Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige "Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie" ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de "Naamlijst voor den Telefoondienst" uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. "De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen)." Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het staat integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte "Harlingen" in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het "Hoofdbestuur der PTT" ondertussen gegroeid tot een tweedelige "Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst", die 1152 pagina's omvatte. "Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert."
Een complete verzameling telefoonboeken is in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:58.Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
33 S. Hannema Lzn. Noordijs 21
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
61 Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks' Noorderhaven 47
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
32 N. Simonsz Noordijs 19
42 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. Noorderhaven 99
41 Station Staatsspoor.
55 Verplegingsgesticht Zuid Oost Bolwerk
37 Jac. Hannema Voorstraat 56
44 Politiebureau
77 S. Braaksma aardappelhandel Prinsenstraat 8
82 R.A. Feenstra aardappelverkoop Vereen. Westergo Noorderhaven 91
29 mr. A.H. v. Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
29 mr. A.H. v. Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
43 G. Veenstra Agent Scheepvaart Mij. Holland-Friesland Noorderhaven
62 J.A. Huijser bloemisterij 'Semperflorens' Noord Oostersingel 1
76 J.J. de Groot Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien' Franekereind 38
79 C. Kroon Café-Rest. 'Zeezicht' Zuiderhaven
64 fa. H. de Windt Caféhouder Schritsen 51
26 Jac. Fontein cargadoor en expediteur Noorderhaven 104
2 J. Foekens cargadoor, expediteur Breedeplaats
4 T. Vellinga & Co. Cargadoor, expediteur Zuiderhaven
23 C. Kuhlman Jzn. cargadoor, expediteur en assurantieagent Zuiderstraat 18
1 Repko & Co. cargadoors Breedeplaats
9 fa. F. Harmens & Co. cargadoors en expediteurs Voorstraat
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, expeditie en import van steenkolen Brouwerstraat 12
87 J. Haitsma cementwerken Rommelhaven 28a
49 S. Beitschat Tzn. commissionair in hout Trekweg
10 fa. Harmens & Zn. correspondent Nederlandsche Bank Noorderhaven
25 Friesche Coöp. Vischhandel directeur Roptaweg 64
22 Gemeentelijke gasfabriek directeur Fabrieksplein
18 P.A. Nieuwenhuijs Expediteur, Cargadoor en Hoofd-Agent der Cunard-Lijn, Stoombootdienst naar Amerika
21 A. Blok exportslager Rommelhaven C 92
52 Th. Roorda exportslager en vellenblooter Hoogstraat 1
70 A.L. Messcher exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch Kleine Breedeplaats
68 H. de Bruin exportslager, vetsmelterij Brouwerstraat 3
3 G.A. v. Slooten fa. H. van Slooten, Handelaar Zuiderhaven
81 J. Ruiter Mz. fa. J. Herman Snijder, Apotheker
38 Jac. Hannema fabriek Almenum 188
58 D.P. v. Nouhuijs geneesheer Noorderhaven 57
56 dr. E.C.D. Nierstrasz geneesheer Voorstraat 28
46 H.L. Molenaar graanhandelaar Zoutsloot
31 S. Klein grossier in koloniale waren Hoogstraat 25
34 A.C.W. van Riet Hôtel Heerenlogement Franekereind
80 Jan J. Roos Hôtel, verhuurder v. zeevolk Havenplein 3
92 Post- en Telegraafkantoor H. W. Heijman Jr. woning
92 Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor H.W. Heijman jr., woning
47 J. Wiersma Handelsagent Noorderhaven 41
89 Joel Blok handelsagent Zuid Oostersingel 17a
69 H. de Windt Handelsagent Rozengracht 2
6 Wm.H. Müller & Co. Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs Brouwerstraat 12
86 K. Posthumus houthandel Grote Breedeplaats 4
36 B. v. Loon & Zn. houthandel Rozengracht 17
8 fa. Fontein & Tjallingii houthandel Voorstraat
45 Meinesz houthandel Bolswardervaart 1
65 S. v. Hulst houtzagerij en timmerfabr. Noorderkade 7
78 G. Houbein in geconserv., zoute en versche groenten, fruit en Heiligeweg
35 J. Fontein Tuinhout in glazuren Rozengracht 7
72 Levie Pais Jzn. In groenten, fruit en visch Kleine Breedeplaats 16
60 J. v. Smeden In ijzerw., gereedsch. en geëm. art. Lanen 58
18 Wm.H. Müller & Co. Inward Department, cargadoors en expediteurs Willemshaven
14 J. v. Hulst kantoor, fabrikant Noordijs
16 J.F. Posthuma Pzn. kassier en commissionair in effecten Zuiderhaven
63 gebr. Mispelblom Beijer kassiers (Kant.9-1, 2-6) Voorstraat 54
53 Zeilmaker & Co. Kooplieden Noorderhaven
50 W.C. Postma koopman Rozengracht 18
36 J.H.W. Backer Overbeek Lid v. d. fa. B. v. Loon & Z., in assurantien
83 fa. H. Parfumeur lingeriefabr. ''t Noorden' Sint Jacobstraat 3
20 W. Zonderland Muziekleeraar Spekmarkt 82
18 Wm.H. Müller & Co. Norddeutscher Lloyd, Bremen, passage-agentuur Willemshaven 2
66 S. Okkinga notaris Zuiderplein
84 G. de Bruin paardenslager Kruisstraat 3
11 Sikke Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 88
74 R. Vlietstra Scheepsbevrachter en in brandstoffen Franekereind 26
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zonen Schelpenzuigerij, duikerwerken Zuiderhaven 46
17 fa. Jan Fontein Sijbrand Fontein, zoutzieder en handelaar Franekereind
24 fa. W. de Jong slager Voorstraat
30 W. Nauta stalhouder Droogstraat 9
35 F. Simonsz steenfabrikant Rozengracht 7
27 Focke S. Klein theehandel Voorstraat
12 J. Boomstra v/h D. Fontein Hzn., agent Noorderhaven 106
15 Naaml. Venn. 'Hout-Import' v/h Hubert Jans & Co. Zuiderhaven
23 C. Kuhlman Jzn. vert. fa. Gebrs. Scheuer Zuiderstraat 18
71 C. Reus vert. Gron.-Rott. Stoomb. Mij. Hunzebooten Noorderhaven 82
67 Flevo, N.V. Noord Ned. Grint en Keislag Industrie Vertegenw. G. Smelik Trekweg
51 H. de Vries Vischhandel Roptaweg 17
39 H. Lichtendahl vischrooker Dijkswal
19 gebr. Vos voorh. H. en B. Flottow & Co., in dames- en heerenkleeding Grote Bredeplaats
73 Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom voorh. Oolgaard en Co. Kleine Breedeplaats 3
85 v. Staatsspoorwegen, Mij. t. Expl. Vrachtgoederenbureau
92 H.W. Heijman jr. woning, dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor
54 A. Foekens woonhuis Midlumerweg
48 J. Wiersma woonhuis Midlumerweg 18
57 F. Fontein Jaczn. woonhuis Zuid Oostersingel 21
7 firma Sjoerd Hannema zoutzieder en koopman Christoffelsteeg
13 Frans Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110