Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
H. plugge, h. ten noorden   1804 267 49r
H. deurnat, h. koper   1806 267 228v
H. winnekes, h. koopman ten westen Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
H. homeulen, h. ten westen Lanen 35 F-172 1808 268 113r
H. winnekes, h. ten zuiden Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
H. homeulen, h. ten noorden Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
H. schoonhoff, h. koopman koper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
H. ALBERDA albarda, h. koper Rozengracht 37   1800 265 488r
H. BERG berg, h. van der ten oosten Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
H. BLOK blok, h. ten noorden Prinsenstraat 6   1804 267 72v
H. BONNEMA bonnema, h. ten zuiden Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
H. GONGGRIJP gonggrijp, h. koper   1789 263 128v
H. GONGGRIJP gonggrijp, h. koper Jan Ruurdstraat 3   1791 263 286v
H. GONGGRIJP gonggrijp, h. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
H. GONGGRIJP gonggrijp, h. ten zuiden Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
H. GREUTLING greutling, h. (heerenveen)(wl) verkoper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
H. HANEKUIK hanekuik, h. koper   1807 267 329v
H. HELMER helmer, h. ten noorden Hofstraat 1 G-070 1809 268 267r
H. HELMER helmer, h. ten noorden Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
H. HELMER helmer, h. koopman ten noorden Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
H. KOSTER koster, h. ten zuiden   1804 267 79v
H. LENTS lentz, h. ten noorden Lanen 35 F-172 1808 268 113r
H. OOSTERBAAN oosterbaan, h. (wl) verkoper   1804 267 17v
H. OOSTERBAAN oosterbaan, h. (wl) leraar der doopsgezinden verkoper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
H. PEAUX peaux, h. ten oosten Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
H. PLETTENBERG plettenberg, h. van koper   1763 255 182v
H. POORT poort, h. koper   1805 267 180v
H. REES rees, h. van bakker (mr) ten oosten Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
H. RING ring, h. van doctor ten noorden Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
H. SCHAAF schaaff, h. bieder Hoogstraat 10   1768 257 253v
H. SCHAAF schaaf, h. (burgemeester)(oud-) ten oosten Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
H. SCHAAF schaaf, h. (burgemeester)(oud-) ten noorden Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
H. SCHOUWENBURG schouwenburg, h. van koper   1802 266 329r
H. SMID smith, h. procureur postulant koper Zoutsloot 86   1806 267 264r
H. SMID smith, h. procureur ten zuiden Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
H. SMID smith, h. ten westen Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
H. SMID smith, h. ten oosten Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
H. SMID smith, h. ten westen Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
H. SMID smith, h. ten westen Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
H. STAMBKE stambke, h. koper Schritsen 60   1790 263 266v
H. STOK stok, h. van der koper   1799 265 408r
H. STOK stok, h. van der ten westen Bargebuurt A-244 1808 268 55v
H. STOK stok, h. van der ten oosten Lanen 35 F-172 1808 268 113r
H. STROBAND stroband, h. commies van toezigt verkoper Havenplein 14 H-238 1808 268 134v
H. TOBEE tobee, h. koper   1806 267 240v
H. TUINING tuining, h. commies van 't vlieland koper Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
H. WESTRA westra, h. koper   1802 266 106r
H. WESTRA westra, h. koper   1802 266 335r
H. WESTRA westra, h. (dr) ten westen Bildtstraat 18   1804 267 8v
H. WESTRA westra, h. baljuw van het 2e district verkoper Zuiderhaven 2 H-230 1808 268 135v
H. WESTRA westra, h. baljuw van het 2e district verkoper Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
H. WESTRA westra, h. (dr) verkoper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
H. WESTRA westra, h. baljuw van barradeel ten oosten Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
H. WESTRA westra, h. ten zuiden Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
H. WITTE witte, h. ten oosten Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
H. ZEE zee, h. van der ten westen Lanen 46 F-208 1810 269 49v
H. HEIMANS heimans, h. ten zuiden Noorderhaven 72   1773 258 78v
HAANTJE aaltsen, haantie koper   1626 231 139r
HAANTJE DOEKES buwama, haenke doekes koper   1606 228 1019r
HAANTJE HESSELS hessels, haencke koper Droogstraat NZ   1611 229 3r
HAANTJE HESSELS hessels, haentie verkoper   1617 230 149r
HAANTJE JAKOBS jacobs, haentie koper   1732 248 125v
HAANTJE KLASES claes, haencke koper Havenplein 14   1613 229 265r
HAANTJE KORNELIS cornelis, hancke provisioneel k Franekerpoort (gebied)   1600 228 438r
HAANTJE KORNELIS cornelis, hancke gelastigde   1601 228 500r
HAANTJE PIETERS pytters, hanneke ten zuiden Brouwersstraat 9   1659 238 8v
HAANTJE WILLEMS willems, haentie koper   1742 250 238r
HAIE ALGERA algra, haye (leeuwarden) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
HAIE TUINHOUT tuinhout, hajo koper Grote Bredeplaats 8   1805 267 136r
HAIE TUINHOUT tuinhout, hajo koper Hondenstraat 3   1805 267 162v
HAIE TUINHOUT tuinhout, haaye commies generaal bij het bureau conv en lic koper Zuiderhaven 36a H-165 1807 268 6r
HAIE ALBERTS alberts, haye koper   1725 246 220v
HAIE DIRKS dirks, haeye koper   1769 257 139r
HAIE GERRITS gerrits, haye metselaar koper Nieuwstraat OZ   1648 236 43v
HAIE GERRITS gerrits, haye koper   1774 258 141v
HAIE GERRITS gerrits, haye koper   1774 258 142v
HAIE GERRITS gorrits, haye verkoper   1774 258 182v
HAIE GERRITS gerryts, haye koper   1779 259 175r
HAIE HAIES hayes, haye koper   1657 237 121v
HAIE HENDRIKS hendriks, haaye koper Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
HAIE IDSES idses, haje gelastigde Grote Kerkstraat 4   1708 245 74r
HAIE JAKOBS jacobs, haeye koper Schritsen 61   1771 257 196v
HAIE JAKOBS jacobs, haaye koper Schritsen 59   1781 260 39v
HAIE JAKOBS jacobs, haaye koper   1784 261 156r
HAIE JAKOBS jacobs, haaie koper   1785 262 27r
HAIE JAKOBS jacobs, haaye koper   1802 266 278r
HAIE JAKOBS jacobs, haye ten zuiden   1805 267 110v
HAIE JAKOBS jacobs, haye ten zuiden Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
HAIE JAKOBS jacobs, haye ten westen Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
HAIE JANS jansen, haye houtkoper koper Zoutsloot NZ   1665 239 17r
HAIE JANS jans, haye bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
HAIE JASPERS jaspers, haye koper   1667 239 79v
HAIE JILLES jilles, haaye koper Zuiderhaven 15   1665 239 4r
HAIE KEIMPES keimpes, haye koper   1719 246 35r
HAIE KEIMPES keimpes, haye koper   1732 248 154r
HAIE LAMMERTS lammerts, haye brouwer (mr)(oud-) verkoper   1774 258 148v
HAIE LASES laes, haye koper   1598 228 166r
HAIE LASES laes, haye koper   1601 228 556r
HAIE LASES laeses, haye koper Zuiderstraat   1611 229 109r
HAIE LASES laes, haye koper Nieuwstraat   1614 229 388r
HAIE LASES laes, haye koper Sint Jacobstraat 14   1616 230 41r
HAIE LASES laes, haye koper   1617 230 128r
HAIE OEPKES upkes, haye koper   1666 239 50v
HAIE OEPKES upkes, haye koper   1667 239 118v
HAIE PIETERS pytters, haye koper Voorstraat 94   1700 244 50r
HAIE PIETERS pytters, haye koper   1700 244 51r
HAIE PIETERS pieters, haye koper Heiligeweg ZZ   1711 245 133v
HAIE PIETERS pieters, haye koper Zuiderhaven 75   1713 245 187v
HAIE PIETERS pieters, haye koper   1717 245 285v
HAIE PIETERS pieters, haye koper Grote Kerkstraat 24   1729 247 226r
HAIE PIETERS pyters, haye blauwverver (mr) koper   1731 248 66v
HAIE PIETERS pyters, haye wever (bont-)(mr)(oud) koper Grote Kerkstraat 8   1742 250 249r
HAIE PIETERS pieters, haye koper   1744 251 33r
HAIE PIETERS pieters, haye koper   1746 251 161r
HAIE RUURDS ruurds, haye koper   1669 239 188r
HAIE RUURDS ruyrds, haye koper   1675 240 173v
HAIE RUURDS ruurds, haye koper   1680 241 84v
HAIE RUURDS ruurds, haaye koper Franekereind 23   1689 242 262v
HAIE RUURDS ruurds, haye schipper (trek-) koper Rozengracht 40   1692 243 7r
HAIE SIETSES sytses, haye schipper (wijd-) koper Lanen 6   1651 236 161r
HAIE WILLEMS willems, haye koper   1724 246 191v
HAIKE GEERTS geerts, haike koper   1773 258 83r
HAITSE BAKKER bakker, haytze koopman verkoper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
HAITSE DOEIES doyes, haytse koper   1671 240 44v
HAITSE EELKES eelckes, haytse koper   1647 235 266v
HAITSE EELKES eelckes, haytse koper Kerkpoortstraat ZZ   1650 236 124v
HAITSE HAITSES haytses, haytse koper   1630 232 318r
HANS cardenael, hans (wd)(ympcke) bewoner Noorderhaven 28   1600 228 467r
HANS kardenaels, hans (wd)(ympck) bewoner Noorderhaven 28   1601 228 492r
HANS auryck, hans van ten westen Schritsen NZ   1601 228 510r
HANS rensman, hans koper Vijverstraat ZZ   1603 228 750r
HANS ericx, hans koper   1613 229 380r
HANS ericx, hans koper Lammert Warndersteeg 1   1613 229 381r
HANS ericx, hans koper Zoutsloot ZZ   1615 229 493r
HANS harmensn, hans ten oosten Scheerstraat 1   1615 229 570r
HANS steinbrenck, hans koper   1633 233 99v
HANS luycas, hans ten oosten   1634 233 127v
HANS rousenburgh, hans koper Achterstraat   1636 234 6r
HANS hoger, hans koper   1637 234 25v
HANS steenbrinck, hans koper   1646 235 218r
HANS ruisenburg, hans koper Rapenburg ZZ   1659 237 178v
HANS geuirds, hans koper   1668 239 35ra
HANS riet, hans koper   1667 239 114v
HANS haulama, hansonius koper   1670 240 11v
HANS isax, hans koper Zoutsloot ZZ   1697 243 284r
HANS boeselach, hans koper   1730 247 333v
HANS BAS bas, hans koper   1697 243 316v
HANS BAS bas, hans koper Grote Kerkstraat 18   1701 244 99r
HANS GONGGRIJP gongrijp, hans (vaandrig) wijnsteker koper Noorderhaven 46   1706 245 2v
HANS GONGGRIJP gonggrijp, hans koper Zuiderhaven 55   1758 254 154v
HANS GONGGRIJP gongrijp, hans koper   1773 258 101r
HANS GONGGRIJP gongrijp, hanso koper   1773 258 101r
HANS HASENHOEK hasenhoek, hanso van (haar vader)(wl) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
HANS PLETTENBERG plettenburg, hans van koper   1764 256 29r
HANS REES rees, hans van bakker (mr) ten oosten Hoogstraat 5   1805 267 118v
HANS SCHONENBURG schonenburg, hans van koper Noordijs   1598 228 186r
HANS SCHONENBURG schonenburg, hans van koper Noordijs   1598 228 186r
HANS ZIJLSTRA zijlstra, hans (schepen) koper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
HANS ZIJLSTRA zijlstra, hans verkoper Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
HANS ABRAHAMS abrahams, hans koper   1654 236 277v
HANS ABRAHAMS abrahams, hans koper   1776 258 258r
HANS ARENDS arnts, hans koper Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
HANS ARENDS arents, hans koper Rozengracht NZ   1613 229 308r
HANS ARENDS aernts, hans koper Romastraat NZ   1614 229 481r
HANS ARENDS aernts, hans koper   1617 230 163r
HANS ARENDS arents, hans (wl)(mr) verkoper Weverstraat ZZ   1627 232 11r
HANS ARENDS FINK finck, hans arents koper Scheerstraat 5   1694 243 110v
HANS DIRKS dirks, hans koper Zuiderhaven 2 H-230 1808 268 135v
HANS DIRKS dirks, hans molenmaker (mr) verkoper Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
HANS DOUWES douwes, hans koper   1690 242 320r
HANS EERKES erix, hans (burgemeester en rentmr.) koper Voorstraat 2   1597 228 45r
HANS EERKES erix, hans koper Vijver WZ   1598 228 165r
HANS EERKES eercks, hans koper Sint Jacobstraat 17   1613 229 371r
HANS EEUWES euwes, hans koper Scheffersplein 29   1657 237 106r
HANS ELIAS elias, hans bewoner Zoutsloot NZ   1781 260 67r
HANS ELIAS elias, hans koopman verkoper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
HANS ELIAS WIT witt, hans elias de koper Franekereind 21   1803 266 462r
HANS FRANSES fransen, hans koper Kleine Bredeplaats 4   1689 242 296r
HANS GERRITS gerrits, hans koper   1624 231 8r
HANS HANSES hanses, hans mede-eig Voorstraat 69   1579 125 672r
HANS HANSES poff, hans hans koper   1603 228 690r
HANS HANSES poff, hans hans koper   1625 231 73r
HANS HANSES hansen, hans koper Franekereind 21   1747 251 160r
HANS HANSES VRIES fries, hans hansen de koper   1635 234 3r
HANS HANSES VRIES fries, hans hansen de koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 15r
HANS HANSES VRIES fries, hans hansen de koper Brouwersstraat WZ   1641 234 125v
HANS HARMENS hattingh, hans harmens van koper   1624 231 35v
HANS HARMENS harmens, hans koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 6v
HANS HARMENS harmens, hans koper Grote Bredeplaats 33   1638 234 66v
HANS HARMENS harmens, hans koper Noorderhaven 2   1642 235 16v
HANS HARMENS harmens, hans koper Noorderhaven 88   1647 235 265r
HANS HARMENS VRIES fryes, hans harmen de koopman koper Vijverstraat ZZ   1633 233 90v
HANS HARMENS VRIES vries, hans harmens de koper Vijverstraat 4   1638 234 55v
HANS HARMENS VRIES vries, hans harmens de (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 56   1649 236 94r
HANS HARMENS VRIES vries, hans harmens de (burgemeester) ten westen Vijverstraat 6   1653 236 235v
HANS HARMENS VRIES vries, hans harmens de (burgemeester) koper Nieuwstraat   1656 237 97v
HANS HARMENS VRIES vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) verkoper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
HANS HARMENS VRIES vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten oosten Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
HANS HARMENS VRIES vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten westen Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
HANS HARMENS VRIES vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten noorden Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
HANS HENDRIKS hendriks, hans koper Schritsen NZ   1678 241 16r
HANS HENDRIKS hendriks, hans koper Schritsen NZ   1680 241 98r
HANS HENDRIKS hendriks, hans koper Lammert Warndersteeg WZ   1683 241 236r
HANS HENDRIKS hendriks, hans koper Prinsenstraat 2   1690 242 336v
HANS HENDRIKS hendrix, hans koper Lanen 74   1697 243 265r
HANS HENDRIKS hendrix, hans koper Weverstraat   1697 243 302v
HANS HENDRIKS hendrix, hans koper Lammert Warndersteeg WZ   1698 243 377v
HANS IEMES RING ring, hans emes de koper Zoutsloot 30   1641 234 132r
HANS IEPES epes, hans koper Lanen ZZ   1641 234 146v
HANS JAKOBS ryngh, hans jacobs de bruidegom   1597 228 54r
HANS JAKOBS jacobs, hans koper   1642 235 11v
HANS JAKOBS jacobs, hans koper   1644 235 98v
HANS JAKOBS jacobs, hans koper Grote Ossenmarkt 20   1646 235 233v
HANS JAKOBS RING ring, hans jacobs de ten westen   1600 228 466r
HANS JANS blauwer, hans janssen de bruidegom   1598 228 216r
HANS JANS blauwe, hans jans de triumphant Grote Kerkstraat ZZ   1599 228 335r
HANS JANS jans, hans koper   1613 229 254r
HANS JANS jans, hans koper Hofstraat ZZ   1614 229 485r
HANS JANS jansen, hans koper   1648 236 27r
HANS JANS jansen, hans koper   1649 236 91v
HANS JANS jansen, hans koper   1654 236 265v
HANS JANS jansen, hans koper   1674 240 138r
HANS JANS jansen, hans koper Voorstraat 24   1684 242 12v
HANS JANS jansen, hans koper Zuiderhaven 36   1718 246 19v
HANS JANS jansen, hans koper   1738 249 269r
HANS JETSES jetses, hans koper   1694 243 84v
HANS JORKS jurks, hans verkoper Achterstraat   1665 239 3r
HANS JOUKES joukes, hans korfmaker koper Kleine Kerkstraat 8   1694 243 79v
HANS JOUKES jouckes, hans koper Voorstraat 82   1699 244 22r
HANS JURJENS jurgiens, hans koper Weverstraat   1612 229 186r
HANS JURJENS juriens, hans koper Sint Odolphisteeg   1614 229 440r
HANS JURJENS juriens, hans koper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
HANS JURJENS juriens, hans koper   1617 230 174r
HANS JURJENS juriaans, hans koper   1626 231 117r
HANS JURJENS schierst, hans jurjens koper Voorstraat 93   1785 262 30r
HANS JURJENS schierst, hans jurjens koper   1785 262 31r
