Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige "Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie" ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de "Naamlijst voor den Telefoondienst" uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. "De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen)." Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het staat integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte "Harlingen" in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het "Hoofdbestuur der PTT" ondertussen gegroeid tot een tweedelige "Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst", die 1152 pagina's omvatte. "Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert."
Een complete verzameling telefoonboeken is in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:58.Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
178 T. Agricola Hotel-Café-Rest. Rozengr. 27
148 fa. H.H. Alkema Gross., manufact. en tricot. Gr. Breedeplaats 5
120 T. Alkema Manufact., bedden, enz. Kerkstr. 31
124 Alkmaar Packet Vert. G. Fokkema Zuiderh. 45a
182 Ambachtsschool Singel
152 F. Anema Aann. Rozengr. 1
132 Arm- en Weesvoogdij Weeshuisstraat 9
36 J.H.W. Backer Overbeek Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.
74 erven wed. T.E. Beima Broodb. Noorderh. 24
49 S. Beitschat Tzn. Comm. in hout Z. Oostersing. 17
21 A. Blok & Zn. Slagerij Rommelh. 18
156 A. Blok & Zn. Woonh. Midlumerw. 15
110 L.B. de Boer Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh. Voorstr. 90a
118 J. Bok Banket- en koekb. Voorstr. 93
12 J. Boomstra Agent Noorderh. 106
58 B. Bosch Arts Noorderh.
77 S. Braaksma Aardapp.h. Prinsenstr. 8
190 G. Broersma Aann. Oosterbolw. 9
106 H. Broersma Aann. Rozengr. 26
176 J. Broersma fa. J. & J. Broersma, aann. Z.O. Singel 25a
187 Broersma & Minderhout Betonfabr. Almenum
84 G. de Bruin Exp.- en paardensl. en veeh. Kruisstr. 3
68 H. de Bruin Exp.sl., vetsmelterij Brouwerstr. 3
105 H. Buikhuizen Glas- en verfw., ag. stoombootd. Heemstra Gr. Breedeplaats 14
209 L. Buisman Groentenh. Kerkstr. 30
215 R. Buma Bakker Gr. Breedepl. 13
122 Café Kanon Y. Terpstra Simon Stijlstr.
192 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr. 1
162 A. v. Dam Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee Brouwerstr. 13
214 J. Dijkstra Banketb. en in chocoladebruin S. Jacobstr. 8
180 J.S. Dijkstra & Zn. Oester- en mosselteelt Mij Harlingen, motorvrachtvaart Rozengr. 16
203 Dir. Gem. Gas- en Electr.bedr. A.J. Cense, woonh. Fabriekspl. 2
122 P. Dirksen Hotel, Café, Rest. Simon Stijlstr. 1
123 D. v. Drooge Schippersbond Lanen 9
200 H. v. Drooge Sleepd. Lanen 19
172 J.H. Drost Vleeschh. Voorstr. 1
56 dr. J. Duijster Geneesh. Voorstr. 28
134 J. v. Duijvendijk Scheepsbouwk. Singel 49
161 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr. 10
94 H. Faber Rund- en varkenssl. Kl. Breedeplaats 9
82 R.A. Feenstra Aardappel verkoop Ver. Westergo Rozengr. 8
210 R.A. Feenstra Aardappel verkoop Ver. Westergo Rozengr. 8
11 S. Fekkes Scheepsbevr. Noorderh. 89
89 A. Ferwerda Sigaren Voorstr. 76
129 IJ. Flietstra Café Hoogstr. 53
54 A. Foekens Woonh. Midlumerw.
2 fa. J. Foekens Cargadoors, Exp. Gr. Breedeplaats 2
158 J. Folkerts Exportsl. en veeh. Kanaalw. 2
26 Jac. Fontein Cargadoor, Exped. Noorderh. 104
17 fa. J. Fontein S. Fontein, Zoutzieder en handelaar Franekereind
8 fa. Fontein & Tjallingii Houth. Voorstr.
