Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
E. travaille, e. ten westen Hoogstraat 23   1772 258 47r
E. BAARDA baarda, e. koper   1799 265 394r
E. HARKEROTH harkenroth, e. advocaat bij het hof van friesland verkoper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
E. OOSTERBAAN oosterbaan, e. (wd) ten zuiden   1774 258 187v
E. WIJGA wijga, e. ten noorden Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
E. WIJNALDA wijnalda, e. (wd) ten zuiden   1804 267 55r
EDGER DIRKS dirks, edsger ten noorden   1774 258 173r
EDGER DOUWES douwes, edger schipper (groot-) koper Schritsen NZ   1643 235 41v
EDGER DOUWES douwes, edger schipper (groot-) koper Schritsen NZ   1643 235 59v
EDGER DOUWES douwes, edger koper Noorderhaven 107   1643 235 78r
EDGER DOUWES douwes, edger koper Schritsen NZ   1656 237 73v
EDGER HIELKES hyltjes, edsger koper Noorderhaven 42   1754 253 147r
EDGER HIELKES HAAN haan, edsger hyltjes de ten westen Noorderhaven 44   1772 258 14v
EDGER HIELKES HAAN haan, edsger hyltjes de (erven) ten westen Noorderhaven 44   1772 258 26v
EDGER JANS jans, egger verkoper Schritsen NZ   1774 258 190v
EDGER KORNELIS cornelis, edger koper Grote Bredeplaats 10   1715 245 235r
EDWARD BEIMA beyma, eduart van koper Zuiderhaven 54   1785 261 259r
EDWARD KEIZER keyzer, eduart koper   1802 266 271r
EDWARD KEIZER keyser, eduard (wl) verkoper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
EDWER NAUTA nauta, eduarda koper   1778 259 112v
EEBE DOUWES douwes, ebe koper Hoogstraat NZ   1676 240 224r
EEBE DOUWES douwes, ebe koper Droogstraat NZ   1676 240 225r
EEBE OUTGERS outgers, eebe koper   1603 228 709r
EEBE OUTGERS outgers, eebe bruidegom   1606 228 1058r
EEDE AUKES auckes, eede koper   1644 235 154r
EEDE GRATES grettes, ede ten westen Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
EEDE PIETERS pieters, ede ten noorden Bargebuurt   1774 258 172r
EEDE REINS reyns, ede koper   1601 228 480r
EEDE REINS reyns, ede koper Noordees (gebied)   1601 228 532r
EEDE REINS WYNIA wynia, edo reins koper   1659 237 191v
EEDE REINS WYNIA winia, edo reins (burger-vaandrig) koper Rozengracht 40   1664 238 227r
EEDE REINS WYNIA winia, edo reins koper   1665 239 18r
EEDE REINS WYNIA winia, edo reins koper   1667 239 99r
EEDE REINS WYNIA winia, edo reins koper   1668 239 135v
EEDE REINS WYNIA wynia, edo reyns koper   1674 240 156r
EEDE REINS WYNIA wynia, edo reyns koper Lanen 39   1674 240 158r
EEDE SIEBRENS feytama, edo sibrents koper ten noorden van Harlingen   1637 234 39v
EELKE travaile, eeltje koper   1753 253 62v
EELKE travaile, eeltje koper   1754 253 160v
EELKE travailje, eeltje koper   1757 254 107v
EELKE travaile, eeltje koper Grote Kerkstraat 33   1760 255 44v
EELKE travaile, eeltje geniaarde Rozengracht NZ   1763 255 218v
EELKE travaille, eeltje koper Franekerpoort (gebied)   1764 256 70v
EELKE travaille, eeltje koper Lanen 31   1766 256 151v
EELKE travaille, eeltje koper Hoogstraat 21   1770 257 177v
EELKE travaille, eeltje koper   1771 257 199v
EELKE travaille, eeltje koper Ooievaarsteeg WZ   1771 257 221v
EELKE travaille, eeltje bieder   1772 258 6ra
EELKE travaille, eeltje verkoper Lanen 31   1772 258 39v
EELKE travaillie, eeltje ten westen   1772 258 49v
EELKE trawalie, eeltje koopman koper Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
EELKE travaille, eeltje ten oosten Voorstraat 81   1774 258 162v
EELKE travaille, eeltje koper Zuiderpoort (gebied)   1775 258 241r
EELKE travaille, eeltje koper Grote Kerkstraat ZZ   1775 258 241v
EELKE travaille, eeltje (wd) koper   1778 259 93v
EELKE travaille, eeltje (wl) verkoper Schritsen 52   1780 259 299v
EELKE travaille, eeltje (wl) verkoper Schritsen 52   1780 259 301v
EELKE BONNEMA bonnema, eeltje koper Noordijs OZ   1794 264 211r
EELKE BONNEMA bonnema, eeltje ten zuiden   1804 267 93v
EELKE BONNEMA bonnema, eeltje (kimswerd) koopman koper Bildtstraat 16   1805 267 116v
EELKE BRINK brink, eeltje ter koper   1717 245 299r
EELKE LEIENAAR leyenaar, eelke commandeur aan 's lands magazijn koper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
EELKE LEIENAAR leyenaar, eelke ten westen Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
EELKE LEIENAAR leyenaar, eelke ten westen Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
EELKE POST post, eelke van der koper   1794 264 199r
