Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
120 T. Alkema manufacturen, bedden, enz. Kerkstr. 31
124 Alkmaar Packet Vertegenw. G. Fokkema Havenweg 39
132 Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstr. 9
36 J.H.W. Backer Overbeek Lid v. d. fa. B. v. Loon & Zn., in assurantien
49 S. Beitschat Tzn. commissionair in hout Trekweg
100 Johs. Bergsma & Zonen transportovername Grote Ossemarkt 8
21 A. Blok exportslager Rommelhaven C 92
89 Joël Blok handelsagent Zuid Oostersingel 17a
110 L.B. de Boer huidenzouterij, vellenblooterij en wolhandel Voorstraat 90a
118 J. Bok banket- en koekbakker Voorstraat 93
12 J. Boomstra v/h D. Fontein Hzn., agent Noorderhaven 106
77 S. Braaksma aardappelhandel Prinsenstraat 8
84 G. de Bruin Export- en paardenslager en veehandelaar Kruisstraat 3
68 H. de Bruin Exportslager, vetsmelterij Brouwerstraat 3
99 Herm. de Bruin Exportslagerij, vet- en vleeschhandel Oosterstraat 33
126 Herm. de Bruin Exportslagersvereeniging Zoutsloot 4
105 H. Buikhuizen In glas- en verfwaren, agent stoombootdienst Heemstra Grote Breedeplaats 14
106 W. Cornel & Zn. Grossiers in suikerwerken Heiligeweg 9
103 H. v. Dam Exportslager en veehandelaar Voorstraat 26
196 Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor H. W. Heijman jr., woning
123 D. v. Drooge Schippersbond Lanen 9
56 J. Duijster Geneesheer Voorstraat 28
94 H. Faber Rund-, kalfs- en varkensslachterij Kleine Breedeplaats 9
82 R.A. Feenstra Aardappelverkoop Vereen. Westergo Noorderhaven 91
11 Sikke Fekkes Scheepsbevrachter Noorderhaven 88
67 Flevo, N.V. Noord Ned. Grint en Keislag Industrie Vertegenw. N.C. Taijlor, Kraaij Trekweg
54 A. Foekens woonhuis Midlumerweg
2 J. Foekens cargadoor, expediteur Breedeplaats
17 fa. Jan Fontein Sijbrand Fontein, zoutzieder en handelaar Franekereind
26 Jac. Fontein cargadoor en expediteur Noorderhaven 104
8 fa. Fontein & Tjallingii houthandel Voorstraat
57 F. Fontein Jaczn. woonhuis Zuid Oostersingel 21
35 J. Fontein Tuinhout in glazuren Rozengracht 7
25 Friesche Coöp. Vischhandel Directeur Roptaweg 64
111 Friesland Scheepsbouwwerf
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
22 Gemeentelijke gasfabriek Directeur Fabrieksplein
76 J.J. de Groot Café Veerhuis, Stoomboot 'Twee Provincien' Franekereind 38
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
87 J. Haitsma Cementwerken Rommelhaven 28a
37 Jac. Hannema Voorstraat 56
7 firma Sjoerd Hannema Zoutzieder en koopman Christoffelsteeg
133 A.E. Hannema Noord Oostersingel 5
33 S. Hannema Lzn. Noordijs 21
42 Harlinger Transport Mij. Noorderhaven 99
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en expediteurs Noorderhaven 69
10 fa. Harmens & Zn. Correspondent Nederlandsche Bank Noorderhaven 62
114 fa. H. & L. Heeger Manufacturen en confectie Voorstraat 92
196 H.W. Heijman jr. Woning, dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor
119 fa. J. Hibma & Zn. Sigarenfabriek "Nederland" Schritsen 32
115 fa. P.J. Holsteijn & Zn. Houthandel Noorderkade 3
78 G. Houbein In geconserv., zoute en versche groenten, fruit en aardappelen Heiligeweg
62 J.A. Huijser bloemisterij 'Semperflorens' Noord Oostersingel 1
14 J. v. Hulst kantoor, fabrikant Noordijs
38 J. v. Hulst fabriek Almenum 188
65 S. v. Hulst houtzagerij en timmerfabr. Noorderkade 7
24 fa. W. de Jong slager Voorstraat
121 L. de Jong voorh. P. v. Meurs, vleeschhouwer Brouwerstraat 16
75 Tj. Jongma rund- en varkensslager Grote Kerkstraat 38
29 mr. A.H. v. Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
29 mr. A.H. v. Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17/19
31 S. Klein grossier in koloniale waren Hoogstraat 25
27 Focke S. Klein theehandel Voorstraat
97 fa. J.F. Krol rijwielhandel en autoverhuurder Lanen 72 en 81
97 fa. J.F. Krol rijwielhandel en autoverhuurder Lanen 72 en 81
79 C. Kroon Café-Rest. 'Zeezicht' Zuiderhaven
23 C. Kuhlman Jzn. cargadoor, expediteur en assurantieagent Zuiderstraat 18
137 F. Leembrug Café Raamstraat 7
39 H. Lichtendahl vischrooker Dijkswal
98 J.W. Lichtendahl vischhandel Kerkstraat 21
36 B. v. Loon & Zn. houthandel Rozengracht 17
53 D. Lovius Rzn. Fa. Zeilmaker & Co., vertegenwoordiger
18 Wm.H. Müller & Co. Inward Department, cargadoors en expediteurs Willemshaven
6 Wm.H. Müller & Co. Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs Brouwerstraat 12
