Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
G. piekenga, g. ten westen   1803 267 6r
G. pykkinga, g. koper   1805 267 176r
G. heidmans, g. koper   1805 267 179r
G. piekenga, g. ten oosten Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
G. herklots, g. koopman koper Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
G. herklots, g. koopman koper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
G. ANDREAE andrae, g. (wd) ten oosten Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
G. HINGST hingst, g. koopman ten oosten Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
G. HULSCHER hulscher, g. (wd) ten zuiden   1772 258 43r
G. PETTINGA pettinga, g. ten westen Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
G. STINSTRA stinstra, g. (wd) doctor ten oosten   1774 258 149v
G. STINSTRA stinstra, g. (wd) doctor ten zuiden   1774 258 149v
G. STINSTRA stinstra, g. ten noorden Lanen 19 E-162 1808 268 50v
G. STINSTRA stinstra, g. ten westen Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
G. STINSTRA stinstra, g. ten zuiden Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
G. WILDEMAN wildeman, g. (ds) predikant ten westen Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
G. WILDEMAN wildeman, g. (ds) predikant ten noorden Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
G. HEERKES heerkes, g. koper   1777 259 78r
GABE FREERKS freerckx, gabbe koper Bildtstraat 13   1633 233 127r
GABE JANS jans, gabe koper Weverstraat ZZ   1667 239 66r
GABE JANS jans, gabe koper   1667 239 66v
GABE SAKES SYBESMA sybesma, gabbe sakes koper Kleine Bredeplaats 12   1732 248 69r
GATSE GERBENS gerbens, gattie koper Noorderhaven 80   1649 236 71r
GATSE SEERPS seerps, gatse koper   1645 235 179v
GATSE SEERPS seerps, gatse koper   1701 244 108v
GATSE TJALLINGS tjallings, gatse koper   1730 247 357r
GATSE TJALLINGS tjallings, gatze koordewerker koper Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
GATSE TJALLINGS tjallings, gadze ten zuiden   1772 258 5v
GATSKE GERRITS gerryts, gaats koper Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
GATSKE JANS jans, gatske koper Heiligeweg 8   1705 244 304v
GATSKE TAMMES tammes, gatske koper   1703 244 213r
GATSKE TIJSES tijssen, gatske koper Brouwersstraat 1   1735 249 77v
GAUKE jerliffs, goucke koper   1625 231 71r
GAUKE BRAAM braam, gouke koper   1697 243 269v
GAUKE HINGST hingst, gauke koper Zuiderhaven 18   1760 255 43r
GAUKE SURINGAR suringar, gouke koper Zoutsloot 119   1700 244 65v
GAUKE SURINGAR suringar, gouke koper   1710 245 125r
GAUKE SURINGAR suringar, gouke koper   1710 245 127r
GAUKE SURINGAR suringar, gouke koper   1710 245 130v
GAUKE SURINGAR suringar, gouke koper Lanen 23   1714 245 219v
GAUKE BAUKES bauckes, gaucke (kopers' vader) verkoper Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
GAUKE BOELES bollens, goucke koper   1682 241 193r
GAUKE GERRITS SURINGAR suyrger, gouke gerrits koper Voorstraat 23   1692 242 382v
GAUKE SIEBRENS sybrens, gouke koper Voorstraat 93   1692 242 372r
GAUKE SIEBRENS sybrens, gouke koper   1703 244 228v
GAUKE SIEBRENS sybrens, gouke koper   1707 245 35v
GAUKE SIEBRENS sybrens, gouke koper   1707 245 36r
GAUKE SIEBRENS sybrens, gauke koper Noordijs 23   1752 253 2v
GAUKE SIEBRENS sybrens, gauke koper   1753 253 43v
GAUKE SIEBRENS HINGST hingst, gouke sybrens verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
GAUKE SIEBRENS HINGST hingst, gauke sybrens koper   1765 256 93r
GAUKE SIEBRENS HINGST hingst, gauke sybrens koper   1766 256 172r
GAUKE SIEBRENS HINGST hingst, gauke sybrens koper   1767 256 234r
GAUKE SIEBRENS HINGST hingst, gouke sybrands fabrikant van bonten koper   1774 258 140v
GEELE KLAVER klaver, geeltje (wd) verkoper   1804 267 52v
GEELE BOUWES bouwes, geeltje verkoper Achterstraat 11   1772 258 16r
GEELE GEELES gales, gale koper Hoogstraat 21   1660 238 50v
GEELE GEELES gales, gale koper   1660 238 59r
GEELE GEELES gales, gale koper Zuiderpoort (gebied)   1661 238 92r
GEELE GEELES gales, gale koper Zuiderhaven 2   1670 240 27r
GEELE JANS jansen, gale koper   1726 246 298r
GEELE JANS JONGEMA jongma, geeltje jans koper Zuiderstraat 8   1749 252 24v
GEELE PIETERS pieters, gale koper Zuiderhaven 18   1698 243 382v
GEELTJE SIEMENS symons, geel koper Heiligeweg   1597 228 60r
GEERT jerns, geert koper   1617 230 169r
GEERT oetsman, geert koper   1663 238 188r
GEERT oostman, geert koper   1670 240 9r
GEERT hankes, geert koper   1758 254 173v
GEERT steenveld, geert koper Hofstraat 16   1763 255 196r
GEERT steenveld, geert koper Rozenstraat 2   1764 256 34v
GEERT rekkers, geert koper   1768 257 103r
GEERT rekkers, geert koper   1774 258 135v
GEERT rekkers, geert verkoper   1774 258 138v
GEERT ALTHOF althof, geert koper   1777 259 22v
GEERT BEER beer, geert de ten oosten   1803 267 5r
GEERT BEER beer, geert de verkoper Noorderhaven 3   1804 267 51v
GEERT BROUWER brouwer, geert koper   1786 262 84r
GEERT OLTHOF olthof, geert koper   1776 258 259v
GEERT OLTHOF olthof, geert aylts koper   1778 259 136r
GEERT ALBERTS alberts, geert koper Kleine Bredeplaats 2   1650 236 101v
GEERT ALBERTS alberts, geert koper Rapenburg NZ   1661 238 93v
GEERT ALBERTS MUIDEN muiden, geert alberts van koper   1681 241 142r
GEERT DOUWES douwes, geert herbergier bewoner   1605 228 875r
GEERT FEIKES feikes, geert koper   1664 238 214r
GEERT HANSES hanzes, geert koper Voorstraat 62   1769 257 136r
GEERT HANSES hansen, geert verkoper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r
GEERT HARMENS harmens, geert koper Zuiderstraat NZ   1695 243 143v
GEERT HENDRIKS hendricx, geert koper Romastraat   1597 228 68r
GEERT JAKOBS jacobs, gertje koper Nieuwstraat OZ   1737 249 161r
GEERT JANS ijsenbeeck, geert jans koper Voorstraat 73   1599 228 367r
GEERT JANS jans, geert koper Snakkerburen (gebied)   1614 229 433r
GEERT JANS jans, geert koper   1617 230 195r
GEERT JANS jans, geert bakker koper   1627 232 22r
GEERT JANS jansen, geert koper Voorstraat 75   1677 240 258r
GEERT JANS jansen, geert koper Droogstraat NZ   1679 241 37v
GEERT JANS jansen, geert koper   1681 241 175r
GEERT JANS steenholt, geert jansen koper Bildtpoort (gebied)   1684 242 10r
GEERT JANS steenholt, geert jansen koper   1692 242 392v
GEERT JANS jansen, geert koper   1694 243 80v
GEERT JANS steenhof, geert jansen koper   1695 243 139v
GEERT JANS steenhof, geert jansen koper   1696 243 221v
GEERT JANS jans, geert ten oosten Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
GEERT JANS jans, geert ten zuiden Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
GEERT JANS oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
GEERT JANS oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
GEERT JANS oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
GEERT JANS oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
GEERT JANS oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
GEERT JETSES jetses, geert koper Zoutsloot   1655 237 12r
GEERT JETSES jetses, geert koper Liemendijk   1655 237 12r
GEERT JOOSTES cartou, geert joostes koper Lanen 80   1628 232 157r
GEERT JOOSTES cartouw, geurt joostes (gezworen gemeensman) koper Rapenburg ZZ   1655 237 31r
GEERT KLASES clases, gertje koper   1693 243 56r
GEERT RINNERTS BEER beer, geert rinnerts de koper Zuiderstraat ZZ   1787 262 193r
GEERT RINSES rinses, geert provisioneel k   1735 249 18va
GEERT RINSES rinses, geert provisioneel k   1735 249 19ra
GEERT RINSES rinses, geert koper   1738 249 235v
GEERT RINTJES ryntjes, geert ten noorden Zuiderhaven 17   1741 250 6ra
GEERT RINTJES ryntjes, geert ten noorden Zuiderhaven 17   1745 251 64r
GEERT ROELOFS roelofs, geert koper Noorderhaven 57   1802 266 112r
GEERT ROELOFS roelofs, geert koper   1805 267 134r
GEERT ROELOFS roelofs, geert verkoper   1808 268 123v
GEERT ROELOFS roelofs, geert verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
GEERT ROELOFS roelofs, geert verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
GEERT ROELOFS roelofs, geert verkoper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
GEERT SJOERDS sioerts, geerte koper   1617 230 210r
GEERT WOPKES wopckes, geert koper Drie Roemersteeg   1606 228 995r
GEERTJE omys, geert bruid   1602 228 557r
GEERTJE , geertie ten oosten Brouwersstraat 3   1752 253 23v
GEERTJE jansonius, geertie verkoper   1776 259 4v
GEERTJE waayers, geertje koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
GEERTJE HANEKUIK hanekuyk, geertje koper Droogstraat 15   1751 252 161v
GEERTJE LENTS lentz, geertje bakker (brood-)(mr) verkoper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
GEERTJE NIEUWENHUIS nieuwenhuis, geertje koper   1758 254 166r
GEERTJE OFFRINGA offringa, geertie koper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
GEERTJE OFFRINGA offringa, geertje koper Lanen ZZ   1779 259 173r
GEERTJE VERHOEK voorhoek, geertje (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
GEERTJE VERHOEK voorhoek, geertje (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
GEERTJE ALLERTS allerts, geertien koper Zuiderstraat OZ   1601 228 531r
