Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 153 en 189 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:07 7950 personen
 3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
 4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
 6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
 1435 unieke panden.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Geertje .. Franeker 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-52
B-142 Achterstraat 51 Wytske .. Franeker vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marijke Aans Stavoren 44 j vrouw gehuwd protestant 2-43
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marijke Aans Stavoren 44 j vrouw gehuwd protestant 2-43
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Wobina Aardenburg Harlingen 31 j vrouw weduwe protestant 2-171
F-128 Schritzen Schritsen 11 Pier Abbinga Harlingen 54 j man ongehuwd protestant 2-66
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Sipkje Abes Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 1-76
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
H-226 Weeshuisstraat 7 Ytje Lukas [Lakos] Abringa Workum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-186
H-226 Weeshuisstraat 7 Ytje Lukas [Lakos] Abringa Workum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-186
F-156 Schritzen Schritsen 67 Symontie Adama Hartwerd 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-72
H-149 Nieuweburen 3 Jacoba Adams Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-174
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Harmen Addens Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
A-213 Bargebuurt Zoutsloot 23 Antie Filippus Adema Lemmer 42 j vrouw gehuwd protestant 1-38
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Job J Adema Harlingen kuiper 49 j man gehuwd protestant 2-127
C-144 Noorderhaven Noorderhaven 90 Metje Adema Harlingen 8 m vrouw ongehuwd protestant 1-102
F-155 Schritzen Schritsen 65b Rinske Adema Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
C-144 Noorderhaven Noorderhaven 90 Tjerk Adema Midlum winkelbediende 25 j man gehuwd protestant 1-102
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Gerben Advokaat Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-66
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Klaas Advokaat Harlingen 41 j man ongehuwd protestant 1-66
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Sytske H Advokaat Harlingen vrouw gehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Sytske H Advokaat Harlingen vrouw gehuwd protestant 1-78
E-103 Op de Vijver Vijver 3 Grietje Aené St Jacob 20 j vrouw gehuwd protestant 2-14
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Aafke Agema Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-98
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Aukje Agema Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-91
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Aukje Agema Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-91
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Bartele Agema Harlingen steenhouwer 55 j man gehuwd protestant 2-98
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Bouwina Agema Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-98
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Cornelia Agema Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-98
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Geeltie R Agema Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Grietje Agema Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-90
F-151 Schritzen Schritsen 57 Jelle J Agema Harlingen baardscheerder 52 j man ongehuwd protestant 2-71
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Jeltje Agema Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-90
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Johanna Agema Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-98
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Mettie Agema Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-98
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Rinske Agema Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-96
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Romke Agema Harlingen schoenmaker 63 j man weduwnaar protestant 1-90
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Dirk Akkerboom Harlingen blokmakersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-94
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 38 Dirk Georgs Akkerboom Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-130
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Dirk Georgs Akkerboom Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-130
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Dirk Georgs Akkerboom Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-130
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Dirk R Akkerboom Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Dirk R Akkerboom Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
F-238 Ossemark Pothondjessteeg 2 Eeltje Akkerboom Harlingen 24 j man gehuwd protestant 2-92
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Elisabeth Akkerboom Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Elisabeth Akkerboom Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-056 Noorderhaven Noorderhaven 103 Frouwkje Akkerboom Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
H-082 Wasbleekstraat 10 Geertje Akkerboom Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-164
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 38 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Grietje Akkerboom Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Hendrikje Akkerboom Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-171
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Janna Akkerboom Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Lowys Hendk. Akkerboom Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-171
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Oense Akkerboom Harlingen geamployeerde ter secretarie 28 j man ongehuwd protestant 2-102
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Rein Akkerboom Harlingen timmerknegt 12 j man ongehuwd protestant 2-94
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Sybout Akkerboom Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-171
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Taeke Akkerboom Harlingen verwersknegt 14 j man ongehuwd protestant 2-94
F-072 Schritzen Schritsen 36 Tetje Akkerboom Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-54
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Dirk van Akkeren Harlingen schoenmaker 54 j man gehuwd protestant 2-100
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Dirk van Akkeren Harlingen schoenmaker 54 j man gehuwd protestant 2-100
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacob D van Akkeren Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacob D van Akkeren Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Jacoba van Akkeren Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
G-109 Vianen 6 Siena van Akkeren Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-112
G-109 Vianen 8 Siena van Akkeren Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-112
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Wietske van Akkeren Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Wietske van Akkeren Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
B-137 Achterstraat 31 Alida Akkerman Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Anke Akkerman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Anke Akkerman Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Baukje Akkerman Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Heerd Akkerman Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Janke Akkerman Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Johannes Akkerman Harlingen koperslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Pietje Akkerman Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Jeltie Akkringa Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-91
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Adam Albada Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-28
G-324 Klaverbladstraat 27 Akke R Albada Sexbierum 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
G-324 Klaverbladstraat 27 Hiltie R Albada Almenum 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jacobus Albada Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-28
D-019 Noordijs Noordijs 19 Titia Johanna Albarda Ferwerd 77 j vrouw weduwe protestant 1-117
H-224 Weeshuisstraat 3 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 1 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Leentie Alberts Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-129
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Leentie Alberts Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-129
E-023 Voorstraat Voorstraat 56 Louisa Alberts Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
G-105 Kerkpad 18 Antie Alders Medemblik 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-110
F-207 Laanen Lanen 48 Maria Alders Medemblik 41 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-83
E-189 Laanen Lanen 43 Aaltie Alderts Wervershoofd 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-30
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Akke Alkema Winderweer 33 j vrouw gehuwd protestant 2-20
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Akke Alkema Winderweer 33 j vrouw gehuwd protestant 2-20
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwtie Alkema Ferwoude 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwtie Alkema Ferwoude 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
F-060 Schritzen Schritsen 50 Gerbrigje Alkema Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Hendrikje Alkema Ferwoude 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Hendrikje Alkema Ferwoude 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
F-060 Schritzen Schritsen 50 Jeltie Alkema Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Trijntie Alkema Wons 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Trijntie Alkema Wons 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
F-060 Schritzen Schritsen 50 Yeme Alkema Wonsderwerden melktapper 26 j man gehuwd protestant 2-51
F-060 Schritzen Schritsen 50 Yetje Alkema Harlingen 10 m vrouw ongehuwd protestant 2-51
E-086 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Aaltie Alles Harlingen 70 j vrouw gehuwd protestant 2-10
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Sjouwkje Alles Harlingen 66 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Dirk Alta Harlingen schipper 20 j man ongehuwd protestant 2-61
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
C-057 Voorstraat Voorstraat 57 Elisabeth Alta Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-87
C-057 Voorstraat Voorstraat 57a Elisabeth Alta Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-87
C-057 Voorstraat Voorstraat 57b Elisabeth Alta Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-87
C-057 Voorstraat Tuinsteeg 0 Elisabeth Alta Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-87
F-192 Laanen Lanen 78 Grietje Alta Harlingen 3 j* vrouw ongehuwd protestant 2-79
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
H-169 Zuiderhaven 36a Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-192 Laanen Lanen 78 Jan J Alta Op De Braak scheepstimmerman 29 j* man gehuwd protestant 2-79
H-169 Zuiderhaven 36a Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Johannes Alta Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-61
H-169 Smidstraat 1 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Klara Jacobus Alta Lemmer 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-18
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Klara Jacobus Alta Lemmer 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-18
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Klara Jacobus Alta Lemmer 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-18
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Klara Jacobus Alta Lemmer 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-18
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Lolke Alta Marken 11 j man ongehuwd protestant 2-61
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Pier Alta Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-61
H-169 Zuiderhaven 36a Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Susanna Alta Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Trijntie Johanna Alta Lemmer 35 j vrouw gehuwd protestant 2-53
F-068 Schritzen Schritsen 44 Trijntie Johanna Alta Lemmer 35 j vrouw gehuwd protestant 2-53
F-192 Laanen Lanen 78 Trijntje [Catharina] Alta Harlingen 10 m* vrouw ongehuwd protestant 2-79
H-169 Zuiderhaven 36a Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
H-169 Smidstraat 1 Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Ake Altena Harlingen geen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Ake Altena Harlingen geen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertine van Altena Dokkum geen 29 j vrouw weduwe protestant 1-11
H-011 Hofstraat Hofstraat 10 Catharina Altena Harlingen 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-153
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Catrina Altena Harlingen 18 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-8
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Janke J Altena Harlingen 58 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Janke J Altena Harlingen 58 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Rinskje van Altena Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Rinskje van Altena Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Rinskje van Altena Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Rinskje van Altena Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-50
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Catharina Altringa Franeker 40 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-21
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Trijntie Altrof Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Trijntie Altrof Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Saartie L van* Amerongen [Amrongen] Naarden 44 j vrouw gehuwd israëliet 1-149
E-113 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 18 Doetje van Ancum Zwolle 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
F-021 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Johannes Petrus Andrae Lemmer ontvanger der registratie 29 j man ongehuwd protestant 2-45
F-208 Laanen Lanen 46 Antie Andries Jouwer 45 j vrouw gehuwd protestant 2-83
F-156 Schritzen Schritsen 67 Wikje Andries Eernsum winkeliersche 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-72
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jan Anema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jettie Anema Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Pieter Anema Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sieberen Anema Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
F-212 Laanen Lanen 38 Aaltie Ankers Harlingen 56 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-84
F-073 Schritzen Schritsen 34 Elisabeth Ansdijk Woudsend 67 j vrouw gehuwd protestant 2-54
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 3 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 1 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 3 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 1 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Jan Appeldoorn Leeuwarden apothecar 26 j man gehuwd protestant 1-83
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Klaaske Appeldoorn Harlingen 3 w vrouw ongehuwd protestant 1-37
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Rients Appeldoorn Franeker 23 j man ongehuwd protestant 1-37
C-058 Voorstraat Voorstraat 59 Rijkers J Appeldoorn Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-87
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Rinke Appeldoorn Bolsward 30 j man gehuwd protestant 1-37
H-077 Wasbleek 5 Aafke Arink Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-163
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Aafke Arink Harlingen 32 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-152
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Aafke Arink Harlingen 32 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-152
H-077 Wasbleek 5 Gerardus Arink Harlingen timmermansknegt 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-163
E-120 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 4 Jan B Arink Harlingen timmerknegt 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-18
E-120 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 4 Johanna Arink Harlingen 26 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-18
H-077 Wasbleek 5 Johannes Arink Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-163
H-077 Wasbleek 5 Klaaske Arink Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-163
E-120 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 4 Klaske Arink Harlingen 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-18
G-083 Hofstraat 7 Leyda Arink Harlingen tapster 45 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-108
H-077 Wasbleek 5 Lydia Arink Harlingen 9 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-163
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Angenietje van Arum Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-129
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Angenietje van Arum Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-129
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Antie van Arum Harlingen 34 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
H-123 Waschbleek Wasbleek 30 Catharina van Arum Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-170
E-133 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 21 Elisabeth van Arum Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-21
E-133 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 21 Pieter van Arum Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-21
E-133 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 21 Theunis van Arum Harlingen koopman 40 j man gehuwd protestant 2-21
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Tietje van Arum Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-74
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Yetje van Arum Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-22
