Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
44 Politiebureau
95 P. Tjallingii Grote Breedeplaats 26
41 Station Staatsspoor.
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
133 A.E. Hannema Noord Oostersingel 5
37 Jac. Hannema Voorstraat 56
33 S. Hannema Lzn. Noordijs 21
42 Harlinger Transport Mij. Noorderhaven 99
32 N. Simonsz Noordijs 19
42 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. Noorderhaven 99
111 Scheespsbouwwerf Welgelegen Zuiderhaven
45 Naaml. Venn. Naaml. Venn. Houthandel voorh. J.T. Meinesz Bolswardervaart 1
55 Verplegingsgesticht Zuid Oost Bolwerk
132 Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstr. 9
108 v. Vleeschkeuring Weeshuisstraat 15
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
61 Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks' Noorderhaven 47
109 fa. Th. Roorda & Zonen (kant. 8,- vm. - 6.- nm.), wolblooterij en lederfabriek Kanaalweg 250
63 gebr. Mispelblom Beijer (Kant. 9-1, 2-6), kassiers Voorstraat 18
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
127 H. de Vries aardappelhandel Kimswerd
92 S. Sikkema aardappelhandel Heiligeweg 54
77 S. Braaksma aardappelhandel Prinsenstraat 8
82 R.A. Feenstra Aardappelverkoop Vereen. Westergo Noorderhaven 91
29 mr. A.H. v. Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
29 mr. A.H. v. Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
43 Scheepvaart Mij. Holland-Friesland Agent G. Veenstra Noorderhaven
118 J. Bok banket- en koekbakker Voorstraat 93
96 Scheepvaart Mij. Holland-Friesland Bijkantoor, vertegenw. K. de Vries Jr. Rommelhaven 15
62 J.A. Huijser bloemisterij 'Semperflorens' Noord Oostersingel 1
137 F. Leembrug Café Raamstraat 7
122 Y. Terpstra Café 'Het Kanon' Simon Stijlstraat 1
76 J.J. de Groot Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien' Franekereind 38
104 J. Wagenmakers Café, sleepagent Noorderhaven 42
79 C. Kroon Café-Rest. 'Zeezicht' Zuiderhaven
64 fa. H. de Windt Caféhouder Schritsen 51
129 Jan Stienstra caféhouder en schilder Hoogstraat 53
26 Jac. Fontein cargadoor en expediteur Noorderhaven 104
4 T. Vellinga & Co. cargadoor, expediteur Zuiderhaven
2 J. Foekens cargadoor, expediteur Breedeplaats
23 C. Kuhlman Jzn. cargadoor, expediteur en assurantieagent Zuiderstraat 18
1 Repko & Co. cargadoors Breedeplaats
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en expediteurs Noorderhaven 69
5 I. & S. Wiarda cargadoors, expeditie en import van steenkolen Brouwerstraat 12
87 J. Haitsma Cementwerken Rommelhaven 28a
49 S. Beitschat Tzn. commissionair in hout Trekweg
10 fa. Harmens & Zn. Correspondent Nederlandsche Bank Noorderhaven 62
22 Gemeentelijke gasfabriek Directeur Fabrieksplein
25 Friesche Coöp. Vischhandel Directeur Roptaweg 64
84 G. de Bruin Export- en paardenslager en veehandelaar Kruisstraat 3
21 A. Blok exportslager Rommelhaven C 92
103 H. v. Dam Exportslager en veehandelaar Voorstraat 26
117 H. v.d. Wal exportslager en veehandelaar Voorstraat 5
52 Th. Roorda exportslager en vellenblooter Hoogstraat 1
70 A.L. Messcher Exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch Kleine Breedeplaats
68 H. de Bruin Exportslager, vetsmelterij Brouwerstraat 3
99 Herm. de Bruin Exportslagerij, vet- en vleeschhandel Oosterstraat 33
112 P.A. Smilde & Zonen exportslagers Noorderhaven 105
126 Herm. de Bruin Exportslagersvereeniging Zoutsloot 4
3 G.A. v. Slooten fa. H. van Slooten, handelaar Zuiderhaven
81 J. Ruiter Mz. fa. J. Herman Snijder, apotheker
53 D. Lovius Rzn. Fa. Zeilmaker & Co., vertegenwoordiger
38 J. v. Hulst fabriek Almenum 188
56 J. Duijster Geneesheer Voorstraat 28
58 D.P. v. Nouhuijs Geneesheer Noorderhaven 57
31 S. Klein grossier in koloniale waren Hoogstraat 25
102 fa. H. Smeding jr. grossier in suikerwerken Grote Kerkstraat 39
106 W. Cornel & Zn. Grossiers in suikerwerken Heiligeweg 9
80 Jan J. Roos Hôtel, verhuurder v. zeevolk Havenplein 3
107 S. Meijer Hôtel-café-restaurant Noorderhaven 32
196 Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor H. W. Heijman jr., woning
196 v.h. Post- en Telegraafkantoor H.W. Heijman jr., woning
46 Molenaar & Co. Handel en export granen en peulvruchten Zoutsloot
89 Joël Blok handelsagent Zuid Oostersingel 17a
18 P.A. Nieuwenhuijs Hoofd-Agent der Cunard-Lijn, Stoombootdienst naar Amerika en Canada, cargadoor en (Willemshaven 2)
