Harlingen, reëelkohier 1786 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943)

Harlingen, reëelkohier 1786 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1786. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5½e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vastigheeden binnen Harlingen en desselvs Jurisdictie geleegen, gemaakt en gerenoveerd bij de achtbare magistraat der voorsz. Stad, volgens aanschrijvinge van de Edele Mogende Heeren Staaten van Vriesland, in dato den 17e Maart jongstleeden, en zulks voor den Jaare van Maij 1786 tot Maij 1787.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-14 20:49:14

kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  

pandgeschat adres soort o/gvoornaam patroniem familienaamhuurwaardegrondpachtaanslag
1-001Noorderhaven 1soort onroerend goedsmitte    
1-001Noorderhaven 1eigenaar Corn. Jans    
1-001Noorderhaven 1gebruiker Corn. Jans    
1-001Noorderhaven 1huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-002Noorderhaven 3soort onroerend goedhuis    
1-002Noorderhaven 3eigenaar Albert Hendriks    
1-002Noorderhaven 3gebruiker Albert Hendriks    
1-002Noorderhaven 3huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-003 soort onroerend goedhelling    
1-003 eigenaar Jan Yemes c.soc.   
1-003 gebruiker Jan Yemes c.soc.   
1-003 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-004 soort onroerend goedmastmakerij    
1-004 eigenaar Hendrik Wybes    
1-004 gebruiker Hendrik Wybes    
1-004 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-005Noorderhoofd 1soort onroerend goedmastmakerij    
1-005Noorderhoofd 1eigenaar Tjepke Saakes    
1-005Noorderhoofd 1gebruiker Tjepke Saakes    
1-005Noorderhoofd 1huurwaarde en aanslag  05‑10‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-006Noorderhaven 5soort onroerend goedhuis    
1-006Noorderhaven 5eigenaar Keimpe Zeilemaker    
1-006Noorderhaven 5gebruiker Keimpe Zeilemaker    
1-006Noorderhaven 5huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-006Noorderhaven 5gebruiker Roelof Jochums wed.   
1-006Noorderhaven 5huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-006Noorderhaven 5huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
1-007Noorderhaven 7soort onroerend goedhuis    
1-007Noorderhaven 7eigenaar Melle Ynses    
1-007Noorderhaven 7gebruiker Harmen Jansen    
1-007Noorderhaven 7huurwaarde  40‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7gebruiker Bauke Jielts wed.   
1-007Noorderhaven 7huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7gebruiker Steffen Franzen    
1-007Noorderhaven 7huurwaarde totaal  18‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-007Noorderhaven 7af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-007Noorderhaven 7huurwaarde en aanslag  70‑10‑00 cg 12‑16‑06 cg
1-008Noorderhaven 9soort onroerend goedhuis    
1-008Noorderhaven 9eigenaar Melle Ynses    
1-008Noorderhaven 9gebruiker Sasker Oeges    
1-008Noorderhaven 9huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-008Noorderhaven 9af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-008Noorderhaven 9huurwaarde en aanslag  57‑10‑00 cg 10‑09‑00 cg
1-009Noorderhaven 11soort onroerend goedhuis    
1-009Noorderhaven 11eigenaar Douwe Zeilmaker    
1-009Noorderhaven 11gebruiker Rinnert de Beer    
1-009Noorderhaven 11huurwaarde en aanslag  49‑10‑00 cg 09‑00‑00 cg
1-010Noorderhaven 13soort onroerend goedhuis    
1-010Noorderhaven 13eigenaar Jan Trompetter    
1-010Noorderhaven 13gebruiker Pieter Cl. Nap    
1-010Noorderhaven 13huurwaarde  44‑00‑00 cg  
1-010Noorderhaven 13gebruiker Jarig Hendriks    
1-010Noorderhaven 13huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-010Noorderhaven 13huurwaarde totaal  62‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-010Noorderhaven 13af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-010Noorderhaven 13huurwaarde en aanslag  60‑10‑00 cg 11‑00‑00 cg
1-011Noorderhaven 15soort onroerend goedhuis    
1-011Noorderhaven 15eigenaar David Willems    
1-011Noorderhaven 15gebruiker David Willems    
1-011Noorderhaven 15huurwaarde  23‑00‑00 cg  
1-011Noorderhaven 15gebruiker Rintje Jakles    
1-011Noorderhaven 15huurwaarde en aanslag  43‑00‑00 cg 07‑16‑06 cg
1-012Noorderhaven 17soort onroerend goed    
1-012Noorderhaven 17eigenaar     
1-012Noorderhaven 17gebruiker     
1-012Noorderhaven 17opmerking afgebrooken dus nihil
1-013Noorderhaven 19soort onroerend goedhuis    
1-013Noorderhaven 19eigenaar Barend Visser    
1-013Noorderhaven 19gebruiker Seerd Sjouwkes    
1-013Noorderhaven 19huurwaarde  55‑00‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19gebruiker Thomas Eyberts wed.   
1-013Noorderhaven 19huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19gebruiker Bauke Jansen    
1-013Noorderhaven 19huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19gebruiker Corn. Corn. Fok    
1-013Noorderhaven 19huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19gebruiker Melcher Melchers    
1-013Noorderhaven 19huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19huurwaarde totaal  143‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-013Noorderhaven 19af: sint jacobi schatting  05‑00‑00 cg  
1-013Noorderhaven 19huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 25‑01‑12 cg
1-014Noorderhaven 21soort onroerend goed    
1-014Noorderhaven 21eigenaar Fedde Dreyer wed.   
1-014Noorderhaven 21gebruiker Fedde Dreyer wed.   
1-014Noorderhaven 21huurwaarde  80‑00‑00 cg  
1-014Noorderhaven 21gebruiker Christiaan Lourens    
1-014Noorderhaven 21huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-014Noorderhaven 21huurwaarde en aanslag  04‑00‑00 cg 18‑18‑02 cg
1-015Noorderhaven 23soort onroerend goedhuis    
1-015Noorderhaven 23eigenaar Jan Trompetter c.soc.   
1-015Noorderhaven 23gebruiker Jan Trompetter c.soc.   
1-015Noorderhaven 23huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-016Noorderhaven 25soort onroerend goedhuis    
1-016Noorderhaven 25eigenaar Jan L. Buisman    
1-016Noorderhaven 25gebruiker Jan L. Buisman    
1-016Noorderhaven 25huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
1-017Noorderhaven 27soort onroerend goedhuis    
1-017Noorderhaven 27eigenaar Jan A. Bakker    
1-017Noorderhaven 27gebruiker Freerk Jansen    
1-017Noorderhaven 27huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-017Noorderhaven 27gebruiker Frans Baukes    
1-017Noorderhaven 27huurwaarde  50‑00‑00 cg  
1-017Noorderhaven 27huurwaarde totaal  76‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-017Noorderhaven 27af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-017Noorderhaven 27huurwaarde en aanslag  73‑10‑00 cg 13‑07‑04 cg
1-018Noorderhaven 29soort onroerend goedhuis    
1-018Noorderhaven 29eigenaar Reynder Zeilmaker    
1-018Noorderhaven 29gebruiker Reynder Zeilmaker    
1-018Noorderhaven 29huurwaarde  77‑00‑00 cg  
1-018Noorderhaven 29gebruiker Hans Paulus    
1-018Noorderhaven 29huurwaarde  27‑00‑00 cg  
1-018Noorderhaven 29huurwaarde en aanslag  04‑00‑00 cg 18‑18‑02 cg
1-019Zoutsloot 8soort onroerend goedhoutstek en stal    
1-019Zoutsloot 8eigenaar Jan A. Bakker    
1-019Zoutsloot 8gebruiker Jan A. Bakker    
1-019Zoutsloot 8huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-020Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-020Noorderhaven 31eigenaar Salomon Jans    
1-020Noorderhaven 31gebruiker Salomon Jans    
1-020Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-021Noorderhaven 31soort onroerend goedhuis    
1-021Noorderhaven 31eigenaar Jan A. Bakker c.s.   
1-021Noorderhaven 31gebruiker J.C. Metzler    
1-021Noorderhaven 31huurwaarde  90‑00‑00 cg  
1-021Noorderhaven 31af: sint jacobi schatting  04‑00‑00 cg  
1-021Noorderhaven 31huurwaarde en aanslag  86‑00‑00 cg 15‑12‑12 cg
1-022Noorderhaven 33soort onroerend goedhuis    
1-022Noorderhaven 33eigenaar Jan A. Bakker    
1-022Noorderhaven 33gebruiker Jan A. Bakker    
1-022Noorderhaven 33huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 23‑12‑12 cg
1-022Noorderhaven 33opmerking hieronder beklemd no. 1-023
1-023Noorderhaven 35soort onroerend goedhuis    
1-023Noorderhaven 35eigenaar Jan A. Bakker    
1-023Noorderhaven 35gebruiker     
1-023Noorderhaven 35huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-023Noorderhaven 35opmerking beklemd onder no. 1-022
1-024Noorderhaven 37soort onroerend goedhuis en brouwerij    
1-024Noorderhaven 37eigenaar S. IJsenbeek    
1-024Noorderhaven 37gebruiker S. IJsenbeek    
1-024Noorderhaven 37huurwaarde  88‑00‑00 cg  
1-024Noorderhaven 37gebruiker Jacobus Ald. Pot    
1-024Noorderhaven 37huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-024Noorderhaven 37gebruiker Wieger Hayes    
1-024Noorderhaven 37huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 26‑03‑10 cg
1-025Droogstraat 7soort onroerend goedpanwerk    
1-025Droogstraat 7eigenaar Pieter Hannema    
1-025Droogstraat 7gebruiker Pieter Hannema    
1-025Droogstraat 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-026Droogstraat 9soort onroerend goedtuin    
1-026Droogstraat 9eigenaar L. Tabes    
1-026Droogstraat 9gebruiker A.R. van Dalsen    
1-026Droogstraat 9huurwaarde  32‑05‑00 cg  
1-026Droogstraat 9af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-026Droogstraat 9huurwaarde en aanslag  30‑15‑00 cg 05‑11‑12 cg
1-026/2 soort onroerend goedstal en wagenhuis    
1-026/2 eigenaar L. Tabes    
1-026/2 gebruiker A.R. van Dalsen    
1-026/2 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-026/2 opmerking [voor de tweede maal vermeld als 1-026]
1-027Noorderhaven 39soort onroerend goedhuis    
1-027Noorderhaven 39eigenaar Ale Andries    
1-027Noorderhaven 39gebruiker Gerben Landstra    
1-027Noorderhaven 39huurwaarde  70‑00‑00 cg  
1-027Noorderhaven 39gebruiker Ale Andries    
1-027Noorderhaven 39huurwaarde  10‑00‑00 cg  
1-027Noorderhaven 39gebruiker Wemeltje Lodewijks    
1-027Noorderhaven 39huurwaarde  21‑00‑00 cg  
1-027Noorderhaven 39gebruiker Hendrik Johannes wed.   
1-027Noorderhaven 39huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-027Noorderhaven 39huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 21‑12‑10 cg
1-028Noorderhaven 41soort onroerend goedhuis    
1-028Noorderhaven 41gebruiker Berend Visser    
1-028Noorderhaven 41huurwaarde  115‑00‑00 cg  
1-028Noorderhaven 41af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
1-028Noorderhaven 41huurwaarde en aanslag  09‑00‑00 cg 19‑06‑06 cg
1-029Noorderhaven 43soort onroerend goedhuis en agterhuis    
1-029Noorderhaven 43eigenaar J. van Alema    
1-029Noorderhaven 43gebruiker J. van Alema    
1-029Noorderhaven 43huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 21‑16‑06 cg
1-030Noorderhaven 45soort onroerend goedhuis    
1-030Noorderhaven 45eigenaar Sytse Drieses wed.   
1-030Noorderhaven 45gebruiker Hendrik Oswald    
1-030Noorderhaven 45huurwaarde  75‑00‑00 cg  
1-030Noorderhaven 45af: sint jacobi schatting  04‑00‑00 cg  
1-030Noorderhaven 45huurwaarde en aanslag  71‑00‑00 cg 12‑18‑02 cg
1-031Noorderhaven 47soort onroerend goedhuis    
1-031Noorderhaven 47eigenaar Tjebbe Dreyer    
1-031Noorderhaven 47gebruiker Tjebbe Dreyer    
1-031Noorderhaven 47huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-032Noorderhaven 49soort onroerend goedhuis    
1-032Noorderhaven 49eigenaar A.R. van Dalsen nom.ux.   
1-032Noorderhaven 49gebruiker A.R. van Dalsen nom.ux.   
1-032Noorderhaven 49huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 22‑14‑08 cg
1-033Noorderhaven 51soort onroerend goedhuis    
1-033Noorderhaven 51eigenaar P. Couperus    
1-033Noorderhaven 51gebruiker P. Couperus    
1-033Noorderhaven 51huurwaarde en aanslag  86‑00‑00 cg 15‑12‑12 cg
1-034Noorderhaven 53soort onroerend goedhuis    
1-034Noorderhaven 53eigenaar Age Reynalda wed.   
1-034Noorderhaven 53gebruiker Marten Fokkes    
1-034Noorderhaven 53huurwaarde en aanslag  80‑09‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-034/2 soort onroerend goedtuin    
1-034/2 eigenaar A.R. van Dalsen    
1-034/2 gebruiker A.R. van Dalsen    
1-034/2 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-035Noorderhaven 55soort onroerend goedhuis    
1-035Noorderhaven 55eigenaar Jan A. Bakker    
1-035Noorderhaven 55gebruiker Joh. Spree    
1-035Noorderhaven 55huurwaarde  160‑00‑00 cg  
1-035Noorderhaven 55af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
1-035Noorderhaven 55huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 28‑00‑00 cg
1-036Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-036Noorderhaven 57eigenaar ds. J. van Assen    
1-036Noorderhaven 57gebruiker ds. J. van Assen    
1-036Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  84‑00‑00 cg 15‑05‑06 cg
1-037Noorderhaven 57soort onroerend goedhuis    
1-037Noorderhaven 57eigenaar Jan Porten    
1-037Noorderhaven 57gebruiker Jan Porten    
1-037Noorderhaven 57huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
1-038Noorderhaven 59soort onroerend goedhuis    
1-038Noorderhaven 59eigenaar Jan D. Zeilmaker    
1-038Noorderhaven 59gebruiker Jan D. Zeilmaker    
1-038Noorderhaven 59huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 21‑16‑06 cg
1-038Noorderhaven 59opmerking hieronder beklemd no. 39
1-039Noorderhaven 61soort onroerend goedpakhuis    
1-039Noorderhaven 61eigenaar Jan D. Zeilmaker    
1-039Noorderhaven 61gebruiker Jan D. Zeilmaker    
1-039Noorderhaven 61huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-039Noorderhaven 61opmerking beklemd onder no. 1-038
1-040 soort onroerend goedtuin    
1-040 eigenaar Jan A. Bakker    
1-040 gebruiker Jan A. Bakker    
1-040 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-041Zeilmakersstraat 20soort onroerend goedstal en wagenhuis    
1-041Zeilmakersstraat 20eigenaar P.J. Hanekuyk    
1-041Zeilmakersstraat 20gebruiker P.J. Hanekuyk    
1-041Zeilmakersstraat 20huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-042 soort onroerend goedleerloyerije    
1-042 eigenaar A. van Ziegen    
1-042 gebruiker A. van Ziegen    
1-042 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-043 soort onroerend goedhuis    
1-043 eigenaar Marijke Sjoerds    
1-043 gebruiker Marijke Sjoerds    
1-043 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-043 gebruiker Elle Claasen wed.   
1-043 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-035Noorderhaven 55huurwaarde totaal  33‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-035Noorderhaven 55af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-043 huurwaarde en aanslag  31‑04‑00 cg 05‑13‑08 cg
1-044Zoutsloot 19soort onroerend goedtimmerwinkel    
1-044Zoutsloot 19eigenaar Taede Taedses    
1-044Zoutsloot 19gebruiker Taede Taedses    
1-044Zoutsloot 19huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
1-045Zeilmakersstraat 16soort onroerend goedperken    
1-045Zeilmakersstraat 16eigenaar A.R. van Dalsen nom.ux.   
1-045Zeilmakersstraat 16gebruiker ledig    
1-045Zeilmakersstraat 16huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-046 soort onroerend goedhuis    
1-046 eigenaar Bartel Jansen    
1-046 gebruiker Andries Elles    
1-046 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-046 af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
1-046 huurwaarde en aanslag  19‑05‑00 cg 03‑09‑14 cg
1-047 soort onroerend goedhuis    
1-047 eigenaar Jan Jansen pottebakker   
1-047 gebruiker Michiel Kok    
1-047 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-047 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-047 huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
1-048Zoutsloot 1soort onroerend goedhelling    
1-048Zoutsloot 1eigenaar Bartel Jans    
1-048Zoutsloot 1gebruiker Bartel Jans    
1-048Zoutsloot 1huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
1-049 soort onroerend goedwoning    
1-049 eigenaar Harmen Geerts    
1-049 gebruiker Harmen Geerts    
1-049 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-050 soort onroerend goedhuis    
1-050 eigenaar Douwe Annes    
1-050 gebruiker Pieter Edsgers    
1-050 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-050 opmerking woont vergeefs
1-050/2 soort onroerend goedhuis    
1-050/2 eigenaar Teunis Norbruis    
1-050/2 gebruiker Teunis Norbruis    
1-050/2 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-051 soort onroerend goedhuis    
1-051 eigenaar Pieter Annes    
1-051 gebruiker Matthijs Jurjens    
1-051 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-052 soort onroerend goedhuis    
1-052 eigenaar Fokke Smid erven   
1-052 gebruiker Sybe Reyns    
1-052 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-052 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-052 huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
1-053 soort onroerend goedhuis    
1-053 eigenaar Teunis Norbruis    
1-053 eigenaar Harke Jurjens    
1-053 gebruiker Aldert Jans wed.   
1-053 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-053 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-053 huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
1-053/2 soort onroerend goedwoning    
1-053/2 eigenaar Symon Wijma    
1-053/2 gebruiker militairen    
1-053/2 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-053/2 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-053/2 huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
1-054 soort onroerend goedhuis    
1-054 eigenaar Eybert Hendriks    
1-054 gebruiker Eybert Hendriks    
1-054 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-055 soort onroerend goedhuis    
1-055 eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-055 gebruiker Reyn Gerbranda wed.   
1-055 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-055 opmerking woont vergeefs
1-056 soort onroerend goedhuis    
1-056 eigenaar Jetse Jelles    
1-056 gebruiker Jan Brink    
1-056 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-056 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-056 huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
1-057Bargebuurtspoortje 4soort onroerend goedwoning    
1-057Bargebuurtspoortje 4eigenaar armekamer    
1-057Bargebuurtspoortje 4gebruiker Frans Claasen    
1-057Bargebuurtspoortje 4huurwaarde en aanslag  15‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-057Bargebuurtspoortje 4opmerking heeft voor den jaare 1720 aan de
1-057Bargebuurtspoortje 4opmerking armekamer behoord
1-058Bargebuurtspoortje 4soort onroerend goedwoning    
1-058Bargebuurtspoortje 4eigenaar Jacobus Ald. Hendriks    
1-058Bargebuurtspoortje 4gebruiker Bern. Brink    
1-058Bargebuurtspoortje 4huurwaarde en aanslag  18‑04‑00 cg 03‑06‑04 cg
1-059Bargebuurtspoortje 6soort onroerend goedhuis    
1-059Bargebuurtspoortje 6eigenaar Okke Jurjens    
1-059Bargebuurtspoortje 6gebruiker Gerryt Dirks wed.   
1-059Bargebuurtspoortje 6huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-059Bargebuurtspoortje 6af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-059Bargebuurtspoortje 6huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
1-060Bargebuurtspoortje 8soort onroerend goedhuis    
1-060Bargebuurtspoortje 8eigenaar Symon Haantjes    
1-060Bargebuurtspoortje 8gebruiker Jan Carels    
1-060Bargebuurtspoortje 8huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-060Bargebuurtspoortje 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-060Bargebuurtspoortje 8huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
1-061Bargebuurtspoortje 10soort onroerend goedhuis    
1-061Bargebuurtspoortje 10eigenaar Jan Martens Blom    
1-061Bargebuurtspoortje 10gebruiker Jan Martens Blom    
1-061Bargebuurtspoortje 10huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-062Bargebuurtspoortje 12soort onroerend goedhuis    
1-062Bargebuurtspoortje 12eigenaar Age Johannes    
1-062Bargebuurtspoortje 12gebruiker Anth. Harmanus    
1-062Bargebuurtspoortje 12huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-062Bargebuurtspoortje 12af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-062Bargebuurtspoortje 12huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
1-063Zoutsloot 21soort onroerend goedhuis    
1-063Zoutsloot 21eigenaar Douwe Annes    
1-063Zoutsloot 21gebruiker Jan Laets wed.   
1-063Zoutsloot 21huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-063Zoutsloot 21af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-063Zoutsloot 21huurwaarde en aanslag  14‑10‑00 cg 02‑12‑12 cg
1-064Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-064Zoutsloot 23eigenaar Jacob Lieuwes    
1-064Zoutsloot 23gebruiker Wopke Johannes wed.   
1-063Zoutsloot 21huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-064Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  15‑10‑00 cg 02‑16‑06 cg
1-065Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-065Zoutsloot 23eigenaar Rein Faber    
1-065Zoutsloot 23gebruiker Albert Claasen wed.   
1-065Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-065Zoutsloot 23opmerking woont vergeefs
1-066Zoutsloot 23soort onroerend goedhuis    
1-066Zoutsloot 23eigenaar Jetske Heeres    
1-066Zoutsloot 23gebruiker Aukjen Douwes    
1-066Zoutsloot 23huurwaarde  10‑00‑00 cg  
1-066Zoutsloot 23af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-066Zoutsloot 23huurwaarde en aanslag  09‑10‑00 cg 01‑14‑08 cg
1-067Zeilmakersstraat 14soort onroerend goedwooning    
1-067Zeilmakersstraat 14eigenaar Wybren Willems    
1-067Zeilmakersstraat 14gebruiker Christiaan Hendriks    
1-067Zeilmakersstraat 14huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-067Zeilmakersstraat 14af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-067Zeilmakersstraat 14huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
1-068Zeilmakersstraat 12soort onroerend goedwoning    
1-068Zeilmakersstraat 12eigenaar Wybren Willems    
1-068Zeilmakersstraat 12gebruiker Daniel Pyters    
1-068Zeilmakersstraat 12huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-068Zeilmakersstraat 12af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-068Zeilmakersstraat 12huurwaarde en aanslag  14‑10‑00 cg 02‑12‑12 cg
1-069Zeilmakersstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-069Zeilmakersstraat 12eigenaar Dirk C. Wetsens    
1-069Zeilmakersstraat 12gebruiker Steeven Everts    
1-069Zeilmakersstraat 12huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-069Zeilmakersstraat 12af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-069Zeilmakersstraat 12huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-070Zeilmakersstraat 10soort onroerend goedhuis    
1-070Zeilmakersstraat 10eigenaar Jetske Heeres    
1-070Zeilmakersstraat 10gebruiker ledig    
1-070Zeilmakersstraat 10huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-071Zeilmakersstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-071Zeilmakersstraat 8eigenaar Cornelis Jans    
1-071Zeilmakersstraat 8gebruiker Geert Jansen    
1-071Zeilmakersstraat 8huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-071Zeilmakersstraat 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-071Zeilmakersstraat 8huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
1-072Zeilmakersstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-072Zeilmakersstraat 8eigenaar Jan Bretel    
1-072Zeilmakersstraat 8gebruiker Yede Pieters wed.   
1-072Zeilmakersstraat 8huurwaarde  17‑00‑00 cg  
1-072Zeilmakersstraat 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-072Zeilmakersstraat 8huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
1-073Zeilmakersstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-073Zeilmakersstraat 6eigenaar Broer Wybrens    
1-073Zeilmakersstraat 6gebruiker Gerryttje Lieuwes    
1-073Zeilmakersstraat 6huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-073Zeilmakersstraat 6af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-073Zeilmakersstraat 6huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑06 cg
1-074Zeilmakersstraat 4soort onroerend goedhuis    
1-074Zeilmakersstraat 4eigenaar Cl. Folkerts    
1-074Zeilmakersstraat 4gebruiker Coenraad Smit wed.   
1-074Zeilmakersstraat 4huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-074Zeilmakersstraat 4gebruiker Gerryt Dirks    
1-074Zeilmakersstraat 4huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-074Zeilmakersstraat 4huurwaarde totaal  40‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-074Zeilmakersstraat 4af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-074Zeilmakersstraat 4huurwaarde en aanslag  39‑10‑00 cg 07‑03‑10 cg
1-075 soort onroerend goedstal    
1-075 eigenaar C. Burman    
1-075 gebruiker Christ. Schreuder    
1-075 huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-076 soort onroerend goedhuis    
1-076 eigenaar Dirk Christiaans    
1-076 gebruiker Wouter Scheltes    
1-076 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-076 gebruiker Folkert Ennes    
1-076 gebruiker Harmen Gerbens    
1-076 gebruiker Hendrik Haasbeek    
1-076 huurwaarde totaal  62‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-076 af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-076 huurwaarde en aanslag  60‑08‑00 cg 10‑19‑10 cg
1-077Dijkswal 1soort onroerend goedmolen    
1-077Dijkswal 1eigenaar Anne Saapes    
1-077Dijkswal 1eigenaar Harmen Jans    
1-077Dijkswal 1gebruiker Anne Saapes    
1-077Dijkswal 1gebruiker Harmen Jans    
1-077Dijkswal 1huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-078Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-078Vissersstraat 2eigenaar Dirk Cornelis    
1-078Vissersstraat 2gebruiker Geert Gerryts    
1-078Vissersstraat 2huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-078Vissersstraat 2af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-078Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
1-079Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-079Vissersstraat 2eigenaar Jan Hendriks wed.   
