Harlingen, Sint Jacobischatting 1810 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 224)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht kwartieren van de stad (kwartier 1 t/m 8). Van elk pand is de eigenaar vastgelegd. Bij bedrijfspanden is het gebruik beschreven zoals een molen of pakhuis. Verder is het bedrag van de zgn. Sint Jacobischatting vastgelegd, een stedelijke belasting op vastgoed en persoonlijke welstand. Het bedrag is genoteerd in de toenmalige guldens, stuivers en penningen. Een gulden was 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  pand tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam belastingbedrag gebruik
8-060 Zuiderhaven 12 de Admiraliteit CG 7:00:00 pakhuis (wallen)
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit CG 0:00:00 beklemd onder 228
4-230 Smidstraat 1 Admiraliteit CG 0:00:00 beklemd onder no 228
8-037 Havenplein 1 de Admiraliteit CG 0:00:00 huis
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema CG 3:10:00
2-161 Hoogstraat 6 A J Agema CG 1:00:00
2-145 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker CG 1:10:00
3-105 Kerkpoortstraat 31 P Akkerman CG 0:00:00
3-108 Kerkpoortstraat 37 P Akkerman CG 1:00:00
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa CG 2:00:00
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa CG 4:00:00
7-050 Rommelhaven 8 L Albada CG 3:00:00 huis
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda CG 5:00:00 huis
2-192 Franekereind 9 dr J Albarda CG 4:00:00
2-194 Franekereind 15 dr J Albarda CG 3:00:00 huis
6-101 Lanen 69 erven Jan Altena CG 0:10:00 pakhuis
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
6-100 Lanen 67 erven Jan Altena CG 2:00:00 huis
5-022 Kleine Kerkstraat 2 Gerardus Althuisius CG 1:10:00
1-111 Zeilmakersstraat 17 Althuisius CG 1:10:00 huis
4-189 Rozengracht 4 Amelander CG 5:00:00
2-195 William Boothstraat 18 wed G Andrae CG 7:00:00
8-140 Grote Ossenmarkt 5 Jan Anthony CG 2:00:00
5-066 Heiligeweg 1 wed Jan W Arend CG 1:00:00
2-158 Hoogstraat 14 Beerend Arink CG 3:00:00
3-014 Oosterkeetstraat 1 Armekamer CG 0:00:00
2-151 Scheerstraat 6 Armekamer CG 1:10:00
2-112 Hoogstraat 33 Armekamer CG 0:10:00
4-091 Kerkpad 26 Armekamer CG 0:10:00
1-036 Noorderhaven 57 ds J van Assen CG 9:00:00
2-049 Liemendijk 8 L Atlas CG 7:10:00 wooningen
1-125 Bildtstraat 18 L Atlas CG 2:10:00
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader CG 2:10:00 huis
5-021 Kleine Kerkstraat 4 Jan A Bakker CG 1:10:00 stond: a w bakker
7-082 Voorstraat 53 wed W C Bakker CG 5:10:00
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker CG 2:00:00 wooning
6-081 Sint Odolphisteeg 14 Pieter Bakker CG 1:10:00 huis
5-020 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker CG 1:00:00 stond: willem hendriks
5-142 Heiligeweg 36 Jan A Bakker CG 2:00:00 stond: pyter bakker wed
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker CG 2:10:00
4-162 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker CG 1:10:00 woning
5-024 Voorstraat 72 Jan A Bakker CG 5:00:00 stond: a w bakker
6-130 Schritsen 1 wed Rinke Bakker CG 1:00:00
6-135 Schritsen 7 wed Willem C Bakker CG 1:10:00
8-170 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker CG 2:10:00 huis
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker CG 4:00:00
3-132 Kerkpoortstraat 49 Jan A Bakker CG 1:00:00
8-165 Schritsen 14 Marten Baksma CG 0:10:00
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling CG 2:00:00
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling CG 2:00:00
3-093 Kerkpoortstraat 11 Arend Bartling CG 0:10:00
3-082 Grote Kerkstraat 31 Arend Bartling CG 1:00:00
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal CG 1:00:00
4-142 Brouwersstraat 5 B van Beemen CG 4:00:00
7-042 Rommelhaven 22 erven Johannes van Beemen CG 2:00:00
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen CG 0:10:00
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen CG 2:00:00 metzelaar
4-244 Zuiderhaven 26 Geert de Beer CG 2:00:00
1-138 Zoutsloot 45 Bauke de Beer CG 1:10:00
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat CG 0:10:00
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat CG 1:00:00 wagenhuis
3-089 Kerkpoortstraat 1 Jan Beidschat CG 1:00:00
1-221 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides CG 5:00:00
8-132 Grote Ossenmarkt 27 T van Benthem CG 3:00:00 huis
2-064 Karremanstraat 27 T van Benthem CG 3:00:00
8-133 Grote Ossenmarkt 25 T van Benthem CG 2:00:00 huis
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem CG 7:00:00
2-101 Herenwaltje 3 T van Benthem CG 0:10:00
7-149 Noorderhaven 60 T van Benthem CG 6:00:00 huis
1-153 Karremanstraat 14 Johannes ten Berg CG 1:10:00
3-031 Nieuwstraat 21 wed en erven Rinse van Bergum CG 0:10:00
4-024 Brouwersstraat 2 wed en erven Rinse van Bergum CG 3:00:00
5-063 Lanen 84 Jan Bertels CG 3:00:00 huis
3-044 1/2 Nieuwstraat 24 M Betzauw CG 0:10:00 mouterij
4-266 Westerstraat 0 Johannes J Beuker CG 0:00:00 zomerhuis
8-130 Vijverstraat 30 C L van Beyma CG 1:00:00 stond: t van benthem
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma CG 1:10:00 stond: t van benthem
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
7-067 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma CG 3:00:00
4-086 Hofstraat 16 Arnoldus Bisschop CG 2:00:00 86 en 87 staat als 1 vermelding
4-087 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop CG 2:00:00
2-142 Scheerstraat 1 Jacob Cornelis Blaauw CG 3:00:00
7-035 Noordijs 8 C Blok CG 3:10:00 stokerij
5-164 Lanen 66 Sipke T Blok CG 1:00:00 stond: sybren lolkes wed
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok CG 3:10:00 huis
7-036 Noordijs 6 C Blok CG 6:00:00 huis
7-028 Voorstraat 95 wed Minne Blok CG 8:00:00
2-149 Scheerstraat 10 M Blok CG 1:00:00 verwerij
7-008 Sint Jacobstraat 15 wed M Blok CG 1:10:00
1-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom CG 2:10:00
4-003 Schritsen 52 W D Blom CG 2:00:00
2-102 Herenwaltje 1 P de Boer CG 0:10:00 huis
5-004 Voorstraat 88 Willem de Boer CG 4:00:00
2-006 Zoutsloot 95 Jan de Boer CG 1:10:00