GEERTJE BAUKES bauckes, geertie koper Vijverstraat 16   1627 232 61r
GEERTJE BAUKES baukes, geertje koper   1779 259 227v
GEERTJE BINKES bentes, geertie koper Zuiderhaven 56   1671 240 55v
GEERTJE BOUWES bouwes, geertje koper   1780 259 294r
GEERTJE DIRKS dirks, geertje (wd) verkoper   1804 267 97r
GEERTJE DIRKS dirks, geertje (wd) verkoper   1804 267 98v
GEERTJE DOUWES douwes, geertje koper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
GEERTJE DOUWES douwes, geertje koper   1773 258 105v
GEERTJE DOUWES douwes, geertje koper Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
GEERTJE DOUWES douwes, geertje verkoper   1775 258 201v
GEERTJE DOUWES douwes, geertje koper Noorderhaven 24   1779 259 222v
GEERTJE EVERTS OOSTERBAAN oosterbaan, geertje everts koper   1731 248 18v
GEERTJE FEDDES feddes, geertie verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
GEERTJE FRANSES franzen, geertje (wd) koper Bargebuurt   1774 258 172r
GEERTJE FREERKS frerickx, geertie koper   1633 233 123r
GEERTJE GERKES SIKKEMA siccama, geertie gerckes verkoper   1634 233 131r
GEERTJE GERRITS gerryts, geertien verkoper   1605 228 869r
GEERTJE HALBES halbes, gertie koper Voorstraat 29   1776 259 7r
GEERTJE HARMENS harmens, geertke verkoper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
GEERTJE HENDRIKS hendricks, geertke koper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
GEERTJE HENDRIKS hendrix, geertje koper   1729 247 227r
GEERTJE HOMMES hommes, geertje koper Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
GEERTJE HOMMES hommes, geertje ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
GEERTJE HOMMES hommes, geertje verkoper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
GEERTJE IEMES imes, geertie koper   1648 236 30r
GEERTJE JAKOBS jacobs, geertie (wd) koper Nieuwstraat OZ   1739 250 9r
GEERTJE JAKOBS HOUTKOPER houtkoper, geertje jacobs koper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
GEERTJE JANS jans, geert koper Lanen ZZ   1599 228 292r
GEERTJE JANS jans, geertien koper   1601 228 549r
GEERTJE JOHANNES johannes, geertje koper   1779 259 164v
GEERTJE JOHANNES FIJLSTRA fijlstra, geertje johannes koper Heiligeweg 4   1774 258 193r
GEERTJE JURJENS juriens, geert verkoper   1601 228 528r
GEERTJE LOUWS lous, geertien koper   1604 228 854r
GEERTJE PETRUS VEER veer, geertje petrus van der koper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
GEERTJE PIEBES piebes, geertje koper   1697 243 307r
GEERTJE PIETERS pieters, geertie koper Heiligeweg   1627 232 41r
GEERTJE PIETERS SCHELTINGA scheltinga, geertje pieters koper Lanen 9   1784 261 183v
GEERTJE PIETERS SCHELTINGA scheltinga, geertje pieters koper Drie Roemersteeg 7   1784 261 183v
GEERTJE REINERS reinars, geertie koper   1664 238 205v
GEERTJE REINERS reiners, geertie koper   1670 240 9v
GEERTJE REINERS reiners, geertie koper   1719 246 48v
GEERTJE ROMKES romkes, geertje koper   1710 245 119v
GEERTJE SCHELTES scheltes, geertje koper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
GEERTJE SIEBRENS sybrens, geertje koper   1779 259 196r
GEERTJE SIETSES sytzes, geertje koper   1774 258 159v
GEERTJE SIETSES sytses, geertje (wd)(swol) verkoper   1804 267 10v
GEERTJE SIPKES sipkes, geertje koper   1732 248 136r
GEERTJE TEEKES tekes, geertje verkoper Zuiderhaven 15   1665 239 4r
GEERTJE TJEBBES tiebbes, geertie koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
GEERTJE TJEERDS tjeerds, geertje koper   1802 266 356r
GEERTJE TJERKS tjerks, geertje (wd) verkoper Achterstraat   1674 240 145v
GEERTJE TJOMMES tsommes, geertien koper   1597 228 32r
GEERTJE TJOMMES tsommes, geertien koper Kleine Bredeplaats WZ   1599 228 365r
GEERTJE WIEBES HANEKUIK hanekuik, geertje wybes koper Noordijs 4   1741 250 155r
GEERTJE WIEGERS wygers, geertje koper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
GEERTRUIDA wieroos, geertruid (wd) verkoper Zoutsloot NZ   1685 242 73v
GEERTRUIDA nieuwens, geertruid koper Kleine Bredeplaats 10   1769 257 143r
GEERTRUIDA linsing, geertruid koper   1799 265 357r
GEERTRUIDA loving, geertrui koper Voorstraat 92   1804 267 75r
GEERTRUIDA klumpert, geertruid verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
GEERTRUIDA BRANDENBURG brandenburgh, geertruit van koper Kleine Bredeplaats 13   1648 236 36v
GEERTRUIDA IJSBRANDS ijsbrandi, geertruid verkoper Moriaanstraat   1804 267 47r
GEERTRUIDA STIJL stijl, geertui verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
GEERTRUIDA STIJL stijl, geertui verkoper   1804 267 79v
GEERTRUIDA STIJL stijl, geertui verkoper   1804 267 79v
GEERTRUIDA STIJL stijl, geertui verkoper   1804 267 79v
GEERTRUIDA STIJL stijl, geertui verkoper   1804 267 82r
GEERTRUIDA STIJL stijl, geertui verkoper   1804 267 84r
GEERTRUIDA TJALLINGII tjallingii, geertruid koper Brouwersstraat 33   1783 261 74r
GEERTRUIDA ANTONIUS vuurpijl, gertruid anthony verkoper Heiligeweg 38   1773 258 88v
GEERTRUIDA JOHANNES johannes, geertruida koper   1804 267 97r
GEERTRUIDA WILLEMS willems, geertruid koper   1709 245 95r
GEESKE tencking, gesina koper   1769 257 114v
GEESKE SNOEK snoeck, geesie koper Voorstraat 44   1655 237 3v
GEESKE ABELS abels, geeske koper   1744 251 37v
GEESKE FEDDES feddes, geeske verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
GEESKE FREERKS freerks, geeske (wd) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
GEESKE FREERKS freerks, geeske (wd) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
GEESKE GEERTS geerts, geeske verkoper Voorstraat 2   1687 242 187r
GEESKE HENDRIKS hendriks, geeske koper   1669 239 192r
GEESKE HERES heeres, geys koper Heiligeweg   1600 228 418r
GEESKE JANS bretzel, geeske jans koper Voorstraat 69   1796 264 326r
GEESKE JANS jans, geeske (wl) verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
GEESKE PIETERS STEENSTRA steenstra, geeske pieters koper Schritsen 4   1800 265 431r
GEEUWKE GERLOFS gerloffs, geucke koper   1629 232 184r
GELSKE JELTES jeltes, gerlske koper   1659 237 218r
GERARDUS suiringar, gerard koper Grote Kerkstraat 37   1736 249 125v
GERARDUS luppus, gerard koper Grote Bredeplaats 6a   1761 255 102r
GERARDUS luppus, gerard koper Grote Bredeplaats 6b   1763 255 256v
GERARDUS luppus, gerardus koper Grote Bredeplaats 8a   1764 256 35v
GERARDUS luppus, gerardus verkoper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
GERARDUS gijze, gerard koopman koper Zuiderhaven 39   1804 267 69v
GERARDUS gijze, gerard koopman koper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
GERARDUS gijze, gerard koopman koper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
GERARDUS gijzes, gerard koper Noorderhaven 74   1806 267 192r
GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
GERARDUS barrebas, gerardus schipper (trek-) op leeuwarden (ordinaris) koper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
GERARDUS barrebas, gerardus schipper ten noorden Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
GERARDUS laken, gerardus van knoopmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
GERARDUS AKKER acker, gerhardus koper Schritsen NZ   1684 242 42r
GERARDUS AKKER acker, gerhardus koper Rapenburg ZZ   1687 242 202v
GERARDUS AKKER acker, gerhardus koper Kerkpad 1   1687 242 204r
GERARDUS AKKER acker, gerhardus koper   1691 242 370v
GERARDUS AKKER akker, gerhardus koper Romastraat 6   1693 243 45v
GERARDUS AKKER akker, gerhardus koper   1694 243 98r
GERARDUS AKKER akker, gerhardus koper   1695 243 130v
GERARDUS AKKER acker, gerhardus notaris koper Rozengracht NZ   1696 243 237v
GERARDUS AKKER akker, gerhardus koper   1696 243 258r
GERARDUS AKKER akker, gerhardus koper   1701 244 114r
GERARDUS AKKER akker, gerhardus koper   1701 244 143v
GERARDUS BEUKER beukers, gerardus koper   1725 246 226r
GERARDUS EPPINGA eppinga, gerardus koper Voorstraat 46   1784 261 148r
GERARDUS HESLINGA heslinga, gerhardus koper   1669 239 199r
GERARDUS LUPPUS luppus, gerard (luitenant)(oud-) verkoper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
GERARDUS LUPPUS luppus, gerard (luitenant)(oud-) verkoper Schritsen 51   1752 252 189r
GERARDUS SURINGAR suringar, gerard zoutbrander (mr) koper Zuiderstraat 27   1728 247 73r
GERARDUS SURINGAR suringar, gerard koper Noordijs 23   1728 247 96v
GERARDUS SURINGAR suringar, gerard koper Schritsen 50   1732 248 163r
GERARDUS SURINGAR suringar, gerard koper   1744 251 40r
GERARDUS WESTENDORP westendorp, gerardus koper Simon Stijlstraat 3   1762 255 132r
GERARDUS GERRITS gerrits, gerardus koper   1719 246 54r
GERARDUS GILLES welding, gerard gilles (groningen) verkoper   1808 268 169v
GERARDUS RIENKS rinkes, gerardus koper   1801 266 91r
GERARDUS SIEBRENS SURINGAR suringar, gerard sybrens gelastigde Schritsen 56   1744 251 31v
GERBEN , gerbrant (mr) bewoner Grote Bredeplaats ZZ   1605 228 875r
GERBEN hebbaus, gerbrandus koper Voorstraat 33   1630 232 274r
GERBEN hebbaus, gerbrandus koper   1640 234 99v
GERBEN LANDSTRA landstra, gerben koper   1786 262 90v
GERBEN PETTINGA pettinga, gerbrandus koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1789 263 96r
