Harlingen, reëelkohier 1719 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 520)

illustratie reëelkohier 1719 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 520)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1719. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruickers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld. De aanslagen werden geïnd in 1720 en de betalingen zijn natuurlijk minutieus bijgehouden. Als er niets te innen of niets ontvangen was, is de reden daarvoor vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Quohier der reëele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie voor den Jare 1719 ingegaen gemaakt en gerenoveert bij de magistraat van dezelve Stadt, in gevolge van de aenschrijvinge van de Ed: Mo: heeren Staten deser provincie de dato den [ontbreekt]

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
4-013 aanslag grondp. voldaan: --            
4-124 aanslag grondp. voldaan: --            
4-168 aanslag grondp. voldaan: --            
4-198 aanslag grondp. voldaan: --            
5-017 aanslag grondp. voldaan: --            
5-057 aanslag grondp. voldaan: --            
8-114 aanslag grondp. voldaan: --            
8-131 aanslag grondp. voldaan: --            
8-143 aanslag grondp. voldaan: --            
4-028 aanslag huurw. voldaan: 26--1720            
2-177 aanslag huurw. voldaan: 6-1-1720            
4-185 aanslag huurw. voldaan: 18-1-1720            
4-202 aanslag huurw. voldaan: 1-2-1720            
1-139 aanslag huurw. voldaan: 9-2-1720            
1-149 aanslag huurw. voldaan: 9-2-1720            
3-128 aanslag huurw. voldaan: 9-2-1720            
4-037 aanslag huurw. voldaan: 22-2-1720            
4-192 aanslag huurw. voldaan: 26-2-1720            
6-146 aanslag huurw. voldaan: 26-2-1720            
6-147 aanslag huurw. voldaan: 26-2-1720            
8-114 aanslag huurw. voldaan: 26-2-1720            
6-088 aanslag huurw. voldaan: 1-3-1720            
2-054 aanslag huurw. voldaan: 2-3-1720            
1-024 aanslag huurw. voldaan: 4-3-1720            
1-030 aanslag huurw. voldaan: 4-3-1720            
4-189 aanslag huurw. voldaan: 4-3-1720            
4-083 aanslag huurw. voldaan: 12-3-1720            
4-139 aanslag huurw. voldaan: 12-3-1720            
7-014 aanslag huurw. voldaan: 12-3-1720            
7-028 aanslag huurw. voldaan: 12-3-1720            
3-177 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
3-178 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
3-199 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
3-200 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
3-203 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
3-208 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
5-081 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
7-033 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1720            
7-061 aanslag huurw. voldaan: 20-3-1720            
2-160 aanslag huurw. voldaan: 21-3-1720            
3-005 aanslag huurw. voldaan: 21-3-1720            
3-207 aanslag huurw. voldaan: 21-3-1720            
4-145 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-146 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-147 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-148 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-149 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-150 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-151 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-152 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-153 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-155 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-159 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
4-161 aanslag grondp. voldaan: 21-3-1720            
7-089 aanslag huurw. voldaan: 21-3-1720            
2-152 aanslag huurw. voldaan: 3-4-1720            
5-074 aanslag huurw. voldaan: 4-4-1720            
1-008 aanslag huurw. voldaan: 7-4-1720            
7-145 aanslag huurw. voldaan: 8-4-1720            
6-008 aanslag huurw. voldaan: 9-4-1720            
6-107 aanslag huurw. voldaan: 9-4-1720            
6-134 aanslag huurw. voldaan: 9-4-1720            
6-062 aanslag huurw. voldaan: 10-4-1720            
6-152 aanslag huurw. voldaan: 10-4-1720            
6-158 aanslag huurw. voldaan: 10-4-1720            
6-036 aanslag huurw. voldaan: 11-4-1720            
6-031 aanslag huurw. voldaan: 12-4-1720            
1-005 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-010 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-014 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-022 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-027 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-028 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-033 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-035 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
1-036 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
2-158 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
2-161 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
2-162 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
2-163 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
4-097 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
4-265 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
8-053 aanslag huurw. voldaan: 13-4-1720            
5-116 aanslag huurw. voldaan: 15-4-1720            
6-027 aanslag huurw. voldaan: 15-4-1720            
1-074 aanslag huurw. voldaan: 16-4-1720            
5-028 aanslag huurw. voldaan: 16-4-1720            
6-084 aanslag grondp. voldaan: 16-4-1720            
1-002 aanslag huurw. voldaan: 17-4-1720            
2-055 aanslag huurw. voldaan: 17-4-1720            
3-081 aanslag huurw. voldaan: 17-4-1720            
5-029 aanslag huurw. voldaan: 17-4-1720            
6-013 aanslag huurw. voldaan: 17-4-1720            
7-081 aanslag huurw. voldaan: 17-4-1720            
4-205 aanslag huurw. voldaan: 18-4-1720            
6-052 aanslag huurw. voldaan: 20-4-1720            
6-150 aanslag huurw. voldaan: 20-4-1720            
5-073 aanslag huurw. voldaan: 21-4-1720            
2-185 aanslag huurw. voldaan: 22-4-1720            
5-071 aanslag huurw. voldaan: 22-4-1720            
6-053 aanslag huurw. voldaan: 22-4-1720            
6-056 aanslag huurw. voldaan: 22-4-1720            
7-032 aanslag huurw. voldaan: 22-4-1720            
2-139 aanslag huurw. voldaan: 24-4-1720            
3-004 aanslag huurw. voldaan: 24-4-1720            
6-161 aanslag huurw. voldaan: 24-4-1720            
1-075 aanslag huurw. voldaan: 25-4-1720            
7-143 aanslag huurw. voldaan: 25-4-1720            
7-034 aanslag huurw. voldaan: 27-4-1720            
1-025 aanslag huurw. voldaan: 29-4-1720            
3-008 aanslag huurw. voldaan: 29-4-1720            
6-110 aanslag huurw. voldaan: 29-4-1720            
8-136 aanslag huurw. voldaan: 29-4-1720            
3-109 aanslag huurw. voldaan: 30-4-1720            
7-025 aanslag huurw. voldaan: 30-4-1720            
7-066 aanslag huurw. voldaan: 30-4-1720            
8-059 aanslag huurw. voldaan: 1-5-1720            
8-086 aanslag huurw. voldaan: 1-5-1720            
4-137 aanslag huurw. voldaan: 2-5-1720            
4-196 aanslag huurw. voldaan: 2-5-1720            
6-004 aanslag huurw. voldaan: 2-5-1720            
6-051 aanslag huurw. voldaan: 2-5-1720            
2-019 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-001 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-040 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-068 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-086 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-118 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-122 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-139 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
3-192 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
4-057 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
4-062 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
5-002 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
5-006 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
5-007 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
5-009 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
5-051 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
6-012 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
6-123 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
7-020 aanslag huurw. voldaan: 3-5-1720            
7-020 aanslag grondp. voldaan: 3-5-1720            