EELKE ABES abes, eeltje meesterknegt in de zeylmakerij van de wd jan douwes zeylmaker koper   1804 267 97r
EELKE AUKES travaille, eeltje aukes koper Romastraat ZZ   1752 252 191r
EELKE AUKES travaille, eeltje aukes koper Grote Bredeplaats 6a   1752 252 229r
EELKE AUKES travaille, eeltje aukes koper Voorstraat 83   1753 253 118r
EELKE AUKES travaille, eeltje aukes koper Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
EELKE BERNARDUS bernardus, eelke koper   1760 254 259v
EELKE DIRKS dirx, eelk koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
EELKE DIRKS dirks, eelke koper   1718 246 32v
EELKE DIRKS dirks, eelke koper   1723 246 161v
EELKE DIRKS dirks, eelke koper   1725 246 261v
EELKE DIRKS WILDSCHUT wiltschut, eelke dirks koper   1733 248 185v
EELKE DIRKS WILDSCHUT wiltschut, eelke dirks koopman koper   1735 249 51r
EELKE DIRKS WILDSCHUT wiltschut, eelke dirk koper Lanen 21   1738 249 277r
EELKE DOUWES douwes, eelke koper Rinnertspijp 1   1702 244 185r
EELKE DOUWES douwes, eelke koper Grote Bredeplaats 35   1708 245 65v
EELKE DOUWES douwes, eelke koper Noorderhaven 44   1717 245 291r
EELKE DOUWES douwes, eelco koper   1718 246 23r
EELKE DOUWES douwes, eelke (erven) ten oosten Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
EELKE EELKES eelckes, eelck koper Rozengracht 37   1651 236 147r
EELKE GERBENS gerbrants, eelcke koper Lanen ZZ   1599 228 292r
EELKE GERRITS gerryts, eeltje koper Franekereind 25   1772 258 65r
EELKE GERRITS gerryts, eeltje koper   1779 259 177v
EELKE HANSES hansen, eelck koper   1648 236 24v
EELKE HARMENS harmannis, eelcke koper   1603 228 695r
EELKE HUBERTS huiberts, eelke koper Grote Bredeplaats 22   1719 246 35v
EELKE IEPES ipes, eelcke koper Both Apothekerstraat   1614 229 403r
EELKE JANS jans, eelck koper Ooievaarsteeg   1668 239 144r
EELKE JANS jans, eelke koper   1785 261 281r
EELKE JANS LEIENAAR leyenaar, eelke jans koper   1799 265 260r
EELKE JANS LEIENAAR leyenaar, eelke jans verkoper   1804 267 106v
EELKE JANS POST post, eelke jans van der koper   1788 262 307r
EELKE JELLES jelles, eelke koper   1740 250 139v
EELKE JELLES jelles, eelke koper Zuiderhaven 36   1747 251 192v
EELKE JELLES jelles, eelke koper Kleine Ossenmarkt 3   1756 254 51v
EELKE JELLES jelles, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1761 255 114r
EELKE JELLES jelles, eelke verkoper Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
EELKE JELLES jelles, eelke verkoper Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
EELKE JELLES HOVENIER hovenier, eeltje jelles koper   1785 262 49v
EELKE JETSES jetses, eelke koper Kleine Bredeplaats 12   1712 245 182v
EELKE JETSES jetses, eelke koper   1717 245 308r
EELKE JETSES jetses, eelke koper   1719 246 53v
EELKE JETSES jetses, eelke koper   1720 246 80r
EELKE JETSES jetses, eelke koper   1723 246 164v
EELKE JOBS jops, eelke koper   1641 234 130r
EELKE JOCHEMS jochums, eelke koper   1741 250 177v
EELKE JOCHEMS jogchums, eelke (vrijgezel) koper Wasbleek ZZ   1741 250 187v
EELKE KLASES claes, eelck koper   1614 229 417r
EELKE KORNELIS cornelis, eeltje koper Brouwersstraat 8   1795 264 258v
EELKE LAMMERTS lammers, eelck koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
EELKE LIEUWES lieuwes, eelke koper Schritsen 39   1662 238 147v
EELKE LIEUWES lieuwes, eelke koper   1680 241 87r
EELKE LIEUWES lieuwes, eelke koper Schritsen NZ   1681 241 140r
EELKE LIEUWES lieuwes, eelke koper   1692 242 376v
EELKE LIEUWES lieuwes, eelke koper Schritsen NZ   1692 243 16v
EELKE LIEUWES lieuwes, eelke koper   1695 243 156v
EELKE PIERS piers, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1712 245 180v
EELKE PIERS piers, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1712 245 180v
EELKE RINNERTS rinnerts, eelcke koper Zuiderhaven 18   1650 236 117r
EELKE RINNERTS rinnerts, eelcke koper Zuiderhaven 18   1650 236 118r
EELKE RINNERTS rinnerts, eelcke koper   1659 237 185r
EELKE RINNERTS rinnerts, eelke koper Noordijs OZ   1665 239 12r
EELKE RINNERTS rinnerts, eelke koper   1667 239 99r
EELKE RINNERTS rinnerts, eelke koper Weverstraat WZ   1676 240 213v
EELKE RINNERTS EELKEMA eelcoma, eelke rinnerts koper Franekertrekvaart ZZ   1681 241 171r
EELKE RINSES rinses, eeltje (wd) ten westen   1772 258 54v
EELKE RINSES rinses, eelke koper Bildtstraat WZ   1802 266 295r
EELKE RINSES rinses, eelke verkoper Bildtstraat 18   1804 267 8v