107 S. Meijer Hôtel-café-restaurant Noorderhaven 32
70 A.L. Messcher Exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch Kleine Breedeplaats
71 C.A. Meter In kruidenierswaren en comestibles Voorstraat
63 gebr. Mispelblom Beijer (Kant. 9-1, 2-6), kassiers Voorstraat 18
46 Molenaar & Co. Handel en export granen en peulvruchten Zoutsloot
15 Naaml. Venn. 'Hout-Import' v/h Hubert Jans & Co. Zuiderhaven
45 Naaml. Venn. Naaml. Venn. Houthandel voorh. J.T. Meinesz Bolswardervaart 1
73 Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom Voorh. Oolgaard en Co. Kleine Breedeplaats 3
30 W. Nauta Stalhouder Droogstraat 9
48 P.A. Nieuwenhuijs Woonhuis Midlumerweg 18
18 P.A. Nieuwenhuijs Hoofd-Agent der Cunard-Lijn, Stoombootdienst naar Amerika en Canada, cargadoor en (Willemshaven 2)
58 D.P. v. Nouhuijs Geneesheer Noorderhaven 57
66 S. Okkinga Notaris Zuiderplein
131 R. Oswald Sigarenfabriek P. Krugerlaan
72 Levie Pais Jzn. In groenten, fruit en visch Kleine Breedeplaats 16
47 A. Pais Rzn In scheepsbenoodigdheden en oude metalen Noorderhaven 18
83 fa. H. Parfumeur Lingeriefabr. ''t Noorden' Sint Jacobstraat 3
130 Maurits Parfumeur Magazijn 'De Zon' Voorstraat 31
44 Politiebureau
196 v.h. Post- en Telegraafkantoor H.W. Heijman jr., woning
16 fa. P. Posthuma Pzn. Kassier en commissionair in effecten Zuiderhaven
86 K. Posthumus Houthandel Grote Breedeplaats 4
50 W.C. Postma koopman Rozengracht 18
1 Repko & Co. cargadoors Breedeplaats
52 Th. Roorda exportslager en vellenblooter Hoogstraat 1
109 fa. Th. Roorda & Zonen (kant. 8,- vm. - 6.- nm.), wolblooterij en lederfabriek Kanaalweg 250
80 Jan J. Roos Hôtel, verhuurder v. zeevolk Havenplein 3
81 J. Ruiter Mz. fa. J. Herman Snijder, apotheker
43 Scheepvaart Mij. Holland-Friesland Agent G. Veenstra Noorderhaven
96 Scheepvaart Mij. Holland-Friesland Bijkantoor, vertegenw. K. de Vries Jr. Rommelhaven 15
42 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. Noorderhaven 99
128 Scheepvaart- en Steenkolen Mij. pakhuis Havenweg 1
111 Scheespsbouwwerf Welgelegen Zuiderhaven
23 fa. gebrs. Scheuer vertegenwoordiger C. Kuhlman Jzn. Zuiderstraat 18
116 R. Schurink med. docts. arts Noorderhaven 67
92 S. Sikkema aardappelhandel Heiligeweg 54
32 N. Simonsz Noordijs 19
93 Y. Sipma stoombootdienst Harlingen-Leeuwarden 'Prins van Oranje'
3 G.A. v. Slooten fa. H. van Slooten, handelaar Zuiderhaven
60 J. v. Smeden in ijzerw., gereedsch. en geëm. art. Lanen 58
102 fa. H. Smeding jr. grossier in suikerwerken Grote Kerkstraat 39
112 P.A. Smilde & Zonen exportslagers Noorderhaven 105
101 Herm. Smit vethandel Kerkpoortstraat 13
85 v. Staatsspoorwegen, Mij. t. Expl. Vrachtgoederenbureau
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
41 Station Staatsspoor.
129 Jan Stienstra caféhouder en schilder Hoogstraat 53
122 Y. Terpstra Café 'Het Kanon' Simon Stijlstraat 1
13 Frans Tjallingii zoutziederij Zoutsloot 110
95 P. Tjallingii Grote Breedeplaats 26
4 T. Vellinga & Co. cargadoor, expediteur Zuiderhaven
55 Verplegingsgesticht Zuid Oost Bolwerk
108 v. Vleeschkeuring Weeshuisstraat 15
74 R. Vlietstra scheepsbevrachter en in brandstoffen Hoogstraat 31
19 gebr. Vos voorh. H. en B. Flottow & Co., in dames- en heerenkleeding Grote Bredeplaats
51 H. de Vries vischhandel Roptaweg 17
127 H. de Vries aardappelhandel Kimswerd
113 J. de Vries & Co. stoomschoenfabriek Voorstraat 32
104 J. Wagenmakers Café, sleepagent Noorderhaven 42
117 H. v.d. Wal exportslager en veehandelaar Voorstraat 5
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zonen schelpenzuigerij, duikerwerken Zuiderhaven 46
136 fa. A.J. v.d. Wal & Zonen woning Zuiderhaven 55
61 Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks' Noorderhaven 47
5 I. & S. Wiarda cargadoors, expeditie en import van steenkolen Brouwerstraat 12
135 L.B. Wiersma loodgieter, handel in huishoudelijke artikelen Voorstraat 69
69 Hein de Windt steenkolen, machineoliën, drijfriemen Rozengracht 2
64 fa. H. de Windt Caféhouder Schritsen 51
125 fa. H. Witte Jz. Manufacturen en meubileerinrichting Voorstraat 66-71-72
125 fa. H. Witte Jz. Manufacturen en meubileerinrichting Voorstraat 66-71-72
125 fa. H. Witte Jz. Manufacturen en meubileerinrichting Voorstraat 66-71-72
53 Zeilmaker & Co. Zeilmakerij, dekkleedenfabriek, touwslagerij Noorderhaven
20 W. Zonderland Muziekleeraar Lanen 62