1-079Vissersstraat 2gebruiker Jan Hendriks wed.   
1-079Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
1-080Vissersstraat 2soort onroerend goedhuis    
1-080Vissersstraat 2eigenaar Douwe Jansen    
1-080Vissersstraat 2gebruiker Douwe Jansen    
1-080Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-081 soort onroerend goedhuis    
1-081 eigenaar Haantje Johannes    
1-081 gebruiker Haantje Johannes    
1-081 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-082Zeilmakersstraat 2soort onroerend goedpottebakkerij    
1-082Zeilmakersstraat 2eigenaar Jan Jansen    
1-082Zeilmakersstraat 2gebruiker Jan Jansen    
1-082Zeilmakersstraat 2huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
1-083Vissersstraat 14soort onroerend goedwooning    
1-083Vissersstraat 14eigenaar Marten Dirks wed.   
1-083Vissersstraat 14gebruiker Marten Dirks wed.   
1-083Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-084Vissersstraat 12soort onroerend goedwoning    
1-084Vissersstraat 12eigenaar Claas Folkerts    
1-084Vissersstraat 12gebruiker Folkert Wax wed.   
1-084Vissersstraat 12huurwaarde en aanslag  18‑04‑00 cg 03‑06‑02 cg
1-085Vissersstraat 12soort onroerend goedwoning    
1-085Vissersstraat 12eigenaar Claas Folkerts    
1-085Vissersstraat 12gebruiker Jan Jansen    
1-085Vissersstraat 12huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-085Vissersstraat 12gebruiker Harm. Nak    
1-085Vissersstraat 12huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-085Vissersstraat 12huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-085Vissersstraat 12af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-085Vissersstraat 12huurwaarde en aanslag  49‑00‑00 cg 08‑18‑02 cg
1-085/2Vissersstraat 6soort onroerend goedstal    
1-085/2Vissersstraat 6eigenaar Anne Sapes    
1-085/2Vissersstraat 6eigenaar Harm. Jans    
1-085/2Vissersstraat 6gebruiker Anne Sapes    
1-085/2Vissersstraat 6gebruiker Harm. Jans    
1-085/2Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-086Vissersstraat 6soort onroerend goedstal    
1-086Vissersstraat 6eigenaar Sybren Dirks wed.   
1-086Vissersstraat 6gebruiker Sybren Dirks wed.   
1-086Vissersstraat 6huurwaarde en aanslag  05‑10‑00 cg 01‑00‑00 cg
1-087Vissersstraat 4soort onroerend goedwagenhuis    
1-087Vissersstraat 4eigenaar Johannes Cresner    
1-087Vissersstraat 4gebruiker     
1-087Vissersstraat 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-087Vissersstraat 4opmerking beklemd onder no. 1-095
1-088Zeilmakersstraat 1soort onroerend goedwoning    
1-088Zeilmakersstraat 1eigenaar Johannes Mecima    
1-088Zeilmakersstraat 1gebruiker ledig    
1-088Zeilmakersstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-089 soort onroerend goedwoning    
1-089 eigenaar Hessel Paulus c.s.   
1-089 gebruiker Arjen Oostendorp    
1-089 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-089 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-089 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
1-090 soort onroerend goedhuis    
1-090 eigenaar Jetske Heeres    
1-090 gebruiker Gerryt Clasen    
1-090 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-090 gebruiker Ymke Ypes    
1-090 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-090 huurwaarde totaal  42‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-090 af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-090 huurwaarde en aanslag  40‑10‑00 cg 07‑07‑04 cg
1-091 soort onroerend goedhuis    
1-091 eigenaar A.R. van Dalsen    
1-091 gebruiker Andries de Haas    
1-091 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-091 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-091 huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑08 cg
1-092 soort onroerend goedhuis    
1-092 eigenaar Rinske Heeres    
1-092 gebruiker Reinder Goverts wed.   
1-092 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-092 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-092 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-093 soort onroerend goedhuis    
1-093 eigenaar Rinske Heeres    
1-093 gebruiker Cornelis Wytses    
1-093 huurwaarde  20‑16‑00 cg  
1-093 gebruiker Meine Luitjens wed.   
1-093 huurwaarde  10‑00‑00 cg  
1-093 gebruiker Sije Minnes wed.   
1-093 huurwaarde totaal  51‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-093 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-093 huurwaarde en aanslag  51‑02‑00 cg 09‑05‑12 cg
1-094Zoutsloot 29soort onroerend goedververij    
1-094Zoutsloot 29eigenaar Hylke Hanekuyk    
1-094Zoutsloot 29gebruiker Rintje Tjepkes    
1-094Zoutsloot 29huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-094Zoutsloot 29af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-094Zoutsloot 29huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-095Zoutsloot 31soort onroerend goedleerlooierij    
1-095Zoutsloot 31eigenaar Johannes Cresner    
1-095Zoutsloot 31gebruiker Johannes Cresner    
1-095Zoutsloot 31huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-096 soort onroerend goedhuis    
1-096 eigenaar Reinder A. Swart    
1-096 gebruiker Reinder A. Swart    
1-096 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-097Zoutsloot 33soort onroerend goedhuis    
1-097Zoutsloot 33eigenaar Claas Simons    
1-097Zoutsloot 33gebruiker Claas Simons    
1-097Zoutsloot 33huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-098Zoutsloot 37soort onroerend goedhuis    
1-098Zoutsloot 37eigenaar Simon Haantjes    
1-098Zoutsloot 37gebruiker Simon Haantjes    
1-098Zoutsloot 37huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-099Zoutsloot 39soort onroerend goedhuis    
1-099Zoutsloot 39eigenaar Claas Folkerts    
1-099Zoutsloot 39gebruiker Claas Folkerts    
1-099Zoutsloot 39huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-100Zoutsloot 41soort onroerend goedhuis en weefwinkel    
1-100Zoutsloot 41eigenaar Jan Wytses Vettevogel    
1-100Zoutsloot 41gebruiker Oene Jans wed.   
1-100Zoutsloot 41huurwaarde  34‑00‑00 cg  
1-100Zoutsloot 41af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-100Zoutsloot 41huurwaarde en aanslag  33‑10‑00 cg 06‑01‑12 cg
1-101Vissersstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-101Vissersstraat 14eigenaar Durk van der Muur wed.   
1-101Vissersstraat 14gebruiker Durk van der Muur wed.   
1-101Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-102Vissersstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-102Vissersstraat 14eigenaar Willem C. Bakker nom.ux.   
1-102Vissersstraat 14gebruiker Claas Jans wed.   
1-102Vissersstraat 14huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-102Vissersstraat 14gebruiker Tjeerd Gerryts    
1-102Vissersstraat 14huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-102Vissersstraat 14huurwaarde totaal  46‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-102Vissersstraat 14af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-102Vissersstraat 14huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
1-103Zoutsloot 28soort onroerend goedhuis    
1-103Zoutsloot 28eigenaar Douwe Vettevogel    
1-103Zoutsloot 28gebruiker Susanna Andries    
1-103Zoutsloot 28huurwaarde  40‑00‑00 cg  
1-103Zoutsloot 28af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-103Zoutsloot 28huurwaarde en aanslag  38‑10‑00 cg 07‑00‑00 cg
1-104Zoutsloot 24soort onroerend goedhuis    
1-104Zoutsloot 24eigenaar Seerp de Vries wed.   
1-104Zoutsloot 24gebruiker Seerp de Vries wed.   
1-104Zoutsloot 24huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-105Zoutsloot 22soort onroerend goedhuis    
1-105Zoutsloot 22eigenaar Jarig Hendriks wed.   
1-105Zoutsloot 22gebruiker Gerryts van Swigchem    
1-105Zoutsloot 22huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-105Zoutsloot 22af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-105Zoutsloot 22huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
1-106Zoutsloot 20soort onroerend goedhuis    
1-106Zoutsloot 20eigenaar Jan Hendriks    
1-106Zoutsloot 20gebruiker Jan Hendriks    
1-106Zoutsloot 20huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
1-107Zoutsloot 18soort onroerend goedhuis    
1-107Zoutsloot 18eigenaar Johannes Cresner    
1-107Zoutsloot 18gebruiker Johannes Cresner    
1-107Zoutsloot 18huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-108Zeilmakersstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-108Zeilmakersstraat 11eigenaar Cornelis Bouwes wed.   
1-108Zeilmakersstraat 11gebruiker Jacob Dirks    
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde  36‑00‑00 cg  
1-108Zeilmakersstraat 11gebruiker Jouke Tjeerds    
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde totaal  52‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-108Zeilmakersstraat 11af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-108Zeilmakersstraat 11huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
1-109Zeilmakersstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-109Zeilmakersstraat 13eigenaar Michiel Jacobs    
1-109Zeilmakersstraat 13gebruiker Michiel Jacobs    
1-109Zeilmakersstraat 13huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-110Zeilmakersstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-110Zeilmakersstraat 15eigenaar Dirk Jansz    
1-110Zeilmakersstraat 15gebruiker Dirk Jansz    
1-110Zeilmakersstraat 15huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
1-111Zeilmakersstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-111Zeilmakersstraat 17eigenaar Douwe Pieters nom.ux.   
1-111Zeilmakersstraat 17gebruiker Otte Jacobs    
1-111Zeilmakersstraat 17huurwaarde  36‑00‑00 cg  
1-111Zeilmakersstraat 17af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-111Zeilmakersstraat 17huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
1-112Zeilmakersstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-112Zeilmakersstraat 19eigenaar Ruurd Heerkes    
1-112Zeilmakersstraat 19gebruiker Ruurd Heerkes    
1-112Zeilmakersstraat 19huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-113Zeilmakersstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-113Zeilmakersstraat 21eigenaar Jelmer Johannes    
1-113Zeilmakersstraat 21gebruiker Ids Dirks    
1-113Zeilmakersstraat 21huurwaarde  42‑00‑00 cg  
1-113Zeilmakersstraat 21gebruiker Anne Saapes    
1-113Zeilmakersstraat 21huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-113Zeilmakersstraat 21huurwaarde totaal  68‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-113Zeilmakersstraat 21af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-113Zeilmakersstraat 21huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
1-114Droogstraat 19soort onroerend goedwoning    
1-114Droogstraat 19eigenaar Ev. Oosterbaan wed.   
1-114Droogstraat 19gebruiker Ernst Jans wed.   
1-114Droogstraat 19huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-114Droogstraat 19gebruiker Marten Everts wed.   
1-114Droogstraat 19gebruiker Aafke Sybrens wed.   
1-114Droogstraat 19huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-114Droogstraat 19huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-115 soort onroerend goedpakhuis    
1-115 eigenaar zuikerrafineerderije    
1-115 gebruiker zuikerrafineerderije    
1-115 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-116Noorderhaven 63soort onroerend goedhuis    
1-116Noorderhaven 63eigenaar Pieter Hanekuyk    
1-116Noorderhaven 63gebruiker Pieter Hanekuyk    
1-116Noorderhaven 63huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
1-117 soort onroerend goedhuis    
1-117 eigenaar Ype Rodenhuis    
1-117 gebruiker Ype Rodenhuis    
1-117 huurwaarde en aanslag  76‑00‑00 cg 13‑16‑06 cg
1-118Noorderhaven 65soort onroerend goedhuis    
1-118Noorderhaven 65eigenaar Ev. Oosterbaan    
1-118Noorderhaven 65gebruiker Jan van der Hout    
1-118Noorderhaven 65huurwaarde  105‑00‑00 cg  
1-118Noorderhaven 65af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
1-118Noorderhaven 65huurwaarde en aanslag  99‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
1-118/2Noorderhaven 67soort onroerend goedpakhuis    
1-118/2Noorderhaven 67eigenaar Ev. Oosterbaan    
1-118/2Noorderhaven 67gebruiker Ev. Oosterbaan    
1-118/2Noorderhaven 67huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-119Noorderhaven 69soort onroerend goedhuis    
1-119Noorderhaven 69eigenaar Jan Gratama    
1-119Noorderhaven 69gebruiker Pieter Hannema    
1-119Noorderhaven 69huurwaarde  105‑00‑00 cg  
1-119Noorderhaven 69af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
1-119Noorderhaven 69huurwaarde en aanslag  99‑00‑00 cg 18‑00‑00 cg
1-120Noorderhaven 71soort onroerend goedhuis    
1-120Noorderhaven 71eigenaar Claas Fontein    
1-120Noorderhaven 71gebruiker Claas Fontein    
1-120Noorderhaven 71huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 19‑01‑12 cg
1-121Noorderhaven 73soort onroerend goedhuis    
1-121Noorderhaven 73eigenaar Pieter Minnes    
1-121Noorderhaven 73gebruiker Pieter Minnes    
1-121Noorderhaven 73huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
1-121/2Noorderhaven 75soort onroerend goedhuis    
1-121/2Noorderhaven 75eigenaar Tjietze Smit    
1-121/2Noorderhaven 75gebruiker Tjietze Smit    
1-121/2Noorderhaven 75huurwaarde en aanslag  65‑00‑00 cg 11‑16‑06 cg
1-122Noorderhaven 77soort onroerend goedhuis    
1-122Noorderhaven 77eigenaar T. Gratama    
1-122Noorderhaven 77gebruiker Isac van Ruth    
1-122Noorderhaven 77huurwaarde  110‑00‑00 cg  
1-122Noorderhaven 77af: sint jacobi schatting  05‑00‑00 cg  
1-122Noorderhaven 77huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 19‑01‑12 cg
1-123Noorderhaven 79soort onroerend goed    
1-123Noorderhaven 79eigenaar zuikerrafineerderije    
1-123Noorderhaven 79gebruiker zuikerrafineerderije    
1-123Noorderhaven 79huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-124Bildtstraat 22soort onroerend goedhuis    
1-124Bildtstraat 22eigenaar Jan van t Vliet    
1-124Bildtstraat 22gebruiker Jan van t Vliet    
1-124Bildtstraat 22huurwaarde  32‑00‑00 cg  
1-124Bildtstraat 22gebruiker Hendrik Stomp wed.   
1-124Bildtstraat 22huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-124Bildtstraat 22gebruiker Johannes Abbes    
1-124Bildtstraat 22huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-124Bildtstraat 22huurwaarde en aanslag  65‑16‑00 cg 11‑19‑06 cg
1-125Bildtstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-125Bildtstraat 20eigenaar Rein H. Faber    
1-125Bildtstraat 20gebruiker Adam Hartogs    
1-125Bildtstraat 20huurwaarde  44‑00‑00 cg  
1-125Bildtstraat 20gebruiker Auke Piebes    
1-125Bildtstraat 20huurwaarde  17‑00‑00 cg  
1-125Bildtstraat 20gebruiker Gerryt Claasen    
1-125Bildtstraat 20huurwaarde totaal  78‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-125Bildtstraat 20af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-125Bildtstraat 20huurwaarde en aanslag  76‑00‑00 cg 13‑16‑06 cg
1-125Bildtstraat 20opmerking [hier vermeld als 1-126]
1-126Bildtstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-126Bildtstraat 18eigenaar Johannes Bouwes erven   
1-126Bildtstraat 18gebruiker Frederik Dubert    
1-126Bildtstraat 18huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-126Bildtstraat 18af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-126Bildtstraat 18huurwaarde en aanslag  57‑10‑00 cg 10‑09‑00 cg
1-126Bildtstraat 18opmerking [hier vermeld als 1-125]
1-127Bildtstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-127Bildtstraat 16eigenaar Jan Jansen Pottebakker    
1-127Bildtstraat 16gebruiker Jan Jansen Pottebakker    
1-127Bildtstraat 16huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-128Bildtstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-128Bildtstraat 14eigenaar Haring Wiegers    
1-128Bildtstraat 14gebruiker Haring Wiegers    
1-128Bildtstraat 14huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-129Bildtstraat 12soort onroerend goed    
1-129Bildtstraat 12eigenaar Douwe Vettevogel    
1-129Bildtstraat 12gebruiker Douwe Vettevogel    
1-129Bildtstraat 12huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
1-130Bildtstraat 1soort onroerend goedhuis    
1-130Bildtstraat 1eigenaar Jan Kyl    
1-130Bildtstraat 1gebruiker Jan Kyl    
1-130Bildtstraat 1huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-131Achterstraat 1soort onroerend goedstal    
1-131Achterstraat 1eigenaar Jan Kyl    
1-131Achterstraat 1gebruiker Jan Kyl    
1-131Achterstraat 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-131Achterstraat 1opmerking beklemd onder no. 1-130
1-132Bildtstraat 3soort onroerend goedhuis    
1-132Bildtstraat 3eigenaar Tjalling Feikes    
1-132Bildtstraat 3gebruiker Tjalling Feikes    
1-132Bildtstraat 3huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-133Bildtstraat 5soort onroerend goedhuis    
1-133Bildtstraat 5eigenaar Gerlof Wiegers wed.   
1-133Bildtstraat 5gebruiker Aaltje Norel    
1-133Bildtstraat 5gebruiker Anna Norel    
1-133Bildtstraat 5huurwaarde  34‑00‑00 cg  
1-133Bildtstraat 5af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-133Bildtstraat 5huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
1-134Bildtstraat 7soort onroerend goedhuis    
1-134Bildtstraat 7eigenaar P. de Vries wed.   
1-134Bildtstraat 7gebruiker P. de Vries wed.   
1-134Bildtstraat 7huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
1-135Bildtstraat 9soort onroerend goedhuis    
1-135Bildtstraat 9eigenaar Willem de Boer    
1-135Bildtstraat 9gebruiker Jan Visser    
1-135Bildtstraat 9huurwaarde  50‑00‑00 cg  
1-135Bildtstraat 9af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-135Bildtstraat 9huurwaarde en aanslag  49‑00‑00 cg 08‑18‑02 cg
1-136Bildtstraat 11soort onroerend goedhuis    
1-136Bildtstraat 11eigenaar Minne Poppes    
1-136Bildtstraat 11gebruiker Minne Poppes    
1-136Bildtstraat 11huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-137Zoutsloot 43soort onroerend goedhuis    
1-137Zoutsloot 43eigenaar S. Miedema    
1-137Zoutsloot 43gebruiker S. Miedema    
1-137Zoutsloot 43huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
1-138Zoutsloot 45soort onroerend goedhuis    
1-138Zoutsloot 45eigenaar Claas Ottes wed.   
1-138Zoutsloot 45gebruiker Claas Ottes wed.   
1-138Zoutsloot 45huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-138Zoutsloot 45gebruiker Rinke Hendriks wed.   
1-138Zoutsloot 45huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-138Zoutsloot 45huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-139Zoutsloot 49soort onroerend goedhuis    
1-139Zoutsloot 49eigenaar E. Beva    
1-139Zoutsloot 49gebruiker E. Beva    
1-139Zoutsloot 49huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
1-140Zoutsloot 47soort onroerend goedhuis    
1-140Zoutsloot 47eigenaar Claas Amelander    
1-140Zoutsloot 47gebruiker Claas Amelander    
1-140Zoutsloot 47huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-140Zoutsloot 47gebruiker Frans Pieters    
1-140Zoutsloot 47huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-140Zoutsloot 47huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 09‑09‑00 cg
1-141Zoutsloot 51soort onroerend goedhuis    
1-141Zoutsloot 51eigenaar T. Speltje    
1-141Zoutsloot 51gebruiker T. Speltje    
1-141Zoutsloot 51huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-142Zoutsloot 53soort onroerend goedhuis    
1-142Zoutsloot 53eigenaar S. Hoornstra    
1-142Zoutsloot 53gebruiker S. Hoornstra    
1-142Zoutsloot 53huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
1-143Zoutsloot 55soort onroerend goedhuis    
1-143Zoutsloot 55eigenaar Bastiaan Bikker erven   
1-143Zoutsloot 55gebruiker Albert Bettings    
1-143Zoutsloot 55huurwaarde  37‑00‑00 cg  
1-143Zoutsloot 55af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-143Zoutsloot 55huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
1-144Zoutsloot 57soort onroerend goedhuis    
1-144Zoutsloot 57eigenaar Claas Kuiper wed.   
1-144Zoutsloot 57gebruiker Claas Kuiper wed.   
1-144Zoutsloot 57huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
1-145Zoutsloot 59soort onroerend goedhuis    
1-145Zoutsloot 59eigenaar Age Johannes    
1-145Zoutsloot 59gebruiker Jan Gerbens    
1-145Zoutsloot 59huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-145Zoutsloot 59af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-145Zoutsloot 59huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
1-146Zoutsloot 61soort onroerend goedhuis    
1-146Zoutsloot 61eigenaar R. Faber    
1-146Zoutsloot 61gebruiker Johannes Daniels    
1-146Zoutsloot 61huurwaarde  48‑00‑00 cg  
1-146Zoutsloot 61af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-146Zoutsloot 61huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
1-147Zoutsloot 63soort onroerend goedhuis    
1-147Zoutsloot 63eigenaar R. Faber    
1-147Zoutsloot 63gebruiker     
1-147Zoutsloot 63huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-147Zoutsloot 63opmerking beklemd onder no. 1-146
1-148Zoutsloot 65soort onroerend goedhuis    
1-148Zoutsloot 65eigenaar Arjen Pieters    
1-148Zoutsloot 65gebruiker Arjen Pieters    
1-148Zoutsloot 65huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-148/2 soort onroerend goedhuis    
1-148/2 eigenaar Bouwe Hylkes    
1-148/2 gebruiker Bouwe Hylkes    
1-148/2 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-149Karremanstraat 22soort onroerend goedhuis en bakkerijj    
1-149Karremanstraat 22eigenaar G. Kloppenburg nom.ux.   
1-149Karremanstraat 22gebruiker Willem D. Bakker    
1-149Karremanstraat 22huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-149Karremanstraat 22af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-149Karremanstraat 22huurwaarde en aanslag  58‑10‑00 cg 10‑12‑10 cg
1-150Karremanstraat 20soort onroerend goedhuis    
1-150Karremanstraat 20eigenaar Wybe Claasen    
1-150Karremanstraat 20gebruiker Abr. Tjallings    
1-150Karremanstraat 20huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-151Karremanstraat 18soort onroerend goedhuis    
1-151Karremanstraat 18eigenaar Baltus Moltz    
1-151Karremanstraat 18gebruiker Jan Louw    
1-151Karremanstraat 18huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-151Karremanstraat 18af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-151Karremanstraat 18huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
1-152Karremanstraat 16soort onroerend goedhuis    
1-152Karremanstraat 16eigenaar Joris Pieters    
1-152Karremanstraat 16gebruiker Joris Pieters    
1-152Karremanstraat 16huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-153Karremanstraat 14soort onroerend goedhuis    
1-153Karremanstraat 14eigenaar Baltus Moltz    
1-153Karremanstraat 14gebruiker Johannes Cams    
1-153Karremanstraat 14huurwaarde  35‑00‑00 cg  
1-153Karremanstraat 14af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-153Karremanstraat 14huurwaarde en aanslag  33‑10‑00 cg 06‑01‑12 cg
1-154Achterstraat 12soort onroerend goedhuis    
1-154Achterstraat 12eigenaar Gerlof Wiegers wed.   
1-154Achterstraat 12gebruiker Sierd Gales    
1-154Achterstraat 12huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-154Achterstraat 12af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-154Achterstraat 12huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
1-155Achterstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-155Achterstraat 8eigenaar Gerlof Wiegers wed.   
1-155Achterstraat 8gebruiker Hendrik Jans    
1-155Achterstraat 8huurwaarde  20‑16‑00 cg  
1-155Achterstraat 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-155Achterstraat 8huurwaarde en aanslag  10‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
1-156Achterstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-156Achterstraat 6eigenaar Hendrik Joosten    
1-156Achterstraat 6gebruiker Harm. Beernds    
1-156Achterstraat 6huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-156Achterstraat 6af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-156Achterstraat 6huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-157Achterstraat 4soort onroerend goedhuis    
1-157Achterstraat 4eigenaar Luitje Wybrens    
1-157Achterstraat 4gebruiker Enne Seerps    
1-157Achterstraat 4huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-157Achterstraat 4af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-157Achterstraat 4huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
1-158Achterstraat 2soort onroerend goedwoning    
1-158Achterstraat 2eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-158Achterstraat 2gebruiker Jooris Jansen    
1-158Achterstraat 2huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-158Achterstraat 2opmerking voor 1720 geaquireerd
1-159 soort onroerend goedhuis    
1-159 eigenaar S. Hoornstra    
1-159 gebruiker S. Hoornstra    
1-159 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
1-160Vissersstraat 2soort onroerend goedwoning    
1-160Vissersstraat 2eigenaar E. Beva    
1-160Vissersstraat 2gebruiker Dirk A. Kingma    
1-160Vissersstraat 2huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-160Vissersstraat 2af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-160Vissersstraat 2huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
1-161 soort onroerend goedhuis    
1-161 eigenaar Pieter Halma    
1-161 gebruiker Pieter Halma    
1-161 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
1-162 soort onroerend goedhuis    
1-162 eigenaar Claas Pieters    
1-162 gebruiker ledig    
1-162 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-163 soort onroerend goedhuis    
1-163 eigenaar Wybren Wybrens    
1-163 gebruiker IJsbrand Willems    
1-163 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-164 soort onroerend goedhuis    
1-164 eigenaar Luitje Wybrens    
1-164 gebruiker Lieuwe Beerends    
1-164 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-164 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-164 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
1-165 soort onroerend goedhuis    
1-165 eigenaar Durk Jans    
1-165 gebruiker Pieter Dirks    
1-165 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-165 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-165 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑14 cg
1-166 soort onroerend goedhuis    
1-166 eigenaar Baltus Moltz    
1-166 gebruiker Baltus Moltz    
1-166 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
1-167Karremanstraat 10soort onroerend goedhuis    
1-167Karremanstraat 10eigenaar Baltus Moltz    
1-167Karremanstraat 10gebruiker Jurre Coenraads wed.   
