Harlingen, prenten


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam jaar  
publicatie afmetingen
uitgever tekenaar graveur

Doorbraak der Zeedijk bij Harlingen in Febr. 1825 1825 Doorbraak der Zeedijk bij Harlingen in Febr. 1825
   

Haven van Harlingen 1786 Haven van Harlingen
   
Baur, Nicolaas

's lands magazijn te harlingen 1786 's lands magazijn te harlingen
Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden 23.0 x 15.5 cm.
Gartman, H. Bulthuis, Jan Bendorp, Carel Frederik

de haven poort te franeker [moet zijn: te harlingen] 1786 de haven poort te franeker [moet zijn: te harlingen]
Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden  
Gartman, H. Bulthuis, Jan Bendorp, Carel Frederik

Havenpoort 1786 Havenpoort
Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden  
Gartman, H. Bulthuis, Jan Bendorp, Carel Frederik

de Franeker poort te Harlingen 1786 de Franeker poort te Harlingen
Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden  
Gartman, H. Bulthuis, Jan Bendorp, Carel Frederik

HARLINGEN een Stad in Friesland 1718 HARLINGEN een Stad in Friesland
   
Allard, A. Folkema, Jacob Folkema, Jacob

Havenplein 1930 Havenplein
   
Gerlsma, Abe

Waddenzee Harlingen 1930 Waddenzee Harlingen
   
Gerlsma, Abe

De Raadhuistoren te Harlingen 1860 De Raadhuistoren te Harlingen
   
Hekking jr., Willem

Haven van Harlingen 1956 Haven van Harlingen
   
Hemkes, Johan

Zoutsloot 1928 Zoutsloot
   
Henkes, J.

De haven van Harlingen van de Zuiderzee te zien 1781 De haven van Harlingen van de Zuiderzee te zien
Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust 40.0 x 26.5 cm.
Maaskamp, Evert Jong, Dirk de Sallieth, Matthias de

Kust van Friesland naby Harlingen 1802 Kust van Friesland naby Harlingen
Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust 40.0 x 26.5 cm.
Maaskamp Jong, Dirk de Sallieth, Matthias de

't stadhuis te harlingen 1786 't stadhuis te harlingen
   
Jonge, Dirk de

De haven van Harlingen 1860 De haven van Harlingen
  20.5 x 15.6 cm.
Steuerwald, J.D. Koster, E. Hilverdink, J.

vue du zuiderzee 1881 vue du zuiderzee
La Hollande a Vol d'Oiseau 11.5 x 3.2 cm.
Decaux & Quantin Lalanne, Maxime

Gezicht op Harlingen 1674 Gezicht op Harlingen
Thoneel der steden ende sterckten van 't Vereenight Nederlandt met d'aengrensende plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de waepenen der Groot-moghende Heeren Stae 25.0 x 17.0 cm.
Bouttats, Gasper Peeters, Ioannes

De voormalige Franekerpoort te Harlingen 1838 De voormalige Franekerpoort te Harlingen
   
Schaafsma, J.P.

Een Gaffel Schuijt en de Have van Harlingen 1693 Een Gaffel Schuijt en de Have van Harlingen
Zee, Land, en Stroom Lust Bestaande in . Verscheyde Gezigten Binnen en Buytenlandsche Vaartuygen en Scheepen zoo als men de zelve Heedendaags Bouwt  
Schenk, Petrus Schenk, Petrus Laan, Adolf van der

Een Zeeuws Beurtman en 't Geitsteck bij Harlingen 1693 Een Zeeuws Beurtman en 't Geitsteck bij Harlingen
Zee, Land, en Stroom Lust Bestaande in . Verscheyde Gezigten Binnen en Buytenlandsche Vaartuygen en Scheepen zoo als men de zelve Heedendaags Bouwt  
Schenk, Petrus Schenk, Petrus Laan, Adolf van der

HARLINGEN van het zuiderhavenhoofd gezien 1858 HARLINGEN van het zuiderhavenhoofd gezien
Het Koninkrijk der Nederlanden 17.3 x 10.3 cm.
Terwen, J.L. Siderius, H. Poppel, J.

voormalige Franekerpoort 1786 1786 voormalige Franekerpoort 1786
   
Tigchelaar, L.

Zuiderhaven 1786 Zuiderhaven
   
Tigchelaar, L.

Gezigt aan 't Westen van Harlingen 1833 Gezigt aan 't Westen van Harlingen
   
Weide, Jan Hendrik van der

Gezigt van Harlingen van de Oostkant 1741 1833 Gezigt van Harlingen van de Oostkant 1741
   
Weide, Jan Hendrik van der

HARLINGA - HARLINGEN 1731 HARLINGA - HARLINGEN
  16.5 x 28.5 cm.
Leopold, Joseph Friedrich Werner, Friedrich Bernhard Leopold, Johann Christian

Gezicht op de Zuiderhaven 1904 Gezicht op de Zuiderhaven
   
Wiersma, Ids

Voorstraat 1931 Voorstraat
   
Wiersma, Ids

Vijver te Harlingen   Vijver te Harlingen
   
Wolde, Ferdinand van

Zuiderhaven te Harlingen   Zuiderhaven te Harlingen
   
Wolde, Ferdinand van