57 F. Fontein Jaczn. Woonh. Z. Oostersing. 21
35 J. Fontein Tuinhout Glazuren Rozengr. 7
63 de Friesche Bank (kant. 9-1, 2-6) Voorstr. 18
25 Friesche Coöp. Vischh. Dir. Roptaw. 64
22 Gem. gas- en electr. bedr.
88 Gemeentehuis (Noorderhaven 86)
208 v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie. Brouwerstr. 14
153 S. Groeneveld Café Noorderh. 42
76 J.J. de Groot Café, veerh. stoomb. de Twee Provincien Franekereind 38
34 Hôtel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
87 fa. J. Haitsma Betonkassenb. Noorderh. 9
133 A.E. Hannema N.O. Singel 5
37 wed. J. Hannema Voorstr. 56
4 L.J. Hannema Noorderh. 37
7 fa. S. Hannema Zoutz. en Koopm. Christoffelst.
42 Harl. Transport-Mij. Noorderh. 99
9 fa. F. Harmens & Co. Cargadoors en exp. Noorderh. 69
10 fa. Harmens & Zn. Boter- en kaasexp. Gr. Breedeplaats 2
114 fa. H. & L. Heeger Manufact. en conf. Voorstr. 92
119 fa. J. Hibma & Zn. Sigarenfabr. Schritsen 32
164 wed. J. v.d. Hoef Noorderh. 53
140 G. Hoek Gz. IJzerw. en huish. art. Simonstijlstr. 3
78 G. Houbein Gec. zoute en versche groenten, fruit en aardapp. Heiligew. 62
15 Hout Imp. N.V. v.h. fa. W. Jans & Co Zuiderh.
20 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. H. Jans & Co. Z.O. Singel 31
145 fa. W. Houwink Kruideniersw. en comest. Noorderh. 96
62 J.A. Huijser Bloemisterij N.O. Sing. 1
194 J.A. Huijser Bloemenmag.
33 mej. M.G. v. Hulst Hoogstr. 1
65 S. v. Hulst Houtzag. en Timmerfabr. Noorderk. 7
14 J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V. Noorderh. 107
167 Insp. d. Dir. Bel. invoerr. en acc. Havenpl. 2
197 Insp. Havenarbeid H.W. Balfoort Zuiderh. 36
91 Insp. Loodswezen Noorderh. 33
195 J. Janzen & Zn. Banketb. Brouwerstr. 8
163 D.R. de Jong Landb. Roptazijl
121 L. de Jong Vleeschh. Brouwerstr. 16
24 fa. W. de Jong Slager Voorstr.
75 Tj. Jongma Rund- en varkenssl. Gr. Kerkstr. 38
170 St. Jozefstichting R.K. Ziekenverpl. Zuiderh. 38
31 Kamstra & Kuiken Electro techn. bur. Hoogstr. 25
29 mr. A.H. v. Kleffens Adv. en Notaris Noorderh. 17
27 Focke S. Klein Theeh. Voorstr.
97 fa. J.F. Krol Rijwielh. en autoverh. Lanen 81
79 C. Kroon Café-Rest. Zuiderh.
142 D.W. Kroon Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk Havenpl. 10
142 Hôtel de Kroon D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk Havenpl. 10
159 L.J. Kruithof Manufact., heeren- en kinderconf. Breedeplaats 20
184 R. Krytenburg Timmerm. en aann. Brouwerstr. 13a
23 C. Kuhlman Jzn. Cargadoor, exp. en assur.ag. Zuiderstr. 18
213 K. Kuiken Tabak en sig. Zuiderhaven 7
171 M. Kwast Café en stalh. Rozengr. 19
175 J. Lamminga Bouwk. Brouwersstr. 18
141 A. Land Ezn. Boekh.-uitg. Voorstr. 53
138 L. Leijdesdorff Goud en zilver enz. Voorstr. 75
98 J.W. Lichtendahl Vischh. Kerkstr. 21
39 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch, mossel- en zeemesth., vischr. Dijksw.