2-062 aanslag huurw. voldaan: 4-5-1720            
1-131 aanslag huurw. voldaan: 6-5-1720            
2-090 aanslag huurw. voldaan: 6-5-1720            
4-048 aanslag huurw. voldaan: 6-5-1720            
5-132 aanslag huurw. voldaan: 6-5-1720            
7-103 aanslag huurw. voldaan: 6-5-1720            
7-109 aanslag huurw. voldaan: 6-5-1720            
1-118 aanslag huurw. voldaan: 7-5-1720            
6-065 aanslag huurw. voldaan: 7-5-1720            
3-009 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
3-140 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
3-156 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
3-157 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
5-027 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
5-166 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
7-098 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
7-149 aanslag huurw. voldaan: 8-5-1720            
2-156 aanslag huurw. voldaan: 9-5-1720            
2-112 aanslag huurw. voldaan: 10-5-1720            
3-028 aanslag huurw. voldaan: 10-5-1720            
3-060 aanslag huurw. voldaan: 10-5-1720            
4-082 aanslag huurw. voldaan: 10-5-1720            
8-121 aanslag huurw. voldaan: 10-5-1720            
3-028 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
4-138 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
5-062 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
5-097 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
5-171 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
5-175 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
6-042 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
6-105 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
8-108 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
8-142 aanslag huurw. voldaan: 11-5-1720            
4-211 aanslag huurw. voldaan: 13-5-1720            
5-151 aanslag huurw. voldaan: 13-5-1720            
6-003 aanslag huurw. voldaan: 13-5-1720            
6-141 aanslag huurw. voldaan: 13-5-1720            
7-080 aanslag huurw. voldaan: 13-5-1720            
8-030 aanslag huurw. voldaan: 13-5-1720            
8-064 aanslag huurw. voldaan: 13-5-1720            
1-018 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
1-048 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
1-076 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
1-090 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
2-140 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
2-143 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
2-173 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
2-176 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
2-185 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
3-040 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
3-095 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
4-148 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
4-149 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
5-021 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
5-022 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
5-059 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
5-113 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
5-116 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
6-028 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
6-121 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
6-122 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
8-045 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
8-096 aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720            
8-105 aanslag huurw. voldaan: 14-5-1720            
1-034 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
1-137 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
1-152 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
2-012 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
2-041 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
2-045 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
5-034 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
8-157 aanslag huurw. voldaan: 15-5-1720            
1-031 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
2-059 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
2-145 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-027 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-112 aanslag grondp. voldaan: 16-5-1720            
4-113 aanslag grondp. voldaan: 16-5-1720            
4-123 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-125 aanslag grondp. voldaan: 16-5-1720            
4-126 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-127 aanslag grondp. voldaan: 16-5-1720            
4-128 aanslag grondp. voldaan: 16-5-1720            
4-129 aanslag grondp. voldaan: 16-5-1720            
4-130 aanslag grondp. voldaan: 16-5-1720            
4-131 aanslag grondp. voldaan: 16-5-1720            
4-132 aanslag grondp. voldaan: 16-5-1720            
4-135 aanslag grondp. voldaan: 16-5-1720            
4-151 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-153 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-160 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-182 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-183 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-186 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-210 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-225 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-231 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
4-232 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
5-075 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
6-109 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
7-022 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
7-062 aanslag huurw. voldaan: 16-5-1720            
1-123 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
1-150 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
1-151 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
3-070 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
3-205 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
4-200 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
5-010 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
5-030 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
5-129 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
6-017 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
6-020 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
8-031 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
8-036 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
8-171 aanslag huurw. voldaan: 17-5-1720            
2-026 aanslag huurw. voldaan: 18-5-1720            
2-122 aanslag huurw. voldaan: 18-5-1720            
2-122 aanslag grondp. voldaan: 18-5-1720            
2-170 aanslag grondp. voldaan: 18-5-1720            
3-051 aanslag huurw. voldaan: 18-5-1720            
4-207 aanslag huurw. voldaan: 18-5-1720            
4-266 aanslag huurw. voldaan: 18-5-1720            
5-072 aanslag huurw. voldaan: 18-5-1720            
8-008 aanslag huurw. voldaan: 18-5-1720            
8-137 aanslag grondp. voldaan: 18-5-1720            
8-155 aanslag huurw. voldaan: 20-5-1720            
2-164 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
3-105 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
3-187 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
3-188 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
4-241 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
5-047 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
5-052 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
5-058 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
5-070 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
5-080 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
5-121 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
5-174 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
8-014 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
8-014 aanslag grondp. voldaan: 21-5-1720            
8-026 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
8-062 aanslag huurw. voldaan: 21-5-1720            
1-147 aanslag huurw. voldaan: 22-5-1720            
2-053 aanslag huurw. voldaan: 22-5-1720            
2-116 aanslag huurw. voldaan: 22-5-1720            
5-068 aanslag huurw. voldaan: 22-5-1720            
5-068 aanslag grondp. voldaan: 22-5-1720            
5-074 aanslag huurw. voldaan: 22-5-1720            
6-046 aanslag huurw. voldaan: 22-5-1720            
1-067 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