HANS JURJENS schierst, hans georg koper Voorstraat 89   1789 263 171r
HANS JURJENS schierst, hans georg (wl) koopman verkoper Voorstraat 89   1804 267 60v
HANS KEIMPES kijmpes, hans koper Weverstraat   1658 237 173v
HANS KLASES clasen, hans ten oosten Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
HANS KLASES claases, hans ten westen Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
HANS KLASES claases, hans ten noorden Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
HANS KLASES claasen, hans ten oosten Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
HANS KLASES claasen, hans ten noorden Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
HANS KOERTS coerts, hans koper   1653 236 246r
HANS KORNELIS cornelis, hans koper   1695 243 131r
HANS KORNELIS cornelis, hans koper Nieuwstraat   1699 244 21r
HANS KORNELIS cornelis, hans koper   1701 244 122v
HANS KORNELIS cornelis, hans koper   1715 245 237v
HANS KORNELIS ZIJLSTRA zijlstra, hans cornelis koper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
HANS KORNELIS ZIJLSTRA zijlstra, hans cornelis koper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
HANS LAMMERTS lammerts, hans koper   1645 235 179r
HANS LUCAS lucas, hans koper   1605 228 927r
HANS MICHIELS REITSMA reytsma, hans michels koper   1683 241 262v
HANS MINSES minses, hans koper Hofstraat 63   1733 248 227r
HANS MINSES menses, hans kooltjer verkoper Hofstraat NZ   1750 252 63v
HANS OBBES obbes, hans koper   1647 235 245v
HANS PAULUS pouwels, hans koper   1630 232 343r
HANS PAULUS pauwels, hans koper   1637 234 23v
HANS PAULUS pouwels, hans verkoper Zuiderhaven 13   1668 239 28ra
HANS PIETERS pyters, hans (mr) koper Schritsen ZZ   1649 236 66r
HANS PIETERS pyters, hans koper Romastraat ZZ   1651 236 160v
HANS ROMKES romckes, hans koper Schritsen   1597 228 110r
HANS SIEMENS symens, hans koper Schritsen ZZ   1667 239 89v
HANS TJEERDS tyaards, hans koper   1598 228 146r
HANS TJEERDS tierdts, hans smid gecondemneerde Sint Jacobstraat WZ   1600 228 436r
HANS TJEERDS tyaerdts, hans smid verkoper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
HARING DOUWES douwes, haringh koper Zoutsloot NZ   1651 236 153v
HARING EVERTS everts, haringh koper   1682 241 183r
HARING FEIKES feyckes, haring koper   1668 239 137v
HARING HANSES hans, haring schoenmaker ten oosten Voorstraat 64   1611 229 97r
HARING HEINS heins, haring verkoper Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
HARING HEINS heins, haring ten westen Heiligeweg 34   1804 267 55v
HARING HEMKES hempckes, haringh koper   1618 230 254r
HARING JANS jansen, haringh koper Noorderhaven 8   1721 246 98v
HARING KLASES clasen, haringh koper   1725 246 249v
HARING MINNES minnes, haringh koper   1724 246 212r
HARING PIEBES pybes, haringh verkoper Achterstraat   1636 234 6r
HARING REIMERS reymers, haringh koper Heiligeweg 38   1615 229 541r
HARING WIEGERS wiegers, haring varensgezel koper Bildtstraat 14   1781 260 11r
HARING WIEGERS wiegers, haring koper   1787 262 175v
HARING WIEGERS wygers, haring ten noorden Bildtstraat 16   1805 267 116v
HARKE STOK stok, harke van der koper   1786 262 111r
HARKE STOK stok, harke van der koper   1787 262 173v
HARKE STOK stok, harke van der koper   1787 262 174v
HARKE STOK stok, harke van der koper   1787 262 237r
HARKE STOK stok, harke van der koper Noordijs OZ   1792 264 14r
HARKE STOK stok, harke van der koper   1803 266 394r
HARKE STOK stok, harke van der ten westen Lanen 39   1804 267 9v
HARKE STOK stok, harke van der metselaar (mr) koper   1804 267 17v
HARKE STOK stok, harke van der ten oosten Hoogstraat 24   1804 267 100v
HARKE STOK stok, harke van der metselaar (mr) verkoper   1805 267 112v
HARKE STOK stok, harke van der koper   1805 267 171v
HARKE STOK stok, harke van der koper   1806 267 281v
HARKE STOK stok, harke van der metselaar (mr) koper A-245 1808 268 73r
HARKE STOK stok, harke van der ten westen A-245 1808 268 73r
HARKE STOK stok, harke van der ten westen Lanen 39 E-173 1808 268 112r
HARKE STOK stok, harke van der (wl) verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
HARKE STOK stok, harke van der (wl) verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
HARKE STOK stok, harke van der (wl) verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
HARKE STOK stok, harke van der (wl) verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
HARKE STOK stok, harke van der (wl) verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
HARKE STOK stok, harke van der (wl) verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
HARKE STOK stok, harke van der (wl) verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
HARKE STOK stok, harke van der (wl) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
HARKE STOK stok, harke van der (wl) verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
HARKE STOK stok, harke van der (wl) metselaar (mr) verkoper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
HARKE GEERTS geerts, harke koper   1737 249 163r
HARKE JELLES jelles, harke (meerderjarig jongman) koemelker koper Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
HARKE JELLES jelles, harke koper Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
HARKE JELLES jelles, harke koper Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
HARKE JELLES jelles, harke verkoper Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
HARKE JELLES jelles, harke verkoper Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
HARKE JURJENS jurjens, harke (onder almenum) metselaar verkoper Schritsen 16   1784 261 165r
HARKE JURJENS jurjens, harke koper Brouwersstraat 1   1786 262 130r
HARKE JURJENS jurjens, harke metselaar (mr) koper Achterstraat   1787 262 201r
HARKE JURJENS jurjens, harke koper   1787 262 203v
HARKE JURJENS jurjens, harke metselaar (mr) koper Achterstraat   1787 262 199v
HARKE JURJENS jurjens, harke koper Schritsen ZZ   1807 267 299v
HARKE JURJENS STOK stok, harke jurjens van der koper Lanen 37   1788 262 293r
HARKE JURJENS STOK stok, harke jurjens van der koper   1788 263 31v
HARKE JURJENS STOK stok, harke jurjens van der koper Schritsen 24   1789 263 103r
HARKE JURJENS STOK stok, harke jurjens van der metselaar (mr) verkoper Schritsen 24   1804 267 92r
HARKE JURJENS STOK stok, harke jurjens van der metselaar (mr) ten oosten Schritsen 24   1804 267 92r
HARKE JURJENS STOK stok, harke jurjens metselaar (mr) verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
HARKE JURJENS STOK stok, harke jurjens van der metselaar (mr) koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
HARKE JURJENS STOK stok, harke jurjens van der (wl) metselaar (mr) verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
HARKE OKKES okkes, harke koper   1777 259 26v
HARKE SIERKS siercks, harcke koper   1667 239 115v
HARKE SIERKS cussendrager, harcke sierx koper Weverstraat   1672 240 95v
HARKE SIERKS siercks, harke koper Grote Kerkstraat 28   1682 241 215v
HARKE SIERKS siercks, harke koper   1683 241 251v
HARKE SIERKS KUSSENDRAGER kussendrager, harcke siercks koper Lanen ZZ   1668 239 153v
HARKE SIETSES zytses, harke koper Sint Jacobstraat 14   1781 260 148r
HARMEN , harmen mesmaker ten zuiden Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
HARMEN hoenichmans, harmen naastligger Heiligeweg WZ   1601 228 498r
HARMEN , harmen pannebakker eerder-eig Bildtstraat WZ   1601 228 503r
HARMEN franck, harmen koper Zuiderhaven 18   1646 235 212r
HARMEN sapeides, harmannes (te warns) pastoor koper Vijver 7   1664 238 234r
HARMEN jansch, harmen koper   1674 240 150r
HARMEN jaspus, harmen koper   1720 246 70r
HARMEN cuikes, harmen koper   1728 247 121r
HARMEN borchers, harmen koper   1730 247 337v
HARMEN borchers, harmen koper Hofstraat 18   1730 247 340v
HARMEN baxma, harmen koper   1735 249 108r
HARMEN evernik, harmen koper Nieuwstraat   1743 251 2r
HARMEN brinkhuis, harmen koper Kerkpoortstraat 15   1751 252 112r
HARMEN bessing, harmen koper   1771 257 201r
HARMEN plagge, harmen koper Nieuwstraat OZ   1771 257 231r
HARMEN plagge, harmen ten zuiden Nieuwstraat 56   1772 258 60r
HARMEN plagge, harmen koper   1780 259 258r
HARMEN homeulen, harmen koper Lanen 33   1788 262 267r
HARMEN homeulen, harmen wever (bont-)(mr) koper Liemendijk ZZ   1794 264 188r
HARMEN winnekes, harmen koper   1795 264 288r
HARMEN homeulen, harmen koopman koper Lanen 42   1799 265 310r
HARMEN winnekes, harmen koper Franekereind NZ   1801 265 651r
HARMEN staads, harmen koper Havenplein 16   1801 266 31r
HARMEN homeulen, harmen koper   1802 266 166r
HARMEN winnekes, harmen koopman en winkelier koper Voorstraat 92   1804 267 75r
HARMEN homeulen, harmen koper Kerkpoortstraat OZ   1806 267 248v
HARMEN winnekes, harmen ten noorden Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
HARMEN homeulen, harmen koopman verkoper Lanen 35 E-171 1809 268 244v
HARMEN holmans, harmanus verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
HARMEN winnekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
HARMEN winnekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
HARMEN nolman, harmen koper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
HARMEN AGEMA agama, harmen (oud burgerhopman) koper Heiligeweg 9   1735 249 22r
HARMEN AGEMA agema, harmen koper   1753 253 109r
HARMEN AMAMA ammema, harmen koper Zoutsloot ZZ   1627 232 27r
HARMEN BAKSMA baksma, harmen koper   1727 247 30v
HARMEN BAKSMA baksma, harmen koper   1727 247 36v
HARMEN BAKSMA baksma, harmen koper   1727 247 53r
HARMEN BAKSMA baksma, harmen koper   1728 247 209r
HARMEN BAKSMA baksma, harmen koper   1729 247 231v
HARMEN BAKSMA baksma, harmen koper   1730 247 328v
HARMEN BAKSMA baksma, harmen koper   1739 250 62r
HARMEN BAKSMA baksma, harmen koper   1740 250 96r
HARMEN BAKSMA baksma, harmen koper   1740 250 118r
HARMEN BAKSMA baksma, harmen koper   1740 250 128v
HARMEN BANDSMA bandsma, harmen verkoper Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
HARMEN BANDSMA bandsma, harmen boekbinder koper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
HARMEN BANDSMA bandsma, harmen ten westen Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
HARMEN BEEKMAN beekman, harmen koper Hoogstraat 24   1666 239 13ra
HARMEN BEMEN beemen, harmen van koper Sint Jacobstraat 2   1781 260 93v
HARMEN BRUINSMA bruinsma, hermanus koper Noorderhaven 76   1791 263 330v
HARMEN DORTMAN dortman, harmen koper   1729 247 250v
HARMEN DORTMAN dortman, harmen koper   1729 247 287r
HARMEN GEEST geest, harmanus van der bode (admiraliteits-) koper Schritsen 35   1723 246 184v
HARMEN GEEST geest, harmanus van der bode (admiraliteits-) koper Schritsen 35   1724 246 192r
HARMEN GLAA glaa, harmen koper   1660 238 21r
HARMEN GLAA glaa, harmen ten zuiden   1660 238 21r
HARMEN GLAA glaa, harmen koper   1660 238 31v
HARMEN GONGGRIJP gonggrijp, harmen wachtmeester koper Grote Bredeplaats 11   1785 262 45r
HARMEN GRETTINGA grettinga, harmen koper Noorderhaven NZ   1658 237 177v
HARMEN GRETTINGA grettinga, harmanus koper Lanen 23   1685 242 88r
HARMEN HOEF hoef, harmen equipagemeester koper Voorstraat 18   1655 237 23r
HARMEN JONKER joncker, harmen koper   1617 230 160r
HARMEN KAMP kamp, harmen koper   1788 262 251r
HARMEN LAUTENBACH lautenbach, harmen verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
HARMEN PEAUX peaux, harmanus koopman koper Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
HARMEN PEAUX peaux, harmanus koopman ten noorden Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
HARMEN PEAUX peaux, harmanus koper   1806 267 271r
HARMEN PEAUX peaux, harmanus koper Voorstraat 65   1806 267 277r
HARMEN PORTIER portier, harmanus koper Franekereind 16   1726 246 274v
HARMEN PORTIER portier, harmanus koper Prinsenstraat 2   1727 246 309r
HARMEN PORTIER portier, harmanus koper Franekereind ZZ   1731 248 2r
HARMEN PORTIER portier, harmanus koper Rapenburg ZZ   1737 249 170r
HARMEN PORTIER portier, harmanus koper Zuiderhaven 6   1737 249 171r
HARMEN PORTIER portier, harmanus koper Zuiderhaven 6   1737 249 176v
HARMEN PORTIER portier, harmanus koper Rapenburg ZZ   1737 249 212r
HARMEN PORTIER portier, harmanus koper   1740 250 133r
HARMEN PORTIER portier, harmanus verkoper Prinsenstraat 2   1742 250 272v
HARMEN PORTIER portier, harmannus koper Franekereind 24   1749 252 33r
HARMEN PORTIER portier, harmannus koper Rapenburg NZ   1751 252 104r
HARMEN PORTIER portier, harmannus koper Franekereind 32   1752 252 196r
HARMEN PORTIER portier, harmannis koper Weverstraat   1755 253 206r
HARMEN PORTIER portier, harmanus koper   1757 254 112v
HARMEN PORTIER portier, harmanus portier koper Franekereind 34   1758 254 122v
HARMEN RADSMA radsma, harmen koper   1758 254 164r
HARMEN RADSMA radsma, harmen (vroedschap) ten westen Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
HARMEN RADSMA radsma, harmen koper Voorstraat 26   1777 259 38r
HARMEN RADSMA ratsma, harmen koper   1778 259 98v
HARMEN RADSMA radsma, harmen koper   1778 259 100r
HARMEN RADSMA radsma, harmen koper   1783 261 106r
HARMEN RADSMA radsma, harmen koper   1788 262 245v
HARMEN RENGERS ringers, harmen ten zuiden Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
HARMEN RUITER ruiter, harmanus d' koper Zuiderhaven 19   1763 256 10r
HARMEN SCHUUR schuur, harmen koper   1798 265 176r
HARMEN SCHUUR schuur, harmen koper   1805 267 147r
HARMEN SIKKEMA siccama, harmanus koper   1733 248 270r
HARMEN SIKKEMA siccama, harmanus tinnegieter (mr) koper Voorstraat 10   1739 250 10v
HARMEN SOPINGIUS sopingius, harmen (wl) koper Nieuwstraat OZ   1739 250 9r
HARMEN STAATS staats, harmen (leeuwarden) verkoper   1804 267 41r
HARMEN VIDELIUS videlius, harmen koper Voorstraat 81   1749 251 256v
HARMEN VIDELIUS videlius, harm koper Voorstraat 81   1766 256 186v
HARMEN WAARD waard, harmanus de koper Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
HARMEN WAARD waard, harmanus de koper Zuiderstraat 23   1782 260 156r
HARMEN WAARD waard, harmen de koper Grote Bredeplaats 31   1783 261 119r
HARMEN WAARD waard, harmen de koper   1786 262 59v
HARMEN WAARD waert, harmanus de verkoper Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
HARMEN WASSENAAR wassenaar, harmen koper Grote Ossenmarkt 25   1723 246 183v
HARMEN WENNEKES wennekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
HARMEN WENNEKES wennekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
HARMEN WITTE witte, harmen koper Grote Kerkstraat 42   1805 267 141r
HARMEN WITTE witte, harmen koper   1807 267 311r
HARMEN ABELS ables, harmen koper   1721 246 99v
HARMEN AGES ages, harmen koper Scheffersplein OZ   1723 246 169r
HARMEN AGES ages, harmen brouwer (mr) koper Ooievaarsteeg WZ   1723 246 179r
HARMEN AGES ages, harmen koper   1733 248 181v
HARMEN AGES AGEMA agema, harmen ages (burger-hopman) brouwer (mr) koper Heiligeweg 70   1728 247 125v
HARMEN AGES AGEMA agema, harmen ages brouwer (mr) geniaarde Franekerpoort (gebied)   1728 247 204v
HARMEN AGES AGEMA agema, harmen ages koper Hoogstraat 15   1740 250 124v
HARMEN ALBERTS alberts, harmen koper   1617 230 159r
HARMEN ALLERTS KROL krol, harmen allerts koper   1691 242 352r
HARMEN ANTONIUS anthony, harmanus koper Lanen NZ   1792 264 10r
HARMEN ANTONIUS SMID smit, harmanus anthony stuurman op 't recherche vaartuig koper Westerstraat H-213 1808 268 28v
HARMEN ARENDS backsma, harmen arents (burger-colonel) koper Franekereind 14   1726 246 271v
HARMEN ARENDS baxma, harmen arents koper Nieuwstraat WZ   1733 248 164r
HARMEN ARENDS baxma, harmen arents koper   1740 250 118r
HARMEN ARENDS arends, harmen koper Lanen 64   1760 255 27r
HARMEN ARENDS arents, harmen wever (bont-)(mr) verkoper Lanen 64   1765 256 134v
HARMEN ARENDS luisbroek, harmen arent koper Voorstraat ZZ   1767 257 20r
HARMEN ARENDS arends, harmen koper   1778 259 148v