151 fa. J.L. v. Loon Touwsl. Voorstr. 36
36 B. v. Loon & Zn. Houth. Rozengr. 17
6 W.H. Müller & Co. Hoofdkant., Cargad. en expedit. Brouwerstr. 12
18 W.H. Müller & Co. Inward Depart. Willemsh.
143 F. Martens Bakker Gr. Ossenmarkt 3
149 P.D. Matak Fontein Noorderh. 113
45 Meinesz N.V. Houthandel v/h J.T. Bolswarderv. 1
70 A.L. Messcher Exportsl., imp. v. Argent. vleesch Lanen 13
115 A.A. Miedema Hout en bouwm. Noorderh. 3
67 L. Minderhout fa. Broersma & Minderhout, Betonfabr.
46 Molenaar & Co. Handel en exp. granen en peulvr. Zoutsloot
168 Naaml. Venn. R.G. v. Slooten Suikerwerkenfabr. K. Zoutsloot 25
16 Nat. Bankver. fa. P. Posthuma & Zn., Kass. en Comm. in eff. Zuiderh.
30 W. Nauta Stalh. Droogstr. 9
104 Ned. Basalt Mij. Afd. Friesland en Gron. Kl. Helling 8
18 P.A. Nieuwenhuijs Exped., Cargadoor en Hoofdag. d. Cunard-lijn, Stoombootd. n. Amer. en Canada
48 P.A. Nieuwenhuijs Woonh. Midlumerw. 14
50 M. v.d. Oever Gross. in Kol.w. Noorderhaven 60
66 W. Okkinga Notaris Zuiderpl.
73 Oolgaard & Co. N.V. Likeurst. en distill. Kl. Breedeplaats 3
131 R. Oswald Sigarenfabr. P. Krugerl.
135 R. Oudeboon Uitg. N. Harl. Cour. C. Visschersst. 5
160 fa. H. Ouendag Sigaren St. Jacobstr. 14
43 M.H. Ouendag Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten Kl. Breedeplaats 2
72 Levie Pais Jzn. Groenten, fruit en visch Kl. Breedeplaats 16
47 A. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. en oude met. Noorderh. 18
107 B. Pais Rzn. Scheepsbenoodigdh. Noorderh. 32
83 fa. H. Parfumeur Metaalh. St. Jacobstr. 3
130 M. Parfumeur Mag. De Zon Voorstr. 31
38 A. Ploegstra Aardapp.h.
44 Politiebur.
143 Sj. Polstra Café "De Onderneming" Prinsenstr. 4 en 4a
196 dir. v.h. Post- en Telegraafkant. J.H. Acker, Woonh.
86 K. Posthumus Houth. Gr. Breedeplaats 4
28 W.C. Postma Landb. Kimswerd
191 Prins v. Oranje Stoomb. dienst Harlingen-Leeuwarden
103 F. Pruijt Manufact. Voorstr. 49
1 Repko & Co. Cargadoors Gr. Breedeplaats E 56
198 L. Rijfkogel Bakker Voorstr. 12
0 Rijkstelegraafkantoor
52 Th. Roorda Lid fa. Roorda en Zn., Exp.sl. en Vellenblooter Noordijs 13
109 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij en lederfabr. (kant. 8-vm.-6-nm.) Kanaalw. 250