EELKE SIEMENS symens, eelck koper Noorderhaven NZ   1614 229 460r
EELKE SIEMENS symons, eelck koper   1617 230 187r
EELKJE zeemans, eelkje koper   1780 259 259v
EELKJE zeemans, eelkje verkoper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
EELKJE BINKES bentes, eelkjen koper   1725 246 231v
EELKJE BINKES bentjes, eelkjen (moeder)(wl) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
EELKJE BINKES IJSENBEEK ijsenbeek, eelkje bentes koper Voorstraat 97   1780 259 297v
EELKJE BINKES IJSENBEEK ijsenbeek, eelkje bentes koper   1787 262 215r
EELKJE BINKES IJSENBEEK ijsenbeek, eelkje bentes koper Noordijs 12   1795 264 266v
EELKJE GERRITS gerrits, eelckjen koper   1667 239 120v
EELKJE HERES heres, eelck koper   1619 230 302r
EELKJE JOOSTES ZEEMAN zeeman, eelkjen joosten koper Brouwersstraat 16   1783 261 35r
EELKJE JURJENS juriens, eelck koper Heiligeweg   1601 228 535r
EELKJE KORNELIS BLOK blok, eelkje cornelis verkoper Bildtstraat 14   1780 259 270v
EELKJE TEUNIS theunis, eelkjen koper   1775 258 201v
EERKE HAARSMA haarsma, ericus koper   1681 241 165v
EERKE HENDRIKS hendriks, erk koper   1700 244 41v
EERKE JANS jansen, eerk koper Zoutsloot NZ   1723 246 160v
EESGE KORNELIS cornelis, eedsge koper   1686 242 104r
EESGE LIEUWES liuues, esge (wl) zeilmaker koper Noorderhaven NZ   1632 233 71v
EESGE LIEUWES lieuwes, eesge koper Rozengracht 30   1693 243 41v
EESGE LIEUWES lieuwes, eesge koper Rozengracht 30   1694 243 101v
EESGE LIEUWES lieuwes, eesge koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
EESGE LIEUWES lieuwes, eesge koper Rozengracht 30   1695 243 174v
EESGE LIEUWES lieuwes, eesge koper Voorstraat 1   1699 243 391v
EESGE MINNES minnes, esge koper   1680 241 79v
EESGE REINS reyns, eesge ten zuiden   1633 233 122r
EEUWE EEDES edis, euwe koper Zuiderhaven NZ   1625 231 80r
EEUWE PIERS piers, euwe koper Voorstraat 101   1700 244 45r
EGBERT gruiter, egbert de chirurgijn (mr) verkoper Hofstraat 31   1659 238 2r
EGBERT doolweert, eybertus koper   1719 246 57r
EGBERT graas, engbert koper   1754 253 129r
EGBERT GRUTTER grutter, egbart koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
EGBERT GRUYTER gruyter, egbert de koper   1605 228 890r
EGBERT GRUYTER gruyter, egbert de koper Sint Jacobstraat 14   1654 236 265r
EGBERT GERRITS gerryts, egbert koper   1598 228 255r
EGBERT HARINGS harings, egbert verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
EGBERT HARINGS harings, egbert verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
EGBERT HARINGS harings, egbert koper   1700 244 47v
EGBERT HARRITS harryts, eibert koper   1781 260 95r
EGBERT HENDRIKS hendriks, eibert koper   1771 257 224r
EGBERT JAKOBS jacobs, eybert koper   1670 240 25r
EGBERT JANS jans, egbert koper Vijverstraat   1612 229 245r
EGBERT JANS jans, engbert koper Voorstraat 97   1613 229 262r
EGBERT JANS POOL pool, engbert janz koper   1753 253 86r
EGBERT JELTES jeltes, egbert koper Zoutsloot ZZ   1614 229 393r
EGBERT KLASES claessen, egbert verkoper Voorstraat 33   1601 228 472r
EGBERT KLASES claessen, eygbert wieldraaier koper Grote Kerkstraat 9   1646 235 199r
EGBERT KORNELIS cornelis, egbert koper   1625 231 77v
EGBERT LIEUWES lieuwes, egbert koper   1613 229 253r
EGBERT PIETERS pytters, eibert koper   1709 245 85r
EGBERT PIETERS pytters, egbert schilder (mr) koper Voorstraat 29   1716 245 274r
EGBERT RIJKS rijcks, egbert koper Zoutsloot NZ   1627 232 2r
EGBERT WIEBES wybes, eibert blokman koper   1695 243 160v
EGBERTJE GEERTS geerts, egbert (wl) verkoper Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
EILE FABER faber, eile koper Kleine Kerkstraat 7   1797 265 105r
EILE SJORDEMA sjordema, eylardus (wl)(dokkum) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
EILE EILES eiles, eile koemelker geniaarde Grote Kerkstraat 33   1722 246 151v
EILERT HENDRIKS hendriks, eilert koper   1754 253 166v
EILERT HIBBES hebbes, eylert koper Rapenburg NZ   1646 235 203v
EILERT JANS jans, eylert koper Schritsen 41   1640 234 96r
EILERT JANS jansen, ellert koper Voorstraat 10   1645 235 190v
EILERT JURJENS jurjens, eilert koper Bildtstraat 16   1754 253 145r
EILERT JURJENS jurjens, eldert koper   1779 259 201r
EISE yepey, eyse koper Zoutsloot NZ   1802 266 190r
EISE FREERKS freerks, eise ten noorden Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
