Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 no. naam omschrijving adres
1 Repko & Co. cargadoors Breedeplaats
2 J. Foekens cargadoor, expediteur Breedeplaats
3 G.A. v. Slooten fa. H. van Slooten, Handelaar Zuiderhaven
4 T. Vellinga & Co. Cargadoor, expediteur Zuiderhaven
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, expeditie en import van steenkolen Brouwerstraat 12
6 Wm.H. Müller & Co. Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs Brouwerstraat 12
7 firma Sjoerd Hannema zoutzieder en koopman Christoffelsteeg
8 fa. Fontein & Tjallingii houthandel Voorstraat
9 fa. F. Harmens & Co. cargadoors en expediteurs Voorstraat
10 fa. Harmens & Zn. correspondent Nederlandsche Bank Noorderhaven
11 Sikke Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 88
12 J. Boomstra v/h D. Fontein Hzn., agent Noorderhaven 106
13 Frans Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110
14 J. v. Hulst kantoor, fabrikant Noordijs
15 Naaml. Venn. 'Hout-Import' v/h Hubert Jans & Co. Zuiderhaven
16 J.F. Posthuma Pzn. kassier en commissionair in effecten Zuiderhaven
17 fa. Jan Fontein Sijbrand Fontein, zoutzieder en handelaar Franekereind
18 Wm.H. Müller & Co. Inward Department, cargadoors en expediteurs Willemshaven
18 Wm.H. Müller & Co. Norddeutscher Lloyd, Bremen, passage-agentuur Willemshaven 2
18 P.A. Nieuwenhuijs Expediteur, Cargadoor en Hoofd-Agent der Cunard-Lijn, Stoombootdienst naar Amerika
19 gebr. Vos voorh. H. en B. Flottow & Co., in dames- en heerenkleeding Grote Bredeplaats
20 W. Zonderland Muziekleeraar Spekmarkt 82
21 A. Blok exportslager Rommelhaven C 92
22 Gemeentelijke gasfabriek directeur Fabrieksplein
23 C. Kuhlman Jzn. cargadoor, expediteur en assurantieagent Zuiderstraat 18
23 C. Kuhlman Jzn. vert. fa. Gebrs. Scheuer Zuiderstraat 18
24 fa. W. de Jong slager Voorstraat
25 Friesche Coöp. Vischhandel directeur Roptaweg 64
26 Jac. Fontein cargadoor en expediteur Noorderhaven 104
27 Focke S. Klein theehandel Voorstraat
29 mr. A.H. v. Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
29 mr. A.H. v. Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
30 W. Nauta stalhouder Droogstraat 9
31 S. Klein grossier in koloniale waren Hoogstraat 25
32 N. Simonsz Noordijs 19
33 S. Hannema Lzn. Noordijs 21
34 A.C.W. van Riet Hôtel Heerenlogement Franekereind
35 J. Fontein Tuinhout in glazuren Rozengracht 7
35 F. Simonsz steenfabrikant Rozengracht 7
36 B. v. Loon & Zn. houthandel Rozengracht 17
36 J.H.W. Backer Overbeek Lid v. d. fa. B. v. Loon & Z., in assurantien
37 Jac. Hannema Voorstraat 56
38 Jac. Hannema fabriek Almenum 188
39 H. Lichtendahl vischrooker Dijkswal
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
41 Station Staatsspoor.
42 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. Noorderhaven 99
43 G. Veenstra Agent Scheepvaart Mij. Holland-Friesland Noorderhaven
44 Politiebureau
45 Meinesz houthandel Bolswardervaart 1
46 H.L. Molenaar graanhandelaar Zoutsloot
47 J. Wiersma Handelsagent Noorderhaven 41
48 J. Wiersma woonhuis Midlumerweg 18
49 S. Beitschat Tzn. commissionair in hout Trekweg
50 W.C. Postma koopman Rozengracht 18
51 H. de Vries Vischhandel Roptaweg 17
52 Th. Roorda exportslager en vellenblooter Hoogstraat 1
53 Zeilmaker & Co. Kooplieden Noorderhaven
54 A. Foekens woonhuis Midlumerweg
55 Verplegingsgesticht Zuid Oost Bolwerk
56 dr. E.C.D. Nierstrasz geneesheer Voorstraat 28
57 F. Fontein Jaczn. woonhuis Zuid Oostersingel 21
58 D.P. v. Nouhuijs geneesheer Noorderhaven 57
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zonen Schelpenzuigerij, duikerwerken Zuiderhaven 46
60 J. v. Smeden In ijzerw., gereedsch. en geëm. art. Lanen 58
61 Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks' Noorderhaven 47
62 J.A. Huijser bloemisterij 'Semperflorens' Noord Oostersingel 1
63 gebr. Mispelblom Beijer kassiers (Kant.9-1, 2-6) Voorstraat 54
64 fa. H. de Windt Caféhouder Schritsen 51
65 S. v. Hulst houtzagerij en timmerfabr. Noorderkade 7
66 S. Okkinga notaris Zuiderplein
67 Flevo, N.V. Noord Ned. Grint en Keislag Industrie Vertegenw. G. Smelik Trekweg
68 H. de Bruin exportslager, vetsmelterij Brouwerstraat 3
69 H. de Windt Handelsagent Rozengracht 2
70 A.L. Messcher exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch Kleine Breedeplaats
71 C. Reus vert. Gron.-Rott. Stoomb. Mij. Hunzebooten Noorderhaven 82
72 Levie Pais Jzn. In groenten, fruit en visch Kleine Breedeplaats 16
73 Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom voorh. Oolgaard en Co. Kleine Breedeplaats 3
74 R. Vlietstra Scheepsbevrachter en in brandstoffen Franekereind 26
76 J.J. de Groot Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien' Franekereind 38
77 S. Braaksma aardappelhandel Prinsenstraat 8
78 G. Houbein in geconserv., zoute en versche groenten, fruit en Heiligeweg
79 C. Kroon Café-Rest. 'Zeezicht' Zuiderhaven
80 Jan J. Roos Hôtel, verhuurder v. zeevolk Havenplein 3
81 J. Ruiter Mz. fa. J. Herman Snijder, Apotheker
82 R.A. Feenstra aardappelverkoop Vereen. Westergo Noorderhaven 91
83 fa. H. Parfumeur lingeriefabr. ''t Noorden' Sint Jacobstraat 3
84 G. de Bruin paardenslager Kruisstraat 3
85 v. Staatsspoorwegen, Mij. t. Expl. Vrachtgoederenbureau
86 K. Posthumus houthandel Grote Breedeplaats 4
87 J. Haitsma cementwerken Rommelhaven 28a
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
89 Joel Blok handelsagent Zuid Oostersingel 17a
92 Post- en Telegraafkantoor H. W. Heijman Jr. woning
92 H.W. Heijman jr. woning, dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor
92 Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor H.W. Heijman jr., woning