANS jansen, dirk koper Hofstraat 33   1672 240 94r
DIRK JANS jansen, dirk koper Lanen 9   1681 241 133v
DIRK JANS jansen, dirk koper Sint Odolphisteeg 7   1683 241 267r
DIRK JANS jansen, dirk koper Droogstraat 76   1697 243 303r
DIRK JANS jansen, dirk koper Karremanstraat 22   1699 243 398r
DIRK JANS jansen, dirk koper Voorstraat 32   1705 244 281v
DIRK JANS jansen, dirck koper Zoutsloot ZZ   1705 244 303r
DIRK JANS jansen, dirk koper   1711 245 137r
DIRK JANS tijholt, dirk jansen koper   1716 245 270r
DIRK JANS jansen, dirck koper Lanen 36   1720 246 58v
DIRK JANS zeist, dirk jansen van koper   1721 246 97r
DIRK JANS jansen, dirck koper   1724 246 207r
DIRK JANS jansen, dirk koper   1732 248 98r
DIRK JANS jansen, dirk koper   1736 249 134v
DIRK JANS jans, dirk koper Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
DIRK JANS lahouw, dirk jans koper   1772 258 33v
DIRK JANS jansen, durk koper   1774 258 159v
DIRK JANS jans, dirk ten zuiden   1775 258 197v
DIRK JANS jans, dirk koper Kleine Kerkstraat 1   1789 263 93v
DIRK JANS jans, dirk koper   1793 264 98r
DIRK JANS jans, dirk koper   1803 266 459r
DIRK JANS jansen, dirk (swol)(wl) verkoper   1804 267 10v
DIRK JANS jans, dirk (erven) ten oosten Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
DIRK JANS jans, dirk (erven) ten oosten Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
DIRK JANS jans, dirk (wd) ten noorden Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
DIRK JANS GOLDSMIT goldsmit, dirk jansen koper   1670 240 15v
DIRK JANS IJSENBEEK ijsenbeek, dirk jansen koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
DIRK JANS IJSENBEEK ijsenbeek, dirk jansen koper Noorderhaven 57   1670 240 2v
DIRK JANS KLINKHAMER klinkhamer, dirk jansen koper   1721 246 107r
DIRK JANS KLINKHAMER klinkhamer, dirk jansen koper   1721 246 111r
DIRK JANS KLINKHAMER klinkhamer, dirk jansen koper   1722 246 133r
DIRK JANS MUUR muur, dirk jans de koper   1764 256 33v
DIRK JANS MUUR muur, dirk jans van der geniaarde Zoutsloot 41   1767 256 236r
DIRK JANS STEIN stein, dirck jans koper   1626 231 125r
DIRK JANS WERF werff, dirk jans van der bakker (mr) verkoper   1803 267 2v
DIRK JELTES jeltes, dirk koper Kleine Kerkstraat 10   1690 242 305v
DIRK JELTES jeltes, dirck koper Kleine Kerkstraat 6   1723 246 154r
DIRK JELTES jeltes, dirk wieldraaier (mr) verkoper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
DIRK KLASES claes, dirck verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
DIRK KLASES claes, dirck koper Vijverstraat   1613 229 340r
DIRK KLASES claes, dirck koper Sint Jacobstraat WZ   1613 229 358r
DIRK KLASES claes, dirck koper Voorstraat ZZ   1618 230 293r
DIRK KLASES claes, dirck koper   1625 231 62v
DIRK KLASES claes, dirck ten westen Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
DIRK KLASES claessen, dirck ten zuiden   1634 233 133v
DIRK KLASES claesens, dirck koper   1641 234 133r
DIRK KLASES claesen, dirck koper   1646 235 233r
DIRK KLASES claessen, dirck koper   1652 236 211r
DIRK KLASES clasen, dirk koper   1665 239 11ra
DIRK KLASES claassen, dirk blauwverver (mr) koper Rommelhaven 28   1695 243 128v
DIRK KLASES claesen, dirck blauwverver koper   1701 244 128v
DIRK KLASES claesen, durk koper   1779 259 181v
DIRK KORNELIS cornelis, dirck koper   1650 236 104r
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper   1683 241 259r
DIRK KORNELIS cornelis, dirk schipper koper   1694 243 118r
DIRK KORNELIS cornelis, dirck koper   1701 244 118r
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper Brouwersstraat 13   1738 250 21v
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper   1739 250 75v
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper   1740 250 110r
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper   1741 250 171v
DIRK KORNELIS cornelis, dirk (franeker) timmerman koper Grote Kerkstraat 26   1750 252 96b
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper   1755 253 239v
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper   1764 256 55v
DIRK KORNELIS cornelis, durk koper Kruisstraat ZZ   1767 256 252r
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper   1767 257 14r
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper   1768 257 95v
DIRK KORNELIS cornelis, dirk timmerman (huis-)(mr) koper   1773 258 80r
DIRK KORNELIS wetzen, dirk cornelis ten noorden   1773 258 115v
DIRK KORNELIS cornelis, dirk kapitein geniaarde Brouwersstraat 5   1782 260 223r
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper   1801 266 7r
DIRK KORNELIS cornelis, dirk koper   1802 266 138r
DIRK KORNELIS cornelis, dirk ten zuiden Havenplein 18 H-236 1808 268 38r
DIRK KORNELIS BAKKER backer, dirck cornelis koper Noorderhaven 4   1642 235 30r
DIRK KORNELIS BLEKER bleker, dirk cornelis koper   1785 262 29r
DIRK KORNELIS WETSENS wetsens, dirk cornelis (kinderen van) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
DIRK KORNELIS WETSENS wetzens, dirk cornelis koper Grote Kerkstraat ZZ   1767 257 13r