2-137 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
2-182 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
2-186 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
3-065 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
3-067 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
3-142 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-149 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-152 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-153 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-154 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-155 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-156 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-158 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-159 aanslag grondp. voldaan: 23-5-1720            
3-174 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
3-196 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
4-060 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
5-146 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
5-152 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
7-105 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
7-129 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
8-087 aanslag huurw. voldaan: 23-5-1720            
2-113 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
2-173 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
3-022 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
3-050 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
3-052 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
3-198 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
4-004 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
5-137 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
5-141 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
6-096 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
6-122 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
7-013 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
7-154 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
8-010 aanslag huurw. voldaan: 24-5-1720            
3-175 aanslag huurw. voldaan: 25-5-1720            
4-021 aanslag huurw. voldaan: 25-5-1720            
4-087 aanslag huurw. voldaan: 25-5-1720            
6-099 aanslag huurw. voldaan: 25-5-1720            
8-098 aanslag huurw. voldaan: 25-5-1720            
4-009 aanslag huurw. voldaan: 26-5-1720            
1-128 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
1-140 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
1-142 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
2-010 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
2-123 aanslag grondp. voldaan: 27-5-1720            
2-136 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
3-055 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
4-136 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
4-171 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
4-233 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
4-243 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
5-032 aanslag grondp. voldaan: 27-5-1720            
5-036 aanslag grondp. voldaan: 27-5-1720            
5-060 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
5-077 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
5-087 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
5-123 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
5-142 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
5-159 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
6-018 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
6-019 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
7-017 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
7-079 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
7-138 aanslag huurw. voldaan: 27-5-1720            
5-100 aanslag huurw. voldaan: 28-5-1720            
5-120 aanslag huurw. voldaan: 28-5-1720            
6-025 aanslag huurw. voldaan: 28-5-1720            
6-026 aanslag huurw. voldaan: 28-5-1720            
7-007 aanslag huurw. voldaan: 28-5-1720            
7-007 aanslag grondp. voldaan: 28-5-1720            
7-115 aanslag huurw. voldaan: 28-5-1720            
8-048 aanslag huurw. voldaan: 28-5-1720            
8-060 aanslag huurw. voldaan: 28-5-1720            
1-127 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
3-037 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
4-040 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
4-047 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
4-235 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
4-239 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
4-255 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
7-042 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
7-099 aanslag huurw. voldaan: 29-5-1720            
1-114 aanslag huurw. voldaan: 30-5-1720            
2-094 aanslag huurw. voldaan: 30-5-1720            
3-162 aanslag huurw. voldaan: 30-5-1720            
4-090 aanslag huurw. voldaan: 30-5-1720            
7-023 aanslag huurw. voldaan: 30-5-1720            
7-023 aanslag grondp. voldaan: 30-5-1720            
8-047 aanslag huurw. voldaan: 30-5-1720            
8-149 aanslag huurw. voldaan: 30-5-1720            
1-088 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
3-123 aanslag grondp. voldaan: 31-5-1720            
3-129 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
4-001 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
4-002 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
4-015 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
5-134 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
6-058 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
6-059 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
6-125 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
6-149 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
6-160 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
7-019 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
7-031 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
8-150 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
8-151 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
8-153 aanslag huurw. voldaan: 31-5-1720            
1-081 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
1-113 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
2-044 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
3-025 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
6-005 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
6-067 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
7-037 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
7-040 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
8-093 aanslag huurw. voldaan: 1-6-1720            
2-178 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
3-090 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
3-152 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
4-041 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
4-141 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
4-161 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
5-011 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
5-177 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
6-016 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
7-050 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
7-058 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
7-094 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
7-130 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
7-150 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
8-006 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
8-109 aanslag huurw. voldaan: 3-6-1720            
1-132 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-079 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-130 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-141 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-142 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-150 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-166 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
4-016 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
4-042 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
4-191 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
5-163 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
6-040 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
7-054 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
7-054 aanslag grondp. voldaan: 4-6-1720            