1-167Karremanstraat 10huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-167Karremanstraat 10af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-167Karremanstraat 10huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
1-168Karremanstraat 8soort onroerend goedhuis    
1-168Karremanstraat 8eigenaar Atze Hiddes    
1-168Karremanstraat 8gebruiker Martje Jelles    
1-168Karremanstraat 8huurwaarde  18‑04‑00 cg  
1-168Karremanstraat 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-168Karremanstraat 8huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
1-169 soort onroerend goedhuis    
1-169 eigenaar Rintje Pieters    
1-169 gebruiker Rintje Pieters    
1-169 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-170 soort onroerend goedhuis    
1-170 eigenaar Hendrik Jans    
1-170 gebruiker Hendrik Jans    
1-170 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-171 soort onroerend goedhuis    
1-171 eigenaar Lieuwe Alles wed.   
1-171 gebruiker Lieuwe Alles wed.   
1-171 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-172 soort onroerend goedhuis    
1-172 eigenaar Evert Huiberts    
1-172 gebruiker Evert Huiberts    
1-172 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-173 soort onroerend goedwoning    
1-173 eigenaar Marcus Hendriks    
1-173 gebruiker Marcus Hendriks    
1-173 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
1-174 soort onroerend goedwoning    
1-174 eigenaar Claas Rintjes    
1-174 gebruiker Rintje Claases wed.   
1-174 huurwaarde  16‑00‑00 cg  
1-174 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-174 huurwaarde en aanslag  15‑10‑00 cg 02‑16‑06 cg
1-175 soort onroerend goedhuis    
1-175 eigenaar Jan Siverts    
1-175 gebruiker Jan Siverts    
1-175 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
1-176 soort onroerend goedhuis    
1-176 eigenaar Jan Siverts    
1-176 gebruiker Gerryt Jansen    
1-176 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-176 gebruiker Durk Hendriks    
1-176 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-176 huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
1-177 soort onroerend goedhuis    
1-177 eigenaar H. de Wilde    
1-177 gebruiker Hemdrik Jans wed.   
1-177 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
1-177 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-177 huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
1-178 soort onroerend goedhuis    
1-178 eigenaar Alle Lieuwes    
1-178 gebruiker Alle Lieuwes    
1-178 huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-179 soort onroerend goedhuis    
1-179 eigenaar Johannes Ruurds    
1-179 gebruiker Johannes Ruurds    
1-179 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-180Karremanstraat 6soort onroerend goedhuis    
1-180Karremanstraat 6eigenaar Willem Geeryts    
1-180Karremanstraat 6gebruiker Willem Geeryts    
1-180Karremanstraat 6huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
1-181Karremanstraat 4soort onroerend goedhuis    
1-181Karremanstraat 4eigenaar Yke Ennes    
1-181Karremanstraat 4gebruiker militairen    
1-181Karremanstraat 4huurwaarde  20‑16‑00 cg  
1-181Karremanstraat 4af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-181Karremanstraat 4huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
1-182Karremanstraat 2soort onroerend goedstal    
1-182Karremanstraat 2eigenaar Yke Ennes    
1-182Karremanstraat 2gebruiker Yke Ennes    
1-182Karremanstraat 2huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
1-183Karremanstraat 28soort onroerend goedwoning    
1-183Karremanstraat 28eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-183Karremanstraat 28gebruiker Otte Hettes wed.   
1-183Karremanstraat 28huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-183Karremanstraat 28opmerking gealimenteerd
1-183Karremanstraat 28gebruiker Jan Andries wed.   
1-183Karremanstraat 28gebruiker Anne Eelkes wed.   
1-183Karremanstraat 28gebruiker Pieter Jansz wed.   
1-183Karremanstraat 28gebruiker Dirk Heins wed.   
1-183Karremanstraat 28huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-183Karremanstraat 28opmerking wonen alle vergeefs
1-184Zoutsloot 48soort onroerend goedhuis    
1-184Zoutsloot 48eigenaar Lolke de Boer    
1-184Zoutsloot 48gebruiker Lolke de Boer    
1-184Zoutsloot 48huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-185Zoutsloot 44soort onroerend goedhuis    
1-185Zoutsloot 44eigenaar Jochem Bastaans Keun    
1-185Zoutsloot 44gebruiker Hendrik Cars    
1-185Zoutsloot 44huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-185Zoutsloot 44gebruiker Johannes Louwrens    
1-185Zoutsloot 44huurwaarde  50‑00‑00 cg  
1-185Zoutsloot 44huurwaarde en aanslag  74‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-185Zoutsloot 44af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-185Zoutsloot 44huurwaarde en aanslag  72‑10‑00 cg 13‑03‑10 cg
1-186Zoutsloot 42soort onroerend goedhuis    
1-186Zoutsloot 42eigenaar Hendrik Joosten    
1-186Zoutsloot 42gebruiker Hendrik Joosten    
1-186Zoutsloot 42huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-186Zoutsloot 42gebruiker Jan Lieuwes wed.   
1-186Zoutsloot 42huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-186Zoutsloot 42huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑14 cg
1-187Zoutsloot 40soort onroerend goedhuis    
1-187Zoutsloot 40eigenaar Taede Taedes    
1-187Zoutsloot 40gebruiker Taede Taedes    
1-187Zoutsloot 40huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-188Zoutsloot 38soort onroerend goedstokerij    
1-188Zoutsloot 38eigenaar Bouwe Fontein    
1-188Zoutsloot 38gebruiker Bouwe Fontein    
1-188Zoutsloot 38huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-189Zoutsloot 36soort onroerend goedhuis en ververij    
1-189Zoutsloot 36eigenaar G. Hingst    
1-189Zoutsloot 36eigenaar S. Hingst    
1-189Zoutsloot 36gebruiker G. Hingst    
1-189Zoutsloot 36gebruiker S. Hingst    
1-189Zoutsloot 36huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-189Zoutsloot 36gebruiker Harm. Hendriks    
1-189Zoutsloot 36huurwaarde  11‑00‑00 cg  
1-189Zoutsloot 36huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑12 cg
1-190Zoutsloot 34soort onroerend goedhuis    
1-190Zoutsloot 34eigenaar G. Hingst    
1-190Zoutsloot 34eigenaar S. Hingst    
1-190Zoutsloot 34gebruiker G. Hingst    
1-190Zoutsloot 34gebruiker S. Hingst    
1-190Zoutsloot 34huurwaarde  21‑00‑00 cg  
1-190Zoutsloot 34gebruiker Sibbeltje Martens    
1-190Zoutsloot 34huurwaarde  17‑00‑00 cg  
1-190Zoutsloot 34huurwaarde totaal  38‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-190Zoutsloot 34af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-190Zoutsloot 34huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
1-191Zoutsloot 32soort onroerend goedhuis    
1-191Zoutsloot 32eigenaar Johannes Oswald    
1-191Zoutsloot 32gebruiker Hendrik Wilhelmy    
1-191Zoutsloot 32huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-191Zoutsloot 32af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-191Zoutsloot 32huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
1-192Zoutsloot 30soort onroerend goedhuis    
1-192Zoutsloot 30eigenaar Johannes Oswald    
1-192Zoutsloot 30gebruiker Jan Ellerds    
1-192Zoutsloot 30huurwaarde  50‑00‑00 cg  
1-192Zoutsloot 30af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
1-192Zoutsloot 30huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
1-193Bildtstraat 13soort onroerend goedhuis    
1-193Bildtstraat 13eigenaar T. Gratama    
1-193Bildtstraat 13gebruiker Pieter Halma    
1-193Bildtstraat 13huurwaarde  83‑03‑00 cg  
1-193Bildtstraat 13af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-193Bildtstraat 13huurwaarde en aanslag  81‑03‑00 cg 14‑15‑00 cg
1-194Bildtstraat 15soort onroerend goedhuis    
1-194Bildtstraat 15eigenaar Rinse Gerryts    
1-194Bildtstraat 15gebruiker Tjamke Blomberg    
1-194Bildtstraat 15huurwaarde  49‑10‑00 cg  
1-194Bildtstraat 15af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-194Bildtstraat 15huurwaarde en aanslag  48‑00‑00 cg 08‑14‑08 cg
1-195Bildtstraat 17soort onroerend goedhuis    
1-195Bildtstraat 17eigenaar Barend Pieters wed.   
1-195Bildtstraat 17gebruiker Barend Pieters wed.   
1-195Bildtstraat 17huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
1-196Bildtstraat 19soort onroerend goedhuis    
1-196Bildtstraat 19eigenaar Georg Willem Geis    
1-196Bildtstraat 19gebruiker Georg Willem Geis    
1-196Bildtstraat 19huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-197Bildtstraat 21soort onroerend goedhuis    
1-197Bildtstraat 21eigenaar Claas Claasen    
1-197Bildtstraat 21gebruiker Claas Claasen    
1-197Bildtstraat 21huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
1-198Droogstraat 37soort onroerend goedhuis en smitte    
1-198Droogstraat 37eigenaar Rein H. Faber    
1-198Droogstraat 37gebruiker Rein H. Faber    
1-198Droogstraat 37huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
1-199Droogstraat 41soort onroerend goedwoning    
1-199Droogstraat 41eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-199Droogstraat 41gebruiker Willem Simons wed.   
1-199Droogstraat 41huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-199Droogstraat 41opmerking gealimenteerd
1-199Droogstraat 41gebruiker Gerryt Pieters wed.   
1-199Droogstraat 41huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-199Droogstraat 41opmerking wonen vergeefs
1-200Droogstraat 47soort onroerend goedhuis    
1-200Droogstraat 47eigenaar Taede Taedses    
1-200Droogstraat 47gebruiker ledig    
1-200Droogstraat 47huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-200Droogstraat 47gebruiker Yetze Claasen wed.   
1-200Droogstraat 47huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-200Droogstraat 47af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-200Droogstraat 47huurwaarde en aanslag  26‑10‑00 cg 04‑14‑08 cg
1-201Droogstraat 51soort onroerend goedhuis    
1-201Droogstraat 51eigenaar Taede Taedses    
1-201Droogstraat 51gebruiker Hiltje Martens    
1-201Droogstraat 51huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-201Droogstraat 51gebruiker Gosling Claases    
1-201Droogstraat 51huurwaarde  22‑00‑00 cg  
1-201Droogstraat 51huurwaarde totaal  42‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-201Droogstraat 51af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
1-201Droogstraat 51huurwaarde en aanslag  40‑10‑00 cg 07‑07‑04 cg
1-202Droogstraat 53soort onroerend goedstal en wagenhuis    
1-202Droogstraat 53eigenaar Cl. Fontein    
1-202Droogstraat 53gebruiker Cl. Fontein    
1-202Droogstraat 53huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
1-203Droogstraat 55soort onroerend goedstal    
1-203Droogstraat 55eigenaar Johannes Mecima    
1-203Droogstraat 55gebruiker Johannes Mecima    
1-203Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  08‑00‑00 cg 01‑09‑00 cg
1-204Droogstraat 55soort onroerend goedhuis    
1-204Droogstraat 55eigenaar Simon Jans    
1-204Droogstraat 55gebruiker Simon Jans    
1-204Droogstraat 55huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
1-205Droogstraat 57soort onroerend goedwoning    
1-205Droogstraat 57eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-205Droogstraat 57gebruiker Johannes Andries    
1-205Droogstraat 57huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-205Droogstraat 57opmerking gealimenteerd
1-205Droogstraat 57huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-205Droogstraat 57opmerking woont vergeefs
1-206 soort onroerend goedwoning    
1-206 eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
1-206 gebruiker J. Groen    
1-206 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-206 opmerking gealimenteerd
1-206 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-206 opmerking woont vergeefs
1-207 soort onroerend goedhuis    
1-207 eigenaar Gerbrand Sybrands wed.   
1-207 gebruiker Martens Jilts    
1-207 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
1-207 gebruiker Lijsbeth Dikrs    
1-207 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-207 huurwaarde totaal  45‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-207 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-207 huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
1-208 soort onroerend goedhuis    
1-208 eigenaar Wybren Heeres    
1-208 gebruiker Maayke Wijngaarden    
1-208 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
1-208 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
1-208 huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
1-209 soort onroerend goedhuis    
1-209 eigenaar A. van Ziegen    
1-209 gebruiker     
1-209 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-209 opmerking afgebroken
1-210 soort onroerend goedwoning    
1-210 eigenaar T. Gratama    
1-210 gebruiker Jan Jacobs    
1-210 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-210 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
1-210 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
1-211Karremanstraat 26soort onroerend goedhuis    
1-211Karremanstraat 26eigenaar Sjoerd Foekes    
1-211Karremanstraat 26gebruiker     
1-211Karremanstraat 26huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-211Karremanstraat 26opmerking beklemd onder no. 1-217
1-212Bildtstraat 23soort onroerend goedhuis    
1-212Bildtstraat 23eigenaar Hendrik Faber wed.   
1-212Bildtstraat 23gebruiker Hendrik Faber wed.   
1-212Bildtstraat 23huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
1-213 soort onroerend goedhuis    
1-213 eigenaar Gerlof Wiegers wed.   
1-213 gebruiker Heerke Wiglinghuisen    
1-213 huurwaarde  42‑00‑00 cg  
1-213 af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
1-213 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
1-214Noorderhaven 83soort onroerend goedhuis    
1-214Noorderhaven 83eigenaar de eigenaard van der Suikerrafineerderije    
1-214Noorderhaven 83gebruiker de eigenaard van der Suikerrafineerderije    
1-214Noorderhaven 83huurwaarde  16‑10‑00 cg  
1-214Noorderhaven 83gebruiker Hartog Meyer    
1-214Noorderhaven 83huurwaarde  60‑00‑00 cg  
1-214Noorderhaven 83huurwaarde en aanslag  76‑10‑00 cg 13‑18‑02 cg
1-215Noorderhaven 85soort onroerend goedhuis    
1-215Noorderhaven 85eigenaar Jan D. Zeilmaker    
1-215Noorderhaven 85gebruiker Jan D. Zeilmaker    
1-215Noorderhaven 85huurwaarde  28‑00‑00 cg  
1-215Noorderhaven 85gebruiker Ale Andries    
1-215Noorderhaven 85huurwaarde  52‑00‑00 cg  
1-215Noorderhaven 85huurwaarde en aanslag  80‑00‑00 cg 14‑10‑14 cg
1-216Noorderhaven 87soort onroerend goedhuis    
1-216Noorderhaven 87eigenaar Pier Akkringa wed.   
1-216Noorderhaven 87gebruiker Pier Akkringa wed.   
1-216Noorderhaven 87huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
1-217Noorderhaven 89soort onroerend goedhuis    
1-217Noorderhaven 89eigenaar Sjoerd Foekes    
1-217Noorderhaven 89gebruiker Sjoerd Foekes    
1-217Noorderhaven 89huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
1-217Noorderhaven 89opmerking hieronder beklemd no. 1-211
1-218Noorderhaven 91soort onroerend goedhuis    
1-218Noorderhaven 91eigenaar T. Gratama    
1-218Noorderhaven 91gebruiker T. Gratama    
1-218Noorderhaven 91huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
1-219Noorderhaven 93soort onroerend goedpakhuis    
1-219Noorderhaven 93eigenaar Jarig van der Ley    
1-219Noorderhaven 93gebruiker Jarig van der Ley    
1-219Noorderhaven 93huurwaarde  34‑00‑00 cg  
1-219Noorderhaven 93gebruiker Gerrit van Danswijk    
1-219Noorderhaven 93huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-219Noorderhaven 93huurwaarde en aanslag  58‑00‑00 cg 10‑10‑14 cg
1-220Noorderhaven 95soort onroerend goedvoor- en achterhuis    
1-220Noorderhaven 95eigenaar A. Wijbinga wed.   
1-220Noorderhaven 95gebruiker A. Wijbinga wed.   
1-220Noorderhaven 95huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 19‑01‑12 cg
1-221Noorderhaven 97soort onroerend goedhuis    
1-221Noorderhaven 97eigenaar A. van Ziegen    
1-221Noorderhaven 97gebruiker A. van Ziegen    
1-221Noorderhaven 97huurwaarde en aanslag  53‑00‑00 cg 09‑12‑12 cg
1-222Noorderhaven 99soort onroerend goedhuis    
1-222Noorderhaven 99eigenaar Jacob Roorda    
1-222Noorderhaven 99gebruiker Jan Fontein    
1-222Noorderhaven 99huurwaarde  150‑00‑00 cg  
1-222Noorderhaven 99af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
1-222Noorderhaven 99huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 26‑03‑10 cg
1-223Noorderhaven 101soort onroerend goedhuis    
1-223Noorderhaven 101eigenaar Johannes Mecima    
1-223Noorderhaven 101gebruiker Johannes Mecima    
1-223Noorderhaven 101huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
1-224Noorderhaven 103soort onroerend goedhuis    
1-224Noorderhaven 103eigenaar Wybren Heeres    
1-224Noorderhaven 103gebruiker Wybren Heeres    
1-224Noorderhaven 103huurwaarde  44‑00‑00 cg  
1-224Noorderhaven 103gebruiker Floris Yedes    
1-224Noorderhaven 103huurwaarde  20‑16‑00 cg  
1-224Noorderhaven 103huurwaarde en aanslag  64‑16‑00 cg 11‑15‑10 cg
1-225Noorderhaven 105soort onroerend goedhuis    
1-225Noorderhaven 105eigenaar Dirk Jans    
1-225Noorderhaven 105gebruiker Durk Jansen    
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  15‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105gebruiker Hyke Piers    
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  13‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105gebruiker Gerryt Baantjer wed.   
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  15‑12‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105gebruiker Dirk Douwes    
1-225Noorderhaven 105huurwaarde  14‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105huurwaarde totaal  57‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-225Noorderhaven 105af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
1-225Noorderhaven 105huurwaarde en aanslag  54‑12‑00 cg 09‑18‑08 cg
1-226Noorderhaven 107soort onroerend goedvermaning    
1-226Noorderhaven 107eigenaar Jan de Knatel    
1-226Noorderhaven 107gebruiker ledig    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-226Noorderhaven 107gebruiker Claas Bartles wed.   
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  20‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker Evert Jurjens wed.   
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  14‑12‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker Bauke Reynders    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  26‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107gebruiker Bauke Piers    
1-226Noorderhaven 107huurwaarde  24‑00‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107huurwaarde totaal  84‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-226Noorderhaven 107af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-226Noorderhaven 107huurwaarde en aanslag  82‑02‑00 cg 14‑18‑06 cg
1-227Karremanstraat 30soort onroerend goedhuis de Beyert    
1-227Karremanstraat 30eigenaar Bouwe Dirks    
1-227Karremanstraat 30gebruiker ledig    
1-227Karremanstraat 30huurwaarde  ‑00‑00 cg  
1-227Karremanstraat 30gebruiker Beitske Lubberts    
1-227Karremanstraat 30huurwaarde  14‑12‑00 cg  
1-227Karremanstraat 30gebruiker Jan Claasen wed.   
1-227Karremanstraat 30huurwaarde  10‑00‑00 cg  
1-227Karremanstraat 30huurwaarde totaal  24‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
1-227Karremanstraat 30af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
1-227Karremanstraat 30huurwaarde en aanslag  22‑02‑00 cg 04‑00‑06 cg
1-227/2 soort onroerend goedhuis    
1-227/2 eigenaar Bouwe Dirks    
1-227/2 gebruiker Bouwe Dirks    
1-227/2 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
2-001Zoutsloot 107soort onroerend goedpanwerk    
2-001Zoutsloot 107eigenaar J. Nauta    
2-001Zoutsloot 107gebruiker J. Nauta    
2-001Zoutsloot 107huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-002Zoutsloot 105soort onroerend goedhuis    
2-002Zoutsloot 105eigenaar P. Lanting    
2-002Zoutsloot 105gebruiker Robijn Claasen    
2-002Zoutsloot 105huurwaarde  45‑00‑00 cg  
2-002Zoutsloot 105gebruiker Hendrik Christiaans    
2-002Zoutsloot 105huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-002Zoutsloot 105huurwaarde totaal  75‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-002Zoutsloot 105af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
2-002Zoutsloot 105huurwaarde en aanslag  72‑10‑00 cg 13‑03‑10 cg
2-003Zoutsloot 99soort onroerend goedpanwerk    
2-003Zoutsloot 99eigenaar B. IJsenbeek    
2-003Zoutsloot 99gebruiker B. IJsenbeek    
2-003Zoutsloot 99huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-003Zoutsloot 99opmerking hieronder beklemd no. 2-037
2-004Zoutsloot 97soort onroerend goedhuis    
2-004Zoutsloot 97eigenaar Johannes Jans    
2-004Zoutsloot 97gebruiker Johannes Jans    
2-004Zoutsloot 97huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-005Zoutsloot 95soort onroerend goedhuis    
2-005Zoutsloot 95eigenaar Frans Jans wed.   
2-005Zoutsloot 95gebruiker Frans Jans wed.   
2-005Zoutsloot 95huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-006Zoutsloot 93soort onroerend goedhuis    
2-006Zoutsloot 93eigenaar Pieter Johannes Polsker erven   
2-006Zoutsloot 93gebruiker Pieter Johannes Polsker erven   
2-006Zoutsloot 93huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
2-007Zoutsloot 91soort onroerend goedhuis    
2-007Zoutsloot 91eigenaar Melle Ynskes    
2-007Zoutsloot 91gebruiker Geert de Beer    
2-007Zoutsloot 91huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-007Zoutsloot 91af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-007Zoutsloot 91huurwaarde en aanslag  28‑10‑00 cg 05‑03‑10 cg
2-008Zoutsloot 89soort onroerend goedhuis    
2-008Zoutsloot 89eigenaar Syb. Johannes    
2-008Zoutsloot 89gebruiker Syb. Johannes    
2-008Zoutsloot 89huurwaarde en aanslag  17‑00‑00 cg 03‑01‑12 cg
2-009Zoutsloot 85soort onroerend goedhuis    
2-009Zoutsloot 85eigenaar Jacob Hendriks    
2-009Zoutsloot 85gebruiker Riemke S. Klinkhamer    
2-009Zoutsloot 85huurwaarde  37‑00‑00 cg  
2-009Zoutsloot 85af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-009Zoutsloot 85huurwaarde en aanslag  35‑10‑00 cg 06‑09‑00 cg
2-010Zoutsloot 87soort onroerend goedhuis    
2-010Zoutsloot 87eigenaar Jacob Sybrens    
2-010Zoutsloot 87gebruiker Hans Elias    
2-010Zoutsloot 87huurwaarde  48‑10‑00 cg  
2-010Zoutsloot 87af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
2-010Zoutsloot 87huurwaarde en aanslag  46‑10‑00 cg 08‑09‑00 cg
2-011Zoutsloot 83soort onroerend goedhuis etc.    
2-011Zoutsloot 83eigenaar Ruurd Nauta    
2-011Zoutsloot 83gebruiker Harke Zytses    
2-011Zoutsloot 83huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-011Zoutsloot 83gebruiker Jurjen de Jong    
2-011Zoutsloot 83huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-011Zoutsloot 83huurwaarde totaal  58‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-011Zoutsloot 83af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-011Zoutsloot 83huurwaarde en aanslag  56‑10‑00 cg 10‑05‑06 cg
2-012Zoutsloot 79soort onroerend goedhuis    
2-012Zoutsloot 79eigenaar R. Gonggrijp    
2-012Zoutsloot 79gebruiker R. Gonggrijp    
2-012Zoutsloot 79huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-013Zoutsloot 77soort onroerend goedhuis    
2-013Zoutsloot 77eigenaar Jochem Jans    
2-013Zoutsloot 77gebruiker Jan J. Kuiper    
2-013Zoutsloot 77huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-013Zoutsloot 77af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-013Zoutsloot 77huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
2-014Zoutsloot 71soort onroerend goedhuis    
2-014Zoutsloot 71eigenaar Dirk Nannings    
2-014Zoutsloot 71gebruiker Dirk Nannings    
2-014Zoutsloot 71huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-015Zoutsloot 67soort onroerend goedhuis    
2-015Zoutsloot 67eigenaar Baltus Moltz    
2-015Zoutsloot 67gebruiker Doeke Harkes    
2-015Zoutsloot 67huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-015Zoutsloot 67gebruiker Jan Willems wed.   
2-015Zoutsloot 67huurwaarde  15‑10‑00 cg  
2-015Zoutsloot 67huurwaarde totaal  51‑10‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-015Zoutsloot 67af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-015Zoutsloot 67huurwaarde en aanslag  49‑10‑00 cg 09‑00‑00 cg
2-016Karremanstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-016Karremanstraat 13eigenaar Baltus Moltz    
2-016Karremanstraat 13gebruiker Jetse Jansen    
2-016Karremanstraat 13huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
2-017Karremanstraat 11soort onroerend goedtimmerw.    
2-017Karremanstraat 11eigenaar Joris Pieters    
2-017Karremanstraat 11gebruiker Joris Pieters    
2-017Karremanstraat 11huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
2-017Karremanstraat 11opmerking hieronder beklemd no. 2-018
2-018 soort onroerend goedhuis    
2-018 eigenaar Joris Pieters    
2-018 gebruiker Joris Pieters    
2-018 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-018 opmerking sub no. 2-017
2-019Achterstraat 18soort onroerend goedhuis    
2-019Achterstraat 18eigenaar Baltus Moltz    
2-019Achterstraat 18gebruiker Gerryt Eppes    
2-019Achterstraat 18huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-019Achterstraat 18gebruiker Jan Claasen wed.   