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Antonius Asbeek Harlingen 7 m man ongehuwd rooms katholiek 2-37
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Pieter Asbeek Makkum baardscheerder 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-37
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Gerlof van Asperen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-79
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Henke van Asperen Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-79
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Marijke van Asperen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Marijke van Asperen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Marijke van Asperen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Anna Clasina van Assen Harlingen 34 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
C-142 Noorderhaven Noorderhaven 96 Aukje van Assen Harlingen 58 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Cornelia van Assen Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Dina van Assen Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Elisabeth van Assen Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Ernst van Assen St Anna apothecar 62 j man weduwnaar protestant 2-43
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Fronica van Assen Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Johs. Cornelis van Assen Workum 8 j man ongehuwd protestant 2-43
C-142 Noorderhaven Noorderhaven 96 Lolle van Assen Workum 5 j man ongehuwd protestant 1-102
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Anne Astra Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-24
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Meindert W Astra Schiermonnikoog schippersknegt 51 j man gehuwd protestant 1-24
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Sjieuwke Astra Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
G-063 Brouwersgragt Brouwersstraat 15 Jeltie R Atsma Leeuwarden schoolhouderes 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-104
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Maayke Atsma Leeuwarden 34 j vrouw gehuwd protestant 2-52
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Hylke Aukes Woudsend zeylmaker 23 j man gehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Hylke Aukes Woudsend zeylmaker 23 j man gehuwd protestant 1-80
F-096 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 12 Winseslaus Böike Wessum 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-58
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Dieuwke Baantjer Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Dieuwke Baantjer Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-71
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Geertjie Baantjer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 1-19
G-078 Both Apothekerstraat 7 Gerryt Baantjer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-107
G-265 Fabrieksstraat 36 Grietje Baantjer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-139
G-078 Both Apothekerstraat 7 Hendrik Baantjer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-107
G-265 Fabrieksstraat 36 Jan Baantjer Harlingen kuipersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-139
G-078 Both Apothekerstraat 7 Jeltie Baantjer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-107
G-078 Both Apothekerstraat 7 Rintje G Baantjer Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 2-107
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Thijs J Baantjer Harlingen metzelaar 25 j man gehuwd protestant 1-71
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Siemontie Baantjer* Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Siemontie Baantjer* Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Evert R Baarda Almenum 21 j man ongehuwd protestant 2-100
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Haring Baarda Almenum 12 j man ongehuwd protestant 2-100
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Helena Baarda Almenum 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-100
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Trijntie Baarda Harlingen 16 w vrouw ongehuwd protestant 2-100
C-178 Noorderhaven Noorderhaven 28 Johanna Babois Eenzumerzijl 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-108
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Johanna van Bachum Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-26
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Johanna van Bachum Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-26
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Johanna Bader Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Johannes Bader Harlingen gleybakker 25 j man gehuwd protestant 1-45
B-064 Herenwaltje 11 Marijke de Baive [Buf] Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-57
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Albert Bakema Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-22
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Albertje Bakema Vlissingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Antie Bakema Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Pieter Bakema Amsterdam zeekaptein 33 j man gehuwd protestant 1-22
H-116 Waschbleek Wasbleek 44 Aaltie Bakker Minderscha geen 82 j vrouw weduwe protestant 2-169
B-167 Anjelierstraat 11 Aaltie A Bakker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-73
B-167 Karremanstraat 3 Aaltie A Bakker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-73
H-121 Waschbleek Wasbleek 34 Adriaantie Bakker Texel 69 j vrouw gehuwd protestant 2-170
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Akke Bakker Arum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Akke Bakker Arum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
D-132 Ooievaarstraat 14 Albert Bakker Groningen molenmaker 50 j man gehuwd protestant 1-136
F-083 Schritzen Schritsen 14 Amkje Bakker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-56
F-148 Schritzen Schritsen 51 Anna Y Bakker Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
F-148 Schritzen Schritsen 51 Anna Y Bakker Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Antie Bakker Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-88
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Antie J Bakker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-51
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Atze L Bakker Gordijk winkelier 66 j man gehuwd protestant 2-98
E-173 Laanen Lanen 39 Baukje Bakker Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-27
G-324 Klaverbladstraat 27 Christina Bakker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
F-224 Laanen Lanen 18 Cornelia Bakker Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-88
F-135 Schritzen Schritsen 25 Cornelis Bakker Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-67
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Dieuwke Bakker Harlingen 40 j vrouw weduwe protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Dieuwke Bakker Harlingen 40 j vrouw weduwe protestant 1-72
F-083 Schritzen Schritsen 14 Dirk R Bakker Harlingen korendrager 54 j man weduwnaar protestant 2-56
H-232 Havenplein 26 Doetje J Bakker Harlingen 76 j vrouw ongehuwd protestant 2-187
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Douwtie J Bakker Menaldum geen 73 j vrouw weduwe protestant 2-121
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Elisabeth Bakker Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-142
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Elisabeth Bakker Harlingen 34 w vrouw ongehuwd protestant 1-51
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Elyzabeth Bakker Harlingen geen 70 j vrouw weduwe protestant 2-96
D-132 Ooievaarstraat 14 Evert Bakker Leeuwarden 3 j man ongehuwd protestant 1-136
C-023 Breedeplaats Grote Bredeplaats 27 Fetje Bakker Dokkum winkeliersche 79 j vrouw weduwe protestant 1-78
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Frederik J Bakker Leeuwarden molenmaker 20 j man ongehuwd protestant 1-26
E-140 Laanen Poortje 5 Freerk Bakker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-22
E-140 Laanen Poortje 5 Geertje Bakker Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Gepke Bakker Sneek 29 j vrouw gehuwd protestant 1-85
D-132 Ooievaarstraat 14 Gepke Bakker Groningen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-136
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Grietje Bakker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Grietje Jetzes Bakker Sneek 37 j vrouw gehuwd protestant 1-82
F-083 Schritzen Schritsen 14 Hankje D Bakker Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-56
E-173 Laanen Lanen 39 Heere Ages Bakker Harlingen timmerman 52 j man gehuwd protestant 2-27
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Helena A Bakker Medemblik 54 j vrouw gehuwd protestant 1-54
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Helena A Bakker Medemblik 54 j vrouw gehuwd protestant 1-54
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Helena A Bakker Medemblik 54 j vrouw gehuwd protestant 1-54
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Hendrik Bakker Sexbierum apothecars leerling 15 j man ongehuwd protestant 2-43
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Hiske D Bakker Harlingen 58 j vrouw weduwe protestant 2-92
C-110 Grote Sluis Sint Jacobstraat 7 Idske P Bakker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-97
H-185 Zuiderstraat 8 Jacoba Bakker Zwolle 50 j vrouw gehuwd protestant 2-180
G-124 Romastraat Romastraat 5 Jacoba Bakker Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-114
D-132 Ooievaarstraat 14 Jan Bakker Leeuwarden 10 j man ongehuwd protestant 1-136
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Jan J Bakker Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-51
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Jan R Bakker Harlingen besteller 24 j man gehuwd protestant 1-66
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Jantie Adams Bakker Franeker 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Jelte A Bakker Harlingen turfdrager 46 j man gehuwd protestant 1-51
D-132 Ooievaarstraat 14 Jeltie Bakker Leeuwarden 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-136
G-268 Molenpad 20a Jetske J Bakker Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-139
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Jetze Bakker Woudsend 73 j man weduwnaar protestant 1-85
E-097 Vijverstraat Vijver 8 Juliane Johs. Bakker Harlingen 48 j vrouw weduwe protestant 2-13
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Klaske Bakker Hindelopen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Klaske Bakker Hindelopen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Leentie Bakker Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Maayke Bakker Harlingen turftonster 48 j vrouw weduwe protestant 2-94
E-140 Laanen Poortje 5 Maike Bakker Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
G-221 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 6 Marijke Bakker Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-130
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Meewis Bakker Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-130
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Meewis Bakker Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-130
F-135 Schritzen Schritsen 25 Pieter Bakker Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-67
C-110 Grote Sluis Sint Jacobstraat 7 Pieter J Bakker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-97
F-135 Schritzen Schritsen 25 Pieter P Bakker Harlingen 40 j man gehuwd protestant 2-67
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Rinske Bakker Harlingen 62 j vrouw gehuwd protestant 1-53
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rinske Bakker Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-104
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen zeeman 27 j man gehuwd protestant 2-104
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-104
G-324 Klaverbladstraat 27 Rosiene Bakker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
F-206 Laanen Lanen 50 Ruurd Renks Bakker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd protestant 2-83
G-262 Molenpad 1 Sipkje Bakker Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-138
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Syberen Bakker Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-130
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Syberen Bakker Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-130
E-140 Laanen Poortje 5 Taeke D Bakker Franeker timmermansknegt 47 j man gehuwd protestant 2-22
H-224 Weeshuisstraat 1 Tetje Bakker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Tetje Bakker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 3 Tetje Bakker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Tetje Bakker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Tetje Bakker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Tettie Bakker Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 1-79
E-160 Laanen Schoolplein 7 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
E-160 Laanen Schoolplein 1 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
E-160 Laanen Schoolplein 3 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
B-069 Droogstraat 59 Tietje Bakker Marsum 62 j vrouw weduwe protestant 1-58
E-173 Laanen Lanen 39 Trijntie Bakker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-27
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Trijntie A Bakker Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 2-94
F-135 Schritzen Schritsen 25 Wilhelmina Bakker Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-67
E-140 Laanen Poortje 5 Willemke Bakker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Yede P Bakker Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-28
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Akke Baksma Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-133
G-260 Kerkpoortstraat 47 Jacob Balk Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-137
G-260 Kerkpoortstraat 47 Martinus Balk Harlingen gruttersknegt 24 j man ongehuwd protestant 2-137
G-260 Kerkpoortstraat 47 Rijkje Balk Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-138
G-260 Kerkpoortstraat 47 Yetje Balk Leeuwarden naaister 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-138
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Aplonia Balkstra Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-39
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan J Balkstra Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-32
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan L Balkstra Harlingen touwslager 58 j man gehuwd protestant 1-32
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Jan L Balkstra Terschelling 1 j man ongehuwd protestant 1-28
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Jan L Balkstra Terschelling 1 j man ongehuwd protestant 1-28
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Janna Balkstra Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
F-132 Schritzen Schritsen 19 Riemke Balkstra Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-67
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Sipkie Balkstra Harlingen geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-93
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Trijntie Balkstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Johanna Maria le Balleux Schiedam 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Johanna Maria le Balleux Schiedam 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Johanna Maria le Balleux Schiedam 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Johanna Maria le Balleux Schiedam 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Johanna Maria le Balleux Schiedam 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Johanna Maria le Balleux Schiedam 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Anna Maria Balli Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-51
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Pieter Anthoni Balli in Zwitserland schoorsteenveger 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-51
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Wilhelmina P Balli Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-51
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Willem P Balli Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-51
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Anna* Catharina Balli [Balle] Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-37
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Reinikje Balstra Harlingen turftonster 78 j vrouw weduwe protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Reinikje Balstra Harlingen turftonster 78 j vrouw weduwe protestant 2-119
G-325 Klaverbladstraat 1 Coenraad Bambach Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
G-325 Klaverbladstraat 1 Cornelis Bambach Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
G-325 Klaverbladstraat 1 Frans Bambach Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
G-325 Klaverbladstraat 1 Nikolaas Bambach Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
H-039 Rapenburg 4 Andries Bandsma Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Anna Bandsma Leeuwarden 74 j vrouw weduwe protestant 2-122
H-152 Spinhuisstraat 7 Anna Bandsma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 25 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 27 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 31 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 33 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-152 Spinhuisstraat 7 Dirk Bandsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-174
H-152 Spinhuisstraat 7 Feike Bandsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-174
H-152 Spinhuisstraat 7 Harmen Bandsma Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-174
H-152 Spinhuisstraat 7 Iemkje Bandsma Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
H-152 Spinhuisstraat 7 Imkje Bandsma Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
H-039 Rapenburg 4 Johannes Bandsma Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
H-152 Spinhuisstraat 7 Johs. Bandsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-174
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Wilhelmina Bandsma Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-55
H-152 Spinhuisstraat 7 Wilhelmina Bandsma Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Leonora J Banga Franeker 28 j vrouw gehuwd protestant 1-6
