Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 153 en 189 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-08 00:36:46 7950 personen
 3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
 4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
 6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
 1435 unieke panden.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  vermeldgenoemde straatgeschat adresvoornamenfamilienaamgeboorteplaatsberoepleeftijdgeslachtburgerlijke staatreligieboek-foto
F-067SchritzenSchritsen 46Geertje..Franeker22 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑52
B-142Achterstraat 51Wytske..Franekervrouwongehuwdrooms katholiek1‑68
F-009ZuiderhavenZuiderhaven 59MarijkeAansStavoren44 jvrouwgehuwdprotestant2‑43
H-136WaschbleekWasbleek 4WobinaAardenburgHarlingen31 jvrouwweduweprotestant2‑171
F-128SchritzenSchritsen 11PierAbbingaHarlingen54 jmanongehuwdprotestant2‑66
C-014BreedeplaatsGrote Bredeplaats 9SipkjeAbesHarlingen71 jvrouwweduweprotestant1‑76
C-043VoorstraatVoorstraat 27GeertruidAbrahamsAmsterdam51 jvrouwgehuwdprotestant1‑84
H-226Weeshuisstraat 17Ytje Lukas [Lakos]AbringaWorkum47 jvrouwgehuwdprotestant2‑186
H-226Weeshuisstraat 19Ytje Lukas [Lakos]AbringaWorkum47 jvrouwgehuwdprotestant2‑186
F-156SchritzenSchritsen 67SymontieAdamaHartwerd16 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑72
H-149Nieuweburen 3JacobaAdamsHarlingen53 jvrouwgehuwdprotestant2‑174
A-188KarremanstraatAnjelierstraat 18HarmenAddensHarlingen14 jmanongehuwdprotestant1‑34
A-188KarremanstraatAnjelierstraat 18HenricusAddensHarlingenturfdrager39 jmangehuwdprotestant1‑34
A-213BargebuurtZoutsloot 23Antie FilippusAdemaLemmer42 jvrouwgehuwdprotestant1‑38
G-192Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 25Job JAdemaHarlingenkuiper49 jmangehuwdprotestant2‑127
C-144NoorderhavenNoorderhaven 90MetjeAdemaHarlingen8 mvrouwongehuwdprotestant1‑102
F-155SchritzenSchritsen 65bRinskeAdemaHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant2‑71
F-155SchritzenSchritsen 65bRinskeAdemaHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant2‑71
C-144NoorderhavenNoorderhaven 90TjerkAdemaMidlumwinkelbediende25 jmangehuwdprotestant1‑102
B-118ZoutslootZoutsloot 85GerbenAdvokaatHarlingen38 jmangehuwdprotestant1‑66
B-118ZoutslootZoutsloot 85KlaasAdvokaatHarlingen41 jmanongehuwdprotestant1‑66
C-024BreedeplaatsGrote Bredeplaats 29Sytske HAdvokaatHarlingenvrouwgehuwdprotestant1‑78
E-103Op de VijverVijver 3GrietjeAenéSt Jacob20 jvrouwgehuwdprotestant2‑14
G-030TurfhavenHeiligeweg 56AafkeAgemaHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑98
C-071VoorstraatVoorstraat 85AukjeAgemaHarlingen26 jvrouwgehuwdprotestant1‑91
G-030TurfhavenHeiligeweg 56BarteleAgemaHarlingensteenhouwer55 jmangehuwdprotestant2‑98
G-030TurfhavenHeiligeweg 56BouwinaAgemaHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑98
G-030TurfhavenHeiligeweg 56CorneliaAgemaHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑98
A-177ZoutslootBildtstraat 11Geeltie RAgemaHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant1‑32
C-068VoorstraatVoorstraat 81achterGrietjeAgemaHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant1‑90
F-151SchritzenSchritsen 57Jelle JAgemaHarlingenbaardscheerder52 jmanongehuwdprotestant2‑71
C-068VoorstraatVoorstraat 81achterJeltjeAgemaHarlingen27 jvrouwongehuwdprotestant1‑90
G-030TurfhavenHeiligeweg 56JohannaAgemaHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑98
G-030TurfhavenHeiligeweg 56MettieAgemaHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑98
C-102Bij de Grote SluisRommelhaven 8RinskeAgemaHarlingen27 jvrouwongehuwdprotestant1‑96
C-068VoorstraatVoorstraat 81achterRomkeAgemaHarlingenschoenmaker63 jmanweduwnaarprotestant1‑90
D-091NieuwstraatNieuwstraat 38Dirk GeorgsAkkerboomHarlingen16 jmanongehuwdprotestant1‑130
D-091NieuwstraatNieuwstraat 40Dirk GeorgsAkkerboomHarlingen16 jmanongehuwdprotestant1‑130
A-184LeemedijkAchterstraat 21Dirk RAkkerboomHarlingen29 jmangehuwdprotestant1‑33
A-184LeemedijkAchterstraat 23Dirk RAkkerboomHarlingen29 jmangehuwdprotestant1‑33
A-184LeemedijkAchterstraat 21ElisabethAkkerboomHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑33
A-184LeemedijkAchterstraat 23ElisabethAkkerboomHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑33
A-056NoorderhavenNoorderhaven 103FrouwkjeAkkerboomHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑13
A-056NoorderhavenNoorderhaven 103FrouwkjeAkkerboomHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑13
H-082Wasbleekstraat 10GeertjeAkkerboomHarlingen22 jvrouwgehuwdprotestant2‑164
D-091NieuwstraatNieuwstraat 38Georg DAkkerboomHarlingen43 jmangehuwdprotestant1‑130
D-091NieuwstraatNieuwstraat 40Georg DAkkerboomHarlingen43 jmangehuwdprotestant1‑130
H-136WaschbleekWasbleek 4HendrikjeAkkerboomHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑171
H-012HofstraatHofstraat 6KlaaskeAkkerboomHarlingen37 jvrouwgehuwdprotestant2‑153
H-012HofstraatHofstraat 8KlaaskeAkkerboomHarlingen37 jvrouwgehuwdprotestant2‑153
H-012HofstraatRozengracht 11KlaaskeAkkerboomHarlingen37 jvrouwgehuwdprotestant2‑153
H-136WaschbleekWasbleek 4Lowys Hendk.AkkerboomHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑171
G-054HeilgewegHeiligeweg 4OenseAkkerboomHarlingengeamployeerde ter secretarie28 jmanongehuwdprotestant2‑102
H-136WaschbleekWasbleek 4SyboutAkkerboomHarlingen15 jmanongehuwdprotestant2‑171
F-072SchritzenSchritsen 36TetjeAkkerboomHarlingen50 jvrouwgehuwdprotestant2‑54
E-136LaanenLanen 1AukjeAkkerenHarlingenschoenmaker26 jmangehuwdprotestant2‑22
G-039HeilgewegHeiligeweg 32DirkAkkerenHarlingenschoenmaker54 jmangehuwdprotestant2‑100
G-039HeilgewegHeiligeweg 32Jacob DAkkerenHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑100
G-187Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 32JacobaAkkerenHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑126
G-109Vianen 6SienaAkkerenHarlingen29 jvrouwgehuwdprotestant2‑112
G-109Vianen 8SienaAkkerenHarlingen29 jvrouwgehuwdprotestant2‑112
E-045VoorstraatVoorstraat 16WietskeAkkerenHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑152
B-137Achterstraat 31AlidaAkkermanHarlingen27 jvrouwongehuwdprotestant1‑68
B-159KarremanstraatAnjelierstraat 37AnkeAkkermanHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant1‑71
B-104ZoutslootZoutsloot 58AnkeAkkermanHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑63
B-104ZoutslootZoutsloot 58BaukjeAkkermanHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑63
B-104ZoutslootZoutsloot 58HeerdAkkermanHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑63
B-104ZoutslootZoutsloot 58JankeAkkermanHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑63
B-104ZoutslootZoutsloot 58JohannesAkkermanHarlingenkoperslagersknegt38 jmangehuwdprotestant1‑63
B-104ZoutslootZoutsloot 58PietjeAkkermanHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant1‑63
C-072VoorstraatVoorstraat 87JeltieAkkringaHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant1‑91
A-154ZoutslootZoutsloot 49AdamAlbadaHarlingen25 jmanongehuwdprotestant1‑28
G-324Klaverbladstraat 27Akke RAlbadaSexbierum26 jvrouwongehuwdprotestant2‑148
G-324Klaverbladstraat 27Hiltie RAlbadaAlmenum18 jvrouwongehuwdprotestant2‑148
A-154ZoutslootZoutsloot 49JacobusAlbadaHarlingen22 jmanongehuwdprotestant1‑28
D-019NoordijsNoordijs 19Titia JohannaAlbardaFerwerd77 jvrouwweduweprotestant1‑117
H-224Weeshuisstraat 0ReinderAlberdaMidlum66 jmangehuwdprotestant2‑184
G-205Lammert van steegLammert Warndersteeg 16LeentieAlbertsHarlingen48 jvrouwgehuwdprotestant2‑129
G-105Kerkpad 18AntieAldersMedemblik40 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑110
F-207LaanenLanen 48MariaAldersMedemblik41 jvrouwweduwerooms katholiek2‑83
E-189LaanenLanen 43AaltieAldertsWervershoofd38 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑30
E-129Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 13AkkeAlkemaWinderweer33 jvrouwgehuwdprotestant2‑20
F-060SchritzenSchritsen 50GerbrigjeAlkemaHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑51
F-060SchritzenSchritsen 50GerbrigjeAlkemaHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑51
F-060SchritzenSchritsen 50JeltieAlkemaHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑51
F-060SchritzenSchritsen 50JeltieAlkemaHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑51
F-060SchritzenSchritsen 50YemeAlkemaWonsderwerdenmelktapper26 jmangehuwdprotestant2‑51
F-060SchritzenSchritsen 50YemeAlkemaWonsderwerdenmelktapper26 jmangehuwdprotestant2‑51
F-060SchritzenSchritsen 50YetjeAlkemaHarlingen10 mvrouwongehuwdprotestant2‑51
F-060SchritzenSchritsen 50YetjeAlkemaHarlingen10 mvrouwongehuwdprotestant2‑51
E-086HeerenknegtenkamerstraatHerenknechtenkamerstraat 3AaltieAllesHarlingen70 jvrouwgehuwdprotestant2‑10
F-051KalvissersteegCarl Visschersteeg 2SjouwkjeAllesHarlingen66 jvrouwongehuwdprotestant2‑50
H-169Grote Werf 2AlbertinaAltaHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4AlbertinaAltaHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 2AnnetteAltaHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4AnnetteAltaHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 2BieuwkjeAltaHarlingen1,5 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4BieuwkjeAltaHarlingen1,5 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 2CornelisAltaHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4CornelisAltaHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑178
F-107ZuiderhavenZuiderhaven 31DirkAltaHarlingenschipper20 jmanongehuwdprotestant2‑61
H-169Grote Werf 2Dirk JAltaLemmerscheepstimmerman36 jmangehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4Dirk JAltaLemmerscheepstimmerman36 jmangehuwdprotestant2‑178
C-057VoorstraatVoorstraat 57aElisabethAltaHarlingen22 jvrouwgehuwdprotestant1‑87
C-057VoorstraatVoorstraat 57aElisabethAltaHarlingen22 jvrouwgehuwdprotestant1‑87
F-192LaanenLanen 78GrietjeAltaHarlingen3 j*vrouwongehuwdprotestant2‑79
E-119Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 6Grietje DAltaMakkum62 jvrouwgehuwdprotestant2‑18
H-169Grote Werf 2ItskeAltaHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4ItskeAltaHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
F-192LaanenLanen 78Jan JAltaOp De Braakscheepstimmerman29 j*mangehuwdprotestant2‑79
H-169Grote Werf 2JetskeAltaHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4JetskeAltaHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
F-107ZuiderhavenZuiderhaven 31JohannesAltaHarlingen6 jmanongehuwdprotestant2‑61
H-169Grote Werf 2JohannesAltaHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4JohannesAltaHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑178
E-119Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 6Klara JacobusAltaLemmer25 jvrouwongehuwdprotestant2‑18
H-169Grote Werf 2LieuweAltaWorkumgeen28 jmangehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4LieuweAltaWorkumgeen28 jmangehuwdprotestant2‑178
F-107ZuiderhavenZuiderhaven 31LolkeAltaMarken11 jmanongehuwdprotestant2‑61
F-107ZuiderhavenZuiderhaven 31PierAltaHarlingen4 jmanongehuwdprotestant2‑61
H-169Grote Werf 2RebekkaAltaHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4RebekkaAltaHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
F-107ZuiderhavenZuiderhaven 31SusannaAltaHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑61
F-068SchritzenSchritsen 44Trijntie JohannaAltaLemmer35 jvrouwgehuwdprotestant2‑53
F-192LaanenLanen 78Trijntje [Catharina]AltaHarlingen10 m*vrouwongehuwdprotestant2‑79
F-107ZuiderhavenZuiderhaven 31WilhelminaAltaHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑61
H-169Grote Werf 2WilhelminaAltaHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4WilhelminaAltaHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
A-041NoorderhavenNoorderhaven 73AlbertineAltenaDokkumgeen29 jvrouwweduweprotestant1‑11
H-011HofstraatHofstraat 10CatharinaAltenaHarlingen20 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑153
E-078ZuiderhavenZuiderhaven 17CatrinaAltenaHarlingen18 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑8
B-028HoogstraatRommelhaven 5Johannes PAltenaTjietjerkontvanger der dir. belasting60 jmangehuwdprotestant1‑50
B-028HoogstraatHoogstraat 10Johannes PAltenaTjietjerkontvanger der dir. belasting60 jmangehuwdprotestant1‑50
B-028HoogstraatRommelhaven 5RinskjeAltenaHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑50
B-028HoogstraatHoogstraat 10RinskjeAltenaHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑50
E-135Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 25CatharinaAltringaFraneker40 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑21
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42TrijntieAltrofHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37TrijntieAltrofHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37TrijntieAltrofHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
E-035VoorstraatVoorstraat 34Saartie LAmerongen [Amrongen]Naarden44 jvrouwgehuwdisraëliet1‑149
E-113Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 18DoetjeAncumZwolle7 jvrouwongehuwdprotestant2‑17
F-021ZuiderhavenZuiderhaven 77Johannes PetrusAndraeLemmerontvanger der registratie29 jmanongehuwdprotestant2‑45
F-021ZuiderhavenZuiderhaven 77Johannes PetrusAndraeLemmerontvanger der registratie29 jmanongehuwdprotestant2‑45
F-208LaanenLanen 46AntieAndriesJouwer45 jvrouwgehuwdprotestant2‑83
F-156SchritzenSchritsen 67WikjeAndriesEernsumwinkeliersche66 jvrouwweduwerooms katholiek2‑72
B-103ZoutslootZoutsloot 62JanAnemaHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑63
B-103ZoutslootZoutsloot 62JettieAnemaHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑63
B-103ZoutslootZoutsloot 62PieterAnemaHarlingen8 jmanongehuwdprotestant1‑63
B-103ZoutslootZoutsloot 62SieberenAnemaHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑63
F-212LaanenLanen 38AaltieAnkersHarlingen56 jvrouwweduwerooms katholiek2‑84
F-073SchritzenSchritsen 34ElisabethAnsdijkWoudsend67 jvrouwgehuwdprotestant2‑54
H-224Weeshuisstraat 0GrietjeAppelAmsterdam6 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
H-224Weeshuisstraat 0YbeltieAppelHarlingen35 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
C-040VoorstraatVoorstraat 21JanAppeldoornLeeuwardenapothecar26 jmangehuwdprotestant1‑83
A-209BargebuurtZeilmakersstraat 3KlaaskeAppeldoornHarlingen3 wvrouwongehuwdprotestant1‑37
A-209BargebuurtZeilmakersstraat 3RientsAppeldoornFraneker23 jmanongehuwdprotestant1‑37
C-058VoorstraatVoorstraat 59Rijkers JAppeldoornHarlingen14 jmanongehuwdprotestant1‑87
A-209BargebuurtZeilmakersstraat 3RinkeAppeldoornBolsward30 jmangehuwdprotestant1‑37
H-077Wasbleek 5AafkeArinkHarlingen1 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑163
E-045VoorstraatVoorstraat 16AafkeArinkHarlingen32 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑152
H-077Wasbleek 5GerardusArinkHarlingentimmermansknegt37 jmangehuwdrooms katholiek2‑163
E-120Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 4Jan BArinkHarlingentimmerknegt41 jmangehuwdrooms katholiek2‑18
E-120Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 4JohannaArinkHarlingen26 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑18
H-077Wasbleek 5JohannesArinkHarlingen2 jmanongehuwdrooms katholiek2‑163
H-077Wasbleek 5KlaaskeArinkHarlingen12 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑163
E-120Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 4KlaskeArinkHarlingen4 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑18
G-083Hofstraat 7LeydaArinkHarlingentapster45 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑108
H-077Wasbleek 5LydiaArinkHarlingen9 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑163
G-205Lammert van steegLammert Warndersteeg 16AngenietjeArumHarlingen24 jvrouwgehuwdprotestant2‑129
F-098OssemarktGrote Ossenmarkt 8AntieArumHarlingen34 jvrouwongehuwdprotestant2‑59
H-123WaschbleekWasbleek 30CatharinaArumHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑170
E-133Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 21ElisabethArumHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑21
E-133Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 21PieterArumHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑21
E-133Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 21TheunisArumHarlingenkoopman40 jmangehuwdprotestant2‑21
F-167SchritzenHeiligeweg 19TietjeArumHarlingen48 jvrouwgehuwdprotestant2‑74
A-122ZoutslootZoutsloot 24YetjeArumHarlingen25 jvrouwgehuwdprotestant1‑22
E-222WortelhavenSimon Stijlstraat 5AntoniusAsbeekHarlingen7 mmanongehuwdrooms katholiek2‑37
E-222WortelhavenSimon Stijlstraat 5PieterAsbeekMakkumbaardscheerder43 jmangehuwdrooms katholiek2‑37
F-190SpekmarkSpekmarkt 2GerlofAsperenHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑79
F-190SpekmarkSpekmarkt 2HenkeAsperenHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑79
F-007ZuiderhavenZuiderhaven 55Anna ClasinaAssenHarlingen34 jvrouwongehuwdprotestant2‑43
C-142NoorderhavenNoorderhaven 96AukjeAssenHarlingen58 jvrouwongehuwdprotestant1‑102
F-007ZuiderhavenZuiderhaven 55CorneliaAssenHarlingen25 jvrouwongehuwdprotestant2‑43
F-007ZuiderhavenZuiderhaven 55DinaAssenHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑43
F-007ZuiderhavenZuiderhaven 55ElisabethAssenHarlingen28 jvrouwongehuwdprotestant2‑43
F-007ZuiderhavenZuiderhaven 55ErnstAssenSt Annaapothecar62 jmanweduwnaarprotestant2‑43
F-007ZuiderhavenZuiderhaven 55FronicaAssenHarlingen24 jvrouwongehuwdprotestant2‑43
F-007ZuiderhavenZuiderhaven 55Johs. CornelisAssenWorkum8 jmanongehuwdprotestant2‑43
C-142NoorderhavenNoorderhaven 96LolleAssenWorkum5 jmanongehuwdprotestant1‑102
A-133AchterstraatZeilmakersstraat 20AnneAstraHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑24
A-133AchterstraatZeilmakersstraat 20Meindert WAstraSchiermonnikoogschippersknegt51 jmangehuwdprotestant1‑24
A-133AchterstraatZeilmakersstraat 20SjieuwkeAstraHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑24
G-063BrouwersgragtBrouwersstraat 15Jeltie RAtsmaLeeuwardenschoolhouderes23 jvrouwongehuwdprotestant2‑104
F-067SchritzenSchritsen 46MaaykeAtsmaLeeuwarden34 jvrouwgehuwdprotestant2‑52
A-183LeemedijkAchterstraat 17SyboutAtsmaSneekzeylmaker*17 jmanongehuwdprotestant1‑33
A-183LeemedijkAchterstraat 19SyboutAtsmaSneekzeylmaker*17 jmanongehuwdprotestant1‑33
C-031VoorstraatVoorstraat 7HylkeAukesWoudsendzeylmaker23 jmangehuwdprotestant1‑80
F-096OssemarktGrote Ossenmarkt 12WinseslausBöikeWessum43 jmangehuwdrooms katholiek2‑58
B-157KarremanstraatAnjelierstraat 29DieuwkeBaantjerHarlingen41 jvrouwgehuwdprotestant1‑71
B-157KarremanstraatAnjelierstraat 31DieuwkeBaantjerHarlingen41 jvrouwgehuwdprotestant1‑71
A-105ZoutslootZoutsloot 42GeertjieBaantjerHarlingen29 jvrouwgehuwdprotestant1‑19
G-078Both Apothekerstraat 7GerrytBaantjerHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑107
G-265Fabrieksstraat 36GrietjeBaantjerHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑139
G-078Both Apothekerstraat 7HendrikBaantjerHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑107
G-265Fabrieksstraat 36JanBaantjerHarlingenkuipersknegt40 jmangehuwdprotestant2‑139
G-078Both Apothekerstraat 7JeltieBaantjerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑107
G-078Both Apothekerstraat 7Rintje GBaantjerHarlingentouwslagersknegt38 jmangehuwdprotestant2‑107
B-159KarremanstraatAnjelierstraat 37Thijs JBaantjerHarlingenmetzelaar25 jmangehuwdprotestant1‑71
A-055NoorderhavenNoorderhaven 101SiemontieBaantjer*Harlingen32 jvrouwongehuwdprotestant1‑13
A-055NoorderhavenNoorderhaven 101SiemontieBaantjer*Harlingen32 jvrouwongehuwdprotestant1‑13
G-040HeilgewegHeiligeweg 30Evert RBaardaAlmenum21 jmanongehuwdprotestant2‑100
G-040HeilgewegHeiligeweg 30HaringBaardaAlmenum12 jmanongehuwdprotestant2‑100
G-040HeilgewegHeiligeweg 30HelenaBaardaAlmenum15 jvrouwongehuwdprotestant2‑100
G-040HeilgewegHeiligeweg 30TrijntieBaardaHarlingen16 wvrouwongehuwdprotestant2‑100
C-178NoorderhavenNoorderhaven 28JohannaBaboisEenzumerzijl21 jvrouwongehuwdprotestant1‑108
A-145ZoutslootZoutsloot 33JohannaBachumHarlingen64 jvrouwweduweprotestant1‑26
A-145ZoutslootZoutsloot 35JohannaBachumHarlingen64 jvrouwweduweprotestant1‑26
B-008bij de Grote SluisRommelhaven 15JohannaBaderHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑45
B-008bij de Grote SluisRommelhaven 15JohannesBaderHarlingengleybakker25 jmangehuwdprotestant1‑45
B-064Herenwaltje 11MarijkeBaive [Buf]Harlingen25 jvrouwgehuwdprotestant1‑57
A-123ZoutslootZoutsloot 22AlbertBakemaHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑22
A-123ZoutslootZoutsloot 22AlbertjeBakemaVlissingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑22
A-123ZoutslootZoutsloot 22AntieBakemaHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑22
A-123ZoutslootZoutsloot 22PieterBakemaAmsterdamzeekaptein33 jmangehuwdprotestant1‑22
H-116WaschbleekWasbleek 44AaltieBakkerMinderschageen82 jvrouwweduweprotestant2‑169
B-167Karremanstraat 3Aaltie ABakkerHarlingen40 jvrouwgehuwdprotestant1‑73
B-167Anjelierstraat 11Aaltie ABakkerHarlingen40 jvrouwgehuwdprotestant1‑73
H-121WaschbleekWasbleek 34AdriaantieBakkerTexel69 jvrouwgehuwdprotestant2‑170
A-037NoorderhavenNoorderhaven 65AkkeBakkerArum21 jvrouwongehuwdprotestant1‑10
F-083SchritzenSchritsen 14AmkjeBakkerHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑56
F-148SchritzenSchritsen 51Anna YBakkerHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant2‑70
F-225LaanenLanen 18AntieBakkerHarlingen26 jvrouwgehuwdprotestant2‑88
B-035HoogstraatHoogstraat 3Antie JBakkerHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑51
G-034TurfhavenHeiligeweg 48Atze LBakkerGordijkwinkelier66 jmangehuwdprotestant2‑98
E-173LaanenLanen 39BaukjeBakkerHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑27
G-324Klaverbladstraat 27ChristinaBakkerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑148
F-224LaanenLanen 18CorneliaBakkerHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑88
F-135SchritzenSchritsen 25CornelisBakkerHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑67
B-165Aan de StadswalLiemendijk 4DieuwkeBakkerHarlingen40 jvrouwweduweprotestant1‑72
B-165Aan de StadswalLiemendijk 6DieuwkeBakkerHarlingen40 jvrouwweduweprotestant1‑72
F-083SchritzenSchritsen 14Dirk RBakkerHarlingenkorendrager54 jmanweduwnaarprotestant2‑56
H-232Havenplein 26Doetje JBakkerHarlingen76 jvrouwongehuwdprotestant2‑187
G-169TypelstegenRomastraat 35Douwtie JBakkerMenaldumgeen73 jvrouwweduweprotestant2‑121
G-169TypelstegenRomastraat 35Douwtie JBakkerMenaldumgeen73 jvrouwweduweprotestant2‑121
E-005VoorstraatVoorstraat 86ElisabethBakkerHarlingen42 jvrouwgehuwdprotestant1‑142
B-035HoogstraatHoogstraat 3ElisabethBakkerHarlingen34 wvrouwongehuwdprotestant1‑51
G-022TurfhavenHeiligeweg 70ElyzabethBakkerHarlingengeen70 jvrouwweduweprotestant2‑96
C-023BreedeplaatsGrote Bredeplaats 27FetjeBakkerDokkumwinkeliersche79 jvrouwweduweprotestant1‑78
A-147ZoutslootZoutsloot 39Frederik JBakkerLeeuwardenmolenmaker20 jmanongehuwdprotestant1‑26
E-140LaanenPoortje 5FreerkBakkerHarlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑22
E-140LaanenPoortje 5GeertjeBakkerHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑22
C-050VoorstraatVoorstraat 43GepkeBakkerSneek29 jvrouwgehuwdprotestant1‑85
A-029NoorderhavenNoorderhaven 51GrietjeBakkerHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑8
C-035VoorstraatVoorstraat 13Grietje JetzesBakkerSneek37 jvrouwgehuwdprotestant1‑82
F-083SchritzenSchritsen 14Hankje DBakkerHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑56
E-173LaanenLanen 39Heere AgesBakkerHarlingentimmerman52 jmangehuwdprotestant2‑27
B-047HoogstraatHoogstraat 27Helena ABakkerMedemblik54 jvrouwgehuwdprotestant1‑54
F-007ZuiderhavenZuiderhaven 55HendrikBakkerSexbierumapothecars leerling15 jmanongehuwdprotestant2‑43
F-240VijverstraatVijverstraat 30Hiske DBakkerHarlingen58 jvrouwweduweprotestant2‑92
C-110Grote SluisSint Jacobstraat 7Idske PBakkerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑97
H-185Zuiderstraat 8JacobaBakkerZwolle50 jvrouwgehuwdprotestant2‑180
H-185Zuiderstraat 8JacobaBakkerZwolle50 jvrouwgehuwdprotestant2‑180
B-035HoogstraatHoogstraat 3Jan JBakkerHarlingen23 jmanongehuwdprotestant1‑51
G-222Lammert van der steegLammert Warndersteeg 2Jan KlazesBakkerMakkumstalknegt49 jmangehuwdprotestant2‑130
G-222Lammert van der steegLammert Warndersteeg 4Jan KlazesBakkerMakkumstalknegt49 jmangehuwdprotestant2‑130
B-035HoogstraatHoogstraat 3Jelte ABakkerHarlingenturfdrager46 jmangehuwdprotestant1‑51
G-268Molenpad 20aJetske JBakkerHarlingen29 jvrouwgehuwdprotestant2‑139
C-050VoorstraatVoorstraat 43JetzeBakkerWoudsend73 jmanweduwnaarprotestant1‑85
E-097VijverstraatVijver 8Juliane Johs.BakkerHarlingen48 jvrouwweduweprotestant2‑13
E-180Sint Odolphisteeg 10LeentieBakkerHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑29
E-140LaanenPoortje 5MaikeBakkerHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑22
G-221Lammert van der steegLammert Warndersteeg 6MarijkeBakkerHarlingen33 jvrouwongehuwdprotestant2‑130
G-222Lammert van der steegLammert Warndersteeg 2MeewisBakkerHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑130
G-222Lammert van der steegLammert Warndersteeg 4MeewisBakkerHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑130
F-135SchritzenSchritsen 25PieterBakkerHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑67
C-110Grote SluisSint Jacobstraat 7Pieter JBakkerHarlingen36 jmangehuwdprotestant1‑97
F-135SchritzenSchritsen 25Pieter PBakkerHarlingen40 jmangehuwdprotestant2‑67
B-040HoogstraatHoogstraat 13RinskeBakkerHarlingen62 jvrouwgehuwdprotestant1‑53
G-064BrouwersgragtBrouwersstraat 17RinskeBakkerHarlingen3 mvrouwongehuwdprotestant2‑104
G-064BrouwersgragtBrouwersstraat 17Rintie DBakkerHarlingenzeeman27 jmangehuwdprotestant2‑104
G-064BrouwersgragtBrouwersstraat 17Rintie DBakkerHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑104
G-324Klaverbladstraat 27RosieneBakkerHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑148
F-206LaanenLanen 50Ruurd RenksBakkerHarlingenmetzelaar43 jmangehuwdprotestant2‑83
G-262Molenpad 1SipkjeBakkerHarlingen53 jvrouwgehuwdprotestant2‑138
G-222Lammert van der steegLammert Warndersteeg 2SyberenBakkerHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑130
G-222Lammert van der steegLammert Warndersteeg 4SyberenBakkerHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑130
E-140LaanenPoortje 5Taeke DBakkerFranekertimmermansknegt47 jmangehuwdprotestant2‑22
H-224Weeshuisstraat 0TetjeBakkerHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
C-028VoorstraatVoorstraat 1TettieBakkerHarlingen62 jvrouwweduweprotestant1‑79
E-160LaanenSchoolplein 1ThomasBakkerHarlingenstads majoor69 jmanweduwnaarprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 3ThomasBakkerHarlingenstads majoor69 jmanweduwnaarprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 7ThomasBakkerHarlingenstads majoor69 jmanweduwnaarprotestant2‑25
B-069Droogstraat 59TietjeBakkerMarsum62 jvrouwweduweprotestant1‑58
E-173LaanenLanen 39TrijntieBakkerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑27
F-135SchritzenSchritsen 25WilhelminaBakkerHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑67
E-140LaanenPoortje 5WillemkeBakkerHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑22
E-178Sint Odolphisteeg 14Yede PBakkerHarlingen26 jmanongehuwdprotestant2‑28
G-237Agter de Grote KerkKromme Elleboogsteeg 5AkkeBaksmaHarlingen32 jvrouwgehuwdprotestant2‑133
G-260Kerkpoortstraat 47JacobBalkHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑137
G-260Kerkpoortstraat 47MartinusBalkHarlingengruttersknegt24 jmanongehuwdprotestant2‑137
G-260Kerkpoortstraat 47RijkjeBalkHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant2‑138
G-260Kerkpoortstraat 47YetjeBalkLeeuwardennaaister25 jvrouwongehuwdprotestant2‑138
E-235Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 6AploniaBalkstraHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant2‑39
E-235Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 6AploniaBalkstraHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant2‑39
A-175ZoutslootBildtstraat 7Jan JBalkstraHarlingen16 jmanongehuwdprotestant1‑32
A-155ZoutslootZoutsloot 51Jan LBalkstraTerschelling1 jmanongehuwdprotestant1‑28
A-155ZoutslootZoutsloot 51Jan LBalkstraTerschelling1 jmanongehuwdprotestant1‑28
A-175ZoutslootBildtstraat 7Jan LBalkstraHarlingentouwslager58 jmangehuwdprotestant1‑32
A-175ZoutslootBildtstraat 7JannaBalkstraHarlingen25 jvrouwongehuwdprotestant1‑32
A-155ZoutslootZoutsloot 51Louw LBalkstraHarlingentouwslager28 jmangehuwdprotestant1‑28
A-155ZoutslootZoutsloot 51Louw LBalkstraHarlingentouwslager28 jmangehuwdprotestant1‑28
F-132SchritzenSchritsen 19RiemkeBalkstraHarlingen27 jvrouwgehuwdprotestant2‑67
F-247VijverstraatVijverstraat 16SipkieBalkstraHarlingengeen49 jvrouwweduweprotestant2‑93
F-247VijverstraatVijverstraat 16SipkieBalkstraHarlingengeen49 jvrouwweduweprotestant2‑93
A-175ZoutslootBildtstraat 7TrijntieBalkstraHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑32
E-030VoorstraatVoorstraat 44Johanna MariaBalleuxSchiedam31 jvrouwongehuwdprotestant1‑148
B-032HoogstraatRozemarijnstraat 3Anna MariaBalliHarlingen3 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑51
B-032HoogstraatRozemarijnstraat 3Pieter AnthoniBalliin Zwitserlandschoorsteenveger41 jmangehuwdrooms katholiek1‑51
B-032HoogstraatRozemarijnstraat 3Wilhelmina PBalliHarlingen8 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑51
B-032HoogstraatRozemarijnstraat 3Willem PBalliHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek1‑51
E-222WortelhavenSimon Stijlstraat 5Anna* CatharinaBalli [Balle]Harlingen15 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑37
G-164TypelstegenGrote Kerkstraat 28ReinikjeBalstraHarlingenturftonster78 jvrouwweduweprotestant2‑119
G-164TypelstegenGrote Kerkstraat 28ReinikjeBalstraHarlingenturftonster78 jvrouwweduweprotestant2‑119
G-325Klaverbladstraat 1CoenraadBambachHarlingen7 jmanongehuwdrooms katholiek2‑148
G-325Klaverbladstraat 1CornelisBambachHarlingen16 jmanongehuwdrooms katholiek2‑148
G-325Klaverbladstraat 1FransBambachHarlingen11 jmanongehuwdrooms katholiek2‑148
G-325Klaverbladstraat 1NikolaasBambachHarlingen13 jmanongehuwdrooms katholiek2‑148
H-039Rapenburg 4AndriesBandsmaHarlingen19 jmanongehuwdrooms katholiek2‑159
A-086DroogstraatDroogstraat 23Anna HBandsmaHarlingennaaister21 jvrouwongehuwdprotestant1‑17
A-086DroogstraatDroogstraat 25Anna HBandsmaHarlingennaaister21 jvrouwongehuwdprotestant1‑17
A-086DroogstraatDroogstraat 27Anna HBandsmaHarlingennaaister21 jvrouwongehuwdprotestant1‑17
A-086DroogstraatDroogstraat 29Anna HBandsmaHarlingennaaister21 jvrouwongehuwdprotestant1‑17
A-086DroogstraatDroogstraat 31Anna HBandsmaHarlingennaaister21 jvrouwongehuwdprotestant1‑17
A-086DroogstraatDroogstraat 33Anna HBandsmaHarlingennaaister21 jvrouwongehuwdprotestant1‑17
H-039Rapenburg 4JohannesBandsmaHarlingen11 jmanongehuwdrooms katholiek2‑159
B-050HoogstraatHoogstraat 33WilhelminaBandsmaHarlingen40 jvrouwgehuwdprotestant1‑55
A-021NoorderhavenNoorderhaven 35Leonora JBangaFraneker28 jvrouwgehuwdprotestant1‑6
C-016BreedeplaatsGrote Bredeplaats 13Antie MBangmaMakkum20 jvrouwongehuwdprotestant1‑77
D-042Geweezen Franeker PoortHoogstraat 49AnnaBarenHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑121
D-042Geweezen Franeker PoortHoogstraat 49Bouke GaastraBarenBolsward10 jmanongehuwdprotestant1‑121
H-102WaschbleekWasbleek 72Grietje DBarenHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant2‑167
D-042Geweezen Franeker PoortHoogstraat 49ItskeBarenHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant1‑121
D-042Geweezen Franeker PoortHoogstraat 49RinseBarenWorkumverwer en glazemaker45 jmangehuwdprotestant1‑121
D-087NieuwstraatNieuwstraat 48MariaBarendsmaLeeuwarden45 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑129
C-089Bij de Grote SluisSchoolsteeg 1AlberdinaBaronZwartsluis30 jvrouwgehuwdprotestant1‑95
C-089Bij de Grote SluisSchoolsteeg 3AlberdinaBaronZwartsluis30 jvrouwgehuwdprotestant1‑95
B-164Aan de StadswalLiemendijk 8Geertje HBaronHarlingen51 jvrouwgehuwdprotestant1‑72
B-164Aan de StadswalLiemendijk 10Geertje HBaronHarlingen51 jvrouwgehuwdprotestant1‑72
A-112BildstraatBildtstraat 15HendrikBaronHarlingen25 jmanongehuwdprotestant1‑20
E-191LaanenLanen 47HendrikBaronHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑31
E-191LaanenLanen 47Johs. HendriksBaronHarlingenhuistimmerman43 jmangehuwdprotestant2‑31
A-112BildstraatBildtstraat 15JurjenBaronHarlingenwinkelknegt50 jmangehuwdprotestant1‑20
E-191LaanenLanen 47JurjenBaronHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑31
E-191LaanenLanen 47PetronellaBaronHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑31
D-107OyevaarsteegOoievaarsteeg 17Anna MariaBartelingHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑133
D-107OyevaarsteegOoievaarsteeg 17ArendBartelingHarlingen14 jmanongehuwdrooms katholiek1‑133
D-107OyevaarsteegOoievaarsteeg 17HendrikaBartelingHarlingen7 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑133
D-107OyevaarsteegOoievaarsteeg 17Pieter ABartelingHarlingen42 jmangehuwdrooms katholiek1‑133
C-196NoorderhavenPrinsenstraat 4CorneliaBassumLeyden56 jvrouwgehuwdprotestant1‑112
H-102WaschbleekWasbleek 72Janke Hendks.BatsHarlingen44 jvrouwweduweprotestant2‑167
G-043HeilgewegHeiligeweg 26MariaBatsaethHarlingen43 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑100
F-031BrouwersgragtBrouwersstraat 14MaartjeBattaards Gravenhage37 jvrouwweduweprotestant2‑47
H-148Nieuweburen 5KatarinaBaukesWorkum89 jvrouwweduwerooms katholiek2‑174
F-120OssemarktGrote Ossenmarkt 23MarthaBeekAmsterdamtappersche72 jvrouwweduweprotestant2‑64
A-189KarremanstraatAnjelierstraat 16Hiske JBeekmaWorkum40 jvrouwgehuwdprotestant1‑34
G-040HeilgewegHeiligeweg 30TrijntieBeelWolvegageen42 jvrouwweduweprotestant2‑100
F-167SchritzenHeiligeweg 19BerendtieBeemenHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑74
F-167SchritzenHeiligeweg 19DjeuwkeBeemenHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑74
A-150ZoutslootVissersstraat 14GeertjeBeemenHarlingen46 jvrouwgehuwdprotestant1‑27
A-150ZoutslootVissersstraat 14GeertjeBeemenHarlingen46 jvrouwgehuwdprotestant1‑27
F-167SchritzenHeiligeweg 19HendrikBeemenHarlingenschoenmaker48 jmangehuwdprotestant2‑74
E-234Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 8HerminaBeemenHarlingen49 jvrouwweduweprotestant2‑39
F-167SchritzenHeiligeweg 19PieterBeemenHarlingen6 jmanongehuwdprotestant2‑74
E-223WortelhavenSimon Stijlstraat 7Bloeme MozesBeerHarlingen22 jvrouwongehuwdisraëliet2‑37
E-223WortelhavenSimon Stijlstraat 9Bloeme MozesBeerHarlingen22 jvrouwongehuwdisraëliet2‑37
B-165Aan de StadswalLiemendijk 4HylkeBeerHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑72
B-165Aan de StadswalLiemendijk 6HylkeBeerHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑72
B-165Aan de StadswalLiemendijk 4JacobBeerHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑72
B-165Aan de StadswalLiemendijk 6JacobBeerHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑72
E-223WortelhavenSimon Stijlstraat 7Jacob LeviBeerHarlingenkoopman64 jmangehuwdisraëliet2‑37
E-223WortelhavenSimon Stijlstraat 9Jacob LeviBeerHarlingenkoopman64 jmangehuwdisraëliet2‑37
F-216LaanenLanen 30Mozes WolfBeerAmsterdamkoopman69 jmangehuwdisraëliet2‑86
F-216LaanenLanen 30Mozes WolfBeerAmsterdamkoopman69 jmangehuwdisraëliet2‑86
E-177Sint Odolphisteeg 16RindertBeerHarlingenscheepstimmerman36 jmanongehuwdprotestant2‑28
G-002Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 38TrijntieBeerHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant2‑95
E-156LaanenLanen 13Ymkje GBeerHarlingengeen55 jvrouwweduweprotestant2‑25
G-267Oosterbolwerk 2CatharinaBeerendsHarlingen54 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑139
H-039Rapenburg 4BernardusBeerendsenHarlingen8 jmanongehuwdrooms katholiek2‑159
H-039Rapenburg 4GradaBeerendsenHarlingen6 jmanongehuwdrooms katholiek2‑159
H-105WaschbleekWasbleek 66GradaBeerendsenHarlingen32 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑168
A-192KarremanstraatAnjelierstraat 10DieuwkeBeetsLeeuwarden30 jvrouwgehuwdprotestant1‑35
H-211Zuiderstraat 31BaukjeBeidschatHarlingen34 jvrouwongehuwdprotestant2‑183
H-211Zuiderstraat 31BaukjeBeidschatHarlingen34 jvrouwongehuwdprotestant2‑183
B-054HoogstraatHoogstraat 39JohannesBeidschatHarlingen19 jmanongehuwdprotestant1‑55
B-054HoogstraatHoogstraat 39MartinusBeidschatHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑55
H-211Zuiderstraat 31SietseBeidschatHarlingenherbergier68 jmanweduwnaarprotestant2‑183
H-211Zuiderstraat 31SietseBeidschatHarlingenherbergier68 jmanweduwnaarprotestant2‑183
H-211Zuiderstraat 31TrijntieBeidschatHarlingen26 jvrouwongehuwdprotestant2‑183
H-211Zuiderstraat 31TrijntieBeidschatHarlingen26 jvrouwongehuwdprotestant2‑183
G-303Agter de KerkKerkpoortstraat 12BaukeBeidschat [Beitschat]Harlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑145
G-303Agter de KerkKerkpoortstraat 12JanBeidschat [Beitschat]Harlingen13 jmanongehuwdprotestant2‑145
G-303Agter de KerkKerkpoortstraat 12ThomasBeidschat [Beitschat]Harlingen25 jmanongehuwdprotestant2‑145
D-097NieuwstraatNieuwstraat 24FolkertBeidschat [Beydschat]Harlingen7 mmanongehuwdprotestant1‑132
D-097NieuwstraatNieuwstraat 26FolkertBeidschat [Beydschat]Harlingen7 mmanongehuwdprotestant1‑132
D-097NieuwstraatNieuwstraat 24MartjeBeidschat [Beydschat]Harlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑132
D-097NieuwstraatNieuwstraat 26MartjeBeidschat [Beydschat]Harlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑132
D-097NieuwstraatNieuwstraat 24HendrikBeidschat [Beytschat]Harlingenschippersknegt25 jmangehuwdprotestant1‑132
D-097NieuwstraatNieuwstraat 26HendrikBeidschat [Beytschat]Harlingenschippersknegt25 jmangehuwdprotestant1‑132
H-211Zuiderstraat 31TheunisBeitschatHarlingen28 jmanongehuwdprotestant2‑183
H-211Zuiderstraat 31TheunisBeitschatHarlingen28 jmanongehuwdprotestant2‑183
D-056Bij de LombardLombardstraat 4AdrianaBekiusHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑124
D-056Bij de LombardLombardstraat 4DouweBekiusHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑124
D-056Bij de LombardLombardstraat 4JanBekiusAlmenum1 jmanongehuwdprotestant1‑124
D-056Bij de LombardLombardstraat 4Pieter DBekiusMidlumtichelaar47 jmanweduwnaarprotestant1‑124
D-056Bij de LombardLombardstraat 4WybrandusBekiusHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑124
G-267Oosterbolwerk 2BernardusBekkerHarlingenwever46 jmangehuwdrooms katholiek2‑139
G-267Oosterbolwerk 2ElizabethBekkerHarlingen17 jmanongehuwdrooms katholiek2‑139
B-150Karremanstraat 7JikkeBekkerLemmer41 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑69
H-158Zuiderhaven 50JannaBekkeringWildervank27 jvrouwongehuwdprotestant2‑175
B-136KarremanstraatAchterstraat 29GeertruidaBelPurmerend37 jvrouwgehuwdprotestant1‑67
B-027HoogstraatHoogstraat 12ArnoldusBenningHarlingen1 jmanongehuwdrooms katholiek1‑50
B-027HoogstraatHoogstraat 12ElisabethBenningBolsward5 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑50
E-135Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 25FrederikBenningHarlingenkleermaker40 jmangehuwdrooms katholiek2‑21
B-027HoogstraatHoogstraat 12GeertruidaBenningBolsward4 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑50
E-135Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 25GeertruidaBenningHarlingen14 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑21
B-027HoogstraatHoogstraat 12HendrikBenningRheine in Westphalen64 jmanongehuwdrooms katholiek1‑50
