Harlingen, artikelen over de geschiedenis

Als de titel van het artikel een link is heb je geluk, want dan heb ik het voor je overgetypt.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


datum titel
1579-10-16 personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)
1616-01-01 in de geschiedschrijving van Ubbo Emmius 1616
1622-01-01 in de geschiedschrijving van Pierius Winsemius 1622
1657-12-31 Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)
1716-04-11 reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)
1726-04-27 reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)
1734-03-01 de familienaam Almenum
1736-03-17 reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)
1744-03-13 volkstelling 1744
1746-04-01 reëelkohier 1746 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903)
1756-03-13 reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
1766-03-16 reëelkohier 1766 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923)
1776-03-16 reëelkohier 1776 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933)
1786-03-16 reëelkohier 1786 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943)
1794-03-16 reëelkohier 1794 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951)
1834-01-01 grafschriften
1835-00-00 beurtveer op Amsterdam 1835
1839-01-01 in het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 1839
1840-01-01 volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
1906-01-01 rijkstoezicht op fabrieken en werkplaatsen 1905
1909-01-01 erwtenlezen, huisindustrie in Nederland, 1909
1915-05-08 opkomst en bloei der oude Friesche Steden I
1915-05-22 opkomst en bloei der oude Friesche Steden II
1915-06-05 opkomst en bloei der oude Friesche Steden III
1918-01-01 hoofdelijke omslag 1918
1932-04-01 artikel over oude gevelstenen no. 1
1932-04-02 artikel over oude gevelstenen no. 2
1934-06-22 de Cementmolen
1934-08-25 de economische ontwikkeling in de loop der eeuwen (1)
1953-02-09 boekhandelaar-geleerde kocht Friese stedenkaarten
1955-10-28 de dubbele trapgevel op de Zuiderhaven
1957-05-04 zo wordt nu een ballonnetje gemaakt, 1957
1960-01-29 de Lanen en het "geheim van de smid" (1)
1960-02-19 de Lanen en het "geheim van de smid" (2)
1960-03-04 uit de historie van
1961-02-14 onder de loupe (1)
1961-03-07 onder de loupe (2)
1961-03-10 onder de loupe (3)
1961-03-21 onder de loupe (4)
1961-04-07 onder de loupe (5)
1961-04-14 onder de loupe (6)
1961-05-05 onder de loupe (7)
1961-06-02 onder de loupe (8)
1961-06-16 onder de loupe (9)
1961-06-30 onder de loupe (10)
1962-02-06 nogmaals het blokhuis en het kasteel
1962-02-23 het voormalige visafslaggebouw en de keldergang
1962-12-11 de Franeker Poort
1963-01-18 er is iets met de namen Grote en Kleine Bredeplaats
1965-05-18 175 jaar houthandel Meinesz
1969-11-14 de Harlinger rederijen - Scheepvaart in vroeger jaren
1983-12-09 Harlinger straatnamen: De Oude Trekweg en de Koningsbuurt
2013-01-12 stadswandeling Werkgroep Archiefonderzoek
2013-01-13 resultaten Werkgroep Archiefonderzoek