HARMEN ARENDS arends, harmen bontwever (mr) koper Hofstraat ZZ   1781 260 77r
HARMEN ARENDS arends, harmen koper   1783 261 118r
HARMEN ARENDS arends, harmen koper   1783 261 120r
HARMEN ARENDS arends, harmen koper Romastraat   1795 264 242v
HARMEN ARENDS BAKSMA baksma, harmen arents koper Voorstraat 5   1728 247 205v
HARMEN ARENDS BAKSMA baksma, harmen arents (mede vroedschap) koper   1739 250 35v
HARMEN ARJENS arjens, harmen koper   1695 243 121r
HARMEN AUKES aukes, harmen koper   1695 243 124v
HARMEN BERENDS beerns, harmen koper Schritsen NZ   1642 235 19r
HARMEN BERENDS beerns, harmen koper Rozengracht 38   1653 236 220v
HARMEN BERENDS beerns, harmen chirurgijn (mr) koper Achterstraat NZ   1655 237 21v
HARMEN BERENDS beerns, harmen koper Vianen ZZ   1737 249 174r
HARMEN BERENDS beernts, harmen chirurgijn (mr) koper Lanen 23   1743 251 3r
HARMEN BERENDS beerns, harmen wever (bont-) koper Hofstraat NZ   1750 252 63v
HARMEN BERENDS beerns, harmen ten oosten Hofstraat NZ   1750 252 63v
HARMEN BERENDS beernds, harmen koper   1753 253 69v
HARMEN BERENDS beernds, harmen koper   1775 258 211r
HARMEN BERENDS berends, harmen koper   1784 261 129r
HARMEN BERENDS beerends, harmen koper G-334 1808 268 36v
HARMEN BOUWES bouwes, harmen panbakkersknecht koper Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
HARMEN DIRKS dirks, harmen koper   1745 251 130v
HARMEN DIRKS dirks, harmen (erven) verkoper Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
HARMEN DOUWES douwes, harmen verver geniaarde Brouwersstraat 9   1699 244 4r
HARMEN DOUWES douwes, harmen verver koper Brouwersstraat 9   1699 244 29r
HARMEN DOUWES douwes, harmen verver koper Brouwersstraat 5   1700 244 36v
HARMEN DOUWES douwes, harmen verver koper Kleine Kerkstraat 18   1702 244 160v
HARMEN DOUWES douwes, harmen verver koper   1708 245 53r
HARMEN DOUWES douwes, harmen koper Hoogstraat 22   1733 248 272r
HARMEN EESGES esges, harmen koper Kerkpoortstraat NZ   1605 228 888r
HARMEN EESGES aesges, harmen gecondemneerde   1606 228 994r
HARMEN EESGES aesges, harmen gesuccumbeerde   1611 229 104r
HARMEN EESGES FELTEN phelten, harmen aesges koper   1612 229 227r
HARMEN EILERTS elderts, harmen koper   1779 259 200v
HARMEN FOEKES foekes, hermen koper   1712 245 178v
HARMEN FRANSES frans, harmen koper Droogstraat ZZ   1598 228 225r
HARMEN FREERKS freerx, harmen koper   1667 239 96v
HARMEN GEERTS geerts, harmen koper   1707 245 27r
HARMEN GEERTS geerts, harmen koper   1755 253 233v
HARMEN GERBENS gerbens, harmen koper   1680 241 111v
HARMEN GERRITS gerryts, harmen koper Schritsen   1614 229 479r
HARMEN GERRITS gerryts, harmen koper   1617 230 184r
HARMEN GERRITS gerryts, harmen koper   1631 233 10v
HARMEN GERRITS gerrits, harmen koper Moriaanstraat NZ   1715 245 247v
HARMEN GERRITS gerrits, harmen koper   1726 246 296r
HARMEN GERRITS gerryts, harmen koper   1752 253 21r
HARMEN GERRITS gerryts, harmen koper Lanen 24   1755 253 196r
HARMEN GERRITS plag, harmen gerryts koper   1756 253 255r
HARMEN GERRITS gerryts, harmen koper   1768 257 73r
HARMEN GERRITS FELTEN phelten, harmen gerrits koper Zoutsloot   1613 229 368r
HARMEN HAIES haeyes, harmen koper   1633 233 115v
HARMEN HANSES hansen, harmen koper   1652 236 185r
HARMEN HARINGS harnigs, harmen koper   1628 232 106r
HARMEN HARMENS harmannus, harmen koper Lanen 80   1598 228 210r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper Sint Jacobstraat WZ   1599 228 268r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper   1611 229 40r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper Zuiderplein 1   1611 229 98r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper   1614 229 385r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper   1627 232 44r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper Kerkpad   1632 233 68r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper   1643 235 87r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper NZ   1646 235 193r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper   1684 242 29r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper Rapenburg ZZ   1705 244 271r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper Kerkpoortstraat 31   1706 244 315r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper   1725 246 263r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper   1731 248 51r
HARMEN HARMENS harmens, harmen koper   1734 248 349r
HARMEN HENDRIKS hendricks, harmen koper Liemendijk   1624 231 20v
HARMEN HENDRIKS hendricks, harmen koper Droogstraat ZZ   1624 231 21v
HARMEN HENDRIKS hendricks, harmen koper   1625 231 78r
HARMEN HENDRIKS hendriks, harmen koper Zoutsloot ZZ   1737 249 204v
HARMEN HENDRIKS hendriks, harmen koper   1737 249 214r
HARMEN HENDRIKS hendriks, harmen koper   1741 250 143v
HARMEN HENDRIKS hendriks, harmen koper   1772 258 36v
HARMEN HENDRIKS hendriks, harmen koper   1780 259 260v
HARMEN HENDRIKS hendriks, harmen bontwever koper Kerkpoortstraat WZ   1782 260 232r
HARMEN HENDRIKS BANDSMA bandsma, harmen hendriks koper Voorstraat 99   1793 264 82v
HARMEN HESSELS hessels, harmen wieldraaier koper Kleine Kerkstraat 8   1664 238 214v
HARMEN HESSELS hessels, harmen koper   1681 241 132r
HARMEN HESSELS hessels, harmen ten noorden   1773 258 130r
HARMEN HESSELS hessels, harmen ten westen   1774 258 144v
HARMEN HESSELS WILDE wilde, harmen hessels de koper Achterstraat   1765 256 102r
HARMEN HESSELS WILDE wilde, harmen hessels de koper Achterstraat   1766 256 217r
HARMEN HESSELS WILDE wilde, harmanus hessels de schipper (trek-) verkoper   1774 258 175r
HARMEN HESSELS WILDE wilda, harmen hessels ten oosten   1775 258 203v
HARMEN HESSELS WILDE wilda, harmen hessels ten zuiden   1775 258 203v
HARMEN HESSELS WILDE wilde, harmen hessels de koper   1775 258 203v
HARMEN HESSELS WILDE wilde, harmen hessels de koper   1775 258 232r
HARMEN HESSELS WILDE wilda, harmen hessel koper   1784 261 241v
HARMEN HIELKES hylkes, harmen koper Lanen 47   1733 248 222r
HARMEN IEPKES iepkes, harmen koper   1644 235 155r
HARMEN ISRAELS israels, harmen koper   1716 245 255v
HARMEN JAKOBS jacobs, harmen koper   1625 231 79r
HARMEN JAKOBS jacobs, harmen koper Sint Odolphisteeg 6   1682 241 184v
HARMEN JAKOBS KRAMER cremer, harmen jacobs bruidegom   1606 228 1051r
HARMEN JANS jansen, harmen koper Herenwaltje OZ   1629 232 207r
HARMEN JANS jansen, harmen koper Zoutsloot ZZ   1641 234 132v
HARMEN JANS jansen, harmen koper   1678 241 8v
HARMEN JANS jans, harmen koper   1700 244 39r
HARMEN JANS jans, harmen koper   1700 244 47r
HARMEN JANS jans, harmen koper Voorstraat 72   1704 244 263r
HARMEN JANS jansen, harmen wever koper   1708 245 51r
HARMEN JANS jansen, harmen koper   1729 247 243v
HARMEN JANS jans, harmen koper   1734 248 303r
HARMEN JANS jansen, harmen koper Nieuwstraat WZ   1739 250 8r
HARMEN JANS janzen, harmen verkoper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
HARMEN JANS brinkhuis, harmens jans koper Molenpad 1   1752 252 228r
HARMEN JANS janzen, harmen wever (bont-)(mr) koper   1773 258 81r
HARMEN JANS janzen, harmen wever (bont-)(mr) koper   1773 258 82r
HARMEN JANS jansen, harmen koper   1784 261 137r
HARMEN JANS BLOK block, harmen jansen koper Voorstraat 72   1714 245 224v
HARMEN JANS KAMP kamp, harmen jans koper   1805 267 181v
HARMEN JANS VISSER visser, harmen jans koper Weverstraat NZ   1752 252 226r
HARMEN JANS VLIE vlie, harmen jansen van 't koper Bildtstraat 22   1720 246 63r
HARMEN JASPERS jaspers, harmen koper Voorstraat 81   1707 245 24r
HARMEN JASPERS jaspers, harmen koper   1724 246 210r
HARMEN JOHANNES joannes, harmen koper   1658 237 149v
HARMEN JOHANNES joannes, harmen koper   1680 241 98v
HARMEN JOHANNES johannes, harmen verkoper Hofstraat 16 H-009 1809 268 197r
HARMEN JOHANNES johannes, harmen verkoper Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
HARMEN JOHANNES johannes, harmen verkoper Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
HARMEN JOHANNES johannes, harmen koper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
HARMEN JURJENS jurjens, harmen koper   1737 249 165v
HARMEN JURJENS jurjens, harmen koper   1740 250 104r
HARMEN KLASES claes, harmen koper Hoogstraat NZ   1612 229 219r
HARMEN KLASES claes, harmen verkoper Zuiderhaven ZZ   1614 229 398r
HARMEN KLASES claes, harmen koper   1614 229 411r
HARMEN KLASES claes, harmen koper   1636 234 9v
HARMEN KLASES claes, harmen koper   1639 234 74r
HARMEN KLASES groeyer, harmen claessen koper Brouwersstraat 25   1646 235 209v
HARMEN KLASES clasen, harmen koper   1649 236 62v
HARMEN KLASES MULDER mulder, harm clases koper Zuiderhaven 53   1802 266 211r
HARMEN KORNELIS cornelis, harmen koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 277r
HARMEN KORNELIS cornelis, harmen timmerman koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 291r
HARMEN KORNELIS cornelis, harmen ten zuiden Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
HARMEN LIEUWES lieuwes, harmen koper   1768 257 49v
HARMEN LIEUWES lieuwes, harmen ten westen   1774 258 160v
HARMEN LIEUWES lieuwes, harmen koper   1779 259 181v
HARMEN LUURTS luyrs, harmen koper   1660 238 33v
HARMEN MARTENS martens, harmen koper   1700 244 49v
HARMEN MARTENS martens, harmen koper Lammert Warndersteeg WZ   1723 246 173v
HARMEN MARTENS martens, harmen wever (mr) koper Nieuwstraat 56   1735 249 37v
HARMEN MEIES meyes, harmen koper   1703 244 216v
HARMEN MEINERTS meinerts, harmen koper Bildtpoort (gebied) ZZ   1661 238 101r
HARMEN MEINERTS meinerts, harmen koper   1666 239 42r
HARMEN MEINERTS meynerts, harmen koper   1669 239 211r
HARMEN MEINERTS meynerts, harmen koper Bargebuurt   1670 240 13v
HARMEN MEINERTS meynerts, harmen koper   1671 240 52r
HARMEN MEINERTS meynerts, harmen koper   1671 240 61v
HARMEN MELCHERTS melchers, harmen koper   1729 247 225r
HARMEN MELCHERTS melchers, harmen koper   1730 247 336r
HARMEN MICHIELS michiels, harm koper Grote Ossenmarkt 19   1802 266 253r
HARMEN MICHIELS michiels, harmen schipper (oud-) verkoper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
HARMEN PIETERS pieters, harmen koper   1627 232 42r
HARMEN PIETERS pytters, harmen koper Zuiderhaven 56   1658 237 172r
HARMEN PIETERS VALK valck, harmen pytters koper   1668 239 165v
HARMEN PIETERS VALK valck, harmen pyters koper Noorderhaven 38   1670 240 3r
HARMEN PIETERS VALK falck, harmen pyters koper Vijverstraat 7   1677 240 261v
HARMEN PIETERS VALK valk, harmen pieters koper   1679 241 49r
HARMEN PIETERS VALK valk, harmen pieters koper   1681 241 154v
HARMEN RINGERS rengers, harmen ten noorden Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
HARMEN ROMKES romckes, harmen koper   1625 231 47r
HARMEN SAKES saeckes, harmen koper   1637 234 24r
HARMEN SAKES IDSINGA idsinga, harmen sackes koper Zuiderhaven ZZ   1650 236 105r
HARMEN SIENES sijnes, harmen scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1645 235 171v
HARMEN SIENES synes, harmen koper Zuiderhaven 18   1675 240 174v
HARMEN SIENES NAUTA nauta, harmen synes equipagemeester koper Zuiderhaven 18   1658 237 151v
HARMEN SIENES NAUTA nauta, harmen synes koper Zuiderhaven 18   1661 238 77v
HARMEN SIENES NAUTA nauta, harmen synes (oud burgemeester) koper Weeshuisstraat 7   1663 238 163v
HARMEN SIENES NAUTA nauta, harmen synes koper Zuiderhaven 56   1668 239 140v
HARMEN SIENES NAUTA nauta, harmen synes koper Rozengracht 40   1669 239 202r
HARMEN SJOERDS sjoerds, harmen koper   1680 241 93r
HARMEN THOMAS GONGGRIJP gonggrijp, harmen thomas koper   1675 240 205r
HARMEN THOMAS GONGGRIJP gonggrijp, harmen thomas koper Voorstraat 44   1677 240 250v
HARMEN TJEBBES tjebbes, harmen koper   1717 245 306v
HARMEN TJEERDS RADSMA ratsma, harmen tjeerds verkoper   1774 258 152v
HARMEN WARNERS warners, harmen verkoper   1600 228 407r
HARMEN WILLEMS willems, harmen koper Lanen 80   1720 246 83r
HARMEN WILLEMS willems, harmen koper   1722 246 151r
HARMEN WILLEMS willems, harmen koper WZ   1723 246 175v
HARMEN WILLEMS willems, harmen koper   1727 247 6v
HARMEN WILLEMS willems, harmen koper   1730 247 314r
HARMKE briel, hermanna koper   1791 263 339r
HARMKE briel, harmana (wl) verkoper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
HARMKE HARMENS harmens, harmentje koper   1637 234 43v
HARRENT PIETERS pieters, harent koper   1787 262 241v
HARRIT EEUWES eeuwes, harryt koper   1735 249 98r
HARRIT EEUWES eeuwes, harryt koper   1738 249 340v
HARRIT EEUWES eewes, harrit koper   1741 250 186v
HARRIT EEUWES eeuwes, harryt koper   1756 253 258r
HART REINS reins, heert koper ten zuiden van Harlingen   1752 252 221r
HART ROMMERTS rommerts, heert koper Zuiderstraat 7   1781 260 122r
HARTMAN FEIES feyes, hartman koper   1713 245 193r
HARTMAN HARTMANS hartmans, hartman koper Karremanstraat ZZ   1748 251 241r
HARTMAN HARTMANS hartmans, hartman koper Bildtpoort (gebied)   1752 252 199v
HARTMAN IEGES yeges, hartman koper Noordijs 1   1765 256 129v
HARTMAN KLASES clases, hartman koper   1660 238 70v
HARTMAN PIETERS pyters, hartman koper   1633 233 117v
HARTMAN SIEBRENS sybrens, hartman timmerbaas (scheeps-) koper Noorderhoofd 1   1782 260 211r
HARTMAN SIEBRENS sybrens, hartman koper Zuiderhaven 19   1789 263 148r
HARTMAN SIEBRENS sybrens, hartman scheepstimmerman (mr) koper Lanen 43   1792 264 18v
HARTMAN SIEBRENS sybrens, hartman ten noorden Noorderhaven 3   1804 267 51v
HARTMAN SIEBRENS sybrens, hartman ten noorden Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
HARTMAN SIEBRENS sybrens, hartman (de helling van) ten noorden Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
HARTMAN SIEBRENS sybrens, hartman ten noorden Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
HARTOG JAKOBS jacobs, hartog koper   1803 266 419r
HARTOG JAKOBS jacobs, hartog koper   1803 266 476r
HECTOR HOITEMA hoytema, hector koper Achterstraat NZ   1661 238 80r
HECTOR HOITEMA hoitema, hector van chirurgijn koper Havenplein 10   1664 238 203r
HECTOR HOITEMA hoytema, hector van koper Liemendijk   1668 239 149r
HECTOR HOITEMA hoytema, hector (hof van) ten oosten Achterstraat   1682 241 197r
HECTOR HOITEMA hoytema, hector (wl) chirurgijn (mr) verkoper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
HEEBELTJE JONGES jongers, haebel bruid   1601 228 541r
HEEBELTJE JONGES jongers, habel koper Voorstraat 64   1611 229 97r
HEEBELTJE PIETERS piters, hebeltie koper Bildtstraat 13   1642 234 165v
HEEBELTJE SIEMENS symons, hibbeltje koper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
HEERKE DIRKS dirks, heerke schipper geniaarde Voorstraat 69   1750 252 68r
HEERKE JANS jans, herke koper   1805 267 155r
HEERKE JANS MEY mey, heerke jans van der koper   1800 265 498r
HEERKE RUURDS ruyrdts, hercke (weeskinderen van) triumphant   1601 228 526r
HEERKE SJAARDES sjardts, hercke koper Voorstraat NZ   1600 228 415r
HEERKE WIEBRENS wybrants, heercke koper   1611 229 48r
HEERKJE PIETERS pieters, heerck (te bolsward) koper Franekereind   1597 228 29r
HEERKJE ROBIJNS robijns, heertie verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
HEERKJE ROBIJNS robijns, heertie verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
HEIKE MEY mey, heeke van der ten westen   1804 267 97r
HEIMAN GIJSBERTS gijsberts, heyman koper   1606 228 1012r
HEIMAN GIJSBERTS gijsberts, heyman schoenmaker bruidegom   1606 228 1012r
HEIMAN GIJSBERTS gijsberts, heyman verkoper Noorderhaven 112   1640 234 113v
HEIMAN HEIMANS heimans, heiman koper   1744 251 54v
HEIMAN HEIMANS heimans, heiman verkoper   1776 259 6v
HEIN BROUWER brouwer, hein (wl) verkoper   1805 267 115v
HEIN DROST drost, hein koper Heiligeweg 16   1791 263 315v
HEIN MOLLEMA mollema, hein koper Hoogstraat 21   1772 258 18r
HEIN MOLLEMA mollema, hein ten westen Hoogstraat 23   1772 258 47r
HEIN MOLLEMA mollema, hein koper Brouwersstraat 1   1776 259 15v