EISKE KLASES claasen, eiskje koper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
EKKE FRIESEMAN frieseman, ekko koper   1769 257 107r
EKKE FRIESEMAN frieseman, ekko koper   1779 259 183v
EKKE FRIESEMAN frieseman, ekko koper Voorstraat 76   1780 259 286v
EKKE VRIESEMA friesema, ekke koper   1757 254 105r
EKKE PIETERS pieters, ecke koper Weverstraat ZZ   1629 232 208r
ELBERT ROELOFS roloffs, elbrich koper Voorstraat NZ   1602 228 675r
ELBRICHJE TJEERDS tjaerds, elbrich bruid   1605 228 874r
ELIAS BIJLSMA bijlsma, elias koper Sint Jacobstraat 14   1797 265 62r
ELIAS TJEERDS tieerds, elias koper   1734 248 325r
ELING DOUWES douwes, eling koper Schritsen NZ   1681 241 127r
ELINKJE WIEBRENS wibrens, elingh (wl) koper Kleine Bredeplaats 11   1627 232 37r
ELKAN levij, elkan (leeuwarden) koopman (joods) koper Voorstraat 36   1805 267 113v
ELKAN levij, elkan koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
ELKAN levij, elkan ten zuiden Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
ELKAN levij, elkan ten westen Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
ELKAN LEVI levi, elkan koper   1796 264 461r
ELKAN ISAAKS levy, elkan ysack koopman (joods) koper Grote Kerkstraat 15   1795 264 289r
ELSKE ARJENS SLOTEN slooten, elske janes van verkoper Grote Bredeplaats 4   1777 259 46r
ELSKE ARJENS SLOTEN slooten, elske janes van koper   1778 259 93v
ELSKE ARJENS SLOTEN slooten, elske janes van (wd) verkoper Schritsen 52   1780 259 299v
ELSKE ARJENS SLOTEN slooten, elske janes van (wd) verkoper Schritsen 52   1780 259 301v
ELSKE GERRITS gerryts, elske koper Nieuwstraat 56   1779 259 214r
ELSKE HEERKES heerkes, else koper   1800 265 466r
ELSKE HENDRIKS hendrix, elsie koper   1732 248 92r
ELSKE HENDRIKS BRINK brink, elske hendrix ten koper   1719 246 50v
ELSKE HENDRIKS BRINK brink, elske hendrix ten koper   1721 246 95r
ELSKE JANS jans, elske koper Franekerpoort (gebied)   1650 236 128r
ENGEL ALBERTS KLINKERT klinkert, engel albertus koper Zoutsloot 41   1742 250 242v
ENGEL ALBERTS KLINKERT klinkert, engel albertus koper Zoutsloot 41   1742 250 243v
ENGEL ALBERTS KLINKERT klinkert, engel albertus opzichter (oud-) verkoper Zoutsloot 41   1760 254 261v
ENGEL ENGELS engels, engel koper Grote Kerkstraat 44   1644 235 129v
ENGELTJE tyarckx, engel (wd) verkoper Heiligeweg WZ   1601 228 502r
ENGELTJE POEL poel, engeltie van der (wd) verkoper Heiligeweg 38   1773 258 88v
ENGELTJE POEL poel, engeltie van der koper   1778 259 94v
ENGELTJE POEL poel, engeltie van der koper   1778 259 95v
ENGELTJE DOEDES doedes, engeltie koper   1734 248 285v
ENGELTJE GERRITS HAGER hager, engel gerryts koper Lanen 80   1627 232 23r
ENGELTJE SJOERDS sjuerdts, engel koper   1600 228 429r
ENNE BLOEMBERGEN blombergen, enne koper   1802 266 332r
ENNE WIJGA wyga, enne koper   1799 265 384r
ENNE WIJGA wyga, enne kleermaker koper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
ENNE HIDDES VRIES vries, enne hiddes de koper Schritsen 50   1718 246 21r
ENNE HIDDES VRIES vries, enne hiddes de koper Schritsen 65b   1722 246 140r
ENNE HIDDES VRIES vries, enne hiddes de koper   1723 246 168r
ENNE HIDDES VRIES vries, enne hiddes de koper Voorstraat 81   1724 246 208r
ENNE IEPES ipes, enne brouwer ten oosten   1659 238 10r
ENNE IEPES BROUWER brouwer, enne ypes koper Zoutsloot ZZ   1661 238 89r
ENNE MINNES minnes, enne geniaarde Noorderhaven 40   1729 247 232r
ENNE MINNES minnes, enne koper   1740 250 102v
ENNE TJEERDS tiaards, enne koper   1625 231 76r
ENNE WIEMERS wymerts, enne koper Kleine Bredeplaats OZ   1597 228 7r
ENOCH rippers, enoch van koper   1696 243 198r
ENOCH ripperts, enoch van chirurgijn (mr) koper Grote Bredeplaats 35   1701 244 92v
ERASMUS HENDRIKS hendricx, erasmus (uit noorwegen) bruidegom   1604 228 836r
ERASMUS JANS damis, erasmus jans koper   1617 230 157r
ERNST haringsma toe slooten, ernst van koper   1688 242 248v
ERNST ASSEN assen, ernst van verkoper I-003 1810 269 45r
ERNST HENDRIKS hendrix, ernst koper   1644 235 116r
ERNST HENDRIKS hendrix, eernst koper   1647 236 4r
ERNST HENDRIKS hendrix, eernst koper   1650 236 104v
ETTE DOUWES douwes, ette (erven) ten zuiden   1659 238 13v
EVA BESSELING besling, eva verkoper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
EVA BRAAK braak, eva koper Vismarkt 1   1765 256 139v
EVA JELLES JEDEMA jeddema, eva jelles koper   1681 241 158v
EVA RINSES rinses, eva koper Zuiderhaven 19   1782 260 278r