DIRK KORNELIS WETSENS wetzens, dirk cornelis koper   1771 257 217v
DIRK KORNELIS WETSENS wetzens, dirk cornelis verkoper Spekmarkt 4   1772 258 32v
DIRK KORNELIS WETSENS wetzens, dirk cornelis koper Lanen 72   1772 258 63r
DIRK KORNELIS WETSENS wetzens, dirk cornelis ten zuiden   1774 258 142v
DIRK KORNELIS WETSENS wetzens, dirk cornelis koopman koper   1774 258 147v
DIRK KORNELIS WETSENS wetzens, dirk cornelis ten oosten   1774 258 178r
DIRK KORNELIS WETSENS wetzens, dirk cornelis koper   1776 258 259v
DIRK KORNELIS WETSENS wetsens, dirc cornelis koopman verkoper Voorstraat 82   1776 259 18v
DIRK KORNELIS WETSENS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 23r
DIRK KORNELIS WETSENS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 24v
DIRK KORNELIS WETSENS wetsens, dirk cornelis koopman verkoper   1777 259 25r
DIRK KORNELIS WETSENS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 25v
DIRK KORNELIS WETSENS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 26r
DIRK KORNELIS WETSENS wetsens, dirk cornelis koper Voorstraat 94   1778 259 90v
DIRK KORNELIS ZIJLSTRA zijlstra, dirk cornelis koper Spekmarkt 4   1772 258 32v
DIRK KORNELIS ZIJLSTRA zijlstra, dirk cornelis koper Havenplein 10   1773 258 98r
DIRK KORNELIS ZIJLSTRA zijlstra, dirk cornelis koper Spekmarkt 2   1786 262 82r
DIRK KORNELIS ZIJLSTRA zijlstra, dirk cornelis koper Noorderhaven 23   1806 267 193r
DIRK LAMMERTS lammerts, dirk schippersknecht (beurt-) verkoper   1773 258 72v
DIRK LASES laessen, dyrck koper Grote Kerkstraat   1597 228 31r
DIRK LASES laeses, dirck (wd)(erven) verkoper Scheerstraat ZZ   1660 238 17r
DIRK LIEUWES lieuwes, dirck koper Voorstraat 73   1599 228 367r
DIRK LIEUWES lieuwes, dirk koper Rozengracht 23   1681 241 133r
DIRK LIEUWES lieuwes, dirk koper   1787 262 154r
DIRK LIEUWES lieuwes, dirk koper   1802 266 146r
DIRK LIEUWES lieuwes, dirk koper   1802 266 158r
DIRK LOURENS lourens, dirck verkoper Voorstraat NZ   1601 228 538r
DIRK LOUWS lous, dirck koper Zuiderhaven 18   1645 235 177r
DIRK LOUWS lous, dirck koper   1646 235 224v
DIRK MARTENS martens, dirck koper Zuiderhaven 26   1645 235 171r
DIRK MATTEUS matteus, dirck koper Achterstraat NZ   1651 236 169v
DIRK MICHIELS michiels, dirck koper Heiligeweg ZZ   1612 229 212r
DIRK MICHIELS michiels, dirck koper Schritsen   1617 230 136r
DIRK MINNES minnes, dirck (wl) koper Noordees (gebied)   1597 228 65r
DIRK NANNES BOER boer, dirk nannes de beurtschipper (oud) koper Zoutsloot NZ   1781 260 107r
DIRK OEPKES upkes, dirk koper   1719 246 47v
DIRK PAULUS paulus, dirk verkoper Lanen 72   1772 258 63r
DIRK PIERS piers, dirck koper Romastraat NZ   1631 233 30r
DIRK PIERS pyers, dirk koper   1658 237 155r
DIRK PIETERS pyters, dirk ten noorden   1613 229 345r
DIRK PIETERS pieters, dierck koper   1615 229 509r
DIRK PIETERS pytters, dirck (wd) ten zuiden Lanen 91   1659 238 5r
DIRK PIETERS pieters, dirk koper   1673 240 129r
DIRK PIETERS pieters, dirk koper   1709 245 87v
DIRK PIETERS pyters, dirck koper   1721 248 54r
DIRK PIETERS pyters, dirk geniaarde Hoogstraat 5   1733 248 179v
DIRK PIETERS pieters, dirk geniaarde   1735 249 24v
DIRK PIETERS pieters, dirk timmerman (huis-) koper   1735 249 40v
DIRK PIETERS pieters, dirk koper   1737 249 192r
DIRK PIETERS pieters, dirk (wd) ten oosten   1773 258 74v
DIRK PIETERS pieters, dirk (wd) ten oosten   1774 258 177r
DIRK PIETERS pieters, dirk (erven) verkoper Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
DIRK PIETERS HEMERT hemert, dirk pytters koper Noorderhaven 61   1683 241 253v
DIRK PIETERS MAAS maes, dirck pyters koper Rozengracht 40   1612 229 200r
DIRK PIETERS MAAS maes, dirck pyters koper Lanen NZ   1612 229 249r
DIRK PIETERS WIJNGAARDEN wyngaarden, dirk pieters koper Brouwersstraat 23   1798 265 217r
DIRK PIETERS WIJNGAARDEN wijngaarden, dirk pieters wever (mr) verkoper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
DIRK REINERS reyners, dirk koper   1674 240 165v
DIRK REINERS reyners, dirk koper   1674 240 166r
DIRK REMMERTS remmerts, dirck koper   1626 231 141v
DIRK ROELOFS roelofs, dirk koper   1727 247 9r
DIRK ROMKES romckes, dirck koper   1618 230 251r
DIRK RUURDS BAKKER bakker, dirk ruurds verkoper Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
DIRK RUURDS BAKKER bakker, dirk ruurds verkoper Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
DIRK SIEBRENS sybrens, dirk koper   1789 263 132v
DIRK SIEBRENS sybrens, dirk ten westen Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
DIRK SIEBRENS LONGERHOUW longerhou, dirk sybrens koper Lanen ZZ   1655 237 28r
DIRK SIEBRENS LONGERHOUW longerhou, dirk sybrens (mede vroedschap) koper Schritsen NZ   1658 237 144r
DIRK SIEMENS symens, dirck koper   1611 229 96r
DIRK SIEMENS symens, dirck koper Gortmakerssteeg   1612 229 160r
DIRK SIETSES sytses, dirk koper Grote Kerkstraat 35   1697 243 325r
DIRK SIETSES sytses, dirck koper Simon Stijlstraat 2   1706 244 325r
DIRK SIETSES sytses, dirk bieder Rapenburg ZZ   1712 245 4va
DIRK SIETSES sytses, dirk koper Zuiderhaven 18   1712 245 169v