2-019Achterstraat 18huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-019Achterstraat 18gebruiker Gerryt Harmens    
2-019Achterstraat 18huurwaarde  6‑00‑00 cg  
2-019Achterstraat 18huurwaarde totaal  50‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-019Achterstraat 18af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-019Achterstraat 18huurwaarde en aanslag  48‑14‑00 cg 08‑17‑00 cg
2-020 soort onroerend goedhuis    
2-020 eigenaar Jacob Sybrens    
2-020 gebruiker Casper Dinhart    
2-020 huurwaarde en aanslag  26‑00‑00 cg 04‑14‑08 cg
2-021 soort onroerend goedhuis    
2-021 eigenaar R. Faber    
2-021 gebruiker Berend Jansen    
2-021 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-021 af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
2-021 huurwaarde en aanslag  19‑05‑00 cg 03‑09‑14 cg
2-022 soort onroerend goedhuis    
2-022 eigenaar Beerd Harmens    
2-022 gebruiker Beerd Harmens    
2-022 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-023 soort onroerend goedhuis en tuin    
2-023 eigenaar Sicco Builard    
2-023 gebruiker Sicco Builard    
2-023 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-024 soort onroerend goedhuis    
2-024 eigenaar Jetske Heeres    
2-024 gebruiker Trijntje Jansen    
2-024 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-024 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-024 huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
2-025 soort onroerend goedhuis    
2-025 eigenaar Minne Vink    
2-025 gebruiker Claas Beerends    
2-025 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-026 soort onroerend goedtuin    
2-026 eigenaar O. Stambke    
2-026 gebruiker O. Stambke    
2-026 huurwaarde  13‑00‑00 cg  
2-026 gebruiker Abr. Gomper    
2-026 huurwaarde  17‑00‑00 cg  
2-026 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-027 soort onroerend goedwoning    
2-027 eigenaar Simon Stijl    
2-027 gebruiker Harm. van Heemert    
2-027 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-027 gebruiker ledig    
2-027 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-027 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-027 huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
2-028Karremanstraat 9soort onroerend goedtuin    
2-028Karremanstraat 9eigenaar Simon Stijl    
2-028Karremanstraat 9gebruiker Simon Stijl    
2-028Karremanstraat 9huurwaarde en aanslag  13‑00‑00 cg 02‑07‑04 cg
2-029Karremanstraat 3soort onroerend goedwoning    
2-029Karremanstraat 3eigenaar Simon Stijl    
2-029Karremanstraat 3gebruiker Harm. Everts    
2-029Karremanstraat 3huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-029Karremanstraat 3af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-029Karremanstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
2-030Karremanstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-030Karremanstraat 1eigenaar Fredrik H. Duman    
2-030Karremanstraat 1gebruiker Fredrik H. Duman    
2-030Karremanstraat 1huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-031Liemendijk 4soort onroerend goedhuis    
2-031Liemendijk 4eigenaar Doeke Venema    
2-031Liemendijk 4gebruiker Berber Jansen    
2-031Liemendijk 4huurwaarde  34‑00‑00 cg  
2-031Liemendijk 4af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-031Liemendijk 4huurwaarde en aanslag  33‑10‑00 cg 06‑01‑12 cg
2-032 soort onroerend goedhuis    
2-032 eigenaar H. de Wilde    
2-032 gebruiker Beernd Boer    
2-032 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-032 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-032 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-033 soort onroerend goedhuis    
2-033 eigenaar Jan Lindeboom    
2-033 gebruiker Claas Jansen    
2-033 huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-034Liemendijk 36soort onroerend goedhuis    
2-034Liemendijk 36eigenaar Claas Pieters    
2-034Liemendijk 36gebruiker Adam Snats wed.   
2-034Liemendijk 36huurwaarde  20‑16‑00 cg  
2-034Liemendijk 36af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-034Liemendijk 36huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
2-035Liemendijk 26soort onroerend goedwoning    
2-035Liemendijk 26eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
2-035Liemendijk 26gebruiker Janke Tytes    
2-035Liemendijk 26huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-035Liemendijk 26opmerking woont vergeefs
2-036 soort onroerend goedhuis    
2-036 eigenaar Jetske Heeres    
2-036 gebruiker militairen    
2-036 huurwaarde  20‑16‑00 cg  
2-036 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-036 huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
2-037 soort onroerend goedstal    
2-037 eigenaar B. IJsenbeek    
2-037 gebruiker     
2-037 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-037 opmerking beklemd onder no. 2-003
2-038 soort onroerend goedtuin    
2-038 eigenaar Jan Heins erven   
2-038 gebruiker Hendrik Harmens    
2-038 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-039 soort onroerend goedwoning    
2-039 eigenaar Jan Heins erven   
2-039 gebruiker Hendrik Sanders    
2-039 huurwaarde  27‑00‑00 cg  
2-039 gebruiker Johannes Legners    
2-039 huurwaarde totaal  54‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-039 af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-039 huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
2-040 soort onroerend goedtuin    
2-040 eigenaar Dirk Jans    
2-040 gebruiker Dirk Jans    
2-040 huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-041 soort onroerend goedhuis    
2-041 eigenaar Dirk Jans    
2-041 gebruiker Willem Jurjens    
2-041 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-041 gebruiker Anthony Dilhoff    
2-041 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-041 huurwaarde totaal  36‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-041 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-041 huurwaarde en aanslag  35‑14‑00 cg 06‑09‑12 cg
2-042 soort onroerend goedwoning    
2-042 eigenaar Dirk Jans    
2-042 gebruiker Pieter Dirks wed.   
2-042 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-042 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-042 huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
2-043 soort onroerend goedwoning    
2-043 eigenaar Johannes Mecima    
2-043 gebruiker Johannes Mecima    
2-043 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-044 soort onroerend goedwoning    
2-044 eigenaar H. de Wilde    
2-044 gebruiker Hendrik Gerryts    
2-044 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-044 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-044 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-045 soort onroerend goedzomerhuis en tuin    
2-045 eigenaar H. de Wilde    
2-045 gebruiker H. de Wilde    
2-045 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-045 gebruiker Bauke Nadries    
2-045 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-045 huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
2-046 soort onroerend goedwoning    
2-046 eigenaar H. de Wilde    
2-046 gebruiker Teunis Jansen    
2-046 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-046 gebruiker Ant. Hendriks    
2-046 huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-046 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-046 huurwaarde en aanslag  49‑00‑00 cg 08‑18‑02 cg
2-047 soort onroerend goedhuis    
2-047 eigenaar Heere Harmens wed.   
2-047 gebruiker Heere Harmens wed.   
2-047 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-048Liemendijk 6soort onroerend goedmolen & huis    
2-048Liemendijk 6eigenaar Yke Ennes c.s.   
2-048Liemendijk 6gebruiker Yke Ennes c.s.   
2-048Liemendijk 6huurwaarde  44‑00‑00 cg  
2-048Liemendijk 6gebruiker Gerben Jansen    
2-048Liemendijk 6huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-048Liemendijk 6huurwaarde en aanslag  64‑00‑00 cg 11‑12‑12 cg
2-049Liemendijk 8soort onroerend goedhuis    
2-049Liemendijk 8eigenaar P. Tetrode    
2-049Liemendijk 8gebruiker P. Tetrode    
2-049Liemendijk 8huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-050Liemendijk 12soort onroerend goedhuis    
2-050Liemendijk 12eigenaar H. de Wilde    
2-050Liemendijk 12gebruiker militairen    
2-050Liemendijk 12huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-050Liemendijk 12gebruiker Anthoni Lodewijks    
2-050Liemendijk 12huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-050Liemendijk 12huurwaarde totaal  42‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-050Liemendijk 12af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-050Liemendijk 12huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑06 cg
2-051 soort onroerend goedwoning    
2-051 eigenaar Gerryt Jans    
2-051 gebruiker Gerryt Jans    
2-051 huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-052 soort onroerend goedlijnbaan    
2-052 eigenaar P. Tetrode c.s.   
2-052 gebruiker P. Tetrode c.s.   
2-052 huurwaarde en aanslag  41‑00‑00 cg 07‑09‑00 cg
2-053 soort onroerend goedhuis, ververij en tuin    
2-053 eigenaar Jetse Boomsma nom.ux.   
2-053 gebruiker Nanning Piers    
2-053 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-053 gebruiker Jetse Boomsma nom.ux.   
2-053 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-053 huurwaarde en aanslag  52‑00‑00 cg 09‑09‑00 cg
2-054Zoutsloot 52soort onroerend goedhuis    
2-054Zoutsloot 52eigenaar Evert Beva    
2-054Zoutsloot 52gebruiker Harm. Claasen    
2-054Zoutsloot 52huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-054Zoutsloot 52af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-054Zoutsloot 52huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
2-055Zoutsloot 54soort onroerend goedhuis en tuin    
2-055Zoutsloot 54eigenaar Pieter Hylkes    
2-055Zoutsloot 54gebruiker Pieter Hylkes    
2-055Zoutsloot 54huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-055/2Zoutsloot 56soort onroerend goedwoning    
2-055/2Zoutsloot 56eigenaar Pieter Hylkes    
2-055/2Zoutsloot 56gebruiker Jochum Alberts    
2-055/2Zoutsloot 56huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-056Zoutsloot 58soort onroerend goedhuis    
2-056Zoutsloot 58eigenaar Mayke Bentes    
2-056Zoutsloot 58gebruiker Pieter Jansen    
2-056Zoutsloot 58huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-057Zoutsloot 62soort onroerend goedkamer en tuin    
2-057Zoutsloot 62eigenaar H. Gonggrijp    
2-057Zoutsloot 62gebruiker H. Gonggrijp    
2-057Zoutsloot 62huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-057Zoutsloot 62gebruiker Arjen Roelofs    
2-057Zoutsloot 62huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-057Zoutsloot 62huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
2-058Zoutsloot 64soort onroerend goedhuis    
2-058Zoutsloot 64eigenaar S. Gratama    
2-058Zoutsloot 64gebruiker Luitjen Hiddes    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde  45‑00‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64gebruiker Jan Harmens    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64gebruiker Cornelis Dirks    
2-058Zoutsloot 64gebruiker Simon Rechts    
2-058Zoutsloot 64huurwaarde totaal  135‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-058Zoutsloot 64af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
2-058Zoutsloot 64huurwaarde en aanslag  32‑10‑00 cg 24‑01‑12 cg
2-059Droogstraat 81soort onroerend goedwoning    
2-059Droogstraat 81eigenaar S. Gratama    
2-059Droogstraat 81gebruiker Harm. Hendriks    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker Syds Roelofs    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  32‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker Harm. Gerryts    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker Waling Rechts    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81gebruiker Beernd Hendriks    
2-059Droogstraat 81gebruiker Harm. Weghuis    
2-059Droogstraat 81gebruiker Sjoerd Sippes    
2-059Droogstraat 81gebruiker Jan H. Volbrink    
2-059Droogstraat 81gebruiker Hendrik Teutling    
2-059Droogstraat 81huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-059Droogstraat 81huurwaarde totaal  258‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-059Droogstraat 81af: sint jacobi schatting  03‑10‑00 cg  
2-059Droogstraat 81huurwaarde en aanslag  54‑10‑00 cg 46‑05‑06 cg
2-060Droogstraat 65soort onroerend goedwagenhuis en stal    
2-060Droogstraat 65eigenaar Jacob Roorda    
2-060Droogstraat 65gebruiker Jacob Roorda    
2-060Droogstraat 65huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-061Droogstraat 63soort onroerend goedwagenhuis    
2-061Droogstraat 63eigenaar S. Rienstra    
2-061Droogstraat 63gebruiker S. Rienstra    
2-061Droogstraat 63huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
2-062Droogstraat 61soort onroerend goedhuis    
2-062Droogstraat 61eigenaar Cornelis Hendriks    
2-062Droogstraat 61gebruiker Cornelis Hendriks    
2-062Droogstraat 61huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-062Droogstraat 61gebruiker ledig    
2-062Droogstraat 61huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-062Droogstraat 61huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-063Droogstraat 59soort onroerend goedhuis    
2-063Droogstraat 59eigenaar Jan Bolman    
2-063Droogstraat 59eigenaar Doeke Venema    
2-063Droogstraat 59eigenaar Willem Hendriks    
2-063Droogstraat 59gebruiker Hendrik Ennes    
2-063Droogstraat 59huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-063Droogstraat 59af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-063Droogstraat 59huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-064Karremanstraat 27soort onroerend goedhuis    
2-064Karremanstraat 27eigenaar Sytske Keympes    
2-064Karremanstraat 27gebruiker Pieter Jurjens    
2-064Karremanstraat 27huurwaarde  45‑00‑00 cg  
2-064Karremanstraat 27af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-064Karremanstraat 27huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-065Karremanstraat 25soort onroerend goedhuis    
2-065Karremanstraat 25eigenaar Sj. Tjepkes wed.   
2-065Karremanstraat 25gebruiker Dirk Wytses    
2-065Karremanstraat 25huurwaarde  36‑10‑00 cg  
2-065Karremanstraat 25af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-065Karremanstraat 25huurwaarde en aanslag  35‑10‑00 cg 06‑09‑00 cg
2-066Karremanstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-066Karremanstraat 23eigenaar Marten Fokkes    
2-066Karremanstraat 23gebruiker Ruurd Johannes Brouwer    
2-066Karremanstraat 23huurwaarde  31‑00‑00 cg  
2-066Karremanstraat 23af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-066Karremanstraat 23huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
2-067Karremanstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-067Karremanstraat 21eigenaar E. Beva    
2-067Karremanstraat 21gebruiker Bertrang Menviere    
2-067Karremanstraat 21huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-067Karremanstraat 21af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-067Karremanstraat 21huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
2-068Karremanstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-068Karremanstraat 19eigenaar Ype Hessels    
2-068Karremanstraat 19gebruiker Ype Hessels    
2-068Karremanstraat 19huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-069 soort onroerend goedhuis    
2-069 eigenaar Jelte Radsma    
2-069 gebruiker Claas Johanes Gorter    
2-069 huurwaarde  21‑00‑00 cg  
2-069 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-069 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-070 soort onroerend goedhuis    
2-070 eigenaar Jetse Rinses    
2-070 gebruiker Ype Jans van der Werff    
2-070 huurwaarde  23‑10‑00 cg  
2-070 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-070 huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 04‑03‑10 cg
2-071 soort onroerend goedstal    
2-071 eigenaar Jacob Roorda    
2-071 gebruiker Arjen Ates    
2-071 huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-071 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-071 huurwaarde en aanslag  39‑00‑00 cg 07‑01‑12 cg
2-072Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-072Hoogstraat 1eigenaar Jacob Coster    
2-072Hoogstraat 1gebruiker Harm. Nannes    
2-072Hoogstraat 1huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-072Hoogstraat 1gebruiker Gooitjen Annes wed.   
2-072Hoogstraat 1huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-072Hoogstraat 1huurwaarde totaal  48‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-072Hoogstraat 1af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-072Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
2-073Hoogstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-073Hoogstraat 1eigenaar S. Rienstra    
2-073Hoogstraat 1gebruiker S. Rienstra    
2-073Hoogstraat 1huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
2-074Hoogstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-074Hoogstraat 3eigenaar ds. Schuiler    
2-074Hoogstraat 3gebruiker ds. Schuiler    
2-074Hoogstraat 3huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-075Hoogstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-075Hoogstraat 5eigenaar Jacob Roorda    
2-075Hoogstraat 5gebruiker H. Stapert    
2-075Hoogstraat 5huurwaarde  110‑00‑00 cg  
2-075Hoogstraat 5af: sint jacobi schatting  05‑00‑00 cg  
2-075Hoogstraat 5huurwaarde en aanslag  05‑00‑00 cg 19‑01‑12 cg
2-076Hoogstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-076Hoogstraat 7eigenaar P. Lensius    
2-076Hoogstraat 7gebruiker P. Lensius    
2-076Hoogstraat 7huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
2-077Hoogstraat 9soort onroerend goedwoning    
2-077Hoogstraat 9eigenaar S. Tolsma erven   
2-077Hoogstraat 9gebruiker J.D. Toussaint    
2-077Hoogstraat 9huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-077Hoogstraat 9af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-077Hoogstraat 9huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
2-078Hoogstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-078Hoogstraat 11eigenaar H. de Wilde    
2-078Hoogstraat 11gebruiker H. de Wilde    
2-078Hoogstraat 11huurwaarde  34‑00‑00 cg  
2-078Hoogstraat 11gebruiker Sybr, Harmens    
2-078Hoogstraat 11huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-078Hoogstraat 11huurwaarde en aanslag  54‑00‑00 cg 09‑16‑06 cg
2-079Hoogstraat 13soort onroerend goedhuis    
2-079Hoogstraat 13eigenaar Cl. de Vries    
2-079Hoogstraat 13gebruiker Cl. de Vries    
2-079Hoogstraat 13huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
2-080Hoogstraat 15soort onroerend goedpakhuis    
2-080Hoogstraat 15eigenaar P. Tetrode    
2-080Hoogstraat 15gebruiker Sybren Foppes    
2-080Hoogstraat 15huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-080Hoogstraat 15gebruiker Haitse Oepkes    
2-080Hoogstraat 15huurwaarde  35‑00‑00 cg  
2-080Hoogstraat 15gebruiker Jan T. Faber    
2-080Hoogstraat 15huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-080Hoogstraat 15huurwaarde totaal  73‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-080Hoogstraat 15af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-080Hoogstraat 15huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-081Hoogstraat 17soort onroerend goedwagenhuis    
2-081Hoogstraat 17eigenaar P. Tetrode    
2-081Hoogstraat 17gebruiker P. Tetrode    
2-081Hoogstraat 17huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-081Hoogstraat 17gebruiker ledig    
2-081Hoogstraat 17huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-081Hoogstraat 17huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-082Hoogstraat 19soort onroerend goedhuis    
2-082Hoogstraat 19eigenaar Pier Abes    
2-082Hoogstraat 19gebruiker Hinne Zytses    
2-082Hoogstraat 19huurwaarde  46‑00‑00 cg  
2-082Hoogstraat 19gebruiker ledig    
2-082Hoogstraat 19huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-082Hoogstraat 19huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-083Hoogstraat 21soort onroerend goedhuis    
2-083Hoogstraat 21eigenaar Tjeerd Annes    
2-083Hoogstraat 21gebruiker Tjeerd Annes    
2-083Hoogstraat 21huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
2-084Hoogstraat 23soort onroerend goedhuis    
2-084Hoogstraat 23eigenaar Jelte Radsma    
2-084Hoogstraat 23gebruiker Jelte Radsma    
2-084Hoogstraat 23huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-085Hoogstraat 25soort onroerend goedhuis en koemelkerij    
2-085Hoogstraat 25eigenaar Claas Johannes    
2-085Hoogstraat 25gebruiker Claas Johannes    
2-085Hoogstraat 25huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
2-086Wortelstraat 4soort onroerend goedstal    
2-086Wortelstraat 4eigenaar Claas IJsenbeek    
2-086Wortelstraat 4gebruiker     
2-086Wortelstraat 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-086Wortelstraat 4opmerking beklemd onder no. 2-108
2-087Wortelstraat 6soort onroerend goedwoning    
2-087Wortelstraat 6eigenaar Claas IJsenbeek    
2-087Wortelstraat 6gebruiker     
2-087Wortelstraat 6huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-087Wortelstraat 6opmerking beklemd onder no. 2-108
2-088 soort onroerend goedwoning    
2-088 eigenaar Claas IJsenbeek    
2-088 gebruiker Jan Hendriks    
2-088 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-088 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-088 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
2-089 soort onroerend goedwoning    
2-089 eigenaar Sjoerd Winia wed.   
2-089 gebruiker Evert Jans wed.   
2-089 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-089 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-089 huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑13‑02 cg
2-090 soort onroerend goedhuis    
2-090 eigenaar Claas Christiaans    
2-090 gebruiker Johannes Snijder    
2-090 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-090 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-090 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-091 soort onroerend goedhuis    
2-091 eigenaar Marten Fokkes nom.ux.   
2-091 gebruiker Marten Fokkes nom.ux.   
2-091 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
2-092Zoutsloot 96soort onroerend goedhuis    
2-092Zoutsloot 96eigenaar Sj. Tjepkes wed.   
2-092Zoutsloot 96gebruiker Pieter Jansen    
2-092Zoutsloot 96huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-092Zoutsloot 96af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-092Zoutsloot 96huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑02 cg
2-093Zoutsloot 94soort onroerend goedhuis    
2-093Zoutsloot 94eigenaar Gerlof Jans wed.   
2-093Zoutsloot 94gebruiker Gerlof Jans wed.   
2-093Zoutsloot 94huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-094 soort onroerend goedhuis    
2-094 eigenaar Gerr. Pieters    
2-094 gebruiker Gerr. Pieters    
2-094 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-095Wortelstraat 15soort onroerend goedkamer    
2-095Wortelstraat 15eigenaar Gerlof Jansen    
2-095Wortelstraat 15gebruiker Fedde Simons    
2-095Wortelstraat 15huurwaarde  18‑04‑00 cg  
2-095Wortelstraat 15gebruiker Willem Joukes    
2-095Wortelstraat 15huurwaarde totaal  36‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-095Wortelstraat 15af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-095Wortelstraat 15huurwaarde en aanslag  35‑18‑00 cg 06‑10‑08 cg
2-096Wortelstraat 13soort onroerend goedwoning    
2-096Wortelstraat 13eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
2-096Wortelstraat 13gebruiker Hylke Claasen    
2-096Wortelstraat 13huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-096Wortelstraat 13opmerking woont vergeefs
2-097Wortelstraat 9soort onroerend goedwoning    
2-097Wortelstraat 9eigenaar P. Clamstra    
2-097Wortelstraat 9gebruiker Taevis Pieters    
2-097Wortelstraat 9huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-097Wortelstraat 9gebruiker Doetje Foppes    
2-097Wortelstraat 9huurwaarde totaal  36‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-097Wortelstraat 9af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-097Wortelstraat 9huurwaarde en aanslag  35‑10‑00 cg 06‑09‑00 cg
2-098Wortelstraat 3soort onroerend goedtuin    
2-098Wortelstraat 3eigenaar S. Schaaff    
2-098Wortelstraat 3gebruiker S. Schaaff    
2-098Wortelstraat 3huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-099Wortelstraat 1soort onroerend goedwoning    
2-099Wortelstraat 1eigenaar P. Clamstra    
2-099Wortelstraat 1gebruiker Jelle Jacobs    
2-099Wortelstraat 1huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-099Wortelstraat 1gebruiker Taekle Cornelis    
2-099Wortelstraat 1huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-099Wortelstraat 1huurwaarde totaal  42‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-099Wortelstraat 1af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-099Wortelstraat 1huurwaarde en aanslag  41‑10‑00 cg 07‑10‑12 cg
2-100Herenwaltje 7soort onroerend goedhuis    
2-100Herenwaltje 7eigenaar Wybe Claasen    
2-100Herenwaltje 7gebruiker Wybe Claasen    
2-100Herenwaltje 7huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-101Herenwaltje 5soort onroerend goedhuis    
2-101Herenwaltje 5eigenaar Pieter Johannes    
2-101Herenwaltje 5gebruiker Pieter Johannes    
2-101Herenwaltje 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-102Zoutsloot 86soort onroerend goedhuis    
2-102Zoutsloot 86eigenaar Rinske Heeres    
2-102Zoutsloot 86gebruiker Jacob Alth.    
2-102Zoutsloot 86huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-102Zoutsloot 86af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-102Zoutsloot 86huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
2-103Herenwaltje 3soort onroerend goedoliemolen    
2-103Herenwaltje 3eigenaar B. van der Meulen    
2-103Herenwaltje 3gebruiker ledig    
2-103Herenwaltje 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-103/2 soort onroerend goedhuis    
2-103/2 eigenaar B. van der Meulen    
2-103/2 gebruiker Wybe Hendriks    
2-103/2 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-103/2 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-103/2 huurwaarde en aanslag  17‑10‑00 cg 03‑03‑10 cg
2-104Zoutsloot 90soort onroerend goedhuis    
2-104Zoutsloot 90eigenaar Dirk Christiaans    
2-104Zoutsloot 90gebruiker Jurjen Clement wed.   
2-104Zoutsloot 90huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-104Zoutsloot 90af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-104Zoutsloot 90huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
2-105Zoutsloot 92soort onroerend goedwoning    
2-105Zoutsloot 92eigenaar Hendrik Jansen But    
2-105Zoutsloot 92gebruiker Hendrik Jansen But    
2-105Zoutsloot 92huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
2-106Herenwaltje 9soort onroerend goedhuis    
2-106Herenwaltje 9eigenaar Pieter Lensius    
2-106Herenwaltje 9gebruiker wijnand Melles    
2-106Herenwaltje 9huurwaarde  16‑00‑00 cg  
2-106Herenwaltje 9gebruiker Claas Scheltes wed.   
2-106Herenwaltje 9huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-106Herenwaltje 9huurwaarde totaal  36‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-106Herenwaltje 9af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-106Herenwaltje 9huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
2-107Herenwaltje 13soort onroerend goedhuis    
2-107Herenwaltje 13eigenaar Elias Hendriks    
2-107Herenwaltje 13gebruiker Willem Lieuwes    
2-107Herenwaltje 13huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-107Herenwaltje 13af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-107Herenwaltje 13huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-108 soort onroerend goedhuis en brouwerij    
2-108 eigenaar Claas IJsenbeek    
2-108 gebruiker Claas IJsenbeek    
2-108 huurwaarde en aanslag  76‑00‑00 cg 13‑16‑06 cg
2-108 opmerking hieronder beklemd nos. 2-086 en 2-087
2-109Hoogstraat 29soort onroerend goedhuis    
2-109Hoogstraat 29eigenaar Isaac Jansen    
2-109Hoogstraat 29gebruiker Isaac Jansen    
2-109Hoogstraat 29huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-109Hoogstraat 29gebruiker Jeltje Hayes    
2-109Hoogstraat 29huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-109Hoogstraat 29huurwaarde en aanslag  38‑00‑00 cg 06‑18‑02 cg
2-110Hoogstraat 31soort onroerend goedhuis    
2-110Hoogstraat 31eigenaar H. de Wilde    
2-110Hoogstraat 31gebruiker Jacob Fluks    
2-110Hoogstraat 31huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-110Hoogstraat 31gebruiker Hendrik Tijssen    
2-110Hoogstraat 31huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-110Hoogstraat 31huurwaarde totaal  60‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-110Hoogstraat 31af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-110Hoogstraat 31huurwaarde en aanslag  58‑00‑00 cg 10‑10‑14 cg
2-111 soort onroerend goedkamer    
2-111 eigenaar P. Clamstra wed.   
