Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
82 Westergoo Coöp. aardapp.verk.-vereen.
212 J. Stienstra Wijnpakhuis (na 6 u. gesl.)
38 A. Ploegstra Aardapp.h.
44 Politiebur.
40 Station Ned. Tramwegen
191 Prins v. Oranje Stoomb. dienst Harlingen-Leeuwarden
67 L. Minderhout fa. Broersma & Minderhout, Betonfabr.
41 Spoorwegen Station Bestelgoed.bur. S.S.
0 Rijkstelegraafkantoor
85 Spoorwegen Vrachtgoed.bur. S.S.
18 P.A. Nieuwenhuijs Exped., Cargadoor
22 Gem. gas- en electr. bedr.
196 dir. v.h. Post- en Telegraafkant. J.H. Acker, Woonh.
36 J.H.W. Backer Overbeek Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.
222 R.K. Pastorie
221 Coöp. Fruit- en Groentenveiling (Bosch en Hove 1)
123 Harmonie Concert- en verg.zaal, Bioscoop, D. v. Drooge & Zn. (Lanen 2)
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
64 Hôtel Café Rest. 't Centrum H. Bergman (Schritsen 51)
206 K. Hoogland Fruit- en groentenkw. (Singel 21)
187 Broersma & Minderhout Betonfabr. Almenum
45 Meinesz N.V. Houthandel v/h J.T. Bolswarderv. 1
159 wed. L.J. Kruithof Manufact., heeren- en kinderconf. Breedeplaats 20
175 J. Lamminga Bouwk. Brouwersstr. 18
155 v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabrik. Brouwerstr. 12
6 W.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargad. en expedit. Brouwerstr. 12
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen Brouwerstr. 12
162 A. v. Dam Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee Brouwerstr. 13
184 R. Krijtenburg Timmerm. en aann. Brouwerstr. 13a
208 v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie. Brouwerstr. 14
121 L. de Jong Vleeschh. Brouwerstr. 16
185 J.J. Stellingwerff Boter-, kaas- & Eierh. Brouwerstr. 20
199 P. v.d. Werf Azn. Handelsag. Brouwerstr. 25
68 H. de Bruin Exp.sl., vetsmelterij Brouwerstr. 3
195 J. Janzen & Zn. Banketb. Brouwerstr. 8
135 R. Oudeboon Uitg. N. Harl. Cour. C. Visschersst. 5
7 fa. S. Hannema Zoutz. en Koopm. Christoffelst.
39 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch, mossel- en zeemesth., vischr. Dijksw. (3)
168 Edik N.V. Azijnfabr. Droogstr. 5
168 R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V. Droogstr. 5
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
203 Dir. Gem. Gas- en Electr.bedr. A.J. Cense, woonh. Fabriekspl. 2
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
17 fa. J. Fontein Zoutzieder en handelaar Franekereind 10
93 J. Sipma Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet Franekereind 17
102 fa. H. Smeding jr. Vetsmelterij en Goederenh. Franekereind 30
76 J.J. de Groot Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien Franekereind 38
154 fa. Sluik & v.d. Wal Theeh., Kruideniers- en Bakkersw. Franekereind 40
215 R. Buma Bakker Gr. Breedepl. 13
19 gebrs. Voss Kleeding Gr. Breedeplaats
105 H. Buikhuizen Glas- en verfw., ag. stoombootd. Hunzebooten, Gron.-R'dam, ag. stoombootd. Pr. Hen Gr. Breedeplaats 14
2 fa. J. Foekens Cargadoors, Exp. Gr. Breedeplaats 2
10 fa. Harmens & Zn. Boter- en kaasexp. Gr. Breedeplaats 2
86 K. Posthumus Houth. Gr. Breedeplaats 4
148 fa. H.H. Alkema Gross., manufact. en tricot. Gr. Breedeplaats 5
1 Repko & Co. Cargadoors Gr. Breedeplaats E 56
75 Tj. Jongma Rund- en varkenssl. Gr. Kerkstr. 38
143 F. Martens Bakker Gr. Ossenmarkt 3
142 Hôtel de Kroon D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk Havenpl. 10
142 D.W. Kroon Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk Havenpl. 10
167 Directe bel. Insp. Havenpl. 2
80 J.J. Roos Hôtel, Verh. v. zeevolk Havenpl. 3
128 Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. Pakh. Havenw. 1
92 S. Sikkema Aardapp.h. Heiligew. 54
216 fa. C. v.d. Schoot Meubelfabr., gordijnen Heiligew. 60
78 G. Houbein Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp. Heiligew. 62
169 St. Annagesticht Pensionaat Hofstr. 17
33 mej. M.G. v. Hulst Hoogstr. 1
31 Kamstra & Kuiken Electro techn. bur. Hoogstr. 25
129 IJ. Flietstra Café Hoogstr. 53
158 J. Folkerts Exportsl. en veeh. Kanaalw. 2
109 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij en lederfabr. (kant. 8-6) Kanaalw. 250