B-027HoogstraatHoogstraat 12PieterBenningHarlingenschoenmaker30 jmangehuwdrooms katholiek1‑50
F-076SchritzenSchritsen 30YdaBenningHarlingen36 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑54
B-027HoogstraatHoogstraat 12YdaBenningHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑50
B-112KarremanstraatKarremanstraat 27AukjeBentemHarlingen67 jvrouwgehuwdprotestant1‑65
F-118OssemarktGrote Ossenmarkt 19RudolphinaBentfortHarlingennaaister78 jvrouwongehuwdprotestant2‑64
G-273Molenpad 12CatharinaBenthemMaastricht43 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑140
E-068ZuiderhavenHondenstraat 3AntieBerduinHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑6
H-082Wasbleekstraat 10DirkBerduinHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑164
E-068ZuiderhavenHondenstraat 3Dirk WBerduinJourewerkman49 jmangehuwdprotestant2‑6
H-082Wasbleekstraat 10MaaikeBerduinHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑164
E-068ZuiderhavenHondenstraat 3SimonBerduinHarlingen15 jmanongehuwdprotestant2‑6
H-082Wasbleekstraat 10Sytze DurksBerduinHarlingenpannebakker25 jmangehuwdprotestant2‑164
E-068ZuiderhavenHondenstraat 3WytseBerduinHarlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑6
E-068ZuiderhavenHondenstraat 3ZwaanBerduinLeidenpanbakker27 jmanongehuwdprotestant2‑6
F-244VijverstraatVijverstraat 22Anke ScheltesBergBurgwerd44 jvrouwgehuwdprotestant2‑93
G-038HeiligewegHeiligeweg 34GrietjeBergHarlingen25 jvrouwongehuwdprotestant2‑99
D-054Gewezen Franeker PoortLombardstraat 8HelenaBergLeeuwarden26 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑123
G-033TurfhavenHeiligeweg 50JiekeBergHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant2‑98
D-098NieuwstraatNieuwstraat 22MarijkeBergHarlingen49 jvrouwongehuwdprotestant1‑132
D-105OyevaarsteegOoievaarsteeg 13MarthaBergHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant1‑133
H-216Zuiderhaven 16RinskeBergHarlingen33 jvrouwongehuwdprotestant2‑183
H-216Zuiderhaven 18RinskeBergHarlingen33 jvrouwongehuwdprotestant2‑183
H-216Zuiderhaven 20RinskeBergHarlingen33 jvrouwongehuwdprotestant2‑183
A-118BildstraatBildtstraat 16TeuntjeBergHarlingen45 jvrouwgehuwdprotestant1‑21
G-169TypelstegenRomastraat 35AgeBergsmaHarlingen23 jmanongehuwdprotestant2‑121
G-169TypelstegenRomastraat 35AgeBergsmaHarlingen23 jmanongehuwdprotestant2‑121
G-026TurfhavenHeiligeweg 62DouweBergsmaHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑97
G-101Kerkpad 26ElisabethBergsmaWorkum70 jvrouwweduweprotestant2‑110
B-117ZoutslootZoutsloot 83Jan KBergsmaHarlingenpannebakker29 jmangehuwdprotestant1‑66
E-111VijverstraatKleine Bredeplaats 22JohannesBergsmaHarlingenbakkersknegt20 jmanongehuwdprotestant2‑16
G-026TurfhavenHeiligeweg 62JoostBergsmaWorkumwinkelier66 jmangehuwdprotestant2‑97
G-026TurfhavenHeiligeweg 62RinskjeBergsmaHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑97
B-117ZoutslootZoutsloot 83Trijntie JBergsmaHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑66
B-117ZoutslootZoutsloot 83WikjeBergsmaHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑66
H-046Rapenburg 14KlaskeBerkmanHarlingen55 jvrouwgehuwdprotestant2‑159
F-103OssemarktZuiderhaven 33JodukusBerloMedenblikgrofsmid23 jmangehuwdprotestant2‑60
F-243VijverstraatVijverstraat 24AukjeBernardusFraneker51 jvrouwweduweprotestant2‑93
E-009VoorstraatVoorstraat 80Anna ChatarinaBerndesHarlingen20 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑143
G-046HeilgewegHeiligeweg 20DinaBerndesHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑100
E-009VoorstraatVoorstraat 80ElisabethBerndesHarlingen16 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑143
E-009VoorstraatVoorstraat 80GrietjeBerndesHarlingen19 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑143
E-009VoorstraatVoorstraat 80Herms. CarolusBerndesHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek1‑143
E-011VoorstraatVoorstraat 76Jacobus jrBerndesHarlingenkoopman24 jmangehuwdrooms katholiek1‑144
E-011VoorstraatVoorstraat 76Jacobus jrBerndesHarlingenkoopman24 jmangehuwdrooms katholiek1‑144
E-009VoorstraatVoorstraat 80JannaBerndesHarlingen12 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑143
E-009VoorstraatVoorstraat 80Johannes Francs.BerndesWirtenbergkoopman in manuf.55 jmangehuwdrooms katholiek1‑143
E-009VoorstraatVoorstraat 80Johs. FranciscusBerndesHarlingen6 jmanongehuwdrooms katholiek1‑143
E-011VoorstraatVoorstraat 76Johs. Francisk.BerndesHarlingen6 mmanongehuwdrooms katholiek1‑144
E-011VoorstraatVoorstraat 76Johs. Francisk.BerndesHarlingen6 mmanongehuwdrooms katholiek1‑144
E-009VoorstraatVoorstraat 80JozefBerndesHarlingen9 jmanongehuwdrooms katholiek1‑143
E-009VoorstraatVoorstraat 80LouizaBerndesHarlingen8 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑143
H-024RozegragtRozengracht 7SimonBernelot MoensNaarden15 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7SimonBernelot MoensNaarden15 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7SymonBernelot MoensRotterdamzeehandelaar38 jmangehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7SymonBernelot MoensRotterdamzeehandelaar38 jmangehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7Hendrik P JacobBernelot* MoensKralingen8 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7Hendrik P JacobBernelot* MoensKralingen8 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7JacobBernelot* MoensKralingen6 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7JacobBernelot* MoensKralingen6 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7Joan GovertBernelot* MoensRotterdam9 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7Joan GovertBernelot* MoensRotterdam9 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7Johan KarelBernelot* MoensKralingen2 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7Johan KarelBernelot* MoensKralingen2 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7Johan P TheodoorBernelot* MoensKralingen5 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7Johan P TheodoorBernelot* MoensKralingen5 jmanongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7Maria AnnaBernelot* MoensHarlingen [Kralingen]6 mvrouwongehuwdprotestant2‑156
H-024RozegragtRozengracht 7Maria AnnaBernelot* MoensHarlingen [Kralingen]6 mvrouwongehuwdprotestant2‑156
G-265Fabrieksstraat 36AukjeBessingHarlingen75 jvrouwweduweprotestant2‑139
G-265Fabrieksstraat 36HiskeBessingHarlingen30 jvrouwgehuwdprotestant2‑139
H-108WaschbleekWasbleek 60AntonyBeuckerAlmenumhoutzaagmolenaar18 jmanongehuwdrooms katholiek2‑168
H-108WaschbleekWasbleek 60CatharinaBeuckerAlmenum16 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑168
H-108WaschbleekWasbleek 60Harmens ABeuckerAlmenumhoutzaagmolenaar55 jmanweduwnaarrooms katholiek2‑168
E-128Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 11HendrinaBeuckerHarlingen31 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑20
E-106Op de VijverVijverstraat 13TjietskeBeuckerDronrijp65 jvrouwweduweprotestant2‑15
E-106Op de VijverKleine Bredeplaats 20TjietskeBeuckerDronrijp65 jvrouwweduweprotestant2‑15
A-219BargebuurtZeilmakersstraat 8AafkeBeukerHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑39
G-166TypelstegenBorstelsteeg 3AaltieBeukerHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑120
A-219BargebuurtZeilmakersstraat 8JanBeukerHarlingenmetzelaar47 jmangehuwdrooms katholiek1‑39
A-204ZoutslootVissersstraat 14Jan JohannesBeukerHarlingenmetzelaar43 jmangehuwdrooms katholiek1‑37
A-204ZoutslootVissersstraat 12Jan JohannesBeukerHarlingenmetzelaar43 jmangehuwdrooms katholiek1‑37
H-208Zuiderstraat 25JohannesBeukerHarlingenmetzelaar73 jmangehuwdrooms katholiek2‑182
A-219BargebuurtZeilmakersstraat 8JuliaanBeukerHarlingen17 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑39
H-182Zuiderstraat 14MariaBeukerHarlingen26 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑179
A-219BargebuurtZeilmakersstraat 8MarijkeBeukerHarlingen15 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑39
A-204ZoutslootVissersstraat 14MietjeBeukerHarlingen8 jmanongehuwdrooms katholiek1‑37
A-204ZoutslootVissersstraat 12MietjeBeukerHarlingen8 jmanongehuwdrooms katholiek1‑37
A-204ZoutslootVissersstraat 14PietBeukerHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek1‑37
A-204ZoutslootVissersstraat 12PietBeukerHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek1‑37
G-166TypelstegenBorstelsteeg 3YtjeBeukerHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑120
F-048KalvissersteegCarl Visschersteeg 8CatrinaBeuker [Beucker]Harlingen45 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑49
C-081NoordijsNoordijs 12GrietjeBevaHarlingen64 jvrouwweduweprotestant1‑93
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34Janke GBeymansSt Anna46 jvrouwgehuwdprotestant1‑131
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34Janke GBeymansSt Anna46 jvrouwgehuwdprotestant1‑131
H-048Rapenburg 18DjeuwkeBielsmaBolsward37 jvrouwgehuwdprotestant2‑160
B-006bij de Grote SluisRommelhaven 11Geesje HBieseHogezand33 jvrouwgehuwdprotestant1‑45
F-009ZuiderhavenZuiderhaven 59AantBijlsmaHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑43
G-059BrouwersgragtBrouwersstraat 7AntieBijlsmaHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant2‑103
C-031VoorstraatVoorstraat 7AukjeBijlsmaHarlingennaaister44 jvrouwgehuwdprotestant1‑80
G-059BrouwersgragtBrouwersstraat 7BaukjeBijlsmaHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑103
C-120KatrugSint Jacobstraat 14EliasBijlsmaHarlingen37 wmanongehuwdprotestant1‑99
C-120KatrugSint Jacobstraat 14GerrytBijlsmaHarlingenblikslager32 jmangehuwdprotestant1‑99
G-059BrouwersgragtBrouwersstraat 7HendrikBijlsmaHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑103
F-009ZuiderhavenZuiderhaven 59JentieBijlsmaJelsum15 jvrouwongehuwdprotestant2‑43
F-009ZuiderhavenZuiderhaven 59KlaaskeBijlsmaHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑43
F-009ZuiderhavenZuiderhaven 59MartenBijlsmaHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑43
H-185Zuiderstraat 8Reinder Th.BijlsmaHarlingenhoutzaagmolenaar34 jmangehuwdprotestant2‑180
H-185Zuiderstraat 8Reinder Th.BijlsmaHarlingenhoutzaagmolenaar34 jmangehuwdprotestant2‑180
F-009ZuiderhavenZuiderhaven 59SiebeBijlsmaBritswerdmetzelaar50 jmangehuwdprotestant2‑43
H-185Zuiderstraat 8SjouwkjeBijlsmaWoudsend6 mvrouwongehuwdprotestant2‑180
H-185Zuiderstraat 8SjouwkjeBijlsmaWoudsend6 mvrouwongehuwdprotestant2‑180
G-059BrouwersgragtBrouwersstraat 7SytskeBijlsmaHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑103
G-059BrouwersgragtBrouwersstraat 7ThomasBijlsmaHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑103
H-185Zuiderstraat 8Thomas RBijlsmaBlokzijl2 jmanongehuwdprotestant2‑180
H-185Zuiderstraat 8Thomas RBijlsmaBlokzijl2 jmanongehuwdprotestant2‑180
F-202LaanenLanen 58SjeuwkeBijlstraFranekerblauwverwer72 jvrouwweduweprotestant2‑82
C-059VoorstraatVoorstraat 61AlbertusBinksmaHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑87
C-059VoorstraatVoorstraat 61Anna Geertr.BinksmaHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant1‑87
C-059VoorstraatVoorstraat 61CatharinaBinksmaHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑87
C-059VoorstraatVoorstraat 61HotzeBinksmaHarlingenapothecar36 jmangehuwdprotestant1‑87
C-059VoorstraatVoorstraat 61JacobBinksmaHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑87
C-059VoorstraatVoorstraat 61Pieter de VriesBinksmaHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑87
E-228Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 13CatharinaBisschopHarlingenwinkeliersche66 jvrouwweduwerooms katholiek2‑38
E-228Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 13CatharinaBisschopHarlingenwinkeliersche66 jvrouwweduwerooms katholiek2‑38
G-096HofstraatHofstraat 27JohannaBisschopHarlingenwinkeliersche69 jvrouwweduwerooms katholiek2‑109
B-027HoogstraatHoogstraat 12MariaBisschopHarlingenwinkeliersche29 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑50
C-080VoorstraatVoorstraat 101PieterBisschopHarlingen27 jmanongehuwdrooms katholiek1‑93
C-080VoorstraatVoorstraat 101RoelofBisschopHarlingen25 jmanongehuwdrooms katholiek1‑93
E-082ZuiderhavenZuiderhaven 23Aaltie WBlaauwVeendam29 jvrouwongehuwdprotestant2‑9
D-043Geweezen Franeker PoortHoogstraat 51Maayke JBlaauwHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant1‑121
C-197NoorderhavenPrinsenstraat 2Almtie DBlankWorkum40 jvrouwgehuwdprotestant1‑113
D-153NieuwstraatNieuwstraat 37BrandtBlanksmaMakkum36 jmanongehuwdprotestant1‑140
D-153NieuwstraatNieuwstraat 39BrandtBlanksmaMakkum36 jmanongehuwdprotestant1‑140
E-046VoorstraatVoorstraat 14GrietjeBlanksmaHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant1‑152
D-040Bij de LommertsbrugHoogstraat 45IdskeBlanksmaBolsward6 jvrouwongehuwdprotestant1‑120
D-040Bij de LommertsbrugHoogstraat 45JohannaBlanksmaPingjum3 jvrouwongehuwdprotestant1‑120
D-152NieuwstraatNieuwstraat 35PietjeBlanksmaHarlingen27 jvrouwgehuwdprotestant1‑140
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2KorneliskeBlauwHarlingen44 jvrouwgehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2KorneliskeBlauwHarlingen44 jvrouwgehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2KorneliskeBlauwHarlingen44 jvrouwgehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2KorneliskeBlauwHarlingen44 jvrouwgehuwdprotestant1‑43
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7voorAkkeBleekerMakkum33 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑6
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7achterAkkeBleekerMakkum33 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑6
C-127NoordijsSint Jacobstraat 2AnneBleekerLeeuwardenhuisschilder23 jmangehuwdprotestant1‑100
C-154NoorderhavenNoorderhaven 66Catharina SBleekerHarlingen29 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑103
C-181NoorderhavenNoorderhaven 22DjeukeBleekerFraneker49 jvrouwgehuwdprotestant1‑109
E-117Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 10Douwe RBleekerHarlingen23 jmanongehuwdprotestant2‑17
E-048VoorstraatVoorstraat 10EelkjeBleekerHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑152
F-081SchritzenSchritsen 18Fedde HBleekerHarlingenscheepstimmerman63 jmangehuwdprotestant2‑55
F-081SchritzenSchritsen 20Fedde HBleekerHarlingenscheepstimmerman63 jmangehuwdprotestant2‑55
E-117Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 10Gerrit RBleekerFraneker28 jmangehuwdprotestant2‑17
D-146NieuwstraatNieuwstraat 13GrietjeBleekerHarlingengeen41 jvrouwweduweprotestant1‑138
E-117Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 10Japke GBleekerHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑17
C-127NoordijsSint Jacobstraat 2Klaas ABleekerHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑100
C-180NoorderhavenNoorderhaven 24Klaas ABleekerFranekerlogementhouder47 jmangehuwdprotestant1‑109
D-146NieuwstraatNieuwstraat 13KlaasjeBleekerHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑138
D-146NieuwstraatNieuwstraat 13LijskeBleekerHarlingen36 jvrouwongehuwdprotestant1‑138
F-081SchritzenSchritsen 18RinskeBleekerHarlingen23 jvrouwongehuwdprotestant2‑55
F-081SchritzenSchritsen 20RinskeBleekerHarlingen23 jvrouwongehuwdprotestant2‑55
E-030VoorstraatVoorstraat 44Grietje IntesBlekerHarlingen27 jvrouwongehuwdprotestant1‑148
H-226Weeshuisstraat 17Hendrik JBlekerHarlingen29 jmanongehuwdprotestant2‑186
H-226Weeshuisstraat 19Hendrik JBlekerHarlingen29 jmanongehuwdprotestant2‑186
G-180Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 46Sara PBlekerHarlingen43 jvrouwgehuwdprotestant2‑124
C-068VoorstraatVoorstraat 81achterGrietjeBlevierHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑90
C-068VoorstraatVoorstraat 81achterKlaas WBlevierHarlingen20 wmanongehuwdprotestant1‑90
C-068VoorstraatVoorstraat 81achterWybe HBlevierHarlingen35 jmangehuwdprotestant1‑90
C-016BreedeplaatsGrote Bredeplaats 13Anne RBlijstraBlijabakker32 jmangehuwdprotestant1‑77
C-016BreedeplaatsGrote Bredeplaats 13Antie ABlijstraHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant1‑77
C-016BreedeplaatsGrote Bredeplaats 13DurkjeBlijstraHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑77
C-077VoorstraatVoorstraat 95Jacoba SusannaBloemS.Kapel N. Braband41 jvrouwgehuwdprotestant1‑92
E-115Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 14Jantie HBloemHarlingen23 jvrouwongehuwdprotestant2‑17
E-115Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 14Jantie HBloemHarlingen23 jvrouwongehuwdprotestant2‑17
G-260Kerkpoortstraat 47CatharinaBloemerHarlingen13 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑137
G-260Kerkpoortstraat 47DouweBloemerHarlingenwafelkramer39 jmangehuwdrooms katholiek2‑137
G-260Kerkpoortstraat 47GeertruidaBloemerMenaldum7 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑137
G-260Kerkpoortstraat 47HenderikaBloemerHarlingen6 mvrouwongehuwdrooms katholiek2‑137
G-260Kerkpoortstraat 47TheodoraBloemerHarlingen4 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑137
B-022HoogstraatHerenwaltje 19Eva WBloemersHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant1‑48
B-022HoogstraatHerenwaltje 19JeltieBloemersHarlingen46 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑48
A-125ZoutslootZoutsloot 18Geertruida [Catharina]Bloemers [Blommers]Harlingen42 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑23
A-072DroogstraatZoutsloot 10AntjeBloemsmaLeeuwarden38 jvrouwgehuwdprotestant1‑16
E-046VoorstraatVoorstraat 14Aafke GezienaBlokHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑152
B-043HoogstraatHoogstraat 19AbrahamBlokMiddelharniskoopman en slagter45 jmangehuwdisraëliet1‑54
A-132AchterstraatZeilmakersstraat 21AkkeBlokHarlingen14 jvrouwgehuwdprotestant1‑24
E-046VoorstraatVoorstraat 14Aurelia HendrikaBlokHarlingen31 jvrouwongehuwdprotestant1‑152
A-104ZoutslootZoutsloot 44Baukje MBlokMakkum4 jvrouwongehuwdprotestant1‑19
B-043HoogstraatHoogstraat 19BerendinaBlokLemmer4 jvrouwongehuwdisraëliet1‑54
E-100Op de VijverHondenstraat 14Dieuwke SBlokHarlingen27 jvrouwgehuwdprotestant2‑14
E-100Op de VijverVijver 2Dieuwke SBlokHarlingen27 jvrouwgehuwdprotestant2‑14
B-043HoogstraatHoogstraat 19DrijfjeBlokLemmer6 jvrouwongehuwdisraëliet1‑54
F-150SchritzenSchritsen 55ElisabethBlokHarlingen55 jvrouwongehuwdprotestant2‑71
E-046VoorstraatVoorstraat 14GeertruidaBlokHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑152
C-170Op de RinnertspijpNoorderhaven 36GeeskeBlokHarlingen30 jvrouwgehuwdprotestant1‑106
A-104ZoutslootZoutsloot 44Grietje MBlokHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑19
B-043HoogstraatHoogstraat 19IzaäkBlokMiddelharnis42 jmanongehuwdisraëliet1‑54
B-043HoogstraatHoogstraat 19JacobBlokLemmer1 jmanongehuwdisraëliet1‑54
D-056Bij de LombardLombardstraat 4JannekeBlokHarlingen60 jvrouwweduweprotestant1‑124
E-046VoorstraatVoorstraat 14JannekeBlokStavoren43 jvrouwongehuwdprotestant1‑152
B-043HoogstraatHoogstraat 19JohannaBlokLemmer8 jvrouwongehuwdisraëliet1‑54
E-044VoorstraatVoorstraat 18Johanna ElisabethBlokHarlingen27 jvrouwgehuwdprotestant1‑151
E-046VoorstraatVoorstraat 14KlaasBlokHarlingensecretaris der stad68 jmangehuwdprotestant1‑152
F-028BrouwersgragtBrouwersstraat 20LeaBlokSchoonhoven41 jvrouwgehuwdisraëliet2‑46
B-043HoogstraatHoogstraat 19LeentieBlokLemmer37 jvrouwgehuwdisraëliet1‑54
E-046VoorstraatVoorstraat 14Martha CorneliaBlokHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑152
A-104ZoutslootZoutsloot 44Matthijs SBlokHarlingentimmerknegt36 jmangehuwdprotestant1‑19
B-111KarremanstraatKarremanstraat 25MozesBlokVollenhovenvleeshouwer77 jmanweduwnaarisraëliet1‑65
C-033VoorstraatVoorstraat 9Mozes LevyBlokVollenhovenvleeshouwer*42 jmangehuwdisraëliet1‑81
C-033VoorstraatVoorstraat 9ReeltjeBlokHarlingen17 jvrouwongehuwdisraëliet1‑81
E-046VoorstraatVoorstraat 14SytskeBlokHarlingen23 jvrouwongehuwdprotestant1‑152
G-221Lammert van der steegLammert Warndersteeg 6Trijntie TBlokHarlingen69 jvrouwongehuwdprotestant2‑130
A-104ZoutslootZoutsloot 44Wiepkje MBlokAlmenum3 jvrouwongehuwdprotestant1‑19
B-043HoogstraatHoogstraat 19RoosjeBlok*Lemmer16 jvrouwongehuwdisraëliet1‑54
F-052SchritzenSchritsen 52AafkeBlokmakerHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑50
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7CorneliaBlokmakerHarlingennaaister15 jvrouwongehuwdprotestant1‑4
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7CornelisBlokmakerHarlingen9 jmanongehuwdprotestant1‑4
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7Frans KBlokmakerHarlingensmidsknegt37 jmangehuwdprotestant1‑4
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7FrederikBlokmakerHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑4
F-217LaanenJekelsteeg 1JankeBlokmakerHarlingen32 jvrouwongehuwdprotestant2‑86
F-128SchritzenSchritsen 11JarigBlokmakerHarlingengrofsmid43 jmangehuwdprotestant2‑66
F-128SchritzenSchritsen 11LolkeBlokmakerHarlingen24 jmangehuwdprotestant2‑66
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7LolkjeBlokmakerHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑4
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7MarijkeBlokmakerHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑4
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7SietskeBlokmakerHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑4
F-058SchritzenSchritsen 52TjietskeBlokmakerHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑51
F-128SchritzenSchritsen 11TjietskeBlokmakerHarlingen6 mvrouwongehuwdprotestant2‑66
C-112KatrugSint Jacobstraat 11Akke BBlomHarlingen24 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑98
C-067VoorstraatVoorstraat 81Akke LBlomMakkum51 jvrouwgehuwdprotestant1‑89
C-067VoorstraatVoorstraat 81Akke LBlomMakkum51 jvrouwgehuwdprotestant1‑89
H-090WaschbleekWasbleek 92AnnaBlomVeenhuizen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑165
F-168Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 24Anne WytsesBlomHarlingenbakker45 jmanweduwnaarprotestant2‑74
G-022TurfhavenHeiligeweg 70AntieBlomKimswerd9 jvrouwongehuwdprotestant2‑96
H-224Weeshuisstraat 0AntieBlomHarlingen50 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑185
B-063Herenwaltje 9Beitske BBlomHarlingen36 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑56
H-090WaschbleekWasbleek 92Broer WytsesBlomHarlingenwerkman47 jmangehuwdprotestant2‑165
H-090WaschbleekWasbleek 92Eke BBlomAmsterdam15 jvrouwongehuwdprotestant2‑165
A-223BargebuurtZeilmakersstraat 4GerbenBlomHarlingen38 jmangehuwdprotestant1‑40
F-207LaanenLanen 48Gerryt BaukesBlomHarlingenmetzelaar26 jmangehuwdrooms katholiek2‑83
A-223BargebuurtZeilmakersstraat 4GrietjeBlomHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑40
F-168Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 24GrietjeBlomHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑74
H-090WaschbleekWasbleek 92HenderikaBlomOmmerschans9 jvrouwongehuwdprotestant2‑165
A-223BargebuurtZeilmakersstraat 4ItskeBlomHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑40
F-229LaanenLanen 6Jan BBlomHarlingen28 jmanweduwnaarrooms katholiek2‑90
F-229LaanenLanen 8Jan BBlomHarlingen28 jmanweduwnaarrooms katholiek2‑90
H-079Wasbleek 11Janke Hends.BlomHarlingen30 jvrouwgehuwdprotestant2‑163
B-063Herenwaltje 9Johannes BBlomHarlingenpakhuisknegt19 jmanongehuwdrooms katholiek1‑56
A-223BargebuurtZeilmakersstraat 4LieuweBlomNesselrode6 jmanongehuwdprotestant1‑40
H-090WaschbleekWasbleek 92PetronellaBlomWillemsoord12 jvrouwongehuwdprotestant2‑165
F-229LaanenLanen 6PietjeBlomHarlingen22 wvrouwongehuwdrooms katholiek2‑90
F-229LaanenLanen 8PietjeBlomHarlingen22 wvrouwongehuwdrooms katholiek2‑90
E-024VoorstraatVoorstraat 54Rigtje PBlomMakkum56 jvrouwgehuwdprotestant1‑147
F-229LaanenLanen 6VokeltieBlomHarlingen26 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑90
F-229LaanenLanen 8VokeltieBlomHarlingen26 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑90
G-022TurfhavenHeiligeweg 70WytzeBlomVrouwenparochie17 jmanongehuwdprotestant2‑96
F-168Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 24WytzeBlomHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑74
G-149TypelstegenGardenierstraat 9AndriesBlommerHarlingenkatoenspinner31 jmangehuwdrooms katholiek2‑117
G-165TypelstegenBorstelsteeg 1BenjaminBoasAmsterdamkoopman25 jmangehuwdisraëliet2‑120
G-165TypelstegenBorstelsteeg 1Benjamin IsraëlBoasHarlingen4 jmanongehuwdisraëliet2‑120
G-165TypelstegenBorstelsteeg 1Grietje IsraelBoasHarlingen6 mvrouwongehuwdisraëliet2‑120
G-165TypelstegenBorstelsteeg 1Jacobus IsraelBoasHarlingen2 jmanongehuwdisraëliet2‑120
E-030VoorstraatVoorstraat 44CristinaBockRotterdam49 jvrouwgehuwdprotestant1‑148
C-005Bij de HavensbrugZuiderhaven 7AafkeBoerHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑75
F-114OssemarktGrote Ossenmarkt 11AafkeBoerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑63
F-115OssemarktGrote Ossenmarkt 13AaltieBoerHarlingennaaister23 jvrouwongehuwdprotestant2‑63
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23AgathaBoerHarlingen12 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑127
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23Age HBoerWorkumtimmermansknegt22 jmanongehuwdrooms katholiek1‑127
A-212BargebuurtZeilmakersstraat 9AkkeBoerHarlingen46 jvrouwgehuwdprotestant1‑38
C-161NoorderhavenNoorderhaven 50AlbertBoerAmsterdam6 jmanongehuwdprotestant1‑104
E-053VoorstraatGrote Bredeplaats 24AlbertBoerHarlingenbeurtschipper47 jmangehuwdprotestant1‑153
H-225Weeshuisstraat 15Amkje JBoerHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑186
F-126SchritzenSchritsen 5AnnaBoerHarlingen53 jvrouwgehuwdprotestant2‑65
F-114OssemarktGrote Ossenmarkt 11AnnaBoerHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑63
E-053VoorstraatGrote Bredeplaats 24AnnaBoerHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑153
E-232Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 12AnnaBoerHarlingenhoedemaakster22 jvrouwongehuwdprotestant2‑39
F-176Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 6Anna JBoerHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant2‑76
E-131Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 17Anna TheodoraBoerDokkum25 jvrouwgehuwdprotestant2‑21
A-217BargebuurtZeilmakersstraat 12AnthonyBoerHarlingen8 jmanongehuwdprotestant1‑39
A-225BargebuurtBargebuurtspoortje 10Anthony GBoerHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑41
C-031VoorstraatVoorstraat 7AnthoonBoerWorkum75 jmanweduwnaarprotestant1‑80
H-164Zuiderhaven 38AntieBoerHarlingen26 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-164Zuiderhaven 38AntieBoerHarlingen26 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-164Zuiderhaven 38AntieBoerHarlingen26 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
B-144Liemendijk 26AntieBoerHarlingen42 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑68
B-144Liemendijk 28AntieBoerHarlingen42 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑68
B-144Liemendijk 30AntieBoerHarlingen42 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑68
B-144Liemendijk 32AntieBoerHarlingen42 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑68
B-144Liemendijk 34AntieBoerHarlingen42 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑68
B-102ZoutslootZoutsloot 64Antie BBoerHarlingen42 jvrouwgehuwdprotestant1‑63
B-102ZoutslootZoutsloot 66Antie BBoerHarlingen42 jvrouwgehuwdprotestant1‑63
B-133KarremanstraatKarremanstraat 11Antie PBoerHarlingen52 jvrouwweduweprotestant1‑67
C-163NoorderhavenNoorderhaven 46Auke ArieBoerDokkum18 jmanongehuwdprotestant1‑105
C-129NoorderhavenNoorderhaven 112AukjeBoerDragten50 jvrouwgehuwdprotestant1‑101
E-053VoorstraatGrote Bredeplaats 24BaukeBoerHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑153
G-086HofstraatHofstraat 15Baukje EBoerHarlingennaaister28 jvrouwongehuwdprotestant2‑108
F-109OssemarktGrote Ossenmarkt 1aBerentjeBoerHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑61
F-243VijverstraatVijverstraat 24BernardusBoerHarlingen24 jmanongehuwdprotestant2‑93
H-185Zuiderstraat 8BettingBoerHarlingenwinkelier73 jmangehuwdprotestant2‑180
H-185Zuiderstraat 8BettingBoerHarlingenwinkelier73 jmangehuwdprotestant2‑180
A-217BargebuurtZeilmakersstraat 12CatharinaBoerHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑39
C-054VoorstraatVoorstraat 51CatharinaBoerHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑86
A-217BargebuurtZeilmakersstraat 12CornelisBoerHarlingen19 jmanongehuwdprotestant1‑39
B-039HoogstraatHoogstraat 11CorneliusBoerAlmenum10 jmanongehuwdprotestant1‑53
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8DetjeBoerHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑100
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8DetjeBoerHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑100
C-054VoorstraatVoorstraat 51DirkBoerHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑86
E-053VoorstraatGrote Bredeplaats 24Dirk ABoerHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑153
C-054VoorstraatVoorstraat 51Dirk MBoerHarlingenkoek en banketbakker44 jmangehuwdprotestant1‑86
G-164TypelstegenGrote Kerkstraat 28DjeuwkeBoerHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant2‑119
G-164TypelstegenGrote Kerkstraat 28DjeuwkeBoerHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant2‑119
A-217BargebuurtZeilmakersstraat 12DouweBoerHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑39
A-144ZoutslootZoutsloot 31DouweBoerHarlingen8 jmanongehuwdprotestant1‑26
C-163NoorderhavenNoorderhaven 46DouweBoerIJlstkastmaker49 jmangehuwdprotestant1‑105
H-113WaschbleekWasbleek 50Eelkje EnglesBoerWarnsturftonster55 jvrouwweduweprotestant2‑169
A-144ZoutslootZoutsloot 31EvertBoerHarlingenzeevarende19 jmanongehuwdprotestant1‑26
F-115OssemarktGrote Ossenmarkt 13EvertBoerHarlingenblokmaker21 jmanongehuwdprotestant2‑63
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23Feike HBoerWorkumverwersknegt20 jmanongehuwdrooms katholiek1‑127
C-054VoorstraatVoorstraat 51FranciscusBoerHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑86
E-100Op de VijverHondenstraat 14Frans BettingBoerHarlingenzeeman*29 jmanongehuwdprotestant2‑14
E-100Op de VijverVijver 2Frans BettingBoerHarlingenzeeman*29 jmanongehuwdprotestant2‑14
G-237Agter de Grote KerkKromme Elleboogsteeg 5FranskjeBoerStavorengeen44 jvrouwweduweprotestant2‑133
A-033NoorderhavenNoorderhaven 57GeertBoerHarlingen8 jmanongehuwdprotestant1‑9
A-033NoorderhavenNoorderhaven 57GeertBoerHarlingen8 jmanongehuwdprotestant1‑9
A-105ZoutslootZoutsloot 42Geertje ABoerMakkum66 jvrouwongehuwdprotestant1‑19
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23GeertruidaBoerHarlingen14 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑127
E-232Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 12GeertruidaBoerHarlingenhoedemaakster24 jvrouwgehuwdprotestant2‑39
G-294HofstraatHofstraat 35GeeskeBoerHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant2‑144
F-030BrouwersgragtBrouwersstraat 16Gerrit PBoerHarlingen41 jmanongehuwdrooms katholiek2‑47
B-039HoogstraatHoogstraat 11GerrytBoerArumgeen51 jmangehuwdprotestant1‑53
A-154ZoutslootZoutsloot 49GrietjeBoerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑28
G-293Hofstraat 33GrietjeBoerHarlingen23 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑143
C-180NoorderhavenNoorderhaven 24GrietjeBoerMakkum40 jvrouwgehuwdprotestant1‑109
C-161NoorderhavenNoorderhaven 50HansBoerHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑104
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3Haye GBoerHarlingen48 jmanweduwnaarprotestant2‑62
F-022ZuiderhavenZuiderhaven 79HenderikaBoerHarlingen33 jvrouwongehuwdprotestant2‑45
F-022ZuiderhavenZuiderhaven 79aHenderikaBoerHarlingen33 jvrouwongehuwdprotestant2‑45
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23HenderikaBoerHarlingen3 mvrouwongehuwdrooms katholiek1‑127
A-217BargebuurtZeilmakersstraat 12HenderikusBoerHarlingen36 jmangehuwdprotestant1‑39
H-225Weeshuisstraat 15HendrikBoerHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑186
B-022HoogstraatHerenwaltje 19HendrikBoerHarlingenpanbakker28 jmanongehuwdprotestant1‑48
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23Hendrik FBoerMakkumlogementhouder49 jmangehuwdrooms katholiek1‑127
H-225Weeshuisstraat 15Henke JBoerHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑186
F-190SpekmarkSpekmarkt 2Henke RBoerHarlingengeen49 jvrouwweduweprotestant2‑79
E-020VoorstraatVoorstraat 58HiekeBoerHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑146
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8HiltieBoerHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑100
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8HiltieBoerHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑100
H-226Weeshuisstraat 17HinkeBoerHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑186
H-226Weeshuisstraat 19HinkeBoerHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑186
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7HylkeBoerHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑5
E-117Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 10Itje [Atje] DBoerHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant2‑17
F-115OssemarktGrote Ossenmarkt 13Jackle RintjesBoerHarlingenzeeman56 jmangehuwdprotestant2‑63
G-237Agter de Grote KerkKromme Elleboogsteeg 5JacobBoerHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑133
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8JacobBoerHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑100
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8JacobBoerHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑100
E-094VijverstraatVijverstraat 11Jacob ABoerVollenhoveschipper27 jmangehuwdprotestant2‑13
A-144ZoutslootZoutsloot 31Jacob EBoerPingjumpoliciebediende53 jmangehuwdprotestant1‑26
F-109OssemarktGrote Ossenmarkt 1aJacob RBoerWildervankherbergier55 jmangehuwdprotestant2‑61
A-069DroogstraatBildtstraat 22JacobaBoerHarlingen30 jvrouwgehuwdprotestant1‑16
C-054VoorstraatVoorstraat 51JacobusBoerHarlingen16 jmanongehuwdprotestant1‑86
A-154ZoutslootZoutsloot 49JanBoerBondastads bode77 jmangehuwdprotestant1‑28
A-144ZoutslootZoutsloot 31JanBoerHarlingenzeevarende24 jmanongehuwdprotestant1‑26
F-115OssemarktGrote Ossenmarkt 13JanBoerHarlingenzeeman18 jmanongehuwdprotestant2‑63
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8JanBoerHarlingen21 wmanongehuwdprotestant1‑100
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8JanBoerHarlingen21 wmanongehuwdprotestant1‑100
C-161NoorderhavenNoorderhaven 50JanBoerNoordwoldeschipper35 jmangehuwdprotestant1‑104
C-054VoorstraatVoorstraat 51JanBoerHarlingen21 jmanongehuwdprotestant1‑86
E-053VoorstraatGrote Bredeplaats 24Jan ABoerHarlingenbeurtschipperknegt21 jmanongehuwdprotestant1‑153
H-225Weeshuisstraat 15Jan HendriksBoerHarlingenloots31 jmangehuwdprotestant2‑186
G-278Kerkpoortstraat 53Jan KlazesBoerHerbayumbalkvlotter45 jmangehuwdprotestant2‑141
C-005Bij de HavensbrugZuiderhaven 7Jan LBoerHarlingenloots47 jmangehuwdprotestant1‑75
F-240VijverstraatVijverstraat 30Jan LolkesBoerBolsward50 jvrouwgehuwdprotestant2‑92
F-030BrouwersgragtBrouwersstraat 16Jan PBoerHarlingen40 jmanongehuwdrooms katholiek2‑47
F-176Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 6Jan SBoerHarlingenscheepstimmerman45 jmangehuwdprotestant2‑76
A-144ZoutslootZoutsloot 31JankeBoerHarlingennaaister22 jvrouwongehuwdprotestant1‑26
F-126SchritzenSchritsen 5JankeBoerHarlingen30 jvrouwgehuwdprotestant2‑65
E-053VoorstraatGrote Bredeplaats 24JankeBoerHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant1‑153
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23JannettaBoerHarlingen4 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑127
A-195KarremanstraatBildtstraat 1JantieBoerHarlingen43 jvrouwongehuwdprotestant1‑35
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42JantieBoerLemmer31 jvrouwgehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37JantieBoerLemmer31 jvrouwgehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37JantieBoerLemmer31 jvrouwgehuwdprotestant2‑151
G-109Vianen 6JantieBoerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
G-109Vianen 8JantieBoerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
B-108ZoutslootKarremanstraat 19Jantie JBoerAlmenumnaaister36 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑64
H-226Weeshuisstraat 17JetskeBoerHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑186
H-226Weeshuisstraat 19JetskeBoerHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑186
F-176Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 6JohannaBoerHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑76
A-217BargebuurtZeilmakersstraat 12JohannesBoerHarlingen15 jmanongehuwdprotestant1‑39
G-176KerkpadKerkpad 6JohannesBoerHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑123
G-176KerkpadKerkpad 8JohannesBoerHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑123
G-176KerkpadKerkpad 10JohannesBoerHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑123
C-165NoorderhavenNoorderhaven 42Johs.BoerWoudsend3 jmanongehuwdprotestant1‑105
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23Julia HBoerHarlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑127
F-176Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 6KaatjeBoerHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑76
G-278Kerkpoortstraat 53KlaasBoerHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑141
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7KlaasBoerHarlingen9 jmanongehuwdprotestant1‑5
H-087Wasbleekstraat 1Klaske PBoerHarlingen53 jvrouwgehuwdprotestant2‑165
C-165NoorderhavenNoorderhaven 42LuitsenBoerSneekzeilmakersknegt31 jmangehuwdprotestant1‑105
E-077ZuiderhavenZuiderhaven 15Lycle JansBoerEernewoudeloots commandeur72 jmangehuwdprotestant2‑8
C-005Bij de HavensbrugZuiderhaven 7LykleBoerHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑75
F-135SchritzenSchritsen 25MaartjeBoerHarlingen37 jvrouwgehuwdprotestant2‑67
A-129AchterstraatZeilmakersstraat 15MaaykeBoerHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑24
F-176Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 6MaaykeBoerHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑76
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23MargarethaBoerHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑127
C-054VoorstraatVoorstraat 51Maria JohannaBoerHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant1‑86
C-054VoorstraatVoorstraat 51MartinusBoerHarlingen18 jmanongehuwdprotestant1‑86
B-103ZoutslootZoutsloot 62MattieBoerHarlingen37 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑63
E-055VoorstraatGrote Bredeplaats 20MietjeBoerEerzumazijl18 jvrouwongehuwdprotestant2‑4
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7NanneBoerHarlingen15 jmanongehuwdprotestant1‑5
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8Okko JBoerHarlingenbakker37 jmangehuwdprotestant1‑100
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8Okko JBoerHarlingenbakker37 jmangehuwdprotestant1‑100
F-030BrouwersgragtBrouwersstraat 16Paulus GBoerFranekerwaagmeester71 jmanweduwnaarrooms katholiek2‑47
B-022HoogstraatHerenwaltje 19PieterBoerLeeuwardenpanbakker36 jmanongehuwdprotestant1‑48
G-176KerkpadKerkpad 6PieterBoerHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑123
G-176KerkpadKerkpad 8PieterBoerHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑123
G-176KerkpadKerkpad 10PieterBoerHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑123
G-109Vianen 6PieterBoerHarlingen15 jmanongehuwdprotestant2‑112
G-109Vianen 8PieterBoerHarlingen15 jmanongehuwdprotestant2‑112