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Antie M Bangma Makkum 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
G-123 Romastraat Romastraat 3 Grietje M Bangma Idzegahuizen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-114
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Anna van Baren Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Bouke Gaastra van Baren Bolsward 10 j man ongehuwd protestant 1-121
H-102 Waschbleek Wasbleek 72 Grietje D Baren Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-167
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Itske van Baren Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Rinse van Baren Workum verwer en glazemaker 45 j man gehuwd protestant 1-121
D-087 Nieuwstraat Nieuwstraat 48 Maria Barendsma Leeuwarden 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-129
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 1 Alberdina Baron Zwartsluis 30 j vrouw gehuwd protestant 1-95
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 3 Alberdina Baron Zwartsluis 30 j vrouw gehuwd protestant 1-95
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Geertje H Baron Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-72
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Geertje H Baron Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-72
E-191 Laanen Lanen 47 Hendrik Baron Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-31
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Hendrik Baron Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-20
E-191 Laanen Lanen 47 Johs. Hendriks Baron Harlingen huistimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-31
E-191 Laanen Lanen 47 Jurjen Baron Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-31
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Jurjen Baron Harlingen winkelknegt 50 j man gehuwd protestant 1-20
E-191 Laanen Lanen 47 Petronella Baron Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-31
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Anna Maria Barteling Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-133
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Arend Barteling Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-133
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Hendrika Barteling Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-133
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Pieter A Barteling Harlingen 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-133
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Cornelia van Bassum Leyden 56 j vrouw gehuwd protestant 1-112
H-102 Waschbleek Wasbleek 72 Janke Hendks. Bats Harlingen 44 j vrouw weduwe protestant 2-167
G-043 Heilgeweg Heiligeweg 26 Maria Batsaeth Harlingen 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-100
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Maartje Battaard s Gravenhage 37 j vrouw weduwe protestant 2-47
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Maartje Battaard s Gravenhage 37 j vrouw weduwe protestant 2-47
H-153 Spinhuisstraat 9 Marijke Battels Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-175
H-148 Nieuweburen 5 Katarina Baukes Workum 89 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-174
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Lamoraal* Becker [Bekker] Oldeboorn [Ytens] 7 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Margaretha Becker [Bekker] Dokkum 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus* Becker [Bekker] Oudeboorn 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
F-120 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 23 Martha van Beek Amsterdam tappersche 72 j vrouw weduwe protestant 2-64
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Hiske J Beekma Workum 40 j vrouw gehuwd protestant 1-34
H-207 Westerstraat 0 Aketa Beekman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-182
H-207 Westerstraat 0 Catharina Beekman Harlingen 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-182
H-207 Westerstraat 0 Klaas Beekman Papenburg stuurman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
H-207 Westerstraat 0 Maria Beekman Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-182
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Trijntie Beel Wolvega geen 42 j vrouw weduwe protestant 2-100
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Berendtie van Beemen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Djeuwke van Beemen Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Geertje van Beemen Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Geertje van Beemen Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-27
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Hendrik van Beemen Harlingen schoenmaker 48 j man gehuwd protestant 2-74
E-234 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 8 Hermina van Beemen Harlingen 49 j vrouw weduwe protestant 2-39
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Pieter van Beemen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-74
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Hylke de Beer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Hylke de Beer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Jacob de Beer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Jacob de Beer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-72
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
F-216 Laanen Lanen 30 Mozes Wolf de Beer Amsterdam koopman 69 j man gehuwd israëliet 2-86
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Rindert de Beer Harlingen scheepstimmerman 36 j man ongehuwd protestant 2-28
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Sjouwkje de Beer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Sjouwkje de Beer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Trijntie de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
E-156 Laanen Lanen 13 Ymkje G de Beer Harlingen geen 55 j vrouw weduwe protestant 2-25
G-267 Oosterbolwerk 2 Catharina Beerends Harlingen 54 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-139
H-039 Rapenburg 4 Bernardus Beerendsen Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
H-039 Rapenburg 4 Grada Beerendsen Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
H-105 Waschbleek Wasbleek 66 Grada Beerendsen Harlingen 32 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-168
H-063 Rozengracht 0 Carolina Beerendzen Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-161
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Petronella Beers Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-147
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Petronella Beers Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-147
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Dieuwke Beets Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-35
H-211 Zuiderstraat 31 Baukje Beidschat Harlingen 34 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Jetske Beidschat Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Jetske Beidschat Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Jetske Beidschat Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Jetske Beidschat Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Johannes Beidschat Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-55
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Johannes Beidschat Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-55
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Martinus Beidschat Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-55
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Martinus Beidschat Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-55
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Matje Beidschat Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Matje Beidschat Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Matje Beidschat Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Matje Beidschat Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
H-211 Zuiderstraat 31 Sietse Beidschat Harlingen herbergier 68 j man weduwnaar protestant 2-183
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Sybregje Beidschat Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Sybregje Beidschat Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Sybregje Beidschat Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Sybregje Beidschat Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
H-211 Zuiderstraat 31 Trijntie Beidschat Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Zijke Beidschat Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Zijke Beidschat Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Zijke Beidschat Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Zijke Beidschat Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Bauke Beidschat [Beitschat] Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-145
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Jan Beidschat [Beitschat] Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-145
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Thomas Beidschat [Beitschat] Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-145
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Folkert Beidschat [Beydschat] Harlingen 7 m man ongehuwd protestant 1-132
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Folkert Beidschat [Beydschat] Harlingen 7 m man ongehuwd protestant 1-132
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Martje Beidschat [Beydschat] Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Martje Beidschat [Beydschat] Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Hendrik Beidschat [Beytschat] Harlingen schippersknegt 25 j man gehuwd protestant 1-132
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Hendrik Beidschat [Beytschat] Harlingen schippersknegt 25 j man gehuwd protestant 1-132
H-211 Zuiderstraat 31 Theunis Beitschat Harlingen 28 j man ongehuwd protestant 2-183
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Adriana Bekius Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Douwe Bekius Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-124
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Jan Bekius Almenum 1 j man ongehuwd protestant 1-124
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Pieter D Bekius Midlum tichelaar 47 j man weduwnaar protestant 1-124
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Wybrandus Bekius Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-124
G-267 Oosterbolwerk 2 Bernardus Bekker Harlingen wever 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-139
G-267 Oosterbolwerk 2 Elizabeth Bekker Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-139
B-150 Karremanstraat 7 Jikke Bekker Lemmer 41 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
H-158 Zuiderhaven 50 Janna Bekkering Wildervank 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Geertruida van der Bel Purmerend 37 j vrouw gehuwd protestant 1-67
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Arnoldus Benning Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Elisabeth Benning Bolsward 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-50
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Frederik Benning Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-21
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Geertruida Benning Harlingen 14 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-21
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Geertruida Benning Bolsward 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Hendrik Benning Rheine in Westphalen 64 j man ongehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Pieter Benning Harlingen schoenmaker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Yda Benning Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-50
F-076 Schritzen Schritsen 30 Yda Benning Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-54
B-112 Karremanstraat Karremanstraat 27 Aukje Bentem Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-65
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Rudolphina Bentfort Harlingen naaister 78 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
G-273 Molenpad 12 Catharina Benthem Maastricht 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-140
G-273 Molenpad 10 Catharina Benthem Maastricht 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-140
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Antie Berduin Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-6
H-082 Wasbleekstraat 10 Dirk Berduin Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-164
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Dirk W Berduin Joure werkman 49 j man gehuwd protestant 2-6
H-082 Wasbleekstraat 10 Maaike Berduin Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-164
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Simon Berduin Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-6
H-082 Wasbleekstraat 10 Sytze Durks Berduin Harlingen pannebakker 25 j man gehuwd protestant 2-164
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Wytse Berduin Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-6
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Zwaan Berduin Leiden panbakker 27 j man ongehuwd protestant 2-6
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Anke Scheltes van der Berg Burgwerd 44 j vrouw gehuwd protestant 2-93
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Grietje van der Berg Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Grietje van der Berg Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
D-054 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 8 Helena van der Berg Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-123
D-054 Gewezen Franeker Poort Ooievaarstraat 2 Helena van der Berg Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-123
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Jieke van der Berg Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-98
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Marijke van der Berg Harlingen 49 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
D-105 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 13 Martha van der Berg Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-133
H-216 Zuiderhaven 16 Rinske van der Berg Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
H-216 Zuiderhaven 16 Rinske van der Berg Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
H-216 Zuiderhaven 18 Rinske van der Berg Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
H-216 Zuiderhaven 20 Rinske van der Berg Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Teuntje van der Berg Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-21
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Age Bergsma Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-121
H-033 Rozengracht 25 Bouwke Bergsma Harlingen melktapper 56 j man weduwnaar protestant 2-157
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Douwe Bergsma Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-97
G-101 Kerkpad 26 Elisabeth Bergsma Workum 70 j vrouw weduwe protestant 2-110
H-033 Rozengracht 25 Houkje Bergsma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Jan K Bergsma Harlingen pannebakker 29 j man gehuwd protestant 1-66
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Johannes Bergsma Harlingen bakkersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-16
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Joost Bergsma Workum winkelier 66 j man gehuwd protestant 2-97
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Rinskje Bergsma Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-97
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Trijntie J Bergsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
H-033 Rozengracht 25 Walle Bergsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-157
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Wikje Bergsma Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
H-033 Rozengracht 25 Wytske Bergsma Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
H-046 Rapenburg 14 Klaske Berkman Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-159
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Jodukus van Berlo Medenblik grofsmid 23 j man gehuwd protestant 2-60
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Aukje Bernardus Franeker 51 j vrouw weduwe protestant 2-93
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Hiltie Bernardus Franeker 65 j vrouw weduwe protestant 2-122
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Anna Chatarina Berndes Harlingen 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-143
G-046 Heilgeweg Heiligeweg 20 Dina Berndes Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-100
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Elisabeth Berndes Harlingen 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-143
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Grietje Berndes Harlingen 19 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-143
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Herms. Carolus Berndes Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-143
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Jacobus jr Berndes Harlingen koopman 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Janna Berndes Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-143
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Johannes Francs. Berndes Wirtenberg koopman in manuf. 55 j man gehuwd rooms katholiek 1-143
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Johs. Franciscus Berndes Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-143
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Johs. Francisk. Berndes Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 1-144
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Jozef Berndes Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 1-143
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Louiza Berndes Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-143