HEIN FOLKERTS folckerts, heyn koper   1624 231 38v
HEIN FRANSES VISSER visscher, hein fransen (vaandrig) koper Bildtpoort (gebied) NZ   1664 238 222r
HEIN FRANSES VISSER visser, hein fransen koper Weverstraat ZZ   1667 239 111r
HEIN FREERKS freerx, hein koper   1707 245 33v
HEIN FREERKS freerks, hein koper   1730 247 335r
HEIN FREERKS freerks, hein koper   1737 249 211r
HEIN FREERKS freerks, hein koper 5-063 1740 250 90r
HEIN FREERKS freerks, hein koper Lanen 30   1743 251 14v
HEIN FREERKS freerks, hein koper   1746 251 145r
HEIN GERRITS gerryts, heyn ten noorden   1772 258 8v
HEIN GERRITS gerryts, hein ten westen Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
HEIN GERRITS gerrits, hein brouwer (mr) koper   1774 258 149v
HEIN GERRITS BROUWER brouwer, hein gerrits ten westen   1772 258 14r
HEIN GERRITS BROUWER brouwer, hein gerrits koopman ten westen   1773 258 116r
HEIN GERRITS BROUWER brouwer, hein gerrits koopman en brouwer ten westen Heiligeweg 18   1773 258 116v
HEIN GERRITS BROUWER brouwer, hein gerrits ten westen Moriaanstraat   1773 258 120v
HEIN GERRITS BROUWER brouwer, hein gerrijts koopman en brouwer koper   1776 259 5v
HEIN GERRITS BROUWER brouwer, hein gerryts koper   1778 259 147v
HEIN GERRITS BROUWER brouwer, hein gerryts brouwer (mr) koper Hoogstraat 36   1780 259 251r
HEIN HARINGS harings, hein koper   1770 257 162r
HEIN HENDRIKS hendricks, heine koper   1613 229 359r
HEIN JOUKES joukes, hein koper Noorderhaven 9   1756 253 254v
HEIN JOUKES joukes, hein (wl) verkoper   1774 258 178r
HEIN JOUKES olinjus, hein joukes verkoper Bildtstraat 19   1780 259 236v
HEIN MOLLES molles, hein koper Brouwersstraat 1b   1760 255 4v
HEIN MOLLES molles, hein koper Both Apothekerstraat 2   1761 255 85v
HEIN OENES oenes, hein koper Scheerstraat 5   1659 237 209r
HEIN PIERS piers, hein koper Heiligeweg 16   1693 243 61r
HEIN PIERS BROUWER brouwer, hein piers koper   1708 245 61v
HEIN REINS reines, hein ten zuiden   1660 238 19v
HEIN RIENKS riencx, hein schipper (groot-) koper Noorderhaven 114   1655 237 2r
HEIN RIENKS riencx, hein schipper (groot-) koper Kleine Bredeplaats 20   1664 238 205r
HEIN SJOERDS sioerdts, heyn koper   1647 235 269v
HEIN TEEKES takes, hein koper   1682 241 188v
HEIN TJEBBES tiebbes, heyn koper Voorstraat 27   1661 238 72v
HELENA KEMPER kemper, helena verkoper Heiligeweg 34   1804 267 55v
HELENA MEER meer, helena van der koper   1785 261 270v
HENDRIK yels, hendrick (wd) ten westen   1601 228 508r
HENDRIK , hindrick ten noorden   1601 228 516r
HENDRIK , hendrick metselaar ten westen Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
HENDRIK , hendrick boendermaker ten noorden Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
HENDRIK eernstys, hendrick koper   1611 229 128r
HENDRIK hashooven, hendrick van oldenborch koper ZZ   1615 230 4r
HENDRIK nieman, hendrick koper   1629 232 179r
HENDRIK niemandt, hendrick bierdrager koper   1632 233 60v
HENDRIK margys, hendrick koper   1641 234 127v
HENDRIK mouts, hendrik koper   1646 235 241v
HENDRIK casarius, hendricus (vaandrig) koper Zuiderhaven 18   1649 236 90r
HENDRIK casarius, hendricus (vaandrig) koper Zuiderhaven 18   1653 236 224v
HENDRIK mouts, hendrick koper   1654 236 259v
HENDRIK mouts, hendrick koper   1654 236 260r
HENDRIK mouts, hendrick smit (goud-)(mr) koper Karremanstraat 30   1655 237 16r
HENDRIK mouts, hendrick smid (goud-)(mr) koper Voorstraat 63   1655 237 37r
HENDRIK mouts, hendrick koper   1657 237 124v
HENDRIK gaberts, hendrick koper   1658 237 145r
HENDRIK mesmakers, hendrik (wl) ten noorden Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
HENDRIK mouts, hendrik goudsmid (mr) koper William Boothstraat 117   1663 238 193v
HENDRIK riex, hendrik koper   1674 240 132r
HENDRIK mouts, hendrik koper   1674 240 168v
HENDRIK eekhout, hendrik koper Hoogstraat NZ   1693 243 38v
HENDRIK bultus, hendrik koper   1695 243 125v
HENDRIK baltus, hendrik koper   1735 249 103r
HENDRIK baltus, hendrik koper Grote Ossenmarkt 10   1739 250 66r
HENDRIK tenkink, hendrik koper Zuiderhaven 52   1747 251 171v
HENDRIK , hendrik timmerman ten zuiden William Boothstraat 1   1752 252 186v
HENDRIK trouwstede, hendrik koper   1753 253 126r
HENDRIK mosling, hendrik koper   1765 256 114r
HENDRIK mosling, hendrik koper   1765 256 114r
HENDRIK clasel, hendrik koper   1767 256 295r
HENDRIK duimes, hendrik ten zuiden Voorstraat 18   1774 258 155r
HENDRIK stamke, henric koper   1775 258 222r
HENDRIK stamke, henric (dr) koper Grote Bredeplaats 10   1776 259 11v
HENDRIK lamans, hendrik koper   1777 259 44v
HENDRIK baltus, hendrik koper   1777 259 84v
HENDRIK meckelburg, hendrik koper   1791 263 353v
HENDRIK marens, hendrik koper   1798 265 154r
HENDRIK helmers, hendrik timmerman koper Brouwersstraat 23   1799 265 280r
HENDRIK dumas, hendrik koper Lanen 82a   1800 265 500r
HENDRIK luxemburg, hendrik koper   1802 266 354r
HENDRIK luxemburg, hendrik ten oosten   1804 267 97r
HENDRIK keets, hendrik commies ter recherche bij de conv en lic koper Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
HENDRIK , hendrik drogist en coopman curator Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
HENDRIK kechts, hendrik koper Zuiderstraat 16 H-183 1810 269 105v
HENDRIK ALTENA altena, hendrik koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
HENDRIK BAMMAN bamman, hendrick koper Peterseliestraat   1648 236 8r
HENDRIK BEMEN beemen, hendrik van koper Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
HENDRIK BENNINK benning, hendrik koper Droogstraat 79 B-074 1809 268 319r
HENDRIK BOEKHOUT boekholt, henricus koper   1718 245 313v
HENDRIK BOEKHOUT boekhold, hendrik ten zuiden   1772 258 14r
HENDRIK BOMANS bomans, hendrik wever koper   1708 245 47v
HENDRIK BRUINSVELD bruynsvelt, hendrick kapitein koper Brouwersstraat 9   1662 238 152r
HENDRIK BRUINSVELD bruinsveld, hendrik koper Weverstraat   1665 239 18v
HENDRIK BRUINSVELD bruinsveld, hendrik koper Brouwersstraat 7   1666 239 35v
HENDRIK BRUINSVELD bruinsveld, hendrik koper Zuiderhaven 56   1668 239 123v
HENDRIK CAESARIUS caesarius, hendricus koper Brouwersstraat 9   1659 237 202v
HENDRIK CAESARIUS caesarius, hendricus (mede regerend burgemeester) koper Hofstraat 31   1659 238 2r
HENDRIK CAESARIUS caesarius, hendricus (mede regerend burgemeester) ten noorden Hofstraat 31   1659 238 2r
HENDRIK CAESARIUS caesarius, hendricus (mede regerend burgemeester) verkoper Brouwersstraat 9   1659 238 8v
HENDRIK CAESARIUS caesarius, henricus (oud burgemeester) koper Zuiderhaven 18   1663 238 163r
HENDRIK CAESARIUS caesarius, henricus koper Zuiderhaven 18   1675 240 175r
HENDRIK DANE dane, hendrik kastelein in de hopzak koper Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
HENDRIK DANE dane, hendrik verkoper Havenplein 10 H-239 1808 268 91r
HENDRIK DANE dane, hendrik koper Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
HENDRIK DANE dane, hendrik (zn van wl) kastelein verkoper Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
HENDRIK DANE dane, hendrik (zn van wl) kastelein verkoper Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
HENDRIK DROST drost, hendrik koper Zuiderhaven 54   1762 255 153v
HENDRIK DROST drost, hendrik koper Brouwersstraat 17   1782 260 160r
HENDRIK DUMAN duman, hendrik koper   1745 251 86v
HENDRIK DUMAN duman, hendrik koper Lanen NZ   1750 252 101v
HENDRIK DUMAN duman, hendrik ten noorden Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
HENDRIK FRANK frank, hendrik (wl) verkoper Noorderhaven 1   1772 258 20r
HENDRIK GONGGRIJP gongrijp, hendrik koper   1773 258 101r
HENDRIK GONGGRIJP gongrijp, hendrik koper   1773 258 101r
HENDRIK GREUTLING greutling, hendrik koper   1793 264 139r
HENDRIK GUALTERI gualtery, hendricus (dr) koper Grote Bredeplaats   1606 228 1056r
HENDRIK HALL hall, hendrik van der koper Noorderhaven 88   1732 248 4ra
HENDRIK HEES hees, hendrik van soldaat verkoper Romastraat 33   1750 252 71r
HENDRIK HEIDE heyde, hendrik ter koper Grote Kerkstraat 25   1802 266 265r
HENDRIK HEIDE heyde, hendrik ter koper Heiligeweg 21   1803 266 534r
HENDRIK HELMER helmer, hendrik koper   1796 264 350v
HENDRIK HELMER helmer, hendrik drogist koper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
HENDRIK HELMER helmer, hendrik drogist ten zuiden Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
HENDRIK HELMER helmer, hendrik ten oosten Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
HENDRIK HELMER helmer, hendrik ten zuiden Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
HENDRIK HELMER helmer, hendrik drogist en coopman curator Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
HENDRIK HENGEVELD hengevelt, hendrick hengevelt bakker koper Kleine Kerkstraat OZ   1646 235 220r
HENDRIK HENGEVELD hengeveld, hendrik jante koper   1660 238 46v
HENDRIK HENGEVELD hengevelt, hendrick ten oosten Bildtpoort (gebied)   1662 238 157v
HENDRIK HENGEVELD hengevelt, hendrick ten oosten Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
HENDRIK HERMANS heermans, hendrik johs. koper Karremanstraat 22   1747 251 187v
HENDRIK HOEDJE hoedtje, hendrik koper   1766 256 146v
HENDRIK HOEDJE hoedtje, hendrik koper   1766 256 157v
HENDRIK KEMPER kemper, hendrik koper   1802 266 168r
HENDRIK KEMPER kemper, hendrik (wl) verkoper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
HENDRIK KLERK clerq, hendrik de koper   1783 261 97r
HENDRIK KRAMER cramer, hendrik koper   1757 254 95r
HENDRIK KRAMER cramer, hendrik koper   1765 256 108r
HENDRIK KREEFT kreeft, hendrick ten oosten Lanen NZ   1605 228 875r
HENDRIK KROESE croeser, hendrik koper Grote Ossenmarkt 14   1745 251 58v
HENDRIK KROL crol, hendrick koper Voorstraat NZ   1598 228 168r
HENDRIK LAAR laar, hendrik van koper Noorderhaven 17   1764 256 78v
HENDRIK LANSING lansing, hendrik koper   1759 254 220v
HENDRIK LEIENAAR leyenaar, hendrik metselaar (mr) koper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
HENDRIK LINT lint, hendrik van koper   1784 261 233v
HENDRIK LOHMAN lomans, hendrik koper Hofstraat 16   1768 257 64r
HENDRIK LOHMAN lomans, hendrik wever (bont-) verkoper   1776 259 5v
HENDRIK LOOTS loots, hendrik schipper koper Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
HENDRIK LOOTS loots, hendrik schipper koper Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
HENDRIK MEY mey, hendrik van der koper   1780 259 259v
HENDRIK MEY mey, hendrik van der verkoper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
HENDRIK MEYER meyer, hendrik timmerman koper Lanen 41   1785 262 43r
HENDRIK MEYER meyer, hendrik koper Lanen 62   1797 265 29r
HENDRIK MEYER meyer, hendrik timmerman (huis-) verkoper Lanen 41 E-188 1809 268 202r
HENDRIK MEYER meyer, hendrik ten oosten Lanen 9   1810 269 22v
HENDRIK MEYER meyer, hendrik ten oosten Lanen 54 F-204 1810 269 110r
HENDRIK NOREL norel, hendrik geniaarde Grote Kerkstraat 3   1733 248 188v
HENDRIK OLDENBURG oldenburgh, hendrick van koper Zuiderhaven ZZ   1613 229 349r
HENDRIK OVERZEE overzee, hendrik makelaar koper Brouwersstraat 26   1751 252 157v
HENDRIK OVERZEE overzee, hendrik (wl) makelaar (gezworen) verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 144v
HENDRIK PASMA pasma, hendrik koper Noorderhaven 44   1772 258 14v
HENDRIK PESMA pesma, hendrik koper   1742 250 274r
HENDRIK PESMA pesma, hendrik koper Noorderhaven 49   1752 252 215v
HENDRIK PESMA pesma, hendrik geniaarde Lanen 21   1766 256 178r
HENDRIK PESMA pesma, hendrik koper   1766 256 216r
HENDRIK PESMA pesma, hendrik koper Lanen 33   1770 257 174r
HENDRIK PESMA pesma, hendrik verkoper Noorderhaven 44   1772 258 26v
HENDRIK POORT poort, hendrik bakker (mr) koper Romastraat G-171 1808 268 180v
HENDRIK REIDHORST reidhorst, hendrik koper Zuiderhaven 45   1743 251 28r
HENDRIK REIDHORST reidhorst, hendrik koper Lanen 13   1754 253 194r
HENDRIK REIDHORST reidhorst, hendrik verkoper Zuiderstraat 25   1774 258 169v
HENDRIK REINHART reinhart, hendrik kastelein ten zuiden Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
HENDRIK RENEMANS renemans, hendrikus koper   1725 246 226r
HENDRIK SCHAAF schaaff, hendrik geniaarde Voorstraat 10   1738 249 345r
HENDRIK SCHAAF schaaff, hendrik (burgemeester) koper Rozengracht 40   1739 250 15r
HENDRIK SCHAAF schaaf, hendrik (burgemeester) geniaarde Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
HENDRIK SCHAAF schaaf, hendrik ten oosten Noorderhaven 66   1752 252 180r
HENDRIK SCHAAF schaaf, hendrik ten zuiden Noorderhaven 66   1752 252 180r
HENDRIK SCHAAF schaaf, hendrik koper Voorstraat 95   1756 253 265r
HENDRIK SCHAAF schaaff, hendrik koper Voorstraat 14   1759 254 219r
HENDRIK SCHENKEL schenkel, hendrick (erven)(mr) verkoper Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
HENDRIK SCHOTANUS schotanus, hendricus (dr) koper Hofstraat NZ   1597 228 124r
HENDRIK SMID smitt, hendrik koper   1793 264 117v
HENDRIK SMID smitt, hendrik koper Schritsen NZ   1795 264 246r
HENDRIK SMID smith, hendrik procureur postulant koper Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
HENDRIK SOPINGIUS sopingius, hendrik koper Franekereind 32   1679 241 51v
HENDRIK SOPINGIUS sopingius, hendrik koper Franekereind 38   1709 245 78v
HENDRIK SOPINGIUS sopingius, hendrik koper Franekereind 34   1720 246 62v
HENDRIK SPANNENBURG spannenburg, hendrik koper Voorstraat 97   1756 254 2r
HENDRIK STAMBKE stambke, hendrik koper Steenhouwersstraat 4   1786 262 68r
HENDRIK STOMP stomp, hendrik koper Zoutsloot NZ   1768 257 81r
HENDRIK STOMP stomp, hendrik koper Zoutsloot 86   1768 257 87r
HENDRIK STOMP stomp, hendrik koper   1769 257 127v
HENDRIK STOMP stomp, hendrik koper   1775 258 200v
HENDRIK STOMP stomp, hendrik ten noorden   1775 258 200v
HENDRIK STROBAND stroband, henricus koper Havenplein 14   1806 267 219v
HENDRIK STROBAND stroband, henricus ten oosten Havenplein 10 H-239 1808 268 91r
HENDRIK TOBEE tobee, hendrik koper Zuiderhaven 30   1800 265 615r
HENDRIK TOBEE tobee, hendrik koper Zuiderhaven 30   1801 265 681r
HENDRIK TOBEE tobe, hendrik ten oosten Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
HENDRIK TOBEE tobe, hendrik ten oosten Zuiderstraat 16 H-183 1810 269 105v
HENDRIK VAREL varel, hendrik van koper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
HENDRIK VEEN veen, hendrik van der curator Lanen 28 F-219 1810 269 6r
HENDRIK VETTEVOGEL vettevogel, hendrik bakker (banket-)(mr) verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
HENDRIK VETTEVOGEL vettevogel, hendrik bakker (banket-) koper Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
HENDRIK VLASBLOEM vlasbloem, hendrick koper   1652 236 213v
HENDRIK VOGELSANG vogelzang, hendrik koper   1775 258 233r
HENDRIK VULSMA fulsma, hendrik koper   1796 264 317v
HENDRIK VULSMA fulsma, hendrik (wl) verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
HENDRIK WESTRA westra, hendrik koper   1801 265 694r
HENDRIK WILLEKES wilkes, hendrik koper   1785 261 294v
HENDRIK WILLEKES willekes, hendrik ten oosten Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
HENDRIK WIND wind, hendrik de koper   1802 266 263r
HENDRIK WOUDE woude, henricus van der koper   1780 259 253v
HENDRIK WOUDE woude, henricus van der (wd van) verkoper Havenplein 14   1780 259 266r
HENDRIK ZWAAL swaal, hendrik koper Heiligeweg 6   1799 265 300r
HENDRIK ZWAAL swaal, hendrik (wd) ten oosten Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
HENDRIK ZWAAL swaal, hendrik (wd) ten oosten Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
HENDRIK AARTS aarts, hendrick ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
HENDRIK AARTS aerts, hendrick koper Schritsen ZZ   1612 229 174r
HENDRIK ABELS abels, hendrik koper Zuiderhaven 4   1782 260 292v
HENDRIK ADAMS adams, hendrik koper   1727 246 300v
HENDRIK ALBERTS alberts, hendrik koper Rommelhaven 2   1723 246 161r