H-226Weeshuisstraat 17Pieter HBoerHarlingenmatroos20 jmanongehuwdprotestant2‑186
H-226Weeshuisstraat 19Pieter HBoerHarlingenmatroos20 jmanongehuwdprotestant2‑186
A-113BildstraatBildtstraat 17Pietje GBoerHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant1‑20
F-109OssemarktGrote Ossenmarkt 1aReinderBoerHarlingen13 jmanongehuwdprotestant2‑61
G-176KerkpadKerkpad 6ReindertBoerHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑123
G-176KerkpadKerkpad 8ReindertBoerHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑123
G-176KerkpadKerkpad 10ReindertBoerHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑123
C-165NoorderhavenNoorderhaven 42ReinskjeBoerWoudsend1 jvrouwongehuwdprotestant1‑105
G-278Kerkpoortstraat 53RiemkeBoerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑141
F-115OssemarktGrote Ossenmarkt 13RigtjeBoerHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑63
C-044VoorstraatVoorstraat 29RigtjeBoerLeeuwarden28 jmanongehuwdprotestant1‑84
C-005Bij de HavensbrugZuiderhaven 7RinskeBoerHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑75
H-226Weeshuisstraat 17Rintie HBoerHarlingenschipper24 jmangehuwdprotestant2‑186
H-226Weeshuisstraat 19Rintie HBoerHarlingenschipper24 jmangehuwdprotestant2‑186
F-115OssemarktGrote Ossenmarkt 13RintjeBoerHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑63
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23RobbertusBoerHarlingen6 jmanongehuwdrooms katholiek1‑127
A-033NoorderhavenNoorderhaven 57RoelofBoerHarlingen21 jmanongehuwdprotestant1‑9
A-033NoorderhavenNoorderhaven 57RoelofBoerHarlingen21 jmanongehuwdprotestant1‑9
D-073Gewezen Franeker PijpFranekereind 23SibbelinaBoerHarlingen17 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑127
E-222WortelhavenSimon Stijlstraat 5Siebe WillemsBoerHarlingenbuitenvaarder24 j*mangehuwdrooms katholiek2‑37
D-006ScheerstraatScheerstraat 6Siene AsmusBoerAmsterdam36 jvrouwgehuwdprotestant1‑115
G-109Vianen 6SietskeBoerHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
G-109Vianen 8SietskeBoerHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
H-093WaschbleekWasbleek 90Sietske SBoerHarlingen87 jvrouwweduweprotestant2‑166
G-237Agter de Grote KerkKromme Elleboogsteeg 5SipkeBoerHarlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑133
G-045HeilgewegHeiligeweg 22SjoerdBoerHarlingenmetzelaar47 jmanongehuwdprotestant2‑100
G-002Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 38SjoerdtjeBoerHarlingen27 jvrouwgehuwdprotestant2‑95
E-208LaanenComediesteeg 2SjouwkjeBoerVeenwouden34 jvrouwgehuwdprotestant2‑34
H-184Zuiderstraat 10StijntieBoerHarlingen26 jvrouwweduweprotestant2‑180
C-165NoorderhavenNoorderhaven 42TjietskeBoerWoudsend4 jvrouwongehuwdprotestant1‑105
H-073Bij de Kleine SluisSpinhuisstraat 9TrijntieBoerHarlingen56 jvrouwweduweprotestant2‑162
G-109Vianen 6TrijntieBoerHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
G-109Vianen 8TrijntieBoerHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
A-176ZoutslootBildtstraat 9Trijntie HBoerAlmenum39 jvrouwgehuwdprotestant1‑32
A-033NoorderhavenNoorderhaven 57WijkeBoerHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑9
A-033NoorderhavenNoorderhaven 57WijkeBoerHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑9
C-005Bij de HavensbrugZuiderhaven 7WilhelminaBoerHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑75
G-176KerkpadKerkpad 6Willem Johs.BoerHarlingenstoelenmaker40 jmangehuwdprotestant2‑123
G-176KerkpadKerkpad 8Willem Johs.BoerHarlingenstoelenmaker40 jmangehuwdprotestant2‑123
G-176KerkpadKerkpad 10Willem Johs.BoerHarlingenstoelenmaker40 jmangehuwdprotestant2‑123
H-184Zuiderstraat 10Willem SBoerLemmerloots52 jmangehuwdprotestant2‑180
G-278Kerkpoortstraat 53YegeBoerHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑141
G-109Vianen 6YetjeBoerHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
G-109Vianen 8YetjeBoerHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
B-094ZoutslootHerenwaltje 10Yetje JBoerHarlingen44 jvrouwweduweprotestant1‑61
B-094ZoutslootHerenwaltje 12Yetje JBoerHarlingen44 jvrouwweduweprotestant1‑61
B-039HoogstraatHoogstraat 11AukjeBoermansLeeuwarden65 jvrouwgehuwdprotestant1‑53
D-096NieuwstraatNieuwstraat 28AnnaBoersmaHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑131
D-096NieuwstraatNieuwstraat 28DirkBoersmaHarlingenaannemer van publieke werken42 jmangehuwdprotestant1‑131
D-096NieuwstraatNieuwstraat 28FokkeBoersmaHarlingen40 wmanongehuwdprotestant1‑131
D-096NieuwstraatNieuwstraat 28LolkjeBoersmaHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑131
D-096NieuwstraatNieuwstraat 28TietjeBoersmaHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant1‑131
A-052NoorderhavenNoorderhaven 95WietskeBoersmaSneek69 jvrouwweduweprotestant1‑12
F-214LaanenLanen 34Antie SBoetjeTerhorne34 jvrouwgehuwdprotestant2‑85
D-099NieuwstraatNieuwstraat 20JurjenBokkelHarlingenschoenmakersknegt47 jmangehuwdprotestant1‑132
A-195KarremanstraatBildtstraat 1JantieBolhuisHarlingen45 jvrouwgehuwdprotestant1‑35
G-002Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 38AlbertBolmanHarlingen6 jmanongehuwdprotestant2‑95
G-002Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 38GeertBolmanHarlingen20 jmanongehuwdprotestant2‑95
G-002Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 38HarmanusBolmanHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑95
G-002Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 38Jan ABolmanHarlingenkoopman26 jmangehuwdprotestant2‑95
G-002Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 38KlaaskeBolmanHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑95
H-148Nieuweburen 5Lieuwkje KBolmanHarlingen46 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑174
G-002Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 38TheunisBolmanHarlingen9 mmanongehuwdprotestant2‑95
F-005ZuiderhavenZuiderhaven 47JanBoltaBreemenkuiper35 jmangehuwdprotestant2‑42
F-226LaanenSchritsen 11AaltieBongaardWorkum47 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑88
G-278Kerkpoortstraat 53HarmanusBonkéHarlingen19 jmanongehuwdprotestant2‑141
F-015ZuiderhavenZuiderhaven 71BernardusBonnemaHarlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑44
H-186Zuiderstraat 6BernardusBonnemaHarlingenmelktapper38 jmangehuwdrooms katholiek2‑180
H-186Zuiderstraat 6CatharinaBonnemaHarlingen1 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑180
H-035Kerkpoortstraat 67JacobusBonnemaHarlingenvoerman42 jmangehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 69JacobusBonnemaHarlingenvoerman42 jmangehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 71JacobusBonnemaHarlingenvoerman42 jmangehuwdrooms katholiek2‑157
F-120OssemarktGrote Ossenmarkt 23MariaBonnesHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant2‑64
H-027RozegragtRozengracht 19Catharina EBonraadSchiedamzeehandelaar52 jvrouwweduweprotestant2‑156
H-027RozegragtRozengracht 21Catharina EBonraadSchiedamzeehandelaar52 jvrouwweduweprotestant2‑156
G-307Kerkpoortstraat 4AleBoomHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑146
G-307Kerkpoortstraat 4BerberBoomHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑146
G-084HofstraatHofstraat 9JohannaBoomRottevalle35 jvrouwgehuwdprotestant2‑108
G-084HofstraatHofstraat 11JohannaBoomRottevalle35 jvrouwgehuwdprotestant2‑108
G-307Kerkpoortstraat 4SietskeBoomHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑146
A-120BildstraatBildtstraat 12AkkeBoomsmaHarlingen27 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑22
C-028VoorstraatVoorstraat 1AukeBoomsmaHarlingenkoekbrander en koekverkoper26 jmanongehuwdprotestant1‑79
C-028VoorstraatVoorstraat 1DouweBoomsmaHarlingen22 jmanongehuwdprotestant1‑79
C-028VoorstraatVoorstraat 1RinkeBoomsmaHarlingenkoekbrander en koekverkoper30 jmanongehuwdprotestant1‑79
C-153NoorderhavenNoorderhaven 70SietskeBoomsmaHarlingensmidsche59 jvrouwweduwerooms katholiek1‑103
H-149Nieuweburen 3WemeltieBoomsmaIJlst36 jvrouwgehuwdprotestant2‑174
B-064Herenwaltje 11KlaasBoomstra [Boonstra]Wynaam2 jmanongehuwdprotestant1‑57
B-064Herenwaltje 11SeyeBoomstra [Boonstra]Almenum26 jmangehuwdprotestant1‑57
B-064Herenwaltje 11SybeBoomstra [Boonstra]Wynaam5 jmanongehuwdprotestant1‑57
E-105Op de VijverVijver 7AnnaBooneHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant2‑15
E-105Op de VijverVijver 7AnnaBooneHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant2‑15
E-105Op de VijverVijver 7PaulusBooneHarlingenbakkersknegt26 jmanongehuwdprotestant2‑15
E-105Op de VijverVijver 7PaulusBooneHarlingenbakkersknegt26 jmanongehuwdprotestant2‑15
E-105Op de VijverVijver 7SietskeBooneHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑15
E-105Op de VijverVijver 7SietskeBooneHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑15
E-180Sint Odolphisteeg 10AkkeBoonstraHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑29
A-116BildstraatBildtstraat 20AlbertBoonstraHarlingen2 jmanongehuwdprotestant1‑21
G-284Rapenburg 11Arjan DBoonstraHerenveen19 jmanongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11Arjan DBoonstraHerenveen19 jmanongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11AukjeBoonstraHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11AukjeBoonstraHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
A-116BildstraatBildtstraat 20CornelisBoonstraHarlingenverwer en winkelier28 jmangehuwdprotestant1‑21
G-284Rapenburg 11D. ArjansBoonstraHeerenveenturfschipper51 jmangehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11D. ArjansBoonstraHeerenveenturfschipper51 jmangehuwdprotestant2‑142
H-143Nieuweburen 15GerlofkeBoonstraLeeuwardenzeeman55 jmangehuwdprotestant2‑173
E-090VijverstraatHerenknechtenkamerstraat 19Grietje GerlofsBoonstraHarlingen29 jvrouwgehuwdprotestant2‑12
C-078VoorstraatVoorstraat 97JaapjeBoonstraNijehoorn29 jvrouwongehuwdprotestant1‑93
G-284Rapenburg 11JacobaBoonstraHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11JacobaBoonstraHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11JetskeBoonstraHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11JetskeBoonstraHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11Makke DBoonstraHeerenveen24 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11Makke DBoonstraHeerenveen24 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11PietjeBoonstraHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11PietjeBoonstraHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
A-116BildstraatBildtstraat 20TrijntieBoonstraHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑21
G-284Rapenburg 11WytskeBoonstraHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
G-284Rapenburg 11WytskeBoonstraHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑142
E-117Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 10JapkeBoorsmaPeins58 jvrouwweduweprotestant2‑17
E-142LaanenPoortje 9Johan FrederikBoorsmaOosterlittensmolenmaker83 jmangehuwdprotestant2‑23
G-044HeilgewegHeiligeweg 24FrederikaBorkZuiderstabel31 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑100
F-228LaanenLanen 12AafkeBosHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑89
F-228LaanenLanen 14AafkeBosHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑89
F-228LaanenLanen 12AgeBosHarlingenkoopman35 jmangehuwdprotestant2‑89
F-228LaanenLanen 14AgeBosHarlingenkoopman35 jmangehuwdprotestant2‑89
A-165KarremanstraatKarremanstraat 18AntieBosHarlingen66 jvrouwweduweprotestant1‑30
F-252VijverstraatVijverstraat 4Dieuwertie MBosHarlingen3 mvrouwongehuwdprotestant2‑94
D-040Bij de LommertsbrugHoogstraat 45DirkBosHarlingen15 wmanongehuwdprotestant1‑120
B-115ZoutslootZoutsloot 77Gatske MBosHarlingen51 jvrouwgehuwdprotestant1‑66
G-034TurfhavenHeiligeweg 48GeeskeBosSurhuizem28 jvrouwgehuwdprotestant2‑99
A-148ZoutslootZoutsloot 41Haring MBosHarlingen18 jmanongehuwdrooms katholiek1‑27
F-045KalvissersteegCarl Visschersteeg 14Hendrik ABosHarlingen28 jmanongehuwdrooms katholiek2‑49
D-040Bij de LommertsbrugHoogstraat 45HermanusBosHelderwerkman25 jmangehuwdprotestant1‑120
F-228LaanenLanen 12JacobaBosHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑89
F-228LaanenLanen 14JacobaBosHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑89
B-073Droogstraat 75Jantie MBosHarlingen48 jvrouwgehuwdprotestant1‑58
F-228LaanenLanen 12KlaaskeBosHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑89
F-228LaanenLanen 14KlaaskeBosHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑89
F-252VijverstraatVijverstraat 4Marten BBosHarlingenzeeman26 jmangehuwdprotestant2‑94
A-148ZoutslootZoutsloot 41Marten YBosFranekergeen49 jmangehuwdrooms katholiek1‑27
A-148ZoutslootZoutsloot 41Martje MBosHarlingen16 jvrouwweduwerooms katholiek1‑27
C-072VoorstraatVoorstraat 87PieterBosSneek31 jmanongehuwdprotestant1‑91
F-252VijverstraatVijverstraat 4Rinske MBosHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑94
H-038Rapenburg 2Sipkje ABosJourewinkelierse64 jvrouwweduwerooms katholiek2‑158
H-038Kerkpoortstraat 57Sipkje ABosJourewinkelierse64 jvrouwweduwerooms katholiek2‑158
E-185Sint Odolphisteeg 5Sybren BarendsBosHarlingenpakhuisknegt23 jmangehuwdprotestant2‑30
F-252VijverstraatVijverstraat 4Trijntie MBosHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑94
C-083NoordijsNoordijs 6EelcoBoschUtrecht17 jmanongehuwdprotestant1‑94
C-083NoordijsNoordijs 6ElzinaBoschLemmer23 jvrouwongehuwdprotestant1‑94
C-083NoordijsNoordijs 6GodaartBoschUtrecht5 jmanongehuwdprotestant1‑94
C-083NoordijsNoordijs 6Jan JohanBoschUtrecht13 jmanongehuwdprotestant1‑94
C-083NoordijsNoordijs 6JohanBoschUtrecht16 jmanongehuwdprotestant1‑94
C-083NoordijsNoordijs 6JohannaBoschUtrecht7 jvrouwongehuwdprotestant1‑94
C-083NoordijsNoordijs 6MariaBoschAmsterdam21 jvrouwongehuwdprotestant1‑94
C-083NoordijsNoordijs 6MariasBoschUtrecht3 jmanongehuwdprotestant1‑94
C-083NoordijsNoordijs 6PetrusBoschLeeuwardeningenieur verificateur van het kadaster57 jmangehuwdprotestant1‑94
A-109ZoutslootZoutsloot 32RinskeBoschArum28 jvrouwgehuwdprotestant1‑20
C-083NoordijsNoordijs 6Sara PBoschUtrecht14 jvrouwongehuwdprotestant1‑94
F-065RaamstraatRaamstraat 8GeertBosch [Bos]Balktimmerman50 jmangehuwdprotestant2‑52
F-065RaamstraatRaamstraat 8HarmanusBosch [Bos]Harlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑52
F-065RaamstraatRaamstraat 8JacobusBosch [Bos]Harlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑52
F-065RaamstraatRaamstraat 8SietskeBosch [Bos]Harlingennaaister21 jvrouwongehuwdprotestant2‑52
C-109Grote SluisSint Jacobstraat 5Teekje [Tetje]Bosch [Bos]Harlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑97
F-065RaamstraatRaamstraat 8WillemBosch [Bos]Harlingentimmerman18 jmanongehuwdprotestant2‑52
C-032VoorstraatVoorstraat 7LodewijkBoshuyer [Boshuizer]Harlingen2 jmanongehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7LodewijkBoshuyer [Boshuizer]Harlingen2 jmanongehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7TobiasBoshuyer [Boshuizer]Leeuwardenwinkelbediende39 jmangehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7TobiasBoshuyer [Boshuizer]Leeuwardenwinkelbediende39 jmangehuwdrooms katholiek1‑81
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42AntieBosmaHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37AntieBosmaHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37AntieBosmaHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42GerbenBosmaNoordwoldemolenaarsknegt34 jmangehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37GerbenBosmaNoordwoldemolenaarsknegt34 jmangehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37GerbenBosmaNoordwoldemolenaarsknegt34 jmangehuwdprotestant2‑151
E-083ZuiderhavenZuiderhaven 25JeltieBosmaDragten23 jvrouwongehuwdprotestant2‑10
D-016NoordijsNoordijs 13Sierkje GerbensBosmaFraneker20 jvrouwongehuwdprotestant1‑117
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42TetjeBosmaHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37TetjeBosmaHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37TetjeBosmaHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
D-027NoordijsFranekereind 5AukjeBoterwegHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑119
D-027NoordijsFranekereind 5CoenraadBoterwegHarlingenkoopman en winkelier33 jmangehuwdprotestant1‑119
C-177NoorderhavenNoorderhaven 32Dirk JBoterwegHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑108
D-027NoordijsFranekereind 5DurkBoterwegHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑119
D-027NoordijsFranekereind 5JantieBoterwegHarlingen9 mvrouwongehuwdprotestant1‑119
D-027NoordijsFranekereind 5JeltieBoterwegHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑119
C-177NoorderhavenNoorderhaven 32Jeltie JBoterwegHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant1‑108
F-149SchritzenSchritsen 53Jan PietersBotesHarlingen4 jmanongehuwdprotestant2‑71
F-149SchritzenSchritsen 53Pieter JansBotesTerschellingverwer en glazemaker28 jmangehuwdprotestant2‑71
A-176ZoutslootBildtstraat 9Eelke RBotsmaHarlingen8 jmanongehuwdprotestant1‑32
A-176ZoutslootBildtstraat 9Haye RBotsmaHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑32
A-176ZoutslootBildtstraat 9Tiettia RBotsmaHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑32
F-051KalvissersteegCarl Visschersteeg 2DoetjeBoudewijnHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑50
F-051KalvissersteegCarl Visschersteeg 2Jan MBoudewijnHarlingenscheepstimmerman39 jmangehuwdprotestant2‑50
F-051KalvissersteegCarl Visschersteeg 2LijsbertBoudewijnHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑50
F-051KalvissersteegCarl Visschersteeg 2MartjeBoudewijnHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑50
F-051KalvissersteegCarl Visschersteeg 2SjoerdtieBoudewijnHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑50
H-205Zuiderstraat 17AlidaBoumaMenaldum29 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑182
H-205Zuiderstraat 19AlidaBoumaMenaldum29 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑182
H-205Zuiderstraat 21AlidaBoumaMenaldum29 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑182
A-104ZoutslootZoutsloot 44AnthoonBoumaMakkum5 jmanongehuwdprotestant1‑19
A-104ZoutslootZoutsloot 44Klaaske TBoumaMakkumnaaister27 jvrouwgehuwdprotestant1‑19
B-025HoogstraatHoogstraat 16Lolkje GBoumaStiens21 jvrouwgehuwdprotestant1‑49
G-259Kerkpoortstraat 45PieterBoumaMarssum3 jmanongehuwdprotestant2‑137
B-053HoogstraatHoogstraat 37Pieter GBoumaHallumbakker31 jmangehuwdprotestant1‑55
B-053HoogstraatHoogstraat 37RoelofkeBoumaHarlingen6 mvrouwongehuwdprotestant1‑55
G-259Kerkpoortstraat 45Sipke PBoumaEngelumwerkman35 jmangehuwdprotestant2‑137
A-038NoorderhavenNoorderhaven 67Sytske GBoumaStiens17 jvrouwongehuwdprotestant1‑10
A-116BildstraatBildtstraat 20TetjeBoumaHallum25 jvrouwgehuwdprotestant1‑21
G-259Kerkpoortstraat 45WytskeBoumaMarssum5 jvrouwongehuwdprotestant2‑137
D-085NieuwstraatNieuwstraat 52CatharinaBoumansHarlingen1 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑129
D-085NieuwstraatNieuwstraat 52ChristiaanBoumansHarlingenturfdrager31 jmangehuwdrooms katholiek1‑129
B-133KarremanstraatKarremanstraat 11CornelisBoumansVlijmen N. Brabandwijnwerker66 jmanweduwnaarrooms katholiek1‑67
B-133KarremanstraatKarremanstraat 11GerrytBoumansHarlingenschoenmakersknegt25 jmanongehuwdrooms katholiek1‑67
B-133KarremanstraatKarremanstraat 11HendrikBoumansHarlingenpottebakker23 jmanongehuwdrooms katholiek1‑67
D-085NieuwstraatNieuwstraat 52TaekeBoumansHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek1‑129
B-115ZoutslootZoutsloot 77Gerben RBouriciusFranekersmidsknegt51 jmangehuwdprotestant1‑66
G-170TypelstegenRomastraat 37GerbenBouritiusHarlingen4 jmanongehuwdrooms katholiek2‑121
G-170TypelstegenRomastraat 37RinkBouritiusHarlingen1 jmanongehuwdrooms katholiek2‑121
G-170TypelstegenRomastraat 37SybrenBouritiusFranekerwerkman45 jmangehuwdprotestant2‑121
C-107Grote SluisSint Jacobstraat 1Catharina JohannaBoutier*Amsterdam30 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑97
H-193Zuidersteeg 11GrietjeBouwijnHarlingen35 jvrouwgehuwdprotestant2‑181
B-006bij de Grote SluisRommelhaven 11AnnigjeBouwknegtHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑45
G-069HofstraatBrouwersstraat 27BerberBouwknegtHarlingen63 jvrouwgehuwdprotestant2‑105
B-006bij de Grote SluisRommelhaven 11DoetjeBouwknegtHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑45
B-006bij de Grote SluisRommelhaven 11Evert JBouwknegtHarlingenschipper36 jmangehuwdprotestant1‑45
A-024NoorderhavenNoorderhaven 41Geertje EBouwknegtHarlingen50 jvrouwgehuwdprotestant1‑7
B-006bij de Grote SluisRommelhaven 11HarmenBouwknegtHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑45
B-006bij de Grote SluisRommelhaven 11JacobBouwknegtHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑45
B-006bij de Grote SluisRommelhaven 11JanBouwknegtHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑45
A-151ZoutslootZoutsloot 43Jan JBouwknegtHarlingenoud schipper73 jmangehuwdprotestant1‑27
B-006bij de Grote SluisRommelhaven 11MargarethaBouwknegtHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑45
G-183Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 40HiltieBouwmanHarlingen53 jvrouwgehuwdprotestant2‑125
G-183Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 40HiltieBouwmanHarlingen53 jvrouwgehuwdprotestant2‑125
B-039HoogstraatHoogstraat 11SjouwkjeBouwmanHarlingengeen49 jvrouwgehuwdprotestant1‑53
A-120BildstraatBildtstraat 12CornelisBouwmansHarlingen2 jmanongehuwdrooms katholiek1‑22
A-120BildstraatBildtstraat 12CristinaBouwmansHarlingen7 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑22
A-120BildstraatBildtstraat 12FolkertBouwmansHarlingen4 jmanongehuwdrooms katholiek1‑22
A-120BildstraatBildtstraat 12JohannaBouwmansHarlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑22
A-120BildstraatBildtstraat 12MariaBouwmansHarlingen11 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑22
A-120BildstraatBildtstraat 12SibbelinaBouwmansHarlingen6 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑22
A-120BildstraatBildtstraat 12WouterBouwmansHarlingenpottebakker38 jmangehuwdrooms katholiek1‑22
B-013ScheerstraatScheerstraat 9Anna CBraaksmaDronrijp4 jvrouwongehuwdprotestant1‑46
B-013ScheerstraatScheerstraat 9BoeleBraaksmaDronrijp6 jmanongehuwdprotestant1‑46
F-112OssemarktGrote Ossenmarkt 7DirkjeBraaksmaHarlingen38 jmanongehuwdprotestant2‑62
B-013ScheerstraatScheerstraat 9Tamme JBraaksmaDronrijp11 jmanongehuwdprotestant1‑46
A-110ZoutslootZoutsloot 30JantieBraammeyerHarlingen30 jvrouwgehuwdprotestant1‑20
H-108WaschbleekWasbleek 60AntjeBraamsHarlingen57 jvrouwweduwerooms katholiek2‑168
B-003bij de Grote SluisNoorderhaven 113CornelisBraamsHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑44
B-003bij de Grote SluisNoorderhaven 113GrietjeBraamsHarlingen6 mvrouwongehuwdprotestant1‑44
B-003bij de Grote SluisNoorderhaven 113HeinBraamsHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑44
B-003bij de Grote SluisNoorderhaven 113HolkjeBraamsHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑44
B-003bij de Grote SluisNoorderhaven 113Jan BabtisteBraamsHarlingen9 jmanongehuwdprotestant1‑44
E-043VoorstraatVoorstraat 20Josina Wilhelma.BraamsAmsterdam29 jvrouwgehuwdprotestant1‑151
B-003bij de Grote SluisNoorderhaven 113Maria CristianaBraamsHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant1‑44
B-003bij de Grote SluisNoorderhaven 113PhilippusBraamss Gravenhagezeehandelaar38 jmangehuwdprotestant1‑44
A-211BargebuurtZeilmakersstraat 7BarendBrandiHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑38
A-211BargebuurtZeilmakersstraat 7BenjaminBrandiHarlingen18 jmanongehuwdprotestant1‑38
A-211BargebuurtZeilmakersstraat 7HikkeBrandiHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑38
A-211BargebuurtZeilmakersstraat 7MartenBrandiHarlingen16 jmanongehuwdprotestant1‑38
A-211BargebuurtZeilmakersstraat 7MiekeBrandiHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑38
A-211BargebuurtZeilmakersstraat 7SytskeBrandiHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑38
A-211BargebuurtZeilmakersstraat 7WillemBrandiHarlingenwerkman39 jmangehuwdprotestant1‑38
H-223Zuiderhaven 8FrouwkjeBrandsmaSneek42 jvrouwongehuwdprotestant2‑184
G-031TurfhavenHeiligeweg 54Anna Elisabt.BreeHarlingen36 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑98
E-009VoorstraatVoorstraat 80CarolinaBreeHarlingen33 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑143
B-094ZoutslootHerenwaltje 10JacobusBreeHarlingen40 jmanongehuwdrooms katholiek1‑61
B-094ZoutslootHerenwaltje 12JacobusBreeHarlingen40 jmanongehuwdrooms katholiek1‑61
G-071HofstraatHofstraat 3TjaltieBremenHarlingengeen51 jvrouwweduweprotestant2‑106
A-102ZoutslootZoutsloot 48DirkjeBrensWorkum79 jvrouwweduweprotestant1‑18
G-151TypelstegenGardenierstraat 13JohannesBreuwerHarlingenwever25 jmanongehuwdprotestant2‑117
F-219LaanenLanen 28GrietjeBrieneHarlingen65 jvrouwgehuwdprotestant2‑87
C-188NoorderhavenNoorderhaven 10achterAafkeBrinkHarlingen42 jvrouwgehuwdprotestant1‑111
B-142Achterstraat 51FokjeBrinkHarlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑68
B-151KarremanstraatAchterstraat 27GrietjeBrinkHarlingen43 jvrouwgehuwdprotestant1‑70
B-151KarremanstraatKarremanstraat 9GrietjeBrinkHarlingen43 jvrouwgehuwdprotestant1‑70
B-142Achterstraat 51Jan IJBrinkHarlingen26 jmangehuwdrooms katholiek1‑68
B-037HoogstraatHoogstraat 7TrijntieBrinkLeeuwardenbakkersche34 jvrouwweduweprotestant1‑52
B-142Achterstraat 51WytskeBrinkHarlingen3 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑68
F-211LaanenLanen 40Jan JansBrink [Vlas]Harlingenkorendrager53 jmangehuwdprotestant2‑84
F-211LaanenLanen 40Jan JansBrink [Vlas]Harlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑84
F-211LaanenLanen 40Tetje JansBrink [Vlas]Harlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑84
A-054NoorderhavenNoorderhaven 99AnnaBroekemaWinschoten25 jvrouwongehuwdprotestant1‑13
C-030VoorstraatVoorstraat 5FrouwkjeBroersHarlingen35 jvrouwgehuwdprotestant1‑80
C-031VoorstraatVoorstraat 7IemeBroersHarlingenschrijver38 jmangehuwdprotestant1‑80
C-031VoorstraatVoorstraat 7RigtjeBroersHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑80
G-169TypelstegenRomastraat 35DurkjeBroersmaHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant2‑121
G-169TypelstegenRomastraat 35DurkjeBroersmaHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant2‑121
F-114OssemarktGrote Ossenmarkt 11FrouwkjeBroersmaJourewinkeliersche40 jvrouwgehuwdprotestant2‑63
G-169TypelstegenRomastraat 35JanBroersmaHarlingen20 jmanongehuwdprotestant2‑121
G-169TypelstegenRomastraat 35JanBroersmaHarlingen20 jmanongehuwdprotestant2‑121
G-169TypelstegenRomastraat 35JelleBroersmaHarlingenwever22 jmanongehuwdprotestant2‑121
G-169TypelstegenRomastraat 35JelleBroersmaHarlingenwever22 jmanongehuwdprotestant2‑121
E-049VoorstraatVoorstraat 8JikkeBroersmaHarlingen28 jvrouwongehuwdprotestant1‑152
D-011NoordijsNoordijs 5MaykeBroersmaHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑116
D-011NoordijsNoordijs 5MaykeBroersmaHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑116
D-011NoordijsNoordijs 5MaykeBroersmaHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑116
D-011NoordijsNoordijs 5MaykeBroersmaHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑116
D-011NoordijsNoordijs 5MaykeBroersmaHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑116
F-092OssemarktGrote Ossenmarkt 18OttoBroersmaHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑57
F-169Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 22PierkjeBroersmaHarlingengeen35 jvrouwongehuwdprotestant2‑74
F-092OssemarktGrote Ossenmarkt 18PieterBroersmaHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑57
F-169Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 22RinskeBroersmaHarlingen29 jvrouwongehuwdprotestant2‑74
D-149NieuwstraatNieuwstraat 25Trijntie PBroersmaJourewinkeliersche30 jvrouwgehuwdprotestant1‑139
D-149NieuwstraatNieuwstraat 27Trijntie PBroersmaJourewinkeliersche30 jvrouwgehuwdprotestant1‑139
G-200Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 35Johanna Cathara.BrokKampennaaister37 jvrouwongehuwdprotestant2‑128
C-049VoorstraatVoorstraat 39AaltieBronsHarlingen45 jvrouwongehuwdprotestant1‑85
C-049VoorstraatVoorstraat 41AaltieBronsHarlingen45 jvrouwongehuwdprotestant1‑85
F-177Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 4FrederikBronsHarlingenscheepstimmerman28 jmangehuwdprotestant2‑76
D-153NieuwstraatNieuwstraat 37JacobBronsHarlingenblokmaker24 jmanongehuwdprotestant1‑140
D-153NieuwstraatNieuwstraat 39JacobBronsHarlingenblokmaker24 jmanongehuwdprotestant1‑140
G-049HeilgewegHeiligeweg 14JohannesBroodkorfLeeuwardenkleermaker74 jmangehuwdprotestant2‑101
H-120WaschbleekWasbleek 36AkkeBrouwerHarlingen20 jmanongehuwdprotestant2‑169
C-074VoorstraatVoorstraat 91AllegondaBrouwerStiens18 jvrouwongehuwdprotestant1‑91
E-113Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 18AntieBrouwerHarlingen31 jvrouwongehuwdprotestant2‑17
B-060WortelstraatWortelstraat 6AntjeBrouwerHarlingen60 jvrouwweduweprotestant1‑56
C-157NoorderhavenNoorderhaven 60AukjeBrouwerHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant1‑104
D-148NieuwstraatNieuwstraat 21DjieuwkeBrouwerHarlingennaaister18 jvrouwongehuwdprotestant1‑139
D-148NieuwstraatNieuwstraat 23DjieuwkeBrouwerHarlingennaaister18 jvrouwongehuwdprotestant1‑139
C-009BreedeplaatsGrote Bredeplaats 1Doede vd HoutBrouwerStienskoopman33 jmangehuwdprotestant1‑75
G-322Fabrieksstraat 6Douwe RBrouwerHarlingenkoorendrager52 jmangehuwdprotestant2‑147
D-148NieuwstraatNieuwstraat 21ElisabethBrouwerHarlingen54 jvrouwweduweprotestant1‑139
D-148NieuwstraatNieuwstraat 23ElisabethBrouwerHarlingen54 jvrouwweduweprotestant1‑139
F-208LaanenLanen 46FoekjeBrouwerHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑83
C-074VoorstraatVoorstraat 91Freerk JacobusBrouwerStiens26 jmanongehuwdprotestant1‑91
H-224Weeshuisstraat 0GeertjeBrouwerHarlingen41 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
E-206LaanenComediesteeg 6GrietjeBrouwerHarlingen29 jvrouwgehuwdprotestant2‑34
F-137SchritzenSchritsen 29Grietje ABrouwerHarlingen73 jvrouwweduweprotestant2‑68
F-208LaanenLanen 46HendrikBrouwerHarlingenbakker52 jmangehuwdprotestant2‑83
C-157NoorderhavenNoorderhaven 60Hette RBrouwerHarlingenkuipersbaas42 jmangehuwdprotestant1‑104
F-208LaanenLanen 46HielkjeBrouwerHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑83
F-208LaanenLanen 46IJsbrandBrouwerHarlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑83
H-123WaschbleekWasbleek 30Jacobus RBrouwerHarlingenmatroos24 jmanongehuwdprotestant2‑170
C-157NoorderhavenNoorderhaven 60JanBrouwerHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑104
G-322Fabrieksstraat 6Jan DBrouwerHarlingen15 jmanongehuwdprotestant2‑147
C-157NoorderhavenNoorderhaven 60JohannesBrouwerHarlingen24 jmanongehuwdprotestant1‑104
G-322Fabrieksstraat 6LeendertBrouwerHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑147
B-093ZoutslootWortelstraat 1LukasBrouwerHarlingenpakhuisknegt19 jmanongehuwdprotestant1‑61
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6MaaikeBrouwerHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑5
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6MaaikeBrouwerHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑5
C-074VoorstraatVoorstraat 91PetrusBrouwerRottevalleapothecar35 jmanongehuwdprotestant1‑91
A-057NoorderhavenNoorderhaven 105RiemkeBrouwerHarlingen22 jvrouwgehuwdprotestant1‑14
B-060WortelstraatWortelstraat 6RommertBrouwerHarlingen27 jmanongehuwdprotestant1‑56
C-157NoorderhavenNoorderhaven 60RuurdBrouwerHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑104
C-157NoorderhavenNoorderhaven 60SemkjeBrouwerHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑104
H-120WaschbleekWasbleek 36SymonBrouwerHarlingenkopersmid17 jmanongehuwdprotestant2‑169
F-208LaanenLanen 46WillemBrouwerHarlingen6 jmanongehuwdprotestant2‑83
C-157NoorderhavenNoorderhaven 60YebeltieBrouwerHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑104
B-093ZoutslootWortelstraat 1YetjeBrouwerHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑61
A-141AchterstraatZoutsloot 25AnkeBrugSneek44 jvrouwgehuwdprotestant1‑25
A-141AchterstraatZoutsloot 25AnkeBrugSneek44 jvrouwgehuwdprotestant1‑25
A-121ZoutslootZoutsloot 28FeikjeBrugHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant1‑22
B-154KarremanstraatAnjelierstraat 21HeerdBrugFraneker10 jmanongehuwdrooms katholiek1‑71
B-154KarremanstraatAnjelierstraat 21HermanusBrugFraneker5 jmanongehuwdrooms katholiek1‑71
E-246Kleine KerkstraatGrote Kerkstraat 21JanBrugHarlingen6 mmanongehuwdprotestant2‑41
E-047VoorstraatVoorstraat 12JelteBrugHarlingenblikslager24 jmangehuwdprotestant1‑152
C-039VoorstraatVoorstraat 19JetskeBrugHarlingen32 jvrouwgehuwdprotestant1‑83
B-154KarremanstraatAnjelierstraat 21PieterBrugFranekerschippersknegt42 jmangehuwdrooms katholiek1‑71
H-085Wasbleekstraat 4SietskeBrugHarlingen60 jvrouwgehuwdprotestant2‑164
E-246Kleine KerkstraatGrote Kerkstraat 21SytseBrugHarlingenverwer25 jmangehuwdprotestant2‑41
D-010NoordijsNoordijs 1SytskeBrugHarlingen34 jvrouwgehuwdprotestant1‑115
B-154KarremanstraatAnjelierstraat 21TrijntieBrugFraneker3 jvrouwongehuwdprotestant1‑71
F-024BrouwersgragtBrouwersstraat 28RagelinaBruggenGroningen22 jvrouwongehuwdprotestant2‑45
D-019NoordijsNoordijs 19TrijntieBrugsmaLeeuwarden42 jvrouwongehuwdprotestant1‑117
F-166HeiligewegHeiligeweg 17AnnaBruikmanSneekwinkeliersche42 jvrouwweduweprotestant2‑73
F-029BrouwersgragtBrouwersstraat 18CatharinaBruinHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑46
F-029BrouwersgragtBrouwersstraat 18FrederikBruinDokkumtimmerman34 jmangehuwdprotestant2‑46
F-029BrouwersgragtBrouwersstraat 18JacobBruinHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑46
F-029BrouwersgragtBrouwersstraat 18JannaBruinHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑46
F-029BrouwersgragtBrouwersstraat 18MagriettaBruinHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑46
F-029BrouwersgragtBrouwersstraat 18MarselisBruinHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑46
E-188LaanenLanen 41MartjeBruinHarlingen62 jvrouwweduweprotestant2‑30
E-188LaanenSint Odolphisteeg 15MartjeBruinHarlingen62 jvrouwweduweprotestant2‑30
H-232Havenplein 26TetjeBruinHarlingen6 mvrouwongehuwdprotestant2‑187
C-079VoorstraatVoorstraat 99Teuntje PBruinHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑93
H-232Havenplein 26ThijsBruinHarlingenzeeman25 jmangehuwdprotestant2‑187
G-106Vianen 20AntieBruiningHarlingen48 jvrouwgehuwdprotestant2‑111
G-106Vianen 22AntieBruiningHarlingen48 jvrouwgehuwdprotestant2‑111
B-060WortelstraatWortelstraat 6GerritBruiningHarlingen28 jmangehuwdprotestant1‑56
H-224Weeshuisstraat 0JeltieBruiningHarlingen39 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8HiltieBruinsmaHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑100
C-124NoordijsSint Jacobstraat 8HiltieBruinsmaHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑100
C-005Bij de HavensbrugZuiderhaven 7KlaskeBruinsmaIJlst37 jvrouwgehuwdprotestant1‑75
C-102Bij de Grote SluisRommelhaven 8TjerkBruinsmaHarlingen19 jmanongehuwdprotestant1‑96
E-075VijverstraatHondenstraat 4Aaltie JurjensBuchHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑8
E-075VijverstraatHondenstraat 4Jan JurjensBuchHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑8
E-075VijverstraatHondenstraat 4JohannesBuchHarlingen13 jmanongehuwdprotestant2‑8
E-075VijverstraatHondenstraat 4Jurjen MBuchHapselvarensgezel44 jmangehuwdprotestant2‑8
E-075VijverstraatHondenstraat 4WillemBuchHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑8
H-193Zuidersteeg 11JanBuhrHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑181
H-193Zuidersteeg 11LammertBuhrBolswardscheepstimmerman34 jmangehuwdprotestant2‑181
H-193Zuidersteeg 11LammetjeBuhrHarlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑181
H-193Zuidersteeg 11MartenBuhrHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑181
H-193Zuidersteeg 11SjoerdtieBuhrHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑181
H-193Zuidersteeg 11TjaltieBuhrHarlingen9 mvrouwongehuwdprotestant2‑181
H-193Zuidersteeg 11WillemBuhrHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑181
A-057NoorderhavenNoorderhaven 105GeertjeBuikhuizenHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑14
A-057NoorderhavenNoorderhaven 105HermanusBuikhuizenDordrecht26 jmangehuwdprotestant1‑14
A-057NoorderhavenNoorderhaven 105Trijntie PBuilHarlingen42 jvrouwgehuwdprotestant1‑14
G-022TurfhavenHeiligeweg 70AntieBuismanHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑96
H-006HofstraatHofstraat 28ArjanBuismanHarlingen4 jmanongehuwdrooms katholiek2‑152
C-019BreedeplaatsGrote Bredeplaats 19FemkeBuismanHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑78
B-118ZoutslootZoutsloot 85FemkeBuismanBolsward49 jvrouwgehuwdprotestant1‑66
H-006HofstraatHofstraat 28GeeskeBuismanHarlingen7 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑152
H-006HofstraatHofstraat 28HarmkeBuismanBolsward15 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑152
B-083ZoutslootZoutsloot 94HylkeBuismanBolsward39 jmangehuwdprotestant1‑59
B-083ZoutslootWortelstraat 15HylkeBuismanBolsward39 jmangehuwdprotestant1‑59
H-006HofstraatHofstraat 28JanBuismanBolsward17 jmanongehuwdrooms katholiek2‑152
H-006HofstraatHofstraat 28JettieBuismanHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑152
H-006HofstraatHofstraat 28LammertBuismanHeegscheepstimmerman37 jmangehuwdrooms katholiek2‑152
G-022TurfhavenHeiligeweg 70PieterBuismanBolswardaanspreker42 jmangehuwdprotestant2‑96
F-016ZuiderhavenZuiderhaven 73Saakje PBuismanHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑44
F-016ZuiderhavenZuiderhaven 73Saakje PBuismanHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑44
H-006HofstraatHofstraat 28SietseBuismanHarlingen8 jmanongehuwdrooms katholiek2‑152
G-022TurfhavenHeiligeweg 70TrijntieBuismanHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑96
B-106ZoutslootZoutsloot 54VolkertBuismanBolswardonderwijzer in de godsdienst49 jmanongehuwdprotestant1‑64
C-113KatrugSint Jacobstraat 13YebeltieBuismanHarlingen26 jvrouwgehuwdprotestant1‑98
D-020NoordijsNoordijs 21..BulkersVeendam44 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑117
B-055HoogstraatHoogstraat 41Jacob KBulkersHarlingen28 jmangehuwdprotestant1‑56
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 38BonneBurgHarlingen19 jmanongehuwdprotestant1‑121
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 40BonneBurgHarlingen19 jmanongehuwdprotestant1‑121
B-044HoogstraatHoogstraat 21DieuwkeBurgHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑54
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 38GeertruidaBurgHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑121
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 40GeertruidaBurgHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑121
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 38HylkeBurgLemmerwinkelbediende42 jmangehuwdprotestant1‑121
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 40HylkeBurgLemmerwinkelbediende42 jmangehuwdprotestant1‑121
B-044HoogstraatHoogstraat 21JacobaBurgHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑54
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 38JantieBurgHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑121
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 40JantieBurgHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑121
B-044HoogstraatHoogstraat 21Johannes [Johanna]BurgSneekverwer en glazemaker28 jmangehuwdprotestant1‑54
