Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

De onderzoekers

De onderzoekers

Het onderzoeksprogramma wordt geleid door Yme Kuiper, bijzonder hoogleraar Historische Antropologie en Antropologie van de Religie (namens het Groninger Universiteitsfonds) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Yme Kuiper promoveerde in 1993 op Adel in Friesland 1780-1880, waarvoor hij zowel met de Eismaprijs als de Halbertsmaprijs werd onderscheiden. Hij is als redactielid betrokken bij onder andere Virtus: jaarboek voor de adelsgeschiedenis en Doopsgezinde Bijdragen.
Homepage: www.rug.nl/staff/y.b.kuiper/index

Sinds 2002 is Harm Nijboer bij het onderzoek betrokken. Harm Nijboer studeerde sociaal-economische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn scriptie Leeuwarden tussen middeleuwen en moderne tijd kreeg hij in 1995 de Eekhoff-prijs, de culturele prijs van de gemeente Leeuwarden voor lokaal historisch onderzoek. Hij was onder meer werkzaam als assistent in opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en als onderzoeksmedwerker aan het Meertens Instituut. In 2007 promoveerde hij op een proefschrift over consumptie in Leeuwarden in de Gouden Eeuw. Tegenwoordig is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
Homepage: http://home.medewerker.uva.nl/h.t.nijboer/

Sinds 2011 is Jeanine Otten bij het onderzoek betrokken. Jeanine Otten studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceerde over topografische teken- en prentkunst en was ondermeer werkzaam als conservator topografisch-historische atlas bij het Gemeentearchief Zwolle en het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. Sinds september 2008 is Jeanine Otten werkzaam bij het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie als collectieregistrator en beheerder van het oude stadsarchief van Harlingen en publiceert zij over locale geschiedenis, onder andere op de website: wwww.vergetenharlingers.nl

In het voortraject van het onderzoeksprogramma is enig verkennend onderzoek verricht door Joost Vermolen.