HENDRIK ALBERTS alberts, hendrik koper Rommelhaven 2   1727 247 44v
HENDRIK ALBERTS alberts, hendrik ten noorden   1774 258 165r
HENDRIK ANTONIUS antoni, hendrik koper   1725 246 222r
HENDRIK ANTONIUS anthony, hendrik ten westen Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
HENDRIK ARENDS aerns, hendrik koper   1647 236 2r
HENDRIK ARENDS arents, hendrik koper   1727 247 42r
HENDRIK ARENDS arents, hendrik ten zuiden   1743 250 287v
HENDRIK ARJENS arjens, hendrik koper Havenplein 8   1794 264 176v
HENDRIK ARJENS TAMSMA tamsma, hendrik arjaans koper Havenplein   1782 260 256v
HENDRIK ARJENS TAMSMA tamsma, hendrik arjens ten westen Havenplein 10 H-239 1808 268 91r
HENDRIK ATES ates, hendrik koper Grote Bredeplaats 27   1615 230 12r
HENDRIK ATSES adses, hendrik koper   1795 264 292v
HENDRIK ATSES atzes, hendrik ten oosten Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
HENDRIK BALTES boltus, hendrik koper   1674 240 168r
HENDRIK BAUKES KOMST komst, hendrik baukes koper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
HENDRIK BERENDS berns, hendrick verkoper   1601 228 528r
HENDRIK BERENDS berents, hendrick koper Lombardspijp   1632 233 40r
HENDRIK BERENDS beerns, hendrik koper   1717 245 284v
HENDRIK BERENDS beerns, hendrik koper   1728 247 107v
HENDRIK BERENDS beernts, hendrik wever (bont-) koper Nieuwstraat OZ   1731 248 39v
HENDRIK BERENDS beerents, hendrik koper   1733 248 192r
HENDRIK BERENDS beerns, hendrik wever (mr) geniaarde Nieuwstraat   1735 249 63r
HENDRIK BERENDS beerns, hendrik wever (bont-)(mr) koper Moriaanstraat 12   1751 252 121r
HENDRIK BERENDS beernds, hendrik koper Kerkpoortstraat 27   1760 255 6v
HENDRIK BINKES bentes, hendrick brouwer koper Voorstraat ZZ   1616 230 39r
HENDRIK BOUWES bouwes, hendrik koper   1804 267 88r
HENDRIK CLEMENS clemens, hendrik koper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
HENDRIK DANIELS daniels, hendrik koper   1764 256 62v
HENDRIK DANIELS daniels, hendrik koper   1779 259 218r
HENDRIK DANIELS daniels, hendrik koper   1784 261 138r
HENDRIK DAVIDS houtingh, hendrick david koper Voorstraat 62   1642 234 169v
HENDRIK DIRKS dircx, hendrick koper   1633 233 95r
HENDRIK DIRKS dircksen, hendrick koper Kerkpoort (gebied)   1649 236 76r
HENDRIK DIRKS dircx, hendrick (c.u.) verkoper   1655 237 37v
HENDRIK DIRKS dircksen, hendrick ten westen Zoutsloot NZ   1659 238 5v
HENDRIK DIRKS dirx, hendrick bakker koper Karremanstraat WZ   1664 238 218v
HENDRIK DIRKS dirx, hendrik koper   1721 246 108r
HENDRIK DIRKS dirks, hendrik koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
HENDRIK DIRKS dirks, hendrik koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
HENDRIK DOUWES FABER faber, hendrik douwes verkoper   1774 258 157v
HENDRIK EGBERTS hoitker, hendrik eiberts koper   1719 246 45v
HENDRIK EGBERTS eyberts, hendrik koper   1732 248 112r
HENDRIK EILERTS ellerts, hendrik koper   1673 240 120r
HENDRIK EILERTS ellerts, hendrik schoenmaker (mr) geniaarde Zoutsloot 123   1687 242 212v
HENDRIK EILERTS ellerts, hendrik koper   1689 242 293v
HENDRIK EILERTS ellerts, hendrik koper Schritsen 28   1690 242 314r
HENDRIK EILERTS ellerts, hendrik koper   1690 242 317r
HENDRIK EILERTS ellerts, hendrik koper   1692 242 393r
HENDRIK EILERTS ellerts, hendrik koper   1777 259 45v
HENDRIK EVERTS ewerts, hendrik (burgemeester)(oud-) koper Zoutsloot NZ   1731 248 42v
HENDRIK EVERTS ewerts, hendrik koper   1733 248 194r
HENDRIK EVERTS ewerts, hendrik koper   1738 249 231r
HENDRIK EVERTS everts, hendrik koper   1740 250 93r
HENDRIK EVERTS everts, hendrik (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 11   1745 251 93r
HENDRIK EVERTS everts, hendrik verkoper Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
HENDRIK EVERTS everts, hendrik koper Zoutsloot 117   1756 254 7r
HENDRIK EVERTS everts, hendrik ten noorden Hoogstraat 21   1772 258 18r
HENDRIK FEIKES feykes, hendrick koper   1658 237 169v
HENDRIK FEIKES feyckes, hendrick koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
HENDRIK FEIKES feikes, hendrick koper   1662 238 133r
HENDRIK FEIKES WIT wit, hendrick feikes de (burger-vaandrig) koper Noorderhaven 74   1664 238 226r
HENDRIK FRANSES fransen, hendrik koper   1730 247 338r
HENDRIK FRANSES fransen, hendrik timmerman (mr) koper   1735 249 65r
HENDRIK FREERKS freerks, hendrik koper Grote Ossenmarkt 19   1671 240 69r
HENDRIK GEERTS geerts, hendrik koper   1767 256 249r
HENDRIK GEERTS KLATTER klatter, hendrik geerts koper Grote Bredeplaats 5   1801 265 670r
HENDRIK GERBENS gerbens, hendrick koper   1605 228 909r
HENDRIK GERBENS gerbens, hendrik koper   1779 259 181v
HENDRIK GERRITS gerrits, hendrick ten westen Schritsen ZZ   1601 228 481r
HENDRIK GERRITS gerrits, hendrik koper   1672 240 114r
HENDRIK GERRITS gerrits, hendrik koper Lammert Warndersteeg WZ   1723 246 173r
HENDRIK GERRITS gerrits, hendrik koper   1731 247 375r
HENDRIK GERRITS gerrits, hendrik koper   1731 248 22v
HENDRIK GERRITS gerrits, hendrik koper   1739 250 78v
HENDRIK GERRITS gerryts, hendrik koper   1753 253 70v
HENDRIK GERRITS gerryts, hendrik koper   1757 254 117r
HENDRIK GERRITS gerrits, hendrik koper   1774 258 155v
HENDRIK GERRITS gerrits, hendrik koper Raamstraat 1   1794 264 163v
HENDRIK GERRITS gerrits, hendrik ten noorden Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
HENDRIK GOSSES gosses, hendrick bruidegom   1606 228 1060r
HENDRIK HAANTJES haantjes, hendrik koper Hoogstraat 29   1696 243 247v
HENDRIK HANSES hansen, hendrick koper Franekereind 23   1611 229 65r
HENDRIK HANSES hansen, hendrick koper   1629 232 173r
HENDRIK HANSES hansen, hendrick koper Weverstraat   1633 233 85v
HENDRIK HANSES hansen, hendrick koper   1633 233 89r
HENDRIK HANSES hansen, hendrik koper   1637 234 23v
HENDRIK HANSES hansen, hendrick koper   1646 235 219v
HENDRIK HANSES hansen, hendrick koper Zuiderhaven 54   1648 236 15v
HENDRIK HANSES hansen, hendrik koper Hofstraat 31   1670 240 12ra
HENDRIK HARMENS harmens, hendrick koper Karremanstraat   1598 228 179r
HENDRIK HARMENS harmens, hendrick koper   1652 236 185v
HENDRIK HARMENS harmens, hendrick koper   1656 237 93r
HENDRIK HARMENS harmens, hendrik koper   1683 241 246v
HENDRIK HARMENS harmens, hendrick koper Brouwersstraat OZ   1688 242 226v
HENDRIK HARMENS harmens, hendrik koper   1693 243 29v
HENDRIK HARMENS harmens, hendrik koper   1697 243 308r
HENDRIK HARMENS harmens, hendrik koper   1778 259 147v
HENDRIK HARMENS harmens, hendrik koper   1782 260 307v
HENDRIK HARMENS DOORNAT doornat, hendrik harmens koper   1801 266 55r
HENDRIK HARMENS DOORNAT doornat, hendrik harmens verkoper   1805 267 109v
HENDRIK HEINS heins, hendrik (zaandam) koopman koper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
HENDRIK HEINS DROST drost, hendrik heins koper Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
HENDRIK HENDRIKS koske, hendrick hendricks bewoner Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
HENDRIK HENDRIKS hendricx, hendrick koper Rinnertspijp   1616 230 32r
HENDRIK HENDRIKS hendricx, hendrick koper   1617 230 180r
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper   1624 231 4r
HENDRIK HENDRIKS hendricx, hendrick koper   1631 232 367r
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper   1637 234 21v
HENDRIK HENDRIKS hendrix, hendrick smid ten noorden Heiligeweg   1641 234 154v
HENDRIK HENDRIKS hendrycx, hendrick koper   1643 235 60r
HENDRIK HENDRIKS hendrickx, hendrick koper   1646 235 198r
HENDRIK HENDRIKS hendrickx, hendrick koper Zoutsloot   1649 236 80v
HENDRIK HENDRIKS hendrickx, hendrick koper   1650 236 111v
HENDRIK HENDRIKS hendrickx, hendrick koper   1650 236 113v
HENDRIK HENDRIKS hendrickx, hendrick koper   1654 236 276r
HENDRIK HENDRIKS hendrix, hendrick koper Achterstraat   1655 237 15v
HENDRIK HENDRIKS hendrix, hendrick koper   1656 237 70v
HENDRIK HENDRIKS hendricx, hendrick (wd)(erven) ten noorden Droogstraat 100   1660 238 30v
HENDRIK HENDRIKS hendricx, hendrick koper   1661 238 91r
HENDRIK HENDRIKS hendricx, hendrick koper   1662 238 125r
HENDRIK HENDRIKS hendrix, hendrick koper   1663 238 168r
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper Grote Kerkstraat 38   1664 238 238v
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper   1665 239 3v
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper Kerkpoortstraat 39   1665 239 13v
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper Heiligeweg 46   1666 239 46r
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper   1667 239 83v
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper   1670 240 9v
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper   1671 240 33r
HENDRIK HENDRIKS hendrix, hendrik koper   1679 241 41r
HENDRIK HENDRIKS hendrix, hendrik koper Rommelhaven NZ   1681 241 173r
HENDRIK HENDRIKS hendrix, hendrik koper Scheerstraat 3   1682 241 175v
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper   1691 242 363v
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik melker koper   1708 245 67r
HENDRIK HENDRIKS hendrix, hendrik koper   1720 246 90v
HENDRIK HENDRIKS hendrix, hendrik koper Hofstraat 16   1722 246 152r
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper   1733 248 196v
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper   1733 248 218v
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper Karremanstraat OZ   1736 249 126v
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik koper   1740 250 105r
HENDRIK HENDRIKS hendriks, hendrik (wl) verkoper Schritsen ZZ   1773 258 103r
HENDRIK HENDRIKS EEKHOUT eekholt, hendrik hendrix koper   1701 244 140v
HENDRIK HENDRIKS HOLLANDER hollander, hendrik hendriks koper Franekertrekvaart NZ   1692 242 383r
HENDRIK HENDRIKS JONKER jonker, hendrik hendriks koper Hoogstraat 17   1714 245 230r
HENDRIK HENDRIKS JONKER jonker, hendrik hendriks koper Hoogstraat 25   1714 245 230r
HENDRIK HESSELS DAM dam, hendrik hessels van koper   1803 266 371r
HENDRIK HESSELS DAM dam, hendrik hessels van koper   1803 266 514r
HENDRIK HOBBES hobbes, hendrik koper   1678 241 26r
HENDRIK HOBBES BAARDA baarda, hendric hobbes koper   1667 239 85v
HENDRIK JAKOBS jacobs, hendrik koper   1713 245 196v
HENDRIK JAKOBS jacobs, hendrik koper   1713 245 196v
HENDRIK JAKOBS jacobs, hendrik koper   1716 245 261r
HENDRIK JAKOBS jacobs, hendrik koper   1716 245 261r
HENDRIK JAKOBS jacobs, hendrik koper Bildtstraat 17   1732 248 155r
HENDRIK JAKOBS jacobs, hendrik koper Hoogstraat 6   1745 251 67v
HENDRIK JANS jans, hendrick (van amsterdam) koper   1601 228 476r
HENDRIK JANS jans, hendrick koper   1603 228 706r
HENDRIK JANS jansen, hendrick koper Karremanstraat   1603 228 761r
HENDRIK JANS jans, hendrick koper   1604 228 817r
HENDRIK JANS jans, hendrick koper Snakkerburen (gebied)   1611 229 16r
HENDRIK JANS jans, hendrick koper Kleine Bredeplaats WZ   1612 229 139r
HENDRIK JANS jans, hendrick koper Karremanstraat   1612 229 151r
HENDRIK JANS jans, hendrick koper   1616 230 85r
HENDRIK JANS jansen, hendrick kistmaker bewoner   1634 233 127v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper Hoogstraat 1   1640 234 93r
HENDRIK JANS jansen, hendrick ten westen Lanen ZZ   1641 234 155r
HENDRIK JANS jansen, hendrick koper   1648 236 10r
HENDRIK JANS jansen, hendrick koper Noorderhaven 12   1651 236 175r
HENDRIK JANS jansen, hendrick koper   1655 237 22r
HENDRIK JANS jansen, hendrick (wd) mesmaker ten noorden Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
HENDRIK JANS jansen, hendrik ten westen   1660 238 33v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper Moriaanstraat 1   1661 238 84v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper Hofstraat 16   1661 238 100r
HENDRIK JANS jansen, hendrick koper Kerkpoortstraat OZ   1663 238 197v
HENDRIK JANS hengeveldt, hendrik jansen verkoper Noorderhaven 44   1665 239 5v
HENDRIK JANS jansen, hendrick koper   1682 241 198v
HENDRIK JANS jansen, hendrik smid koper   1703 244 196r
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1715 245 244v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1718 246 8r
HENDRIK JANS jans, hendrik kistmaker koper   1718 246 18r
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1720 246 65v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1720 246 70v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1723 246 155v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1726 246 280v
HENDRIK JANS jansen, hendrik timmerman (huis-)(mr) koper Hoogstraat 15   1730 247 340r
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1730 247 343v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper Noorderhaven 32   1731 247 379r
HENDRIK JANS bijlards, hendrik jansen koper   1734 248 335v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1735 249 94r
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper Rinnertspijp 2   1736 249 109r
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1737 249 185v
HENDRIK JANS jansen, hendrik (wl) verkoper Noorderhaven 32   1740 250 112v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1740 250 115v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1740 250 120r
HENDRIK JANS jansen, hendrik kroder gerestitueerde   1740 250 120r
HENDRIK JANS jansen, hendrik sjouwer verkoper Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
HENDRIK JANS jansen, hendrik wever (bont-) koper Lammert Warndersteeg 10   1746 251 117v
HENDRIK JANS janzen, hendrik koper   1753 253 88v
HENDRIK JANS janzen, hendrik koper   1755 253 217r
HENDRIK JANS janzen, hendrik koper   1755 253 219r
HENDRIK JANS janzen, hendrik koper   1771 257 235r
HENDRIK JANS leyke, hendrik janzen verkoper Heiligeweg 18   1773 258 116v
HENDRIK JANS jan, hendrik ten noorden Zoutsloot 69   1774 258 184r
HENDRIK JANS jans, hendrik koper   1774 258 185r
HENDRIK JANS janzen, hendrik koper Grote Kerkstraat ZZ   1775 258 241v
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1776 258 265v
HENDRIK JANS jans, hendrik (op de Lemmer) koper Franekereind 36   1782 260 252r
HENDRIK JANS jans, hendrik koper Herenwaltje 9   1789 263 86r
HENDRIK JANS jansen, hendrik koper   1799 265 322r
HENDRIK JANS jans, hendrik koper Noorderhaven 32   1801 266 47r
HENDRIK JANS jans, hendrik koper Heiligeweg 38   1802 266 268r
HENDRIK JANS jans, hendrik schipper (trek-) op leeuwarden (ordinaris) verkoper Herenwaltje 9   1804 267 25v
HENDRIK JANS BOER boer, hendrik jans de koper A-237 1810 268 333v
HENDRIK JANS BOER boer, hendrik jans de koper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
HENDRIK JANS BOER boer, hendrik jans de ten westen Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
HENDRIK JANS BOMMEL bommel, hendrick jans koper Poortje   1597 228 9r
HENDRIK JANS HENGEVELD hengevelt, hendrick jansen koper Droogstraat NZ   1650 236 133v
HENDRIK JANS HENGEVELD hengeveld, hendrick jansen koper Achterstraat NZ   1662 238 139v
HENDRIK JANS KALF kalf, hendrik jans koper   1778 259 140r
HENDRIK JANS KALF kalf, hendrik jans koper   1778 259 141r
HENDRIK JANS KALF kalf, hendrik jans koper   1778 259 142r
HENDRIK JANS VRIES vries, hendrik jans de doodgraver koper Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
HENDRIK JANS VRIES vries, hendrik jans de doodgraver koper Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
HENDRIK JANS WIT wit, hendrik jansen de koper Lanen 33   1750 252 90r
HENDRIK JARICHS jarigs, hendrik koper   1725 246 242v
HENDRIK JASPERS jaspers, hendrick koper Weverstraat   1667 239 102r
HENDRIK JASPERS sonhoven, hendrik jaspers koper Moriaanstraat   1669 239 196r
HENDRIK JELLES jelles, hendrik (erven) verkoper   1804 267 91r
HENDRIK JELLES jelles, hendrik koper Nieuwstraat 62   1804 267 103r
HENDRIK JELLES jelles, hendrik (wl) briefbesteller van 't leeuwarder veer verkoper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