DIRK SIETSES sytses, dirk koper   1715 245 235v
DIRK SIETSES sytses, dirk koper   1719 246 34r
DIRK SIETSES sytses, dirk koper   1719 246 37r
DIRK SIETSES sytses, dirk koper Schritsen 43   1720 246 60r
DIRK SIETSES sytses, dirk koper   1730 247 338v
DIRK SIETSES sytses, dirk koper Schritsen 62   1764 256 86v
DIRK SIETSES sytzes, dirk koper   1777 259 82r
DIRK SIKKES sikkes, dirk koper Lanen 9   1692 242 402r
DIRK SIKKES sickes, dirk koper   1692 243 3v
DIRK SIKKES sickes, dirk koper Lanen 9   1698 243 342v
DIRK SIKKES sickes, dirck koper Zoutsloot 9   1699 244 3v
DIRK SIKKES sickes, dirck koper   1706 244 342v
DIRK SIPKES sipkes, dirk koper   1715 245 238r
DIRK SIPKES sipkes, dirk (kimswert) bakker koper   1804 267 32r
DIRK SJOERDS syourdts, dierck (wl) koper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
DIRK SJOERDS sjoerds, dirk koper   1662 238 120v
DIRK SJOERDS sjoerds, dirk koper   1666 239 39v
DIRK SJOERDS sjoerds, dirk koper Voorstraat 30   1680 241 89r
DIRK SJOERDS sjoerds, dirk koper Voorstraat 30   1680 241 90r
DIRK SJOERDS BIERMA bierma, dirk sjoerds koper Kerkpoortstraat   1684 242 18r
DIRK TEEDES taedes, dirk koper   1692 243 10r
DIRK TEEDES taedes, dirck koper   1699 244 10r
DIRK TEEKES taackes, dirk koper   1597 228 109r
DIRK TEEKES taeckes, dierck verkoper Heiligeweg   1601 228 535r
DIRK TEUNIS tuenis, dirck (wl) verkoper Bildtstraat 13   1633 233 127r
DIRK TJEPKES tiepckes, dirck koper   1654 236 258r
DIRK TJERKS ZANDSTRA santstra, dirk tjerks koper Zoutsloot NZ   1697 243 286v
DIRK TJERKS ZANDSTRA sanstra, dirck tjercks koper   1705 244 286v
DIRK TJITSES tjietses, dirk koper   1803 266 458r
DIRK UILKES uilkes, dirk koper   1731 247 387v
DIRK ULBES wlbes, dirck (wl) ten oosten   1634 233 132r
DIRK WIEBES wybes, dirck pottenbakker koper Zoutsloot   1632 233 74v
DIRK WIEBES wybes, dirck koper   1734 248 312r
DIRK WIEBES VLIET vliet, dirk wybes ten oosten Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
DIRK WIENSENS wynkes, dirk koper Zuiderhaven 54   1765 256 116r
DIRK WIENSENS wynkes, dirk koper Lanen 20   1766 256 207r
DIRK WIENSENS wynkes, dirk koper Kerkpoortstraat 25   1766 256 214r
DIRK WIENSENS wynkes, dirk koper Moriaanstraat 1   1766 256 215r
DIRK WILLEMS willems, dirck (burgemeester) koper Noorderhaven ZZ   1599 228 276r
DIRK WILLEMS willems, dierck verkoper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
DIRK WILLEMS willems, dirck ten noorden Heiligeweg   1601 228 511r
DIRK WILLEMS willems, dirk koper   1784 261 191v
DIRK WILLEMS KET keth, dirck willems koper Noordees (gebied)   1612 229 158r
DIRK WILLEMS KET keth, dirck willems (wl)(burgemeester) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
DIRK WOPKES wopckes, dirck koper Sint Odolphisteeg OZ   1629 232 209r
DIRKJE SOPINGIUS sopingius, dirkje (wl) verkoper   1774 258 147v
DIRKJE ZIJLSTRA zijlstra, dirkje koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
DIRKJE ARENDS aentjes, dirkje koper   1697 243 282r
DIRKJE ARJENS ariens, dirckje koper Zoutsloot NZ   1643 235 51r
DIRKJE HARTS heerts, dirkjen koper Zuiderhaven 18   1699 244 32r
DIRKJE KORNELIS cornelis, dirkje koper   1804 267 18v
DJOERD DJOERDS dioerds, dioerd koper   1626 231 134v
DJOERD TJEBBES POPTA popta, dioerdt tiebbes koper   1634 233 140r
DJURRE BOTES bottes, diurre koper Simon Stijlstraat 6   1664 238 228r
DJURRE GAUKES gauckes, diorre koper Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
DOEDE BAKKER bakker, doede koper   1742 250 275v
DOEDE BAKKER bakker, doede koper Voorstraat 40   1742 250 244r
DOEDE BAKKER backer, doede koper Voorstraat 89   1765 256 119r
DOEDE HOUT hout, doede van der apotheker koper Voorstraat 91   1785 262 23v
DOEDE VEER veer, doede van der schipper (trek-) op leeuwarden verkoper Herenwaltje 9   1804 267 25v
DOEDE VOSMA vosma, doede koper Hofstraat 20   1722 246 127v
DOEDE VOSMA vosma, doede koper Rozengracht NZ   1722 246 127v
DOEDE VOSMA vosma, doede koper Voorstraat 95   1722 246 145r
DOEDE VOSMA vosma, doede koper Hofstraat 16 7-145 1741 250 147v
DOEDE VOSMA vosma, doedonius (oud burgemeester) koper Hofstraat 65   1753 253 76v
DOEDE ALBERTS alberts, doede koper   1652 236 201v
DOEDE BAUKES boucks, doede koper Rapenburg OZ   1658 237 170r
DOEDE BAUKES baukcs, doede koper   1672 240 97r
DOEDE BAUKES baukcs, doede (mr) bakker koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 97v
DOEDE BAUKES baukcs, doede koper   1673 240 128v
DOEDE BAUKES baukcs, doede koper   1676 240 229r
DOEDE BRANDS brants, doede bakker koper Voorstraat 6   1629 232 211r
DOEDE BRANDS BAKKER backer, doede brants koper   1619 230 302r
DOEDE DOEDES doedes, doede koper Grote Kerkstraat ZZ   1630 232 304r
DOEDE HENDRIKS hendricks, doede koper Voorstraat 84   1653 236 219v
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede bakker koper   1664 238 220r
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede bakker koper Rapenburg ZZ   1664 238 221v
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede bakker koper Rapenburg   1664 238 229v