2-111 gebruiker Jacob Harmens    
2-111 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-111 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-111 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
2-112 soort onroerend goedhuis    
2-112 eigenaar Pieter Freerks    
2-112 gebruiker Pieter Freerks    
2-112 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
2-113Hoogstraat 35soort onroerend goedhuis    
2-113Hoogstraat 35eigenaar Sj. Winia    
2-113Hoogstraat 35gebruiker Sj. Winia    
2-113Hoogstraat 35huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-114Hoogstraat 37soort onroerend goedhuis    
2-114Hoogstraat 37eigenaar Pieter Jeltes    
2-114Hoogstraat 37gebruiker Pieter Jeltes    
2-114Hoogstraat 37huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-114Hoogstraat 37opmerking hieronder beklemd no. 2-117
2-115Hoogstraat 39soort onroerend goedhuis en stal    
2-115Hoogstraat 39eigenaar Jacob Sybrands    
2-115Hoogstraat 39gebruiker Wieger Fredriks    
2-115Hoogstraat 39huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-115Hoogstraat 39gebruiker Jacob Sybrands    
2-115Hoogstraat 39huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-115Hoogstraat 39huurwaarde en aanslag  58‑00‑00 cg 10‑10‑14 cg
2-116Hoogstraat 41soort onroerend goedhuis    
2-116Hoogstraat 41eigenaar Lourens Clasen    
2-116Hoogstraat 41gebruiker Lourens Clasen    
2-116Hoogstraat 41huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
2-117Zoutsloot 100soort onroerend goedhuis    
2-117Zoutsloot 100eigenaar Pieter Jeltes    
2-117Zoutsloot 100gebruiker     
2-117Zoutsloot 100huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-117Zoutsloot 100opmerking beklemd onder no. 2-114
2-118Zoutsloot 98soort onroerend goedhuis    
2-118Zoutsloot 98eigenaar Marten Fokkes    
2-118Zoutsloot 98gebruiker Jan Jurjens    
2-118Zoutsloot 98huurwaarde  23‑00‑00 cg  
2-118Zoutsloot 98af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-118Zoutsloot 98huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-119Hoogstraat 43soort onroerend goedhuis    
2-119Hoogstraat 43eigenaar Willem Hendriks Balkvlotter    
2-119Hoogstraat 43gebruiker Jan Eits    
2-119Hoogstraat 43huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-119Hoogstraat 43af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-119Hoogstraat 43huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
2-120Hoogstraat 45soort onroerend goedhuis    
2-120Hoogstraat 45eigenaar Fokke Oenes    
2-120Hoogstraat 45gebruiker Fokke Oenes    
2-120Hoogstraat 45huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-121Hoogstraat 47soort onroerend goedhuis    
2-121Hoogstraat 47eigenaar Johannes van der Meulen    
2-121Hoogstraat 47gebruiker Johannes van der Meulen    
2-121Hoogstraat 47huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
2-122Hoogstraat 49soort onroerend goed    
2-122Hoogstraat 49eigenaar Johannes van der Meulen    
2-122Hoogstraat 49gebruiker Pieter Harms Cramer    
2-122Hoogstraat 49huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-122Hoogstraat 49af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-122Hoogstraat 49huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-123Hoogstraat 51soort onroerend goedhuis    
2-123Hoogstraat 51eigenaar Eelke S. van der Post    
2-123Hoogstraat 51gebruiker Eelke S. van der Post    
2-123Hoogstraat 51huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-124Liemendijk 42soort onroerend goedwoning en Corps du Gardes    
2-124Liemendijk 42eigenaar Cornelis van Beemen wed.   
2-124Liemendijk 42gebruiker     
2-124Liemendijk 42huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-124Liemendijk 42opmerking woont vergeefs
2-125Liemendijk 38soort onroerend goedhuis    
2-125Liemendijk 38eigenaar Reinder Jansen    
2-125Liemendijk 38gebruiker Sybe Hansen    
2-125Liemendijk 38huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-125Liemendijk 38af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-125Liemendijk 38huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
2-126 soort onroerend goedhuis en wagenhuis    
2-126 eigenaar Tjeerd Braam    
2-126 gebruiker Eelke Jansen    
2-126 huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-126 gebruiker ledig    
2-126 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-126 gebruiker Lodewijk Andries    
2-126 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-126 gebruiker Lieuwe Cobus    
2-126 huurwaarde  19‑00‑00 cg  
2-126 gebruiker Gerryts Bosch    
2-126 huurwaarde totaal  83‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-126 af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
2-126 huurwaarde en aanslag  80‑10‑00 cg 14‑12‑10 cg
2-127 soort onroerend goedhuis    
2-127 eigenaar Fokke Faber erven   
2-127 gebruiker Fernand Roeterman    
2-127 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-127 eigenaar Oene Andries    
2-127 gebruiker 18 0 0    
2-127 huurwaarde totaal  44‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-127 af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-127 huurwaarde en aanslag  42‑10‑00 cg 07‑14‑10 cg
2-128Hoogstraat 38soort onroerend goedhuis en smitterij    
2-128Hoogstraat 38eigenaar Dirk Christiaans    
2-128Hoogstraat 38gebruiker Yede A. Faber    
2-128Hoogstraat 38huurwaarde  80‑00‑00 cg  
2-128Hoogstraat 38af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-128Hoogstraat 38huurwaarde en aanslag  78‑10‑00 cg 14‑05‑06 cg
2-129Hoogstraat 40soort onroerend goedhuis en wagenmakerij    
2-129Hoogstraat 40eigenaar Gerryts Hettes    
2-129Hoogstraat 40gebruiker Geert Zijlstra    
2-129Hoogstraat 40huurwaarde  54‑00‑00 cg  
2-129Hoogstraat 40af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
2-129Hoogstraat 40huurwaarde en aanslag  53‑05‑00 cg 09‑13‑10 cg
2-130Hoogstraat 36soort onroerend goedhuis    
2-130Hoogstraat 36eigenaar Marten Johannes    
2-130Hoogstraat 36gebruiker Marten Johannes    
2-130Hoogstraat 36huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
2-131Hoogstraat 34soort onroerend goedhuis    
2-131Hoogstraat 34eigenaar Cornelis Jacobs    
2-131Hoogstraat 34gebruiker Hendrik Baukes    
2-131Hoogstraat 34huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-131Hoogstraat 34gebruiker Livius Wijngaerden    
2-131Hoogstraat 34huurwaarde  50‑00‑00 cg  
2-131Hoogstraat 34huurwaarde totaal  75‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-131Hoogstraat 34af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
2-131Hoogstraat 34huurwaarde en aanslag  74‑05‑00 cg 13‑09‑14 cg
2-132Hoogstraat 32soort onroerend goedhuis    
2-132Hoogstraat 32eigenaar Cornelis Jacobs    
2-132Hoogstraat 32gebruiker Jielles Johannes Adama    
2-132Hoogstraat 32huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-132Hoogstraat 32gebruiker Rintje Pieters    
2-132Hoogstraat 32huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-132Hoogstraat 32huurwaarde totaal  43‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-132Hoogstraat 32af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-132Hoogstraat 32huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-133Scheerstraat 11soort onroerend goedhuis    
2-133Scheerstraat 11eigenaar P. Clamstra wed.   
2-133Scheerstraat 11gebruiker Poppe Geerts    
2-133Scheerstraat 11huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-133Scheerstraat 11af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-133Scheerstraat 11huurwaarde en aanslag  38‑10‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-134Hoogstraat 30soort onroerend goedhuis en woning    
2-134Hoogstraat 30eigenaar P. Clamstra wed.   
2-134Hoogstraat 30gebruiker P. Clamstra wed.   
2-134Hoogstraat 30huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-135Hoogstraat 28soort onroerend goedhuis    
2-135Hoogstraat 28eigenaar Gerryts Gerryts    
2-135Hoogstraat 28gebruiker Gerryts Gerryts    
2-135Hoogstraat 28huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-135Hoogstraat 28gebruiker Ynte Ypes    
2-135Hoogstraat 28huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-135Hoogstraat 28huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-136Hoogstraat 26soort onroerend goedhuis    
2-136Hoogstraat 26eigenaar M. Tuinenga    
2-136Hoogstraat 26gebruiker J.G. Hempel    
2-136Hoogstraat 26huurwaarde  35‑00‑00 cg  
2-136Hoogstraat 26af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-136Hoogstraat 26huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
2-137Hoogstraat 24soort onroerend goedhuis    
2-137Hoogstraat 24eigenaar Douwe Arjens    
2-137Hoogstraat 24gebruiker Johannes Akkerman    
2-137Hoogstraat 24huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-137Hoogstraat 24af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-137Hoogstraat 24huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
2-138Hoogstraat 22soort onroerend goedhuis    
2-138Hoogstraat 22eigenaar F. Zeeman    
2-138Hoogstraat 22gebruiker Dirk van der Muur wed.   
2-138Hoogstraat 22huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-138Hoogstraat 22gebruiker Isaac Jans    
2-138Hoogstraat 22huurwaarde  16‑00‑00 cg  
2-138Hoogstraat 22huurwaarde totaal  46‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-138Hoogstraat 22af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-138Hoogstraat 22huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
2-139Herenwaltje 15soort onroerend goedhuis    
2-139Herenwaltje 15eigenaar Evert Jansen wed.   
2-139Herenwaltje 15gebruiker Evert Jansen wed.   
2-139Herenwaltje 15huurwaarde  12‑00‑00 cg  
2-139Herenwaltje 15gebruiker militairen    
2-139Herenwaltje 15huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-139Herenwaltje 15huurwaarde en aanslag  27‑00‑00 cg 04‑18‑02 cg
2-140Herenwaltje 17soort onroerend goedhuis    
2-140Herenwaltje 17eigenaar burgemeester Toussaint    
2-140Herenwaltje 17gebruiker Wytse Andries wed.   
2-140Herenwaltje 17huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-140Herenwaltje 17gebruiker Gerben Wouters    
2-140Herenwaltje 17huurwaarde totaal  28‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-140Herenwaltje 17af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-140Herenwaltje 17huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
2-141Herenwaltje 19soort onroerend goedhuis    
2-141Herenwaltje 19eigenaar Sierk Pieters    
2-141Herenwaltje 19gebruiker Hemke Gerryts    
2-141Herenwaltje 19huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-141Herenwaltje 19opmerking woont vergeefs
2-141Herenwaltje 19gebruiker Jochum Hendriks wed.   
2-142Scheerstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-142Scheerstraat 1eigenaar Fedde Bouwes    
2-142Scheerstraat 1gebruiker Sjoerd van der Form    
2-142Scheerstraat 1huurwaarde  24‑00‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1gebruiker Grietje Alberts    
2-142Scheerstraat 1huurwaarde  15‑12‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1gebruiker Claas Poort    
2-142Scheerstraat 1huurwaarde  45‑00‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1huurwaarde totaal  84‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-142Scheerstraat 1af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-142Scheerstraat 1huurwaarde en aanslag  81‑12‑00 cg 14‑16‑10 cg
2-143Scheerstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-143Scheerstraat 3eigenaar Rinke Bakker    
2-143Scheerstraat 3gebruiker Rinke Bakker    
2-143Scheerstraat 3huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-144Scheerstraat 5soort onroerend goedhuis    
2-144Scheerstraat 5eigenaar Dieuwke Melles    
2-144Scheerstraat 5gebruiker Jan Hettes    
2-144Scheerstraat 5huurwaarde  44‑00‑00 cg  
2-144Scheerstraat 5af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-144Scheerstraat 5huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-145Scheerstraat 7soort onroerend goedhuis    
2-145Scheerstraat 7eigenaar Lourens Claasen    
2-145Scheerstraat 7gebruiker Jacobus Johannes    
2-145Scheerstraat 7huurwaarde  40‑00‑00 cg  
2-145Scheerstraat 7af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-145Scheerstraat 7huurwaarde en aanslag  38‑10‑00 cg 07‑00‑00 cg
2-146Scheerstraat 9soort onroerend goedhuis    
2-146Scheerstraat 9eigenaar Johannes Abrahams    
2-146Scheerstraat 9gebruiker Johannes Abrahams    
2-146Scheerstraat 9huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-147William Boothstraat 4soort onroerend goedtuintje    
2-147William Boothstraat 4eigenaar S. Wijma    
2-147William Boothstraat 4gebruiker     
2-147William Boothstraat 4huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-147William Boothstraat 4opmerking beklemd onder no. 2-148
2-148Scheerstraat 10soort onroerend goedhuis    
2-148Scheerstraat 10eigenaar S. Wijma    
2-148Scheerstraat 10gebruiker S. Wijma    
2-148Scheerstraat 10huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-148Scheerstraat 10opmerking hieronder beklemd nos. 2-147 en 2-199
2-149Scheerstraat 8soort onroerend goedververij en woonhuis    
2-149Scheerstraat 8eigenaar M. Blok    
2-149Scheerstraat 8gebruiker P. Hanekuik    
2-149Scheerstraat 8huurwaarde  60‑00‑00 cg  
2-149Scheerstraat 8af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-149Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  59‑00‑00 cg 10‑14‑08 cg
2-150Scheerstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-150Scheerstraat 8eigenaar Arend Steffens    
2-150Scheerstraat 8gebruiker Arend Steffens    
2-150Scheerstraat 8huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-150Scheerstraat 8gebruiker Barend Eelkes    
2-150Scheerstraat 8huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-150Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
2-151Scheerstraat 8soort onroerend goedhuis    
2-151Scheerstraat 8eigenaar Jan Bleeker    
2-151Scheerstraat 8gebruiker Jan Bleeker    
2-151Scheerstraat 8huurwaarde  16‑10‑00 cg  
2-151Scheerstraat 8gebruiker Eelke Everts    
2-151Scheerstraat 8huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-151Scheerstraat 8gebruiker ledig    
2-151Scheerstraat 8huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-151Scheerstraat 8huurwaarde en aanslag  42‑10‑00 cg 07‑14‑08 cg
2-152Scheerstraat 6soort onroerend goedschuur    
2-152Scheerstraat 6eigenaar S. Feytema wed.   
2-152Scheerstraat 6gebruiker     
2-152Scheerstraat 6opmerking beklemd onder no. 2-180
2-153Scheerstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-153Scheerstraat 4eigenaar de h.w.geb. heer Plettenberg    
2-153Scheerstraat 4gebruiker Claas Jacobs    
2-153Scheerstraat 4huurwaarde  36‑00‑00 cg  
2-153Scheerstraat 4af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
2-153Scheerstraat 4huurwaarde en aanslag  35‑05‑00 cg 06‑08‑02 cg
2-154Scheerstraat 2soort onroerend goedstal    
2-154Scheerstraat 2eigenaar R. Smit    
2-154Scheerstraat 2gebruiker R. Smit    
2-154Scheerstraat 2huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-155Hoogstraat 20soort onroerend goedhuis    
2-155Hoogstraat 20eigenaar Sipke W. Houtsma    
2-155Hoogstraat 20gebruiker Sipke W. Houtsma    
2-155Hoogstraat 20huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
2-156Hoogstraat 18soort onroerend goedhuis    
2-156Hoogstraat 18eigenaar Marten Hendriks nom.ux.   
2-156Hoogstraat 18gebruiker Pieter Claasen Prins    
2-156Hoogstraat 18huurwaarde  55‑00‑00 cg  
2-156Hoogstraat 18af: sint jacobi schatting  04‑00‑00 cg  
2-156Hoogstraat 18huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
2-157Hoogstraat 16soort onroerend goedhuis    
2-157Hoogstraat 16eigenaar Andries Schiere    
2-157Hoogstraat 16gebruiker Andries Schiere    
2-157Hoogstraat 16huurwaarde en aanslag  32‑00‑00 cg 05‑16‑06 cg
2-158Hoogstraat 14soort onroerend goedhuis en wagenmakerij    
2-158Hoogstraat 14eigenaar Pier Jansen    
2-158Hoogstraat 14gebruiker Pier Jansen    
2-158Hoogstraat 14huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
2-159Hoogstraat 12soort onroerend goedhuis    
2-159Hoogstraat 12eigenaar Steffen Onland    
2-159Hoogstraat 12gebruiker Steffen Onland    
2-159Hoogstraat 12huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
2-160Hoogstraat 10soort onroerend goedhuis en tuin    
2-160Hoogstraat 10eigenaar Pieter Minnes    
2-160Hoogstraat 10gebruiker Pieter Minnes    
2-160Hoogstraat 10huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
2-160Hoogstraat 10opmerking hieronder beklemd no. 2-170
2-161Hoogstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-161Hoogstraat 6eigenaar A. Scheltinga    
2-161Hoogstraat 6gebruiker Cornelis Wassenaar    
2-161Hoogstraat 6huurwaarde  32‑00‑00 cg  
2-161Hoogstraat 6af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-161Hoogstraat 6huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑10 cg
2-162Hoogstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-162Hoogstraat 4eigenaar Evert Ruurds    
2-162Hoogstraat 4gebruiker Evert Ruurds    
2-162Hoogstraat 4huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-163Hoogstraat 2soort onroerend goedhuis    
2-163Hoogstraat 2eigenaar H. de Wilde    
2-163Hoogstraat 2gebruiker Douwe Sjoukes    
2-163Hoogstraat 2huurwaarde  33‑00‑00 cg  
2-163Hoogstraat 2gebruiker Ruurd Johannes    
2-163Hoogstraat 2huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-163Hoogstraat 2huurwaarde totaal  43‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-163Hoogstraat 2af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-163Hoogstraat 2huurwaarde en aanslag  42‑00‑00 cg 07‑12‑12 cg
2-164Rozemarijnstraat 1soort onroerend goedhuis    
2-164Rozemarijnstraat 1eigenaar A. Roerich    
2-164Rozemarijnstraat 1gebruiker J. H. Sichman wed.   
2-164Rozemarijnstraat 1huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-164Rozemarijnstraat 1af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
2-164Rozemarijnstraat 1huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
2-165Rozemarijnstraat 3soort onroerend goedhuis    
2-165Rozemarijnstraat 3eigenaar Jan Durks    
2-165Rozemarijnstraat 3gebruiker Jan Durks    
2-165Rozemarijnstraat 3huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-166Noorderhaven 109soort onroerend goedhuis    
2-166Noorderhaven 109eigenaar S. Feitema wed.   
2-166Noorderhaven 109gebruiker S. Feitema wed.   
2-166Noorderhaven 109huurwaarde en aanslag  83‑00‑00 cg 15‑01‑12 cg
2-166Noorderhaven 109grondpacht aande havenisten    
2-166Noorderhaven 109grondpacht en aanslag   05‑12‑00 cg1‑08‑00 cg
2-167Noorderhaven 111soort onroerend goedhuis    
2-167Noorderhaven 111eigenaar J. P. Munter erven   
2-167Noorderhaven 111gebruiker J. P. Munter erven   
2-167Noorderhaven 111huurwaarde en aanslag  77‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-167Noorderhaven 111grondpacht aande havenisten    
2-167Noorderhaven 111grondpacht en aanslag   05‑18‑00 cg1‑09‑08 cg
2-168Noorderhaven 113soort onroerend goedhuis    
2-168Noorderhaven 113eigenaar Jan Hannema    
2-168Noorderhaven 113gebruiker Sjoerd Hannema    
2-168Noorderhaven 113huurwaarde en aanslag  83‑00‑00 cg 15‑01‑12 cg
2-169Rommelhaven 1soort onroerend goedhuis    
2-169Rommelhaven 1eigenaar S. Roerich    
2-169Rommelhaven 1gebruiker Ale Andries    
2-169Rommelhaven 1huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1gebruiker militairen    
2-169Rommelhaven 1huurwaarde  78‑00‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1huurwaarde totaal  106‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-169Rommelhaven 1af: sint jacobi schatting  05‑00‑00 cg  
2-169Rommelhaven 1huurwaarde en aanslag  01‑00‑00 cg 18‑07‑04 cg
2-170Rommelhaven 5soort onroerend goedhuis    
2-170Rommelhaven 5eigenaar Pieter Minnes    
2-170Rommelhaven 5gebruiker     
2-170Rommelhaven 5huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-170Rommelhaven 5opmerking beklemd onder no. 2-160
2-171Rommelhaven 9soort onroerend goedhuis en cementmakerij    
2-171Rommelhaven 9eigenaar S. Hoornstra    
2-171Rommelhaven 9gebruiker Auke Jansen    
2-171Rommelhaven 9huurwaarde  125‑00‑00 cg  
2-171Rommelhaven 9gebruiker Lykle Freerks    
2-171Rommelhaven 9huurwaarde  23‑00‑00 cg  
2-171Rommelhaven 9huurwaarde totaal  148‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-171Rommelhaven 9af: sint jacobi schatting  04‑00‑00 cg  
2-171Rommelhaven 9huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 26‑03‑10 cg
2-172Rommelhaven 11soort onroerend goedhuis    
2-172Rommelhaven 11eigenaar Wybren Willems wed.   
2-172Rommelhaven 11gebruiker Wybren Willems wed.   
2-172Rommelhaven 11huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-173Rommelhaven 13soort onroerend goedwagenhuis    
2-173Rommelhaven 13eigenaar S. Feytema wed.   
2-173Rommelhaven 13gebruiker S. Feytema wed.   
2-173Rommelhaven 13huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-174Rommelhaven 15soort onroerend goedhuis    
2-174Rommelhaven 15eigenaar Kunskjen Teunis    
2-174Rommelhaven 15gebruiker Kunskjen Teunis    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  25‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15gebruiker Sipke Jacobs    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  12‑10‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15gebruiker Popke Nauta    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15gebruiker Tjetske Klinkhamer    
2-174Rommelhaven 15huurwaarde  15‑00‑00 cg  
2-174Rommelhaven 15huurwaarde en aanslag  74‑10‑00 cg 13‑10‑14 cg
2-175Noordijs 1soort onroerend goedhuis    
2-175Noordijs 1eigenaar Frans Arjens    
2-175Noordijs 1gebruiker Frans Arjens    
2-175Noordijs 1huurwaarde  55‑00‑00 cg  
2-175Noordijs 1gebruiker Eelke Jans wed.   
2-175Noordijs 1huurwaarde  20‑00‑00 cg  
2-175Noordijs 1gebruiker Trijntje Douwes    
2-175Noordijs 1gebruiker ledig    
2-175Noordijs 1huurwaarde  ‑00‑00 cg  
2-175Noordijs 1huurwaarde en aanslag  95‑00‑00 cg 17‑05‑06 cg
2-176Noordijs 5soort onroerend goedhuis    
2-176Noordijs 5eigenaar Cornelis Brouwer wed.   
2-176Noordijs 5gebruiker Cornelis Brouwer wed.   
2-176Noordijs 5huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-177 soort onroerend goedhuis    
2-177 eigenaar L. Tabes wed.   
2-177 gebruiker Gosse B. Klaver    
2-177 huurwaarde  10‑00‑00 cg  
2-177 af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
2-177 huurwaarde en aanslag  94‑00‑00 cg 17‑01‑12 cg
2-178Noordijs 9soort onroerend goedhuis en graanschuur    
2-178Noordijs 9eigenaar Jelle Wildschut    
2-178Noordijs 9gebruiker Freerk Lykles    
2-178Noordijs 9huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-178Noordijs 9gebruiker Jelle Wildschut    
2-178Noordijs 9huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-178Noordijs 9gebruiker Alle Fopkes    
2-178Noordijs 9huurwaarde en aanslag  15‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-178Noordijs 9huurwaarde en aanslag  95‑12‑00 cg 17‑07‑08 cg
2-179Noordijs 11soort onroerend goedhuis en kantoor    
2-179Noordijs 11eigenaar R. Smit    
2-179Noordijs 11gebruiker R. Smit    
2-179Noordijs 11huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 23‑05‑06 cg
2-180Noordijs 11soort onroerend goedhuis    
2-180Noordijs 11eigenaar S. Feitema wed.   
2-180Noordijs 11gebruiker S. Feitema wed.   
2-180Noordijs 11huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 22‑14‑08 cg
2-180Noordijs 11opmerking hieronder beklemd nos. 2-152 en 2-180/2
2-180/2William Boothstraat 10soort onroerend goedgleibakkerij    
2-180/2William Boothstraat 10eigenaar S. Feitema wed.   
2-180/2William Boothstraat 10gebruiker     
2-180/2William Boothstraat 10huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-180/2William Boothstraat 10opmerking beklemd onder no. 2-180
2-181Noordijs 13soort onroerend goedhuis etc.    
2-181Noordijs 13eigenaar Jacob Hanekuik    
2-181Noordijs 13gebruiker Jacob Hanekuik    
2-181Noordijs 13huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
2-182Noordijs 15soort onroerend goedhuis, wagenhuis etc.    