180 W.J. de Visser Fil. paardensl. Kerkstr. 13
98 J.W. Lichtendahl Vischh. Kerkstr. 21
201 J. Severein Bierh. Kerkstr. 22
146 N. Wijga Brood- en banketb. Kerkstr. 23
209 L. Buisman Groentenh. Kerkstr. 30
120 T. Alkema Manufact., bedden, enz. Kerkstr. 31
127 H. de Vries Aardapp.h. Kimswerd
28 W.K. Postma Landb. Kimswerd
72 Levie Pais Jzn. Groenten, fruit en visch Kl. Breedeplaats 16
43 M.H. Ouendag Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten Kl. Breedeplaats 2
73 Oolgaard & Co. N.V. Likeurst. en distill. Kl. Breedeplaats 3
94 J. Yntema Slager Kl. Breedeplaats 9
104 Ned. Basalt Mij. Afd. Friesland en Gron. Kl. Helling 8
84 G. de Bruin Exp.- en paardensl. en veeh. Kruisstr. 3
70 A.L. Messcher Exportsl., imp. v. Argent. vleesch Lanen 13
200 H. v. Drooge Sleepd. Lanen 19
100 R. Vlietstra Vert. Basalt Mij. R'dam Lanen 26
60 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen Lanen 56
202 Y. Terpstra Sigaren Lanen 80
97 fa. J.F. Krol Rijwielh. en autoverh. Lanen 81
81 A. Bouma Apotheek Lanen 83
123 D. v. Drooge & Zn. Agent Schipperstransportvereen., comm.h. Lanen 9
77 S. Braaksma Aardapp.h. Midl.w. 18
144 S. Dijkstra Caféh., autoverh. Midlum
21 A. Blok & Zn. (na 7 u.) Midlumerw.
54 A. Foekens Woonh. Midlumerw.
48 P.A. Nieuwenhuijs Woonh. Midlumerw. 14
62 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing. 45
133 A.E. Hannema N.O. Singel 5
58 B. Bosch Arts Noorderh.
139 S. v.d. Werf Verfw. en machine-oliën Noorderh. 100
207 J. v.d. Schoot Czn. Gross. in borstelw., en matten Noorderh. 101
26 J. Fontein Cargadoor, Exped. Noorderh. 104
112 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Noorderh. 105
12 J. Boomstra Agent Noorderh. 106
14 J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V. Noorderh. 107
149 P.D. Matak Fontein Noorderh. 113
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderh. 17
47 fa. A. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. en oude met. Noorderh. 18
173 D. Zeijlemaker Logement Noorderh. 24
74 erven wed. T.E. Beima Broodb. Noorderh. 24
107 B. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. Noorderh. 32
91 Insp. Loodswezen Noorderh. 33
4 L.J. Hannema Noorderh. 37
153 S. Groeneveld Café Noorderh. 42
183 A. Visser Brandst. Noorderh. 44
164 wed. J. v.d. Hoef Noorderh. 45
61 Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh. 47
116 R. Schurink Med. Docts, Arts Noorderh. 67