2-001 Zoutsloot 111 P de Boer CG 2:10:00 panwerk
7-010 Sint Jacobstraat 21 erven Claas de Boer CG 2:10:00
6-051 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis de Boer CG 3:00:00
2-003 Heerensteeg 4 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer CG 1:10:00
1-102 Bildtstraat 14 Jan H de Boer CG 1:00:00
2-103 Herenwaltje 10 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
5-163 Lanen 70 Jacob de Boer CG 3:00:00
3-029 Nieuwstraat 13 Ate L de Boer CG 1:00:00
1-139 Zoutsloot 49 Jan H de Boer CG 2:10:00 (was wed j harkema)
2-002 Zoutsloot 107 P de Boer CG 2:10:00 huis
7-080 Voorstraat 57 A Bolman CG 0:15:00
3-171 Franekereind 38 A Bolman CG 1:10:00
7-079 Voorstraat 59 A Bolman CG 1:00:00 huis
3-174 Franekereind 32 A Bolman CG 1:10:00
2-177 Noordijs 7 Eeltje Bonnema CG 6:00:00
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema CG 2:00:00 huis
8-091 Vijver 12 Bouwe Boomsma CG 1:00:00 huis
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma CG 0:10:00
4-255 Dwarsstraat 21 B Boomsma CG 0:00:00 huis
8-001 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma CG 4:10:00
2-093 Zoutsloot 94 B Boomsma CG 1:00:00 huis
8-022 Noorderhaven 22 Bouwe Boomsma CG 6:00:00
7-143 Noorderhaven 46 nom ux Jelle Boomsma CG 6:00:00
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma CG 1:00:00
8-092 Vijver 12 Bouwe Boomsma CG 0:10:00 huis
7-118 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma CG 5:00:00
4-030 Brouwersstraat 16 Anna Boomsma CG 4:00:00 huis en verwerij
4-254 Dwarsstraat 19 B Boomsma CG 0:10:00 tuin en zomerhuis
4-039 Zuiderhaven 77 D Boomsma CG 6:00:00
1-028 Noorderhaven 41 erven Marten J Bos CG 6:00:00
3-034 Nieuwstraat 33 Dirk Boterweg CG 0:15:00
3-043 Nieuwstraat 28 Dirk Boterweg CG 0:10:00
2-172 Rommelhaven 11 Jan Bouwknegt CG 2:10:00
6-121 Lanen 20 Broer J Broersma CG 2:00:00
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf CG 1:10:00
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer CG 4:00:00
6-030 Voorstraat 12 wed J Bierma van der Brug CG 4:00:00
3-075 Franekereind 23 Jacob de Bruin CG 2:10:00
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin CG 3:10:00
3-134 Kerkpoortstraat 53a Anthony Bruins CG 1:10:00
5-007 Voorstraat 80 D Buisman CG 7:00:00
1-016 Noorderhaven 25 D Buisman CG 3:00:00
1-119 Noorderhaven 69 Leendert Buisman CG 6:00:00
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhoff CG 3:00:00
6-055 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter CG 3:00:00
2-123 Hoogstraat 51 Reinder Buwalda CG 1:00:00 huis en wagenhuis
1-166 Karremanstraat 12 Harmen Camp CG 1:00:00
3-064 Nieuwstraat 54 Johannes Camphuis CG 1:00:00
1-152 Karremanstraat 16 wed H Camps CG 1:00:00
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats CG 3:10:00
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen CG 1:10:00
5-195 Schritsen 43 wed B Coelman CG 3:10:00
2-196 William Boothstraat 6 Directeuren van de Comedie CG 4:00:00
8-186 Zuiderhaven 59 het Committé der Marine CG 2:10:00
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi CG 6:10:00
4-203 Zuiderhaven 44 A J Conradi CG 6:00:00 huis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi CG 6:00:00
8-149 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi CG 2:00:00
8-049 Zuiderhaven 4 A J Conradi CG 2:10:00
4-202 Zuiderhaven 46 A J Conradi CG 6:00:00 huis
8-051 Weeshuisstraat 1 A J Conradi CG 2:10:00
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster CG 2:00:00
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut CG 6:00:00
1-033 Noorderhaven 51 erven P Couperus CG 6:00:00
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed J Cromwel CG 5:10:00 huis
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg CG 7:10:00
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg CG 2:00:00 stond: a w bakker
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske J Cronenburg CG 2:00:00 stond: a w bakker huis
4-106 Romastraat 4 Jan J Cuiper CG 0:10:00
5-079 Grote Kerkstraat 30 erven A Cup CG 2:00:00
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen CG 0:10:00
1-032 Noorderhaven 49 A R van Dalsen CG 5:00:00
1-026 Droogstraat 11 A R van Dalsen CG 0:00:00
2-058 Droogstraat 67 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh CG 1:10:00
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker CG 2:00:00
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer CG 4:00:00
2-138 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen CG 1:00:00
4-054 Hofstraat 45 Diacony CG 0:10:00
6-079 Sint Odolphisteeg 16 Diacony CG 0:10:00 huis
3-025 Nieuwstraat 1 Diacony CG 0:00:00
4-171 Wasbleekstraat 3 Diacony CG 0:00:00
5-092 Kerkpad 16 Diacony CG 0:10:00 woning
5-046 Grote Kerkstraat 24 R van Dijk CG 3:00:00 huis
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk CG 1:00:00 huis
5-032 Simon Stijlstraat 5 S van Dijk CG 3:00:00 huis
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk CG 2:00:00 huis
5-031 Simon Stijlstraat 3 S van Dijk CG 3:00:00 huis
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk CG 2:10:00 huis
4-069 Kerkpoortstraat 69 Jan Dijkstra CG 1:00:00
7-101 Voorstraat 33 Jan Dijkstra CG 6:00:00
4-068 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra CG 1:00:00 afgebrooken
4-210 Nutstraat 2 de Directeuren Der Logie CG 7:10:00 hieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222
7-102 Voorstraat 31 Jacob Dodenhuizen CG 4:10:00
1-217 Noorderhaven 89 Michiel Pieters Dreso CG 4:00:00
1-014 Noorderhaven 21 wed F Dreyer CG 6:00:00
7-107 Voorstraat 19 F Dubblinga CG 6:00:00
8-138 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Y Duininga CG 2:00:00
6-099 Lanen 61 Coert Duman CG 2:10:00 huis
2-143 Scheerstraat 3 Rein Duman CG 1:10:00
5-064 Lanen 82 Hendrik Duman CG 0:00:00
2-030 Karremanstraat 7 Fredrik Hendriks Duman CG 0:10:00
6-147 Grote Bredeplaats 20 Coert Duman CG 3:10:00
7-090 Noorderhaven 88 A van Eeken CG 2:00:00
5-069 Heiligeweg 5 nom ux A van Eeken CG 2:00:00
7-021 Voorstraat 89 Jan van Eeken CG 0:10:00
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken CG 8:00:00 stond: jan faber cum uxore
