Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Methoden

Methoden

Op dit gedeelte van de website vindt u binnenkort achtergrondinformatie over een aantal van de bij ons onderzoek gebruikte methoden en technieken.