Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
37 Jac. Hannema Voorstr. 28
15 Naaml. Venn. "Hout-Import", voorh. Hubert Jans & Co. Zuiderhaven
42 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. Brouwerstr.
55 Verplegingsgesticht Zuid Oost Bolwerk
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
38 J. v. Hulst Almenum 188
44 Politiebureau
41 Station Staatsspoor
33 S. Hannema Lzn. Noordijs 21
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
0 Rijkstelegraafkantoor Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
0 Telegraafkantoor Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderhaven 17/19
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderhaven 17/19
12 D. Fontein Hzn. Agent Noorderhaven
28 P. Wagter & Zn. Bloemisten Voorstr. 27
18 Norddeutscher Lloyd Bremen, Passage-agentuur, Wm. H. Müller & Co. Willemshaven 2
23 C. Kuhlman Jzn. Cargaddor, expedit. en assurantieagent Zuiderstr. 18
2 J. Foekens Cargadoor en Expedit. Breedeplaats
4 T. Vellinga & Co. Cargadoor, expedit. Zuiderhaven
26 Jac. Fontein Cargadoor, Expedit. Noorderhaven 104
1 Repko & Co. Cargadoors Breedeplaats
18 Wm.H. Müller & Co. Cargadoors en Expedit. Willemshaven
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en expediteurs Voorstr.
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen Brouwerstr. 12
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Zuid-Oostersingel 17a
10 firma Harmens & Zoon Corr. Ned. Bank Noorderhaven
22 Gem. gasfabriek Dir. Fabrieksplein
46 Binnenl. Maatsch. voor Schelpenvisscherij en Bergingszaken "de Hoop" Dir. P. Ritzes Noorderhaven 21
25 Friesche Coöperatieve Vischhandel Directeur Roptaweg
21 A. Blok Exportslager Rommelhaven
52 Th. Roorda Exportslager en Vellenblooter Hoogstr. 1
13 Frans Tjallingii Fabr. v. muurtegels
14 J. v. Hulst Fabrik. Noordijs
56 dr. E.C.D. Nierstrasz Geneesheer Voorstr.
48 R.W. Duinker Groothandel in steenkolen Franekereind 8
31 S. Klein Grossier in kol. waren Hoogstr. 25
35 G.I. Zwaga Hôtelh. Rozengr. 27
3 G.A. van Slooten Handelaar Zuiderhaven
47 J. Wiersma handelsagent Kl. Voorstr.
20 A. v. Messel Handelsagent Heiligenweg 60
6 Wm.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargadoors en expedit. Brouwerstr. 12
36 B. v. Loon & Zn. Houthandel Rozegr. 17
8 fa. Fontein & Tjallingii Houthandelaren Voorstr.
36 J.H.W. Backer Overbeek In ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Zn.
16 J.F. Posthuma Pzn. Kassier en Comm. in eff. Zuiderhaven
53 Zeilmaker & Co. Koopl. Noorderhaven
50 W.C. Postma Koopman Rozengr. 18
32 N. Simonsz Lid. Ged. Staten v. Friesland Noordijs 19
11 Sikke Fekkes Scheepsbevrachter Noorderhaven
17 fa. Jan Fontein Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar Franekereind
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
43 G. Veenstra Stoombootagent Noorderhaven
27 Focke S. Klein Theehandelaar Voorstr.
45 Louis v. Gelder Veehandel Rommelhaven 26
23 fa. gebrs. Scheuer Vertegenw. C. Kuhlman Jzn. Zuiderstr. 18
51 H. de Vries Vischhandel Anjelierstr. 16
39 H. Lichtendahl Vischrooker Burgebuurtspoortje
19 gebr. Voss voorh. H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleeding Gr. Breedeplaats
7 fa. Sjoerd Hannema Zoutzieder en koopman Christoffelsteeg