EVERT sijens, evert koper   1687 242 163r
EVERT sijens, evert koper   1688 242 240r
EVERT bouwknegt, evert koper Zuiderhaven 55b   1777 259 60r
EVERT AKKRINGA akkringa, evert koper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
EVERT BEVA beva, evert koper   1759 254 227v
EVERT BEVA beva, evert koper Hoogstraat 45   1759 254 241v
EVERT BEVA beva, evert koper   1760 255 16r
EVERT BEVA beva, evert koper   1760 255 22r
EVERT BEVA beva, evert koper   1760 255 24v
EVERT BEVA beva, evert koper Zoutsloot ZZ   1762 255 134v
EVERT BEVA beva, evert koper Voorstraat 87   1765 256 113r
EVERT BEVA beva, evert koper Rommelhaven 16   1766 256 191r
EVERT BEVA beva, evert koper   1771 257 189v
EVERT BEVA beva, evert koper   1771 257 190v
EVERT BEVA beva, evert koper Zuiderhaven 23   1771 257 242v
EVERT BEVA beva, evert verkoper   1772 258 38v
EVERT BEVA beva, evert koper Heiligeweg 17   1780 259 245r
EVERT BEVA beva, evert bankier koper Herenknechtenkamerstraat 19   1782 260 248r
EVERT BEVA beva, evert bankhouder koper Lanen 64   1782 260 250r
EVERT BEVA beva, evert bankhouder koper Lanen 18   1782 260 287r
EVERT BEVA beva, evert bankhouder koper Fabrieksstraat 28   1782 260 296r
EVERT BEVA beva, evert (wl) verkoper   1804 267 50r
EVERT BEVA beva, evert (wl) verkoper   1804 267 89r
EVERT BONER boner, evert sergeant-majoor koper Brouwersstraat 9   1659 238 8v
EVERT HINGST hingst, evert koper Voorstraat 61   1691 242 369r
EVERT HINGST hingst, evert koper Zuiderhaven 18   1693 243 33v
EVERT HINGST hingst, evert koper Noorderhaven 47   1695 243 172r
EVERT HINGST hingst, ewert koper Herenwaltje 12   1703 244 207v
EVERT HINGST hingst, evert koper Noorderhaven 65   1714 245 216r
EVERT HINGST hingst, evert koper Zuiderhaven 18   1715 245 248v
EVERT KET deketh, everhardus vendumeester koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
EVERT KET deketh, everhardus vendumeester ten westen Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
EVERT KET deketh, everhardus (vendumeester) koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
EVERT KET deketh, everhardus koper   1777 259 64r
EVERT KET keth, everhardus de koper   1784 261 190v
EVERT LINDEBOOM lindeboom, evert koper Kerkpad   1801 265 640r
EVERT NIEUWENHUIS nieuwenhuys, evert koper   1736 249 158v
EVERT NIEUWENHUIS nieuwenhuis, evert koper Lanen 12   1755 253 204v
EVERT NIEUWENHUIS nieuwenhuis, evert koper   1756 254 5r
EVERT NIEUWENHUIS nieuwenhuis, evert koper   1760 254 258v
EVERT OOSTERBAAN oosterbaan, evert koper   1771 257 227v
EVERT OOSTERBAAN oosterbaan, evert ten oosten   1774 258 159v
EVERT WIARDA wiarda, evert ten oosten   1773 258 80r
EVERT WIARDA wiarda, evert koper   1775 258 211v
EVERT WIJNALDA wijnalda, evert (pottenbakkerij van) ten noorden Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
EVERT WIJNALDA wijnalda, evert (pottenbakkerij van) ten westen Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
EVERT WIJNALDA wijnalda, evert (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
EVERT WIJNALDA wijnalda, evert (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
EVERT WIJNALDA wijnalda, evert verkoper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
EVERT ARENDS arends, evert koper   1778 259 155r
EVERT ARJENS arjens, evert koper Noorderhaven 24   1692 242 396v
EVERT ARJENS arjens, evert (vroedsman) koper Zuiderhaven 14   1693 243 37v
EVERT ARJENS arjens, evert koper   1695 243 151v
EVERT ARJENS arjens, evert koper Zuiderhaven 14   1697 243 314r
EVERT ARJENS OOSTERBAAN oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van) ten noorden Achterstraat NZ   1646 235 236v
EVERT ARJENS OOSTERBAAN oosterbaan, evert arjens koper Zuiderhaven 18   1684 242 59v
EVERT ARJENS OOSTERBAAN oosterbaan, evert arjens (vroedschap) koper Zoutsloot 7   1694 243 96r
EVERT ARJENS OOSTERBAAN oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van) ten westen Zoutsloot 7   1694 243 96r
EVERT ARJENS OOSTERBAAN oosterbaan, evert arjens koper Achterstraat NZ   1699 244 1v
EVERT ARJENS OOSTERBAAN oosterbaan, evert arjens verkoper Zoutsloot 7   1699 244 3r
EVERT ARJENS OOSTERBAAN oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van)(vroedsman) ten noorden Zoutsloot 9   1699 244 3v
EVERT DOEDES doedes, evert kuiper koper   1632 233 64r
EVERT EDGERS edsgers, evert koper   1788 262 302v