2-182Noordijs 15eigenaar Jelle Wildschut    
2-182Noordijs 15gebruiker Jelle Wildschut    
2-182Noordijs 15huurwaarde en aanslag  85‑00‑00 cg 33‑12‑10 cg
2-183Noordijs 17soort onroerend goedhuis en pakhuis    
2-183Noordijs 17eigenaar J. A. van der Ley    
2-183Noordijs 17gebruiker J. A. van der Ley    
2-183Noordijs 17huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
2-184Noordijs 19soort onroerend goedhuis, stal en wagenhuis    
2-184Noordijs 19eigenaar W. J. Hanekuik    
2-184Noordijs 19gebruiker W. J. Hanekuik    
2-184Noordijs 19huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 27‑05‑06 cg
2-184Noordijs 19opmerking hieronder beklemd nos. 2-184/2
2-184/2 soort onroerend goedzeperij    
2-184/2 eigenaar W. J. Hanekuik    
2-184/2 gebruiker     
2-184/2 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-184/2 opmerking beklemd onder no. 2-184
2-185Noordijs 21soort onroerend goedhuis    
2-185Noordijs 21eigenaar Allard Scheltinga    
2-185Noordijs 21gebruiker Elisabeth Huidekoper    
2-185Noordijs 21huurwaarde  95‑00‑00 cg  
2-185Noordijs 21af: sint jacobi schatting  05‑00‑00 cg  
2-185Noordijs 21huurwaarde en aanslag  90‑00‑00 cg 16‑07‑04 cg
2-186 soort onroerend goedhuis en tuin    
2-186 eigenaar G. S. Hingst    
2-186 gebruiker G. S. Hingst    
2-186 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-187 soort onroerend goedhuis    
2-187 eigenaar T. Tjallingii    
2-187 gebruiker T. Tjallingii    
2-187 huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
2-187/2Noordijs 23soort onroerend goedstal    
2-187/2Noordijs 23eigenaar dr. Andrae    
2-187/2Noordijs 23gebruiker dr. Andrae    
2-187/2Noordijs 23huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-188Noordijs 25soort onroerend goedhuis    
2-188Noordijs 25eigenaar Gosling Adams    
2-188Noordijs 25gebruiker Gosling Adams    
2-188Noordijs 25huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
2-189Noordijs 27soort onroerend goedhuis    
2-189Noordijs 27eigenaar G. Kloppenburg    
2-189Noordijs 27gebruiker G. Kloppenburg    
2-189Noordijs 27huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
2-190Franekereind 1soort onroerend goeddubbel huis    
2-190Franekereind 1eigenaar S. Stijl    
2-190Franekereind 1gebruiker S. Stijl    
2-190Franekereind 1huurwaarde en aanslag  77‑00‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-191Franekereind 5soort onroerend goedhuis    
2-191Franekereind 5eigenaar dr. Andrae nom.ux.   
2-191Franekereind 5gebruiker Jan A. Keiser    
2-191Franekereind 5huurwaarde  125‑00‑00 cg  
2-191Franekereind 5af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
2-191Franekereind 5huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 02‑12‑10 cg
2-192Franekereind 7soort onroerend goedhuis    
2-192Franekereind 7eigenaar burgemeester van der Meulen wed.   
2-192Franekereind 7gebruiker A. Tadema    
2-192Franekereind 7huurwaarde  80‑00‑00 cg  
2-192Franekereind 7af: sint jacobi schatting  04‑00‑00 cg  
2-192Franekereind 7huurwaarde en aanslag  76‑00‑00 cg 13‑16‑06 cg
2-193Franekereind 9soort onroerend goedhuis    
2-193Franekereind 9eigenaar burgemeester van der Meulen wed.   
2-193Franekereind 9gebruiker burgemeester van der Meulen wed.   
2-193Franekereind 9huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
2-194Franekereind 11soort onroerend goedhuis    
2-194Franekereind 11eigenaar B. van der Meulen wed.   
2-194Franekereind 11gebruiker Sytse Roelfs wed.   
2-194Franekereind 11huurwaarde  64‑00‑00 cg  
2-194Franekereind 11af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-194Franekereind 11huurwaarde en aanslag  61‑00‑00 cg 11‑01‑12 cg
2-195Franekereind 15soort onroerend goedhuis    
2-195Franekereind 15eigenaar dr. G. Andrae    
2-195Franekereind 15gebruiker dr. G. Andrae    
2-195Franekereind 15huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 20‑18‑02 cg
2-196William Boothstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-196William Boothstraat 6eigenaar Rince Bakker    
2-196William Boothstraat 6gebruiker Rince Bakker    
2-196William Boothstraat 6huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-197 soort onroerend goedhuis    
2-197 eigenaar Rince Bakker    
2-197 gebruiker Jacob Annes    
2-197 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-197 gebruiker Laas Spannenburg    
2-197 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-197 gebruiker Gosse Douwes    
2-197 huurwaarde  27‑00‑00 cg  
2-197 gebruiker Cornelis Hesseling    
2-197 huurwaarde  29‑00‑00 cg  
2-197 huurwaarde totaal  106‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-197 af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
2-197 huurwaarde en aanslag  03‑10‑00 cg 14‑00‑00 cg
2-198 soort onroerend goedhuis    
2-198 eigenaar J. A. van der Ley    
2-198 gebruiker Hidde Douwes    
2-198 huurwaarde  30‑00‑00 cg  
2-198 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-198 huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
2-199 soort onroerend goedstal etc.    
2-199 eigenaar S. Wijma    
2-199 gebruiker     
2-199 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-199 opmerking weggebroken, beklemd onder no. 2-148
2-200Lombardstraat 2soort onroerend goed    
2-200Lombardstraat 2eigenaar stad Harlingen weeshuis    
2-200Lombardstraat 2gebruiker Hendrik Buis    
2-200Lombardstraat 2huurwaarde  52‑00‑00 cg  
2-200Lombardstraat 2gebruiker Harke Johannes    
2-200Lombardstraat 2huurwaarde  28‑00‑00 cg  
2-200Lombardstraat 2huurwaarde totaal  80‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-200Lombardstraat 2af: sint jacobi schatting  06‑00‑00 cg  
2-200Lombardstraat 2huurwaarde totaal  76‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-200Lombardstraat 2huurwaarde en aanslag  76‑02‑00 cg 13‑16‑10 cg
2-201Lombardstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-201Lombardstraat 4eigenaar Dirk Jans Laho    
2-201Lombardstraat 4gebruiker Dirk Jans Laho    
2-201Lombardstraat 4huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
2-202Oosterkeetstraat 4soort onroerend goedhuis    
2-202Oosterkeetstraat 4eigenaar Haantje Hilbrands    
2-202Oosterkeetstraat 4gebruiker Haantje Hilbrands    
2-202Oosterkeetstraat 4huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 02‑18‑02 cg
2-203Oosterkeetstraat 6soort onroerend goedhuis    
2-203Oosterkeetstraat 6eigenaar Hendrik Gerryts    
2-203Oosterkeetstraat 6gebruiker Hendrik Lomans    
2-203Oosterkeetstraat 6huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
2-204 soort onroerend goedhuis    
2-204 eigenaar Age Johannes    
2-204 gebruiker Pieter Pieters    
2-204 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
2-204 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
2-204 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-205William Boothstraat 3soort onroerend goedwagenhuis    
2-205William Boothstraat 3eigenaar Jarich J. Van der Ley    
2-205William Boothstraat 3gebruiker Johannes van der Meulen    
2-205William Boothstraat 3huurwaarde  14‑00‑00 cg  
2-205William Boothstraat 3gebruiker J. Albarda    
2-205William Boothstraat 3huurwaarde  16‑00‑00 cg  
2-205William Boothstraat 3huurwaarde totaal  30‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-205William Boothstraat 3af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
2-205William Boothstraat 3huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
2-206William Boothstraat 5soort onroerend goedkeet    
2-206William Boothstraat 5eigenaar B. van der Meulen    
2-206William Boothstraat 5gebruiker B. van der Meulen    
2-206William Boothstraat 5huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 25‑09‑00 cg
2-207 soort onroerend goedhuis    
2-207 eigenaar David Beernds    
2-207 gebruiker Jacob Schotanus    
2-207 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
2-207 gebruiker David Beernds    
2-207 huurwaarde  19‑00‑00 cg  
2-207 huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
2-208 soort onroerend goedhuis    
2-208 eigenaar Hylke Dreyer erven   
2-208 gebruiker Johannes Hoffius    
2-208 huurwaarde  32‑00‑00 cg  
2-208 gebruiker Albert Jacobs    
2-208 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
2-208 huurwaarde totaal  54‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-208 af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
2-208 huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
2-209 soort onroerend goedkeet    
2-209 eigenaar Hylke Dreyer erven   
2-209 gebruiker Hylke Dreyer erven   
2-209 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-210William Boothstraat 9soort onroerend goedwees-, en diaconie- en armehuis    
2-210William Boothstraat 9eigenaar Doopsgezinde Gemeente    
2-210William Boothstraat 9gebruiker Doopsgezinde Gemeente    
2-210William Boothstraat 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
2-211William Boothstraat 35soort onroerend goedkeet    
2-211William Boothstraat 35eigenaar Tjebbe Dreyer    
2-211William Boothstraat 35gebruiker Tjebbe Dreyer    
2-211William Boothstraat 35huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
2-212William Boothstraat 37soort onroerend goedwoning    
2-212William Boothstraat 37eigenaar Tjebbe Dreyer    
2-212William Boothstraat 37gebruiker Claas Arjens wed.   
2-212William Boothstraat 37opmerking woont vergeefs
2-213William Boothstraat 39soort onroerend goedhuis    
2-213William Boothstraat 39eigenaar Jan Claasen    
2-213William Boothstraat 39gebruiker Jan Claasen    
2-213William Boothstraat 39huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
2-214Franekereind 17soort onroerend goedhuis    
2-214Franekereind 17eigenaar Dieuwke Melles    
2-214Franekereind 17gebruiker Jan Bolman wed.   
2-214Franekereind 17huurwaarde  80‑00‑00 cg  
2-214Franekereind 17af: sint jacobi schatting  04‑11‑00 cg  
2-214Franekereind 17huurwaarde en aanslag  75‑09‑00 cg 13‑14‑06 cg
2-215Franekereind 19soort onroerend goedhuisje    
2-215Franekereind 19eigenaar Gerlof C. Steinvort wed.   
2-215Franekereind 19gebruiker Gerlof C. Steinvort wed.   
2-215Franekereind 19huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
2-216Franekereind 21soort onroerend goedhuis    
2-216Franekereind 21eigenaar Albert Bolman    
2-216Franekereind 21gebruiker Hendrik Tjallings    
2-216Franekereind 21huurwaarde  38‑00‑00 cg  
2-216Franekereind 21af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
2-216Franekereind 21huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-001Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet    
3-001Scheffersplein 25eigenaar P.S. Hannema    
3-001Scheffersplein 25gebruiker P.S. Hannema    
3-001Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-002Scheffersplein 25soort onroerend goedkeet    
3-002Scheffersplein 25eigenaar J. van Alema    
3-002Scheffersplein 25gebruiker J. van Alema    
3-002Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-003Scheffersplein 23soort onroerend goedkeet    
3-003Scheffersplein 23eigenaar J.P. Munter erven   
3-003Scheffersplein 23gebruiker J.P. Munter erven   
3-003Scheffersplein 23huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-004Scheffersplein 21soort onroerend goedhuis    
3-004Scheffersplein 21eigenaar J. van der Meulen    
3-004Scheffersplein 21eigenaar A.R. van der Dalsen    
3-004Scheffersplein 21gebruiker Rients Abes wed.   
3-004Scheffersplein 21huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-004Scheffersplein 21gebruiker Claas Dirks    
3-004Scheffersplein 21huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-004Scheffersplein 21huurwaarde totaal  44‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-004Scheffersplein 21af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
3-004Scheffersplein 21huurwaarde en aanslag  43‑05‑00 cg 07‑17‑04 cg
3-005 soort onroerend goedstal en wagenhuis    
3-005 eigenaar Tjebbe Dreyer    
3-005 gebruiker Tjebbe Dreyer    
3-005 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-006 soort onroerend goedwagenhuis    
3-006 eigenaar J.P. Munter    
3-006 gebruiker J.P. Munter    
3-006 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-007 soort onroerend goedhuis en brouwerij    
3-007 eigenaar Geert Jansen    
3-007 gebruiker Geert Jansen    
3-007 huurwaarde en aanslag  66‑00‑00 cg 12‑00‑00 cg
3-007 opmerking hieronder beklemd no. 3-045/2
3-008 soort onroerend goedhuis en zeemtouwerij    
3-008 eigenaar Jarig A. van der Ley    
3-008 gebruiker Jarig A. van der Ley    
3-008 huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-008 opmerking hieronder beklemd no. 3-010
3-009 soort onroerend goedhuis    
3-009 eigenaar Jarig A. van der Ley    
3-009 gebruiker Albert Petersen    
3-009 huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-010Scheffersplein 1soort onroerend goedstalling en wagenhuis    
3-010Scheffersplein 1eigenaar Jarig A. van der Ley    
3-010Scheffersplein 1gebruiker     
3-010Scheffersplein 1opmerking beklemd onder no. 3-008
3-011Oosterkeetstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-011Oosterkeetstraat 7eigenaar Hylke Pieters    
3-011Oosterkeetstraat 7gebruiker Hylke Pieters    
3-011Oosterkeetstraat 7huurwaarde en aanslag  11‑00‑00 cg 02‑00‑00 cg
3-012Oosterkeetstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-012Oosterkeetstraat 5eigenaar Johannes van der Meulen    
3-012Oosterkeetstraat 5gebruiker Johannes van der Meulen    
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde  13‑00‑00 cg  
3-012Oosterkeetstraat 5gebruiker Beerend Jansen    
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde  16‑00‑00 cg  
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde totaal  29‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-012Oosterkeetstraat 5af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-012Oosterkeetstraat 5huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-013Oosterkeetstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-013Oosterkeetstraat 1eigenaar M. Vink    
3-013Oosterkeetstraat 1gebruiker Sjoerd Wilts    
3-013Oosterkeetstraat 1huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-013Oosterkeetstraat 1af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-013Oosterkeetstraat 1huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht vanM. Vink    
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht aanJetse Ruurds erven   
3-013Oosterkeetstraat 1grondpacht en aanslag   01‑11‑08 cg0‑07‑14 cg
3-014Ooievaarsteeg 6soort onroerend goedstadsbakkerij en woning    
3-014Ooievaarsteeg 6eigenaar stad Harlingen    
3-014Ooievaarsteeg 6gebruiker Claas Hansen    
3-014Ooievaarsteeg 6huurwaarde en aanslag  15‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-014Ooievaarsteeg 6opmerking voor 1720 geacq.
3-015Lombardstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-015Lombardstraat 8eigenaar Wieger Frederiks c.s.   
3-015Lombardstraat 8gebruiker Marten Wybes    
3-015Lombardstraat 8huurwaarde  45‑00‑00 cg  
3-015Lombardstraat 8af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-015Lombardstraat 8huurwaarde en aanslag  44‑00‑00 cg 08‑00‑00 cg
3-016 soort onroerend goedhuis    
3-016 eigenaar Cornelis Jans    
3-016 gebruiker Ruurd Sierks    
3-016 huurwaarde  29‑00‑00 cg  
3-016 gebruiker Carel Kloppenburg    
3-016 huurwaarde  27‑00‑00 cg  
3-016 huurwaarde totaal  56‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-016 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-016 huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
3-017 soort onroerend goedhuis    
3-017 eigenaar Daniel Paulus wed.   
3-017 gebruiker Daniel Paulus wed.   
3-017 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-018 soort onroerend goedhuis    
3-018 eigenaar Frans Jans    
3-018 gebruiker Harmanus van der Berg    
3-018 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-018 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-018 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑14 cg
3-019 soort onroerend goedsmederij    
3-019 eigenaar Daniel Paulus wed.   
3-019 eigenaar Lammert Sybrnes wed.   
3-019 gebruiker Catharina    
3-019 huurwaarde  17‑14‑00 cg  
3-019 gebruiker Wopke Bartels    
3-019 huurwaarde  15‑08‑00 cg  
3-019 huurwaarde totaal  33‑02‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-019 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-019 huurwaarde en aanslag  32‑02‑00 cg 05‑16‑12 cg
3-020 soort onroerend goedstal    
3-020 eigenaar Abe Hyltjes wed.   
3-020 gebruiker Abe Hyltjes wed.   
3-020 huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-021Oosterkeetstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-021Oosterkeetstraat 11eigenaar Willem Jans    
3-021Oosterkeetstraat 11gebruiker Willem Jans    
3-021Oosterkeetstraat 11huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-022 soort onroerend goedhuis    
3-022 eigenaar Pieter Claasen erven   
3-022 gebruiker Pieter Claasen erven   
3-022 huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-023Nieuwstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-023Nieuwstraat 1eigenaar Harm. Hendriks wever   
3-023Nieuwstraat 1gebruiker Dirk Cloppenburg    
3-023Nieuwstraat 1huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-023Nieuwstraat 1af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-023Nieuwstraat 1huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-024Nieuwstraat 3soort onroerend goedhuis    
3-024Nieuwstraat 3eigenaar Cornelis Jacobs    
3-024Nieuwstraat 3gebruiker Dirk Everts    
3-024Nieuwstraat 3huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-024Nieuwstraat 3af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-024Nieuwstraat 3huurwaarde en aanslag  21‑10‑00 cg 03‑18‑02 cg
3-025Nieuwstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-025Nieuwstraat 5eigenaar de diacony    
3-025Nieuwstraat 5gebruiker Gerryt Sipkes wed.   
3-025Nieuwstraat 5gebruiker Jelle Gerryts    
3-025Nieuwstraat 5gebruiker Jacob Ypes wed.   
3-025Nieuwstraat 5huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-025Nieuwstraat 5opmerking wonen alle vergeevs
3-026Nieuwstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-026Nieuwstraat 7eigenaar Jan Teutling    
3-026Nieuwstraat 7gebruiker Willem Flaman    
3-026Nieuwstraat 7huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-026Nieuwstraat 7af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-026Nieuwstraat 7huurwaarde en aanslag  15‑02‑00 cg 02‑14‑14 cg
3-027Nieuwstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-027Nieuwstraat 9eigenaar Beern Plagge    
3-027Nieuwstraat 9gebruiker Harm. Plagge    
3-027Nieuwstraat 9huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-027Nieuwstraat 9af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-027Nieuwstraat 9huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
3-028Nieuwstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-028Nieuwstraat 11eigenaar Heere Claasen    
3-028Nieuwstraat 11gebruiker Johannes Haantjes    
3-028Nieuwstraat 11huurwaarde  34‑00‑00 cg  
3-028Nieuwstraat 11af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-028Nieuwstraat 11huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-029Nieuwstraat 13soort onroerend goedhuis    
3-029Nieuwstraat 13eigenaar Hendrik Alberts    
3-029Nieuwstraat 13gebruiker Hendrik Alberts    
3-029Nieuwstraat 13huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-030Nieuwstraat 19soort onroerend goedhuis    
3-030Nieuwstraat 19eigenaar Jan Immerts    
3-030Nieuwstraat 19gebruiker Jan Immerts    
3-030Nieuwstraat 19huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-031Nieuwstraat 21soort onroerend goedhuis    
3-031Nieuwstraat 21eigenaar R. van Bergum    
3-031Nieuwstraat 21gebruiker Douwe Oepkes    
3-031Nieuwstraat 21huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-031Nieuwstraat 21af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-031Nieuwstraat 21huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
3-032Nieuwstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-032Nieuwstraat 25eigenaar Bauke Jiesses    
3-032Nieuwstraat 25gebruiker Bauke Jiesses    
3-032Nieuwstraat 25huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-033Nieuwstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-033Nieuwstraat 29eigenaar Johannes Harmens    
3-033Nieuwstraat 29gebruiker Jan Beerns    
3-033Nieuwstraat 29huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-033Nieuwstraat 29gebruiker Hendrik Taevis    
3-033Nieuwstraat 29huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 07‑05‑06 cg
3-034Nieuwstraat 33soort onroerend goedsmederij    
3-034Nieuwstraat 33eigenaar Beernd Jansen    
3-034Nieuwstraat 33gebruiker Beernd Jansen    
3-034Nieuwstraat 33huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-035Nieuwstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-035Nieuwstraat 35eigenaar Reinder Pieters    
3-035Nieuwstraat 35gebruiker Pieter Geerts    
3-035Nieuwstraat 35huurwaarde  36‑00‑00 cg  
3-035Nieuwstraat 35af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-035Nieuwstraat 35huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-036Nieuwstraat 37soort onroerend goedhuis    
3-036Nieuwstraat 37eigenaar Harmen Jansen Kamp    
3-036Nieuwstraat 37gebruiker Harmen Jansen Kamp    
3-036Nieuwstraat 37huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-037Nieuwstraat 41soort onroerend goedstal    
3-037Nieuwstraat 41eigenaar Leeuwarden Doccum en Franequer    
3-037Nieuwstraat 41gebruiker Uiltje Jacobs    
3-037Nieuwstraat 41huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-037Nieuwstraat 41opmerking woont vergeefs
3-038Nieuwstraat 38soort onroerend goedhuis    
3-038Nieuwstraat 38eigenaar Jan Bolman    
3-038Nieuwstraat 38gebruiker Michiel Veldhuis    
3-038Nieuwstraat 38huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-038Nieuwstraat 38af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-038Nieuwstraat 38huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
3-039Nieuwstraat 36soort onroerend goedhuis    
3-039Nieuwstraat 36eigenaar Beernd Plagge    
3-039Nieuwstraat 36gebruiker Pieter van Slooten    
3-039Nieuwstraat 36huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-039Nieuwstraat 36af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
3-039Nieuwstraat 36huurwaarde en aanslag  25‑05‑00 cg 04‑11‑12 cg
3-040Nieuwstraat 34soort onroerend goedhuis    
3-040Nieuwstraat 34eigenaar Johannes Pet    
3-040Nieuwstraat 34gebruiker Abraham Willems    
3-040Nieuwstraat 34huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-040Nieuwstraat 34af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-040Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-041Nieuwstraat 32soort onroerend goedhuis    
3-041Nieuwstraat 32eigenaar Jacob Claasen Peen    
3-041Nieuwstraat 32gebruiker Jacob Claasen Peen    
3-041Nieuwstraat 32huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-042Nieuwstraat 30soort onroerend goedhuis    
3-042Nieuwstraat 30eigenaar Pieter Joosten wed.   
3-042Nieuwstraat 30gebruiker Tjerk Pieters    
3-042Nieuwstraat 30huurwaarde  34‑00‑00 cg  
3-042Nieuwstraat 30af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-042Nieuwstraat 30huurwaarde en aanslag  33‑10‑00 cg 06‑01‑12 cg
3-043Nieuwstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-043Nieuwstraat 28eigenaar Jan Bertels    
3-043Nieuwstraat 28gebruiker Lieuwe Aukes    
3-043Nieuwstraat 28huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-043Nieuwstraat 28af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-043Nieuwstraat 28huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-044Nieuwstraat 24soort onroerend goedhuis    
3-044Nieuwstraat 24eigenaar Jan Bertels    
3-044Nieuwstraat 24gebruiker Jan Bertels    
3-044Nieuwstraat 24huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-045Nieuwstraat 22soort onroerend goedhuis    
3-045Nieuwstraat 22eigenaar Harm. H. Wilda    
3-045Nieuwstraat 22gebruiker Dirk Jansen Kok    
3-045Nieuwstraat 22huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-045Nieuwstraat 22af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
3-045Nieuwstraat 22huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-045/2 soort onroerend goedhuis    
3-045/2 eigenaar Geert Jans    
3-045/2 gebruiker     
3-045/2 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-045/2 opmerking beklemd onder no. 3-007
3-046Nieuwstraat 20soort onroerend goedhuis    
3-046Nieuwstraat 20eigenaar Sybren Seerps    
3-046Nieuwstraat 20gebruiker Sybren Seerps    
3-046Nieuwstraat 20huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-047Nieuwstraat 18soort onroerend goedwoning    
3-047Nieuwstraat 18eigenaar Lourens Nak nom.ux.   
3-047Nieuwstraat 18gebruiker Bauke F. Jager    
3-047Nieuwstraat 18huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-047Nieuwstraat 18af: sint jacobi schatting  01‑15‑00 cg  
3-047Nieuwstraat 18huurwaarde en aanslag  24‑05‑00 cg 04‑08‑02 cg
3-048 soort onroerend goedhuis    
3-048 eigenaar S. Wijbenga    
3-048 gebruiker Beernd Bruining    
3-048 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-048 af: sint jacobi schatting  01‑15‑00 cg  
3-048 huurwaarde en aanslag  18‑05‑00 cg 03‑06‑04 cg
3-049 soort onroerend goedhuis    
3-049 eigenaar Frans Jans    
3-049 gebruiker Lammert Burgers wed.   
3-049 huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-049 gebruiker Gerben Hendriks    
3-049 huurwaarde totaal  30‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-049 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-049 huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑02 cg
3-050 soort onroerend goedhuis    
3-050 eigenaar Oene Fokkes    
3-050 gebruiker Bruin Rimmerts    
3-050 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-050 gebruiker Oene Fokkes    
3-050 huurwaarde  14‑00‑00 cg  
3-050 huurwaarde en aanslag  34‑00‑00 cg 06‑03‑10 cg
3-051 soort onroerend goedhuis    
3-051 eigenaar B. v.d. Ley    
3-051 gebruiker B. v.d. Ley    
3-051 huurwaarde en aanslag  12‑00‑00 cg 02‑03‑10 cg
3-052 soort onroerend goedhuis    
3-052 eigenaar S. F. Camsma    
3-052 gebruiker Michiel Tijsen wed.   
3-052 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-052 gebruiker ledig    
3-052 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-052 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-052 huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-053 soort onroerend goedhuis    
3-053 eigenaar Jetske Heeres    
3-053 gebruiker Hilbrand Hilbrands    
3-053 huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-053 gebruiker Johannes Damen wed.   