HENDRIK JOCHEMS jochums, hendrick koper   1655 237 29v
HENDRIK JOCHEMS jogchems, hendrik leerlooier koper Bargebuurt   1752 252 181r
HENDRIK JOCHEMS jochems, hendrik koper Lanen 81   1763 255 223v
HENDRIK JOCHEMS jogchems, hendrik koper Lanen 79   1767 257 20v
HENDRIK JOHANNES hannes, hendrik ten noorden Sint Odolphisteeg   1602 228 671r
HENDRIK JOHANNES joannes, hendrik koper   1678 241 16v
HENDRIK JOHANNES joannes, hendrik koper   1680 241 85r
HENDRIK JOHANNES johannes, hendrik koper Lammert Warndersteeg WZ   1749 251 269r
HENDRIK JOOSTES joosten, hendrik koper   1777 259 90r
HENDRIK JOOSTES joosten, hendrik koper   1784 261 149v
HENDRIK KASPERS caspers, hendrik koper   1717 245 289v
HENDRIK KLASES claes, hendrick koper   1627 232 31r
HENDRIK KLASES claesen, hendrick koper   1647 235 260r
HENDRIK KLASES classen, hendrick koper   1656 237 102v
HENDRIK KLASES claases, hendrik koper Grote Kerkstraat 15   1766 256 225r
HENDRIK KOENRAADS coenraerdes, hendrick bakker koper Kerkpoortstraat 31   1644 235 150v
HENDRIK KOENRAADS coenraed, hendrick koper   1657 237 112r
HENDRIK KOENRAADS coenraets, hendrick (gemeensman) koper Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
HENDRIK KOOPS WOLDE wolde, hendrik coops van der kapitein koper Havenplein 14   1726 246 275v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrick bruidegom   1599 228 325r
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1703 244 236r
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper Spekmarkt 2   1721 246 96r
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1725 246 226v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper Drie Roemersteeg 5   1728 247 56v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper Voorstraat 35   1729 247 258v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1733 248 176v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1733 248 230r
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik provisioneel k   1735 249 19va
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1740 250 115v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1740 250 116v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1741 250 156v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1741 250 193r
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1743 250 294r
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1747 251 183v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 51v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik ten noorden Hofstraat NZ   1750 252 63v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1759 254 204v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper Karremanstraat 30   1762 255 146r
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1766 256 160v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik verkoper   1772 258 51v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik ten oosten   1774 258 188v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik ten westen   1774 258 188v
HENDRIK KORNELIS cornelis, hendrik koper   1779 259 178v
HENDRIK KORNELIS TIMMERMAN timmerman, hendrik cornelis ten noorden   1772 258 50v
HENDRIK KORNELIS WASSENAAR wassenaar, hendrik cornelis koper   1738 249 273r
HENDRIK KORNELIS WASSENAAR wassenaar, hendrik cornelis koper   1738 249 348r
HENDRIK LIEUWES lyuwis, hendrick koper Lanen ZZ   1599 228 311r
HENDRIK LIEUWES lieuwes, hendrick ten oosten Lanen ZZ   1601 228 481r
HENDRIK LIEUWES lieuwes, hendrik koper Kleine Kerkstraat OZ   1680 241 78r
HENDRIK LIEUWES lieuwes, hendrick koper   1722 246 138r
HENDRIK LIEUWES lieuwes, hendrik koper   1730 247 358r
HENDRIK LOLKES lolkes, hendrik koper   1793 264 110v
HENDRIK LOURENS lourens, hendrik geniaarde Romastraat ZZ   1718 246 30r
HENDRIK LOURENS lourens, hendrik koper   1725 246 228r
HENDRIK LUCAS lucas, hendrick koper   1657 237 129r
HENDRIK LUCAS lucas, hendrik koper Molenpad 1   1750 252 57v
HENDRIK LUCAS lucas, hendrik koper Molenpad NZ   1754 253 154v
HENDRIK MARCUS marcus, hendrik koper   1709 245 82v
HENDRIK MARCUS marcus, hendrik gleibakker verkoper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
HENDRIK MARTENS martens, hendrik koper   1729 247 286v
HENDRIK MARTENS martens, hendrik koper   1733 248 221r
HENDRIK MEINERTS meynerts, hendrick koper   1649 236 56r
HENDRIK MEINTES meyntes, hendrick koper Nieuwstraat WZ   1631 233 11v
HENDRIK MICHIELS michiels, hendrick koper Noorderhaven 16   1652 236 189v
HENDRIK MICHIELS michiels, hendrick koper Noorderhaven 12   1653 236 237r
HENDRIK MICHIELS michiels, hendrick koper Noorderhaven 12   1659 238 6v
HENDRIK MICHIELS michiels, hendrik koper Poortje 1   1660 238 52r
HENDRIK MICHIELS michiels, hendrik koper Noorderhaven 12   1660 238 56v
HENDRIK MICHIELS michiels, hendrik koper Noorderhaven 12   1661 238 105v
HENDRIK MICHIELS michiels, hendrik koper   1667 239 19ra
HENDRIK MICHIELS michiels, hendrik koper   1665 239 24r
HENDRIK MICHIELS michiels, hendrik koper   1668 239 142v
HENDRIK MICHIELS KINGMA kingma, hendrik michiels koper Zuiderhaven 18   1667 239 108r
HENDRIK MINNES minnes, hendrik koper   1703 244 203r
HENDRIK MINNES minnes, hendrik koper   1707 245 17v
HENDRIK MINNES minnes, hendrik koper   1724 246 211v
HENDRIK MINNES minnes, hendrik geniaarde Noorderhaven 2   1733 248 241v
HENDRIK OENES onnes, hendrick koper   1639 234 77v
HENDRIK OLFERTS olpherts, hendrick koper   1618 230 247r
HENDRIK OLFERTS olpherts, hendrick koper   1624 231 40v
HENDRIK OLFERTS BELIDA belida, hendrik olpherts koper   1636 234 17v
HENDRIK PAULUS pouwels, hendrick voormomber Hoogstraat NZ   1601 228 490r
HENDRIK PAULUS pouwels, hendrick voormomber Droogstraat NZ   1601 228 490r
HENDRIK PAULUS pals, hendrick ten westen   1601 228 499r
HENDRIK PAULUS poulus, hendrik koper   1742 250 232r
HENDRIK PAULUS pauwels, hendrik ten oosten Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
HENDRIK PAULUS paulus, hendrik koper Schritsen 59   1763 256 1r
HENDRIK PIETERS pieters, hendrick koper Schritsen 41   1627 232 47r
HENDRIK PIETERS pieters, hendrick koper Lanen 87   1628 232 87r
HENDRIK PIETERS pieters, hendrik schipper (turf-) koper   1692 243 11r
HENDRIK PIETERS pieters, hendrik koper   1695 243 126r
HENDRIK PIETERS pieters, hendrik koper   1695 243 163v
HENDRIK PIETERS pieters, hendrik koper   1696 243 215v
HENDRIK PIETERS pytters, hendrik koper   1700 244 48r
HENDRIK PIETERS pieters, hendrik koper Jan Ruurdstraat 1   1719 246 46v
HENDRIK PIETERS pyters, hendrik schipper (smal-) koper Schritsen 7   1724 246 189v
HENDRIK PIETERS lambregts, hendrik pieters koper   1805 267 145r
HENDRIK PIETERS DONKER donker, hendrik pieters koper Weverstraat   1676 240 235r
HENDRIK PIETERS DONKER donker, hendrik pieters koper Grote Kerkstraat 35   1689 242 275r
HENDRIK PIETERS LAMBRECHTS lambrechts, hendrik pieters verkoper Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
HENDRIK PIETERS RENGERS ringers, hendrick pieters bode (gerechts-) koper Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
HENDRIK REINERS reyners, hendrick naastligger   1601 228 509r
HENDRIK REINS FABER faber, hendrik reins koper Hofstraat 59   1741 250 166r
HENDRIK REINS FABER faber, hendrik reins koper Bildtstraat 20   1762 255 122r
HENDRIK REINS FABER faber, hendrik reins koper   1763 255 190v
HENDRIK REINS FABER faber, hendrik reins koper   1779 259 226r
HENDRIK RIENKS rincx, hendrick koper   1660 238 15r
HENDRIK RIENKS rienks, hendrik koper Noorderhaven 12   1660 238 56v
HENDRIK RINNERTS rinnerts, hendrick koper   1658 237 175r
HENDRIK RINNERTS rinnerts, hendrick verkoper   1660 238 41r
HENDRIK RINNERTS rinnerts, hendrick ten noorden   1660 238 41r
HENDRIK SANDERS sanders, hendrik koper   1798 265 224r
HENDRIK SANDERS sanders, hendrik ten westen Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
HENDRIK SAPES saves, hendrick koper Noorderhaven NZ   1629 232 222r
HENDRIK SIEDSES sydses, hendrick koper   1630 232 257r
HENDRIK SIEMENS symons, hendrik koper   1730 247 334v
HENDRIK SIEMENS symons, hendrik provisioneel k   1734 249 14va
HENDRIK SIEMENS symons, hendrik koper   1738 249 256v
HENDRIK SIEMENS simons, hendrik c.u. bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
HENDRIK SIETSES sytses, hendrik koper   1637 234 29v
HENDRIK STOFFELS stoffels, hendrik koper   1700 244 84v
HENDRIK TEEKES taeckes, hendrick koper   1600 228 391r
HENDRIK TEEKES taeckes, hendrick koper ten oosten van Harlingen   1600 228 454r
HENDRIK TEEKES taeckes, hendrick koper   1603 228 703r
HENDRIK TEEKES taeckes, hendrick koper   1605 228 946r
HENDRIK TEEKES taeckes, hendrick koper   1655 237 22r
HENDRIK TEEKES tekes, hendrick koper Havenplein ZZ   1663 238 199v
HENDRIK TEEKES VRIES vries, hendrick taeckes de koper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
HENDRIK TEUNIS tonys, hendrick koper   1604 228 809r
HENDRIK TEUNIS teunis, hendrick koper Poortje OZ   1659 237 218v
HENDRIK TEUNIS thonis, hendrik koper Kleine Bredeplaats 13   1676 240 221r
HENDRIK TEUNIS thonis, hendrik koper Kleine Bredeplaats 11   1676 240 226v
HENDRIK THOMAS thomas, hendrick ten westen   1597 228 88r
HENDRIK THOMAS tomas, hendrick koper   1603 228 687r
HENDRIK THOMAS thomas, hendrick koper   1613 229 275r
HENDRIK TIJSES tijssen, hendrik koper   1728 247 142v
HENDRIK TJERKS tiercks, hendrick koper   1601 228 509r
HENDRIK TJERKS tjerx, hendrik koper   1701 244 139r
HENDRIK TJERKS tjerks, hendrik koper   1708 245 77r
HENDRIK ULBES ulbes, hendrik (wl) verkoper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
HENDRIK ULBES ulbes, hendrik (wl) verkoper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
HENDRIK WARNERS warnders, hendrik koper   1791 263 308v
HENDRIK WATSES waatzes, hendrick koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
HENDRIK WATSES waatzes, hendrick slager koper Noorderhaven 99   1600 228 393r
HENDRIK WATSES waatzes, hendrik ten zuiden   1606 228 975r
HENDRIK WATSES watses, hendrick koper   1617 230 193r
HENDRIK WATSES watzes, hendrick slager ten oosten Voorstraat 7   1627 232 12r
HENDRIK WIEBES wybes, hendrik koper Prinsenstraat 4   1778 259 119v
HENDRIK WIEBES wybes, hendrik koper Noorderhoofd 1   1778 259 121r
HENDRIK WIEBES BLOK blok, hendrik wybes blok- en mastmaker koper Prinsensteeg 3   1782 260 241v
HENDRIK WIEBES BLOK blok, hendrik wybes koper Prinsensteeg 3   1784 261 180r
HENDRIK WIEBRENS wibrens, henderick koper   1628 232 131r
HENDRIK WIEGERS wygers, hendrick koper Droogstraat ZZ   1627 232 16r
HENDRIK WIEGERS wygers, hendrick koper   1630 232 346r
HENDRIK WILLEMS willems, hendrick koper   1611 229 75r
HENDRIK WILLEMS willems, hendrick koper   1617 230 156r
HENDRIK WILLEMS willems, hendrick koper   1619 230 311r
HENDRIK WILLEMS willems, hendrik koper Voorstraat 74   1626 231 121r
HENDRIK WILLEMS willems, hendrick koper   1630 232 327r
HENDRIK WILLEMS willems, hendrick koper Noorderhaven 36   1631 232 354r
HENDRIK WILLEMS willems, hendrick boendermaker koper   1633 233 102r
HENDRIK WILLEMS willems, hendrik koper Lanen 24   1761 255 78r
HENDRIK WILLEMS MEY mei, hendrick willems van der koper Noordijs WZ   1631 232 349r
HENDRIK WILLEMS MEY mei, hendrick willems van der koper Noordijs WZ   1631 232 350r
HENDRIK WILLEMS MEY mei, hendrick willems van der koper Gortmakerssteeg OZ   1631 232 373r
HENDRIK WILLEMS MEY mey, hendrick willems van der koper   1631 233 22r
HENDRIKJE wouts, hendrica ten westen Voorstraat 65   1659 238 8r
HENDRIKJE EKEMA ecama, hendrikje koper   1780 259 234v
HENDRIKJE WILDSCHUT wildschut, henderyna verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
HENDRIKJE WILDSCHUT wildschut, henderyna verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
HENDRIKJE WILDSCHUT wildschut, henderina verkoper Noorderhaven 24   1779 259 222v
HENDRIKJE WILDSCHUT wildschut, henderina verkoper Rozengracht 16   1780 259 271v
HENDRIKJE WILDSCHUT wildschut, henderina verkoper Rozengracht 14   1780 259 271v
HENDRIKJE WILDSCHUT wildschut, hendrina (erven) verkoper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
HENDRIKJE WILDSCHUT wildschut, hendrina (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
HENDRIKJE WILDSCHUT wildschut, hendrina verkoper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
HENDRIKJE WILDSCHUT wildschut, hendrina (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
HENDRIKJE AARTS aerts, hendrickyen koper   1628 232 143r
HENDRIKJE ALBERTS alberts, hendrikje koper Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
HENDRIKJE ALBERTS alberts, hendrikje koper Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
HENDRIKJE ALBERTS alberts, hendrikje verkoper Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
HENDRIKJE ALBERTS alberts, hendrikje verkoper Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
HENDRIKJE DANIELS daniels, hendrikje koper Zoutsloot NZ   1665 239 19r
HENDRIKJE E. WILDSCHUT wildschut, henderina e. koper Schritsen 52   1780 259 299v
HENDRIKJE EVERTS everts, hendrikje koper Noorderhaven 98   1787 262 225v
HENDRIKJE GERLOFS gerlofs, hendrikje koper   1764 256 69r
HENDRIKJE GERLOFS gerlofs, hendrikje koper   1766 256 226r
HENDRIKJE HENDRIKS hendricx, hendrickyen (wd) koper   1600 228 400r
HENDRIKJE HENDRIKS MEYER Meyer, Henderina hendriks koper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
HENDRIKJE ISAAKS ysacks, hendrikien koper Raamstraat 5   1700 244 58v
HENDRIKJE ISAAKS GROENEWOUD groenewolt, hendrikje isack (vrijster) koper Raamstraat 3   1692 242 398r
HENDRIKJE JELLES jelles, hendrickjen koper   1616 230 49r
HENDRIKJE KORNELIS cornelis, hendrikje geniaarde Schritsen NZ   1729 247 219v
HENDRIKJE ROELOFS roels, hendrikjen koper   1741 250 162v
HENDRIKJE ROELOFS roels, hendrikje koper   1745 251 62v
HENDRIKJE ROELOFS OFFRINGA offringa, hendrikje roelofs koper Franekereind 23   1739 250 76v
HENDRIKJE WELMERS welmers, hendrickyen (weeskinderen van) koper Schritsen   1597 228 136r
HERE gattyes, here koopman koper   1627 232 25r
HERE enninga, heere koper   1802 266 256r
HERE enninga, heere ten noorden Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
HERE enninga, heere ten noorden Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
HERE OOSTERBAAN oosterbaan, heere koper Vismarkt 1   1788 262 249r
HERE OOSTERBAAN oosterbaan, heere koper   1793 264 101r
HERE OOSTERBAAN oosterbaan, heere (ds) leraar bij de doopsgezinde gemeente te harlingen verkoper   1804 267 93v
HERE WIARDA wiaerda, hero erven dr. ten westen   1634 233 127v
HERE ADAMS adams, heere koper   1721 246 126v
HERE ADAMS adams, heere koper   1725 246 216v
HERE ADAMS adams, heere koper   1725 246 243r
HERE ADAMS adams, heere koper   1733 248 261r
HERE ADAMS adams, heere koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1738 250 2r
HERE ADAMS adams, heere koper   1745 251 74v
HERE AGES ages, heere (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
HERE AGES ages, heere (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
HERE ANDRIES andries, heere koper Grote Bredeplaats 2   1679 241 50v
HERE ANDRIES andries, here koper Zuiderhaven 9   1700 244 43v
HERE ARENDS anes, here koper   1670 240 11r
HERE DEDDES deddes, heere koper Zuiderhaven 6   1768 257 66v
HERE DEDDES deddes, herre ten zuiden Zuiderhaven 4   1773 258 67v
HERE DIRKS dircx, heere lijndraaier gecondemneerde Bildtpoort (gebied)   1600 228 439r
HERE DIRKS dirks, heere timmerman koper   1708 245 51v
HERE DOEDES doedes, hero koper Liemendijk ZZ   1627 232 3r
HERE DOEDES doedes, hero koper   1642 235 2v
HERE DOEDES doedes, hero koper Romastraat NZ   1650 236 121v
HERE DOEDES doedes, hero koper   1651 236 183r
HERE DOUWES douues, here koper Voorstraat 68   1597 228 58r
HERE DOUWES douwes, here koper Romastraat   1597 228 68r
HERE DOUWES VRIES vries, heere douwes de koper   1706 245 r