EVERT FREERKS freerx, evert koper   1695 243 160v
EVERT GEERTS geerts, ebert koper   1625 231 83v
EVERT GOSLINGS goslings, evert koper Sint Odolphisteeg WZ   1762 255 166v
EVERT GOSLINGS goslings, evert koper   1780 259 277v
EVERT HENDRIKS hendriks, evert (wd) ten westen Hoogstraat 24   1804 267 100v
EVERT HENDRIKS hendriks, evert (wd) ten zuiden Hoogstraat 24   1804 267 100v
EVERT HERES OOSTERBAAN oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 108v
EVERT HERES OOSTERBAAN oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 109v
EVERT HERES OOSTERBAAN oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 110v
EVERT HIELKES HANEKUIK hanekuik, ewert hylkes koper Zuiderpoort (gebied)   1737 249 165r
EVERT JAKLES HOOP hoop, evert jakles de koper Heiligeweg 4   1774 258 193r
EVERT JAKLES HOOP hoop, evert jakles de koper   1779 259 164v
EVERT JAKOBS duymke, evert jacobs ten westen Zoutsloot NZ   1685 242 73v
EVERT JANS jans, evert koper   1603 228 703r
EVERT JANS jans, evert koper Grote Kerkstraat ZZ   1603 228 730r
EVERT JANS jans, ewert koper Voorstraat 70   1627 231 152v
EVERT JANS jans, evert brouwer koper Kleine Kerkstraat WZ   1629 232 223r
EVERT JANS jans, evert brouwer koper Grote Kerkstraat   1629 232 224r
EVERT JANS jansen, evert koper   1639 234 89r
EVERT JANS jansen, evert lijnslager (mr) koper Noorderhaven 18   1695 243 173r
EVERT JANS jansen, ewert koper   1701 244 108v
EVERT JANS jansen, ewert wever (bont-) koper   1701 244 109v
EVERT JANS jansen, ewert koper   1738 249 266v
EVERT JANS janzen, evert koper Kerkpoortstraat OZ   1754 253 153v
EVERT JANS jans, evert (wd)(wl) verkoper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
EVERT JANS LINDEBOOM lindeboom, evert jansen koper   1787 262 166r
EVERT JANS OOSTERBAAN oosterbaan, evert jansen koper Achterstraat   1684 242 46v
EVERT JANS OOSTERBAAN oosterbaan, evert jansen koper Rapenburg ZZ   1689 242 291v
EVERT JANS OOSTERBAAN oosterbaan, evert jansen koper   1699 244 12v
EVERT JANS OOSTERBAAN oosterbaan, evert jansen koper Voorstraat 14   1701 244 118v
EVERT JANS OOSTERBAAN oosterbaan, evert jansen koper Lanen 23   1703 244 222v
EVERT JANS WIJNALDA wijnalda, evert jans koper Lanen 25   1759 254 244r
EVERT JANS WIJNALDA wijnalda, evert jans verkoper Lanen ZZ   1779 259 173r
EVERT KLASES clasen, evert koper   1684 242 34v
EVERT KLASES clasen, evert koper   1687 242 189v
EVERT KLASES clasen, evert koper Rapenburg ZZ   1690 242 327r
EVERT KLASES clasen, ewert koper   1700 244 47v
EVERT KLASES OOSTERBAAN oosterbaan, evert claasen koper Voorstraat 87   1694 243 73r
EVERT KLASES OOSTERBAAN oosterbaan, evert claasen koper Voorstraat 87   1694 243 74v
EVERT KLASES OOSTERBAAN oosterbaan, evert clasen koper Rommelhaven 18   1694 243 96r
EVERT KLASES OOSTERBAAN oosterbaan, evert claasen koper   1694 243 99r
EVERT KLASES OOSTERBAAN oosterbaan, evert claasen koper Rommelhaven 18   1694 243 100r
EVERT KLASES OOSTERBAAN oosterbaan, evert clasen koper Voorstraat 85   1702 244 147v
EVERT KLASES OOSTERBAAN oosterbaan, evert clasen koper Voorstraat 83   1724 246 210r
EVERT KORNELIS cornelis, evert koper   1602 228 639r
EVERT LOURENS lourens, ewert koper Kleine Bredeplaats 25   1705 244 267r
EVERT MARTENS martens, evert kuiper koper Lanen ZZ   1702 244 179v
EVERT MARTENS martens, evert kuiper (mr) koper Lanen NZ   1707 245 28v
EVERT PAULUS paulus, evert koper Karremanstraat 21   1752 252 217v
EVERT PAULUS paulus, evert koper   1754 253 181r
EVERT PAULUS paulus, evert koper   1757 254 77r
EVERT PAULUS paulus, evert koper   1757 254 78r
EVERT PAULUS paulus, evert koper   1757 254 79r
EVERT PIETERS pieters, ewert koper Noorderhaven 81   1598 228 243r
EVERT PIETERS pyters, evert koper Zoutsloot   1606 228 993r
EVERT PIETERS pyters, evert ten westen Bildtstraat 12   1612 229 144r
EVERT PIETERS pieters, evert (wd) ten oosten Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
EVERT PIETERS pieters, evert (wd) ten oosten Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
EVERT RIJKS ricx, evert koper Bildtstraat   1602 228 670r
EVERT RUURDS ruerdts, evert koper Hofstraat 28   1628 232 70r
EVERT RUURDS ruyrds, evert koper   1642 235 24r
EVERT RUURDS ruierdts, ewert koper   1643 235 37v
EVERT RUURDS ruyrts, evert koper   1645 235 183v
EVERT RUURDS riuerdts, evert koper   1646 235 228v