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga CG 3:00:00
4-157 Zuiderplein 1 F van Esta CG 1:00:00
4-159 Zuiderplein 3 F van Esta CG 1:10:00 huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 huis
4-177 Rozengracht 24 F van Esta CG 1:00:00 wooningen
4-175 Rozengracht 26 F van Esta CG 2:00:00 huis
4-174 Rozengracht 28 F van Esta CG 1:00:00
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta CG 3:10:00 huis
4-181 Rozengracht 20 F van Esta CG 2:10:00 panwerk
4-180 Rozengracht 22 F van Esta CG 4:00:00 panwerk
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta CG 1:00:00
4-176 Rozengracht 26 F van Esta CG 1:00:00 huis
7-096 Noorderhaven 102 Jan L Faber CG 0:10:00
7-083 Voorstraat 51 Jan L Faber CG 4:00:00
6-096 1/2 Lanen 53 Jan L Faber CG 0:10:00
6-086 Sint Odolphisteeg 2 Jan L Faber CG 1:10:00
5-059 Lanen 89 Wytze Feddema CG 1:00:00
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Jans Feersma CG 4:00:00
6-146 Grote Bredeplaats 18 Frans Jans Feersma CG 2:00:00
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes CG 1:00:00
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer CG 6:00:00 huis en stal
5-181 Lanen 32 ds Florison CG 2:00:00 huis
7-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks CG 5:00:00
3-199 Kruisstraat 6 Dirk Fontein CG 1:10:00 wagenhuis
3-183 Lammert Warndersteeg 1 J Fontein CG 3:00:00 keet
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein CG 9:00:00
2-060 Droogstraat 65 Dirk Fontein CG 0:10:00
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein CG 2:10:00 huis
3-206 Franekereind 10 Jan Fontein CG 7:10:00 huisen
1-022 Noorderhaven 33 F Fontein CG 9:00:00
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein CG 3:00:00 pakhuis en stal
3-180 Franekereind 20 D Fontein CG 2:00:00 woningen
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein CG 4:00:00 pakhuis
3-214 Heiligeweg 64 Dirk Fontein CG 2:00:00 huis
3-208 Franekereind 6 Dirk Fontein CG 5:10:00 huis
1-021 Noorderhaven 31a F Fontein CG 4:00:00
3-205 Franekereind 14 Dirk Fontein CG 1:00:00
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein CG 1:10:00 pakhuis
1-029 Noorderhaven 43 nom ux D Fontein CG 7:00:00
1-019 Zoutsloot 6 Dirk Fontein CG 0:10:00
7-100 Voorstraat 35 wed S Frieseman CG 6:00:00
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman CG 1:10:00
7-157 Noorderhaven 80 S Frieseman CG 5:00:00 huis
6-038 Voorstraat 6 wed S Frieseman CG 3:00:00
8-126 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama CG 1:00:00
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama CG 2:00:00
6-148 Grote Bredeplaats 22 c s Weltje Galama CG 2:10:00
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama CG 3:00:00
6-057 Lanen 3 Jan Galama CG 1:00:00 huis
5-023 Voorstraat 74 wed Frans Galenkamp CG 4:10:00
2-074 Hoogstraat 3 D Gautier CG 5:00:00
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel CG 5:00:00
7-059 Noorderhaven 112 Andries Gebel CG 2:00:00
3-072 Franekereind 27 P Gelinde CG 2:00:00
7-073 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00 pakhuis
6-127 Lanen 12 Joodsche Gemeente CG 2:00:00 huis
2-035 Liemendijk 26 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
4-075 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00 wooning
1-199 Droogstraat 41 Doopsgezinde Gemeente CG 1:00:00
1-206 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 woning
2-210 William Boothstraat 23 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
5-193 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente CG 3:10:00 woning
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente CG 0:10:00
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente CG 3:00:00 huis
3-115 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00
7-074 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente CG 10:00:00 vermaning en woning
1-205 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 huis
3-033 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente CG 0:10:00
2-096 Wortelstraat 13 Doopsgezinde Gemeente CG 1:00:00
8-161 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00 woning
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente CG 6:00:00 vermaning
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente CG 3:00:00 kerk en huis
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente CG 3:00:00 huis
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente CG 12:10:00 kerk en huis
8-171 Schritsen 28 het Gewaldige CG 0:00:00 huis en woning
7-113 Voorstraat 9 L C van Goch CG 5:10:00
2-057 Droogstraat 83 H Gonggrijp CG 0:00:00 tuin
8-005 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp CG 4:00:00
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp CG 0:00:00
8-188 Zuiderhaven 55 H Gonggrijp CG 4:00:00
1-128 Bildtstraat 6 Jan H Gonggrijp CG 1:10:00
2-132 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp CG 1:00:00
2-056 Zoutsloot 58 H Gonggrijp CG 0:10:00
2-027 Karremanstraat 11 T Gratama CG 0:10:00
1-123 Noorderhaven 79 S En T Gratama CG 3:07:00 pakhuis
1-219 Noorderhaven 93 T En S Gratama CG 6:00:00 pakhuis
1-218 Noorderhaven 91 T Gratama CG 5:00:00
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus CG 0:10:00
8-181 Zuiderhaven 67 wed T Greidanus CG 3:00:00
8-065 Grote Bredeplaats 6a P Greydanus CG 7:10:00
2-104 Herenwaltje 13 Jan Groen CG 0:10:00
3-054 Scheffersplein 0 Johannes J Groen CG 0:10:00
3-107 Kerkpoortstraat 35 Jan Groen CG 0:10:00
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen CG 0:10:00
7-048 1/3 Rommelhaven 12 Jan Groen CG 0:10:00 woning
6-128 Lanen 6 Reinder de Groot CG 2:00:00
8-114 Vijverstraat 4 Jan Tjietzes de Haan CG 2:00:00
7-152 Noorderhaven 66 Symon de Haan CG 4:00:00
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas CG 1:10:00
4-118 Hofstraat 13 Christoffel de Haas CG 0:10:00
4-185 Rozengracht 14 Andries de Haas CG 2:00:00 looyerij
4-119 Hofstraat 15 Christoffel de Haas CG 0:10:00
4-184 Rozengracht 16 Andries de Haas CG 1:10:00
1-086 1/2 Vissersstraat 4 Hylke Hanekuik CG 0:00:00 kamer beklemd onder no 1-059
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik CG 6:00:00
