Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
42 Amsterd. Anthraciet Mij. Agentschap Noorderhaven 99
36 J.H.W. Backer Overbeek In ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Z.
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Zuid Oostersingel 17a
21 A. Blok Exportslager Rommelhaven C 92
77 S. Braaksma Aardappelhandel.
68 H. de Bruin Exportslager, vetslemlterij Brouwerstr. 3
48 N.W. Duinker Scheepsexpert, Grooth. in Steenkolen Rommelhaven 26
11 Sikke Fekkes Scheepsbevrachter Noorderhaven 88
57 Flevo, N.V. Noord Ned. Grint en Keislag Industrie Vertegenw. G. Smelik Trekweg
2 J. Foekens Cargadoor, Expedit. Breedeplaats
54 A. Foekens Woonh. Midlumerweg
26 Jac. Fontein Cargadoor, Expedit. Noorderhaven 104
17 fa. Jan Fontein Sijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaar Franekereind
8 fa. Fontein & Tjallingii Houthandel. Voorstr.
12 D. Fontein Hzn. Agent Noorderhaven
57 F. Fontein Jaczn. Woonh. Zuid Oostersingel 21
25 Friesche Coöperatieve Vischhandel Directeur Roptaweg 64
22 Gem. gasfabriek Dir. Fabrieksplein
76 J.J. de Groot Caf&ecaute;, Veerhuis, Stoomboot "Twee Provinciën" Franekereind 38
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
7 firma Sjoerd Hannema Zoutzieder en koopman Christoffelsteeg
37 Jac. Hannema Voorstr. 56
33 S. Hannema Lzn. Noordijs 21
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en expedit. Voorstr.
10 fa. Harmens & Zoon Corr. Ned. Bank Noorderhaven
62 J.A. Huijser Bloemisterij "Semperflorens" N. Oostersingel 1
65 S. v. Hulst houtzagerij en Timmerfabr. Noorderkade 7
38 J. v. Hulst Almenum 188
14 J. v. Hulst Fabrik. Noordijs
24 fa. W. de Jong Slager Voorstr.
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderhaven 17/19
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderhaven 17/19
27 Focke S. Klein Theehandel Voorstr.
31 S. Klein Grossier in kol. waren Hoogstr. 25
23 C. Kuhlman Jzn. Cargaddor, expedit. en assurantieagent Zuiderstr. 18
39 H. Lichtendahl Vischrooker Dijkswal
36 B. v. Loon & Zn. Houthandel Rozegr. 17
18 Wm.H. Müller & Co. Inward Department, Cargadoors en Expedit. Willemshaven
6 Wm.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargadoors en expedit. Brouwerstr. 12
70 A.L. Messcher Exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch Kl. Breedeplaats
63 gebr. Mispelblom Beijer Kassiers (Kant. 9-1, 2-6) Voorstr. 54
46 H.L. Molenaar Graanhand. Zoutsloot
15 Naaml. Venn. "Hout-Import", voorh. Hubert Jans & Co. Zuiderhaven
45 Naaml. Venn. Houthandel voorh. J.T. Meinesz Bolswardervaart 1
73 Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom voorh. Oolgaard en Co. Kleine Breedeplaats 3
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
56 dr. E.C.D. Nierstrasz Geneesheer Voorstr. 28
18 P.A. Nieuwenhuijs Expediteur, Cargadoor en Hoofd-Agent der Cunard-Lijn , Stoombootdienst naar Amerik
18 Norddeutscher Lloyd Bremen, Passage-agentuur, Wm. H. Müller & Co. Willemshaven 2
58 dr. D.P. v. Nouhuijs Geneesheer Noorderhaven 57
66 L. Okkinga Notaris Zuiderplein
72 Levie Pais Jzn. Groenten- en Vischhandel Kleine Breedeplaats 16
44 Politiebureau
16 J.F. Posthuma Pzn. Kassier en Comm. in eff. Zuiderhaven
50 W.C. Postma Koopman Rozengr. 18
1 Repko & Co. Cargadoors Breedeplaats
71 C. Reus Vert. Gron.-Rott. Stoomb. Mij. hunzebooten Noorderhaven 82
0 Rijkstelegraafkantoor Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
52 Th. Rooda Exportslager en Vellenblooter Hoogstr. 1
42 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. Noorderhaven 99
23 fa. gebrs. Scheuer Vertegenw. C. Kuhlman Jzn. Zuiderstr. 18
35 F. Simonsz Steenfabr. Rozengr. 7
32 N. Simonsz Noordijs 19
3 G.A. v. Slooten fa. H. v. Slooten, Handelaar Zuiderhaven
60 J. v. Smeden in ijzerw., gereedsch. en geëm art. Lanen 58
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
41 Station Staatsspoor
0 Telegraafkantoor Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"
13 Frans Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110
43 G. Veenstra Stoombootagent Noorderhaven
4 T. Vellinga & Co. Cargadoor, expedit. Zuiderhaven
55 Verplegingsgesticht Zuid Oost Bolwerk
74 R. Vlietstra Scheepsbevrachter en in Brandstoffen Franekereind 26
19 gebr. Vos voorh. H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleeding Gr. Breedeplaats
51 H. de Vries Vischhandel Anjelierstr. 16
75 J. Wagenmakers Caf&ecaute;, Sleepagent Noorderhaven 42
28 P. Wagter & Zn. Bloemisten Voorstr. 27
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zonen Schelpenzuigerij, duikerwerken Zuiderhaven 46
61 Waterschapsgebouw der "Vijf deelen Zeedijken Buitendijks" Noorderhaven 47
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen Brouwerstraat 12
47 J. Wiersma Handelsagent Kl. Voorstr.
69 H. de Windt Handelsagent Voorstr. 61a
64 fa. H. de Windt Caféhouder Schritsen 51
53 Zeilmaker & Co. Koopl. Noorderhaven
20 W. Zonderland Muziekleeraar Heiligenweg