8-046 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
8-162 aanslag huurw. voldaan: 4-6-1720            
2-001 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
2-008 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
2-009 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
2-016 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
3-080 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
4-043 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
5-016 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
5-045 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
5-063 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
5-064 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
5-139 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
5-158 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
6-049 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
6-129 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
8-051 aanslag huurw. voldaan: 5-6-1720            
8-051 aanslag grondp. voldaan: 5-6-1720            
1-054 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
2-033 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
5-040 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
5-040 aanslag grondp. voldaan: 7-6-1720            
5-133 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
5-136 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
6-079 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
6-153 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
8-034 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
8-042 aanslag huurw. voldaan: 7-6-1720            
1-082 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
2-060 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
2-115 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
2-151 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
2-165 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
3-166 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
4-143 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
4-263 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
5-046 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
5-089 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
5-173 aanslag huurw. voldaan: 8-6-1720            
2-138 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
3-047 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
3-148 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
4-046 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
4-261 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
6-108 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
7-087 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
7-101 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
8-044 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
8-064 aanslag grondp. voldaan: 10-6-1720            
8-066 aanslag huurw. voldaan: 10-6-1720            
7-067 aanslag huurw. voldaan: 11-6-1720            
8-023 aanslag huurw. voldaan: 11-6-1720            
8-039 aanslag huurw. voldaan: 11-6-1720            
1-052 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
2-067 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
2-149 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
3-101 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
4-025 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
4-026 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
4-112 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
4-169 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
4-170 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
6-069 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
7-147 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
7-152 aanslag huurw. voldaan: 12-6-1720            
1-089 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
2-006 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
5-070 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
7-060 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
7-083 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
7-084 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
8-050 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
8-134 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
8-135 aanslag huurw. voldaan: 13-6-1720            
1-004 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
1-078 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
1-157 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
2-030 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
2-172 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
3-002 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
4-013 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
4-261 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
5-031 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
5-176 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
6-034 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
6-047 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
6-057 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-016 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-024 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-036 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-047 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-064 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-077 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-082 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-093 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-101 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-106 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-117 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-124 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-153 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
7-155 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
8-004 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
8-017 aanslag huurw. voldaan: 14-6-1720            
1-019 aanslag huurw. voldaan: 15-6-1720            
1-104 aanslag huurw. voldaan: 15-6-1720            
8-018 aanslag huurw. voldaan: 15-6-1720            
8-018 aanslag grondp. voldaan: 15-6-1720            
1-145 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-034 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-046 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-049 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-146 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-168 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
2-180 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
3-034 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
3-043 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
3-161 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
3-184 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
4-032 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
4-166 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
4-257 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
4-260 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
6-093 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
6-140 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
6-154 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
7-002 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
7-011 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
8-127 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
8-156 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
8-159 aanslag huurw. voldaan: 17-6-1720            
1-037 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
1-147 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
3-024 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
3-165 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
4-008 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
4-010 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
4-023 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
4-228 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
6-039 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
6-054 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
7-041 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
7-132 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
8-029 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
8-106 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
8-107 aanslag huurw. voldaan: 18-6-1720            
1-021 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