DOEDE HENDRIKS hendrix, doede koper Weverstraat ZZ   1670 240 30r
DOEDE HENDRIKS hendrix, doede koper Kruisstraat 6   1671 240 72r
DOEDE HENDRIKS hendrix, doede koper   1675 240 194r
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede koper   1678 241 14r
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede koper   1678 241 22v
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede koper   1687 242 168r
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede koper   1687 242 191r
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede koper Grote Kerkstraat NZ   1688 242 228r
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede koper Bos en Hove 2   1688 242 228v
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede koper   1689 242 292v
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede koper   1689 242 303v
DOEDE HENDRIKS hendriks, doede koper   1690 242 322r
DOEDE HENDRIKS hendrix, doede koper Ooievaarsteeg WZ   1690 242 325r
DOEDE HENDRIKS hendrix, doede koper Ooievaarsteeg OZ   1691 242 341r
DOEDE HENDRIKS hendrix, doede koper Kromme Elleboogsteeg 1   1691 242 361r
DOEDE HENDRIKS hendrix, doede koper Scheffersplein 29   1692 243 6r
DOEDE HENDRIKS hendrix, doede koper   1699 244 6r
DOEDE JAKOBS jacobs, doede koper Lanen 83   1683 242 1r
DOEDE JAKOBS jacobs, doede koper   1684 242 21r
DOEDE JAKOBS jacobs, doede koper Lanen 83   1683 242 21v
DOEDE JAKOBS jacobs, doede koper   1685 242 92v
DOEDE JAKOBS jacobs, doede koper   1685 242 92v
DOEDE JAKOBS jacobs, doede koper Lanen 85   1691 242 339v
DOEDE JANS jansen, doede timmerman koper Noorderhaven 57   1671 240 56r
DOEDE JOHANNES VOSMA vosma, doede johannes koper Voorstraat 97   1737 249 187v
DOEDE JOHANNES VOSMA vosma, doede johannes koper Voorstraat 97   1739 250 49v
DOEDE PIERS piers, doede kuiper koper Lanen NZ   1647 235 267v
DOEDE PIERS piers, doede koper   1662 238 142r
DOEDE PIERS piers, doede koper Brouwersstraat   1667 239 21va
DOEDE PIETERS pieters, doede koper   1619 230 303r
DOEDE PIETERS pieters, doede koper   1626 231 98v
DOEDE PIETERS pieters, doede koopman koper   1633 233 88r
DOEDE PIETERS pyters, doede koper   1635 234 2v
DOEDE PIETERS pytters, doede koper   1644 235 155v
DOEDE PIETERS pyters, doede (erven) koper Voorstraat 89   1670 240 2r
DOEDE ROELOFS roeliffs, doede koper   1648 236 32r
DOEDE ROELOFS roeliffs, doede koper   1648 236 32v
DOEDE SEERPS BAKKER bakker, doede seerps verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
DOEDE SEERPS BAKKER backer, doede seerps koper Voorstraat 93   1750 252 82r
DOEDE SEERPS BAKKER bakker, doede seerps curator Voorstraat 84   1778 259 134v
DOEDE SIKKES sickes, doede koper Lanen 5   1700 244 74v
DOEDE STEFFENS steffens, doede koper   1667 239 110v
DOEDE TJALLINGS tjallings, doede koper   1678 241 13v
DOEIE EELKES eelkes, doye koper   1664 238 211v
DOEIE EELKES eelckes, doye koper   1668 239 167v
DOEIE EELKES eelckes, doeye koper   1675 240 209v
DOEIE KLASES claes, doeye koper Schritsen NZ   1624 231 16r
DOEKE GALEMA galama, duco bakker koper Hoogstraat 1   1664 238 236v
DOEKE KRAMER kramer, doeke schipper (veer-) op sneek (ordinaris) koper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
DOEKE KRAMER kramer, doeke (wl) verkoper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
DOEKE NAUTA nauta, duco koper   1677 240 264v
DOEKE NAUTA nauta, duco koper   1677 240 264v
DOEKE NAUTA nauta, duco koper   1678 241 18r
DOEKE NAUTA nauta, duco koper Wasbleek ZZ   1680 241 103v
DOEKE NAUTA nauta, duco koper   1680 241 104r
DOEKE NAUTA nauta, duco koper   1681 241 163r
DOEKE NAUTA nauta, duco koper   1681 241 164r
DOEKE NAUTA nauta, duco koper   1681 241 164v
DOEKE NAUTA nauta, duco koper   1697 243 296r
DOEKE NAUTA nauta, duco koper   1702 244 189v
DOEKE NAUTA nauta, duco koper Grote Kerkstraat 17   1705 244 296r
DOEKE VENEMA venema, doeke ten westen Nieuwstraat 56   1772 258 60r
DOEKE VENEMA venema, doeke koper   1778 259 139v
DOEKE VENEMA venema, doeke koper Both Apothekerstraat   1780 259 288v
DOEKE VENEMA fenema, doeke koper Romastraat ZZ   1781 260 34v
DOEKE VENEMA fenema, doeke koper Droogstraat ZZ   1782 260 207r
DOEKE VENEMA venema, doeke koper   1783 261 45v
DOEKE VENEMA venema, doeke koper   1783 261 80v
DOEKE VENEMA venema, doeke koper   1784 261 234r
DOEKE VENEMA venema, doeke koper   1786 262 75r
DOEKE VENEMA venema, doeke koper   1787 262 208v
DOEKE VENEMA venema, doeke ten westen   1788 263 40v
DOEKE VENEMA veenema, doeke koper Lanen 80   1789 263 80v
DOEKE DOEKES doeckes, doecke (moeder) verkoper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
DOEKE DOEKES doeckes, doecke koper   1643 235 38r
DOEKE GOSSES gosses, doecke koper Heiligeweg ZZ   1615 229 527r
DOEKE GOSSES gosses, doecke koper Lanen ZZ   1640 234 115r
DOEKE GOSSES gosses, doecke (wl) verkoper Lanen ZZ   1641 234 155r
DOEKE JANS jansen, doeke koper Heiligeweg 5   1700 244 71v
DOEKE JANS jansen, doeke koper   1706 244 393r
DOEKE JANS jansen, doeke koper   1706 244 398r
