Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
33 S. Hannema Lzn. Noordijs 21
38 J. v. Hulst Almenum 188
44 Politiebureau
15 Naaml. Venn. "Hout-Import", voorh. Hubert Jans & Co. Zuiderhaven
45 Naaml. Venn. Houthandel voorh. J.T. Meinesz Bolswardervaart 1
42 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. Noorderhaven 99
32 N. Simonsz Noordijs 19
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
61 Waterschapsgebouw der "Vijf deelen Zeedijken Buitendijks" Noorderhaven 47
55 Verplegingsgesticht Zuid Oost Bolwerk
37 Jac. Hannema Voorstr. 56
41 Station Staatsspoor
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
0 Telegraafkantoor Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
0 Rijkstelegraafkantoor Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
77 S. Braaksma Aardappelhandel.
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderhaven 17/19
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderhaven 17/19
12 D. Fontein Hzn. Agent Noorderhaven
42 Amsterd. Anthraciet Mij. Agentschap Noorderhaven 99
28 P. Wagter & Zn. Bloemisten Voorstr. 27
62 J.A. Huijser Bloemisterij "Semperflorens" N. Oostersingel 1
18 Norddeutscher Lloyd Bremen, Passage-agentuur, Wm. H. Müller & Co. Willemshaven 2
64 fa. H. de Windt Caféhouder Schritsen 51
75 J. Wagenmakers Caf&ecaute;, Sleepagent Noorderhaven 42
76 J.J. de Groot Caf&ecaute;, Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën" Franekereind 38
23 C. Kuhlman Jzn. Cargaddor, expedit. en assurantieagent Zuiderstr. 18
26 Jac. Fontein Cargadoor, Expedit. Noorderhaven 104
2 J. Foekens Cargadoor, Expedit. Breedeplaats
4 T. Vellinga & Co. Cargadoor, expedit. Zuiderhaven
1 Repko & Co. Cargadoors Breedeplaats
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en expedit. Voorstr.
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen Brouwerstraat 12
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Zuid Oostersingel 17a
10 fa. Harmens & Zoon Corr. Ned. Bank Noorderhaven
22 Gem. gasfabriek Dir. Fabrieksplein
25 Friesche Coöperatieve Vischhandel Directeur Roptaweg 64
18 P.A. Nieuwenhuijs Expediteur, Cargadoor en Hoofd-Agent der Cunard-Lijn , Stoombootdienst naar Amerik
21 A. Blok Exportslager Rommelhaven C 92
52 Th. Rooda Exportslager en Vellenblooter Hoogstr. 1
70 A.L. Messcher Exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch Kl. Breedeplaats
68 H. de Bruin Exportslager, vetslemlterij Brouwerstr. 3
3 G.A. v. Slooten fa. H. v. Slooten, Handelaar Zuiderhaven
14 J. v. Hulst Fabrik. Noordijs
58 dr. D.P. v. Nouhuijs Geneesheer Noorderhaven 57
56 dr. E.C.D. Nierstrasz Geneesheer Voorstr. 28
46 H.L. Molenaar Graanhand. Zoutsloot
72 Levie Pais Jzn. Groenten- en Vischhandel Kleine Breedeplaats 16
31 S. Klein Grossier in kol. waren Hoogstr. 25
47 J. Wiersma Handelsagent Kl. Voorstr.
69 H. de Windt Handelsagent Voorstr. 61a
6 Wm.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargadoors en expedit. Brouwerstr. 12
36 B. v. Loon & Zn. Houthandel Rozegr. 17
8 fa. Fontein & Tjallingii Houthandel. Voorstr.
65 S. v. Hulst houtzagerij en Timmerfabr. Noorderkade 7
36 J.H.W. Backer Overbeek In ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Z.
60 J. v. Smeden in ijzerw., gereedsch. en geëm art. Lanen 58
18 Wm.H. Müller & Co. Inward Department, Cargadoors en Expedit. Willemshaven
16 J.F. Posthuma Pzn. Kassier en Comm. in eff. Zuiderhaven
63 gebr. Mispelblom Beijer Kassiers (Kant. 9-1, 2-6) Voorstr. 54
53 Zeilmaker & Co. Koopl. Noorderhaven
50 W.C. Postma Koopman Rozengr. 18
20 W. Zonderland Muziekleeraar Heiligenweg
66 L. Okkinga Notaris Zuiderplein
11 Sikke Fekkes Scheepsbevrachter Noorderhaven 88
74 R. Vlietstra Scheepsbevrachter en in Brandstoffen Franekereind 26
48 N.W. Duinker Scheepsexpert, Grooth. in Steenkolen Rommelhaven 26
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zonen Schelpenzuigerij, duikerwerken Zuiderhaven 46
17 fa. Jan Fontein Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar Franekereind
24 fa. W. de Jong Slager Voorstr.
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
35 F. Simonsz Steenfabr. Rozengr. 7
43 G. Veenstra Stoombootagent Noorderhaven
27 Focke S. Klein Theehandel Voorstr.
71 C. Reus Vert. Gron.-Rott. Stoomb. Mij. hunzebooten Noorderhaven 82
23 fa. gebrs. Scheuer Vertegenw. C. Kuhlman Jzn. Zuiderstr. 18
57 Flevo, N.V. Noord Ned. Grint en Keislag Industrie Vertegenw. G. Smelik Trekweg
51 H. de Vries Vischhandel Anjelierstr. 16
39 H. Lichtendahl Vischrooker Dijkswal
19 gebr. Vos voorh. H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleeding Gr. Breedeplaats
73 Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom voorh. Oolgaard en Co. Kleine Breedeplaats 3
54 A. Foekens Woonh. Midlumerweg
57 F. Fontein Jaczn. Woonh. Zuid Oostersingel 21
7 firma Sjoerd Hannema Zoutzieder en koopman Christoffelsteeg
13 Frans Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110