2-058 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
3-124 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
3-202 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
4-036 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
4-091 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
4-092 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
4-094 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
4-156 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
4-178 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
4-237 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
5-001 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
6-124 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
7-056 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
7-086 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
7-095 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
7-142 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
8-021 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
8-054 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
8-078 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
8-102 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1720            
1-012 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
1-013 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
1-139 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
1-143 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
1-146 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
2-018 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
3-003 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
3-059 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
3-092 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
4-118 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
4-155 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
4-236 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
5-004 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
5-005 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
5-018 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
5-066 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
5-131 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
5-144 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
6-030 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
6-126 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
6-133 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
6-156 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
7-004 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
7-038 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
7-069 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
7-078 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
7-078 aanslag grondp. voldaan: 20-6-1720            
7-091 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
7-092 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
7-112 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
7-127 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
7-133 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
8-055 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
8-057 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
8-104 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
8-119 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
8-120 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
8-126 aanslag huurw. voldaan: 20-6-1720            
1-043 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
1-112 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
2-015 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
4-022 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
4-038 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
4-146 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
5-043 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
5-124 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
5-127 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
6-038 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
6-041 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
6-070 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
6-139 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
7-004 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
7-085 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
8-016 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
8-100 aanslag huurw. voldaan: 21-6-1720            
1-153 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
2-040 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
2-043 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
2-119 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
2-179 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
5-042 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
5-124 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
7-126 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
8-033 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
8-147 aanslag huurw. voldaan: 22-6-1720            
1-006 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
1-016 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
2-123 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
2-126 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
3-112 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
3-113 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
4-193 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
4-197 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
4-229 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
4-256 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
5-038 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
5-162 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
6-060 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
6-066 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
6-157 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
7-030 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
7-030 aanslag grondp. voldaan: 24-6-1720            
7-060 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
7-110 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
7-114 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
7-116 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
7-131 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
7-137 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
8-055 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
8-058 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
8-125 aanslag huurw. voldaan: 24-6-1720            
1-029 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
1-130 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
1-158 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
2-038 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
2-061 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
2-068 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
2-080 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
4-033 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
4-120 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
4-227 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
5-026 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
6-112 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
8-032 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
8-052 aanslag grondp. voldaan: 25-6-1720            
8-068 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
8-084 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
8-161 aanslag huurw. voldaan: 25-6-1720            
1-026 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
1-125 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
2-052 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
2-056 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
2-111 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
3-130 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
4-113 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
4-140 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
4-194 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
5-065 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
5-078 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
5-147 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
6-009 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
6-021 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
7-074 aanslag huurw. voldaan: 26-6-1720            
7-074 aanslag grondp. voldaan: 26-6-1720            