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 38TeetskeBurgHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑121
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 40TeetskeBurgHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑121
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 38WillemBurgHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑121
D-046Geweezen Franeker PoortLiemendijk 40WillemBurgHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑121
E-153LaanenDrie Roemersteeg 9AntieBurgaardHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑24
F-127SchritzenSchritsen 7ChristoffelBurgaardLeeuwardenkuiper39 jmangehuwdrooms katholiek2‑66
F-196LaanenLanen 70WouterBurgerhofNijmegen78 jmanweduwnaarprotestant2‑80
H-005HofstraatHofstraat 30Antje BBurgersHarlingen42 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑151
A-066BildstraatBildtstraat 23AlbertjeBurgerschPekel Ahoedjemaakster20 jvrouwongehuwdprotestant1‑15
A-066BildstraatBildtstraat 23AlidaBurgerschPekel A14 jvrouwongehuwdprotestant1‑15
A-066BildstraatBildtstraat 23DirkBurgerschPekel A15 jmanongehuwdprotestant1‑15
A-066BildstraatBildtstraat 23EgbertBurgerschKanteskaptein ter zee48 jmangehuwdprotestant1‑15
A-066BildstraatBildtstraat 23EgbertaBurgerschPekel A8 jvrouwongehuwdprotestant1‑15
C-080VoorstraatVoorstraat 101LeentjeBurgerschHarlingen27 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑93
A-066BildstraatBildtstraat 23RubertusBurgerschPekel A18 jmanongehuwdprotestant1‑15
H-039Rapenburg 4MarijkeBurggraafHarlingen57 jvrouwweduwerooms katholiek2‑158
F-170Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 20JennaBurghHarlingen*naaister44 jvrouwweduweprotestant2‑74
H-084Wasbleekstraat 6AnnigjeBurghoutHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑164
H-084Wasbleekstraat 6GerritBurghoutHarlingenvarensgezel15 jmanongehuwdprotestant2‑164
C-101Bij de Grote SluisRommelhaven 10GerritjeBurghoutHarlingen27 jvrouwgehuwdprotestant1‑95
G-004Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 34GerrytjeBurghoutHarlingenhuishoudster29 jvrouwongehuwdprotestant2‑95
H-084Wasbleekstraat 6JacobusBurghoutHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑164
H-084Wasbleekstraat 6JanBurghoutHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑164
H-148Nieuweburen 5PietjeBurghoutHarlingen18 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑174
E-125Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 5SijkeBurghoutHarlingen23 jvrouwongehuwdprotestant2‑19
H-084Wasbleekstraat 6WillemBurghoutHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑164
G-199Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 33IpkeButterStavorengeen44 jmangehuwdprotestant2‑128
G-199Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 33JanButterHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑128
D-030NoordijsFranekereind 13Minne LBuurenHarlingen16 jmanongehuwdprotestant1‑119
D-030NoordijsFranekereind 13Saapje LBuurenHarlingen23 jmanongehuwdprotestant1‑119
C-167Op de VischmarktVismarkt 4AntieBuwaldaHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑106
B-025HoogstraatHoogstraat 16AntjeBuwaldaHarlingennaaister17 jvrouwongehuwdprotestant1‑49
C-167Op de VischmarktVismarkt 4HenderikusBuwaldaHarlingen2 jmanongehuwdprotestant1‑106
C-167Op de VischmarktVismarkt 4SibbleBuwaldaWitmarsumkoetsier36 jmangehuwdprotestant1‑106
E-155LaanenLanen 11Rachel MeyerCantorOotmarsumkoopman32 jvrouwgehuwdisraëliet2‑25
H-228Weeshuisstraat 23Jan HCapppenN. Pekel Azeekaptein45 jmangehuwdprotestant2‑187
C-033VoorstraatVoorstraat 9Marcus JCatsBolsward42 jmanongehuwdisraëliet1‑81
B-021HoogstraatHerenwaltje 17DieuwkeClaarbergenHarlingen55 jvrouwgehuwdprotestant1‑48
B-018HoogstraatHoogstraat 24HielkjeClamstraHarlingen53 jvrouwweduweprotestant1‑47
H-007HofstraatHofstraat 24AaltieClebëeHarlingen37 jvrouwgehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 26AaltieClebëeHarlingen37 jvrouwgehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 24JohannesClebëeAmsterdamkleermaker39 jmanongehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 26JohannesClebëeAmsterdamkleermaker39 jmanongehuwdprotestant2‑152
C-039VoorstraatVoorstraat 19CatharinaCockHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑83
C-039VoorstraatVoorstraat 19KlaaskeCockHarlingen5 mvrouwongehuwdprotestant1‑83
C-039VoorstraatVoorstraat 19PetrusCockKollumonderwijzer33 jmangehuwdprotestant1‑83
H-224Weeshuisstraat 0KlaaskeCoenraadsLeeuwardenbinnenmoeder in het stadsweeshuis63 jvrouwgehuwdprotestant2‑184
A-146ZoutslootZoutsloot 37WilhelminaCoenradiSuameer39 jvrouwgehuwdprotestant1‑26
D-069Bij Lammert W. BrugFranekereind 19Christina ECoeseLeeuwarden34 jvrouwgehuwdprotestant1‑126
E-035VoorstraatVoorstraat 34Adam NathanCohenHarlingenkoopman51 jmangehuwdisraëliet1‑149
F-124SchritzenSchritsen 3Hertog IzaäkCohenHarlingen4 jmanongehuwdisraëliet2‑65
E-035VoorstraatVoorstraat 34Heyntie AdamCohenHarlingen13 jvrouwongehuwdisraëliet1‑149
F-124SchritzenSchritsen 3Izaäk HertogCohenMakkumkoopman50 jmangehuwdisraëliet2‑65
E-035VoorstraatVoorstraat 34Leon AdamCohenHarlingen15 jmanongehuwdisraëliet1‑149
F-209LaanenLanen 44MarianneCohenLeeuwarden30 jvrouwgehuwdprotestant2‑83
E-035VoorstraatVoorstraat 34Mietje AdamCohenHarlingen1 jvrouwongehuwdisraëliet1‑149
E-110VijverstraatKleine Bredeplaats 24MinaCohenSteenwijk19 jmanongehuwdisraëliet2‑16
F-124SchritzenSchritsen 3Naatje IzaakCohenHarlingen3 jvrouwongehuwdisraëliet2‑65
E-035VoorstraatVoorstraat 34Nathan AdamCohenHarlingen17 jmanongehuwdisraëliet1‑149
G-176KerkpadKerkpad 6Roosje BenjaminCohenHarlingennaaister25 jvrouwongehuwdisraëliet2‑123
G-176KerkpadKerkpad 8Roosje BenjaminCohenHarlingennaaister25 jvrouwongehuwdisraëliet2‑123
G-176KerkpadKerkpad 10Roosje BenjaminCohenHarlingennaaister25 jvrouwongehuwdisraëliet2‑123
E-110VijverstraatKleine Bredeplaats 24SalomonCohenSteenwijkborstelmaker22 jmanongehuwdisraëliet2‑16
E-035VoorstraatVoorstraat 34Salomon AdamCohenHarlingen11 jmanongehuwdisraëliet1‑149
F-124SchritzenSchritsen 3Simon IzaäkCohenHarlingen1 jmanongehuwdisraëliet2‑65
C-068VoorstraatVoorstraat 81achterSybregjeCohenHarlingenkoopvrouw49 jvrouwongehuwdisraëliet1‑90
A-119BildstraatBildtstraat 14Hiltie WConijnWonswerd59 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑21
D-069Bij Lammert W. BrugFranekereind 19HendrikusConradiHarlingenbakkersknegt17 jmanongehuwdprotestant1‑126
G-001Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 40PieterCoolAmsterdamdoopsgez. predikant32 jmangehuwdprotestant2‑95
F-118OssemarktGrote Ossenmarkt 19Antony HendrikCoolenAnjum4 jmanongehuwdprotestant2‑64
F-118OssemarktGrote Ossenmarkt 19Douwe JanCoolenHarlingen3 wmanongehuwdprotestant2‑64
F-118OssemarktGrote Ossenmarkt 19Jan BabtisteCoolenVeghel in N Brabandrijks visiteur42 jmangehuwdrooms katholiek2‑64
F-118OssemarktGrote Ossenmarkt 19Karel JanCoolenHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑64
F-118OssemarktGrote Ossenmarkt 19Willem FranciskusCoolenFerwerd5 jmanongehuwdprotestant2‑64
D-016NoordijsNoordijs 13TetjeCoopmansFraneker31 jvrouwgehuwdprotestant1‑117
A-027NoorderhavenNoorderhaven 47HazinaCootstraHeerenveen30 jvrouwgehuwdprotestant1‑8
A-115BildstraatBildtstraat 21GepkeCornelisSneektabakskerwer58 jvrouwweduweprotestant1‑21
B-073Droogstraat 75Jan LCosterHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑58
B-073Droogstraat 75Lourens TCosterHarlingen58 jmangehuwdprotestant1‑58
B-073Droogstraat 75Luitje LCosterHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑58
D-089NieuwstraatNieuwstraat 44MariaCosterWommels79 jvrouwweduweprotestant1‑130
B-073Droogstraat 75ReindertCosterHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑58
B-073Droogstraat 75Teunis LCosterHarlingen19 jmanongehuwdprotestant1‑58
B-073Droogstraat 75Trijntje LCosterHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑58
H-015HofstraatZuiderplein 1AndreasCoulbautHarlingenkleermaker38 jmanongehuwdrooms katholiek2‑154
H-015HofstraatZuiderplein 1Jan PietersCoulbautHarlingenkleermaker49 jmanongehuwdrooms katholiek2‑154
G-148TypelstegenGardenierstraat 7JohannaCoulbaut [Coulbeau]Harlingengeen32 jvrouwweduwerooms katholiek2‑117
F-184WortelhavenLanen 84MariaCoulboutHarlingen52 jvrouwweduwerooms katholiek2‑77
D-006ScheerstraatScheerstraat 6Eeke*Couwenhove*Harlingen25 jvrouwongehuwdprotestant1‑115
D-006ScheerstraatScheerstraat 6Harmen* Martinus*Couwenhoven*Harlingen16 jmanongehuwdprotestant1‑115
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3JansjeCristiaansHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant2‑62
C-180NoorderhavenNoorderhaven 24MietjeCristoffelsHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant1‑109
A-191KarremanstraatAnjelierstraat 12TrijntieCroesHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑34
D-023NoorderhavenNoordijs 25Wijke HendriksCroesLeeuwardengeen54 jvrouwweduweprotestant1‑118
E-174LaanenSint Odolphisteeg 22Jelle HendriksCroeseHarlingenkleermaker42 jmangehuwdprotestant2‑27
F-242VijverstraatVijverstraat 26GrietjeCroetGroningen67 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑93
G-049HeilgewegHeiligeweg 14JannaCuperusHarlingen67 jvrouwgehuwdprotestant2‑101
A-140AchterstraatZoutsloot 23GrietjeDülenHarlingen34 jvrouwgehuwdprotestant1‑25
F-004ZuiderhavenZuiderhaven 45ElisabethDaalenLeeuwarden34 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑42
F-217LaanenJekelsteeg 1Ypkie GDaamHarlingen39 jvrouwgehuwdprotestant2‑86
A-020NoorderhavenNoorderhaven 33EvaDalsenHarlingen62 jvrouwgehuwdprotestant1‑6
A-030NoorderhavenNoorderhaven 53DirkDamGroningenchirurgijn en vroedmr.31 jmangehuwdprotestant1‑8
A-030NoorderhavenNoorderhaven 53Helena AnnaDamHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑8
F-116OssemarktGrote Ossenmarkt 15HenderinaDamHarlingen41 jvrouwgehuwdprotestant2‑63
A-030NoorderhavenNoorderhaven 53PieterDam de VliesHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑8
H-161Zuiderhaven 44AntieDamenHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
B-010ScheerstraatScheerstraat 3ElisabethDamenHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑46
H-161Zuiderhaven 44GrietjeDamenHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-161Zuiderhaven 44HeiltieDamenHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
B-010ScheerstraatScheerstraat 3HendrikDamenHarlingenzadelmaker36 jmangehuwdprotestant1‑46
B-106ZoutslootZoutsloot 54HermanusDamenHarlingen30 jmanongehuwdprotestant1‑64
B-010ScheerstraatScheerstraat 3HiltieDamenHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑46
B-010ScheerstraatScheerstraat 3JacobDamenHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑46
H-161Zuiderhaven 44JacobaDamenHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
A-187KarremanstraatKarremanstraat 8JanDamenHarlingenbrouwersknegt28 jmangehuwdprotestant1‑34
H-161Zuiderhaven 44JohannesDamenHarlingendeurwaarder45 jmangehuwdprotestant2‑176
H-161Zuiderhaven 44MargarethaDamenHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-161Zuiderhaven 44ReinDamenHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑176
B-010ScheerstraatScheerstraat 3ReinDamenHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑46
B-010ScheerstraatScheerstraat 3YbeltieDamenHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑46
H-127WaschbleekWasbleek 22Sjoukje [Joukje]DamstraHarlingen45 jvrouwgehuwdprotestant2‑170
G-257Kerkpoortstraat 41JanDaumHarlingen19 jmanongehuwdprotestant2‑137
E-150LaanenDrie Roemersteeg 1JanDaumHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑23
E-150LaanenDrie Roemersteeg 1Johan PeterDaumHarlingenstokersknegt29 jmangehuwdprotestant2‑23
G-257Kerkpoortstraat 41JohannesDaumTribboerkleermaker55 jmanweduwnaarprotestant2‑137
E-150LaanenDrie Roemersteeg 1JohannesDaumHarlingen4 jmanongehuwdprotestant2‑23
E-150LaanenDrie Roemersteeg 1YmkeDaumHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑23
F-184WortelhavenLanen 84AugustusDeckerLookerenkledermaker60 jmanweduwnaarrooms katholiek2‑77
F-127SchritzenSchritsen 7MariaDeckerMoerbeek40 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑66
A-100KarremanstraatKarremanstraat 24JohannesDeinemaLeeuwardenkledermaker18 jmanongehuwdrooms katholiek1‑18
A-039NoorderhavenNoorderhaven 69HipkjeDeinumWorkum23 jvrouwongehuwdprotestant1‑10
F-064RaamstraatRaamstraat 5WillemkeDeinumWorkum29 jvrouwgehuwdprotestant2‑51
F-012ZuiderhavenZuiderhaven 65PetrusDekethFranekergeen77 jmangehuwdprotestant2‑44
B-030HoogstraatHoogstraat 4ArendDekkerHarlingenzeeman32 jmangehuwdprotestant1‑50
B-030HoogstraatHoogstraat 4DirkDekkerHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑50
D-006ScheerstraatScheerstraat 6Grietje JDekkerHarlingen56 jvrouwongehuwdprotestant1‑115
B-030HoogstraatHoogstraat 4JacobusDekkerHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑50
E-160LaanenSchoolplein 1JohannaDekkerHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 3JohannaDekkerHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 7JohannaDekkerHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑25
A-145ZoutslootZoutsloot 33Klaaske JDekkerHarlingen39 jvrouwongehuwdprotestant1‑26
A-145ZoutslootZoutsloot 35Klaaske JDekkerHarlingen39 jvrouwongehuwdprotestant1‑26
C-174Op de RinnertspijpRinnertspijp 2PetrusDekkerHarlingen9 jmanongehuwdrooms katholiek1‑107
C-174Op de RinnertspijpRinnertspijp 2PierDekkerHarlingenbakker32 jmangehuwdrooms katholiek1‑107
B-022HoogstraatHerenwaltje 19PietjeDekkerHarlingen68 jvrouwweduwerooms katholiek1‑48
E-160LaanenSchoolplein 1SieboDekkerHarlingenzeeman34 jmangehuwdprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 3SieboDekkerHarlingenzeeman34 jmangehuwdprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 7SieboDekkerHarlingenzeeman34 jmangehuwdprotestant2‑25
H-237Havenplein 16Lolkje WDeklandIJlst46 jvrouwongehuwdprotestant2‑188
E-222WortelhavenSimon Stijlstraat 5CatharinaDelgrossoHarlingen28 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑37
E-222WortelhavenSimon Stijlstraat 5MariaDelgrossoHarlingen26 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑37
C-005Bij de HavensbrugZuiderhaven 7DeboraDeurnatHarlingen*23 j*vrouwgehuwdprotestant1‑75
E-198LaanenLanen 67HiltieDeurnatHarlingen32 jvrouwgehuwdprotestant2‑33
F-249VijverstraatVijverstraat 10Jan HDeurnatPekel Ageen67 jmangehuwdprotestant2‑94
F-249VijverstraatVijverstraat 12Jan HDeurnatPekel Ageen67 jmangehuwdprotestant2‑94
F-249VijverstraatVijverstraat 12Jan HDeurnatPekel Ageen67 jmangehuwdprotestant2‑94
C-179NoorderhavenNoorderhaven 26TrijntieDeurnatHarlingen34 jvrouwongehuwdprotestant1‑108
H-038Rapenburg 2AnnaDeusHarlingen21 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑158
H-038Kerkpoortstraat 57AnnaDeusHarlingen21 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑158
H-038Rapenburg 2RoelofDeusHarlingen26 jmanongehuwdrooms katholiek2‑158
H-038Kerkpoortstraat 57RoelofDeusHarlingen26 jmanongehuwdrooms katholiek2‑158
A-225BargebuurtBargebuurtspoortje 10Bregtje KDeuzeHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑41
A-225BargebuurtBargebuurtspoortje 10Klaas JDeuzeWildervank48 jmangehuwdprotestant1‑41
A-225BargebuurtBargebuurtspoortje 10Regina KDeuzeHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑41
B-012ScheerstraatScheerstraat 7Anna RDeventerHarlingen49 jvrouwgehuwdprotestant1‑46
C-010BreedeplaatsGrote Bredeplaats 3CarolinaDiesterMinden in Pruissen70 jvrouwweduwerooms katholiek1‑75
F-144SchritzenSchritsen 43Harmen RDietersNieuwe Schanskantoorbediende40 jmangehuwdprotestant2‑70
F-144SchritzenSchritsen 43Roelof HDietersHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑70
H-065Rozengracht 16Antie RDijkHarlingen58 jvrouwgehuwdprotestant2‑161
D-018NoordijsNoordijs 17CatharinaDijkHarlingen28 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑117
B-030HoogstraatHoogstraat 4GerhardusDijkGroningenzeeman33 jmangehuwdprotestant1‑50
F-215LaanenLanen 32HarmanusDijkMaassluiszeeman24 jmangehuwdprotestant2‑86
C-191NoorderhavenNoorderhaven 4JacobDijkHarlingen21 jmanongehuwdprotestant1‑111
C-191NoorderhavenNoorderhaven 4JanDijkDokkumzeekaptein47 jmangehuwdprotestant1‑111
C-191NoorderhavenNoorderhaven 4JanDijkAmsterdam4 jmanongehuwdprotestant1‑111
B-047HoogstraatHoogstraat 27Jan SDijkHarlingen21 jmanongehuwdprotestant1‑54
F-215LaanenLanen 32JannekeDijkHarlingen15 wvrouwongehuwdprotestant2‑86
E-192LaanenLanen 47JannekeDijkHarlingennaaister23 j*vrouwweduweprotestant2‑31
E-218WortelhavenSimon Stijlstraat 6JantieDijkAppengadam60 jvrouwongehuwdprotestant2‑36
G-120RomastraatRomastraat 2Jantie LieuwesDijkHarlingen5 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑113
G-120RomastraatRomastraat 2Jantie LieuwesDijkHarlingen5 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑113
C-191NoorderhavenNoorderhaven 4JelleDijkHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑111
H-083Wasbleekstraat 8JeltieDijkMakkum24 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑164
E-160LaanenSchoolplein 1Maayke BDijkHarlingen38 jvrouwgehuwdprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 3Maayke BDijkHarlingen38 jvrouwgehuwdprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 7Maayke BDijkHarlingen38 jvrouwgehuwdprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 1SjouwkjieDijkHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 3SjouwkjieDijkHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑25
E-160LaanenSchoolplein 7SjouwkjieDijkHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑25
B-047HoogstraatHoogstraat 27SytzeDijkMakkumkapper47 jmangehuwdprotestant1‑54
G-275Molenpad 4Taeke JansDijkGaast32 jmangehuwdprotestant2‑141
E-090VijverstraatHerenknechtenkamerstraat 19TjallingDijkMakkum59 jmangehuwd2‑12
A-133AchterstraatZeilmakersstraat 20UilkeDijkPekel Aschippersknegt64 jmangehuwdprotestant1‑24
C-041VoorstraatVoorstraat 23JoukjeDijksmaWorkum19 jvrouwongehuwdprotestant1‑84
G-006Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 30AafkeDijkstraKingmatille23 jvrouwongehuwdprotestant2‑95
G-069BrouwersgragtBrouwersstraat 27AbeDijkstraHarlingen15 jmanongehuwdrooms katholiek2‑105
E-140LaanenPoortje 5AdrianaDijkstraHarlingen49 jvrouwgehuwdprotestant2‑22
F-107ZuiderhavenZuiderhaven 31AngnietjeDijkstraLeeuwarden33 jvrouwweduweprotestant2‑61
B-137Achterstraat 31AnnaDijkstraWorkum5 jvrouwongehuwdprotestant1‑68
D-014NoordijsNoordijs 11noordAnnaDijkstraFraneker22 jvrouwongehuwdprotestant1‑116
C-165NoorderhavenNoorderhaven 42AnskeDijkstraHarlingen28 jmangehuwdprotestant1‑105
G-226Lammert van der steegLammert Warndersteeg 5AntieDijkstraLeeuwarden10 jvrouwongehuwdprotestant2‑131
H-238Havenplein 14AntieDijkstraHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑188
C-049VoorstraatVoorstraat 39AntjeDijkstraPietersbierum21 jvrouwongehuwdprotestant1‑85
C-049VoorstraatVoorstraat 41AntjeDijkstraPietersbierum21 jvrouwongehuwdprotestant1‑85
G-069BrouwersgragtBrouwersstraat 27AntoonDijkstraHarlingen12 jmanongehuwdrooms katholiek2‑105
C-046VoorstraatVoorstraat 33ArjanDijkstraHarlingen21 jmanongehuwdprotestant1‑84
H-035Kerkpoortstraat 67BaudinaDijkstraHarlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 69BaudinaDijkstraHarlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 71BaudinaDijkstraHarlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
D-120OyevaarsteegScheffersplein 11Bauke SDijkstraHarlingenzeepziedersknegt58 jmanweduwnaarprotestant1‑135
D-120OyevaarsteegScheffersplein 11Bauke SDijkstraHarlingenzeepziedersknegt58 jmanweduwnaarprotestant1‑135
C-004Bij de HavensbrugZuiderhaven 5BaukjeDijkstraHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑74
A-134AchterstraatZoutsloot 1Baukje TDijkstraFraneker32 jvrouwgehuwdprotestant1‑25
A-134AchterstraatZoutsloot 3Baukje TDijkstraFraneker32 jvrouwgehuwdprotestant1‑25
A-134AchterstraatZoutsloot 5Baukje TDijkstraFraneker32 jvrouwgehuwdprotestant1‑25
A-134AchterstraatZoutsloot 7Baukje TDijkstraFraneker32 jvrouwgehuwdprotestant1‑25
A-134AchterstraatZoutsloot 9Baukje TDijkstraFraneker32 jvrouwgehuwdprotestant1‑25
A-134AchterstraatZoutsloot 11Baukje TDijkstraFraneker32 jvrouwgehuwdprotestant1‑25
G-244Agter de Grote KerkKerkpoortstraat 23BernardusDijkstraMenaldum6 jmanongehuwdrooms katholiek2‑135
G-244Agter de Grote KerkKerkpoortstraat 23BernardusDijkstraMenaldum6 jmanongehuwdrooms katholiek2‑135
G-291Kerkpad 7CatharinaDijkstraBolsward29 jvrouwgehuwdprotestant2‑143
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3CristienaDijkstraHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑62
H-035Kerkpoortstraat 67DirkDijkstraHarlingen21 jmanongehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 69DirkDijkstraHarlingen21 jmanongehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 71DirkDijkstraHarlingen21 jmanongehuwdrooms katholiek2‑157
H-238Havenplein 14DirkDijkstraHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑188
F-035BrouwersgragtBrouwersstraat 8DirkjeDijkstraHarlingen34 jvrouwgehuwdprotestant2‑48
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3DirkjeDijkstraHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑62
F-179WortelhavenLanen 87DouweDijkstraPietersbierumgeen44 jmangehuwdrooms katholiek2‑77
H-035Kerkpoortstraat 67ElizabethDijkstraHarlingen13 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 69ElizabethDijkstraHarlingen13 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 71ElizabethDijkstraHarlingen13 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
F-189SpekmarkSpekmarkt 4GeertjeDijkstraFraneker35 jvrouwgehuwdprotestant2‑78
H-035Kerkpoortstraat 67GeertruidaDijkstraHarlingen19 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 69GeertruidaDijkstraHarlingen19 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 71GeertruidaDijkstraHarlingen19 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3GerbenDijkstraHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑62
B-085ZoutslootZoutsloot 90GerbenDijkstraBolswardgleybakkersknegt62 jmangehuwdprotestant1‑60
G-256Kerkpoortstraat 39GrietjeDijkstraHarlingen41 jvrouwgehuwdprotestant2‑137
C-004Bij de HavensbrugZuiderhaven 5HarmenDijkstraHarlingensluiswachter41 jmangehuwdprotestant1‑74
G-244Agter de Grote KerkKerkpoortstraat 23HarmenDijkstraWijnaldumgeen43 jmangehuwdrooms katholiek2‑135
G-244Agter de Grote KerkKerkpoortstraat 23HarmenDijkstraWijnaldumgeen43 jmangehuwdrooms katholiek2‑135
E-005VoorstraatVoorstraat 86HelenaDijkstraHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑142
G-244Agter de Grote KerkKerkpoortstraat 23HendrikDijkstraAlmenum9 jmanongehuwdrooms katholiek2‑135
G-244Agter de Grote KerkKerkpoortstraat 23HendrikDijkstraAlmenum9 jmanongehuwdrooms katholiek2‑135
F-172Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 16HiltieDijkstraHarlingen32 jvrouwgehuwdprotestant2‑75
G-259Kerkpoortstraat 45HiltieDijkstraEngelum29 jvrouwgehuwdprotestant2‑137
E-081ZuiderhavenZuiderhaven 21HiltjeDijkstraWijnaldumblokmakerij40 jvrouwweduweprotestant2‑9
G-190Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 26HiskeDijkstraMidlum48 jvrouwweduweprotestant2‑126
G-055HeilgewegHeiligeweg 2HouwkjeDijkstraHarlingen40 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑102
G-322Fabrieksstraat 6IdskeDijkstraCubaard72 jvrouwweduweprotestant2‑147
E-142LaanenPoortje 9IefkeDijkstraPingjum52 jvrouwongehuwdprotestant2‑23
B-137Achterstraat 31Jacob PDijkstraWorkum10 jmanongehuwdprotestant1‑68
A-199KarremanstraatAnjelierstraat 7JanDijkstraHarlingen53 jmangehuwdprotestant1‑36
F-179WortelhavenLanen 87JanDijkstraHarlingen13 jmanongehuwdrooms katholiek2‑77
G-178KerkpadKerkpad 1Jan WybrensDijkstraFranekerbalkflotter23 jmangehuwdprotestant2‑123
H-238Havenplein 14JankeDijkstraHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑188
A-166KarremanstraatKarremanstraat 16JantieDijkstraFraneker36 jvrouwgehuwdprotestant1‑30
E-005VoorstraatVoorstraat 86JarigDijkstraHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek1‑142
H-039Rapenburg 4JarigDijkstraMakkum71 jmanweduwnaarrooms katholiek2‑158
H-238Havenplein 14JetskeDijkstraHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑188
H-035Kerkpoortstraat 67JohannaDijkstraHarlingen17 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 69JohannaDijkstraHarlingen17 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
H-035Kerkpoortstraat 71JohannaDijkstraHarlingen17 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑157
G-069BrouwersgragtBrouwersstraat 27JohannesDijkstraHarlingengeen48 jmangehuwdrooms katholiek2‑105
G-069BrouwersgragtBrouwersstraat 27JohannesDijkstraHarlingen9 jmanongehuwdrooms katholiek2‑105
D-127OyevaarsteegOosterkeetstraat 4Joukje PDijkstraHarlingen54 jvrouwgehuwdprotestant1‑135
H-238Havenplein 14Maria Elist.DijkstraHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑188
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3MartinusDijkstraHarlingen10 wmanongehuwdprotestant2‑62
G-178KerkpadKerkpad 1MinkeDijkstraHarlingen6 mvrouwongehuwdprotestant2‑123
H-238Havenplein 14NikolaasDijkstraHarlingen3 mmanongehuwdprotestant2‑188
E-005VoorstraatVoorstraat 86PieterDijkstraWorkumschippersknegt38 jmangehuwdrooms katholiek1‑142
C-004Bij de HavensbrugZuiderhaven 5PieterDijkstraHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑74
H-238Havenplein 14PieterDijkstraSchraardkofschipper49 jmangehuwdprotestant2‑188
H-238Havenplein 14PieterDijkstraHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑188
C-051VoorstraatVoorstraat 45RiemkeDijkstraHarlingen26 jvrouwgehuwdprotestant1‑85
C-051VoorstraatVoorstraat 45RiemkeDijkstraHarlingen26 jvrouwgehuwdprotestant1‑85
H-238Havenplein 14RienkDijkstraHarlingen1,5 jmanongehuwdprotestant2‑188
G-185Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 36Rintie JellesDijkstraBlauwhuistimmermansknegt23 jmanongehuwdrooms katholiek2‑125
C-004Bij de HavensbrugZuiderhaven 5SaskjeDijkstraHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑74
C-004Bij de HavensbrugZuiderhaven 5SjoerdDijkstraDongjum17 jmanongehuwdprotestant1‑74
D-153NieuwstraatNieuwstraat 37Stijntie ADijkstraMakkumwinkeliersche56 jvrouwweduweprotestant1‑140
D-153NieuwstraatNieuwstraat 39Stijntie ADijkstraMakkumwinkeliersche56 jvrouwweduweprotestant1‑140
A-067BildstraatNoorderhaven 83Stijntie PDijkstraTerschelling44 jvrouwgehuwdprotestant1‑15
A-067BildstraatNoorderhaven 83Stijntie PDijkstraTerschelling44 jvrouwgehuwdprotestant1‑15
A-199KarremanstraatAnjelierstraat 7SyberenDijkstraHarlingen44 jmanongehuwdprotestant1‑36
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3SyberenDijkstraHarlingengleybakker28 jmangehuwdprotestant2‑62
G-178KerkpadKerkpad 1Tietje JDijkstraEngelum2 jvrouwongehuwdprotestant2‑123
C-004Bij de HavensbrugZuiderhaven 5TjerkDijkstraHarlingen8 jmanongehuwdprotestant1‑74
C-004Bij de HavensbrugZuiderhaven 5TjietjeDijkstraHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑74
C-046VoorstraatVoorstraat 33TjietskeDijkstraHarlingen36 jvrouwongehuwdprotestant1‑84
C-032VoorstraatVoorstraat 7TjietskeDijkstraIezemerzijl63 jvrouwgehuwdprotestant1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7TjietskeDijkstraIezemerzijl63 jvrouwgehuwdprotestant1‑81
H-238Havenplein 14TrijntieDijkstraHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑188
G-226Lammert van der steegLammert Warndersteeg 5TrijntjeDijkstraAlgewier45 jvrouwongehuwdprotestant2‑131
F-119OssemarktGrote Ossenmarkt 21TrijntjeDijkstraSlappeterp20 jvrouwongehuwdprotestant2‑64
E-005VoorstraatVoorstraat 86WillemDijkstraHarlingen10 wmanongehuwdrooms katholiek1‑142
F-179WortelhavenLanen 87WillemkeDijkstraHarlingen6 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑77
G-098HofstraatKerkpad 30Wyberen JDijkstraEngelumgeen52 jmangehuwdprotestant2‑109
D-120OyevaarsteegScheffersplein 11Zake BDijkstraHarlingen2 jmanongehuwdprotestant1‑135
D-120OyevaarsteegScheffersplein 11Zake BDijkstraHarlingen2 jmanongehuwdprotestant1‑135
E-013VoorstraatVoorstraat 72AnneDikkesHindelopen19 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑144
E-204LaanenLanen 75AnnaDikmansHarlingen6 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑33
E-204LaanenLanen 75CatharinaDikmansHarlingen3 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑33
E-204LaanenLanen 75GerritDikmansHarlingen8 jmanongehuwdrooms katholiek2‑33
E-204LaanenLanen 75WillemDikmansAlkmaarkorfmaker39 jmangehuwdrooms katholiek2‑33
F-205LaanenLanen 52PietjeDinhartWitmarsumgeen55 jvrouwweduweprotestant2‑83
C-088Bij de Grote SluisRommelhaven 24PietjeDinhartHarlingen26 jvrouwongehuwdprotestant1‑95
C-088Bij de Grote SluisRommelhaven 24PietjeDinhartHarlingen26 jvrouwongehuwdprotestant1‑95
E-107Op de VijverVijverstraat 15AntieDirksHarlingen39 jmanongehuwdprotestant2‑15
D-091NieuwstraatNieuwstraat 38EelkjeDirksHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant1‑130
D-091NieuwstraatNieuwstraat 40EelkjeDirksHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant1‑130
B-008bij de Grote SluisRommelhaven 15EkeDirksHarlingen56 jvrouwweduweprotestant1‑45
E-107Op de VijverVijverstraat 15GeeltieDirksHarlingen37 jmanongehuwdprotestant2‑15
B-139Achterstraat 45HendrikDirksHarlingenpanbakker27 jmangehuwdprotestant1‑68
H-238Havenplein 14NeeltieDirksAmsterdam32 jvrouwgehuwdprotestant2‑188
C-152NoorderhavenNoorderhaven 72AaltieDokkumHarlingen25 jvrouwongehuwdprotestant1‑103
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Aaltie JDokkumHarlingen25 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Aaltie JDokkumHarlingen25 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Aaltie JDokkumHarlingen25 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Aaltie JDokkumHarlingen25 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
F-098OssemarktGrote Ossenmarkt 8FokjeDokkumHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑59
F-098OssemarktGrote Ossenmarkt 8GrietjeDokkumHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑59
C-190NoorderhavenNoorderhaven 6JaapjeDokkumHarlingen32 jvrouwongehuwdprotestant1‑111
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2JanDokkumHarlingen46 jmangehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2JanDokkumHarlingen46 jmangehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2JanDokkumHarlingen46 jmangehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2JanDokkumHarlingen46 jmangehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Jan JDokkumHarlingen17 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Jan JDokkumHarlingen17 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Jan JDokkumHarlingen17 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Jan JDokkumHarlingen17 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Japikje JDokkumHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Japikje JDokkumHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Japikje JDokkumHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Japikje JDokkumHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Mietje JDokkumHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Mietje JDokkumHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Mietje JDokkumHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Mietje JDokkumHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑43
C-129NoorderhavenNoorderhaven 112RinskeDokkumHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑101
F-098OssemarktGrote Ossenmarkt 8RuurdDokkumHarlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑59
C-129NoorderhavenNoorderhaven 112RuurdDokkumHarlingen45 jmangehuwdprotestant1‑101
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Taeke JDokkumHeerenveen9 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Taeke JDokkumHeerenveen9 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Taeke JDokkumHeerenveen9 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Taeke JDokkumHeerenveen9 jmanongehuwdprotestant1‑43
C-129NoorderhavenNoorderhaven 112WiebeDokkumHarlingen17 jmanongehuwdprotestant1‑101
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2WopkeDokkumHarlingen14 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2WopkeDokkumHarlingen14 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2WopkeDokkumHarlingen14 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2WopkeDokkumHarlingen14 jmanongehuwdprotestant1‑43
F-147SchritzenSchritsen 49WybeDokkumHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑70
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Wybe JDokkumHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Wybe JDokkumHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Wybe JDokkumHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑43
A-243Aan de StadswalZeilmakersstraat 2Wybe JDokkumHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑43
F-147SchritzenSchritsen 49WytzeDokkumHarlingen55 jmangehuwdprotestant2‑70
G-256Kerkpoortstraat 39Akke JDoksmaAlmenum60 jvrouwweduwerooms katholiek2‑136
G-256Kerkpoortstraat 39GeertjeDoksmaHarlingen18 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑136
G-267Oosterbolwerk 2GeertjeDoksmaWons35 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑139
G-256Kerkpoortstraat 39JohannesDoksmaAlmenum29 jmanongehuwdrooms katholiek2‑136
A-030NoorderhavenNoorderhaven 53Tietje PDoniaHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑8
C-180NoorderhavenNoorderhaven 24AukeDonkerHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑109
D-006ScheerstraatScheerstraat 6BaukeDonkerHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑114
D-006ScheerstraatScheerstraat 6GrietjeDonkerHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑114
C-180NoorderhavenNoorderhaven 24JanDonkerHarlingenpakhuisknegt39 jmangehuwdprotestant1‑109
C-180NoorderhavenNoorderhaven 24JantieDonkerHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant1‑109
C-180NoorderhavenNoorderhaven 24JarigDonkerHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑109
C-180NoorderhavenNoorderhaven 24JarigjeDonkerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑109
C-180NoorderhavenNoorderhaven 24LieuwkjeDonkerHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑109
D-006ScheerstraatScheerstraat 6MartenDonkerHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑114
F-228LaanenLanen 12Trijntie LDoornstraBolsward28 jvrouwgehuwdprotestant2‑89
F-228LaanenLanen 14Trijntie LDoornstraBolsward28 jvrouwgehuwdprotestant2‑89
F-177Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 4AkkeDorenjaAlmenum32 jvrouwgehuwdprotestant2‑76
H-076Wasbleek 3AntieDorpenHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑163
D-010NoordijsNoordijs 1DouweDorpenHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑115
D-010NoordijsNoordijs 1JanDorpenHarlingen6 mmanongehuwdprotestant1‑115
H-076Wasbleek 3JantieDorpenHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑163
D-010NoordijsNoordijs 1PieterDorpenKimswerdbrood en kleinbakker39 jmangehuwdprotestant1‑115
H-076Wasbleek 3RinskeDorpenHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑163
H-076Wasbleek 3TrijntieDorpenHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑163
A-040NoorderhavenNoorderhaven 71Anna EDorperAmsterdam42 jvrouwgehuwdprotestant1‑10
C-187NoorderhavenNoorderhaven 10RinskeDoumaNoordwoude39 jvrouwgehuwdprotestant1‑110
C-187NoorderhavenNoorderhaven 10RinskeDoumaNoordwoude39 jvrouwgehuwdprotestant1‑110
F-198LaanenLanen 66StevenDoumaHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑81
C-112KatrugSint Jacobstraat 11GrietjeDouwesHarlingenkoopvrouw in groenten19 jvrouwgehuwdprotestant1‑98
C-055VoorstraatVoorstraat 53TietjeDouwesHarlingen27 jvrouwongehuwdprotestant1‑86
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegFranekereind 2GrietjeDouwmaHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑96
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegFranekereind 2JohannaDouwmaHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑96
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegFranekereind 2RinskeDouwmaHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑96
H-037Kerkpoortstraat 59SijkeDouwmaHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 61SijkeDouwmaHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 63SijkeDouwmaHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant2‑158
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegFranekereind 2HetteDouwma [Douma]Harlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑96
F-218LaanenJekelsteeg 2Klaas Johs.DraaismaFranekerscheepstimmerman21 jmanongehuwdprotestant2‑86
G-222Lammert van der steegLammert Warndersteeg 2LeeneDraaismaBolsward44 jvrouwgehuwdprotestant2‑130
G-222Lammert van der steegLammert Warndersteeg 4LeeneDraaismaBolsward44 jvrouwgehuwdprotestant2‑130
G-291Kerkpad 7SytskeDraaismaLeeuwarden35 jvrouwgehuwdprotestant2‑143
G-251Moriaanstraat 3AndeleDraayerHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑136
F-193LaanenLanen 76DouweDraayerHarlingenzeeman39 jmangehuwdprotestant2‑79
F-193LaanenLanen 76DouweDraayerHarlingenzeeman39 jmangehuwdprotestant2‑79
F-193LaanenLanen 76DouweDraayerHarlingenzeeman39 jmangehuwdprotestant2‑79
G-251Moriaanstraat 3FennigjeDraayerHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑136
B-010ScheerstraatScheerstraat 3TrijntieDraayerHarlingen43 jvrouwgehuwdprotestant1‑46
A-120BildstraatBildtstraat 12AaltieDraismaJoure37 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑22
C-032VoorstraatVoorstraat 7CornelisDraismaMakkumkoopman55 jmangehuwdprotestant1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7CornelisDraismaMakkumkoopman55 jmangehuwdprotestant1‑81
H-228Weeshuisstraat 23ElisabethDraismaFraneker57 jvrouwgehuwdprotestant2‑187
A-120BildstraatBildtstraat 12FolkertDraismaBalkpottebakker66 jmanweduwnaarrooms katholiek1‑22
C-031VoorstraatVoorstraat 7PietjeDraismaHarlingen19 jvrouwgehuwdprotestant1‑80
F-093OssemarktGrote Ossenmarkt 16Sipke TDraismaHarlingen65 jmanweduwnaarprotestant2‑58
F-093OssemarktGrote Ossenmarkt 16Sipke TDraismaHarlingen65 jmanweduwnaarprotestant2‑58
F-224LaanenLanen 18SjeuwkeDrayerHarlingen39 jvrouwgehuwdprotestant2‑88
G-108Vianen 12HarmDreunhuizenLeeuwardenwerkman38 jmangehuwdprotestant2‑111
G-108Vianen 10HarmDreunhuizenLeeuwardenwerkman38 jmangehuwdprotestant2‑111
B-148Anjelierstraat 22Ingeltie CDrevisAvenhorn46 jvrouwgehuwdprotestant1‑69
B-148Anjelierstraat 24Ingeltie CDrevisAvenhorn46 jvrouwgehuwdprotestant1‑69
C-065VoorstraatVoorstraat 73BaukjeDreyerHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant1‑88
C-065VoorstraatVoorstraat 73BaukjeDreyerHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant1‑88
A-100KarremanstraatKarremanstraat 24HenkeDreyerHarlingen64 jvrouwweduweprotestant1‑18
C-065VoorstraatVoorstraat 73IkeDreyerHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑88
C-065VoorstraatVoorstraat 73IkeDreyerHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑88
A-100KarremanstraatKarremanstraat 24Jan ADreyerHarlingen41 jmanongehuwdprotestant1‑18
G-053HeilgewegHeiligeweg 6JetskeDreyerHarlingenwinkeliersche50 jvrouwweduweprotestant2‑102
C-065VoorstraatVoorstraat 73SijkeDreyerHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant1‑88
C-065VoorstraatVoorstraat 73SijkeDreyerHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant1‑88
A-193KarremanstraatAnjelierstraat 8GerrytjeDreyer [Drayer]Harlingen29 jvrouwgehuwdprotestant1‑35
H-105WaschbleekWasbleek 66AnnaDriesenNijmegengeen66 jvrouwweduwerooms katholiek2‑168
A-188KarremanstraatAnjelierstraat 18DouweDriesenHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑34
A-131AchterstraatZeilmakersstraat 19Ele RDriesenHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑24
G-250Agter de Grote KerkMoriaanstraat 1GeertjeDriesenHarlingen40 jvrouwgehuwdprotestant2‑135
H-132WaschbleekWasbleek 12ImkjeDriesenHarlingen49 jvrouwgehuwdprotestant2‑171