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Simon Bernelot Moens Naarden 15 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Simon Bernelot Moens Naarden 15 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Simon Bernelot Moens Naarden 15 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Symon Bernelot Moens Rotterdam zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Symon Bernelot Moens Rotterdam zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Symon Bernelot Moens Rotterdam zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Hendrik P Jacob Bernelot* Moens Kralingen 8 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Hendrik P Jacob Bernelot* Moens Kralingen 8 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Hendrik P Jacob Bernelot* Moens Kralingen 8 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Joan Govert Bernelot* Moens Rotterdam 9 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Joan Govert Bernelot* Moens Rotterdam 9 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Joan Govert Bernelot* Moens Rotterdam 9 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Maria Anna Bernelot* Moens Harlingen [Kralingen] 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Maria Anna Bernelot* Moens Harlingen [Kralingen] 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Maria Anna Bernelot* Moens Harlingen [Kralingen] 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-156
G-265 Fabrieksstraat 36 Aukje Bessing Harlingen 75 j vrouw weduwe protestant 2-139
G-265 Fabrieksstraat 36 Hiske Bessing Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-139
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Antony Beucker Almenum houtzaagmolenaar 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-168
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Catharina Beucker Almenum 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-168
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Harmens A Beucker Almenum houtzaagmolenaar 55 j man weduwnaar rooms katholiek 2-168
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Hendrina Beucker Harlingen 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-20
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Aafke Beuker Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Aafke Beuker Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
G-166 Typelstegen Borstelsteeg 3 Aaltie Beuker Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
H-207 Westerstraat 0 Elisabeth Beuker Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
H-208 Zuiderstraat 25 Johannes Beuker Harlingen metzelaar 73 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
H-208 Zuiderstraat 25 Johannes Beuker Harlingen metzelaar 73 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Juliaan Beuker Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-39
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Juliaan Beuker Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-39
H-182 Zuiderstraat 14 Maria Beuker Harlingen 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-179
H-182 Zuiderstraat 14 Maria Beuker Harlingen 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-179
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Marijke Beuker Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-39
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Marijke Beuker Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-39
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Mietje Beuker Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Mietje Beuker Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Piet Beuker Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Piet Beuker Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
G-166 Typelstegen Borstelsteeg 3 Ytje Beuker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Catrina Beuker [Beucker] Harlingen 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-49
C-081 Noordijs Noordijs 12 Grietje Beva Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-93
C-081 Noordijs Noordijs 10 Grietje Beva Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-93
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Janke G Beymans St Anna 46 j vrouw gehuwd protestant 1-131
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Geesje H Biese Hogezand 33 j vrouw gehuwd protestant 1-45
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Aant Bijlsma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-43
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Aant Bijlsma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-43
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Antie Bijlsma Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Aukje Bijlsma Harlingen naaister 44 j vrouw gehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Aukje Bijlsma Harlingen naaister 44 j vrouw gehuwd protestant 1-80
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Baukje Bijlsma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
C-120 Katrug Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma Harlingen 37 w man ongehuwd protestant 1-99
C-120 Katrug Sint Jacobstraat 14 Gerryt Bijlsma Harlingen blikslager 32 j man gehuwd protestant 1-99
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Hendrik Bijlsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-103
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Jentie Bijlsma Jelsum 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Jentie Bijlsma Jelsum 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Klaaske Bijlsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Klaaske Bijlsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
H-185 Zuiderstraat 8 Reinder Th. Bijlsma Harlingen houtzaagmolenaar 34 j man gehuwd protestant 2-180
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
H-185 Zuiderstraat 8 Sjouwkje Bijlsma Woudsend 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-180
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Sytske Bijlsma Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Thomas Bijlsma Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-103
H-185 Zuiderstraat 8 Thomas R Bijlsma Blokzijl 2 j man ongehuwd protestant 2-180
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Bijlstra Franeker blauwverwer 72 j vrouw weduwe protestant 2-82
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Bijlstra Franeker blauwverwer 72 j vrouw weduwe protestant 2-82
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Albertus Binksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Albertus Binksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Anna Geertr. Binksma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Anna Geertr. Binksma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Catharina Binksma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Catharina Binksma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Hotze Binksma Harlingen apothecar 36 j man gehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Hotze Binksma Harlingen apothecar 36 j man gehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Jacob Binksma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Jacob Binksma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Pieter de Vries Binksma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Pieter de Vries Binksma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-87
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Catharina Bisschop Harlingen winkeliersche 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Catharina Bisschop Harlingen winkeliersche 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-38
G-096 Hofstraat Hofstraat 27 Johanna Bisschop Harlingen winkeliersche 69 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-109
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Maria Bisschop Harlingen winkeliersche 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-50
C-080 Voorstraat Voorstraat 101 Pieter Bisschop Harlingen 27 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
C-080 Voorstraat Voorstraat 101 Roelof Bisschop Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Aaltie W Blaauw Veendam 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-9
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Dirkje K Blaauw Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Dirkje K Blaauw Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-123
D-043 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 51 Maayke J Blaauw Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
G-234 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Trijntie Blaauw Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-133
C-197 Noorderhaven Prinsenstraat 2 Almtie D Blank Workum 40 j vrouw gehuwd protestant 1-113
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 37 Brandt Blanksma Makkum 36 j man ongehuwd protestant 1-140
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Brandt Blanksma Makkum 36 j man ongehuwd protestant 1-140
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Grietje Blanksma Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Idske Blanksma Bolsward 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-120
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Jacob Blanksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-114
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Jacob Blanksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-114
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Johanna Blanksma Pingjum 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-120
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Pietje Blanksma Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-140
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Reinskje Blanksma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-114
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Reinskje Blanksma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-114
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Robijn Blanksma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-114
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Robijn Blanksma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-114
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Akke Bleeker Makkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-6
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Akke Bleeker Makkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-6
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Anne Bleeker Leeuwarden huisschilder 23 j man gehuwd protestant 1-100
C-154 Noorderhaven Noorderhaven 66 Catharina S Bleeker Harlingen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-103
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Djeuke Bleeker Franeker 49 j vrouw gehuwd protestant 1-109
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Douwe R Bleeker Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-17
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Eelkje Bleeker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
F-081 Schritzen Schritsen 18 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
F-081 Schritzen Schritsen 20 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Gerrit R Bleeker Franeker 28 j man gehuwd protestant 2-17
D-146 Nieuwstraat Nieuwstraat 13 Grietje Bleeker Harlingen geen 41 j vrouw weduwe protestant 1-138
G-099 Kerkpad 0 Hidde H Bleeker Harlingen schoenmaker 66 j man gehuwd protestant 2-110
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Japke G Bleeker Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Klaas A Bleeker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-100
D-146 Nieuwstraat Nieuwstraat 13 Klaasje Bleeker Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-138
D-146 Nieuwstraat Nieuwstraat 13 Lijske Bleeker Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-138
F-081 Schritzen Schritsen 18 Rinske Bleeker Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
F-081 Schritzen Schritsen 20 Rinske Bleeker Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
G-099 Kerkpad 0 Antie Bleeker [Bleker] Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-110
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Grietje Intes Bleker Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Grietje Intes Bleker Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Grietje Intes Bleker Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Grietje Intes Bleker Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Grietje Intes Bleker Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Grietje Intes Bleker Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik J Bleker Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 2-186
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik J Bleker Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 2-186
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Sara P Bleker Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-124
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Grietje Blevier Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-90
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Klaas W Blevier Harlingen 20 w man ongehuwd protestant 1-90
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Wybe H Blevier Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-90
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Anne R Blijstra Blija bakker 32 j man gehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Antie A Blijstra Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Durkje Blijstra Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Jacoba Susanna Bloem S.Kapel N. Braband 41 j vrouw gehuwd protestant 1-92
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Jantie H Bloem Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Jantie H Bloem Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Jantie H Bloem Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Jantie H Bloem Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Jantie H Bloem Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
G-260 Kerkpoortstraat 47 Catharina Bloemer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-137
G-260 Kerkpoortstraat 47 Douwe Bloemer Harlingen wafelkramer 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-137
G-260 Kerkpoortstraat 47 Geertruida Bloemer Menaldum 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-137
G-260 Kerkpoortstraat 47 Henderika Bloemer Harlingen 6 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-137
G-260 Kerkpoortstraat 47 Theodora Bloemer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-137
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Eva W Bloemers Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-48
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Jeltie Bloemers Harlingen 46 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-48
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Geertruida [Catharina] Bloemers [Blommers] Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-23
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Antje Bloemsma Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-16
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Aafke Geziena Blok Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Akke Blok Harlingen 14 j vrouw gehuwd protestant 1-24
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Aukje Tj. Blok Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 1-98
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Aurelia Hendrika Blok Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Baukje M Blok Makkum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Baukje M Blok Makkum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Dieuwke S Blok Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-14
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Dieuwke S Blok Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-14
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Drijfje Blok Lemmer 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Drijfje Blok Lemmer 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
F-150 Schritzen Schritsen 55 Elisabeth Blok Harlingen 55 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Geertruida Blok Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Geeske Blok Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-106
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Grietje M Blok Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Grietje M Blok Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Janneke Blok Harlingen 60 j vrouw weduwe protestant 1-124
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Janneke Blok Stavoren 43 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Johanna Blok Lemmer 8 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Johanna Blok Lemmer 8 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-044 Voorstraat Voorstraat 18 Johanna Elisabeth Blok Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-151
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Klaas Blok Harlingen secretaris der stad 68 j man gehuwd protestant 1-152
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Lea Blok Schoonhoven 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-46
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Martha Cornelia Blok Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Mozes Blok Vollenhoven vleeshouwer 77 j man weduwnaar israëliet 1-65
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes Levy Blok Vollenhoven vleeshouwer* 42 j man gehuwd israëliet 1-81
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Reeltje Blok Harlingen 17 j vrouw ongehuwd israëliet 1-81
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Sytske Blok Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
G-221 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 6 Trijntie T Blok Harlingen 69 j vrouw ongehuwd protestant 2-130
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Wiepkje M Blok Almenum 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Wiepkje M Blok Almenum 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Roosje Blok* Lemmer 16 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Roosje Blok* Lemmer 16 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
F-052 Schritzen Schritsen 52 Aafke Blokmaker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
F-052 Schritzen Schritsen 52 Aafke Blokmaker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Cornelia Blokmaker Harlingen naaister 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Cornelia Blokmaker Harlingen naaister 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Cornelis Blokmaker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Cornelis Blokmaker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Frederik Blokmaker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frederik Blokmaker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-4
F-217 Laanen Jekelsteeg 1 Janke Blokmaker Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-86
F-128 Schritzen Schritsen 11 Jarig Blokmaker Harlingen grofsmid 43 j man gehuwd protestant 2-66
F-128 Schritzen Schritsen 11 Lolke Blokmaker Harlingen 24 j man gehuwd protestant 2-66