EVERT RUURDS ruerts, evert koper Rapenburg   1648 236 22v
EVERT RUURDS ruerts, evert koper Kerkpoortstraat WZ   1649 236 59r
EVERT RUURDS ruerts, evert koper Grote Kerkstraat 31   1649 236 59v
EVERT RUURDS ruerts, evert koper   1649 236 67r
EVERT RUURDS ruerts, evert koper Kromme Elleboogsteeg   1650 236 119r
EVERT RUURDS ruyrts, evert koper Lammert Warndersteeg   1650 236 123v
EVERT RUURDS ruyrts, evert koper   1652 236 186r
EVERT RUURDS ruirdts, evert koper Kerkpoortstraat ZZ   1655 237 3r
EVERT RUURDS ruurds, evert koper Scheerstraat ZZ   1655 237 27r
EVERT RUURDS ruurds, evert koper Snakkerburen (gebied)   1655 237 33v
EVERT RUURDS ruurds, evert koper   1655 237 39r
EVERT RUURDS ruurds, evert koper   1655 237 45v
EVERT RUURDS ruirdts, evert koper   1657 237 139v
EVERT RUURDS ruierds, evert (mede burgemeester) koper Grote Kerkstraat 28   1664 238 211r
EVERT RUURDS ZEILMAKER zeilmaker, evert ruurds koper Hoogstraat 4   1781 260 150v
EVERT SIEBRENS sybrens, evert smid (ijzer-) koper Lombardstraat NZ   1742 250 255r
EVERT TEUNIS thonis, ewert koper Sint Jacobstraat   1612 229 207r
EVERT TJERKS tjercks, evert koper   1604 228 821r
EVERT WILLEMS willems, evert wever (bont-)(mr) koper Hofstraat 16   1746 251 120r
EVERT WILLEMS willems, evert ten noorden   1773 258 81r
EWOUT STEENSMA steensma, evout ten noorden Moriaanstraat 3   1659 238 1r
EWOUT STIENSTRA stienstra, evout ten noorden Moriaanstraat 3   1660 238 31r
EWOUT JETSES STEENSMA steensma, ewout jetses koper Scheffersplein NZ   1670 240 12ra
IEBELE HENDRIKS hendricx, ebel koper   1606 228 985r
IEBELTJE FOKKES fockes, ebeltie koper Grote Bredeplaats 13   1655 237 47v
IEBELTJE SIEBRENS sybrens, ebel eeuwige rente Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
IEKE IJSENBEEK ijsenbeek, eeke (wd) verkoper   1805 267 124r
IEKE MENALDA menalda, eeke koper   1757 254 90r
IEKE MENALDA menalda, eeke koper   1770 257 144r
IEKE MENALDA menalda, eeke koper   1770 257 175v
IEKE MENALDA menalda, eeke ten oosten Lanen 41   1773 258 121v
IEKE MENALDA menalda, eeke ten zuiden   1774 258 170v
IEKE ABES abbes, eke koper Rozenstraat OZ   1648 236 9r
IEKE ABES abbes, eke koper   1648 236 28v
IEKE ABES abbes, eke koper Rapenburg   1659 237 208v
IEKE EELKES WILDSCHUT wildschut, eeke eelkes (wd) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IEKE IDSES idses, eeke (arum) molenaar koper Wasbleek   1751 252 133r
IEKE IDSES idses, eeke koper   1753 253 52v
IEKE IENTES yntes, eeke koper Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
IEKE JANS jansen, eke koper   1661 238 110r
IEKE JANS jansen, eeke koper   1729 247 266r
IEKE JANS jans, eke koper Schritsen NZ   1731 248 56v
IEKE JANS BAKKER backer, eeke jansen koper   1731 248 6v
IEKE JANS MENALDA menalda, eeke jans koper Brouwersstraat WZ   1721 246 105r
IEKE JANS MENALDA menalda, eke jans bakker (mr) koper Zuiderhaven 79a   1735 249 48r
IEKE JANS MENALDA menalda, eke jans koper   1737 249 217v
IEKE JANS MENALDA menalda, eke jans bakker (mr) koper Zuiderhaven 55b   1740 250 92r
IEKE JANS MENALDA menalda, eeke jans koper Franekereind 40   1750 252 83r
IEKE JANS MENALDA menalda, eeke jans koper   1764 256 90v
IEKE JANS MENALDA menalda, eeke jans koper   1766 256 182v
IEKE JANS MENALDA menalda, eeke jans koper Kleine Kerkstraat 16   1766 256 193r
IEKE SJOERDS sjoerds, eeke koper   1732 248 79r
IEKE TEEKES taeckes, eecke koper Lammert Warndersteeg   1612 229 193r
IEKE TEEKES taeckes, eecke koper Zuiderplein 1   1613 229 319r
IEKE WILLEMS willems, eeke koper Droogstraat NZ   1684 242 12r
IEKE WILLEMS willems, eko koper Nieuwstraat WZ   1687 242 206v
IEKE WILLEMS willems, eko koper Nieuwstraat WZ   1689 242 284v
IEME HERES heres, eme koper   1659 237 217v
IEME IEPES epes, eme koper   1650 236 141r
IEME ROGIERS rogiers, eme koper Schritsen ZZ   1602 228 620r
IEPE KIESTRA kiestra, epeus notaris verkoper   1659 238 4v
IEPE ALLERTS allerts, eppe koper   1682 241 213v
IEPE AUGUSTINUS augustinus, epo (te workum) verkoper   1601 228 504r
IEPE AUGUSTINUS ALGERA algera, eepe augustini koper Lanen NZ   1613 229 312r
IEPE BERENDS beerns, epe kuiper koper   1633 233 99r
IEPE GOOITSENS goyties, epe koper Zuiderstraat   1613 229 363r
IEPE HANSES hans, epe koper Hoogstraat 23   1599 228 318r
IEPE HESSELS hessels, epe koper   1717 245 299v
IEPE KORNELIS cornelis, epo koper Hoogstraat NZ   1597 228 120r