GERBEN PETTINGA pettinga, gerbrand koper   1799 265 400r
GERBEN PETTINGA pettinga, gerbrandus ten westen Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
GERBEN PETTINGA pettinga, gerbrandus ten zuiden Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
GERBEN PETTINGA pettinga, gerbrandus koopman koper Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
GERBEN PETTINGA pettinga, gerbrandus ten zuiden Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
GERBEN TANIA tania, gerben verkoper Schritsen ZZ   1641 234 155v
GERBEN TANIA tania, gerbren koper Rozengracht 50   1644 235 148v
GERBEN TANIA tania, gerben koper Rapenburg   1649 236 67v
GERBEN VEEN veen, gerben van der koper   1764 256 44v
GERBEN ANDRIES heertsma, gerben andrys koper   1669 239 192v
GERBEN ANDRIES andrys, gerben koper   1777 259 23v
GERBEN ANDRIES andrys, gerben koper   1777 259 24r
GERBEN ANDRIES andries, gerben wieldraaier (mr) koper Lanen 8   1788 262 284r
GERBEN ANDRIES andries, gerben (wl) ten oosten Lanen 70   1804 267 104r
GERBEN ATES ates, gerben verkoper Zuiderhaven 71a   1734 248 336v
GERBEN ATES ates, gerben verwandelaar Zuiderhaven 71a   1735 249 78v
GERBEN ATES ates, gerben koper Grote Bredeplaats 20   1747 251 205r
GERBEN DOUWES douwes, gerben koper   1617 230 175r
GERBEN DOUWES douwes, gerben koper Bildtstraat 4   1737 249 205v
GERBEN FREERKS freerx, gerben koper   1672 240 108v
GERBEN FREERKS freerx, gerben koper   1672 240 110v
GERBEN GATSES gatties, gerben koper   1618 230 236r
GERBEN GERBENS gerbens, gerben metselaar koper Lanen 21   1650 236 114r
GERBEN GERBENS gerbens, gerben metselaar (mr) koper Kerkpad 1   1658 237 142v
GERBEN GERBENS gerbens, gerben koper Hoogstraat 21   1659 237 200r
GERBEN GERBENS gerbens, gerben ten westen Achterstraat NZ   1662 238 139v
GERBEN GERBENS gerbens, gerben koper Bildtpoort (gebied)   1662 238 157v
GERBEN GERBENS gerbens, gerben metselaar verkoper Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
GERBEN GERBENS gerbens, gerben koper Lanen 21   1664 238 222v
GERBEN GERBENS gerbens, gerben verkoper Lanen NZ   1665 239 9r
GERBEN GERRITS gerrits, gerben koper   1656 237 69v
GERBEN GERRITS gerrits, gerben koper   1656 237 71r
GERBEN GOSSES gosses, gerben ten oosten Voorstraat 36   1600 228 410r
GERBEN GOSSES gosses, gerbrant koper   1603 228 716r
GERBEN HIDDES hiddes, gerben koper   1629 232 185r
GERBEN JANS jans, gerbrant koper Franekereind 21   1602 228 628r
GERBEN JANS jans, gerben koper   1618 230 276r
GERBEN JANS jansen, gerben ten oosten Brouwersstraat 15   1695 243 135r
GERBEN JANS jansen, gerben ten zuiden Brouwersstraat 15   1695 243 135r
GERBEN JANS jansen, gerben koper   1695 243 135v
GERBEN JANS jans, gerben koper Liemendijk NZ   1749 252 40v
GERBEN JANS janzen, gerben koper   1753 253 71r
GERBEN JANS janzen, gerben koper   1753 253 104v
GERBEN JANS janzen, gerben koper   1753 253 128r
GERBEN JANS janzen, gerben koper   1754 253 191v
GERBEN JANS VEENSTRA feenstra, gerben jansen koper Voorstraat 52   1757 254 96v
GERBEN JANS VEENSTRA feenstra, gerben jans koper Grote Kerkstraat 23   1761 255 95r
GERBEN JELTES jeltes, gerben tichelaarsknegt koper Hoogstraat 26   1804 267 107r
GERBEN JELTES jeltes, gerben ten oosten Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
GERBEN JOHANNES johannis, gerben koper Lanen 23   1735 249 44r
GERBEN JOHANNES johannis, gerben schoenmaker (mr) koper Voorstraat 49   1741 250 167v
GERBEN JOHANNES johannis, gerben koper Heiligeweg 7   1743 250 295r
GERBEN JORIS jorys, gerbrant koper   1602 228 641r
GERBEN KLASES ludum, gerben clasen koper   1663 238 189v
GERBEN KLASES claasen, gerben verkoper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
GERBEN KLASES claasen, gerben koper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
GERBEN KLASES claasen, gerben koper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
GERBEN KLASES claasen, gerben koper Jekelsteeg 1 F-217 1808 268 76r
GERBEN KLASES claasen, gerben ten westen Lanen 50 F-206 1810 268 352v
GERBEN LUITJENS luitjens, gerben koper   1679 241 39r
GERBEN PIETERS piters, gerben koper   1626 231 122v
GERBEN PIETERS pytters, gerben koper Lammert Warndersteeg OZ   1644 235 142v
GERBEN PIETERS pytters, gerben koper   1701 244 124v
GERBEN PIETERS pytters, gerben koper   1722 246 147v
GERBEN PIETERS pieters, germen koper   1744 251 48v
GERBEN PIETERS pieters, gerben koper Rapenburg ZZ   1782 260 264r
GERBEN REITSES reythies, gerben koper Havenplein ZZ   1599 228 350r
GERBEN RIENKS rienx, gerben koper   1648 236 28r
GERBEN RITSKES ritskes, gerben beeldhouder koper Grote Ossenmarkt 16   1692 243 10v
GERBEN RITSKES ritskes, gerben beeldhouder koper   1696 243 220r
GERBEN RITSKES ritskes, gerben beeldhouder koper Vijverstraat 4   1697 243 309r
GERBEN SIEBES sybes, gerben bruidegom   1604 228 832r
GERBEN SIEBRENS sybrands, gerbrand koper   1768 257 92v
GERBEN SIEMENS symens, gerbrant koper Sint Odolphisteeg   1613 229 365r
GERBEN SJOERDS sjoerds, gerben koper   1720 246 80v
GERBEN TJEERDS tiaerts, gerbrant ten noorden Poortje   1601 228 534r
GERBEN TJEERDS tjeerds, gerben lijnslager koper Noorderhoofd 1   1730 247 308r
GERBEN TJEERDS tjeerds, gerben lijnslager (mr) koper Noorderhaven 33   1730 247 367r
GERBEN TJEERDS tjeerds, gerben geniaarde Zuiderhaven 56   1732 248 82v
GERBEN TJEERDS tjeerds, gerben geniaarde Zuiderhaven 56   1732 248 86r
GERBEN TJEPKES tiepckes, gerben koper   1614 229 411r
GERBEN TJEPKES tiepckes, gerbrant koper Heiligeweg ZZ   1616 230 57r
GERBEN TJEPKES tiepkes, gerbrant koper   1617 230 206r
GERBEN TJEPKES tiepkes, gerben koper   1619 230 312r
GERBEN WIEBRENS wybrens, gerben slager (mr) koper   1804 267 46r
GERBEN WOPKES wopkes, gerben koper   1682 241 188r
GERBRICHJE ROELOFS roeloffs, gerbrich koper Voorstraat   1603 228 756r
GERBRICHJE TJOMMES tiommes, gerbrich koper   1643 235 68v
GERBRICHJE WIEBES wybes, gerbrich bruid   1605 228 865r
GERKE GERKES gerkes, gerke koper Voorstraat 81   1706 245 4r
GERKE JOOSTES joostes, gercke koper Zoutsloot   1655 237 28v
GERLOF corwijnus, gerlof koper   1739 250 31v
GERLOF corwijnus, gerlof verkoper Voorstraat 36   1772 258 3v
GERLOF corwynus, gerlof koper Voorstraat 36   1772 258 31v
GERLOF corwijnus, gerlof verkoper   1773 258 73v
GERLOF ijsaacks, gerlof koper Lanen 20   1807 267 312r
GERLOF ijsacks, gerlof verkoper Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
GERLOF ijsacks, gerlof verkoper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
GERLOF VRIES vries, gerlof de koopman verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
GERLOF VRIES vries, gerlof de verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
GERLOF ALBERTS alberts, gerlof koper Brouwersstraat 18   1742 250 227r
GERLOF ATES ates, gerliff koper Bildtstraat 19   1638 234 48r
GERLOF ATES ates, gerliff koper Sint Jacobstraat 13   1639 234 88r
GERLOF BOELES boeles, gerlof schipper (wijd-) geniaarde Voorstraat 57   1695 243 144v
GERLOF GERLOFS gerlofs, gerlof koper   1599 228 353r
GERLOF GERLOFS gerlofs, gerlof koper   1603 228 704r
GERLOF GERLOFS gerlofs, gerlof koper   1603 228 726r
GERLOF IEMES iemes, gerlof koper Grote Ossenmarkt 25   1659 237 183r
GERLOF IEMES iemes, gerlof koper Grote Ossenmarkt 25   1659 237 201r
GERLOF IEMES ymes, gerlof koper Hoogstraat 1   1661 238 100v
GERLOF IEMES yemes, gerloff scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1664 238 240r
GERLOF IEMES ymes, gerleff koper Zuiderhaven 6   1670 239 219v
GERLOF IEMES yemes, gerlof koper Zuiderhaven ZZ   1674 240 134v
GERLOF IEMES yemes, gerlof koper Grote Ossenmarkt 25   1676 240 247r
GERLOF IEMES yemes, gerlof koper Zuiderpoort (gebied)   1684 242 32r
GERLOF IEMES yemes, gerlof koper Zuiderpoort (gebied)   1684 242 32v
GERLOF IEMES yemes, gerloff scheepstimmerman (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1693 243 22v
GERLOF IEMES yemes, gerloff scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18 4-265 1693 243 23r
GERLOF IEMES yemes, gerloff scheepstimmerman koper Zuiderhaven 6   1693 243 24r
GERLOF IEMES ymes, gerlof koper   1728 247 80r
GERLOF IEMES ymes, gerlof koper Noordijs 4   1729 247 238v
GERLOF JAKOBS jacobs, gerleff koper   1598 228 147r
GERLOF JAKOBS jacobs, gerloff koper   1616 230 110r
GERLOF JAKOBS jacobs, gerloff koper Lanen ZZ   1665 239 30r
GERLOF JAKOBS VRIES vries, gerlof jacobs de koopman koper   1805 267 124r
GERLOF JAKOBS VRIES vries, gerlof jacobs de koopman ten westen   1805 267 124r
GERLOF JANS jansen, gerloff koper Kerkpoortstraat WZ   1646 235 235v
GERLOF JANS jansen, gerlof koper Zuiderhaven 18   1682 241 222v
GERLOF JANS jansen, gerloff koper   1725 246 237r
GERLOF JANS jansen, gerlof koper Zeilmakersstraat OZ   1728 247 111v
GERLOF JANS jansen, gerloff koper   1733 248 229v
GERLOF JANS jansen, gerlof koper Nieuwstraat OZ   1737 249 212v
GERLOF JANS janzen, gerloff karreman (oud) verkoper Nieuwstraat OZ   1750 252 66v
GERLOF JANS builard, gerlof jans koper Franekerpoort (gebied)   1767 257 31v
GERLOF JANS builard, gerlof jans koper   1768 257 42r
GERLOF JANS builard, gerlof jans koper   1772 258 45v