3-053 huurwaarde totaal  41‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-053 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-053 huurwaarde en aanslag  41‑02‑00 cg 07‑09‑06 cg
3-054 soort onroerend goedhuis    
3-054 eigenaar Johannes Jansen    
3-054 gebruiker Johannes Jansen    
3-054 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-055Nieuwstraat 34soort onroerend goedwoning    
3-055Nieuwstraat 34eigenaar Lieuwe Douwes    
3-055Nieuwstraat 34gebruiker Gerben Hansen    
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-055Nieuwstraat 34gebruiker Mart. van Koevenhoven    
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde totaal  36‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-055Nieuwstraat 34af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-055Nieuwstraat 34huurwaarde en aanslag  35‑18‑00 cg 06‑10‑08 cg
3-056 soort onroerend goedhuis    
3-056 eigenaar J. van Alema    
3-056 gebruiker Heere Wybrens wed.   
3-056 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-056 opmerking woont vergeefs
3-057Nieuwstraat 40soort onroerend goedkeet    
3-057Nieuwstraat 40eigenaar Cornelis Brouwer wed.   
3-057Nieuwstraat 40gebruiker Cornelis Brouwer wed.   
3-057Nieuwstraat 40huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-058Nieuwstraat 42soort onroerend goedwagenhuis    
3-058Nieuwstraat 42eigenaar Cornelis Brouwer wed.   
3-058Nieuwstraat 42gebruiker Gerke Reynders    
3-058Nieuwstraat 42huurwaarde  35‑00‑00 cg  
3-058Nieuwstraat 42af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-058Nieuwstraat 42huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
3-059Nieuwstraat 44soort onroerend goedhuis    
3-059Nieuwstraat 44eigenaar P. Leystra    
3-059Nieuwstraat 44gebruiker Trijntje J. Brouwer    
3-059Nieuwstraat 44huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-059Nieuwstraat 44af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-059Nieuwstraat 44huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
3-060Nieuwstraat 46soort onroerend goedhuis    
3-060Nieuwstraat 46eigenaar Wybe Jansen    
3-060Nieuwstraat 46gebruiker Hendrik Wilems    
3-060Nieuwstraat 46huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-060Nieuwstraat 46af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-060Nieuwstraat 46huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
3-061Nieuwstraat 48soort onroerend goedwoning    
3-061Nieuwstraat 48eigenaar Jelte Hendriks    
3-061Nieuwstraat 48gebruiker Jelte Hendriks    
3-061Nieuwstraat 48huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-062Nieuwstraat 50soort onroerend goedhuis    
3-062Nieuwstraat 50eigenaar P. Gaykama    
3-062Nieuwstraat 50gebruiker P. Gaykama    
3-062Nieuwstraat 50huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-063Nieuwstraat 52soort onroerend goedhuis    
3-063Nieuwstraat 52eigenaar Albert Doedes    
3-063Nieuwstraat 52gebruiker A. J. Bachum wed.   
3-063Nieuwstraat 52huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-063Nieuwstraat 52af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-063Nieuwstraat 52huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-064Nieuwstraat 54soort onroerend goedhuis    
3-064Nieuwstraat 54eigenaar Willem Hendriks    
3-064Nieuwstraat 54gebruiker Ruurd J. Builard    
3-064Nieuwstraat 54huurwaarde  46‑00‑00 cg  
3-064Nieuwstraat 54af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-064Nieuwstraat 54huurwaarde en aanslag  45‑00‑00 cg 08‑03‑10 cg
3-065Nieuwstraat 56soort onroerend goedhuis    
3-065Nieuwstraat 56eigenaar Jac. Groenewoud    
3-065Nieuwstraat 56gebruiker Cornelis Sas    
3-065Nieuwstraat 56huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-065Nieuwstraat 56af: sint jacobi schatting  03‑07‑00 cg  
3-065Nieuwstraat 56huurwaarde en aanslag  28‑13‑00 cg 05‑04‑02 cg
3-066Nieuwstraat 58soort onroerend goedhuis    
3-066Nieuwstraat 58eigenaar Jan Jacobs wed.   
3-066Nieuwstraat 58gebruiker Gerke Reynders    
3-066Nieuwstraat 58huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-066Nieuwstraat 58af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-066Nieuwstraat 58huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-067Nieuwstraat 62soort onroerend goedkamer    
3-067Nieuwstraat 62eigenaar P. Leystra    
3-067Nieuwstraat 62gebruiker ledig    
3-067Nieuwstraat 62huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-068Nieuwstraat 64soort onroerend goedhuis    
3-068Nieuwstraat 64eigenaar Hendrik de Clercq    
3-068Nieuwstraat 64gebruiker Hendrik de Clercq    
3-068Nieuwstraat 64huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-069Nieuwstraat 66soort onroerend goedhuis    
3-069Nieuwstraat 66eigenaar Jac. Reynalda    
3-069Nieuwstraat 66gebruiker Andries Claasen    
3-069Nieuwstraat 66huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-069Nieuwstraat 66huurwaarde en aanslag  26‑13‑12 cg 04‑17‑00 cg
3-070Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-070Franekereind 29eigenaar Daam Jarigs    
3-070Franekereind 29gebruiker Corn. van der Zeep    
3-070Franekereind 29huurwaarde  50‑00‑00 cg  
3-070Franekereind 29huurwaarde en aanslag  47‑03‑00 cg 08‑11‑06 cg
3-071Franekereind 29soort onroerend goedhuis    
3-071Franekereind 29eigenaar Reind. Zeilmaker c.s.   
3-071Franekereind 29gebruiker Rienk Hylkes wed.   
3-071Franekereind 29huurwaarde  44‑00‑00 cg  
3-071Franekereind 29huurwaarde en aanslag  41‑11‑14 cg 07‑11‑00 cg
3-072Franekereind 27soort onroerend goedhuis    
3-072Franekereind 27eigenaar Joost Jansen    
3-072Franekereind 27gebruiker Joost Jansen    
3-072Franekereind 27huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-073Franekereind 25soort onroerend goedhuis    
3-073Franekereind 25eigenaar P. Leystra    
3-073Franekereind 25gebruiker Corn. Arjens Jonker    
3-073Franekereind 25huurwaarde  80‑00‑00 cg  
3-073Franekereind 25af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-073Franekereind 25huurwaarde en aanslag  77‑10‑00 cg 14‑01‑12 cg
3-074 soort onroerend goedhuis    
3-074 eigenaar Daam Jarigs    
3-074 gebruiker Daam Jarigs    
3-074 huurwaarde en aanslag  75‑00‑00 cg 13‑12‑12 cg
3-075Franekereind 23soort onroerend goedhuis    
3-075Franekereind 23eigenaar Daam Jarigs    
3-075Franekereind 23gebruiker Jan Johannes    
3-075Franekereind 23huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-075Franekereind 23af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-075Franekereind 23huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-075Franekereind 23opmerking een gedeelte beklemd onder no. 3-074
3-076Scheffersplein 25soort onroerend goedwerkhuis    
3-076Scheffersplein 25eigenaar Doede Bakker    
3-076Scheffersplein 25gebruiker ledig    
3-076Scheffersplein 25huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-077Heiligeweg 38soort onroerend goedhuis    
3-077Heiligeweg 38eigenaar Johannes van Pruissen    
3-077Heiligeweg 38gebruiker Christiaan Fredriks    
3-077Heiligeweg 38huurwaarde  45‑00‑00 cg  
3-077Heiligeweg 38af: sint jacobi schatting  01‑14‑00 cg  
3-077Heiligeweg 38huurwaarde en aanslag  43‑06‑00 cg 07‑17‑08 cg
3-078Grote Kerkstraat 25soort onroerend goedhuis    
3-078Grote Kerkstraat 25eigenaar Johannes van Pruissen    
3-078Grote Kerkstraat 25gebruiker Rinske Laasen    
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-078Grote Kerkstraat 25gebruiker Nathan Eliasar    
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde totaal  52‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-078Grote Kerkstraat 25af: sint jacobi schatting  02‑02‑00 cg  
3-078Grote Kerkstraat 25huurwaarde en aanslag  49‑18‑00 cg 09‑01‑06 cg
3-079Grote Kerkstraat 27soort onroerend goedhuis    
3-079Grote Kerkstraat 27eigenaar Gosse B. Klaver    
3-079Grote Kerkstraat 27gebruiker Blijda Freerks    
3-079Grote Kerkstraat 27huurwaarde  50‑00‑00 cg  
3-079Grote Kerkstraat 27af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-079Grote Kerkstraat 27huurwaarde en aanslag  49‑00‑00 cg 08‑18‑02 cg
3-080Grote Kerkstraat 29soort onroerend goedhuis    
3-080Grote Kerkstraat 29eigenaar Jac. Potting    
3-080Grote Kerkstraat 29gebruiker Jac. Potting    
3-080Grote Kerkstraat 29huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-081Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-081Grote Kerkstraat 31eigenaar Claas Heins    
3-081Grote Kerkstraat 31gebruiker Hendrik Andries    
3-081Grote Kerkstraat 31huurwaarde  40‑00‑00 cg  
3-081Grote Kerkstraat 31af: sint jacobi schatting  01‑18‑00 cg  
3-081Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  38‑02‑00 cg 06‑18‑02 cg
3-082Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-082Grote Kerkstraat 31eigenaar Johannes van Pruisen    
3-082Grote Kerkstraat 31gebruiker Laas Wijnalda    
3-082Grote Kerkstraat 31huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-082Grote Kerkstraat 31af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-082Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  29‑00‑00 cg 05‑05‑06 cg
3-083Grote Kerkstraat 31soort onroerend goedhuis    
3-083Grote Kerkstraat 31eigenaar Jan Hannema    
3-083Grote Kerkstraat 31gebruiker Lammert Johannes    
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-083Grote Kerkstraat 31gebruiker Roelof Geerts    
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde totaal  48‑04‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-083Grote Kerkstraat 31huurwaarde en aanslag  44‑11‑00 cg 08‑02‑00 cg
3-084Grote Kerkstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-084Grote Kerkstraat 33eigenaar Hessel Paulus wed.   
3-084Grote Kerkstraat 33gebruiker Hessel Paulus wed.   
3-084Grote Kerkstraat 33huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-085Grote Kerkstraat 35soort onroerend goedhuis    
3-085Grote Kerkstraat 35eigenaar Corn. Crol wed.   
3-085Grote Kerkstraat 35gebruiker Corn. Crol wed.   
3-085Grote Kerkstraat 35huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-086Grote Kerkstraat 37soort onroerend goedhuis en bakkerij    
3-086Grote Kerkstraat 37eigenaar Dirk Wybes    
3-086Grote Kerkstraat 37gebruiker Dirk Wybes    
3-086Grote Kerkstraat 37huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 10‑18‑02 cg
3-087Grote Kerkstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-087Grote Kerkstraat 39eigenaar Jan Paulus erven   
3-087Grote Kerkstraat 39gebruiker Hessel Pieters    
3-087Grote Kerkstraat 39huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-087Grote Kerkstraat 39huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
3-088Grote Kerkstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-088Grote Kerkstraat 41eigenaar Bern. Hillen    
3-088Grote Kerkstraat 41gebruiker Bern. Hillen    
3-088Grote Kerkstraat 41huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-089Kerkpoortstraat 1soort onroerend goedhuis    
3-089Kerkpoortstraat 1eigenaar Corn. Duinker    
3-089Kerkpoortstraat 1gebruiker Corn. Duinker    
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-089Kerkpoortstraat 1gebruiker militairen    
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-089Kerkpoortstraat 1huurwaarde en aanslag  35‑12‑00 cg 06‑09‑06 cg
3-089/2 soort onroerend goedhuis    
3-089/2 eigenaar Cornelis Ennes    
3-089/2 gebruiker Lodewijk Claasen    
3-089/2 huurwaarde  18‑00‑00 cg  
3-089/2 gebruiker Haitse Heeres    
3-089/2 huurwaarde  17‑00‑00 cg  
3-089/2 huurwaarde totaal  35‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-089/2 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-089/2 huurwaarde en aanslag  34‑10‑00 cg 06‑05‑06 cg
3-090Kerkpoortstraat 5soort onroerend goedhuis    
3-090Kerkpoortstraat 5eigenaar Harm. Hendriks    
3-090Kerkpoortstraat 5gebruiker Harm. Hendriks    
3-090Kerkpoortstraat 5huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-091Kerkpoortstraat 7soort onroerend goedhuis    
3-091Kerkpoortstraat 7eigenaar Jan Hannema    
3-091Kerkpoortstraat 7gebruiker Jan Harmens    
3-091Kerkpoortstraat 7huurwaarde  45‑00‑00 cg  
3-091Kerkpoortstraat 7af: sint jacobi schatting  02‑15‑00 cg  
3-091Kerkpoortstraat 7huurwaarde en aanslag  42‑05‑00 cg 07‑13‑10 cg
3-091/2 soort onroerend goedhuis    
3-091/2 eigenaar Frans Jansen    
3-091/2 gebruiker Claas Sybrands    
3-091/2 huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑06‑07 cg
3-092 soort onroerend goedhuis    
3-092 eigenaar Hendrik Vogelsang    
3-092 gebruiker Jurjen Bakker    
3-092 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑04 cg
3-093 soort onroerend goedhuis    
3-093 eigenaar Hendrik Anthony    
3-093 gebruiker Hendrik Anthony    
3-093 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-094 soort onroerend goedtuin    
3-094 eigenaar dr. S. Stijl    
3-094 gebruiker dr. S. Stijl    
3-094 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-095Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-095Kerkpoortstraat 9eigenaar Jacob Hilbrands    
3-095Kerkpoortstraat 9gebruiker ledig    
3-095Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-096Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-096Kerkpoortstraat 9eigenaar Hendrik Joosten    
3-096Kerkpoortstraat 9gebruiker Bauke Gerbens wed.   
3-096Kerkpoortstraat 9huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-096Kerkpoortstraat 9af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-096Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
3-097Kerkpoortstraat 9soort onroerend goedhuis    
3-097Kerkpoortstraat 9eigenaar A. Mokkema    
3-097Kerkpoortstraat 9gebruiker Jan H. Heidkamp    
3-097Kerkpoortstraat 9huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-097Kerkpoortstraat 9af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-097Kerkpoortstraat 9huurwaarde en aanslag  27‑10‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-098Kerkpoortstraat 11soort onroerend goedhuis    
3-098Kerkpoortstraat 11eigenaar Dirk Christiaans erven   
3-098Kerkpoortstraat 11gebruiker Roelof Roelofs    
3-098Kerkpoortstraat 11huurwaarde  36‑00‑00 cg  
3-098Kerkpoortstraat 11af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-098Kerkpoortstraat 11huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-099 soort onroerend goedwoning    
3-099 eigenaar Jan Bartels    
3-099 gebruiker Godfried Philippus    
3-099 huurwaarde en aanslag  36‑00‑00 cg 06‑10‑14 cg
3-100Kerkpoortstraat 13soort onroerend goedtuin met huis    
3-100Kerkpoortstraat 13eigenaar Jan Bartels    
3-100Kerkpoortstraat 13gebruiker A.J. Conradi    
3-100Kerkpoortstraat 13huurwaarde  36‑00‑00 cg  
3-100Kerkpoortstraat 13huurwaarde en aanslag  34‑05‑00 cg 06‑04‑08 cg
3-101Kerkpoortstraat 15soort onroerend goedwoning    
3-101Kerkpoortstraat 15eigenaar Harm. Hendriks    
3-101Kerkpoortstraat 15gebruiker Harm. Hendriks    
3-101Kerkpoortstraat 15huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-102 soort onroerend goedhuis    
3-102 eigenaar B. v.d. Meulen wed.   
3-102 gebruiker Anthony Harings    
3-102 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-102 gebruiker ledig    
3-102 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-102 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-102 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-103 soort onroerend goedwoning    
3-103 eigenaar J. Mecima    
3-103 eigenaar D.C. Wetsens    
3-103 gebruiker Gerryt Nijhuis    
3-103 huurwaarde  46‑00‑00 cg  
3-103 huurwaarde en aanslag  44‑13‑00 cg 08‑02‑06 cg
3-104Kerkpoortstraat 29soort onroerend goedwoning    
3-104Kerkpoortstraat 29eigenaar Beernd Gerryts    
3-104Kerkpoortstraat 29gebruiker Beernd Gerryts    
3-104Kerkpoortstraat 29huurwaarde  16‑00‑00 cg  
3-104Kerkpoortstraat 29gebruiker Johannes Hendriks    
3-104Kerkpoortstraat 29huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-104Kerkpoortstraat 29huurwaarde en aanslag  31‑12‑00 cg 05‑14‑14 cg
3-105Kerkpoortstraat 31soort onroerend goedhuis en tuin    
3-105Kerkpoortstraat 31eigenaar Claas Jansen    
3-105Kerkpoortstraat 31gebruiker Claas Jansen    
3-105Kerkpoortstraat 31huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-106Kerkpoortstraat 33soort onroerend goedhuis    
3-106Kerkpoortstraat 33eigenaar Jan Lindeboom    
3-106Kerkpoortstraat 33gebruiker Jan Verbeek    
3-106Kerkpoortstraat 33huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-106Kerkpoortstraat 33af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-106Kerkpoortstraat 33huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
3-107Kerkpoortstraat 35soort onroerend goedwoning    
3-107Kerkpoortstraat 35eigenaar Dirk Christiaans erven   
3-107Kerkpoortstraat 35gebruiker Jan van Dursen    
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde  23‑00‑00 cg  
3-107Kerkpoortstraat 35gebruiker Pieter Andries    
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde  18‑00‑00 cg  
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde totaal  41‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-107Kerkpoortstraat 35af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-107Kerkpoortstraat 35huurwaarde en aanslag  40‑10‑00 cg 07‑07‑04 cg
3-108Moriaanstraat 10soort onroerend goedhuis    
3-108Moriaanstraat 10eigenaar Jochum Jans turfdrager   
3-108Moriaanstraat 10gebruiker Sierk Wijnalda    
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-108Moriaanstraat 10gebruiker Harm. Pool    
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-108Moriaanstraat 10gebruiker Abraham Roosen    
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde totaal  72‑16‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-108Moriaanstraat 10af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
3-108Moriaanstraat 10huurwaarde en aanslag  71‑06‑00 cg 12‑19‑04 cg
3-109Moriaanstraat 12soort onroerend goedhuis    
3-109Moriaanstraat 12eigenaar Dirk Kuikenbrink    
3-109Moriaanstraat 12gebruiker Dirk Kuikenbrink    
3-109Moriaanstraat 12huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-110 soort onroerend goedkoemelkerij    
3-110 eigenaar M. Vink    
3-110 gebruiker Tjesse Tjerks    
3-110 huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-111Moriaanstraat 8soort onroerend goedtuin    
3-111Moriaanstraat 8eigenaar Poppe Salomons    
3-111Moriaanstraat 8gebruiker Jan Jansen cuiper   
3-111Moriaanstraat 8grondpacht vanPoppe Salomons    
3-111Moriaanstraat 8grondpacht aanHylke Hanekuik erven   
3-111Moriaanstraat 8huurwaarde en aanslag  10‑10‑00 cg 01‑18‑02 cg
3-111Moriaanstraat 8grondpacht en aanslag   01‑05‑00 cg0‑06‑08 cg
3-112 soort onroerend goedhuis    
3-112 eigenaar Jelle Jetses    
3-112 gebruiker Douwe Jansen    
3-112 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-112 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-112 huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-113Kerkpoortstraat 39soort onroerend goedhuis    
3-113Kerkpoortstraat 39eigenaar Age Johannes    
3-113Kerkpoortstraat 39gebruiker Lodewijk Jansen    
3-113Kerkpoortstraat 39huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-113Kerkpoortstraat 39af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
3-113Kerkpoortstraat 39huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-114Kerkpoortstraat 41soort onroerend goedhuis    
3-114Kerkpoortstraat 41eigenaar Age Johannes    
3-114Kerkpoortstraat 41gebruiker Andle Folkerts    
3-114Kerkpoortstraat 41huurwaarde  30‑00‑00 cg  
3-114Kerkpoortstraat 41af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-114Kerkpoortstraat 41huurwaarde en aanslag  29‑10‑00 cg 05‑07‑04 cg
3-115Kerkpoortstraat 43soort onroerend goedwoning    
3-115Kerkpoortstraat 43eigenaar Doopsgezinde Gemeente weeshuis    
3-115Kerkpoortstraat 43gebruiker Evert Hendriks wed.   
3-115Kerkpoortstraat 43huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-115Kerkpoortstraat 43opmerking woont vergeevsch
3-116Kerkpoortstraat 45soort onroerend goedhuis    
3-116Kerkpoortstraat 45eigenaar Bente IJsenbeek wed.   
3-116Kerkpoortstraat 45gebruiker Sybren Sipkes    
3-116Kerkpoortstraat 45huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-116Kerkpoortstraat 45huurwaarde en aanslag  22‑00‑00 cg 04‑00‑00 cg
3-117Kerkpoortstraat 47soort onroerend goedhuis    
3-117Kerkpoortstraat 47eigenaar A. van Ziegen    
3-117Kerkpoortstraat 47gebruiker ledig    
3-117Kerkpoortstraat 47huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-118Kerkpoortstraat 49soort onroerend goedhuis    
3-118Kerkpoortstraat 49eigenaar Jochum Jans    
3-118Kerkpoortstraat 49gebruiker Jochum Jans    
3-118Kerkpoortstraat 49huurwaarde en aanslag  33‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-119Molenpad 1soort onroerend goedhuis    
3-119Molenpad 1eigenaar Taedze Heeres    
3-119Molenpad 1gebruiker Taedze Heeres    
3-119Molenpad 1huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-120 soort onroerend goedhuis    
3-120 eigenaar Hendrik Joosten    
3-120 gebruiker Gerryt Jansen    
3-120 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-120 gebruiker Beernd Rekkenburg    
3-120 huurwaarde  18‑08‑00 cg  
3-120 huurwaarde totaal  44‑08‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-120 af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
3-120 huurwaarde en aanslag  41‑08‑00 cg 07‑10‑06 cg
3-121Molenpad 11soort onroerend goedtuin    
3-121Molenpad 11eigenaar Abe Jans    
3-121Molenpad 11gebruiker Abe Jans    
3-121Molenpad 11huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-122Molenpad 9soort onroerend goedhuis    
3-122Molenpad 9eigenaar Yede Hoornstra    
3-122Molenpad 9gebruiker Sytse Claasen    
3-122Molenpad 9huurwaarde  23‑00‑00 cg  
3-122Molenpad 9gebruiker Claas J. Koning    
3-122Molenpad 9huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-122Molenpad 9huurwaarde totaal  43‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-122Molenpad 9af: sint jacobi schatting  02‑05‑00 cg  
3-122Molenpad 9huurwaarde en aanslag  40‑15‑00 cg 07‑08‑02 cg
3-123 soort onroerend goedwoning    
3-123 eigenaar Yede Hoornstra    
3-123 gebruiker Hendrik Wendels    
3-123 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-123 gebruiker Jan Geerts    
3-123 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-123 huurwaarde totaal  54‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-123 huurwaarde en aanslag  51‑15‑00 cg 09‑08‑02 cg
3-124 soort onroerend goedhuis    
3-124 eigenaar Jan Harmens    
3-124 gebruiker Beernd Jansen    
3-124 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-125 soort onroerend goedhuis en tuin    
3-125 eigenaar Sipke Dirks c.s.   
3-125 gebruiker Sipke Dirks    
3-125 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-125 gebruiker Dirk Vossenburg    
3-125 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-125 huurwaarde totaal  48‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-125 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-125 huurwaarde en aanslag  47‑00‑00 cg 08‑10‑14 cg
3-126 soort onroerend goedhuis    
3-126 eigenaar M. Wassenaar    
3-126 gebruiker ledig    
3-126 huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-126 gebruiker Jan Anes    
3-126 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-126 af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-126 huurwaarde en aanslag  15‑14‑00 cg 02‑17‑00 cg
3-127 soort onroerend goedhuis    
3-127 eigenaar M. Wassenaar    
3-127 gebruiker Hendrik Steevens    
3-127 huurwaarde  24‑10‑00 cg  
3-127 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-127 huurwaarde en aanslag  23‑10‑00 cg 04‑05‑06 cg
3-128 soort onroerend goedhuis    
3-128 eigenaar Sytse Pieters    
3-128 gebruiker Hendrik Holtkamp wed.   
3-128 huurwaarde  16‑00‑00 cg  
3-128 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-128 huurwaarde en aanslag  15‑00‑00 cg 02‑14‑08 cg
3-129 soort onroerend goedhuis    
3-129 eigenaar burgemeester Toussaint    
3-129 gebruiker Willem Josephs    
3-129 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-129 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-129 huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑12 cg
3-130 soort onroerend goedhuis    
3-130 eigenaar Cornelis Ennes    
3-130 gebruiker Egbert Middelbosch    
3-130 huurwaarde  18‑04‑00 cg  
3-130 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-130 huurwaarde en aanslag  17‑14‑00 cg 03‑04‑04 cg
3-131 soort onroerend goedwoning en stal    
3-131 eigenaar Johannes Tjebbes wed.   
3-131 gebruiker Johannes Tjebbes wed.   
3-131 huurwaarde  11‑00‑00 cg  
3-131 gebruiker Rinse Johannes    
3-131 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-131 huurwaarde en aanslag  31‑00‑00 cg 05‑12‑12 cg
3-132Kerkpoortstraat 51soort onroerend goedhuis    
3-132Kerkpoortstraat 51eigenaar D. Venema    
3-132Kerkpoortstraat 51gebruiker Lieuwe Lieuwes    
3-132Kerkpoortstraat 51huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-132Kerkpoortstraat 51af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-132Kerkpoortstraat 51huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-133Kerkpoortstraat 53soort onroerend goedhuis en bakkerij    
3-133Kerkpoortstraat 53eigenaar Willem C. Bakker nom.ux.   