1-126 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
2-088 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
3-031 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
6-002 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
6-055 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
6-114 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
6-115 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
6-115 aanslag grondp. voldaan: 27-6-1720            
6-116 aanslag huurw. voldaan: 27-6-1720            
1-085 aanslag huurw. voldaan: 28-6-1720            
6-097 aanslag huurw. voldaan: 28-6-1720            
7-104 aanslag huurw. voldaan: 28-6-1720            
4-006 aanslag huurw. voldaan: 29-6-1720            
4-007 aanslag huurw. voldaan: 29-6-1720            
4-096 aanslag huurw. voldaan: 30-6-1720            
1-101 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
1-101 aanslag grondp. voldaan: 1-7-1720            
2-027 aanslag grondp. voldaan: 1-7-1720            
2-029 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
2-163 aanslag grondp. voldaan: 1-7-1720            
3-013 aanslag grondp. voldaan: 1-7-1720            
3-061 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
4-040 aanslag grondp. voldaan: 1-7-1720            
4-121 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
4-122 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
5-105 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
5-143 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
5-145 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
6-049 aanslag grondp. voldaan: 1-7-1720            
6-084 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
6-085 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
6-121 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
7-071 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
7-107 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
8-019 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
8-061 aanslag huurw. voldaan: 1-7-1720            
1-061 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
1-073 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
1-080 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
1-096 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
4-111 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
5-025 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
5-025 aanslag grondp. voldaan: 2-7-1720            
5-050 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
5-106 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
5-157 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
6-068 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
7-146 aanslag huurw. voldaan: 2-7-1720            
1-001 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
1-020 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
1-045 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
4-119 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
5-041 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
6-043 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
6-081 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
7-049 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
8-092 aanslag huurw. voldaan: 3-7-1720            
1-023 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
1-062 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
1-086 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-007 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-017 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-032 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-083 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-129 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-144 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
2-144 aanslag grondp. voldaan: 4-7-1720            
2-184 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
3-146 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
4-063 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
4-114 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
6-144 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
7-032 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
7-035 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
7-102 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
8-041 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
8-165 aanslag huurw. voldaan: 4-7-1720            
3-115 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
3-135 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
3-158 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
4-172 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
4-219 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
5-168 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
6-010 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
8-101 aanslag huurw. voldaan: 5-7-1720            
1-041 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
1-116 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
2-031 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
2-047 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
2-048 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
2-057 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
2-153 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
4-086 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
4-177 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
6-118 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
6-120 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
6-120 aanslag grondp. voldaan: 6-7-1720            
6-145 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
8-002 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
8-133 aanslag huurw. voldaan: 6-7-1720            
8-001 aanslag huurw. voldaan: 7-7-1720            
1-009 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
1-038 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
2-076 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
3-058 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
3-126 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
5-008 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
5-049 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
6-151 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
7-144 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
8-028 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
8-083 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
8-167 aanslag huurw. voldaan: 8-7-1720            
1-094 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
3-134 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
3-143 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
3-144 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
3-194 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
4-017 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
4-209 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
5-150 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
7-148 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
8-035 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
8-130 aanslag huurw. voldaan: 9-7-1720            
2-127 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
4-019 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
4-187 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
4-259 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
6-044 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
6-045 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
7-039 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
7-048 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
7-075 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
8-011 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
8-038 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
8-043 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
8-164 aanslag huurw. voldaan: 10-7-1720            
2-077 aanslag huurw. voldaan: 11-7-1720            
3-102 aanslag huurw. voldaan: 11-7-1720            
1-039 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-042 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-053 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-072 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-119 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-120 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
1-160 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
2-004 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
