Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
462 ds. J. Aalberts P. Krugerstr.
641 Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
331 Rooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël Rommelhaven
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
605 Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat Hofstr.
381 G.P. v. Asperen Midlumerw.
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
367 Lolkema, Pension Noorderhaven
359 J. Keizer Hopmansw. Midlum
393 G. Bantema Zoutsloot (was 133)
224 P. Karsten Bildtstr.
471 J. Kamstra Midlumerw.
532 Kalkbranderij Dros Kanaalw. Midlum
860 C.E.A. Roorda Midlumerw.
524 Amsterd. Bank N.V. Incasso Bank N.V. Voorstr.
385 Amerikaans Verkoophuis Heiligew.
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
728 J. Schievink Zoutsloot
428 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
547 C. v.d. Schoot Midlumerw.
725 G. Schoot Voorstr.
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
293 Rusthuis Ned. Herv. Diaconie Kerkpad
795 L. Runia Midlumerw.
509 ir. F.E. v. Ruijven Voorstr.
774 Ambachtsschool Singel
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow
641 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
205 Bergman's Slijterij (na 19 u.) Hoogstr.
707 P. Frölich Aann. Brouwerstr.
930 S. Berends Aann. en timmerbedr. Kimswerderw.
552 I.A.M. v. Rij Arts Hoogstr.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
330 J. Tolsma Bedrijfsl. Fa. B.C. Algra Zoutsloot (was 135)
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Voorstr.
438 A. Jorna Belasting-consultant N.O. Singel
265 IJ. v.d. Meulen Beurtdienst Harlingen-Groningen v.v. Nieuwstr.
625 Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V. Bijkant. Westerstr.
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
861 Rijksverkeersinspectie Bijkant., uitsl. v. bevr. Gr. Br. Plaats
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw.
408 Tj. IJntema Boekhouder Fa. B.C. Algra Rommelhaven
647 B. Kalksma & Zn. Bouwbedr. Zoutsloot
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
442 J. Roukema Café Havenpl.
826 Roodhoff-Krootjes Café, sleepdienst Zuiderh.
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., imp. v. Chinamatt., grooth. in vloerbedekk. Kimswerderw.
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
705 D. Roedema Comest. enz. S. Stijlstr.
318 S.A. Lindeman Corresp. mod. talen, boekh. Singelstr.
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
727 Rubber Industrie N.V. Delftse Rubber Industrie Noorderwal
277 B. Rienksma Dir. Ambachtsschool Zuiderhaven
227 A.W. Banga Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Kimswerderw.
692 R.J. v. Arum Dir. R.H.B.S. Brouwersstr.
210 F. Rinsema Etaleur-decorateur Heiligew.
313 J.C. Algra Firmant Fa. B.C. Algra Midlumerw.
883 Bergman's Slijterij Gedistill., lik. en wijnen Lanen
215 J.P. v.d. Berg Gem.secr. Oosterstr.
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
438 T. Jorna Groentekweker Kanaalw.
936 J. Schaap Grof- en kachelsmed., hoefsmid
904 P. Schaap Havenmeester J. Backerstr.
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
726 Belastingen, Rijks Insp. d. Belast. Havenpl.
878 fa. B.C. Algra Kant. Scheerstr.
864 Rijkswaterstaat Kantonn. P. Posset Noordergrachtswal
989 Rijkswaterstaat Kantonnier A. Veenma R. Miedemastr.
438 Tj. Jorna Kweker Zuiderhaven
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
301 R. Koopmans Landb. en veeh. Kimswerderw.
968 Joh. Barneveld Leer. lich. opv. Oosterstr.
454 G. Aalfs Leraar R.H.B.S. Kimswerderw.
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. N.O. Singel
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr. Noordijs
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
459 gebr. Roersma Melkh. Zuiderstr.
818 Apotheek Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
234 H. Jumelet Mosselkweker Midlumerw.
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew.
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
872 H.N. Hooyschuur Onder-dir. N.V. NBM Zaandam Midlumerw.
615 Belastingen, Rijks Ontv. d. Dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht) Havenpl.
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
913 fa. B.C. Algra Pakhuis Zoutsloot (was 118)
868 fa. B.C. Algra Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
461 fa. B.C. Algra Pakhuis Het Kalf, peulvr. Noordijs
397 Rijkswaterstaat Peilschaalhuisje Haventerrein
391 G. Betlem Czn. Radio- en electr. techn. bur. Rommelh.
208 D. Kalksma Rijw. en motoren Heiligew.
361 D. Antonisse Schilder Zoutsloot
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
369 S. Kamsma, v.h. Ouendag Schoenmag. en schoenmak., pedic. Kl. Breedeplaats
992 J. Lok Schoenmak. Kl. Voorstr.
948 H. Schaafsma Schoenmaker Heiligew.
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
339 E. Bergman Sleepbootkapt. Brouwersstr.
787 Autodiensten Stad Alkmaar Snelverv. N. Alkm., Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. e. transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
735 Belastingen, Rijks Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht) Havenpl.
251 W.D. Kalksma Vert. vleesw. en conserven Rommelhaven
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
548 Bambach Drukkerij Woonh. Zuiderh.
613 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. bedr.l. J. Nottelman Kanaalw.
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.