6 Wm.H. Müller & Co. Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs Brouwerstraat 12
115 fa. P.J. Holsteijn & Zn. Houthandel Noorderkade 3
8 fa. Fontein & Tjallingii houthandel Voorstraat
86 K. Posthumus Houthandel Grote Breedeplaats 4
36 B. v. Loon & Zn. houthandel Rozengracht 17
65 S. v. Hulst houtzagerij en timmerfabr. Noorderkade 7
110 L.B. de Boer huidenzouterij, vellenblooterij en wolhandel Voorstraat 90a
78 G. Houbein In geconserv., zoute en versche groenten, fruit en aardappelen Heiligeweg
105 H. Buikhuizen In glas- en verfwaren, agent stoombootdienst Heemstra Grote Breedeplaats 14
35 J. Fontein Tuinhout in glazuren Rozengracht 7
72 Levie Pais Jzn. In groenten, fruit en visch Kleine Breedeplaats 16
60 J. v. Smeden in ijzerw., gereedsch. en geëm. art. Lanen 58
71 C.A. Meter In kruidenierswaren en comestibles Voorstraat
47 A. Pais Rzn In scheepsbenoodigdheden en oude metalen Noorderhaven 18
18 Wm.H. Müller & Co. Inward Department, cargadoors en expediteurs Willemshaven
14 J. v. Hulst kantoor, fabrikant Noordijs
16 fa. P. Posthuma Pzn. Kassier en commissionair in effecten Zuiderhaven
50 W.C. Postma koopman Rozengracht 18
36 J.H.W. Backer Overbeek Lid v. d. fa. B. v. Loon & Zn., in assurantien
83 fa. H. Parfumeur Lingeriefabr. ''t Noorden' Sint Jacobstraat 3
135 L.B. Wiersma loodgieter, handel in huishoudelijke artikelen Voorstraat 69
130 Maurits Parfumeur Magazijn 'De Zon' Voorstraat 31
114 fa. H. & L. Heeger Manufacturen en confectie Voorstraat 92
125 fa. H. Witte Jz. Manufacturen en meubileerinrichting Voorstraat 66-71-72
125 fa. H. Witte Jz. Manufacturen en meubileerinrichting Voorstraat 66-71-72
125 fa. H. Witte Jz. Manufacturen en meubileerinrichting Voorstraat 66-71-72
120 T. Alkema manufacturen, bedden, enz. Kerkstr. 31
116 R. Schurink med. docts. arts Noorderhaven 67
20 W. Zonderland Muziekleeraar Lanen 62
66 S. Okkinga Notaris Zuiderplein
128 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. pakhuis Havenweg 1
97 fa. J.F. Krol rijwielhandel en autoverhuurder Lanen 72 en 81
97 fa. J.F. Krol rijwielhandel en autoverhuurder Lanen 72 en 81
75 Tj. Jongma rund- en varkensslager Grote Kerkstraat 38
94 H. Faber Rund-, kalfs- en varkensslachterij Kleine Breedeplaats 9
11 Sikke Fekkes Scheepsbevrachter Noorderhaven 88
74 R. Vlietstra scheepsbevrachter en in brandstoffen Hoogstraat 31
111 Friesland Scheepsbouwwerf
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zonen schelpenzuigerij, duikerwerken Zuiderhaven 46
123 D. v. Drooge Schippersbond Lanen 9
131 R. Oswald Sigarenfabriek P. Krugerlaan
119 fa. J. Hibma & Zn. Sigarenfabriek "Nederland" Schritsen 32
17 fa. Jan Fontein Sijbrand Fontein, zoutzieder en handelaar Franekereind
24 fa. W. de Jong slager Voorstraat
30 W. Nauta Stalhouder Droogstraat 9
69 Hein de Windt steenkolen, machineoliën, drijfriemen Rozengracht 2
93 Y. Sipma stoombootdienst Harlingen-Leeuwarden 'Prins van Oranje'
113 J. de Vries & Co. stoomschoenfabriek Voorstraat 32
27 Focke S. Klein theehandel Voorstraat
100 Johs. Bergsma & Zonen transportovername Grote Ossemarkt 8
12 J. Boomstra v/h D. Fontein Hzn., agent Noorderhaven 106
15 Naaml. Venn. 'Hout-Import' v/h Hubert Jans & Co. Zuiderhaven
124 Alkmaar Packet Vertegenw. G. Fokkema Havenweg 39
67 Flevo, N.V. Noord Ned. Grint en Keislag Industrie Vertegenw. N.C. Taijlor, Kraaij Trekweg
23 fa. gebrs. Scheuer vertegenwoordiger C. Kuhlman Jzn. Zuiderstraat 18
101 Herm. Smit vethandel Kerkpoortstraat 13
98 J.W. Lichtendahl vischhandel Kerkstraat 21
51 H. de Vries vischhandel Roptaweg 17
39 H. Lichtendahl vischrooker Dijkswal
19 gebr. Vos voorh. H. en B. Flottow & Co., in dames- en heerenkleeding Grote Bredeplaats
73 Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom Voorh. Oolgaard en Co. Kleine Breedeplaats 3
121 L. de Jong voorh. P. v. Meurs, vleeschhouwer Brouwerstraat 16
85 v. Staatsspoorwegen, Mij. t. Expl. Vrachtgoederenbureau
136 fa. A.J. v.d. Wal & Zonen woning Zuiderhaven 55
196 H.W. Heijman jr. Woning, dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor
48 P.A. Nieuwenhuijs Woonhuis Midlumerweg 18
57 F. Fontein Jaczn. woonhuis Zuid Oostersingel 21
54 A. Foekens woonhuis Midlumerweg
53 Zeilmaker & Co. Zeilmakerij, dekkleedenfabriek, touwslagerij Noorderhaven
7 firma Sjoerd Hannema Zoutzieder en koopman Christoffelsteeg
13 Frans Tjallingii zoutziederij Zoutsloot 110