Harlingen, prenten


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   naam jaar
 publicatieuitgeverafmetingen
 tekenaargraveur
Prent 1825, HarlingenDoorbraak der Zeedijk bij Harlingen in Febr. 1825 1825
  
 

Prent 1786, HarlingenHaven van Harlingen 1786
  
Baur, Nicolaas 

Prent 1786, Harlingen's lands magazijn te harlingen 1786
Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen van den tegenwoordigen staat der Vereenigde NederlandenGartman, H.23.0 x 15.5 cm.
Bulthuis, JanBendorp, Carel Frederik 

Prent 1786, Harlingende haven poort te franeker [moet zijn: te harlingen] 1786
Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen van den tegenwoordigen staat der Vereenigde NederlandenGartman, H. 
Bulthuis, JanBendorp, Carel Frederik 

Prent 1786, HarlingenHavenpoort 1786
Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen van den tegenwoordigen staat der Vereenigde NederlandenGartman, H. 
Bulthuis, JanBendorp, Carel Frederik 

Prent 1786, Harlingende Franeker poort te Harlingen 1786
Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen van den tegenwoordigen staat der Vereenigde NederlandenGartman, H. 
Bulthuis, JanBendorp, Carel Frederik 

Prent 1718, HarlingenHARLINGEN een Stad in Friesland 1718
 Allard, A. 
Folkema, JacobFolkema, Jacob 

Prent 1930, HarlingenHavenplein 1930
  
Gerlsma, Abe 

Prent 1930, HarlingenWaddenzee Harlingen 1930
  
Gerlsma, Abe 

Prent 1860, HarlingenDe Raadhuistoren te Harlingen 1860
  
Hekking jr., Willem 

Prent 1956, HarlingenHaven van Harlingen 1956
  
Hemkes, Johan 

Prent 1928, HarlingenZoutsloot 1928
  
Henkes, J. 

Prent 1781, HarlingenDe haven van Harlingen van de Zuiderzee te zien 1781
Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en OnrustMaaskamp, Evert40.0 x 26.5 cm.
Jong, Dirk deSallieth, Matthias de 

Prent 1802, HarlingenKust van Friesland naby Harlingen 1802
Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en OnrustMaaskamp40.0 x 26.5 cm.
Jong, Dirk deSallieth, Matthias de 

Prent 1786, Harlingen't stadhuis te harlingen 1786
  
Jonge, Dirk de 

Prent 1860, HarlingenDe haven van Harlingen 1860
 Steuerwald, J.D.20.5 x 15.6 cm.
Koster, E.Hilverdink, J. 

Prent 1881, Harlingenvue du zuiderzee 1881
La Hollande a Vol d'OiseauDecaux & Quantin11.5 x 3.2 cm.
Lalanne, Maxime 

Prent 1674, HarlingenGezicht op Harlingen 1674
Thoneel der steden ende sterckten van 't Vereenight Nederlandt met d'aengrensende plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de waepenen der Groot-moghende Heeren StaeBouttats, Gasper25.0 x 17.0 cm.
Peeters, Ioannes 

Prent 1838, HarlingenDe voormalige Franekerpoort te Harlingen 1838
  
Schaafsma, J.P. 

Prent 1693, HarlingenEen Gaffel Schuijt en de Have van Harlingen 1693
Zee, Land, en Stroom Lust Bestaande in . Verscheyde Gezigten Binnen en Buytenlandsche Vaartuygen en Scheepen zoo als men de zelve Heedendaags BouwtSchenk, Petrus 
Schenk, PetrusLaan, Adolf van der 

Prent 1693, HarlingenEen Zeeuws Beurtman en 't Geitsteck bij Harlingen 1693
Zee, Land, en Stroom Lust Bestaande in . Verscheyde Gezigten Binnen en Buytenlandsche Vaartuygen en Scheepen zoo als men de zelve Heedendaags BouwtSchenk, Petrus 
Schenk, PetrusLaan, Adolf van der 

Prent 1858, HarlingenHARLINGEN van het zuiderhavenhoofd gezien 1858
Het Koninkrijk der NederlandenTerwen, J.L.17.3 x 10.3 cm.
Siderius, H.Poppel, J. 

Prent 1786, Harlingenvoormalige Franekerpoort 1786 1786
  
Tigchelaar, L. 

Prent 1786, HarlingenZuiderhaven 1786
  
Tigchelaar, L. 

Prent 1833, HarlingenGezigt aan 't Westen van Harlingen 1833
  
Weide, Jan Hendrik van der 

Prent 1833, HarlingenGezigt van Harlingen van de Oostkant 1741 1833
  
Weide, Jan Hendrik van der 

Prent 1731, HarlingenHARLINGA - HARLINGEN 1731
 Leopold, Joseph Friedrich16.5 x 28.5 cm.
Werner, Friedrich BernhardLeopold, Johann Christian 

Prent 1904, HarlingenGezicht op de Zuiderhaven 1904
  
Wiersma, Ids 

Prent 1931, HarlingenVoorstraat 1931
  
Wiersma, Ids 

Prent 0, HarlingenVijver te Harlingen  
  
Wolde, Ferdinand van 

Prent 0, HarlingenZuiderhaven te Harlingen  
  
Wolde, Ferdinand van