A-188KarremanstraatAnjelierstraat 18LubbeDriesenHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑34
A-108ZoutslootZoutsloot 34DouweDrijfhoutHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑19
A-108ZoutslootDroogstraat 45DouweDrijfhoutHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑19
H-025RozegragtRozengracht 9EbeleDrijfhoutHarlingen9 mvrouwongehuwdprotestant2‑156
H-025RozegragtRozengracht 9EelkjeDrijfhoutHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑156
H-025RozegragtRozengracht 9HendrikDrijfhoutHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑156
A-108ZoutslootZoutsloot 34Hendrik EDrijfhoutHarlingen35 jmangehuwdprotestant1‑19
A-108ZoutslootDroogstraat 45Hendrik EDrijfhoutHarlingen35 jmangehuwdprotestant1‑19
H-025RozegragtRozengracht 9Oeds HDrijfhoutHarlingenbalkvlotter27 jmangehuwdprotestant2‑156
F-080SchritzenSchritsen 22BerboraDrostHarlingen17 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑55
A-119BildstraatBildtstraat 14BernardusDrostHarlingen13 jmanongehuwdrooms katholiek1‑21
F-140SchritzenSchritsen 35CatharinaDrostHarlingen26 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑69
A-119BildstraatBildtstraat 14CatharinaDrostHarlingen12 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑21
F-125SchritzenSchritsen 5FranciskusDrostHarlingen2 jmanongehuwd2‑65
C-109Grote SluisSint Jacobstraat 5GeertinaDrostHarlingen4 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑97
F-203LaanenLanen 56GrietjeDrostHarlingen34 jvrouwgehuwdprotestant2‑82
E-008VoorstraatVoorstraat 82GrietjeDrostHarlingen16 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑143
C-108Grote SluisSint Jacobstraat 3GrietjeDrostHarlingen16 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑97
F-080SchritzenSchritsen 22HarmanusDrostHarlingen25 jmanongehuwdrooms katholiek2‑55
A-119BildstraatBildtstraat 14HeinDrostHarlingen19 jmanongehuwdrooms katholiek1‑21
F-125SchritzenSchritsen 5Hein Hends.DrostHarlingenbaardscheerder28 jmangehuwd2‑65
C-108Grote SluisSint Jacobstraat 3Hein JDrostHarlingen21 jmanongehuwdrooms katholiek1‑97
B-030HoogstraatHoogstraat 4HoukjeDrostBolsward19 jvrouwgehuwdprotestant1‑50
F-125SchritzenSchritsen 5HubertusDrostHarlingen4 jmanongehuwd2‑65
C-108Grote SluisSint Jacobstraat 3Johannes HDrostHarlingenmetzelaar51 jmangehuwdrooms katholiek1‑97
E-011VoorstraatVoorstraat 76KlaraDrostHarlingen24 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑144
E-011VoorstraatVoorstraat 76KlaraDrostHarlingen24 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑144
F-080SchritzenSchritsen 22MargarethaDrostHarlingen22 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑55
A-119BildstraatBildtstraat 14PetrusDrostHarlingenschoenmaker58 jmangehuwdrooms katholiek1‑21
A-119BildstraatBildtstraat 14PetrusDrostHarlingen17 jmanongehuwdrooms katholiek1‑21
C-108Grote SluisSint Jacobstraat 3Pieter JDrostHarlingen17 jmanongehuwdrooms katholiek1‑97
C-108Grote SluisSint Jacobstraat 3SybrandusDrostHarlingen9 jmanongehuwdrooms katholiek1‑97
A-132AchterstraatZeilmakersstraat 21TrijntieDrostBolsward26 jvrouwweduweprotestant1‑24
C-108Grote SluisSint Jacobstraat 3Willibrus JDrostHarlingen19 jmanongehuwdrooms katholiek1‑97
C-184NoorderhavenNoorderhaven 16PietjeDubblingaHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑110
F-133SchritzenSchritsen 21Sipke WybesDuifWorkumopzichter45 jmangehuwdprotestant2‑67
G-067BrouwersgragtBrouwersstraat 23Likle OlfertsDuikerHarlingendeurwaarder der dir. bel.37 jmangehuwdprotestant2‑104
G-067BrouwersgragtBrouwersstraat 23Olfius Freds.DuikerHarlingen1,5 jmanongehuwdprotestant2‑104
C-075VoorstraatVoorstraat 93SietskeDuikerHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑92
C-075VoorstraatVoorstraat 93SietskeDuikerHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑92
G-067BrouwersgragtBrouwersstraat 23Sophia VogelinaDuikerHarlingen3 wvrouwongehuwdprotestant2‑104
B-098ZoutslootZoutsloot 74AntjeDuilenHarlingen38 jvrouwgehuwdprotestant1‑62
B-106ZoutslootZoutsloot 54AntieDuinmeyerHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑64
B-106ZoutslootZoutsloot 54MietjeDuinmeyerHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant1‑64
B-106ZoutslootZoutsloot 54NeeltieDuinmeyerHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑64
B-106ZoutslootZoutsloot 54PieterDuinmeyerVlielandloots42 jmangehuwdprotestant1‑64
F-077SchritzenSchritsen 28CoertDumanHarlingen15 jmanongehuwdprotestant2‑54
A-037NoorderhavenNoorderhaven 65FrederikDumanLeeuwarden18 jmanongehuwdprotestant1‑10
F-077SchritzenSchritsen 28GrietjeDumanHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑54
G-072HofstraatHofstraat 5GrietjeDumanHarlingen59 jvrouwweduweprotestant2‑106
F-077SchritzenSchritsen 28HendrikDumanHarlingens rijks kommies65 jmangehuwdprotestant2‑54
A-026NoorderhavenNoorderhaven 45VroukjeDumanHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑7
G-053HeilgewegHeiligeweg 6Antie RuurdsDuman [Dumans]Harlingen25 jvrouwgehuwdprotestant2‑102
A-204ZoutslootVissersstraat 14AntieDumeyerVlieland48 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑37
A-204ZoutslootVissersstraat 12AntieDumeyerVlieland48 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑37
H-134WaschbleekWasbleek 8AntieDurksHarlingen55 jvrouwweduweprotestant2‑171
F-170Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 20Elias [Leyes]DurksHarlingen*26 jmanongehuwdprotestant2‑74
F-170Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 20Lutske [Luitsche]DurksHarlingen*54 jvrouwongehuwdprotestant2‑74
F-202LaanenLanen 58SjeuwkeDutromFraneker27 jvrouwongehuwdprotestant2‑82
F-177Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 4JohannaDuyemanHarlingen26 jvrouwgehuwdprotestant2‑76
B-016HoogstraatHoogstraat 28CorneliaDuzijnLeeuwarden44 jvrouwgehuwdprotestant1‑47
G-261Kerkpoortstraat 49CorneliaEbbelingHarlingen5 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑138
G-261Kerkpoortstraat 49FrederikEbbelingSwartsluisaardewerker40 jmangehuwdprotestant2‑138
G-261Kerkpoortstraat 49HendrikEbbelingHarlingen2 jmanongehuwdrooms katholiek2‑138
C-037VoorstraatVoorstraat 17HendrikEbesPekel Azeeman32 jmangehuwdprotestant1‑82
C-037VoorstraatVoorstraat 17HendrikEbesPekel A11 jmanongehuwdprotestant1‑82
C-037VoorstraatVoorstraat 17MariaEbesPekel A1 jvrouwongehuwdprotestant1‑82
C-037VoorstraatVoorstraat 17PieterEbesPekel A5 jmanongehuwdprotestant1‑82
C-037VoorstraatVoorstraat 17YtzenEbesPekel A9 jmanongehuwdprotestant1‑82
F-161HeiligewegHeiligeweg 7TrijntieEddesHarlingen54 jvrouwongehuwdprotestant2‑72
G-307Agter de KerkKerkpoortstraat 4Geeske GEdenHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑145
G-307Agter de KerkKerkpoortstraat 4Gerryt HEdenCarlinzijlvarensgezel45 jmangehuwdprotestant2‑145
G-307Agter de KerkKerkpoortstraat 4JantieEdenHarlingen1 wvrouwongehuwdprotestant2‑145
G-307Agter de KerkKerkpoortstraat 4Murk GEdenHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑145
G-307Agter de KerkKerkpoortstraat 4WouwkjeEdenHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑145
C-130NoorderhavenNoorderhaven 108AlbertEekenBlokzijlkoopman65 jmangehuwdprotestant1‑101
A-057NoorderhavenNoorderhaven 105EvertEekenHarlingen24 jmanongehuwdprotestant1‑14
E-237Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 4JaapjeEekenHarlingen34 jvrouwgehuwdprotestant2‑39
C-130NoorderhavenNoorderhaven 108JacobaEekenHarlingen38 jvrouwweduweprotestant1‑101
B-035HoogstraatHoogstraat 3RoelofkeEekenBlokzijl50 jvrouwgehuwdprotestant1‑52
E-241Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 9PietjeEeken [Eken]Harlingengeen36 jvrouwweduweprotestant2‑40
E-034VoorstraatVoorstraat 36SjoerdtieEekmaSneek49 jvrouwgehuwdprotestant1‑149
A-003NoorderhavenNoorderhaven 3FrederikEekmeyerHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑4
H-107WaschbleekWasbleek 62EelkeEelkemaHarlingenwerkman43 jmangehuwdrooms katholiek2‑168
B-027HoogstraatHoogstraat 12EelkeEelkemaArumheerenknegt26 jmanweduwnaarprotestant1‑50
H-107WaschbleekWasbleek 62GerhardusEelkemaHarlingen10 jmanongehuwdrooms katholiek2‑168
E-105Op de VijverVijver 7MaykeEeltjesHarlingen76 jvrouwweduweprotestant2‑15
E-105Op de VijverVijver 7MaykeEeltjesHarlingen76 jvrouwweduweprotestant2‑15
A-164KarremanstraatKarremanstraat 20AlegondaEenzamaHarlingen44 jvrouwongehuwdprotestant1‑30
D-029NoordijsFranekereind 9AntieEerdmansHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑119
D-029NoordijsFranekereind 9BernardusEerdmansBolswardkoek en banketbakker55 jmangehuwdprotestant1‑119
D-029NoordijsFranekereind 9DirkEerdmansHarlingen9 mmanongehuwdprotestant1‑119
D-029NoordijsFranekereind 9GrietjeEerdmansHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑119
F-024BrouwersgragtBrouwersstraat 28HendrikusEerdmansHarlingen21 jmanongehuwdprotestant2‑45
D-029NoordijsFranekereind 9JohannesEerdmansHarlingen17 jmanongehuwdprotestant1‑119
D-029NoordijsFranekereind 9MartieEerdmansHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant1‑119
B-137Achterstraat 31Antie HEeriksHarlingen31 jvrouwgehuwdprotestant1‑68
A-228BargebuurtBargebuurtspoortje 4EngeltieEildertsHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant1‑41
A-228BargebuurtBargebuurtspoortje 4TrijntieEildertsHarlingen33 jvrouwgehuwdprotestant1‑41
A-228BargebuurtBargebuurtspoortje 4ZytseEildertsHarlingen8 jmanongehuwdprotestant1‑41
F-145SchritzenSchritsen 45TrijntieEirolusIJlst55 jvrouwgehuwdprotestant2‑70
E-042VoorstraatVoorstraat 22MarijkeElsingaWorkum24 jvrouwongehuwdprotestant1‑151
F-220LaanenLanen 26HendrikusElstHarlingen13 jmanongehuwdrooms katholiek2‑87
F-220LaanenLanen 26HerminaElstHarlingen15 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑87
F-242VijverstraatVijverstraat 26JohannesElstDe Graafkleermaker66 jmangehuwdrooms katholiek2‑93
F-220LaanenLanen 26JohannesElstLeeuwardenbakker42 jmanweduwnaarrooms katholiek2‑87
F-220LaanenLanen 26JohannesElstHarlingen17 jmanongehuwdrooms katholiek2‑87
F-220LaanenLanen 26MagritaElstHarlingen11 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑87
G-055HeilgewegHeiligeweg 2JochemElzingaArum14 jmanongehuwdprotestant2‑102
F-226LaanenSchritsen 11TrijntieElzingaHarlingen45 jvrouwweduweprotestant2‑89
F-142SchritzenSchritsen 39CorneliusEndeLeerwinkelier24 jmangehuwdprotestant2‑69
F-142SchritzenSchritsen 39CristinaEndeHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑69
E-020VoorstraatVoorstraat 58AnnaEnsHarlingen1,5 jvrouwongehuwdprotestant1‑146
E-020VoorstraatVoorstraat 58MargarethaEnsHarlingen6 mvrouwongehuwdprotestant1‑146
E-020VoorstraatVoorstraat 58MentieEnsHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑146
E-018VoorstraatVoorstraat 62PetrusEnsLeeuwardenmedicina doctor33 jmangehuwdprotestant1‑146
D-016NoordijsNoordijs 13Anna d'AchardEnschutFraneker3,5 jvrouwongehuwdprotestant1‑117
D-016NoordijsNoordijs 13Jan CornelisEnschutFraneker5 jmanongehuwdprotestant1‑117
D-016NoordijsNoordijs 13Jan Frans [Frans J]EnschutHarderwijkgriffier kantongerecht33 jmangehuwdprotestant1‑117
D-016NoordijsNoordijs 13Johan HendrikEnschutFraneker9 mmanongehuwdprotestant1‑117
D-016NoordijsNoordijs 13Maria AgnataEnschutFraneker7 jvrouwongehuwdprotestant1‑117
A-029NoorderhavenNoorderhaven 51PetronellaEnschutArnhem30 jvrouwgehuwdprotestant1‑8
D-016NoordijsNoordijs 13Willem AdriaanEnschutFraneker2 jmanongehuwdprotestant1‑117
H-011HofstraatHofstraat 10AntjeErenhuisBolsward64 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑153
A-210BargebuurtZeilmakersstraat 5Jantie HErnestGroningen26 jvrouwgehuwdprotestant1‑37
H-224Weeshuisstraat 0GrietjeEsgersHarlingen78 jvrouwweduweprotestant2‑185
B-114ZoutslootZoutsloot 71CatharinaEsveldMiddelburg24 jvrouwgehuwdprotestant1‑66
H-224Weeshuisstraat 0SusannaEvertsHarlingen67 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
F-139SchritzenSchritsen 33BenkeEylersHarlingen11 wmanongehuwdprotestant2‑68
F-139SchritzenSchritsen 33HarmEylersHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑68
F-139SchritzenSchritsen 33JohanEylersHarlingen6 jmanongehuwdprotestant2‑68
F-139SchritzenSchritsen 33JohannesEylersKniphuizenzeekaptein45 jmanweduwnaarprotestant2‑68
F-211LaanenLanen 40Aaltie JacobsFaberHarlingen54 jvrouwgehuwdprotestant2‑84
G-055HeilgewegHeiligeweg 2Akke EeltjesFaberOudebildtzijlwinkeliersche48 jvrouwweduweprotestant2‑102
H-140Nieuweburen 21Akke RoelofsFaberHarlingen4 dvrouwongehuwdprotestant2‑172
A-018NoorderhavenNoorderhaven 29AnkeFaberHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant1‑6
F-149SchritzenSchritsen 53Anna DFaberHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant2‑71
H-099WaschbleekWasbleek 78Anthoon BFaberHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑167
E-208LaanenComediesteeg 2AntieFaberAlmenum26 jvrouwgehuwdprotestant2‑34
B-070Droogstraat 61Antie GFaberHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant1‑58
G-241Achter de Grote KerkKerkpoortstraat 13Antie GorisFaberHarlingen44 jvrouwgehuwdprotestant2‑134
E-209LaanenLanen 79ArendFaberHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑35
F-235OssemarkKleine Ossenmarkt 4AukjeFaberHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑91
F-235OssemarkKleine Ossenmarkt 4BartleFaberHarlingen6 jmanongehuwdprotestant2‑91
H-099WaschbleekWasbleek 78BaukeFaberHarlingentichelaarsknegt32 jmangehuwdprotestant2‑167
C-190NoorderhavenNoorderhaven 6Baukje JFaberHarlingen28 jvrouwongehuwdprotestant1‑111
H-190Zuidersteeg 1Bote ThomasFaberWoudsend21 jmanongehuwdprotestant2‑181
H-190Zuidersteeg 3Bote ThomasFaberWoudsend21 jmanongehuwdprotestant2‑181
H-190Zuidersteeg 5Bote ThomasFaberWoudsend21 jmanongehuwdprotestant2‑181
E-209LaanenLanen 79DanielFaberHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑35
C-146NoorderhavenNoorderhaven 88DieuwkeFaberHarlingen28 jvrouwongehuwdprotestant1‑102
C-146NoorderhavenNoorderhaven 88DieuwkeFaberHarlingen28 jvrouwongehuwdprotestant1‑102
F-148SchritzenSchritsen 51DirkFaberHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑70
A-005NoorderhavenNoorderhaven 5DirkFaberHarlingensluiswachter56 jmangehuwdprotestant1‑4
A-005NoorderhavenNoorderhaven 5DirkFaberHarlingen16 jmanongehuwdprotestant1‑4
H-012HofstraatHofstraat 6DurkjeFaberAlmenum22 jvrouwongehuwdprotestant2‑154
H-012HofstraatHofstraat 8DurkjeFaberAlmenum22 jvrouwongehuwdprotestant2‑154
H-012HofstraatRozengracht 11DurkjeFaberAlmenum22 jvrouwongehuwdprotestant2‑154
E-037VoorstraatVoorstraat 30Eelke PietersFaberHarlingenbaardscheerder en paruikmaker36 jmangehuwdprotestant1‑150
H-099WaschbleekWasbleek 78ElisabethFaberHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑167
E-037VoorstraatVoorstraat 30EngeltieFaberHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑150
C-025VoorstraatGrote Bredeplaats 31Foekje CFaberHarlingen57 jvrouwongehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 8Foekje CFaberHarlingen57 jvrouwongehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 10Foekje CFaberHarlingen57 jvrouwongehuwdprotestant1‑79
E-209LaanenLanen 79Fokke AFaberHarlingengeen32 jmangehuwdprotestant2‑35
E-037VoorstraatVoorstraat 30FrouwkjeFaberHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑150
H-109WaschbleekWasbleek 58FrouwkjeFaberHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant2‑168
H-099WaschbleekWasbleek 78Geert BFaberKampen4 jmanongehuwdprotestant2‑167
A-005NoorderhavenNoorderhaven 5GeertjeFaberHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑4
A-174ZoutslootBildtstraat 5Gerrit JFaberHarlingengrofsmid58 jmanweduwnaarprotestant1‑31
F-027BrouwersgragtBrouwersstraat 22Harmke BFaberMidlum24 jvrouwongehuwdprotestant2‑46
F-235OssemarkKleine Ossenmarkt 4HenderikusFaberHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑91
F-148SchritzenSchritsen 51Hendrik DFaberHarlingenhuistimmerman33 jmangehuwdprotestant2‑70
E-077ZuiderhavenZuiderhaven 15Hendrik DirksFaberHarlingen21 jmanongehuwdprotestant2‑8
E-037VoorstraatVoorstraat 30HendrikjeFaberHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑150
E-037VoorstraatVoorstraat 30Hendrikje WalkesFaberHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant1‑150
G-070HofstraatHofstraat 1Hidde TjeerdsFaberArumkoopman39 jmangehuwdprotestant2‑105
B-006bij de Grote SluisRommelhaven 11HiltieFaberAlmenum30 jvrouwongehuwdprotestant1‑45
B-048HoogstraatHoogstraat 29Izaäk JFaberHarlingen32 jmanongehuwdprotestant1‑54
A-174ZoutslootBildtstraat 5Jan GFaberHarlingen18 jmanongehuwdprotestant1‑31
C-190NoorderhavenNoorderhaven 6Jan JansenFaberHarlingengrofsmid64 jmangehuwdprotestant1‑111
E-031VoorstraatVoorstraat 42Jan LuitjesFaberHarlingenkoopman67 jmangehuwdprotestant1‑149
E-031VoorstraatVoorstraat 42Jan LuitjesFaberHarlingenkoopman67 jmangehuwdprotestant1‑149
G-095HofstraatHofstraat 25Janne MFaberHarlingen64 jvrouwgehuwdprotestant2‑109
F-235OssemarkKleine Ossenmarkt 4JelleFaberHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑91
D-006ScheerstraatScheerstraat 6JeltieFaberHarlingen30 jvrouwweduweprotestant1‑114
D-010NoordijsNoordijs 1Jiekke WFaberHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant1‑115
H-109WaschbleekWasbleek 58JohannesFaberHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑168
B-048HoogstraatHoogstraat 29LeentjeFaberHarlingen34 jvrouwongehuwdprotestant1‑54
C-025VoorstraatGrote Bredeplaats 31MaatjeFaberHarlingen60 jvrouwongehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 8MaatjeFaberHarlingen60 jvrouwongehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 10MaatjeFaberHarlingen60 jvrouwongehuwdprotestant1‑79
E-043VoorstraatVoorstraat 20MentieFaberHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑151
H-140Nieuweburen 21Neinke RoelofsFaberHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑172
E-037VoorstraatVoorstraat 30PietjeFaberHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑150
F-148SchritzenSchritsen 51RoelofFaberHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑70
E-037VoorstraatVoorstraat 30RoelofkeFaberHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑150
F-235OssemarkKleine Ossenmarkt 4RommertFaberHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑91
C-146NoorderhavenNoorderhaven 88SietskeFaberAlmenumkasteleinsche52 jvrouwweduweprotestant1‑102
C-146NoorderhavenNoorderhaven 88SietskeFaberAlmenumkasteleinsche52 jvrouwweduweprotestant1‑102
B-100ZoutslootZoutsloot 68SjoerdtieFaberHarlingen54 jvrouwweduweprotestant1‑62
B-100ZoutslootZoutsloot 68SjoerdtieFaberHarlingen54 jvrouwweduweprotestant1‑62
D-006ScheerstraatScheerstraat 6SytskeFaberHarlingen56 jvrouwweduweprotestant1‑115
G-275Molenpad 4Tietje TjeerdsFaberArum36 jvrouwgehuwdprotestant2‑141
A-005NoorderhavenNoorderhaven 5TjallingFaberHarlingen14 jmanongehuwdprotestant1‑4
G-108Vianen 10Tjietske TjeerdsFaberArum35 jvrouwgehuwdprotestant2‑111
G-108Vianen 12Tjietske TjeerdsFaberArum35 jvrouwgehuwdprotestant2‑111
E-037VoorstraatVoorstraat 30TrijntieFaberHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑150
F-140SchritzenSchritsen 35TrijntieFaberKimswerd34 jvrouwgehuwdprotestant2‑69
C-054VoorstraatVoorstraat 51Trijntie JFaberHarlingen40 jvrouwgehuwdprotestant1‑86
G-298HofstraatHofstraat 45Trijntje JansFaberHarlingen61 jvrouwweduweprotestant2‑144
F-235OssemarkKleine Ossenmarkt 4WallesFaberHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑91
A-005NoorderhavenNoorderhaven 5WillemFaberHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑4
F-235OssemarkKleine Ossenmarkt 4WybeFaberHarlingenwieldrayer en stoelmaker47 jmangehuwdprotestant2‑91
F-148SchritzenSchritsen 51YedeFaberHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑70
E-209LaanenLanen 79YmkjeFaberHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑35
F-006ZuiderhavenZuiderhaven 53Jan RFalkema De BurghJourevisiteur voor de klaring op de Abt40 jmangehuwdprotestant2‑42
F-016ZuiderhavenZuiderhaven 73AmarentiaFarretBennenbroek26 jvrouwongehuwdprotestant2‑44
F-016ZuiderhavenZuiderhaven 73AmarentiaFarretBennenbroek26 jvrouwongehuwdprotestant2‑44
F-016ZuiderhavenZuiderhaven 73Dirk PietersFarretAmsterdamgereform. predikant62 jmangehuwdprotestant2‑44
F-016ZuiderhavenZuiderhaven 73Dirk PietersFarretAmsterdamgereform. predikant62 jmangehuwdprotestant2‑44
F-016ZuiderhavenZuiderhaven 73Pieter CornelisFarretBennenbroek24 jmanongehuwdprotestant2‑44
F-016ZuiderhavenZuiderhaven 73Pieter CornelisFarretBennenbroek24 jmanongehuwdprotestant2‑44
F-016ZuiderhavenZuiderhaven 73Susanna JohannaFarretBennenbroek33 jvrouwongehuwdprotestant2‑44
F-016ZuiderhavenZuiderhaven 73Susanna JohannaFarretBennenbroek33 jvrouwongehuwdprotestant2‑44
B-154KarremanstraatAnjelierstraat 21JohannaFarroSexbierum26 jvrouwgehuwdprotestant1‑71
D-084NieuwstraatNieuwstraat 54BaukjeFeddemaTzum50 jvrouwgehuwdprotestant1‑129
A-121ZoutslootZoutsloot 28Jan WFeddemaHarlingenkantoorbediende29 jmangehuwdprotestant1‑22
G-303Agter de KerkKerkpoortstraat 12Janne Johs.FeddemaTzumgeen53 jvrouwweduweprotestant2‑145
A-121ZoutslootZoutsloot 28KlaaskeFeddemaHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑22
E-111VijverstraatKleine Bredeplaats 22WemeltieFeddemaTzum53 jvrouwgehuwdprotestant2‑16
C-039VoorstraatVoorstraat 19WemeltieFeddemaHarlingen41 jvrouwgehuwdprotestant1‑83
A-121ZoutslootZoutsloot 28Ytje JFeddemaHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑22
E-006VoorstraatVoorstraat 84AafkeFeenstraDronrijp28 jvrouwgehuwdprotestant1‑142
D-136Lombardstraat 10Abe PFeenstraSexbierumgeen15 jmanongehuwdprotestant1‑136
A-059NoorderhavenNoorderhaven 107BaukjeFeenstraHarlingengeen34 jvrouwweduweprotestant1‑14
B-104ZoutslootZoutsloot 58BienaFeenstraVeenwouden38 jvrouwgehuwdprotestant1‑63
G-186Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 34GeertjeFeenstraHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑125
F-228LaanenLanen 12GrietjeFeenstraHarlingengeen30 jvrouwweduweprotestant2‑89
F-228LaanenLanen 14GrietjeFeenstraHarlingengeen30 jvrouwweduweprotestant2‑89
E-143LaanenPoortje 11ItskeFeenstraSerusterveen64 jvrouwweduweprotestant2‑23
E-143LaanenPoortje 11ItskeFeenstraHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑23
D-136Lombardstraat 10Jelle PietersFeenstraSexbierumgeen17 jmanongehuwdprotestant1‑136
D-136Lombardstraat 10Pieter JFeenstraSexbierumgeen49 jvrouwweduweprotestant1‑136
G-072HofstraatHofstraat 5Popkje GFeenstraFraneker48 jvrouwweduweprotestant2‑106
E-173LaanenLanen 39Reyer JFeenstraHarlingen13 jmanongehuwdprotestant2‑27
E-190LaanenLanen 45RoelofFeenstraGerkeskloostertuinman66 jmangehuwdprotestant2‑30
F-228LaanenLanen 12SytskeFeenstraHarlingen25 jmanongehuwdprotestant2‑89
F-228LaanenLanen 14SytskeFeenstraHarlingen25 jmanongehuwdprotestant2‑89
G-186Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 34Wybe JFeenstraHarlingenschippersknegt64 jmangehuwdprotestant2‑125
C-017BreedeplaatsGrote Bredeplaats 15FoekjeFeersmaHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant1‑77
C-017BreedeplaatsGrote Bredeplaats 15JeltieFeersmaHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑77
C-017BreedeplaatsGrote Bredeplaats 15KlaaskeFeersmaHarlingen28 jvrouwongehuwdprotestant1‑77
C-017BreedeplaatsGrote Bredeplaats 15TrijntieFeersmaHarlingenwinkeliersche32 jvrouwongehuwdprotestant1‑77
F-163HeiligewegHeiligeweg 11RinskeFeikensIJlst50 jvrouwgehuwdprotestant2‑73
E-031VoorstraatVoorstraat 42Maria JohannaFelonAmsterdam68 jvrouwgehuwdprotestant1‑149
E-031VoorstraatVoorstraat 42Maria JohannaFelonAmsterdam68 jvrouwgehuwdprotestant1‑149
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 2MaaikeFenema [Vinnema]Heerenveen25 jvrouwgehuwdprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 4MaaikeFenema [Vinnema]Heerenveen25 jvrouwgehuwdprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 6MaaikeFenema [Vinnema]Heerenveen25 jvrouwgehuwdprotestant1‑35
A-160ZoutslootZoutsloot 61CatharinaFerfLeeuwarden37 jvrouwweduweprotestant1‑29
A-221BargebuurtZeilmakersstraat 6AntieFerwerdaFraneker23 jvrouwgehuwdprotestant1‑40
B-059WortelstraatWortelstraat 8JanFerwerdaHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑56
B-059WortelstraatWortelstraat 8JankeFerwerdaHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑56
F-026BrouwersgragtBrouwersstraat 24Jeltie TFerwerdaHarlingen5 jvrouwgehuwdprotestant2‑46
B-059WortelstraatWortelstraat 8MinkFerwerdaFraneker15 jmanongehuwdprotestant1‑56
H-161Zuiderhaven 44NeeltieFerwerdaHarlingen48 jvrouwgehuwdprotestant2‑176
B-059WortelstraatWortelstraat 8Pieter MFerwerdaFraneker49 jmangehuwdprotestant1‑56
B-059WortelstraatWortelstraat 8SytskeFerwerdaHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑56
F-026BrouwersgragtBrouwersstraat 24Tjebbe JFerwerdaAlmenumvleeschhouwer43 jmanongehuwdprotestant2‑46
E-052VoorstraatGrote Bredeplaats 26GeertruidaFeytersLeeuwarden22 jvrouwongehuwdprotestant1‑153
E-052VoorstraatGrote Bredeplaats 26GeertruidaFeytersLeeuwarden22 jvrouwongehuwdprotestant1‑153
A-193KarremanstraatAnjelierstraat 8CatharinaFielbachHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑35
A-193KarremanstraatAnjelierstraat 8Wytse [Willem]FielbachHarlingentouwslager30 jmangehuwdprotestant1‑35
C-069VoorstraatVoorstraat 81twee_achterBerendFikkeHarlingen35 jmangehuwdprotestant1‑90
C-069VoorstraatVoorstraat 81twee_achterKlaaskeFikkeHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑90
C-069VoorstraatVoorstraat 81twee_achterTrijntieFikkeHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑90
A-129AchterstraatZeilmakersstraat 15Johannes*Filbach [Fielbach]Amsterdamschoenmaker37 jmangehuwdprotestant1‑24
A-140AchterstraatZoutsloot 23JanFlümacherHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑25
A-140AchterstraatZoutsloot 23LodewijkFlümacherMemelstuurman31 jmangehuwdprotestant1‑25
A-140AchterstraatZoutsloot 23SytskeFlümacherHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑25
F-060SchritzenSchritsen 50BerberFlamingBolsward28 jvrouwgehuwdprotestant2‑51
F-060SchritzenSchritsen 50BerberFlamingBolsward28 jvrouwgehuwdprotestant2‑51
E-080ZuiderhavenZuiderhaven 19WilhelminaFlekGroningen37 jvrouwgehuwdprotestant2‑9
H-110WaschbleekWasbleek 56JacobjeFluiterAmelandspinster55 jvrouwweduweprotestant2‑168
E-230Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 16AaltieFluitmanHarlingen9 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
E-230Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 18AaltieFluitmanHarlingen9 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
E-230Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 16GeertjeFluitmanHarlingen4 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
E-230Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 18GeertjeFluitmanHarlingen4 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
E-230Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 16Gerben JFluitmanGaastpannebakker35 jmangehuwdrooms katholiek2‑38
E-230Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 18Gerben JFluitmanGaastpannebakker35 jmangehuwdrooms katholiek2‑38
E-230Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 16JannaFluitmanHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
E-230Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 18JannaFluitmanHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
B-137Achterstraat 31Johannes HFluitmanHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑68
E-230Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 16SetskeFluitmanHarlingen6 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
E-230Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 18SetskeFluitmanHarlingen6 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
C-154NoorderhavenNoorderhaven 66FransFluksHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek1‑103
C-154NoorderhavenNoorderhaven 66HendrikFluksHarlingengrofsmid32 jmangehuwdrooms katholiek1‑103
C-154NoorderhavenNoorderhaven 66SietskeFluksHarlingen7 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑103
C-154NoorderhavenNoorderhaven 66SikkeFluksHarlingen3 jmanongehuwdrooms katholiek1‑103
G-068BrouwersgragtBrouwersstraat 25Anne SjoerdsFoekensMiedumschoolonderwijzer58 jmanweduwnaarprotestant2‑105
G-068BrouwersgragtBrouwersstraat 25Foeke AnnesFoekensHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑105
G-068BrouwersgragtBrouwersstraat 25Grietje SjoerdsFoekensMiedum61 jvrouwgehuwdprotestant2‑105
G-068BrouwersgragtBrouwersstraat 25Jan AnnesFoekensHarlingenkantoorbediende21 jmanongehuwdprotestant2‑105
G-068BrouwersgragtBrouwersstraat 25Siebrege AnnesFoekensHarlingen23 jvrouwongehuwdprotestant2‑105
G-068BrouwersgragtBrouwersstraat 25Sjoerd AnnesFoekensHarlingencargadoor22 jmanongehuwdprotestant2‑105
G-068BrouwersgragtBrouwersstraat 25Syds AnnesFoekensHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑105
C-073VoorstraatVoorstraat 89TrijntieFoekensHarlingen25 jvrouwgehuwdprotestant1‑91
C-073VoorstraatVoorstraat 89TrijntieFoekensHarlingen25 jvrouwgehuwdprotestant1‑91
C-073VoorstraatVoorstraat 89TrijntieFoekensHarlingen25 jvrouwgehuwdprotestant1‑91
C-073VoorstraatVoorstraat 89TrijntieFoekensHarlingen25 jvrouwgehuwdprotestant1‑91
B-151KarremanstraatKarremanstraat 9BernardusFokHarlingenmetselaar30 jmanongehuwdrooms katholiek1‑70
B-151KarremanstraatAchterstraat 27BernardusFokHarlingenmetselaar30 jmanongehuwdrooms katholiek1‑70
G-226Lammert van der steegLammert Warndersteeg 5Grietje LFokHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑131
G-162TypelstegenBorstelsteeg 4JohannesFokHarlingen78 jmanweduwnaarrooms katholiek2‑119
G-226Lammert van der steegLammert Warndersteeg 5Lardus Johs.FokHarlingengeen43 jmanongehuwdprotestant2‑131
G-084HofstraatHofstraat 9AlbertieFokkemaHarlingen39 jvrouwgehuwdprotestant2‑108
G-084HofstraatHofstraat 11AlbertieFokkemaHarlingen39 jvrouwgehuwdprotestant2‑108
D-104NieuwstraatWestersteeg 4DoekeFokkemaHarlingenschoenmakersknegt35 jmangehuwdprotestant1‑133
D-104NieuwstraatOoievaarsteeg 11DoekeFokkemaHarlingenschoenmakersknegt35 jmangehuwdprotestant1‑133
G-261Kerkpoortstraat 49YpkjeFokkemaHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant2‑138
F-126SchritzenSchritsen 5GeyskeFokkema [Vokkema]Harlingen28 jvrouwgehuwdprotestant2‑65
E-141LaanenPoortje 7Geeske SFokkensGoutum43 jvrouwgehuwdprotestant2‑22
A-133AchterstraatZeilmakersstraat 20GezieneFokkensGroningen66 jvrouwgehuwdprotestant1‑24
G-048HeilgewegHeiligeweg 16Gerbrig HenriettaFokkesHeerenveen26 jvrouwgehuwdprotestant2‑101
C-150NoorderhavenNoorderhaven 76UlbeFolkersmaLeeuwardenkantonrechter40 jmanongehuwdprotestant1‑103
C-150NoorderhavenNoorderhaven 78UlbeFolkersmaLeeuwardenkantonrechter40 jmanongehuwdprotestant1‑103
F-177Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 4JanFolkertsHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑76
F-177Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 4TrijntieFolkertsHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑76
G-077Both Apothekerstraat 3CaatjeFolkerts [Volkerts]Nimwegen45 jvrouwgehuwdprotestant2‑107
G-077Both Apothekerstraat 5CaatjeFolkerts [Volkerts]Nimwegen45 jvrouwgehuwdprotestant2‑107
G-310Fabrieksstraat 20CatharinaFonkLeeuwarden28 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑146
G-310Fabrieksstraat 22CatharinaFonkLeeuwarden28 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑146
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegFranekereind 12Aafke IngenaFonteinHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑96
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegFranekereind 14Aafke IngenaFonteinHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑96
A-025NoorderhavenNoorderhaven 43AnnaFonteinHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑7
C-034VoorstraatVoorstraat 11bAnnaFonteinHarlingen40 jvrouwgehuwdprotestant1‑81
C-034VoorstraatVoorstraat 11bAnnaFonteinHarlingen40 jvrouwgehuwdprotestant1‑81
G-001Bij de gewezen FranekerpijpFranekereind 40CatharinaFonteinHarlingen31 jvrouwgehuwdprotestant2‑95
A-025NoorderhavenNoorderhaven 43CatharinaFonteinHarlingen31 jvrouwongehuwdprotestant1‑7
C-052VoorstraatVoorstraat 47Dirk FzFonteinHarlingenzeehandelaar39 jmangehuwdprotestant1‑85
A-025NoorderhavenNoorderhaven 43Dirk PieterszFonteinWar onder Franekerzeehandelaar53 jmangehuwdprotestant1‑7
F-198LaanenLanen 66EmanuelFonteinAmsterdamtimmermansknegt39 jmangehuwdprotestant2‑81
F-198LaanenLanen 66EmanuelFonteinHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑81
A-020NoorderhavenNoorderhaven 33EvaFonteinHarlingen24 jvrouwongehuwdprotestant1‑6
D-017NoordijsNoordijs 15EvaFonteinHarlingen66 jvrouwweduweprotestant1‑117
D-020NoordijsNoordijs 21EvaFonteinHarlingengeen48 jvrouwweduweprotestant1‑117
C-052VoorstraatVoorstraat 47EvaFonteinHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant1‑85
F-198LaanenLanen 66FranciskusFonteinHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑81
A-020NoorderhavenNoorderhaven 33FreerkFonteinHarlingenzeehandelaar61 jmangehuwdprotestant1‑6
A-025NoorderhavenNoorderhaven 43FreerkFonteinHarlingen27 jmanongehuwdprotestant1‑7
C-052VoorstraatVoorstraat 47FreerkFonteinHarlingen2 jmanongehuwdprotestant1‑85
A-020NoorderhavenNoorderhaven 33HendrikFonteinHarlingen29 jmanongehuwdprotestant1‑6
C-052VoorstraatVoorstraat 47JanFonteinHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑85
F-198LaanenLanen 66LeonardusFonteinHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑81
D-017NoordijsNoordijs 15Margaretha*FonteinHarlingen59 jvrouwweduweprotestant1‑117
C-052VoorstraatVoorstraat 47MarthaFonteinHarlingen4 wvrouwongehuwdprotestant1‑85
H-049Rapenburg 20NikolaasFonteinHarlingenboekbindersknegt23 jmanongehuwdprotestant2‑160
F-198LaanenLanen 66PieterFonteinHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑81
A-054NoorderhavenNoorderhaven 99RijkjeFonteinHarlingen24 jvrouwgehuwdprotestant1‑13
D-014NoordijsNoordijs 11noordRijkjeFonteinFraneker53 jvrouwgehuwdprotestant1‑116
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegFranekereind 12RinskeFonteinHarlingen58 jvrouwongehuwdprotestant2‑96
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegFranekereind 14RinskeFonteinHarlingen58 jvrouwongehuwdprotestant2‑96
A-020NoorderhavenNoorderhaven 33Willem JanFonteinHarlingen20 jmanongehuwdprotestant1‑6
G-302HofstraatKerkpoortstraat 14AndriesFopmaHarlingenheerenknegt25 jmanongehuwdprotestant2‑144
G-302HofstraatKerkpoortstraat 16AndriesFopmaHarlingenheerenknegt25 jmanongehuwdprotestant2‑144
H-150Nieuweburen 1Bauke WFopmaHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑174
G-302HofstraatKerkpoortstraat 14Bouke FransenFopmaSpannumkleermaker59 jmangehuwdprotestant2‑144
G-302HofstraatKerkpoortstraat 16Bouke FransenFopmaSpannumkleermaker59 jmangehuwdprotestant2‑144
D-104NieuwstraatWestersteeg 4DieuwkeFopmaHarlingen37 jvrouwgehuwdprotestant1‑133
D-104NieuwstraatOoievaarsteeg 11DieuwkeFopmaHarlingen37 jvrouwgehuwdprotestant1‑133
G-302HofstraatKerkpoortstraat 14NeeltieFopmaHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑144
G-302HofstraatKerkpoortstraat 16NeeltieFopmaHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑144
H-150Nieuweburen 1WytzeFopmaHarlingenschoenmakersknegt29 jmangehuwdprotestant2‑174
B-079Wortelstraat 11AaltieFoppesFraneker25 jvrouwongehuwdprotestant1‑59
C-176NoorderhavenNoorderhaven 34AnnaFrederiksHarlingen49 jvrouwweduweprotestant1‑108
C-176NoorderhavenNoorderhaven 34JantieFrederiksHarlingen39 jvrouwgehuwdprotestant1‑108
D-153NieuwstraatNieuwstraat 37AttieFreerksMakkum63 jvrouwweduweprotestant1‑140
D-153NieuwstraatNieuwstraat 39AttieFreerksMakkum63 jvrouwweduweprotestant1‑140
E-092VijverstraatVijverstraat 7Trijntie HansesFrensWirdum53 jvrouwgehuwdprotestant2‑13
H-080Wasbleek 13Maria Harm.FriensAmsterdam25 jvrouwgehuwdprotestant2‑163
G-024TurfhavenHeiligeweg 66ChristinaFultsmaHarlingen19 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑97
G-024TurfhavenHeiligeweg 66HenderinaFultsmaHarlingen15 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑97
G-024TurfhavenHeiligeweg 66MarijkeFultsmaHarlingen11 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑97
G-024TurfhavenHeiligeweg 66NicolaasFultsmaHarlingenschoenmaker62 jmangehuwdrooms katholiek2‑97
G-024TurfhavenHeiligeweg 66ThomasFultsmaHarlingen21 jmanongehuwdrooms katholiek2‑97
F-219LaanenLanen 28GrietjeFustenbergHarlingen55 jvrouwongehuwdprotestant2‑87
E-247Kleine KerkstraatGrote Kerkstraat 23Akke MozesGaastHarlingen37 jvrouwweduweprotestant2‑41
E-247Kleine KerkstraatGrote Kerkstraat 23Akke MozesGaastHarlingen37 jvrouwweduweprotestant2‑41
G-209Lammert van der steegKruisstraat 10CatharinaGaastRotterdam12 jvrouwongehuwdprotestant2‑130
G-070HofstraatHofstraat 1EvertjeGaastFraneker29 jvrouwgehuwdprotestant2‑105
G-209Lammert van der steegKruisstraat 10Jacoba MGaastIJlstgeen45 jvrouwongehuwdprotestant2‑130
D-042Geweezen Franeker PoortHoogstraat 49RuurdtjeGaastraWorkum45 jvrouwgehuwdprotestant1‑121
E-054VoorstraatGrote Bredeplaats 22ElisabethGalamaHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant2‑4
E-054VoorstraatGrote Bredeplaats 22WeltieGalamaHarlingengeen24 jvrouwongehuwdprotestant2‑4
C-038VoorstraatVoorstraat 17ElisabethGallard [Gailjard]Groningenkoopvrouw39 jvrouwgehuwdprotestant1‑83
C-115KatrugSint Jacobstraat 17Anna MariaGastrikHarlingen23 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑98
C-115KatrugSint Jacobstraat 17Johannes HGastrikKrichheinden in Pruissenkoopman62 jmangehuwdrooms katholiek1‑98
C-115KatrugSint Jacobstraat 17Maria ElisabethGastrikHarlingen28 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑98
C-115KatrugSint Jacobstraat 17Maria LouzaGastrikHarlingen20 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑98
C-115KatrugSint Jacobstraat 17Maria OttoGastrik*Harlingen1 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑98
F-164HeiligewegHeiligeweg 13AndriesGebelHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑73
G-065BrouwersgragtBrouwersstraat 19AnnaGebelHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑104
F-164HeiligewegHeiligeweg 13AntieGebelMidlum15 jvrouwongehuwdprotestant2‑73
C-146NoorderhavenNoorderhaven 88DieuwkeGebelHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant1‑102
C-146NoorderhavenNoorderhaven 88DieuwkeGebelHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant1‑102
F-164HeiligewegHeiligeweg 13ElisabethGebelMidlum11 jvrouwongehuwdprotestant2‑73
E-010VoorstraatVoorstraat 78ElisabethGebelHarlingenwinkeliersche49 jvrouwgehuwdprotestant1‑143
F-164HeiligewegHeiligeweg 13HiekeGebelMidlum5 jvrouwongehuwdprotestant2‑73
F-164HeiligewegHeiligeweg 13HuitscheGebelMidlum13 jvrouwongehuwdprotestant2‑73
C-146NoorderhavenNoorderhaven 88JeltieGebelOosterbierum20 jvrouwongehuwdprotestant1‑102
C-146NoorderhavenNoorderhaven 88JeltieGebelOosterbierum20 jvrouwongehuwdprotestant1‑102
G-065BrouwersgragtBrouwersstraat 19SchelteGebelHarlingentimmerman34 jmangehuwdprotestant2‑104
F-164HeiligewegHeiligeweg 13Syberen AGebelHarlingengeen46 jmangehuwdprotestant2‑73
E-006VoorstraatVoorstraat 84TjerkjeGebelHarlingen26 jvrouwgehuwdprotestant1‑142
G-204Lammert van steegLammert Warndersteeg 18JohannesGeelhofLeeuwardentapper45 jmangehuwdprotestant2‑128
G-204Lammert van steegLammert Warndersteeg 18TrijntieGeelhofHarlingennaaister10 jvrouwongehuwdprotestant2‑128
H-096WaschbleekWasbleek 84DjeuwkeGeestHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑166
H-096WaschbleekWasbleek 84ImkjeGeestHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑166
H-096WaschbleekWasbleek 84KlaskeGeestHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑166
H-096WaschbleekWasbleek 84LamkjeGeestHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑166
H-096WaschbleekWasbleek 84LammertGeestHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑166
H-096WaschbleekWasbleek 84Sikke BGeestHarlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑166
D-099NieuwstraatNieuwstraat 20LuutskeGeikemaHarlingen45 jvrouwgehuwdprotestant1‑132