7-070 Voorstraat 67 H Hanekuik CG 5:10:00 huis
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik CG 11:00:00 huis en stal
3-175 Franekereind 26 Hylke Hanekuik CG 5:00:00 keet
1-116 Noorderhaven 63 Pieter Hanekuik CG 6:00:00
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik CG 2:00:00 huis
1-031 Noorderhaven 47 H Hanekuik CG 6:00:00
6-113 Lanen 83 Jan Hannema CG 3:00:00 stal en wagenhuis
3-212 Heiligeweg 68 Jan Hannema CG 2:00:00 huis
7-049 Rommelhaven 10 wed Jan Hannema CG 1:00:00
6-014 Voorstraat 40 wed Pieter S Hannema CG 5:00:00
6-002 Voorstraat 58 Jan Hannema CG 6:00:00 huis
2-208 William Boothstraat 15 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
2-168 Noorderhaven 113 Jan Hannema CG 6:00:00
3-083 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema CG 2:10:00
7-089 Noorderhaven 88 Jan Hannema CG 7:10:00
3-198 Kruisstraat 8 Jan Hannema CG 1:10:00 mouterij hier onder beklemd no 195 1/2
7-085 Voorstraat 47 Jacobus Hannema CG 7:00:00 huis en verwerij
6-111 Lanen 81 Jan Hannema CG 1:10:00
3-076 Scheffersplein 0 P S Hannema CG 1:10:00 pakhuis
2-209 William Boothstraat 19 Jacobus Hannema CG 2:00:00 keet
8-026 Zuiderhaven 1 Jan Hannema CG 0:10:00 huis
4-149 Brouwersstraat 19 Johannes Harmens CG 1:10:00
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens CG 4:00:00
7-150 Noorderhaven 62 W Harmens CG 6:00:00
5-061 Lanen 93 Gerrit Hartman CG 1:00:00
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide CG 2:00:00 huis
6-083 Sint Odolphisteeg 8 Jan J van der Heide CG 2:10:00
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide CG 2:00:00
6-084 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heide CG 2:00:00
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins CG 1:00:00 tuin en woning
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins CG 0:10:00 huis
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins CG 4:00:00
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins CG 1:00:00
7-046 Rommelhaven 16 J A Held CG 4:00:00 huis
4-151 Brouwersstraat 23 Hendrik Helmer CG 2:00:00
4-152 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer CG 3:00:00
8-062 Zuiderhaven 8 G A Herklots CG 7:00:00
5-034 Simon Stijlstraat 9 D B Heslinga CG 1:10:00 huis
5-033 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga CG 4:10:00
2-176 Noordijs 3 Aafke Hibma CG 6:00:00
2-120 Hoogstraat 45 Jan Jansen Hiddema CG 1:10:00
2-185 Noordijs 21 Sybren Hingst CG 5:00:00
1-190 Zoutsloot 34 S Hingst CG 1:00:00
2-186 Noordijs 21 Sybren Hingst CG 6:00:00 huis
6-001 Voorstraat 60 Dooytze Hingst CG 4:00:00
1-189 Droogstraat 45 S Hingst CG 1:00:00 verwerij
2-190 Franekereind 1 S Hingst CG 4:00:00 huis
6-075 Lanen 33 Wijnand Hoekers CG 2:10:00
6-154 Kleine Bredeplaats 10 Andries van Hoekers CG 2:10:00
6-074 Lanen 29 Wijnand Hoekers CG 1:10:00
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven CG 1:00:00
4-123 Hofstraat 19 Schelte P van der Hoeven CG 0:10:00
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven CG 2:00:00 stond: johannes harmens
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius CG 5:00:00
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander CG 2:10:00
1-083 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg CG 1:00:00
5-038 Grote Kerkstraat 19 wed J Homberg CG 1:00:00
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg CG 5:00:00 huis
5-176 Lanen 42 Harmen Homeulen CG 3:00:00
3-096 Kerkpoortstraat 17 Harmen Homeulen CG 0:10:00
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen CG 2:10:00 huis
8-155 Grote Ossenmarkt 20 Y Hoornstra CG 2:00:00
1-142 Zoutsloot 53 Y Hoornstra CG 3:00:00
7-001 Sint Jacobstraat 1 Jelle P Horrius CG 2:00:00
7-024 Voorstraat 91 Doede van der Hout CG 8:00:00
2-156 Hoogstraat 18 S W Houtsma CG 4:00:00
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma CG 2:00:00
2-175 Noordijs 1 S W Houtsma CG 5:00:00
2-155 Hoogstraat 20 S W Houtsma CG 3:00:00 huis en bakkerij (lotten)
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma CG 4:00:00
1-135 Bildtstraat 9 Minne P Houttuin CG 1:00:00
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin CG 2:10:00
1-101 Bildtstraat 12 Minne P Houttuin CG 0:10:00
1-107 Zoutsloot 18 Minne Houttuin CG 1:00:00 (was sipke boomsma)
5-025 Grote Kerkstraat 9 D Houttuin CG 6:10:00
1-136 Bildtstraat 11 Minne P Houttuin CG 1:10:00 huis
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper CG 9:00:00 huis en pakhuis
7-040 Rommelhaven 26 P Huidekoper CG 6:10:00 dubbeld huis
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper CG 3:10:00 stokerij
3-058 Nieuwstraat 44 J Huis CG 0:10:00 huis
7-081 Voorstraat 55 J Huis CG 6:00:00 huis
3-057 Nieuwstraat 40 J Huis CG 2:00:00 keet (lotten)
4-100 Romastraat 10 Bewindhebberen van t Huis Roma CG 0:10:00
4-101 Romastraat 12 t Huis Roma CG 4:10:00
5-178 Lanen 38 Jan Huisinga CG 1:10:00
3-060 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek CG 0:10:00
1-024 Noorderhaven 37 S IJsenbeek CG 6:00:00
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek CG 4:00:00
4-167 Rozengracht 13 C IJsenbeek CG 2:10:00 panwerk
1-020 Droogstraat 1 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
3-002 Scheffersplein 29 S IJsenbeek CG 2:00:00 keet
3-059 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek CG 0:10:00
1-143 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek CG 3:00:00
4-172 Wasbleekstraat 1 Claas IJzenbeek CG 1:00:00
4-173 Wasbleekstraat 4 Claas IJzenbeek CG 1:10:00
7-092 Noorderhaven 92 nom ux Jelle Jacobi CG 4:10:00
5-072 Heiligeweg 11 Johannes Jager CG 2:00:00
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager CG 1:00:00
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager CG 1:00:00 huis
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager CG 4:00:00
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager CG 0:10:00 stal
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager CG 1:00:00
5-194 Schritsen 41 Nicolaas Jelgersma CG 3:10:00
6-117 Lanen 28 Cornelis Jonker CG 3:00:00 huis, stond: wybe jans
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker CG 3:10:00