DOEKE JANS LOO loo, doeke jan ten oosten Noorderhaven NZ   1600 228 448r
DOEKE JOHANNES johannes, doecke koper Noorderhaven 10   1716 245 273v
DOEKE MEINERTS meinderts, doeke koper   1789 263 175v
DOEKE MEINTES meintes, doeke (wl) verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DOEKE PIETERS pytters, doecke koper   1673 240 123r
DOEKE PIETERS pyters, doeke koper Voorstraat 18   1738 249 224r
DOEKE SCHELTES scheltis, doeke koper   1665 239 25r
DOEKE SCHELTES scheltes, duco koper Zoutsloot ZZ   1667 239 63v
DOEKE SEERPS seerps, doecke bruidegom   1598 228 240r
DOEKE SIEMENS simons, duco bakker (mr) koper Zuiderstraat 25   1728 247 120r
DOEKE SIEMENS simons, duco koper Zuiderstraat 29   1729 247 221v
DOEKE SIEMENS symons, doecke bakker (mr) koper   1731 248 65v
DOEKE SIEMENS symons, doeke bakker (mr) koper   1734 249 3r
DOEKE WIEBRENS wybrens, doeke glazenmaker (mr) koper Voorstraat 57   1742 250 212r
DOEKE WIEBRENS VENEMA fenema, doeke wybrens geniaarde Voorstraat 57   1751 252 167v
DOEKE WIEBRENS VENEMA venema, doeke wybrens koper   1772 258 5v
DOEKELE ANDRIES andries, doekele (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
DOEKELE ANDRIES WERF werf, doekle andries van der koper Schritsen 2   1783 261 60r
DOEKELE HENDRIKS hendriks, doekele koper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
DOEKELE HENDRIKS hendriks, doekle koper Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
DOEKELTJE DOEKES doekes, doekjen verkoper Zoutsloot ZZ   1773 258 92v
DOEKELTJE DOEKES doekes, doekjen verkoper Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
DOETJE , doed (wd) ten oosten   1634 233 132r
DOETJE AYSMA aysma, doed van (juffr) koper   1625 231 82r
DOETJE BEKENS beekens, doedtje koper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
DOETJE SPANNENBURG spannenburg, doettje verkoper Voorstraat 97   1780 259 297v
DOETJE ANNES annes, doetje koper   1721 246 96v
DOETJE ANNES annes, doetje geniaarde Noorderhaven 112   1723 246 182r
DOETJE ANNES annes, doetje koper   1725 246 244v
DOETJE DIRKS dirks, doetje verkoper Brouwersstraat 3   1752 253 23v
DOETJE EELKES eelckes, doed koper   1653 236 240r
DOETJE HESSELS hessels, doetie koper Rozengracht NZ   1680 241 99v
DOETJE JAKOBS jacobs, doetje koper   1758 254 174v
DOETJE JAKOBS jacobs, doedtje koper   1780 259 233v
DOETJE JAKOBS HOUTKOPER houtkoper, doetje jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
DOETJE LIEUWES lieuwes, doedtie (wd) verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
DOETJE PIEBES piebes, doedje koper   1727 247 47v
DOETJE PIEBES piebes, doedje koper   1728 247 202v
DOETJE PIERS piers, doetje koper Kleine Bredeplaats   1664 238 211r
DOETJE UILKES ulkes, doed koper   1640 234 108r
DOETJE WIEGERS wiegers, doettje koper Bildtstraat 16   1772 258 27v
DOETJE WIEGERS wygers, doedtje (wd) verkoper Bildtstraat 16   1805 267 116v
DOMINICUS LANTING lanting, dominicus koper Zuiderpoort (gebied)   1675 240 179v
DOMINICUS LANTING lanting, dominicus koper Noorderhaven ZZ   1681 241 172v
DOMINICUS MARNSTRA marnstra, dominicus koper   1678 241 2r
DOMINICUS MARNSTRA marnstra, dominicus koper Voorstraat 95   1678 241 4v
DOMINICUS SJOUMA siouma, dominicus koper Rozengracht 40   1660 238 53v
DOMINICUS SLOTERDIJK sloterdijk, dominicus koper   1697 243 311v
DOMINICUS SLOTERDIJK sloterdijk, dominicus koper   1698 243 360r
DOMINICUS SLOTERDIJK sloterdijk, dominicus koper   1706 244 360r
DOMINICUS WALRICH walrich, dominicus koper   1711 245 141r
DOMINICUS WALRICH walrich, dominicus (burger-vaandrig) notaris koper Rozengracht 22   1715 245 241r
DOMINICUS WALRICH walrich, dominicus koper   1717 245 293v
DOMINICUS WRINGER wringer, dominicus koper Noorderhaven NZ   1661 238 76v
DOMINICUS WRINGER wringer, dominicus koper   1670 240 20v
DOMINICUS WRINGER wringer, dominicus koper Voorstraat 24   1671 240 52v
DOMINICUS KORNELIS cornely, dominicus koper Hofstraat 33   1672 240 82r
DOMINICUS KORNELIS cornely, dominicus koper Kleine Bredeplaats 14   1675 240 201r
DOOITSE HINGST hingst, dooitze koper   1792 264 58r
DOOITSE ARENDS anes, doytse koper Zuidersteeg NZ   1738 250 23v
DOOITSE BOKKES bockes, doytse bruidegom   1604 228 863r
DOOITSE TEUNIS teunis, doitse koper Rozengracht ZZ   1761 255 89r
DOOITSE TEUNIS teunis, doitse koper Carl Visschersteeg WZ   1761 255 98r
DOOITSE TEUNIS teunis, doitse koper Bargebuurtspoortje WZ   1761 255 99r
DOOITSE TEUNIS teunis, doitse koper Nieuwstraat WZ   1761 255 101r
DOOITSE TEUNIS teunis, doitse koper Lammert Warndersteeg WZ   1761 255 103r
DOOITSE TEUNIS teunis, dooitse geniaarde Voorstraat 62   1766 256 176r
DOOITSE TEUNIS teunis, dooitze koper Noorderhaven 16   1770 257 156v
DOOITSE TEUNIS teunis, dooitze koper   1772 258 24r
DOOITSE TEUNIS theunis, dooitze verkoper   1773 258 108r
DOOITSE TEUNIS theunis, doytze kooltjer koper Lanen 28   1774 258 168v
DOOITSE TEUNIS teunis, doitze koper   1778 259 125v
DOOITSE TEUNIS theunis, dooitze koper   1778 259 150v
DOOITSE TEUNIS teunis, dooytze kooltjer geniaarde Franekereind 25   1783 261 16r