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Lolkje Blokmaker Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Lolkje Blokmaker Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Marijke Blokmaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Marijke Blokmaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Sietske Blokmaker Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Sietske Blokmaker Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
F-128 Schritzen Schritsen 11 Tjietske Blokmaker Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-66
F-058 Schritzen Schritsen 52 Tjietske Blokmaker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Akke B Blom Harlingen 24 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-98
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Akke L Blom Makkum 51 j vrouw gehuwd protestant 1-89
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Akke L Blom Makkum 51 j vrouw gehuwd protestant 1-89
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Anna Blom Veenhuizen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Anne Wytses Blom Harlingen bakker 45 j man weduwnaar protestant 2-74
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Antie Blom Kimswerd 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
H-224 Weeshuisstraat 1 Antie Blom Harlingen 50 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Antie Blom Harlingen 50 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 3 Antie Blom Harlingen 50 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Antie Blom Harlingen 50 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Antie Blom Harlingen 50 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Antie W Blom Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-128
B-063 Herenwaltje 9 Beitske B Blom Harlingen 36 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-56
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Broer Wytses Blom Harlingen werkman 47 j man gehuwd protestant 2-165
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Eke B Blom Amsterdam 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Gerben Blom Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-40
F-207 Laanen Lanen 48 Gerryt Baukes Blom Harlingen metzelaar 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-83
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Grietje Blom Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Grietje Blom Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Henderika Blom Ommerschans 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Itske Blom Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
F-229 Laanen Lanen 6 Jan B Blom Harlingen 28 j man weduwnaar rooms katholiek 2-90
F-229 Laanen Lanen 8 Jan B Blom Harlingen 28 j man weduwnaar rooms katholiek 2-90
H-079 Wasbleek 11 Janke Hends. Blom Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-163
B-063 Herenwaltje 9 Johannes B Blom Harlingen pakhuisknegt 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-56
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Lieuwe Blom Nesselrode 6 j man ongehuwd protestant 1-40
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Petronella Blom Willemsoord 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
F-229 Laanen Lanen 6 Pietje Blom Harlingen 22 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-90
F-229 Laanen Lanen 8 Pietje Blom Harlingen 22 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-90
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
F-229 Laanen Lanen 6 Vokeltie Blom Harlingen 26 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-90
F-229 Laanen Lanen 8 Vokeltie Blom Harlingen 26 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-90
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Wytze Blom Vrouwenparochie 17 j man ongehuwd protestant 2-96
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Wytze Blom Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-74
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Andries Blommer Harlingen katoenspinner 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-117
G-129 Romastraat Romastraat 31 Marijke Blommer Harlingen 35 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-115
G-129 Romastraat Romastraat 31 Trijntie Blommer Harlingen 72 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-115
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Israël Boas Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-120
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Grietje Israel Boas Harlingen 6 m vrouw ongehuwd israëliet 2-120
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Jacobus Israel Boas Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-120
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Aafke de Boer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Aafke de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Aaltie de Boer Harlingen naaister 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Agatha de Boer Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Agatha de Boer Harlingen 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-62
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Agatha de Boer Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
A-212 Bargebuurt Zeilmakersstraat 9 Akke de Boer Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-38
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Albert de Boer Harlingen beurtschipper 47 j man gehuwd protestant 1-153
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Albert de Boer Amsterdam 6 j man ongehuwd protestant 1-104
H-225 Weeshuisstraat 5 Amkje J de Boer Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Ankje Jarigs de Boer Makkum 68 j vrouw weduwe protestant 2-122
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
F-126 Schritzen Schritsen 7 Anna de Boer Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-65
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Anna de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Anna de Boer Harlingen hoedemaakster 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Anna J de Boer Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Anna Theodora de Boer Dokkum 25 j vrouw gehuwd protestant 2-21
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Anthony de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-39
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Anthony G de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-41
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Anthoon de Boer Workum 75 j man weduwnaar protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Anthoon de Boer Workum 75 j man weduwnaar protestant 1-80
B-144 Liemendijk 26 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 28 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 30 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
H-164 Zuiderhaven 38 Antie de Boer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-164 Schoolstraat 1 Antie de Boer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
B-144 Liemendijk 32 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 34 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
H-164 Spinstraat 3 Antie de Boer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-164 Spinstraat 1 Antie de Boer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Antie B de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Antie B de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-63
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Antie P de Boer Harlingen 52 j vrouw weduwe protestant 1-67
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Ate de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-58
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Auke Arie de Boer Dokkum 18 j man ongehuwd protestant 1-105
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Aukje de Boer Dragten 50 j vrouw gehuwd protestant 1-101
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Bauke de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-153
G-086 Hofstraat Hofstraat 15 Baukje E de Boer Harlingen naaister 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Berentje de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Bernardus de Boer Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-93
H-185 Zuiderstraat 8 Betting de Boer Harlingen winkelier 73 j man gehuwd protestant 2-180
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Carst de Boer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-58
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Catharina de Boer Harlingen 7 w vrouw ongehuwd protestant 2-58
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Catharina de Boer Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-86
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Catharina de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Cornelis de Boer Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-39
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Cornelius de Boer Almenum 10 j man ongehuwd protestant 1-53
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Detje de Boer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Detje de Boer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Dirk de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-86
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Dirk A de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-153
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Dirk M de Boer Harlingen koek en banketbakker 44 j man gehuwd protestant 1-86
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Djeuwke de Boer Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-119
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Djeuwke de Boer Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-119
G-332 Weverstraat 0 Dominikus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Douwe de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-26
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Douwe de Boer Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-39
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Douwe de Boer IJlst kastmaker 49 j man gehuwd protestant 1-105
H-113 Waschbleek Wasbleek 50 Eelkje Engles de Boer Warns turftonster 55 j vrouw weduwe protestant 2-169
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Evert de Boer Harlingen zeevarende 19 j man ongehuwd protestant 1-26
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Evert de Boer Harlingen blokmaker 21 j man ongehuwd protestant 2-63
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Feike H de Boer Workum verwersknegt 20 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Feike H de Boer Workum verwersknegt 20 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Fokeltie S de Boer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Fokeltie S de Boer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-126
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Franciscus de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-86
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Frans Betting de Boer Harlingen zeeman* 29 j man ongehuwd protestant 2-14
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Frans Betting de Boer Harlingen zeeman* 29 j man ongehuwd protestant 2-14
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Franskje de Boer Stavoren geen 44 j vrouw weduwe protestant 2-133
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Geert de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-9
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Geertje A de Boer Makkum 66 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Geertruida de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Geertruida de Boer Harlingen hoedemaakster 24 j vrouw gehuwd protestant 2-39
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Geertruida de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
G-294 Hofstraat Hofstraat 35 Geeske de Boer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-144
G-332 Weverstraat 0 Gerrit J de Boer Bolsward werkman 58 j man gehuwd rooms katholiek 2-150
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Gerrit P de Boer Harlingen 41 j man ongehuwd rooms katholiek 2-47
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Gerryt de Boer Arum geen 51 j man gehuwd protestant 1-53
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Grietje de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-28
G-293 Hofstraat 33 Grietje de Boer Harlingen 23 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-143
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Grietje de Boer Makkum 40 j vrouw gehuwd protestant 1-109
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Grietje de Boer Makkum 40 j vrouw gehuwd protestant 1-109
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Hans de Boer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-104
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Haye G de Boer Harlingen 48 j man weduwnaar protestant 2-62
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Henderika de Boer Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Henderika de Boer Harlingen 3 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Henderika de Boer Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-143
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Henderika de Boer Harlingen 3 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Henderikus de Boer Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-39
G-332 Weverstraat 0 Henderina de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-150
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Hendrik de Boer Harlingen panbakker 28 j man ongehuwd protestant 1-48
H-225 Weeshuisstraat 5 Hendrik de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-186
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Hendrik F de Boer Makkum logementhouder 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Hendrik F de Boer Makkum logementhouder 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-127
G-332 Weverstraat 0 Hendrikus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
H-225 Weeshuisstraat 5 Henke J de Boer Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Henke R de Boer Harlingen geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-79
E-020 Voorstraat Voorstraat 58 Hieke de Boer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Hillebrandus de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-58
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Hiltie de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Hiltie de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
H-226 Weeshuisstraat 7 Hinke de Boer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
H-226 Weeshuisstraat 7 Hinke de Boer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Itje [Atje] D de Boer Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-17
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jackle Rintjes de Boer Harlingen zeeman 56 j man gehuwd protestant 2-63
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Jacob de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-133
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jacob de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-100
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jacob de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-100
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jacob A de Boer Vollenhove schipper 27 j man gehuwd protestant 2-13
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Jacob E de Boer Pingjum policiebediende 53 j man gehuwd protestant 1-26
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Jacob R de Boer Wildervank herbergier 55 j man gehuwd protestant 2-61
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jacoba de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jacoba de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-16
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Jacobus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-86
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Jan de Boer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-86
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Jan de Boer Harlingen zeevarende 24 j man ongehuwd protestant 1-26
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jan de Boer Bonda stads bode 77 j man gehuwd protestant 1-28
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jan de Boer Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 2-63
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Jan de Boer Noordwolde schipper 35 j man gehuwd protestant 1-104
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jan de Boer Harlingen 21 w man ongehuwd protestant 1-100
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jan de Boer Harlingen 21 w man ongehuwd protestant 1-100
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Jan A de Boer Harlingen beurtschipperknegt 21 j man ongehuwd protestant 1-153
H-225 Weeshuisstraat 5 Jan Hendriks de Boer Harlingen loots 31 j man gehuwd protestant 2-186
G-278 Kerkpoortstraat 53a Jan Klazes de Boer Herbayum balkvlotter 45 j man gehuwd protestant 2-141
G-278 Kerkpoortstraat 53 Jan Klazes de Boer Herbayum balkvlotter 45 j man gehuwd protestant 2-141
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan L de Boer Harlingen loots 47 j man gehuwd protestant 1-75
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Jan Lolkes de Boer Bolsward 50 j vrouw gehuwd protestant 2-92
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Jan P de Boer Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 2-47
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Jan S de Boer Harlingen scheepstimmerman 45 j man gehuwd protestant 2-76
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Janke de Boer Harlingen naaister 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Janke de Boer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
F-126 Schritzen Schritsen 7 Janke de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-65
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Jannetta de Boer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Jannetta de Boer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Jantie de Boer Lemmer 31 j vrouw gehuwd protestant 2-151
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jantie de Boer Harlingen 43 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Jantie de Boer Lemmer 31 j vrouw gehuwd protestant 2-151
G-109 Vianen 6 Jantie de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
G-109 Vianen 8 Jantie de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jantie J de Boer Almenum naaister 36 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-64