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en exp. Noorderh. 69
9 K. de Vries Wzn. Lid d. fa. F. Harmens & Co. Noorderh. 69
218 Scato Fontein Houth. Noorderh. 71
11 S. Fekkes Scheepsbevr. Noorderh. 89
145 fa. W. Houwink Kruideniersw. en comest. Noorderh. 96
42 Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. Noorderh. 99
42 Harl. Transport-Mij. Noorderh. 99
53 Ver. Touwfabr. N.V. Depôth. D. Lovius Rzn. Noorderhaven 29a
50 M. v.d. Oever Gross. in Kol.w. Noorderhaven 60
150 J. Stienstra Hôtel-Café-Rest. Noorderhaven 88
115 A.A. Miedema Hout en bouwm. Noorderk. 5
65 S. v. Hulst Houtzag. en Timmerfabr. Noorderk. 7
52 Th. Roorda Lid fa. Roorda en Zn., Exp.sl. en Vellenblooter Noordijs 13
32 N. Simonsz Noordijs 19
190 G. Broersma Aann. Oosterbolw. 9
131 R. Oswald Sigarenfabr. P. Krugerl.
96 Scheepv. Mij. Holland-Friesland Bijkant., Vert. J. Fekkes Rommelh. 15
156 A. Blok & Zn. Slagerij Rommelh. 18
177 Vlasakker & Huese Manufact.h. Rommelh. 26b
51 H. de Vries Vischh. Roptaw. 1
25 Friesche Coöp. Vischh. Dir. Roptaw. 64
157 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Contributiehuis, Opz. Roptazijl
163 D.R. de Jong Landb. Roptazijl
152 F. Anema Aann. Rozengr. 1
101 H. Smit Veth. Rozengr. 11
36 B. v. Loon & Zn. Houth. Rozengr. 17
171 R. v.d. Woude Café en stalh. Rozengr. 19
69 H. de Windt Steenkolen, mach.oliën, drijfriemen Rozengr. 2
193 Vooruitgang N.V. Samenw. Bakk. Rozengr. 24
106 H. Broersma Aann. Rozengr. 26
178 T. Agricola Hotel-Café-Rest. Rozengr. 27
35 J. Fontein Tuinhout Glazuren Rozengr. 7
35 E. Simonsz Rozengr. 7
210 R.A. Feenstra Aardappelverkoopver. Westergo Rozengr. 8
214 J. Dijkstra Banketb. en in chocoladebruin S. Jacobstr. 8
119 fa. J. Hibma & Zn. Sigarenfabr. Schritsen 32
87 fa. J. Haitsma Cementwerker Schritsen 41
188 F.H. Vogel fa. wed. C.D. Witteveen, bierh. en limonadefabr. Schritsen 53
122 Café Kanon P. Dirksen Simon Stijlstr.
219 I. Polak Manifact., heeren- en kinderkl. Simon Stijlstr. 4
140 G. Hoek Gz. IJzerw. en huish. art. Simonstijlstr. 3
182 Ambachtsschool Singel
211 Zeevaartschool Singel 3
134 J. v. Duijvendijk Scheepsbouwk. Singel 49
160 fa. H. Ouendag Sigaren St. Jacobstr. 14
83 fa. H. Parfumeur Metaalh. St. Jacobstr. 3
166 H. Wiersma Vleeeschh. en speksl., vleeschw. St. Odolphisteeg
192 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr. 1
179 D. v.d. Vleugel Slager Voorstr.
24 fa. W. de Jong Slager Voorstr.
8 fa. Fontein & Tjallingii Houth. Voorstr.