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
4-122 Hofstraat 19 Cornelis Jonker CG 0:10:00
3-079 Grote Kerkstraat 27 Cornelis Jonker CG 1:00:00
1-134 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker CG 1:00:00
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 2:11:02
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker CG 0:15:00
1-148 Zoutsloot 63 Jan Kamerling CG 0:10:00
7-007 Sint Jacobstraat 13 Jan Kamp CG 2:00:00 stond: ymkje hendriks
7-130 Grote Bredeplaats 23 S Kamsma CG 5:00:00
8-137 Grote Ossenmarkt 17 Lutherse Kerk CG 1:00:00
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhooven CG 3:00:00
7-072 Voorstraat 63 J Kerkhoven CG 5:00:00
1-140 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven CG 2:00:00
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth CG 5:00:00
8-105 Hondenstraat 12a erven Jan de Keth CG 8:10:00
6-010 Voorstraat 48 G J Kiel CG 3:00:00
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein CG 0:15:00
4-195 Spinhuisstraat 13 erven Wybren Klok CG 0:00:00
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock CG 3:00:00
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock CG 4:00:00
2-216 Franekereind 21 Bauke J Komst CG 2:00:00
4-072 Kerkpoortstraat 22 Rimke Komst CG 0:00:00
4-002 Schritsen 52 Mink Kroon CG 2:00:00
5-009 Kleine Kerkstraat 1 Thijs G Kussendrager CG 5:05:00
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager CG 0:15:00 huis
1-130 Bildtstraat 24 Jan Kyl CG 3:10:00 huis en stalling
1-131 Bildtstraat 1 Jan Kyl CG 1:10:00 huis en stalling
1-188 Zoutsloot 38 Jan Kyl CG 1:00:00 stokerij
8-185 Schritsen 34 het Land CG 0:00:00 lands pakhuis
8-184 Schritsen 30 het Land CG 0:00:00 lands magazijn
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur CG 2:00:00
2-188 Noordijs 25 Cornelis Lautenbach CG 2:10:00 (lotten)
5-148 Heiligeweg 16 F Leemkool CG 7:05:00
2-159 Hoogstraat 12 Frans Leemkool CG 3:00:00
1-167 Karremanstraat 10 Frans Leemkool CG 0:10:00
5-026 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
5-011 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers CG 1:00:00
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers CG 6:15:00
3-037 Nieuwstraat 41 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal CG 0:00:00
6-078 1/2 Lanen 39 Adam Lentz CG 1:08:14
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Y Levy CG 1:10:00
7-109 Voorstraat 15 wed S van der Ley CG 5:00:00
4-144 Brouwersstraat 9 Johannes J Leyenaar CG 4:00:00
6-142 Schritsen 17 Eelke Leyenaar CG 1:10:00
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar CG 1:00:00
4-090 Kerkpad 30 c s Johannes Leyenaar CG 0:10:00
5-076 Heiligeweg 19 Robijn Leyker CG 1:00:00
7-086 Voorstraat 45 wed H Lieuwma CG 4:00:00
3-038 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde CG 0:10:00 huis
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom CG 1:10:00 huis
4-148 Brouwersstraat 17 W van Loon CG 2:00:00
4-145 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots CG 2:10:00
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder CG 4:00:00
1-041 Zeilmakersstraat 20 Hendrik Luxemburg CG 2:10:00
1-197 Bildtstraat 21 B Mars CG 1:10:00
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meints CG 4:00:00
8-050 Zuiderhaven 6 wed R Meintz CG 2:10:00
8-075 Hondenstraat 4 R W Meintz CG 1:00:00 stal
8-074 Hondenstraat 2 R W Meintz CG 1:10:00
5-052 Grote Kerkstraat 12 Hendrik Melkenbach CG 2:00:00
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda CG 2:10:00
8-164 Schritsen 12 wed & erven P Menalda CG 0:10:00
4-044 Raamstraat 7 ds Mentes CG 2:10:00 huis
4-043 Zuiderhaven 73 ds Mentes CG 4:10:00 huis
2-137 Hoogstraat 24 Claas Pieters Metzelaar CG 1:00:00
5-068 Heiligeweg 3 nom ux J F H Metzlar CG 2:00:00
5-060 Lanen 91 J F H Metzlar CG 1:00:00
1-196 Bildtstraat 19 Johannes van der Meulen CG 1:10:00
2-205 William Boothstraat 5 Johannes van der Meulen CG 0:10:00
7-026 Schoolsteeg 1 Tjebbe van der Meulen CG 4:00:00
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen CG 6:00:00
3-004 Scheffersplein 17 Johannes van der Meulen CG 0:07:08
1-106 Zoutsloot 20 Herke J van der Mey CG 0:10:00
6-066 Lanen 11 Hendrik Meyer CG 2:10:00
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer CG 2:00:00 huis
2-119 Hoogstraat 43 Gerard Meyer CG 1:00:00
1-184 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer CG 1:00:00 huis
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer CG 0:10:00
1-137 Zoutsloot 43 S Miedema CG 2:00:00
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes CG 0:15:00
2-122 Hoogstraat 49 Johannes van der Molen CG 1:00:00
2-121 Hoogstraat 47 Johannes van der Molen CG 1:00:00
6-119 Lanen 24 Claas D Molenaar CG 1:10:00 stond: harmen besling
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 7:00:00 huis
4-231 Schoolstraat 2 nom ux C Mollema CG 1:00:00 huis en tuin
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema CG 1:00:00 koolstek
4-232 Schoolstraat 4 nom ux C Mollema CG 1:00:00 huis
8-190 Zuiderhaven 51 H Mulder CG 3:00:00 pakhuis
8-189 Zuiderhaven 53 H Mulder CG 5:00:00
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 0:10:00
6-024 Voorstraat 24 A Nippold CG 7:10:00
6-149 Grote Bredeplaats 24 wed J Nollides CG 8:00:00
7-116 Voorstraat 5 T Norbruis CG 3:10:00
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel CG 3:10:00
5-172 Lanen 50 Claas Norel CG 1:10:00 stond: carst pieters
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel CG 0:10:00
2-092 Wortelstraat 13 Johannes Norel CG 0:10:00
2-013 Zoutsloot 77 Johannes Norel CG 0:10:00
5-074 Heiligeweg 15 Johannes Norel CG 1:10:00
7-099 Voorstraat 37 Johannes Norel CG 6:00:00 huis
6-064 Lanen 9 Johannes Norel CG 2:00:00 stond: p rodenhuis
2-077 Hoogstraat 9 Johannes Norel CG 2:00:00 mouterij
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten CG 2:10:00 zeperij
8-095 Vijver 4 K van den Oever CG 1:00:00
8-169 Schritsen 24 D Ohlgard CG 2:00:00
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard CG 2:00:00 huis
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard CG 0:00:00
