Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
44 Politiebur.
3 G.A. v. Slooten's vetsmelterij en Handel Mij
40 Station Ned. Tramwegen
149 P.D. Matak Fontein Noorderh. 113
95 P. Tjallingii Voorstr. 70
164 wed. J. v.d. Hoef Noorderh. 53
55 Verplegingsgesticht Z.O. Bolwerk
108 bur. v. Vleeschkeuring Weeshuisstr. 10
35 E. Simonsz Rozengr. 7
42 Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. Noorderh. 99
32 N. Simonsz Noordijs 19
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
208 v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie. Brouwerstr. 14
133 A.E. Hannema N.O. Singel 5
111 Scheepsb.werf Welgelegen Zuiderh.
37 wed. J. Hannema Voorstr. 56
4 L.J. Hannema Noorderh. 37
42 Harl. Transport-Mij. Noorderh. 99
22 Gem. gas- en electr. bedr.
14 J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V. Noorderh. 107
61 Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh. 47
0 Rijkstelegraafkantoor
132 Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstraat 9
167 Insp. d. Dir. Bel. invoerr. en acc. Havenpl. 2
111 Welgelegen Scheepsb.werf en machinefabr. Zuiderhaven
33 mej. M.G. v. Hulst Hoogstr. 1
182 Ambachtsschool Singel
91 Insp. Loodswezen Noorderh. 33
211 Zeevaartschool Singel 3
192 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr. 1
63 de Friesche Bank (kant. 9-1, 2-6) Voorstr. 18
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
203 Dir. Gem. Gas- en Electr.bedr. A.J. Cense, woonh. Fabriekspl. 2
152 F. Anema Aann. Rozengr. 1
190 G. Broersma Aann. Oosterbolw. 9
106 H. Broersma Aann. Rozengr. 26
189 F. Zijlstra Aardapp.- en groentenh. Zuiderh. 27
77 S. Braaksma Aardapp.h. Prinsenstr. 8
127 H. de Vries Aardapp.h. Kimswerd
92 S. Sikkema Aardapp.h. Heiligew. 54
38 A. Ploegstra Aardapp.h.
82 R.A. Feenstra Aardappel verkoop Ver. Westergo Rozengr. 8
210 R.A. Feenstra Aardappel verkoop Ver. Westergo Rozengr. 8
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderh. 17
104 Ned. Basalt Mij. Afd. Friesland en Gron. Kl. Helling 8
12 J. Boomstra Agent Noorderh. 106
58 B. Bosch Arts Noorderh.
36 J.H.W. Backer Overbeek Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.
215 R. Buma Bakker Gr. Breedepl. 13
198 L. Rijfkogel Bakker Voorstr. 12
143 F. Martens Bakker Gr. Ossenmarkt 3
161 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
118 J. Bok Banket- en koekb. Voorstr. 93
195 J. Janzen & Zn. Banketb. Brouwerstr. 8
174 D. Sieperda Banketb. Voorstr. 51
214 J. Dijkstra Banketb. en in chocoladebruin S. Jacobstr. 8
187 Broersma & Minderhout Betonfabr. Almenum
87 fa. J. Haitsma Betonkassenb. Noorderh. 9
201 J. Severein Bierh. Kerkstr. 22
96 Scheepv. Mij. Holland-Friesland Bijkant., Vert. J. Fekkes Rommelh. 15
194 J.A. Huijser Bloemenmag.
62 J.A. Huijser Bloemisterij N.O. Sing. 1
141 A. Land Ezn. Boekh.-uitg. Voorstr. 53
10 fa. Harmens & Zn. Boter- en kaasexp. Gr. Breedeplaats 2
185 J.J. Stellingwerff Boter-, kaas- & Eierh. Brouwerstr. 20
175 J. Lamminga Bouwk. Brouwersstr. 18
183 A. Visser Brandst. Noorderh. 44
146 N. Wyga Brood- en banketb. Kerkstr. 23
74 erven wed. T.E. Beima Broodb. Noorderh. 24
129 IJ. Flietstra Café Hoogstr. 53
153 S. Groeneveld Café Noorderh. 42
143 Sj. Polstra Café "De Onderneming" Prinsenstr. 4 en 4a
171 M. Kwast Café en stalh. Rozengr. 19
76 J.J. de Groot Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien Franekereind 38
64 fa. H. de Windt Café-Rest. Schritsen 51
79 C. Kroon Café-Rest. Zuiderh.