IEPE LIEUWES lieues, epe koper Scheffersplein OZ   1615 229 536r
IEPE LIEUWES lieuwes, eepe koper   1616 230 78r
IEPE MEINERTS meinerts, epe koper Zuiderhaven 15   1653 236 245r
IEPE PIERS piers, eepe molenaar koper   1604 228 797r
IEPE SIJES sijes, epe koper Noorderhaven 38   1659 237 195v
IEPE WATSES watses, eepe gecondemneerde   1597 228 88r
IEPE WATSES watses, epo koper Voorstraat ZZ   1597 228 125r
IEPE WOUTERS wouters, eepe koper Lanen NZ   1615 229 537r
IEPE WOUTERS wouters, epe koper   1632 233 44v
IEPKE FEDDES feddes, epcke ten oosten Heiligeweg   1601 228 535r
LIJSBET barronni, elisabeth koper Lombardstraat 2   1704 244 257v
LIJSBET kleydeiter, elisabeth verkoper   1774 258 155v
LIJSBET soomers, elisabeth (westzaandam) verkoper Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
LIJSBET soomers, elisabeth (westzaandam) ten oosten Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
LIJSBET soomers, elisabeth (westzaandam) ten zuiden Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
LIJSBET BAKKER bakker, elisabeth koper Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
LIJSBET BAKKER bakker, elisabeth koper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
LIJSBET BAKKER bakker, elisabeth verkoper Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
LIJSBET BONKAMP boncamp, elisabeth koper Noorderhaven 73   1748 251 213r
LIJSBET BOTSMA botsma, elisabeth (wd) geniaarde Noordijs 23   1728 247 96v
LIJSBET BOTSMA botsma, elisabeth (wd) koper Zuiderhaven 36   1728 247 111r
LIJSBET BOTSMA botsma, elisabeth (wd) koper   1729 247 279r
LIJSBET DIJK dijk, elisabeth van koper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
LIJSBET HAAN haan, elisabeth de koper   1786 262 91v
LIJSBET HANNEMA hannema, elisabeth verkoper   1808 268 103r
LIJSBET HOUT hout, elisabeth van der (wd) verkoper   1773 258 117v
LIJSBET HOUT hout, elisabeth van der (wd) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
LIJSBET KAMPEN campen, elisabeth (wd) koper Zuiderhaven 53   1777 259 66v
LIJSBET MOLENAAR molenaar, elisabeth (wl) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
LIJSBET MOLLEMA mollema, elisabeth koper Zuiderhaven 53   1802 266 94r
LIJSBET SCHIERE schiere, elisabet koper   1733 248 203r
LIJSBET SCHRADER schraader, elisabeth (wd) verkoper Zuiderhaven 2   1779 259 207v
LIJSBET STEENSMA steensma, elisabeth koper Moriaanstraat   1676 240 223r
LIJSBET STEENSMA steensma, elisabeth koper Moriaanstraat   1676 240 223v
LIJSBET STIJL stijl, elisabeth verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
LIJSBET STIJL stijl, elisabeth verkoper   1804 267 79v
LIJSBET STIJL stijl, elisabeth verkoper   1804 267 79v
LIJSBET STIJL stijl, elisabeth verkoper   1804 267 79v
LIJSBET STIJL stijl, elisabeth verkoper   1804 267 82r
LIJSBET STIJL stijl, elisabeth verkoper   1804 267 84r
LIJSBET VRIES vries, elijsabeth de koper   1776 259 6v
LIJSBET WAAL waal, elisabeth van der koper Zuiderhaven 23   1804 267 12v
LIJSBET ANDRIES andrae, elisabeth koper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
LIJSBET ANTONIUS OVERZEE overzee, elisabeth anthony koper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
LIJSBET DOUWES douwes, elisabeth koper   1804 267 22r
LIJSBET GERRITS gerrits, elisabeth koper   1783 261 65r
LIJSBET GERRITS gerryts, elisabeth (wd) verkoper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
LIJSBET GERRITS gerryts, elisabeth (wd) verkoper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
LIJSBET GERRITS gerryts, elisabeth (wd) verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
LIJSBET JANS PERSIJN persijn, elisabeth jans koper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
LIJSBET KOENRAADS MEULEN meulen, elisabeth coenes van der (erven) verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
LIJSBET KORNELIS cornelis, elisabeth (wd) verkoper Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
LIJSBET KORNELIS MEULEN meulen, elisabeth cornelis (wl) verkoper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
LIJSBET LUCAS lucas, elisabeth (wd) verkoper Lanen 30 F-216 1808 268 61r
LIJSBET LUITJENS luitjes, elisabeth koper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
LIJSBET LUITJENS luitjes, elisabeth koper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
LIJSBET LUITJENS luitjes, elisabeth koper Jekelsteeg 1 F-217 1808 268 76r