D-131Oosterkeetstraat 11ElisabethGeinLeeuwarden11 jvrouwongehuwdprotestant1‑136
E-157LaanenLanen 15Anna MariaGeisHarlingen56 jvrouwgehuwdprotestant2‑25
E-068ZuiderhavenHondenstraat 3GrietjeGeitHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant2‑6
F-081SchritzenSchritsen 18AaltieGelderHarlingen61 jvrouwgehuwdprotestant2‑55
F-081SchritzenSchritsen 20AaltieGelderHarlingen61 jvrouwgehuwdprotestant2‑55
C-054VoorstraatVoorstraat 51AndriesGelderKampenbakkersknegt28 jmanongehuwdprotestant1‑86
C-025VoorstraatGrote Bredeplaats 31BerendjeGelderHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 8BerendjeGelderHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 10BerendjeGelderHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant1‑79
F-028BrouwersgragtBrouwersstraat 20DavidGelderHarlingen8 mmanongehuwdisraëliet2‑46
F-028BrouwersgragtBrouwersstraat 20GersonGelderBlokzijl12 jmanongehuwdisraëliet2‑46
G-152TypelstegenGardenierstraat 15Jeltie BGelderHarlingen71 jvrouwweduweprotestant2‑118
F-028BrouwersgragtBrouwersstraat 20LeonGelderHarlingen7 jmanongehuwdisraëliet2‑46
F-028BrouwersgragtBrouwersstraat 20MichielGelderOldemarkvleeschhouwer43 jmangehuwdisraëliet2‑46
F-028BrouwersgragtBrouwersstraat 20MozesGelderBlokzijl17 jmanongehuwdisraëliet2‑46
F-028BrouwersgragtBrouwersstraat 20SaartjeGelderBlokzijl9 jvrouwongehuwdisraëliet2‑46
D-108OyevaarsteegOoievaarsteeg 19JanGelderbloemGroot Amersgeen38 jmanongehuwdprotestant1‑134
A-003NoorderhavenNoorderhaven 3AnnaGelindeHarlingen27 jvrouwweduweprotestant1‑4
H-098WaschbleekWasbleek 80YmkjeGellofsHarlingen23 jvrouwgehuwdprotestant2‑167
G-292Hofstraat 31JacobGerbenHarlingenwafelbakker67 jmanweduwnaarrooms katholiek2‑143
H-135WaschbleekWasbleek 6BaukjeGerbensHolwert70 jvrouwweduweprotestant2‑171
E-105Op de VijverVijver 7FokeltieGerbensWorkum45 jvrouwgehuwdprotestant2‑15
E-105Op de VijverVijver 7FokeltieGerbensWorkum45 jvrouwgehuwdprotestant2‑15
H-014HofstraatHofstraat 2GeertjeGerbrandaHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑154
E-151LaanenDrie Roemersteeg 3GeeskeGerbrandaHarlingengeen32 jmanweduwnaarprotestant2‑24
F-224LaanenLanen 18ReinGerbrandaHarlingen35 jmanongehuwdprotestant2‑88
E-153LaanenDrie Roemersteeg 9JohannaGerkes [Adaams]Harlingennaayster48 jvrouwweduweprotestant2‑24
B-142Achterstraat 51GrietjeGerlofsHarlingen31 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑68
E-116Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 12JohannaGerrebragtRotterdam45 jvrouwgehuwdprotestant2‑17
G-162TypelstegenBorstelsteeg 4TreesjeGerritsHarlingen50 jvrouwweduwerooms katholiek2‑119
G-151TypelstegenGardenierstraat 13TrijntieGerrytsHarlingen45 jvrouwongehuwdprotestant2‑117
A-018NoorderhavenNoorderhaven 29FrederikaGetzenFraneker21 jvrouwongehuwdprotestant1‑6
C-069VoorstraatVoorstraat 81twee_achterJantieGeukerDronrijp50 jvrouwgehuwdprotestant1‑90
D-025NoorderhavenFranekereind 1AaltieGielHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑118
D-025NoorderhavenFranekereind 1AnnaGielHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑118
D-025NoorderhavenFranekereind 1FrederikaGielHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant1‑118
D-025NoorderhavenFranekereind 1NikolaasGielFranekerblauwverwer44 jmangehuwdprotestant1‑118
D-025NoorderhavenFranekereind 1TrijntieGielHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant1‑118
C-196NoorderhavenPrinsenstraat 4DinaGiesenDordrecht82 jvrouwweduweprotestant1‑112
E-121Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 2JohannaGilhardAlmenum28 jvrouwgehuwdprotestant2‑18
E-121Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 2SymonGilhardSchoonhovenzilversmidsknegt66 jmanweduwnaarprotestant2‑18
B-073Droogstraat 75Lodewijk GeorgGingNeurenburgslootemaker32 jmanongehuwdprotestant1‑58
D-024NoorderhavenNoordijs 27AntieGlinstraHarlingen26 jvrouwgehuwdprotestant1‑118
E-185Sint Odolphisteeg 5HielkjeGlinstraSneek21 jvrouwgehuwdprotestant2‑30
E-010VoorstraatVoorstraat 78JanGlinstraHarlingenschippersknegt20 jmanongehuwdprotestant1‑143
E-010VoorstraatVoorstraat 78Jan JansGlinstraVlielandschipper50 jmangehuwdprotestant1‑143
B-039HoogstraatHoogstraat 11KarelGlinstraHarlingen17 jmanongehuwdprotestant1‑53
D-083NieuwstraatNieuwstraat 56Antie KlisGnoddeHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant1‑129
D-083NieuwstraatNieuwstraat 56Pieter KlisGnoddeHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑129
C-079VoorstraatVoorstraat 99JeanGoddinGlons prov. Luikstroohoedemaker33 jmanongehuwdrooms katholiek1‑93
F-040SchritzenSchritsen 58AafkeGodthelpHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑49
C-024BreedeplaatsGrote Bredeplaats 29AlbertGodthelpHarlingen18 jmanongehuwdprotestant1‑78
C-024BreedeplaatsGrote Bredeplaats 29CatharinaGodthelpHarlingen27 jvrouwongehuwdprotestant1‑78
C-024BreedeplaatsGrote Bredeplaats 29EgbertGodthelpHarlingenkantoorbediende29 jmanongehuwdprotestant1‑78
F-040SchritzenSchritsen 58GeertruidaGodthelpHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑49
E-130Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 15HendrikGodthelpHarlingenvleeshouwer41 jmangehuwdprotestant2‑21
E-130Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 15HendrikGodthelpHarlingenvleeshouwer41 jmangehuwdprotestant2‑21
E-130Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 15HendrikGodthelpHarlingenvleeshouwer41 jmangehuwdprotestant2‑21
F-040SchritzenSchritsen 58Johs.GodthelpHarlingen33 jmangehuwdprotestant2‑49
F-040SchritzenSchritsen 58Johs.GodthelpHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑49
C-024BreedeplaatsGrote Bredeplaats 29Johs. MGodthelpBergen Op Zoomvleeshouwer70 jmangehuwdprotestant1‑78
E-018VoorstraatVoorstraat 62Mettje Johs.GodthelpHarlingen43 jvrouwgehuwdprotestant1‑146
G-054HeilgewegHeiligeweg 4SophiaGodthelpHarlingen45 jvrouwgehuwdprotestant2‑102
F-040SchritzenSchritsen 58SytskeGodthelpHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑49
F-040SchritzenSchritsen 58ThomasGodthelpHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑49
C-024BreedeplaatsGrote Bredeplaats 29WillemGodthelpHarlingenhuistimmerman26 jmanongehuwdprotestant1‑78
G-069BrouwersgragtBrouwersstraat 27JacobaGoedeHarlingen26 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑105
G-167TypelstegenBorstelsteeg 7HylkeGoedemoedLeeuwarden14 jmanongehuwdprotestant2‑120
C-170Op de RinnertspijpNoorderhaven 36AukjeGoedkoopWorkum34 jvrouwgehuwdprotestant1‑106
C-089Bij de Grote SluisSchoolsteeg 1BernardusGoldewijkHarlingen23 jmangehuwdprotestant1‑95
C-089Bij de Grote SluisSchoolsteeg 3BernardusGoldewijkHarlingen23 jmangehuwdprotestant1‑95
F-145SchritzenSchritsen 45DirkGoldewijkHarlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑70
F-145SchritzenSchritsen 45WillemGoldewijkAmersfoort55 jmangehuwdrooms katholiek2‑70
F-145SchritzenSchritsen 45WillempjeGoldewijkHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑70
E-250TurfhavenHeiligeweg 25AndriesGonggrijpHarlingen24 jmanongehuwdprotestant2‑41
E-250TurfhavenHeiligeweg 25AnnaGonggrijpHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑41
B-165Aan de StadswalLiemendijk 4BerberGonggrijpHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑72
B-165Aan de StadswalLiemendijk 6BerberGonggrijpHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑72
E-250TurfhavenHeiligeweg 25CatharinaGonggrijpHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑41
A-115BildstraatBildtstraat 21CornelisGonggrijpHarlingen26 jmanongehuwdprotestant1‑21
E-250TurfhavenHeiligeweg 25ElisabethGonggrijpHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑41
B-165Aan de StadswalLiemendijk 4FrederikGonggrijpHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑72
B-165Aan de StadswalLiemendijk 6FrederikGonggrijpHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑72
E-250TurfhavenHeiligeweg 25HendrikGonggrijpHarlingen20 jmanongehuwdprotestant2‑41
E-250TurfhavenHeiligeweg 25JanGonggrijpHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑41
A-115BildstraatBildtstraat 21JohannesGonggrijpHarlingentouwslager17 jmanongehuwdprotestant1‑21
B-165Aan de StadswalLiemendijk 4JustusGonggrijpHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑72
B-165Aan de StadswalLiemendijk 6JustusGonggrijpHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑72
E-250TurfhavenHeiligeweg 25KlaasGonggrijpHarlingenschoenmaker49 jmangehuwdprotestant2‑41
D-052Gewezen Franeker PoortHoogstraat 32PetroneliaGonggrijpHarlingen35 jvrouwongehuwdprotestant1‑123
D-052Gewezen Franeker PoortHoogstraat 32Rinia JGonggrijpHarlingenonderwijzer der jeugd71 jmangehuwdprotestant1‑123
E-191LaanenLanen 47Sytske JustinusGonggrijpHarlingen39 jvrouwgehuwdprotestant2‑31
B-165Aan de StadswalLiemendijk 4TrijntieGonggrijpHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑72
B-165Aan de StadswalLiemendijk 6TrijntieGonggrijpHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑72
D-052Gewezen Franeker PoortHoogstraat 32TrijntieGonggrijpHarlingen26 jvrouwongehuwdprotestant1‑123
B-165Aan de StadswalLiemendijk 4YedeGonggrijpHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑72
B-165Aan de StadswalLiemendijk 6YedeGonggrijpHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑72
D-045Geweezen Franeker PoortLiemendijk 42HarmenGonggrijp [Gongrijp]Harlingenzaakwaarnemer35 jmangehuwdprotestant1‑121
D-045Geweezen Franeker PoortLiemendijk 42PetronellaGonggrijp [Gongrijp]Harlingen2 jmanongehuwdprotestant1‑121
D-045Geweezen Franeker PoortLiemendijk 42TrijntieGonggrijp [Gongrijp]Harlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑121
E-004VoorstraatVoorstraat 88AntieGoorDokkum64 jvrouwweduweprotestant1‑141
F-012ZuiderhavenZuiderhaven 65BaukjeGorkumLeeuwarden49 jvrouwongehuwdprotestant2‑44
D-128OyevaarsteegOosterkeetstraat 3AaltieGorterVlieland49 jvrouwgehuwdprotestant1‑135
H-165Schoolstraat 2AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 2AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 4AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 6AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 8AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 10AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 12AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 14AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 16AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 18AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 20AnnaGorterSneek8 jvrouwongehuwdprotestant2‑176
D-143Nieuwstraat 5Femke KGorterHarlingengeen54 jvrouwweduweprotestant1‑138
A-100KarremanstraatKarremanstraat 24GrietjeGorterWestzaan58 jvrouwweduweprotestant1‑18
A-100KarremanstraatKarremanstraat 24HendrikGorterHarlingen20 jmanongehuwdprotestant1‑18
H-165Schoolstraat 2Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 2Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 4Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 6Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 8Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 10Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 12Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 14Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 16Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 18Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
H-165Schoolstraat 20Jacobus MGorterHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑176
A-202KarremanstraatKarremanstraat 4Johannes PGorterHarlingen22 jmanongehuwdprotestant1‑37
A-100KarremanstraatKarremanstraat 24KlaasGorterHarlingen18 jmanongehuwdprotestant1‑18
E-206LaanenComediesteeg 6KlaasGorterHolwerdwerkman30 jmangehuwdprotestant2‑34
E-206LaanenComediesteeg 6MaatjeGorterHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑34
A-202KarremanstraatKarremanstraat 4Siebout PGorterHarlingen16 jmanongehuwdprotestant1‑37
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6JanGoslingsHarlingen3 wmanongehuwdprotestant2‑5
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6JanGoslingsHarlingen3 wmanongehuwdprotestant2‑5
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6MichielGoslingsDokkumnotaris40 jmangehuwdprotestant2‑5
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6MichielGoslingsDokkumnotaris40 jmangehuwdprotestant2‑5
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6Petrus GreidanusGoslingsHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑5
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6Petrus GreidanusGoslingsHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑5
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6PietjeGoslingsHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑5
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6PietjeGoslingsHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑5
H-046Rapenburg 14HansGovertsMakkumstokersknegt64 jmangehuwdprotestant2‑159
B-127ZoutslootZoutsloot 107Hille LGovertsHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑66
B-127ZoutslootZoutsloot 109Hille LGovertsHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑66
B-127ZoutslootZoutsloot 107Lieuwkje LGovertsHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑66
B-127ZoutslootZoutsloot 109Lieuwkje LGovertsHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑66
B-127ZoutslootZoutsloot 107Lolle SGovertsBolswardmeesterknegt der panfanbriek38 jmangehuwdprotestant1‑66
B-127ZoutslootZoutsloot 109Lolle SGovertsBolswardmeesterknegt der panfanbriek38 jmangehuwdprotestant1‑66
B-127ZoutslootZoutsloot 107Mentie LGovertsHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑66
B-127ZoutslootZoutsloot 109Mentie LGovertsHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑66
B-127ZoutslootZoutsloot 107Sytze LGovertsHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑66
B-127ZoutslootZoutsloot 109Sytze LGovertsHarlingen13 jmanongehuwdprotestant1‑66
G-207Lammert van steegLammert Warndersteeg 12PierkjeGoverts [Gooverts]Workum32 jvrouwgehuwdprotestant2‑129
B-019HoogstraatHoogstraat 22WillemkeGoverts [Govers]Makkumwinkeliersche34 jvrouwgehuwdprotestant1‑48
H-076Wasbleek 3AaltieGraafInzumerzijlgeen38 jvrouwweduweprotestant2‑163
G-271Molenpad 16AketaGraafHarlingen6 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑140
G-271Molenpad 16ArjanGraafHarlingen18 jmanongehuwdrooms katholiek2‑140
G-271Molenpad 16BauwkeGraafHarlingen20 jmanongehuwdrooms katholiek2‑140
G-271Molenpad 16GeertjeGraafHarlingen12 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑140
G-271Molenpad 16Jan BGraafHarlingengeen46 jmangehuwdrooms katholiek2‑140
G-251Moriaanstraat 3JantieGraafWorkum25 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑136
G-271Molenpad 16MurkGraafHarlingen15 jmanongehuwdrooms katholiek2‑140
G-271Molenpad 16WelskeGraafHarlingen3 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑140
E-177Sint Odolphisteeg 16Zijke Hends.GraafDragten78 jvrouwweduweprotestant2‑28
F-011ZuiderhavenZuiderhaven 63KarelGraaflandParamaribo19 jmanongehuwdprotestant2‑43
H-236Havenplein 18WilhelminaGraansmaAmsterdam37 jvrouwweduweprotestant2‑188
H-236Havenplein 18WilhelminaGraansmaAmsterdam37 jvrouwweduweprotestant2‑188
H-128WaschbleekWasbleek 20Dirk HGrambergHarlingenwever29 jmangehuwdprotestant2‑170
A-050NoorderhavenNoorderhaven 91EkeGratamaHarlingen45 jvrouwgehuwdprotestant1‑12
A-028NoorderhavenNoorderhaven 49RinskeGratamaHarlingenkoopman [sic]50 jvrouwgehuwdprotestant1‑8
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6AnnaGreydanusHarlingen33 jvrouwgehuwdprotestant2‑5
E-063Grote BreedeplaatsGrote Bredeplaats 6AnnaGreydanusHarlingen33 jvrouwgehuwdprotestant2‑5
E-032VoorstraatVoorstraat 40JoannaGreydanusHarlingen40 jvrouwgehuwdprotestant1‑149
F-013ZuiderhavenZuiderhaven 69PetronellaGreydanusHarlingen72 jvrouwweduweprotestant2‑44
A-042NoorderhavenNoorderhaven 75SophiaGreydanusLeeuwardenwinkeliersche66 jvrouwgehuwdprotestant1‑11
A-042NoorderhavenNoorderhaven 75SophiaGreydanusLeeuwardenwinkeliersche66 jvrouwgehuwdprotestant1‑11
E-005VoorstraatVoorstraat 86AntieGroenHarlingen38 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑142
E-171LaanenLanen 35Berent JGroenHarlingenschoenmaker60 jmangehuwdprotestant2‑27
H-169Grote Werf 2GeertruidaGroenHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-169Grote Werf 4GeertruidaGroenHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
E-126Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 7HitjeGroenHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑19
B-032HoogstraatRozemarijnstraat 3HoukjeGroenHarlingen30 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑51
G-292Hofstraat 31Janke MGroenHarlingen37 jvrouwongehuwdprotestant2‑143
G-294HofstraatHofstraat 35JohannesGroenHarlingengeen34 jmangehuwdprotestant2‑144
E-171LaanenLanen 35Wiebo BGroenHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑27
D-031NoordijsFranekereind 15GerardusGroeneweegenHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑120
D-031NoordijsFranekereind 15HarmanusGroeneweegenAmsterdampredikant46 jmangehuwdprotestant1‑120
D-031NoordijsFranekereind 15HermanusGroeneweegenHarlingen15 jmanongehuwdprotestant1‑120
D-031NoordijsFranekereind 15Jan HendrikGroeneweegenHarlingen9 jmanongehuwdprotestant1‑120
E-191LaanenLanen 47AploniaGroenewoudHarlingen5 wvrouwongehuwdprotestant2‑30
E-235Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 6GerardusGroenewoudDeinumkorenmeeter50 jmangehuwdprotestant2‑39
E-235Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 6GerardusGroenewoudDeinumkorenmeeter50 jmangehuwdprotestant2‑39
E-235Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 6HendrikGroenewoudHarlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑39
E-235Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 6HendrikGroenewoudHarlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑39
E-191LaanenLanen 47JohannesGroenewoudHarlingenbakkersknegt26 jmangehuwdprotestant2‑30
E-235Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 6SjoekeGroenewoudHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑39
E-235Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 6SjoekeGroenewoudHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑39
E-235Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 6YetjeGroenewoudHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant2‑39
E-235Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 6YetjeGroenewoudHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant2‑39
E-191LaanenLanen 47EvertjeGroeniaHarlingen25 jvrouwgehuwdprotestant2‑30
F-179Grote KerkstraatLanen 87AafkeGrootHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant2‑76
E-003VoorstraatVoorstraat 90AafkeGrootHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑141
A-147ZoutslootZoutsloot 39AagjeGrootWestzaan57 jvrouwweduweprotestant1‑26
F-082SchritzenSchritsen 16AkeGrootHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑55
F-217LaanenJekelsteeg 1AntieGrootHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑86
C-002Bij de HavenspoortHavenplein 1AntjeGrootHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant1‑74
C-188NoorderhavenNoorderhaven 10achterAntjeGrootHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑111
F-082SchritzenSchritsen 16BarteleGrootHarlingenbuitenvaarder21 jmanongehuwdprotestant2‑55
E-234Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 8DieuwkeGrootHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑39
B-053HoogstraatHoogstraat 37Dievertie KGrootMakkum28 jvrouwongehuwdprotestant1‑55
F-217LaanenJekelsteeg 1DirkGrootHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑86
A-198KarremanstraatAnjelierstraat 5EeltieGrootMidlum15 jmanongehuwdprotestant1‑36
B-054HoogstraatHoogstraat 39ElisabethGrootHarlingen32 jvrouwongehuwdprotestant1‑55
B-014ScheerstraatScheerstraat 11ElisabethGrootHarlingenwinkeliersche51 jvrouwweduweprotestant1‑47
C-188NoorderhavenNoorderhaven 10achterEmmaGrootHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑111
B-053HoogstraatHoogstraat 37Fokeltie KGrootMakkum32 jvrouwgehuwdprotestant1‑55
A-198KarremanstraatAnjelierstraat 5FokkeGrootAlmenum14 jmanongehuwdprotestant1‑36
F-082SchritzenSchritsen 16GeeltieGrootHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑55
H-114WaschbleekWasbleek 48GeertGrootHarlingenkorfmakersknegt21 jmanongehuwdprotestant2‑169
A-198KarremanstraatAnjelierstraat 5GerbenGrootMakkum49 jmangehuwdprotestant1‑36
A-198KarremanstraatAnjelierstraat 5GerritGrootFraneker16 jmanongehuwdprotestant1‑36
F-217LaanenJekelsteeg 1GrietjeGrootHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑86
G-318Klaverbladstraat 14GrietjeGrootHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑147
C-048VoorstraatVoorstraat 37GrietjeGrootHarlingenbakkersche44 jvrouwweduweprotestant1‑84
E-234Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 8GrietjeGrootHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑39
E-242Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 15Grietje YzaakGrootAmsterdam66 jvrouwgehuwdisraëliet2‑40
G-167TypelstegenBorstelsteeg 7HenderikaGrootHarlingen41 jvrouwgehuwdprotestant2‑120
G-203Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 41HiskeGrootHarlingenwinkeliersche51 jvrouwweduweprotestant2‑128
G-203Grote KerkstraatLammert Warndersteeg 20HiskeGrootHarlingenwinkeliersche51 jvrouwweduweprotestant2‑128
G-203Grote KerkstraatLammert Warndersteeg 22HiskeGrootHarlingenwinkeliersche51 jvrouwweduweprotestant2‑128
A-125ZoutslootZoutsloot 18HiskeGrootHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑23
F-227LaanenLanen 16HiskeGrootHarlingen52 jvrouwgehuwdprotestant2‑89
F-227LaanenLanen 16HiskeGrootHarlingen52 jvrouwgehuwdprotestant2‑89
A-029NoorderhavenNoorderhaven 51Hyke JansGrootHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑8
C-002Bij de HavenspoortHavenplein 1IemkjeGrootHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant1‑74
A-021NoorderhavenNoorderhaven 35IemkjeGrootHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑6
C-188NoorderhavenNoorderhaven 10achterJacobGrootHarlingenschoenmaker40 jmangehuwdprotestant1‑111
F-082SchritzenSchritsen 16Jacob SGrootHarlingenkruyer48 jmangehuwdprotestant2‑55
H-114WaschbleekWasbleek 48JanGrootHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑169
F-112OssemarktGrote Ossenmarkt 7Jan PietersGrootHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑62
C-116KatrugSint Jacobstraat 19Jan SGrootHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑98
H-233Havenplein 18JankeGrootHarlingen65 jvrouwgehuwdprotestant2‑188
C-031VoorstraatVoorstraat 7JankeGrootKimswerd44 jvrouwweduweprotestant1‑80
G-223Lammert van der steegLammert Warndersteeg 1Janke YGrootHarlingen41 jvrouwgehuwdprotestant2‑130
G-223Lammert van der steegLammert Warndersteeg 1Janke YGrootHarlingen41 jvrouwgehuwdprotestant2‑130
G-318Klaverbladstraat 14JannaGrootHarlingen6 mvrouwongehuwdprotestant2‑147
G-200Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 35JantieGrootFraneker18 jvrouwongehuwdprotestant2‑128
D-074Gewezen Franeker PijpFranekereind 25Jantie JansGrootHarlingennaaister40 jvrouwongehuwdprotestant1‑127
D-074Gewezen Franeker PijpOoievaarsteeg 35Jantie JansGrootHarlingennaaister40 jvrouwongehuwdprotestant1‑127
F-217LaanenJekelsteeg 1JohannaGrootHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑86
F-082SchritzenSchritsen 16KlaasGrootHarlingen15 jmanongehuwdprotestant2‑55
G-304Agter de KerkKerkpoortstraat 10KlaasGrootHindelopen33 jmanongehuwdprotestant2‑145
C-031VoorstraatVoorstraat 7KlaaskeGrootHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑80
G-244Agter de Grote KerkKerkpoortstraat 23LeentieGrootHarlingen26 jvrouwgehuwdprotestant2‑135
G-244Agter de Grote KerkKerkpoortstraat 23LeentieGrootHarlingen26 jvrouwgehuwdprotestant2‑135
C-182NoorderhavenNoorderhaven 20MaaikeGrootMidlum21 jvrouwongehuwdprotestant1‑109
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3MartinusGrootHarlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑62
F-082SchritzenSchritsen 16PieterGrootHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑55
F-111OssemarktGrote Ossenmarkt 5Pieter JansGrootHarlingenmolenaarsknegt31 jmangehuwdprotestant2‑62
H-224Weeshuisstraat 0PietjeGrootHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑186
E-051VoorstraatVoorstraat 4Pietje CGrootHarlingenkoek- en banketbakker [sic]44 jvrouwongehuwdprotestant1‑153
E-176Sint Odolphisteeg 18ReinGrootHarlingengleibakker30 jmanongehuwdprotestant2‑28
G-318Klaverbladstraat 14Rein FGrootHarlingenmetzelaar31 jmanweduwnaarprotestant2‑147
E-234Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 8ServaasGrootHarlingen19 jmanongehuwdprotestant2‑39
F-217LaanenJekelsteeg 1SeyeGrootHarlingen40 jmanongehuwdprotestant2‑86
H-224Weeshuisstraat 0Sietske HGrootHarlingen46 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
G-278Kerkpoortstraat 53Sijke YemesGrootHarlingen42 jvrouwgehuwdprotestant2‑141
C-116KatrugSint Jacobstraat 19Simme JGrootAchlumkoopman en winkelier74 jmangehuwdprotestant1‑98
F-082SchritzenSchritsen 16SybrigjeGrootHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑55
A-105ZoutslootZoutsloot 42Sytske TGrootHarlingen69 jvrouwweduweprotestant1‑19
E-176Sint Odolphisteeg 18SytzeGrootHarlingengleibakker21 jmanongehuwdprotestant2‑28
B-022HoogstraatHerenwaltje 19TjebbeGrootHarlingenschoenmakersknegt40 jmangehuwdprotestant1‑48
B-054HoogstraatHoogstraat 39Trijntie YGrootHarlingenkasteleinsche en voermannerij46 jvrouwweduweprotestant1‑55
E-234Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 8VrouwkjeGrootHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑39
B-022HoogstraatHerenwaltje 19WilhelminaGrootHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑48
F-082SchritzenSchritsen 16YpeGrootHarlingenschoenmaker17 jmanongehuwdprotestant2‑55
F-084SchritzenSchritsen 10Ype SGrootHarlingenschoenmaker47 jmanongehuwdprotestant2‑56
F-084SchritzenSchritsen 12Ype SGrootHarlingenschoenmaker47 jmanongehuwdprotestant2‑56
E-176Sint Odolphisteeg 18YtjeGrootHarlingennaaister24 jvrouwongehuwdprotestant2‑28
A-025NoorderhavenNoorderhaven 43ZytskeGrootHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑7
C-170Op de RinnertspijpNoorderhaven 36Wilhelmina [Mientje GorriGroot [Gorrits]Harlingen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑106
A-109ZoutslootZoutsloot 32NeeltieGroot [Mulder]Harlingen40 jvrouwweduweprotestant1‑20
C-080VoorstraatVoorstraat 101SusannaGubbeleMakkumwinkeliersche72 jvrouwweduwerooms katholiek1‑93
F-030BrouwersgragtBrouwersstraat 16Atte Brs.HaagsmaHeeg2 jmanongehuwdprotestant2‑47
F-030BrouwersgragtBrouwersstraat 16Broer AttesHaagsmaHeegscheepstimmerman29 jmangehuwdprotestant2‑47
E-119Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 6CornelisHaagsmaLemmerbaantjer35 jmanongehuwdprotestant2‑18
E-119Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 6HendrikHaagsmaLemmerzeylmakersknegt65 jmangehuwdprotestant2‑18
C-191NoorderhavenNoorderhaven 4Klara HHaagsmaLemmer28 jvrouwgehuwdprotestant1‑111
C-070VoorstraatVoorstraat 83EppeHaakemaGarrelsweerbakker28 jmangehuwdprotestant1‑91
E-090VijverstraatHerenknechtenkamerstraat 19Dirk HHaaksmaLemmerscheepstimmerman33 jmangehuwdprotestant2‑12
E-090VijverstraatHerenknechtenkamerstraat 19GrietjeHaaksmaHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑12
E-090VijverstraatHerenknechtenkamerstraat 19HendrikHaaksmaHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑12
E-090VijverstraatHerenknechtenkamerstraat 19NeeltieHaaksmaHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑12
E-090VijverstraatHerenknechtenkamerstraat 19PietjeHaaksmaHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑12
F-244VijverstraatVijverstraat 22FokkeHaanAlmenum17 jmanongehuwdprotestant2‑93
A-146ZoutslootZoutsloot 37Folkert WHaanLeeuwarden4 jmanongehuwdprotestant1‑26
C-005Bij de HavensbrugZuiderhaven 7GeertjeHaanMidlum22 jvrouwongehuwdprotestant1‑75
C-195NoorderhavenZuiderhaven 1HenderikaHaanHarlingen30 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑112
B-028HoogstraatRommelhaven 5HillegondaHaanLeeuwarden62 jvrouwgehuwdprotestant1‑50
B-028HoogstraatHoogstraat 10HillegondaHaanLeeuwarden62 jvrouwgehuwdprotestant1‑50
B-108ZoutslootKarremanstraat 19IzabellaHaanHarlingen1 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑64
B-108ZoutslootKarremanstraat 19JanHaanHarlingen4 jmanongehuwdrooms katholiek1‑64
E-081ZuiderhavenZuiderhaven 21Jan EHaanVeendamwaarnemende blokmaker26 jmanongehuwdprotestant2‑9
F-244VijverstraatVijverstraat 22JohannesHaanHarlingenwerkman48 jmangehuwdprotestant2‑93
F-244VijverstraatVijverstraat 22JoukjeHaanMidlum20 jvrouwongehuwdprotestant2‑93
A-146ZoutslootZoutsloot 37KlaasHaanGroningen7 jmanongehuwdprotestant1‑26
E-014VoorstraatVoorstraat 70RiekjeHaanLeeuwarden35 jvrouwongehuwdprotestant1‑144
F-244VijverstraatVijverstraat 22RigtjeHaanHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑93
F-244VijverstraatVijverstraat 22SchelteHaanHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑93
B-108ZoutslootKarremanstraat 19SuffridusHaanHarlingen3 jmanongehuwdrooms katholiek1‑64
A-146ZoutslootZoutsloot 37SybeHaanVeenwoudens rijks commies33 jmangehuwdprotestant1‑26
B-108ZoutslootKarremanstraat 19Tetje JHaanHarlingenzeeman42 jmangehuwdrooms katholiek1‑64
G-039HeilgewegHeiligeweg 32TijntieHaanWorkumgeen49 jvrouwweduweprotestant2‑100
A-146ZoutslootZoutsloot 37Titia SophiaHaanLeeuwarden2 jvrouwongehuwdprotestant1‑26
G-276Molenpad 2Trijntie AukesHaanHarlingen35 jvrouwgehuwdprotestant2‑141
B-050HoogstraatHoogstraat 33GrietjeHaarsmaFraneker64 jvrouwweduweprotestant1‑55
H-065Rozengracht 16AndriesHaasHarlingenleerloyer30 jmanongehuwdprotestant2‑161
H-065Rozengracht 16AntieHaasHarlingen27 jvrouwongehuwdprotestant2‑161
H-065Rozengracht 16CristoffelHaasHarlingenleerloyer57 jmangehuwdprotestant2‑161
C-007Bij de HavensbrugPrinsenstraat 10JetskeHaasHarlingenbakkersche34 jvrouwweduweprotestant1‑75
D-029NoordijsFranekereind 9YemeHaasFranekerbakkersknegt35 jmanongehuwdprotestant1‑119
A-074ZoutslootZoutsloot 6JohannaHabbecotheLeeuwarden28 jvrouwgehuwdprotestant1‑16
H-224Weeshuisstraat 0SerienaHagaDrontheim60 jvrouwweduweprotestant2‑185
G-252Fabrieksstraat 32KlaasHagedoornHeegscheepstimmerman22 jmanongehuwdrooms katholiek2‑136
C-165NoorderhavenNoorderhaven 42GeertruidHagenElberfeld61 jvrouwongehuwdprotestant1‑105
A-117BildstraatBildtstraat 18PaulusHaitsmaFranekerbakker27 jmangehuwdprotestant1‑21
A-117BildstraatBildtstraat 18TjepkeHaitsmaFraneker12 jmanongehuwdprotestant1‑21
C-075VoorstraatVoorstraat 93JanHallLondonkapitein ter zee28 jmangehuwdprotestant1‑92
C-075VoorstraatVoorstraat 93JanHallLondonkapitein ter zee28 jmangehuwdprotestant1‑92
C-075VoorstraatVoorstraat 93JanHallHarlingen2 jmanongehuwdprotestant1‑92
C-075VoorstraatVoorstraat 93JanHallHarlingen2 jmanongehuwdprotestant1‑92
C-075VoorstraatVoorstraat 93MariannaHallHarlingen8 mvrouwongehuwdprotestant1‑92
C-075VoorstraatVoorstraat 93MariannaHallHarlingen8 mvrouwongehuwdprotestant1‑92
E-094VijverstraatVijverstraat 11RinskeHallemaHarlingen57 jvrouwweduweprotestant2‑13
A-036NoorderhavenNoorderhaven 63GrietjeHalstraFraneker24 jvrouwongehuwdprotestant1‑9
B-133KarremanstraatKarremanstraat 11LeentjeHamersSneek60 jvrouwweduwerooms katholiek1‑67
D-099NieuwstraatNieuwstraat 20PieterHamersHarlingen25 jmanongehuwdprotestant1‑132
E-095VijverstraatVijver 12Poptje Maria [Maria PopkeHamersFraneker45 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑13
E-154LaanenLanen 9HenderinaHandtArle33 jvrouwgehuwdprotestant2‑24
E-154LaanenLanen 9HenderinaHandtArle33 jvrouwgehuwdprotestant2‑24
A-069BildstraatBildtstraat 22AnnaHanekampHarlingen38 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑16
C-022BreedeplaatsGrote Bredeplaats 25CatharinaHanekampHarlingen25 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑78
C-022BreedeplaatsGrote Bredeplaats 25JohannesHanekampLeeuwardenwinkelier67 jmangehuwdrooms katholiek1‑78
C-022BreedeplaatsGrote Bredeplaats 25JohannesHanekampHarlingen29 jmanongehuwdrooms katholiek1‑78
G-027TurfhavenHeiligeweg 60JacobHanekuikHarlingennotaris58 jmangehuwdprotestant2‑97
G-027TurfhavenHeiligeweg 60JacobHanekuikHarlingennotaris58 jmangehuwdprotestant2‑97
G-027TurfhavenHeiligeweg 60JacobHanekuikHarlingennotaris58 jmangehuwdprotestant2‑97
G-027TurfhavenHeiligeweg 60PetronellaHanekuikHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑97
G-027TurfhavenHeiligeweg 60PetronellaHanekuikHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑97
G-027TurfhavenHeiligeweg 60PetronellaHanekuikHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑97
G-027TurfhavenHeiligeweg 60RinskeHanekuikHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑97
G-027TurfhavenHeiligeweg 60RinskeHanekuikHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑97
G-027TurfhavenHeiligeweg 60RinskeHanekuikHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑97
G-152TypelstegenGardenierstraat 15AntieHankersHarlingenspinster53 jvrouwweduwerooms katholiek2‑118
F-209LaanenLanen 44AkkeHankesHarlingen25 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑83
E-017VoorstraatVoorstraat 64EvaHankesHarlingen16 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑145
F-209LaanenLanen 44GeertieHankesHarlingen38 jvrouwweduwerooms katholiek2‑83
G-027TurfhavenHeiligeweg 60ElizabethHannemaHarlingen49 jvrouwgehuwdprotestant2‑97
G-027TurfhavenHeiligeweg 60ElizabethHannemaHarlingen49 jvrouwgehuwdprotestant2‑97
G-027TurfhavenHeiligeweg 60ElizabethHannemaHarlingen49 jvrouwgehuwdprotestant2‑97
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegFranekereind 12IngenaHannemaHarlingenzoutziederij51 jvrouwweduweprotestant2‑96
G-016Bij de Lammert v.d. BrugsteegFranekereind 14IngenaHannemaHarlingenzoutziederij51 jvrouwweduweprotestant2‑96
F-090Jan RuurdstraatJan Ruurdstraat 3FranciskaHannenLeeuwarden30 jvrouwgehuwdprotestant2‑57
F-090Jan RuurdstraatJan Ruurdstraat 3FranciskaHannenLeeuwarden30 jvrouwgehuwdprotestant2‑57
H-121WaschbleekWasbleek 34PieterHansenGroningenwerkman72 jmangehuwdprotestant2‑170
G-279Kerkpoortstraat 55KlaasHantjesHeegscheepstimmerknegt25 jmanongehuwdprotestant2‑142
G-279Kerkpoortstraat 55KlaasHantjesHeegscheepstimmerknegt25 jmanongehuwdprotestant2‑142
G-279Kerkpoortstraat 55KlaasHantjesHeegscheepstimmerknegt25 jmanongehuwdprotestant2‑142
F-198LaanenLanen 66HendrikjeHanzenHarlingen26 jvrouwweduweprotestant2‑81
E-196LaanenLanen 65Aantie JHardaHouw47 jvrouwgehuwdprotestant2‑32
E-196LaanenLanen 65Aantie JHardaHouw47 jvrouwgehuwdprotestant2‑32
H-122WaschbleekWasbleek 32Folkeltie HHardaCornwerdgeen49 jvrouwweduweprotestant2‑170
G-227Lammert van der steegLammert Warndersteeg 7HitjeHardaAlmenum22 jvrouwgehuwdprotestant2‑132
F-140SchritzenSchritsen 35Wiebe HHardaHouw40 jmangehuwdprotestant2‑69
D-094NieuwstraatNieuwstraat 32EngeltieHardenbergSneek37 jvrouwgehuwdprotestant1‑131
B-059WortelstraatWortelstraat 8SytskeHaringTzummarum47 jvrouwgehuwdprotestant1‑56
B-152KarremanstraatAnjelierstraat 13YetjeHaringTzummarum43 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑70
H-007HofstraatHofstraat 24DoekeHaringaHarlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 26DoekeHaringaHarlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 24DouweHaringaHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 26DouweHaringaHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 24HaringHaringaWorkumpannebakker35 jmangehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 26HaringHaringaWorkumpannebakker35 jmangehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 24HarmenHaringaHarlingen4 jmanongehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 26HarmenHaringaHarlingen4 jmanongehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 24JohannesHaringaHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑152
H-007HofstraatHofstraat 26JohannesHaringaHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑152
F-128SchritzenSchritsen 11DouwtieHarkemaPietersbierum32 jvrouwgehuwdprotestant2‑66
F-128SchritzenSchritsen 11HiltieHarkemaPietersbierum16 jvrouwongehuwdprotestant2‑66
E-133Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 21HiltieHarkemaHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑21
B-102ZoutslootZoutsloot 64Iege SHarkemaSexbierum28 jmangehuwdprotestant1‑63
B-102ZoutslootZoutsloot 66Iege SHarkemaSexbierum28 jmangehuwdprotestant1‑63
B-102ZoutslootZoutsloot 64Wapke SHarkemaHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑63
B-102ZoutslootZoutsloot 66Wapke SHarkemaHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑63
A-175ZoutslootBildtstraat 7YemkjeHarkemaSexbierum56 jvrouwgehuwdprotestant1‑32
B-009ScheerstraatScheerstraat 1YemkjeHarkemaSerusterveenwinkeliersche67 jvrouwweduweprotestant1‑46
C-146NoorderhavenNoorderhaven 88DieuwkeHarkesHarlingen85 jvrouwweduweprotestant1‑102
C-146NoorderhavenNoorderhaven 88DieuwkeHarkesHarlingen85 jvrouwweduweprotestant1‑102
E-174LaanenSint Odolphisteeg 22GrietjeHarmanusHarlingen41 jvrouwgehuwdprotestant2‑27
G-174KerkpadKerkpad 14AntieHarmensSt Jacobgeen64 jvrouwweduweprotestant2‑122
B-113KarremanstraatZoutsloot 69AukjeHarmensHarlingennaaister62 jvrouwweduweprotestant1‑65
E-045VoorstraatVoorstraat 16CornelisHarmensHarlingenzeehandelaar42 jmangehuwdprotestant1‑152
E-109VijverstraatVijverstraat 21GeertruidaHarmensHarlingen74 jvrouwweduwerooms katholiek2‑16
G-206Lammert van steegLammert Warndersteeg 14LeentieHarmensLeeuwarden61 jvrouwgehuwdprotestant2‑129
F-198LaanenLanen 66Sipkje HHarmensHarlingen42 jvrouwgehuwdprotestant2‑81
E-045VoorstraatVoorstraat 16WygerHarmensHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑152
F-080SchritzenSchritsen 22GeertruidaHarmsHarlingen56 jvrouwweduwerooms katholiek2‑55
G-251Moriaanstraat 3HendrikHarmsHarlingenvarensgezel27 jmangehuwdrooms katholiek2‑136
G-251Moriaanstraat 3JohannaHarmsHarlingen1 jmanongehuwdrooms katholiek2‑136
G-251Moriaanstraat 3TietjeHarmsHarlingen3 jmanongehuwdrooms katholiek2‑136
A-131AchterstraatZeilmakersstraat 19AkkeHartenbergSneek67 jvrouwweduweprotestant1‑24
F-071SchritzenSchritsen 38BaukjeHartenbergFraneker19 jvrouwongehuwdprotestant2‑53
B-020HoogstraatHerenwaltje 15YemkjeHartenbergFraneker40 jvrouwgehuwdprotestant1‑47
C-176NoorderhavenNoorderhaven 34Johan CristiaanHartingAmsterdamlogementhouder49 jmangehuwdprotestant1‑108
F-182WortelhavenLanen 93JacobusHartmanHarlingenbakkersknegt51 jmanongehuwdprotestant2‑77
E-028VoorstraatVoorstraat 48JohannesHartmanHarlingen37 jmanongehuwdprotestant1‑148
E-028VoorstraatVoorstraat 48WilhelminaHartmanHarlingen35 jvrouwgehuwdprotestant1‑148
F-182WortelhavenLanen 93GerritHartmanss Gravenhagewijnwerker77 jmangehuwdprotestant2‑77
H-183Zuiderstraat 12ElizaHasbachDragtenbakkersknegt18 jmanongehuwdprotestant2‑180
F-139SchritzenSchritsen 33JohannesHassenbergLeer63 jmanweduwnaarprotestant2‑68
G-170TypelstegenRomastraat 37PouwlinaHastOorschot N. Bra.30 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑121
H-039Rapenburg 4RinkjeHastraJensum48 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑158
E-163LaanenLanen 21GeertHavermanN. Pekel Aschoolonderwijzer38 jmangehuwdprotestant2‑26
E-163LaanenLanen 21GeesjeHavermanHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑26
E-163LaanenLanen 21GrietjeHavermanHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑26
E-163LaanenLanen 21HendrikaHavermanHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑26
E-163LaanenLanen 21WietsienaHavermanHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑26
A-020NoorderhavenNoorderhaven 33AnnetjeHazelhofLeeuwarden26 jvrouwongehuwdprotestant1‑6
E-001VoorstraatVoorstraat 94..HebbesHarlingengeen57 jvrouwweduweprotestant1‑141
E-042VoorstraatVoorstraat 22RomkjeHebbesLeeuwarden29 jvrouwgehuwdprotestant1‑151