GERLOF JANS builard, gerlof jans koper   1780 259 243v
GERLOF JANS BUMA buma, gerlof jansen koper   1718 246 25r
GERLOF JANS HAGENAAR hagenaar, gerlof jansen koper Franekerpoort (gebied)   1681 241 172r
GERLOF JOHANNES joannis, gerlof koper   1658 237 159r
GERLOF KLASES claeses, gerloff koper   1724 246 204v
GERLOF KLASES claeses, gerloff koper   1724 246 205r
GERLOF KLASES claeses, gerloff koper   1724 246 205v
GERLOF LASES lazes, gerlof koper   1771 257 238r
GERLOF LOLKES lolckes, gerlof koper   1643 235 77r
GERLOF LOLKES lolckes, gerliff koper Rommelhaven 15   1646 235 216r
GERLOF OEDSES oedsis, gerloff koper   1633 233 109r
GERLOF PIERS piers, gerliff koper Voorstraat 75   1611 229 102r
GERLOF PIETERS pyters, gerlof koper   1727 246 307v
GERLOF PIETERS pieters, gerlof koper   1729 247 243r
GERLOF PIETERS pyters, gerloff koopman koper   1731 248 59r
GERLOF PIETERS pytters, gerlof (nagelaten dochter) ten noorden   1743 250 287v
GERLOF TJALLINGS tjallings, gerloff koper   1730 247 365r
GERLOF WIEGERS wygers, gerlof verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
GERLOF WIEGERS wiegers, gerlof koper Anjelierstraat ZZ   1759 254 196r
GERLOF WIEGERS wygers, gerlof koper Noorderhaven 44   1772 258 26v
GERLOF WIEGERS wygers, gerlof (erven) ten zuiden Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
GERRIT attzes, gerryt koper Noordijs WZ   1598 228 200r
GERRIT attzes, gerryt koper Heiligeweg ZZ   1615 230 3r
GERRIT bennoyers, gerrit koper Noordijs   1616 230 45r
GERRIT cronenburgh, gerryt (erven) grondpacht Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
GERRIT , gerryt (hof van) apotheker ten westen Achterstraat NZ   1642 235 10v
GERRIT koordewerker, gerrit ten zuiden   1660 238 32v
GERRIT berviers, gerrit koper   1689 242 287r
GERRIT felsma, gerrit koper   1729 247 220v
GERRIT felsma, gerrit koper   1729 247 256v
GERRIT baltus, gerrit koper   1729 247 263v
GERRIT trox, gerryt (wl) verkoper Voorstraat 36   1772 258 31v
GERRIT nijwed, gerryt verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
GERRIT .., gerrit ten noorden   1773 258 116r
GERRIT nijweers, gerrit ten westen   1774 258 149v
GERRIT danswijk, gerrit van koper   1791 263 298r
GERRIT morsing, gerret koper   1792 264 33v
GERRIT danswijk, gerrit van koper   1798 265 226r
GERRIT danswijk, gerrit van ten oosten Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
GERRIT danswijk, gerrit van verkoper Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
GERRIT danswijk, gerrit van koopman koper Herenwaltje 6 B-095 1809 268 329v
GERRIT danswijk, gerrit van koper Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
GERRIT AKKER akker, gerrit koper Schritsen NZ   1688 242 255v
GERRIT HEIDE heyde, gerrit ter koopman verkoper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
GERRIT HULSCHER hulscher, gerryt koper   1764 256 63r
GERRIT HULSCHER hulscher, gerryt ten noorden   1772 258 14r
GERRIT JONG jong, gerryt de (kinderen van) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
GERRIT JONG jong, gerrit de koper   1788 263 46r
GERRIT MEYER meyer, gerrit koper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
GERRIT OFFINGA offinga, gerryt ten oosten   1772 258 40v
GERRIT OFFRINGA offringa, gerryt koper Heiligeweg 12   1760 255 35r
GERRIT OFFRINGA offringa, gerryt ten oosten   1772 258 24r
GERRIT OFFRINGA offringa, gerryt verkoper Heiligeweg 4   1774 258 193r
GERRIT OFFRINGA offringa, gerryt (wl) koper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
GERRIT OFFRINGA offringa, gerryt (wl) koper Lanen ZZ   1779 259 173r
GERRIT POSTHUMUS posthumus, gerrit koper   1775 258 215v
GERRIT SMID smit, gerrit koper Rommelhaven 18   1788 263 52v
GERRIT STIJL stijl, gerryt verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
GERRIT STIJL stijl, gerryt verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
GERRIT STUURMAN stuurman, gerryt koper Voorstraat 15   1783 261 43v
GERRIT ALBERTS alberts, gerrit koper   1612 229 223r
GERRIT ALBERTS alberts, gerrit koper Nieuwstraat 56   1736 249 132r
GERRIT ALBERTS alberts, gerryt koper Zuiderpoort (gebied)   1736 249 137r
GERRIT ALBERTS alberts, gerrit koper   1738 249 319r
GERRIT ALBERTS alberts, gerryt ten noorden   1772 258 1r
GERRIT ALBERTS alberts, gerrit ten noorden   1774 258 148v
GERRIT ARENDS arents, gerrit koper   1721 246 110v
GERRIT ARENDS arents, gerryt koper Both Apothekerstraat 1   1736 249 123r
GERRIT ASSES asses, gerryt koper   1601 228 544r
GERRIT ASSES asses, gerryt koper   1605 228 916r
GERRIT ATES attes, gerryt schipper koper Schritsen   1597 228 123r
GERRIT ATSES atses, gerryt verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
GERRIT AUKES auckes, gerryt bruidegom   1597 228 5r
GERRIT AUKES auckes, gerryt koper Rommelhaven ZZ   1597 228 80r
GERRIT AUKES auckes, gerryt timmerman (stads mr) verkoper Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
GERRIT AUKES auckes, gerryt gemeensman ten westen Zuiderhaven 56   1634 233 130r
GERRIT AUKES aukes, gerrit koper   1695 243 160r
GERRIT BAARTES barts, gerrit verkoper Vijver 4 H-099 1808 268 133r
GERRIT BARTELDS bartles, gerrit koper Vijver 4   1802 266 343r
GERRIT BARTELDS bartles, gerrit ten oosten   1804 267 71r
GERRIT BARTELDS bartles, gerrit ten zuiden   1804 267 71r
GERRIT BAUKES bouckes, gerrit koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
GERRIT BERENDS beerns, gerrit koper   1712 245 174r
GERRIT BERENDS beerends, gerrit ten zuiden Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
GERRIT BOKKES bockes, gerrit koper   1653 236 247r
GERRIT BOUWES buwes, gerrit koper Grote Bredeplaats 10   1660 238 66v
GERRIT BOUWES bouwes, gerrit koper   1682 241 209r
GERRIT BOUWES SCHIERE schiere, gerrit buwes koper Zuiderhaven 13   1680 241 80v
GERRIT BRUINS bruyn, gerrit koper Romastraat ZZ   1597 228 98r
GERRIT CHRISTIAANS christiaans, gerrit koper   1717 245 278r
GERRIT CHRISTIAANS cristiaens, gerryt koper   1733 248 165r
GERRIT DAVIDS davids, gerrit koper   1722 246 141r
GERRIT DIRKS diercx, gerryt koper   1606 228 1040r
GERRIT DIRKS dircks, gerryt koper Noorderhaven 109   1624 231 13r
GERRIT DIRKS dircx, gerrit (wd) houtkoper koper Zoutsloot ZZ   1632 233 76r
GERRIT DIRKS dirks, gorrit koper   1708 245 72r
GERRIT DIRKS KET keth, gerryt dircks (burgemeester) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
GERRIT DOUWES douwes, gerrit koper   1712 245 167r
GERRIT DOUWES douwes, gerrit koper   1713 245 191r
GERRIT EELKES eelkes, gerryt koper Zoutsloot NZ   1671 240 63r
GERRIT EGBERTS eyberts, gerrit koper   1701 244 141r
GERRIT EVERTS everts, gerrit koper   1657 237 126v
GERRIT FEIKES fijkes, gerrit koper   1685 242 101r
GERRIT FOKELES fokeles, gerryt koper   1633 233 88v
GERRIT FOPKES fopckes, gerryt (weeskinderen van) koper Schritsen   1597 228 136r
GERRIT FOPPES foppes, gerryt koper   1637 234 35v
GERRIT FOPPES foppes, gerrit koper   1802 266 350r
GERRIT FOPPES foppes, gerrit koper   1803 266 549r
GERRIT FOPPES foppes, gerryt verkoper   1804 267 49r
GERRIT FOPPES foppes, gerryt koper   1806 267 259r
GERRIT FREERKS freerks, gerrit koper   1706 244 316v
GERRIT GAUKES gouckes, gerrit koper Schritsen 36   1665 239 21v
GERRIT GAUKES gouckes, gerrit koper Weverstraat   1666 239 57v
GERRIT GAUKES gouckes, gerrit koper Voorstraat 95   1667 239 77r
GERRIT GAUKES gouckes, gerryt koper Noordijs 1   1675 240 199v
GERRIT GAUKES gouckes, gerryt koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1677 240 272v
GERRIT GAUKES gouckes, gerrit koper   1681 241 149r
GERRIT GAUKES gouckes, gerrit koper   1682 241 196r
GERRIT GEERTS geerts, gerryt koper Brouwersstraat   1597 228 48r
GERRIT GEERTS geerts, gerryt koper   1606 228 1022r
GERRIT GEERTS geerts, gerryt koper   1611 229 64r
GERRIT GEERTS geerts, gerryt koper Kruisstraat   1615 229 552r
GERRIT GEERTS geerts, gerryt koper   1618 230 231r
GERRIT GEERTS geerts, gerryt geniaarde Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
GERRIT GEERTS geerts, gerrit koper Heiligeweg 20   1748 251 229v
GERRIT GEERTS geerts, gerryt koper Zoutsloot ZZ   1754 253 147v
GERRIT GEERTS geerts, gerrit (wl) verkoper   1772 258 54v
GERRIT GERBENS gerbens, gerryt koper   1628 232 112r
GERRIT GERBENS gerbens, gerryt koper   1632 233 59r
GERRIT GERLOFS gerlofs, gerrit koper Hoogstraat NZ   1685 242 64r
GERRIT GERRITS gerryts, gerryt koper Voorstraat 17   1599 228 304r
GERRIT GERRITS gerryts, gerryt (sterfhuis van) slager verkoper Voorstraat 17   1599 228 328r
GERRIT GERRITS gerryts, gerryt koper   1625 231 68v
GERRIT GERRITS gerryts, gerryt koper Voorstraat 66   1631 233 35v
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit schipper (wijd-) koper Grote Kerkstraat 28   1645 235 178r
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit koper   1658 237 164v
GERRIT GERRITS gerryts, gerryt (de jonge) koper Zuiderhaven 21   1659 238 9v
GERRIT GERRITS gerryts, gerryt (de jonge) verkoper Zuiderhaven 21   1660 238 30r
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit koper Hoogstraat 24   1666 239 13ra
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit koper   1665 239 33r