23 C. Kuhlman Jzn. Cargadoor, exp. en assur.ag. Zuiderstr. 18
26 Jac. Fontein Cargadoor, Exped. Noorderh. 104
1 Repko & Co. Cargadoors Gr. Breedeplaats E 56
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en exp. Noorderh. 69
2 fa. J. Foekens Cargadoors, Exp. Gr. Breedeplaats 2
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen Brouwerstr. 12
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Z. Oostersing. 17
157 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Contributiehuis, Opz. Roptazijl
142 Hôtel de Kroon D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk Havenpl. 10
53 Ver. Touwfabr. N.V. Depôth. D. Lovius Rzn. Noorderhaven 29a
25 Friesche Coöp. Vischh. Dir. Roptaw. 64
20 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. H. Jans & Co. Z.O. Singel 31
136 D. v.d. Wal Dir. N.V. Paul Kruger Zuiderh. 53
31 Kamstra & Kuiken Electro techn. bur. Hoogstr. 25
84 G. de Bruin Exp.- en paardensl. en veeh. Kruisstr. 3
112 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Noorderh. 105
162 A. v. Dam Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee Brouwerstr. 13
68 H. de Bruin Exp.sl., vetsmelterij Brouwerstr. 3
117 H. v.d. Wal Exp.slagers en veeh. Voorstr. 5
18 P.A. Nieuwenhuijs Exped., Cargadoor en Hoofdag. d. Cunard-lijn, Stoombootd. n. Amer. en Canada
158 J. Folkerts Exportsl. en veeh. Kanaalw. 2
70 A.L. Messcher Exportsl., imp. v. Argent. vleesch Lanen 13
67 L. Minderhout fa. Broersma & Minderhout, Betonfabr.
176 J. Broersma fa. J. & J. Broersma, aann. Z.O. Singel 25a
81 J. Ruiter Mz. fa. J.H. Snijder, Apotheker
16 Nat. Bankver. fa. P. Posthuma & Zn., Kass. en Comm. in eff. Zuiderh.
78 G. Houbein Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp. Heiligew. 62
56 dr. J. Duijster Geneesh. Voorstr. 28
105 H. Buikhuizen Glas- en verfw., ag. stoombootd. Heemstra Gr. Breedeplaats 14
35 J. Fontein Tuinhout Glazuren Rozengr. 7
138 L. Leijdesdorff Goud en zilver enz. Voorstr. 75
72 Levie Pais Jzn. Groenten, fruit en visch Kl. Breedeplaats 16
209 L. Buisman Groentenh. Kerkstr. 30
207 J. v.d. Schoot Czn. Gross. in borstelw., en matten Noorderh. 101
50 M. v.d. Oever Gross. in Kol.w. Noorderhaven 60
102 fa. H. Smeding jr. Gross. in suikerw. Franekereind 30
148 fa. H.H. Alkema Gross., manufact. en tricot. Gr. Breedeplaats 5
142 D.W. Kroon Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk Havenpl. 10
80 Jan J. Roos Hôtel, Verh. v. zeevolk Havenpl. 3
150 J. Stienstra Hôtel-Café-Rest. Noorderhaven 88
197 Insp. Havenarbeid H.W. Balfoort Zuiderh. 36
46 Molenaar & Co. Handel en exp. granen en peulvr. Zoutsloot
3 G.A. v. Slooten Handelaar Zuiderh. 3
199 P. v.d. Werf Handelsag. Brouwerstr. 25
99 C. de Windt Hoeden- en pettenmag., heerenmode-art., engros Voorstr. 2
6 W.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargad. en expedit. Brouwerstr. 12
122 P. Dirksen Hotel, Café, Rest. Simon Stijlstr. 1
178 T. Agricola Hotel-Café-Rest. Rozengr. 27
115 A.A. Miedema Hout en bouwm. Noorderh. 3
86 K. Posthumus Houth. Gr. Breedeplaats 4
8 fa. Fontein & Tjallingii Houth. Voorstr.
36 B. v. Loon & Zn. Houth. Rozengr. 17
65 S. v. Hulst Houtzag. en Timmerfabr. Noorderk. 7
110 L.B. de Boer Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh. Voorstr. 90a
60 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen Lanen 56
140 G. Hoek Gz. IJzerw. en huish. art. Simonstijlstr. 3
18 W.H. Müller & Co. Inward Depart. Willemsh.
196 dir. v.h. Post- en Telegraafkant. J.H. Acker, Woonh.