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard CG 4:00:00
5-070 Heiligeweg 7 J H Olinjus CG 4:00:00 huis
6-122 Lanen 18 Jouke H Olinjus CG 2:00:00
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus CG 0:00:00
5-189 Schritsen 29 Andries Onsman CG 1:05:00
3-211 Heiligeweg 70 Beerend Oorthuis CG 2:10:00
6-071 Lanen 21 A Oostendorp CG 2:10:00
4-036 Brouwersstraat 28 wed A Oosterbaan CG 4:00:00
1-118 Noorderhaven 67 Claas Oosterbaan CG 6:00:00
5-174 Lanen 46 Jacob Oosterbaan CG 3:00:00
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan CG 6:10:00 keet en huis
2-201 Lombardstraat 4 erven Tjerk P Oude CG 1:10:00
7-110 Voorstraat 13 M Ouendag CG 5:00:00
8-187 Raamstraat 10 T Paludanus CG 4:00:00
5-065 Spekmarkt 1 Jan J Park CG 2:00:00
1-097 Zoutsloot 33 Reinder Jans Park CG 0:10:00
8-029 Prinsenstraat 8 P Peaux CG 4:00:00 huis en wijnkelder
6-034 Drie Roemerssteeg 5 wed & erven P Peaux CG 1:00:00
6-036 Drie Roemerssteeg 9 wed & erven P Peaux CG 1:00:00 huis
7-071 Voorstraat 65 H Peaux CG 5:00:00
6-031 Voorstraat 10 wed P Peaux CG 4:10:00 huis
6-035 Drie Roemerssteeg 7 wed & erven P Peaux CG 1:00:00 huis
2-061 Droogstraat 63 H Peaux CG 0:10:00
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pecktol CG 1:00:00
8-107 Kleine Bredeplaats 18 wed P Persijn CG 4:10:00
4-137 Heiligeweg 4 G Pettinga CG 2:10:00
4-139 Brouwersstraat 1 G Pettinga CG 3:10:00 huis
8-084 Vijver 1 G Pettinga CG 3:00:00
4-140 Both Apothekerstraat 2 G Pettinga CG 2:00:00
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga CG 1:10:00
7-133 Noorderhaven 26 Roelof Peyzel CG 4:00:00
6-109 Comediesteeg 4 F Pheiffer CG 3:00:00 huis
6-107 Comediesteeg 2 F Pheiffer CG 0:00:00
7-084 Voorstraat 49 G Piekinga CG 5:10:00
5-018 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga CG 1:00:00
7-129 Grote Bredeplaats 25 Gosling Piekinga CG 5:00:00
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen CG 2:00:00 huis en stallingen
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen CG 4:00:00
3-027 Nieuwstraat 11 Beerend Plagge CG 0:10:00
4-038 Zuiderhaven 79 T Plantinga CG 6:00:00
2-215 Franekereind 19 Jacob P Poelstra CG 3:00:00 (lotten)
3-218 Heiligeweg 58 Jacob Poester CG 2:00:00 huis
2-034 Liemendijk 36 Beerend Pol CG 0:10:00 (was claas pieters)
2-029 Karremanstraat 13 Beerend Pol CG 0:10:00
1-034 Noorderhaven 53 S Popta CG 6:00:00
1-035 Noorderhaven 55 S Popta CG 6:00:00
6-080 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Post CG 0:10:00
6-089 Sint Odolphisteeg 11 Claas Posthumus CG 1:00:00 huis
4-040 Zuiderhaven 77 wed J F Posthumus CG 3:00:00
4-204 Zuiderhaven 40 wed J F Posthumus CG 6:00:00
1-146 Zoutsloot 61 Claas Postma CG 1:00:00
7-034 Noordijs 10 Piebe Postma CG 2:00:00
1-147 Zoutsloot 61 Claas Postma CG 2:00:00 huis
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting CG 2:00:00
7-016 Voorstraat 83 Johannes H Pottinga CG 6:00:00
7-012 Voorstraat 71 Johannes Proosterbeek CG 5:00:00
8-150 Grote Ossenmarkt 12 Douwe Quest CG 2:00:00
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma CG 2:10:00
2-157 Hoogstraat 16 Jelte Radsma CG 2:00:00
2-072 Hoogstraat 1 A Rasschen CG 2:00:00
2-073 Hoogstraat 1 A Rasschen CG 5:00:00
8-106 Kleine Bredeplaats 16 P Rausen CG 4:00:00
2-076 Hoogstraat 7 Hans Y van Rees CG 4:10:00
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma CG 4:00:00
6-040 Kleine Bredeplaats 3 Jacob Reinhart CG 2:00:00 huis
3-073 Franekereind 25 Jacob Reinhart CG 2:10:00
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart CG 1:10:00 huis
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko CG 2:00:00 pakhuis
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko CG 4:00:00
5-019 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Ried CG 1:00:00
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts CG 3:00:00
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh CG 1:10:00
8-004 Grote Bredeplaats 13 Johannes Rinsma CG 0:09:00 grondpagt
6-032 Drie Roemerssteeg 1 Y Rodenhuis CG 0:15:00
1-214 Bildtstraat 27 Ype Rodenhuis CG 6:00:00
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis CG 6:00:00
7-088 Voorstraat 41 wed A Roerich CG 5:10:00 huis
7-151 Noorderhaven 64 A Roerich CG 7:10:00
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock CG 12:00:00
5-016 Kleine Kerkstraat 14 Jan C Roodtje CG 1:00:00
3-012 Oosterkeetstraat 5 Jan Claasen Roodtje CG 1:00:00
2-213 William Boothstraat 39 Claas J Roodtje CG 2:00:00
8-096 Vijver 2 Bruin Claasen Roorda CG 4:10:00
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
1-202 Droogstraat 53 Jacob Roorda CG 1:10:00 stal
8-093 1/2 Vijver 8 Douwe de Roos CG 1:00:00
4-125 Hofstraat 21 Jacob van Rooyen CG 0:15:00
8-175 Raamstraat 2 A de Ruiter CG 2:00:00
7-030 Voorstraat 99 A de Ruiter CG 3:10:00
1-203 Droogstraat 55 W Ruitinga CG 0:10:00
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga CG 3:00:00
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga CG 5:00:00
1-224 Noorderhaven 103 W Ruitinga CG 2:00:00 huis
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas CG 3:00:00
6-029 Voorstraat 14 wed S Schaaff CG 7:10:00
6-033 Drie Roemerssteeg 3 wed S Schaaff CG 1:00:00
7-104 Voorstraat 27 T Schattenberg CG 5:00:00
4-205 Schoolstraat 1 A Scheltinga CG 6:00:00 (wallen)
6-011 Voorstraat 46 H P Schenkius CG 5:00:00
1-133 Bildtstraat 5 Jan Schiere CG 1:00:00
1-213 Bildtstraat 25 Jan Schiere CG 2:00:00
2-082 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere CG 3:00:00
6-133 Schritsen 3 Grietje Schiere CG 2:10:00
7-124 Grote Bredeplaats 35 Jan C Schiere CG 0:10:00
8-018 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere CG 3:00:00
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
1-108 Bildtstraat 10 Jan Schiere CG 1:00:00
8-021 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere CG 3:00:00
7-142 Noorderhaven 44 Jan Schiere CG 3:00:00 huis
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere CG 5:00:00 pakhuis
6-106 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen CG 2:10:00
7-158 Noorderhaven 82 F Schoonhoff CG 4:00:00
6-136 Schritsen 9 Johannes Schoot CG 2:00:00