H-226 Weeshuisstraat 7 Jetske de Boer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
H-226 Weeshuisstraat 7 Jetske de Boer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Johanna de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Johannes de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-39
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Johs. de Boer Woudsend 3 j man ongehuwd protestant 1-105
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Julia H de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Julia H de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Kaatje de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
G-278 Kerkpoortstraat 53a Klaas de Boer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-141
G-278 Kerkpoortstraat 53 Klaas de Boer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-141
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Klaas de Boer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Klaas de Boer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-5
H-087 Wasbleekstraat 1 Klaske P de Boer Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-165
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Lucas de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-58
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Luitsen de* Boer Sneek zeilmakersknegt 31 j man gehuwd protestant 1-105
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Lycle Jans de Boer Eernewoude loots commandeur 72 j man gehuwd protestant 2-8
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Lykle de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-75
F-135 Schritzen Schritsen 25 Maartje de Boer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-67
F-200 Laanen Lanen 62 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Maayke de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Maayke de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
F-200 Laanen Schritsen 51 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
F-200 Laanen Schritsen 51 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Margaretha de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Margaretha de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Maria Johanna de Boer Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-86
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Marijke de Boer Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Marijke de Boer Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Marijke de Boer Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Marijke de Boer Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Martinus de Boer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-86
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Mattie de Boer Harlingen 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-63
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Mietje de Boer Eerzumazijl 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Nanne de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Nanne de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-5
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Okko J de Boer Harlingen bakker 37 j man gehuwd protestant 1-100
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Okko J de Boer Harlingen bakker 37 j man gehuwd protestant 1-100
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Paulus G de Boer Franeker waagmeester 71 j man weduwnaar rooms katholiek 2-47
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Pieter de Boer Leeuwarden panbakker 36 j man ongehuwd protestant 1-48
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Pieter de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Pieter de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Pieter de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-123
G-109 Vianen 6 Pieter de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-112
G-109 Vianen 8 Pieter de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-112
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Pieter A de Boer Harlingen 39 j man gehuwd protestant 2-58
H-226 Weeshuisstraat 7 Pieter H de Boer Harlingen matroos 20 j man ongehuwd protestant 2-186
H-226 Weeshuisstraat 7 Pieter H de Boer Harlingen matroos 20 j man ongehuwd protestant 2-186
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Pietje G de Boer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-20
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Reinder de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-61
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Reindert de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Reindert de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Reindert de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-123
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Reinskje de Boer Woudsend 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
G-278 Kerkpoortstraat 53a Riemke de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-141
G-278 Kerkpoortstraat 53 Riemke de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-141
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Rigtje de Boer Leeuwarden 28 j man ongehuwd protestant 1-84
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Rigtje de Boer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Rinske de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Rintje de Boer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-63
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Robbertus de Boer Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Robbertus de Boer Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Roelof de Boer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-9
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Sibbelina de Boer Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Sibbelina de Boer Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Siebe Willems de Boer Harlingen buitenvaarder 24 j* man gehuwd rooms katholiek 2-37
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Siene Asmus de Boer Amsterdam 36 j vrouw gehuwd protestant 1-115
G-109 Vianen 6 Sietske de Boer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
G-109 Vianen 8 Sietske de Boer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
H-093 Waschbleek Wasbleek 90 Sietske S de Boer Harlingen 87 j vrouw weduwe protestant 2-166
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sijke Jarigs de Boer Makkum 71 j vrouw weduwe protestant 2-122
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Sipke de Boer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-133
G-045 Heilgeweg Heiligeweg 22 Sjoerd de Boer Harlingen metzelaar 47 j man ongehuwd protestant 2-100
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Sjoerdtje de Boer Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-95
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Sjouwkje de Boer Veenwouden 34 j vrouw gehuwd protestant 2-34
H-184 Zuiderstraat 10 Stijntie de Boer Harlingen 26 j vrouw weduwe protestant 2-180
H-184 Zuiderstraat 10 Stijntie de Boer Harlingen 26 j vrouw weduwe protestant 2-180
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Sybrand de Boer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-58
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Taeke de Boer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-58
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Tjietske de Boer Woudsend 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
G-109 Vianen 6 Trijntie de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
G-109 Vianen 8 Trijntie de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
H-073 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 9 Trijntie de Boer Harlingen 56 j vrouw weduwe protestant 2-162
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Trijntie H de Boer Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-32
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Wijke de Boer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Wilhelmina de Boer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Willem Frederik de Boer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-58
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
H-184 Zuiderstraat 10 Willem S de Boer Lemmer loots 52 j man gehuwd protestant 2-180
H-184 Zuiderstraat 10 Willem S de Boer Lemmer loots 52 j man gehuwd protestant 2-180
G-278 Kerkpoortstraat 53a Yege de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-141
G-278 Kerkpoortstraat 53 Yege de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-141
G-109 Vianen 6 Yetje de Boer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
G-109 Vianen 8 Yetje de Boer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Yetje J de Boer Harlingen 44 j vrouw weduwe protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Yetje J de Boer Harlingen 44 j vrouw weduwe protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Yetje J de Boer Harlingen 44 j vrouw weduwe protestant 1-61
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Aukje Boermans Leeuwarden 65 j vrouw gehuwd protestant 1-53
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Anna Boersma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-131
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Dirk Boersma Harlingen aannemer van publieke werken 42 j man gehuwd protestant 1-131
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Fokke Boersma Harlingen 40 w man ongehuwd protestant 1-131
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Lolkje Boersma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-131
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Tietje Boersma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-131
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Wietske Boersma Sneek 69 j vrouw weduwe protestant 1-12
F-214 Laanen Lanen 34 Antie S Boetje Terhorne 34 j vrouw gehuwd protestant 2-85
D-099 Nieuwstraat Nieuwstraat 20 Jurjen ten Bokkel Harlingen schoenmakersknegt 47 j man gehuwd protestant 1-132
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jantie Bolhuis Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-35
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Albert Bolman Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Geert Bolman Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Harmanus Bolman Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Jan A Bolman Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-95
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Klaaske Bolman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
H-148 Nieuweburen 5 Lieuwkje K Bolman Harlingen 46 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-174
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Theunis Bolman Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 2-95
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Jan Bolta Breemen kuiper 35 j man gehuwd protestant 2-42
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Aaltie Bongaard Workum 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-88
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Daniel Bongaard Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-115
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen schoenmaker 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-115
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-115
G-278 Kerkpoortstraat 53a Harmanus Bonké Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-141
G-278 Kerkpoortstraat 53 Harmanus Bonké Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-141
H-186 Zuiderstraat 6 Bernardus Bonnema Harlingen melktapper 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-180
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 10 Bernardus Bonnema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-44
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Bernardus Bonnema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-44
H-186 Zuiderstraat 6 Catharina Bonnema Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-180
H-035 Kerkpoortstraat 67 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
H-035 Kerkpoortstraat 69 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
H-035 Kerkpoortstraat 71 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
F-120 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 23 Maria Bonnes Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Catharina E Bonraad Schiedam zeehandelaar 52 j vrouw weduwe protestant 2-156
G-307 Kerkpoortstraat 4 Ale van der Boom Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-146
G-307 Kerkpoortstraat 4 Berber van der Boom Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Johanna Boom Rottevalle 35 j vrouw gehuwd protestant 2-108
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Johanna Boom Rottevalle 35 j vrouw gehuwd protestant 2-108
G-307 Kerkpoortstraat 4 Sietske van der Boom Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Akke Boomsma Harlingen 27 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Auke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 26 j man ongehuwd protestant 1-79
G-118 Romastraat Romastraat 0 Berendina [Dina] Boomsma Harlingen 6 d vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-113
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Douwe Boomsma Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-79
G-118 Romastraat Romastraat 0 Frederik Boomsma Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-113
G-118 Romastraat Romastraat 0 Pieter Boomsma Harlingen schipper 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-113
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Rinke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 30 j man ongehuwd protestant 1-79
G-118 Romastraat Romastraat 0 Sietske Boomsma Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-113
C-153 Noorderhaven Noorderhaven 70 Sietske Boomsma Harlingen smidsche 59 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-103
H-149 Nieuweburen 3 Wemeltie Boomsma IJlst 36 j vrouw gehuwd protestant 2-174
B-064 Herenwaltje 11 Klaas Boomstra [Boonstra] Wynaam 2 j man ongehuwd protestant 1-57
B-064 Herenwaltje 11 Seye Boomstra [Boonstra] Almenum 26 j man gehuwd protestant 1-57
B-064 Herenwaltje 11 Sybe Boomstra [Boonstra] Wynaam 5 j man ongehuwd protestant 1-57
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Anna Boone Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Anna Boone Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Paulus Boone Harlingen bakkersknegt 26 j man ongehuwd protestant 2-15
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Paulus Boone Harlingen bakkersknegt 26 j man ongehuwd protestant 2-15
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Sietske Boone Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Sietske Boone Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Akke Boonstra Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
G-284 Rapenburg 11 Arjan D Boonstra Herenveen 19 j man ongehuwd protestant 2-142
G-284 Rapenburg 11 Aukje Boonstra Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
G-284 Rapenburg 11 D. Arjans Boonstra Heerenveen turfschipper 51 j man gehuwd protestant 2-142
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
H-143 Nieuweburen 15 Gerlofke Boonstra Leeuwarden zeeman 55 j man gehuwd protestant 2-173
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Gerryt Boonstra Harlingen wagenmakersknegt 15 j man ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Gerryt Boonstra Harlingen wagenmakersknegt 15 j man ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Gerryt Boonstra Harlingen wagenmakersknegt 15 j man ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Gerryt Boonstra Harlingen wagenmakersknegt 15 j man ongehuwd protestant 1-125
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Gerlofs Boonstra Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-12
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Gerlofs Boonstra Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-12
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Grietje Gerlofs Boonstra Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-12
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Jaapje Boonstra Nijehoorn 29 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
G-284 Rapenburg 11 Jacoba Boonstra Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Janke Boonstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Janke Boonstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Janke Boonstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Janke Boonstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
G-284 Rapenburg 11 Jetske Boonstra Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
H-029 Rozengracht 0 Maayke Boonstra Menaldum 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
G-284 Rapenburg 11 Makke D Boonstra Heerenveen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
G-284 Rapenburg 11 Pietje Boonstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Rinske Boonstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Rinske Boonstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Rinske Boonstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Rinske Boonstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Trijntie Boonstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Trijntie Boonstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-21
G-284 Rapenburg 11 Wytske Boonstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Japke Boorsma Peins 58 j vrouw weduwe protestant 2-17
E-142 Laanen Poortje 9 Johan Frederik Boorsma Oosterlittens molenmaker 83 j man gehuwd protestant 2-23
G-044 Heilgeweg Heiligeweg 24 Frederika Bork Zuiderstabel 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-100
F-228 Laanen Lanen 12 Aafke van den Bos Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
F-228 Laanen Lanen 14 Aafke van den Bos Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
F-228 Laanen Lanen 12 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
F-228 Laanen Lanen 14 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Antie Bos Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Antie Bos Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Antie Bos Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Antie Bos Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Antie Bos Harlingen 66 j vrouw weduwe protestant 1-30
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Dieuwertie M Bos Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-94
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Dirk Bos Harlingen 15 w man ongehuwd protestant 1-120