GERRIT GERRITS gorrits, gorrit koper   1666 239 61v
GERRIT GERRITS gerryts, gerryt koper   1676 240 244v
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit schoolmeester koper   1693 243 65v
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit koper Lanen 23   1698 243 379r
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit geniaarde Grote Kerkstraat 19   1717 245 277v
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit wever (bont-) koper Kruisstraat ZZ   1728 247 70r
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit koper   1728 247 145v
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit wever (bont-) koper Zuiderhaven 56   1729 247 216v
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit koper   1729 247 255r
GERRIT GERRITS gerrits, gerryt koper   1733 248 233v
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit wever (bont-) koper Hoogstraat 43   1743 251 17r
GERRIT GERRITS gerryts, gerryt koper   1760 255 46r
GERRIT GERRITS gerryts, gerryt koper   1768 257 93v
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit uitdrager koper Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
GERRIT GERRITS gerrits, gerrit ten noorden Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
GERRIT GERRITS JONG jong, gerryts gerrijts de koper Noorderhaven 92   1765 256 100v
GERRIT GERRITS POSTHUMUS posthumus, gerrit gerryts koper Hoogstraat   1773 258 119v
GERRIT GIJSBERTS gijsberts, gerrit koper   1646 235 196v
GERRIT GIJSBERTS gijsberts, gerrit koper   1652 236 205r
GERRIT GIJSBERTS gijsberts, gerryt ten noorden   1659 238 11v
GERRIT GIJSBERTS gisberts, gerrit koper Weverstraat NZ   1663 238 195r
GERRIT GIJSBERTS gijsberts, gerryt koper   1735 249 86r
GERRIT GIJSBERTS gijsberts, gerrit koper Franekereind 29   1738 250 22v
GERRIT GIJSBERTS gijsberts, gerrit koper   1740 250 94v
GERRIT GJALTS galts, gerryt koper   1604 228 818r
GERRIT GOSSES gosses, gerrit koper   1706 244 333v
GERRIT GREULTS greolts, gerryt koper   1612 229 173r
GERRIT HAIES haies, gerrit koper   1717 245 280v
GERRIT HARKES harkes, gerryt koper   1787 262 228r
GERRIT HARMENS hermens, gerrit koper   1602 228 627r
GERRIT HARMENS hermens, gerryt koper Rozengracht 40   1672 240 112v
GERRIT HARMENS harmans, gerrit koper   1696 243 199r
GERRIT HARMENS harmens, gerrit bontwerker koper   1701 244 100v
GERRIT HARMENS harmens, gerrit bakker (mr) koper Noorderhaven 114   1701 244 107v
GERRIT HARMENS harmens, gerrit koper   1746 251 141v
GERRIT HARMENS harmens, gerrit koper   1747 251 191v
GERRIT HARMENS harmens, gerryt koper Hofstraat 65   1764 256 63v
GERRIT HARMENS harmens, gerrit (franeker) stof- en bontreder koper Kerkpoortstraat 55   1781 260 113r
GERRIT HARTMANS hartman, gerryt koper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
GERRIT HEINS heins, gerryt koper   1754 253 176r
GERRIT HEINS heins, gerryt koper   1759 254 243r
GERRIT HENDRIKS hendrix, gerrit wever koper   1709 245 92r
GERRIT HENDRIKS hendriks, gerrit wever (bont-) koper Noorderhaven 44   1717 245 291r
GERRIT HENDRIKS hendrix, gerrit koper   1721 246 99r
GERRIT HENDRIKS hendrix, gerrit koper   1722 246 137v
GERRIT HENDRIKS hendrix, gerrit koper   1725 246 217v
GERRIT HENDRIKS hendriks, gerrit koper Rozengracht 40   1727 247 4r
GERRIT HENDRIKS hendriks, gerrit uitdrager koper Voorstraat 60   1728 247 72r
GERRIT HENDRIKS hendrix, gerrit koper   1731 248 24v
GERRIT HENDRIKS hendrix, gerrit koper   1731 248 34r
GERRIT HENDRIKS weerscholt, gerryt hendriks koper   1737 249 197r
GERRIT HENDRIKS henkes, gerrit koper   1799 265 272r
GERRIT HENDRIKS hendriks, gerryt (wd) ten oosten Hoogstraat 26   1804 267 107r
GERRIT HENDRIKS KAMP camp, gerrit hendrix koper Voorstraat 32   1691 242 339r
GERRIT HENDRIKS KAMP camp, gerrit hendrix koper Sint Odolphisteeg 6   1691 242 350v
GERRIT HESSELS hessels, gerrit brouwer (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1693 243 30v
GERRIT HESSELS hessels, gerrit brouwer koper Voorstraat 85   1696 243 207r
GERRIT HESSELS hessels, gerrit brouwer koper Hoogstraat 23   1697 243 270v
GERRIT HESSELS hessels, gerrit brouwer geniaarde Hoogstraat 7   1702 244 188v
GERRIT HESSELS hessels, gerrit brouwer koper Hoogstraat 9   1702 244 189r
GERRIT HETTES hettes, gerryt wagenmaker (mr) koper Hoogstraat 40   1779 259 205r
GERRIT HETTES hettes, gerrit ten noorden Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
GERRIT HILLEBRANDS hilbrants, gerrit koper   1721 246 112v
GERRIT HILLEBRANDS hilbrants, gerrit koper   1721 246 126v
GERRIT HILLEBRANDS hilbrands, gerrit koper Nieuwstraat WZ   1728 247 106r
GERRIT IEPES iepes, gerrit verkoper Zuiderstraat OZ   1601 228 531r
GERRIT IEPKES LUDINGA ludinga, gerryt epkes koper Kleine Bredeplaats 10   1806 267 254v
GERRIT IEPKES LUDINGA ludinga, gerryt epkes verkoper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
GERRIT JAKOBS jacobs, gerryt koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 336r
GERRIT JAKOBS jacobs, gerryt koper Noordijs   1614 229 410r
GERRIT JAKOBS jacobs, gerrit koper   1653 236 248r
GERRIT JAKOBS jacobs, gerrit koper   1701 244 136v
GERRIT JAKOBS jacobs, gerrit koper   1701 244 137r
GERRIT JAKOBS jacobs, gerrit lijnslager (mr) koper Havenplein 16   1703 244 205v
GERRIT JAKOBS jacobs, gerrit koper   1743 251 23v
GERRIT JAKOBS jacobs, gerryt koper   1768 257 41r
GERRIT JAKOBS jacobs, gerryt koper   1770 257 183r
GERRIT JAKOBS jacobs, gerryt turfdrager ten zuiden   1773 258 72v
GERRIT JAKOBS jacobs, gerryt turfdrager koper   1773 258 72v
GERRIT JANS jans, gerryt koper   1602 228 596r
GERRIT JANS jans, gerryt koper   1605 228 971r
GERRIT JANS jans, gerryt koper   1606 228 1028r
GERRIT JANS jans, gerryt koper   1617 230 161r
GERRIT JANS jans, gerryt koper Voorstraat 89   1637 234 33v
GERRIT JANS jansen, gerryt koper   1654 236 271v
GERRIT JANS jansen, gerrit koper   1689 242 302v
GERRIT JANS jansen, gerrit wever (linnen-) koper   1695 243 147r
GERRIT JANS jansen, gerrit koper Wortelstraat NZ   1704 244 265r
GERRIT JANS jansen, gerrit koper   1708 245 52v
GERRIT JANS midlum, gerrit jansen koper   1710 245 104v
GERRIT JANS jansen, gerrit scharenslijper koper   1710 245 122r
GERRIT JANS jansen, gerrit koper   1715 245 245v
GERRIT JANS wyngaerd, gerryt jansen koper Sint Odolphisteeg 14   1735 249 99r
GERRIT JANS jansen, gerryt koper   1738 249 257r
GERRIT JANS jansen, gerrit koper   1740 250 117r
GERRIT JANS jansen, gerrit wever (bont-) koper Kerkpad 1   1750 252 64v
GERRIT JANS jans, gerryt koper   1757 254 68r
GERRIT JANS jansen, gerryt koper Kerkpoortstraat OZ   1762 255 168v
GERRIT JANS jans, gerryt koper   1763 255 178v
GERRIT JANS pogman, gerrit janzen koper   1773 258 114v
GERRIT JANS janzen, gerryt (wd) ten zuiden   1775 258 200v
GERRIT JANS spitske, gerryt jans koper Zuiderstraat ZZ   1777 259 20v
GERRIT JANS spitske, gerryt jans koper Zuiderstraat 5   1777 259 52v
GERRIT JANS jans, gerryt koper   1779 259 179v
GERRIT JANS jansen, gerrit koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1780 260 1r
GERRIT JANS jans, gerrit varensgezel koper   1804 267 67v
GERRIT JANS jans, gerrit schipper ten noorden Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
GERRIT JANS jans, gerryt ten oosten Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
GERRIT JANS BLOEMSMA bloemsma, gerrit jans verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
GERRIT JANS BLOEMSMA bloemsma, gerrit jans verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
GERRIT JANS BRUINING bruning, gerryt janzen wever (bont-)(mr) verkoper   1773 258 81r
GERRIT JANS HEMERT hemert, gerrit jansen koper Zuiderhaven 18   1696 243 256v
GERRIT JANS HEMERT hemert, gerrit jansen koper Lanen 74   1697 243 265r
GERRIT JANS HEMERT heemert, gerrit jansen van koper Zuiderhaven 30   1704 244 260r
GERRIT JOBS jops, gerryt koper Schritsen NZ   1599 228 269r
GERRIT JOBS jobs, gerryt koper Schritsen 35   1613 229 355r
GERRIT JOBS jobs, gerryt koper   1617 230 223r
GERRIT JOBS jobs, gerryt (erven) ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
GERRIT JOBS SMID smit, gerrit jobs koper Noorderhaven ZZ   1626 231 148v
GERRIT JOHANNES johannes, gerrit koper   1649 236 70v
GERRIT JOHANNES joannes, gerrit koper   1687 242 166v
GERRIT JOHANNES joannes, gerrit koper   1688 242 235v
GERRIT JOHANNES johannes, gerrit koper   1698 243 344v
GERRIT JOHANNES johannes, gerryt koper   1806 267 207v
GERRIT JOHANNES johannes, gerryt verkoper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
GERRIT JOOSTES joosten, gerrit koper   1729 247 211v
GERRIT JOOSTES joosten, gerryt koper   1737 249 191r
GERRIT JURJENS beker, gerrit jurjens koper   1743 251 16v
GERRIT KORNELIS cornelis, gerryt koper Vijverstraat 6   1653 236 235v
GERRIT KORNELIS cornelis, gerryt (backer) koper   1655 237 37v
GERRIT KORNELIS BAKKER backer, gerryt cornelis koper   1643 235 40r
GERRIT KRIJNS crijns, gerryt koper Schritsen   1615 229 562r
GERRIT LAMMERTS lammerts, gerrit (ee) koopman verkoper   1774 258 148v
GERRIT LAMMERTS BISSCHOP bisschop, gerrit lamberts koper   1707 245 10v