B-095ZoutslootHerenwaltje 6AbrahamHeeksmaHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑61
B-095ZoutslootHerenwaltje 8AbrahamHeeksmaHarlingen10 jmanongehuwdprotestant1‑61
B-095ZoutslootHerenwaltje 6Jan AHeeksmaHarlingen14 jmanongehuwdprotestant1‑61
B-095ZoutslootHerenwaltje 8Jan AHeeksmaHarlingen14 jmanongehuwdprotestant1‑61
C-064VoorstraatVoorstraat 71AlidaHeepDokkum25 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑88
C-064VoorstraatVoorstraat 71AlidaHeepDokkum25 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑88
C-064VoorstraatVoorstraat 71HenricusHeepDokkumkoopman in manufacturen*28 jmanweduwnaarrooms katholiek1‑88
C-064VoorstraatVoorstraat 71HenricusHeepDokkumkoopman in manufacturen*28 jmanweduwnaarrooms katholiek1‑88
C-064VoorstraatVoorstraat 71WilhelminaHeepHarlingen[koopman in manufacturen]6 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑88
C-064VoorstraatVoorstraat 71WilhelminaHeepHarlingen[koopman in manufacturen]6 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑88
G-257Kerkpoortstraat 41DoortjeHeersenHarlingen52 jvrouwweduweprotestant2‑137
C-055VoorstraatVoorstraat 53AafkeHeideHarlingen27 jvrouwgehuwdprotestant1‑86
F-144SchritzenSchritsen 43AaltieHeideHarlingen33 jvrouwgehuwdprotestant2‑70
E-204LaanenLanen 75AaltieHeideHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑33
C-168Op de VischmarktNoorderhaven 40BaukjeHeideDriesum47 jvrouwweduweprotestant1‑106
C-168Op de VischmarktVismarkt 2BaukjeHeideDriesum47 jvrouwweduweprotestant1‑106
E-141LaanenPoortje 7BerberHeideHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑22
B-008bij de Grote SluisRommelhaven 15DoetjeHeideHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant1‑45
E-141LaanenPoortje 7EeuweHeideHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑22
E-180Sint Odolphisteeg 10EeuweHeideHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑29
E-204LaanenLanen 75EeuweHeideHarlingen14 wmanongehuwdprotestant2‑33
C-130NoorderhavenNoorderhaven 108GrietjeHeideHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑101
E-141LaanenPoortje 7Herms.HeideHarlingengeen47 jmangehuwdprotestant2‑22
E-204LaanenLanen 75JacobHeideHarlingenvarensgezel39 jmangehuwdprotestant2‑33
B-008bij de Grote SluisRommelhaven 15JanHeideHarlingen15 jmanongehuwdprotestant1‑45
E-141LaanenPoortje 7JanHeideHarlingen6 jmanongehuwdprotestant2‑22
E-180Sint Odolphisteeg 10JanHeideHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑29
A-060KarremanstraatKarremanstraat 32Jan JHeideHarlingenarbeyder33 jmangehuwdprotestant1‑14
A-060KarremanstraatKarremanstraat 34Jan JHeideHarlingenarbeyder33 jmangehuwdprotestant1‑14
F-144SchritzenSchritsen 43JohannesHeideGrote Gast73 jmanweduwnaarprotestant2‑70
E-141LaanenPoortje 7JohannesHeideHarlingen19 jmanongehuwdprotestant2‑22
E-204LaanenLanen 75JohannesHeideDamwoude18 jmanongehuwdprotestant2‑33
G-175KerkpadKerkpad 12JurjenHeideHarlingenschrijver30 jmanongehuwdprotestant2‑122
E-204LaanenLanen 75MarijkeHeideHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑33
E-204LaanenLanen 75OentieHeideHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑33
B-008bij de Grote SluisRommelhaven 15Otto JHeideSneek45 jmangehuwdprotestant1‑45
G-175KerkpadKerkpad 12PieterHeideHarlingenveerschipper36 jmangehuwdprotestant2‑122
E-204LaanenLanen 75SymontieHeideHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑33
B-008bij de Grote SluisRommelhaven 15TaekeHeideHarlingen9 jmanongehuwdprotestant1‑45
C-130NoorderhavenNoorderhaven 108TrijntieHeideHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant1‑101
E-204LaanenLanen 75TrijntieHeideHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑33
E-129Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 13ChristiaanHeinerHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑20
E-129Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 13GerbrigHeinerHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑20
E-129Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 13HendrikHeinerHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑20
E-129Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 13HenkeHeinerHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant2‑20
E-129Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 13JohannesHeinerHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑20
E-129Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 13LammertHeinerHarlingenkleermaker40 jmangehuwdprotestant2‑20
H-224Weeshuisstraat 0EvaHeinsHarlingen29 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 2GrietjeHeinsHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 4GrietjeHeinsHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 6GrietjeHeinsHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 2HendrikHeinsHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 4HendrikHeinsHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 6HendrikHeinsHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 2TjallingHeinsHarlingen20 jmanongehuwdprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 4TjallingHeinsHarlingen20 jmanongehuwdprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 6TjallingHeinsHarlingen20 jmanongehuwdprotestant1‑35
B-053HoogstraatHoogstraat 37Sipke JHeinsiusStavorenbakkersknegt25 jmanongehuwdprotestant1‑55
G-083Hofstraat 7DoraHeinzerHarlingen29 jvrouwgehuwdprotestant2‑107
H-223Zuiderhaven 8Adam CoenradusHelbachNijmegenkapitein plaats majoor77 jmanweduwnaarprotestant2‑184
H-223Zuiderhaven 8Johanna Maria Crist.HelbachNijmegen73 jvrouwweduweprotestant2‑184
A-054NoorderhavenNoorderhaven 99JantieHeldersonHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant1‑13
H-144Nieuweburen 13GerrytjeHellemaMidlum21 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑173
C-196NoorderhavenPrinsenstraat 4RuurdHellemaIslumherbergier44 jmangehuwdprotestant1‑112
E-095VijverstraatVijver 12Henrich GustaafHellund [Helland]Jacobstadtzeeman40 jmangehuwdprotestant2‑13
B-097ZoutslootZoutsloot 76Riemke JHelmBolsward44 jvrouwgehuwdprotestant1‑62
C-032VoorstraatVoorstraat 7GeertruidHelmerHarlingen39 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7GeertruidHelmerHarlingen39 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑81
E-101Op de VijverHondenstraat 12MariaHelmerHarlingen[schoemaker]45 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑14
F-114OssemarktGrote Ossenmarkt 11AdrianaHemmingaKoudum5 jvrouwongehuwdprotestant2‑63
F-114OssemarktGrote Ossenmarkt 11DjieuwkeHemmingaKoudum10 jvrouwongehuwdprotestant2‑63
F-114OssemarktGrote Ossenmarkt 11FoppeHemmingaKoudum15 jmanongehuwdprotestant2‑63
F-114OssemarktGrote Ossenmarkt 11FrouwkjeHemmingaKoudum12 jvrouwongehuwdprotestant2‑63
F-114OssemarktGrote Ossenmarkt 11Jacob FHemmingaBeetskastmaker48 jmangehuwdprotestant2‑63
F-114OssemarktGrote Ossenmarkt 11UilkeHemmingaKoudum17 jmanongehuwdprotestant2‑63
G-183Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 40AaltieHendriksSapmeergeen74 jvrouwweduweprotestant2‑125
G-183Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 40AaltieHendriksSapmeergeen74 jvrouwweduweprotestant2‑125
G-206Lammert van steegLammert Warndersteeg 14BerendHendriksLeeuwardenschaarslijper74 jmangehuwdprotestant2‑129
B-139Achterstraat 45DirkjeHendriksHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑68
B-137Achterstraat 31FeikjeHendriksHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑68
G-206Lammert van steegLammert Warndersteeg 14JohannesHendriksLeeuwarden25 jmanongehuwdprotestant2‑129
H-190Zuidersteeg 1LesmanHendriksWuivert[schipper]40 jvrouwgehuwdprotestant2‑181
H-190Zuidersteeg 3LesmanHendriksWuivert[schipper]40 jvrouwgehuwdprotestant2‑181
H-190Zuidersteeg 5LesmanHendriksWuivert[schipper]40 jvrouwgehuwdprotestant2‑181
D-147NieuwstraatNieuwstraat 19MarijkeHendriksHarlingen62 jvrouwweduwerooms katholiek1‑138
B-139Achterstraat 45SaartjeHendriksHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑68
H-160Zuiderhaven 46ElysabethHengelAmsterdam45 jvrouwgehuwdprotestant2‑175
C-150NoorderhavenNoorderhaven 76FrouwkjeHerbichLeeuwardenzonder beroep58 jvrouwongehuwdprotestant1‑103
C-150NoorderhavenNoorderhaven 78FrouwkjeHerbichLeeuwardenzonder beroep58 jvrouwongehuwdprotestant1‑103
A-100KarremanstraatKarremanstraat 24JohannesHeriusLeeuwardenkopersmidt24 jmanongehuwdrooms katholiek1‑18
F-229LaanenLanen 6RoosjeHertogRotterdam78 jvrouwweduweisraëliet2‑90
F-229LaanenLanen 8RoosjeHertogRotterdam78 jvrouwweduweisraëliet2‑90
F-196LaanenLanen 70Grietje Fred.HesHarlingenstrooyhoedenmaakster45 jvrouwgehuwdprotestant2‑80
G-304Agter de KerkKerkpoortstraat 10TrijntieHesLeeuwarden40 jvrouwgehuwdprotestant2‑145
E-207LaanenComediesteeg 4Yda FrederiksHesHarlingen47 jvrouwgehuwdprotestant2‑34
E-128Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 11AketaHeslingHarlingen3 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑20
A-037NoorderhavenNoorderhaven 65EelkoHeslingHarlingen14 jmanongehuwdprotestant1‑10
E-128Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 11HesselHeslingWorkum9 jmanongehuwdrooms katholiek2‑20
E-122Kleine BreedeplaatsVoorstraat 2Hessel Sj.HeslingHerenveenschipper67 jmangehuwdrooms katholiek2‑18
E-128Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 11JanHeslingHarlingen2 jmanongehuwdrooms katholiek2‑20
E-122Kleine BreedeplaatsVoorstraat 2Jan HesselsHeslingWorkum21 jmanongehuwdrooms katholiek2‑18
E-128Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 11JohannesHeslingHarlingen7 jmanongehuwdrooms katholiek2‑20
E-128Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 11SjoerdHeslingWorkumkoopman38 jmangehuwdrooms katholiek2‑20
E-128Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 11TheodoraHeslingHarlingen5 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑20
H-005HofstraatHofstraat 30HendrikHeslinga [Hesselinga]Leeuwardenwolspinner52 jmangehuwdrooms katholiek2‑151
H-005HofstraatHofstraat 30HerreHeslinga [Hesselinga]Harlingen17 jmanongehuwdrooms katholiek2‑151
H-005HofstraatHofstraat 30JohannaHeslinga [Hesselinga]Harlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑151
H-005HofstraatHofstraat 30LolkjeHeslinga [Hesselinga]Harlingen14 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑151
H-182Zuiderstraat 14SybrenHesselingWorkumschipper26 jmangehuwdrooms katholiek2‑179
H-182Zuiderstraat 14TheodoraHesselingHarlingen5 wvrouwongehuwdrooms katholiek2‑179
A-043NoorderhavenNoorderhaven 77AlidaHesselinkGroningen30 jvrouwgehuwdprotestant1‑11
C-052VoorstraatVoorstraat 47JohannaHesselinkGroningen25 jvrouwgehuwdprotestant1‑85
H-224Weeshuisstraat 0JohannaHettesPietersbierum69 jvrouwweduweprotestant2‑185
C-184NoorderhavenNoorderhaven 16AnkeHettingaHarlingen23 jvrouwongehuwdprotestant1‑110
H-123WaschbleekWasbleek 30Anke SHettingaHarlingen29 jvrouwweduweprotestant2‑170
H-097WaschbleekWasbleek 82HenderinaHettingaHarlingenspinster22 jvrouwongehuwdprotestant2‑167
C-184NoorderhavenNoorderhaven 16JohannaHettingaHarlingen25 jvrouwongehuwdprotestant1‑110
H-097WaschbleekWasbleek 82MagrietteHettinga..vrouwongehuwdprotestant2‑167
C-184NoorderhavenNoorderhaven 16Romke DHettingaHarlingencommissaris der Amsterdamsche en Rotterd. veeren35 jmanongehuwdprotestant1‑110
E-036VoorstraatVoorstraat 32TrijntieHettingaJoure23 jvrouwongehuwdprotestant1‑150
A-035NoorderhavenNoorderhaven 61CatrinaHeuvelAmsterdam34 jvrouwongehuwdprotestant1‑9
A-153ZoutslootZoutsloot 47JankeHeydeGrote Gaastgeen78 jvrouwweduweprotestant1‑27
H-233Havenplein 18MarijkeHeylenHarlingen40 jvrouwgehuwdprotestant2‑187
E-033VoorstraatVoorstraat 38JohannesHeymeyerKampenmuziekmeester41 jmangehuwdrooms katholiek1‑149
E-033VoorstraatVoorstraat 38Felix TheodoorHeymeyer [tot 1859: Raab]Osnabrug8 jmanongehuwdrooms katholiek1‑149
E-190LaanenLanen 45AlydaHeynsHarlingen66 jvrouwgehuwdprotestant2‑30
G-111Vianen 2Luitske JellesHibmaAlmenum25 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
F-081SchritzenSchritsen 18AnneHidmaHarlingenpakhuisknegt38 jmangehuwdprotestant2‑55
F-081SchritzenSchritsen 20AnneHidmaHarlingenpakhuisknegt38 jmangehuwdprotestant2‑55
D-092NieuwstraatNieuwstraat 36Berbera MHidmaHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑130
F-081SchritzenSchritsen 18CorneliskeHidmaHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑55
F-081SchritzenSchritsen 20CorneliskeHidmaHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑55
F-081SchritzenSchritsen 18JanHidmaHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑55
F-081SchritzenSchritsen 20JanHidmaHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑55
D-115OyevaarsteegWestersteeg 2Jelle KHidmaHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑134
D-115OyevaarsteegScheffersplein 1Jelle KHidmaHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑134
D-115OyevaarsteegScheffersplein 3Jelle KHidmaHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑134
D-092NieuwstraatNieuwstraat 36Jelte MartensHidmaHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑130
D-092NieuwstraatNieuwstraat 36Johannes MartensHidmaHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑130
D-115OyevaarsteegWestersteeg 2Klaas JellesHidmaAlmenummelktapper37 jmangehuwdprotestant1‑134
D-115OyevaarsteegScheffersplein 1Klaas JellesHidmaAlmenummelktapper37 jmangehuwdprotestant1‑134
D-115OyevaarsteegScheffersplein 3Klaas JellesHidmaAlmenummelktapper37 jmangehuwdprotestant1‑134
D-092NieuwstraatNieuwstraat 36Marten JHidmaAlmenumtimmermansknegt35 jmangehuwdprotestant1‑130
D-115OyevaarsteegScheffersplein 1TrijntieHidmaHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑134
D-115OyevaarsteegScheffersplein 3TrijntieHidmaHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑134
D-115OyevaarsteegWestersteeg 2TrijntieHidmaHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑134
E-123Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 1AaltieHilariusHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑19
E-123Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 1AnnaHilariusHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑19
E-123Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 1FeyeHilariusHarlingenkoperslager41 jmangehuwdprotestant2‑19
E-123Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 1HarminaHilariusHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant2‑19
A-157ZoutslootZoutsloot 55IemkjeHilariusHarlingen [Molquerum]17 jvrouwongehuwdprotestant1‑28
D-117OyevaarsteegScheffersplein 9JannaHilariusHarlingen33 jvrouwgehuwdprotestant1‑134
E-123Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 1MariaHilariusHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant2‑19
E-123Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 1TrijntieHilariusHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑19
E-123Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 1WatzeHilariusHarlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑19
E-123Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 1WillemHilariusHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑19
E-123Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 1YmkjeHilariusHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑19
F-214LaanenLanen 34MarijkeHilbrandsFraneker48 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑85
F-072SchritzenSchritsen 36BaukjeHildersumLeeuwarden17 jvrouwongehuwdprotestant2‑54
F-072SchritzenSchritsen 36Jan Hendks.HildersumHarlingenzeeman41 jmangehuwdprotestant2‑54
F-072SchritzenSchritsen 36JantieHildersumHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑54
F-072SchritzenSchritsen 36UpkjeHildersumHarlingennaaister20 jvrouwongehuwdprotestant2‑54
H-104WaschbleekWasbleek 68HykeHilsmaWorkum55 jvrouwweduweprotestant2‑167
D-104NieuwstraatWestersteeg 4SiemontieHilverdaHarlingen24 jvrouwgehuwdprotestant1‑133
D-104NieuwstraatOoievaarsteeg 11SiemontieHilverdaHarlingen24 jvrouwgehuwdprotestant1‑133
F-176Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 6TetjeHilverdaHarlingennaaister25 jvrouwongehuwdprotestant2‑76
E-020VoorstraatVoorstraat 58TjietskeHilverdaHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑146
F-176Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 6TrijntieHilverdaHarlingennaaister22 jvrouwongehuwdprotestant2‑76
A-210BargebuurtZeilmakersstraat 5AukjeHilversumWorkumarbeidster36 jvrouwweduweprotestant1‑37
E-085HeerenknegtenkamerstraatHondenstraat 6AukjeHilversumWorkum40 jvrouwgehuwdprotestant2‑10
A-184LeemedijkAchterstraat 21AlbertHilwerdaHarlingen48 jmangehuwdprotestant1‑33
A-184LeemedijkAchterstraat 23AlbertHilwerdaHarlingen48 jmangehuwdprotestant1‑33
D-136Lombardstraat 10AntieHilwerdaHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑136
A-084DroogstraatDroogstraat 19BerberHilwerdaHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑17
D-136Lombardstraat 10HendrikHilwerdaHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑136
D-136Lombardstraat 10JanHilwerdaHarlingenschoenmaker16 jmanongehuwdprotestant1‑136
F-024BrouwersgragtBrouwersstraat 28Jan JansHilwerdaHarlingenbakker43 jmanweduwnaarprotestant2‑45
F-024BrouwersgragtBrouwersstraat 28Jan JeltesHilwerdaAchlumgeen79 jmanweduwnaarprotestant2‑45
F-024BrouwersgragtBrouwersstraat 28JannaHilwerdaHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑45
F-024BrouwersgragtBrouwersstraat 28MarijkeHilwerdaHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑45
A-084DroogstraatDroogstraat 19SymontieHilwerdaHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑17
D-136Lombardstraat 10TabeHilwerdaHarlingengleibakker23 jmanongehuwdprotestant1‑136
F-024BrouwersgragtBrouwersstraat 28WopkjeHilwerdaHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑45
D-026NoorderhavenFranekereind 3GaukeHingstHarlingengeen63 jmanweduwnaarprotestant1‑118
H-182Zuiderstraat 14JacobHintzHarlingen4 jmanongehuwdprotestant2‑179
H-182Zuiderstraat 14JochemHintzHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑179
H-182Zuiderstraat 14Johan GustavHintzStraalsondzeevarende38 jmanongehuwdprotestant2‑179
E-219WortelhavenSimon Stijlstraat 2DerkjeHissinkZutphen51 jvrouwgehuwdprotestant2‑36
C-170Op de RinnertspijpNoorderhaven 36AlbertHobmaWorkum3 jmanongehuwdprotestant1‑106
C-030VoorstraatVoorstraat 5AukjeHobmaHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑80
C-170Op de RinnertspijpNoorderhaven 36AukjeHobmaWorkum9 jvrouwongehuwdprotestant1‑106
E-053VoorstraatGrote Bredeplaats 24AukjeHobmaSneek22 jvrouwongehuwdprotestant1‑153
C-030VoorstraatVoorstraat 5BerberHobmaHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑80
C-030VoorstraatVoorstraat 5BroerHobmaHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑80
C-170Op de RinnertspijpNoorderhaven 36HaringHobmaHarlingen12 wmanongehuwdprotestant1‑106
C-030VoorstraatVoorstraat 5Hendrik JHobmaWorkumkoopman34 jmangehuwdprotestant1‑80
C-030VoorstraatVoorstraat 5JoukjeHobmaHarlingen6 wvrouwongehuwdprotestant1‑80
C-030VoorstraatVoorstraat 5Niesje RHobmaWorkum46 jvrouwongehuwdprotestant1‑80
C-030VoorstraatVoorstraat 5RienkHobmaHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑80
C-170Op de RinnertspijpNoorderhaven 36RienkHobmaWorkum6 jmanongehuwdprotestant1‑106
C-170Op de RinnertspijpNoorderhaven 36SjoerdHobmaWorkumzeeman41 jmangehuwdprotestant1‑106
C-170Op de RinnertspijpNoorderhaven 36TrijntieHobmaWorkum11 jvrouwongehuwdprotestant1‑106
H-136WaschbleekWasbleek 4Herman HHoddeBauxumschoemaker31 jmanongehuwdprotestant2‑171
H-081Wasbleek 17Trijntie HHoedjeHarlingen48 jvrouwgehuwdprotestant2‑163
C-062VoorstraatVoorstraat 67AnnaHoefHarlingen27 jvrouwongehuwdprotestant1‑87
G-192Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 25HykeHoefHarlingen23 jvrouwongehuwdprotestant2‑127
G-192Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 25JohannesHoefHarlingen18 jmanongehuwdprotestant2‑127
G-192Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 25RindertHoefHarlingen25 jmanongehuwdprotestant2‑127
A-132AchterstraatZeilmakersstraat 21JacobusHoef [Hoeve]Harlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑24
A-132AchterstraatZeilmakersstraat 21SchelteHoef [Hoeve]Harlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑24
A-132AchterstraatZeilmakersstraat 21TrijntieHoef [Hoeve]Harlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑24
A-132AchterstraatZeilmakersstraat 21ZaakjeHoef [Hoeve]Harlingen15 jvrouwongehuwdprotestant1‑24
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42AlbertHoekHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37AlbertHoekHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37AlbertHoekHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42AndriesHoekHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37AndriesHoekHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37AndriesHoekHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑151
H-138Nieuweburen 25Antje SymonsHoekHarlingen34 jvrouwgehuwdprotestant2‑172
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42AttieHoekHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37AttieHoekHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37AttieHoekHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-021RozegragtRozengracht 3BenjaminHoekHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑155
H-021RozegragtRozengracht 3BouweHoekHarlingenmetzelaar46 jmangehuwdprotestant2‑155
F-227LaanenLanen 16CatharinaHoekHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑89
F-227LaanenLanen 16CatharinaHoekHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑89
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42GrietjeHoekHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37GrietjeHoekHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37GrietjeHoekHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
F-227LaanenLanen 16Hartman BHoekHarlingenzeeman34 jmangehuwdprotestant2‑89
F-227LaanenLanen 16Hartman BHoekHarlingenzeeman34 jmangehuwdprotestant2‑89
H-182Zuiderstraat 14HenderinaHoekHarlingen26 jvrouwongehuwdprotestant2‑179
G-204Lammert van steegLammert Warndersteeg 18HendrikjeHoekHarlingengeen39 jvrouwweduweprotestant2‑129
A-201KarremanstraatKarremanstraat 6Hielkie WHoekHarlingen55 jvrouwweduweprotestant1‑37
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42JanHoekHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37JanHoekHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37JanHoekHarlingen5 jmanongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42Johs.HoekHarlingenzaakwaarnemer37 jmangehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37Johs.HoekHarlingenzaakwaarnemer37 jmangehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37Johs.HoekHarlingenzaakwaarnemer37 jmangehuwdprotestant2‑151
H-021RozegragtRozengracht 3SimonHoekHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑155
H-001Bij de gewezen KerkpoortKerkpoortstraat 42SybrigjeHoekHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37SybrigjeHoekHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-001Bij de gewezen KerkpoortRozengracht 37SybrigjeHoekHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑151
H-021RozegragtRozengracht 3TrijntieHoekHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑155
F-227LaanenLanen 16Willem HHoekHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑89
F-227LaanenLanen 16Willem HHoekHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑89
E-170LaanenLanen 33JohannaHoekersHarlingenkoopman en slager37 jvrouwongehuwdprotestant2‑26
E-170LaanenLanen 33LouwrensHoekersHarlingen23 jmanongehuwdprotestant2‑26
D-049Gewezen Franeker PoortHoogstraat 38NeeltieHoekersHarlingen36 jvrouwgehuwdprotestant1‑122
E-012VoorstraatVoorstraat 74Albert BHoeksmaHerlikumvarensgezel45 jmangehuwdprotestant1‑144
E-012VoorstraatVoorstraat 74Bouwe AHoeksmaHarlingen15 jmanongehuwdprotestant1‑144
B-034HoogstraatHoogstraat 1achterFreerkHoekstraHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑51
B-034HoogstraatHoogstraat 1FreerkHoekstraHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑51
B-034HoogstraatHoogstraat 1achterJan FHoekstraHarlingenzeehandelaar40 jmangehuwdprotestant1‑51
B-034HoogstraatHoogstraat 1Jan FHoekstraHarlingenzeehandelaar40 jmangehuwdprotestant1‑51
A-185KarremanstraatKarremanstraat 12JettieHoekstraLeeuwarden22 jvrouwgehuwdprotestant1‑33
A-185KarremanstraatAchterstraat 25JettieHoekstraLeeuwarden22 jvrouwgehuwdprotestant1‑33
B-034HoogstraatHoogstraat 1achterJohannesHoekstraHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑51
B-034HoogstraatHoogstraat 1JohannesHoekstraHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑51
B-021HoogstraatHerenwaltje 17KlaasHoekstraMarrumkorendrager63 jmangehuwdprotestant1‑48
H-137WaschbleekWasbleek 2LammertHoekstraHarlingenwerkman42 jmanweduwnaarprotestant2‑172
C-056VoorstraatVoorstraat 55MaikeHoekstraWestzaandam47 jvrouwongehuwdprotestant1‑86
C-056VoorstraatVoorstraat 55MaikeHoekstraWestzaandam47 jvrouwongehuwdprotestant1‑86
B-034HoogstraatHoogstraat 1achterMietjeHoekstraHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑51
B-034HoogstraatHoogstraat 1MietjeHoekstraHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑51
C-078VoorstraatVoorstraat 97NeeltieHoekstraTexelmodemaakster24 jvrouwgehuwdprotestant1‑93
C-056VoorstraatVoorstraat 55RinskeHoekstraHolwert49 jvrouwongehuwdprotestant1‑86
C-056VoorstraatVoorstraat 55RinskeHoekstraHolwert49 jvrouwongehuwdprotestant1‑86
E-077ZuiderhavenZuiderhaven 15Rinske Sj.HoekstraFraneker56 jvrouwgehuwdprotestant2‑8
B-034HoogstraatHoogstraat 1achterSybrandHoekstraHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑51
B-034HoogstraatHoogstraat 1SybrandHoekstraHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑51
B-021HoogstraatHerenwaltje 17Wopke KHoekstraHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑48
B-021HoogstraatHerenwaltje 17Zake KHoekstraHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑48
E-142LaanenPoortje 9ElisabethHoetjeHarlingenaardewerker51 jvrouwgehuwdprotestant2‑23
F-210LaanenLanen 42AnnaHoeveFranekerdienstbaar24 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑84
F-214LaanenLanen 34DjieuwkeHoevenHarlingen46 jvrouwweduweprotestant2‑85
F-141SchritzenSchritsen 37Franskje GHofHarlingennaaister36 j*vrouwgehuwdprotestant2‑69
H-129WaschbleekWasbleek 18SjouwkjeHofHarlingengeen54 jvrouwweduweprotestant2‑171
A-198KarremanstraatAnjelierstraat 5TrijntieHoffenbergHarlingen42 jvrouwgehuwdprotestant1‑36
B-052HoogstraatHoogstraat 35BrandusHoffingaDokkum47 jmangehuwdprotestant1‑55
B-052HoogstraatHoogstraat 35JanHoffingaHarlingen11 jmanongehuwdprotestant1‑55
B-052HoogstraatHoogstraat 35LeentjeHoffingaHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant1‑55
B-109KarremanstraatKarremanstraat 21AntieHoffiusHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑65
B-109KarremanstraatKarremanstraat 21JetskeHoffiusHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant1‑65
H-171Zuiderhaven 82HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HarmkeHofhuisN. Pekel A33 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 82HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38HendrikHofhuisHarlingenkoopman18 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 82JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JannaHofhuisHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑178
F-251VijverstraatVijverstraat 6JetskeHofhuisHarlingenwinkeliersche48 jvrouwongehuwdprotestant2‑94
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 82JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
H-171Zuiderhaven 38JurjanHofhuisN. Pekel Azeeman26 jmanongehuwdprotestant2‑178
A-048NoorderhavenNoorderhaven 87NeeltieHofhuisHarlingen48 jvrouwgehuwdprotestant1‑11
G-109Vianen 6HenderikaHofmanHarlingen44 jvrouwweduweprotestant2‑112
G-109Vianen 8HenderikaHofmanHarlingen44 jvrouwweduweprotestant2‑112
H-224Weeshuisstraat 0TrijntieHofmanHarlingen30 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
A-042NoorderhavenNoorderhaven 75GerhardusHofstedeAmsterdamwijnbereider32 jmanongehuwdrooms katholiek1‑11
A-042NoorderhavenNoorderhaven 75GerhardusHofstedeAmsterdamwijnbereider32 jmanongehuwdrooms katholiek1‑11
D-106OyevaarsteegOoievaarsteeg 15Sijke LollesHofstraLollum54 jvrouwongehuwdprotestant1‑133
F-179Grote KerkstraatLanen 87BarendHoftenHarlingen4 jmanongehuwdprotestant2‑76
E-231Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 14BarendHoftenBorne9 jmanongehuwdprotestant2‑38
E-237Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 4BarendHoftenHarlingen4 jmanongehuwdprotestant2‑39
F-179Grote KerkstraatLanen 87CoenraadHoftenHarlingenblikslager38 jmangehuwdprotestant2‑76
E-237Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 4JanHoftenHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑39
E-231Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 14JantieHoftenHarlingen19 jvrouwongehuwdprotestant2‑38
E-237Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 4JantieHoftenHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑39
E-231Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 14MartenHoftenHarlingenwinkelier40 jmangehuwdprotestant2‑38
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7Nancy [Nanzie]HoftenHarlingen35 jvrouwgehuwdprotestant1‑4
E-237Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 4OegeHoftenHarlingenblikslager43 jmangehuwdprotestant2‑39
F-179Grote KerkstraatLanen 87SjoerdHoftenHarlingen6 jmanongehuwdprotestant2‑76
E-231Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 14TietjeHoftenHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑38
E-231Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat 14TrijntieHoftenHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑38
F-108OssemarktGrote Ossenmarkt 1WemeltieHogenbrugHarlingen53 jvrouwgehuwdprotestant2‑61
H-007HofstraatHofstraat 24AaltieHogenburgHarlingen26 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑152
H-007HofstraatHofstraat 26AaltieHogenburgHarlingen26 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑152
H-007HofstraatHofstraat 24Jantje [Hogenburg]HogenburgHarlingen19 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑152
H-007HofstraatHofstraat 26Jantje [Hogenburg]HogenburgHarlingen19 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑152
E-248TurfhavenHeiligeweg 21HarkeHogerhuisHarlingenwolkammer62 jmangehuwdprotestant2‑41
E-248TurfhavenHeiligeweg 21KlaaskeHogerhuisAlmenum21 jvrouwongehuwdprotestant2‑41
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7voorSjoukjeHollanderHarlingen29 jvrouwongehuwdprotestant2‑6
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7achterSjoukjeHollanderHarlingen29 jvrouwongehuwdprotestant2‑6
G-183Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 40VogeltieHollanderMakkumgeen58 jvrouwweduweprotestant2‑125
G-183Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 40VogeltieHollanderMakkumgeen58 jvrouwweduweprotestant2‑125
C-107Grote SluisSint Jacobstraat 1JacobusHollevoetLeeuwardenboendermaker49 jmanweduwnaarrooms katholiek1‑97
F-213LaanenLanen 36ElizabethHolmanHarlingen48 jvrouwgehuwdprotestant2‑84
G-163TypelstegenBorstelsteeg 6ElisabethHolmansHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑119
G-163TypelstegenBorstelsteeg 8ElisabethHolmansHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑119
F-035BrouwersgragtBrouwersstraat 8GrietjeHolmansHarlingen25 jvrouwongehuwdprotestant2‑48
G-163TypelstegenBorstelsteeg 6Jan JansHolmansHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑119
G-163TypelstegenBorstelsteeg 8Jan JansHolmansHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑119
G-163TypelstegenBorstelsteeg 6JantieHolmansHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑119
G-163TypelstegenBorstelsteeg 8JantieHolmansHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑119
A-052NoorderhavenNoorderhaven 95TrijntieHolmansHarlingen23 jvrouwongehuwdprotestant1‑12
G-163TypelstegenBorstelsteeg 6WillemHolmansHarlingengruttersknegt20 jmanongehuwdprotestant2‑119
G-163TypelstegenBorstelsteeg 8WillemHolmansHarlingengruttersknegt20 jmanongehuwdprotestant2‑119
A-050NoorderhavenNoorderhaven 91WypkjeHolmansHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant1‑12
G-163TypelstegenBorstelsteeg 6YdaHolmansHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑119
G-163TypelstegenBorstelsteeg 8YdaHolmansHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant2‑119
B-017HoogstraatHoogstraat 26YedeHolmansHarlingenschoenmaker47 jmangehuwdprotestant1‑47
G-053HeilgewegHeiligeweg 6GerrytHolsderberHarlingenkastmaker25 jmanongehuwdprotestant2‑102
G-053HeilgewegHeiligeweg 6JohanHolsderberHarlingenzeylmaker29 jmanongehuwdprotestant2‑102
G-053HeilgewegHeiligeweg 6WillemHolsderberHarlingen15 jmanongehuwdprotestant2‑102
G-053HeilgewegHeiligeweg 6WybeHolsderberHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑102
H-146Nieuweburen 9JohannesHolsteynHarlingenverver38 jmangehuwdprotestant2‑174
H-146Nieuweburen 9LieuweHolsteynHarlingen15 jmanongehuwdprotestant2‑174
F-059SchritzenSchritsen 52CatharinaHoltevers [Holtewier]Rinsumageesgeen43 jvrouwweduwerooms katholiek2‑51
C-093Bij de Grote SluisRommelhaven 22AaltieHomansOldemarkt24 jvrouwongehuwdprotestant1‑95
C-093Bij de Grote SluisRommelhaven 22AaltieHomansOldemarkt24 jvrouwongehuwdprotestant1‑95
B-053HoogstraatHoogstraat 37BaukjeHommemaFinkum62 jvrouwweduweprotestant1‑55
A-006NoorderhavenNoorderhaven 7Bontje MHommesHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑5
E-008VoorstraatVoorstraat 82Hiske AgathaHommingaMidlum23 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑143
D-115OyevaarsteegWestersteeg 2Aaltie AHondemaMidlum36 jvrouwgehuwdprotestant1‑134
D-115OyevaarsteegScheffersplein 1Aaltie AHondemaMidlum36 jvrouwgehuwdprotestant1‑134
D-115OyevaarsteegScheffersplein 3Aaltie AHondemaMidlum36 jvrouwgehuwdprotestant1‑134
B-102ZoutslootZoutsloot 64KlaaskeHondemaMidlum26 jvrouwgehuwdprotestant1‑63
B-102ZoutslootZoutsloot 66KlaaskeHondemaMidlum26 jvrouwgehuwdprotestant1‑63
D-045Geweezen Franeker PoortLiemendijk 42Jantje Andries*Hondema* [Andries]Midlum33 jvrouwgehuwdprotestant1‑121
F-049KalvissersteegCarl Visschersteeg 6AaltieHoogHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑49
F-049KalvissersteegCarl Visschersteeg 6EvertHoogHarlingenpakhuisknegt34 jmangehuwdprotestant2‑49
F-049KalvissersteegCarl Visschersteeg 6FeddeHoogHarlingen4 jmanongehuwdprotestant2‑49
F-049KalvissersteegCarl Visschersteeg 6JohannesHoogHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑49
C-195NoorderhavenZuiderhaven 1Lieuwe SHoogHarlingentapper28 jmangehuwdprotestant1‑112
E-086HeerenknegtenkamerstraatHerenknechtenkamerstraat 3Sytze Johs.HoogHarlingen69 jmangehuwdprotestant2‑10
F-049KalvissersteegCarl Visschersteeg 6TrijntieHoogHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant2‑49
F-049KalvissersteegCarl Visschersteeg 6ZytseHoogHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑49
E-017VoorstraatVoorstraat 64AndriesHoogmolenHarlingenkoopman in manufn.49 jmangehuwdrooms katholiek1‑145
E-017VoorstraatVoorstraat 64Anna MariaHoogmolenHarlingen7 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑145
F-130SchritzenSchritsen 15ChristoffelHoogmolenHarlingen45 jmangehuwdrooms katholiek2‑66
F-130SchritzenSchritsen 15HarmanusHoogmolenHarlingen15 jmanongehuwdrooms katholiek2‑66
C-153NoorderhavenNoorderhaven 70HarmanusHoogmolenHarlingen12 jmanongehuwdrooms katholiek1‑103
C-170Op de RinnertspijpNoorderhaven 36HarmanusHoogmolenHarlingenzeeman24 jmanongehuwdrooms katholiek1‑106
E-017VoorstraatVoorstraat 64HermanusHoogmolenHarlingen2 jmanongehuwdrooms katholiek1‑145
F-130SchritzenSchritsen 15JanHoogmolenHarlingen11 jmanongehuwdrooms katholiek2‑66
E-017VoorstraatVoorstraat 64JohannaHoogmolenHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑145
F-130SchritzenSchritsen 15JohannesHoogmolenHarlingen17 jmanongehuwdrooms katholiek2‑66
E-017VoorstraatVoorstraat 64MargarethaHoogmolenHarlingen8 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑145
F-130SchritzenSchritsen 15ZusannaHoogmolenHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑66
B-137Achterstraat 31Jeltie PHoogstraHarlingen50 jvrouwweduweprotestant1‑68
C-067VoorstraatVoorstraat 81KlaaskeHoogstraArum17 jvrouwongehuwdprotestant1‑89
C-067VoorstraatVoorstraat 81KlaaskeHoogstraArum17 jvrouwongehuwdprotestant1‑89
C-067VoorstraatVoorstraat 81MichielHoogstraAlmenum7 jmanongehuwdprotestant1‑89
C-067VoorstraatVoorstraat 81MichielHoogstraAlmenum7 jmanongehuwdprotestant1‑89
C-067VoorstraatVoorstraat 81PietjeHoogstraAlmenum10 jvrouwongehuwdprotestant1‑89
C-067VoorstraatVoorstraat 81PietjeHoogstraAlmenum10 jvrouwongehuwdprotestant1‑89
C-067VoorstraatVoorstraat 81SybrigjeHoogstraArum15 jvrouwongehuwdprotestant1‑89
C-067VoorstraatVoorstraat 81SybrigjeHoogstraArum15 jvrouwongehuwdprotestant1‑89
F-115OssemarktGrote Ossenmarkt 13SietskeHoogzandHarlingen49 jvrouwgehuwdprotestant2‑63
G-209Lammert van der steegKruisstraat 10ElisabethHoornstraFraneker20 jvrouwongehuwdprotestant2‑130
B-050HoogstraatHoogstraat 33TeetskeHoornstraFraneker50 jvrouwweduweprotestant1‑55
B-083ZoutslootZoutsloot 94HenderikusHoowy [Howy]Amsterdamkleermakersknegt33 jmangehuwdrooms katholiek1‑59
B-083ZoutslootWortelstraat 15HenderikusHoowy [Howy]Amsterdamkleermakersknegt33 jmangehuwdrooms katholiek1‑59
H-094WaschbleekWasbleek 88KorneliaHopmanAmersfoortturftonster31 jvrouwweduweprotestant2‑166
G-044HeilgewegHeiligeweg 24Anna MHoppeHarlingen1,5 jmanweduwnaarrooms katholiek2‑100
G-044HeilgewegHeiligeweg 24Johan HenrichHoppeEbbenburenkleermaker36 jmangehuwdrooms katholiek2‑100
E-030VoorstraatVoorstraat 44CatharinaHoppesteyns Gravenhage14 jvrouwongehuwdprotestant1‑148
E-030VoorstraatVoorstraat 44CorneliaHoppesteyns Gravenhage28 jvrouwongehuwdprotestant1‑148
E-030VoorstraatVoorstraat 44ElizabethHoppesteyns Gravenhage22 jvrouwongehuwdprotestant1‑148
E-030VoorstraatVoorstraat 44HenriettaHoppesteyns Gravenhage16 jvrouwongehuwdprotestant1‑148
E-030VoorstraatVoorstraat 44Maria JosinaHoppesteynDordrecht10 jvrouwongehuwdprotestant1‑148
E-030VoorstraatVoorstraat 44WilhelminaHoppesteyns Gravenhage24 jvrouwongehuwdprotestant1‑148
E-030VoorstraatVoorstraat 44Willem Hk.HoppesteynRotterdamontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn55 jmangehuwdprotestant1‑148
D-023NoorderhavenNoordijs 25Aafke JHorjusHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant1‑118
D-023NoorderhavenNoordijs 25Hendrik JHorjusHarlingensmid18 jmanongehuwdprotestant1‑118
D-023NoorderhavenNoordijs 25Janke JHorjusHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant1‑118
D-023NoorderhavenNoordijs 25Jelle JHorjusHarlingentimmerman22 jmanongehuwdprotestant1‑118
D-023NoorderhavenNoordijs 25Pieter JHorjusHarlingenbakker14 jmanongehuwdprotestant1‑118
H-112WaschbleekWasbleek 52PieterHorringaLeeuwardentimmerman65 jmangehuwdprotestant2‑168
B-097ZoutslootZoutsloot 76AkkeHoubeinLekkum8 jvrouwongehuwdprotestant1‑62
B-097ZoutslootZoutsloot 76HiltieHoubeinHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑62
B-097ZoutslootZoutsloot 76JacobusHoubeinDriesum10 jmanongehuwdprotestant1‑62
B-097ZoutslootZoutsloot 76Johan RHoubeinLeeuwardenguardenier39 jmangehuwdprotestant1‑62
B-097ZoutslootZoutsloot 76RudolfHoubeinHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑62
D-085NieuwstraatNieuwstraat 52WouterHoumansHarlingen3 jmanongehuwdrooms katholiek1‑129
C-192NoorderhavenNoorderhaven 2AaltieHoutGrouwwinkeliersche58 jvrouwweduweprotestant1‑111
H-014HofstraatHofstraat 2AbelHoutHarlingenschoenmaker57 jmangehuwdprotestant2‑154
H-014HofstraatHofstraat 2LijsbertHoutHarlingen30 jvrouwweduweprotestant2‑154
H-014HofstraatHofstraat 2SimonHoutHarlingen26 jmanongehuwdprotestant2‑154
C-074VoorstraatVoorstraat 91YtjeHoutHarlingen64 jvrouwweduweprotestant1‑91
