Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Bronnen

Op deze pagina:

Archieven

Relevante archivalia bevinden zich in de U.B. Amsterdam, het Rijksarchief Friesland, het Gemeentearchief Harlingen, het Gemeentearchief Amsterdam en het Museum Hannemahuis te Harlingen.

U.B. Amsterdam

Rijksarchief in Friesland

Gemeentearchief Harlingen

Museum Hannemahuis, Harlingen

Gemeentearchief Amsterdam

Centraal Bureau voor Genealogie

Databanken / internet