GERRIT LEENDERTS leenderts, gerryt koper   1787 262 153r
GERRIT MARCUS merkus, gerrit koper   1701 244 122r
GERRIT MINNERTS minnerts, gerryt koper   1616 230 113r
GERRIT OENSES oenckes, gerryt koper   1602 228 642r
GERRIT PIEBES pypes, gerryt koper Zoutsloot ZZ   1611 229 116r
GERRIT PIEBES pybes, gerryt (erven) ten oosten Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
GERRIT PIETERS pyeters, gerryt koper   1599 228 326r
GERRIT PIETERS pieters, gerryt koper   1631 233 9r
GERRIT PIETERS ijsma, gerryt pytters koper Hoogstraat NZ   1640 234 106r
GERRIT PIETERS pieters, gerryt koper Sint Jacobstraat WZ   1640 234 109v
GERRIT PIETERS pytters, gerryt koper Franekereind ZZ   1646 235 197v
GERRIT PIETERS pyters, gerrit koper   1648 236 19r
GERRIT PIETERS tiuksel, gerrit pieters verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
GERRIT PIETERS tiuksel, gerrit pieters (erven) verkoper Lanen ZZ   1659 238 2v
GERRIT PIETERS pieters, gerrit koper   1689 242 268v
GERRIT PIETERS pieters, gerrit koper   1729 247 267v
GERRIT PIETERS pieters, gerrit koper   1729 247 285r
GERRIT REINS reins, gerrit koper   1647 235 251v
GERRIT SIEBRENS sybrens, gerrit koper   1683 241 256r
GERRIT SIEMENS symens, gerrit koper Heiligeweg 46   1651 236 173r
GERRIT SIERKS sierckx, gerryt koper   1632 233 48v
GERRIT SIETSES BOER boer, gerrit sytses de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
GERRIT SIKKES sickes, gerryt koper Kleine Bredeplaats 19   1646 235 209r
GERRIT SIKKES sickes, gerrit broekmaker koper Zuiderhaven 18   1650 236 120r
GERRIT SIKKES sickes, gerrit koper Kleine Bredeplaats 9   1650 236 120v
GERRIT SIKKES sikkes, gerrit koper Achterstraat NZ   1661 238 80r
GERRIT SIKKES orsinga, gerryt sickes koper Weverstraat   1668 239 163v
GERRIT SIPKES sipckes, gerryt (wd) koper Noorderhaven 5   1625 231 42r
GERRIT SIPKES sipckes, gerryt (wd) koper Noorderhaven 5   1625 231 85r
GERRIT SIPKES JONG jong, gerryt sipkes de koper   1786 262 83r
GERRIT STOFFELS stoffels, gerrit (van groningen) smid (goud-) bruidegom   1601 228 533r
GERRIT SWIERS zwerus, gerryt koper   1783 261 94r
GERRIT SWIERS zwerus, gerryt koper   1784 261 186r
GERRIT SWIERS swerus, gerrit (wd) ten noorden Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
GERRIT TEUNIS theunis, gerrit koper   1731 248 13v
GERRIT TJALLINGS tjallings, gerrit koper Grote Ossenmarkt 27   1716 245 257r
GERRIT TJALLINGS tjallings, gerryt koper Vijverstraat ZZ   1720 246 71v
GERRIT TJALLINGS tjallings, gerryt gortmaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 25   1722 246 152v
GERRIT TJALLINGS tjallings, gerryt koper   1723 246 159r
GERRIT TJALLINGS tjallings, gerrit gortmaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 25   1728 247 69r
GERRIT TJALLINGS tjallings, gerrit gortmaker (mr) koper Vijverstraat 22   1742 250 267r
GERRIT TJALLINGS tjallings, gerrit koper Vijverstraat 30   1749 251 271v
GERRIT WIEBES wybes, gerryt koper   1637 234 26r
GERRIT WIEBES wybes, gerrit koper   1648 236 55r
GERRIT WIEBES wybes, gerrit koper   1693 243 52v
GERRIT WILLEMS willems, gerrit koper   1669 239 203v
GERRIT WILLEMS willems, gerrit koper Voorstraat 86   1684 242 49v
GERRIT WILLEMS willems, gerrit koper Spekmarkt 6   1715 245 245r
GERRIT WILLEMS willems, gerryt koper Noorderhaven NZ   1738 249 291r
GERRIT WILLEMS willems, gerryt varensgezel geniaarde Franekereind 23   1739 250 76v
GERRIT WOUTERS wolters, gerryt brouwer koper   1629 232 217r
GERRIT WOUTERS wouters, gerryt koper   1644 235 120r
GERRITJE GERRITS geryts, gerytie bruid   1606 228 1051r
GERRITJE GERRITS borkulo, gerrytje gerrijts koper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
GERRITJE JELLES jels, garst koper   1603 228 687r
GERRITJE PIETERS pieters, gerritje verkoper   1804 267 71r
GERRITJE PIETERS pieters, gerrytje koper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
GERRITJE SIEMENS simons, gerrytje koper   1756 253 257r
GERRITJE SIEMENS KUIPER kuyper, gerritje simons koper Zeilmakersstraat OZ   1749 252 39r
GERRITJE SIEMENS KUIPER kuyper, gerrytje symens koper Vijver OZ   1759 254 224v
GERROLT FOPPES foppes, gerrolt koper Schritsen ZZ   1604 228 770r
GIJSBERT koen, gijsbertus koper Zuiderhaven 18   1728 247 79r
GIJSBERT koen, gijsbertus commies koper Zuiderhaven 18   1728 247 110r
GIJSBERT koen, gijsbertus koper Brouwersstraat 24   1729 247 245r
GIJSBERT coen, gijsbertus koper   1735 249 71v
GIJSBERT coen, gijsbertus verwandelaar Zuiderhaven 71a   1735 249 78v
GIJSBERT coen, gijsbertus koper   1738 249 243v
GIJSBERT koen, gijsbertus commissaris op de Abt koper Zuiderhaven 71a   1739 250 58r
GIJSBERT koen, gijsbertus koper   1742 250 231r
GIJSBERT koen, gijsbertus ten oosten   1742 250 231r
GIJSBERT koen, gijsbertus ten noorden   1742 250 231r
GIJSBERT koen, gysbertus verkoper   1742 250 231r
GIJSBERT FONTEIN fonteyn, gijsbert koper   1660 238 59v
GIJSBERT KOEN koen, gijsbertus koper Zuiderhaven 71a   1734 248 336v
GIJSBERT VERMEERS vermeersch, gijsbert koper   1742 250 225r
GIJSBERT VERMEERS vermeers, gijsbert koper   1747 251 178r
GIJSBERT VERMEERS vermeersch, gijsbertus (wl) verkoper   1773 258 117v
GIJSBERT VERMEERS vermeersch, gijsbertus (wl) doctor verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
GIJSBERT WILDEMAN wildeman, gijsbertus bedienaar des goddelyken woords koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
GIJSBERT WILDEMAN wildeman, gijsbertus (bedienaar des goddelyken woords) koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbertus koper   1728 247 200v
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbertus koper Zuiderhaven 2   1728 247 201r
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbertus koper Grote Kerkstraat 7   1729 247 257r
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbertus koper   1730 247 359v
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbertus geniaarde Grote Kerkstraat 3   1731 247 382r
GIJSBERT WILDSCHUT wiltschut, gijsbert koper   1732 248 84r
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert fabrikant koper Grote Kerkstraat 3   1733 248 206r
GIJSBERT WILDSCHUT wiltschut, gijsbert koper   1737 249 177v
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper   1739 250 48r
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert geniaarde Zuiderhaven 71a   1739 250 58r
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper   1740 250 114r
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert geniaarde Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper Noorderhaven 74   1741 250 172v
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper   1741 250 175r
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper Voorstraat 40   1742 250 258v
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper   1743 251 19r
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper Grote Kerkstraat 5   1751 252 110v
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper Grote Bredeplaats 4   1752 252 201r
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper Liemendijk ZZ   1752 252 203v
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper   1753 253 65v
GIJSBERT WILDSCHUT wildschut, gijsbert koper   1754 253 172r
GIJSBERT EESGES aesges, gijsbert (mr) koper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
GIJSBERT EESGES aesges, gijsberth mede-eig   1601 228 536r
GIJSBERT EESGES aesges, gijsbert koper   1604 228 861r
GIJSBERT GIJSBERTS gijsberts, gijsbert koper Scheerstraat 3   1597 228 22r
GIJSBERT GIJSBERTS gijsberts, gijsbert timmerman (mr) verkoper Scheerstraat 3   1611 229 8r
GIJSBERT GIJSBERTS gijsberts, gijsbert mr. timmerman (stads-) koper Schritsen ZZ   1632 233 63r
GIJSBERT GIJSBERTS gijsbarts, gijsbart verkoper Schritsen ZZ   1641 234 155v
GIJSBERT GIJSBERTS gijsberts, gisbert koper   1646 235 229v
GIJSBERT IEDES ijdes, gijsbert koper   1723 246 158v
GIJSBERT JAKOBS jacobs, gijsbert koper   1699 243 399r
GIJSBERT JANS jans, gijsbert koper   1617 230 154r
GIJSBERT JANS jansen, gijsbert koper Zoutsloot NZ   1677 240 255r
GIJSBERT JANS jansen, gijsbert koper   1682 241 216r
GIJSBERT JOHANNES johannes, gijsbert schipper (schuit-) koper   1804 267 41r
GIJSBERT JURJENS FONTEIN fonteyn, gijsbert juriens koper   1652 236 195r
GIJSBERT LAMMERTS lammerts, gijsbert koper Hofstraat NZ   1616 230 70r
GIJSBERT LAMMERTS lammerts, gijsbert ten oosten   1660 238 15r
GIJSBERT MATTEUS mathijssen, gijsbert koper   1652 236 194r
GIJSBERT SIEBES sybes, gijsbert ten zuiden Brouwersstraat 3   1752 253 23v
GIJSBERT SIEBES sybes, gijsbert koper   1763 255 234v
GIJSBERT SIEBES SALVERDA salverda, gijsbert sybes gebruiker Bargebuurt   1752 252 181r
GIJSBERT SIEBES SALVERDA salverda, gijsbert sybes geniaarde Droogstraat 15   1751 252 161v
GIJSBERT SIETSES zytzes, gijsbert koper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
GIJSBERT SIETSES zytses, gijsbert koper Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
GIJSBERT WILLEMS willems, gijsbert koper Sint Odolphisteeg   1599 228 294r
GIJSBERT WILLEMS willems, gijsberth ten zuiden Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
