Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Contact

Contact

Yme Kuiper (onderzoeksleider)
y.b.kuiper@rug.nl

Harm Nijboer (onderzoeker)