Harlingen, plattegronden


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Vanaf  1500  1600  1700  1800  1900  2000 naam jaar
 publicatieuitgeverafmetingen
 tekenaargraveurschaal 1 op
Plattegrond 1569, HarlingenHarlinghen1569
('carton' = 'bijkaart')13.6 x 7.8 cm.
Deventer, Jacob van7500

Plattegrond 1569, HarlingenHarlingen1569
('minuut' = 'klad')27.5 x 30.0 cm.
Deventer, Jacob van7500

Plattegrond 1569, HarlingenHarlinghen1569
('net')26.2 x 29.9 cm.
Deventer, Jacob van7500

Plattegrond 1572, Harlingen1572
'Robles Atlas' te Dresden (D) 
0

Plattegrond 1575, HarlingenARLINGEN1575
'Robles Atlas' te Austin TX (U.S.A.)37.0 x 47.0 cm.
0

Plattegrond 1588, HarlingenHARLINGA1588
Civitatis Orbis TerrarumBraun, Georg (Keulen)27.1 x 13.1 cm.
Hogenberg, Frans3750

Plattegrond 1590, HarlingenHARLINGA In Frisia ad fauces australis maris sita1590
Raccolta di le piu illustri et famose citta di tutto il mondo13.3 x 8.6 cm.
Valegio, Francesco6250

Plattegrond 1613, HarlingenHARLINGHEN1613
77.0 x 89.5 cm.
Laurentius, JacobusBaudouz, Robbertus de1250

Plattegrond 1616, HarlingenHarlingen1616
Rerum Frisicarum Historia, distincta in decades sexEmmius, Ubbo35.0 x 28.8 cm.
Geelkercken, Nicolaas4200

Plattegrond 1630, HarlingenDeze kaart heeft gediend als bewijsstuk in een proces tusschen de stad en de grietenij Barradeel waarop vele oude benamingen voorkomen. Het bevond zich in den jare 1732 in het slot der Van Harens te St. Annaparochie toen dit door den brand werd vernield..1630
56.4 x 37.5 cm.
Graad, Claas Piekes d'4500

Plattegrond 1645, Harlingenhaerlinge1645
40.3 x 30.0 cm.
Merck, Hans0

Plattegrond 1646, HarlingenHARLINGA1646
Neuwe Archontologia cosmica, das ist, Beschreibung aller Kay?serthumben, Ko?nigreichen und Republicken der gantzen WeltHoffmans, Wolffgang28.0 x 25.0 cm.
Werdenhagen, Johann AngeliusMerian, Matthaeus0

Plattegrond 1649, HarlingenAmplissimis Prudentissimis que Viris D.D. CONSULIBUS et Senatoribus urbis HARLINGENSIS Tabulam hanc D.D.D. I.Blaeu1649
Toonneel der Steden van de Vereenighde NederlandenBlaeu, Joan50.5 x 38.8 cm.
Blaeu, Joan2600

Plattegrond 1657, HarlingenHarlinga1657
Urbium Totius Belgii Seu Germanieae Inferioris Nobiliorum & Illustriorum Tabulae Antiquae & Novae accuratissime elaboratae Pars PosteriorJanssonius, Johannes51.8 x 41.1 cm.
Janssonius, Johannes2600

Plattegrond 1659, HarlingenHARLINGEN1659
Topographia Germania-Inferioris vel Circuli-Burgundici das ist Beschreibung und Abbildung der furnembten Orter in den Niederlandischen xvii Provincien oder Burgundischen KraijszeZeiller, Martin (Frankfurt)26.2 x 17.7 cm.
Merian, CasparMerian, Caspar6000

Plattegrond 1660, HarlingenHarlingen1660
Beschryvingh der Neder-landen; soo uyt Louis Guicciardyn als andere vermaerde schrijvers kortelijk voor-gestelt, en met nieuwe bysonderheden, t'zedert haeren tijdt voorgevallen, doorgaens verrijcktMeurs, Jacob van13.2 x 10.8 cm.
Guicciardini, Ludovico10000

Plattegrond 1664, Harlingen1664
Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie en de Lauwers, met nieuwe caerten van 't landschap in 't algemeenWellens, J.36.9 x 22.9 cm.
Schotanus a Steringa, BernardusMeurs, Jacob van4500