19 gebrs. Vos Kleeding Gr. Breedeplaats
145 fa. W. Houwink Kruideniersw. en comest. Noorderh. 96
71 Sj. de Vries Kruideniersw. en comest. Voorstr. 63
163 D.R. de Jong Landb. Roptazijl
28 W.C. Postma Landb. Kimswerd
9 K. de Vries Wzn. Lid d. fa. F. Harmens & Co. Noorderh. 69
52 Th. Roorda Lid fa. Roorda en Zn., Exp.sl. en Vellenblooter Noordijs 13
173 D. Zeijlemaker Logement Noorderh. 24
130 M. Parfumeur Mag. De Zon Voorstr. 31
103 F. Pruijt Manufact. Voorstr. 49
147 A.E. Speijer Manufact. en conf. Zuiderh. 17
114 fa. H. & L. Heeger Manufact. en conf. Voorstr. 92
125 fa. H. Witte Jz. Manufact. en meubileerinr. Voorstr. 66
120 T. Alkema Manufact., bedden, enz. Kerkstr. 31
159 L.J. Kruithof Manufact., heeren- en kinderconf. Breedeplaats 20
177 Vlasakker & Huese Manufact.h. Rommelh. 26b
116 R. Schurink Med. Docts, Arts Noorderh. 67
83 fa. H. Parfumeur Metaalh. St. Jacobstr. 3
204 W. d. Vries & Zn. Metalen, winkel Voorstr. 43
216 fa. C. v.d. Schoot Meubelfabr., gordijnen Heiligew. 60
306 Telegraaf en Telefoond. Monteur, L. v. Gorkum Riedstr.
45 Meinesz N.V. Houthandel v/h J.T. Bolswarderv. 1
73 Oolgaard & Co. N.V. Likeurst. en distill. Kl. Breedeplaats 3
193 Vooruitgang N.V. Samenw. Bakk. Rozengr. 24
66 W. Okkinga Notaris Zuiderpl.
180 J.S. Dijkstra & Zn. Oester- en mosselteelt Mij Harlingen, motorvrachtvaart Rozengr. 16
186 C.D. Tukker Ontv. registr. en domeinen Voorstr. 16
128 Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. Pakh. Havenw. 1
170 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpl. Zuiderh. 38
97 fa. J.F. Krol Rijwielh. en autoverh. Lanen 81
94 H. Faber Rund- en varkenssl. Kl. Breedeplaats 9
75 Tj. Jongma Rund- en varkenssl. Gr. Kerkstr. 38
17 fa. J. Fontein S. Fontein, Zoutzieder en handelaar Franekereind
107 B. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. Noorderh. 32
47 A. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. en oude met. Noorderh. 18
11 S. Fekkes Scheepsbevr. Noorderh. 89
134 J. v. Duijvendijk Scheepsbouwk. Singel 49
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zn. Schelpenvissch., duikerw. Zuiderhaven 46
155 v.d. Wal, Eppinga Schelpfabrik. Brouwerstr. 12
123 D. v. Drooge Schippersbond Lanen 9
137 D. v.d. Wal Schoenenmag. Zuiderh. 55
113 J. de Vries & Co. Schoenfabr. Voorstr. 32
160 fa. H. Ouendag Sigaren St. Jacobstr. 14
89 A. Ferwerda Sigaren Voorstr. 76
202 Y. Terpstra Sigaren Lanen 80
119 fa. J. Hibma & Zn. Sigarenfabr. Schritsen 32
131 R. Oswald Sigarenfabr. P. Krugerl.
43 M.H. Ouendag Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten Kl. Breedeplaats 2
179 D. v.d. Vleugel Slager Voorstr.
24 fa. W. de Jong Slager Voorstr.
21 A. Blok & Zn. Slagerij Rommelh. 18
200 H. v. Drooge Sleepd. Lanen 19
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
41 Spoorwegen Station Bestelgoed.bur. S.S.
69 H. de Windt Steenkolen, mach.oliën, drijfriemen Rozengr. 2
191 Prins v. Oranje Stoomb. dienst Harlingen-Leeuwarden
93 J. Sipma Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet Franekereind 17
168 Naaml. Venn. R.G. v. Slooten Suikerwerkenfabr. K. Zoutsloot 25
213 K. Kuiken Tabak en sig. Zuiderhaven 7
165 fa. C. v.d. Schoot Tapijten Voorstr. 46
27 Focke S. Klein Theeh. Voorstr.
154 fa. Sluik & v.d. Wal Theeh., Kruideniers- en Bakkersw. Franekereind 40
184 R. Krytenburg Timmerm. en aann. Brouwerstr. 13a
151 fa. J.L. v. Loon Touwsl. Voorstr. 36
135 R. Oudeboon Uitg. N. Harl. Cour. C. Visschersst. 5
15 Hout Imp. N.V. v.h. fa. W. Jans & Co Zuiderh.
139 S. v.d. Werf Verfw. en machine-oliën Noorderh. 100
100 R. Vlietstra Vert. Basalt Mij. R'dam Lanen 26
124 Alkmaar Packet Vert. G. Fokkema Zuiderh. 45a
101 H. Smit Veth. Rozengr. 11
51 H. de Vries Vischh. Roptaw. 1
98 J.W. Lichtendahl Vischh. Kerkstr. 21
166 H. Wiersma Vleeeschh. en speksl., vleeschw. St. Adolphisteeg
172 J.H. Drost Vleeschh. Voorstr. 1
121 L. de Jong Vleeschh. Brouwerstr. 16
85 Spoorwegen Vrachtgoed.bur. S.S.
212 J. Stienstra Wijnpakhuis (na 6 u. gesl.)
109 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij en lederfabr. (kant. 8-vm.-6-nm.) Kanaalw. 250
156 A. Blok & Zn. Woonh. Midlumerw. 15
54 A. Foekens Woonh. Midlumerw.
48 P.A. Nieuwenhuijs Woonh. Midlumerw. 14
57 F. Fontein Jaczn. Woonh. Z. Oostersing. 21
122 Café Kanon Y. Terpstra Simon Stijlstr.
39 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch, mossel- en zeemesth., vischr. Dijksw.
7 fa. S. Hannema Zoutz. en Koopm. Christoffelst.
13 Fr. Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110