Harlingen, plattegronden


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Vanaf  1500  1600  1700  1800  1900  2000naam jaar schaal 1 op  
publicatie afmetingen
uitgever tekenaar graveur
Harlinghen 1569 7500 Harlinghen
('carton' = 'bijkaart') 13.6 x 7.8 cm.
Deventer, Jacob van

Harlingen 1569 7500 Harlingen
('minuut' = 'klad') 27.5 x 30.0 cm.
Deventer, Jacob van

Harlinghen 1569 7500 Harlinghen
('net') 26.2 x 29.9 cm.
Deventer, Jacob van

1572 0
'Robles Atlas' te Dresden (D)  

ARLINGEN 1575 0 ARLINGEN
'Robles Atlas' te Austin TX (U.S.A.) 37.0 x 47.0 cm.

HARLINGA 1588 3750 HARLINGA
Civitatis Orbis Terrarum 27.1 x 13.1 cm.
Braun, Georg (Keulen) Hogenberg, Frans

HARLINGA In Frisia ad fauces australis maris sita 1590 6250 HARLINGA In Frisia ad fauces australis maris sita
Raccolta di le piu illustri et famose citta di tutto il mondo 13.3 x 8.6 cm.
Valegio, Francesco

HARLINGHEN 1613 1250 HARLINGHEN
77.0 x 89.5 cm.
Laurentius, Jacobus Baudouz, Robbertus de

Harlingen 1616 4200 Harlingen
Rerum Frisicarum Historia, distincta in decades sex 35.0 x 28.8 cm.
Emmius, Ubbo Geelkercken, Nicolaas

Deze kaart heeft gediend als bewijsstuk in een proces tusschen de stad en de grietenij Barradeel waarop vele oude benamingen voorkomen. Het bevond zich in den jare 1732 in het slot der Van Harens te St. Annaparochie toen dit door den brand werd vernield.. 1630 4500 Deze kaart heeft gediend als bewijsstuk in een proces tusschen de stad en de grietenij Barradeel waarop vele oude benamingen voorkomen. Het bevond zich in den jare 1732 in het slot der Van Harens te St. Annaparochie toen dit door den brand werd vernield..
56.4 x 37.5 cm.
Graad, Claas Piekes d'

haerlinge 1645 0 haerlinge
40.3 x 30.0 cm.
Merck, Hans

HARLINGA 1646 0 HARLINGA
Neuwe Archontologia cosmica, das ist, Beschreibung aller Kay?serthumben, Ko?nigreichen und Republicken der gantzen Welt 28.0 x 25.0 cm.
Hoffmans, Wolffgang Werdenhagen, Johann Angelius Merian, Matthaeus

Amplissimis Prudentissimis que Viris D.D. CONSULIBUS et Senatoribus urbis HARLINGENSIS Tabulam hanc D.D.D. I.Blaeu 1649 2600 Amplissimis Prudentissimis que Viris D.D. CONSULIBUS et Senatoribus urbis HARLINGENSIS Tabulam hanc D.D.D. I.Blaeu
Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden 50.5 x 38.8 cm.
Blaeu, Joan Blaeu, Joan

Harlinga 1657 2600 Harlinga
Urbium Totius Belgii Seu Germanieae Inferioris Nobiliorum & Illustriorum Tabulae Antiquae & Novae accuratissime elaboratae Pars Posterior 51.8 x 41.1 cm.
Janssonius, Johannes Janssonius, Johannes

HARLINGEN 1659 6000 HARLINGEN
Topographia Germania-Inferioris vel Circuli-Burgundici das ist Beschreibung und Abbildung der furnembten Orter in den Niederlandischen xvii Provincien oder Burgundischen Kraijsze 26.2 x 17.7 cm.
Zeiller, Martin (Frankfurt) Merian, Caspar Merian, Caspar

Harlingen 1660 10000 Harlingen
Beschryvingh der Neder-landen; soo uyt Louis Guicciardyn als andere vermaerde schrijvers kortelijk voor-gestelt, en met nieuwe bysonderheden, t'zedert haeren tijdt voorgevallen, doorgaens verrijckt 13.2 x 10.8 cm.
Meurs, Jacob van Guicciardini, Ludovico

1664 4500
Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie en de Lauwers, met nieuwe caerten van 't landschap in 't algemeen 36.9 x 22.9 cm.
Wellens, J. Schotanus a Steringa, Bernardus Meurs, Jacob van