Plattegrond 1673, HarlingenHarlingen1673
Schau-Platz desz Niederlandes. Oder es seye die Beschreibung des siebenzehen Provincien desselbenPriorato, Galeazzo Gualdo41.2 x 31.4 cm.
Priorato, Galeazzo Gualdo0

1675
onbekendanoniem9.0 x 12.2 cm.
anoniem1200

Plattegrond 1680, HarlingenHarlingue1680
20.5 x 30.5 cm.
Regnault, Noel4500

Harlingen1682
Tooneel der Vermaarste Koop-Steden en Handel-plaatsen van de gehele wereldJanssonius, Johannes51.8 x 41.4 cm.
Janssonius, Johannes2600

Harlingen1683
Teatro del BelgicoPriorato, Galeazzo Gualdo41.8 x 32.0 cm.
Priorato, Galeazzo Gualdo0

Plattegrond 1690, Harlingen1690
Theatro Belgico51.0 x 41.5 cm.
Leti, Gregorio2600

Plattegrond 1691, HarlingenHarlingen1691
Ausführliche und grundrichtige Beschreibung der Freyvereinigten Staaten und Spannischen Niederlanden, in gewisse und sonderbare XVII Länder abgetheilet.Riegel, Christoph10.6 x 5.8 cm.
Riegel, Christoph23000

Plattegrond 1698, HarlingenHarlingen1698
Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche Provincien in platte grondenWit, Frederik de53.0 x 42.0 cm.
Janssonius, Johannes2600

Plattegrond 1706, HarlingenHarlingen1706
Teatro della guerra, Belgio e OlandaCoronelli, Vincenzo Maria 
Coronelli, Vincenzo Maria0

Plattegrond 1725, HarlingenHarlingen1725
Covens en Mortier52.0 x 41.4 cm.
Janssonius, Johannes2600

Plattegrond 1728, HarlingenHARLINGAE urbis maritimae FRISIAE OCCIDENTAL delineato ichonographica et scenographica novo et accurato studio in vulgis edita a MATTHAEO SEUTTERO Geographo Caesareo Aug. Vind.1728
Atlas NovusSeutter, Georg Matthëus56.7 x 49.0 cm.
Seutter, Matthëus2800

Plattegrond 1743, HarlingenHARLINGEN1743
81.0 x 51.7 cm.
Idserts, Pieter1000

Plattegrond 1811, HarlingenPLAN der STAD en HAVEN van HARLINGEN, gelegen in het Departement VRIESLANd1811
73.7 x 53.5 cm.
Boling, C.2000

de Stad HARLINGEN en ZEEDYKEN terwederzijden, van Steen No. 55 binnendyks, tot Steen No. 56 buitendyks1812
62.5 x 43.0 cm.
Boling, C.4000

Gemeente BARRADEEL [voomalige Derde grietenij van WESTERGOO,] benevens het Grondgebied der Stad HARLINGEN1852
Nieuwe atlas van de provincie Friesland, bevattende Kaarten van de dertig grietenijen of gemeenten, met daarin gelegene elf steden en haar grondgebied, alsmede van de eilanden AmeEekhof, Wopke64.0 x 57.5 cm.
Witteveen, J.W.Veelwaard, D. en H.25000

Plattegrond 1866, HarlingenPROVINCIE FRIESLAND GEMEENTE HARLINGEN1866
Suringar, Hugo17.0 x 14.0 cm.
Kuyper, Jacob15000

PLATTEGROND van HARLINGEN MET DE NIEUWE HAVEN1867
26.2 x 20.6 cm.
Maijwald, K.10000

Plattegrond 1868, HarlingenPROVINCIE FRIESLAND GEMEENTE HARLINGEN1868
Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerktSuringar, Hugo18.5 x 15.0 cm.
Behrns, Bernh.15000

Plattegrond 1889, HarlingenPROVINCIE FRIESLAND GEMEENTE HARLINGEN1889
Suringar, Hugo21.5 x 17.5 cm.
7500

Plattegrond 1918, HarlingenGEMEENTE HARLINGEN1918
Land Ezn., A.39.0 x 34.2 cm.
5000

Plattegrond 1930, HarlingenHARLINGEN1930
anwb18.0 x 15.0 cm.
10000

Plattegrond 1931, HarlingenPLATTEGROND VAN HARLINGEN1931
Land, v/h A.42.0 x 32.0 cm.
5000