GIJSBERT WILLEMS willems, gijsberth verkoper Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
GIJSBERT WILLEMS willems, gijsbert koper   1625 231 67v
GIJSBERT WILLEMS willems, gijs koper Voorstraat 66   1625 231 71v
GIJSBERT WILLEMS willems, gijs koper Noorderhaven 35   1630 232 302r
GILLES VERMEERS vermeers, gilles koper Rapenburg   1687 242 177r
GILLES VERMEERS vermeersch, gilles (hopman) koper Rapenburg ZZ   1701 244 117v
GILLES VERMEERS vermeersch, gilles koper Lanen 17   1705 244 299r
GILLES VERMEERS vermeersch, gilles koper Zuiderhaven 6   1714 245 221r
GILLES GERRITS gerryts, gillis koper   1676 240 233v
GILLES GERRITS gerryts, gillis koper Noorderhaven 47   1677 240 271v
GILLES HENDRIKS SCHENKEL schenkel, gillis hendricx (mr) chirurgijn koper Grote Bredeplaats 13   1643 235 86v
GILLES MARTENS martens, gilles ten oosten Noorderhaven 39   1702 244 162r
GILLES MARTENS martens, gilles bieder Hoogstraat 1   1709 245 1ra
GILLES MARTENS martens, gilles koper Noorderhaven 44   1717 245 291r
GILLES MARTENS martens, gilles koper Noorderhaven 1   1719 246 49v
GILLES MARTENS MESDAG mesdagh, gilles martens makelaar (stads-) koper Grote Ossenmarkt 10   1703 244 201r
GILLES SWIERS sweers, gillis koper   1694 243 76r
GILLES SWIERS sweers, gillis koper   1695 243 150r
GILLES SWIERS sweers, gillis koper   1695 243 152r
GODFRIED HAMAN haman, goedefridus koper Voorstraat 89   1670 240 2r
GOFFE LAMMERTS lammerts, goffe koper Weverstraat   1644 235 138r
GOMPERT SALOMONS salomons, gompert koper Grote Kerkstraat 36   1764 256 43r
GOMPERT SALOMONS salomons, gompert koper Franekereind 3   1777 259 30r
GOMPERT SALOMONS salomons, gompert verkoper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
GOOITSEN BRAAM braam, goitjen koper Hoogstraat 20   1693 243 35r
GOOITSEN BRAAM braam, goitjen koper Kleine Kerkstraat 4   1705 244 299v
GOOITSEN STINSTRA stinstra, goitjen (dr) ten noorden Noordijs OZ   1751 252 178v
GOOITSEN STINSTRA stinstra, goitjen koper Weverstraat   1757 254 73v
GOOITSEN STINSTRA stinstra, goitjen koper Rapenburg ZZ   1757 254 82r
GOOITSEN STINSTRA stinstra, gooitje (wl) verkoper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
GOOITSEN STINSTRA stinstra, gooitjen koper Lanen 21 C-164 1810 269 35r
GOOITSEN STINSTRA stinstra, gooitjen ten westen Lanen 21 C-164 1810 269 35r
GOOITSEN STINSTRA stinstra, gooitjen ten noorden Lanen 21 C-164 1810 269 35r
GOOITSEN BERENDS berents, goycke koper Romastraat NZ   1632 233 70v
GOOITSEN JAKOBS jacobs, goytien triumphant Droogstraat   1601 228 492r
GOOITSEN JAKOBS jacobs, goytien koper   1613 229 320r
GOOITSEN JAKOBS jacobs, goytyen koper   1625 231 50r
GOOITSEN KLASES BRAAM braam, goitjen clasen koper Noorderhaven 106   1687 242 169v
GOOITSEN KLASES BRAAM braam, goitjen clasen koper Noorderhaven 31   1690 242 311r
GOOITSEN KLASES BRAAM braam, goitjen clases koper Weverstraat   1699 244 18r
GOOITSEN SIEMENS hinstra, gooytje simons koper Lanen 21   1796 264 316r
GOOITSEN SIETSES sydtses, goitjen koper Romastraat ZZ   1664 238 222r
GOOITSKE SIEBRENS sybrans, goykjen koper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
GORIS mencis, gorys koper Scheerstraat ZZ   1603 228 733r
GORIS mencis, gorys koper Kleine Bredeplaats 22   1603 228 744r
GORIS mences, gorys koper Achterstraat   1611 229 70r
GORIS mences, gorys lakenkoper koper   1611 229 100r
GORIS mences, gorys koper   1612 229 137r
GORIS mencis, goris koper   1612 229 137r
GORIS mencis, goris koper   1625 231 88v
GOSLING piekinga, gosling koper Romastraat ZZ   1780 259 290v
GOSLING piekinga, gosling koper Voorstraat 49   1783 261 82r
GOSLING piekinga, gosling koper   1784 261 253v
GOSLING piekinga, gosling koper   1789 263 65v
GOSLING piekinga, gosling koper   1791 263 289v
GOSLING piekinga, gosling koper Noorderhaven 34   1791 263 343r
GOSLING piekinga, gosling koper   1791 263 373r
GOSLING piekinga, gosling koper Voorstraat 63   1801 266 44r
GOSLING piekinga, gosling verkoper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
GOSLING piekenga, gosling koopman verkoper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
GOSLING AKKRINGA akkringa, gosling koopman koper Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
GOSLING AKKRINGA akkringa, gosling ten oosten Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
GOSLING AKKRINGA akkringa, gosling ten zuiden Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
GOSLING AKKRINGA akkringa, gosling ten oosten Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
GOSLING AKKRINGA akkringa, gosling ten noorden Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
GOSLING HIDDEMA hiddema, goslick ten westen   1601 228 505r
GOSLING STIENSTRA stienstra, goslick koper Liemendijk NZ   1666 239 46v
GOSLING ADAMS adams, gosling koper Noordijs 23   1767 256 233r
GOSLING ADAMS adams, gosling koper   1778 259 133r
GOSLING ADAMS adams, gosling koper   1780 259 283v
GOSLING ADAMS adams, gosling koper Molenpad 14   1785 261 305r
GOSLING EVERTS everts, gosling koper Romastraat 13   1761 255 84v
GOSLING FREERKS freerks, goslyck koper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
GOSLING FREERKS freerks, goslyck ten westen Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
GOSLING FREERKS freerx, goslick ten noorden Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
GOSLING MARTENS martens, goslijck koper Zoutsloot ZZ   1644 235 156r
GOSLING PIEKES pieckes, gosling koper Kleine Kerkstraat 10   1766 256 202r
GOSLING PIEKES piekes, gosling verkoper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
GOSLING PIEKES piekes, gosling koopman koper   1774 258 147v
GOSSE ABES abes, gosse koper Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
GOSSE ABES abes, gosse ten zuiden Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
GOSSE ABES abes, gosse schipper koper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
GOSSE IEBELES iebles, gosse koper   1648 236 12v
GOSSE IEBELES iebles, gosse koper   1649 236 97r
GOSSE IEBELES eebles, gosse koper   1659 237 190v
GOSSE JANS jans, gosse koper   1630 232 279r
GOSSE JANS jansen, gosse koper   1642 234 172r
GOSSE JANS jansen, gosse koper Sint Jacobstraat OZ   1643 235 52r
GOSSE JANS jansen, gosse ten zuiden Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
GOSSE JANS jansen, gosse schipper (smack-) koper Raamstraat 7   1732 248 103v
GOSSE JOHANNES johannis, gosse koper Zuiderhaven 49   1641 234 152r
GOSSE JOHANNES johannes, gosse koper Zuiderplein   1650 236 110v
GOSSE JOHANNES joannis, gosse (gezworen gemeensman) koper Zuiderplein 5   1655 237 46v
GOSSE JOHANNES joannis, gosse koper   1656 237 96v
GOSSE JOHANNES joannis, gosse koper   1659 237 188v
GOSSE JOHANNES joannis, gosse (gemeensman)(oud-) koper Voorstraat 49   1659 237 189r
GOSSE JORIS joris, gosse koper Noorderhaven 6   1636 234 16v
GOSSE LAMMERTS lambarts, gosse koper   1642 235 20v
GOSSE PIETERS pyters, goossen koper Snakkerburen (gebied)   1612 229 150r
GOSSE PIETERS pieters, gosse koper   1618 230 263r
GOSSE PIETERS pieters, gosse koper   1734 248 351r
GOSSE PIETERS pytters, gosse koper   1740 250 110v
GOSSE PIETERS PERSIJN persijn, gosse pieters (wl) verkoper Lanen 49   1779 259 191v
GOSSE PIETERS PERSIJN persijn, gosse pieters (wl) verkoper Lanen 45   1779 259 193v
GOSSE RIENKS riencx, gosse koper   1617 230 162r
GOSSE RINTJES rinties, gosse (wd van) ten oosten Achterstraat   1636 234 6r
GOSSE SJOERDS sjoerds, gosse koper   1778 259 151r
GOSSE TJEBBES tjebbes, gosse ten westen Hofstraat 59   1741 250 166r
GOVERT moutyers, govert koper   1606 228 1046r
GOVERT KET deketh, goverd koper Schritsen ZZ   1782 260 224r
GOVERT HENDRIKS hendrix, govert koper Zuiderhaven 19   1675 240 211v
GOVERT PIETERS KLERK clerq, govert pytters koper   1667 239 109v
GOVERT REINERS reynders, govert koper   1733 248 251v
GREULT AGES agges, greolt koper   1651 236 156v
GREULT AGES ages, gralt koper   1661 238 89v
GREULT HIELKES hylkes, greolt koper   1664 238 230v
GREULT SJOERDS sioerds, greolt koper Voorstraat 17   1640 234 104v
GREULT SJOERDS sioerds, greolt schoenmaker ten westen Bildtpoort (gebied)   1640 234 105v
GREULT SJOERDS sioerds, greolt koper Bildtpoort (gebied)   1642 235 23v
GREULT SJOERDS sioerds, greolt (huis en hof van) ten westen Bildtpoort (gebied)   1642 235 23v
GREULT SJOERDS siuerdts, griolt koper   1645 235 176v
GREULT SJOERDS sioerds, greolt verkoper Bildtpoort (gebied) NZ   1648 236 51v
GRIETJE wiggerts, grietje koper   1792 264 57r
GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper   1804 267 32r
GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Voorstraat 87   1804 267 33v
GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Rommelhaven 18   1804 267 35v
GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
GRIETJE oswald, grietje verkoper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
GRIETJE bulard, grietje (erven)(wl) ten zuiden Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
GRIETJE BOSSCHA bosscha, grietje koper Kleine Bredeplaats 14   1763 255 213r