2-020 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
2-021 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
2-095 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
3-070 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
3-127 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
4-143 aanslag grondp. voldaan: 12-7-1720            
4-147 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
4-165 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
5-027 aanslag grondp. voldaan: 12-7-1720            
5-037 aanslag grondp. voldaan: 12-7-1720            
5-039 aanslag grondp. voldaan: 12-7-1720            
6-003 aanslag grondp. voldaan: 12-7-1720            
6-004 aanslag grondp. voldaan: 12-7-1720            
6-048 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
7-010 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
7-011 aanslag grondp. voldaan: 12-7-1720            
7-123 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1720            
4-144 aanslag huurw. voldaan: 13-7-1720            
1-011 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
1-063 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
1-071 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
1-156 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
2-023 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
2-102 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
3-012 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
3-029 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
3-030 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
6-128 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
6-142 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
8-003 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
8-012 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
8-140 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
8-145 aanslag huurw. voldaan: 15-7-1720            
2-154 aanslag huurw. voldaan: 16-7-1720            
2-175 aanslag huurw. voldaan: 16-7-1720            
3-132 aanslag huurw. voldaan: 16-7-1720            
5-053 aanslag huurw. voldaan: 16-7-1720            
2-124 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
2-132 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
2-159 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
3-010 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
3-150 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
3-151 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
3-154 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
4-029 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
4-175 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
6-071 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
7-141 aanslag huurw. voldaan: 17-7-1720            
1-055 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
1-079 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
2-148 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
2-167 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-045 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-062 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-072 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-083 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-168 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-172 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-180 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
3-201 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
4-030 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
4-045 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
4-124 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
5-115 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
5-138 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
6-014 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
6-015 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
6-098 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
6-100 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
6-101 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
6-137 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
8-103 aanslag huurw. voldaan: 18-7-1720            
1-056 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
1-131 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
2-082 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-092 aanslag grondp. voldaan: 19-7-1720            
3-176 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-181 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-183 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-190 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-191 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
5-148 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
7-029 aanslag huurw. voldaan: 19-7-1720            
3-160 aanslag huurw. voldaan: 20-7-1720            
4-179 aanslag huurw. voldaan: 20-7-1720            
5-033 aanslag huurw. voldaan: 20-7-1720            
1-077 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
1-099 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
2-170 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
3-186 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
6-029 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
6-090 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
6-138 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
7-006 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
7-100 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
8-085 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
8-128 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
8-137 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
8-141 aanslag huurw. voldaan: 22-7-1720            
2-147 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
3-185 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
4-005 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
4-085 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
4-213 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
4-224 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
4-226 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
5-032 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
5-109 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
5-113 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
5-117 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
6-006 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
6-007 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
6-113 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
6-151 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
7-090 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
8-131 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
8-168 aanslag huurw. voldaan: 23-7-1720            
1-098 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
1-103 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-100 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-104 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-105 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-106 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-108 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-109 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
2-110 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
4-044 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
4-240 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
5-021 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
5-095 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
7-003 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
7-011 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
8-040 aanslag huurw. voldaan: 24-7-1720            
1-111 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
2-069 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
2-125 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
2-128 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
3-142 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
4-081 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
4-089 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
4-173 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
5-086 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
6-023 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
6-035 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
6-076 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
6-077 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