80 Jan J. Roos Hôtel, Verh. v. zeevolk Havenpl. 3
81 J. Ruiter Mz. fa. J.H. Snijder, Apotheker
111 Scheepsb.werf Welgelegen Zuiderh.
96 Scheepv. Mij. Holland-Friesland Bijkant., Vert. J. Fekkes Rommelh. 15
42 Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. Noorderh. 99
128 Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. Pakh. Havenw. 1
165 fa. C. v.d. Schoot Tapijten Voorstr. 46
216 fa. C. v.d. Schoot Meubelfabr., gordijnen Heiligew. 60
207 J. v.d. Schoot Czn. Gross. in borstelw., en matten Noorderh. 101
116 R. Schurink Med. Docts, Arts Noorderh. 67
201 J. Severein Bierh. Kerkstr. 22
174 D. Sieperda Banketb. Voorstr. 51
92 S. Sikkema Aardapp.h. Heiligew. 54
35 E. Simonsz Rozengr. 7
32 N. Simonsz Noordijs 19
93 J. Sipma Stoombootd. Harlingen-Leeuwarden Generaal de Wet Franekereind 17
3 G.A. v. Slooten Handelaar Zuiderh. 3
3 G.A. v. Slooten's vetsmelterij en Handel Mij
154 fa. Sluik & v.d. Wal Theeh., Kruideniers- en Bakkersw. Franekereind 40
60 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen Lanen 56
102 fa. H. Smeding jr. Gross. in suikerw. Franekereind 30
112 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Noorderh. 105
101 H. Smit Veth. Rozengr. 11
147 A.E. Speijer Manufact. en conf. Zuiderh. 17
41 Spoorwegen Station Bestelgoed.bur. S.S.
85 Spoorwegen Vrachtgoed.bur. S.S.
40 Station Ned. Tramwegen
185 J.J. Stellingwerff Boter-, kaas- & Eierh. Brouwerstr. 20
150 J. Stienstra Hôtel-Café-Rest. Noorderhaven 88
212 J. Stienstra Wijnpakhuis (na 6 u. gesl.)
306 Telegraaf en Telefoond. Monteur, L. v. Gorkum Riedstr.
202 Y. Terpstra Sigaren Lanen 80
13 Fr. Tjallingii Zoutziederij Zoutsloot 110
95 P. Tjallingii Voorstr. 70
186 C.D. Tukker Ontv. registr. en domeinen Voorstr. 16
53 Ver. Touwfabr. N.V. Depôth. D. Lovius Rzn. Noorderhaven 29a
55 Verplegingsgesticht Z.O. Bolwerk
183 A. Visser Brandst. Noorderh. 44
177 Vlasakker & Huese Manufact.h. Rommelh. 26b
108 bur. v. Vleeschkeuring Weeshuisstr. 10
179 D. v.d. Vleugel Slager Voorstr.
100 R. Vlietstra Vert. Basalt Mij. R'dam Lanen 26
193 Vooruitgang N.V. Samenw. Bakk. Rozengr. 24
19 gebrs. Vos Kleeding Gr. Breedeplaats
51 H. de Vries Vischh. Roptaw. 1
127 H. de Vries Aardapp.h. Kimswerd
71 Sj. de Vries Kruideniersw. en comest. Voorstr. 63
113 J. de Vries & Co. Schoenfabr. Voorstr. 32
204 W. d. Vries & Zn. Metalen, winkel Voorstr. 43
9 K. de Vries Wzn. Lid d. fa. F. Harmens & Co. Noorderh. 69
137 D. v.d. Wal Schoenenmag. Zuiderh. 55
136 D. v.d. Wal Dir. N.V. Paul Kruger Zuiderh. 53
117 H. v.d. Wal Exp.slagers en veeh. Voorstr. 5
59 fa. A.J. v.d. Wal & Zn. Schelpenvissch., duikerw. Zuiderhaven 46
155 v.d. Wal, Eppinga Schelpfabrik. Brouwerstr. 12
157 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Contributiehuis, Opz. Roptazijl
61 Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh. 47
111 Welgelegen Scheepsb.werf en machinefabr. Zuiderhaven
199 P. v.d. Werf Handelsag. Brouwerstr. 25
139 S. v.d. Werf Verfw. en machine-oliën Noorderh. 100
5 I. & S. Wiarda Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen Brouwerstr. 12
166 H. Wiersma Vleeeschh. en speksl., vleeschw. St. Adolphisteeg
99 C. de Windt Hoeden- en pettenmag., heerenmode-art., engros Voorstr. 2
69 H. de Windt Steenkolen, mach.oliën, drijfriemen Rozengr. 2
64 fa. H. de Windt Café-Rest. Schritsen 51
125 fa. H. Witte Jz. Manufact. en meubileerinr. Voorstr. 66
146 N. Wyga Brood- en banketb. Kerkstr. 23
211 Zeevaartschool Singel 3
173 D. Zeijlemaker Logement Noorderh. 24
189 F. Zijlstra Aardapp.- en groentenh. Zuiderh. 27