HERE DOUWES VRIES vries, heere douwes de koper Voorstraat 23   1714 245 227v
HERE GATSES gatses, hero koper Drie Roemersteeg OZ   1611 229 63r
HERE GERBENS gerbens, heere koper 7-137 1740 250 97r
HERE GIEKES gieckes, hero koper Noorderhaven NZ   1613 229 364r
HERE HAIES hayes, heere koper Zoutsloot 7   1630 232 315r
HERE HAIES hayes, hero koper Zuiderhaven 6   1637 234 27r
HERE HARMENS harmens, heere koper Karremanstraat 1   1752 252 197r
HERE HERES heeres, here koper   1701 244 143r
HERE HERES heeres, here koper   1731 247 383v
HERE HERES heeres, heere koper   1739 250 75v
HERE HOMMES hommes, heere koper Kleine Kerkstraat 7   1791 263 344r
HERE JAKOBS jacobs, heere koper   1600 228 428r
HERE JANS jans, heere koper ten zuiden van Harlingen   1598 228 167r
HERE JANS jans, hero koper   1624 231 32v
HERE JANS SLOTEN slooten, heere jansen van koper Rozengracht NZ   1730 247 300v
HERE JELLES jelles, here koper   1729 247 272v
HERE KLASES clasen, heere koper   1649 236 87v
HERE KLASES claasen, heere koper   1780 259 278r
HERE KLASES claases, heere koper Voorstraat 62   1785 262 14r
HERE LIEUWES lieuwes, here koper   1735 249 83r
HERE LIEUWES lieuwes, here koper   1737 249 183r
HERE MEILES meiles, heere koper   1767 257 22r
HERE MEILES meiles, heere koper   1767 257 22v
HERE MEILES meiles, heere koper Lanen 20   1771 257 216v
HERE MEILES meyles, heere (wl) verkoper   1805 267 123r
HERE MEINTES meyntes, heere koper   1643 235 80r
HERE PIERS piers, heere koper   1634 233 143r
HERE PIETERS pieters, heere koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
HERE PIETERS pytters, here koper Schritsen ZZ   1738 249 288r
HERE REINS reyns, heero koper Drie Roemersteeg 1   1615 229 551r
HERE REINS reyns, heere timmerman (mr) koper Zuiderhaven NZ   1630 232 280r
HERE REINS reins, heere verkoper Zoutsloot 7   1630 232 315r
HERE REINS reyns, heere ten westen Zuiderhaven   1633 233 125v
HERE REINS reins, hero koper   1637 234 28r
HERE REINS reins, here koper   1657 237 119r
HERE RIENKS rinkes, heere koper Zoutsloot 106   1728 247 90v
HERE RIENKS rinkes, here koper   1738 249 264v
HERE RIENKS rinkes, heere koper   1744 251 51v
HERE SIEBES sybes, heere slachter koper   1634 233 132r
HERE SIEBES sibes, here koper   1659 237 196r
HERE THOMAS thomas, hero koper   1637 234 26v
HERE TJEERDS tiaards, heere koper Kleine Bredeplaats WZ   1598 228 236r
HERE TJERKS tiercx, here koper   1643 235 81v
HERE WIEBRENS wibrands, heere koper   1711 245 137v
HERE WIEBRENS wyberens, heere koper   1738 249 285r
HERE WIEBRENS wybrens, heere koper Noorderhaven 27   1751 252 144v
HERE WIEBRENS wybrens, heere ten zuiden Droogstraat   1751 252 177v
HERE WIEBRENS wybrens, heere koper   1756 254 53v
HERE WIEBRENS wybrens, heere koper   1763 255 231v
HERE WIEBRENS wybrens, heere koper   1766 256 167v
HERE WIEBRENS wybrens, heere koper   1766 256 220r
HERE WIEBRENS wybrens, herre koper   1769 257 142r
HERE WIEBRENS wybrens, heere koper   1774 258 182v
HERE WIEBRENS wybrens, heere metselaar (mr) koper Heiligeweg 23   1780 259 248r
HERE WIEBRENS wybrens, heere koper   1781 260 86v
HERE WIEBRENS wybrens, heere koper Weverstraat 1   1781 260 87v
HERE WIEBRENS wybrens, heere koper Zoutsloot 78   1782 260 202r
HERE WIEBRENS wybrens, heere koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1782 260 261v
HERE WIEBRENS wybrens, heere (erven) ten noorden Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
HESSEL tiaeleff, hessel bruidegom   1602 228 557r
HESSEL cheles, hessel koper   1653 236 225r
HESSEL POPTA popta, hesselus koper   1640 234 93v
HESSEL STAVANGER stavanger, hessel koper   1638 234 56r
HESSEL SURINGAR suringar, hesselius koper   1708 245 75r
HESSEL WRINGER wringer, hessel koper Droogstraat ZZ   1640 234 97v
HESSEL WRINGER wringer, hesselius koper Zuiderhaven 56   1643 235 48v
HESSEL WRINGER wringer, hessel koper   1649 236 61v
HESSEL WRINGER wringer, hessel koper   1656 237 61r
HESSEL WRINGER wringer, hesselus (wd)(erven) verkoper   1665 239 6r
HESSEL WRINGER wringer, hesselus koper   1644 235 97r
HESSEL ANDRIES andries, hessel koper   1643 235 63v
HESSEL ANDRIES andries, hessel koper   1643 235 82v
HESSEL ANNES annis, hessel ten westen Brouwersstraat 2   1601 228 539r
HESSEL ARENDS aenis, hessel verkoper Schritsen   1618 230 296r
HESSEL BOTES bottes, hessel koper Grote Kerkstraat 28   1629 232 186r
HESSEL DIRKS dircks, hessel koper   1625 231 52r
HESSEL DOUWES douwes, hessel koper   1776 259 16v
HESSEL DOUWES douwes, hessel koper Voorstraat 101   1793 264 88r
HESSEL DOUWES douwes, hessel (wl) verkoper Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
HESSEL DOUWES douwes, hessel (wl) verkoper Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
HESSEL DOUWES douwes, hessel (wl) verkoper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
HESSEL FRIDSES fridses, hessel koper   1626 231 118v
HESSEL HEERKES heerkes, hessel koper Franekereind 25   1663 238 175v
HESSEL HENDRIKS hendrix, hessel koper Schritsen 56   1702 244 180r
HESSEL HENDRIKS hendrix, hessel koper Schritsen 14   1709 245 84r
HESSEL HENDRIKS hendrix, hessel koper Schritsen 12   1709 245 98v
HESSEL HENDRIKS hendrix, hessel koper Schritsen 10   1710 245 108v
HESSEL HENDRIKS hendrix, hessel koper Grote Kerkstraat 17   1716 245 254v
HESSEL HENDRIKS hendriks, hessel koper Achterstraat   1718 246 31v
HESSEL HIELKES hyltjes, hessel koper   1803 266 397r
HESSEL JAKOBS hinxt, hessel jacobs koper Voorstraat 95   1645 235 167v
HESSEL JAKOBS jacobs, hessel koper   1657 237 128v
HESSEL JAKOBS jacobs, hessel geniaarde Kleine Kerkstraat 18   1731 248 41v
HESSEL JAKOBS HINGST hingst, hessel jacobs koper Voorstraat 95   1644 235 146v
HESSEL JAKOBS HINGST hingst, hessel jacobs koper Voorstraat 89   1649 236 65r
HESSEL JAKOBS HINGST hingst, hessel jacobs koper   1659 238 4r
HESSEL JAKOBS HINGST hingst, hessel jacobs koper Kruisstraat 6   1670 240 7v
HESSEL JANS jans, hessel bruidegom   1606 228 1039r
HESSEL JANS VLASBLOEM vlasbloem, hessel jans koper Sint Christoffelsteeg   1617 230 133r
HESSEL JANS WIERSMA wiersma, hessel jansen koper Zuiderhaven 18   1692 243 2r
HESSEL JANS WIERSMA wiersma, hessel jansen koper Schritsen 28   1699 243 393r
HESSEL KORNELIS cornelis, hessel koper Weverstraat NZ   1699 244 27v
HESSEL KORNELIS cornelis, hessel koper Voorstraat 6   1711 245 132v
HESSEL PAULUS pouwles, hessel koper Zeilmakersstraat WZ   1752 252 235r
HESSEL PAULUS poulus, hessel koper   1767 256 259v
HESSEL PAULUS paulus, hessel zakkendrager koper Hofstraat ZZ   1782 260 219v
HESSEL PAULUS paulus, hessel (wl) ten westen Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
HESSEL PAULUS paulus, hessel (wl) ten noorden Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
HESSEL PIEKES piekes, hessel koper   1694 243 81v
HESSEL PIEKES piekes, hessel koper   1696 243 261r
HESSEL PIEKES pieckes, hessel koper   1703 244 225v
HESSEL PIEKES pieckes, hessel turfdrager koper Kerkpad 40   1707 245 32r
HESSEL PIEKES pieckes, hessel koper   1710 245 105v
HESSEL PIEKES pieckes, hessel koper   1714 245 212v
HESSEL PIEKES piekes, hessel koper   1718 246 33r
HESSEL PIEKES piekes, hessel geniaarde Kerkpoortstraat 22   1722 246 129r
HESSEL PIEKES piekes, hessel koper   1723 246 165v
HESSEL SIEBRENS sybrens, hessel koper   1682 241 179v
HESSEL SIEBRENS sybrens, hessel timmerman (huis-)(mr) koper Hofstraat 33   1707 245 30v
HESSEL SIEBRENS sybrens, hessel koper   1708 245 69v
HESSEL SIEBRENS HINGST hingst, hessel sybrens verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
HESSEL SIEBRENS HINGST hingst, hessel sybrens koper Zoutsloot 52   1752 252 216v
HESSEL SIETSES zytses, hessel blokmaker (mr) koper   1807 267 340v
HESSEL SIETSES zijtses, hessel ten oosten Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
HESSEL TJEERDS tyaerdts, hessel ten oosten Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
HESSEL TJEERDS tyaerdts, hessel ten oosten Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
HESSEL WABES wabbes, hessel koper   1671 240 33v
HESSEL WABES wabbes, hessel koper   1672 240 99r
HESSEL WABES wabbes, hessel koper   1672 240 109r
HESSELTJE DOEKES NAUTA nauta, hesseltie doekes koper Lanen 80   1688 242 229r
HESTER JAKOBS jacobs, hester bruid   1601 228 533r
HESTER REINERS reniers, hester koper   1631 233 4v
HETTE blinxsma, hette koper Nieuwstraat   1693 243 46v
HETTE blinxsma, hette koper   1695 243 124r
HETTE blinxsma, hette koper Zuiderhaven 18   1695 243 139r
HETTE blinxsma, hette koper   1698 243 338v
HETTE TEEKES taeckes, hette koper Gortmakerssteeg OZ   1611 229 35r
HETTE TJEERDS tjeerds, hette koper Hoogstraat 25   1674 240 152r
HIBBE ysts, hibbe koper Franekereind 29   1611 229 125r
HIBBE GABES gabes, hibbe koper Zuiderhaven 18   1711 245 139r
HIBBE GABES gabes, hibbe koper Zuiderstraat OZ   1714 245 207r
HIBBE IDSES yts, hibbe koper   1612 229 234r
HIDDE BROUWER brouwer, hidde koper   1753 253 38v
HIDDE ABES abes, hidde koper   1643 235 45r
HIDDE FEDDRIKS feddricx, hidde koper Noorderhaven NZ   1602 228 559r
HIDDE HERES heeres, hidde koper   1605 228 903r
HIDDE IEGES yges, hidde koper Voorstraat 27   1681 241 174r
HIDDE JAKOBS jacobs, hidde koper   1636 234 8v
HIDDE JAKOBS jacobs, hidde koper   1696 243 195r
HIDDE JANS jansen, hidde koper   1630 232 293r
HIDDE JOUWS juws, hidde koper Rinnertspijp   1602 228 612r
HIDDE KLASES clasen, hidde koper   1682 241 185v
HIDDE LIEUWES lieuwes, hidde vleeshouwer koper Rozenstraat 2   1694 243 104r
HIDDE LIEUWES lieuwes, hidde koper   1701 244 104r
HIDDE NANNES nannes, hidde koper   1626 231 120r
HIDDE RITSKES ritskes, hidde koper Karremanstraat   1669 239 189r
HIDDE RUURDS ruirds, hidde zeilmaker (mr) koper Heiligeweg 18   1773 258 116v
HIDDE RUURDS ruurds, hidde ten westen   1774 258 177r
HIDDE SIPKES sipkes, hidde koper   1777 259 33r
HIDDE TJERKS tjerks, hidde koper   1667 239 22va
HIDDE TJERKS tiercks, hidde verkoper Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
HIDDE TJERKS VRIES vries, hidde tjerks de koper Rozengracht 40   1687 242 215v
HIDDE TJERKS VRIES vries, hidde tjerks de koper Rozengracht 38   1689 242 270v
HIDDE TJERKS VRIES vries, hidde tjerx de kapitein koper Zuiderhaven 14   1693 243 37v
HIDDE UILKES ulckes, hidde koper Voorstraat 75   1630 232 322r
HIELKE u....., hylke gleibakker koper   1692 242 390r
HIELKE gualts, hylke koper Bildtstraat 12   1705 244 302v
HIELKE woldt, hylcke van der kapitein bieder Hofstraat 17   1709 245 ra
HIELKE DREYER dreyer, hylke koper   1757 254 111r
HIELKE DREYER dreyer, hylke koper   1764 256 31v
HIELKE DREYER dreyer, hylke (nagelaten kinderen van) koper Rommelhaven 10   1773 258 91v
HIELKE HAAN haan, hyltje de ten oosten Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
HIELKE HANEKUIK hanekuik, hylke koper Voorstraat 67   1804 267 96r
HIELKE HANEKUIK hanekuik, hylke ten westen G-334 1808 268 36v
HIELKE HANEKUIK hanekuik, hylke ten westen Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
HIELKE HANEKUIK hanekuik, hylke ten noorden Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
HIELKE IJSENBEEK ijsenbeek, hylke ten oosten Zoutsloot   1773 258 96r
HIELKE KOOLHART coolhart, hylke koper Lanen 85   1675 240 29va
HIELKE MOSSELMAN mosselman, hylcke koper   1654 236 266r
HIELKE OVERZEE overzee, hylke koper Schritsen 55   1770 257 170r
HIELKE WIARDA wiarda, hike (wd) verkoper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
HIELKE ABES abes, hyltje koper   1745 251 97v
HIELKE AGES ages, hylke koper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
HIELKE ANDRIES andries, hilcke koper Vijverstraat   1616 230 40r
HIELKE ARENDS anes, hylcke koper   1633 233 123r
HIELKE ARJENS arjens, hyltje koper Voorstraat 7a   1775 258 199v
HIELKE ARJENS WASSENAAR wassenaar, hyke arjen koper Lanen 85   1774 258 167v
HIELKE BOUWES bouwes, hylke koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
HIELKE BOUWES bouwes, hylke koper Vijverstraat ZZ   1747 251 176v
HIELKE DOUWES HANEKUIK hanekuik, hylcke douwes koper   1714 245 215r
HIELKE DOUWES HANEKUIK hanekuik, hylcke douwes koper Franekereind 6   1714 245 222v
HIELKE DOUWES HANEKUIK hanekuik, hylke douwes koper Zuiderhaven 18   1722 246 138v
HIELKE DOUWES HANEKUIK hanekuik, hylke douwes koper Zuiderhaven 54   1731 247 378r
HIELKE DOUWES HANEKUIK hanekuik, hylke douwes koper Noorderhaven 61   1731 248 30r
HIELKE EVERTS everts, hilcke koper   1603 228 713r
HIELKE FOLKERTS folckerts, hilcke koper   1604 228 786r
HIELKE GERLOFS gerloffs, hylcke koper Karremanstraat OZ   1599 228 329r
HIELKE JANS jans, hylke koper   1657 237 140r
HIELKE JOHANNES joannes, hylcke koper Vijver 2   1653 236 224r
HIELKE JOHANNES hanecuyck, hilcke johannes koper Weeshuisstraat 11   1663 238 164r
HIELKE JOHANNES hanecuik, hylke joannis koper Noorderhaven 82   1664 238 236r
HIELKE JOHANNES hanecuyck, hylke joannes koper Noorderhaven 15   1668 239 123r
HIELKE JOHANNES HANEKUIK hanekuyk, hylcke johannes (wl) verkoper Noorderhaven 15   1676 240 231r
HIELKE JOHANNES HANEKUIK hanekuik, hylke johannes geniaarde Rozengracht 10   1720 246 66v
HIELKE KLASES clasen, hylke koper Scheerstraat 3   1666 239 36v
HIELKE KLASES IJSENBEEK ijzenbeek, hylke clases koper Grote Bredeplaats 16   1761 255 58v
HIELKE KLASES IJSENBEEK ijzenbeek, hylke clases koper Grote Bredeplaats 6a   1771 257 225r
HIELKE KLASES IJSENBEEK ijsenbeek, hylke clazes verkoper Achterstraat   1774 258 178v
HIELKE MINNES minnes, hylke koper   1787 262 221v
HIELKE MINNES minnes, hylke koper   1792 264 65v
HIELKE MINNES minnes, hylke koper Nieuwstraat   1795 264 250r
HIELKE MINNES minnes, hylke koper   1804 267 22r
HIELKE MINNES minnes, hylke ten zuiden   1805 267 129r
HIELKE OBBES obbes, helke koper   1717 245 280v
HIELKE PIETERS pyters, heiltie (pyter pyters dochter) bruid   1605 228 960r
HIELKE PIETERS pyeters, hylcke koper Sint Christoffelsteeg OZ   1639 234 84v
HIELKE PIETERS pyters, hylcke koper   1721 246 126r
HIELKE PIETERS pyters, hylcke koper   1722 246 135r
HIELKE PIETERS pyters, hylke koper   1763 256 7r
HIELKE PIETERS KOOLHART coolhart, hylke pytters koper Lanen 85   1669 239 200v
HIELKE SIEBES sybes, hylcke koper Bildtstraat   1613 229 279r
HIELKE SIEBES sybes, hylke koper Vijverstraat 5   1756 254 22v
HIELKE SIEBES sybes, hylke koper   1763 255 197v
HIELKE SIEBES sybes, hylke koper   1766 256 148r
HIELKE SIEBES sybes, hylke koper   1766 256 184r
HIELKE SIEBES sybes, hylke koper   1780 259 253r
HIELKE SIEMENS symens, hylcke koordewerker ten oosten Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
HIELKE WIEBES wybes, hylke koper Grote Ossenmarkt 13   1807 267 298r
HIELKE WIEBES wybes, hylke ten oosten Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
HIELKJE KUIPER kuiper, hylkjen abbe verkoper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
HIELKJE STEFANUS stephani, hylkjen verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
HIELKJE ABES KUIPER kuiper, hylkje abbes verkoper   1772 258 43r
HIELKJE ABES KUIPER kuyper, hylkje abbes verkoper   1772 258 62r
HIELKJE ABES KUIPER kuyper, hylkje abbes verkoper   1773 258 75v
HIELKJE DJURRES jurres, hijke bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
HIELKJE DOUWES douwes, hylck koper Noorderhaven 40   1614 229 389r
HIELKJE DOUWES douwes, hylkje koper Noorderhaven 60   1730 247 322r
HIELKJE FONGERS fongers, hylck koper   1615 230 23r
HIELKJE HARINGS harings, hilck gecondemneerde Grote Kerkstraat ZZ   1599 228 335r
HIELKJE HINNES hennes, hylkje koper   1712 245 179r
HIELKJE JOCHEMS jogchems, hijcke koper   1758 254 158v
HIELKJE JOEKES joekes, hijke koper   1734 248 331r
HIELKJE LIEKELES lickeles, hilck koper Grote Kerkstraat ZZ   1601 228 555r
HIELKJE MARTENS martens, hylck koper   1605 228 970r
HIELKJE MARTENS martens, hylck bakker koper   1629 232 210r