DOOITSE TEUNIS theunis, dooitze koper   1786 262 145r
DOOITSE TEUNIS theunis, dooitse koper   1790 263 217r
DOOITSE TEUNIS theunis, dooitse koper Lanen 77   1790 263 281r
DOOITSE TJALLINGS tjallinghs, doytse bakker (mr) koper   1690 242 317v
DOUWE ygers, douwe koper   1733 248 243r
DOUWE HANEKUIK hanekuik, douwe koper Noorderhaven 61   1734 248 315v
DOUWE HANEKUIK hanekuyk, douwe koper Droogstraat 15   1751 252 161v
DOUWE HANEKUIK hanekuyck, douwe koopman verkoper Bargebuurt   1752 252 181r
DOUWE HANEKUIK hanekuik, douwe koper Zuiderhaven 54   1763 256 8r
DOUWE ROOS roos, douwe de koper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
DOUWE SIMONIDES simonides, douwe koper Lanen NZ   1713 245 201v
DOUWE VETTEVOGEL vettevogel, douwe koper Bildtstraat 12   1773 258 86r
DOUWE VETTEVOGEL vettevogel, douwe (vroedsman) verkoper Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
DOUWE ABELS abeles, douwe koper Grote Kerkstraat   1644 235 138v
DOUWE ABELS abeles, douwe koper Nieuwstraat OZ   1648 236 40v
DOUWE ABES abes, douwe smid (mr) koper Bildtstraat 23   1697 243 267r
DOUWE ABES abes, douwe koper Kleine Bredeplaats 25   1705 244 267r
DOUWE ALBERTS alberts, douwe koper   1625 231 92v
DOUWE ALBERTS alberts, douwe koper   1626 231 130r
DOUWE ALLERTS allerts, douwe koper Bildtstraat 12   1612 229 144r
DOUWE ALLERTS allerts, douwe ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ   1627 232 1r
DOUWE ALLES alles, douwe koper Lanen ZZ   1615 229 557r
DOUWE ANDRIES andries, douwe schipper (wijd-) koper Grote Ossenmarkt 5   1694 243 80r
DOUWE ANDRIES andries, douwe koper Hoogstraat NZ   1700 244 80r
DOUWE ANNES annes, douwe (mr) ten noorden Drie Roemersteeg   1601 228 494r
DOUWE ANNES annes, douwe koper Zoutsloot 51   1761 255 57v
DOUWE ANNES annes, douwe koper Schritsen 37   1767 256 251r
DOUWE ANNES annes, douwe koper   1785 261 260r
DOUWE ANNES annes, douwe koper   1790 263 207r
DOUWE ARJENS arjens, douwe koper Scheffersplein 25   1702 244 162v
DOUWE ARJENS arjens, douwe koper Tiepelsteeg   1703 244 204v
DOUWE ARJENS arjens, douwe koper Moriaanstraat ZZ   1704 244 250v
DOUWE ARJENS arjens, douwe koper   1707 245 30r
DOUWE ARJENS arjens, douwe koper   1775 258 226r
DOUWE ARJENS arjaans, douwe koper   1780 259 252r
DOUWE BAUKES bauckes, douwe koper   1647 235 244r
DOUWE BONNES leefsma, douwe bonnes ijzerkramer (mr) koper Lanen 82   1779 259 186v
DOUWE DIRKS dircx, douwe koper Heiligeweg   1611 229 1r
DOUWE DIRKS dirks, douwe koper   1782 260 203r
DOUWE DIRKS BOLTA bolta, douwe dirks koper   1714 245 205v
DOUWE DIRKS SIDERIUS siderius, douwe dirks koper Both Apothekerstraat 8   1782 260 213v
DOUWE DOEIES doyes, douwe schipper (smal-) koper   1662 238 154r
DOUWE DOUWES douwes, douwe pannebakker gecondemneerde Zoutsloot 76   1597 228 134r
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper Heiligeweg 36   1631 232 351r
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper Hoogstraat 21   1638 234 63v
DOUWE DOUWES douwes, douwe ten oosten Hoogstraat NZ   1640 234 106r
DOUWE DOUWES douwes, douwe ten westen Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper   1657 237 131r
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper   1659 237 215r
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper Lanen 39   1661 238 78r
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper   1665 239 28r
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper Schritsen 48   1666 239 41r
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper   1671 240 32v
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper Liemendijk   1687 242 205v
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper   1692 242 387v
DOUWE DOUWES douwes, douwe koper   1742 250 262r
DOUWE DOUWES douwes, douwe verkoper Romastraat 33   1750 252 71r
DOUWE DOUWES douwes, douwe ten zuiden Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
DOUWE FREERKS freercks, douwe koper   1656 237 66r
DOUWE GABES gabbes, douwe timmerman (mr) koper Voorstraat 99   1751 252 163r
DOUWE GABES gabbes, douwe koper   1757 254 95v
DOUWE GABES gabbes, douwe timmerman (mr) verkoper Voorstraat 99   1779 259 212v
DOUWE GABES gabes, douwe (wl) timmerman (huis-)(mr) verkoper Franekereind 25   1779 259 221r
DOUWE GATSES gatses, douwe koper Hoogstraat NZ   1628 232 147r
DOUWE GATSES gatses, douwe koper   1630 232 345r
DOUWE GAUKES gauckes, douwe koper   1603 228 712r
DOUWE GERRITS gerrits, douwe brouwer (mr) koper Lanen 83   1716 245 264r
DOUWE GOSSES gosses, douwe koper Bildtpoort (gebied)   1603 228 732r
DOUWE GOSSES gosses, douwe koper   1733 248 229v
DOUWE GOSSES goskes, douwe koper   1739 250 1r
DOUWE GOSSES goskes, douwe koper   1741 250 165r
DOUWE HANSES hansen, douwe timmerman (huis-)(mr) koper   1803 267 5r
DOUWE HANSES hanses, douwe koopman in hout koper Brouwersstraat 11 G-061 1808 268 101v
DOUWE HANSES hanses, douwe koopman koper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
DOUWE HANSES hanses, douwe koopman koper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