GRIETJE BUMA buma, grietje (haar moeder)(wd) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
GRIETJE DAM dam, grietje van verkoper Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
GRIETJE IJSENBEEK ijsenbeek, grietje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
GRIETJE IJSENBEEK ijsenbeek, grietje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
GRIETJE IJSENBEEK ijzenbeek, grietje ten zuiden   1804 267 73v
GRIETJE IJSENBEEK ijzenbeek, grietje ten zuiden   1804 267 73v
GRIETJE MULDER mulder, grietje (wd) ten oosten Lanen 70   1804 267 104r
GRIETJE OVERDIJK overdijk, grietje koper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
GRIETJE SCHIERE schiere, grietje ten oosten Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
GRIETJE SCHOUTEN schouten, grietje (wl) verkoper Lanen 39   1804 267 9v
GRIETJE SPELTJE speltie, grietje koper   1777 259 87v
GRIETJE SPELTJE speltie, grietje koper   1778 259 92v
GRIETJE TINGA tinga, grietje koper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
GRIETJE VOS vos, grietje de koper Hoogstraat 23   1772 258 47r
GRIETJE ABES abbes, grietie koper Liemendijk   1627 232 20r
GRIETJE ALEFS aleffs, grietien koper   1600 228 466r
GRIETJE ARJENS arjens, grietie koper   1680 241 75r
GRIETJE ARJENS BROUWER brouwer, grietje arjens koper Voorstraat 16   1805 267 132r
GRIETJE BERENDS beerns, grietje koper   1637 234 30r
GRIETJE CHRISTIAANS christiaans, grietje koper   1695 243 123v
GRIETJE DETMERS ditmers, grietien koper   1606 228 1016r
GRIETJE DOUWES douwes, gryttie koper Scheerstraat 11   1708 245 40v
GRIETJE ERNSTES erends, griet ten westen   1606 228 975r
GRIETJE EVERTS OOSTERBAAN oosterbaan, grytie ewerts koper   1722 246 131v
GRIETJE FEIKES feikes, grytie verkoper Kerkpad 16   1750 252 67r
GRIETJE FOKKES fokkes, grietje koper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
GRIETJE FOKKES fokkes, grietje (wd) verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
GRIETJE FOKKES fokkes, grietje (wd) verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
GRIETJE FOPKES fopkes, grietie koper   1670 240 10r
GRIETJE FOPPES foppes, grietje koper   1802 266 320r
GRIETJE FOPPES foppes, grietje koper   1803 266 542r
GRIETJE GERRITS gerrits, grietje koper   1693 243 40r
GRIETJE GERRITS gerrits, grietje verkoper   1788 263 40v
GRIETJE GERRITS HASELAAR haselaar, gritie gerrits koper Rozengracht 21   1661 238 87r
GRIETJE HARMENS harmens, griedt koper Rinnertspijp   1601 228 517r
GRIETJE HARMENS harmens, gryet koper   1603 228 708r
GRIETJE HARMENS harmens, grietje koper   1692 242 393r
GRIETJE JAKOBS jacobs, griet koper Karremanstraat 27   1633 233 124v
GRIETJE JAKOBS jacobs, grietje verkoper   1775 258 203r
GRIETJE JAKOBS jacobs, grietje koper   1780 259 277v
GRIETJE JANS jans, griet verkoper Droogstraat   1600 228 462r
GRIETJE JANS jans, griet koper   1602 228 617r
GRIETJE JANS jans, griet koper   1603 228 748r
GRIETJE JANS jans, griet koper   1606 228 1014r
GRIETJE JANS jans, griet koper Rozengracht 37   1631 232 376r
GRIETJE JANS midlum, grietje jans koper   1699 244 12v
GRIETJE JANS jans, greetje verkoper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
GRIETJE JANS jans, grietje verkoper   1775 258 204v
GRIETJE JANS jans, grietje koper Bildtstraat 14   1780 259 270v
GRIETJE JANS IJSENBEEK ijsenbeek, grietje jans koper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
GRIETJE JANS MARTENS martens, grietie jans koper   1626 231 131r
GRIETJE JANS MARTENS martens, grietie jans koper   1628 232 142r
GRIETJE JANS MARTENS martens, grietie jans koper   1630 232 333r
GRIETJE JANS SCHONEBEEK schonebeek, grietje jans verkoper Voorstraat 9   1774 258 171v
GRIETJE JANS ZANDSTRA sanstra, grytje jans koper Nieuwstraat 56   1740 250 107r
GRIETJE JARICHS jarichs, griet koper Grote Bredeplaats ZZ   1642 234 172v
GRIETJE JARICHS jarigs, grytie koper   1724 246 193r
GRIETJE JELLES jelles, grietie koper Rapenburg   1658 237 170v
GRIETJE JELLES jelles, grytie koper Grote Bredeplaats 27   1721 246 113r
GRIETJE JELLES jelles, grietje koper Grote Bredeplaats 27   1744 251 39v
GRIETJE KLASES claes, gryet koper   1597 228 97r
GRIETJE KLASES claeses, grietje uitdraagster koper   1687 242 211v
GRIETJE KLASES claases, grietje verkoper   1803 267 2v
GRIETJE KORNELIS cornelis, griedt koper   1602 228 642r
GRIETJE LAMMERTS lammerts, gryt koper   1606 228 1032r
GRIETJE LAMMERTS lammerts, grietje koper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
GRIETJE LIEUWES liuwes, grietie verkoper   1634 233 132r
GRIETJE LOURENS lourens, grietie (wd) koper   1645 235 178v
GRIETJE LUBBERTS lubberts, griedt verkoper Noorderhaven NZ   1601 228 524r
GRIETJE LUITJENS luytiens, griet koper   1603 228 688r
GRIETJE MELIS meelis, griettje koper   1734 248 303r
GRIETJE MINNES minnes, gryt (wd)(te leeuwarden) verkoper Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
GRIETJE OBBES obbes, grytje koper Noorderhaven 31   1707 245 15r
GRIETJE PIEBES piebes, gryttje (wd) koper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
GRIETJE PIEBES piebes, grytje bieder Kleine Bredeplaats 16   1770 257 257r
GRIETJE PIEBES piebes, grietje (wd) koper   1773 258 118r
GRIETJE PIEBES pybes, grietje ten zuiden Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
GRIETJE PIEBES pybes, grietje (wd) verkoper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
GRIETJE PIERS piers, grietie koper Droogstraat 100   1660 238 30v
GRIETJE PIERS piers, grietie koper   1678 241 22r
GRIETJE PIETERS pieters, grietje koper   1669 239 179v
GRIETJE PIETERS pieters, grietie koper Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
GRIETJE PIETERS pytters, grytje koper Grote Kerkstraat 17   1705 244 296r
GRIETJE PIETERS pieters, grietje koper   1779 259 181v
GRIETJE PIETERS pieters, grietje (wd) verkoper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
GRIETJE PIETERS GRAAF graaff, grietje pieters de koper Lanen 87   1740 250 105r
GRIETJE REINERS reyners, griettie (wd) verkoper Rommelhaven 3b   1633 233 123v
GRIETJE ROMKES romkes, grytje koper Lanen 41   1773 258 121v
GRIETJE RUTGERS rutgers, grietje koper   1772 258 9v
GRIETJE RUTGERS rutgers, grietje koper   1792 264 64v
GRIETJE SIEBRENS GROOT groot, grietje sijbrens de verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
GRIETJE SIETSES zytses, griet koper Hoogstraat 25   1782 260 236r
GRIETJE SIKKES builard, grietje sikkes koper Kerkpoortstraat WZ   1751 252 107r
GRIETJE SIKKES sickes, grytje koper   1754 253 162r
GRIETJE SIKKES builard, grietje sikkes koper Vijverstraat 20   1778 259 132r
GRIETJE SIKKES builard, grietje sikkes koper Achterstraat   1794 264 173v
GRIETJE SIPKES sipkes, grietje verkoper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
GRIETJE SJOERDS klempenhof, grietje sjoerds koper Zuiderhaven 59   1689 242 279v
GRIETJE TEUNIS thonys, gryet verkoper Lanen 80   1598 228 210r
GRIETJE TEUNIS thoenis, griet koper Lanen NZ   1612 229 215r
GRIETJE TEUNIS teunis, grietie koper Tiepelsteeg ZZ   1677 240 268v
GRIETJE TEUNIS teunis, grietie koper Rapenburg NZ   1720 246 85r
GRIETJE TEUNIS teunis, grietie koper Rapenburg NZ   1721 246 104r
GRIETJE TEUNIS theunis, grietje koper   1721 248 53v
GRIETJE THOMAS IJSENBEEK ijsenbeek, grietje thomas verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
GRIETJE TJEBBES tyebbes, grietie koper   1626 231 136r
GRIETJE ULBES uulbes, gryet koper Brouwersstraat   1597 228 44r
GRIETJE WIEBES wybes, gryet (wd) verkoper Heiligeweg   1600 228 418r
GRIETJE WIEBES wybes, grietje (wd) koper   1684 242 25v
GRIETJE WIEGERS wichers, grietje verkoper Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
GRIETJE WIETSES wytses, grietje koper   1691 242 361v
GRIETJE WIETSES wytses, grytje koper   1706 245 r
GRIETJE WILLEMS willems, griedt koper Noorderhaven 82   1597 228 27r
GRIETJE WILLEMS willems, grietje verkoper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
GRIETJE WILLEMS BOER boer, grietje willems de verkoper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
JELLE wetsenius, gellius (burgemeester) koper   1659 238 4v
JELLE vetzensius, gellius (oud burgemeester) koper Lanen 45   1663 238 178r
JELLE vetzensius, gellius (oud burgemeester) koper Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
JELLE vetzenius, gellius koper   1665 239 4ra
JELLE vetzentius, gellius koper Simon Stijlstraat 2   1666 239 44v
JELLE vetsentius, gellius koper   1670 240 20v
JELLE vetsentius, gellius koper   1671 240 43r
JURJEN pipron, georgius (dr) koper Lanen 45   1625 231 49r
JURJEN kramp, georg koper Grote Kerkstraat 17   1788 262 250r
JURJEN huiving, georg schoolmeester koper   1804 267 58v
JURJEN GEIS geis, georg koper Bildtstraat 19   1780 259 236v
JURJEN KIJL kijl, georg koper   1802 266 204r
JURJEN KLEIN klein, george koper Noorderhaven 46   1739 250 51r
JURJEN PIPHRON piphron, georgius koper William Boothstraat 27   1624 231 22v
JURJEN PIPHRON piphron, georgius advocaat voor het Hof van Friesland koper   1630 232 285r
JURJEN GIJSBERTS geis, georg (wl) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r