27 Focke S. Klein Theeh. Voorstr.
172 J.H. Drost Vleeschh. Voorstr. 1
161 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
198 L. Rijfkogel Bakker Voorstr. 12
186 C.D. Tukker Ontv. registr. en domeinen Voorstr. 16
63 de Friesche Bank (kant. 9-1, 2-6) Voorstr. 18
99 C. de Windt Hoeden- en pettenmag., heerenmode-art., engros Voorstr. 2
56 dr. J. Duijster Geneesh. Voorstr. 28
130 M. Parfumeur Mag. De Zon Voorstr. 31
113 J. de Vries & Co. Schoenfabr. Voorstr. 32
151 fa. J.L. v. Loon Touwsl. Voorstr. 36
204 W. d. Vries & Zn. Metalenwinkel Voorstr. 43
165 fa. C. v.d. Schoot Tapijten Voorstr. 46
103 F. Pruijt Manufact. Voorstr. 49
117 H. v.d. Wal Exp.slagers en veeh. Voorstr. 5
174 D. Sieperda Banketb. Voorstr. 51
141 A. Land Ezn. Boekh.-uitg. Voorstr. 53
37 wed. J. Hannema Voorstr. 56
220 W.C. Postma Voorstr. 57a
126 R.G. v. Slooten's Suikerwerkfabr. Woonh. Voorstr. 60
71 Sj. de Vries Kruideniersw. en comest. Voorstr. 63
217 E.J. Schutte Heerenmodeart. Voorstr. 64
125 fa. H. Witte Jz. Manufact. en meubileerinr. Voorstr. 66
95 P. Tjallingii Voorstr. 70
138 L. Leijdesdorff Goud en zilver enz. Voorstr. 75
89 A. Ferwerda Sigaren Voorstr. 76
110 L.B. de Boer Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh. Voorstr. 90a
114 fa. H. & L. Heeger Manufact. en conf. Voorstr. 92
118 J. Bok Banket- en koekb. Voorstr. 93
194 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr. 97
108 bur. v. Vleeschkeuring Weeshuisstr. 10
132 Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstraat 9
18 W.H. Müller & Co. Inward Depart. Willemsh.
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Z. Oostersing. 17
57 F. Fontein Jzn. Woonh. Z. Oostersing. 21
55 Verplegingsgesticht Z.O. Bolwerk
176 J. Broersma fa. J. & J. Broersma, aann. Z.O. Singel 25a
20 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Z.O. Singel 31
46 Molenaar & Co. Handel en exp. granen en peulvr. Zoutsloot
13 Fr. Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110
79 C. Kroon Café-Rest. Zuiderh.
111 Scheepsb.werf Welgelegen Zuiderh.
15 Hout Imp. N.V. v.h. fa. Hubert, Jans & Co Zuiderh.
147 A.E. Speijer Manufact. en conf. Zuiderh. 17
189 F. Zijlstra Aardapp.- en groentenh. Zuiderh. 27
3 G.A. v. Slooten N.V. handelaar Zuiderh. 31
3 G.A. v. Slooten Handelaar Zuiderh. 31
197 Insp. Havenarbeid H.W. Balfoort Zuiderh. 36
170 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpl. Zuiderh. 38
124 Alkmaar Packet Vert. G. Fokkema Zuiderh. 45a
136 D. v.d. Wal Dir. N.V. Paul Kruger Zuiderh. 53
137 D. v.d. Wal Schoenenmag. Zuiderh. 55
16 Nat. Bankver. fa. P. Posthuma & Zn., Kass. en Comm. in eff. Zuiderh. 73
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zn. Schelpenvissch., duikerw. Zuiderhaven 46
213 K. Kuiken Tabak en sig. Zuiderhaven 7
66 W. Okkinga Notaris Zuiderpl.
23 C. Kuhlman Jzn. Cargadoor, exp. en assur.ag. Zuiderstr. 18