3-133Kerkpoortstraat 53gebruiker Dirk Trompetter    
3-133Kerkpoortstraat 53huurwaarde  75‑00‑00 cg  
3-133Kerkpoortstraat 53af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
3-133Kerkpoortstraat 53huurwaarde en aanslag  73‑00‑00 cg 13‑05‑06 cg
3-134Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-134Kerkpoortstraat 55eigenaar Age Johannes    
3-134Kerkpoortstraat 55gebruiker Age Johannes    
3-134Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-135Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedwoning    
3-135Kerkpoortstraat 55eigenaar Age Johannes    
3-135Kerkpoortstraat 55gebruiker     
3-135Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-135Kerkpoortstraat 55opmerking beklemd onder no. 3-134
3-136Kerkpoortstraat 55soort onroerend goedhuis    
3-136Kerkpoortstraat 55eigenaar Johannes Fransen    
3-136Kerkpoortstraat 55gebruiker Johannes Fransen    
3-136Kerkpoortstraat 55huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-137Rapenburg 1soort onroerend goedhuis en tuin    
3-137Rapenburg 1eigenaar Johannes van Zeist    
3-137Rapenburg 1gebruiker Folkert Baukes    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  18‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1gebruiker Johannes van Zeist    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  17‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1gebruiker Jan Geerts    
3-137Rapenburg 1huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-137Rapenburg 1huurwaarde en aanslag  55‑00‑00 cg 10‑00‑00 cg
3-137/2Rapenburg 3soort onroerend goedhuis    
3-137/2Rapenburg 3eigenaar Sytse Gerryts    
3-137/2Rapenburg 3gebruiker Sytse Gerryts    
3-137/2Rapenburg 3huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-137/2Rapenburg 3gebruiker Nolle Fransen    
3-137/2Rapenburg 3huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-137/2Rapenburg 3huurwaarde en aanslag  51‑00‑00 cg 09‑05‑06 cg
3-138Rapenburg 5soort onroerend goedwoning    
3-138Rapenburg 5eigenaar Frans Jans    
3-138Rapenburg 5gebruiker Frans Jans    
3-138Rapenburg 5huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 03‑12‑12 cg
3-139Rapenburg 9soort onroerend goedtuin, zomerhuis en woning    
3-139Rapenburg 9eigenaar Poppe Menalda    
3-139Rapenburg 9gebruiker Poppe Menalda    
3-139Rapenburg 9huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-139Rapenburg 9gebruiker M. van Houten    
3-139Rapenburg 9huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-139Rapenburg 9gebruiker Gerryt Becker    
3-139Rapenburg 9huurwaarde en aanslag  68‑00‑00 cg 12‑07‑04 cg
3-139/2 soort onroerend goedhuis    
3-139/2 eigenaar Cornelis Hendriks    
3-139/2 gebruiker Beernd Kolling    
3-139/2 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-139/2 gebruiker Bouwe Sybes    
3-139/2 huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-139/2 huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-139/2 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-139/2 huurwaarde en aanslag  49‑00‑00 cg 08‑18‑02 cg
3-140Kerkpoortstraat 18soort onroerend goedhuis    
3-140Kerkpoortstraat 18eigenaar Abtje Lieuwes erven   
3-140Kerkpoortstraat 18eigenaar Dirk Hayes erven   
3-140Kerkpoortstraat 18gebruiker Bauke Ates    
3-140Kerkpoortstraat 18huurwaarde  38‑00‑00 cg  
3-140Kerkpoortstraat 18huurwaarde en aanslag  35‑10‑00 cg 06‑09‑00 cg
3-141Kerkpoortstraat 14soort onroerend goedhuis    
3-141Kerkpoortstraat 14eigenaar Jetse Boomsma    
3-141Kerkpoortstraat 14gebruiker Gerryt Gerryts    
3-141Kerkpoortstraat 14huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-141Kerkpoortstraat 14af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-141Kerkpoortstraat 14huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-142Kerkpoortstraat 12soort onroerend goedwoning    
3-142Kerkpoortstraat 12eigenaar Jetse Boomsma    
3-142Kerkpoortstraat 12gebruiker Frans Alberts    
3-142Kerkpoortstraat 12huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-142Kerkpoortstraat 12af: sint jacobi schatting  02‑10‑00 cg  
3-142Kerkpoortstraat 12huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-143Kerkpoortstraat 10soort onroerend goedhuis    
3-143Kerkpoortstraat 10eigenaar Jochum Jans    
3-143Kerkpoortstraat 10gebruiker Jochum Jans    
3-143Kerkpoortstraat 10huurwaarde  11‑00‑00 cg  
3-143Kerkpoortstraat 10gebruiker Cobes Caspers    
3-143Kerkpoortstraat 10huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-143Kerkpoortstraat 10huurwaarde en aanslag  37‑00‑00 cg 06‑14‑08 cg
3-144Kerkpoortstraat 8soort onroerend goedhuis    
3-144Kerkpoortstraat 8eigenaar Doeke Venema c.s.   
3-144Kerkpoortstraat 8gebruiker Jan Anthony    
3-144Kerkpoortstraat 8huurwaarde  25‑00‑00 cg  
3-144Kerkpoortstraat 8af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-144Kerkpoortstraat 8huurwaarde en aanslag  24‑10‑00 cg 04‑09‑00 cg
3-145Kerkpoortstraat 2soort onroerend goedhuis    
3-145Kerkpoortstraat 2eigenaar Jochum Jans    
3-145Kerkpoortstraat 2gebruiker Jan Meinderts wed.   
3-145Kerkpoortstraat 2huurwaarde  34‑00‑00 cg  
3-145Kerkpoortstraat 2huurwaarde en aanslag  32‑06‑00 cg 05‑17‑08 cg
3-146Fabrieksstraat 28soort onroerend goedtuin en zomerhuis    
3-146Fabrieksstraat 28eigenaar Evert Beva wed.   
3-146Fabrieksstraat 28gebruiker Feite Ruitenschild    
3-146Fabrieksstraat 28huurwaarde  55‑00‑00 cg  
3-146Fabrieksstraat 28af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-146Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  54‑10‑00 cg 09‑18‑04 cg
3-147Fabrieksstraat 28soort onroerend goedhuis    
3-147Fabrieksstraat 28eigenaar Gerryt Harmens    
3-147Fabrieksstraat 28gebruiker Gerryt Harmens    
3-147Fabrieksstraat 28huurwaarde en aanslag  18‑00‑00 cg 03‑05‑06 cg
3-147Fabrieksstraat 28grondpacht vanGerryt Harmens    
3-147Fabrieksstraat 28grondpacht aanburgemeesterburgemeester Hiddema erven   
3-147Fabrieksstraat 28grondpacht en aanslag   02‑00‑00 cg0‑10‑00 cg
3-148Fabrieksstraat 26soort onroerend goedwagenhuis    
3-148Fabrieksstraat 26eigenaar Jan W. Vettevogel    
3-148Fabrieksstraat 26gebruiker Jan W. Vettevogel    
3-148Fabrieksstraat 26huurwaarde en aanslag  14‑00‑00 cg 02‑10‑14 cg
3-149Fabrieksstraat 24soort onroerend goedhuis    
3-149Fabrieksstraat 24eigenaar Age Johannes    
3-149Fabrieksstraat 24gebruiker Aage Willems    
3-149Fabrieksstraat 24huurwaarde en aanslag  28‑00‑00 cg 05‑01‑12 cg
3-150Fabrieksstraat 22soort onroerend goedhuis    
3-150Fabrieksstraat 22eigenaar Gerryt Harmens    
3-150Fabrieksstraat 22gebruiker Jan Zoutman    
3-150Fabrieksstraat 22huurwaarde  21‑00‑00 cg  
3-150Fabrieksstraat 22af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-150Fabrieksstraat 22huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑14 cg
3-151Fabrieksstraat 20soort onroerend goedhuis    
3-151Fabrieksstraat 20eigenaar Jan Bolman    
3-151Fabrieksstraat 20gebruiker Harm. Wieling wed.   
3-151Fabrieksstraat 20huurwaarde  20‑16‑00 cg  
3-151Fabrieksstraat 20af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-151Fabrieksstraat 20huurwaarde en aanslag  20‑06‑00 cg 03‑13‑14 cg
3-152 soort onroerend goedhuis    
3-152 eigenaar Age Johannes    
3-152 gebruiker Pieter Heese(?)    
3-152 huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-152 af: sint jacobi schatting  01‑04‑00 cg  
3-152 huurwaarde en aanslag  24‑16‑00 cg 04‑10‑02 cg
3-153 soort onroerend goedhuis    
3-153 eigenaar Frans Jans    
3-153 gebruiker Anthony Huiselaar    
3-153 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-153 af: sint jacobi schatting  01‑14‑00 cg  
3-153 huurwaarde en aanslag  18‑16‑00 cg 03‑08‑04 cg
3-154 soort onroerend goedwoning    
3-154 eigenaar Harm. Gerryts wed.   
3-154 gebruiker Harm. Gerryts wed.   
3-154 huurwaarde en aanslag  16‑10‑00 cg 03‑00‑00 cg
3-155 soort onroerend goedhuis    
3-155 eigenaar J. van Ruth    
3-155 gebruiker J. van Ruth    
3-155 huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 06‑00‑00 cg
3-155 opmerking hieronder beklemd no 3-162
3-156 soort onroerend goedhuis en tuin    
3-156 eigenaar Douwe Dirks    
3-156 gebruiker Douwe Dirks    
3-156 huurwaarde en aanslag  30‑00‑00 cg 05‑09‑00 cg
3-156/2 soort onroerend goedtuin    
3-156/2 eigenaar B. v.d. Meulen wed.   
3-156/2 gebruiker Douwe Dirks    
3-156/2 huurwaarde  36‑00‑00 cg  
3-156/2 af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-156/2 huurwaarde en aanslag  35‑10‑00 cg 08‑17‑08 cg
3-157 soort onroerend goedtuin    
3-157 eigenaar Jans Altena    
3-157 gebruiker Jans Altena    
3-157 huurwaarde en aanslag  20‑00‑00 cg 05‑00‑00 cg
3-158 soort onroerend goedtuin    
3-158 eigenaar dr. G. Andrae    
3-158 gebruiker Johannes Broersma    
3-158 huurwaarde en aanslag  23‑00‑00 cg 05‑15‑00 cg
3-159 soort onroerend goedwoning    
3-159 eigenaar Claas Scheltes    
3-159 gebruiker Hendrik Harmens    
3-159 huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-159 af: sint jacobi schatting  02‑15‑00 cg  
3-159 huurwaarde en aanslag  17‑05‑00 cg 03‑02‑10 cg
3-160 soort onroerend goedhuis    
3-160 eigenaar J.D. Toussaint    
3-160 gebruiker     
3-160 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-160 opmerking beklemd onder no. 3-164
3-161Fabrieksstraat 4soort onroerend goedhuis    
3-161Fabrieksstraat 4eigenaar Harm. Arends    
3-161Fabrieksstraat 4gebruiker Jan H. Luising    
3-161Fabrieksstraat 4huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-161Fabrieksstraat 4af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-161Fabrieksstraat 4huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-162Fabrieksstraat 2soort onroerend goedtuin    
3-162Fabrieksstraat 2eigenaar J. van Ruth    
3-162Fabrieksstraat 2gebruiker     
3-162Fabrieksstraat 2huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-162Fabrieksstraat 2opmerking beklemd onder no. 3-155
3-162Fabrieksstraat 2grondpacht vanJ. van Ruth    
3-162Fabrieksstraat 2grondpacht aanJ. Tuininga erven   
3-162Fabrieksstraat 2grondpacht en aanslag   04‑00‑00 cg1‑00‑00 cg
3-163Weverstraat 14soort onroerend goedhuis en tuin    
3-163Weverstraat 14eigenaar Jan Bartels erven   
3-163Weverstraat 14gebruiker Leffringa    
3-163Weverstraat 14huurwaarde  52‑00‑00 cg  
3-163Weverstraat 14af: sint jacobi schatting  04‑14‑00 cg  
3-163Weverstraat 14huurwaarde en aanslag  47‑06‑00 cg 08‑12‑00 cg
3-164Klaverbladstraat 1soort onroerend goedhuis en leerlooierij    
3-164Klaverbladstraat 1eigenaar J.D. Toussaint    
3-164Klaverbladstraat 1gebruiker J.D. Toussaint    
3-164Klaverbladstraat 1huurwaarde en aanslag  55‑11‑00 cg 10‑00‑00 cg
3-164Klaverbladstraat 1opmerking hieronder beklemd no. 3-160 en no. 3-165
3-165Weverstraat 10soort onroerend goedwoning    
3-165Weverstraat 10eigenaar J.D. Toussaint c.s.   
3-165Weverstraat 10gebruiker     
3-165Weverstraat 10huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-165Weverstraat 10opmerking beklemd onder no. 3-164
3-166 soort onroerend goedhuis    
3-166 eigenaar dr. G. Andrae    
3-166 gebruiker Harm. Dirks    
3-166 huurwaarde  29‑00‑00 cg  
3-166 gebruiker Lolle Ymkes    
3-166 huurwaarde totaal  58‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-166 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-166 huurwaarde en aanslag  57‑00‑00 cg 10‑07‑04 cg
3-167 soort onroerend goedhuis    
3-167 eigenaar Hylke Hanekuyk    
3-167 gebruiker     
3-167 huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-167 opmerking weggebroken
3-168Weverstraat 3soort onroerend goedhuis    
3-168Weverstraat 3eigenaar Harm. Gerryts    
3-168Weverstraat 3gebruiker Harm. Gerryts    
3-168Weverstraat 3huurwaarde en aanslag  10‑00‑00 cg 01‑16‑06 cg
3-169Weverstraat 5soort onroerend goedwoningen    
3-169Weverstraat 5eigenaar burgemeester Toussaint    
3-169Weverstraat 5gebruiker Gerr. Overbeek    
3-169Weverstraat 5huurwaarde  24‑00‑00 cg  
3-169Weverstraat 5gebruiker Jan Piers    
3-169Weverstraat 5gebruiker Beernd Lammerts    
3-169Weverstraat 5huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-169Weverstraat 5gebruiker Jan Arends wed.   
3-169Weverstraat 5huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-169Weverstraat 5gebruiker Harm. Jansen    
3-169Weverstraat 5huurwaarde totaal  118‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-169Weverstraat 5af: sint jacobi schatting  02‑00‑00 cg  
3-169Weverstraat 5huurwaarde en aanslag  16‑00‑00 cg 21‑01‑12 cg
3-170Franekereind 40soort onroerend goedhuis en tuin    
3-170Franekereind 40eigenaar Jan Rutgers    
3-170Franekereind 40gebruiker Jan Rutgers    
3-170Franekereind 40huurwaarde  42‑00‑00 cg  
3-170Franekereind 40gebruiker Dirk Taekes    
3-170Franekereind 40huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-170Franekereind 40huurwaarde en aanslag  70‑00‑00 cg 12‑14‑08 cg
3-171Franekereind 38soort onroerend goedpakhuis [staat: grondpacht]    
3-171Franekereind 38eigenaar S. Talma erven   
3-171Franekereind 38gebruiker Broer Wybrnes    
3-171Franekereind 38huurwaarde  18‑00‑00 cg  
3-171Franekereind 38gebruiker Jan Bolman    
3-171Franekereind 38huurwaarde  38‑00‑00 cg  
3-171Franekereind 38huurwaarde totaal  56‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-171Franekereind 38af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
3-171Franekereind 38huurwaarde en aanslag  54‑10‑00 cg 09‑18‑02 cg
3-172Franekereind 36soort onroerend goedhuis    
3-172Franekereind 36eigenaar Jacob Willems wed.   
3-172Franekereind 36gebruiker Jacob Willems wed.   
3-172Franekereind 36huurwaarde en aanslag  46‑00‑00 cg 08‑07‑04 cg
3-173Franekereind 34soort onroerend goedhuis    
3-173Franekereind 34eigenaar Hendrik Jansen    
3-173Franekereind 34eigenaar Lubbert P. Bult    
3-173Franekereind 34gebruiker Hendrik Jansen    
3-173Franekereind 34gebruiker Lubbert P. Bult    
3-173Franekereind 34huurwaarde en aanslag  50‑00‑00 cg 09‑01‑12 cg
3-174Franekereind 32soort onroerend goedpakhuis    
3-174Franekereind 32eigenaar Claas Doedes erven   
3-174Franekereind 32gebruiker Jan Bolman    
3-174Franekereind 32huurwaarde  42‑00‑00 cg  
3-174Franekereind 32af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
3-174Franekereind 32huurwaarde en aanslag  40‑10‑00 cg 07‑07‑02 cg
3-174Franekereind 32grondpacht vanClaas Doedes erven   
3-174Franekereind 32grondpacht aanJacob Tuininga erven   
3-174Franekereind 32grondpacht en aanslag   01‑00‑00 cg0‑05‑00 cg
3-175Franekereind 26soort onroerend goedkeet    
3-175Franekereind 26eigenaar Hylke Hanekuik erven   
3-175Franekereind 26gebruiker Hylke Hanekuik erven   
3-175Franekereind 26huurwaarde en aanslag  60‑00‑00 cg 29‑01‑12 cg
3-176Franekereind 24soort onroerend goedkeet    
3-176Franekereind 24eigenaar Jan D. Zeilmaker    
3-176Franekereind 24gebruiker Jan D. Zeilmaker    
3-176Franekereind 24huurwaarde en aanslag  40‑00‑00 cg 25‑09‑00 cg
3-176Franekereind 24grondpacht vanJan D. Zeilmaker    
3-176Franekereind 24grondpacht aanvroedsmanvroedsman Altena erven   
3-176Franekereind 24grondpacht en aanslag   00‑08‑00 cg0‑02‑00 cg
3-177 soort onroerend goedwoningen    
3-177 eigenaar burgemeester Toussaint    
3-177 gebruiker Gerr. Harmens vrouw   
3-177 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-177 af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-177 huurwaarde en aanslag  21‑00‑00 cg 03‑16‑06 cg
3-178 soort onroerend goedwoning    
3-178 eigenaar G. Andrae    
3-178 gebruiker Hendrik Tijssen    
3-178 huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-178 af: sint jacobi schatting  00‑15‑00 cg  
3-178 huurwaarde en aanslag  27‑05‑00 cg 04‑19‑00 cg
3-179 soort onroerend goedwoning    
3-179 eigenaar dr. Stijl    
3-179 gebruiker militairen    
3-179 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-179 gebruiker Harm. Gerryts    
3-179 huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-179 huurwaarde totaal  37‑12‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-179 af: sint jacobi schatting  03‑18‑00 cg  
3-179 huurwaarde en aanslag  33‑14‑00 cg 06‑02‑08 cg
3-180Franekereind 16soort onroerend goedhuis    
3-180Franekereind 16eigenaar F. Fontein    
3-180Franekereind 16gebruiker Jacob Johannes    
3-180Franekereind 16huurwaarde  22‑00‑00 cg  
3-180Franekereind 16af: sint jacobi schatting  03‑00‑00 cg  
3-180Franekereind 16huurwaarde en aanslag  19‑00‑00 cg 03‑09‑00 cg
3-181Franekereind 18soort onroerend goedpakhuis    
3-181Franekereind 18eigenaar F. Fontein    
3-181Franekereind 18gebruiker F. Fontein    
3-181Franekereind 18huurwaarde en aanslag  24‑00‑00 cg 04‑07‑02 cg
3-182Franekereind 20soort onroerend goedpakhuis en stal    
3-182Franekereind 20eigenaar F. Fontein    
3-182Franekereind 20gebruiker F. Fontein    
3-182Franekereind 20huurwaarde en aanslag  25‑00‑00 cg 04‑10‑14 cg
3-183Lammert Warndersteeg 1soort onroerend goedkeet    
3-183Lammert Warndersteeg 1eigenaar F. Fontein    
3-183Lammert Warndersteeg 1gebruiker F. Fontein    
3-183Lammert Warndersteeg 1huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-184Lammert Warndersteeg 3soort onroerend goedkeet    
3-184Lammert Warndersteeg 3eigenaar Frans Tjallingii    
3-184Lammert Warndersteeg 3gebruiker Frans Tjallingii    
3-184Lammert Warndersteeg 3huurwaarde en aanslag  00‑00‑00 cg 18‑03‑10 cg
3-184Lammert Warndersteeg 3opmerking hieronder beklemd no. 3-204
3-185 soort onroerend goedhuis en tuin    
3-185 eigenaar Doeke Venema    
3-185 gebruiker Doeke Venema    
3-185 huurwaarde  12‑00‑00 cg  
3-185 gebruiker Arend Jansen    
3-185 huurwaarde  15‑12‑00 cg  
3-185 huurwaarde en aanslag  27‑12‑00 cg 05‑00‑06 cg
3-186 soort onroerend goedwoning    
3-186 eigenaar Cornelis Ennes    
3-186 gebruiker     
3-186 opmerking weggebroken
3-187Lammert Warndersteeg 5soort onroerend goedhuis    
3-187Lammert Warndersteeg 5eigenaar Doeke Venema    
3-187Lammert Warndersteeg 5eigenaar Jan Bolman    
3-187Lammert Warndersteeg 5gebruiker Adam Snijder    
3-187Lammert Warndersteeg 5huurwaarde  33‑00‑00 cg  
3-187Lammert Warndersteeg 5gebruiker Tijs Polet    
3-187Lammert Warndersteeg 5huurwaarde  15‑10‑00 cg  
3-187Lammert Warndersteeg 5gebruiker ledig    
3-187Lammert Warndersteeg 5huurwaarde  ‑00‑00 cg  
3-187Lammert Warndersteeg 5huurwaarde totaal  48‑10‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-187Lammert Warndersteeg 5af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-187Lammert Warndersteeg 5huurwaarde en aanslag  47‑10‑00 cg 08‑12‑10 cg
3-188Lammert Warndersteeg 7soort onroerend goedhuis    
3-188Lammert Warndersteeg 7eigenaar Douwe Tjeerds    
3-188Lammert Warndersteeg 7gebruiker Hendrik Johannes    
3-188Lammert Warndersteeg 7huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-188Lammert Warndersteeg 7af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-188Lammert Warndersteeg 7huurwaarde en aanslag  19‑10‑00 cg 03‑10‑14 cg
3-189Lammert Warndersteeg 9soort onroerend goedhuis    
3-189Lammert Warndersteeg 9eigenaar Dirk Douwes q.q.   
3-189Lammert Warndersteeg 9gebruiker Dirk Douwes    
3-189Lammert Warndersteeg 9huurwaarde  26‑00‑00 cg  
3-189Lammert Warndersteeg 9af: sint jacobi schatting  00‑10‑00 cg  
3-189Lammert Warndersteeg 9huurwaarde en aanslag  25‑10‑00 cg 04‑12‑10 cg
3-190Lammert Warndersteeg 13soort onroerend goedhuis    
3-190Lammert Warndersteeg 13eigenaar Dirk Cornelis Bleeker    
3-190Lammert Warndersteeg 13gebruiker Bartle Jelles    
3-190Lammert Warndersteeg 13huurwaarde  40‑00‑00 cg  
3-190Lammert Warndersteeg 13af: sint jacobi schatting  01‑10‑00 cg  
3-190Lammert Warndersteeg 13huurwaarde en aanslag  38‑10‑00 cg 07‑00‑00 cg
3-191Lammert Warndersteeg 18soort onroerend goedhuis    
3-191Lammert Warndersteeg 18eigenaar Syds Hommes    
3-191Lammert Warndersteeg 18gebruiker Pieter Floris    
3-191Lammert Warndersteeg 18huurwaarde  18‑00‑00 cg  
3-191Lammert Warndersteeg 18gebruiker Benjamin Levy    
3-191Lammert Warndersteeg 18huurwaarde  32‑00‑00 cg  
3-191Lammert Warndersteeg 18huurwaarde totaal  50‑00‑00 cg 00‑00‑00 cg
3-191Lammert Warndersteeg 18af: sint jacobi schatting  01‑00‑00 cg  
3-191Lammert Warndersteeg 18huurwaarde en aanslag  49‑00‑00 cg 08‑18‑02 cg
3-192Lammert Warndersteeg 16soort onroerend goedhuis    
3-192Lammert Warndersteeg 16eigenaar Tjalling Jurjens    
3-192Lammert Warndersteeg 16gebruiker Tjalling Jurjens    
3-192Lammert Warndersteeg 16huurwaarde  20‑00‑00 cg  
3-192Lammert Warndersteeg 16gebruiker Floris Fransen    
3-192Lammert Warndersteeg 16huurwaarde  15‑00‑00 cg  
3-192Lammert Warndersteeg 16huurwaarde en aanslag  35‑00‑00 cg 06‑07‑04 cg
3-193Lammert Warndersteeg 14soort onroerend goedwoning    
3-193Lammert Warndersteeg 14eigenaar R. Claases de Boer    
3-193Lammert Warndersteeg 14gebruiker Alb. Andries    
3-193Lammert Warndersteeg 14huurwaarde  28‑00‑00 cg  
3-193Lammert Warndersteeg 14gebruiker Ringer Hendriks    
3-193Lammert Warndersteeg 14huurwaarde  16‑10‑00 cg  
3-193Lammert Warndersteeg 14huurwaarde en aanslag  44‑10‑00 cg 08‑01‑12 cg
3-194Lammert Warndersteeg 12soort onroerend goedhuis    
3-194Lammert Warndersteeg 12eigenaar Johannes Jacobs    
3-194Lammert Warndersteeg 12eigenaar Pieter Minnes    
3-194Lammert Warndersteeg 12gebruiker Simon Hendriks    
3-194Lammert Warndersteeg 12huurwa