HIELKJE MARTENS martens, hylck koper   1634 233 139v
HIELKJE OEGES ooges, hylck koper   1661 238 118r
HIELKJE ROBIJNS robijns, hylckien verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
HIELKJE ROBIJNS robijns, hylckien verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
HIELKJE SIEBES WIJNGAARDEN wyngaarden, hylkje sijbes koper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
HIELKJE SJOUKES sjoukes, hylkje koper Rinnertspijp 4   1784 261 173v
HIELKJE TEUNIS teunis, hylkje koper Grote Kerkstraat 5   1750 252 52v
HIELKJE TJEERDS tiaerts, hylck koper   1634 233 134r
HIELKJE WILLEMS willems, hylkje koper Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
HILLE HAAN haan, hilarius verkoper Noorderhaven 42   1780 259 280v
HILLE ANDRIES andries, hille koper   1606 228 1043r
HILLE DOUWES douwes, hille koper Heiligeweg   1597 228 129r
HILLE DOUWES douwes, hille koper   1605 228 912r
HILLE HARMENS HOLLANDER hollander, hille harmens koper   1772 258 14r
HILLE JANS cruysebroeder, hille jansen koper Brouwersstraat 7   1684 242 20v
HILLE JANS jansen, hille koper   1698 243 387r
HILLEBRAND BEIMA beima, hilbrand (burger-colonel) chirurgijn (mr) koper Noorderhaven 22   1700 244 83r
HILLEBRAND KOSTER coster, hilbrand koper   1806 267 215v
HILLEBRAND DIRKS dirx, hilbrand koper Franekereind 30   1718 246 15v
HILLEBRAND DIRKS dirks, hilbrant koper Kleine Kerkstraat 5   1736 249 153r
HILLEBRAND DIRKS dirks, hilbrand koper   1739 250 70v
HILLEBRAND DIRKS dirks, hilbrand koster koper Zuiderhaven 21   1741 250 190r
HILLEBRAND DIRKS dirks, hilbrand koper Zuiderhaven 45   1743 251 28r
HILLEBRAND DIRKS KOSTER koster, hilbrand dirks verkoper   1772 258 50v
HILLEBRAND DIRKS KOSTER koster, hilbrand dirks verkoper Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
HILLEBRAND HARMENS harmanni, hillebrandus koper   1643 235 66v
HILLEBRAND HENDRIKS hendricx, hilbrandt koper Lanen ZZ   1601 228 481r
HILLEBRAND PIETERS pytters, hillebrant ten noorden   1659 238 10r
HILLEBRAND RUURDS ruurds, hillebrant koper   1680 241 82v
HILLEBRAND RUURDS ruurds, hilbrand koper Zuiderhaven 18   1691 242 340r
HILLEBRAND RUURDS ruurds, hilbrand waagmeester koper Zuiderhaven 21   1693 243 58r
HILLEBRAND RUURDS ruurds, hilbrand koper   1695 243 125r
HILLEBRAND RUURDS ruurds, hilbrand koper Lanen 87   1761 255 104v
HILLEBRAND SAPES saepes, hilbrand koper   1772 258 24v
HILLEBRAND SIEBOUTS sibouts, hilbrant gleibakker koper   1663 238 167v
HILLEBRAND SIEBRENS sibrans, hilbrant koper   1661 238 90r
HILLEBRAND TEEKES teekes, hilbrand koper   1768 257 101r
HILLEGONDA GARDIEN gardijn, hillegont de bruid   1602 228 601r
HILLEGONDA GARDIEN gardijn, hillegonda du koper Voorstraat 45   1634 233 146r
HILLEGONDA HANSES hans, hillegont bruid   1601 228 542r
HILTJE uulcks, hill koper   1597 228 95r
HILTJE stroowyff, hiltie ten westen Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
HILTJE stroowyff, hiltie ten zuiden Vijverstraat 8   1660 238 24r
HILTJE BRETEL bretel, hiltje koper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
HILTJE BRETEL bretel, hiltje ten zuiden Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
HILTJE ODENDAL oodendall, hiltie koper Lanen ZZ   1659 238 2v
HILTJE ODENDAL oodendall, hiltie bieder Grote Bredeplaats 15   1659 238 3ra
HILTJE SCHAAF schaaff, hiltje koper   1779 259 217r
HILTJE SCHAAF schaaff, hiltje koper   1780 259 292v
HILTJE ARJENS ariens, hiltie koper Hofstraat NZ   1632 233 50r
HILTJE BOTES bottes, hil koper Schritsen   1599 228 339r
HILTJE DOUWES douwes, hiltie (patroniem is een aanname, is niet vermeld) koper Rommelhaven 12   1750 252 62v
HILTJE DOUWES douwes, hiltie verkoper Romastraat 33   1750 252 71r
HILTJE EILERTS eylerts, hiltje koper   1779 259 179v
HILTJE FOLKERTS volkerts, hiltie (wd) verkoper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
HILTJE GERRITS gerryts, hiltje koper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
HILTJE GERRITS gerrits, hiltje koper   1773 258 108r
HILTJE HAITSES haytses, hiltie ten zuiden   1660 238 15v
HILTJE HENDRIKS hendricks, hiltje koper   1663 238 187r
HILTJE HOITES hoites, hiltje koper Achterstraat   1669 239 184v
HILTJE JANS jans, hil koper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
HILTJE JANS jans, hiltie koper WZ   1723 246 175v
HILTJE JANS jans, hiltje koper   1731 247 379v
HILTJE LUITJENS luyties, hiltie (weeskinderen van) verkoper   1633 233 120r
HILTJE OEGES oeges, hiltie koper   1671 240 59r
HILTJE OEGES oeges, hiltie koper William Boothstraat 27   1672 240 108r
HILTJE PIETERS pieters, hiltje koper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
HILTJE RUURDS ruerts, hiltie koper Heiligeweg   1611 229 1r
HILTJE SIJES sijes, hil koper Lanen 9   1597 228 52r
HILTJE TJEPKES HILLEMA hillema, hiltie tyepckes verkoper   1633 233 118r
HILTJE WOUTERS wouters, hiltie verkoper   1634 233 130v
HINKE HANEKUIK hanekuik, hinke (wl) verkoper   1804 267 93v
HINKE STAM stam, hinke koper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
HINKE ABRAHAMS abrahams, hinke koper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
HINKE ABRAHAMS abrahams, hinke koper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
HINKE AUKES aukes, hinke koper Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
HINKE BOUWES bouwes, hinke koper Ooievaarsteeg OZ   1781 260 75v
HINKE BOUWES bouwes, hinke koper Nieuwstraat WZ   1781 260 88v
HINKE DIRKS durks, hinke koper   1768 257 40r
HINKE DIRKS durks, hinke koper   1771 257 237r
HINKE FILIPPUS phillippus, hinke koper Franekereind 6   1714 245 222v
HINKE FILIPPUS philippus, hincke koper Heiligeweg ZZ   1736 249 128v
HINKE GEERTS geerts, hinke koper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
HINKE GERRITS gerryts, hinke verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
HINKE JAKOBS jacobs, hinke (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
HINKE JANS jans, hinke koper   1763 255 232v
HINKE JANS JONGEMA jongma, hyncke jansen koper   1732 248 81v
HINKE JOCHEMS jochums, hinke koper   1780 259 233r
HINKE KLASES IJSENBEEK ijsenbeek, hinke clases koper Zoutsloot NZ   1765 256 103v
HINKE KLASES IJSENBEEK ijsenbeek, hinke clases koper Achterstraat   1766 256 219v
HINKE KLASES IJSENBEEK ijsenbeek, hinke clazen verkoper Achterstraat   1774 258 178v
HINKE KOENRAADS BONTEKOE bontekoe, hinke coenes verkoper   1772 258 58r
HINKE RINTJES rintjes, hinke koper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
HINKE RINTJES rintjes, hinke ten westen Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
HINNE DIRKS diercks, henne koper   1617 230 121r
HINNE DIRKS dirks, hinne koper Weverstraat   1625 231 79v
HINNE FREERKS freercks, henne verkoper Brouwersstraat 25   1612 229 222r
HINNE HANSES hans, henne koper   1613 229 331r
HINNE KORNELIS cornelis, henning koper   1729 247 212r
HINNE KORNELIS cornelis, henning koper   1737 249 168r
HINNE SIEDSES sydses, henne koper   1793 264 136v
HINNE SIEDSES sydses, henne koper   1794 264 174v
HINNE SIETSES zytses, hinne koper Grote Kerkstraat 2   1783 261 20r
HINNE SIETSES zytses, hinne koper   1783 261 95r
HINNE SIETSES sytses, henne koper Rozemarijnstraat   1787 262 239v
HINNE SIETSES sytses, henne koper Lanen 29   1788 262 275r
HINNE SIETSES sytses, hinne koper   1799 265 296r
HINNE SIETSES zytses, hinne melktapper koper   1803 266 435r
HINNE SIETSES zijtses, hinne koemelker verkoper Lanen 31   1804 267 92v
HIPPOLITUS ROELOFS roeliffs, hippolitus grietman verkoper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
HISKE LENTS lents, hiske koper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
HISKE SJORDEMA sjordema, hiske (leeuwarden) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
HISKE FOKELES fokeles, his verkoper   1660 238 37v
HISKE HARTMANS hartmans, his (wl) koper   1633 233 117v
HISKE IJSBRANDS ijsbrands, hiske (wl) verkoper Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
HISKE SINTS sents, hiske verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
HITJE RUDMERS rodmers, hittje koper   1790 263 205v
HITJE WIEBRENS wybrants, hidtie koper Voorstraat 18   1636 234 5r
HOBBE JAKOBS jacobs, hobbe koper Heiligeweg 21   1776 258 245v
HOBBE JAKOBS jacobs, hobbe koper   1780 259 234r
HOBBE LAMMERTS lambarts, hobbe koper   1641 234 160r
HOBBE LAMMERTS lammerts, hobbe koper   1647 235 262v
HOBBE TJEERDS tiaerts, hobbe koper Voorstraat ZZ   1641 234 159r
HOITE .., hoite ten zuiden   1773 258 126v
HOITE LIEUWMA lieuwma, hoyte geniaarde Sint Odolphisteeg 8   1788 262 288v
HOITE LIEUWMA lieuwma, hoyte (wl) smid (zilver-)(mr) verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
HOITE LIEUWMA lieuwma, hoyte (wl) smid (zilver-)(mr) verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
HOITE BROERS broers, hoite koper   1753 253 45v
HOITE BROERS broers, hoite koper   1753 253 90v
HOITE BROERS broers, hoite koper   1753 253 103r
HOITE BROERS broers, hoite ten oosten Voorstraat 2   1757 254 94r
HOITE DOEDES doedes, hoyte koper   1691 242 356r
HOITE DOOITSES doytzes, hoyte koper Schritsen   1597 228 62r
HOITE FEITES feites, hoyte koper   1721 246 96v
HOITE HOITES hoytes, hoyte koper   1638 234 55r
HOITE HOITES hoytes, hoyte koper Lombardstraat   1650 236 116r
HOITE HOITES hoytes, hoyte bakker (koek-) koper Lombardstraat   1654 236 267r
HOITE HOITES hoites, hoyte koper   1657 237 113v
HOITE HOITES hoites, hoite koper   1665 239 14v
HOITE HOITES hoites, hoite koper Noorderhaven 19   1668 239 122r
HOITE HOITES hoites, hoite ten oosten Voorstraat 2   1692 243 11v
HOITE HOITES hoites, hoite koper   1697 243 331r
HOITE HOITES hoites, hoite koper   1705 244 272r
HOITE JANS LIEUWMA lieuwma, hoite jans koper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
HOITE JANS LIEUWMA leeuwma, hoyte jans koper Voorstraat 45   1789 263 89r
HOITE KEIMPES keimpes, hoite koper Grote Kerkstraat 13   1710 245 120v
HOITE PIETERS pieters, hoite koper Noordijs 23   1668 239 140r
HOITE PIETERS pyters, hoyte koper Roeperssteeg 7   1672 240 113r
HOITE PIETERS pieters, hoyte koper Zuiderhaven 27   1781 260 17v
HOITE SEERPS seerps, hoyte koper   1627 231 171r
HOITE SEERPS seerps, hoyte koper   1627 231 172v
HOITE SEERPS seerps, hoyte verkoper   1633 233 124r
HOITE SEERPS BONGA bonga, hoyte seerps koper   1618 230 227r
HOITE SIEBRENS sybrens, hoyte koper   1765 256 144v
HOMME JOOSTES joostes, homme koper Lammert Warndersteeg OZ   1672 240 92r
HOMME KLASES clases, homme sleefmaker (mr) koper Schritsen 28   1738 249 266r
HOMME TJEBBES tiebbes, homme koper Hofstraat NZ   1616 230 93r
HOMME TJEBBES tjebbes, homme koper   1692 243 r
HOMME WABES wabbes, homme koper   1600 228 413r
HORATIUS BONGA bongha, horatius koper   1637 234 28r
HOTSE sybrijens, hotze koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 61r
HOTSE BINKSMA binksma, hotze koper Schritsen 50   1783 261 61r
HOTSE SWERMS swerms, hotse koper   1720 246 61r
HOTSE SWERMS swerms, hotse (vroedsman) koper Hoogstraat 5   1723 246 187v
HOTSE SWERMS swerms, hotse koper Hoogstraat 5   1733 248 179v
HOTSE SWERMS swerms, hotse koper   1734 248 379v
HOTSE JANS jans, hotse koper Lanen 39   1712 245 182r
HOTSE ROMKES binxsma, hotze romkes (vroedschap, mede) koper Noordijs WZ   1782 260 254r
HOTSE ROMKES BINKSMA binksma, hotze romkes koper Schritsen 54   1785 261 275r
HOTSE ROMKES BINKSMA binksma, hotze romkes koper Schritsen 50a   1790 263 213r
HOTSE ROMKES BINKSMA binksma, hotse romkes koper   1797 265 32r
HOTSE WALINGS walings, hotse ten zuiden Hoogstraat 40   1810 269 46r
HOTSKE JANS jans, hotske (wd) koper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
HOTSKE JANS SCHONEBEEK schonebeek, hotske jans koper   1732 248 106v
HOUKJE LEI ley, holkje van der koper Zuiderhaven 36   1803 266 501r
HOUKJE LEI ley, holkje van der koper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
HOUKJE JAKOBS jacobs, holkjen verkoper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
HOUKJE ROELOFS roelofs, houkje verkoper   1808 268 123v
HOUKJE ROELOFS roelofs, houkje verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
HOUKJE ROELOFS roelofs, houkje verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
HUBERT BRAAM braam, hubert koper Kerkpoortstraat 27a   1696 243 227v
HUBERT IMMERZEEL immerseel, huibertus van koper Voorstraat 11   1683 241 237v
HUBERT IMMERZEEL immerzeel, hubertus van boekdrukker (mr stads-) koper Zuiderhaven NZ   1685 242 75r
HUBERT IMMERZEEL immerseel, hubertus van (burgemeester)(oud-) koper Hofstraat 16   1695 243 122v
HUBERT IMMERZEEL immerseel, hubertus van koper Hofstraat 16   1697 243 326r
HUBERT IMMERZEEL immerzeel, hubertus van gelastigde Achterstraat ZZ   1700 244 71r
HUBERT KIESTRA kiestra, huybert koper Lanen 23   1644 235 125r
HUBERT WIJNGAARDEN wyngaarden, hubertus koper   1707 245 36v
HUBERT ALEFS aleffs, huibert koper Voorstraat ZZ 1-153 1643 235 58r
HUBERT ALEFS aleffs, huibert koper   1670 239 217v
HUBERT FEDDES feddes, huibert koper   1693 243 63r
HUBERT JANS jansen, huibert koper   1664 238 230r
HUBERT JANS jansen, hubert koper Schritsen 56   1702 244 171v
HUBERT JANS jansen, huibert koper   1719 246 40r
HUBERT JANS jans, hubert koper   1800 265 496r
HUBERT JANS jans, hubert koper Grote Ossenmarkt 18   1803 266 504r
HUBERT JANS jans, hubert koper   1803 266 523r
HUBERT JANS jans, hubert koper   1805 267 181r
HUBERT JANS jans, hubert koper Rozengracht 37   1806 267 235v
HUBERT JANS jans, hubert ten noorden Wasbleek 7 H-078 1808 268 80r
HUBERT JANS jans, hubert koopman in hout verkoper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
HUBERT JANS jans, hubert koper Lanen 45 E-190 1809 268 198v
HUBERT JANS jans, hubert koopman koper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
HUBERT JANS jans, hubert koper Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
HUBERT JANS jans, hubert verkoper Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
HUBERT KLASES claes, huybert (van leeuwarden) bruidegom   1606 228 1058r
HUBERT KLASES claes, huybert koper Zuiderhaven ZZ   1614 229 456r
HUBERT KLASES claes, huibert koper Schritsen ZZ   1626 231 147r
HUBERT KORNELIS cornelis, hubert koper   1718 246 2v
HUBERT LIEUWES lieuwes, hubert koper   1764 256 79v
HUBERT LIEUWES lieuwes, huibert koper   1769 257 122v
HUBERT LIEUWES lieuwes, hubert verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
HUBERT LIEUWES lieuwes, hubert verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
HUBERT LIEUWES lieuwes, huibert (wd) ten zuiden Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
HUBERT LIEUWES lieuwes, huibert koper   1779 259 196r
HUBERT SINTS sents, huibert schipper (groot-) koper Grote Bredeplaats ZZ   1642 235 17v
HUBERT SINTS sents, huybert koper Vijver 9   1646 235 222v
HUBERT WILLEMS oestram, huybert willems koper   1611 229 115r
HUGO DIRKS dirx, huigen (bolsward) panbakker koper Noorderhaven 38   1695 243 179r
HUGO GERRITS gerrits, huige koper   1733 248 233v
HUGO GERRITS gerrits, huige koper Lanen 89   1739 250 36r
HUGO GERRITS gerrits, huige koper   1739 250 62r
HUGO GERRITS gerrits, huige winkelier koper Schritsen 64   1742 250 219v
HUGO GERRITS gerrits, huige koper Nieuwstraat WZ   1748 251 245v
HUGO GERRITS gerrits, huige koper Voorstraat 82   1752 252 204v
HUGO GERRITS gerryts, huige koper Zuiderstraat ZZ   1756 254 38v
HUGO GERRITS gerrits, huige koper Heiligeweg 8   1761 255 65r
HUGO GERRITS gerrits, huige koper   1763 255 243v
HUGO WILLEMS willems, huigh koper   1667 239 73v
HUGO WILLEMS willems, huigh koper   1667 239 108v
HUGO WILLEMS willems, huigh koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
HUGO WILLEMS willems, huige ten oosten Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
HUGO WILLEMS willems, huige bakker (mr) verkoper Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v