Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige "Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie" ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de "Naamlijst voor den Telefoondienst" uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. "De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen)." Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het staat integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte "Harlingen" in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het "Hoofdbestuur der PTT" ondertussen gegroeid tot een tweedelige "Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst", die 1152 pagina's omvatte. "Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert."
Een complete verzameling telefoonboeken is in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:58.Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
41 Station Staatsspoor.
81 J. Ruiter Mz. fa. J. Herman Snijder, Apotheker
44 Politiebureau
85 v. Staatsspoorwegen, Mij. t. Expl. Vrachtgoederenbureau
18 P.A. Nieuwenhuijs Expediteur, Cargadoor en Hoofd-Agent der Cunard-Lijn, Stoombootdienst naar Amerika
92 Post- en Telegraafkantoor H. W. Heijman Jr. woning
92 Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor H.W. Heijman jr., woning
92 H.W. Heijman jr. woning, dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor
36 J.H.W. Backer Overbeek Lid v. d. fa. B. v. Loon & Z., in assurantien
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
38 Jac. Hannema fabriek Almenum 188
45 Meinesz houthandel Bolswardervaart 1
1 Repko & Co. cargadoors Breedeplaats
2 J. Foekens cargadoor, expediteur Breedeplaats
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, expeditie en import van steenkolen Brouwerstraat 12
6 Wm.H. Müller & Co. Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs Brouwerstraat 12
68 H. de Bruin exportslager, vetsmelterij Brouwerstraat 3
7 firma Sjoerd Hannema zoutzieder en koopman Christoffelsteeg
39 H. Lichtendahl vischrooker Dijkswal
30 W. Nauta stalhouder Droogstraat 9
22 Gemeentelijke gasfabriek directeur Fabrieksplein
17 fa. Jan Fontein Sijbrand Fontein, zoutzieder en handelaar Franekereind
34 A.C.W. van Riet Hôtel Heerenlogement Franekereind
74 R. Vlietstra Scheepsbevrachter en in brandstoffen Franekereind 26
76 J.J. de Groot Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien' Franekereind 38
19 gebr. Vos voorh. H. en B. Flottow & Co., in dames- en heerenkleeding Grote Bredeplaats
86 K. Posthumus houthandel Grote Breedeplaats 4
80 Jan J. Roos Hôtel, verhuurder v. zeevolk Havenplein 3
78 G. Houbein in geconserv., zoute en versche groenten, fruit en Heiligeweg
52 Th. Roorda exportslager en vellenblooter Hoogstraat 1
31 S. Klein grossier in koloniale waren Hoogstraat 25
70 A.L. Messcher exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch Kleine Breedeplaats
72 Levie Pais Jzn. In groenten, fruit en visch Kleine Breedeplaats 16
73 Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom voorh. Oolgaard en Co. Kleine Breedeplaats 3
84 G. de Bruin paardenslager Kruisstraat 3
60 J. v. Smeden In ijzerw., gereedsch. en geëm. art. Lanen 58
54 A. Foekens woonhuis Midlumerweg
48 J. Wiersma woonhuis Midlumerweg 18
62 J.A. Huijser bloemisterij 'Semperflorens' Noord Oostersingel 1
43 G. Veenstra Agent Scheepvaart Mij. Holland-Friesland Noorderhaven
53 Zeilmaker & Co. Kooplieden Noorderhaven
10 fa. Harmens & Zn. correspondent Nederlandsche Bank Noorderhaven
26 Jac. Fontein cargadoor en expediteur Noorderhaven 104
12 J. Boomstra v/h D. Fontein Hzn., agent Noorderhaven 106
29 mr. A.H. v. Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
29 mr. A.H. v. Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
47 J. Wiersma Handelsagent Noorderhaven 41
61 Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks' Noorderhaven 47
58 D.P. v. Nouhuijs geneesheer Noorderhaven 57
71 C. Reus vert. Gron.-Rott. Stoomb. Mij. Hunzebooten Noorderhaven 82
11 Sikke Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 88
82 R.A. Feenstra aardappelverkoop Vereen. Westergo Noorderhaven 91
42 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. Noorderhaven 99
65 S. v. Hulst houtzagerij en timmerfabr. Noorderkade 7
14 J. v. Hulst kantoor, fabrikant Noordijs
32 N. Simonsz Noordijs 19
33 S. Hannema Lzn. Noordijs 21
77 S. Braaksma aardappelhandel Prinsenstraat 8
87 J. Haitsma cementwerken Rommelhaven 28a
21 A. Blok exportslager Rommelhaven C 92
51 H. de Vries Vischhandel Roptaweg 17
25 Friesche Coöp. Vischhandel directeur Roptaweg 64
36 B. v. Loon & Zn. houthandel Rozengracht 17
50 W.C. Postma koopman Rozengracht 18
69 H. de Windt Handelsagent Rozengracht 2
35 J. Fontein Tuinhout in glazuren Rozengracht 7
35 F. Simonsz steenfabrikant Rozengracht 7
64 fa. H. de Windt Caféhouder Schritsen 51
83 fa. H. Parfumeur lingeriefabr. ''t Noorden' Sint Jacobstraat 3
20 W. Zonderland Muziekleeraar Spekmarkt 82
49 S. Beitschat Tzn. commissionair in hout Trekweg
67 Flevo, N.V. Noord Ned. Grint en Keislag Industrie Vertegenw. G. Smelik Trekweg
9 fa. F. Harmens & Co. cargadoors en expediteurs Voorstraat
24 fa. W. de Jong slager Voorstraat
8 fa. Fontein & Tjallingii houthandel Voorstraat
27 Focke S. Klein theehandel Voorstraat
56 dr. E.C.D. Nierstrasz geneesheer Voorstraat 28
63 gebr. Mispelblom Beijer kassiers (Kant.9-1, 2-6) Voorstraat 54
37 Jac. Hannema Voorstraat 56
18 Wm.H. Müller & Co. Inward Department, cargadoors en expediteurs Willemshaven
18 Wm.H. Müller & Co. Norddeutscher Lloyd, Bremen, passage-agentuur Willemshaven 2
46 H.L. Molenaar graanhandelaar Zoutsloot
13 Frans Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110
55 Verplegingsgesticht Zuid Oost Bolwerk
89 Joel Blok handelsagent Zuid Oostersingel 17a
57 F. Fontein Jaczn. woonhuis Zuid Oostersingel 21
79 C. Kroon Café-Rest. 'Zeezicht' Zuiderhaven
3 G.A. v. Slooten fa. H. van Slooten, Handelaar Zuiderhaven
4 T. Vellinga & Co. Cargadoor, expediteur Zuiderhaven
15 Naaml. Venn. 'Hout-Import' v/h Hubert Jans & Co. Zuiderhaven
16 J.F. Posthuma Pzn. kassier en commissionair in effecten Zuiderhaven
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zonen Schelpenzuigerij, duikerwerken Zuiderhaven 46
66 S. Okkinga notaris Zuiderplein
23 C. Kuhlman Jzn. cargadoor, expediteur en assurantieagent Zuiderstraat 18
23 C. Kuhlman Jzn. vert. fa. Gebrs. Scheuer Zuiderstraat 18