DOUWE HANSES hanses, douwe koopman koper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
DOUWE HANSES hansen, douwe koper   1808 268 169v
DOUWE HANSES hansen, douwe koopman koper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
DOUWE HANSES hansen, douwe koopman verkoper Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
DOUWE HANSES hansen, douwe koopman verkoper Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
DOUWE HANSES hansen, douwe ten westen Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
DOUWE HANSES hansen, douwe ten oosten Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
DOUWE HANSES hansen, douwe koopman koper Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
DOUWE HANSES hansen, douwe ten westen Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
DOUWE HANSES hansen, douwe ten westen Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
DOUWE HANSES hansen, douwe ten zuiden Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
DOUWE HANSES hansen, douwe koopman verkoper A-237 1810 268 333v
DOUWE HANSES hansen, douwe verkoper Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
DOUWE HARMENS harmens, douwe koper   1688 242 244v
DOUWE HARMENS harmens, douwe koper   1703 244 241r
DOUWE HARTS heerts, douwe koper Weverstraat   1611 229 126r
DOUWE HENDRIKS FABER faber, douwe hendriks koper Schritsen NZ   1752 252 226v
DOUWE HENDRIKS FABER faber, douwe hendriks verkoper   1774 258 157v
DOUWE HENDRIKS FABER faber, douwe hendriks koper   1774 258 194r
DOUWE HENDRIKS FABER faber, douwe hendriks koper   1777 259 28r
DOUWE HIELKES hylkes, douwe koper Zuiderhaven 24   1683 242 6v
DOUWE HILLES hilles, douwe koper Bildtpoort (gebied)   1662 238 123v
DOUWE HILLES hilles, douwe koper Schritsen NZ   1665 239 28v
DOUWE HILLES hilles, douwe (wl) wagenmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
DOUWE HILLES hilles, douwe (wl) wagenmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
DOUWE HILLES hilles, douwe koper   1671 240 35r
DOUWE IEBELES aebelis, douwe koper   1645 235 185r
DOUWE IEBELES aebles, douwe koper Franekereind 23   1646 235 216v
DOUWE IEDES ides, douwe koper Grote Kerkstraat NZ   1662 238 157r
DOUWE IEMES eemis, douwe koper Sint Jacobstraat 11   1632 233 75v
DOUWE IEPKES ypkes, douwe koper   1732 248 141r
DOUWE IJSBRANDS ijsbrants, douwe koper Bildtpoort (gebied)   1598 228 185r
DOUWE JAKOBS jacops, douwe koper   1649 236 98v
DOUWE JAKOBS jacobs, douwe koper Zuiderhaven 56   1664 238 233r
DOUWE JAKOBS jacobs, douwe verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
DOUWE JAKOBS jacobs, douwe ten westen Noorderhaven 19   1745 251 99v
DOUWE JANS jans, douwe koper Lombardstraat   1611 229 14r
DOUWE JANS jansen, douwe koper   1648 236 14r
DOUWE JANS kleinridder, douwe jansen ten oosten Zoutsloot NZ   1660 238 26v
DOUWE JANS jansen, douwe koper   1687 242 186v
DOUWE JANS jansen, douwe koper Voorstraat 29   1692 242 371v
DOUWE JANS jansen, douwe koper   1697 243 291v
DOUWE JANS jansen, douwe koper   1705 244 291v
DOUWE JANS jansen, douwe koper   1706 244 360v
DOUWE JANS jans, douwe koper   1735 249 82v
DOUWE JANS janzen, douwe koper Spekmarkt 1   1737 249 182v
DOUWE JANS jans, douwe verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
DOUWE JANS jansen, douwe koper   1767 257 27r
DOUWE JANS jansen, douwe koper Hofstraat 59   1767 257 34v
DOUWE JANS janzen, douwe (wl) verkoper Spekmarkt 1   1772 258 29v
DOUWE JANS jans, douwe verkoper   1774 258 174r
DOUWE JANS jans, douwe verkoper   1774 258 194r
DOUWE JANS jans, douwe koper   1785 261 280r
DOUWE JANS FABER faber, douwe jansen koper   1768 257 96v
DOUWE JANS FABER faber, douwe jansen koper   1770 257 181r
DOUWE JANS VETTEVOGEL vettevogel, douwe jansen bakker koper Voorstraat 34   1717 245 297v
DOUWE JELLES jellis, douue koper   1663 238 176v
DOUWE JELLES VETTEVOGEL vettevogel, douwe jelles koper Lanen 45   1728 247 214v
DOUWE JELLES VETTEVOGEL vettevogel, douwe jelles koper Lanen 36   1730 247 347r
DOUWE KEIMPES kempes, douwe koper Zuiderhaven 27   1625 231 55v
DOUWE KEIMPES kempes, douwe koper   1625 231 56r
DOUWE KEIMPES kempes, douwe koper   1626 231 114v
DOUWE KEIMPES keympes, douwe koper Sint Jacobstraat 8   1632 233 42v
DOUWE KLASES claes, douwe koper   1600 228 414r
DOUWE KLASES claes, douwe koper   1601 228 544r
DOUWE KLASES claes, douwe koper   1601 228 544r
DOUWE KLASES weck, douwe claes koper Weverstraat   1612 229 203r
DOUWE KLASES claes, douwe koper Zuiderpoort (gebied)   1614 229 434r
DOUWE KLASES claesen, douwe koper Noordijs 1   1632 233 51r
DOUWE KLASES claassen, douwe koper   1696 243 254v
DOUWE KLASES claasen, douwe brouwer (mr) koper Hoogstraat 29   1701 244 91r
DOUWE KLASES claases, douwe koper   1804 267 16v
DOUWE KLASES claases, douwe koper Hoogstraat 27   1804 267 42r
DOUWE KLASES claasen, douwe ten westen Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
DOUWE KLASES claasen, douwe ten noorden Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