H-127WaschbleekWasbleek 22HaitseHout [Derhout]Harlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑170
H-127WaschbleekWasbleek 22JanHout [Derhout]Harlingenschoenmaker40 jmangehuwdprotestant2‑170
H-127WaschbleekWasbleek 22Tiemen [Symon]Hout [Derhout]Harlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑170
G-254Moriaanstraat 8AukjeHoutenHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑136
G-254Moriaanstraat 8Cornelis AHoutenHarlingenkorendrager43 jmangehuwdprotestant2‑136
G-254Moriaanstraat 8ImkjeHoutenHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑136
A-199KarremanstraatAnjelierstraat 7JankeHoutkoperHarlingen60 jvrouwgehuwdprotestant1‑36
H-069Bij de Kleine SluisRozengracht 8AntjeHoutsmaHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑161
E-137LaanenLanen 3AriusHoutsmaHarlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑22
E-137LaanenLanen 3CatharinaHoutsmaHarlingen15 jvrouwongehuwdprotestant2‑22
F-027BrouwersgragtBrouwersstraat 22DoedtjeHoutsmaHarlingen26 jvrouwongehuwdprotestant2‑46
A-200KarremanstraatAnjelierstraat 9FeikeHoutsmaHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑36
B-147Anjelierstraat 26Geertje JHoutsmaKimswerd [Stavoren]36 j*vrouwgehuwdrooms katholiek1‑69
B-147Anjelierstraat 28Geertje JHoutsmaKimswerd [Stavoren]36 j*vrouwgehuwdrooms katholiek1‑69
A-200KarremanstraatAnjelierstraat 9HansHoutsmaHarlingenschippersknegt36 jmangehuwdprotestant1‑36
E-137LaanenLanen 3HendrikjeHoutsmaHarlingen17 jvrouwongehuwdprotestant2‑22
A-200KarremanstraatAnjelierstraat 9JacobHoutsmaHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑36
B-147Anjelierstraat 26Joost JHoutsmaHauw [Stavoren]67 j*manweduwnaarrooms katholiek1‑69
B-147Anjelierstraat 28Joost JHoutsmaHauw [Stavoren]67 j*manweduwnaarrooms katholiek1‑69
H-069Bij de Kleine SluisRozengracht 8LaasHoutsmaHarlingen22 jmanongehuwdprotestant2‑161
H-069Bij de Kleine SluisRozengracht 8PetronellaHoutsmaHarlingen20 jvrouwongehuwdprotestant2‑161
E-137LaanenLanen 3SipkeHoutsmaHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑22
H-069Bij de Kleine SluisRozengracht 8TjardusHoutsmaHarlingenkoopman50 jmangehuwdprotestant2‑161
G-239Achter de Grote KerkKerkpoortstraat 9TrijntieHoutsmaAlmenumgeen50 jvrouwweduwerooms katholiek2‑134
G-239Achter de Grote KerkKerkpoortstraat 9TrijntieHoutsmaAlmenumgeen50 jvrouwweduwerooms katholiek2‑134
G-239Achter de Grote KerkKerkpoortstraat 9TrijntieHoutsmaAlmenumgeen50 jvrouwweduwerooms katholiek2‑134
A-035NoorderhavenNoorderhaven 61YmkjeHoutsmaHarlingenfabriekeursche49 jvrouwweduweprotestant1‑9
F-185SpekmarkLanen 82AnneHovenierHarlingen12 jmanongehuwdrooms katholiek2‑78
F-185SpekmarkLanen 82AnneHovenierHarlingen12 jmanongehuwdrooms katholiek2‑78
F-185SpekmarkLanen 82AnneHovenierHarlingen12 jmanongehuwdrooms katholiek2‑78
G-106Vianen 20AnneHovenierHarlingen9 jmanongehuwdrooms katholiek2‑111
G-106Vianen 22AnneHovenierHarlingen9 jmanongehuwdrooms katholiek2‑111
G-106Vianen 20HarmanusHovenierHarlingentimmerman34 jmangehuwdrooms katholiek2‑111
G-106Vianen 22HarmanusHovenierHarlingentimmerman34 jmangehuwdrooms katholiek2‑111
G-106Vianen 20JanHovenierHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek2‑111
G-106Vianen 22JanHovenierHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek2‑111
G-106Vianen 20MaartieHovenierHarlingen3 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑111
G-106Vianen 22MaartieHovenierHarlingen3 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑111
G-185Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 36MartinusHovenierHarlingentrekveerschipper42 jmangehuwdrooms katholiek2‑125
G-106Vianen 20PaulinaHovenierHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑111
G-106Vianen 22PaulinaHovenierHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑111
E-203LaanenLanen 71PietjeHoviusPingjum21 jvrouwongehuwdprotestant2‑33
C-049VoorstraatVoorstraat 39HenderikHubeSneek31 jmanongehuwdrooms katholiek1‑85
C-049VoorstraatVoorstraat 41HenderikHubeSneek31 jmanongehuwdrooms katholiek1‑85
F-006ZuiderhavenZuiderhaven 53AlbertusHueseAmsterdam*26 j*mangehuwdprotestant2‑42
G-312Fabrieksstraat 16Albertus Jacbs.HueseDen Haaggeen65 jmangehuwdprotestant2‑146
F-006ZuiderhavenZuiderhaven 53RindertHueseHarlingen*6 m*manongehuwdprotestant2‑42
A-054NoorderhavenNoorderhaven 99GeertruidaHuidekoperHarlingenvrouwongehuwdprotestant1‑13
E-036VoorstraatVoorstraat 32JanHuidekoperHarlingenzeehandelaar66 jmanweduwnaarprotestant1‑150
A-054NoorderhavenNoorderhaven 99JanHuidekoperHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑13
A-054NoorderhavenNoorderhaven 99PieterHuidekoperHarlingenkoopvaardijkaptein31 jmangehuwdprotestant1‑13
H-233Havenplein 18SalomonHuisWorkum62 jmanweduwnaarprotestant2‑188
D-087NieuwstraatNieuwstraat 48GeertHuisjemakerHarlingenkorenmeeter44 jmangehuwdprotestant1‑129
G-043HeilgewegHeiligeweg 26AnnaHuismanHarlingen19 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑100
G-043HeilgewegHeiligeweg 26HenrikusHuismanHarlingenblaauwverwer42 jmangehuwdrooms katholiek2‑100
E-204LaanenLanen 75Johs. AnthonyHuismanHarlingen15 jmanongehuwdrooms katholiek2‑33
E-204LaanenLanen 75NeeltieHuismanHarlingen38 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑33
G-069BrouwersgragtBrouwersstraat 27TruikeHuismanHarlingen49 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑105
C-054VoorstraatVoorstraat 51BerberHuitemaHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑86
B-151KarremanstraatKarremanstraat 9BouweHuitemaLeeuwardenschippersknegt33 jmangehuwdrooms katholiek1‑70
B-151KarremanstraatAchterstraat 27BouweHuitemaLeeuwardenschippersknegt33 jmangehuwdrooms katholiek1‑70
B-151KarremanstraatKarremanstraat 9FoppeHuitemaHarlingen4 jmanongehuwdrooms katholiek1‑70
B-151KarremanstraatAchterstraat 27FoppeHuitemaHarlingen4 jmanongehuwdrooms katholiek1‑70
B-151KarremanstraatKarremanstraat 9GeertjeHuitemaHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑70
B-151KarremanstraatAchterstraat 27GeertjeHuitemaHarlingen2 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑70
B-164Aan de StadswalLiemendijk 8GrietjeHuitemaHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑72
B-164Aan de StadswalLiemendijk 10GrietjeHuitemaHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑72
B-164Aan de StadswalLiemendijk 8HeereHuitemaHerbayum46 jmangehuwdprotestant1‑72
B-164Aan de StadswalLiemendijk 10HeereHuitemaHerbayum46 jmangehuwdprotestant1‑72
B-164Aan de StadswalLiemendijk 8HobbeHuitemaAlmenum23 jmanongehuwdprotestant1‑72
B-164Aan de StadswalLiemendijk 10HobbeHuitemaAlmenum23 jmanongehuwdprotestant1‑72
B-151KarremanstraatKarremanstraat 9LijsbertHuitemaHarlingen8 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑70
B-151KarremanstraatAchterstraat 27LijsbertHuitemaHarlingen8 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑70
B-151KarremanstraatKarremanstraat 9PietjeHuitemaHarlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑70
B-151KarremanstraatAchterstraat 27PietjeHuitemaHarlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑70
B-019HoogstraatHoogstraat 22TaekeHuitemaMakkumschippersknegt31 jmangehuwdprotestant1‑48
B-151KarremanstraatKarremanstraat 9WypkjeHuitemaHarlingen36 wvrouwongehuwdrooms katholiek1‑70
B-151KarremanstraatAchterstraat 27WypkjeHuitemaHarlingen36 wvrouwongehuwdrooms katholiek1‑70
B-164Aan de StadswalLiemendijk 8YenskjeHuitemaHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑72
B-164Aan de StadswalLiemendijk 10YenskjeHuitemaHarlingen14 jvrouwongehuwdprotestant1‑72
B-164Aan de StadswalLiemendijk 8YnseHuitemaAlmenumgleybakker19 jmanongehuwdprotestant1‑72
B-164Aan de StadswalLiemendijk 10YnseHuitemaAlmenumgleybakker19 jmanongehuwdprotestant1‑72
E-128Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 11AdriaantieHuizelmanHarlingen8 mvrouwongehuwdprotestant2‑20
E-128Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 11JurjenHuizelmanHarlingenbakkersknegt28 jmangehuwdprotestant2‑20
F-212LaanenLanen 38BetjeHuizingaHarlingen6 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑84
F-212LaanenLanen 38JanHuizingaHarlingen3 jmanongehuwdrooms katholiek2‑84
F-212LaanenLanen 38JochemHuizingaLeeuwardenkorfmaker36 jmangehuwdrooms katholiek2‑84
C-022BreedeplaatsGrote Bredeplaats 25LammigjeHuizingaGroningen67 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑78
F-212LaanenLanen 38MarijkeHuizingaHarlingen6 mvrouwongehuwdrooms katholiek2‑84
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 2TrijntieHuizingaHarlingen42 jvrouwweduweprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 4TrijntieHuizingaHarlingen42 jvrouwweduweprotestant1‑35
A-194KarremanstraatAnjelierstraat 6TrijntieHuizingaHarlingen42 jvrouwweduweprotestant1‑35
F-022ZuiderhavenZuiderhaven 79AnnaHulstHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑45
F-022ZuiderhavenZuiderhaven 79aAnnaHulstHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑45
F-022ZuiderhavenZuiderhaven 79JanHulstKampenkoopman35 jmangehuwdprotestant2‑45
F-022ZuiderhavenZuiderhaven 79aJanHulstKampenkoopman35 jmangehuwdprotestant2‑45
F-022ZuiderhavenZuiderhaven 79JanHulstHarlingen3 mmanongehuwdprotestant2‑45
F-022ZuiderhavenZuiderhaven 79aJanHulstHarlingen3 mmanongehuwdprotestant2‑45
E-198LaanenLanen 67AdriaantieHusselmanHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑33
E-198LaanenLanen 67HendrikHusselmanOudegaschoemaker32 jmangehuwdprotestant2‑33
E-198LaanenLanen 67MietjeHusselmanHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑33
E-082ZuiderhavenZuiderhaven 23ArendHutHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑9
E-082ZuiderhavenZuiderhaven 23FennegienaHutHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑9
E-082ZuiderhavenZuiderhaven 23JanHutHarlingen15 jmanongehuwdprotestant2‑9
B-031HoogstraatHoogstraat 2ElisabethHuyfferLeeuwarden48 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑50
G-314Fabrieksstraat 8FransHuysserAlmenumkleermakersknegt53 jmangehuwdrooms katholiek2‑147
G-314Fabrieksstraat 10FransHuysserAlmenumkleermakersknegt53 jmangehuwdrooms katholiek2‑147
G-303Agter de KerkKerkpoortstraat 12HiltieHylkemaWeidum41 jvrouwweduweprotestant2‑145
A-031NoorderhavenNoorderhaven 55Pietertje DIdzerdaMakkum27 jvrouwongehuwdprotestant1‑9
E-116Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 12Antje [Anna]Idzerda [Idserda]Makkum26 j*vrouwongehuwdprotestant2‑17
E-090VijverstraatHerenknechtenkamerstraat 19Elbrigt Idses [Elberge I]IengodaSneek [Makkum]62 jvrouwgehuwd2‑12
E-130Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 15Antie HIJlstraHarlingen44 jvrouwgehuwdprotestant2‑21
E-130Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 15Antie HIJlstraHarlingen44 jvrouwgehuwdprotestant2‑21
E-130Kleine BreedeplaatsKleine Bredeplaats 15Antie HIJlstraHarlingen44 jvrouwgehuwdprotestant2‑21
H-232Havenplein 26AukjeIJlstraHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑187
F-088SchritzenSchritsen 2ElleIJlstraHarlingenturfdrager & winkelier39 jmangehuwdprotestant2‑57
H-232Havenplein 26GerritIJlstraHarlingen21 jmanongehuwdprotestant2‑187
E-182Sint Odolphisteeg 6HelenaIJlstraHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑29
F-088SchritzenSchritsen 2JanIJlstraHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑57
A-192KarremanstraatAnjelierstraat 10JankeIJlstraLeeuwarden3 jvrouwongehuwdprotestant1‑35
E-182Sint Odolphisteeg 6LolkeIJlstraHarlingen2 jmanongehuwdprotestant2‑29
H-232Havenplein 26Lolke WesselsIJlstraHarlingenwinkelier51 jmangehuwdprotestant2‑187
A-192KarremanstraatAnjelierstraat 10MichielIJlstraHarlingenschippersknegt40 jmangehuwdprotestant1‑35
H-232Havenplein 26PieterIJlstraHarlingen17 jmanongehuwdprotestant2‑187
F-088SchritzenSchritsen 2PietjeIJlstraHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑57
A-192KarremanstraatAnjelierstraat 10RienkIJlstraLeeuwarden11 jmanongehuwdprotestant1‑35
H-232Havenplein 26RuurdIJlstraHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑187
A-192KarremanstraatAnjelierstraat 10WesselIJlstraNoordbraband6 jmanongehuwdprotestant1‑35
F-088SchritzenSchritsen 2WesselIJlstraHarlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑57
E-182Sint Odolphisteeg 6Wessel LIJlstraHarlingenkleermaker23 jmangehuwdprotestant2‑29
A-064DroogstraatDroogstraat 14Yetje LIJlstraHarlingenwinkeliersche70 jvrouwweduweprotestant1‑15
B-089ZoutslootHerenwaltje 1WytskeIJsbrandsHarlingen42 jvrouwweduweprotestant1‑60
C-078VoorstraatVoorstraat 97Anna MargretaIJsenbeekHarlingenmodemaakster50 jvrouwongehuwdprotestant1‑93
F-181WortelhavenLanen 91ElisabethIJskampAlmenum17 jvrouwongehuwdprotestant2‑77
F-181WortelhavenLanen 91Jurjen HIJskampHarlingenzilversmid58 jmangehuwdprotestant2‑77
D-006ScheerstraatScheerstraat 6TrijntieIJssel [Nijsing]Harlingen43 jvrouwweduweprotestant1‑114
D-006ScheerstraatScheerstraat 6JelleIJssel [Nijzing]Harlingen9 jmanongehuwdprotestant1‑114
G-261Kerkpoortstraat 49DoekeIJzenbeekHarlingen12 jmanongehuwdprotestant2‑138
C-078VoorstraatVoorstraat 97EelkjeIJzenbeekHarlingenmodemaakster46 jvrouwongehuwdprotestant1‑93
C-078VoorstraatVoorstraat 97EelkjeIJzenbeekHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant1‑93
G-261Kerkpoortstraat 49HendrikIJzenbeekHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑138
D-013NoordijsNoordijs 9JanIJzenbeekHarlingenkoopman60 jmangehuwdprotestant1‑116
D-013NoordijsNoordijs 9JanIJzenbeekHarlingenkoopman60 jmangehuwdprotestant1‑116
C-078VoorstraatVoorstraat 97JantjeIJzenbeekHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant1‑93
G-261Kerkpoortstraat 49JohannesIJzenbeekHarlingenpakhuisknegt39 jmangehuwdprotestant2‑138
C-078VoorstraatVoorstraat 97NikolaasIJzenbeekHarlingenkantoorbediende44 jmangehuwdprotestant1‑93
G-261Kerkpoortstraat 49SybrigjeIJzenbeekHarlingen19 wvrouwongehuwdprotestant2‑138
C-078VoorstraatVoorstraat 97SytskeIJzenbeekHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant1‑93
H-142Nieuweburen 17Tjietske Henr.IJzenbeekHarlingen[metzelaar]49 jvrouwgehuwdprotestant2‑173
F-031BrouwersgragtBrouwersstraat 14TrijntieIJzenbeekHarlingenwinkeliersche64 jvrouwweduweprotestant2‑47
G-261Kerkpoortstraat 49TrijntieIJzenbeekHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant2‑138
A-040NoorderhavenNoorderhaven 71AnsenaIJzendijkMedemblik12 jvrouwongehuwdprotestant1‑10
A-040NoorderhavenNoorderhaven 71CasperIJzendijkHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑10
A-040NoorderhavenNoorderhaven 71EngelbertusIJzendijkMedemblik14 jmanongehuwdprotestant1‑10
A-040NoorderhavenNoorderhaven 71HenricusIJzendijkDeventerpredikant der herf. gemeente46 jmangehuwdprotestant1‑10
A-040NoorderhavenNoorderhaven 71HenricusIJzendijkHarlingen8 jmanongehuwdprotestant1‑10
A-040NoorderhavenNoorderhaven 71Sara MariaIJzendijkHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑10
G-038HeiligewegHeiligeweg 34RachelIzaäksAmsterdam72 jvrouwgehuwdisraëliet2‑99
A-150ZoutslootVissersstraat 14GrietjeJaagsmaNijkerk32 jvrouwgehuwdprotestant1‑27
A-150ZoutslootVissersstraat 14GrietjeJaagsmaNijkerk32 jvrouwgehuwdprotestant1‑27
C-016BreedeplaatsGrote Bredeplaats 13Kornelis HJaarsmaOoster Nijkerkbakkersknegt32 jmanongehuwdprotestant1‑77
D-019NoordijsNoordijs 19JeltieJacobiEmbden38 jvrouwongehuwdprotestant1‑117
C-036VoorstraatVoorstraat 15SipkjeJacobiHarlingen56 jvrouwgehuwdprotestant1‑82
D-081Gewezen Franeker PijpNieuwstraat 62SwerusJacobiHarlingenbakkersknegt17 jmanongehuwdprotestant1‑128
C-131NoorderhavenRoeperssteeg 1BerberJacobsHarlingen29 jvrouwweduweprotestant1‑101
C-131NoorderhavenRoeperssteeg 3BerberJacobsHarlingen29 jvrouwweduweprotestant1‑101
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3HansJacobsin Noordwegenmatroos49 jmangehuwdprotestant2‑62
G-305Agter de KerkKerkpoortstraat 8JudigjeJacobsAmsterdam40 jvrouwgehuwdisraëliet2‑145
H-133WaschbleekWasbleek 10MarijkeJacobsHarlingenspinster53 jvrouwweduweprotestant2‑171
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3PaulusJacobsHarlingen3 jmanongehuwdprotestant2‑62
F-110OssemarktGrote Ossenmarkt 3RinskeJacobsHarlingen2 jvrouwongehuwdprotestant2‑62
H-133WaschbleekWasbleek 10TrijntieJacobsHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant2‑171
A-157ZoutslootZoutsloot 55IemkjeJacobs [Iemkje]Molkwerum64 jvrouwweduweprotestant1‑28
C-025VoorstraatGrote Bredeplaats 31AntieJagerHarlingen22 jvrouwgehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 8AntieJagerHarlingen22 jvrouwgehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 10AntieJagerHarlingen22 jvrouwgehuwdprotestant1‑79
A-202KarremanstraatKarremanstraat 4Antje SJagerFranekerkinderschoolhoudersche51 jvrouwweduweprotestant1‑37
F-163HeiligewegHeiligeweg 11BaukjeJagerHarlingen16 jvrouwongehuwdprotestant2‑73
G-177KerkpadKerkpad 2BonneJagerHarlingen11 jmanongehuwdprotestant2‑123
F-163HeiligewegHeiligeweg 11DirkJagerHarlingen13 jmanongehuwdprotestant2‑73
C-094Bij de Grote SluisRommelhaven 20DirkJagerHarlingenvleeshouwer24 jmangehuwdprotestant1‑95
B-136KarremanstraatAchterstraat 29DirkJagerHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑67
E-105Op de VijverVijver 7Dirk RinsesJagerWorkumscheepstimmerman44 jmangehuwdprotestant2‑15
E-105Op de VijverVijver 7Dirk RinsesJagerWorkumscheepstimmerman44 jmangehuwdprotestant2‑15
C-113KatrugSint Jacobstraat 13FeddeJagerHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑98
F-175Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 8FokjeJagerHarlingen41 jvrouwongehuwdprotestant2‑75
F-175Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 10FokjeJagerHarlingen41 jvrouwongehuwdprotestant2‑75
H-014HofstraatHofstraat 2Geertje SymonsJagerFraneker62 jvrouwgehuwdprotestant2‑154
E-079ZuiderhavenZuiderhaven 19GeertruidaJagerHarlingen24 jvrouwgehuwdprotestant2‑9
C-141NoorderhavenNoorderhaven 98Jacobus WJagerHarlingenkapitein ter zee26 jmangehuwdprotestant1‑101
G-177KerkpadKerkpad 2JakkleJagerHarlingenslagter47 jmangehuwdprotestant2‑123
G-275Molenpad 4Jan DurksJagerHarlingen9 jmanongehuwdprotestant2‑141
F-163HeiligewegHeiligeweg 11JohannesJagerHarlingen19 jmanongehuwdprotestant2‑73
B-136KarremanstraatAchterstraat 29JohannesJagerHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑67
C-113KatrugSint Jacobstraat 13KlaasJagerHarlingen2 jmanongehuwdprotestant1‑98
G-177KerkpadKerkpad 2MariaJagerHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑123
B-136KarremanstraatAchterstraat 29MurkJagerDriesum48 jmangehuwdprotestant1‑67
C-025VoorstraatGrote Bredeplaats 31RommertJagerHarlingen18 jmanongehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 8RommertJagerHarlingen18 jmanongehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 10RommertJagerHarlingen18 jmanongehuwdprotestant1‑79
G-177KerkpadKerkpad 2RuurdJagerHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑123
G-177KerkpadKerkpad 2SjouwkjeJagerHarlingen18 jvrouwongehuwdprotestant2‑123
C-113KatrugSint Jacobstraat 13SybrandusJagerHarlingenvleeshouwer28 jmangehuwdprotestant1‑98
C-025VoorstraatGrote Bredeplaats 31SytzeJagerMidlumkoopman55 jmangehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 8SytzeJagerMidlumkoopman55 jmangehuwdprotestant1‑79
C-025VoorstraatRinnertspijp 10SytzeJagerMidlumkoopman55 jmangehuwdprotestant1‑79
G-275Molenpad 4Tjeerd DurksJagerHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑141
F-163HeiligewegHeiligeweg 11TrijntieJagerHarlingen21 jvrouwongehuwdprotestant2‑73
F-163HeiligewegHeiligeweg 11WillemJagerHarlingenvleeshouwer53 jmangehuwdprotestant2‑73
F-171Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 18WillemJagerHarlingen19 jmanongehuwdprotestant2‑75
F-175Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 8WillemJagerHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑75
F-175Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 10WillemJagerHarlingen16 jmanongehuwdprotestant2‑75
C-113KatrugSint Jacobstraat 13WillemJagerHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑98
G-177KerkpadKerkpad 2WillemJagerHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑123
F-171Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 18YekeJagerHarlingen14 jmanongehuwdprotestant2‑75
F-243VijverstraatVijverstraat 24NeeltieJagersmaWitmarsumgeen58 jvrouwweduweprotestant2‑93
D-050Gewezen Franeker PoortHoogstraat 36Pietje WJagersmaArum57 jvrouwgehuwdprotestant1‑122
H-224Weeshuisstraat 0KlaaskeJakkelesTzummarum75 jvrouwweduweprotestant2‑185
G-312Fabrieksstraat 16PetroneliaJalingGoor47 jvrouwgehuwdprotestant2‑146
B-039HoogstraatHoogstraat 11DouwtieJansWier45 jvrouwgehuwdprotestant1‑53
G-152TypelstegenGardenierstraat 15ElisabethJansHarlingen4 jvrouwongehuwdprotestant2‑118
F-177Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 4FolkertJansMedemblik45 jmangehuwdprotestant2‑76
B-139Achterstraat 45IefkeJansHarlingen27 jvrouwgehuwdprotestant1‑68
G-152TypelstegenGardenierstraat 15JeltieJansHarlingen6 jvrouwongehuwdprotestant2‑118
H-224Weeshuisstraat 0JohannesJansHarlingen20 jmanongehuwdprotestant2‑184
H-224Weeshuisstraat 0MartieJansHarlingen80 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
G-152TypelstegenGardenierstraat 15ReginaJansHarlingen13 jvrouwongehuwdprotestant2‑118
G-152TypelstegenGardenierstraat 15ReinderJansVeendam11 jmanongehuwdprotestant2‑118
G-152TypelstegenGardenierstraat 15Reinder ReindersJansHarlingen71 jmanweduwnaarprotestant2‑118
F-097OssemarktGrote Ossenmarkt 10SaraJansHarlingen26 jvrouwongehuwdisraëliet2‑59
D-139Nieuwstraat 6TrijntjeJansHarlingengeen67 jvrouwweduweprotestant1‑137
H-224Weeshuisstraat 0WillemkeJansHarlingen54 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
E-228Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 13AnnaJansens Hertogenbosch17 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
E-228Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 13AnnaJansens Hertogenbosch17 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
C-032VoorstraatVoorstraat 7Anna MJansenHarlingen3 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7Anna MJansenHarlingen3 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑81
B-137Achterstraat 31Auke JJansenBeetgum28 jmangehuwdprotestant1‑68
H-048Rapenburg 18BaukjeJansenBolsward11 jvrouwongehuwdprotestant2‑160
C-010BreedeplaatsGrote Bredeplaats 3CatharinaJansenAntwerpen29 jvrouwgehuwdrooms katholiek1‑75
F-179WortelhavenLanen 87DjieuwkeJansenHarlingen50 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑77
H-048Rapenburg 18Durk WiebrensJansenBolswardkuipersknegt34 jmangehuwdprotestant2‑160
D-131Oosterkeetstraat 11ElisabethJansenLeeuwarden50 jvrouwgehuwdprotestant1‑136
D-031NoordijsFranekereind 15Gerardina MariaJansenAmsterdamschoolhoudersche42 jvrouwgehuwdprotestant1‑120
C-032VoorstraatVoorstraat 7HenderikusJansenHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7HenderikusJansenHarlingen5 jmanongehuwdrooms katholiek1‑81
E-050VoorstraatVoorstraat 6Henrietta KlaraJansenAmsterdam37 jvrouwongehuwdprotestant1‑153
H-237Havenplein 16Jacob Corns.JansenStavorenoud-kaptein ter zee70 jmanweduwnaarprotestant2‑188
H-048Rapenburg 18Jan JJansenBolsward2 jmanongehuwdprotestant2‑160
E-209LaanenLanen 79JankeJansenHarlingen34 jvrouwgehuwdprotestant2‑35
C-032VoorstraatVoorstraat 7JohannesJansenAmsterdamschoenmaker33 jmangehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7JohannesJansenAmsterdamschoenmaker33 jmangehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7KarolinaJansenHarlingen8 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7KarolinaJansenHarlingen8 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7KasparJansenHarlingen6 mmanongehuwdrooms katholiek1‑81
C-032VoorstraatVoorstraat 7KasparJansenHarlingen6 mmanongehuwdrooms katholiek1‑81
E-228Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 13KoosjeJansenBolsward23 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
E-228Grote KerkstraatGrote Kerkstraat 13KoosjeJansenBolsward23 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑38
H-048Rapenburg 18PietjeJansenBolsward7 jvrouwongehuwdprotestant2‑160
H-048Rapenburg 18Wybren JJansenBolsward4 jmanongehuwdprotestant2‑160
E-050VoorstraatVoorstraat 6Jan GerritJanssenAmsterdamkastemaker29 jmanongehuwdprotestant1‑153
C-071VoorstraatVoorstraat 85JanJaspersZwolgrutter27 jmangehuwdprotestant1‑91
C-071VoorstraatVoorstraat 85JelleJaspersHarlingen31 wmanongehuwdprotestant1‑91
G-261Kerkpoortstraat 49WilhelminaJekelZutphen39 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑138
C-131NoorderhavenRoeperssteeg 1BerberJelgersmaSt Anna64 jvrouwgehuwdprotestant1‑101
C-131NoorderhavenRoeperssteeg 3BerberJelgersmaSt Anna64 jvrouwgehuwdprotestant1‑101
A-069DroogstraatBildtstraat 22JetskeJeltesHarlingen70 jvrouwweduweprotestant1‑16
H-160Zuiderhaven 46Michiel AJentinkAnkeveennederlands hervormd predikant39 jmangehuwdprotestant2‑175
E-016VoorstraatVoorstraat 66CorneliaJeppemaGaastmeerhuishoudster26 jvrouwongehuwdprotestant1‑145
D-058Bij de LombardWilliam Boothstraat 1Reinder JJeronStavorenwinkelier28 jmangehuwdprotestant1‑124
H-224Weeshuisstraat 0YefkeJillesVeenwouden84 jvrouwongehuwdprotestant2‑185
F-092OssemarktGrote Ossenmarkt 18ElisabethJodeWoldrichemgeen47 jvrouwweduweprotestant2‑57
G-304Agter de KerkKerkpoortstraat 10HenderinaJohannesHarlingengeen60 jvrouwweduweprotestant2‑145
C-196NoorderhavenPrinsenstraat 4HendrikjeJohannesFraneker45 jvrouwgehuwdprotestant1‑112
G-101Kerkpad 26HiltieJohannesHarlingenturftanster74 jvrouwweduweprotestant2‑110
H-106WaschbleekWasbleek 64MarijkeJollesHarlingen66 jvrouwweduweprotestant2‑168
A-090DroogstraatDroogstraat 43Aafke CJongSneek60 jvrouwgehuwdprotestant1‑17
D-086NieuwstraatNieuwstraat 50Aafke PietersJongWoudsend39 jvrouwgehuwdprotestant1‑129
B-030HoogstraatHoogstraat 4Aaltie DJongNieuwe Pekel A30 jvrouwgehuwdprotestant1‑50
B-107ZoutslootZoutsloot 52AdriaantieJongHarlingen63 jvrouwweduweprotestant1‑64
G-033TurfhavenHeiligeweg 50AgeJongHarlingenmolenaarsknegt22 jmanongehuwdprotestant2‑98
H-037Kerkpoortstraat 59AkkeJongLeeuwarden21 jvrouwongehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 61AkkeJongLeeuwarden21 jvrouwongehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 63AkkeJongLeeuwarden21 jvrouwongehuwdprotestant2‑158
C-085NoordijsNoordijs 2AlidaJongHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑94
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7voorAndreasJongHarlingen4 jmanongehuwdrooms katholiek2‑6
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7achterAndreasJongHarlingen4 jmanongehuwdrooms katholiek2‑6
C-085NoordijsNoordijs 2AriaJongGroningen18 jvrouwongehuwdprotestant1‑94
A-032NoorderhavenNoorderhaven 57Ary DJongHarlingen7 jmanongehuwdprotestant1‑9
A-172LeemedijkAchterstraat 4AukjeJongHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑31
B-075Droogstraat 81AukjeJongHarlingenwinkeliersche54 jvrouwweduweprotestant1‑58
E-080ZuiderhavenZuiderhaven 19Barbara MariaJongHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant2‑9
A-057NoorderhavenNoorderhaven 105BartJongHarlingen6 jmanongehuwdprotestant1‑14
F-113OssemarktGrote Ossenmarkt 9BaukeJongFraneker24 jmanongehuwdprotestant2‑62
A-067BildstraatNoorderhaven 83BaukjeJongTerschelling12 jvrouwongehuwdprotestant1‑15
A-067BildstraatNoorderhaven 83BaukjeJongTerschelling12 jvrouwongehuwdprotestant1‑15
D-006ScheerstraatScheerstraat 6Bontie GJongHerenveen28 jvrouwgehuwdprotestant1‑114
D-018NoordijsNoordijs 17CatharinaJongHarlingen1 jvrouwongehuwdrooms katholiek1‑117
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7voorCatharinaJongHarlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑6
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7achterCatharinaJongHarlingen10 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑6
C-085NoordijsNoordijs 2CornelisJongHarlingen12 jmanongehuwdprotestant1‑94
A-067BildstraatNoorderhaven 83DirkJongTerschelling9 jmanongehuwdprotestant1‑15
A-067BildstraatNoorderhaven 83DirkJongTerschelling9 jmanongehuwdprotestant1‑15
A-032NoorderhavenNoorderhaven 57Dirk DJongHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑9
E-080ZuiderhavenZuiderhaven 19Dirk DouwesJongNieuwe Pekel Azeekaptein42 jmangehuwdprotestant2‑9
C-143NoorderhavenNoorderhaven 92Douwe GJongHarlingen16 jmanongehuwdprotestant1‑102
A-032NoorderhavenNoorderhaven 57Durk AJongVlielandkaptein ter zee36 jmangehuwdprotestant1‑9
E-221WortelhavenSimon Stijlstraat 3Eelke WJongHarlingen8 jmanongehuwdprotestant2‑37
C-143NoorderhavenNoorderhaven 92Eelkje GJongHarlingen22 jvrouwongehuwdprotestant1‑102
E-221WortelhavenSimon Stijlstraat 3ElizabethJongHarlingen12 jvrouwongehuwdprotestant2‑37
B-158KarremanstraatAnjelierstraat 33Elske FJongHerenwal39 jvrouwgehuwdprotestant1‑71
C-085NoordijsNoordijs 2FeikoJongGroningen14 jmanongehuwdprotestant1‑94
A-020NoorderhavenNoorderhaven 33FoekjeJongStavoren51 jvrouwongehuwdprotestant1‑6
C-020BreedeplaatsGrote Bredeplaats 21FrouwkjeJongHarlingen38 jvrouwgehuwdprotestant1‑78
F-229LaanenLanen 6GeertjieJongJoure33 jvrouwgehuwdprotestant2‑90
F-229LaanenLanen 8GeertjieJongJoure33 jvrouwgehuwdprotestant2‑90
H-037Kerkpoortstraat 59GerbenJongHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 61GerbenJongHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 63GerbenJongHarlingen7 jmanongehuwdprotestant2‑158
C-143NoorderhavenNoorderhaven 92Gerrit JJongHarlingenverwer en schilder59 jmangehuwdprotestant1‑102
H-037Kerkpoortstraat 59GerrytJongDragtenzeevarende47 jmanweduwnaarprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 61GerrytJongDragtenzeevarende47 jmanweduwnaarprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 63GerrytJongDragtenzeevarende47 jmanweduwnaarprotestant2‑158
H-236Havenplein 18GesieneJongHarlingenzeehandelaarsche77 jvrouwweduweprotestant2‑188
H-236Havenplein 18GesieneJongHarlingenzeehandelaarsche77 jvrouwweduweprotestant2‑188
C-143NoorderhavenNoorderhaven 92Hein GJongHarlingen20 jmanongehuwdprotestant1‑102
F-073SchritzenSchritsen 34Hein ObbesJongHeerenveen65 jmangehuwdprotestant2‑54
E-080ZuiderhavenZuiderhaven 19HenderikaJongHarlingen19 jvrouwgehuwdprotestant2‑9
A-172LeemedijkAchterstraat 4HendrikJongFraneker17 jmanongehuwdprotestant1‑31
B-030HoogstraatHoogstraat 4HendrikaJongNieuwe Pekel Awinkeliersche68 jvrouwweduweprotestant1‑50
A-032NoorderhavenNoorderhaven 57Hielke PrinsJongHarlingen5 jmanongehuwdprotestant1‑9
G-069BrouwersgragtBrouwersstraat 27Jacobus HJongHarlingen29 jmangehuwdprotestant2‑105
H-037Kerkpoortstraat 59JanJongFraneker18 jmanongehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 61JanJongFraneker18 jmanongehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 63JanJongFraneker18 jmanongehuwdprotestant2‑158
C-085NoordijsNoordijs 2JanJongGroningen20 jmanongehuwdprotestant1‑94
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7voorJanJongMakkum56 jmangehuwdrooms katholiek2‑6
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7achterJanJongMakkum56 jmangehuwdrooms katholiek2‑6
C-143NoorderhavenNoorderhaven 92Jan GJongHarlingen18 jmanongehuwdprotestant1‑102
H-037Kerkpoortstraat 59JankeJongFraneker19 jvrouwongehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 61JankeJongFraneker19 jvrouwongehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 63JankeJongFraneker19 jvrouwongehuwdprotestant2‑158
C-048VoorstraatVoorstraat 37JelleJongWoudsendbakkersknegt43 jmanongehuwdprotestant1‑84
F-220LaanenLanen 26JeltieJongMakkum34 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑87
G-069BrouwersgragtBrouwersstraat 27JohannaJongHarlingen9 wvrouwongehuwdprotestant2‑105
A-067BildstraatNoorderhaven 83JohannesJongTerschelling13 jmanongehuwdprotestant1‑15
A-067BildstraatNoorderhaven 83JohannesJongTerschelling13 jmanongehuwdprotestant1‑15
E-221WortelhavenSimon Stijlstraat 3Johs. WJongHarlingen4 jmanongehuwdprotestant2‑37
C-143NoorderhavenNoorderhaven 92Jurgen GJongHarlingen32 jmanongehuwdprotestant1‑102
A-172LeemedijkAchterstraat 4KlaasJongFraneker16 jmanongehuwdprotestant1‑31
A-057NoorderhavenNoorderhaven 105KlaasJongHarlingenturfdrager43 jmangehuwdprotestant1‑14
A-067BildstraatNoorderhaven 83KlaasJongTerschellingkapitein ter zee40 jmangehuwdprotestant1‑15
A-067BildstraatNoorderhaven 83KlaasJongTerschellingkapitein ter zee40 jmangehuwdprotestant1‑15
A-067BildstraatNoorderhaven 83KlaasJongTerschelling3 jmanongehuwdprotestant1‑15
A-067BildstraatNoorderhaven 83KlaasJongTerschelling3 jmanongehuwdprotestant1‑15
H-139Nieuweburen 23Klaaske JJongOosterend63 jvrouwweduweprotestant2‑172
E-221WortelhavenSimon Stijlstraat 3LieukwjeJongHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant2‑37
E-105Op de VijverVijver 7LieuweJongHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑15
E-105Op de VijverVijver 7LieuweJongHarlingen10 jmanongehuwdprotestant2‑15
B-107ZoutslootZoutsloot 52MaaikeJongHarlingen66 jvrouwweduweprotestant1‑64
A-057NoorderhavenNoorderhaven 105MaaykeJongHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑14
C-085NoordijsNoordijs 2MarthaJongHarlingen8 jvrouwongehuwdprotestant1‑94
E-221WortelhavenSimon Stijlstraat 3Meine WJongHarlingen1 jmanongehuwdprotestant2‑37
H-037Kerkpoortstraat 59MinkeJongAmsterdam10 jvrouwongehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 61MinkeJongAmsterdam10 jvrouwongehuwdprotestant2‑158
H-037Kerkpoortstraat 63MinkeJongAmsterdam10 jvrouwongehuwdprotestant2‑158
H-077Wasbleek 5RigtjeJongMakkum30 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑163
C-085NoordijsNoordijs 2RoelofJongGroningen16 jmanongehuwdprotestant1‑94
D-018NoordijsNoordijs 17SiccoJongSneekspekslager30 jmangehuwdrooms katholiek1‑117
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7voorSieuwkeJongHarlingen1 jmanongehuwdrooms katholiek2‑6
E-071ZuiderhavenHondenstraat 7achterSieuwkeJongHarlingen1 jmanongehuwdrooms katholiek2‑6
A-032NoorderhavenNoorderhaven 57Symon DJongHarlingen3 jmanongehuwdprotestant1‑9
D-018NoordijsNoordijs 17SytzeJongHarlingen5 wmanongehuwdrooms katholiek1‑117
F-131SchritzenSchritsen 17TheodoraJongGaast30 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑67
F-239OssemarkKleine Ossenmarkt 2TrijntieJongHarlingenwinkeliersche52 jvrouwweduweprotestant2‑92
G-256Kerkpoortstraat 39TrijntieJongHarlingen3 jvrouwongehuwdrooms katholiek2‑136
A-067BildstraatNoorderhaven 83TrijntieJongTerschelling14 jvrouwongehuwdprotestant1‑15
A-067BildstraatNoorderhaven 83TrijntieJongTerschelling14 jvrouwongehuwdprotestant1‑15
B-127ZoutslootZoutsloot 107TrijntjeJongWorkum34 jvrouwgehuwdprotestant1‑66
B-127ZoutslootZoutsloot 109TrijntjeJongWorkum34 jvrouwgehuwdprotestant1‑66
C-085NoordijsNoordijs 2WillemJongGroningen22 jmanongehuwdprotestant1‑94
E-080ZuiderhavenZuiderhaven 19Willem DirkJongHarlingen6 jmanongehuwdprotestant2‑9
E-221WortelhavenSimon Stijlstraat 3Wybe LeendertsJongJouretabaksfabrikeur35 jmangehuwdprotestant2‑37
A-106ZoutslootZoutsloot 40Yetje JJongHarlingen39 jvrouwgehuwdprotestant1‑19
C-142NoorderhavenNoorderhaven 96Anna ClasinaJongmaLeeuwarden86 jvrouwweduweprotestant1‑102
H-019RozegragtZuiderplein 5noordMinkeJongmaLeeuwarden28 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑155
H-019RozegragtZuiderplein 5zuidMinkeJongmaLeeuwarden28 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑155
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34AntjeJongsmaHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑131
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34AntjeJongsmaHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant1‑131
G-291Kerkpad 7CatharinaJongsmaGoenga59 jvrouwweduweprotestant2‑143
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34Gosse TJongsmaHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑131
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34Gosse TJongsmaHarlingen4 jmanongehuwdprotestant1‑131
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34PaulusJongsmaHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑131
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34PaulusJongsmaHarlingen1 jmanongehuwdprotestant1‑131
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34Rientje [Bientje]JongsmaHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑131
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34Rientje [Bientje]JongsmaHarlingen11 jvrouwongehuwdprotestant1‑131
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34Tjeerd GJongsmaBurumsmidsknegt36 jmangehuwdprotestant1‑131
D-093NieuwstraatNieuwstraat 34Tjeerd GJongsmaBurumsmidsknegt36 jmangehuwdprotestant1‑131
F-205LaanenLanen 52BauwkjeJonker..7 jvrouwongehuwdprotestant2‑83
E-001VoorstraatVoorstraat 94DrevisJonkerHarlingenschipper en koopman44 jmangehuwdprotestant1‑141
G-109Vianen 6ElizabethJonkerHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
G-109Vianen 8ElizabethJonkerHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑112
E-001VoorstraatVoorstraat 94HendrikaJonkerHarlingen5 jvrouwongehuwdprotestant1‑141
E-001VoorstraatVoorstraat 94HetteJonkerHarlingen2 jmanongehuwdprotestant1‑141
E-001VoorstraatVoorstraat 94JohannaJonkerHarlingen10 jvrouwongehuwdprotestant1‑141
E-001VoorstraatVoorstraat 94LambertJonkerHarlingen9 jmanongehuwdprotestant1‑141
G-109Vianen 6Walke Lamm.JonkerHarlingenschoenmakersknegt28 jmangehuwdprotestant2‑112
G-109Vianen 8Walke Lamm.JonkerHarlingenschoenmakersknegt28 jmangehuwdprotestant2‑112
E-112VijverstraatKleine Bredeplaats 20Maria JosephJoostenBronzem Limburgwinkeliersche64 jvrouwgehuwdrooms katholiek2‑16
G-272Molenpad 14Anne JansJornaHarlingen31 jmangehuwdprotestant2‑140
G-272Molenpad 14AukjeJornaHarlingen7 jvrouwongehuwdprotestant2‑140
F-136SchritzenSchritsen 27Gerben KeimpesJornaBolswardveerschipper28 jmangehuwdrooms katholiek2‑68
F-136SchritzenSchritsen 27PieterJornaHarlingen4 jmanongehuwdrooms katholiek2‑68
G-272Molenpad 14RiekjeJornaHarlingen1 jvrouwongehuwdprotestant2‑140
D-009ScheerstraatScheerstraat 2GeertruidaJorritsmaHarlingen28 jvrouwgehuwdprotestant1‑115
H-209Zuiderstraat 27ElisabethJoustraSneek26 jvrouwgehuwdprotestant2‑183
A-183LeemedijkAchterstraat 17AkkeJouwstraHarlingen1 wvrouwongehuwdprotestant1‑33
A-183LeemedijkAchterstraat 19AkkeJouwstraHarlingen1 wvrouwongehuwdprotestant1‑33
A-183LeemedijkAchterstraat 17PierJouwstraFraneker23 jmangehuwdprotestant1‑33
A-183LeemedijkAchterstraat 19PierJouwstraFraneker23 jmangehuwdprotestant1‑33
A-133AchterstraatZeilmakersstraat 20FetjeKaapstraAchlum47 jvrouwgehuwdprotestant1‑24
F-097OssemarktGrote Ossenmarkt 10NaatjeKakesDen Haag28 jvrouwgehuwdisraëliet2‑59
F-106ZuiderhavenZuiderhaven 29Daniel Crist.KallenHarlingenkleermaker22 jmanongehuwdprotestant2‑61
F-165HeiligewegHeiligeweg 15PieterKallenbornAmsterdamonderwijzer in de zeevaartkunde54 jmangehuwdprotestant2‑73
E-105Op de VijverVijver 7AkkeKamerlingHarlingen39 jvrouwweduweprotestant2‑15
E-105Op de VijverVijver 7AkkeKamerlingHarlingen39 jvrouwweduweprotestant2‑15
G-161TypelstegenHeiligeweg 30RichtieKammenHarlingenturftonster48 jvrouwweduweprotestant2‑119
B-040HoogstraatHoogstraat 13DoedeKammingaHarlingen20 jmanongehuwdprotestant1‑53
A-128AchterstraatZeilmakersstraat 13DouweKammingaHarlingen9 mmanongehuwdprotestant1‑23
E-142LaanenPoortje 9ElisabethKammingaBolsward69 jvrouwgehuwdprotestant2‑23
A-127AchterstraatZeilmakersstraat 11Henke KKammingaHarlingen9 jvrouwongehuwdprotestant1‑23
A-128AchterstraatZeilmakersstraat 13JohannesKammingaHarlingenpakhuisknegt35 jmangehuwdprotestant1‑23
A-127AchterstraatZeilmakersstraat 11Klaas YKammingaHarlingenpakhuisknegt32 jmangehuwdprotestant1‑23
B-025HoogstraatHoogstraat 16SymonKammingaHarlingenkuiper22 jmangehuwdprotestant1‑49
E-150LaanenDrie Roemersteeg 1TjietskeKammingaHarlingen27 jvrouwgehuwdprotestant2‑23
B-040HoogstraatHoogstraat 13YmkeKammingaHarlingencommandeur der turftanders en dragers62 jmangehuwdprotestant1‑53
A-128AchterstraatZeilmakersstraat 13ZaakjeKammingaHarlingen3 jvrouwongehuwdprotestant1‑23
F-059SchritzenSchritsen 52Elisabeth