1-122 Noorderhaven 77 H J van Schouwenburg CG 3:00:00
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage CG 4:00:00
3-090 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur CG 0:15:00
6-070 Lanen 19 Symon Schuurman CG 2:10:00
2-009 Zoutsloot 85 Tjeerd Siderius CG 1:10:00
7-156 Noorderhaven 76 J van Slooten CG 5:00:00
7-111 Voorstraat 11b T van Slooten CG 5:10:00
7-141 Noorderhaven 42 wed S van Slooten CG 4:00:00
7-112 Voorstraat 11 T van Slooten CG 3:00:00
7-146 Noorderhaven 52 T van Slooten CG 4:00:00 stal
8-143 Grote Ossenmarkt 1 Bernardus Smeeding CG 2:00:00
2-098 Wortelstraat 3 H Smith CG 0:00:00 tuin
4-150 Brouwersstraat 21 Thomas Smith CG 2:00:00
5-191 Schritsen 35 Hendrik Smith CG 3:00:00
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg CG 4:00:00
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg CG 1:00:00
4-029 Brouwersstraat 14 L Spannenburg CG 3:10:00
4-019 Schritsen 58 Laas Spannenburg CG 0:10:00
4-028 Brouwersstraat 14 L Spannenburg CG 4:00:00
4-035 Brouwersstraat 26 Sybren Spannenburg CG 3:00:00
4-018 Schritsen 58 Laas Spannenburg CG 0:10:00
8-054 Weeshuisstraat 0 de Stad CG 0:00:00 weeshuis
5-083 Grote Kerkstraat 40 de Stad Harlingen CG 1:00:00
6-073 1/2 Lanen 25 de Stad Harlingen CG 2:10:00
1-226 Karremanstraat 30 de Stad Harlingen CG 3:15:00
2-124 Liemendijk 42 Stads Wooning CG 0:00:00
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink CG 1:00:00
6-098 Lanen 59 Jan Steenbrink CG 2:00:00
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra CG 5:10:00
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld CG 0:10:00
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk CG 5:10:00
6-046 Kleine Bredeplaats 11 T S Stephany CG 4:00:00
5-015 Kleine Kerkstraat 16 T S Stephany CG 0:10:00
5-053 Grote Kerkstraat 8 T S Stephany CG 0:00:00
5-071 Heiligeweg 9 T S Stephany CG 6:00:00 huis
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra CG 9:00:00
6-072 Lanen 23 G Stinstra CG 0:10:00 stond: david willems
6-027 Voorstraat 18 G Stinstra CG 7:10:00
6-025 Voorstraat 22 G Stinstra CG 6:00:00
1-222 Noorderhaven 99 ds G Stinstra CG 6:00:00
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok CG 1:00:00
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok CG 0:10:00
2-167 Noorderhaven 111 C C van der Straten CG 6:00:00
7-103 Voorstraat 29 J A Straus CG 6:00:00
2-146 Scheerstraat 9 Tamme Stuel CG 0:10:00
4-136 Heiligeweg 6 wed Hendrik Swaal CG 2:10:00
1-096 Zoutsloot 31 Reinder A Swart CG 1:00:00
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda CG 7:00:00
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema CG 5:00:00
4-141 Brouwersstraat 3 A J Tadema CG 2:00:00
8-036 Havenplein 3 Hendrik A Tamsma CG 4:10:00
5-145 Heiligeweg 24 G van Temmen CG 1:00:00 stond: agnietje kronenburg
6-019 Voorstraat 32 H Terwogt CG 4:00:00
8-151 Grote Ossenmarkt 14 Pieter Tetrode CG 2:00:00
4-046 Raamstraat 3 P Tetrode CG 2:10:00
3-003 Scheffersplein 27 P Tetrode CG 2:00:00 keet
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode CG 3:00:00
8-192 Zuiderhaven 45 P Tetrode CG 4:00:00 pakhuis
8-153 Grote Ossenmarkt 18 Pieter Tetrode CG 0:00:00 huis
4-047 Raamstraat 1 P Tetrode CG 2:10:00 hieronder beklemd no 4
4-045 Raamstraat 5 P Tetrode CG 1:05:00
2-081 Hoogstraat 17 P Tetrode CG 2:00:00 wagenhuis
8-191 Zuiderhaven 47 P Tetrode CG 3:00:00 pakhuis
7-015 Voorstraat 79 S S Teyema CG 8:00:00
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge CG 2:00:00
2-153 Scheerstraat 2 Frans Tjallingii CG 0:15:00
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii CG 5:10:00
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii CG 0:00:00
2-166 Noorderhaven 109 F Tjallingii CG 6:00:00
7-134 Noorderhaven 28 P Tjallingii CG 5:00:00
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii CG 2:10:00 gleybakkerij
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii CG 2:10:00 keet
7-075 Roeperssteeg 2 F Tjallingii CG 3:00:00 pakhuis
2-173 Rommelhaven 13 F Tjallingii CG 0:10:00
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii CG 0:15:00
1-017 Noorderhaven 27 P Tjallingii CG 2:10:00
4-001 Schritsen 50 F Tjallingii CG 4:00:00 gleibakkerij
4-250 Zuidersteeg 3 Hendrik Tobé CG 0:10:00 huis
4-249 Zuidersteeg 1 Hendrik Tobé CG 0:10:00 huis
1-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter CG 2:10:00
8-067 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout CG 3:00:00
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout CG 7:10:00 huis en agterhuis
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga CG 3:00:00
2-084 Hoogstraat 23a Feikje Tuininga CG 4:00:00
2-083 Hoogstraat 21 Feikje Tuininga CG 1:10:00
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
6-062 't Poortje 2 Minne van der Veen CG 1:00:00
6-058 Lanen 5 Minne van der Veen CG 2:00:00
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen CG 3:00:00
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen CG 0:10:00
7-147 Noorderhaven 56 Jan van der Veen CG 3:00:00 pakhuis
7-105 Voorstraat 25 Jan van der Veen CG 9:00:00
5-146 Heiligeweg 22 nom ux Jan van der Veen CG 1:00:00
6-118 Lanen 26 P van der Veen CG 3:00:00
5-165 Lanen 64 Reinder van der Veen CG 2:00:00
3-063 Nieuwstraat 52 Jan van der Veen CG 0:10:00
4-163 Rozengracht 0 R Veenstra CG 1:10:00 (stond: j h olinjus)
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra CG 3:10:00
4-183 Rozengracht 18 S Veenstra CG 2:00:00
4-190 Rozengracht 2 S Veenstra CG 5:10:00
6-141 Schritsen 19 Cornelis van der Veer CG 1:10:00
2-212 William Boothstraat 37 D Vellinga CG 1:00:00 wooning
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga CG 2:00:00 keet
6-144 Grote Bredeplaats 14 D Vellinga CG 6:10:00
6-052 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel CG 4:00:00
4-097 Vianen 14 Jan W Vettevogel CG 5:10:00
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel CG 0:10:00
6-097 Lanen 57 Jan W Vettevogel CG 0:00:00
4-146 Brouwersstraat 13 Jan W Vettevogel CG 4:10:00
2-140 Herenwaltje 17 Jan W Vettevogel CG 0:10:00
7-087 Voorstraat 43 Jan W Vettevogel CG 6:10:00
6-023 Voorstraat 26 W Vettevogel CG 6:00:00
