Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige "Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie" ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de "Naamlijst voor den Telefoondienst" uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. "De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen)." Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het staat integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte "Harlingen" in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het "Hoofdbestuur der PTT" ondertussen gegroeid tot een tweedelige "Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst", die 1152 pagina's omvatte. "Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert."
Een complete verzameling telefoonboeken is in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:58.Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
2625 Aannemingsbedr NBM Zaandam NV Bijkant Westerstr
2513 R. Adema Behanger stoff verhuiz Voorstr
2226 W. Albeda Bedr l Veiling Kanaalw
2181 Alg. Inspectie Dienst Willemsk
2141 Alg. Prot. ziekenhuis Z O Bolwerk
2629 R. Algera Lijkkistenfabr Oosterstr
2154 mej. T. Algra Vrouwenarts Franekereind
2461 fa. B.C. Algra Pakh Het Kalf Peulvr Noordijs
2868 fa. B.C. Algra Pakh de Hamer Zaden en granen Rozengr.
2913 fa. B.C. Algra Pakh W Boothstr
2878 fa. B.C. Algra Kant Scheerstr
2313 J.C. Algra Firm Fa B C Algra Midlumerw Almenum
2012 fa. P. Alkema Schild bedr Nieuwstr
2131 IJ. Alkema Schilder Bouw Ver Harlingen Pr Irenestr.
2577 J. Alkema Rijw bromf h Bildtstr
2807 N. Alkema Hzn Mag de Zon Voorstr
2424 N. Alkema Hzn Woonh Noorderhaven
2935 F. Alta Fruit engros zaak Hoogstr
2818 Apotheek C. Westerterp Lanen
2381 G.P. v. Asperen Midlumerl
215 J.P. v.d. Berg Oosterstr.
2872 H.N. Hooyschuur Onder-dir NBM Zaandam NV Midlumerl
2408 T. IJntema Boekhouder Fa. B.C. Algra Rommelhaven
2458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
2649 H. Oosterbaan Vert Fa B C Algra H de Grootsyt
2330 S. Tolsma Bedr l Fa B C Algra B Toussaintstr