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gatske M Bos Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-66
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Geeske Bos Surhuizem 28 j vrouw gehuwd protestant 2-99
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Haring M Bos Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-27
F-045 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 14 Hendrik A Bos Harlingen 28 j man ongehuwd rooms katholiek 2-49
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Hermanus Bos Helder werkman 25 j man gehuwd protestant 1-120
F-228 Laanen Lanen 12 Jacoba van den Bos Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
F-228 Laanen Lanen 14 Jacoba van den Bos Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
B-073 Droogstraat 75 Jantie M Bos Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-58
F-228 Laanen Lanen 12 Klaaske van den Bos Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
F-228 Laanen Lanen 14 Klaaske van den Bos Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Marten B Bos Harlingen zeeman 26 j man gehuwd protestant 2-94
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Marten Y Bos Franeker geen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-27
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Martje M Bos Harlingen 16 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-27
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Pieter Bos Sneek 31 j man ongehuwd protestant 1-91
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Rinse Bos Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Rinse Bos Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Rinse Bos Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Rinse Bos Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-124
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Rinske M Bos Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
H-038 Kerkpoortstraat 57 Sipkje A Bos Joure winkelierse 64 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-158
H-038 Rapenburg 2 Sipkje A Bos Joure winkelierse 64 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-158
E-185 Sint Odolphisteeg 5 Sybren Barends Bos Harlingen pakhuisknegt 23 j man gehuwd protestant 2-30
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Trijntie M Bos Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
C-083 Noordijs Noordijs 6 Eelco van den Bosch Utrecht 17 j man ongehuwd protestant 1-94
C-083 Noordijs Noordijs 6 Elzina van den Bosch Lemmer 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
C-083 Noordijs Noordijs 6 Godaart van den Bosch Utrecht 5 j man ongehuwd protestant 1-94
C-083 Noordijs Noordijs 6 Jan Johan van den Bosch Utrecht 13 j man ongehuwd protestant 1-94
C-083 Noordijs Noordijs 6 Johan van den Bosch Utrecht 16 j man ongehuwd protestant 1-94
C-083 Noordijs Noordijs 6 Johanna van den Bosch Utrecht 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
C-083 Noordijs Noordijs 6 Maria van den Bosch Amsterdam 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
C-083 Noordijs Noordijs 6 Marias van den Bosch Utrecht 3 j man ongehuwd protestant 1-94
C-083 Noordijs Noordijs 6 Petrus van den Bosch Leeuwarden ingenieur verificateur van het kadaster 57 j man gehuwd protestant 1-94
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Rinske van den Bosch Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-20
C-083 Noordijs Noordijs 6 Sara P van den Bosch Utrecht 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Geert van den [der] Bosch [Bos] Balk timmerman 50 j man gehuwd protestant 2-52
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Harmanus van den [der] Bosch [Bos] Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-52
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Jacobus van den [der] Bosch [Bos] Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-52
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Sietske van den [der] Bosch [Bos] Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-52
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Teekje [Tetje] Bosch [Bos] Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-97
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Willem van den [der] Bosch [Bos] Harlingen timmerman 18 j man ongehuwd protestant 2-52
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Lodewijk Boshuyer [Boshuizer] Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Lodewijk Boshuyer [Boshuizer] Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tobias Boshuyer [Boshuizer] Leeuwarden winkelbediende 39 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tobias Boshuyer [Boshuizer] Leeuwarden winkelbediende 39 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Antie Bosma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Antie Bosma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Jeltie Bosma Dragten 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-10
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Maria Bosma Harlingen huishoudster 47 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
D-016 Noordijs Noordijs 13 Sierkje Gerbens Bosma Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
D-016 Noordijs Noordijs 13 Sierkje Gerbens Bosma Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Tetje Bosma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Tetje Bosma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
D-027 Noordijs Franekereind 5 Aukje Boterweg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Aukje Boterweg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Dirk J Boterweg Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-108
D-027 Noordijs Franekereind 5 Durk Boterweg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Durk Boterweg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Jantie Boterweg Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Jantie Boterweg Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Jeltie Boterweg Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Jeltie Boterweg Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Jeltie J Boterweg Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-108
F-149 Schritzen Schritsen 53 Jan Pieters Botes Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-71
F-149 Schritzen Schritsen 53 Pieter Jans Botes Terschelling verwer en glazemaker 28 j man gehuwd protestant 2-71
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eelke R Botsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Haye R Botsma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Tiettia R Botsma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Doetje Boudewijn Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Jan M Boudewijn Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 2-50
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Lijsbert Boudewijn Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Martje Boudewijn Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Sjoerdtie Boudewijn Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
H-205 Zuiderstraat 17 Alida Bouma Menaldum 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
H-205 Zuiderstraat 19 Alida Bouma Menaldum 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
H-205 Zuiderstraat 21 Alida Bouma Menaldum 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Anthoon Bouma Makkum 5 j man ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Anthoon Bouma Makkum 5 j man ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Klaaske T Bouma Makkum naaister 27 j vrouw gehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Klaaske T Bouma Makkum naaister 27 j vrouw gehuwd protestant 1-19
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Lolkje G Bouma Stiens 21 j vrouw gehuwd protestant 1-49
G-259 Kerkpoortstraat 45 Pieter Bouma Marssum 3 j man ongehuwd protestant 2-137
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Pieter G Bouma Hallum bakker 31 j man gehuwd protestant 1-55
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Roelofke Bouma Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-55
G-259 Kerkpoortstraat 45 Sipke P Bouma Engelum werkman 35 j man gehuwd protestant 2-137
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Sytske G Bouma Stiens 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
G-259 Kerkpoortstraat 45 Wytske Bouma Marssum 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-137
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Catharina Boumans Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-129
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Christiaan Boumans Harlingen turfdrager 31 j man gehuwd rooms katholiek 1-129
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Cornelis Boumans Vlijmen N. Braband wijnwerker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Gerryt Boumans Harlingen schoenmakersknegt 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Hendrik Boumans Harlingen pottebakker 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Taeke Boumans Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-129
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gerben R Bouricius Franeker smidsknegt 51 j man gehuwd protestant 1-66
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Gerben Bouritius Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-121
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Rink Bouritius Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-121
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Sybren Bouritius Franeker werkman 45 j man gehuwd protestant 2-121
C-107 Grote Sluis Sint Jacobstraat 1 Catharina Johanna Boutier* Amsterdam 30 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-97
H-193 Zuidersteeg 11 Grietje Bouwijn Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-181
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Annigje Bouwknegt Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Berber Bouwknegt Harlingen 63 j vrouw gehuwd protestant 2-105
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Doetje Bouwknegt Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Evert J Bouwknegt Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-45
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Geertje E Bouwknegt Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-7
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Harmen Bouwknegt Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Jacob Bouwknegt Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Jan Bouwknegt Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-45
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Jan J Bouwknegt Harlingen oud schipper 73 j man gehuwd protestant 1-27
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Margaretha Bouwknegt Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
G-286 Rapenburg 17 Antie O Bouwma Suameer 60 j vrouw weduwe protestant 2-142
G-286 Rapenburg 19 Antie O Bouwma Suameer 60 j vrouw weduwe protestant 2-142
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Hiltie Bouwman Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Sjouwkje Bouwman Harlingen geen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-53
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Cornelis Bouwmans Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Cristina Bouwmans Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Bouwmans Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Johanna Bouwmans Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Maria Bouwmans Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Sibbelina Bouwmans Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Wouter Bouwmans Harlingen pottebakker 38 j man gehuwd rooms katholiek 1-22
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Anna C Braaksma Dronrijp 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Boele Braaksma Dronrijp 6 j man ongehuwd protestant 1-46
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Dirkje Braaksma Harlingen 38 j man ongehuwd protestant 2-62
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Tamme J Braaksma Dronrijp 11 j man ongehuwd protestant 1-46
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Jantie Braammeyer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-20
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Antje Braams Harlingen 57 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-168
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Cornelis Braams Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-44
D-132 Ooievaarstraat 14 Geertruda Braams Harlingen 6 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-136
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Grietje Braams Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Hein Braams Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-44
D-132 Ooievaarstraat 14 Hille Barends Braams Harlingen wever 48 j man gehuwd rooms katholiek 1-136
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Holkje Braams Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Jan Babtiste Braams Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-44
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Maria Cristiana Braams Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Philippus Braams s Gravenhage zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 1-44
G-082 Both Apothekerstraat 15zuid Hieke Brameyer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-107
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Barend Brandi Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Benjamin Brandi Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Hikke Brandi Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Marten Brandi Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Mieke Brandi Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Sytske Brandi Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Willem Brandi Harlingen werkman 39 j man gehuwd protestant 1-38
H-223 Zuiderhaven 8 Frouwkje Brandsma Sneek 42 j vrouw ongehuwd protestant 2-184
H-223 Westerkerklaan 0 Frouwkje Brandsma Sneek 42 j vrouw ongehuwd protestant 2-184
D-141 Nieuwstraat 2 Tjerkje B Brandy Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-138
D-141 Nieuwstraat 2 Tjerkje B Brandy Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-138
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Anna Elisabt. van Bree Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-98
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Carolina van Bree Harlingen 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-143
F-236 Ossemark Pothondjessteeg 8 Douwe de Bree Terschelling 2 j man ongehuwd protestant 2-91
F-236 Ossemark Pothondjessteeg 8 Hendrik P de Bree Terschelling timmerman 45 j man gehuwd protestant 2-91
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Jacobus van Bree Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Jacobus van Bree Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Jacobus van Bree Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-61
F-236 Ossemark Pothondjessteeg 8 Neeltie de Bree Terschelling 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-92
F-236 Ossemark Pothondjessteeg 8 Pieter de Bree Terschelling 16 j man ongehuwd protestant 2-91
F-236 Ossemark Pothondjessteeg 8 Tjeerd de Bree Terschelling 6 j man ongehuwd protestant 2-92
F-236 Ossemark Pothondjessteeg 8 Willem de Bree Terschelling 12 j man ongehuwd protestant 2-91
G-071 Hofstraat Hofstraat 3 Tjaltie van Bremen Harlingen geen 51 j vrouw weduwe protestant 2-106
A-102 Zoutsloot Zoutsloot 48 Dirkje Brens Workum 79 j vrouw weduwe protestant 1-18
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Johannes Breuwer Harlingen wever 25 j man ongehuwd protestant 2-117
F-219 Laanen Lanen 28 Grietje Briene Harlingen 65 j vrouw gehuwd protestant 2-87
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Aafke Brink Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-111
B-142 Achterstraat 51 Fokje Brink Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Grietje Brink Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-70
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Grietje Brink Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-70
B-142 Achterstraat 51 Jan IJ Brink Harlingen 26 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Neeltie Brink Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Trijntie Brink Leeuwarden bakkersche 34 j vrouw weduwe protestant 1-52
B-142 Achterstraat 51 Wytske Brink Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
F-211 Laanen Lanen 40 Jan Jans Brink [Vlas] Harlingen korendrager 53 j man gehuwd protestant 2-84
F-211 Laanen Lanen 40 Jan Jans Brink [Vlas] Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-84
F-211 Laanen Lanen 40 Tetje Jans Brink [Vlas] Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-84
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Anna Broekema Winschoten 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Frouwkje Broers Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Rigtje Broers Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Rigtje Broers Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Durkje Broersma Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-121
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Frouwkje Broersma Joure winkeliersche 40 j vrouw gehuwd protestant 2-63
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Jan Broersma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-121
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Jelle Broersma Harlingen wever 22 j man ongehuwd protestant 2-121
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Jeltie Broersma Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-116
E-049 Voorstraat Voorstraat 8 Jikke Broersma Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
D-011 Noordijs Pakhuissteeg 6 Mayke Broersma Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
D-011 Noordijs Noordijs 5 Mayke Broersma Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
D-011 Noordijs Noordijs 5 Mayke Broersma Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Nis Broersma Stavoren 67 j man weduwnaar protestant 2-122
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Otto Broersma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-57
F-169 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 22 Pierkje Broersma Harlingen geen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Pieter Broersma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-57
F-169 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 22 Rinske Broersma Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Trijntie P Broersma Joure winkeliersche 30 j vrouw gehuwd protestant 1-139