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel CG 2:00:00
6-137 Schritsen 11 Jan W Vettevogel CG 2:10:00
1-100 Zoutsloot 41 Jan W Vettevogel CG 0:10:00
4-037 Zuiderhaven 81 Jan W Vettevogel CG 3:10:00
4-166 Rozengracht 11 M Vink CG 1:00:00 pakhuis
4-129 Hofstraat 27 M Vink CG 0:00:00 woning
4-048 Kerkpad 7 M Vink CG 1:00:00 huis
4-116 Hofstraat 7 M Vink CG 1:10:00
4-121 Hofstraat 19 M Vink CG 0:10:00 huis
4-165 Rozengracht 9 M Vink CG 1:00:00 woning
4-130 Hofstraat 29 M Vink CG 1:00:00 huis en hoff
5-006 Voorstraat 82 qq Minne Vink CG 5:00:00
2-067 Karremanstraat 21 M Vink CG 1:00:00 huis
4-245 Zuiderstraat 20 B Visscher CG 0:10:00 huis
1-025 Droogstraat 7 B Visscher CG 2:10:00 panwerk
1-013 Noorderhaven 21 Barend Visscher CG 6:10:00
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher CG 4:10:00
1-009 Noorderhaven 13 B Visscher CG 2:10:00
1-011 Noorderhaven 17 B Visscher CG 2:10:00
1-023 Noorderhaven 35 B Visscher CG 4:00:00
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon CG 12:00:00 dubbeld huis
7-052 Rommelhaven 6 Yge Visser CG 3:10:00 huis en smitte
2-214 Franekereind 17 Jan Visser CG 3:10:00 (lotten)
7-004 Sint Jacobstraat 7 Yge Visser CG 1:10:00
7-005 Sint Jacobstraat 9 Yge Visser CG 1:00:00 huis
8-017 Noorderhaven 12 Barend Visser CG 4:00:00
1-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet CG 2:10:00
3-092 Kerkpoortstraat 9 Hendrik Vogelsang CG 0:00:00
8-136 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelsang CG 1:00:00
7-029 Voorstraat 97 Gerlof de Vries CG 5:10:00
2-079 Hoogstraat 13 Claas de Vries CG 3:00:00
3-220 Heiligeweg 54 Hendrik Warnders CG 2:00:00
5-144 Heiligeweg 26 Pieter Warnders CG 1:10:00 doorgehaald
5-075 Heiligeweg 17 wed Cornelis Wassenaar CG 1:10:00
7-145 Noorderhaven 50 J Wassenaar CG 3:00:00 pakhuis en kamer
1-027 Noorderhaven 39 Jacob Wassenaar CG 6:00:00
2-068 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis CG 1:00:00
2-200 Lombardstraat 2 Stads Weeshuis CG 6:00:00
1-200 Droogstraat 47 Johannes A van der Werff CG 1:10:00
1-220 Noorderhaven 95 Johannes A van der Werff CG 6:00:00
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp CG 6:00:00
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp CG 4:00:00 bakkerij
5-003 Voorstraat 90 Thomas Westerhuis CG 5:00:00
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra CG 1:10:00
1-103 Bildtstraat 16 H J Westra CG 1:10:00 huis
1-120 Noorderhaven 71 H J Westra CG 6:00:00
1-121 Droogstraat 8 H J Westra CG 3:10:00
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey CG 3:00:00 huis en moolen
1-181 Karremanstraat 4 D van der Wey CG 0:10:00
1-182 Karremanstraat 2 D van der Wey CG 0:00:00 stal
7-038 Rommelhaven 28 Sj van der Weyde CG 4:00:00
4-242 Zuiderhaven 26 Sjoerd Wiarda CG 1:00:00
8-195 Zuiderhaven 37 S Wiarda CG 3:00:00 pakhuis
4-238 Zuiderhaven 30 Sjoerd Wiarda CG 3:00:00 huis
6-155 Kleine Bredeplaats 12 S P Wierda CG 7:00:00
4-143 Brouwersstraat 7 A Wierdsma CG 4:00:00
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers CG 1:00:00
8-063 Grote Bredeplaats 2 het Wijdschippersgilde CG 8:00:00 huis
8-109 Kleine Bredeplaats 22 Claas Y Wijga CG 4:00:00
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga CG 1:10:00
2-148 Scheerstraat 12 S Wijma CG 2:10:00
2-050 Liemendijk 12 S Wijma CG 2:00:00 tuin
2-147 Scheerstraat 11 S Wijma CG 2:10:00 huis
2-075 Hoogstraat 5 Sjoerd Wijma CG 5:00:00
5-014 Kleine Kerkstraat 18 erven E Wijnalda CG 2:00:00 huis
2-012 Zoutsloot 73 Sikke Wijnalda CG 1:10:00
5-188 Schritsen 27 A Wijngaarden CG 2:10:00
2-178 Noordijs 9 Jelle Wildschut CG 6:00:00
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut CG 7:00:00 huis (lotten)
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut CG 1:00:00 huis en tuin
2-182 Noordijs 15 Jelle Wildschut CG 8:00:00 huis (lotten)
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut CG 0:10:00
2-139 Herenwaltje 15 J Wildschut CG 1:00:00
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut CG 4:00:00 pakhuis
5-067 Heiligeweg 1 Hendrik de Wind CG 1:00:00
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers CG 2:00:00
2-187 1/2 Noordijs 23 H Winnekes CG 3:00:00 wagenhuis (lotten)
4-102 Romastraat 10 Harmen Winnekes CG 0:10:00
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes CG 13:00:00
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes CG 6:00:00
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes CG 1:00:00
7-031 Voorstraat 101 Tamme de Witt CG 3:10:00
5-028 Voorstraat 64 H Witte CG 6:00:00
5-084 Grote Kerkstraat 42 H Witte CG 1:00:00 huis
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf CG 2:10:00
4-034 Brouwersstraat 24 Dirk G van der Woude CG 3:00:00
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters CG 1:10:00
6-087 Sint Odolphisteeg 7 erven S Wybenga CG 2:00:00 stond: m vellinga
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga CG 10:00:00 huis en stal
6-088 Sint Odolphisteeg 9 S Wybenga CG 2:00:00 stond: m vellinga
1-145 Achterstraat 8 Eyze Ypey CG 1:00:00
5-017 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee CG 1:00:00
1-030 Noorderhaven 45 wed Z van der Zee CG 4:00:00
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee CG 0:10:00
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
1-114 Droogstraat 19 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-038 Noorderhaven 59 Jan D Zeilmaker CG 6:00:00
1-215 Noorderhaven 85 Jan D Zeilmaker CG 5:00:00 pakhuis
2-078 Hoogstraat 11 J D Zichman CG 2:10:00
6-037 Voorstraat 8 C D Zijlstra CG 6:10:00
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra CG 6:00:00
7-155 Noorderhaven 74 Zijlstra CG 3:00:00
6-114 Lanen 85 H W Zijlstra CG 8:10:00 huis en brouwerij
6-016 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra CG 8:00:00
7-154 Noorderhaven 72 Willem Zondervan CG 3:00:00
7-058 Noorderhaven 110 Jan Zuderma CG 3:00:00 pakhuis
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zudersma CG 4:00:00
4-079 Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij CG 0:00:00
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag CG 3:00:00 huis en tuin