Harlingen 1673 0 Harlingen
Schau-Platz desz Niederlandes. Oder es seye die Beschreibung des siebenzehen Provincien desselben 41.2 x 31.4 cm.
Priorato, Galeazzo Gualdo Priorato, Galeazzo Gualdo

1675 1200
onbekend 9.0 x 12.2 cm.
anoniem anoniem

Harlingue 1680 4500 Harlingue
20.5 x 30.5 cm.
Regnault, Noel

Harlingen 1682 2600
Tooneel der Vermaarste Koop-Steden en Handel-plaatsen van de gehele wereld 51.8 x 41.4 cm.
Janssonius, Johannes Janssonius, Johannes

Harlingen 1683 0
Teatro del Belgico 41.8 x 32.0 cm.
Priorato, Galeazzo Gualdo Priorato, Galeazzo Gualdo

1690 2600
Theatro Belgico 51.0 x 41.5 cm.
Leti, Gregorio

Harlingen 1691 23000 Harlingen
Ausführliche und grundrichtige Beschreibung der Freyvereinigten Staaten und Spannischen Niederlanden, in gewisse und sonderbare XVII Länder abgetheilet. 10.6 x 5.8 cm.
Riegel, Christoph Riegel, Christoph

Harlingen 1698 2600 Harlingen
Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche Provincien in platte gronden 53.0 x 42.0 cm.
Wit, Frederik de Janssonius, Johannes

Harlingen 1706 0 Harlingen
Teatro della guerra, Belgio e Olanda  
Coronelli, Vincenzo Maria Coronelli, Vincenzo Maria

Harlingen 1725 2600 Harlingen
52.0 x 41.4 cm.
Covens en Mortier Janssonius, Johannes

HARLINGAE urbis maritimae FRISIAE OCCIDENTAL delineato ichonographica et scenographica novo et accurato studio in vulgis edita a MATTHAEO SEUTTERO Geographo Caesareo Aug. Vind. 1728 2800 HARLINGAE urbis maritimae FRISIAE OCCIDENTAL delineato ichonographica et scenographica novo et accurato studio in vulgis edita a MATTHAEO SEUTTERO Geographo Caesareo Aug. Vind.
Atlas Novus 56.7 x 49.0 cm.
Seutter, Georg Matthëus Seutter, Matthëus

HARLINGEN 1743 1000 HARLINGEN
81.0 x 51.7 cm.
Idserts, Pieter

PLAN der STAD en HAVEN van HARLINGEN, gelegen in het Departement VRIESLANd 1811 2000 PLAN der STAD en HAVEN van HARLINGEN, gelegen in het Departement VRIESLANd
73.7 x 53.5 cm.
Boling, C.

de Stad HARLINGEN en ZEEDYKEN terwederzijden, van Steen No. 55 binnendyks, tot Steen No. 56 buitendyks 1812 4000
62.5 x 43.0 cm.
Boling, C.

Gemeente BARRADEEL [voomalige Derde grietenij van WESTERGOO,] benevens het Grondgebied der Stad HARLINGEN 1852 25000
Nieuwe atlas van de provincie Friesland, bevattende Kaarten van de dertig grietenijen of gemeenten, met daarin gelegene elf steden en haar grondgebied, alsmede van de eilanden Ame 64.0 x 57.5 cm.
Eekhof, Wopke Witteveen, J.W. Veelwaard, D. en H.

PROVINCIE FRIESLAND GEMEENTE HARLINGEN 1866 15000 PROVINCIE FRIESLAND GEMEENTE HARLINGEN
17.0 x 14.0 cm.
Suringar, Hugo Kuyper, Jacob

PLATTEGROND van HARLINGEN MET DE NIEUWE HAVEN 1867 10000
26.2 x 20.6 cm.
Maijwald, K.

PROVINCIE FRIESLAND GEMEENTE HARLINGEN 1868 15000 PROVINCIE FRIESLAND GEMEENTE HARLINGEN
Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt 18.5 x 15.0 cm.
Suringar, Hugo Behrns, Bernh.

PROVINCIE FRIESLAND GEMEENTE HARLINGEN 1889 7500 PROVINCIE FRIESLAND GEMEENTE HARLINGEN
21.5 x 17.5 cm.
Suringar, Hugo

GEMEENTE HARLINGEN 1918 5000 GEMEENTE HARLINGEN
39.0 x 34.2 cm.
Land Ezn., A.

HARLINGEN 1930 10000 HARLINGEN
18.0 x 15.0 cm.
anwb

PLATTEGROND VAN HARLINGEN 1931 5000 PLATTEGROND VAN HARLINGEN
42.0 x 32.0 cm.
Land, v/h A.