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Trijntie P Broersma Joure winkeliersche 30 j vrouw gehuwd protestant 1-139
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Johanna Cathara. Brok Kampen naaister 37 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Rinske Bronk Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-115
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Aaltie Brons Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Aaltie Brons Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Aaltie Brons Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
B-065 Wortelstraat 6 Abraham Brons Harlingen metzelaarsknegt 30 j man gehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Attie Brons Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-57
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Frederik Brons Harlingen scheepstimmerman 28 j man gehuwd protestant 2-76
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 37 Jacob Brons Harlingen blokmaker 24 j man ongehuwd protestant 1-140
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Jacob Brons Harlingen blokmaker 24 j man ongehuwd protestant 1-140
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Leeuwarden kleermaker 74 j man gehuwd protestant 2-101
H-120 Waschbleek Wasbleek 36 Akke Brouwer Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-169
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Allegonda Brouwer Stiens 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-91
E-113 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 18 Antie Brouwer Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Antje Brouwer Harlingen 60 j vrouw weduwe protestant 1-56
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Aukje Brouwer Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-104
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Djieuwke Brouwer Harlingen naaister 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-139
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Djieuwke Brouwer Harlingen naaister 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-139
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Doede vd Hout Brouwer Stiens koopman 33 j man gehuwd protestant 1-75
G-322 Fabrieksstraat 6 Douwe R Brouwer Harlingen koorendrager 52 j man gehuwd protestant 2-147
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Elisabeth Brouwer Harlingen 54 j vrouw weduwe protestant 1-139
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Elisabeth Brouwer Harlingen 54 j vrouw weduwe protestant 1-139
F-208 Laanen Lanen 46 Foekje Brouwer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-83
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Freerk Jacobus Brouwer Stiens 26 j man ongehuwd protestant 1-91
H-224 Weeshuisstraat 1 Geertje Brouwer Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Geertje Brouwer Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 3 Geertje Brouwer Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Geertje Brouwer Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Geertje Brouwer Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
E-206 Laanen Comediesteeg 6 Grietje Brouwer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-34
F-137 Schritzen Schritsen 29 Grietje A Brouwer Harlingen 73 j vrouw weduwe protestant 2-68
F-208 Laanen Lanen 46 Hendrik Brouwer Harlingen bakker 52 j man gehuwd protestant 2-83
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Hette R Brouwer Harlingen kuipersbaas 42 j man gehuwd protestant 1-104
F-208 Laanen Lanen 46 Hielkje Brouwer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-83
F-208 Laanen Lanen 46 IJsbrand Brouwer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-83
H-123 Waschbleek Wasbleek 30 Jacobus R Brouwer Harlingen matroos 24 j man ongehuwd protestant 2-170
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Jan Brouwer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-104
G-322 Fabrieksstraat 6 Jan D Brouwer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-147
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Johannes Brouwer Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 1-104
G-322 Fabrieksstraat 6 Leendert Brouwer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-147
B-093 Zoutsloot Wortelstraat 1 Lukas Brouwer Harlingen pakhuisknegt 19 j man ongehuwd protestant 1-61
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Maaike Brouwer Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Maaike Brouwer Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Petrus Brouwer Rottevalle apothecar 35 j man ongehuwd protestant 1-91
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Riemke Brouwer Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-14
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Rommert Brouwer Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-56
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Ruurd Brouwer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-104
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Semkje Brouwer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-104
H-120 Waschbleek Wasbleek 36 Symon Brouwer Harlingen kopersmid 17 j man ongehuwd protestant 2-169
F-208 Laanen Lanen 46 Willem Brouwer Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-83
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Yebeltie Brouwer Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-104
B-093 Zoutsloot Wortelstraat 1 Yetje Brouwer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Feikje van der Brug Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-22
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Heerd ten Brug Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Hermanus ten Brug Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Jan van der Brug Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-41
E-047 Voorstraat Voorstraat 12 Jelte van der Brug Harlingen blikslager 24 j man gehuwd protestant 1-152
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Jetske van der Brug Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 1-83
G-331 Weverstraat 0 Martinus ten Brug Franeker tabakskerwer 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Pieter ten Brug Franeker schippersknegt 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
H-085 Wasbleekstraat 4 Sietske van der Brug Harlingen 60 j vrouw gehuwd protestant 2-164
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Sytse van der Brug Harlingen verwer 25 j man gehuwd protestant 2-41
D-010 Noordijs Noordijs 1 Sytske van der Brug Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-115
D-010 Noordijs Noordijs 3 Sytske van der Brug Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-115
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Trijntie ten Brug Franeker 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Paulus J Brugge Nieuwendam 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-62
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Ragelina van Bruggen Groningen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
D-019 Noordijs Noordijs 19 Trijntie Brugsma Leeuwarden 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
F-166 Heiligeweg Heiligeweg 17 Anna Bruikman Sneek winkeliersche 42 j vrouw weduwe protestant 2-73
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Catharina de Bruin Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frederik de Bruin Dokkum timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-46
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Jacob de Bruin Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-46
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Jacobje de Bruin Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Jacobje de Bruin Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Jan P de Bruin Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Jan P de Bruin Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Janna de Bruin Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Klaas P de Bruin Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Klaas P de Bruin Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-123
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Magrietta de Bruin Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Marselis de Bruin Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-46
E-188 Laanen Lanen 41 Martje de Bruin Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 2-30
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Martje de Bruin Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 2-30
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
H-232 Havenplein 26 Tetje de Bruin Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-187
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Teuntje de Bruin Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Teuntje de Bruin Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-123
C-079 Voorstraat Voorstraat 99 Teuntje P de Bruin Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
H-232 Havenplein 26 Thijs de Bruin Harlingen zeeman 25 j man gehuwd protestant 2-187
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Wytske de Bruin Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Wytske de Bruin Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-123
G-106 Vianen 22 Antie Bruining Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-111
G-106 Vianen 20 Antie Bruining Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-111
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Gerrit Bruining Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
H-224 Weeshuisstraat 1 Jeltie Bruining Harlingen 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Jeltie Bruining Harlingen 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 3 Jeltie Bruining Harlingen 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Jeltie Bruining Harlingen 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Jeltie Bruining Harlingen 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Cornelia Bruinsma Harlingen 6 j* vrouw ongehuwd protestant 2-106
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Hiltie Bruinsma Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Hiltie Bruinsma Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Klaske Bruinsma IJlst 37 j vrouw gehuwd protestant 1-75
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Tjerk Bruinsma Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-96
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Aaltie Jurjens Buch Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-8
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Jan Jurjens Buch Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-8
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Johannes Buch Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-8
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Jurjen M Buch Hapsel varensgezel 44 j man gehuwd protestant 2-8
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Willem Buch Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-8
H-193 Zuidersteeg 11 Jan de Buhr Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-181
H-193 Zuidersteeg 11 Lammert de Buhr Bolsward scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 2-181
H-193 Zuidersteeg 11 Lammetje de Buhr Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-181
H-193 Zuidersteeg 11 Marten de Buhr Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-181
H-193 Zuidersteeg 11 Sjoerdtie de Buhr Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-181
H-193 Zuidersteeg 11 Tjaltie de Buhr Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 2-181
H-193 Zuidersteeg 11 Willem de Buhr Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-181
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Geertje Buikhuizen Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Hermanus Buikhuizen Dordrecht 26 j man gehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Trijntie P Buil Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-14
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Antie Buisman Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Arjan Buisman Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Femke Buisman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Femke Buisman Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 1-66
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Geeske Buisman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-152
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Harmke Buisman Bolsward 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-152
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Jan Buisman Bolsward 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Jettie Buisman Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-152
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Lammert Buisman Heeg scheepstimmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-152
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Pieter Buisman Bolsward aanspreker 42 j man gehuwd protestant 2-96
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Saakje P Buisman Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Sietse Buisman Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Trijntie Buisman Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Yebeltie Buisman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-98
D-020 Noordijs Noordijs 21 .. Bulkers Veendam 44 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-117
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
D-072 Bij Lammert W. Brug Scheffersplein 0 Karel Bulkers Harlingen werkman 50 j man gehuwd protestant 1-126
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Bonne van der Burg Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-121
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Dieuwke van den Burg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Geertruida van der Burg Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Hylke van der Burg Lemmer winkelbediende 42 j man gehuwd protestant 1-121
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Jacoba van den Burg Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Jantie van der Burg Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Johannes [Johanna] van den Burg Sneek verwer en glazemaker 28 j man gehuwd protestant 1-54
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Teetske van der Burg Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Willem van der Burg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-121
E-153 Laanen Drie Roemersteeg 9 Antie Burgaard Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
F-127 Schritzen Schritsen 9 Christoffel Burgaard Leeuwarden kuiper 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-66
F-196 Laanen Lanen 70 Wouter Burgerhof Nijmegen 78 j man weduwnaar protestant 2-80
H-005 Hofstraat Hofstraat 30 Antje B Burgers Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-151
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Albertje Burgersch Pekel A hoedjemaakster 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Alida Burgersch Pekel A 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Dirk Burgersch Pekel A 15 j man ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egbert Burgersch Kantes kaptein ter zee 48 j man gehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egberta Burgersch Pekel A 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
C-080 Voorstraat Voorstraat 101 Leentje Burgersch Harlingen 27 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-93
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Rubertus Burgersch Pekel A 18 j man ongehuwd protestant 1-15
D-072 Bij Lammert W. Brug Scheffersplein 0 Janke Burggraaf Harlingen [werkman] 47 j vrouw gehuwd protestant 1-126
H-039 Rapenburg 4 Marijke Burggraaf Harlingen 57 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-158
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Jenna van der Burgh Harlingen* naaister 44 j vrouw weduwe protestant 2-74
H-084 Wasbleekstraat 6 Annigje Burghout Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-164
H-084 Wasbleekstraat 6 Gerrit Burghout Harlingen varensgezel 15 j man ongehuwd protestant 2-164
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Gerritje Burghout Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-95
G-004 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 34 Gerrytje Burghout Harlingen huishoudster 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
H-084 Wasbleekstraat 6 Jacobus Burghout Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-164
H-084 Wasbleekstraat 6 Jan Burghout Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-164
H-148 Nieuweburen 5 Pietje Burghout Harlingen 18 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-174
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Sijke Burghout Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-19
H-084 Wasbleekstraat 6 Willem Burghout Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-164
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Ipke Butter Stavoren geen 44 j man gehuwd protestant 2-128
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Jan Butter Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-128
D-030 Noordijs Franekereind 13 Minne L Buuren Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-119
D-030 Noordijs Franekereind 13 Saapje L Buuren Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-119
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Antie Buwalda Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-106
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Antje Buwalda Harlingen naaister 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Henderikus Buwalda Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-106
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Sibble Buwalda Witmarsum koetsier 36 j man gehuwd protestant 1-106
E-155 Laanen Lanen 11 Rachel Meyer Cantor Ootmarsum koopman 32 j vrouw gehuwd israëliet 2-25
H-228 Zuiderhaven 6 Jan H Capppen N. Pekel A zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-187
H-228 Zuiderhaven 6 Jan H Capppen N. Pekel A zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-187
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Marcus J Cats Bolsward 42 j man ongehuwd israëliet 1-81
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Dieuwke van Claarbergen Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-48
B-018 Hoogstraat Hoogstraat 24 Hielkje Clamstra Harlingen 53 j vrouw weduwe protestant 1-47
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-152
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j