DOUWE KLASES claases, douwe koemelker verkoper Molenpad 4 G-276 1808 268 153r
DOUWE KLASES klaases, douwe ten noorden Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
DOUWE KORNELIS cornelis, douwe koper   1807 267 315r
DOUWE KORNELIS ROOS roos, douwe cornelis de koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
DOUWE KORNELIS ROOS roos, douwe cornelis de koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
DOUWE KORNELIS ROOS roos, douwe cornelis de koper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
DOUWE LIEUWES lieuwes, douwe koper   1660 238 41v
DOUWE LIEUWES lieuwes, douwe koper Rommelhaven 2   1748 251 227v
DOUWE LIEUWES lieuwes, douwe koper Sint Jacobstraat WZ   1754 253 130r
DOUWE LUITJENS luyties, douwe koper   1598 228 219r
DOUWE LUITJENS luyties, douwe koper Kleine Kerkstraat OZ   1599 228 262r
DOUWE LUITJENS boeier, douwe luitjens koper   1739 250 44v
DOUWE MARKS merckx, douue triumphant   1634 233 144v
DOUWE MARKS merx, douwe koper   1635 234 4v
DOUWE MARKS merx, douwe koper ZZ   1637 234 34v
DOUWE MARKS merx, douwe koper   1649 236 100v
DOUWE MARKS merx, douwe koper   1652 236 203v
DOUWE MARTENS martens, douwe koper   1629 232 219r
DOUWE MARTENS martens, douwe koper Nieuwstraat WZ   1637 234 33r
DOUWE MARTENS martens, douwe koper Heiligeweg ZZ   1710 245 129r
DOUWE MEINERTS meynerts, douwe koper Zuiderhaven 56   1646 235 208v
DOUWE MEINTES meintes, douwe koper   1637 234 30v
DOUWE MEINTES meintes, douwe koper Lanen 4   1638 234 62r
DOUWE MEINTES meyntes, douwe koper ten zuiden van Harlingen   1650 236 118v
DOUWE MEINTES meyntes, douwe koper   1651 236 165r
DOUWE OENES oenes, douwe koper   1651 236 156v
DOUWE PELGRIMS pelles, douwe koper   1732 248 140r
DOUWE PIETERS pyters, douwe koper Franekereind ZZ   1611 229 113r
DOUWE PIETERS pieters, douwe koper   1618 230 274r
DOUWE PIETERS pieters, douwe koper   1624 231 14r
DOUWE PIETERS pieters, douwe koper   1625 231 48r
DOUWE PIETERS pieters, douwe (weeskinderen van) verkoper   1631 233 4r
DOUWE PIETERS pieter, douwe koper   1648 236 39r
DOUWE PIETERS pyters, douwe metselaar koper Lanen 21   1650 236 114r
DOUWE PIETERS pieters, douwe koper Nieuwstraat OZ   1734 248 344r
DOUWE PIETERS pytters, douwe koper   1742 250 214v
DOUWE PIETERS mazet, douwe pyters koper   1755 253 243v
DOUWE PIETERS pieters, douwe koper Nieuweburen NZ   1781 260 32r
DOUWE PIETERS pieters, douwe koper   1784 261 228v
DOUWE PIETERS pieters, douwe verkoper Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
DOUWE REINS reins, douwe koper   1618 230 237r
DOUWE REINS reins, douwe bakker (mr) koper Brouwersstraat 20   1726 246 266r
DOUWE REINS reins, douwe koper Nieuwstraat WZ   1728 247 122r
DOUWE REINS veth, douwe reins de geniaarde Rozengracht 40   1739 250 15r
DOUWE REINS veth, douwe reins de koper Schritsen 54   1739 250 37v
DOUWE RIENKS riencks, douwe koper Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
DOUWE RIENKS rienks, douwe koper   1667 239 79v
DOUWE SANNES sannes, douwe (wl) verkoper Hoogstraat NZ   1601 228 473r
DOUWE SANNES sannes, douwe (wd) bewoner Hoogstraat   1601 228 492r
DOUWE SANNES sannes, douwe (wd) gecondemneerde Hoogstraat   1601 228 492r
DOUWE SIEBES sybes, douwe koper   1731 248 25r
DOUWE SIERKS syrcxz, douwe koper Lanen ZZ   1614 229 419r
DOUWE SIERKS siercks, douwe koper   1628 232 117r
DOUWE SIERKS siercx, douwe koper   1630 232 252r
DOUWE SIERKS syercks, douwe koper ten oosten van Harlingen   1631 233 29v
DOUWE SIPKES sipkes, douwe koper   1674 240 148v
DOUWE SIPKES sipkes, douwe koper   1740 250 98r
DOUWE STINNERTS stinnerts, douwe koper Franekereind   1600 228 444r
DOUWE STINNERTS stinnerts, douwe koper Franekereind 29   1611 229 124r
DOUWE TEEKES taeckes, douwe triumphant Sint Odolphisteeg OZ   1606 228 1055r
DOUWE TIJSES tijssen, douwe koper   1642 234 163v
DOUWE TJEBBES tiebbes, douwe ten westen Noorderhaven NZ   1600 228 448r
DOUWE TJEERDS tjeerds, douwe koper   1778 259 101v
DOUWE TJEERDS tjeerds, douwe koper   1781 260 138r
DOUWE TJEERDS tjeerds, douwe koper Lammert Warndersteeg OZ   1781 260 139r
DOUWE TJEPKES tiepkes, douwe koper Heiligeweg NZ   1643 235 51v
DOUWE WIEBES wybes, douwe koper   1733 248 216r
DOUWE WIEBES wybes, douwe (wd) ten zuiden   1774 258 159v
DOUWE WIEBES KWAST quest, douwe wybes schipper koper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
DOUWE WIEBRENS wybrants, douwe koper Rapenburg   1648 236 46r
DOUWE WIEBRENS wybrens, douwe koper   1700 244 48r
DOUWE WIETSES VETTEVOGEL vettevogel, douwe wytzes (vroedsman)(oud-) verkoper Poortje 5 E-140 1810 269 39r
DOUWTJE ABES abes, douwtje verkoper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
DOUWTJE DOUWES douwes, doutjen geniaarde Rozengracht 40   1739 250 15r
DOUWTJE DOUWES douwes, doutjen koper Schritsen 54   1739 250 37v
DOUWTJE GERRITS gerryts, doutie verkoper   1631 233 4v
DOUWTJE HENDRIKS hendriks, doutje koper   1778 259 148v
DOUWTJE JELLES jelles, doutje koper Sint Odolphisteeg 8   1788 262 288v
DOUWTJE ULBES ulbes, doutjen koper   1777 259 82r