7-111 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
7-113 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
7-135 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
8-009 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
8-115 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
8-117 aanslag huurw. voldaan: 25-7-1720            
1-003 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
1-007 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
1-144 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
2-085 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
3-159 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
4-162 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
4-181 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
4-188 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
4-254 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
6-022 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
6-086 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
6-135 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
6-135 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
7-073 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
8-020 aanslag huurw. voldaan: 26-7-1720            
2-013 aanslag huurw. voldaan: 28-7-1720            
7-139 aanslag huurw. voldaan: 29-7-1720            
8-110 aanslag huurw. voldaan: 29-7-1720            
1-032 aanslag huurw. voldaan: 30-7-1720            
4-020 aanslag huurw. voldaan: 30-7-1720            
8-138 aanslag huurw. voldaan: 30-7-1720            
3-160 aanslag grondp. voldaan: 31-7-1720            
4-262 aanslag huurw. voldaan: 1-8-1720            
7-096 aanslag huurw. voldaan: 1-8-1720            
1-141 aanslag huurw. voldaan: 3-8-1720            
3-013 aanslag huurw. voldaan: 3-8-1720            
7-128 aanslag huurw. voldaan: 3-8-1720            
1-106 aanslag huurw. voldaan: 6-8-1720            
3-104 aanslag huurw. voldaan: 6-8-1720            
4-034 aanslag huurw. voldaan: 6-8-1720            
4-070 aanslag huurw. voldaan: 6-8-1720            
6-087 aanslag huurw. voldaan: 6-8-1720            
7-045 aanslag huurw. voldaan: 6-8-1720            
7-140 aanslag huurw. voldaan: 6-8-1720            
1-059 aanslag huurw. voldaan: 7-8-1720            
5-048 aanslag huurw. voldaan: 7-8-1720            
6-130 aanslag huurw. voldaan: 7-8-1720            
1-133 aanslag huurw. voldaan: 8-8-1720            
2-075 aanslag huurw. voldaan: 8-8-1720            
2-135 aanslag huurw. voldaan: 8-8-1720            
6-024 aanslag huurw. voldaan: 9-8-1720            
2-120 aanslag huurw. voldaan: 10-8-1720            
3-054 aanslag huurw. voldaan: 10-8-1720            
4-154 aanslag huurw. voldaan: 15-8-1720            
8-158 aanslag huurw. voldaan: 15-8-1720            
3-149 aanslag huurw. voldaan: 16-8-1720            
7-073 aanslag grondp. voldaan: 16-8-1720            
8-025 aanslag huurw. voldaan: 16-8-1720            
8-112 aanslag grondp. voldaan: 16-8-1720            
8-113 aanslag grondp. voldaan: 16-8-1720            
8-115 aanslag grondp. voldaan: 16-8-1720            
8-125 aanslag grondp. voldaan: 16-8-1720            
8-127 aanslag grondp. voldaan: 16-8-1720            
8-128 aanslag grondp. voldaan: 16-8-1720            
4-012 aanslag huurw. voldaan: 17-8-1720            
4-012 aanslag grondp. voldaan: 17-8-1720            
2-169 aanslag huurw. voldaan: 19-8-1720            
2-157 aanslag huurw. voldaan: 20-8-1720            
1-159 aanslag huurw. voldaan: 21-8-1720            
1-070 aanslag huurw. voldaan: 22-8-1720            
1-105 aanslag huurw. voldaan: 22-8-1720            
3-048 aanslag huurw. voldaan: 22-8-1720            
3-049 aanslag huurw. voldaan: 22-8-1720            
5-169 aanslag huurw. voldaan: 22-8-1720            
1-129 aanslag huurw. voldaan: 23-8-1720            
5-035 aanslag huurw. voldaan: 23-8-1720            
5-035 aanslag grondp. voldaan: 23-8-1720            
5-037 aanslag huurw. voldaan: 23-8-1720            
5-096 aanslag huurw. voldaan: 23-8-1720            
8-097 aanslag huurw. voldaan: 23-8-1720            
4-204 aanslag huurw. voldaan: 24-8-1720            
6-033 aanslag huurw. voldaan: 24-8-1720            
6-063 aanslag huurw. voldaan: 24-8-1720            
7-120 aanslag huurw. voldaan: 24-8-1720            
7-097 aanslag huurw. voldaan: 26-8-1720            
8-088 aanslag huurw. voldaan: 26-8-1720            
7-076 aanslag huurw. voldaan: 27-8-1720            
7-088 aanslag huurw. voldaan: 27-8-1720            
5-023 aanslag huurw. voldaan: 28-8-1720            
7-009 aanslag huurw. voldaan: 28-8-1720            
1-155 aanslag huurw. voldaan: 29-8-1720            
2-027 aanslag huurw. voldaan: 2-9-1720            
1-148 aanslag huurw. voldaan: 3-9-1720            
2-072 aanslag huurw. voldaan: 3-9-1720            
8-089 aanslag huurw. voldaan: 3-9-1720            
8-099 aanslag huurw. voldaan: 3-9-1720            
6-155 aanslag huurw. voldaan: 4-9-1720            
1-095 aanslag huurw. voldaan: 5-9-1720            
2-042 aanslag huurw. voldaan: 5-9-1720            
1-121 aanslag huurw. voldaan: 6-9-1720            
3-110 aanslag huurw. voldaan: 6-9-1720            
3-108 aanslag huurw. voldaan: 9-9-1720            
3-111 aanslag huurw. voldaan: 9-9-1720            
1-097 aanslag huurw. voldaan: 11-9-1720            
2-022 aanslag huurw. voldaan: 11-9-1720            
2-084 aanslag huurw. voldaan: 11-9-1720            
3-189 aanslag huurw. voldaan: 14-9-1720            
1-066 aanslag huurw. voldaan: 16-9-1720            
1-121 aanslag huurw. voldaan: 16-9-1720            
2-035 aanslag huurw. voldaan: 16-9-1720            
8-013 aanslag huurw. voldaan: 16-9-1720            
8-074 aanslag huurw. voldaan: 16-9-1720            
1-084 aanslag huurw. voldaan: 17-9-1720            
1-060 aanslag huurw. voldaan: 18-9-1720            
8-160 aanslag huurw. voldaan: 18-9-1720            
2-050 aanslag huurw. voldaan: 19-9-1720            
4-024 aanslag huurw. voldaan: 19-9-1720            
5-135 aanslag huurw. voldaan: 19-9-1720            
3-044 aanslag huurw. voldaan: 20-9-1720            
3-063 aanslag huurw. voldaan: 20-9-1720            
3-153 aanslag huurw. voldaan: 20-9-1720            
5-013 aanslag huurw. voldaan: 20-9-1720            
3-015 aanslag huurw. voldaan: 24-9-1720            
8-091 aanslag huurw. voldaan: 24-9-1720            
1-017 aanslag huurw. voldaan: 26-9-1720            
4-158 aanslag huurw. voldaan: 26-9-1720            
4-095 aanslag huurw. voldaan: 27-9-1720            
4-208 aanslag huurw. voldaan: 28-9-1720            
5-101 aanslag huurw. voldaan: 28-9-1720            
1-121 aanslag huurw. voldaan: 30-9-1720            
8-094 aanslag huurw. voldaan: 30-9-1720            
4-031 aanslag huurw. voldaan: 1-10-1720            
7-070 aanslag huurw. voldaan: 1-10-1720            
1-091 aanslag huurw. voldaan: 2-10-1720            
3-064 aanslag huurw. voldaan: 2-10-1720            
5-161 aanslag huurw. voldaan: 2-10-1720            
6-132 aanslag huurw. voldaan: 2-10-1720            
7-052 aanslag huurw. voldaan: 2-10-1720            
3-039 aanslag huurw. voldaan: 3-10-1720            
7-125 aanslag huurw. voldaan: 3-10-1720            
4-059 aanslag huurw. voldaan: 4-10-1720            
5-112 aanslag huurw. voldaan: 4-10-1720            
7-118 aanslag huurw. voldaan: 4-10-1720            
2-099 aanslag huurw. voldaan: 5-10-1720            
5-102 aanslag huurw. voldaan: 6-10-1720            
6-092 aanslag huurw. voldaan: 7-10-1720            
8-118 aanslag huurw. voldaan: 7-10-1720            
8-170 aanslag huurw. voldaan: 7-10-1720            
7-122 aanslag huurw. voldaan: 8-10-1720            
8-123 aanslag huurw. voldaan: 8-10-1720            
8-129 aanslag huurw. voldaan: 8-10-1720            
4-039 aanslag huurw. voldaan: 9-10-1720            
8-049 aanslag huurw. voldaan: 9-10-1720            
6-130 aanslag huurw. voldaan: 11-10-1720            
8-015 aanslag huurw. voldaan: 13-10-1720            
8-152 aanslag huurw. voldaan: 15-10-1720            
2-065 aanslag huurw. voldaan: 16-10-1720            
5-167 aanslag huurw. voldaan: 16-10-1720            
1-068 aanslag huurw. voldaan: 27-10-1720            
5-088 aanslag grondp. voldaan: 9-1-1721            
8-096 aanslag huurw. voldaan: 9-1-1721            
4-093 aanslag huurw. voldaan: 1-2-1721            
6-026 aanslag grondp. voldaan: 1-2-1721            
8-052 aanslag huurw. voldaan: 1-2-1721            
1-097 aanslag huurw. voldaan: 16-3-1721            
3-204 aanslag huurw. voldaan: 12-7-1723            
2-064 aanslag huurw. voldaan: 19-6-1724